Page 1

Αποδοχές Τα κατώτατα όρια µισθών και ηµεροµισθίων των εργαζοµένων της χώρας για τα τρία έτη διάρκειας της σύµβασης για τα έτη 2010-2012 καθορίζονται ως εξής: Α. Τα κατώτατα όρια µισθών και ηµεροµισθίων των εργαζοµένων της χώρας, όπως έχουν διαµορφωθεί την 31η -12-2009 µε βάση την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. των ετών 2008-2009 αυξάνονται από 1ης Ιουλίου 2011 κατά ποσοστό ίσο µε το ποσοστό της ετήσιας µεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισµού για το έτος 2010. Β.Τα κατώτατα όρια µισθών και ηµεροµισθίων των εργαζοµένων της χώρας, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 1η Ιουλίου 2011 µε βάση την παράγραφο «A» της παρούσας αυξάνονται από 1ης Ιουλίου 2012 κατά ποσοστό ίσο µε το ποσοστό της ετήσιας µεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισµού για το έτος 2011. Για τους σκοπούς εφαρµογής της παρούσας παραγράφου, ως «ευρωπαϊκός πληθωρισµός» λαµβάνεται το ποσοστό µέσης ετήσιας µεταβολής έναντι του προηγούµενου έτους του Εναρµονισµένου Δείκτη Τιµών Καταναλωτή (Harmonised index of consumer prices) της Ευρωζώνης (Euro area) όπως αυτός ανακοινώνεται από την Eurostat. Γ.Τα ποσά που προκύπτουν από τον υπολογισµό των αυξήσεων του παρόντος άρθρου και των επιδοµάτων τριε-

14

τιών και γάµου γράφονται µε δύο (2) δεκαδικά ψηφία και στρογγυλοποιούνται στο επόµενο εκατοστό, εάν το χιλιοστό είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε (5).

Κατώτατοι βασικοί µισθοί υπαλλήλων 2010 έως και 30-06-2011 Χρόνια Προϋπηρεσίας

Άγαµοι

Έγγαµοι

0-3

739,56

813,52

3-6

801,17

875,13

6-9

874,01

947,96

9-35

946,84

1.020,80

Κατώτατοι βασικοί µισθοί υπαλλήλων 2011 (από 1-7-2011 µε αύξηση 1,6%) Χρόνια Προϋπηρεσίας

Άγαµοι

Έγγαµοι

0-3

751,39

826,53

3-6

813,98

889,13

6-9

887,99

963,12

9-35

961,98

1.037,13


1. Αποδοχές Κατώτατοι βασικοί µισθοί υπαλλήλων 2012 (από 1-7-2012) Από 1-7-2012 θα αυξηθούν τα πιο πάνω ποσά κατά το ποσοστό της ετήσιας µεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισµού για το έτος 2011. Κατώτατοι βασικοί µισθοί και κατώτατα βασικά ηµεροµίσθια νέων 15-25 ετών Νεοεισερχόµενοι κάτω των 25 ετών*

84% του κατώτατου µισθού ή ηµεροµισθίου

Με σύµβαση µαθητείας (15-18 ετών)*

70% του κατώτατου µισθού ή ηµεροµισθίου

Με σύµβαση εργασιακής εµπειρίας (16-24 ετών)*

80% του κατώτατου µισθού ή ηµεροµισθίου

*Σύµφωνα µε το Νόµο 3863/2010 άρθρο 74 παρ.8 και παρ.9 και το Νόµο 3845/2010 άρθρο 2 παρ.6 απαιτείται και έκδοση Υπουργικής Απόφασης για τους όρους εφαρµογής κάθε διάταξης.

Κατώτατα βασικά ηµεροµίσθια εργατοτεχνιτών και εργατοτεχνιτριών 2010 Χρόνια Προϋπηρεσίας

Άγαµοι

Έγγαµοι

0-3

33,04

36,34

3-6

34,25

37,56

6-9

35,89

39,20

9-12

37,51

40,82

12-15

39,15

42,46

15-18

40,78

44,09

18-35

42,43

45,74

Κατώτατα βασικά ηµεροµίσθια εργατοτεχνιτών και εργατοτεχνιτριών (από 1-7-2011 µε αύξηση 1,6%) Χρόνια Προϋπηρεσίας

Άγαµοι

Έγγαµοι

0-3

33,56

36,92

3-6

34,27

38,16

6-9

36,64

39,82

9-12

38,11

41,47

12-15

39,78

43,14

15-18

41,43

44,80

18-35

43,11

46,47

1. Αποδοχές 2. Επιδόµατα 3. Άδειες 4. Χρόνος εργασίας 5. Όροι εργασίας 6. Άλλα δικαιώµατα 7. Καταγγελία 8. Κοινωνικά 9. Ισότητα των φύλων 10. Συνδικαλισµός 11. Οργανισµοί 12. Ασφαλιστικά 13. Οικογένεια 14. Ειδικές οµάδες 15. Εκπρόσωποι οργανώσεων 16. Παράρτηµα

Κατώτατα βασικά ηµεροµίσθια εργατοτεχνιτών και εργατοτεχνιτριών 2012 (από 1-7-2012) Από 1-7-2012 θα αυξηθούν τα πιο πάνω ποσά κατά το ποσοστό της ετήσιας µεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισµού για το έτος 2012

15


Σηµειώσεις

16


Σηµειώσεις

17

01 Apodohes  

Κατώτατοι βασικοί µισθοί υπαλλήλων 2011 (από 1-7-2011 µε αύξηση 1,6%) Χρόνια Προϋπηρεσίας Άγαµοι Έγγαµοι 0-3 751,39 826,53 3-6 813,98 889,13...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you