Page 1

ÄŒASOPIS PRE ZAMESTNANCOV SLOVENSKĂ?CH ELEKTRĂ RNĂ?

2012 | 05 roÄ?nĂ­k 37

HLAVNà TÉMA

NaĹĄa energia pre krajinu ZaÄ?iatok letnej sezĂłny je nabitĂ˝ kultĂşrnymi akciami

Pozývame vås na podujatia po celom Slovensku s.3

JADRO Kontejnmenty nových blokov

s.8

 UkĂĄĹžkovĂĄ spoluprĂĄca medzi zĂĄvodmi

s.12

PROJEKTY Iniciatíva excelentnej výkonnosti na klasike s.15

+m Prieskum Ăşrovne kultĂşry bezpeÄ?nosti

s.17


OBSAH

V tomto vydanĂ­ >

>>>

HLAVNà TÉMA

3

NaĹĄa energia pre krajinu

Ç Čą

 ȹȹAȹ

Ĺœ

Ăšspech eurĂłpskych rozmerov

>

JADRO

8

Kontejnment pred dokonÄ?enĂ­m

Ç ČąČą

 ȹȹ

Ĺ—Ĺš

Vojany: TesnosĹĽ vratnĂŠho kanĂĄlu obnovenĂĄ

Ç Čą

 Čą

Ĺ˜Ĺš

Mesto zasĞúbenÊ architektúre

SLOVENSKĂ ENERGETIKA – spravodajca VydĂĄvajĂş: SlovenskĂŠ elektrĂĄrne, a. s. Len pre vnĂştornĂş potrebu. Adresa redakcie: SlovenskĂŠ elektrĂĄrne, a. s., MlynskĂŠ nivy 47, 821 09 Bratislava 2, tel.: 02/58 66 32 25, fax: 02/58 66 38 57 e-mail: zuzana.blahutova@enel.com, www.seas.sk ĹĄĂŠfredaktorka: Zuzana BlahutovĂĄ predseda RR: Michele Bologna podpredseda: Jozef Tomek Ä?lenovia RR: Ivan Barok, Tibor RaÄ?ko, RĂłbert HolĂ˝, Zuzana ChvĂĄlovĂĄ, Veronika ÄŒiÄ?ovĂĄ, Erika DupejovĂĄ, Alena MeÄ?iarovĂĄ, Adam BaÄ?a, Barbora Rumpli, Zuzana AndrlovĂĄ, Lenka DibalovĂĄ. NevyĹžiadanĂŠ materiĂĄly nevraciame. Vyhradzujeme si prĂĄvo Ăşpravy rukopisov. Foto na obĂĄlke: VizuĂĄl k podujatiam OtvorenĂĄ elektrĂĄreĹˆ Dizajn a graďŹ ckĂĄ Ăşprava: Effectivity, s. r. o. TlaÄ?: Effectivity, s. r. o. Red. uzĂĄvierka: 14. 5. 2012 TlaÄ?enĂŠ na recyklovanom papieri

>AktuĂĄlne ĹĄirokej verejnosti svoje najlepĹĄie projekty CSR realizovanĂŠ poÄ?as uplynulĂ˝ch dvoch rokov. V uĹž tradiÄ?nom hodnotenĂ­ obsahovej a kreatĂ­vnej strĂĄnky stĂĄnkov zĂ­skal najviac hlasov odbornej verejnosti prĂĄve stĂĄnok SlovenskĂ˝ch elektrĂĄrnĂ­ venovanĂ˝ projektu ekologizĂĄcie tatranskĂ˝ch chĂĄt, o ktorĂ˝ prejavili nĂĄvĹĄtevnĂ­ci mimoriadny zĂĄujem.

NovĂ­ Ä?lenovia Dozornej rady a Predstavenstva VĂ­ĹĽazom Trhoviska rieĹĄenĂ­ SprievodnĂ˝m podujatĂ­m MedzinĂĄrodnej konferencie o zodpovednom podnikanĂ­ NadĂĄcie Pontis, ktorĂĄ sa konala 10. mĂĄja, bolo opäż po dvoch rokoch obĞúbenĂŠ Trhovisko rieĹĄenĂ­. V stĂĄnkoch z recyklovanĂ˝ch materiĂĄlov ponĂşkalo tie najlepĹĄie slovenskĂŠ prĂ­klady z oblasti zodpovednĂŠho podnikania (CSR - Corporate Social Responsibility). Trhovisko bolo vĂ´bec po prvĂ˝ raz prĂ­stupnĂŠ verejnosti – v priestoroch nĂĄkupnĂŠho centra Avion pri bratislavskom letisku. DvadsaĹĽtri veÄžkĂ˝ch a strednĂ˝ch podnikov, vrĂĄtane SlovenskĂ˝ch elektrĂĄrnĂ­, tak malo moĹžnosĹĽ prezentovaĹĽ nielen kolegom z brandĹže, ale aj

2 | slovenskĂĄenergetika

Riadne valnĂŠ zhromaĹždenie SlovenskĂ˝ch elektrĂĄrnĂ­, ktorĂŠmu predsedal generĂĄlny riaditeÄž Paolo Ruzzini, rokovalo 23. mĂĄja v Bratislave. AkcionĂĄri na Riadnom valnom zhromaĹždenĂ­ schvĂĄlili individuĂĄlnu a konsolidovanĂş ĂşÄ?tovnĂş uzĂĄvierku spoloÄ?nosti, ako aj vĂ˝roÄ?nĂş sprĂĄvu za rok 2011. S ĂşÄ?innosĹĽou od 22. mĂĄja ValnĂŠ zhromaĹždenie odsĂşhlasilo aj novĂŠ zloĹženie ĹĄtatutĂĄrnych orgĂĄnov spoloÄ?nosti. Predstavenstvo: predseda – Paolo Ruzzini, podpredseda – Branislav StrĂ˝Ä?ek, Ä?lenovia – Jozef ZlatĹˆanskĂ˝, IgnĂĄc PĹˆaÄ?ek, Nicola Cotugno, Rastislav Antala, JĂĄn JuhĂĄsz. DozornĂĄ rada: predseda – Robert MistrĂ­k, podpredseda – Carlo Tamburi, Ä?lenovia – Livio

Vido, Luigi Michi, Francesca Gostinelli, Juan Maria Moreno Mellado, Maurizio Rossetto, Peter MihĂłk, Renato Mastroianni, JĂĄn MaruĹĄinec, Zdenek Turian, Jozef Stano, Michal Korec, JĂĄn TopoÄžovskĂ˝, Igor Daubner.

EnergetickĂ˝ mix potrebuje jadro GlobĂĄlna spotreba energie sa do polovice storoÄ?ia zdvojnĂĄsobĂ­ a ak ju mĂĄme pokryĹĽ, v energetickom mixe by mala byĹĽ tretina jadrovej energie, povedal vedec James Conca z USA, ĹĄtĂĄt Washington. PodÄža jeho slov bez udrĹžateÄžnĂŠho a vyvĂĄĹženejĹĄieho energetickĂŠho mixu rast cien fosĂ­lnych palĂ­v bude intenzĂ­vny a dopad na ĹživotnĂŠ prostredie devastujĂşci. „Aby sme zvrĂĄtili tĂşto budĂşcu krĂĄtkozrakosĹĽ, navrhujeme tretinu fosĂ­lnych palĂ­v, tretinu obnoviteÄžnĂ˝ch zdrojov a tretinu jadra,“ hovorĂ­ J. Conca v Ä?lĂĄnku na webovej strĂĄnke Ä?asopisu Forbes. PodÄža MedzinĂĄrodnej agentĂşry pre atĂłmovĂş energiu (MAAE) je dnes podiel jadrovej energie na vĂ˝robe elektriny asi 13 %. EnergetickĂ˝ blog Jamesa Concu si mĂ´Ĺžete preÄ?Ă­taĹĽ na adrese: www.forbes.com/sites/ jamesconca/2012/05/13/what-is-our-energy-NucNetfuture


HLAVNÁ TÉMA BICYKLOVÁ SHOW Juke box - vybicykluj si pre seba mixovaný nápoj a tvoju pesničku

JE Mochovce

26. máj

TE Nováky VE Gabčíkovo

2. jún

WUgUÈRX RXHOHN Q UH R Y W R 6 k OHWRSOQ ]D©LMH§ REMDYRY

9. jún

TE Vojany

16. jún

JE Bohunice

23. jún

VE Lipt. Mara

30. jún

Príďte, pripravená je pre Vás prehliadka elektrární, pestrý kultúrny program, gurmánske špeciality, tvorivé dielne i plavba po Dunaji. Prehliadka jadrových elektrární je možná len po evidencii vašich údajov: meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia. Poslať na adresu: infocentrum@enel.com do 24.5. infoebo@enel.com do 18.6.

Kontakt: EMO / maria.homolova@enel.com ENO / barbora.rumpli@enel.com

VE / veronika.cicova@enel.com EVO / mikulas.vaszily@enel.com EBO / vladimir.polacek@enel.com

Naša energia pre krajinu Začiatok letnej sezóny je nabitý kultúrnymi akciami Na prahu letnej sezóny sa opäť

Otvorené elektrárne Mochovce, Nováky, Gabčíkovo, Vojany, Jaslovské Bohunice, Liptovská Mara, 26. máj – 30. jún

otvárajú brány našich elektrární.

elektráreň (Open Plants) ponúknu

Od prvého ročníka v roku 2007 navštívilo Otvorené elektrárne takmer 57 tisíc ľudí. Len minulý ročník ich prilákal viac ako 10 tisíc. „Ročník 2012 bude oproti predchádzajúcim viac zapájať subjekty z regiónov. Miestni sa predstavia na remeselných trhoch, pri varení gastronomických špecialít či na panelových diskusiách Občianskych informačných komisií jadrových elektrární,“ hovorí Michele Bologna, šéf útvaru komunikácie a vzťahov s verejnosťou Slovenských elektrární.

program každú sobotu od 26. mája do

Ideálny tip na sobotný výlet

Podujatia s názvom Otvorená

a festivale talianskej kultúry

Podujatie s bohatým kultúrnym programom, občerstvením a množstvom atrakcií je ideálnym tipom na sobotný rodinný výlet. Pripravená je bicyklová show, vedomostná súťaž o energii a karaoke, ale aj vystúpenia detských súborov a ocenenie práce detských domovov z regiónov symbolickým šekom. Zaspievajú superstaristi: V Mochovciach Celeste Buckingham, v Jaslovských Bohuniciach Lukáš Adamec so skupinou a v Novákoch Michal Chrenko. Podujatím v Mochovciach bude sprevádzať moderátor Matej Cifra Sajfa, v Gabčíkove Alex Štefuca z rádia Viva. Pozvaní sú viacerí ministri.

Dolce Vitaj, pri výlete do Trenčína

Náučný rozmer Otvorenej elektrárne

30. júna. Rovnako sú všetci vítaní na folklórnom festivale Východná

odporúčame akciu so športovcami Hviezdy deťom a jún je tradične aj mesiacom cyklistickej súťaže Okolo Slovenska. Oplatí sa byť pri tom.

Bonusom Otvorených elektrární sú aj príťažlivé súbežné akcie. V Jaslovských Bohuniciach sa chystá siedmy ročník festivalu slova, hudby a tanca pri kaštieli. V blízkosti vodnej elektrárne Liptovská Mara sa bude konať Folklórny festival Východná, vo Vojanoch zasa Letné športové hry – futbalový turnaj o Pohár generálneho riaditeľa. Najrušnejšie však bude v Gabčíkove, ktoré oslavuje Medzinárodný deň Dunaja a 20. výročie prevádzky vodného diela. V rámci finálneho programu budú môcť návštevníci sledovať aj dojazd záverečnej etapy medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska, ktorých víťaz bude dekorovaný na pódiu. Okrem vychutnávania programu sa, samozrejme, možno zúčastniť aj na exkurzii a prezrieť si z elektrární všetko, čo povoľujú pravidlá bezpečnosti. Pre hostí je pripravená trasa po areáloch závodov s odborným výkladom a možnosťou vidieť strojovne, skládku uhlia, riadiacu miestnosť, rôzne technológie a čerpadlá či prehliadku hasičskej techniky. 3 | slovenskáenergetika


HLAVNÁ TÉMA

JÚN 2012

Festival Dolce Vitaj TALIANSKY FESTIVAL NA SLOVENSKU

Pod záštitou/Sotto il patrocinio

Organizátori/Organizzatori:

Bratislava a ostatné slovenské mestá, jún Festival talianskej kultúry Dolce Vitaj je zbierkou podujatí, ktoré sa uskutočnia v priebehu mesiaca jún v Bratislave, ale aj v ostatných slovenských mestách ako Zvolen, Nitra, Žilina, Košice či Pezinok. Záujemcovia sa môžu tešiť na výtvarné výstavy, hudobné koncerty, premietanie talianskych filmov a divadelné predstavenia. Z podujatí vyberáme: Gianni Bertini – výstava výtvarných diel talianskeho predstaviteľa pop artu a súčasného umenia, Považská galéria umenia v Žiline, 7. 6. – 29. 7. Talianski architekti a Slovensko – výstava fotografií, ktorá bude súčasťou festivalu DAAD - Dni Architektúry a dizajnu a prezentuje zrealizované aj nezrealizované diela talianskych architektov, Hviezdoslavovo námestie v Bratislave, 29. 5. – 30. 6. Incredible Slovakia – Folklórny festival Východná – výstava fotografií Guida Andreu Longhitana z piatich ročníkov festivalu Východná, Malokarpatské múzeum v Pezinku, 30. 5. – 30. 6. Fotografie budú uverejnené aj knižne, s autorom sa môžete osobne stretnúť na krste knihy 7. 6. v kníhkupectve Christiania v Poprade. Prehliadka talianskych filmov ElsaMoranteCinemaBratislava – kino Mladosť na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave, 11. – 13. 6. Lawrence Brownlee – „Belcanto“ – Operný spevák z Metropolitnej opery v New Yorku sa predstaví slovenskému publiku v Štátnej filharmónii Košice, 16. 6. Literárna kaviareň – literárny večer s talianskymi poetkami Mariou Zanolli a Laurou Veronesi. Čítanie básní bude obohatené o interpretáciu zvukov, gest a znakov. Gio Caffè, Kupecká 2, Nitra, 14. 6. Vino Vitaj – populárna oslava talianskeho vína sprevádzaná živou hudbou v uliciach Bratislavy. V rámci podujatia môžete ochutnať výber z kvalitných talianskych vín za symbolickú cenu 1,50 euro / pohár, 19. 6. Výstava motorky Valentina Rossiho – na Slovensko po prvý raz prichádza pretekárska motorka zo stajne Ducati talianskeho deväťnásobného majstra sveta a jedného z najlepších pilotov MOTO GP Valentina Rossiho, Eurovea Galleria, Pribinova 10, Bratislava, 15. 6. - 19. 6. Pre viac informácií kliknite na: www.dolcevitaj.eu

Cyklistické preteky Okolo Slovenska Liptovský Mikuláš, Veľký Krtíš, Dudince, Bratislava, Gabčíkovo, 5. jún – 9. jún Medzinárodné cyklistické preteky Okolo Slovenska, ako jedno z najvýznamnejších športových podujatí na Slovensku, sa konajú v termíne od 5. do 9. júna. Tento rok sú etapovými centrami Liptovský Mikuláš, Veľký Krtíš, Dudince, Bratislava a Gabčíkovo. Prejazd pretekárov môžete sledovať v okolí nášho závodu na Liptovskej Mare a dojazd druhej etapy sa uskutoční v blízkosti Prečerpávacej vodnej elektrárne Čierny Váh. Celé preteky budú finišovať pod hrádzou Vodného diela Gabčíkovo počas podujatia Otvorená elektráreň. Zaujímavosťou tohto ročníka je aj skutočnosť, že po dlhom čase zavítajú preteky opäť do Bratislavy. Dojazd štvrtej etapy je plánovaný na námestí medzi Slovenským národným divadlom a nákupným centrom Eurovea, kam sú pozvaní všetci priaznivci cyklistiky z Bratislavy a okolia.

4 | slovenskáenergetika


HLAVNÁ TÉMA

Zo Slovenska sa na pretekoch zúčastnia až štyri tímy (z celkového počtu 20), a to reprezentácia Slovenska, Dukla Trenčín Trek, Inter Bratislava a CK Banská Bystrica. Medzi favoritov však patrí najmä dánsky tím Christina Watches-Onfone, ktorého kapitánom je Michael Rasmussen, víťaz súťaže o najlepšieho vrchára na Tour de France v rokoch 2005 a 2006. Za slovenskú reprezentáciu bude štartovať aj Juraj Sagan, starší brat Petra Sagana, ktorý pôsobí v rovnakom tíme Liquigas Cannondale. Slovenské elektrárne sú generálnym partnerom pretekov Okolo Slovenska už od roku 2008. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke www.okoloslovenska.com alebo na Facebooku.

Hviezdy deťom Trenčín, Mierové námestie, 23. jún Hviezdy deťom sa konajú už po štvrtýkrát spolu s nami ako generálnym partnerom. Predposlednú sobotu (23. jún) pred letnými prázdninami si zarezervujte pre svoje deti na návštevu Trenčína a Mierového námestia. Prídu sem futbalové a hokejové hviezdy a pridajú sa k nim herci i moderátori z televízie JOJ. Tvárou športovo-charitatívneho podujatia je v tomto roku kapitán našich „zlatých“ chlapcov so striebrom – Zdeno Chára. Okrem neho prisľúbili účasť mnohí ďalší výnimoční športovci, ktorí sa už tešia na autogramiádu. Pripravené budú fotosteny so športovcami a kadernícky salón, kde všetkým záujemcom vykúzlia účes najobľúbenejšej futbalovej hviezdy. Najlepšia kópia získa, samozrejme, cenu. Množstvo súťaží a atrakcií pre deti aj dospelých, bábkové divadlo, detský kútik, škola futbalového freestylu, frisbee, kúzelník. Sľúbené je aj vystúpenie semifinalistov šou Československo má talent – zoskupenia Vertigo. Pozývame všetkých zamestnancov s rodinami zažiť skvelý deň so športovými osobnosťami, program sa začína o druhej hodine poobede.

Folklórny festival Východná Východná, 29. jún – 1. júl Festival Východná je najstarším a najrozsiahlejším celoslovenským folklórnym festivalom. Každoročne sa uskutočňuje na prahu letnej turistickej sezóny v blízkosti Vysokých i Nízkych Tatier, v obci Východná. Headlinermi 58. ročníka festivalu budú umelecký súbor Lúčnica (piatok) a folklórny súbor Technik (sobota) s programom Folklove. Lákadlom pre návštevníkov bude krst nového albumu kapely Muzička, ktorá predstaví publiku autentické nahrávky ľudového spevu a hudby, a vystúpenie žijúcich legiend – víťazov všetkých ročníkov celoštátnej súťaže tanečníkov Šaffova ostroha. Festival osvieži etno a world music, workshopy zamerané na výučbu tanca a remesiel, kulinárske špeciality slovenských obcí a ukážky ovčiarskej práce. „Východná, to nie je len zábava pri hudbe a tanci. Vo Východnej sa návštevníci môžu veľa naučiť, ochutnať, ovoňať, nahmatať a to je podľa nás ten najkrajší spôsob, ako spoznávať tradície a históriu,“ pozýva Katarína Babčáková z organizačného tímu Východnej. „Myslíme si, že v súčasnej festivalovej kultúre má i folklór rezonovať. Preto veľmi chceme, aby nielen starší, ale i mladí ľudia a deti mali od malička možnosť vidieť, cítiť aj uchopiť tú úžasnú variabilitu, strhujúcu dynamiku i jednoduchú úprimnosť, ktorú v sebe folklór i tradičná kultúra bez pátosu má.“ -r-

5 | slovenskáenergetika


ENERGIA PRE PRÍRODU

Úspech európskych rozmerov Sme prvou firmou, ktorá získala ocenenie v kategórii Podnikanie a biodiverzita V marci postúpili Slovenské elektrárne do užšieho výberu Európskych ocenení pre podnikateľov za ochranu životného prostredia. Európsku úniu zaujali naše aktivity pre záchranu vzácnych živočíšnych druhov v slovenských horách. Do tej miery, že sme zvíťazili v konkurencii 62 projektov z deviatich štátov.

V

íťazom sme sa stali v novej kategórii Cena za podnikanie a biodiverzitu. Toto ocenenie sa udeľuje spoločnosti, ktorá preukázateľne dosiahla výnimočné výsledky pri ochrane biodiverzity a podpore prírodných ekosystémov. Ako prvá ju získala naša spoločnosť Slovenské elektrárne. Nominovali sme sa s projektom „Energia pre krajinu – záchrana najvzácnejších živočíšnych druhov v slovenských pohoriach“. Porota dospela k záveru, že projekt je vzorom cezhraničnej sociálnej zodpovednosti podnikov a zapojil aj zamestnancov a miestne obyvateľstvo.

Rekordný počet prihlášok V marci sme postúpili do užšieho výberu štrnástich finalistov (do súťaže prišlo 156 prihlášok z 24 členských štátov EÚ a z kandidátskych krajín, pričom práve v novo vyhlásenej kategórii Podnikanie a biodiverzita ich zápolilo až 62), okrem Slovenska postúpili Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Španielsko, Rakúsko, Portugalsko a Fínsko. Výsledky vyhlásila Európska komisia 24. mája v Bruseli. Za Slovenské elektrárne prevzal cenu špecialista životného prostredia Slovenských elektrární Tomáš Lobpreis.

Tatranské vzácne druhy Naša spoločnosť spolupracuje už niekoľko rokov s Tatranským národným parkom (TANAP) – pri podpore biodiverzity, energetickej sebestačnosti vysokohorských chát, ale i budovaní turistických chodníkov. V rámci zachovania biodiverzity sme sa podieľali na záchrane tatranského svišťa a kamzíka (2007), na projekte monitorovania sokola sťahovavého (2008), výsadbe pstruha potočného (2009) a ochrane dravého vtáctva – orla skalného a orla krikľavého (2010). V minulom roku sme k nim pridali rysa ostrovida a vlka dravého. Monitorovanie a zisťovanie početnosti týchto šeliem na území TANAP je dôležité pre výskum a ochranu oboch druhov.

Tradícia od roku 1987

Pre podrobnejšie informácie kliknite na: http://ec.europa.eu/environment/awards/

6 | slovenskáenergetika

Európske ocenenia pre podnikateľov za ochranu životného prostredia (European Business Awards for the Environment, EBAE) sa udeľujú od roku 1987. Európska komisia ich udeľuje v piatich kategóriách, každé dva roky. Okrem nás uspeli v tomto ročníku Marks & Spencer (Spojené kráľovstvo) za riadenie, Aquamarine Power (Spojené kráľovstvo) za produkt, Umicore (Belgicko) za postup a INENSUS GmbH (Nemecko) za medzinárodnú obchodnú spoluprácu. -r-


VODA

˜Ÿ¤ȱŽ•Ž”›¤›ŽÜȱ˜‹ñ’—¤ȱ Pribudne na tokoch Hnilec a Dobšinský potok Vodné dielo Dobšiná doplní ďalšia elektráreň. Na tokoch Hnilec a Dobšinský potok sa začalo s prípravami na výstavbu malej vodnej elektrárne. Dobšiná III rozšíri

æ

iadosť o stavebné povolenie podali Slovenské elektrárne ešte v roku 2010. Právoplatnosť nadobudlo v marci 2011. V žiadosti boli zohľadnené požiadavky Slovenského vodohospodárskeho podniku, aby výstavba mala čo možno najmenší vplyv na existujúce objekty vyrovnávacej nádrže pod Dobšinou. Prietoky Hnilca a Dobšinského potoka, ktoré sú sústredené do vyrovnávacej nádrže pod Dobšinou, neboli doteraz energeticky využívané. Hrádza má byť prekopaná tak, aby zásah nenarušil stabilitu a funkčnosť vyrovnávacej nádrže. Odberný objekt bude umiestnený naľavo od dnových výpustí a odpadové koryto s celkovou dĺžkou 330 metrov bude zaústené späť do Dobšinského potoka.

portfólio obnoviteľných zdrojov Zvíťazila Kaplanova turbína našej spoločnosti.

Druhého apríla bolo stavenisko odovzdané stavebnej firme, víťazovi tendra zo začiatku roka. V rámci prípravy staveniska vykonala firma výrub drevín a v súčasnosti prebieha budovanie zariadenia staveniska a jeho príprava na zemné práce. Pôvodne sa zvažovali viaceré alternatívy technického riešenia. Návrhy počítali či už s Bankiho, Francisovou, ale aj Kaplanovou turbínou. Napokon bolo zvolené riešenie s Kaplanovou turbínou a nasledovnými parametrami:

Maximálna horná hladina 433,650 m n. m. Min. horná prevádzková hladina energetická 432,550 m n.m. Dolná prevádzková hladina 423,650 m n.m. Návrhový prietok 3,20 m3.s-1 Návrhový spád 9,80 m Inštalovaný výkon 253 kW Výroba elektrickej energie v priemerne mokrom roku 1 485,291 MWh Typ turbíny Kaplanova horizontálna Priemer obežného kola D = 650 mm Počet turbín 1 ks Na vyznačenom mieste bude stáť nová elektráreň Dobšiná III.

Prijaté technické riešenie predpokladá tiež zníženie investičných a prevádzkových nákladov, skrátenie doby výstavby, zvýšenie výroby a zlepšenie ekonomickej návratnosti. K ďalším pozitívam možno pripočítať lepšie prevádzkové podmienky (v prevádzke budú dva samostatné odberné objekty vyrovnávacej nádrže), nebude obmedzená kapacita prechodu veľkých vôd cez existujúce objekty a nádrž bude čistená od plávajúcich nečistôt na hrabliciach pred vtokom do elektrárne. Výstavba novej vodnej elektrárne zapadá do koncepcie programu Slovenských elektrární zvyšovať využívanie obnoviteľných zdrojov. Malá vodná elektráreň Dobšiná III sa stane súčasťou vodného diela Dobšiná, ktoré pozostáva z akumulačnej nádrže na Hnilci v Palcmanskej Maši, z Prečerpávacej vodnej elektrárne Dobšiná (so záchytnou nádržou vo Vlčej doline), z Malej vodnej elektrárne Dobšiná II a z vyrovnávacej nádrže pod Dobšinou. -vč7 | slovenskáenergetika


JADRO

˜—Â?Ž“—–Ž—Â?Â˘ČąÂ—Â˜Â&#x;Ä†ÂŒÂ‘ČąÂ‹Â•Â˜Â”Â˜Â&#x; SlovenskĂŠ elektrĂĄrne postupujĂş v stavebnĂ˝ch a montĂĄĹžnych prĂĄcach na dostavbe tretieho a ĹĄtvrtĂŠho bloku AtĂłmovĂ˝ch elektrĂĄrnĂ­ Mochovce. V sĂşÄ?asnosti dokonÄ?ujĂş konĹĄtrukciu kontejnmentov oboch blokov. Viac ako tritisĂ­c pracovnĂ­kov pokraÄ?uje v prĂĄcach na dostavbe podÄža novo stanovenĂŠho harmonogramu.

V

sĂşÄ?asnosti vrcholia prĂĄce na kontejnmentoch oboch novĂ˝ch blokov atĂłmovej elektrĂĄrne, ktorĂŠ sĂş mimoriadne dĂ´leĹžitĂ˝m systĂŠmom elektrĂĄrnĂ­. Kontejnment je masĂ­vna ochrannĂĄ ĹželezobetĂłnovĂĄ obĂĄlka so stenami hrubĂ˝mi viac ako 1,5 metra a jej Ăşlohou je chrĂĄniĹĽ zariadenia primĂĄrneho (jadrovĂŠho) okruhu pred vonkajĹĄĂ­mi vplyvmi, ako aj zabrĂĄniĹĽ Ăşniku rĂĄdioaktĂ­vnych lĂĄtok do ĹživotnĂŠho prostredia. V reaktorovej sĂĄle 3. bloku sa realizovalo armovanie a betonĂĄĹž (90 metrov kubickĂ˝ch) okolo bazĂŠnu pre transport paliva a bazĂŠnu vyhoretĂŠho paliva, ktorĂŠ sa nachĂĄdzajĂş vedÄža bazĂŠnu vĂ˝meny paliva nad reaktorom. NĂĄsledne sa zaÄ?alo s ukladanĂ­m hermetickej oblicovky z nehrdzavejĂşcej ocele, ktorĂĄ chrĂĄni betĂłn kontejnmentu a zabezpeÄ?uje

jeho vzduchotesnosĹĽ. Na postamente reaktora sa zaÄ?ali osĂĄdzaĹĽ kotviace prvky pre zavĂĄĹžacĂ­ stroj, pomocou ktorĂŠho sa budĂş vykonĂĄvaĹĽ vĹĄetky manipulĂĄcie s jadrovĂ˝m palivom. Na ĹĄtvrtom bloku boli taktieĹž realizovanĂŠ armovacie a betonĂĄrske prĂĄce na bazĂŠnoch paliva - betonĂĄĹž ĹĽaĹžkĂŠho betĂłnu (52 metrov kubickĂ˝ch). Vo vnĂştornĂ˝ch priestoroch, v miestnosti parogenerĂĄtorov, bola osadenĂĄ oblicovka z nehrdzavejĂşcej ocele, a zabudovĂĄvali sa prvky pre montĂĄĹž technolĂłgie v barbotĂĄĹžnych ŞĞaboch. SlovenskĂŠ elektrĂĄrne uĹž zazmluvnili 2,65 mld. eur urÄ?enĂ˝ch na dostavbu elektrĂĄrne. Takmer 56 % z uvedenej sumy je pritom urÄ?enĂ˝ch pre slovenskĂŠ spoloÄ?nosti a 22 % Ä?eskĂ˝m ďŹ rmĂĄm. -r-

 Kontejnment je masívna RFKUDQQiçHOH]REHWyQRYi REiONDVRVWHQDPLKUXEÏPL YLDFDNRPHWUD

Armovanie postamentu reaktora pripravenĂŠho na betonĂĄĹž. 8 | slovenskĂĄenergetika


JADRO

Počas odstávky menia riadiaci systém

Tím povedie Francúz Pierre Gest V Atómových elektrárňach Bohunice sa v prvý júnový týždeň uskutoční následná previerka OSART Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu. Má preskúmať plnenie opatrení, ktoré elektráreň prijala po prvej previerke (november 2010). Follow up OSART (Operation Safety Review Team – Skupina pre hodnotenie prevádzkovej bezpečnosti) je oficiálny názov následnej previerky Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu vo Viedni. Uskutoční sa v elektrárni Bohunice od 4. do 8. júna. Odborníci budú kontrolovať plnenie opatrení, ku ktorým sa elektráreň zaviazala po previerke OSART v novembri 2010. Vtedy tím trinástich špecialistov predovšetkým hodnotil, ako majú pracovníci elektrárne osvojené prevádzkové a bezpečnostné pravidlá a či je elektráreň V2 bezpečne a spoľahlivo prevádzkovaná. Teraz sa sústredia na to, ako boli zapracované odporúčania a návrhy na zlepšenie identifikované v roku 2010. Nejde teda o novú previerku, ale o štandardné pokračovanie misie OSART.

Preverované oblasti zostávajú rovnaké Tím Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu opäť povedie Francúz Pierre Gest. Tím ďalej dopĺňajú zástupca lídra Neil Henderson z Veľkej Británie a Magnus Jehander zo švédskej spoločnosti Vatenfall Ringhals AB. Štvrtým členom malého kolektívu je Ukrajinec Alex Polyakov z MAAE, ktorý predtým pracoval v Moskovskom centre WANO a v Bohuniciach bol koordinátorom následnej misie Peer Review WANO v októbri 2009. Preverované oblasti zostávajú rovnaké – organizácia a administratíva, prevádzka, údržba, inžinierska podpora, radiačná ochrana, prevádzkové skúsenosti, chémia, havarijné plánovanie a dlhodobá prevádzka. Anna Vrúbelová

Prifázovaním prvého turbogenerátora ukončili 7. mája Slovenské elektrárne generálnu opravu na prvom bloku Atómových elektrární Mochovce. V máji sa súčasne začala odstávka v jadrovej elektrárni Bohunice. Odstávky sú bežnou súčasťou životného cyklu každej „atómky“ a ide o dlhodobo plánované procesy. V jadrovej elektrárni Bohunice sa začala odstávka štvrtého bloku 26. mája. Kým tá mochovská bola krátka (typová) a zahŕňala okrem čiastočnej výmeny paliva štandardné údržbové práce na bloku, odstávka v Bohuniciach sa radí objemom prác a dĺžkou trvania k strednodobej. Podľa vedúceho odstávok EBO Dušana Bajzíka harmonogram odstávky počíta s cca 3 350 zákazkami. „Hlavnou činnosťou, ktorá má vplyv na trvanie, je zámena riadiaceho systému Diamo na oboch turbogenerátoroch (na treťom bloku ho nainštalovali vlani). Pripravujeme aj zámenu obežných kôl hlavných cirkulačných čerpadiel, výmenu rúrok v hlavnom kondenzátore na prvej turbíne a modernizáciu sacieho potrubia elektronapájacích čerpadiel,“ hovorí Dušan Bajzík. Preventívna údržba sa uskutoční počas odstávky na zariadeniach prvého z troch bezpečnostných systémov, vykonané budú aj kontroly a opravy na hornom bloku reaktora. Po odstavení, vychladení a demontáži reaktora vyvezú palivo do bazénu skladu. Následne bude pokračovať dva roky trvajúca investičná akcia. Zahŕňa viacero opatrení, ako chladenie reaktora zvonku, inštaláciu zariadení na premenu plynného vodíka spolu s kyslíkom na vodu. Všetky opatrenia majú byť vykonané do konca roka 2013. Števo Švolik 9 | slovenskáenergetika


JADRO

Príprava personálu kulminuje Chystáme sa na spustenie tretieho a štvrtého bloku Mochovce

Odborný výcvik zamestnancov pre tretí a štvrtý blok elektrárne Mochovce sa blíži do finále. Spočiatku boli pripravovaní najmä operátori blokových dozorní,

P

ríprava zamestnancov pre Mochovce 3, 4 sa začala ešte v roku 2007. V tomto období boli prijatí prví zamestnanci, ktorí budú riadiť proces výroby z blokových dozorní a ktorých príprava je najdlhšia. Postupne boli prijímaní aj ďalší zamestnanci, ktorí sú potrební pre prevádzku a údržbu nových blokov. Zamestnanci sa školili v prevádzkovanej jadrovej elektrárni Mochovce 1. a 2. blok.

neskôr všetci ostatní zamestnanci potrební pre spúšťanie a prevádzku elektrárne. V júni začína druhá fáza projektu, ktorá sa zameria na nové zariadenia spúšťaných blokov.

10 | slovenskáenergetika

Školenie ľudí potrebných pri spúšťaní Druhá fáza odbornej prípravy všetkých zamestnancov potrebných na uvádzanie tohto nového jadrového zariadenia do prevádzky sa začne v júni. Zameria sa na preškolenie z rozdielov medzi projektom MO34 a projektom už prevádzkovaných blokov jadrovej elektrárne (MO12). Potrvá až do začiatku zavážania jadrového paliva do reaktora štvrtého bloku. Zúčastnia sa jej zamestnanci útvaru Prípravy prevádzky MO34, útvaru Riadenia spúšťania MO34 a väčšina zamestnancov prevádzkovanej elektrárne Mochovce 1. a 2. blok. Teda všetci tí, ktorí budú ovplyvňovať jadrovú bezpečnosť blokov 3 a 4 počas jeho uvádzania do prevádzky. Predpokladaný počet je okolo tisíc zamestnancov.

Teoretický výcvik V roku 2012 budú lektori s povolením od Úradu jadrového dozoru SR školiť našich zamestnancov pracujúcich na simulátore, pre prevádzku uzla čerstvého paliva a potrebných pre riadenie spúšťania. Teoretická príprava bude prebiehať v trnavskom školiacom stredisku VUJE alebo priamo v lokalite Mochovce. Stáž a výcvik sa zamerajú na oboznámenie sa s novou technológiou hlavne počas plánovaných skúšok pred zavážaním paliva do reaktora a mali by byť s účasťou dodávateľa. Zamestnanci budú rozdelení do viacerých skupín podľa individuálnych potrieb.

Špecialisti oboch elektrární Preškolení zamestnanci sa stanú vlastníkmi osvedčenia, ktoré ich predurčuje na prácu v novom jadrovom zariadení. Samozrejme, v platnosti ostane aj osvedčenie na jadrové zariadenie 1. a 2. bloku elektrárne Mochovce. Výnimku tvoria zamestnanci, ktorí potrebujú na svoju činnosť licenciu: zamestnanci blokových dozorní a lektori simulátorového výcviku. Disponovať licenciami na dve jadrové zariadenia súčasne je prakticky nemožné. Miroslav Tokár


JADRO

Odovzdávanie vedomostí Elektrárne starnú spoločne s pracovníkmi, prenos poznatkov musí ostať zachovaný Jadrový priemysel je odvetvím, ktoré sa podobne ako iné vysoko technické oblasti, zakladá na vedomostiach, ich zhromažďovaní

Vyšetrovaním sa zistilo, že technik, ktorý situáciu riešil, sa s ňou stretol po prvý raz samostatne od začiatku výkonu prác. Skúsený zamestnanec, ktorý túto činnosť bežne vykonával, nebol v čase udalosti v práci. Udalosť však nemala priamy vplyv na jadrovú bezpečnosť.

a výmene. Súčasné svetové trendy, Vyššia priorita starnutie populácie a klesajúci počet absolventov odborných škôl, nesú so sebou riziko straty týchto poznatkov. Prevádzkovatelia atómových elektrární musia preto venovať zvýšenú pozornosť riadeniu vedomostí v jadrovej energetike.

P

ríkladom zanedbania uchovávania a prenosu informácií môže byť havária v petrochemickom spracovateľskom závode v americkom štáte Texas. V roku 2011 tu vybuchol etylénový reaktor. Šetrenie ukázalo, že vedúci inžinier a operátori velínu (riadiaca miestnosť – pozn. red.), ktorí mali službu počas havárie, pracovali na týchto pozíciách menej ako rok. Strata zamestnancov, ktorí sú nositeľmi dôležitých vedomostí a skúseností, predstavuje riziko pre bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky.

« $MY6ORYHQVNìFK HOHNWUiUļDFKVPH UR]EHKOLSURMHNWULDGHQLD YHGRPRVWt-HV~ĀDVőRX ,QLFLDWtY\H[FHOHQWQHM YìNRQQRVWL»

Neskúsenosť a ľudská chyba Slovenské jadrové elektrárne nie sú v tomto smere výnimkou. Štatistické údaje poukazujú na to, že naše elektrárne „starnú“ spoločne s pracovníkmi. Mnohí odchádzajú do dôchodku a s nimi odchádzajú aj vedomosti. Ľudská chyba bola príčinou i pri automatickom odstavení reaktora prvého bloku atómovej elektrárne Mochovce v roku 2009. Dôvodom na odstavenie bolo falošné vygenerovanie signálu vysokej teploty v hlavnom cirkulačnom potrubí.

Identifikované negatívne trendy možno zmierniť aplikovaním postupov riadenia vedomostí. Je to systematický proces, ktorý koordinuje získavanie, zachovávanie, výmenu a využívanie vedomostí v organizácii. Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) venuje tejto problematike značnú pozornosť od roku 2002. Vo viacerých prehláseniach prijatých na svojich generálnych konferenciách je riadenie vedomostí v jadre uvádzané ako vyššia priorita členských štátov. Agentúra zhromažďuje skúsenosti iných krajín, analyzuje trendy vo vývoji a implementácii riadenia vedomostí v jadrových elektrárňach a poskytuje odporúčania.

Hodnotenie pozícií v jadrových elektrárňach Jadrová komunita si uvedomuje závažnosť situácie a k riadeniu vedomostí sa stavia aktívne. Aj v Slovenských elektrárňach sme rozbehli projekt riadenia vedomostí. Je súčasťou Iniciatívy excelentnej výkonnosti a jeho hlavnou úlohou je navrhnúť systémový prístup k plánovaniu nástupníctva a nástroje na zachovanie a odovzdávanie vedomostí. K prebiehajúcim aktivitám patrí hodnotenie pozícií v jadre (z pohľadu rizika straty dôležitých vedomostí), na základe ktorého boli identifikované pozície s vyššou mierou kritickosti a pripravený tzv. Kompetenčný model (je to súhrn vedomostí a zručností potrebných pre danú pozíciu). V budúcnosti útvar prípravy personálu pripraví školenia šité na mieru pre pozície v závislosti od požadovaných kompetencií. Podrobnejšie informácie o tomto projekte, procese zachovania vedomostí v našej spoločnosti, prinesieme v ďalšom čísle Slovenskej energetiky. Vladimír Sudakov 11 | slovenskáenergetika


KLASIKA

Dohodli sa na spolupráci

M

edzi závodmi je spísaná vnútropodniková dohoda o poskytnutí údržbárskych kapacít a vykonaní kalibrácií. Prvá myšlienka na spoluprácu sa zrodila súbežne s optimalizáciou počtu pracovníkov na oddelení SKR (systémy kontroly riadenia). Následne jednotliví technici rozpracovali požiadavky na konkrétne činnosti, ktoré by sa mohli v rámci spoločnosti Slovenské elektrárne poskytovať druhým závodom alebo od nich zapožičiavať.

Mochovce vypomôžu v letnom období Z Elektrární Nováky (ENO) sa vysielajú do Atómových elektrární Mochovce (EMO) hlavne pracovníci na opravu servopohonov. V apríli vypomohli atómovej elektrárni dvaja zamestnanci z ENO, ktorí tam strávili tri týždne. Naopak, z Mochoviec chodia do Novák predovšetkým pracovníci zabezpečujúci kalibráciu snímačov tlaku. Na začiatku bežnej opravy bloku prídu vypomôcť s demontážou všetkých teplomerov a tlakomerov, ktoré sú predmetom kalibrácie v danom roku. Po ich nakalibrovaní ich znova namontujú pred koncom bežnej opravy. V júli tohto roku sa koná bežná oprava fluidného kotla. Počas nej je dohodnutá kalibrácia teplomerov a priamych manometrov v mochovských laboratóriách. Dvaja pracovníci so zameraním na meranie a kalibráciu teplôt a tlakov budú vyslaní z EMO do ENO na začiatku a na konci danej opravy na výpomoc. Rovnaký rozsah prác je požadovaný aj v auguste a septembri počas rozšírenej bežnej opravy bloku 4 prevádzky ENO B.

Využitím vlastného personálu sa zvyšuje bezpečnosť Keďže pracovníci majú všetky potrebné školenia, môžu ihneď začať vykonávať požadovanú činnosť. Zamestnanci poznajú prostredie elektrární a tým sa využíva fond pracovného času efektívne a naplno. Polovica ľudí z oddelenia SKR v elektrárni Nováky má aj špeciálne školenie na atómové elektrárne, ktoré platí tri roky. Dodávatelia by museli absolvovať úvodné školenie, ako aj ďalšie, zamerané na prostredie konkrétneho závodu. Výpomoci sú realizované väčšinou tými istými zamestnancami, teda je menší predpoklad vzniku nebezpečnej udalosti alebo úrazu.

Výhodou je znalosť prostredia a zariadení

Elektráreň Nováky úzko spolupracuje s elektrárňou Mochovce počas bežných opráv blokov. Závody si vzájomne vypomáhajú nielen vypožičiavaním špičkového odborného personálu, ale aj kalibrovaním tlakomerov a teplomerov. Všetci sú súčasťou jedného tímu.

12 | slovenskáenergetika

Spolupráca medzi závodmi nespočíva len vo vypožičiavaní zamestnancov z iných elektrární, ale aj pri kalibrácii meracích prístrojov. V predchádzajúcich rokoch sa kalibrácia meracích prístrojov vykonávala v laboratóriách priamo v závode Elektrárne Nováky. Z dôvodu optimalizácie bola ich činnosť zredukovaná, a tak sú meradlá zasielané do EBO (hlavne etalóny) a EMO, kde sú požadované kapacity. Do Mochoviec sa posiela priemerne na kontrolu zhruba tristo teplomerov a tlakomerov ročne. Len pre porovnanie a lepšiu predstavu, na jednom bloku v ENO sa nachádza približne 1 500 teplomerov a tlakomerov. Výhodou pri spolupráci s druhým závodom je vysoká úroveň odbornosti, pretože sú vysielaní špecializovaní pracovníci, ktorí využívajú vedomosti, zručnosti a návyky pre príslušnú oblasť technických zariadení. Zamestnanci pracujú v rámci spoločnosti na tých istých zariadeniach a nemusia sa učiť robiť s novými pracovnými prostriedkami. Napríklad, tie isté typy pohonov sú v EMO i ENO, používajú sa rovnaké prístroje, čo tiež prispieva k šetreniu času ako i kvalite realizovaných prác. Barbora Rumpli


KLASIKA

Centrálne silá popola ˜Ÿ•¤Š—·ȱ—Šȱ’ŠÖ”ž V marcovom čísle Slovenskej energetiky sme publikovali článok o zautomatizovaní odberov popola z prevádzky ENO B v elektrárni Nováky. Súbežne s týmto projektom sa uskutočnila aj automatizácia centrálnych síl.

C

entrálne silá popola tvoria tri betónové valce s objemom 3 x 3 000 metrov kubických, každý s priemerom 12,5 metra a výškou zhruba 22 metrov. Ide o pomerne dominantnú stavbu v areáli závodu. Slúžia na uskladnenie úletového (tzv. klasického) popola vyprodukovaného na všetkých štyroch blokoch prevádzky ENO B. Popol z jednotlivých odberov popola z prevádzok ENO B je pneumaticky (suchou cestou) dopravovaný do centrálnych síl s možnosťou plnenia každého sila samostatne. Zo síl sa popolček transportuje komorovými podávačmi odberateľom (Porfix) a na objekt odsírenia na miešanie stabilizátu (zmes sádrovcovej suspenzie, fluidných popolov, klasického popola, vápna a vody). Komorový podávač je schopný prepraviť za tri minúty 1,5 metra kubického

Centrálne silá popola v elektrárni Nováky.

popola. Bočným odberom zo síl sa môžu taktiež plniť pristavené autocisterny, ktoré dopravujú popol stavebným firmám na ďalšie spracovanie. Súčasťou každého komorového podávača sú čeriace žľaby na prepravu popolčeka do medzizásobníka. Technologický systém centrálnych síl bol v minulosti ovládaný z panelu miestnej riadiacej miestnosti. Zamestnanec musel osobne prísť a ručne ovládať technológiu. Všetky miestne ovládacie skrinky boli počas tejto investičnej akcie zdemontované. V rámci projektu sa rekonštruovali silnoprúdové rozvádzače, namontovali nové komorové podávače s príslušenstvom a systémy kontroly riadenia. V súčasnosti sa operátorské pracovisko nachádza na neďalekej kompresorovej stanici, kde sú privádzané všetky potrebné údaje a parametre optickou komunikačnou sieťou. Barbora Rumpli 13 | slovenskáenergetika


KLASIKA

Žœ—˜œõȱŸ›Š—·‘˜ȱ”Š—¤•žȱ˜‹—˜ŸŽ—¤ Vyčistili a zreparovali steny betónového kanálu, ktorý odvádza chladiacu vodu

Prechod na prietočné chladenie v Elektrárňach Vojany (EVO) odhalil nadmerné priesaky chladiacej vody do okolia vratného kanálu. Ukázalo sa, že v časti s voľnou hladinou je nevyhnutná oprava dilatačných medzier. Vratný kanál v Elektrárňach Vojany.

O

prechode na režim prietočného chladenia v Elektrárňach Vojany sme už informovali. V tomto režime sa voda z Laborca po využití vracia späť do rieky betónovým, tzv. vratným kanálom. Kanál má dve časti – tlakovú a časť s voľnou hladinou. Uzavretú tlakovú časť voda zapĺňa v plnej výške 2,1 metra, pri prietočnom režime tečie ďalej cez časť s voľnou hladinou (výška potrubia v tomto mieste je viac ako 4 metre) so spádom do rieky Laborec. Pri obhliadke okolia zistili zamestnanci elektrárne nadmerné presakovanie vody z vratného kanálu v časti s voľnou hladinou. Dôvodom boli netesné dilatačné škáry. Rozhodnutie reparovať túto časť potrubia, dlhú 212 metrov, je pokračovaním celkovej obnovy kanála, keď pred desiatimi rokmi boli odstránené netesnosti v prvej, tlakovej časti.

« 3ULREKOLDGNHRNROLD]LVWLOL]DPHVWQDQFLHOHNWUiUQH QDGPHUQpSUHVDNRYDQLHYRG\]YUDWQpKRNDQiOX YĀDVWLVYRĴQRXKODGLQRX» Nánosy v kanáli Vnútorný povrch stien betónových konštrukcií kanála pokrývali bahenné nánosy a organická hmota rastlinného a živočíšneho pôvodu (riasy, mach, červy). Najvýraznejšie sa prejavili usadeniny bahna na dne kanálov miestami hrubé až 25 cm. Povrchová betónová vrstva bola mäkká, hubovitá a vykazovala zníženú pevnosť. Ojedinele sa vyskytli aj kaverny (dutiny) a na dilatáciách (škárach) bolo viditeľné opotrebovanie tesniaceho materiálu.

Utesnili škáry Oprava sa uskutočnila od 2. do 11. mája. Dodávateľ z Banskej Bystrice vyčistil kanál od nánosov bahna, utesnil dilatácie a opravil diery na bočných aj spodných stenách. Na konce kanála boli namontované prídavné kanalizačné poklopy pre jednoduchší prístup počas údržby a kontrol. Počas opravy sa vyskytol problém s presakovaním vody cez hradidlá, čo komplikovalo práce na dilatačných škárach. Zo strany oddeľovacej šachty pomohli utesniť priesaky potápači a v samotnom kanáli bol postavený ochranný val z vriec s pieskom. Voda zhromažďujúca sa pred ochranným valom bola odčerpávaná, takže ďalej ostal priestor suchý. -mv14 | slovenskáenergetika


MAGGIO 2012 // NUMERO 4 0É-ĂżĂŒ6/2

STREDOMORIE – NA PRAHU ZAJTRAJŠKA

V budĂşcich rokoch bude Mare Nostrum protagonistom novĂŠho medzinĂĄrodnĂŠho energetickĂŠho scenĂĄra HORIZONTY 3RGQLNRYpELODQFLHDNRVWH LFKHĂĽWHQHYLGHOL 6

HORIZONTY 3ULFKiG]DTOB.BudeY\UiEDĹ‘ HQHUJLXWDPNGHQLHMHVLHĹ‘ 9

HORIZONTY 6YHWREHçQtFL DEL]QLV 11

BEZPEÄŒNOSŤ DSUtO² PLPRULDGQ\GHÄź 14


Zoom

Dva roky staฤili na to, aby Stredomorie zmenilo vlastnรบ tvรกr. Dnes sa usiluje staลฅ jednรฝm z najvรฝznamnejลกรญch energetickรฝch uzlov naลกej planรฉty. Ako sa bude ฤalej vyvรญjaลฅ obchodnรก a podnikateฤพskรก ฤinnosลฅ skupiny Enel?

MORE PLNร‰ ENE U

รงY\รฅHSlล‘WLVtFURNRYVDQiURG\รงLM~FHYRNROt6WUHGR]HPQpKR PRUDQHP{รงXY\KQ~ล‘Y]iMRPQรฌPVWUHWQXWLDP7HQWRPDOรฌ RFHiQฤ€LYHฤดNpMD]HUR SRGฤดDWRKRDNRKRYQtPDPH X]DWYRUHQp SUtURGQรฌP*LEUDOWiUVN\PSULHOLYRPDXPHOรฌP6XH]VNรฌP SULHSODYRPMHYLDFDNROHQJHRJUDร€FNRXREODVล‘RXDNXOW~UQRXHQWLWRX IRUPRYDQRXYSULHEHKXVWRURฤ€tYฤDNDIUHNYHQWRYDQHMREFKRGQHMVLHWL 'QHVMHKRYRG\YtULDVNXWRฤ€QHPRFQpYHWU\VWDฤ€tSULSRPHQ~ล‘ PLJUiFLXNHฤVWRYN\ฤดXGtNDรงGRURฤ€QHSXWXM~]DVYRMtPรฅล‘DVWtPQDVHYHU DOHERY\XรงtYDQLHHQHUJHWLFNรฌFK]GURMRYNWRUpGHVDล‘URฤ€LDYSOรฌYDM~ QDUR]YRMDVWDELOLWXREODVWL1DWRPWRERMLVNXVDVWUHWiYDEH]SHฤ€QRVล‘ GRGiYRNREFKRGQpY]ล‘DK\PHG]LYรฌUREFDPLDVSRWUHELWHฤดPLYรฌVWDYED LQIUDรฅWUXNW~UDYRYรฅHREHFQRVWL]DEH]SHฤ€HQLHXGUรงDWHฤดQHMEXG~FQRVWLSUH YรฅHWNรฌFK0QRKR]iYLVtRGฤDOรฅtFKUR]KRGQXWt5R]KRGRYDQLHWRYรฅDNQLH MHMHGQRGXFKp6WUHGR]HPLHVD]DYHฤดPLNUiWN\ฤ€DVUDGLNiOQH]PHQLORD QDรฅHSUHGVWDY\VSUHGGYRFKURNRYVDDQL]ฤDOHNDQHSULEOLรงXM~WRPXฤ€RVD YVNXWRฤ€QRVWLRGRKUiYD

VYVรJAJรšCI SA SCENรR 0LQXORURฤ€Qiร…$UDEVNiMDUยดYSULHEHKXSiUPHVLDFRYUHYROXฤ€QH ]PHQLODJHRSROLWLFN~PDSXNWRUiPDODGHVLDWN\URNRYSHYQpREU\V\ =D]QDPHQDOLVPHXUฤ€LWรฌร…SiGP~UXยดVSUtFKXล‘RX6WUHGR]HPLD$URYQDNR DNRYRYรฅHWNรฌFKNUt]DFKMHV~ฤ€DVQรฌVFHQiUSUHWNDQรฌQHEH]SHฤ€HQVWYDPLL SUtOHรงLWRVล‘DPLDWRQLHLEDYDUDEVNRPVYHWH 2 (QHO6SRORฤ€QH Mรกj 2012

6~ฤ€DVQiSROLWLNDQLHMHMHGLQRXSUHELHKDM~FRXUHYRO~FLRXMXรงQp SREUHรงLH6WUHGRPRULDSUHรงtYDVNXWRฤ€QรฌGHPRJUDร€FNรฌUR]PDFK9 QDMEOLรงรฅtFKGYDGVLDWLFKPHVLDFRFKY]UDVWLHSRฤ€HWRE\YDWHฤดRYR PLOLyQRY7tVDEXG~V~VWUHฤRYDล‘QDMPlYPHVWiFK3ULHPHUQรฌYHNEXGH QDฤDOHMNOHVDล‘7iWRVNXWRฤ€QRVล‘EXGHPDล‘GRSDGQDY]QLNQRYรฌFKSRWULHE YSUYRPUDGHQD]YรฌรฅHQLHGRS\WXSRHQHUJLL QDMPlHOHNWULFNHM DQRYรฌFK LQIUDรฅWUXNW~UDFK 'QHVVDFHONRYpKRGRS\WXSRHQHUJLLY6WUHGRPRUtV~VWUHฤXMH YHXUySVN\FKรฅWiWRFK9HFLVDYรฅDNUรฌFKORPHQLD2EVHUYDWRLUH 0pGLWHUUDQpHQGHOยท(QHUJLH 20( RGKDGXMHรงHQDVHYHUQRPSREUHรงt EXGHHQHUJHWLFNiVSRWUHEDYQDMEOLรงรฅtFKURNRFKQDฤDOHMNOHVDล‘DYURNX GRVLDKQHSULEOLรงQH7:K1DMXรงQRPSREUHรงtQDRSDNGRS\WSR HOHNWULQHGRURNDY]UDVWLHNDรงGRURฤ€QHYSULHPHUHRDWRDรงQD ]DFHO~REODVล‘YFHONRYRPPQRรงVWYHGL7:K3RNU\WLHWDNHMWR SRWUHE\EXGHY\รงDGRYDล‘]YรฌรฅHQLHHOHNWULFNHMNDSDFLW\R*: )RVtOQH]GURMHGQHVYWRPWRUHJLyQHSRNUรฌYDM~GRS\WXDHรฅWH QLHNRฤดNRGHVDล‘URฤ€tEXG~QDMYLDFY\XรงtYDQรฌP]GURMRPQDMPl]G{YRGX รงHYGRSUDYHV~LEDล‘DรงNRQDKUDGLWHฤดQp%XG~FQRVล‘VDYรฅDNQHVLHY ]QDPHQtREQRYLWHฤดQรฌFKHQHUJLtYRY\SUDKQXWรฌFKฤ€LS~รฅWQ\FKREODVWLDFK V~YLHWRULVOQNRYHฤดPLVLOQp QDQLHNWRUรฌFKPLHVWDFKMHLQWHQ]LWDLFK รงLDUHQLDGYDNUiWYlฤ€รฅLDQHรงQDMXKX(XUyS\DWURMQiVREQiRSURWLVHYHUQHM (XUySH DYSRURYQDQtVXKฤดRYRGtNPLV~WLHWR]GURMHร…UรฌFKOHMรฅLHยด YรฌVWDYEDYHWHUQHMHOHNWUiUQHVLY\รงDGXMHSULEOLรงQHURNDSRODLEDURNVWDฤ€t


Zoom

ERGIE QDYรฌVWDYEXIRWRYROWLFNHMHOHNWUiUQH 8GUรงDQLHWDNpKRWRUDVWXSUHGSRNODGiLQYHVWtFLHYRYรฌรฅNHRNROR PLOLiUGHXUGRURNDDWRLEDSUHVOQHฤ€QpDYHWHUQpHOHNWUiUQH URYQDNHMYHฤดNRVWLDNRHOHNWUiUQHWUDGLฤ€Qp 3UHHXUySVNHSRGQLN\ LGHRVNXWRฤ€QH]DXMtPDY~Y\KOLDGNXQLHLEDDYREODVWLYรฌURE\DOHL YRYรฌVWDYEHQRYรฌFKGRSUDYQรฌFKDGLVWULEXฤ€QรฌFKWUiVQDSUtNODGSUL HOHNWULร€NiFLLYHฤดNHMฤ€DVWLYLGLHFN\FKREODVWt 1DSULHNSULD]QLYรฌPRNROQRVWLDPWHQWRUHJLyQVYRMSRWHQFLiOGRSRVLDฤด QHY\XรงtYDO]G{YRGXWHFKQLFNรฌFKLQรฅWLWXFLRQiOQ\FKร€QDQฤ€QรฌFKD WUKRYรฌFKSUHNiรงRNรฟRVLVDYรฅDNKรฌEH9RVWDWQRPฤ€DVHรฅWiW\DNR0DURNR $OรงtUVNR7XQLVNR(J\SWD-RUGiQVNRSULMDOLรฅWiWQHSURJUDP\QDSRGSRUX LNUiWNRGRE~ LQWHQ]tYQHKRUR]YRMDVOQHฤ€QรฌFKDYHWHUQรฌFKHOHNWUiUQt SUL]DSRMHQtWDPRMรฅLHKRSULHP\VOXGRPLHVWQHMYรฌURE\NRPSRQHQWRY DV\VWpPRY(XUySVNDVPHUQLFDVFKYiOHQiYURNX]iURYHฤผ HQHUJHWLFNรฌPDSO\QiUHQVNรฌPSRGQLNRPXPRรงQtY\YiรงDล‘REQRYLWHฤดQ~ HQHUJLXNWRU~Y\URELDYรฅWiWRFK6HYHUQHM$IULN\DWLHWRNYyW\]DSRฤ€tWDล‘ GRHPLVQรฌFKNUHGLWRYQDWUKXV&22

ZROD RES4MED 3R]RUQRVล‘YHQRYDQiWHMWRฤ€DVWLSODQpW\DNRVWUHGLVNXHQHUJHWLFNHM YรฌURE\QLHMHQLฤ€tPQRYรฌP2GURNX]RVNXSXMH20(Y\รฅHWULGVDล‘ HQHUJHWLFNรฌFKSRGQLNRY]RNUDMtQVFLHฤดRPUR]YLQ~ล‘LQWHJUiFLX SURMHNWRY9SULHEHKXURNRYSRฤ€HWVXEMHNWRYVSRGREQรฌP~P\VORP

Y]UiVWROMHGQDN]KฤดDGLVNDLQรฅWLWXFLRQiOQHKR 0HG6RODU3ODQD0HG5HJ ยฒ]GUXรงHQLHUHJXOiWRURY LYรฌUREQpKR QDSUtNODG'HVHUWHF'LLNGH LQรฅSLUiFLDSRFKiG]D]1HPHFND0HG*ULGSRGSRURYDQp)UDQF~]VNRP 0HG7VRDYLDFHUpQiURGQpSOiQ\SUHRGYHWYLHVOQHฤ€QHMHQHUJLH 3RGREQpLQLFLDWtY\Y\FKiG]DM~]~YDK\รงHYรฌUREXHOHNWULQ\Y HOHNWUiUฤผDFKQDREQRYLWHฤดQp]GURMHQDMXรงQRPSREUHรงtWUHEDUR]YtMDล‘ SDUDOHOQHVRV~YLVLDFLPLLQIUDรฅWUXNW~UDPLHOHNWULFNHMVLHWHQD]DEH]SHฤ€HQLH SUHSUDY\HQHUJLHGRFHQWLHUPLHVWQHMVSRWUHE\DVฤ€DVWL DE\EROLSURMHNW\ SULMDWHฤดQp]RVWUDQ\EiQN LQDYรฌYR]GR(XUyS\9SRVOHGQรฌFKURNRFKVD VWULHGDOLLQรฅWLWXFLRQiOQHVWUHWQXWLDSULHP\VHOQpSOiQ\LNRQ]RUFLiรฅW~GLHD DQDOรฌ]\NRQIHUHQFLHHXUySVNHSURMHNW\YHฤดNROHSR]YLGLWHฤดQHQpPpGLDPL 'RGQHVYรฅDNERORLQรฅWDORYDQรฌFKPiORPHJDZDWWRY3UHFKRGGRUHDOL]Dฤ€QHM Ii]\Y\รงDGXMHNRRUGLQiFLX7RERORSRGQHWRPSUH]DORรงHQLH]GUXรงHQLD 5HV0HG-HKRSUH]HQWiFLDVDNRQDODPiMDYDXGLWyULXVSRORฤ€QRVWL (QHO=GUXรงHQLHVDPRVHEDR]QDฤ€XMH]Dร…QHWZRUNU{]Q\FKQHWZRUNRYยดV XรงSUHELHKDM~FLPLPHG]LQiURGQรฌPLDNWLYLWDPLDOHL]DSRGSRURYDWHฤดD KODYQรฌFKKUiฤ€RYQDHQHUJHWLFNRPWUKXYSUtSUDYHULHรฅHQt]DPHUDQรฌFKQD LQYHVWtFLHGRHQHUJHWLFNpKRRGYHWYLDY6WUHGR]HPt5HV0HGY]QLNOR] LQLFLDWtY\VSRORฤ€QRVWt(QHO*UHHQ3RZHU(GLVRQ&HVL*VH3Z&$GYLVRU\ 9\VRNHMรฅNRO\WHFKQLFNHMY0LOiQHSRG]iรฅWLWRX0LQLVWHUVWLHYUR]YRMD รงLYRWQpKRSURVWUHGLD]DKUDQLฤ€QรฌFKYHFtDYรฌVNXPXD2EFKRGQHMNRPRU\ Y0LOiQH9RVWDWQRPฤ€DVHVDSULSRMLOLL$VMD$PELHQWH,WDOLDQDGiFLD 8JR%RUGRQLD7HUQD3OXVV\VWpPRYรฌYรฌVNXP5VH$SHUD$OWKHV\V 3UH]LGHQWRP]GUXรงHQLD5HV0HGMHFrancesco Starace JHQHUiOQ\ULDGLWHฤด (QHO*UHHQ3RZHU -HSUHVYHGฤ€HQรฌรงHWDNiWRQRYiSODWIRUPDSRP{รงH SUHNRQDล‘V~ฤ€DVQ~SULHSDVล‘PHG]L~P\VODPLDNRQDQtPร…6ฤดXEQpY\KOLDGN\ YWRPWRRGYHWYtQDMOHSรฅLHY\XรงLMHPHDNVSRMtPHXรงH[LVWXM~FHSR]QDWN\ 3UYรฌPNURNRPEXGH]RVNXSHQLHREURYVNpKRPQRรงVWYDSUiFHNWRU~Y PLQXORVWLY\NRQDOLU{]QHLQรฅWLW~FLHYRUJDQL]RYDQ~D]GLHฤดDQ~GDWDEi]X 3RWRPMXYรฅHWFLVSROXDQDO\]XMHPHD]LVWtPHฤ€LMHSRWUHEQpY\NRQDล‘ฤDOรฅLH UR]ERU\DNURN\ยดY\VYHWฤดXMH6WDUDFHร…(QHO*UHHQ3RZHUVLSUHGVDY]DOรงH VDXMPHNRUPLGOD7HQWRQiSDGYรฅHWFLSULYtWDOLVQDGรฅHQtPยด 5RYQDNRPaolo Andrea ColomboSUH]LGHQWVSRORฤ€QRVWL(QHOMH SUHVYHGฤ€HQรฌรงHNฤด~ฤ€RPNUR]YRMXFHOHMVWUHGRPRUVNHMREODVWLMHSRVLOQHQLH VSROXSUiFH ร….RRSHUiFLDYWRPWRRGYHWYtP{รงHPDล‘Yรฌ]QDPQรฌHNRQRPLFNรฌGRSDG QDHXUySVN\SULHP\VHO=iURYHฤผSRYHGLHNSUHQRVXWHFKQROyJLHDNQRZ KRZQDMXรงQpSREUHรงLHยดSRYHGDOSRฤ€DVSUH]HQWiFLHQDV\PSy]LXร…3OQp Y\XรงLWLHREQRYLWHฤดQรฌFKHQHUJLtYRYHฤดNRPPHUDGOHYV~ฤ€DVQRVWLEU]Gt REPHG]HQiNDSDFLWDVLHWHDVODEpLQIUDรฅWUXNW~U\9\WYRUHQLHNYDOLWQpKR SUHSRMHQLDPHG]LVHYHURPDMXKRPEXGH]iNODGQRXSRGPLHQNRX UR]YRMDLQLFLDWtYSUHELHKDM~FLFKYVWUHGR]HPQRPUHJLyQHQDฤ€RQHGiYQR SRXNi]DOD(XUySVND~QLDY&HVWRYQHMPDSHHQHUJHWLN\GRURNXยด 1DV\PSy]LXVD]~ฤ€DVWQLOLPLQLVWHUWXUL]PXDEรฌYDOรฌSUH]LGHQW 20(Piero Gnudi3Rฤ€DVURNRYVYRMKRSUH]LGHQWRYDQLDY(QHOLYรงG\ YHULOYHQHUJHWLFNรฌUR]YRMWHMWRฤ€DVWLSODQpW\ร…(QHUJLDERODSUYรฌP 3 (QHO6SRORฤ€QH Mรกj 2012


Zoom

VWDYHEQรฌPNDPHฤผRPYSURFHVHEXGRYDQLD(XUyS\VSROXV(XUySVN\P VSRORฤ€HQVWYRPSUHXKOLHDRFHฤดยดSRYHGDOYSULHEHKXSRGXMDWLDร…'QHVVD XVLOXMHPHSUHPHQLล‘REQRYLWHฤดQp]GURMHYVSRMRYDFtฤ€OiQRN6WUHGRPRULDยด

VรZIA ENELU 9]KฤดDGRPQDYรฌ]QDPREQRYLWHฤดQรฌFK]GURMRYYEXG~FQRVWL6WUHGRPRULD Y\QDORรงt(QHO*UHHQ3RZHUYQDMEOLรงรฅtFKURNRFKYWHMWRREODVWLYHฤดNp~VLOLH (QGHVDD'LYt]LDล‘DรงE\DSUHSUDY\SO\QXYรฅDNWLHรงPDM~YUXNiFKWLH VSUiYQHNDUW\(QHO*UHHQ3RZHUVDDQJDรงXMHSUHGRYรฅHWNรฌPY0DURNX 6YRMHDNWLYLW\SOiQXMHUR]รฅtULล‘LGRRVWDWQรฌFKNUDMtQVHYHUQHM$IULN\ RG(J\SWDSR7XQLVNR7LHVDSRSUHNRQDQtWXUEXOHQFLt]SRVOHGQรฌFK PHVLDFRYDV~ฤ€DVQpKRSUHFKRGQpKRREGRELDVWDQ~YEOt]NHMEXG~FQRVWL Yรฌ]QDPQรฌP]GURMRPUDVWX(OHNWUiUQHEXG~SRNUรฌYDล‘QDMPlHQHUJHWLFN~ SRWUHEXPLHVWQHKRRE\YDWHฤดVWYD'R(XUyS\SRSXWXMHLEDSUtSDGQรฌ SUHE\WRN$NRXรงERORSRYHGDQpWiWRREODVล‘]iXMPXQH]DVDKXMHLED YรฌUREXDOHLRVWDWQpKฤดDGLVNiREFKRGQHMDSRGQLNDWHฤดVNHMฤ€LQQRVWL .RQNUpWQ\PSUtNODGRPMHSUHGDMIRWRYROWLFNรฌFKSDQHORYVWHQNรฌP ร€OPRPQDEi]HYLDFYUVWYRYรฌFKฤ€OiQNRYRGNDWiQVNHKRYรฌUREFX6XQ VSRORฤ€QpKRSRGQLNX670LFURHOHFWURQLFVD6KDUSNWRUรฌNVHYHURDIULFNpPX DEOt]NRYรฌFKRGQpPXWUKXY]KOLDGDVYHฤดNรฌP]iXMPRP7iWRWDOLDQVND VSRORฤ€QRVล‘QDYรฌUREXREQRYLWHฤดQรฌFKHQHUJLtQDY\รฅH]DORรงLODVR VSRORฤ€QRVล‘RX6KDUSVSRORฤ€QรฌSRGQLN(VVHQDYรฌUREX WLHรงYNUDMLQiFKWHMWR REODVWL IRWRYROWLFNรฌFK]DULDGHQtVYรฌNRQRPY\รฅH0:GRURND1D WHQWR~ฤ€HOEXG~SRXรงLWpSDQHO\]KRWRYHQpWRXWRVLFtOVNRXIDEULNRX

TU RABAT 0DURNR]D]QDPHQiYDYVSRWUHEHHOHNWULQ\Yรฌ]QDPQรฌUDVW Y\รฅH URฤ€QH 1DGUXKHMVWUDQHWiWRNUDMLQDSULEOLรงQH]]iYLVtRG]DKUDQLฤ€LD 9OiGDWHGDVSXVWLODDPELFLy]Q\SURMHNWQDSRGSRUXREQRYLWHฤดQHM HQHUJLH,QรฅWDORYDQiNDSDFLWDVDGRURND]YรฌรฅL]R QD

4 (QHO6SRORฤ€QH Mรกj 2012

3URJUDPSUHGSRNODGi]DYHGHQLHฤDOรฅLHKRYรฌNRQX0:]YHWHUQรฌFK ]GURMRYD0:]RVOQNDWLHรงGRURND,GHRVNXWRฤ€QH]DXMtPDYรฌ VFHQiUSUH(QHO*UHHQ3RZHUNWRUรฌVDSRGLHฤดDQDYLDFHUรฌFKYHUHMQรฌFK V~ล‘DรงLDFKYREODVWLRERFKWรฌFKWR]GURMRY$E\VNXSLQD(QHOSRGSRULOD WDNpWRVPHURYDQLH]LQWHQ]tYฤผXMHGLSORPDWLFNpVWUHWQXWLDDrozvoj VSRORฤ€QRVWLSULSRPHฤผPHQHGiYQXQDMYlฤ€รฅLXNRQIHUHQFLXRY\XรงLWtVOQHฤ€QHM HQHUJLHYKLVWyULLYPDURFNRP0DUDNpรฅL0HQDUHF9SRORYLFLPiMDVDQD QHM]~ฤ€DVWQLOJoaquin Rodriguez Jadraque](QHO*UHHQ3RZHU ร…3RSULERKDWVWYH]GURMRYPiWiWRNUDMLQDFKDUDNWHULVWLN\RVORYXM~FH ]DKUDQLฤ€QรฌFKLQYHVWRURYยดY\VYHWฤดXMHValeria Piazza]ร”WYDUX PHG]LQiURGQรฌFKLQรฅWLWXFLRQiOQ\FKY]ล‘DKRYร…,GHRรฅWiWVRVWDELOQรฌP PDNURHNRQRPLFNรฌPVFHQiURPVURฤ€QรฌPUDVWRP=SROLWLFNpKR KฤดDGLVNDQHGiYQD~VWDYQiUHIRUPDHรฅWHYlฤ€รฅPLSRVLOQLODYQ~WRUQ~VWDELOLWX NUDMLQ\0DURNRPi]iURYHฤผVWUDWHJLFN~SRORKXYฤDNDSUHSRMHQLDPV (XUySRX SURVWUHGQtFWYRPSRGPRUVNpKRNiEODNDSDFLW\0:NWRUรฌKR VSiMDVRรคSDQLHOVNRP LVLQรฌPLรฅWiWPLVHYHUQHM$IULN\FH]$OรงtUVNRยด 6NXSLQD(QHOY0DURNXS{VREtSURVWUHGQtFWYRP(QGHV\YODVWQLDFHM WHSHOQHMHOHNWUiUQHVNRPELQRYDQรฌPF\NORPY7DKDGGDUWH 0: Y EOt]NRVWL7DQJHUL

TU ALลฝรR 3RF\NOLFNรฌFKNUt]DFKDSUHUXรฅHQLDFKGRGiYRNSO\QX]5XVND]RKUiYD $OรงtUVNRVWiOHYรฌ]QDPQHMรฅLX~ORKXSUH(XUySX DNRGUXKรฌQDMYlฤ€รฅt GRGiYDWHฤด(XUySVNHM~QLH L(QHODNRGUXKpKRGRYR]FXDOรงtUVNHKRSO\QX GR7DOLDQVNDQD]iNODGH]PO~YYRYรฌรฅNHPLOLiUGPURฤ€QH6NXSLQD SUHWRY$OรงtUL]ULDGLODYODVWQp]DVW~SHQLH7XSUDFXMHRuggero Aricรฒ ,QIRUPXMHRVW~SDM~FRP]iXMPHRล‘DรงEX]HPQpKRSO\QXร…9RVWDWQRP ฤ€DVHVPH]DN~SLOLOLFHQFLtQDY\XรงLWLHORรงLVNDSO\QXY,VDUHQH7~WR NYyWXQiPSRVW~SLODtUVNDVSRORฤ€QRVล‘3HWURFHOWLFKODYQรฌSUHGVWDYLWHฤด SURMHNWXVRVYRMLPLยดR]QDPXMHGRPLNURIyQRY(QHO5DGLRร…7RXWR


Komentรกr

Von z tieลˆa $XWRU9LWWRULR(PDQXHOH3DUVL 3URIHVRUPHG]LQiURGQรฌFKY]ล‘DKRY .DWROtFNDXQLYHU]LWDY0LOiQH Yรฌ]QDPQRXWUDQVDNFLRXXUREtPHNURNYSUHGQDFHVWH]DEH]SHฤ€QRVล‘RX GRGiYRNยด=DXMtPDYRXVWUiQNRXV~LSUHSRMHQLD6NXSLQD(QHOVDSRGLHฤดD QDYLDFHUรฌFKLQLFLDWtYDFK3DWUtPHG]LQH*DOVLQRYรฌSO\QRYRGVNDSDFLWRX PLOLiUGPHWURYNXELFNรฌFKURฤ€QHNWRUรฌEXGHVSiMDล‘$OรงtUVNRVR6DUGtQLRX QiรฅSRGQLNYODVWQtVSRORฤ€QRVWLSRYHUHQHMMHKRYรฌVWDYERX DNRL SO\QRYRG0HGJD]RGDSUtODVSiMDM~FLWHQWRรฅWiWVRรคSDQLHOVNRP1DฤผRPVD ]DVDSRGLHฤดD REFKRGQรฌFKSRGLHORY 

TU ISTANBUL 7XUHFNRMHUรฌFKORUDVW~FRXNUDMLQRXYURNXMHKRKUXEรฌQiURGQรฌ SURGXNWVW~SROR-HPRรงQpรงHYSULHEHKXQDMEOLรงรฅtFKURNRYVD VWDQHGHVLDW\PVYHWRYรฌPKRVSRGiUVWYRP GQHVPXSDWUtรฅHVWQiVWH PLHVWR 1DY\รฅHVSRWUHEDHQHUJLHWXQDUDVWiยฒMHMKRGQRW\SUHVDKXM~ 3URVWUHGQtFWYRPVYRMKRLVWDQEXOVNpKR]DVW~SHQLD(QHOPLPRULDGQHSR]RUQH VN~PDYรฅHWN\SRWHQFLiOQHSUtOHรงLWRVWLSRFKiG]DM~FHMHGQDN]WUDGLฤ€QรฌFK DNRL]REQRYLWHฤดQรฌFK]GURMRY2VRELWQ~SR]RUQRVล‘YHQXMHJHRWHUPiOQHMD VOQHฤ€QHMHQHUJLL ร…9URNXVFKYiOLOWXUHFNรฌSDUODPHQW]iNRQRSRVN\WRYDQtVWLPXORY QDSRGSRUXYรฌURE\HQHUJLH]REQRYLWHฤดQรฌFK]GURMRY,QYHVWRULQDฤผXรง GOK~GREXฤ€DNDOLยดSULSRPtQDGiuseppe FarinaULDGLWHฤดLVWDQEXOVNpKR ]DVWXSLWHฤดVWYDVSRORฤ€QRVWL(QHOร…3OiQXMHPHWLHรงYLDFHURSULYDWL]Dฤ€QรฌFK NURNRYMHGQDNYRYรฌUREHDNRLGLVWULE~FLLยด 9REODVWLJHRWHUPiOQHMHQHUJLHSRGStVDO(QHO*UHHQ3RZHUYGHFHPEUL GRKRGXVWXUHFNRXVSRORฤ€QRVล‘RX0HWHRURKฤฐENRYHMล‘DรงEHYSRG]HPt ]iSDGQHMREODVWL7XUHFND1D]iNODGHWHMWRGRKRG\RY\KฤดDGiYDQt]GURMRY YKRGQรฌFKQDYรฌUREXHOHNWULQ\DWHSODEROD]DORรงHQiVSRORฤ€QRVล‘VYlฤ€รฅLQRYRX ~ฤ€DVล‘RX7DOLDQVND7iWRVSRORฤ€QRVล‘YHGLHSULHVNXPORรงtVNSO\QXSULฤ€RP VDRSLHUDRล‘DรงREQรฌFKSRYROHQtYUXNiFK0HWHRUX$NEXG~YรฌVOHGN\ WDNรฌFKWRSULHVNXPQรฌFKDNWLYtWSUHYรฌUREXHOHNWULQ\SULD]QLYpRWYRUtVD PRรงQRVล‘]DNODGDQLDVSRORฤ€QรฌFKSRGQLNRYSURMHNWRYรฌFKร€ULHPSUHNDรงG~Y EXG~FQRVWLSRVWDYHQ~HOHNWUiUHฤผ

GAS NOSTRUM 3UHGร…-D]PtQRYRXUHYRO~FLRXยดNWRUiYLHGODNY\KQDQLXSUH]LGHQWDZine El-Abidine Ben AlรฌhoDERODVS~รฅล‘Dฤ€RPKQXWLDร…$UDEVNiMDUยด]DYLHGOD WXQLVNiYOiGDYรฌ]QDPQรฌSURMHNWYREODVWLWHSHOQรฌFKDREQRYLWHฤดQรฌFKHQHUJLt VFHONRYRXNDSDFLWRX0:VQi]YRP(OPHG0:MHXUฤ€HQรฌFK SUHPLHVWQ\WUKD]RVWiYDM~FLFK0:SUHWUKWDOLDQVN\VY\XรงLWtP SRGPRUVNpKRVSRMHQLDNWRUpPiE\ล‘QDWHQWR~ฤ€HOY\EXGRYDQpPHG]L 7XQLVNRPD7DOLDQVNRP5HDOL]iFLRXERODSRYHUHQiVSRORฤ€QRVล‘7HUQD9M~QL ERO(QHORร€FLiOQH]DUDGHQรฌGRXรงรฅLHKR]R]QDPXVSRORฤ€QRVWtSUHGEHรงQH VS{VRELOรฌFKSUHGUXK~Ii]XSURMHNWX7XQLVNiNUt]DYรฅDNERODVNXWNRYRX SUtฤ€LQRXSR]DVWDYHQLDSURMHNWX $NMHV~ฤ€DVQRVล‘7XQLVNDQHLVWiSUH(J\SWWRSODWtHรฅWHYLDF3ROLWLFNi VLWXiFLDWDP]ฤDOHNDQLHMHVWDELOQi=iXMP\(QHOXVDV~VWUHGLD SUHGRYรฅHWNรฌPQDRGYHWYLH]HPQpKRSO\QX9URNX]tVNDOQiรฅSRGQLN ล‘DรงREQpSRYROHQLHSUH(O%XUXOOXV9HUHMQ~V~ล‘DรงY\StVDODVSRORฤ€QRVล‘(JDV VSRGLHORPYVSRORฤ€QRPSRGQLNX]NWRUpKR7RWDOYODVWQt 'REรฌYDQLHORรงtVNGRSRVLDฤดSUHELHKD +OELQ\6WUHGR]HPQpKRPRUDXNUรฌYDM~HรฅWHPQRรงVWYRQiOH]tVN 6WUHGRYรฌFKRGQpรฅWiW\VDYEXG~FLFKURNRFKP{รงXGRWRKWRร…EL]QLVXยด VWUPKODYYUKQ~ล‘6SRPHG]LYรฅHWNรฌFKVDY\QtPDQiOH]LVNR/HYLDWKDQQD RWYRUHQRPPRULPHG]L,]UDHORP/LEDQRQRPD&\SURP2GURNX GRGQHVWXRGKDOLOLUR]VLDKOHORรงLVNi3RGฤดDRGKDGRYP{รงXE\ล‘]GURMRPDรง WULOLyQRYPHWURYNXELFNรฌFKSO\QX

6DPRWQpVORYR]PHQD]QLHSUtNUR3UHGRYรฅHWNรฌP YWHG\NHฤKRVSUHYiG]DSUtGDYQpPHQRร…HSRFKiOQDยด ลDรงNRYรฅDNRGRODล‘SRNXรฅHQLXVLDKQXล‘SUiYHSR WRPWRYรฌUD]HDNVD]DPรฌรฅฤดDPHQDGWรฌPฤ€RYรฅHWNR VDYRVWDWQรฌFKGYRFKURNRFKXGLDORYDUDEVNRP VYHWH5HYROXฤ€QiYOQDKR]DOLDODRG0DJKUHEXDรง SRMXKRYรฌFKRGQรฌ]iOLY9\YRODODSiGGHVSRWLFNรฌFK DVNRUXPSRYDQรฌFKUHรงLPRY 7XQLVNR YSiG ]DKUDQLฤ€QรฌFKYRMVN /tE\D QLฤ€LYpREฤ€LDQVNHYRMQ\ /tE\DD6รฌULD OLNYLGiFLXUDtVRY /tE\D(J\SW -HPHQ ,DNVD]DPHULDPHQDVDPRWQรฌVHYHU$IULN\ VLWXiFLDMHWXWLHรงPLPRULDGQH]ORรงLWi6~ฤ€DVQiHWDSD ฤ€LDVWRฤ€QHY\QtPDM~F7XQLVNRNGHVD]PHQDUHรงLPX MDYt]Ylฤ€รฅHMฤ€DVWL]DYล…รฅHQi MHSR]QDPHQDQiYHฤดNRX QHLVWRWRX .รฌPY/tE\LSUHYOiGDRWYRUHQiDQDUFKLDDREฤ€LDQVND YRMQDVDP{รงHYUiWLล‘Y(J\SWHVDYRMHQVNiPRFLED RKULDOD-HYรฅDNPiORSUDYGHSRGREQpรงHVDVWLDKQH] SROLWLFNpKRรงLYRWD9]KฤดDGRPQDQHVWDELOLWXรฅWiWQ\FK ]ULDGHQtE\VPHQDGUXKHMVWUDQHQHPDOL]DE~GDล‘QD YรฅHWNRWRฤ€RVDSUHGQDรฅLPLRฤ€DPLXGLDOR =DP\VOLPHVDWHGDQDGWรฌPฤ€RWLHWRSRYVWDQLD DUDEVNHMMDULLQWLIiG\X]DWYiUDM~Dฤ€RRWYiUDM~ 9SUYRPUDGHXNRQฤ€XM~HSRFKXSR]QDPHQDQ~ VHSWHPEURPDMHKRQiVOHGNDPL$UDEVNรฌVYHW Y\VWXSXMH]WLHฤผDGRNWRUpKR KRYUKOLSUHGNRYLD]$O.DtG\1DVWXSXMHQRYiIi]D -HMSURWDJRQLVWRPMHRSlล‘RWYRUHQiSROLWLND 3UiYHYฤDNDWรฌPWREROHVWQรฌPSUHFKRGQรฌP REGRELDPVDSUHFHO~REODVล‘RWYiUDpUDYNWRUHM Yรฌ]QDPSROHPLN\DSROLWLNDNRQIURQWiFLHVR =iSDGRP V~YLVLDFHMVNRORQLDOL]PRPDร…ERMRP SURWLLPSHULDOL]PXยด GiYDSULHVWRU~VWUHGQpPX ULHรฅHQLXGRPiFLFKSROLWLFNรฌFKSUREOpPRY ]DPHUDQpPXQDUR]YRMDYlฤ€รฅLXVRFLiOQXURYQRVล‘D VSUDYRGOLYRVล‘ 'RPiFLYรฌYRMWHGDQDVWXSXMHPLHVWRG\QDPLN\ YRQNDMรฅHM3UYรฌUD]GiYDPRรงQRVล‘Y\EXGRYDล‘ SROLWLFNpUHรงLP\VSRฤดDKOLYpLSUH]DKUDQLฤ€QรฌFK KRVSRGiUVN\FKDREFKRGQรฌFKSDUWQHURY=GiVDWLHรง รงHMHPHQHMRWULDVDQรฌSURWHVWQรฌPLKQXWLDPL 7RMHYรฅDNLEDฤ€LDVWRฤ€QRXMHGQDNRSRPHUQH ORJLFNRXSUDYGRX0DURFNiPRQDUFKLDVDXNi]DOD DNRYLDFSULVS{VRELYiYRฤ€LQHVWDELOLWH YWRPWR VPHUHYODVWQHURYQDNRDNRYรฅHWN\RVWDWQpDUDEVNp PRQDUFKLH .UiฤดGRSRVLDฤด~VSHรฅQHUHDOL]RYDOSURFHV SRVWXSQรฌFKUHIRULHPSRGYHGHQtP]KRUDNWRUรฌ RWXSLOVLOXPRรงQpKRRGSRUX]RVWUDQ\SRGGDQรฌFK 1DRSDNGUDPDWLFNiREฤ€LDQVNDYRMQDY$OรงtUVNX SRฤ€DVPLQXOรฌFKURNRY VY\รฅHWLVtFPLPล…WY\FK MHHรฅWHSUtOLรฅฤ€HUVWYRXVSRPLHQNRXQDWRDE\VPH SUHVWDOLE\ล‘RER]UHWQt.HE\VDYรฅDNQDรฅDRSDWUQRVล‘ ]PHQLODQDQHK\EQRVล‘JLJDQWLFNรฌ0DJKUHEE\VD SUDYGHSRGREQHVWDONDQGLGiWRPQDMEOLรงรฅHMUHYRO~FLH

5 (QHO6SRORฤ€QH Mรกj 2012


Horizonty

Pri prรญleลพitosti valnรฉho zhromaลพdenia akcionรกrov predloลพil Enel konsolidovanรบ รบฤtovnรบ zรกvierku, bilanciu udrลพateฤพnosti a environmentรกlnu sprรกvu. Pozrime teda, akรฉ sรบ a na ฤo sรบ potrebnรฉ.

ฤŒas bilancovania N

HGiYQHVYHWRYpร€QDQฤ€QpรฅNDQGiO\Y\]GYLKOLYรฌ]QDP WUDQVSDUHQWQRVWLร€QDQฤ€QpKRYรฌND]QtFWYD=WRKWRSRKฤดDGX MHG{OHรงLWรฌPร…SRWYUGHQtPยดR]GUDYRWQRPVWDYHSRGQLNX ~ฤ€WRYQi]iYLHUNDSRXND]XM~FDQDMHKRร€QDQฤ€QpYรฌNRQ\1LH YรฅDNLEDWR7HQWRQiVWURMVDVWDOKฤฐENRYรฌPWHVWRPVRFLiOQHM]RGSRYHGQRVWL &65 6NXSLQ\SRVN\WXM~FL]DLQWHUHVRYDQรฌPVWUDQiPPQRรงVWYR LQIRUPiFLtRGULDGHQLDSRGQLNXDรงSRULDGHQLHH[WHUQรฌFKY]ล‘DKRY

KROK SPร„ลค $NRYรฅDNY]QLNi~ฤ€WRYQi]iYLHUNDYWHMIRUPHDN~GQHVSR]QiPH" =LVWLล‘MHMSUY~KLVWyULXMHWDNPHUQHPRรงQpNHฤรงHSRWUHED~ฤ€WRYQtFWYD PiS{YRGXรงYSRฤ€LDWNRFKฤดXGVWYDVSROXVSUYรฌPLUHPHVHOQรฌPLD REFKRGQรฌPLDNWLYLWDPL3UYรฌPNWRQDYUKROร…V~YDKXยดYPRGHUQRP SRฤผDWtVY\ฤ€tVOHQtPKRVSRGiUVNHKRYรฌVOHGNX]D~ฤ€WRYQpREGRELH ERO/RGRYLFR)ORULMH]XLWVNรฌHNRQyP]RVHGHPQiVWHKRVWRURฤ€LD )UDQF~]VN\PLQLVWHU&ROEHUWSRWRPYURNXSUYรฌUD]]DYLHGRO SRYLQQRVล‘]RVWDYLล‘NDรงGpGYDURN\~ฤ€WRYQ~]iYLHUNXรฟDVRP]Dฤ€DO WHQWRQiVWURMVOHGRYDล‘VWiOHYLDFFLHฤดRY2GRE\ฤ€DMQpKRร…~ฤ€WRYQpKR YรฌND]XยดSUHLQWHUQpSRWUHE\PDMLWHฤดDSR]DYHGHQtSRGYRMQpKR ~ฤ€WRYQtFWYDVDVWDOQHRGP\VOLWHฤดQรฌPSUHRGV~KODVHQLH]RVWDWNRY~ฤ€WRY 1HVN{UVUR]รฅLURYDQtPWUKRYUDVWRPNRQNXUHQFLHDXYHGRPHQtPVL VSRORฤ€HQVNpKRYรฌ]QDPXSRGQLNXVD~ฤ€WRYQi]iYLHUNDVWDODKODYQรฌP QiVWURMRPSRGQLNRYรฌFKLQIRUPiFLtSUHYรฅHWN\]~ฤ€DVWQHQpVXEMHNW\DWR QLHOHQLQWHUQpDOHLSUHLQYHVWRURYGRGiYDWHฤดRYRGEHUDWHฤดRYRGERU\D รฅWiWQXSRNODGฤผX 6SRVWXSQรฌPRWYiUDQtPSRGQLNXVPHURPYRQUiVWODSRWUHED U{]Q\FK]DLQWHUHVRYDQรฌFKVWUiQ W]YVWDNHKROGHUV U{]QRXPLHURX ]DSRMHQรฌFKGRFKRGXSRGQLNXDMHKRVFKRSQRVWLY\WYiUDล‘KRGQRWX GOKRGREHMSHUVSHNWtY\PDล‘SUtVWXSNVWiOHSRGUREQHMรฅtPLQIRUPiFLiP =WDNรฌFKWRLQIRUPDฤ€QรฌFKSRWULHEY]QLNODSRรงLDGDYND]RVWDYLล‘ ELODQFLXXGUรงDWHฤดQRVWLNWRUiVWiOHUDVW~FHPX]iVWXSX]DLQWHUHVRYDQรฌFK VWUiQSUHXND]XMHYรฌVOHGN\SRGQLNXQHร€QDQฤ€QpKRFKDUDNWHUXRG WUDQVSDUHQWQRVWLSRULDGHQLHVSRORฤ€QRVWLRGGRSDGXQDรงLYRWQp SURVWUHGLHSRH[WHUQpY]ล‘DK\RGULDGHQLDDKRGQRWHQLD]DPHVWQDQFRY SRGRGiYDWHฤดVNรฌUHล‘D]HF6SRORฤ€HQVNi]RGSRYHGQRVล‘SRGQLNXMH XรงURN\LQรฅSLURYDQiYt]LRXSRGQLNXXGUรงLDYDM~FHKRYURYQRYiKH YรฅHWN\WUL]iNODGQpGLPHQ]LHXGUรงDWHฤดQRVWLHNRQRPLFN~VRFLiOQXL HQYLURQPHQWiOQX 1RYRXKUDQLFRXYRYรฌND]QtFWYHMHGQHVW]YLQWHJURYDQรฌUHSRUWLQJ DOHERร…2QH5HSRUWยต GRNXPHQWVSiMDM~FL~ฤ€WRYQ~]iYLHUNXVELODQFLRX XGUรงDWHฤดQRVWLYMHGHQYรฌND]ร€QDQฤ€QรฌFKDQHร€QDQฤ€QรฌFKYรฌNRQRYV 6 (QHO6SRORฤ€QH Mรกj 2012

FLHฤดRPฤ€RQDMYHUQHMรฅLHPRQLWRURYDล‘FHONRYรฌFKRGSRGQLNX,GHRฤDOรฅt NURNNWUDQVSDUHQWQRVWLNGHVD(QHORSlล‘]DUDGLOGRSUYรฌFKรฅtNRY

OD KONSOLIDOVANEJ ZรVIERKY... 1DULDGQRPYDOQRP]KURPDรงGHQtDNFLRQiURY(QHOX SR]ULUiPLN DSUtODERODSUHGORรงHQiNRQVROLGRYDQi~ฤ€WRYQi]iYLHUND]DURN 7HQWRQiVWURMMHSUYรฌPร…UR]KUDQtPยดVSRWHQFLiOQ\PLLQYHVWRUPL= HNRQRPLFNpKRKฤดDGLVND]KURPDรงฤXMHYรฅHWN\LQIRUPiFLHRREFKRGQHMD SRGQLNDWHฤดVNHMฤ€LQQRVWLYU{]Q\FKรฅWiWRFKNGH(QHOS{VREt8รงSULEOLรงQH GHVDล‘URNRY]RVWDYXMH(QHO~ฤ€WRYQ~]iYLHUNXQD]iNODGHPHG]LQiURGQรฌFK ~ฤ€WRYQรฌFKรฅWDQGDUGRY7HQWRVSRORฤ€QรฌMD]\N]MHGQRGXรฅLOLQWHJUiFLXVR VSRORฤ€QRVล‘DPLNWRUpYVW~SLOLGRREODVWLS{VREQRVWL6NXSLQ\YG{VOHGNX QHGiYQHMJHRJUDร€FNHMH[SDQ]LH3RSULVNXWRฤ€QRVWLรงHWDNiWR]iYLHUNDMH ]~ฤ€WRYQpKRKฤดDGLVNDSUHVQHVWDQRYHQiWUHEDMXSULVS{VRELล‘]DXรงtYDQรฌP PHG]LQiURGQรฌPSRVWXSRPWUDQVSDUHQWQRVWL(QHOGRSRVLDฤดWHQWRFLHฤด YรงG\GRVLDKRO9SRVOHGQรฌFKURNRFKGRVWDOYGDQHMREODVWLGYHYรฌ]QDPQp RFHQHQLD 2VFDU]D~ฤ€WRYQ~]iYLHUNX ร”ฤ€WRYQ~]iYLHUNXฤ€DVWRYQtPDPHDNRVWDWLFNรฌREUD]6NXSLQ\D MHMKRVSRGiUVN\FKYรฌVOHGNRY7HQWRGRNXPHQWYรฅDNSUHGVWDYXMHVWiOH ~ฤ€LQQHMรฅtQiVWURMSRGQLNRYHMNRPXQLNiFLH0i]RGSRYHGDล‘UDVW~FHPX SRฤ€WXQRYรฌFKSRรงLDGDYLHN%RODQDSUtNODGUR]รฅtUHQiฤ€DVล‘YHQRYDQi YรฌND]XYรฌNRQRYQHร€QDQฤ€QpKRFKDUDNWHUXYUiPFLYรฌURฤ€QHMVSUiY\ VSUiY\RKRVSRGiUHQt]DKล…ฤผDNDSLWRODWรฌNDM~FDVDXGUรงDWHฤดQRVWLRG WRKWRURNDPQRรงLQXNYDQWLWDWtYQ\FKXND]RYDWHฤดRY&65DNRฤDOรฅtNURNY VPHURYDQt(QHOXNLQWHJURYDQpPXUHSRUWLQJX1HSUHWUรงLWiDNWXDOL]iFLD ~ฤ€WRYQรฌFKรฅWDQGDUGRYMHWLHรงLQRYDWtYQRXK\EQRXVLORXVGRSDGRP QDSR]QiPN\N~ฤ€WRYQHM]iYLHUNH7LHV~QDฤDOHMWRXWHFKQLFNHMรฅRXD ULJRUy]QHMรฅRXฤ€DVล‘RXVXUฤ€LWรฌPSRฤ€WRPHNRQRPLFNรฌFKDร€QDQฤ€QรฌFK LQIRUPiFLtY\SUDFRYDQรฌFKY~SOQRPV~ODGHVWรฌPLWRรฅWDQGDUGPL URYQDNRDNRNDรงGRURฤ€QiDXGtWRUVNiVSUiYD ร…ร”ฤ€WRYQi]iYLHUNDยดWYUGtDanilo Bracoloni]RGSRYHGQรฌ]D NRQVROLGRYDQ~]iYLHUNXร…XรงQLHMHDVHSWLFNรฌPGRNXPHQWRPXUฤ€HQรฌP YรฌKUDGQHรฅSHFLDOLVWRPDRGERUQtNRPQD~ฤ€WRYQtFWYRMH]iNODGQรฌP UR]KUDQtPSURVWUHGQtFWYRPNWRUpKRVDSRGQLNSUH]HQWXMHVYHWX LYฤDNDLQWHUQHWXDPHWRGLNH2SHQ'DWD7iSRVN\WXMHYU{]Q\FK IRUPiWRFK PHG]LQLPL([FHO YรฅHWN\WDEXฤดN\~ฤ€WRYQHM]iYLHUN\D XฤดDKฤ€XMHSURFHVLFKVล‘DKRYDQLDDSUtVWXSXQDVLHWLยด

...PO BILANCIU UDRลฝATEฤฝNOSTI 8รงGHVLDWHY\GDQLH%LODQFLHXGUรงDWHฤดQRVWL]DURNSDWUtPHG]L QDMOHSรฅLHPHG]LQiURGQpรฅWDQGDUG\YรฌND]QtFWYDYUiPFLVSRORฤ€HQVNHM


]RGSRYHGQRVWLSRGQLNX7RKWRURฤ€QpY\GDQLHVDY\]QDฤ€XMH LQRYDWtYQ\PSRXรงLWtPSRฤ€tWDฤ€RYHMJUDร€N\XฤดDKฤ€XM~FHMSRFKRSHQLH QLHNWRUรฌFKNฤด~ฤ€RYรฌFKRGND]RY9รฅHWN\NYDQWLWDWtYQHXND]RYDWHOH EROLWDNWLHรง]KURPDรงGHQpYVWUXฤ€QRPGRGDWNXSULORรงHQRPN~ฤ€WRYQHM ]iYLHUNHDE\]MHGQRGXรฅLOLSDUDOHOQpLQWHJURYDQpฤ€tWDQLHWH[WXD V~YLVLDFLFKฤ€tVHO %LODQFLDXGUรงDWHฤดQRVWLVDWรฌNDYรฅHWNรฌFKNUDMtQNGHVNXSLQD(QHO S{VREt-HQHRGP\VOLWHฤดQiSUHYรฅHWNรฌFKNWRUt]DPรฌรฅฤดDM~ร…RGPHUDล‘ยด SRGQLNDWHฤดVN~]RGSRYHGQRVล‘QiรฅKRSRGQLNX]HNRQRPLFNpKR VRFLiOQHKRLHQYLURQPHQWiOQHKRKฤดDGLVND 2G(WLFNpKRNyGH[XSRVWUDWpJLXQDRFKUDQXรงLYRWQpKRSURVWUHGLD RGEH]SHฤ€QRVWLSUiFHSR]iYl]N\YRฤ€LRGEHUDWHฤดRPRG]DDQJDรงRYDQLD ]DLQWHUHVRYDQรฌFKVWUiQSRSRGSRUXXGUรงDWHฤดQRVWLYRฤ€LGRGiYDWHฤดVNpPX UHล‘D]FX~ฤ€WRYQi]iYLHUND]DKล…ฤผDYรฅHWN\GLPHQ]LH&65(QHOXYUiWDQH GRNXPHQWiFLHYHQRYDQHM(QDEOLQJ(OHFWULFLW\JOREiOQHPXSURJUDPX (QHOXYREODVWLSRGSRU\SUtVWXSXNHOHNWULQH ร…1DรฅH~VLOLHQDFHVWH]DPD[LPiOQRXWUDQVSDUHQWQRVล‘RXWHUD] VPHUXMHN2QH5HSRUWยด]G{UD]ฤผXMHMarina MiglioratoYHG~FDSUH &65YVSRORฤ€QRVWL(QHOร…3DWUtPHNQDMYรฌ]QDPQHMรฅtPPHG]LQiURGQรฌP VLHล‘DPSULSUDYXM~FLPJOREiOQ\UiPHFSUHLQWHJURYDQpYรฌND]QtFWYR *.RQ]RUFLXPNWRUpEXGHSRGSRURYDล‘*OREDO5HSRUWLQJLQLFLDWtYX YGHร€QRYDQtEXG~FHMJHQHUiFLHVPHUQรฌFKSRVWXSRYSUHYรฌND]QtFWYR &65DSRWRPSLORWQรฌSURJUDPYUiPFL,,5& ,QWHUQDWLRQDO,QWHJUDWHG 5HSRUWLQJ&RXQFLO ยด

ENVIRONMENTรLNA SPRรVA 8รงRGURNX(QHONDรงGRURฤ€QH]RVWDYXMHGRNXPHQWRG]UNDGฤดXM~FL HQYLURQPHQWiOQHSROLWLN\DVWUDWpJLHNWRUรฌY\VRNRWUDQVSDUHQWQรฌP VS{VRERPSULQiรฅD~GDMHDNฤด~ฤ€RYpXND]RYDWHOHYรฌNRQQRVWL .3, 7LHWRNYDQWLWDWtYQHLQIRUPiFLHSRWYUGHQpLH[WHUQรฌPLDXGtWRUPL V~SRWRP]YHฤดNHMฤ€DVWL]DKUQXWpGRELODQFLHXGUรงDWHฤดQRVWL (QYLURQPHQWiOQDVSUiYDVDฤ€DVRP]QDฤ€QHUR]UiVWOD-HMRVWDWQp Y\GDQLHREVDKXMHSULEOLรงQHWLVtF~GDMRYDWLVtF.3,.HฤรงHMH RE]YOiรฅล‘Y\ฤ€HUSiYDM~FDSR]RUQHMXVOHGXMHYRQNDMรฅLHSURVWUHGLH

SUHGRYรฅHWNรฌP]DLQWHUHVRYDQpVWUDQ\DRGERUQtFL]RGYHWYLD1LHMH YรฅDNG{OHรงLWiLEDSUHNRPXQLNiFLXSRXรงtYDVDLDNRRSHUDWtYQ\QiVWURM SRGQLNX$QGUHD9DOFDOGDYHG~FLSUHHQYLURQPHQWiOQHSROLWLN\D NOLPDWLFNp]PHQ\XYiG]Dร…รฆLYRWQpPXSURVWUHGLXVDGQHVYQDรฅHM 6NXSLQHYHQXMHDรงฤดXGt3UHQLFKMHQHRGP\VOLWHฤดQpYODVWQLล‘QDWRฤดNR DNWXDOL]RYDQรฌDNRPSOHWQรฌGRNXPHQWNWRUรฌRNUHPWRKRรงHV~VWUHฤXMH ~GDMHD.3,SRPiKDY\W\ฤ€RYDล‘QRYpFLHOH]DPHUDQpQD]OHSรฅHQLH (QYLURQPHQWiOQ\UHSRUWLQJMHVSROXVRVWDWQรฌPLSURVWULHGNDPLD V\VWpPDPLHQYLURQPHQWiOQHKRULDGHQLDQiVWURMRPNRRUGLQiFLHD KDUPRQL]iFLHHQYLURQPHQWiOQ\FKฤ€LQQRVWt6NXSLQ\ยด

Valnรฉ zhromaลพdenie akcionรกrov 3RGYHGHQtPPaola Andreu ColombaVDDSUtODNRQDORULDGQH YDOQpDPLPRULDGQHYDOQp]KURPDรงGHQLHDNFLRQiURYVSRORฤ€QRVWL (QHO9MHKRULDGQHMฤ€DVWLERODSUHGRYรฅHWNรฌPVFKYiOHQi~ฤ€WRYQi ]iYLHUNDNGHFHPEUXDSUHGORรงHQiNRQVROLGRYDQi ~ฤ€WRYQi]iYLHUND 1DQiYUKSUHGVWDYHQVWYDERORSULMDWpX]QHVHQLHRYรฌรฅNH GLYLGHQG\]DFHOp~ฤ€WRYQpREGRELH]RGSRYHGDM~FHM FHQWRP]DDNFLXDUR]GHOHQtFHQWRY]DDNFLXDNRGRSODWNXQD ]iNODGHSUHGGDYNXFHQWRY]DDNFLXNWRUรฌXรงEROY\SODWHQรฌY QRYHPEUL=RVWDWRNGLYLGHQG\EXGHY\SOiFDQรฌRGM~QD 9DOQp]KURPDรงGHQLHWLHรงKODVRYDQtPVFKYiOLORฤ€DVล‘VSUiY\ RRGPHฤผRYDQtNRQDWHฤดRYJHQHUiOQHKRULDGLWHฤดDDYHG~FLFK SUDFRYQtNRYVRVWUDWHJLFNRX]RGSRYHGQRVล‘RXY~ฤ€WRYQRP REGREt 9PLPRULDGQHMฤ€DVWLERORQDSRNRQUR]KRGQXWpRQLHNWRUรฌFK ]PHQiFKYVWDQRYiFKVSRORฤ€QRVWLQDQiYUKSUHGVWDYHQVWYDY GXFKXURGRYHMURYQRVWLDY\YiรงHQHMรฅWUXNW~U\SUHGVWDYHQVWYDD GR]RUQHMUDG\

7 (QHO6SRORฤ€QH Mรกj 2012


Horizonty

Vo Florencii sa ziลกli โ€žgenerรกlne stavyโ€œ Eurรณpskej รบnie. Hovorili o budรบcnosti nรกลกho kontinentu.

Conti: โ€žEurรณpa potrebuje spoloฤnรฝ pohฤพadโ€œ

K

RRUGLQRYDล‘LQWHJURYDล‘]MHGQRGXรฅRYDล‘ 7DNรฌMHHXUySVN\UHFHSWNWRUรฌSUHGORรงLO JHQHUiOQ\ULDGLWHฤด(QHOXFulvio Conti QDV\PSy]LX7KH6WDWHRIWKH8QLRQ 6WDY~QLH PiMDYR)ORUHQFLL7RWRSRGXMDWLH LQLFLRYDQp(XUySVN\PXQLYHU]LWQรฌP LQรฅWLW~WRPPRรงQRR]QDฤ€Lล‘]D XUฤ€LWpร…*HQHUiOQHVWDY\(XUyS\ยด ]RVNXSXM~FHRVREQRVWLรฅWiWRY DVSRORฤ€HQVWLHYSULHP\VOXฤ€L HNRQRPLFNpKRDDNDGHPLFNpKR VYHWD'YDรRUHQWVNpGQLVSOQLOL Rฤ€DNiYDQLD9KLVWRULFNRP6DOyQH รฅHVWQiVWHKRVWRURฤ€LDY3DOD]]R 9HFFKLRVDPHG]LLQรฌPL]LรฅOL SUHGVHGDWDOLDQVNHMYOiG\Mario MontiSUHGVHGD(XUySVNHM NRPLVLHJosรจ Manuel Barroso ULDGLWHฤด(XUySVNHMUDG\SUH ]DKUDQLฤ€QpY]ล‘DK\Mark LeonardUHGDNWRUSUHHXUySVNH ]iOHรงLWRVWLGHQQtND)LQDQFLDO7LPHVTony Barber HXUySVNLNRPLViULSUHKRVSRGiUVNHDPHQRYp ]iOHรงLWRVWLDYQ~WRUQรฌWUKOlli RehnDMichel Barnier.

HOSPODรRSKE RIADENIE )XOYLR&RQWLVD~ฤ€DVWQtNRPSULKRYRULOYRWYiUDFHM ฤ€DVWLSRGQi]YRPร…+RVSRGiUVNHULDGHQLHSUH (XUySVNX~QLXยด*HQHUiOQ\ULDGLWHฤดVSRORฤ€QRVWL (QHOSRXNi]DOQDVNXWRฤ€QRVล‘รงH(XUySVND ~QLDร…SRWUHEXMHHIHNWtYQHMรฅLXDรH[LELOQHMรฅLX DUFKLWHNW~UXNGHMHGQRWOLYpQiURGQp]iXMP\ QDKUDGtVSRORฤ€QiYt]LDLQWHJURYDQiDRULHQWRYDQi GREXG~FQRVWL]DPHUDQiSUHGRYรฅHWNรฌPQD UDVWยด3RWUHEDSRVLOQLล‘ร”QLXMHGQHVSRGULDGHQi ร…KฤดDGDQLXPRรงQRVWLXVSRNRMHQLD]iXMPRY รฅWiWRYยดSULฤ€RPSUiYH]DYล…รฅHQLHLQWHJUiFLHP{รงH SULQLHVล‘SURVSHFKMHGQRWOLYรฌPNUDMLQiPSRฤ€Q~F QHRGP\VOLWHฤดQรฌP]MHGQRGXรฅHQtPUR]KRGRYDFtFK SURFHVRY 8 (QHO6SRORฤ€QH Mรกj 2012

ร…0HQRYDOLVPHรฅW\URFKNRPLViURYSUHHQHUJLX .DรงGรฌ]QLFKNRQiYRSUiYQHQRP~P\VOHSULVSLHล‘ NQDSUHGRYDQLXWRKWRRGYHWYLD3UHELHKDY\รฅH LQLFLDWtY]R]iNRQDDERORSULMDWรฌFKVPHUQtFD QDULDGHQtยดSULSRPHQXO&RQWL=iURYHฤผ]G{UD]QLO รงHร…YรฌVOHGNRPฤ€DVWREรฌYDSURWLFKRGQiOHJLVODWtYDยด 9KRVSRGiUVNHMREODVWLร…SRWUHEXMHPHร€รฅNiOQX ~QLXVSRORฤ€Qpร€QDQฤ€QpQiVWURMHDNRHXURERQG\ ร€QDQฤ€QpKRUHJXOiWRUDยดร…7Rฤ€RYรฅDNSRWUHEXMHPH SUHGRYรฅHWNรฌPยดGRGDOร…MHDE\(XUySVNDFHQWUiOQD EDQNDERODVNXWRฤ€QRXUHiOQRXMHGLQRX~VWUHGQRX EDQNRXY(XUySHยด 9PLQXOรฌFKURNRFK(XUySVND~QLDRGV~KODVLOD UHรฅWULNWtYQHPHQRYpSROLWLN\ร…9\รฅรฅLH~URNRYp PLHU\QHรงV~SRWUHEQpDY\VRNiKRGQRWDHXUDY G{VOHGNXWDNpKRWRSRVWXSXEROLSUHNiรงNRXUR]YRMD SULHP\VOXยด]DSUtฤ€LQLOLร…QLรงรฅLXSURGXNWLYLWX Y\รฅรฅLHYHUHMQpYรฌGDYN\ยดDSRGQLHWLOLEDQN\ Nร…Y\KฤดDGiYDQLXWDNรฌFKVRร€VWLNRYDQรฌFK GHULYDWtYQ\FKSURGXNWRYNWRUpLPXPRรงQLOLXPHOR QDYรฌรฅLล‘YODVWQpYรฌQRV\ยด

STABILNร POLITIKA V ENERGETICKOM ODVETVร 3RNLDฤดLGHRVWUDWHJLFNpHQHUJHWLFNpRGYHWYLH&RQWL ]G{UD]QLOร…SRWUHEXVWDELOQHMV~GUรงQHMSROLWLN\ KฤดDGLDFHMGREXG~FQRVWLยดNWRUiE\]DVLDKODYรฅHWN\ IURQW\Y]iXMPHรฅWiWRYL6SRORฤ€HQVWYDRGUR]YRMD VLHWtSR]QtรงHQLHHPLVLt (XUySVNDNRPLVLDRGYHWLODQDSRWUHE\RGYHWYLD VYRMRX(QHUJ\5RDGPDS &HVWRYQRXPDSX HQHUJHWLN\ 3RWUHEQpV~YรฅDNLฤDOรฅLHNURN\ PHG]LQLPLQDSUtNODGร…KDUPRQL]iFLDSUHGSLVRY XSODWฤผRYDQรฌFKYMHGQRWOLYรฌFKฤ€OHQVNรฌFKรฅWiWRFK SRGSRUDLQYHVWtFLtSURVWUHGQtFWYRPHIHNWtYQHKR MHGQRWQpKRHXUySVNHKRWUKXLQWHJUiFLDDUR]YRM SUHQRVRYรฌFKDGLVWULEXฤ€QรฌFKVLHWtยด ร”QLDร…SRWUHEXMHLQYHVWtFLHYRYรฌรฅNHWURFK PLOLiUGHXUGRURND3RXรงLWLHWHMWRREURYVNHM VXP\Y\รงDGXMHNRQVROLGiFLXSUHGSLVRYQDSRGSRUX LQYHVWtFLtQD~URYQL(XUyS\LMHGQRWOLYรฌFKรฅWiWRYยด


Horizonty

Prichรกdza TOB, aby vyrobil elektrinu aj na najvzdialenejลกรญch miestach planรฉty.

Kaลพdรฝ dom svieti

Z

GDORE\VDรงHLGHRPHQRSRVWDY\]ร€OPXRGStevena Spielberga/HQรงH72% WUDQJOHEDVHGRPQLSXUSRVH EXLOGLQJWULDQJXOiUQDYLDF~ฤ€HORYiEXGRYD MHQRYรฌV\VWpP Y\WYRUHQรฌVSRORฤ€QRVล‘RX(QHOQDYรฌUREXฤ€LVWHMHOHNWULQ\ QDRGฤดDKOรฌFKPLHVWDFKNWRUpQHPDM~SULSRMHQLHNHOHNWULFNHMVLHWL 0DOรฌHUJRQRPLFNรฌGL]DMQWYRUHQรฌ]RVDPRVWDWQHVWRMDFLFKPRGXORY] GUHYD]RVNXSXMHIRWRYROWLFNpSDQHO\SRN:DEDWpULHQDรฅHVล‘KRGtQ VDPRVWDWQHMSUHYiG]N\ $NRY\VYHWฤดXMHSauro PasiniULDGLWHฤด~WYDUX9รฌVNXPX]GLYt]LH ,QรงLQLHULQJXDYรฌVNXPXVSRORฤ€QRVWL(QHO72%MHYHฤดPLMHGQRGXFKรฌ DIXQNฤ€QรฌQiVWURM3URWRW\SVOiYQRVWQHSUHGVWDYLOLY3LVHPiMDDOH Rฤ€DNiYDQLDSUHVDKXM~KUDQLFH7DOLDQVNDร…3UHPLPRULDGQHQt]NH QiNODG\MHGQRGXFK~SUHSUDYXPRQWiรงD~GUรงEXMHRE]YOiรฅล‘YKRGQรฌ SUHUR]YtMDM~FHVDรฅWiW\NGHYLDFDNRPLOLDUGDฤดXGtรงLMHEH]HOHNWULFNpKR SU~GXยดKRYRUt3DVLQL 3URMHNW72%SDWUtGRรฅLUรฅLHKRUiPFDSURJUDPX(QDEOLQJ(OHFWULFLW\ 9\WYRULODKRVNXSLQD(QHODE\XPRรงQLODSUtVWXSNHOHNWULQHY L]RORYDQรฌFKREODVWLDFKD]QHYรฌKRGQHQรฌFKORNDOLWiFKQDFHORPVYHWH (QDEOLQJ(OHFWULFLW\ 3UtVWXSNHOHNWULQH MHRGSRYHฤRXVSRORฤ€QRVWL(QHO QDYรฌ]YXJHQHUiOQHKRWDMRPQtND2UJDQL]iFLHVSRMHQรฌFKQiURGRY3DQ .L0XQDNWRUรฌYHQRYDOURNERMXSURWLHQHUJHWLFNHMQHGRVWDWRฤ€QRVWL DY\KOiVLOKR]D0HG]LQiURGQรฌURNXGUรงDWHฤดQHMHOHNWULQ\SUHYรฅHWNรฌFK 6XVWDLQDEOH(QHUJ\IRU$OO 'QHVXรงPLOLyQฤดXGtQDVYHWHGRVWiYD XGUรงDWHฤดQ~HOHNWULQXRG(QHOXDGRURNXPi]DFLHฤด]GYRMQiVRELล‘ SRฤ€HWSUtMHPFRYYSURJUDPH(QDEOLQJ(OHFWULFLW\

ฤฝAHKร‰ AKO IKEA ร…=SRKฤดDGXXGUรงDWHฤดQHMHOHNWULQ\SUHYรฅHWNรฌFKMHFLHฤดRPSURJUDPX 6SRMHQรฌFKQiURGRY]DUXฤ€Lล‘HIHNWtYQ\DXGUรงDWHฤดQรฌSUtVWXSNHOHNWULQH YรฅHWNรฌPYRVYHWHNWRUtMXQHP{รงXSRXรงtYDล‘&KFHOLVPHGDล‘VYRMPX SURGXNWXYlฤ€รฅtYรฌ]QDPยดGRGiYD3DVLQLร…DE\SUHVDKRYDOUiPHF NRQFHSWXPDOHMHOHNWUiUQHQDREQRYLWHฤดQp]GURMHยด72%EXGHVO~รงLล‘ DNR]EHUQpPLHVWRSUHSRSXOiFLXQDFHVWHNUR]YRMXร…3UDFRYDOLVPH DMQDฤ€DVWLNWRUiVDWรฌNDREรฌYDWHฤดQHMKRGQRW\ยตSRNUDฤ€XMH3DVLQL ร….RQรฅWUXNFLDDWURMXKROQtNRYpSUYN\]YUVWLHYGUHYDVYรฌUD]QH

]UHGXNRYDQรฌPPQRรงVWYRPY]iMRPQHURYQDNรฌFKGLHORYVDฤดDKNR PRQWXM~DY\WYiUDM~~WXOQpPLHVWRยต 6\VWpPPRGXORYXPRรงฤผXMHY\XรงLล‘72%QDY\EXGRYDQLHรฅN{O PDOรฌFKQHPRFQtFLQiURฤ€QHMรฅLHVWDYE\DรงSRFHO~GHGLQX 1DSUtNODGGYDPRGXO\SRNU\M~SRYUFKPHWURYรฅWYRUFRYรฌFKD LQรฅWDOiFLDN:SIRWRYROWLFNรฌFKSDQHORYXPRรงฤผXMHY\URELล‘GRN:K GHQQHQDPLHVWHVY\รฅรฅRXPLHURXVOQHฤ€QpKRรงLDUHQLDฤ€RMHHNYLYDOHQW SUHURGtQรงLM~FLFKYUR]YRMRYรฌFKNUDMLQiFK7LHE\PROLY\XรงLล‘ FKODGQLฤ€NXQDOLHN\SRฤ€tWDฤ€VSULSRMHQtPQDLQWHUQHWPLHVWRQD GREtMDQLHPRELOQpKRWHOHIyQX79ฤ€HUSDGORQD]DYODรงRYDQLHVYรฌNRQRP PHWURYNXELFNรฌFK]DKRGLQXD]DULDGHQLHQD~SUDYXSLWQHMYRG\ ร…8YDรงXMHPHDNRXURELล‘PRGHOHรฅWHฤดDKรฅtDHUJRQRPLFNHMรฅtDE\VD GDO]PRQWRYDล‘DNRQiE\WRNY,NHDยต]G{UD]ฤผXMH3DVLQL$NYรฌNRQD DNXPXORYDQiHQHUJLDVDPHQLDY]KฤดDGRPQDSRฤ€HWSRVWDYHQรฌFKPRGXORY DREVOXKRYDQpKRSUtVOXรฅHQVWYDSULVWDQRYHQtHIHNWtYQRVWLP{รงHPHY]LDล‘ GR~YDK\LQpIDNWRU\5R]YRM72%EXGHSRGSRURYDล‘GRKRGDNWRU~(QHO &XRUHQH]LVNRYiRUJDQL]iFLDVSRORฤ€QRVWL(QHOYREODVWLVSRORฤ€HQVNHM VROLGDULW\SRGStVDODVQH]LVNRYRXRUJDQL]iFLRX$UFKLWHFWXUHIRU +XPDQLW\ $UFKLWHNW~UDSUHฤดXGVNRVล‘ ]DORรงHQRXYURNX7i SURMHNWXMHDEXGXMHVWDYE\DLQIUDรฅWUXNW~UXSUHXGUรงDWHฤดQรฌUR]YRM ร…5R]PรฌรฅฤดDPHQDGWรฌPรงHSRVN\WQHPHWRPXWRSURGXNWX PRรงQRVล‘SHUVRQDOL]iFLH6SULKOLDGQXWtPQDPLHVWRYรฌVWDYE\SRXรงLWp PDWHULiO\QRKODYQHGUXKGUHYDSRGฤดDGRVWXSQRVWLYUHJLyQHยดGRGiYD 3DVLQLร…ฤŒDOHMIRUPDVWDYE\PRQWiรง VSUtVOXรฅQรฌPLLQรฅWUXNFLDPLSUH VWDYHEQtNRYODLNRY DSULMDWHฤดQRVล‘]RVWUDQ\ฤดXGtDE\VDXฤดDKฤ€LOD ]RGSRYHGQRVล‘]DY\EXGRYDQ~VWDYEXยด

MOลฝNOSลค VYUลฝITIA 0RGXOW\SX72%PiYHฤดPLQt]NHQiNODG\SUiYHSUHWRDE\ERO]DXMtPDYรฌ DM]REFKRGQpKRKฤดDGLVND(QHOYV~ฤ€DVQRVWLKRGQRWtPRรงQRVWLSRVWDYHQLDY L]RORYDQรฌFKUHJLyQRFK-XรงQHM$PHULN\YUiPFLXรงUR]EHKQXWHMVSROXSUiFH VR6YHWRYรฌPSRWUDYLQRYรฌPSURJUDPRP2617URMXKROQtNHQHUJLHVDEXGH P{Fล‘Y\XรงLล‘DMQDLQp~ฤ€HO\QDSUtNODGYFKUiQHQรฌFKNUDMLQQรฌFKREODVWLDFK QDVLJQDOL]iFLXSRรงLDURYDOHERYREODVWLDFKVY\VRNRXDUFKHRORJLFNRXKRGQRWRX NGHQLHMHPRรงQpURELล‘Y\NRSiYN\Y]HPLDOHERQDKRUVNรฌFKFKDWiFK 9 (QHO6SRORฤ€QH Mรกj 2012


Horizonty

V Belgicku spúšťajú nový kombinovaný cyklus s výkonom 400 MW. Jeho vlastníkmi sú Enel a Duferco.

MARCINELLE nový začiatok

3RKĴDGQDUR]RVWDYDQ~HOHNWUiUHļ

K

HčSRYLHWH0DUFLQHOOHYWDOLDQVNHMP\VOLVDQHY\KQXWQH Y\QRUtGHVLYpUiQRDXJXVWD9QLĀLYRPSRçLDULYWHG\ ]DK\QXOREDQtNRY1DåLPLNUDMDQPLEROR]QLFK 6ORYR7DOLDQVNRVDYåDNXçQHMDNìĀDVYV~YLVORVWLVWRXWR ORNDOLWRXVNORļXMHL]SUtMHPQHMåHMVWUiQN\VS~åőDVDWXQRYiHOHNWUiUHļ VNRPELQRYDQìPF\NORPWHFKQROyJLDVSRORĀQRVWL6LHPHQVQDMQRYåHM JHQHUiFLHVYìNRQRP0:YRYìUREHRGPiMD

VŠETCI ZA JEDNÉHO 5R]KRGQXWLHSRVWDYLőQRY~HOHNWUiUHļYWRPWRSRVWXSQH]DQLNDM~FRP FHQWUHKXWQtFNHKRSULHP\VOXSDGORNRQFRPURNDNHč(QHOX]DWYRULO GRKRGXVRVNXSLQRX'XIHUFRQDGQiURGQRXVSRORĀQRVőRXNRQWURORYDQRX OLJ~UVN\PLURGLQDPL%ROIRD*R]]L9WRPWRåWiWHLYVHYHUQRP )UDQF~]VNXS{VREtXçRGURNX 7DNWRY]QLNODVSRORĀQRVő0DUFLQHOOH(QHUJLH-HMYODVWQtGFpUVND VSRORĀQRVőVNXSLQ\(QHO,QYHVWPHQW+ROGLQJ=RVWiYDM~FLFKMHY UXNiFK'XIHUFR'LYHUVLÀFDWLRQ Å3URMHNWMHSORGRPV\QHUJLHPQRçVWYDGXåtVNXSLQ\(QHO´SRGRWìND Riccardo ErricoYHG~FL3RGSRU\SUHYiG]N\SUH0HG]LQiURGQ~ GLYt]LXÅ'LYt]LDLQçLQLHULQJXDYìVNXPXHOHNWUiUHļSRVWDYLODDSUYì UD]VSXVWLOD0HG]LQiURGQiGLYt]LDY\NRQiYDODGRKĴDGQDGSURFHVRP YìVWDYE\DVS~åőDQLDDNRNRQHĀQìRGEHUDWHĴ %HOJLFNRWRWLçSDWUtGR REODVWLS{VREHQLD(QHO)UDQFH 'LYt]LDYìURE\DULDGHQLDHOHNWULQ\ *(0 VDXMDODWHFKQLFNpKRGR]RUXYRIi]HVS~åőDQLDDRGERUQHM SUtSUDY\]DPHVWQDQFRYDY\VODODVNXSLQXRGERUQtNRYQDSUHYiG]NX ]7DOLDQVND(QHO7UDGHQDSRNRQ]DEH]SHĀLODEXGHčDOHM]DEH]SHĀRYDő QiNXSSO\QXDSUHGDMY\SURGXNRYDQHMHQHUJLH´ 6WDYHEQpSUiFHEROL]DYŅåHQpNRQFRPPDUFD²]YLDFHUìFK G{YRGRYRPiORQHVN{UYSRURYQDQtVSURJQy]DPLÅ'RåOR 10 (QHO6SRORĀQH Máj 2012

SUHGRYåHWNìPNXVNO]XYSULSRMHQtSO\QX]RVWUDQ\VSRORĀQRVWL)OX[\V EHOJLFNpKRGLVWULE~WRUDSO\QX %H]QHKRQHERORPRçQpYSUiFDFK SRNUDĀRYDő´Y\VYHWĴXMHRenato MastroianniYHG~FL,QWHJUiFLH EH]SHĀQRVWLDSRGSRU\SUHYiG]N\0HG]LQiURGQHMGLYt]LHÅ0{çHPH YåDNVKUGRVőRXY\KOiVLőçHSRĀDVFHOìFKKRGtQSUiFHVPH QH]D]QDPHQDOLDQLMHGLQìSUDFRYQì~UD]µ7UHEDSR]QDPHQDőçH HOHNWUiUHļY]QLNiYSRGPLHQNDFKYåHVWUDQQHMVSROXSUiFHDLQWHJUiFLH]D ~ĀDVWLFHOHMÁRWLO\HOHNWUiUQtVNRPELQRYDQìPF\NORPYìURE\DULDGHQLD HOHNWULQ\=KĴDGLVNDåWUXNWXUiOQHKRMH0DUFLQHOOHYSRGVWDWHGYRMĀDőRP GYDQiVWLFKEORNRYVNRPELQRYDQìPF\NORPY7DOLDQVNXÅ7iWR VNXWRĀQRVőGiYDSULHVWRUSUHPQRçVWYRV\QHUJLtDYUiPFLQLFKYìPHQH VWUDWHJLFNìFKQiKUDGQìFKGLHORY´SRNUDĀXMH0DVWURLDQQL1LHYåDNLED WR%HOJLFN~HOHNWUiUHļEXGHPRQLWRURYDőFHQWUDOL]RYDQiGR]RUQiViOD /D&DVHOODY&DVWHO6DQ*LRYDQQL 3& UHJLyQ(PLOLD5RPDJQD,UXVNp HOHNWUiUQH1HYLQQRP\VVNDMDQD.DXND]HD6UHGQHXUDOVNDMDYXUDOVNHM REODVWLEXG~ĀRVNRURPRQLWRURYDQpWDNìPWRVS{VRERP]KĴDGLVND V\QHUJLHQD~URYQLFHOHM6NXSLQ\,FKVSRORĀQìPĀLQLWHĴRPEXG~Y\VRNp RGERUQpNRPSHWHQFLHXSODWļRYDQpYHOHNWUiUQL/D&DVHOOD

V PLNOM REŽIME 0DUFLQHOOHVRVYRMRXWHFKQROyJLRXVSRORĀQRVWt6LHPHQV$QVDOGR Y\SURGXNXMHYSOQRPUHçLPHYSRGPLHQNDFKQDMY\ååHMWHFKQLFNHM NRQNXUHQFLHVFKRSQRVWLDYV~ODGHVQDMSUtVQHMåtPLHQYLURQPHQWiOQ\PL SDUDPHWUDPLSULEOLçQH7:KURĀQHXUĀHQìFKSUHEHOJLFNìWUKÅ7HUD] YREGREtPHG]LQiURGQHMNRQMXQNW~U\MHG{OHçLWpLWRçHVPHSULMDOL DVLEHOJLFNìFK]DPHVWQDQFRYQDMPlPODGìFKĴXGt'RNRQFDURND EXG~PDőSRERNXY\ĀOHQHQìFKSUDFRYQtNRY~WYDUXYìURE\DULDGHQLD HOHNWULQ\3UHEHKQHWHGDQHRGP\VOLWHĴQìÅ]DåNROHQLHSULSUiFL´GRGiYD (UULFRQD]iYHU


Rozhovor s Claudiom Zitom, ktorรฝ spolu so svojรญm tรญmom pracuje na vรฝvoji novรฝch trhov v oblasti distribรบcie.

Horizonty

Svetobeลพnรญci a biznis

P

UHGOรงHQpVWRSMDGURYรฌPHOHNWUiUฤผDPVS{VRELORรงH -DSRQVNRSUHรงtYDYiรงQXHQHUJHWLFN~NUt]X7iEROD SUtฤ€LQRX]DYHGHQLDSUtGHORYpKRV\VWpPXYGRGiYNDFK HQHUJLHREฤ€DQRPLSRGQLNRP9OiGDVDSUHWRUR]KRGOD WRWRRGYHWYLHUHRUJDQL]RYDล‘=DPHUDODVDQDHIHNWtYQRVล‘DNRQWUROX HQHUJHWLFNรฌFKWRNRY+ODYQรฌPFLHฤดRPMHFHORSORรฅQp]DYiG]DQLH LQWHOLJHQWQรฌFKVLHWt-DSRQFLVDSUHGRYรฅHWNรฌPV~VWUHGLDQD HOHNWURQLFNรฌPHUDฤ€SRฤ€DVSLDWLFKURNRYE\FKFHOLY\PHQLล‘ V~ฤ€DVQรฌFKPHUDฤ€RYWHGDGHVLDWN\PLOLyQRYSUtVWURMRY-HWR ]DXMtPDYiREFKRGQiSUtOHรงLWRVล‘7UHEDYรฅDNSRฤ€tWDล‘VWUDGLฤ€QRX MDSRQVNRXKRVSRGiUVNRXVHEHVWDฤ€QRVล‘RX-HGLQHฤ€QiQLHYรฅDN QHREY\NOiMHVNXWRฤ€QRVล‘รงHNRQFRPDSUtODSR]YDOL(QHOGR 7RNLDDE\SUHGVWDYLOYODVWQpWHFKQRORJLFNpULHรฅHQLHYREODVWL LQWHOLJHQWQรฌFKVLHWt1DSRGUREQRVWLVPHVDRSรฌWDOL&ODXGLD =LWDULDGLWHฤดD~WYDUXUR]YRMDPHG]LQiURGQpKRREFKRGX'LYt]LH LQIUDรฅWUXNW~UDVLHWt,GHRPDOรฌDOHร…RVWULHฤดDQรฌยดWtPQHXVWiOH Y\KฤดDGiYDM~FLREFKRGQpSUtOHรงLWRVWLYWรฌFKรฅWiWRFKNGHVDQiรฅ SRGQLNQDGLVWULE~FLLQHSRGLHฤดD

3UHฤ€RVD-DSRQFLUR]KRGOLRVORYLล‘SUiYHQiV" (QHOMHXรงURN\FHORVYHWRYรฌPOtGURPYREODVWLWHFKQROyJLH HOHNWURQLFNpKRPHUDฤ€D-DSRQFLWRGREUHYHGLD3RรงLDGDOLQiVDE\VPH SUHGORรงLOLQDรฅHQiYUK\QDVWDQRYHQLHYKRGQรฌFKNULWpULtVNXWRฤ€QHM YHUHMQHMV~ล‘DรงH0\VPHLFKSRVN\WOLGHVLDWLPMDSRQVNรฌPHQHUJHWLFNรฌP DSO\QiUHQVNรฌPVSRORฤ€QRVWLDPYHUHMQรฌPLQรฅWLW~FLiPS{VRELDFLP YREODVWLNRQWURO\DXVPHUฤผRYDQLDWUKXVHQHUJLRXDNDGHPLNRPL QRYLQiURP $NรฌEXGHSUtQRVPHUDฤ€D" -DSRQFLSRWUHEXM~ULDGLล‘รฅSLฤ€NXYรฌNRQXDGLDฤดNRYR]QLรงRYDล‘VSRWUHEX GHPRNUDWLFNHMรฅtPVS{VRERPDNRGRWHUD]3UHGRYรฅHWNรฌPYรฅDNPXVLD SRVLOQLล‘SRYHGRPLHREฤ€DQRYRYODVWQHMVSRWUHEH3UiYHHOHNWURQLFNรฌ PHUDฤ€WXP{รงH]RKUDล‘Yรฌ]QDPQ~UROX9]KฤดDGRPQDY{ฤดX7RNLDWODฤ€Lล‘ QDVSRWUHELฤ€HYGRPiFQRVWLDFKX]DWYiUDPHSULHP\VHOQpSDUWQHUVWYRVR VSRORฤ€QRVล‘RX1HFVLOQRXPRFQRVล‘RXYREODVWLNRPXQLNDฤ€QรฌFKV\VWpPRY DULDGHQtHQHUJLHYGRPiFQRVWLDFK7DNiWRVSROXSUiFDSULURG]HQH PLPRULDGQRXPLHURXSURVSHMHNUR]YRMXWHFKQROyJLtYRVWDWQรฌFK ฤ€DVWLDFKVYHWD

$NiERODUHDNFLD-DSRQFRY" 3UHMDYLOLREURYVNรฌ]iXMHP8YLGtPHYรฅDNฤ€LVDPLHVWQHRUJiQ\ UR]KRGQ~SUHUiGLRIUHNYHQฤ€Q~WHFKQROyJLXDOHERQDรฅX3RZHU OLQHFDUULHU 3OF XPRรงฤผXM~FXSUHQRVLQIRUPiFLtSURVWUHGQtFWYRP H[LVWXM~FLFKHOHNWULFNรฌFKNiEORYWDNpWR~VSRUQpQHLQYD]tYQHD ~ฤ€LQQpULHรฅHQLH1HEXGHWRYรฅDNMHGQRGXFKpMHWRDNRE\5tPY\KUDOY %DUFHORQH]D~ฤ€DVWLYรฌKUDGQHGRPiFHKRUR]KRGFX 0HQtVDHรฅWHQLHฤ€RQDYรฌFKRGH" 6PH~ฤ€DVWQtNPLYHUHMQHMV~ล‘DรงHY+RQJNRQJXQDLQรฅWDOiFLX WLVtFRYPHUDฤ€RY9tล‘D]RYLVDRWYRUtFHVWDNWUKXVGYDDSROPLOLyQPL RGEHUDWHฤดRY3RWRPSUtGHQDUDG0DFDR3UDFXMHPHLQDYรฌYRMLQRYรฌFK REFKRGQรฌFKDNWLYtWY(J\SWH$UDEVNรฌFKHPLUiWRFK$OรงtUVNX,QGLL )LOLStQDFK7KDMVNX0DURNX $ฤ€RUXVNรฌIURQW" 7XVPHXรงSUtWRPQtRGล‘DรงE\SO\QXSRYรฌUREXDSUHGDMHQHUJLH 5XVNpSUHGSLV\QHXPRรงฤผXM~]DKUDQLฤ€QpPXSRGQLNXYVW~SLล‘GRVLHWH GLVWULE~FLH0{รงHPHYรฅDNVSROXSUDFRYDล‘QDPRGHUQL]iFLLVLHWH YLDF PHQHM]DVWDUDQHM SURVWUHGQtFWYRPV\VWpPRYDXWRPDWL]iFLHGLDฤดNRYHM NRQWURO\DVLJQDOL]iFLH7DN~WRGRKRGXVPHQHGiYQRSRGStVDOL $NiMHVLWXiFLDY(XUySH" 9HฤดPLSHUVSHNWtYQD(XUySVND~QLDY\YtMDWODNQDรฅtUHQLHHOHNWURQLFNรฌFK PHUDฤ€RY]SHUVSHNWtY\LQWHOLJHQWQรฌFKVLHWt3ULSUDYXMHPHSLORWQpSURMHNW\ Y1HPHFNXรฟHVNHMUHSXEOLNHรŒUVNX3RUWXJDOVNX3RฤดVNXDOHLPLPRร”QLH ยฒY7XUHFNXD6UEVNX1RDXรงLQรฅWDOXMHPHSRฤ€tWDฤ€HYรฟLHUQHMKRUH &K\VWiVDPHUDฤ€Y\ORGLล‘LY$PHULNH" ร‰QRLNHฤRฤ€DNiYDPHรงHYMHGQRWOLYรฌFKรฅWiWRFKEXG~SRXรงLWpU{]QH WHFKQROyJLH7RQDรฅXSUiFXPLHUQHNRPSOLNXMH .HG\X]U~VYHWORVYHWDSUYp]POXY\" 1HWUHEDPDล‘QDSRQiKOR0{รงHWUYDล‘LURN\NรฌPVDQLHNWRUpSUtOHรงLWRVWL ]KPRWQLD5RELล‘UR]YRMSRGQLNXYWRPWRRGYHWYtQH]QDPHQiSUHGiYDล‘ DXWiQDNฤด~ฤ€0\SRVN\WXMHPHFHORSORรฅQpSRUDGHQVWYRYVSUiYHVLHWt 6WDYLDPHQDRGERUQรฌFKSR]QDWNRFK]KURPDรงGHQรฌFKQDรฅtPSRGQLNRPY SULHEHKXURNRY%XฤWHWUSH]OLYt1HVNODPHPHYiV 11 (QHO6SRORฤ€QH Mรกj 2012


Horizonty

Moลพnosti mobility umoลพลˆujรบ odbornรฝ rast v rรดznych oblastiach. Prinรกลกame svedectvo niekoฤพkรฝch kolegov, ktorรญ sa s nami podelili o vlastnรฉ skรบsenosti.

Rรดzne prรญbehy, spoloฤnรฉ nadลกenie

P

UHGURNRPERO]DYHGHQรฌQRYรฌPDQDรงpUVN\PRGHOยฒ KLVWRULFNรฌ]ORPYV\VWpPRFKULDGHQLDฤดXGVNรฌFK]GURMRY VSRORฤ€QRVWL(QHOร…7DNDNRNDรงGi]PHQDY\YRODOYOQX Rฤ€DNiYDQtLREDY\URYQDNRDNR]YHGDYRVล‘DPRWLYiFLX6 RGVWXSRPMHGQpKRURNDVN~PDPHYรฌKRG\WRKWRQRYpKRQiVWURMDยด YUDYtToni VolpeULDGLWHฤดSOiQRYDQLDDUR]YRMDร”WYDUXฤดXGVNรฌFK ]GURMRYร…=LVWLOLVPHรงHVPHY\NRQDOLNURNYSUHGYSURFHVH SUHPHQ\QDVNXWRฤ€Q~QDGQiURGQ~VSRORฤ€QRVล‘Y\EDYHQ~QRYรฌPLD รฅWUXNW~URYDQรฌPLQiVWURMPLULDGHQLDDUR]YRMDฤดXGtยด 7HQWRPDQDรงpUVN\PRGHOMHGQRGXFKรฌPVS{VRERPVSiMD YรฅHWN\NULWpULiYรฌEHUXSRGQLNRYpKRPDQDรงPHQWX8PRรงฤผXMH YHGRPpSOiQRYDQLHYODVWQpKRRGERUQpKRUDVWX1DMHKR]iNODGHVD Y\KRGQRFXM~REMHNWtYQHFKDUDNWHULVWLN\]DVWiYDQHMSR]tFLHKRGQRWHQp QD]iNODGHV\VWpPXVFKYiOHQpKRQDPHG]LQiURGQHM~URYQLURYQDNR DNRLQGLYLGXiOQHFKDUDNWHULVWLN\DYODVWQรฌRGERUQรฌUDVW7LH]DVD WUHEDSULVS{VRELล‘~VSHรฅQpPXY\NRQiYDQLXYODVWQHMIXQNFLH=iNODGQรฌ Yรฌ]QDPYUiPFLWรฌFKWRFKDUDNWHULVWtNQDGRE~GDYรฅHREHFQรฌFKDUDNWHU VN~VHQRVWt QD~URYQL~ORK\JHRJUDร€FNHMREODVWLฤ€L~WYDUX ร…9 EXGRYDQtYtล‘D]QpKR(QHOXEXG~FQRVWLยดSRNUDฤ€XMH9ROSHร…MHSRWUHEQp DE\VDSRGQLNRSLHUDORPDQDรงpURYNWRUt~VSHรฅQHVSOQLOLYODVWQp~ORK\ QDXฤ€LOLVDULDGLล‘]ORรงLWรฌFHORND]tVNDYDล‘PD[LPXP]UR]PDQLWRVWL NXOW~UURGRYSURIHVLt +ฤดDGDQLHQRYรฌFKYรฌ]LHYMHWHGDMHGQรฌP]KODYQรฌFKQiVWURMRY LQGLYLGXiOQHKRUR]YRMD0RELOLWDP{รงHS{VRELล‘QDWRฤดNR KRUL]RQWiOQHรงHRERKDWtPDQDรงpUVN\SURILOฤ€ORYHNDHรฅWHVN{UDNR ]tVNDNDUW\YHG~FHNY\รฅรฅHMSR]tFLL9QLHNWRUรฌFKSUtSDGRFKVD GRNRQFDRSODWtKฤดDGDล‘FKรฌEDM~FHNRPSHWHQFLHYSR]tFLiFKQLรงรฅtFK DNRMHYODVWQi2GPHQRXYWRPWRGOKRGRERPSURFHVHMHNRPSOHWQรฌ LQGLYLGXiOQ\SURILODNREDWRรงLQDNWRU~VLVRVHERXQHVLHNDรงGรฌ NรฌPMHKRSUDFRYQpSR]tFLHVDPHQLD=RSiUQDรฅLFKNROHJRYXรงWRXWR FHVWRXNUiฤ€Dยด

AKO VZNIKร JEDNA SPOLOฤŒNOSลค 3RNLDฤดLGHRYรฌKRG\PRELOLW\YSURFHVHRGERUQpKRUDVWXWDNpWR MHVYHGHFWYR Ramona CastaรฑeduSUHGQLHNRฤดNรฌPPHVLDFPL PHQRYDQpKR]DULDGLWHฤดDSUHWHFKQLFN~REODVล‘ร”WYDUXGLVWULE~FLH 12 (QHO6SRORฤ€QH Mรกj 2012

VSRORฤ€QRVWL(QGHVD/DWDP YPDQDรงpUVNRPPRGHOLLGHR YLFHSUH]LGHQWD SRYtล‘D]VWYHYPHG]LQiURGQRPYรฌEHURYRPNRQDQtQD SUDFRYQpPLHVWRร…0RMHVN~VHQRVWLVPRELOLWRXV~SHVWUpยดSRYHGDOSUH (QHO6SRORฤ€QH. ร…2GYรฌURE\SRREFKRGRYDQLHRGSOiQRYDQLDDNRQWURO\SR GLVWULE~FLX6iPVHEDVRPWDNWRPRKROY\VN~รฅDล‘YU{]Q\FKQiURฤ€QรฌFK V~YLVORVWLDFK9ฤDNDQLPVRPVDQDXฤ€LO]DXMtPDล‘RGOLรฅQpSUtVWXS\Y ]iYLVORVWLRGNRQNUpWQ\FKSUREOpPRY'QHVP{รงHPW~WREDWRรงLQXSOQ~ VN~VHQRVWtY\XรงLล‘SUL~ฤ€LQQHMรฅRP]GROiYDQt]ORรงLWรฌFKVLWXiFLtNWRUp NDรงGRGHQQHULHรฅLPยต 7ODNQDUR]YRMNDULpU\SRWYUG]XMHLMircea IpateSULEOLรงQH URNULDGLWHฤดV\VWpPRYGLDฤดNRYpKRULDGHQLDร”WYDUXGLVWULE~FLHY 5XPXQVNXร…3UHGQDVW~SHQtPQDW~WR]RGSRYHGQ~IXQNFLXVRPPDO PRรงQRVล‘SRGLHฤดDล‘VDQDSURJUDPH0HG]LQiURGQHMPRELOLW\9UiPFL QHKRVRPVWUiYLOรฅW\ULPHVLDFHY7DOLDQVNXY'LYt]LLLQIUDรฅWUXNW~U DVLHWt3Rฤ€DVWRKWRREGRELDVRPVDSULDPRQDPLHVWHRER]QiPLO VSUHYiG]NRYรฌPLVS{VREPLVSRORฤ€QRVWL(QHOQD~]HPt)ORUHQFLH D3DOHUPD9ฤDND]tVNDQรฌPVN~VHQRVWLDPP{รงHPGQHVXSODWQLล‘ SUDFRYQpSRVWXS\NWRUpVRPVLWDPYNDรงGRGHQQHMSUiFLRVYRMLO9LHP รงHVRPPLPRULDGQHSRVLOQLOYODVWQรฌRGERUQรฌUDVWยด ร…3URJUDP\PRELOLW\V~SRGฤดDPฤผD]iVDGQรฌPQiVWURMRPQD FHVWHN-HGQHMVSRORฤ€QRVWLยดWYUGt7DWLDQD.DPHQVNiNROHJ\ฤผD ]R6ORYHQVNรฌFKHOHNWUiUQtYV~ฤ€DVQRVWLSUDFXM~FDY5tPHQD RGGHOHQtSULDPRSRGOLHKDM~FRPJHQHUiOQHPXULDGLWHฤดRYLร…รฟtPYLDF VN~VHQRVWtPiPWรฌPYlฤ€รฅPLVLXYHGRPXMHPQDNRฤดNRQHY\KQXWQp MHRVYRMLล‘VLSRGQLNRYpKRGQRW\DNDรงGรฌGHฤผLFKXSODWฤผRYDล‘YSUD[L VSUHVYHGฤ€HQtPDVSROX~ฤ€DVล‘RX3UiFDQDJOREiOQHM~URYQLY\รงDGXMH Y]iMRPQ~VSROXSUiFX]DPHUDQ~QDWYRUEXฤ€RQDMY\รฅรฅHMKRGQRW\SUH SRGQLN9ฤDNDWHMWRVN~VHQRVWLVDHรฅWHYLDFFtWLPE\ล‘V~ฤ€DVล‘RX6NXSLQ\ VNXWRฤ€QรฌPREฤ€DQRP(QHOX7HQWRSRFLWPDEXGHVSUHYiG]Dล‘LSR QiYUDWHGRPRYยด 2YรฌKRGiFKPRELOLW\YWDNรฌFKWRPHG]LQiURGQรฌFKV~YLVORVWLDFK UR]SUiYDM~ Pier Paolo FavarinDJavier Carrillo ValleGYDMDPODGt LQรงLQLHUL9V~ฤ€DVQRVWLVDSRGLHฤดDM~QDYรฌPHQQRPSURJUDPHV Qi]YRP7ZLQ([FKDQJH3URJUDP 7(3 3LHU3DRORYUDYtร…9ฤDND SURJUDPXSULDPRSUHรงtYDPHUR]OLฤ€QpSUDFRYQpUHDOLW\VSRMHQp


Orizzonti

QD]iNODGHMHGQRWQpKRFLHฤดDยฒ-HGQHMVSRORฤ€QRVWL3URMHNW7(3 YVNXWNXSUHGSRNODGiVWDQRYHQLHQDMOHSรฅtFKSRVWXSRYQDFHVWH]D RSWLPDOL]iFLRXSURFHVRY9รฅHWNRMHMHGQRGXFKรฅLHDNVDQDFKiG]DPH SULDPRQDPLHVWHยด-DYLHUQDSUtNODGSRฤ€DVQHSOiQRYDQHMRGVWiYN\ YรฌUREQHMREODVWL/D6SH]LDRGSRU~ฤ€DOLQLFLDWtYXQD]OHSรฅHQLHQD ]iNODGHSUHGFKiG]DM~FLFKVN~VHQRVWt]RรคSDQLHOVNDร…0{MQiYUK VDLKQHฤ]DSiฤ€LOD~VSHรฅQHSRXรงLO9LHGRONรงHODQpPXYรฌVOHGNX 1DMYLDFPDGRMDORNHฤPLSRฤ€DVSRGXMDWLD.DVNiG\YรฌUREQHM REODVWL/D6SH]LDXGHOLOL]DWHQWRQiSDGFHQX]DLQWHJUiFLX$WRPD VNXWRฤ€QHSRWHรฅLORยด ร”ฤ€DVล‘QDSURMHNWRFKPRELOLW\MHLQiURฤ€Qiร…3UHPฤผDWRERONURN GRQH]QiPDยดYUDYtLara SantarcangeloVWURMQiLQรงLQLHUND'LYt]LH LQรงLQLHULQJXDYรฌVNXPXร…3RWRPDNRVRPEROD]DUDGHQiGR3RRO VNXSLQDฤดXGtVPRรงQRVล‘DPL]tVNDล‘PDQDรงpUVNHSR]tFLH Y\EUDOLPD]D ฤ€OHQNXSURMHNWRYpKRWtPX-HGQDVSRORฤ€QRVล‘YUiPFLร”WYDUXฤดXGVNรฌFK ]GURMRY6SRฤ€LDWNXVRPVLYODVWQรฌSUtQRVGRWRKWRVYHWDQHGRNi]DOD SUHGVWDYLล‘3RWRPVRPVLXYHGRPLODรงHSUiYHPQRKRWYiUQRVล‘ SUDFRYQHMVNXSLQ\MHVNXWRฤ€QRXVLOQRXVWUiQNRXSURMHNWX3R]LWtYQ\ SUtVWXSDYHฤดNi]YHGDYRVล‘V~G{OHรงLWรฌPLSUtVDGDPLY]tVNDYDQt QDMYlฤ€รฅtFKYรฌKRGSO\Q~FLFK]WDNรฌFKWRVN~VHQRVWt6LDKDPH]DWRฤ€R XรงSR]QiPHREMDYXMHPHQRYp]GURMHDSRKฤดDG\ยด 6WรฌPV~KODVtLJaime PuenteEรฌYDOรฌULDGLWHฤดร”WYDUXUR]YRMD ฤดXGVNรฌFK]GURMRYVSRORฤ€QRVWL(QGHVDGQHVULDGLWHฤดร”WYDUX

Mobilita v roku 2011 3ULEOLรงQHฤดXGt]PDQDรงpUVNHKRPRGHOXPiVN~VHQRVWLVPREL OLWRX 9\รฅHNROHJRY](QHOXS{VRELORYLQรฌFKรฅWiWRFKDNRV~WLH RGNLDฤดSRFKiG]DM~ 9\รฅHSRQ~NQDSUDFRYQpPLHVWREROR]YHUHMQHQรฌFKYREODVWL PHG]LQiURGQpKRS{VREHQLD6NXSLQ\ $VLRV{E]NDQGLGRYDOR]YODVWQHMLQLFLDWtY\ ฤดXGVNรฌFK]GURMRY0HG]LQiURGQHMGLYt]LH YPDQDรงpUVNRPPRGHOL YLFHSUH]LGHQW ร…6N~VHQRVWLVPRELOLWRXXPRรงฤผXM~ฤดXฤRPRWYRULล‘YODVWQ~P\VHฤด RWHVWRYDล‘VDYU{]Q\FKV~YLVORVWLDFKEH]]E\WRฤ€QpKRSRURYQiYDQLD 'QHรฅQรฌVYHWMHG\QDPLFNรฌQHSUHVWDMQHVDPHQt1LHMHWHGDPRรงQp Y\NRQiYDล‘FHOรฌรงLYRWW~LVW~SUiFXURYQDNรฌPVS{VRERP.DรงGรฌGHฤผ WHGDWUHED]Dฤ€Dล‘YSRNRUQHMW~รงEHXฤ€Lล‘VDVWiOHQRYpYHFLยด 2WRYLDFรงHY\VRNpPDQDรงpUNHSR]tFLHVLVWiOHYlฤ€รฅPLY\รงDGXM~ QLHLEDSULHฤ€QHDOHLPHG]LQiURGQpVN~VHQRVWLWDNรฌWRMHNRQNUpWQ\ VS{VREEXGRYDQLD-HGQDVSRORฤ€QRVล‘ 13 (QHO6SRORฤ€QH Mรกj 2012


%H]SHฤ€QRVล‘

Dvadsiateho รดsmeho aprรญla oslรกvil celรฝ svet Deลˆ bezpeฤnosti a ochrany zdravia pri prรกci.

Mimoriadny deลˆ

D PROJEKT ONE SAFETY

Moskva: Stretnutie odbornรญkov na bezpeฤnosลฅ 'ฤผDDDSUtODVDY0RVNYHXVNXWRฤ€QLORรฅLHVWH0HG]LQiURGQp VWUHWQXWLHEH]SHฤ€QRVWL]D~ฤ€DVWLYรฅHWNรฌFKPDQDรงpURYEH]SHฤ€QRVWL DEH]SHฤ€QRVWQรฌFKWHFKQLNRYRGERUQHMURGLQ\SUHEH]SHฤ€QRVล‘DNR LฤดXGt]LQรฌFKSURFHVRYSRGLHฤดDM~FLFKVDQDULDGHQtEH]SHฤ€QRVWL DRFKUDQ\]GUDYLDSULSUiFL3UHGPHWRPWRKWRSRGXMDWLDEROR รฅtUHQLHNXOW~U\EH]SHฤ€QRVWLWDNรฌPVS{VRERPDE\VDKRGQRWHQLD EH]SHฤ€QRVWLVWDOLQLHOHQ),567 WHGDYรฅHREHFQHSRYDรงRYDQรฌPL ]DSUYRUDGp DOHDM,1WHGDV~ฤ€DVล‘RXSUDFRYQรฌFKSURFHVRY SURMHNWRYDQLDNXOW~U\DREFKRGQHMDSRGQLNDWHฤดVNHMฤ€LQQRVWL1D FHVWH]DWรฌPWRFLHฤดRPPXVtNRQFHSFLDEH]SHฤ€QRVWLSULKOLDGDล‘N ฤดXGVNpPXฤ€LQLWHฤดXQLHDNRNQDMVODEรฅLHPXฤ€OiQNXYรฌUREQpKRUHล‘D]FD DOHDNRNQDMรH[LELOQHMรฅHMDQDMNUHDWtYQHMรฅHM]ORรงNHVFKRSQHM]DYiG]Dล‘ SUtVWXS\NEH]SHฤ€QRVWLYSURVWUHGtQHXVWiOHVDPHQLDFHMRUJDQL]iFLH

VรVOJ DEVIATICH BODOV BEZPEฤŒNOSTI


Svetový de ň bezpečn osti a ochrany zdravia pri práci

28. apríl 20

12

M ilí koleg ov ia, spoločn osť En práce, celo el sa každ oročn e pri svetovej or p g an izácie n ája k in iciatíve Svetov a pod poru sociáln ej sp ý d eň bezpečn osti a Tento d eň zd ra ravod livosti je a pracovnýc via pri práci, aktivite ch orobam zameraný n a pod por i z povolan u kultúry b h práv. M ed zin árod ia ez skĺbiť použí a úrazmi. Šp pečn osti a n ej org an iz van ie in ov zd ec ácie ra iá vi ln a y d ôraz klad pri práci a  atívnych te ie n a  Zelen sústreďuje ch n ológií s  pozorn osť ú ekon omik ud ržateľn os Spoločn osť celéh o svet u, v ktorej ťou životn éh En el sa už ro a na p mám sektore en o prostred erg etiky, a ky an g ažuje v oboch ia, ale pred e ved úce postaven ie reven ciu pred preto sa pln oblastiach ovšetkým s a p e stotožň uj bezpečn os pod čiarkuje potrebu eme s id eo rostred n íctvom in icia ťou. V posled ný u tí ch tohto sviatk v zameranýc posiln il v p troch rokoch sme v u. h n a zvýšen od n iku kult to ie ud ržateľ úru "bezpeč mto smere vyn aložili n osti a bez n osti" a pom zn ačn é úsili pečn osti v Zlepšen ie sm e.  Projekt oh ol  zlepši "I ť nt e uk eg d az os ro ov ia va h li vďaka p atele úrazov ný d eväť b a n ah lasova ozor od ový plán osti. n zlepšen ia b pričom v ro í možných úrazov,  sk n osti klad en ej n a bez ezpečn osti pečn osť v oroud alostí ku 2011 to " p bolo takmer a vo všeob ro ce so ch n ákupu,  p ecn osti vď milión stot ri uplatň ov aka mn ožst Tieto aktivi isíc h od ín an vu školen í n a ty tému bezp vzd elávacích akcií, í preventívnych opat pod n iku v  sa už stali bežn ou pra in formácií ečn osť. oblasti bez a školen í n ren í v riad en í pečn osti a xou celej Skupiny d o a závodoch ich špecifiká takej miery , , že stratili sa skloň ujú Zlepšen ie uk oz n v az ač "G ov en lobal Safety ateľov pracovnýc Improvem ie projekt a stali sa p h úrazov v n eh od ovosti potvrd ilo ent Areas". ln oh od n ot skupin e En zamestn an efektívn osť nými proce el cov d od áv smi ateľských sp zn ížila o 42%, vážn e a d oteraz uskutočn enýc smrteľn é úr oločn ostí. h in iciatív, az y sa zn íž od Napriek to roku 2008 ili o 77% u za m mestn an co d o roku 2011 sa poč mať vskutk u toto pod statn é a n et epretržité v spoločn os u n a mysli, zlep že ti En el a o n osť elán , spoloč 60% u ný  projekt v každ om procese zlep šovan ie n ás n ed ovie d   použiteľný stať sa aj v lo šovan ia, sa oblasti bez cesta pos k jed in ému prijate pečn osti p n a všetkých miestac h , n áročný tupn e stáva n áročn ej ľn ému výsled ku: n ulov od n ikom čí , aby oživil slo 1 n a svet Projekt „JED n aše úsilie šou.   Na d osiah n utie ej úrazovosti.  M usím e. N a d ovied ol e ci vo všetkých A BEZPEČNOSŤ", ktor n ás k rozh od eľa potrebujeme n ov ý ý ujúcemu kr Do in iciatívy krajin ách Skupiny.  Bu sme n ed ávn o spustili oku, k mét b d e úspešn osti bud ú zapojen í všetci e zameraný n a d osia ud e postupn e imple mentovaný h n utie cieľ : g en erálny projektu m a  r us riad iteľ, ce n ástrojom „n ulovej úr ov ím n e ak p ým ri sp spôsobom lý m n ato, aby sa azov ieť as skupiny En cieľ „n ulovej všetci, každ ý z n ás a  an ažment, všetci ko osti" prostred n íctv el. om bezpeč rovn akou metod ikou všetci spol úrazovosti" u musíme b leg ovia v Skupin e a vš n éh o správa d osiah ol a yť et n aby sa poz orn osť ven líd rami bezpečn osti ky d od ávateľské firm ia.  Tento výsled ovan á bezp .  V skutočn y. K  ok máme n os eč pracovnýc a ti n d os sm os ti stala ch ar ah , mus e h n eh ôd . Le akteristický my d ôležitým n od začiat íme h o d osiah n uť, in m zn akom ku roka pri ak b ud em šli o život: e n aďalej n · úten í spom José Eud es C ín ať n a svoj · Luiz Fern an ruz, 45 rokov: pracova ich koleg ov l v sieti vere d ez d a Silv , obete sm · rteľných a, 36 rokov: José Anton jn éh o os ve io Gimén ez tlen ia v Braz pracoval v · Sán ch ez, 44 d istribučn M ich ail Pa íli i; ej si vlov, 38 roko ro v:  pracova kov: pracoval v d istr eti v Brazílii; l v elektrár Prispejme n i Sred n eu ibučn ej sieti v Špan ie vš ralskaja GRE ls Rásť n a jed etci svojim pod ielom S v Rusku. ku; , ab n otku zn am en á rásť bez y sa tento smutný zo zn úrazov, len tak sa n ám am v bud úcn osti n ep re pod arí stať n ajlepšou sp d lžoval. oločn osťou n a svete.

Fulvio Co lvnio ti Conti Amministr Fu Gato e re Dln ele y griaato e Direttorenerá Generale diteľ

15 (QHO6SRORĀQH Máj 2012


ร”YRGQtN

Francesca Di Carlo Riaditeฤพka auditu

Keฤ je audit v sรบzvuku s podnikovou ฤinnosลฅou

V

SRVOHGQรฌFKURNRFKSUHWNDQรฌFKPHG]LQiURGQรฌPUDVWRPVD QiรฅSRGQLNVWUHWiYDO]Rฤ€LYRฤ€LVQDY]iMRPYHฤดPLRGOLรฅQรฌPL NXOW~UDPLDYQtPDQtPรคW\ULGVDล‘NUDMtQMH]UNDGORP รฅW\ULGVLDWLFKUR]PDQLWรฌFKHWLFNรฌFKFtWHQtรฅW\ULGVLDWLFK SRVWRMRYNSUiFLรฅW\ULGVLDWLFKSRKฤดDGRYQDWRฤ€R]QDPHQiE\ล‘REฤ€DQPL VYHWD7DNiWRPQRKRWYiUQRVล‘MH]GURMRPQHRFHQLWHฤดQpKRERKDWVWYD 9ฤDNDQHPXVDVWiYDPHVYRMVNRXUHDOLWRXYPHG]LQiURGQRPPHUDGOH 3RGQLNDNรฌPMHQiรฅVDQDGUXKHMVWUDQHSRWUHEXMHLGHQWLร€NRYDล‘ PQRรงLQRXVSRORฤ€QรฌFKKRGQ{WNWRUpE\QiVYรฅHWNรฌFKYLHGOLY NDรงGRGHQQHMSUDFRYQHMฤ€LQQRVWL1DรฅtPNRPSDVRPMH(WLFNรฌNyGH[ DNR]iNODGQรฌQiVWURMEXGRYDQLD]GLHฤดDQHMNXOW~U\Y]QDPHQtVWiOH YLDFXGUรงDWHฤดQpKRSRGQLNXDWUDQVSDUHQWQรฌFKY]ล‘DKRYVLQรฅWLW~FLiP REฤ€DQPLD]~ฤ€DVWQHQรฌPLVWUDQDPL -HWDNPHU]E\WRฤ€Qp]G{UD]ฤผRYDล‘รงHSUHร”WYDUDXGLWXEROUDVWQDรฅHM 6NXSLQ\EH]SUHFHGHQWQRXYรฌ]YRX$]SRKฤดDGX-HGQHMVSRORฤ€QRVWL VDWiWRYรฌ]YDUR]UiVWODQDSRWUHEXSUHNRQร€JXURYDล‘QiรฅSRGQLNQD VWiOHYLDFLQWHJURYDQ~DHIHNWtYQXUHDOLWX$XGLWFHOHM6NXSLQ\VDGQHV V~VWUHGtYMHGLQRP~WYDUHY\NRQiYDM~FRPGRKฤดDGQDGSHVWUรฌPD ]ORรงLWรฌPVYHWRPPQRรงVWYDVSRORฤ€QRVWt QLHNWRUp]QLFKV~NyWRYDQpLQD QHZ\RUVNHMEXU]H RG5XVNDSR/DWLQVN~$PHULNX 1DรฅtPQHXWtFKDM~FLP]iYl]NRPEXGHSUDFRYDล‘QDVSR]QiYDQt SULRUtWSRGQLNRYHMฤ€LQQRVWLDY\WYRULล‘SUH6NXSLQX(QHOฤ€RQDM~ฤ€LQQHMรฅt NRQWUROQรฌV\VWpP9HฤVORYRDXGLWSRFKiG]D]ODWLQVNpKRDXGLUH ฤ€R]QDPHQiSRฤ€~YDล‘$P\WREXGHPHURELล‘LQDฤDOHMURYQDNRDNR GRSRVLDฤดDE\VPH]RVWDOLQDODGHQtQDURYQDNHMYOQRYHMGฤฐรงNH0XVtP SRYHGDล‘รงHVSRORฤ€QRVล‘(QHO]RKUiYDYWRPWR]P\VOHYHฤดPLSR]LWtYQX ~ORKXDXGLWMHYSRGQLNRYรฌFKฤ€LQQRVWLDFKGRNRQDORLQWHJURYDQรฌ DQDSULHNYODVWQHMQH]iYLVORVWLSUDFXMHSRERNXGLYt]LtVFLHฤดRP Y\WYRULล‘VNXWRฤ€Q~SULGDQ~KRGQRWXSRGQLNX1LHQiKRGRXV~QDรฅL SUDFRYQtFLY\NRQiYDM~FLSUHYiG]NRYรฌDXGLW~ฤ€DVWQtNPLSUDFRYQรฌFK VWUHWQXWtU{]Q\FKGLYt]Lt1DรฅDSUiFDMHWDNWRSRGORรงHQiSUHVQHMรฅtPL LQIRUPiFLDPLVSRORฤ€QH]GLHฤดDQiSURVSHรฅQHMรฅLDSUHWรฌFKฤ€RSUDFXM~ YSUYรฌFKรฅtNRFKQDSUtNODGYVLHWLDOHERYRYรฌUREH-HMYรฌVOHGN\

9\EUDWp](QHO,QVLHPH 0HVDฤ€QtNVNXSLQ\(QHOURฤ€QtNฤ€tVOR SULSUDYXMH'LUH]LRQH &RPXQLFD]LRQH(QHO 5HJLVWUiFLDQD5tPVNRP V~GHรฟ] 

16 (QHO6SRORฤ€QH Mรกj 2012

Zodpovednรฝ vedรบci *LDQOXFD&RPLQ 9\GDYDWHฤด (QHO6SD9LDOH5HJLQD0DUJKHULWD 5RPD 5HDOL]iFLDY\GDQLD %UDQG3RUWDO ZZZEUDQGSRUWDOLW

SR]RUXMHPHLSULPRQLWRURYDQtUL]tNVPRรงQรฌPGRSDGRPQDSRGQLNRYp SURFHV\6SROXVMHGQRWOLYรฌPLYODVWQtNPLSURFHVRYV\VWHPDWLFN\ SUDFXMHPHQDSUtSUDYHVSRORฤ€QHMPDS\SURFHVQรฌFKUL]tNฤŒDOรฅRXYHฤดPL G{OHรงLWRX~ORKRXQiรฅKR~WYDUXMHPRQLWRURYDQLHSRGQLNRYรฌFKUL]tN YV~YLVORVWLVNWRUรฌPLMHQiรฅSRGQLNWUHVWQRSUiYQH]RGSRYHGQรฌ9 7DOLDQVNX SULฤ€RPYPQRKรฌFKรฅWiWRFKQDSUtNODGYรฟLOHSODWLDYHฤดPL SRGREQp]iNRQ\ MHUR]VDKWDNรฌFKWRUHIHUHQฤ€QรฌFKREODVWtYHฤดPLรฅLURNรฌ 6LDKDRGEH]SHฤ€QRVWLSUiFHSRSUREOpP\รงLYRWQpKRSURVWUHGLD7LHWR UL]LNiP{รงXPDล‘QDSRGQLNYiรงQ\GRSDG$RNUHPSUiYQ\FKUL]tNVDR VORYRKOiVLLNXOW~UQDGLPHQ]LD9(QHOLVDQDSUtNODGWpPDEH]SHฤ€QRVWL UR]REHUiYHฤดPLฤ€DVWRฤ€R]LVWtPHSULNDรงGHMSUHYiG]NRYHMNRQWUROH Y\NRQiYDQHMYHOHNWUiUฤผDFK 3RVOHGQรฌPYOiNQRPQDรฅHMฤ€LQQRVWLMHQH]iYLVOpPRQLWRURYDQLH Nฤด~ฤ€RYรฌFKSRGQLNRYรฌFKSURFHVRYSUH~ฤ€HO\]RVWDYHQLD~ฤ€WRYQHM ]iYLHUN\9SRVOHGQรฌFKURNRFKQDUDVWiYรฌ]QDPELODQFLHXGUรงDWHฤดQRVWL 9\GRE\ODVLYODVWQpPLHVWRYNRQVROLGRYDQHM~ฤ€WRYQHM]iYLHUNHQDNWRU~ VDQDรฅDNRQWUROQiฤ€LQQRVล‘V\VWHPDWLFN\]DPHULDYD 1D]iNODGHUHRUJDQL]iFLHQDYUKQXWHMYSURMHNWH-HGQDVSRORฤ€QRVล‘ VDYรฅHWN\WLHWRฤ€LQQRVWLY\NRQiYDM~DQDORJLFNรฌPVS{VRERPY5tPH 0RVNYH0DGULGHL6DQWLDJX7iWRVNXWRฤ€QRVล‘SULQiรฅDPQRรงVWYR YรฌKRGSUYRX]QLFKMHVSRORฤ€QรฌDMHGQRWQรฌSRKฤดDGFHOHM6NXSLQ\QD SURFHVQpUL]LNi9LHPHSRURYQDล‘U{]QHVLWXiFLHD]LVWLล‘ฤ€LMHQDSUtNODG QHEH]SHฤ€QHMรฅLHY\NRQDล‘]iVDKGRVLHWHY%UD]tOLLDOHER7DOLDQVNX &HQWUDOL]RYDQpSOiQRYDQLHXPRรงฤผXMHLHIHNWtYQHMรฅLHUR]YUKQ~ล‘]GURMH DYlฤ€รฅPLSRNU\ล‘SUiYHWLHQDMUL]LNRYHMรฅLHREODVWLDSURFHV\'RWtPX DXGLWXGQHVSDWUtWDNPHUGYHVWRฤดXGtNWRUรฌPFKFHPRGRY]GDล‘VSRORฤ€Qรฌ SUtVWXSNSUiFL7HQSRYDรงXMHP]DG{OHรงLWHMรฅtDNRYรฌOXฤ€QHPHWRGRORJLFNp KฤดDGLVNi9QDMEOLรงรฅtFKPHVLDFRFKSOiQXMHPSUHNฤด~ฤ€RYpWpP\6NXSLQ\ DNRMHEH]SHฤ€QRVล‘YHฤดNpVWDYE\ฤ€LHWLFNpKฤดDGLVNi]ULDGLล‘VSRORฤ€Qp REVHUYDWyULiS{VRELDFHYFHOHMRUJDQL]iFLL7รฌPWRVS{VRERP]EOtรงLPH NXOW~U\DRGOLรฅQpYQtPDQLHQDGOKHMFHVWHYHG~FHMN-HGQHMVSRORฤ€QRVWL VSRORฤ€QRVWLG\QDPLFNHMLQWHJURYDQHMVSlWHMV~]HPLDPLDVWiOHYLDFY V~]YXNXVXGUรงDWHฤดQรฌPSRGQLNDQtP

Preklady ร”WYDUSUHNODGRYDWOPRฤ€HQLD 6ORYHQVNรฌFKHOHNWUiUQtDV 7ODฤ€LDUHฤผ &HQWUR6WDPS(IIHFWLYLW\VUR +H\GXNRYD %UDWLVODYD 6ORYHQVNR

Adresy HQHOLQVLHPH#HQHOLW (QHO,QVLHPH'LUH]LRQH&RPXQLFD]LRQH(QHO (QHO,QVLHPHP{รงHWHNRQ]XOWRYDล‘ DMRQOLQHQDSRGQLNRYRPLQWUDQHWH YVHNFLLฦ”1RL(QHOฦ•


PROJEKTY

Ľubomír Maxim, riaditeľ klasických elektrární.

Excelentne na klasike Projekt zameraný na profesionálny výkon zamestnanca už aj v klasických elektrárňach Zamestnanci zo závodov klasických elektrární v Novákoch, Vodných elektrárňach a Vojanoch, sa aktuálne oboznamujú s projektom Iniciatíva excelentnej výkonnosti. Na stretnutiach dostávajú úvodné informácie k projektu, ktorý bol spustený pred dvoma rokmi v jadrových elektrárňach a pokračuje podľa plánu v klasických elektrárňach.

>>>

I

niciatíva sa zameriava na človeka a zjednodušene možno povedať, ako napovedá aj názov, na jeho excelentnú výkonnosť. V určitých oblastiach jej predchádzal projekt Quasar, ktorého snahou je zapojiť zamestnancov do zefektívňovania prevádzky a údržby, minimalizácie strát a nákladov, ale aj zlepšovanie pracovného prostredia, znižovanie namáhavosti práce a zvyšovanie bezpečnosti práce spôsobom podávania návrhov na zlepšenie formou zdola nahor. „V prípade projektu Quasar stále hovoríme o iniciatíve neustáleho zlepšovania. Konkurencia nám však dáva jasný odkaz, že napriek všetkému úsiliu a úspechu projektu, za ktorý hovoria konkrétne čísla – 4 018 podaných návrhov na zlepšenie, z toho 2 311 zrealizovaných – to nebude do budúcnosti stačiť. Iniciatíva excelentnej výkonnosti je preto príležitosťou nadviazať a rozvíjať aktivity Quasaru,“ vyjadril sa riaditeľ klasických elektrární Ľubomír Maxim.

hodnôt a správaní prijatom vedením spoločnosti. Dosahovanie profesionálneho výkonu a vysokej bezpečnosti je nevyhnutne spojené so zvyšovaním ľudskej spoľahlivosti. „Profesionalitu vo vzťahu k Excelentnej výkonnosti treba chápať ako nevyhnutnú podmienku pre bezpečnú, spoľahlivú a konkurencieschopnú prevádzku klasických elektrární. K tomu, aby sme tieto ciele naplnili, je potrebná zásadná zmena správania každého z nás. Áno, je to veľmi jednoduchý princíp – robiť všetko správne, aj keď ma nikto nekontroluje – ale zmena správania je zmenou najťažšou.“ Zároveň s Iniciatívou excelentnej výkonnosti sa na klasických elektrárňach rozbieha projekt Riadenia spoľahlivosti zariadení. Oba aspekty – spoľahlivý výkon človeka a spoľahlivý výkon zariadenia sú východiskom pre dosahovanie excelentnej výkonnosti.

Projekt naplánovaný na dva roky Zmena správania je zmenou najťažšou Projekty sa navzájom dopĺňajú. Quasar kladie viac dôraz na účinnosť a efektívnosť zariadení, odstránenie plytvania, hľadanie úspor, zlepšovanie pracovného prostredia. Iniciatíva excelentnej výkonnosti je prednostne zameraná na človeka a na to, ako dosiahnuť vyrovnaný pracovný výkon a vysokú úroveň bezpečnosti. Tie sú založené na hodnotách, ktoré naša spoločnosť uznáva a ctí, na správaniach, ktoré od svojich zamestnancov očakáva, tak ako sú deklarované v Modeli

V týchto dňoch na úvodných stretnutiach sú predstavované základné myšlienky Iniciatívy excelentnej výkonnosti všetkým zamestnancom v závodoch Elektrárne Nováky (ENO), Elektrárne Vojany (EVO) a Vodné elektrárne (VE). „Na zavádzaní projektu spolupracujeme s kolegami z jadrových elektrární, kde implementácia Iniciatívy excelentnej výkonnosti prebehla v posledných dvoch rokoch. Realizácia projektu pre klasické elektrárne je naplánovaná približne na dva roky,“ informuje Ľubomír Maxim. -r15 | slovenskáenergetika


+m

Najlepšie nápady z Mochoviec V súťaži návrhov k bezpečnosti vyhrali kolegovia Marián Očenáš a Marek Rolinec V súťaži Enelu o najlepší nápad k bezpečnosti bodoval závod Mochovce 3, 4. Víťazné návrhy za Slovensko pochádzajú od zamestnancov Mariána Očenáša a Mareka Rolinca. Výsledky Zlatej myšlienky boli vyhlásené 25. apríla v Moskve.

Z

latú myšlienku organizuje Enel pre Slovensko, Rumunsko a Rusko, aby podnietil záujem zamestnancov o bezpečnosť. Celoročne posielajú svoje návrhy na zlepšenie a tie najzaujímavejšie postupujú na hodnotenie medzinárodnej komisii do Ríma. Pri posudzovaní zaváži to, či môže byť návrh aplikovateľný aj v iných závodoch, príp. v ostatných krajinách skupiny Enel, posudzuje sa jeho časová náročnosť a do akej miery znižuje riziko. Tento rok boli „Zlatý nápad“ a „Strieborný nápad“ za jednotlivé krajiny udeľované v Moskve 25. apríla na šiestom Medzinárodnom stretnutí bezpečnosti.

Zlatá a strieborná myšlienka

Marek Rolinec a Marián Očenáš s výhrami zo súťaže Zlatý nápad bezpečnosti.

O víťaznom návrhu zo Slovenska hovorí jeho autor Marián Očenáš, zamestnanec bezpečnosti z Mochoviec 3, 4: „Navrhol som inštaláciu záchranných komunikačných bodov. Vychádzal som z toho, že niektoré pracoviská nie sú dostatočne pokryté mobilným signálom a v prípade mimoriadnej udalosti (úrazu, požiaru a pod.) rozhodujú minúty. Tieto komunikačné body sú vybavené spojovacou technikou a všetkými potrebnými informáciami, ako sú dôležité kontakty a pokyny ako postupovať.“ Výhra v Zlatej myšlienke ho milo prekvapila, „avšak najvyšším ocenením by pre mňa bolo to, ak by navrhnuté riešenie zachránilo život čo len jednému človeku“, dodáva. Druhú priečku obsadil so svojím návrhom ochrany vzdušných elektrických vedení Marek Rolinec, manažér bezpečnosti a životného prostredia MO34. „Pri prechádzaní vozidla popod elektrické vedenia by mohlo dôjsť ku kolízii s nimi, najmä ak vozidlo presahuje povolenú výšku. Aby sa tomu zabránilo, navrhol som nainštalovať prejazdové kolízne rampy. Fungovali by ako zábrany, ktorých sa vozidlo dotkne skôr ako vzdušného elektrického vedenia,“ vysvetľuje. Toto zariadenie chráni bezpečnosť vodiča, ale i technických zariadení.

Pracuj rozumne, mysli bezpečne Autori najúspešnejších nápadov ako zlepšiť bezpečnosť vyhrali ceny tablet (za prvé miesto) a iPod (za druhé miesto). Manažér BOZP a životného prostredia v Slovenských elektrárňach Karl Fullbrook verí, že zamestnanci budú posielať svoje návrhy aj tento rok. „Aktuálne sme spustili štvrtý ročník súťaže Pracuj rozumne, mysli bezpečne, v rámci ktorej tieto nápady od zamestnancov zbierame. Svoj návrh môže zamestnanec vhodiť do určených schránok (v klasických elektrárňach), poslať elektronickou poštou alebo telefonicky kontaktovať útvar bezpečnosti v príslušnom závode.“ Zamestnanci tak prostredníctvom svojich návrhov môžu prispieť k zlepšeniu svojich pracovných podmienok a podmienok svojich kolegov. -r-

16 | slovenskáenergetika


+m HovorĂ­ s vami ĹĄĂŠf o bezpeÄ?nosti?

PreruĹĄĂ­m prĂĄcu, ak mĂĄm pochybnosĹĽ?

Bude mĂ´j nĂĄzor akceptovanĂ˝?

MĂ´Ĺžem bez obĂĄv nahlĂĄsiĹĽ bezpeÄ?nostnĂ˝ problĂŠm?

 9içLPHVLQi]RUNDçGpKR $NWtYQD~ĀDVőYSULHVNXPHMH SUHILUPXQHVPLHUQHG{OHçLWi

Â˘ÂœÂ•Â’Â–ÂŽČąÂ—ÂŠČąÂ‹ÂŽÂŁÂ™ÂŽÂ˛Â—Â˜ÂœĂľČąÂ”ÂŠÄ‹Â?ĆȹÂ?ÂŽĂœ Povedzte svoj nĂĄzor v prieskume kultĂşry bezpeÄ?nosti Od 18. jĂşna do 13. jĂşla sa pripravte v SlovenskĂ˝ch elektrĂĄrĹˆach na prieskum mapujĂşci kultĂşru bezpeÄ?nosti. Na nĂĄzory zamestnancov sa budeme pĂ˝taĹĽ v elektronickom dotaznĂ­ku.

D

o akej miery je rozvinutĂĄ kultĂşra bezpeÄ?nosti v SlovenskĂ˝ch elektrĂĄrĹˆach podÄža mienky zamestnancov? ZaujĂ­maĹĽ nĂĄs to bude poÄ?as veÄžkĂŠho prieskumu, ktorĂ˝ sa zaÄ?Ă­na v polovici jĂşna. Zamestnancov sa budeme pĂ˝taĹĽ formou vĂ˝rokov v elektronickom dotaznĂ­ku, na ktorĂŠ budĂş odpovedaĹĽ vĂ˝berom jednej z troch moĹžnostĂ­: SĂşhlasĂ­m, Som nerozhodnutĂ˝/Neviem alebo NesĂşhlasĂ­m. Pri kaĹždom zo 73 vĂ˝rokov pre jadrovĂŠ elektrĂĄrne a riaditeÄžstvo a 68 vĂ˝rokov pre klasickĂŠ elektrĂĄrne bude priestor aj na komentĂĄr. K svojmu komentĂĄru mĂ´Ĺžu zamestnanci pridaĹĽ prĂ­klad z praxe (bez uvĂĄdzania mien), ktorĂ˝ umoĹžnĂ­ lepĹĄie pochopiĹĽ odpovede. KomentĂĄre budĂş ohodnotenĂŠ podÄža ich charakteru ako kladnĂ˝, zĂĄpornĂ˝ alebo neutrĂĄlny. PracovnĂ­ci dostanĂş elektronickou poĹĄtou informaÄ?nĂ˝ e-mail s pokynmi a linkom na dotaznĂ­k. Pre tĂ˝ch, ktorĂ­ nemajĂş pridelenĂ˝ poÄ?Ă­taÄ? a vytvorenĂş e-mailovĂş schrĂĄnku, budĂş k dispozĂ­cii miestnosti s poÄ?Ă­taÄ?mi. Svoje odpovede mĂ´Ĺžu poÄ?as vypÄşĹˆania uloĹžiĹĽ (platĂ­ pre zamestnancov s vlastnou e-mailovou schrĂĄnkou) a vrĂĄtiĹĽ sa k nim neskĂ´r. Pre vĹĄetkĂ˝ch ostatnĂ˝ch platĂ­, Ĺže dotaznĂ­k musia vyplniĹĽ bez preruĹĄenia. NeexistujĂş sprĂĄvne alebo nesprĂĄvne odpovede. Rozhodnite sa podÄža vlastnĂŠho nĂĄzoru, vĹĄetky odpovede na vĂ˝roky v dotaznĂ­ku sĂş dĂ´vernĂŠ!

Prieskum administratĂ­vne zabezpeÄ?uje nezĂĄvislĂĄ externĂĄ spoloÄ?nosĹĽ Utilities Service Alliance. SystĂŠm vyhodnocovania Ăşdajov z dotaznĂ­kov zaruÄ?uje absolĂştnu anonymitu respondentov. NĂĄsledne v septembri prebehne nezĂĄvislĂŠ hodnotenie kultĂşry bezpeÄ?nosti, ktorĂŠ je v gescii Ăştvaru NezĂĄvislĂŠ hodnotenie jadrovej bezpeÄ?nosti (NOS), aj za ĂşÄ?asti externĂ˝ch hodnotiteÄžov z USA, Ĺ panielska a Talianska. VĂ˝sledky tohto hodnotenia budĂş zosumarizovanĂŠ v zĂĄvereÄ?nej sprĂĄve. Reakciou na sprĂĄvu budĂş opatrenia, ktorĂŠ pomĂ´Ĺžu zlepĹĄiĹĽ ĂşroveĹˆ kultĂşry bezpeÄ?nosti v SlovenskĂ˝ch elektrĂĄrĹˆach. ÄŽakujeme vĹĄetkĂ˝m zamestnancom za Ä?as venovanĂ˝ vyplneniu dotaznĂ­ka kultĂşry bezpeÄ?nosti.

KontaktnĂŠ osoby pre Ä?alĹĄie otĂĄzky k prieskumu: EBO: Radovan MinarÄ?Ă­k, 77-2177 EMO: Stanislav UĹĄkert, 73-2957 MO34: Rudolf Grohmann, 736-8160 ENO: Pavol Ĺ varc, 72-2108 EVO: Gabriel NĂŠmeth, 78-3006 VE: Pavol LapunĂ­k, 74-2301 R-SE: Janka RĂśschlovĂĄ, 70-3238 alebo

za klasickĂŠ elektrĂĄrne: Martin Danko, 70-3638

projektovĂŠ informĂĄcie: JĂĄn Bena, 77-2527 17 | slovenskĂĄenergetika


O 

Jedna otázka pre kolegov, ktorí si vyskúšali prácu v Eneli Do Slovenských elektrární prichádzajú pracovať ľudia z Enelu a zo sesterských spoločností, ale rovnako naši zamestnanci odchádzajú na čas do zahraničia, aby zúročili svoje schopnosti. Najčastejšie do Talianska, ale cestujú aj do Rumunska či Ruska. Položili sme po jednej otázke náhodne vybratým kolegom, ktorí na výmennom pobyte boli a vrátili sa späť s novou profesionálnou skúsenosťou.

Peter Guga z Vodných elektrární Pre Vodné elektrárne pracuje od ukončenia vysokej školy v roku 1995. Ako technik strojnej údržby sa pričiňuje o to, aby vodné turbíny pracovali bezpečne a bez porúch. Do programu Medzinárodnej mobility ho navrhol nadriadený. Pobyt trval od septembra 2011 do konca marca 2012, z toho prvé dva mesiace bol vo Vittorio Veneto a Mestre, neskôr v Terni. Počas prvej časti pobytu sa zúčastňoval na kontrolách stavu turbín vo vodných elektrárňach spadajúcich pod Vittorio Veneto i na vyhodnocovaní súťažných ponúk. V novembri 2012 sa presunul do strediska opráv turbín v Terni, kde počas nasledujúcich štyroch mesiacov sledoval postup prác pri opravách strojných častí turbín. Spoločne s kolegami porovnávali technické spôsoby opráv na Slovensku a v talianskom Eneli.

V čom si môžeme vziať príklad od kolegov v talianskych vodných elektrárňach a čo sa, naopak, môžu naučiť oni od nás? Systém práce v talianskych vodných elektrárňach je z pohľadu technikov menej byrokratický. Venujú sa svojej činnosti a nie sú „rozptyľovaní“ administratívnymi záležitosťami. Na drobné úkony, napr. opracovanie dielov nemusia byť zvlášť vytvorené objednávky. U nás investujeme veľa času do administratívneho zabezpečenia projektu. Na druhej strane, naši technici sú všeobecne zdatnejší, mnohí prešli priamo údržbou a vedia si špeciálne činnosti zariadiť aj sami, nie sú odkázaní na pomoc kolegov z elektrárne. Rovnako máme vysokokvalifikovaných montážnych pracovníkov a šéfmontérov, ktorí sú schopní vykonať kompletnú demontáž a spätnú montáž vodnej turbíny a ostatných zariadení elektrárne. Pracovať s kolegami z druhej krajiny je viac než zaujímavé. Najmä v tom, že získame iný pohľad na vlastnú prácu a tiež inšpirácie, ako ju možno zlepšiť. Navzájom sa od seba môžeme veľa naučiť.

18 | slovenskáenergetika


O Peter Oravec z Riaditeľstva Na riaditeľstve Slovenských elektrární pracuje od januára 2009. Začínal ako navigátor projektu Quasar. „Keď mi na pohovore komisia položila otázku, či viem, ako sa vyrába elektrická energia, musel som ako vyštudovaný ekonóm veľmi silno loviť v pamäti vedomosti nadobudnuté z televízneho kanálu Discovery Channel. Stabilita, výzva, nové horizonty, to boli asi najdôležitejšie faktory, na základe ktorých som sa rozhodoval,“ vybavuje si s úsmevom svoj vstup do firmy. O Medzinárodnej mobilite si vyhľadal informácie na intranete, neváhal a prihlásil sa. Rok a pol pracoval ako koordinátor programu Zenith. Pre Slovensko, Rusko, Rumunsko a Francúzsko porovnával výsledky iniciatív Zenith, Best Practice Sharing a Overhead, spisoval výkazy a robil reporty pre manažment.

Viete si predstaviť, že by ste natrvalo pracovali v jednej z krajín v rámci skupiny Enel, do ktorých ste často cestovali? Slovíčko natrvalo mi znie momentálne strašidelne a zároveň nereálne. Keď v dnešnej turbulentnej a globálnej dobe pracujete pre spoločnosť akou je Enel, nikdy neviete, v ktorej krajine alebo na ktorom kontinente v blízkej budúcnosti budete pôsobiť. V rámci mojich pracovných povinností som mal možnosť nahliadnuť do Moskvy, Bukurešti, ale tiež aj do Bratislavy. Musím uznať, že Moskva ma očarila a veľmi pozitívne prekvapila a chcel by som tam stráviť niekedy dlhšiu dobu a lepšie ju spoznať. Ale na druhej strane sa musím priznať, že som sa zamiloval do večného mesta Rím, ako aj krásnej krajiny, akou je Taliansko. Tejto krajine sa podarilo poblázniť všetky moje zmysly. Je to miesto, kde sa dá život vychutnávať plnými dúškami, tak ako to taliansky národ aj úspešne robí. Keď sa človek adaptuje na taliansku mentalitu, vníma život a svet okolo seba úplne inak. Mesto Rím je nádherným miestom pre život. Starobylé, pulzujúce životom, s množstvom zelene, múzeí, galérií, pamiatok a iných architektonických skvostov. Úprimne závidím talianskemu národu ich nádhernú krajinu, kultúru, gastronómiu, aj keď Taliansko má, samozrejme, chyby a problémy ako každá iná krajina. Určite sa tam v budúcnosti plánujem často a s radosťou vracať.

Martin Hreha z Elektrární Vojany Ako programátor – analytik (neskôr sa táto pozícia premenovala na Správca systémov) nastúpil do Slovenských elektrární v roku 1997. Zaujala ho vyhliadka pracovať s modernými technológiami a neustály pokrok v tejto oblasti. V rámci Medzinárodnej mobility bol v septembri a októbri 2011 v Mestre na útvare ASP (Asistent Spezialist, útvar s podobnými funkciami ako u nás Inžiniering) a v talianskej elektrárni v La Spezia. Od novembra 2011 do marca 2012 prešiel v elektrárni viacerými útvarmi ako napr. Príprava a koordinácia, Strojná údržba, Materiálový manažment, Informačné a komunikačné technológie (ICT), ale aj priamo útvarom Výroby. Získaval poznatky o ich fungovaní, spôsobe práce, myslení i riešení problémov. „Bolo zaujímavé vidieť aj iný typ práce, ktorý človek pri výkone svojich povinností až tak veľmi nevníma,“ hovorí o svojej skúsenosti.

Zmenila skúsenosť z práce na rôznych útvaroch váš spôsob spolupráce s kolegami? Pozeráte sa teraz na ich prácu inak? Každá pozícia má svoje špecifiká, ktoré nezainteresovaný človek nepozná alebo ich nevníma ako dôležité. Zvonku nie sú viditeľné, ale napriek tomu k práci útvaru neodmysliteľne patria a dotvárajú ho. Program medzinárodnej mobility mi dal možnosť vidieť odlišný druh procesov a modelov, ktoré však vedú v konečnom dôsledku k tomu istému výsledku – bezpečne vyrobenej energii. U nás aj v Taliansku musíme urobiť tie isté úkony, niekto zariadenie prevádzkuje, iný sa oň musí starať a pod. Základné činnosti sú totožné, rozdiely som videl naozaj iba v procesoch, ako tieto činnosti zabezpečiť. Príjemne ma prekvapilo, ako intenzívne medzi sebou spolupracujú útvary ASP a GEM (útvar obchodu). 19 | slovenskáenergetika


INOVĂ CIE

Â˜Â“Â’ÂŒÂ‘ČąÂ™Â§ĂľÂœÂ?Â˜Čą alebo ako ma e-mobilita zmenila VĹždy som mal pocit, Ĺže elektro mobilita je skĂ´r reklamnou bĂĄsniÄ?kou automobiliek, neĹž reĂĄlny prĂ­stup k rieĹĄeniu cestnej dopravy budĂşcnosti. Ako predseda slovenskĂŠho Smartcars Clubu som mal moĹžnosĹĽ, hoci krĂĄtku, zoznĂĄmiĹĽ sa s Ä?isto elektrickĂ˝m vozidlom Smart v lete 2011 v Taliansku. Propagovala ho tu so svojimi dobĂ­jacĂ­mi stanicami spoloÄ?nosĹĽ Enel. Vtedy som eĹĄte netuĹĄil, Ĺže jedno sa nachĂĄdza aj na Slovensku.

P

rvĂş generĂĄciu verzie ED (Electric Drive) mali k dispozĂ­cii iba obyvatelia LondĂ˝na. V roku 2007 bolo moĹžnĂŠ zapoĹžiÄ?aĹĽ si jeden zo stovky Mercedesov na mesaÄ?nĂ˝ lĂ­zing 375 libier. PribliĹžne tisĂ­cpäżsto vozidiel vylepĹĄenej druhej generĂĄcie, vyrĂĄbanej s vĂ˝konnejĹĄĂ­mi Ä?lĂĄnkami akumulĂĄtora, zaÄ?alo z vĂ˝robnĂŠho pĂĄsa schĂĄdzaĹĽ v novembri 2009. TestovaĹĽ sa mali v potenciĂĄlnych odbytiskĂĄch v EurĂłpe a Severnej Amerike. Krajiny zo strednej a vĂ˝chodnej EurĂłpy neprejavili o testovanie zĂĄujem. Pravdepodobne aj kvĂ´li cene, vyĹĄe 30 tisĂ­c eur za dvojmiestne vozidlo (z toho nĂĄzov Smart ForTwo) s dojazdom 135 kilometrov nie je ĹĄtandardnĂŠ pre zĂĄkaznĂ­ka v ÄŒechĂĄch alebo na Slovensku. JednĂŠho dĹˆa som vĹĄak elektrickĂ˝ Smart uvidel v uliciach Bratislavy a uĹž vtedy som vedel, Ĺže neodolĂĄm. Slovo dalo slovo, cez Facebook sme sa dohodli s Jurom KopĹ™ivom, ktorĂ˝ sa v SlovenskĂ˝ch elektrĂĄrĹˆach venuje propagĂĄcii technologickĂ˝ch inovĂĄciĂ­, a zaÄ?iatkom predĺŞenĂŠho mĂĄjovĂŠho vĂ­kendu som si Smart odviezol spred sĂ­dla elektrĂĄrnĂ­. KoneÄ?ne! Opäż za volantom Smart ForTwo ED.

Ticho na kriĹžovatkĂĄch V piatok som sa v Ä?erstvo umytom, vyleĹĄtenom (a nabitom) aute ponĂĄhÄžal do Nitry. Ă€ propos, ponĂĄhÄžaĹĽ sa dĂĄ rĂ˝chlosĹĽou maximĂĄlne 100 km/h. AĹž tretia generĂĄcia, v predaji na Slovensku od druhej polovice tohto roka, bude maĹĽ maximĂĄlku zvýťenĂş na 120-tku. Prakticky okamĹžite som bol unesenĂ˝ fantastickou akcelerĂĄciou. RelatĂ­vne nĂ­zky krĂştiaci moment 120 Nm je cĂ­tiĹĽ nepretrĹžite 20 | slovenskĂĄenergetika


ENERGIA PRE VZDELANIE

Tibor Porubän

PrvĂŠ miesto na prestĂ­Ĺžnej olympiĂĄde vÄ?aka absencii prevodovky (elektromotor) a nĂ­zkej, len deväżsto kilogramovej hmotnosti vozidla (vrĂĄtane vĂĄhy akumulĂĄtora). Viac ma prekvapili jazdnĂŠ vlastnosti, ktorĂŠ mĂĄ vozidlo totoĹžnĂŠ s konvenÄ?nĂ˝m Smartom. StojĂ­ za zmienku, Ĺže Ä?lĂĄnky v podlahe automobilu zniĹžujĂş ĹĽaĹžisko a pridĂĄvajĂş tak na stabilite v zĂĄkrutĂĄch. Na aute ma vĹĄak najviac fascinoval zvuk. PresnejĹĄie, ticho. To, ktorĂŠ sa rozhostilo pri kaĹždom zastavenĂ­ na kriĹžovatke. TakĂŠ ticho, Ĺže ho naruĹĄuje aj vĂ˝duch ventilĂĄcie.

ÂŤ -HGQpKRGÄźDVRPYĂĽDN HOHNWULFNĂŹ6PDUWXYLGHO YXOLFLDFK%UDWLVODY\DXç YWHG\VRPYHGHOçH QHRGROiPÂť NovĂĄ generĂĄcia zdokonalĂ­ dobĂ­janie Do Nitry som dorazil s kapacitou Ä?lĂĄnkov na tridsiatich percentĂĄch. Z tohto stavu trvĂĄ dobitie na 100 % cez klasickĂş zĂĄsuvku 230 V asi päż hodĂ­n pri odbere max. 3,3 kWh. PrĂĄve dobĂ­janie je terÄ?om kritikov elektro mobility. Tretia generĂĄcia Smart uĹž mĂĄ dovoliĹĽ aj nabĂ­janie trojfĂĄzovĂ˝m „silnoprĂşdom“ – 400 voltov, max. 25 kW a Ä?as dobĂ­jania do ĹĄtyroch hodĂ­n. Dojazd sa sĂşÄ?asne predĺŞi na 150 kilometrov a vĂ˝kon auta stĂşpne zo 40 na 74 konĂ­. ZamilovanĂ˝ do netradiÄ?nĂŠho pohonu som priĹĄiel v piatok podveÄ?er do BojnĂ­c. PrvĂ˝

raz zaÄ?Ă­nam veriĹĽ vĂ˝robcom elektro vozidiel, Ĺže cestovaĹĽ sa dĂĄ aj s elektrickĂ˝m autom, a Ĺže po zvýťenĂ­ energetickej hustoty batĂŠriĂ­ a predĺŞenĂ­ dojazdu majĂş elektrickĂŠ autĂĄ ĹĄancu nahradiĹĽ konvenÄ?nĂŠ motory. Aj medzi Ä?lenmi Smartcars Clubu na bojnickom zraze autĂ­Ä?ko okamĹžite vzbudilo zĂĄujem. CelĂş cestu k BojnickĂŠmu zĂĄmku som strĂĄvil vysvetÄžovanĂ­m podstaty e-mobility, ozrejmovanĂ­m technickĂ˝ch detailov a popisovanĂ­m vlastnĂ˝ch zĂĄĹžitkov. Auto som cez noc dal nabĂ­jaĹĽ a rĂĄno sme mohli vyraziĹĽ na Ä?alĹĄie potulky po okolĂ­. NĂĄhodnĂ­ okoloidĂşci naĹˆ hÄžadeli rozpaÄ?ito a s nedĂ´verou, no na druhej strane bez okolkov dovolili Smart ED nabĂ­jaĹĽ prakticky na kaĹždej zastĂĄvke. StaÄ?ilo natiahnuĹĽ nabĂ­jacĂ­ kĂĄbel.

ElektrickĂĄ budĂşcnosĹĽ nie je Ä?aleko Po ĹĄtyroch dĹˆoch na cestĂĄch som presvedÄ?enĂ˝, Ĺže elektrickĂĄ budĂşcnosĹĽ nie je Ä?aleko. InfraĹĄtruktĂşra existuje, len ju v koneÄ?nom bode potrebujeme pritiahnuĹĽ k autu. Pocit z jazdy, nĂĄklady len 2,56 eura na 100 km (pri maloobchodnej cene od SE Predaj, vrĂĄtane danĂ­) a skoro nepoÄ?uteÄžnĂ˝ motor, ktorĂ˝ pri kaĹždom zastavenĂ­ Ăşplne stĂ­chne – to je zmes zĂĄĹžitkov, na ktorĂŠ sa Äžahko zvykĂĄ, no ĹĽaĹžko sa s nimi lĂşÄ?i. Po skvelom vĂ­kende a absolvovanĂ­ asi päżsto kilometrov som zĂ­skal celkom novĂ˝ pohÄžad na e-mobilitu. Zaparkoval som, vrĂĄtil kĞúÄ?e. No s vedomĂ­m, Ĺže s elektrickĂ˝m Smartom sme sa nevideli naposledy. Juraj Kadlic

Energiu pre vzdelanie smerujeme aj do obÄ?ianskeho zdruĹženia MladĂ­ vedci Slovenska. Podporuje talentovanĂ˝ch ĹĄtudentov v bĂĄdateÄžskej Ä?innosti a pripravuje ich na slovenskĂŠ a medzinĂĄrodnĂŠ vedeckĂŠ súżaĹže. Na nedĂĄvnej z nich, v SpojenĂ˝ch ĹĄtĂĄtoch americkĂ˝ch, obhĂĄjil Ĺžiak z preĹĄovskĂŠho gymnĂĄzia prvĂŠ miesto. OlympiĂĄda projektov z celĂŠho sveta, zameranĂ˝ch na trvalo udrĹžateÄžnĂ˝ rozvoj, sa uskutoÄ?nila v americkom ĹĄtĂĄte Texas 2. – 7. mĂĄja. VĂ˝znam podujatia ilustruje ĂşÄ?asĹĽ 68 ĹĄtĂĄtov. O uznanie poroty sa uchĂĄdzali stovky Ĺžiackych vedeckĂ˝ch prĂĄc. SlovenskĂ­ Ĺžiaci sa kvaliďŹ kovali prostrednĂ­ctvom naĹĄej nĂĄrodnej súżaĹže Scientia pro Futuro, ktorej generĂĄlnym partnerom sĂş SlovenskĂŠ elektrĂĄrne. Z troch kategĂłriĂ­ olympiĂĄdy I-SWEEEP v Texase – energetika, technolĂłgie a ĹživotnĂŠ prostredie – najväÄ?ĹĄĂ­ Ăşspech slĂĄvila v poradĂ­ tretia. Tibor Porubän, Ĺžiak GymnĂĄzia J. A. Raymana v PreĹĄove, zĂ­skal zlatĂş medailu za bĂĄdateÄžskĂ˝ projekt s nĂĄzvom „PieskoviskĂĄ a pĂ´da okresu PreĹĄov ako zdroj pĂ´vodcov larvĂĄlnej toxokarĂłzy ÄžudĂ­â€œ. SlovenskĂş republiku reprezentovali aj Peter LenĂĄrt z GymnĂĄzia A. SlĂĄdkoviÄ?a v Banskej Bystrici a Lucia SvieÄ?kovĂĄ z gymnĂĄzia v Gelnici. VĂ˝herca prvĂŠho miesta Tibor Porubän si okrem zlatej medaily priniesol aj ďŹ nanÄ?nĂş odmenu vo výťke 1 000 dolĂĄrov. ByĹĽ ĹĄikovnĂ˝m vedcom sa oplĂĄca. -r21 | slovenskĂĄenergetika


ȹ+ —

NaĹĄe mesto, vaĹĄe aktivity SlovenskĂŠ elektrĂĄrne sa tento rok znova zapoja do dobrovoÄžnĂ­ckej akcie NaĹĄe mesto. TeĹĄĂ­ nĂĄs zĂĄujem vĹĄetkĂ˝ch kolegov, ktorĂ­ sa rozhodli venovaĹĽ svoj Ä?as a v piatok 15. jĂşna pĂ´jdu

ElektrĂĄrne NovĂĄky: MaÄžovaĹĽ jedĂĄleĹˆ, opraviĹĽ nĂşdzovĂŠ osvetlenie, upraviĹĽ okolie a vysadiĹĽ zeleĹˆ pred domom kultĂşry, pĂ´jdu dobrovoÄžnĂ­ci z ElektrĂĄrne NovĂĄky do Kanianky, jednej z najväÄ?ĹĄĂ­ch obcĂ­ v okolĂ­ zĂĄvodu. Meno navrhovateÄža: Ivana RybanskĂĄ DruhĂĄ skupina bude osĂĄdzaĹĽ novĂŠ preliezaÄ?ky v areĂĄli Materskej ĹĄkoly v Lehote pod VtĂĄÄ?nikom. DobrovoÄžnĂ­ci pomĂ´Ĺžu aj s natieranĂ­m plota. Meno navrhovateÄža: Darina Ĺ nircovĂĄ

pomåhaż. Aktivity sme pripravili Elektrårne Vojany: na zåklade nåvrhov, ktorÊ ste poslali vy – naťi zamestnanci.

Zamestnanci tepelnej ElektrĂĄrne Vojany sa opäż zamerajĂş na skrĂĄĹĄlenie ĹživotnĂŠho prostredia. V deĹˆ akcie NaĹĄe mesto sa vyberĂş Ä?istiĹĽ brehy a okolie vodnej nĂĄdrĹže „TehelĹˆa“ vo VeÄžkĂ˝ch KapuĹĄanoch. Na akciu sa doteraz prihlĂĄsilo dvadsaĹĽ zamestnancov. Meno navrhovateÄža: Vojtech Babiak

VodnĂŠ elektrĂĄrne: V tomto roku sa pustia dobrovoÄžnĂ­ci z VodnĂ˝ch elektrĂĄrnĂ­ do maÄžovania plotu okolo DetskĂŠho domova LastoviÄ?ka v TrenÄ?Ă­ne. PrĂĄce bude nazvyĹĄ aj pri maÄžovanĂ­ vstupnej brĂĄny a vĂ˝mene sociĂĄlnych zariadenĂ­ za novĂŠ, modernejĹĄie. SlovenskĂŠ elektrĂĄrne tak pomĂ´Ĺžu domovu uĹĄetriĹĽ mnoĹžstvo spotrebovanej vody. Meno navrhovateÄža: KatarĂ­na SkovajsovĂĄ

RiaditeÄžstvo: Zamestnanci v Bratislave pomĂ´Ĺžu DetskĂŠmu domovu v mestskej Ä?asti PodunajskĂŠ Biskupice.

22 | slovenskĂĄenergetika

PlĂĄnujĂş tu maÄžovaĹĽ preliezaÄ?ky, hojdaÄ?ky, veĹĄiaky a betĂłnovĂŠ kvetinĂĄÄ?e v areĂĄli. ÄŽalĹĄia skupina sa zapojĂ­ do rekonĹĄtrukcie hospodĂĄrskej budovy vo VeÄžkom Mederi. ObÄ?ianske zdruĹženie Dogazyl ju prerĂĄba na karantĂŠnne zariadenie a Ăştulok pre zvieratĂĄ. KaĹždĂĄ posila je vĂ­tanĂĄ. Meno navrhovateÄža: Bronislava MrĂĄkavovĂĄ

AtĂłmovĂŠ elektrĂĄrne Bohunice: DobrovoÄžnĂ­ci z Jadrovej elektrĂĄrne Bohunice sa rozhodli pomĂ´cĹĽ Ăštulku pri kaplnke v Trnave, ktorĂ˝ sa starĂĄ o opustenĂŠ, tĂşlavĂŠ a tĂ˝ranĂŠ zvieratĂĄ. Na brigĂĄde v piatok budĂş Ä?istiĹĽ koterce a natieraĹĽ klietky. Meno navrhovateÄža: Zuzana ChvĂĄlovĂĄ Rovnako aj v tomto zĂĄvode si zvolili druhĂş aktivitu a tou je natieranie plota a vonkajĹĄie zĂĄhradnĂŠ Ăşpravy (kosenie, hrabanie) v areĂĄli DetskĂŠho domova na Botanickej ulici v Trnave. Meno navrhovateÄža: Iveta HorvĂĄthovĂĄ

AtĂłmovĂŠ elektrĂĄrne Mochovce: Zamestnanci z Mochoviec sa prihlĂĄsili ako dobrovoÄžnĂ­ci na Ä?istenie parku pri kaĹĄtieli v TopoÄžÄ?iankach, kedysi letnĂŠ sĂ­dlo prvĂŠho Ä?eskoslovenskĂŠho prezidenta T. G. Masaryka. Meno navrhovateÄža: OÄžga ValkoviÄ?ovĂĄ. ÄŒasĹĽ dobrovoÄžnĂ­kov pĂ´jde do LevĂ­c, kde budĂş natieraĹĽ plot Domova dĂ´chodcov JeseĹˆ Ĺživota na DruĹžstevnĂ­ckej ulici. Meno navrhovateÄža: MĂĄria HomolovĂĄ -r-


ZOOM

Zľava: Branislav Ježík, Vladimír Vázal, Stanislav Judiny, Štefan Starosta, Rudolf Vráblik

Pracovná skupina v Madride Špecialisti z vodných elektrární si vymieňali poznatky

Medzinárodný projekt „Výmena

Z

Zástupcovia z Vodných elektrární

amestnanci v krajinách Enelu spolupracujú a vymieňajú si skúsenosti nadobudnuté pri práci. Vytvárajú pracovné skupiny a spolu riešia špecifické problémy vo svojej oblasti. Do projektu výmeny najlepších skúseností sú zapojené aj vodné elektrárne. Členovia pracovnej skupiny zo slovenských Vodných elektrární cestovali na stretnutie s kolegami z Enelu do Madridu. Rokovania 19. apríla nadväzovali na bratislavské stretnutie zo septembra 2011.

sa zúčastnili na rokovaní pracovných

Zameraní na porovnávacie kritériá

najlepších skúseností“ pokračuje.

skupín v Madride. Hovorili o údržbe vodných stavieb, diaľkovom riadení a výstavbe nových elektrární.

Rokovania v Madride boli rozdelené do troch samostatných blokov. Zúčastnení sa venovali otázkam údržby vodných stavieb, ich diaľkového riadenia a výstavby nových vodných elektrární. „Metodická práca v rámci Výmeny najlepších skúseností a dosahované výsledky v konkrétnych oblastiach poukázali na špecifiká členských krajín,“ hovorí manažér z Vodných elektrární Rudolf Vráblik, „úlohou projektu v tejto fáze je nájsť porovnávacie kritériá, aby mohli byť jednotlivé krajiny analyzované pomocou nákladových ukazovateľov, tzv. benchmarking v rámci stavebnej údržby.“ Medzi členmi v pracovných skupinách cirkulujú údaje zo všetkých členských krajín.

V agende majú aj plánované stavby Najsilnejšou oblasťou v rámci Výmeny najlepších skúseností medzi vodnými elektrárňami sa javí posudzovanie výstavby nových vodných elektrární ešte pred štúdiou realizovateľnosti. „Vypracujeme zoznam zámerov výstavby, ktorý posúdia odborníci – kolegovia z pracovných skupín a špecialisti z krajín Enelu,“ ozrejmuje Rudolf Vráblik. „Prínos je nespochybniteľný. Jednotlivé krajiny Enelu majú vyššie počty vodných elektrární, sú omnoho bohatšie na hydropotenciál, ako aj na rozmanitosť existujúcich riešení. Túto možnosť by sme radi využili aj pri návrhu Prečerpávacej vodnej elektrárne Ipeľ.“ Výsledky z benchmarkingu v uvedených troch oblastiach budú zhrnuté začiatkom júna a po ich schválení aj implementované v rámci krajín skupiny Enel. -rv-

23 | slovenskáenergetika


CESTOPIS

ÂŽÂœÂ?Â˜ČąÂŁÂŠÂœĂ–Ă¸Â‹ÂŽÂ—ÂˇČąÂŠÂ›ÂŒÂ‘Â’Â?Ž”Â?ø›Ž Skupina kolegov z VodnĂ˝ch elektrĂĄrnĂ­ vyuĹžila svoj Ä?as strĂĄvenĂ˝ v Madride na stretnutĂ­ „VĂ˝mena najlepĹĄĂ­ch skĂşsenostĂ­â€œ aj na potulky mestom. V ĹĄpanielskej metropole sa o tomto Ä?ase stmieva aĹž o pol desiatej veÄ?er, takĹže po prĂĄci sa mohli pripojiĹĽ k prĂşdu turistov a spoznĂĄvaĹĽ mesto.

V

Madride nĂĄs v druhej polovici aprĂ­la privĂ­talo pre tĂşto dobu typickĂŠ poÄ?asie so sedemnĂĄstimi stupĹˆami a polooblaÄ?nou oblohou. Madrid je najvyĹĄĹĄie poloĹženĂŠ hlavnĂŠ mesto EurĂłpy (650 m n. m.) a tak sme na vrcholkoch okolitĂ˝ch kopcov eĹĄte stĂĄle videli sneh. PracovnĂ˝ Ä?as, vzhÄžadom na siestu, trvĂĄ do 18.30 a reĹĄtaurĂĄcie vĂ­tajĂş prvĂ˝ch hostĂ­ aĹž okolo siedmej veÄ?er. V meste sme boli o nieÄ?o skĂ´r, ale vyplatilo sa. PrĂĄve sa hral zĂĄpas Ligy majstrov Chelsea – Barcelona a reĹĄtaurĂĄcie sa zaÄ?ali rĂ˝chlo zapÄşĹˆaĹĽ. Ĺ panieli jednoducho milujĂş futbal a nezĂĄleŞí na tom, Ä?i hrĂĄ „ich“ tĂ­m!

BezstresovĂ˝ch pol miliĂłna metrov ĹĄtvorcovĂ˝ch Ĺ panielsko je krajina architektĂşre zasĞúbenĂĄ. Jej centrom je sĂ­ce Barcelona, ale aj v Madride nĂĄjdete veÄža pozoruhodnĂ˝ch budov a stavieb rĂ´znych architektonickĂ˝ch ĹĄtĂ˝lov. HneÄ? po prĂ­chode nĂĄs zaujal terminĂĄl hlavnĂŠho medzinĂĄrodnĂŠho madridskĂŠho letiska Aeropuerto de Barajas. PoslednĂ˝ hangĂĄr letiska zaÄ?ali stavaĹĽ v roku 2002 podÄža nĂĄvrhov architektov Antonia Lamela (podieÄžal sa naprĂ­klad na modernizĂĄcii ĹĄtadiĂłna Santiaga BernabĂŠua) a Richarda Rogersa (medzi jeho najznĂĄmejĹĄie realizovanĂŠ stavby patria budova poisĹĽovne Lloyds v LondĂ˝ne, kultĂşrne centrum Centre Georges Pompidou v ParĂ­Ĺži, Millennium Dome v LondĂ˝ne).

24 | slovenskĂĄenergetika

Hlavnou myĹĄlienkou bolo poskytnúż pasaĹžierom bezstresovĂ˝ zaÄ?iatok cesty. To architekti dosiahli starostlivĂ˝m vyuĹžitĂ­m osvetlenia za pomoci sklenenĂ˝ch tabúĞ namiesto mĂşrov a poÄ?etnĂ˝ch dĂłmov v streche. TerminĂĄl mĂĄ rozlohu 760 000 metrov ĹĄtvorcovĂ˝ch, z Ä?oho len na hlavnĂş budovu pripadĂĄ 470 000. Letisko slúŞi aj ako „brĂĄna“ do Latinskej Ameriky a roÄ?ne v Ĺˆom odbavia sedemdesiat miliĂłnov pasaĹžierov. LietadlĂĄ mĂ´Ĺžu odlietaĹĽ kaĹždĂ˝ch tridsaĹĽ sekĂşnd.

ÄŒastĂŠ prestupovanie vyvĂĄĹžila Ä?istota Dopravu v Madride zabezpeÄ?uje sieĹĽ viac ako stopäżdesiat autobusovĂ˝ch liniek a metro. My sme pri pohybe mestom vyuĹžili metro, ktorĂ˝m sme sa pohodlne a hlavne rĂ˝chlo dostali na vĹĄetky dĂ´leĹžitĂŠ miesta metropoly. MadridskĂŠ metro s dĺŞkou 282 kilometrov tratĂ­ (väÄ?ĹĄina z nich v podzemĂ­) je druhĂŠ najväÄ?ĹĄie v EurĂłpe a ĹĄieste najväÄ?ĹĄie na svete. Jeho vĂ˝stavba sa zaÄ?ala v roku 1917. Podobne ako v Moskve, aj v Madride slúŞili poÄ?as obÄ?ianskej vojny stanice ako protileteckĂŠ kryty. SĂşÄ?asnĂ˝ch dvanĂĄsĹĽ liniek sa kriĹžuje v rĂ´znych miestach, takĹže pri cestovanĂ­ sme museli pomerne Ä?asto prestupovaĹĽ a obÄ?as aj premýťĞaĹĽ pri vĂ˝bere trasy, pretoĹže na niektorĂŠ miesta sa dĂĄ dostaĹĽ viacerĂ˝mi spĂ´sobmi. VĹĄetko je vĹĄak vĂ˝borne oznaÄ?enĂŠ a mapky so schĂŠmami metra sĂş doslova na kaĹždom kroku. VĹĄade vlĂĄdne takmer dokonalĂĄ


CESTOPIS

 9PHVWHVPHEROL RQLHĀRVN{UDOHY\SODWLORVD 3UiYHVDKUDO]iSDV /LJ\PDMVWURY&KHOVHD ²%DUFHORQDDUHüWDXUiFLH VD]DĀDOLUÏFKOR]DSİğDő äSDQLHOLMHGQRGXFKR PLOXM~IXWEDODQH]iOHçt QDWRPĀLKUiÅLFK´WtP

Ä?istota a na sĂşpravy sme neÄ?akali viac ako ĹĄtyri minĂşty. Ä˝udia si väÄ?ĹĄinou krĂĄtia Ä?as cestovania Ä?Ă­tanĂ­m, Ä?i uĹž klasickĂ˝ch knĂ­h, ale prevlĂĄdaĹĽ zaÄ?ali uĹž aj modernĂŠ Ä?Ă­taÄ?ky. HlavnĂ˝ uzol je na nĂĄmestĂ­ Puerta del Sol.

MedveÄ? opierajĂşci sa o „jahodovĂ˝â€œ strom Puerta del Sol alebo SlneÄ?nĂĄ brĂĄna je skutoÄ?nĂŠ centrum Madridu. V poslednom Ä?ase sa stalo znĂĄmym aj ako centrum protestov mladĂ˝ch Ĺ panielov proti vysokej nezamestnanosti, politickĂ˝m stranĂĄm a korupcii. NachĂĄdza sa tu dvadsaĹĽ ton vĂĄĹžiaca bronzovĂĄ socha medveÄ?a opierajĂşceho sa o strom MadroĂąo s plodmi podobnĂ˝mi jahodĂĄm (vyrĂĄba sa z nich dĹžem). Ide o symbol Madridu, ktorĂ˝ je vyobrazenĂ˝ aj v erbe mesta. Na nĂĄmestĂ­ je mnoho pamiatok, moĹžno spomenúż naprĂ­klad budovu poĹĄty (Casa de Correos). Na chodnĂ­ku pred Ĺˆou je nultĂ˝ kilometer celĂŠho Ĺ panielska a oproti socha ĹĄpanielskeho osvietenskĂŠho krĂĄÄža Karola III., ktorĂ˝ obmedzil inkvizĂ­ciu a za jeho vlĂĄdy nastal rozvoj krajiny.

PrvĂ˝ mrakodrap EurĂłpy na madridskej ulici Nemohli sme vynechaĹĽ ani symbol prosperity, ulicu Gran Via (VeÄžkĂĄ cesta), prezĂ˝vanĂş ĹĄpanielskĂ˝ Broadway. NachĂĄdza sa tu mnoĹžstvo kĂ­n a divadiel, aj keÄ? niektorĂŠ boli prebudovanĂŠ na obchodnĂŠ centrĂĄ.

Ulicu moĹžno nazvaĹĽ vĂ˝kladnou skriĹˆou architektĂşry zaÄ?iatku 20. storoÄ?ia. Predlohou sa stal viedenskĂ˝ secesnĂ˝ ĹĄtĂ˝l. K zaujĂ­mavostiam patrĂ­ prvĂ˝ eurĂłpsky mrakodrap (postavenĂ˝ v rokoch 1926 – 1929), kvĂ´li ktorĂŠmu bola ulica poÄ?as obÄ?ianskej vojny Ä?asto ostreÄžovanĂĄ, pretoĹže v mrakodrape sĂ­dlila telekomunikaÄ?nĂĄ spoloÄ?nosĹĽ TĂŠlefonica (sĂ­dli v Ĺˆom aĹž doteraz).

NĂĄmestie fanúťikov Realu Madrid NeÄ?aleko odtiaÄž je i nĂĄmestie Plaza de Cibeles s kultovĂ˝m symbolom Madridu – fontĂĄnou s mramorovĂ˝m sĂşsoĹĄĂ­m bohyne plodnosti Cibeles na voze ĹĽahanom levmi. PĂ´vodne toto miesto oddeÄžovalo mestskĂş Ä?asĹĽ Madridu od palĂĄcovĂ˝ch a klĂĄĹĄtornĂ˝ch komplexov. NajvĂ˝znamnejĹĄou stavbou nĂĄmestia je budova Cibeles, v ktorej v sĂşÄ?asnosti sĂ­dli radnica. Za zmienku stojĂ­ aj budova banky, pod ktorou sĂş v hÄşbke tridsaĹĽ metrov miestnosti, kde mĂĄ banka ukrytĂŠ svoje zlato. ZaujĂ­mavosĹĽou je, Ĺže kaĹždĂĄ z budov, ktorĂŠ ohraniÄ?ujĂş nĂĄmestie, sa administratĂ­vne nachĂĄdza v inej ĹĄtvrti mesta. NĂĄmestie je znĂĄme aj tĂ˝m, Ĺže tu oslavujĂş tituly a vĂ­ĹĽazstvĂĄ fanúťikovia futbalovĂŠho klubu Real Madrid. Branislav JeŞík

25 | slovenskĂĄenergetika


ENERGIA PRE KULTÚRU

Výstava z obdobia tzv. stalinského socialistického realizmu (nazýva sa aj socrealizmus, socreal, sorela) bude pre verejnosť prístupná v Slovenskej národnej galérii v Bratislave od konca júna. Výstavu nám priblížila v krátkom rozhovore riaditeľka

Leonardo Da Vinci v Košiciach Košice, Slovenské technické múzeum, 18. apríl – 31. október Nevšedná výstava diel geniálneho vynálezcu a umelca Leonarda da Vinciho potrvá v košickom múzeu pol roka. Vystavených je 66 exponátov, vrátane strojov v skutočnej veľkosti. Sú zhotovené z dreva a podľa originálnych Leonardových nákresov publikovaných v zbierke Codex Atlanticus. Súčasťou výstavy bude aj množstvo sprievodných podujatí, tvorivých dielní, edukačných programov, prednášok, koncertov a umeleckých vystúpení. Naša spoločnosť je hlavným partnerom výstavy a podporujeme ju v rámci programu Energia pre kultúru. -r-

marketingu a komunikácie SNG Bohdana Hromádková.

›Ž›žñŽ—¤ȱ™’ŽœŽÜ Bratislava, Slovenská národná galéria, 28. jún – 28. október Prečo názov „Prerušená pieseň“? Názov výstavy u pamätníkov evokuje rovnomenný film z roku 1960, venovaný láske medzi gruzínskou lekárkou a slovenským vojakom počas druhej svetovej vojny. Nebol to ale logicky (téma a rok vzniku) dôvod, skôr inšpirácia našej voľby. Obdobie stalinskej sorely a socialistického realizmu vôbec je vnímané ako násilné prerušenie modernej tradície. Zároveň však bola aj samotná sorela podobne autoritatívne prerušená zmenou, v súlade s obratom v kultúrnej politike. A ako výstava ukáže, názov poukazuje na jednu z vlastností dobového umenia, ktoré malo „radostne spievať“ o nových politických, sociálnych aj umeleckých zajtrajškoch a krajšej budúcnosti.

Koľko obrazov je vystavených a od akých autorov? Na výstavu sme pripravili asi 400 umeleckých diel: malieb, sôch, architektonických návrhov, fotografií a prekvapení. Na výstave sa návštevník stretne ako „so starými známymi“ ako Benka, Mudroch, Kostka, Medvecká, tak aj s dnes menej frekventovanými autormi Schurmann, Bukovinský, Belan, Majkut. 26 | slovenskáenergetika

Čím sa toto obdobie v umení vyznačuje? Kto si príde na výstave „na svoje“? Pre umenie sorely sú typické budovateľské témy a to, čo dnes nazývame socialistickým folklórom. Z formálneho hľadiska ide o diela určitým spôsobom spojené s realistickou tradíciou. Súčasne je výstava ukážkou toho, ako si výtvarníci budovateľské témy vykladali a ako rôzne vnímali návrat k tradíciám. Na svoje si určite prídu pamätníci. Môžu si pozrieť obrazy, ktoré boli výzdobou škôl a úradov, boli v knihách a čítankách a mnohí z nás na ne majú vlastné spomienky. Ja si pamätám, že na gymnáziu sme mali vo vestibule Mudrochovu partizánku. Zároveň to je od roku 1989 prvá výstava v Slovenskej národnej galérii venovaná téme umenia socialistického realizmu. Určite bude v mnohom poučná a celkom nová aj pre tých, ktorí si toto obdobie predstaviť nevedia. -r-


Oȱ+

English Summary page 10 NUCLEAR > Personnel Training The professional training of employees for Units 3 and 4 of the Mochovce Power Plant is approaching finals. At the beginning, in particular the main control room operators were trained, later all the other employees needed for power plant commissioning and operation. In June, the second phase of the project will start; it will be focused on the new equipment of the Units under commissioning.

page 3 Main Topic > Energetic Summer Opening In June, a set of events under the name Open Plant is under preparation for employees of Slovenské elektrárne. The gates of the power plants will open for family members as well as for people from plants’ surroundings. It is a unique form of interaction with the communities. We also put energy into various cultural events, in which the employees are cordially welcomed.

page 17 SAFETY > Safety Culture Survey To what extent is the safety culture developed in Slovenské elektrárne? We will be interested during the major survey taking place from 18 June to 13 July. The level of safety culture is manifested through the critical attitude, accurate and careful approach, communication, commitment, responsibility, and focus on excellence. The questionnaire survey provides us with the picture how safety culture conditions are perceived by the employees.

page 7 WATER > New Hydro Power Plant Another power plant will be added to the hydroelectric power plant Dobšiná. Preparations for the construction of a small hydro power plant have started on the streams Hnilec and Dobšinský Brook. Dobšiná III will extend the portfolio of renewable sources of Slovenské elektrárne.

page 18 PEOPLE

> Enel Professionals People from Enel and from affiliated companies come to work in Slovenské elektrárne and also our employees go abroad to stay there for some time in order to utilise their skills. We have put one question to accidentally selected colleagues, who were on an exchange stay and returned with a new professional experience. page 20 INNOVATIONS > E-mobility for the Future “I have always felt that electro mobility is more an advertising pome of car factories than a real approach to solving the road transport of the future. As chairman of the Slovak Smartcars Club I had a possibility, although short, to familiarise myself with the all-electric vehicle Smart in Italy in summer 2011. The company Enel promoted it along with its charging stations. At that time I did not know that one was also in Slovakia,“ Juraj Kadlic begins his narration about the experience with the company Smart of Slovenské elektrárne.

Krížovka pomôcky: Ráma, Turo, Saura

staršia ŠPZ Popradu

časť noža (archeol.)

grécky boh lásky

starší brankár elektrický Slovana Bratisl. merací prístroj

vyvinú veľké úsilie (pren.)

Dietlova postava

kód Líbye

znemožnil

úsilie, snaha

indické božstvo cvičná skladba

2

domáce meno Mateja fajči (pren.)

medzinár. kamiónová preprava

predmet poverč.

riečica

3

skr. pre adjunct

Medzinár. kamiónová preprava

Samuel

rataj

bi, udieraj

ubránite sa

odsúvanie hlások

bocian, po česky

predložka

postrekovanie

španiel. steny

značka zinku

odstránilo

ľud (hovor.)

majúca 1 ár

plakať

1

Adult Education

uteká (expr.)

liečivá rastlina ukazov. zámeno

dánsky ostrov

opytov. zámeno

otázka na smer

chromitá useň

časť Viedne

chlorid ortutnatý

menová jednotka v Macau

značka kilosekundy

abvolt

sú vhodné

fínsky epos

častejšie šatit

vyberaná spoločnosť (expr.)

Riešenia zasielajte do: 22. 6. 2012. Vyhodnotenie krížovky 04/2012. Správna odpoveď: „Trpaslíkom sa treba hlboko klaňať“. Výhercom sa stáva: Edita Obžerová, EBO. Blahoželáme! 27 | slovenskáenergetika


Hovorí s vami šéf o bezpečnosti?

Preruším prácu, ak mám pochybnosť?

Bude môj názor akceptovaný?

Môžem bez obáv nahlásiť bezpečnostný problém?

Myslime na bezpečnosť každý deň Prieskum kultúry bezpečnosti

18. jún – 13. júl 2012

Slovenská energetika 2012 | 05 ročník 37  

Ukážková spolupráca medzi závodmi; Iniciatíva excelentnej výkonnosti na klasike; Prieskum úrovne kultúry bezpečnosti; Pozývame vás na poduja...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you