Page 1

Catรกlogo

Eco Euskadi

2012

Euskal Elikagai ekologikoen

eskaintza zabala


Euskal Elikagai ekologikoen eskaintza zabala

3


Aurkezpena Introducción Euskal Elikagai ekologikoen eskaintza zabala Euskadin, nahi duenak, jatordu erabat ekologikoa –eta bertokoa- prestatu dezake, elikagai ekologikoen aukera ez baita barazkietara mugatzen. Ogi-labe artisau eta ekologikoak euskal geografian sakabanaturik daude, eta sagardo, ardo zein txakolinik ez da faltako. Haragi ekologikoa (behi, bildots, txerri, zaldi edota barraskilo) zuzenean merkaturatzen duten abeltzainak gero eta gehiago dira; gazta ekologikoa lortzea posible da -ardi, behi zein auntzarena-, eta baita iogurtak, arrautzak eta soia eratorriak ere. Barazki eta fruta kontserberi dagokionez, aukera zabala da, barazki-kontserba naturaletatik hasi eta mota guztietako fruta eta fruitu txikien marmelada edota jaleataraino. Postrerako, gozoki ekologiko ederrak aukeran daude, eta infusioa gozotzeko, ezti ekologikoa. Aipatu behar dira ere hazi, landare zein pentsu ekologikoak eskuratzeko dauden baliabideak. Izan ere, hauek gabe ezinezkoa da benetako nekazaritza ekologikoa egin ahal izatea. ENEEKan hiru mintegi ekologiko daude inskribatuta (Gipuzkoan eta Araban), hazi-ekoizle bat eta abereen elikadura ekologikoa prestatzen duten bi pentsu-etxe (Bizkaian eta Gipuzkoan). Hortaz, bada aukerarik EAEn elikagai ekologikoak erosi eta kontsumitzeko. Norberaren herritik irten gabe, litekeena da baserritar ekologikoren bat topatu ahal izatea. ENEEKaren web orrian (www.eneek.org), eragileen erregistroa kontsultatzeko aukera dago. Beldurrak eta aurreiritziak eranzteko garaia da: elikagai ekologikoak ez dira luxua, kalitatea/prezioa eta ingurumen-zerbitzuak kontuan hartuta, elikagai ekologikoak ez dira garestiak. Beste aldetik, baserritar ekologikoek frogatzen dute eredu ekologikoan ekoiztu daitekela. Zorionez, gizarteak gero eta ozenago eskatzen ditu elikagai garbiak eta bertokoak. Baina, ekoizpen ekologikoa etengabe handitzen ari bada ere, baserritar gehiago beharko lirateke ENEEKan, gizartearen eskari horri egokiro erantzun ahal izateko. Nekazaritza ekologikoa beharrezkoa da; elikagai ekologikoak beharrezkoak dira, eta dirutan kostatzen dutena baino askoz gehiago ematen dute. Azken finean, ez genuke ahaztu behar plateraren eta planetaren, lurraren eta janariaren, osasun planetarioaren eta gizakion osasunaren artean dagoen harreman estua. Eko Euskadi kalitatearekiko zure konpromezua behar du nekazaritza ekologikoak. Esku artean daukazun katalogo hau gure aniztasun ekoagroalimentarioa ezagutarazi eta bultzatzeko tresna da. On egin! Roman Bengoa Larrañaga, ENEEK Lehendakaria


La variada oferta de la producción ecológica vasca En Euskadi, quien así lo desee puede preparar una menú 100% ecológico –y local-. Y es que la producción ecológica vasca no se limita a las hortalizas. Hay hornos artesanos de pan ecológico distribuidos por toda nuestra geografía, y la sidra, el vino o el txakoli no van a faltar. Cada vez son más los ganaderos ecológicos que comercializan de manera directa su producción (ya sea de ternera, cordero, potro, cerdo o caracol); es posible encontrar quesos ecológicos –de vaca, oveja o cabra-, al igual que yogures, huevos o derivados de soja. En lo que respecta a las conservas vegetales, la oferta es amplia: desde las conservas de hortalizas hasta mermeladas y jaleas de todo tipo de frutas y frutos pequeños. Para el postre podemos optar por los dulces ecológicos de nuestros reposteros, y para endulzar la infusión, ¿qué mejor opción que una buena miel ecológica vasca fabricada por nuestras abejas? Es preciso mencionar los recursos de los que disponemos para el abastecimiento de semillas, plantas y piensos ecológicos. Es un punto importante, ya que no es posible una producción ecológica si no existe la posibilidad de disponer de estas materias primas ecológicas. En ENEEK hay tres viveros vegetales inscritos (en Gipuzkoa y en Araba), un productor de semilla y dos casa de piensos que preparan la alimentación ecológica del ganado (en Bizkaia y en Gipuzkoa). Por tanto, en la CAPV existe la posibilidad de adquirir y consumir alimentos ecológicos. De hecho, es muy posible que, sin tener que salir de nuestro término municipal, podamos encontrar alguna persona que los produce. En la página web de ENEEK (www.eneek. org) puede consultarse el registro de operadores. Es el momento de sacudirse los miedos y los prejuicios: los alimentos ecológicos no son un lujo, si se toman en cuenta los beneficios ambientales que aportan y la relación calidad/precio, los alimentos ecológicos no son caros. Por otra parte, los baserritarras ecológicos son la prueba de que es posible producir según el modelo ecológico. Afortunadamente, la sociedad reclama cada vez con más fuerza alimentos limpios y producidos localmente, aunque esta realidad choca con la producción: para responder adecuadamente a esa demanda, sin embargo, hacen falta más baserritarras de los que hay inscritos en ENEEK. La agricultura ecológica es necesaria; los alimentos ecológicos son necesarios, y dan mucho más de lo que cuestan. En definitiva, no debemos ignorar la íntima conexión entre el plato y el planeta, la tierra y el alimento, la salud planetaria y la salud humana. La agricultura ecológica necesita tu compromiso con la calidad Eko Euskadi. El catálogo alimentos ecológicos que tienes entre manos, es un instrumento para dar a conocer y potenciar nuestra diversidad ecoagroalimentaria .On egin! Roman Bengoa Larrañaga, ENEEK Lehendakaria 5


Aurkibidea Índice

NEKAZARITZA EKOLOGIKOAREN GIDA GUÍA DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA

ZER DA ENEEK? ¿QUÉ ES ENEEK?

ZER DA NEKAZARITZA EKOLOGIKOA? ¿QUÉ ES LA AGRICULTURA ECOLÓGICA?

NEKAZARITZA EKOLOGIKOAREN EZAUGARRIAK ¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE LA

AGRICULTURA ECOLÓGICA?

ABELTZAIN, NEKAZARI ETA ELABORATZAILE EKOLOGIKOEK ERABILTEN DITUZTEN TEKNIKAK

ETA PRINTZIPIOAK ¿QUÉ TÉCNICAS Y PRINCIPIOS APLICA LA AGRICULTURA ECOLÓGICA?

ABELTZAINTZA EKOLOGIKOA GANADERÍA ECOLÓGICA

NEKAZARITZA EKOLOGIKOA AGRICULTURA ECOLÓGICA

ELABORAZIO EKOLOGIKOA ELABORACIÓN ECOLÓGICA

ELIKAGAI EKOLOGIKOEN IDENTIFIKAZIOA. ETIKETA EKOLOGIKOA IDENTIFICACIÓN DE LOS

ALIMENTOS ECOLÓGICOS. ETIQUETADO ECOLÓGICO


KATALOGOA CATÁLOGO

ARRAUTZAK HUEVOS .................................................................................................................18

ESNEKIAK LÁCTEOS ....................................................................................................................22 ESNEA LECHE GAZTA QUESO JOGURTA YOGUR IZOZKIAK HELADOS

EZTIA MIEL ....................................................................................................................................32

HARAGIA CARNE .........................................................................................................................34 BEHI-OKELA VACUNO ZALDI-OKELA EQUINO OILASKOA POLLO TXERRI-OKELA PORCINO ARDI-OKELA OVINO

OKELAREKIN ELABORATUAK EMBUTIDOS Y CONSERVAS CÁRNICAS.............................48

ARRAIN KONTSERBAK CONSERVAS DE PESCADO...............................................................50

KONTSERBA BEGETALAK CONSERVAS VEGETALES.............................................................53 FRUTA KONTSERBAK CONSERVAS DE FRUTA KONTSERBA BEGETALAK CONSERVAS DE HORTALIZAS

OGIA PAN ......................................................................................................................................62

GOZOGINTZA REPOSTERÍA ........................................................................................................68

LANDARE-JATORRIKO ONTZIRATUAK ENVASADOS DE ORIGEN VEGETAL .....................72 LEKALEAK LEGUMBRES IRINA HARINA ZEREALAK CEREALES CHIPS & SNACKS PATATAS FRITAS KIMUAK GERMINADOS FRESKOS AZUKREA AZÚCAR FRUITU LEHORRAK FRUTOS SECOS TEA, KAFEA ETA INFUSIOAK TÉ, CAFÉ E INFUSIONES JAKI PRESTATUAK COMIDA PREPARADA PROTEINA BEGETALEN ELABORATUAK ELABORADOS DE PROTEÍNAS VEGETALES

ARDOA VINO .................................................................................................................................88

SAGARDOA SIDRA .......................................................................................................................92

PENTSUA PIENSOS .....................................................................................................................94

UGALTZEKO MATERIALA MATERIAL REPRODUCTIVO .........................................................96 LANDAREAK PLANTAS HAZIAK SEMILLAS

BARAZKIAK ETA FRUTA HORTALIZAS Y FRUTA FRESCA .....................................................102 ARABA BIZKAIA GIPUZKOA

7


nekazaritza ekologikoaren gida Gu铆a de la agricultura ecol贸gica


Zer da Eneek? 2007. urtean, euskal sektore ekologikoak bultzatuta, Euskadiko Nekazaritza eta Elikadura Ekologikoaren Kontseilua (ENEEK) sortu zen. ENEEKen helburu nagusia nekazaritza eta elikadura eredu ekologikoaren normalizazio eta sustapena dira. Esparru honetan lanean ari diren pertsona, enpresa eta elkarte guztien zerbitzura dagoen lan tresna. Kontsumo eredu ekologiko baten alde lan egiten du. Horretarako Euskadiko nekazari eta abeltzainen artean ekoizpen ekologikoa bultzatzen saiatzen da eta ahalegin berezi hori kontsumitzaile pertsonen belarri, begi eta ahora eramaten. Honela, gure eguneroko erosketen otzaran nekez faltako dira naturarekin bat eginez lortutako konfiantza osoko elikagai osasuntsuak Erakundearen agintea lau urterik behin hautatutako kideen esku dago. Ekoizle, elikagai landuen egile, merkatari eta kontsumitzaileen ordezkariek osatzen dute. Interes orokorreko zerbitzu bat eskaintzen denez Eusko Jaurlaritzaren zein Foru Aldundietako ordezkarien jarraipena eta babesa ere badu. Nekazaritza eta elikadura ekologikoaren aipamenaren seriotasuna bermatzen dugu. Elikagai bati “ekologiko”, “biologiko”, “organiko” abizenak edota eko ta bio aurrizkiak jartzea ez da dohaineko kontua. Elikagaien kasuan baldintzak betetzen dituzten jakiei baino ez zaie aipamen hau ematen, europar batasunean eta mundu mailan ekoizpen eredua ondo zehaztuta dago eta kontrol eta egiaztapen sistema bat ezarrita dago. Beste modu batetara esan dezakegu, jendeak "jaki ekologikoak" daudela badakiela, baina nahasmenik egon ez dadin, Kontseiluari Euskadin ekologikoa zer den eta zer ez bereiztea tokatzen zaiola europar erregulamendu ekologikoa oinarri hartuta.

¿ Qué es Eneek? En 2007, impulsado por el sector ecológico vasco, nace el Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi. El principal objetivo de ENEEK es la normalización y promoción del modelo de producción y alimentación ecológico. Es una herramienta al servicio de toda persona, empresa o asociación que trabaje en este ámbito. Trabajamos por un modelo de consumo ecológico. Para ello, tratamos de impulsar la producción ecológica entre las agricultoras y ganaderos de Euskadi. Al mismo tiempo, tratamos de hacer llegar el esfuerzo de nuestros baserritarras hasta los oídos, los ojos y la boca de la población consumidora. De ese modo, nuestra motivación es que en la cesta diaria no falten estos productos de la más absoluta confianza, sanos y producidos en colaboración con la naturaleza. El poder decisorio del Consejo queda en manos de una junta, elegida cada 4 años y conformada por representantes de las personas productoras, transformadoras, comerciantes y consumidoras. Dado que ENEEK ofrece un servicio de interés general, cuenta con el apoyo y el seguimiento tanto del Gobierno Vasco como de las Diputaciones Forales. ENEEK garantiza la seriedad de la producción ecológica: identificar un producto como “ecológico”, “biológico”, “orgánico”, “bio” o “eco” no está al alcance de cualquiera. En lo que respecta a la alimetación, esas menciones sólo se permiten para alimentos que cumplen unas normas bien conocidas, establecidas y normalizadas tanto en la Unión Europea como en el resto del mundo. El modelo de producción ecológico está bien definido, y el proceso de control y certificación de la producción ecológica también. A ENEEK le compete velar por la producción ecológica de Euskadi.

9


Zer da nekazaritza ekologikoa? Nekazaritza edota elikagaien ekoizpen “ekologikoa”, “biologikoa” edo “organikoa” zertan datzan ulertzea oso erraza da, funtsean naturak eskaintzen dizkigun baliabideak era natural eta jasangarrian erabiltzea da, bi helburu argirekin, lurraren emankortasuna mantendu edota gehitzea eta nekazal ekosistema orekatua lortzea. Naturatik elikagaiak erauzi edo atera beharrean, naturarekin bat eginez lortzea, azken baten. Aurreko belaunaldietako baserritarrek nahi eta nahi ez jarraitzen zuten lan ereduari eusten diogu baina gaur egungo ezagutza eta teknikak erabilita. Honela gaur egungo nekazaritza eredu industrialak beharrezkoak dituen baliabide askori muzin egitea lortzen dugu; lurra artifizialki ongarriztatzeko mineral industrialei, gaixotasun eta izurriteekin “borrokatzeko” artifizio kimikoei, hazi “komertzialak” ekoizteko modu transgenikoei eta abereak gizentzeko zein barazkiak ekoizteko lurrik gabeko eredu intentsiboei, besteak beste.

¿Qué es la agricultura ecológica? Entender en que se basa la producción “ecológica”, “biológica” u “orgánica” es muy sencillo: básicamente, se trata de utilizar los recursos que nos ofrece la naturaleza de una manera sostenible. Dos son los objetivos principales, por una parte, mantener y potenciar la fertilidad de la tierra; y por otra, lograr un ecosistema agrario equilibrado. En lugar de “extraer” alimentos de la naturaleza, obtener alimentos en colaboración con la naturaleza. Mantenemos el modelo de producción de alimentos que perfeccionaron nuestros antepasados, pero le sumamos los conocimientos y las técnicas actuales. De esta manera, conseguimos producir sin tener que utilizar muchos de los recursos imprescindibles para la agricultura industrial: no necesitamos fertilizante químicos para abonar la tierra, ni tampoco artificios químicos para “luchar” contra plagas, enfermedades y “malas hierbas”. Tampoco hacemos uso de transgénicos, y rechazamos los modelos intensivos que producen sin tierra.


Nekazaritza ekologikoaren ezaugarriak Osasuntsuak eta elikagarriak dira. Elikagaiak ingurumen osasuntsu batetan ekoizten direlako, landaketarentzat, abereentzat zein bertan bizi diren baserritarrentzat.. Lurraren artisauek ekoizten dituzte, beraien eskulan trebeaz eta lurraren emankortasunaz baliatuz eta inguruneko bizidunekin bat eginda.. Nekazaritza ekologikoak, aldaketa klimatikoa leuntzen laguntzen du, nekazal sistemen efizientzia energetikoa hobetuz, biodibertsitatea indartuz eta kutsagai pilaketa murriztuz. Eraldaturiko produktuetan, osagaien %95ak, jatorri ekologikoa dauka, non aditiboen erabilera oso murritza den. Ekoizpen eredu zehatza da, duela 30 urte baino gehiago normalizatua. Europear Batasunaren kasuan, araudi bakarra dago partaide diren estatu guztientzat. Ekoizpen, elaborazio zein merkaturatze lanetan parte hartzen duten pertsona eta enpresa guztiek, beraien lana aparteko zertifikazio entitate batek kontrolatzea onartzen dute.

Características de la agricultura ecológica Son saludables y nutritivos, pues se obtienen de la Agricultura Ecológica en ambientes sanos para el cultivo, el medio ambiente, los animales y el propio agricultor. Los producen artesanos de la tierra, a partir de su buena mano y con la ayuda de una tierra fértil y los organismos que viven en ella. La agricultura ecológica mitiga el cambio climático, mejora la eficiencia energética de los sistemas agrarios, favorece la biodiversidad y reduce la acumulación de contaminantes en el medio. En los productos elaborados, el 95% de los ingredientes tienen que ser de origen ecológico y el uso de aditivos se reduce al mínimo. Es un método de producción de alimentos normalizado con más de 30 años de historia y que cuenta con una reglamentación única para toda la Unión Europea. Todas las personas y empresas que intervienen en el proceso de producción, elaboración y comercialización de alimentos ecológicos, facilitan el seguimiento periódico de su labor a entidades de certificación independientes y reconocidas.

11


Abeltzain, nekazari eta elaboratzaile ekologikoek erabiltzen dituzten teknikak eta printzipioak ABELTZAINTZA EKOLOGIKOA Lurra Abeltzaintza ekologikoa lurrari lotuta dago, hau da, larre edo laboreentzako lurrak ditu, animalientzako elikagai gehienak ekoizpen-unitatearen baitan lortuaz. Abeltzaintza ekologikoaren oinarria, lur, landare eta abereen arteko erlazio harmonikoa garatzeaz gain, animalien behar fisiologiko eta jokabideen errespetuan datza. Abereen Elikadura Hazkuntza-sistemek larreen erabilera maximoan oinarritzen dira. Pentsuak, nekazaritza ekologikoaren eratorriak erabiliaz egiten dira. Kumeen elikadura esne naturalean oinarritzen da, eta hau, ahal den guztietan, amarena izaten da. Elikadurarako, ez dira genetikoki eraldaturiko organismorik erabiltzen (OMG). Albaitari-zainketa Ekoizpen ekologikoa gaixotasunen prebentzioan oinarritzen da. Horretarako, ingurunera egokitutako arraza edo leinuak erabiltzeaz gain, kalitate altuko elikagaien erabilera, larreratze erregularra eta instalazioetara egokituriko animalia-kopurua modu aproposean konbinatzen dira. Gaixotasunak ekiditeko harturiko neurriak nahikoak ez badira eta animaliak gaixotzen badira, lehenik eta behin animaliak zaintzen dira, behar izanez gero besteengandik bananduz. Albaitari batek gainbegiraturiko tratamendu egokia aukeratzen da. Batez ere, homeopatia eta fitoterapia (sendabelarren estraktu eta esentziak) erabiltzen da, albaitari-sendagai kimiko alopatikoen (antibiotikoak barne) erabilera mugatuz. Ekoizpen-metodoa Segurtasun-arrazoiak izan ezean, animaliak ez daude lotuta ezta itxita ere. Animaliek larreratzeko aukera dute; klimatologia, lurra eta animalien baldintzak egokiak direnetan. Larreratzeko aukera ez dagoen garaietan, ariketa fisikorako zein bazkarako eremuak izango dituzte. Animaliak garraiatu behar diren kasuetan, ez dira lasaigarri alopatikoak edota animaliak behartzeko sistema elektrikoak erabiltzen. Haragiaren ekoizpenerako animalien hilketak, soilik baimendutako hiltegietan burutuko dira. Aterpea Ekoizpen-unitateek, animalien babeserako aterpeak izan beharko dituzte. Baldintza klimatikoek animalien bizitza kanpoan baimentzen duten eremuetan, ordea, aterpeak ez dira beharrezkoak izango. Instalazioak, animalien ongizaterako arauak eta beharrak errespetatzeko diseinatuak egongo dira: aireztapen eta argiztapen naturala; aterpeek, animalientzako eremuek batez ere, animaliak ez mintzeaz gain, etzan, zutitu eta ariketa fisikoa maiz egitea baimenduko dute; infekzioak ekiditeko helburuarekin, modu egokian garbitu eta desinfektatu beharko dira; animalia bakoitzerako egokia den azalera minimoa izan beharko du, larreen azalera kontutan izan gabe.


Principios y técnicas que aplican los ganaderos, agricultores y elaboradores ecológicos. GANADERÍA ECOLÓGICA Tierra La ganadería ecológica está ligada al suelo, o lo que es lo mismo, dispone de tierras de pasto o cultivo para obtener en la propia unidad de producción la mayor parte de los alimentos para los animales. La base de la ganadería ecológica consiste en desarrollar una relación armónica entre la tierra, las plantas y el ganado, y en respetar las necesidades fisiológicas y de comportamiento de los animales. Alimentación del Ganado Los sistemas de cría se basan en la utilización máxima de los pastos Los piensos son elaborados con materias primas procedentes de agricultura ecológica Las crías se alimentan básicamente de leche natural, siempre que sea posible de la madre Para la alimentación no se emplean organismos modificados genéticamente (OMG) Cuidados veterinarios La producción ecológica se basa en la prevención de enfermedades. Para ello se utilizan razas o estirpes de animales adaptadas al medio, una adecuada combinación del uso de alimentos de alta calidad, con el acceso a los pastos de forma regular, y el manejo y mantenimiento de un número de animales acorde a las instalaciones de que disponga. Si las medidas preventivas no son suficientes y los animales enferman, la primera medida es atenderlos, y cuando sea necesario, separarlos del resto. Se selecciona el tratamiento adecuado bajo supervisión de un veterinario. Se utiliza preferentemente la fitoterapia, que utiliza plantas medicinales en forma de esencias y extractos y la homeopatía, limitando al máximo la aplicación de medicamentos veterinarios químicos alopáticos (incluyendo los antibióticos). Método de producción Los animales no están atados ni confinados, salvo cuando sea necesario por motivos de seguridad. Los animales tienen acceso a los pastos siempre que las condiciones climatológicas, del suelo y las de los propios animales sean adecuadas. En los períodos en que no sea posible su salida a los pastos, disponen de zonas de ejercicio y de forraje. Cuando se transportan los animales, no se utilizan tranquilizantes alopáticos, ni sistemas eléctricos para forzar a los animales. El sacrificio de los animales para producción de carne sólo se realiza en mataderos autorizados. Alojamiento Las unidades de producción disponen de alojamientos que dan cobijo a los animales, no siendo obligatorios en zonas en que las condiciones climáticas posibiliten la vida de los animales al aire libre. Las instalaciones están diseñadas para respetar sus necesidades y cumplir las normas de bienestar animal: que la ventilación e iluminación sean naturales; que los alojamientos, y en especial las partes en contacto con los animales, están diseñados de manera que no les causen daño y les permitan tenderse, levantarse y hacer ejercicio con regularidad; que se limpian y se desinfectan convenientemente a fin de evitar infecciones y que disponen de una superficie mínima por animal, sin incluir la superficie de pastos.

13


NEKAZARITZA EKOLOGIKOA Lurra Nekazaritza ekologikoa LURREAN oinarritako ekoizpen sistema bat da, beraz, elikagaiak berez dauzkan ezaugarriekin lortzeko, ezer baino lehen, lurra zaindu eta aberastu beharra dago. Emankortasuna Lurraren emankortasuna, bere ezaugarri fisiko, mineral eta aktibitate biologikoa optimizatuz diharduen sistema baten bitartez mantentzen da. Horrela, elikagaien hornikuntza orekatuaren bitartez, lurraren baliabideak bere horretan mantendu eta animalia zein landareek behar dituzten elikagaiak lortzen dituzte. Ekoizpena iraunkorra izan beharko du eta landareen mantenugaiak berrerabiliak izango dira emankortasunaren oinarri bezala. Lurrari ongarri ekologikoak gehituaz (simaurra, landare-hondarrak, konposta), emankortasuna eta ekoizpena handitzen da. Nekazaritza ekologikoan, ez dira lurrik gabeko laborantza-teknikak onartzen, hala nola hidroponikoak. Bilakaera edo konbertsioa Ohiko ustiategia ekologikoan bilakatu ahal izateko, trantsizio edo konbertsio denbora-tartea ezinbestekoa izango da, bai lurrarentzako eta baita animalientzako ere. Denbora-tarte honen iraupena, ordura arte izandako maneiuaren araberakoa eta eduki nahi den labore zein azienda-motaren araberakoa izango da. Laboreentzako, prozesu honen gutxieneko iraupena 2 urtetakoa da. Konbertsioaren lehenengo urtean zehar, “0 urtea� izenez ezaguna dena, nekazariak nekazaritza ekologikoa landuko badu ere, ezin izango ditu produktuak halakoak balira bezala saldu. Neurri honen helburua, kalitatea babestea da. Behin lehenengo urte hau gaindituta, produktuak “nekazaritza ekologikorako bihurketa� zigilua izango du. Bihurketaren garaia gaindituta (2 urte belar-laborantzaren kasuan eta 3 zuhaitzetan), produktuak, ekologikoa deneko zigilua izango du eta halakotzat saldu ahal izango da. Laboreen osasuna Hau,intsektu-populazioen oreka naturala bultzatuz, izurri ez bilakatzearen onurak aprobetxatuz, gaixotasunei aurre egiteko ahalmena areagotzen dituen teknikak landareengan aplikatuz, ongarrien erabilera murriztuz, laboreen arteko elkarte eta errotazioak optimizatuz. Egoerak eskatzen duenean, landare, animalia, mikrobio edo mineral-jatorria duten produktuen bidezko tratamenduak burutzen dira. Biodibertsitatea eta haziak Hazien jatorri ekologikoa. Gure nekazal zein kultura mailako herentzia diren bertako motak, nekazaritza ekologikoak ezartzen dituen baldintzetara egokitzeko ahalmen handiagoa erakusten dute. Nekazaritza tradizionalean aukeratuak izan direnez, intsumo baxuko nekazaritzara ohituta egoteaz gain, eskualdean ematen diren lur zein klimaren baldintzei egokituta daude. Gainera, patogenoen aurkako erresistentzia naturalak dituzte. Biodibertsitatea, ez soilik baliabide fitogenetiko gisa, baizik eta kulturaren dibertsitatea nekazal biodibertsitatearekin batera sistema konplexu bat dela kontutan izanda, bertakoak zein ekologikoak diren hazien ekoizpen eta elkartrukerako ekimenak oso garrantzitsuak dira kutsadura transgenikoari aurre egiteko. Nekazaritza ekologikoan, genetikoki moldaturiko organismoak edota horien eratorriak direnen erabilera debekatuta dago.


AGRICULTURA ECOLÓGICA Tierra La Agricultura ecológica es un sistema de producción basado en la TIERRA. Por lo tanto, el cuidado y  enriquecimiento de la tierra es prioritario para lograr alimentos con características propias.     Fertilidad   La fertilidad del suelo, se mantiene mediante un sistema que optimiza la actividad biológica del suelo así como su naturaleza física y mineral, como medio para proporcionar un suministro equilibrado de  nutrientes para la vida animal y vegetal y conservar los recursos del suelo. La producción debe ser sostenible y reutilizará los nutrientes de las plantas como parte esencial de la estrategia de fertilización.    La aportación de abonos ecológicos a la tierra (estiércol, restos vegetales, compost) mejoran la  fertilidad y las aptitudes productivas. En agricultura ecológica, no se permiten técnicas de cultivo sin tierra como la hidroponía.     Conversión Para convertir una explotación convencional en ecológico, requiere de un periodo de transición o conversión tanto para las tierras como los animales y cuya duración dependerá del manejo histórico  del mismo y del tipo de cultivo y ganado que hayan de producirse.    Este proceso para el caso de los cultivos tiene una duración mínima de 2 años. Durante el primer año  de conversión o “Año 0”, el agricultor hará agricultura ecológica pero no podrá vender sus productos como tal.  El objetivo de esta medida es preservar la calidad del producto.  Pasado este primer año, el producto tendrá el sello de “conversión a la agricultura ecológica”.  Pasado el periodo de conversión (2 años en el caso de cultivos herbáceos y 3 en árboles) el producto ya tendrá el sello ecológico y se podrá vender como tal.     Sanidad de los cultivos   Ésta se logra estimulando el equilibrio natural de las poblaciones de insectos, aprovechando sus beneficios al prevenir que se conviertan en plaga, aplicando técnicas que fortalezcan la planta frente a enfermedades, reduciendo el aporte de abonos, optimizando las rotaciones y asociaciones  de cultivos. Cuando la situación lo requiera, se realizan tratamientos con productos de origen vegetal, animal, microbiano o mineral.     Biodiversidad y semillas   El origen ecológico de las semillas. Las variedades locales que son nuestra herencia agrocultural, muestran una mayor adaptación a las condiciones de cultivo de  la agricultura ecológica, ya que seleccionadas en la agricultura tradicional comparten un tipo de agricultura  de bajos insumos, con adaptación a las condiciones edafoclimáticas de la comarca y con resistencias naturales a los patógenos.   Al pensar la biodiversidad no como recurso fitogenético aislado, sino como un entramado complejo en el que se unen la diversidad cultural y la biodiversidad agrícola, las iniciativas de producción e intercambio de semillas locales y ecológicas, juegan un papel muy importante frente a la contaminación transgénica.  En agricultura ecológica, no está permitido el uso de organismos modificados genéticamente o derivados  de ellos.

15


ELABORAZIO EKOLOGIKOA Printzipioak Produktu ekologikoen elaborazioa elikagaiek berez dauzkaten ezaugarrien mantentzean datza, eta horretako hurrengo printzipioetan oinarritzen da: Osagai guztiak edo behintzat %95a, nekazaritza ekologikoan ekoiztutako elikagaiekin osatuta dago. Sistema honetan elikagaien gehigarriak, araudiak zehazten dituen kasuetara mugatzen dira. Ezin dira elikagaien natura zalantzan ipini dezaketen substantzia edo elaboratzeko erarik erabili. Prozesuaren kontrola Elikagai hauek egiteko prozesua erabat kontrolatuta dago unitatean sartzen den momentutik, biltegietatik pasata, dendetara edo banatzaileetara ateratzen diren momentu arte. Produktu ekologikoak eta ez ekologikoak lantzen dituzten unitateetan, ekologikorako eremuak banatuta eta ondo identifikatuta daude, kutsatzeko aukerarik egon ez dadin (apalak, makinaria, biltegiak …). Instalazioek, produktu ekologikorako linea bereziak izaten dituzte eta kasu horietan kontrol zorrotz bat eramatera behartuta daude; produktu ekologikoak egunaren lehendabiziko orduetan elaboratu behar dituzte, instalazioak garbi eta desinfektatuta dauden momentuan, prozesua gelditu gabe izan behar da. Ontziratzean, materialen birziklatzea eta ontziak itzultzeko posibilitatea ere kontutan hartzen da.

ELABORACIÓN ECOLÓGICA Principios La elaboración de los productos ecológicos se sustenta en la conservación de las características propias de los alimentos. Para lograrlo, estos son los principios en los que se basa: Al menos el 95% de los ingredientes proceden de la agricultura ecológica. Los aditivos de los alimentos se restringen a los autorizados por la normativa vigente. No pueden emplearse ni sustancias ni procedimientos de elaboración que cuestionen la naturaleza de los alimentos. Control del proceso El proceso de elaboración está controlado en todas y cada una de sus fases, desde el inicio en la unidad de entrada, hasta la distribución en tiendas, pasando por los almacenes correspondientes. Las unidades que trabajan tanto con productos ecológicos como con no ecológicos, separan los espacios (maquinaria, almacenes,...) y los identifican convenientemente, para evitar así cualquier tipo de contaminación. Las instalaciones suelen tener líneas especiales para los productos ecológicos y en estos casos el control exhaustivo es obligatorio; los productos ecológicos han de elaborarse durante las primeras horas del día, momento en el que las instalaciones están limpias y desinfectadas. Así mismo, el proceso de elaboración no puede ser interrumpido. Tanto el reciclaje de los materiales como la posible reutilización de los envases son características tenidas en cuenta a la hora del envasado de los productos.


Elikagai ekologikoen identifikazioa ETIKETA EKOLOGIKOA Soilik nekazaritza eredu ekologikotik lortutako elikagaiak merkaturatu daitezke Ekologiko, Eko, Biologiko, Bio eta Organiko aipamenekin. Nekazaritza Ekologikoaren ezaugarriak Europa guztirako indarrean den 834/2007 (EB) Araudian finkatuta daude, bai ekoizpenari zein etiketatuari dagokionez. Produktu ekologikoek araudi hori betetzen dutela bermatzen duen kontrol agintea Euskadin ENEEK da, Euskadiko Nekazaritza eta Elikadura Ekologikoaren Kontseilua. Elikagai hauen etiketan, Europar Batasuneko ekologiko logoa -”eurohostoa”- agertu behar da eta honekin batera produktuaren benetakotasuna ziurtatu duen entitatearen izena eta kodea. Euskadin ziurtatutako elikagaiek ENEEK erakundearen kodea daramate, ES-ECO-026-VAS. Logoaren presentziak produktu ontziratuetan, zein ekoizlearen inskripzioak eragile ekologikoen erregistroan, bermatzen dute produktua era ekologikoan landu (landaketak) edo hazi (animaliak) edota eraldatu (transformatuak) dela.

Identificación de los alimentos ecológicos. ETIQUETADO ECOLÓGICO Solamente los productos agrarios obtenidos de la agricultura ecológica, pueden comercializarse como alimentos Ecológicos, Eco, Biológicos, Bio u Orgánicos. La agricultura ecológica está regulada en toda Europa por el Reglamento (CE) nº 834/2007, sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos y es el Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi (ENEEK), la autoridad de control que certifica la autenticidad del producto conforme a dicha reglamentación en Euskadi. En la etiqueta de estos alimentos ha de aparecer el logo ecológico de la UE, la “eurohoja”, con el nombre y el código de la entidad que certifica la autenticidad del producto. Los alimentos certificados en Euskadi llevan el código: ES-ECO-026-VAS de ENEEK. La presencia del logo ecológico, en los productos envasados y la inscripción del productor en el correspondiente registro de operadores ecológicos, son la garantía de que el producto ha sido obtenido aplicando técnicas de cultivo, de cría de animales o de elaboración ecológicas.

(Generalitat de Catalunya)

17


Arrautzak huevos

19


ARRAUTZAK HUEVOS 1282

1331

MOLINILLA Angel Fernández de Labastida

Jaione Etxebarria

Molinilla es una apuesta ecológica dirigida a tender puentes entre la agricultura local y la producción de huevos. Abogo por un modelo de producción que tienda al equilibrio con el entorno y a la no dependencia externa . Aparte de huevos ecológicos, produzco cereal (trigo, cebada, avena…), proteaginosas (habas, muelas...) y girasoles.

Baserrian bertan ontziratuak. 6 huevos frescos envasados en el propio caserío.

Municipio: Lantaron ARABA Tel: 945403542 Móvil: 605723742 E-mail: alabastida@euskalnet.net

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

1514

INFO. +

Municipio: Larrabetzu BIZKAIA Tel: 944558011 Móvil: 665733595 E-mail: jaioetxatxu@gmail.com

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

1525

OILOBIDE

EUSKABER Euskaber,S.L.

Desde nuestros pastos situados en las faldas del Tologorri os hacemos llegar un producto tan natural como el entorno donde pastan nuestras gallinas. Nuestras gallinas disfrutan de 30.000 metros de pasto y una alimentacion a base de cereales. Con el mimo y el trato y nuestra Sierra Salvada contribuirán a un huevo con un sabor especial.

Kalitate gorenezko arrautza ekologikoak ontziratzen ditugu. Euskadiko lurralde ezberdinetan daude gure arrautza ekologikoen ekoizleak, oiloak mimoz zaintzen dituztenak. Envasamos huevos de calidad ecológica superior, producidos en varias explotaciones dispersas de Euskadi.

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

Municipio: Zaldibia GIPUZKOA Tel: 943160971 Móvil: 630081621 E-mail: euskaber@euskaber.net

KATALOGOAN

1527 MARIGORRINGO

INFO. GEHIGARRIA

1537

INFO. +

ABAR ETXEA

Oihane Lekunberri

Iban Pino

Gure helburua, bertoko barietate eta arrazak berreskuratu eta mantentzea da, gure ekoizpena inguruneko baldintzetara egokituz. Gure indarrak, baserrian ontziratzen ditugun arrautzatarako oiloak eta sasoiko ortuariak eta fruta ekoiztera bideratzen ditugu. Durangoko plazan gaude larunbatero eta etxez-etxe otzarak banatzen ditugu.

Baserrian bertan ontziratuak. 6 huevos frescos envasados en el propio caserío con vocación agroecológica.

Municipio: Atxondo BIZKAIA Móvil: 652707140 Web: www.biezko.mundua.com

KATALOGOAN

INFO. +

Ainhoa Álava

Municipio: Orduña BIZKAIA Tel: 945383471 Móvil: 606150949 Web: www.barraskibide.es

KATALOGOAN

ETXATXU

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

Municipio: Amurrio ARABA Móvil: 685712328 E-mail: ibanpinofernandez@gmail.com

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +


ARRAUTZAK HUEVOS 1659

1666

HOBEA-OVO 12 Hobea-Ovo 12

Marta Moreno

A principios del año 2011, debido a la demanda del mercado y con el objeto de proveer a nuestros clientes de la mayor gama de productos posibles existentes en lo que al huevo respecta, comenzamos a envasar huevo ecológico..

Gure etxaldea Urdaibaiko Biosferaren Erreserbaren erdigune geografikoan dago. Todo el trabajo en nuestra granja lo llevamos a cabo de manera artesanal. Desde dar de comer a las gallinas hasta la recogida, clasificación y etiquetado de los huevos, además de la limpieza y mantenimiento de los ponederos y comederos.

Municipio: Gazteiz ARABA Tel: 945123927 Web: www.hobea.es

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

1708

URDAIBAI

INFO. +

Municipio: Ajangiz BIZKAIA Tel: 946278226 Móvil: 652754959 www.huevosecologicosurdaibai.com

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

HAN GOIKO ARRAUTZAK Jesus Agirresarobe

Municipio: Usurbil GIPUZKOA Tel: 943361109 Móvil: 650195941 jexuxagirresarobe@euskalnet.net Baserrian bertan ontziratuak. 6 huevos frescos envasados en el propio caserío.

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

21


Lรกcteos esnekiak

23


Esnea Leche


esnea leche ESNEKIAK LรCTEOS 1302

1427

SAROBE BASERRIA Gregorio Zuaznabar

Ramon Mugerza

Baserriko behi esne gordina. Bertako esnea, zapore guztiarekin. Bertako elikadura osasuntsu eta natural baten alde, natura errespetatuz. Leche cruda de vaca. Leche, leche. Con todo su sabor. Nuestras ocho vacas suizas pastan en ocho hectรกreas de terreno.

Duela zazpi urtetik produkzio ekologikoan gaude eta ardi esnea enbolsatua, arkumea eta Idiazabalgo Jatorri Izendapeko gazta dira saltzen ditugun produktuak. 500 ardi inguru ditugu eta 53 Ha zelai kudeatzen ditugu. Zuzeneko salmentaren alde egin dugu. Leche cruda de oveja latxa.

Municipio: Anoeta GIPUZKOA Tel:943691460 Mรณvil: 608890667 E-mail: gzuaznabar@hotmail.es

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

1462

INFO. +

Municipio: Hernani GIPUZKOA Tel:943330595 Mรณvil: 656781578 Web: www.tellerizahar.com

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

1631

BIZKAIGANE

INFO. +

BEHIEKO

Bizkaigane S.Z

Sabekoetxea, S.Z.

Baserriko behi esne gordina. Bertako esnea, zapore guztiarekin. Bertako elikadura osasuntsu eta natural baten alde, natura errespetatuz. Leche cruda de vaca. Leche, leche. Con todo su sabor.

Natura errespetatzen duen elikadura osasuntsua bilatzen baduzu, gure behi esne pasteurizatua eta jogurta kontuan izan beharreko produktuak dira, ekoizpen ekologikoko larreetan aske bazkatzen duten behietatik datorrelako, eta beraien elikadura osasuntsua eta era askotakoa da. Leche pasteurizada de vaca.

Municipio: Errigoiti BIZKAIA Tel:946256215 E-mail: bizkaigane@hotmail.com

KATALOGOAN

TELLERI-ZAHAR

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

Municipio: Altzo GIPUZKOA Tel: 943691460 Mรณvil: 648729264 Web: www.behieko.com

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

25


gazta queso ESNEKIAK LÁCTEOS

Baserri inguruko 17ha-tan 120 buruko artaldea mantentzen dugu. Hauen bildots, esne eta artzai gazta ondua saltzen ditugu. Bestalde, baserriko ogi integrala ere ekoizten dugu, etxeko legamiaz eta egurrezko labean. Gure mozkinak eskualdean saltzen ditugu. Queso curado elaborado con leche cruda de oveja latxa. Queso Pastor.

Aldabazahar elkartea, orain dela 20 urte hasitako proiektua: gaztandegia (ahuntz, behi eta ardi gazta, iogurrak, gazta zahar krema), okindegia (ogia, galtzuri eta zekalearen legami amaz egina, madalenak, pastak, bizkotxoak…), garaian garaiko barazkiak …

De la leche de nuestras ovejas latxa, en praderas naturales y monte a base de pasto elaboramos queso especial o “berezi”, queso curado de temporada (marzo-julio), único por su modo de elaboración y materia prima de tradición ancestral. También elaboramos Txakoli blanco con denominación Bizkaiko Txakolina aromático y floral.

Artzaintza eredu txikia, bizitza kalitatearen isla. Queso curado elaborado con leche cruda de oveja latxa.

Duela zazpi urtetik produkzio ekologikoan gaude eta ardi esnea enbolsatua, arkumea eta Idiazabalgo Jatorri Izendapeko gazta dira saltzen ditugun produktuak. 500 ardi inguru ditugu, 53 Ha-tan.

Baserriko behi eta ardi esne gordinez eginiko gaztak. Bertako elikadura osasuntsu eta natural baten alde, natura errespetatuz. Quesos de vaca y oveja elaborados con leche cruda.

Queso Pastor con Denominación de Origen Idiazabal.

Quesos de cabra, oveja y vaca

Queso Pastor.

27


ESNEKIAK Lテ,TEOS gazta queso

Felix eta Gorkak, tradizioari jarraitzen diogu, gure ingurua zainduz. 47ha-tan Piriniar arrazako haragi behiak ditugu, eta baita pottokak, esnetarako latxa ardiak, eta haragitarako sasiardiak ere. Queso curado elaborado con leche cruda de oveja latxa.

1735

LARREZABAL ECO Patxi Amillano

Municipio: Altsasu NAFARROA Mテウvil: 607271163 Queso curado elaborado con leche cruda de oveja latxa con Denominaciテウn de Origen Idiazabal


29


Jogurta Yogur

Izozkiak Helados


jogurta yogur ESNEKIAK LÁCTEOS

1315

1631

ALDABA-ZAHAR Juan Luis Irastorza y Otros, S.C

Behieko Sabekoetxea, S.Z.

Aldabazahar elkartea, orain dela 20 urte hasitako proiektua: gaztandegia (ahuntz, behi eta ardi gazta, iogurrak, gazta zahar krema), okindegia (ogia, galtzuri eta zekalearen legami amaz egina, madalenak, pastak, bizkotxoak…), garaian garaiko barazkiak … Yogurt elaborado con leche de vaca y de cabra.

Natura errespetatzen duen elikadura osasuntsua bilatzen baduzu, gure behi esne pasteurizatua eta jogurta kontuan izan beharreko produktuak dira, ekoizpen ekologikoko larreetan aske bazkatzen duten behietatik datorrelako, eta beraien elikadura osasuntsua eta era askotakoa da. Jogurt elaborado con leche de vaca.

Municipio: Tolosa GIPUZKOA Tel:943654771 Móvil: 649158139 Web: www.aldabazahar.com

KATALOGOAN

BEHIEKO

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

Municipio: Altzo GIPUZKOA Tel:943691460 Móvil: 648729264 Web: www.behieko.com

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

izozkiak helados ESNEKIAK LÁCTEOS

1416

BIOHOTZ Lácteos Ergoien, S.L

Municipio: Maruri-Jatabe BIZKAIA Tel:944046036 Móvil: 639447103 Web: www.lacteosergoien.com Lacteos Ergoien presenta sus helados artesanos ecologicos BioHotz, creados con leche de cabra y frutos y productos naturales procedentes de cultivo ecologico. Una explosion de sabor exquisita con todas las ventajas y propiedades de los productos cultivados de forma natural, con una gran variedad de sabores.

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

31


Eztia Miel


EZTIA MIEL 1361

1673

AIKUR Aitor Otegi

Tribal Trading S.C.

2002. urtean hasi ginen erlezaintza ekologikoa lantzen. Urtean zehar bi ezti mota merkaturatzen ditugu: Udaberrikoa: Akazia, laharra eta gaztainarekin egiten dute eta likido ontziratzen dugu eta Udazkenekoa: Txilarrak eta haritzarekin egindakoa. Hau kremoso ontziratzen dugu. Miel de primavera (acacia, zarza, casta帽o) y miel de oto帽o (brezo, roble).

Somos una envasadora y distribuidora de todo tipo de productos ecol贸gicos de calidad. Envasamos y etiquetamos de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes.

Municipio: Zumarraga GIPUZKOA Tel: 943720626 M贸vil: 656785748 Web: www.aikur.com

KATALOGOAN

TRIBAL TRADING

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

Municipio: Irun GIPUZKOA Tel: 9443628285 www.tiendavirtualecologica.com

Miel multifloral.

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

33


Haragia carne

35


Behi-okela vacuno


behi-okela vacuno HARAGIA CARNE 0581 AKESOLO-BASERRIA

1446

Andres Akesolo

Ilarduya, C.B.

En nuestro baserri, gestionamos más de 140 hectáreas desde hace casi 20 años en ecológico. Además de frutos frescos y transformados, tenemos carnes frescas de vacuno (chuleta, solomillo, filete…) y sus derivados como las hamburguesas Txala-Torta. Disponemos de sala de despiece y comercio propio.

Somos dos hermanos que gestionamos una explotación de vacuno de carne. La carne la distribuimos a domicilio bajo pedido y consta de Lotes de 5 kg agrupados en 8 paquetes de 600 gr aprox. de : Filete extra, filete de 1ª, filete de 2ª, carne guisada, chuleta, zancarrón, carne picada y churrasco, envasada al vacío lista para congelar.

Municipio: Zeberio BIZKAIA Móvil: 608878780 E-mail: ainaraake@hotmail.com

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

1481

INFO. +

Municipio: Artzentales BIZKAIA Móvil: 608672033 E-mail: cbilarduya@telefonica.net

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

1503

ISMA

Mi gran compromiso es ofrecer la mejor carne de ternera ecológica. La carne la distribuimos a domicilio bajo pedido y consta de Lotes de 5 kg agrupados en 8 paquetes de 600 gr aprox. de : Filete extra, filete de 1ª, filete de 2ª, carne guisada, chuleta, zancarrón, carne picada y churrasco, envasada al vacío lista para congelar. Tb canal entera y media canal.

Kontsumitzaileari zuzenean saltzea erabaki dugu. Gutxi gora behera 600na gramo dituzten 8 paketez osatutako 5 kiloko sortak. Sorta bakoitza horrela dago osatuta: xerrak, gisatzekoa, txuleta, zankarroia, haragi txikitua eta haragi txigortua. Hutsean ontziratua eta izozteko prest. Kanal osoa eta Kanal erdiak ere salgai.

INFO. +

Municipio: Bergara GIPUZKOA Tel: 943767208 Móvil: 660040720 Web: www.ekoharagia.com

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

1543

MENDIBITZU EKOLOGIKOAK

INFO. +

KORTA BERRI

Mendibitzu, E.Z.

Korta Berri, S.C.

Ardi gazta ketua eta ketu gabea eta moxal haragiaz aparte, txekor haragia saltzen diogu kontsumitzaileari zuzenean, 600na gramo dituzten 8 paketez osatutako 5 kiloko sortak. Sorta bakoitza horrela dago osatuta: xerrak, gisatzekoa, txuleta, zankarroia, haragi txikitua eta haragi txigortua. Hutsean ontziratua eta izozteko prest.

La carne de vacuno de diversas mezclas de razas, la distribuimos bajo pedido y consta de Lotes de 5 kg agrupados en 8 paquetes de 600 gr aprox. de : Filete extra, filete de 1ª, filete de 2ª, carne guisada, chuleta, zancarrón, carne picada y churrasco, envasada al vacío lista para congelar. También tenemos otros formatos.

Municipio: Aretxabaleta GIPUZKOA Móvil: 615787227 www.mendibitzu-ekologikoak.com

KATALOGOAN

LONBIDE Sabin Irastorza

INFO. GEHIGARRIA

1536

INFO. +

Ismael Ruiz de Azúa

Municipio: Barrundia ALAVA Móvil: 652716625 Web: www.ismacarneecologica.com

KATALOGOAN

ILARDUYA EKOLOGIKOAK

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

Municipio: Zigoitia ALAVA Tel: 945460141 Móvil: 636209187 E-mail: kortaberri@live.com

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

37


HARAGIA CARNE behi-okela vacuno 1578

BIOURKIZU Amaia Irazusta

Municipio: Azpeitia GIPUZKOA Tel: 943080540 M贸vil: 685759102 Web: www.biourkizu.com Juan Urkizu eta Amaia Irazusta senaremazteak gara eta barazki biologikoak ekoizten ditugu. Bestalde, 5 Kg-ko haragipaketeak izaten ditugu, txekorraren zein zaldiaren haragiarekin. Gure baserriko animaliak dira. Haragia eskuragarri izatean, hala jakinarazten zaie bezeroei, zerrenda bat egiten dugu eta hori prest dagoenean, animalia hiltzen da.

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +


39


Zaldi-okela equino


zaldi-okela equino HARAGIA CARNE 1536

1559

MENDIBITZU EKOLOGIKOAK Mendibitzu, E.Z.

Mendiko Okela Bizkaia, S.L

Municipio: Aretxabaleta GIPUZKOA Móvil: 615787227 www.mendibitzu-ekologikoak.com

Municipio: Bilbao BIZKAIA Tel: 944971740 Móvil: 609912515 administracion@mendikookela.e.telefonica.net

Ardi gazta ketua eta ketu gabea eta txekor haragiaz aparte, moxal haragia salzen diogu kontsumitzaileari zuzenean, 600na gramo dituzten 8 paketez osatutako 5 kiloko sortak. Sorta bakoitza horrela dago osatuta: xerrak, gisatzekoa, txuleta, zankarroia, haragi txikitua eta haragi txigortua. Hutsean ontziratua eta izozteko prest.

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

1578

INFO. +

MENDIKO OKELA

Nos dedicamos al sacrificio, transformación, distribución y venta cárnica. La carne de potro ecológica que transformamos en nuestra sala de despiece de Bilbao procede del ganadero Raúl Rituerto y comercializamos principalmente en nuestras tiendas MENDIKO DENDA de Gasteiz.

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

BIOURKIZU Amaia Irazusta

Municipio: Azpeitia GIPUZKOA Tel: 943080540 Móvil: 685759102 Web: www.biourkizu.com Juan Urkizu eta Amaia Irazusta senaremazteak gara eta barazki biologikoak ekoizten ditugu. Bestalde, 5 Kg-ko haragi-paketeak izaten ditugu, txekorraren zein zaldiaren haragiarekin. Gure baserriko animaliak dira. Haragia eskuragarri izatean, hala jakinarazten zaie bezeroei, zerrenda bat egiten dugu eta hori prest dagoenean, animalia hiltzen da.

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

41


Oilaskoa pollo


oilaskoa pollo HARAGIA CARNE 1458

EKOILASKO Lumagorri SL

Municipio: Zerain GIPUZKOA Tel: 943800100 Web: www.lumagorri.es Ekoilasko, Lumagorriren oilasko ekologikoa da, belardian aske eta ekologikoki hazitako hazkuntza moteleko oilaskoak. Ekoilasko, es el pollo ecol贸gico de Lumagorri, procedente de pollos de estirpe de crecimiento lento, de crianza libre en pradera de forma ecol贸gica

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

43


Txerri-okela porcino


txerri-okela porcino HARAGIA CARNE 1465

IÑAKI URKIJO Iñaki Urkijo

Municipio: Laudio/Llodio ALAVA Móvil: 607434452 E-mail: oletabaserria@hotmail.com Urtero 50 buru maneiatzen ditut. 8 hilabeterekin 80 kg hartzen dituztenean, hiltegira eramaten ditut eta 600na gramo dituzten 8 paketez osatutako 5 kiloko sortak prestatzen dizkidate, salmenta zuzena bitartez guztia saltzeko.

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

45


Ardi-okela ovino


ardi-okela ovino HARAGIA CARNE 1360

1373

EZKURRU Edurne Larrañaga.

Jose Ramon Arrieta y Otros, S.C.

Arkumeak jaio eta hilabete batean bere amarekin egoten dira, eta amaren esnea edanez elikatzen dira soilik. Beraz, esnezko arkume ekologikoa da gurea. Nuestro cordero es lechal y ecológico.

Arkumeak jaio eta hilabete batean bere amarekin egoten dira, eta amaren esnea edanez elikatzen dira soilik. Beraz, esnezko arkume ekologikoa da gurea. Nuestro cordero es lechal y ecológico.

Municipio: Deba GIPUZKOA Tel: 943851701 Móvil: 649940947 E-mail: xartola@gipuzkoa.net

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

1427

PIKUNIETA

INFO. +

Municipio: Antzuola GIPUZKOA Tel: 943581008 Móvil: 685729778 E-mail: pikunieta@gmail.com

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

TELLERI-ZAHAR Ramon Mugerza

Municipio: Hernani GIPUZKOA Tel: 943330595 Móvil: 656781578 Web: www.tellerizahar.com 500 ardi inguru ditugu, 53 Ha-tan, Idiazabalgo Jatorri Izendapeko gazta eginez eta esnea salduz. Gure artaldearen arkume kopuru gehiena azarotik aurrera jaiotzen da, eta eguberrietako saltzen dira gehienak. Esnezko arkume ekologikoa da gurea.

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

47


Okelarekin

elaboratuak

Embutidos

y conservas cรกrnicas


OKELAREKIN ELABORATUAK EMBUTIDOS Y CONSERVAS CÁRNICAS 1514

1728

BARRASKIBIDE Ainhoa Álava

Basatxerri 2004 S.L.

Barraskibide es la primera granja de Euskadi especializada en la cría de caracol ecológico. Las favorables condiciones de humedad, lluvia y vegetación hacen de este valle un lugar ideal para la cría. El caracol queda dispuesto para la venta en dos tamaños de envase: pequeño (760 ml) y grande (1.700 ml)

La marca utilizada para comercializar los elaborados de la carne procedente de los cerdos ecológicos de la Asociación Txerrizaleok es Ekobasatxerri y los productos disponibles son los siguientes: panceta curada eco, chorizo eco, lomo curado y paté tradicional Ekobasatxerri.

Municipio: Orduña BIZKAIA Tel: 945383471 Móvil: 606150949 Web: www.barraskibide.es

KATALOGOAN

EKO BASATXERRI

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

Municipio: Zestoa GIPUZKOA Tel: 943655682 Móvil: 620240523 E-mail: txerrizaleok@yahoo.es

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

49


Arrain

kontserbak Conservas

de pescado


ARRAIN KONTSERBAK CONSERVAS DE PESCADO 1566

1570

OLASAGASTI Conservas Dentici, S.L

Conservas Ortiz S.A

Conservas de bonito, atún, caballa y anchoas en aceite de oliva virgen extra ecológico.

Conservas de bonito, atún y anchoas en aceite de oliva virgen extra ecológico.

Municipio: Ondarroa BIZKAIA Tel: 943862600 Web: www.conservasortiz.com

Municipio: Markina-Xemein BIZKAIA Tel: 946166251 Móvil: 609240446 Web: www.olasagasti.es

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

1620

INFO. +

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

1710

CONSERVAS EL VELERO

INFO. +

LOREA

Conservas El Velero, S.L.

Yurrita e Hijos, S.A

Filete de anchoa en aceite de oliva virgen extra ecológico.

Green selection: Anchoa “00” en aceite de oliva virgen extra ecológico (100g), Anchoas en aceite de oliva virgen extra ecológico (100g), Filetes de anchoa en aceite de oliva virgen extra ecológico (50g).

Municipio: Mutriku GIPUZKOA Tel: 943862600 Web: www.ortiz.es

KATALOGOAN

CONSERVAS ORTIZ

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

Municipio: Mutriku GIPUZKOA Tel: 943603245 Web: www.yurrita.com

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

51


Kontserba begetalak Conservas vegetales

53


Fruta

kontserbak Conservas

de fruta


frutarena de fruta KONTSERBA BEGETALAK CONSERVAS VEGETALES 1286 LEARTIBAI ONDAREA

0581 AKESOLO-BASERRIA Andres Akesolo

Laneko, S. Coop

En nuestro baserri, gestionamos más de 140 hectáreas desde hace casi 20 años en ecológico. Además de carne fresca disponemos frutos frescos y transformados como purés, mermeladas y almíbares de kiwi, manzana y pera.

Laneko kooperatiba, bertoko baserritar batzuen artean sortu genduan 1996an. Geure produktuak: Sagardoa eta Sagar dultzea (Munitibar eta Arteako sagarrakaz egindakoa); Arabi mermelada (Sasoiko arabi freskoekin eginda, Muxikan eta Lekeition ekoiztutakoak) eta Arabi purea (Ekoizle berdina, %100 arabi freskoa, azukrerik barik).

Municipio: Zeberio BIZKAIA Móvil: 608878780 E-mail: ainaraake@hotmail.com

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

1287

KATALOGOAN

INFO. +

Municipio: Gizaburuaga BIZKAIA Tel: 946842026 E-mail: lanekoleartibai@euskalnet.net

KATALOGOAN

1296

JAKION

INFO. +

NAHERA

Jakion, S.L.

Angela Margaret Linskey

Municipio: Leintz-Gatzaga GIPUZKOA Tel: 943714686 Móvil: 651706492 Web: www.jakion.es

Municipio: Abaltzisketa GIPUZKOA Tel: 943654033 Web:www.naerahaundi.com

Kalitatezko kontserba naturalak ekoizten ditugu, bertako fruta eta barazkiak modu artisauan eraldatuz. Baserritarrei lehengaia erosteaz gain, eskaintzen dugun beste zerbitzu bat, lehengai hauen eraldaketa egitea da.

Gure baserrian, fruta desberdinak lantzen ditugu lau hektareetan, era ekologikoan. Marmaladak aintzinako erara laboratzen dira, batzuetan geuk asmatutako aldaketekin laboratzen ditugu, oinarri bezala fruita eta kainako azukre ekologikoa bakarrik erabiltzen ditugu. 20 marmelada ezberdin baino gehiago ditugu.

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

KATALOGOAN

1433 LOIOLENE BASERRIA

INFO. GEHIGARRIA

1516

INFO. +

TOLOGORRI

Pedro Maria Basteguieta

Mikel Kormenzana

LOILOLENE baserrian kiwiak eta barazkiak lantzen ditugu. Kiwi landareek 13.000 m2-ko azalera dute eta freskoan saltzen ez dugun kiwia, marmelada eta purea bilakatzen dugu zuen osasunerako.

Urduñako aranaren bihotzean kokaturik dago gure baserria. Nerbioi baztarreko kare-lur sakonak gure fruitu eta bazkari ezaugarri hobezinak ematen dizkiote. Guzti honekin gure mermeladak egiten ditugu. Mermeladas mil de frutos rojos, grosella, arándano, frambuesa, mora, sauco, pera, manzana, membrillo, cabello de ángel.

Municipio: Arratzu BIZKAIA Tel: 946254454 Móvil: 665739345 Web: www.loiolene.tk

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

Municipio: Urduña BIZKAIA Tel: 945383411 Móvil: 660491001 Web: www.tologorri.com

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

55


KONTSERBA BEGETALAK CONSERVAS VEGETALES frutarena de fruta 1579

ATXINETA Cristina Aranguren.

Municipio: Aramaio ARABA Móvil: 629835415 Los arándanos tienen unas propiedades nutricionales y preventivas excelentes y cosechados en el punto óptimo adquieren máximo potencial, tanto gustativo como nutritivo. Comercializo mi producción de arándanos transformada en fruta y puré por medio de varias tiendas en Gasteiz. También comercializo yo misma de forma directa.

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +


57


Kontserba

begetalak

Conservas

de hortalizas


barazkienak de hortalizas KONTSERBA BEGETALAK CONSERVAS VEGETALES 0378

1279

LAPATZA Tomas Larrañaga

Roman Bengoa

1990tik nekazaritza ekologikoa lantzen, bultzatzen eta erakusten daramagu, bertakoa eta gertukoa. 4000m² negutegi, 15000m² ortu eta 10000m² sagarrondo ditugu. Continuamos elaborando productos exquisitos, con frutas y verduras ecológicas de la más alta calidad, como el tomate en conserva.

17 urte daramatzagu nekazaritza ekologikoan, Berrizko Sarria auzoan, Oiz mendiaren magalean eta Anbotora begira. 1500 m negutegi ditugu eta 3000 m-tako ortua aire librean. Durangoko azokan egoten gara. Disponemos de vainas en conserva.

Municipio: Antzuola GIPUZKOA Tel: 943766341 Móvil: 615797543 Web: www.lapatza.com

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

1287

INFO. +

Municipio: Berriz BIZKAIA Tel: 946202940 Móvil: 636035149 E-mail: romanbl@bizkaia.eu

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

1324

JAKION

Kalitatezko kontserba naturalak ekoizten ditugu, bertako fruta eta barazkiak modu artisauan eraldatuz. Baserritarrei lehengaia erosteaz gain, eskaintzen dugun beste zerbitzu bat, lehengai hauen eraldaketa egitea da.

Gure herriarentzat jatekoa sortzeko ogibidea era ekologikoan egitea erabaki genuen, natura kaltetu gabe egitea, ondorengoentzat ahalik eta etorkizun oparoena ixteko. Barazkiak, kiwia eta bestelako frutarbolak ditugu. Tenemos conserva de tomate, pimiento asado y mermelada de kiwi.

Municipio: Ajangiz BIZKAIA Tel: 946258500 Móvil: 630225001 Web: www.aristieta.com

INFO. +

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

1359

GOIRITXU BASERRIA

INFO. +

LOIDI

Jose Antonio Lekue

Agurtzane Díaz

Tomatea eta lekak kontserban ditugu Disponemos de vainas en conserva y tomate en conserva.

Zerbak kontserban, kalabazin purea eta lekak kontserban ditugu Disponemos de vainas, acelgas y puré de calabacín en conserva

Municipio: Larrabetzu BIZKAIA Tel: 944558005 Móvil: 652771979 E-mail: kalegana@euskalnet.net

KATALOGOAN

ARISTIETA Ainhoa Iturbe

INFO. GEHIGARRIA

1342

INFO. +

Jakion, S.L.

Municipio: Leintz-Gatzaga GIPUZKOA Tel: 943714686 Móvil: 651706492 Web: www.jakion.es

KATALOGOAN

ARTIZAR

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

Municipio: Bergara GIPUZKOA Tel: 943769766 Móvil: 661682593 E-mail: agurtzane.diaz@gmail.com

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

59


KONTSERBA BEGETALAK CONSERVAS VEGETALES barazkienak de hortalizas 1423

KATALOGOAN

Sonia Ingunza

Municipio: Forua BIZKAIA Tel: 946257624 Móvil: 688663945 E-mail: mosuenebaserria@hotmail.

Municipio: Areatza BIZKAIA Tel: 946739628 Móvil: 629990142 E-mail: asterriabio@hotmail.es

Zerbak kontserban ditugu Disponemos de vainas en conserva

Tomatea kontserban daukagu. Disponemos de tomate en conserva.

INFO. +

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

1551

TOLOGORRI

DONIENE BERRI Doniene Berri, S.C.

Urduñako aranaren bihotzean kokaturik dago gure baserria. Nerbioi baztarreko kare-lur sakonak gure fruitu eta bazkari ezaugarri hobezinak ematen dizkiote. Guzti honekin gure mermeladak egiten ditugu. Mermeladas mil de frutos rojos, grosella, arándano, frambuesa, mora, sauco, pera, manzana, membrillo, cabello de ángel…

Sasoian-sasoiko barazkiak landatzen ditugu, azoketan ikusten ditugun ohiko barazkiez gain, bertan ezezagunak direnak baina bertoko kliman ondo hasten direnak bilatzen saiatzen gara. Betikoak eta batez ere bertoko barietateak, alde batera utzi gabe. Disponemos de tomate en conserva.

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

Municipio: Deba GIPUZKOA Tel: 943191755 Móvil: 652743737 E-mail: Potonisx2@hotmail.com

KATALOGOAN

1576 OLATZ ODIAGA

BIOURKIZU Municipio: Azpeitia GIPUZKOA Tel: 943080540 Móvil: 685759102 Web: www.biourkizu.com

Gure ustiapena amets bat bezala sortu zen: lurra landuz bizitzea. Errespetuz (ekologikoki) eta era justuan (salmenta zuzena plazan eta kontsumo taldeetan) egiten ahalegintzen gara. Tomatea eta zerbak kontserban ditugu. Disponemos de vainas en conserva y tomate en conserva.

INFO. +

INFO. +

Maria Amaia Irazusta

Municipio: Mundaka BIZKAIA Móvil: 645709245 E-mail: o.odiaga@hotmail.com

INFO. GEHIGARRIA

INFO. GEHIGARRIA

1578

Olatz Odiaga

KATALOGOAN

INFO. +

Mikel Kormenzana

Municipio: Orduña BIZKAIA Tel: 945383411 Móvil: 660491001 Web: www.tologorri.com

KATALOGOAN

ASTERRIABIO

Olatz Gandarias

INFO. GEHIGARRIA

1516

1511

MOSUNE

Juan Urkizu eta Amaia Irazusta senaremazteak gara eta barazki biologikoak ekoizten ditugu. Barazkiez gain, txahal edo moxal haragi paketeak, kontserbak, bai kremak edo mermelada bereziak, guztiak maitasunez zainduak, gure bezeroak dasta dezaten naturak eskeintzen duen edertasuna beraien ahoetan, goxo-goxo.

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +


barazkienak de hortalizas KONTSERBA BEGETALAK CONSERVAS VEGETALES 1599

1603

PULLA Fernando Lejarza

Joseba Koskorrotza

Zerbak, lekak eta tomatea kontserban ditugu Disponemos de vainas, acelgas y tomate en conserva.

Famili arteko nekazaritza, bertokoa, sasoikoa eta iraunkor baten aldekoa da gure apustua. Itsasoa alde batetik mendia bestetik, kresalak eta izerdiak topo egiten duten lekuan, hor kokatzen da Mendiola baserria, Bedaronan, Ea gainean Otoio alboan. Disponemos de vainas, tomate, pimiento y guindillas en conserva.

Municipio: Elorrio BIZKAIA Tel: 946820597 M贸vil:644028136 E-mail: pullabaserria@gmail.com

KATALOGOAN

MENDIOLA

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

Municipio: Ea BIZKAIA Tel: 946842890 M贸vil: 690962401 E-mail: jkoskor@gmail.com

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

1637 LARRABASTER TXIKI Txiki Alberto Aizpuru

Municipio: Atxondo BIZKAIA M贸vil: 663341128 E-mail: iratiibanez@huhezi.edu Zerba eta tomate berdea kontserban ditugu Disponemos de acelgas y tomate verde en conserva.

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

61


Ogia pan

63


OGIA PAN 1285

1291

ARTEPAN Artepan, S.A.

Hariztizabal Baserria E.Z.

Iniciamos nuestra apuesta por la elaboración ecológica como consecuencia natural de nuestros valores, y así es que desde entonces hemos ido añadiendo nuevos productos a nuestra oferta, que ya contempla panes de trigo, centeno, sésamo, espelta y multicereal, así como diversa bollería.

Gaur egun, ibilian, ibilian ikasiz frutazaintza eta okintza dugu lanbide. Astelehen eta ostiraletan egiten dugu etxean ehotako gari, zekale eta espelta irinaz, etxeko azkarri edo berantzagia bakarrik erabiliz. Garai bateko gari barietateekin frogak egiten ditugu Biolurreko beste okin eta Neikerrekin batera.

Municipio: Vitoria-Gasteiz ARABA Tel: 945205381 Web: www.artepan.com

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

1300

INFO. +

Municipio: Ezkio-Itsaso GIPUZKOA Tel: 943161945 Móvil: 675874898 E-mail: xakizu@euskalnet.net

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

1315

SOSOLA

ALDABA-ZAHAR Juan Luis Irastorza y Otros, S.C.

Gure apostua baserrian eta baserritik bizitzea izan da. Baserri inguruko 17hatan 120 buruko artaldea mantentzen dugu. Hauen bildots, esne eta gazta ondua saltzen ditugu. Bestalde, baserriko ogi integrala ere ekoizten dugu, etxeko legamiaz eta egurrezko labean.

Aldabazahar elkartea, orain dela 20 urte hasitako proiektua: gaztandegia (ahuntz, behi eta ardi gazta, iogurrak, gazta zahar krema), okindegia (ogia, galtzuri eta zekalearen legami amaz egina, madalenak, pastak, bizkotxoak…), garaian garaiko barazkiak … Pan de molde; Barra integral y blanca; Pan de espelta y de centeno…

INFO. GEHIGARRIA

1318

INFO. +

Municipio: Tolosa GIPUZKOA Tel: 943654771 Móvil: 649158139 Web: www.aldabazahar.com

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

1338

MOKOROA

Ignacio Maria Gorosabel

KATALOGOAN

INFO. +

Sosola, E.Z.

Municipio: Eibar GIPUZKOA Tel: 943207254 Móvil: 639046428 E-mail: ganbaratxo@hotmail.com

KATALOGOAN

HARIZTIZABAL

INFO. +

HORNO ALBENIZ Ernesto Jose Larreategui

Municipio: Azkoitia GIPUZKOA Tel: 943853429 Móvil: 652700230 E-mail: igorosabel@hotmail.com

Municipio: Asparrena ARABA Tel: 945314632 E-mail: hornoalbeniz@hotmail.com

La panadería se encuentra en el interior de la casa se trata de un horno tradicional que se calienta con leña. Producimos diferentes tipos de pan y dulces como por ejemplo pan de centeno integral, pan de trigo integral, pan blanco, madalenas integrales y bollos dulces. Una vez por semana los vendemos en el mercado de Tolosa.

En nuestro horno de leña cocemos los panes integrales y blancos, los panes de trigo, espelta y centeno, panes sobaos, bollería, galletas y demás productos elaborados artesanal y manualmente. Pensamos en nuestra actividad como un elemento a integrar en su entorno cercano.

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +


OGIA PAN 1358

1346 ZERRABE OKINDEGIA

KATALOGOAN

KATALOGOAN

Zerrabe Okindegia, S.L.

Galparsoro okindegia, S.A.

Municipio: Ayala/Aiara ARABA Tel: 9453991506 Móvil:659177336 E-mail: panaderiazerrabe@gmail.com

Municipio: Donostia GIPUZKOA Tel: 943420113 Web: www.galparsorookindegia.eu

La idea surgió hace unos 20 años cuando molíamos el trigo en un molino de piedra que funcionaba con agua. Pan de espelta; Pan de centeno; Pan de trigo; Pan de trigo integral; Hogaza; Pan de semillas; Borona; Borona con trigo; pan de soja.

Elaboramos el pan de principio a fin en el mismo lugar de venta. Pan de espelta, pan de trigo grande y pequeño.

INFO. GEHIGARRIA

1385

INFO. +

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

1408

ULIAKO LABEA

INFO. +

GOIABE SUKALDEA

Uliako labea, S. Coop

Bastalbiri, S.L.U.

Municipio: Donostia GIPUZKOA Tel: 943327983 Móvil: 687504031 Web: www.sentidocomun.net

Municipio: Aia GIPUZKOA Tel: 943580832 E-mail: goiabe25@gmail.com

Nuestra producción es artesana y principalmente trabajamos con harina de espelta suministrada por una de nuestras comunidades en Alemania, la cual tiene como una de sus actividades el cultivo y procesamiento de la espelta. La mayoría de nuestros productos de panadería y repostería los ofrecemos en nuestra tienda Sentido Común en San Sebastián.

Bizi proiektu ekologiko bat da Goiabe. Egurrez elikatzen dugun labean egosten dugu ogi eta madalenaz aparte, barazkiz

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

KATALOGOAN

1474 CARREFOUR GOIERRI

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

1475 CARREFOUR GORBEIA

Carrefour Norte S.L.

Carrefour Norte S.L.

En nuestro centro de podrás encontrar diversos tipos de panes ecológicos: Pan Eco Carrefour-Hogaza 400 gr, Hogaza 800gr.

En nuestro centro de podrás encontrar diversos tipos de panes ecológicos: Pan Eco Carrefour-Hogaza 400 gr, Hogaza 800gr.

Municipio: Olaberria GIPUZKOA Tel: 944729100 Web: www.carrefour.es

KATALOGOAN

GALPARSORO

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

Municipio: Zigoitia ARABA Tel: 944729100 Web: www.carrefour.es

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

65


OGIA PAN 1476 CARREFOUR ERANDIO

1477

Carrefour Norte S.L.

Carrefour Norte S.L.

En nuestro centro de podrás encontrar diversos tipos de panes ecológicos: Pan Eco Carrefour-Hogaza 400 gr, Hogaza 800gr.

En nuestro centro de podrás encontrar diversos tipos de panes ecológicos: Pan Eco Carrefour-Hogaza 400 gr, Hogaza 800gr.

Municipio: Erandio BIZKAIA Tel: 944729100 Web: www.carrefour.es

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

1478

INFO. +

Municipio: Sestao BIZKAIA Tel: 944729100 Web: www.carrefour.esm

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

Euzki Okindegia SC

Carrefour Norte S.L.

Gariarekin eginiko ogia, sesamorekin, mahaspasekin, espelta eta opilak. Pan de trigo, con sésamo, con pasas, de espelta, bollos.

En nuestro centro de podrás encontrar diversos tipos de panes ecológicos: Pan Eco Carrefour-Hogaza 400 gr, Hogaza 800gr-

INFO. GEHIGARRIA

1492

INFO. +

Municipio: Oiartzun GIPUZKOA Tel: 944729100 Web: www.carrefour.es

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

1507

LABEGUR

INFO. +

SAN MARTIN OKINDEGIA Mª Cristina Iñarra

María Lourdes Malaxechebarria

KATALOGOAN

INFO. +

1482 CARREFOUR OIARTZUN

EUZKI OKINDEGIA Municipio: Aramaio ARABA Tel: 945445019 E-mail: dibipruden@gmail.com

KATALOGOAN

CARREFOUR SESTAO

Municipio: Berriatua BIZKAIA Tel: 946139085 Móvil: 606042509 E-mail: labegur@hotmail.com

Municipio: Leintz-Gatzaga GIPUZKOA Tel: 943714128 E-mail: haltus1@hotmail.com

Labegur-en duela 20 urte baino gehiago hasi ginen ogia eta euskal pastela egiten. Ogi ekologikoa, euskal pastel ekologikoa eta intxaur pasta ekologikoak egiten ditugu. Gure nortasun seinuak artisau elaborazioa eta salmenta zuzena dira.

Labea egurrez berotzen dut. Gari irin integrala erabiltzen dut, bere ernamuina(germena) eta zahiarekin (fibra) propietate guztiak osotasunean izan ditzan. Ogi motak: moldeak, barrak, zekalezkoak, espeltazkoak eta hazidunak (sesamo, amapola eta linua). Pan de trigo, centeno, espelta, semillas.

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +


OGIA PAN 1532

1640

ETXAIZ-ZAHAR Luis Miguel Escribano

Illargui, S.A

Mikel Escribanok Oinatz auzoaren gainaldean du baserria. Bertako labean ogi integral ekologikoa eta madalenak ekoizten ditu duela 12 urte ingurutik. Artisau eran lan egiten du okinak, eskuz, banan-banan eta mimo handiz egiten dituelarik salgaiak.

En la panificadora Illargui, se está llevando a cabo un creciente desarrollo de productos ecológicamente diferenciados. Pan rallado y diversos panes: cuatro granos, chapata, Rustica, Baguette, Centeno, Espelta integral, Integral, Mediterráneo, Espelta blanca, Frutos secos, Espelta integral sésamo, Espelta integral cereales…

Municipio: Azpeitia GIPUZKOA Tel: 943816870 Móvil: 676996091 E-mail: eskri@hotmail.com

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

1705

ILLARGUI

INFO. +

Municipio: Urretxu GIPUZKOA Tel: 9943720411 Web: www.illargi.com

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

BATANA Idoia Frades

Municipio: Abadiño BIZKAIA Móvil: 634409636 E-mail: ogibatana@hotmail.com Erdi-osoko garizko ogia, espeltarena eta zekalearena Pan semi-integral de trigo, de espelta y de centeno.

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

67


Gozogintza ReposterĂ­a

69


GOZOGINTZA REPOSTERÍA 1285

1315

ARTEPAN Artepan, S.A.

Juan Luis Irastorza y Otros, S.C.

Madalenak, espeltazko galletak Iniciamos nuestra apuesta por la elaboración ecológica como consecuencia natural de nuestros valores, añadiendo nuevos productos a nuestra oferta, que ya contempla panes de trigo, centeno, sésamo, espelta y multicereal, así como diversa bollería.

Aldabazahar elkartea, orain dela 20 urte hasitako proiektua: gaztandegia (ahuntz, behi eta ardi gazta, iogurrak, gazta zahar krema), okindegia (ogia, galtzuri eta zekalearen legami amaz egina, madalenak, pastak, bizkotxoak…), garaian garaiko barazkiak … Bollito de pasas, magdalena natural y de chocolate, bizcocho, pastas…

Municipio: Vitoria-Gasteiz ARABA Tel: 945205381 Web: www.artepan.com

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

1319

INFO. +

Municipio: Tolosa GIPUZKOA Tel: 943654771 Móvil: 649158139 Web: www.aldabazahar.com

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

1385

GALGORRI Galgorri, C.B.

KATALOGOAN

INFO. +

ULIAKO LABEA Uliako labea, S. Coop

Municipio: Elgeta GIPUZKOA Tel: 943789004 www.goiena.net/blogak/galgorri

Municipio: Donostial GIPUZKOA Tel: 943327983 Móvil: 687504031 Web: www.sentidocomun.net

Galgorri 1986an sortu zen gozogintza dietetikoa lantzeko asmoarekin. Gaur egungo elikaduraren beharretara egokitzeko asmoz, gure produktuak zuntz askokoak eta kolesterol gutxikoak dira. Turrón, mazapán y tortitas -sésamo, almendra-, galletas y mantecadas.

Nuestra producción es artesana y principalmente trabajamos con harina de espelta suministrada por una de nuestras comunidades en Alemania, la cual tiene como una de sus actividades el cultivo y procesamiento de la espelta. La mayoría de nuestros productos de panadería y repostería los ofrecemos en nuestra tienda Sentido Común en San Sebastián.

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

KATALOGOAN

1408 GOIABE SUKALDEA

INFO. GEHIGARRIA

1492

INFO. +

LABEGUR

Bastalbiri, S.L.U.

María Lourdes Malaxechebarria

Bizi proiektu ekologiko bat da Goiabe. Ogiaz gain, oliba olio e.b.rekin egindako bi madalena mota ekoizten ditugu astero. Bata gari irina eta panela erabiliz eta bestea galtzuri irina eta arto ziropea daramana. Urtean zehar hainbat azoka eta dastaketetan parte hartzen dugu opilgintza gazi gozoarekin.

Labegur-en duela 20 urte baino gehiago hasi ginen ogia eta euskal pastela egiten. Ogi ekologikoa, euskal pastel ekologikoa eta intxaur pasta ekologikoak egiten ditugu. Gure nortasun seinuak artisau elaborazioa eta salmenta zuzena dira.

Municipio: Aia GIPUZKOA Tel: 943580832 E-mail: goiabe25@gmail.com

KATALOGOAN

ALDABA-ZAHAR

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

Municipio: Berriatua BIZKAIA Tel: 946139085 Móvil: 606042509 E-mail: labegur@hotmail.com

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +


GOZOGINTZA REPOSTERÍA 1532

1705

ETXAIZ-ZAHAR Luis Miguel Escribano

Idoia Frades

Mikel Escribanok Oinatz auzoaren gainaldean du baserria. Bertako labean ogi integral ekologikoa eta madalenak ekoizten ditu duela 12 urte ingurutik. Artisau eran lan egiten du okinak, eskuz, banan-banan eta mimo handiz egiten dituelarik salgaiak.

Intxaur eta mahaspasadun opiltxoak, gailetak eta bizkotxoa. Panecitos de pasas y nueces, galletas y bizcochos.

Municipio: Azpeitia GIPUZKOA Tel: 943816870 Móvil: 676996091 E-mail: eskri@hotmail.com

KATALOGOAN

BATANA

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

Municipio: Abadiño BIZKAIA Móvil: 634409636 E-mail: ogibatana@hotmail.com

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

71


Landare-jatorriko ontziratuak Envasados de origen vegetal

73


Lekaleak Legumbres


lekaleak legumbres ENVASADOS DE ORIGEN VEGETAL 1282

1327 JUAN CARLOS VILLAR

MOLINILLA Angel Fernández de Labastida

Juan Carlos Villar

Molinilla es una apuesta ecológica dirigida a tender puentes entre la agricultura local y la producción de huevos. Abogo por un modelo de producción que tienda al equilibrio con el entorno y a la no dependencia externa . Legumbre: garbanzo.

En 1995 decidí efectuar la conversión de las tierras familiares a ecológico, y desde entonces las dedico al cultivo de patatas, alubia de grano, trigo y hortícola. Legumbre: alubia

Municipio: Lantaron ARABA Tel: 945403542 Móvil: 605723742 E-mail: alabastida@euskalnet.net

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

1352

INFO. +

Municipio: Barrundia ARABA Tel: 945301258 Móvil: 636901390

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

1421

SORONEA

Municipio: Altzo GIPUZKOA Tel: 943651514 Móvil: 648729264 E-mail: ferminmurua@hotmail.com

Babarrunak Alubia

INFO. GEHIGARRIA

1429

Berakoetxea baserria Altzon kokatzen da, Gipuzkoan. Baserriko jarduerari jarraipena eman zaio belaunaldiz belaunaldi, eta gaur egun nik daramat bertako ardura etxekoen laguntzaz. Baserriko ekoizpen nagusiak esnea eta babarruna dira. Zati bat salmenta zuzenaren bidez helarazten diegu gure bezeroei.

INFO. +

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

1479

ANA Mª PÉREZ DE ARRILUCEA

INFO. +

ADANATURA

Ana Maria Pérez de Arrilucea

Arantza Díaz de Arcaya

Legumbres: alubia y garbanzo.

Impulsados por el deseo de conservar la tierra tal y como la mantuvieron nuestros padres, desde 2005 abogamos por un modelo de agricultura familiar que respete la Naturaleza y sus ritmos. Producimos cereales y legumbres (habas, alubias, lentejas y garbanzos) y hortalizas diversas.

Municipio: Iruraiz-Gauna ARABA Móvil: 620530702 E-mail: natuaraba@yahoo.es

KATALOGOAN

BERAKOETXEA Fermin Murua

Izaskun Uranga Echeberria y Otra, S.C Municipio: Berrobi GIPUZKOA Tel: 943683064 Móvil: 685734729

KATALOGOAN

INFO. +

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

Municipio: Donemiliaga ARABA Tel: 945139857 Móvil: 606501999 E-mail: adanatura@yahoo.es

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

75


LANDARE-JATORRIKO ONTZIRATUAK lekaleak legumbres 1489

1528

JON KOLDO Jon Koldo Sáez de Urabain

Adolfo Beltrán de Guevara

En 2002 decidí dar paulatinamente el paso a la producción ecológica en busca de unas prácticas coherentes con mi forma de pensar. Produzco en extensivo diversos cereales, garbanzo, haba, alubia, guisante y hortaliza que distribuyo prioritariamente de forma directa a consumidores, ganaderías y restaurantes de mi entorno cercano.

Mi objetivo es colaborar en la obtención de una agricultura que pueda alimentar y dar trabajo a muchas personas en nuestro entorno, sin envenenar la tierra, ni a los animales, las plantas ni a las personas. Dispongo de 42 Ha destinadas a cultivos diversos. Legumbres: alubia

Municipio: Iruraiz-Gauna ARABA Tel: 945300821 Móvil: 609417704 E-mail: eldearrieta@hotmail.es

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

1551

INFO. +

Municipio: Barrundia ARABA Móvil: 627233557 E-mail: adolbdg@hotmail.com

KATALOGOAN

DONIENE BERRI

INFO. GEHIGARRIA

1578

Doniene Berri, S.C.

1581

INFO. +

Juan Urkizu eta Amaia Irazusta senaremazteak gara eta barazki biologikoak ekoizten ditugu. Barazkiez gain, txahal edo moxal haragi paketeak, kontserbak, bai kremak edo mermelada bereziak, guztiak maitasunez zainduak, gure bezeroak dasta dezaten naturak eskeintzen duen edertasuna beraien ahoetan, goxo-goxo.

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

1626

CORRES GARRIDO

INFO. +

TIERRAPAPELTIJERA

Corres Garrido, S.C

Tierrapapeltijera S.C.

Nuestra apuesta trata de abandonar paulatinamente las inercias del modelo agrícola convencional. Para ello decidimos dedicar parte de nuestras tierras a la producción de diversidad de variedades. Legumbres: garbanzos, guisantes, haba y alubias

Pensamos en la agricultura familiar como parte de una filosofía de vida que aboga por el respeto a la tierra y por la proximidad a las personas; una agricultura con cara y ojos. Legumbres: alubia.

Municipio: Harana ARABA Tel: 945406018 Móvil: 659587933 E-mail: ricardo.corres@kzgunea.net

KATALOGOAN

BIOURKIZU Municipio: Azpeitia GIPUZKOA Tel: 943080540 Móvil: 685759102 Web: www.biourkizu.com

Sasoian-sasoiko barazkiak landatzen ditugu, azoketan ikusten ditugun ohiko barazkiez gain, bertan ezezagunak direnak baina bertoko kliman ondo hasten direnak bilatzen saiatzen gara. Betikoak eta batez ere bertoko barietateak, alde batera utzi gabe. Legumbres: alubia.

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

Maria Amaia Irazusta

Municipio: Deba GIPUZKOA Tel: 943191755 Móvil: 652743737 E-mail: potonisx2@hotmail.com

KATALOGOAN

ARZONDO

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

Municipio: Lantaron ARABA Tel: 945333159 E-mail: tierrapapeltijera@gmail.com

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +


lekaleak legumbres ENVASADOS DE ORIGEN VEGETAL 1673

TRIBAL TRADING Tribal Trading S.C

Municipio: Irun GIPUZKOA Tel: 943628285 www.tiendavirtualecologica.com Somos una envasadora y distribuidora de todo tipo de productos ecológicos de calidad. Envasamos y etiquetamos de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes. Legumbres: Alubias, lentejas, garbanzos, guisante, soja verde-mungo…

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

77


Irina Harinas

Zerealak Cereales


harinas irina ENVASADOS DE ORIGEN VEGETAL

1673

TRIBAL TRADING Tribal Trading S.C

Municipio: Irun GIPUZKOA Tel: 943628285 www.tiendavirtualecologica.com Somos una envasadora y distribuidora de todo tipo de productos ecológicos de calidad. Envasamos y etiquetamos de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes. Harinas: de espelta, algarroba, centeno, maíz, mandioca, de sarraceno, maicena…

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

zerealak cereales LANDARE-JATORRIKO ONTZIRATUAK

1673

TRIBAL TRADING Tribal Trading S.C

Municipio: Irun GIPUZKOA Tel: 943628285 www.tiendavirtualecologica.com Somos una envasadora y distribuidora de todo tipo de productos ecológicos de calidad. Envasamos y etiquetamos de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes. Cereales: Arroz, avena, bulgur, cus-cus, espelta, maíz palomitas, mijo, quinos, trigo sarraceno…

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

79


Chips & snacks Patatas fritas

Kimuak

Germinados frescos


chips & snack patatas fritas ENVASADOS DE ORIGEN VEGETAL

1607

ZARABIKU Zarabiku, S.L.

Municipio: Iruraiz-Gauna ARABA Tel: 945293135 Móvil: 619474592 E-mail: garabiku@hotmail.com Patatas fritas ecológicas elaboradas 100% con aceite de oliva extra virgen ecológico.Las patatas de Álava se producen de forma artesanal en su empresa familiar, potenciando la producción y transformación de lo ecológico cerrando el ciclo productivo. Poseen un nivel justo de sal y no tienen gluten ni trazas.

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

kimuak germinados frescos LANDARE-JATORRIKO ONTZIRATUAK

1564 GERMINADOS KIMUAK Germinados Kimuak, S.L.

Municipio: Maruri-Jatabe BIZKAIA Tel:946741913 Móvil: 699484768 Web: www.kimuak.es En KIMUAK nos dedicamos al cultivo artesanal de germinados y brotes ecológicos de cereales, legumbres y verduras, como puerro, cebolla, lentejas, brécol, rabanito, alfalfa, etc. Además de germinados frescos dispongo de semillas especiales para germinar, cuyo porcentaje de germinación es muy elevado.

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

81


Azukrea AzĂşcar

Fruitu lehorrak

Frutos secos


azukrea azúcar ENVASADOS DE ORIGEN VEGETAL

1673

TRIBAL TRADING Tribal Trading S.C

Municipio: Irun GIPUZKOA Tel: 943628285 www.tiendavirtualecologica.com Somos una envasadora y distribuidora de todo tipo de productos ecológicos de calidad. Envasamos y etiquetamos de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes. Azúcar de caña y sirope de remolacha, agave y arroz

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

fruitu lehorrak frutos secos LANDARE-JATORRIKO ONTZIRATUAK

1673

TRIBAL TRADING Tribal Trading S.C

Municipio: Irun GIPUZKOA Tel: 943628285 www.tiendavirtualecologica.com Somos una envasadora y distribuidora de todo tipo de productos ecológicos de calidad. Envasamos y etiquetamos de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes. Frutos secos: Albaricoque dulce, almendra cruda, almendra tostada, anacardos, avellanas, banana, ciruelas, pasas, dátiles, nueces…

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

83


Tea; kafea eta infusioak Té; café e infusiones


1453

KATALOGOAN

tea; cafea eta infusioak té; café e infusiones

ENVASADOS DE ORIGEN VEGETAL

CAFÉS EGUIA

1673

TRIBAL TRADING

Cafés Eguia S.L.

Tribal Trading S.C

Municipio: Gasteiz ARABA Tel: 945278842 Móvil: 630035701 Web: www.tealand.es

Municipio: Irun GIPUZKOA Tel: 943628285 www.tiendavirtualecologica.com

Te negro, Te verde, Te rojo, Rooibos, Negro Cenal, Verde Hierbabuena, Rooibos naranja, Pu Erh citrus, Manzanilla, Menta, Infusión frutas del bosque, Cafe tostado, Cafe descafeinado. Infusiones marca Tealand, Infusiones marca Shiva tea.

Somos una envasadora y distribuidora de todo tipo de productos ecológicos de calidad. Envasamos y etiquetamos de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes. Importamos en exclusiva yerba mate verde sin estacionar de Brasil.

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

85


jaki prestatuak

comida preparada

Proteina vegetalen

elaboratuak Elaborados de

proteinas vegetales


jaki prestatuak comida preparada LANDARE-JATORRIKO ONTZIRATUAK

1388

KATALOGOAN

1408

ZUAITZO Ekosal-Luz, S.L.

Bastalbiri, S.L.U.

Municipio: Gazteiz ARABA Tel: 945154340 Móvil: 605729857 Web: www.zuaitzo.com

Municipio: Aia GIPUZKOA Tel: 943580832 E-mail: goiabe25@gmail.com

Iniciamos nuestra andadura en 1981, pioneros a nivel estatal, fabricando tofu y seitán de forma artesanal, e investigando sobre las propiedades de la soja y de otros productos. Preparados: hamburguesas vegetales de tofu-champiñón, tofucalabacín,tofu-naranja-curry, tofu-algas, tofu-zanahorias, tofu-queso, tofu-ajo y perejil; albóndigas de tofu y verduras…

Bizi proiektu bat da Goiabe. Egurrez elikatzen dugun labean egosten dugun ogi eta madalenaz aparte, barzkiz betetako enpanadila eta biribilduak ditugu saltsa ezberdinekin.

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

KATALOGOAN

elaboratuak elaborados

1388

GOIABE SUKALDEA

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

ENVASADOS DE ORIGEN VEGETAL

ZUAITZO Ekosal-Luz, S.L.

Municipio: Gasteiz ARABA Tel: 945154340 Móvil: 605729857 Web: www.zuaitzo.com Iniciamos nuestra andadura en 1981, pioneros a nivel estatal, fabricando tofu y seitán de forma artesanal, e investigando sobre las propiedades de la soja y de otros productos. Preparados: Tofu, Seitan, Hamburguesas vegetales, salchichas de tofu, Tempeh natural, Tempeh ahumado, falafel, falafel picante, albóndigas de tofu y verduras…

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

87


Ardoa vino

89


ARDOA VINO 0610 MARQUÉS DE VITORIA

KATALOGOAN

Bodegas Marqués de Vitoria, S.A Municipio: Oion ARABA Tel: 945622134 Móvil: 615782981 Web: www.marquesdevitoria.com

Iker Ulibarri Gordexola

ECCO: Variedad 100% Tempranillo del viñedo Sansol y la Cañadilla, pagos que gracias a su latitud y orientación permiten practicar en ellos una esmerada viticultura ecológica. De color cereza con tonalidades violáceas, con aroma potente, destacando las notas frutales, a fresas sobre un fondo de regaliz y un paladar elegante y suave entrada en boca….

Txakoli blanco con denominación Bizkaiko Txakolina con cepas de baja producción, vendimia manual, fermentado en roble francés nuevo, sin filtrar ni estabilizar y con crianza en botella, aromático y floral, rico y denso. También elaboramos un queso especial o “berezi” de la leche de nuestras ovejas latxa único por su modo de elaboración y materia prima.

INFO. GEHIGARRIA

1413

1333 ULIBARRI ARTZAIAK

INFO. +

Municipio: Gordexola BIZKAIA Tel: 945898146 Móvil: 665725735 E-mail: ulibarriartzaiak@gmail.com

KATALOGOAN

1468

PALACIOS-DUQUE Palacios-Duque, S.L.

INFO. +

1513 TELMO RODRÍGUEZ Com. de Vinos Telmo Rodríguez, S.L. Municipio: Lantziego ARABA Tel: 945628315 Móvil: 659929089 Web: www.telmorodriguez.com Desde su nacimiento, el argumento fundamental de la Compañía de Vinos Telmo Rodriguez es la utilización únicamente de variedades autóctonas de zonas originales y la recuperación de viñedos olvidados. -LZ, Lanzaga & Altos de Lanzaga-

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

BODEGAS CÁNDIDO BESA Municipio: Eskuernaga ARABA Tel: 945623355 Móvil: 685738193 bodegascandidobesa@telefonica.net

Los vinos de autor que producimos son muestra de nuestro empeño en la observación y experimentación constantes y del compromiso por el mantenimiento de una cultura vitícola rica y apegada al entorno, manteniendo las variedades antiguas y haciendo prevalecer la calidad. Vinos Buradón Tinto, Buradón Blanco, Padús & Dión

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

Bodegas Cándido Besa

Municipio: Oion ARABA Tel: 945601059 Móvil: 660295164 Web: www.palaciosduque.com

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

1991an gure ardo ekologiko ekoizpen famili egitasmoari ekin genion, elikadura subiranotasuna iparra dugula. La elaboración se ha efectuado mediante la “maceración carbónica” del grano de uva entero de Tempranillo 90% y Viura 10%, posterior pisado y prensado y embotellado. Es un vino joven, fresco, afrutado, suave y muy agradable.

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +


ARDOA VINO 1539

KATALOGOAN

Cosecheros y Criadores, S.A

Lo elaboramos en Olaberria, con la variedad autóctona Hondarribi Zuri (95%) y la variedad “Gros Manseng”. Es un vino joven con un toque de acidez muy característico. De color amarillo verdoso, tiene un aspecto muy luminoso y de extraordinaria calidad con sabor afrutado.

Vino de la IGP “Vino de la Tierra de Castilla” de las marcas comerciales “Casa Solar”, “Infinitus” y “Sierra Almirón”. Botellas 0,75l y envases “Baging Box”

INFO. +

Municipio: Oion ARABA Tel: 945601944 www.familiamartinezbujanda.com

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

1695

BELEZOS VANGUARDIA Bodegas Zugober, S.A.

INFO. +

LAS CEPAS U. Familiar de Agricultores las Cepas, S.L.U

Mun.: Lapuebla De Labarca ARABA

Municipio: Laguardia ARABA Tel: 941121667 E-mai: dominiodelaertes@hotmail.com

Belezos Vanguardia Ecológico, Tempranillo 85% y Graciano 15%, Cosecha 2010. Corte de moderna factura, vino con pretensiones, nunca deja indiferente al que lo cata. Pese a su reciente presentación en Alimentaria 2012, ha conseguido ya reconocimiento internacional.

Loatum, Cinco Denarios & Cuesta Las Piedras

Tel: 945627228 Móvil: 656794005 Web: www.zugober.com

KATALOGOAN

COSECHEROS Y CRIADORES

Joseba Iñaki Etxeberria y Otros, S.C. Municipio: Olaberria GIPUZKOA Tel: 943884955 Móvil: 619977019 Web: www.bengoetxetxakolina.com

INFO. GEHIGARRIA

1639

1595

BENGOETXE TXAKOLINA

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

91


Sagardoa Sidra


SAGARDOA SIDRA 1286 LEARTIBAI ONDAREA

1341 BOROBIA SAGARDOA

Laneko, S. Coop

Luis Angel López

Sagardo ekologiko hau egiteko, lehengai egokiak behar dira; guk, barietate onenak aukeratu ditugu, batez ere, sagar gaziak eta gozo-garratzak, Munitibar eta Arteakoak. Horrela sagardoa,betiko usain, zapore eta kolorea izateaz gain, hobeto kontserbatuko da.

Gure etxeko frutak duen tokiko usaina eta prozesu geldo baten ondorioz (negu hotzek luzatzen dituzte hartzidurak) lortzen dugu gure sagardoa. Gorputz handikoa da eta berandu heltzen den arren, gero luzaroan irauten du baldintza onenetan. Botilan edateko oso atsegina, ez dugu txotx egiten eta beraz ez dugu ikutzen botilaratu arte.

Municipio: Gizaburuaga BIZKAIA Tel: 946842026 E-mail:lanekoleartibai@euskalnet.net

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

1510

INFO. +

Municipio: Barrundia ARABA Tel: 943674363 Móvil: 630540181 E-mail: klborobia@gmail.com

KATALOGOAN

1582

EKAIN

INFO. +

BEOBIDE Iparragirre Sagardoak, S.L.

Aitor Eizmendi

Mun.: Zestoa GIPUZKOA

Municipio: Hernani GIPUZKOA Tel: 943550328 Móvil: 639053310 Web: www.iparragirre.com

Duela 20 urte hasi ginen lehendabiziko sagarrondoak aldatzen, eta orain 4 hektareako sagastia dugu, bertako sagar baritetateekin. Urrian sagar biltzea izaten da, sagardogintzari hasiera emanez. Gero txikitu, prentsatu eta kupeletara sartzen da muztioa, bertan irakiteko, hilabete batzuen ondoren sagardoa bihurtu arte…

Oso garbi dugu naturala eta bertako produktuaren aldeko apustua egin nahi dugula eta ekologikoaz gaiz labelarekin egin dugu, bertakoaren bermetasun eta kalitatea ziurtatzeko.”Beobide” izena aukeratu dugu Iparragirre baserriko familiaren omenez.

Tel: 943148033 Móvil: 649326428 E-mail: xixario@euskalerria.org

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

1632 ARRATZAIN SAGARDOA Arantzazu Arrospide

Mun.: Usurbil GIPUZKOA Tel: 943366663 Móvil: 606340747 Web: www.agroturismoarratzain.com Sagardo orekatua da gurea, ez oso azidoa, sagar zapore handikoa eta koloreduna. Kupeletik zuzenean dazta daiteke gure sagardotegian. Nuestra sidra es equilibrada, no especialmente ácida, con mucho sabor a manzana y de gran color. La puedes probar directamente de la kupela, en nuestra sidrería.

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

93


Pentsua Pienso


PENTSUA PIENSO 1435

1436 GOIERRIKO NEKAZAL

GOIMAR Goimar, S.L.

Goierriko Nekazal kop. Elkartea

Somos los primeros fabricantes de piensos ecológicos en Euskadi y una de las pocas fábricas con línea de producción 100% ecológica y libre de organismos modificados genéticamente, para toda clase de ganado: gallinas, pollos, cerdos, cabras, ovejas, terneros y vacas.

Goierriko Nekazal Kooperatibaren denda Ordizian badago ere, biltegia Olaberriako industrialdean daukagu. Ale ekologikoak bertan gorde, birrindu eta ontziratzen ditugu. Ez daukagu formula zehatzik, abeltzain bakoitzak eskatzen digun nahasketa egiten dugu.

Municipio: Mungia BIZKAIA Tel: 946740662 Móvil:689248721 E-mail: piensosgoimar@terra.es

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

Municipio: Olaberria GIPUZKOA Tel: 943160707 Móvil: 690768438 E-mail: admin@lurgintza.net

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

95


Ugaltzeko materiala material reproductivo

97


Plantas Landareak


LANDAREAK PLANTAS 1487 BLASENEA MINTEGIA

1557

Iratxe Manzisidor.

Zaira Del Río

Somos una empresa familiar que lleva desde 2006 dedicada exclusivamente a la producción de plantel ecológico de hortalizas, plantas aromáticas y plantas de pequeños frutos. Trabajamos con 80 variedades de tomate, 50 variedades de pimiento,...etc.), tanto de variedades comerciales, como variedades antiguas recuperadas y variedades locales.

El invernadero cuenta con 500 metros cuadrados de superficie destinados al cultivo de plantel hortícola, aromáticas y medicinales.

Municipio: Zarautz GIPUZKOA Móvil: 625705857 Web: www.blasenea.com

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

1636

OLAKO HAZITEGIA

INFO. +

Municipio: Laudio/Llodio ARABA Móvil: 600541621 E-mail: olako.zaira@gmail.com

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

LURBERRY Ruben Sabalza Hernaez

Municipio: Aia GIPUZKOA Móvil: 657719685 Web: www.lurberry.com Landare bereziz betea du Elkano auzoko berotegia. Bereziak eta bakarrak dira eta jateko fruitu txikiak ematen dituzte guztiek. Proiektu aitzindaria da. Ehundaka landare jangarri ezberdin ditugu. Lore saltokiak, ekoizle profesional eta baserritarrak eta banakakoek jo dezakete Lurberryra.

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

99


Haziak Semillas


HAZIAK SEMILLAS 1473

1528

CLEMENTE VIVEN Semillas Clemente S.A.

Adolfo Beltrán de Guevara

En Clemente Viven somos productores de la gran parte de las semillas que comercializamos. Tenemos una nuestra línea de “semillas ecológicas -hortícolas, leguminosas, aromáticas, blisters-“, indispensables para aquellas personas que deseen realizar cultivos ecológicos y que sin la materia prima… la semilla, es imposible.

Mi objetivo es colaborar en la obtención de una agricultura que pueda alimentar y dar trabajo a muchas personas en nuestro entorno, sin envenenar la tierra, ni a los animales, las plantas ni a las personas. Dispongo de 42 Ha destinadas a cultivos diversos, entre ellos la patata de siembra que yo comercializo.

Municipio: Vitoria-Gasteiz ARABA Tel: 945290728 Móvil: 609880914 Web: www.clementeviven.com

KATALOGOAN

ARZONDO

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

Municipio: Barrundia ARABA Móvil: 627233557 E-mail: adolbdg@hotmail.com

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

101


Barazkiak eta fruta Hortalizas y fruta

103


Araba


BARAZKIAK ETA FRUTA HORTALIZAS Y FRUTA 0587

1317

JOSE LOMBIDE Jose Lombide

Rosa Mª Díaz de Garayo

La producción hortofrutícola la vendemos en ferias ecológicas y en ferias especiales de la comarca así como a grupos de consumo. Cada año es particular y algunas veces no tenemos la producción de vainas que nos gustaría, pero la tierra nos regala más de otros productos. On egin!

Patatak, babarrunak, garia, garagarra, oloa, alpapa eta ortu barazki ezberdinak ekoizten ditut. Berauen ziurtapen ekologikoa, burututako lanaren eta jasotako jakien kalitatearen gutxienezko bermea dela uste dut.Ziur nago maila txikia eta bertokoa dela lurra eta bere biztanleak gehien zaintzen dituena.

Municipio: Aramaio ARABA Móvil: 609449591

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

Mun.:San Millan/Donemiliaga ARABA Tel: 945301170 Móvil: 675706081 E-mail: rosamokariz@gmail.com

KATALOGOAN

1327 JUAN CARLOS VILLAR

INFO. +

Ismael Ruiz de Azúa

Luis Ángel López

En 1995 decidí efectuar la conversión de las tierras familiares a ecológico, y desde entonces las dedico al cultivo de patatas, alubia de grano, trigo y hortícola. Comercializo mis cosechas a través de la venta directa, en el Mercado de la Tierra de la Plaza de Abastos de VitoriaGasteiz.

Oso sagardo zaindua da gurea: batetik, etxeko sagarrekin egindako sagardoa da, beraz lursail bati lotutakoa. Eta bestetik, sagardoa egiteko betiko metodoak erabilita, gure ikutu propioa ematen diogu, frutak duen tokiko usaina eta prozesu geldo baten ondorioz (negu hotzek luzatzen dituzte hartzidurak) lortzen dugu gure sagardoa.

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

Municipio: Barrundia ARABA Tel: 943674363 Móvil: 630540181 E-mail: klborobia@gmail.com

KATALOGOAN

1350 HUMBERTO GONZÁLEZ

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

1368 JUAN Mª PAGALDAY

Humberto González

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

1341 BOROBIA SAGARDOA

Municipio: Barrundia ARABA Tel: 945301258 Móvil: 636901390 Web: www.ismacarneecologica.

KATALOGOAN

ROSA Mª DÍAZ DE GARAYO

Juan Mª Pagalday

Municipio: Laguardia ARABA Tel: 941605069

Municipio: Elburgo/Burgelu ARABA Tel: 945460078 Móvil: 616548283 E-mail: izarlur@gmail.com

Sagarrak, intxaurrak, melokotoiak, madariak. Manzanas, nueces, melocotones, peras..

Incluyendo animales, tratamos de conseguir el organismo agrícola integrado autosuficiente. Consideramos que nuestros alimentos con conciencia cuidan a las personas, para lo que practicamos una horticultura de amplio espectro durante todo el año que pueda llegar mediante cestas semanales al objetivo de 150 familias del entorno.

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

105


BARAZKIAK ETA FRUTA HORTALIZAS Y FRUTA 1399

1429

ZABALE Josu Ander Gil

Ana Maria Pérez de Arrilucea

Mi proyecto nace con el compromiso de producir alimentos sanos y locales, para lo cual veo indispensable respetar la tierra. En este contexto enmarco mis producciones hortícolas, frutícolas, de alubias y patatas. Una agricultura con cara y ojos.

En 2004 decidí efectuar la conversión de mis tierras a ecológico, y desde entonces las dedico al cultivo de patatas, alubia de grano, trigo y hortícola. Comercializo mis cosechas a través de la venta directa, en el Mercado de la Tierra de la Plaza de Abastos de Vitoria-Gasteiz y a través de la asociación Natuaraba.

Municipio: Barrundia ARABA Tel: 945317145 Móvil:653013974 E-mail: zabaleelgea@gmail.com

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

Municipio: Iruraiz-Gauna ARABA Móvil: 620530702 E-mail: natuaraba@yahoo.es

KATALOGOAN

1455 MIGUEL ANGEL LÓPEZ DE VICUÑA

INFO. GEHIGARRIA

1479

ADANATURA Arantza Díaz de Arcaya

Aleetarako lekaleak, zerealak eta kontsumorako patata. Legumbres grano, cereales grano y patata de consumo.

Impulsados por el deseo de conservar la tierra tal y como la mantuvieron nuestros padres, desde 2005 abogamos por un modelo de agricultura familiar que respete la Naturaleza y sus ritmos. Producimos cereales y legumbres (habas, alubias, lentejas y garbanzos) y hortalizas diversas que vendemos en el Mercado de la Tierra de la Plaza de Abastos de Vitoria.

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

Mun.: San Millan/Donemiliaga ARABA Tel: 945139857 Móvil: 606501999 E-mail: adanatura@yahoo.es

KATALOGOAN

1483 HECTOR FERNÁNDEZ

INFO. GEHIGARRIA

1486

INFO. +

JUAN GARCÍA DE VICUÑA

Hector Fernández

Juan García de Vicuña

Recuperando las tierras familiares, iniciamos el proyecto desde la convicción de producir alimentos sanos respetando nuestro entorno. Nuestras fincas circundan el río Inglares, referencia ineludible de la comarca. Cultivamos trigo, cebada, avena, habines, guisantes, patatas, frutales y productos hortícolas.

Aleetarako lekaleak, zerealak eta kontsumorako patata. Legumbres grano, cereales grano y patata de consumo.

Municipio: Zambrana ARABA Tel: 945337291 Móvil: 650525589 E-mail: beatrizaguero21@hotmail.es

KATALOGOAN

INFO. +

Miguel Angel López de Vicuña

Municipio: Vitoria-Gasteiz ARABA Tel: 945293124 Móvil: 656789052 E-mail: bikubasa@euskaltel.net

KATALOGOAN

ANA Mª PÉREZ DE ARRILUCEA

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

Municipio: Iruraiz-Gauna ARABA Tel: 945293135 Móvil: 619474592 E-mail: natuaraba@yahoo.es

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +


BARAZKIAK ETA FRUTA HORTALIZAS Y FRUTA 1519

1528

MARIAN Pedro Jesús Martínez

Adolfo Beltrán de Guevara

Intentamos que nuestro vergel vaya adquiriendo año tras año más biodiversidad para que nos proporcionen unos productos sanos en un entorno sano.

Mi objetivo es colaborar en la obtención de una agricultura que pueda alimentar y dar trabajo a muchas personas en nuestro entorno, sin envenenar la tierra, ni a los animales, las plantas ni a las personas. Dispongo de 42 Ha destinadas a cultivos diversos, entre ellos la patata, las legumbres y las hortalizas (puerro, cebolla…) que yo comercializo.

Municipio: Labastida ARABA Tel: 946004503 Móvil: 636573189 E-mail: templadosoy@hotmail.com

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

1537

INFO. +

Municipio: Barrundia ARABA Móvil: 627233557 E-mail: adolbdg@hotmail.com

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

1560

ABAR ETXEA Iban Pino

E-mail: ibanpinofernandez@gmail.com 2010an nahi moduan gorpuztu zen egitasmoa, helburua inguraldeko kontsumo talde ezberdinetako 50 familia hornitzea zelarik produktu anizdun otarrekin. Garaiko eskaintza dibertsifikatzea dugu helburua, eta horretarako gure oiloen arrautzak, fruta arbolak eta aire zabalean naiz negutegian ekoiztutako ortu barazki ezberdinak ditugu.

En las frías tierras de Urkabustaiz, están nuestras plantaciones de pequeños frutos (moras, grosellas, frambuesas) y frutales (ciruelas, manzanas,…). En 2009 plantamos distintas variedades de cada frutal y fruto pequeño, son variedades ajustadas al clima de nuestro entorno, muchas de ellas tardías, para evitar las heladas primaverales.

INFO. +

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

1581

ATXINETA

INFO. +

CORRES GARRIDO

Cristina Aranguren

Corres Garrido, S.C

La producción de arándanos, tienen una propiedades nutricionales y preventivas excelentes. Comercializo mi producción de arándanos transformada en fruta y puré por medio de varias tiendas en Gasteiz, también comercializo yo misma de forma directa.

Hemos decidido dedicar parte de nuestras tierras a la producción de diversidad de variedades. Cultivamos gladiolos, veza, espinaca, nabos y cereales para pienso como el trigo, la avena y la cebada. Producimos para semilla alubias, garbanzos y guisantes.

Municipio: Aramaio ARABA Móvil: 629835415

KATALOGOAN

SUSANA ITURRIOZ Municipio: Urkabustaiz ARABA Tel: 653720956 Móvil: 650978130 E-mail: susanaiturrioz@yahoo.es

INFO. GEHIGARRIA

1579

INFO. +

Susana Iturrioz

Municipio: Amurrio ARABA Móvil: 685712328

KATALOGOAN

ARZONDO

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

Municipio: Harana ARABA Tel: 945406018 Móvil: 659587933 E-mail: ricardo.corres@kzgunea.net

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

107


BARAZKIAK ETA FRUTA HORTALIZAS Y FRUTA 1583

1590

ETXEKO BARATZA Jose Mª Martínez de Antoñana

Jon Ibarrola

Hortalizas en extensivo.

Barazkiak, Sagarra, Madaria, Okarana, Fruitu txiki zuhaizka formakoenak. Hortalizas varias, Manzana, Pera, Ciruela, Pequeños frutos arbustivos.

Municipio: Kanpezu ARABA Tel: 945415107 Móvil: 657795830 E-mail: txemaedurne@gmail.

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

Municipio: Urkabustaiz ARABA Móvil: 685720219 E-mail: katxorra4846@hotmail.com

KATALOGOAN

1609 MIGUEL ÁNGEL DÍEZ

INFO. GEHIGARRIA

Miguel Ángel Díez

Tierrapapeltijera S.C.

Gasteiztik bertan dagoen landa inguru batean gaude eta astero sasoi-barazki eta usain-belarrekin gertuko 30 familia, denda eta jatetxe hornitzen ditugu. Ssurtimos de cestas semanales con productos hortícolas de temporada y plantas aromáticas a unas 30 familias, tiendas y restaurantes cercanos principalmente.

Pensamos en la agricultura familiar como parte de una filosofía de vida que aboga por el respeto a la tierra y por la proximidad a las personas; una agricultura con cara y ojos. Queremos alimentar a 35 familias a través de diversas modalidades de cestas semanales de producto hortícola que iremos complementando con legumbre, fruta de temporada, frutos secos.

INFO. GEHIGARRIA

1628

Municipio: Lantaron ARABA Tel: 945333159 E-mail: tierrapapeltijera@gmail.com

INFO. +

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

1655

BELTZITINA

INFO. +

KEPA LIZARRALDE

Francisco Javier Alonso

Kepa Lizarralde

Intxaurrondoak, sagarrondoak, pikondoak, madariondoak eta frutarbola desberdinak. Nueces, manzanos, perales, higueras y frutales diversos.

Barazkiak, sagarrak, kiwiak, okaranak, mahatsa, intxaurra. Hortalizas, Manzanas, kiwis, ciruelas, uva, nuez

Municipio: Erriberagoitia ARABA Móvil: 615792577 E-mail: xalonso@olabide.com

KATALOGOAN

INFO. +

1626 TIERRAPAPELTIJERA

Municipio: Vitoria-Gasteiz ARABA Móvil: 665704206 E-mail: pitigoies@msn.com

KATALOGOAN

LURRENEA

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

Municipio: Aramaio ARABA Móvil: 628725102 E-mail: kepazalgo@yahoo.es

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +


BARAZKIAK ETA FRUTA HORTALIZAS Y FRUTA 1656 ITURRIETA BASERRIA

1684

Juan Jose Peciña

Izarlur ekoizpen bide ekologikoa

Barazkiak eta sagarrak. Hortalizas y manzanas.

Incluyendo animales, tratamos de conseguir el organismo agrícola integrado autosuficiente. Consideramos que nuestros alimentos con conciencia cuidan a las personas, para lo que practicamos una horticultura de amplio espectro durante todo el año que pueda llegar mediante cestas semanales al objetivo de 150 familias del entorno.

Municipio: Aramaio ARABA Tel: 945445385 E-mail: jj.iturrieta@yahoo.es

KATALOGOAN

IZARLUR

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

Municipio: Elburgo ARABA Tel: 945460078 Móvil: 616548283 E-mail: izarlur@gmail.com

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

109


Bizkaia


BARAZKIAK ETA FRUTA HORTALIZAS Y FRUTA 0148

0581 AKESOLO BASERRIA

ERROTETABARRI Mª Esther Martinez

Andres Akesolo

Kiwi -Hayward-

En nuestro baserri, gestionamos más de 140 hectáreas desde hace casi 20 años en ecológico. Además de carne fresca disponemos frutos frescos y transformados como purés, mermeladas y almíbares de kiwi, manzana y pera.

Municipio: Berriz BIZKAIA Tel: 944656074 Móvil: 695733104 arantzazubikandi@hotmail.com

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

Municipio: Zeberio BIZKAIA Móvil: 608878780 E-mail: ainaraake@hotmail.com

KATALOGOAN

0583 XEMEINGAIN BASERRIA

INFO. GEHIGARRIA

0584

Lurkoi, S.A.T.

Familia baserriari lotua, betidanik jaso izan dut baserriko kultura. Niretzat zuzeneko salmentak konfidantzazko harreman bat sortarazten du eroslearekin. Zarautz, Markina eta Ondarruko plazetan saltzen dut eta baita beste hainbat nekazari azoketan. Hortalizas

Lurkoi Baserria está enclavado en el incomparable marco de la reserva de la biosfera de Urdaibai. Nuestras frutas y hortalizas son de calidad, en el gusto, olor, color y en su valor nutritivo superior.

INFO. GEHIGARRIA

0585

Municipio: Busturia BIZKAIA Tel: 946477001 Móvil: 666477665 Web: www.lurkoibaserria.com

INFO. +

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

0588

URRESTI

INFO. +

OSTEKUE

Rosario Goitia

Jabier Asenjo

Baratzea eta barazkiak dituen negutegi txiki bat lantzen dugu (urazak, piperrak, tomateak, pepinoak, kalabazinak eta abar); komizio-dekano udare fruta ere badugu. Guk landutako produktuak baserrian saltzen ditugu eta udare ekoizpen ona izan baldin badugu, hainbat dendatan banatzen dugu.

Barazkiak, okaranak, magurdiak, arakatzak.

Municipio: Arteaga BIZKAIA Tel:946251843 Móvil: 629241144 E-mail: urresti@wanadoo.es

KATALOGOAN

LURKOI

Alejandro Arrieta

Municipio:Markina-Xemein BIZKAIA Tel: 946166153 Móvil: 665743205 E-mail: xemengain@gmail.com

KATALOGOAN

INFO. +

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

Municipio: Aulesti BIZKAIA Tel: 946279140 Móvil: 635756221

Ciruelas, grosellas, frambuesas.

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

111


BARAZKIAK ETA FRUTA HORTALIZAS Y FRUTA 1096

1279

LAURENETXEA Mª Carmen San Martín

Roman Bengoa

Nuestra producción de verduras y frutas se cultiva en un lugar privilegiado, rodeado de bosque autóctono, sin contaminación alguna y que cuenta con un microclima superando en 3º C al resto. Cultivamos una amplia variedad de verduras durante todo el año. La mayoría se destina a la venta a domicilio, así como en asociaciones ecológicas y ferias.

17 urte daramatzagu nekazaritza ekologikoan, Berrizko Sarria auzoan, Oiz mendiaren magalean eta Anbotora begira. 1500 m negutegi ditugu eta 3000 m-tako ortua aire librean. Durangoko azokan egoten gara. Durangoko Izar Bidera ere eramaten ditugu gure produktuak eta Bilboko kontsumo talde batetara ostegunetan.

Municipio: Bakio BIZKAIA Tel: 946194649 Móvil: 660358115 E-mail: carmen.debakio@yahoo.es

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

1294

INFO. +

Municipio: Berriz BIZKAIA Tel: 946202940 Móvil: 636035149 E-mail: romanbl@bizkaia.eu

KATALOGOAN

Kepa Mirena Leiza

La plantación de unos 400 kiwis en una superficie de 6.000 m2 aprox., la gestionamos en ecológico desde hace 20 años aprox. Nuestra producción de 3.000 – 4.000 kg la vendemos en tiendas y asociaciones de consumo ecológico. También disponemos de plantas medicinales y aromáticas.

Sagardotarako sagarra. Manzana para sidra.

INFO. +

Municipio: Artea BIZKAIA Tel: 946317145 Móvil: 639412748

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

1325 MIKEL GOTZON PUENTE

ARISTIETA Ainhoa Iturbe

Mikel Gotzon Puente

Gure herriarentzat jatekoa sortzeko ogibidea era ekologikoan egitea erabaki genuen, natura kaltetu gabe egitea, ondorengoentzat ahalik eta etorkizun oparoena ixteko. Barazkiak, kiwia eta bestelako frutarbolak ditugu.

Ahabi landaketa 1995ean egin genuen eta 12.000 m2 ko azalera daukagu. Ahabi aleak freskoan soltean saltzen ditugu La explotación de arándanos se plantó en 1995, con una superficie de 12.000 m2. Vendemos el producto en fresco a granel.

Municipio: Ajangiz BIZKAIA Tel: 946258500 Móvil:630225001 Web:www.aristieta.com

KATALOGOAN

INFO. +

KEPA MIRENA

Gabriel Vázquez

INFO. GEHIGARRIA

1324

INFO. GEHIGARRIA

1298

AMALAU Municipio: Zeanuri BIZKAIA Tel: 946317179 Móvil: 605771933 Web: www.amalau.es

KATALOGOAN

ARTIZAR

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

Municipio: Muxika BIZKAIA Tel: 946338254 Móvil: 656776145 E-mail:esti@euskalnet.net

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +


BARAZKIAK ETA FRUTA HORTALIZAS Y FRUTA 1331

1339

ETXATXU Jaione Etxebarria

Everilda Amez

Sagarrak Manzana

Hogei urte daramatzagu nekazaritza ekologikoan. 5000 m2tan, sasoiko barazkiak ekoizten ditugu urte osoan zehar, negutegian zein aire librean. Llevamos veinte años dedicados a la agricultura ecológica y disponemos de unos 5.000 m2. Producimos variedades diferentes de hortaliza durante todo el año.

Municipio: Larrabetzu BIZKAIA Tel: 944558011 Móvil: 665733595 E-mail: jaioetxatxu@gmail.com

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

Municipio: Larrabetzu BIZKAIA Tel: 944557051 E-mail: eveamez11@gmail.com

KATALOGOAN

1342 GOIRITXU BASERRIA

107

ION Errose Miren Errezuma

Barazkiak eta frutarbola desberdinak. Hortalizas y frutales diversos.

Udarea -ConferenciaPera -Conferencia-

INFO. +

Municipio: Ea BIZKAIA Tel: 946276601 E-mail: erroseerezuma@gmail.com

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

1420 MIREN JONE GARDOQUI

GARAIA Garaia Sdad.Coop.

Miren Jone Gardoqui

Egun, kiwia da kooperatibak merkaturatzen duen fruta bakarra. Gure kiwiaren %5 zigilu ekologikoaren babespean merkaturatzen da. Actualmente el Kiwi es el único producto que la cooperativa comercializa en la sección de fruta. Un 5% del kiwi que comercializamos es ecológico.

Piper txorizero sikoa da oinarrizko produkzioa; tomatea, garaiko barazkiak, lekak, babarruna… ere ekoizten ditugu. Ekoizpen guztia ustiategian bertan saltzen dugu. La producción principal es de pimiento choricero seco, aunque también se cultiva tomate, verduras de temporada, vainas puerros, coles, pimientos, maíz, alubia.

Municipio: Mungia BIZKAIA Tel: 946745020 Móvil: 609408428 Web: www.garaia.net

KATALOGOAN

INFO. +

Jose Antonio Lekue

INFO. GEHIGARRIA

1394

INFO. GEHIGARRIA

1354

Municipio: Larrabetzu BIZKAIA Tel: 944558005 Móvil: 652771979 E-mail: kalegana@euskalnet.net

KATALOGOAN

URTEAGAONDO

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

Municipio: Igorre BIZKAIA Tel: 946736483 Móvil: 636777783 agroturismoantekena@yahoo.es

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

113


BARAZKIAK ETA FRUTA HORTALIZAS Y FRUTA 1423

1433 LOIOLENE BASERRIA

MOSUENE Olatz Gandarias

Pedro Maria Basteguieta

Barazkiak Hortalizas

LOILOLENE baserrian kiwiak eta barazkiak lantzen ditugu. Kiwi landareek 13.000 m2-ko azalera dute eta freskoan saltzen ez dugun kiwia, marmelada eta purea bilakatzen dugu zuen osasunerako.

Municipio: Forua BIZKAIA Tel: 946257624 Móvil: 688663945 mosuenebaserria@hotmail.com

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

1434

INFO. +

Municipio: Arratzu BIZKAIA Tel: 946254454 Móvil: 665739345 www.loiolene.tk

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

1445

LARBATUAK

Iñaki Azpeitia

2004. urtean hazi ginen barazkiak ekoizten. Lehentasuna ematen diegu bertoko barietateei eta ingurura egokitutako haziei. En el año 2004 comenzamos a producir hortalizas. Priorizamos variedades locales y semillas adaptadas del entorno.

Tribispe baserria es una edificación rural relativamente nueva, con huerta al aire libre, invernaderos y frutales (kiwi); constituida con ánimo de continuar escribiendo la larga historia de tantos caseríos de Euskadi, que han marcado la historia de este pueblo.

INFO. GEHIGARRIA

1446

INFO. +

Municipio: Bermeo BIZKAIA Tel: 946186380 Móvil: 677435829 Web: www.tribispe.com

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

1450

ILARDUYA

INFO. +

LEITOKI

Ilarduya, C.B.

Maria Aitziber Emaldia

Frutarbola desberdinak. Frutales diversos.

Dibertsifikazioaren aldeko apustua egin dugu: negutegiak, kanpoko ortua, sasoiko produktua lantzen dugu; fruitu txikiak (arabiak, masustak, marrubiak, magurdiak eta andere-mahatsak), frutaarbolak (kiwiak, pikuak, kakia, gereziak, irasagarra...). Urtean zehar otzarak egiten ditut baserriko produktuekin.

Municipio: Artzentales BIZKAIA Móvil: 608672033 E-mail: cbilarduya@telefonica.net

KATALOGOAN

TRIBISPE

Garbiñe Belloso

Municipio: Mungia BIZKAIA Móvil: 605756093 E-mail: lurbatuak@gmail.com

KATALOGOAN

INFO. +

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

Municipio: Dima BIZKAIA Móvil: 629454877

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +


BARAZKIAK ETA FRUTA HORTALIZAS Y FRUTA 1454 Mª GABRIELA FRANCÉS

1461

Mª Gabriela Francés

Alfonso Nuñez

Gaur egun fruta-arbolak ditugu (sagardorako eta mahaiko sagarrondoak, mugurdiondoak …), ortua (batez ere patata, kalabaza, artoa) eta gainerako lurretan bazka ekoizten dugu eta gure behiek bazkatzen dute.

En el 2005 reconvertimos la explotación de peras a producción ecológica, con el objetivo de producir una fruta sana y de calidad. Tenemos dos plantaciones compuestas de nogales y cerezos. Actualmente toda la producción se vende mediante venta directa y a grupos de consumo de la zona.

Mun.: Ugao-Miraballes BIZKAIA Tel: 946481185 Móvil: 620261823 E-mail: alfonsone21@gmail.com

Municipio:Lemoiz BIZKAIA Móvil: 687465081

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

1467

INFO. +

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

1494

JAIZU-UGARTE

Frutarbolak eta garaiko barazkiak ekoizten ditugu 8.500m2-tan, nagusiki aire zabaleko barazkia. Gure ortua eta ingurua zaintzen ditugu errespetuz. Cultivamos frutales y hortalizas de temporada en 8.500m2, principalmente al aire libre. Cuidamos nuestra huerta y su entorno con respeto.

Ortuariak (negutegian eta negutegitik kanpo) eta fruta arbolak lantzen ditugu. Eskualdean salmenta zuzena egiten dugu: etxez etxeko banaketa egiten dugu eta Durangoko merkatu plazan gaude larunbatero. Elkarri zainduz, Ama-lurra, ekoizle eta kontsumitzaileak: Gure bizibide: prezio justua, osasunez, etorkizuneko harremana eratuz.

INFO. +

Municipio: Iurreta BIZKAIA Móvil: 650897978 E-mail: monikaira@yahoo.es

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

1509

GAIZKA IDOETA

INFO. +

AXIER LANDARROITAJAUREGI

Gaizka Idoeta

Axier Landarroitajauregi

4,5 Hektarea ekoizten dut fruta ekologikoan. Arabiak (oso garrantzizkoak) da nire lehenengo ekoizpena uztailean). Sagarrak Irailetik aurrera (Bost Kantoi, Boluaga; Bella de Boscop, Busturi-Kana Zuri, Reineta Gris…Kiwiak azaroan. Andere Mahatsak (Junifer eta Tenah) eta Magurdiak (Tulameen) ekainean.

Sagarrak, intxaurrak eta hurrak. Manzanas, nueces y avellanas.

Municipio: Amoroto BIZKAIA Tel: 946843157 Móvil: 618554621 E-mail: gidoeta@gmail.com

KATALOGOAN

PATXIKOBASO Urdaspal Alberdi

INFO. GEHIGARRIA

1495

INFO. +

Idoia Belloso

Municipio: Iurreta BIZKAIA Móvil: 655700567 E-mail: idoiabelloso@hotmail.com

KATALOGOAN

ALFONSO NUÑEZ

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

Municipio: Ziortza-Bolibar BIZKAIA Tel: 946165294

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

115


BARAZKIAK ETA FRUTA HORTALIZAS Y FRUTA 1511

1515

ASTERRIABIO Sonia Ingunza

Olamendi, C.B.

Barazkiak Hortalizas

Urduñako aranaren sarreran dagoen Olamendi baserrian abereak eta ortuariak ekoizten ditugu. Producción ganadera y hortícola situada en el Baserri Olamendi a la entrada del valle de Orduña.

Municipio: Areatza BIZKAIA Tel: 946739628 Móvil: 629990142 E-mail: asterriabio@hotmail.es

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

1516

INFO. +

Municipio: Orduña BIZKAIA Tel:945383147 Móvil: 628887423 E-mail: ekoizpen@urduna.com

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

1520

TOLOGORRI

German Eiguren

Urduñako aranaren bihotzean kokaturik dago gure baserria. Nerbioi baztarreko kare-lur sakonak gure fruitu eta bazkari ezaugarri hobezinak ematen dizkiote. Frutos rojos, grosella, arándano, frambuesa, mora, sauco, pera, manzana, membrillo, cabello de ángel.

Intxaurrak Nueces

INFO. GEHIGARRIA

1527

INFO. +

Municipio: Amoroto BIZKAIA Móvil:609949961 E-mail: banazba@yahoo.es

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

1529

BIEZKO

INFO. +

UGARTE ZABALA

Oihane Lekunberri

Ramon Berrizbeitia

Gure helburua, bertoko barietate eta arrazak berreskuratu eta mantentzea da, gure ekoizpena inguruneko baldintzetara egokituz. Gure indarrak, baserrian ontziratzen ditugun arrautzatarako oiloak eta sasoiko ortuariak eta fruta ekoiztera bideratzen ditugu. Durangoko plazan gaude larunbatero eta etxezetxe otzarak banatzen ditugu.

Orain arte etxerako ekoizpena izan dena inguruko merkatuetara zabaltzen ari gara, urte sasoi bakoitzari dagozkion barazkiak eskainiz. Con intención de responder a las necesidades del mercado, se ha ampliado el huerto familiar para cultivar verduras y hortalizas de temporada.

Municipio: Atxondo BIZKAIA Móvil: 652707140 www.biezko.mundua.com

KATALOGOAN

INFO. +

ATXURRA GOIKOA

Mikel Kormenzana

Municipio: Orduña BIZKAIA Tel :945383411 Móvil: 660491001 www.tologorri.com

KATALOGOAN

OLAMENDI

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

Municipio: Berriz BIZKAIA Tel: 946824857 E-mail: ogerrikabeitia@bizkaia.eu

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +


BARAZKIAK ETA FRUTA HORTALIZAS Y FRUTA 1563

1568

PEÑAMORA Ricardo Rico

Amagoia Villanueva

Hace tres años, pasé a ser un productor ecológico, para satisfacer el compromiso personal de ser respetuoso con el medio ambiente y además poder ofrecer a esta sociedad verdura de temporada, sana y de calidad. Actualmente ofrezco mis productos todos los viernes en el mercadillo de Trapagaran de 9 a 13 horas y a través del móvil para repartos a domicilio.

Nekazal eredu industriala gainditu eta nekazaritzaren biziraupena helburu izanik, bio-eraikuntza sustatu eta nekazaritza ekologikoa lantzen dugu. Sasoian sasoiko barazkiak eskaintzen ditugu. Hortalizas de temporada.

Municipio: Trapagaran BIZKAIA Móvil: 696044828 E-mail: aitxamora@gmail.com

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

Municipio: Abadiño BIZKAIA Tel: 946811903 Móvil: 660188205 E-mail: sasipekoa@live.com

KATALOGOAN

1576 OLATZ ODIAGA ORTIZ

INFO. GEHIGARRIA

1580

Gure ustiapena amets bat bezala sortu zen: lurra landuz bizitzea. Errespetuz (ekologikoki) eta era justuan (salmenta zuzena plazan eta kontsumo taldeetan) egiten ahalegintzen gara. Hau da gure apustua eta gure bizibide bilakatzea nahi dugu. Hortalizas de temporada.

Lurretxeko batez ere barazki desberdinen laboratzen dituen nekazal ustiategi bat da, kanpoko ortuan eta negutegian. Lurretxeko es una explotación agraria que se dedica, principalmente, al cultivo de diversos vegetales y hortalizas en huerto al aire libre y bajo cubierta (invernadero).

INFO. +

Municipio: Erandio BIZKAIA Móvil: 667078393 E-mail: lurretxeko@gmail.com

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

1597

Mª CONCEPCIÓN ETXEBARRIA

INFO. +

ANAHI AGIRRE

Maria Concepción Etxebarria

Anahi Agirre

Sagarra, Udarea, Kiwi. Manzana, Pera, Kiwi.

Barazkiak, frutarbola desberdinak eta fruitu txikiak. Hortalizas, frutales diversos y frutos pequeños.

Municipio: Iurreta BIZKAIA Tel: 946816350

KATALOGOAN

LURRETXEKO Isabel Pérez

INFO. GEHIGARRIA

1591

INFO. +

Olatz Odiaga

Municipio: Mundaka BIZKAIA Móvil: 645709245 E-mail: o.odiaga@hotmail.com

KATALOGOAN

SASIPEKO UZTAK

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

Municipio: Lemoiz BIZKAIA Móvil: 660073444 E-mail: kakharel@yahoo.es

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

117


BARAZKIAK ETA FRUTA HORTALIZAS Y FRUTA 1599

1603

PULLA Fernando Lejarza

Joseba Koskorrotza

Barazkiak, kiwiak eta irasagarrak. Hortalizas, Kiwi y membrillo.

Famili arteko nekazaritza, bertokoa, sasoikoa eta iraunkor baten aldekoa da gure apustua. Itsasoa alde batetik mendia bestetik, kresalak eta izerdiak topo egiten duten lekuan, hor kokatzen da Mendiola baserria, Bedaronan, Ea gainean Otoio alboan. Hortalizas

Municipio: Elorrio BIZKAIA Tel: 946820597 Móvil: 644028136 E-mail: pullabaserria@gmail.com

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

1622

INFO. +

Municipio: Ea BIZKAIA Tel: 946842890 Móvil: 690962401 E-mail: jkoskor@hotmail.com

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

1623

ILLART BACETA

GORKA LOPATEGI Gorka Lopategi

Nire negutegiak Abadiñoko Gaztelua auzoan daude, sasoiko ortuariz beteak. Matienako eta Durangoko azokatan saltzen ditut barazkiak, baita etxetik ere, zuzeneko salmenta eginez. Nekazaritza ekologikoa hautatu nuen ingurugiroa zainduz, barazki osasuntsuagoak ekoizten direlako. Hortalizas

Mahatsa eta frutarbola desberdinak. Uva y frutales diversos.

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

Municipio: Bakio BIZKAIA Tel: 946194890 Móvil: 656797974 E-mail: glopategui@euskalnet.net

KATALOGOAN

1629 GARBIÑE SALEGUI

INFO. GEHIGARRIA

1633

INFO. +

MENTXU AMUNATEGUI

Garbiñe Salegui

Mari Carmen Amunategui

Kiwi eta barazkiak. Kiwi y hortalizas.

Marrubiak, barazkiak, usain belar eta sendabelarrak. Fresas, hortalizas, plantas aromáticas y medicinales.

Municipio: Ajangiz BIZKAIA Móvil:616983931 E-mail: garbi.salegui@hotmail.com

KATALOGOAN

INFO. +

Illart Baceta

Municipio: Abadiño BIZKAIA Tel: 946810974 Móvil: 618484168 E-mail: jefeilario@hotmail.com

KATALOGOAN

MENDIOLA

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

Municipio: Mundaka BIZKAIA Móvil: 615716733 mentxuamunategi@gmail.com

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +


BARAZKIAK ETA FRUTA HORTALIZAS Y FRUTA 1637

1641 GAZTAÑAZABALAGA

LARRABASTER TXIKI Alberto Aizpuru

Hérica Ribeiro

Barazkiak eta frutarbola desberdinak. Hortalizas y frutales diversos.

Barazkiak Hortalizas

Municipio: Atxondo BIZKAIA Móvil: 663341128 E-mail: iratiibanez@huhezi.edu

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

1642

INFO. +

Municipio: Zamudio BIZKAIA Tel: 944445884 Móvil: 664740109 E-mail: hericadoce@hotmail.com

KATALOGOAN

1657

GAIZKA USATORRE

Alvaro García

Kiwi

Barazkiak Hortalizas

INFO. GEHIGARRIA

1685

INFO. +

INFO. +

ALVARO GARCÍA

Gaizka Usatorre

Municipio: Gatika BIZKAIA Móvil: 676487504 E-mail: egr-xxi@hotmail.com

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

Municipio: Getxo BIZKAIA Tel: 652927851 Móvil: 644057060 alvarogarciadel@euskalnet.net

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

ECOrazon Orhan Yigit

Municipio: Larrabetzu BIZKAIA Móvil: 678960857 E-mail: ecorazon211@yahoo.com Barazkiak Hortalizas

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

119


Gipuzkoa


BARAZKIAK ETA FRUTA HORTALIZAS Y FRUTA 0378

0783

LAPATZA Tomas Larrañaga

Pello Rubio

1990tik nekazaritza ekologikoa lantzen, bultzatzen eta erakusten daramagu, bertakoa eta gertukoa. 4000m² negutegi, 15000m² ortu eta 10000m² sagarrondo ditugu. Hiru azokatara joaten gara astero: Antzuolara, Arrasatera (ostiraletan), Bergarara (larunbatetan). Hortalizas y manzanas.

Guk fruta, ortuariak eta barazki ekologikoak hurbiltzen dizkizugu zuk gozatzeko. Nosotros te acercamos la fruta , hortalizas y verdura ecológica y tú la disfrutas.

Municipio: Antzuola GIPUZKOA Tel: 943766341 Móvil: 615797543 Web: www.lapatza.com

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

0785

INFO. +

Municipio: Elgoibar GIPUZKOA Tel: 943742085 Móvil: 630056611 Web: www.euskalnet.net/txillarre

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

1288

ARISTONDO

Barazkiak Hortalizas

Realizamos producción de manzana de sidra en una preciosa pradera protegida de los vientos del norte y con buena exposición. Son 7 las variedades locales plantadas. En los meses de septiembre y octubre invitamos a los clientes alojados en el agroturismo a la recogida de manzanas.

INFO. +

Municipio: Aizarnazabal GIPUZKOA Móvil: 616072628 E-mail: sarasolagro@yahoo.es

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

1290

TXORTENGUA

INFO. +

HAUNDITI

Felix Larrañaga

Xabier Agirre

El caserío Txortengua está situado en el valle de Oikia (Zumaia), y desde siempre ha producido manzanas para la elaboración de sidra natural. Producimos manzanas ecológicas para el autoconsumo y venta directa.

Nekazaritza aritzen ziren arbasoengandik jasotako lurretan, eta bertako lur eta paisaiek sorrarazitako sentsibilitateari erantzunez, 80garren hamarkadatik ari naiz baratza eta frutarbolak ekologikoan lantzen. Hortalizas, nueces, manzana y kiwi.

Municipio: Zumaia GIPUZKOA Tel: 943860554 Móvil: 649828027 E-mail: maripi98@hotmail.com

KATALOGOAN

SARASOLA ZAHAR Ana Maria Mugica de Leiva

INFO. GEHIGARRIA

1289

INFO. +

Luis Francisco Lizarralde

Municipio: Donosti GIPUZKOA Tel: 943215558 Móvil: 600524037 E-mail: aristondo1@euskalnet.net

KATALOGOAN

TXILLARRE

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

Municipio: Azpeitia GIPUZKOA Móvil: 687977174 E-mail: xabier.agirre@bizkaia.net

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

121


BARAZKIAK ETA FRUTA HORTALIZAS Y FRUTA 1291

1293

HARISTIZABAL Hariztizabal Baserria E.Z.

Lorea Osoro

Gaur egun, ibilian, ibilian ikasiz frutazaintza eta okintza dugu lanbide. Frutazaintza: 2,5 ha. Batik bat sagarrondoak, baita kiwi, udare, aran, urritz… Bertako barietateak berreskuratuz. Gordinik jateko eta zukua ere egiten dugu lagunentzat.

Patata, barazkiak, babarrunak eta sagarrak. Patata, hortalizas, alubias y manzanas.

Municipio: Ezkio-Itsaso GIPUZKOA Tel: 943161945 Móvil: 675874898 E-mail: xakizu@euskalnet.net

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

1295

INFO. +

Municipio: Elgoibar GIPUZKOA Tel: 943743227 Móvil: 626217423

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

1296

LAHARDI

Barazkiak, sagarra eta mahatsa. Hortalizas, manzana y uva.

Gure baserrian, fruta desberdinak lantzen ditugu lau hektareetan, beraiekin marmeladak prestatzeko: Ahabia, Ahuakatea, Kakia, Andere-mahatsa, Arana, Feijoa, Gerezia, Ginga, Irasagarra, Kiwi, Gurbitza, Magurdia, Mahatsa, Masusta, Mazpila, Mertxika, Mizpira, Sagarra, Udarea.

INFO. +

Municipio: Abaltzisketa GIPUZKOA Tel: 943654033 Web: www.naerahaundi.com

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

1302

SOSOLA

INFO. +

SAROBE BASERRIA

Sosola, E.Z.

Gregorio Zuaznabar

Gure apostua baserrian eta baserritik bizitzea izan da. Baserri inguruko 17hatan 120 buruko artaldea mantentzen dugu eta baserriko ogi integrala ere ekoizten dugu. Sagarra, patata eta barazkiak baditugu.

Geure produktu nagusiak barazki eta esne gordin edota pasteurizatu ekologikoak dira, horrez gain, hainbat frutarbola ere baditugu. Baratzagintzarako 3000 m2 aire librean eta 250 m2-ko negutegian ditugu.

Municipio: Eibar GIPUZKOA Tel: 943207254 Móvil:639046428 E-mail: ganbaratxo@hotmail.com

KATALOGOAN

NAHERA Angela Margaret Linskey

INFO. GEHIGARRIA

1300

INFO. +

Ion Goenaga

Municipio: Getaria GIPUZKOA Tel: 943140317 E-mail: iarrietae@gmail.com

KATALOGOAN

ANTXOLA

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

Municipio: Anoeta GIPUZKOA Tel: 943691460 Móvil: 608890667 E-mail: gzuaznabar@hotmail.es

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +


BARAZKIAK ETA FRUTA HORTALIZAS Y FRUTA 1303 BARAZKI BIZIDUNAK

1315

Iñaki Garcia

Juan Luis Irastorza y Otros, S.C.

Barazkiak Hortalizas

Aldabazahar elkartea, orain dela 20 urte hasitako proiektua: gaztandegia (ahuntz, behi eta ardi gazta, iogurrak, gazta zahar krema), okindegia (ogia, galtzuri eta zekalearen legami amaz egina, madalenak, pastak, bizkotxoak…), garaian garaiko barazkiak …

Municipio: Berrobi GIPUZKOA Móvil: 687878936 E-mail: mapilo@live.com

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

1318

INFO. +

Municipio: Tolosa GIPUZKOA Tel: 943654771 Móvil: 649158139 Web: www.aldabazahar.com

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

1321

MOKOROA

Nekazaritza jarduera hau etxe inguruan dauzkagun bi baratzetan burutzen dugu, bertan ekoitzitakoa autokontsumorako eta hainbat familien kontsumora dago bideratuta. Baratzaz gain fruta-arbola ugari ere baditugu.

Iriarte baserrian kiwi ekologikoaren ekoizpen txiki bat daukagu. Kostaldean egonik, gure kiwiek denbora gehiago daukate hazteko eta ondorioz zaporetsuagoak dira. Donostiako zenbait dendatan saltzen ditugu, baita zuzenean etxean ere.

INFO. +

Municipio: Donostia GIPUZKOA Tel: 943311144 Móvil: 695726893 E-mail: caserioiriarte@telefonica.net

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

1336

EKOIGOA

Mª Isabel Lizarazu

Gure jarduera nagusia nekazal-turismoa izanik, baserriko ekoizpena mantentzen dugu. Ekoizpenaren zati gehiena nekazalturismoan bertan erabiltzen dugu.

Sagarrak eta intxaurrak Manzanas y nueces

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

INFO. +

BEAIN

Iratxe Igoa

Municipio: Urretxu GIPUZKOA Tel: 943724952 Móvil: 638052432 E-mail: maixajoamju@gmail.com

Municipio:Aizarnazabal GIPUZKOA Tel: 943148386 Móvil: 656737288 E-mail: ekoigoa@euskalnet.net

KATALOGOAN

IRIARTE Mª Mercedes Fdz de Barrena

INFO. GEHIGARRIA

1332

INFO. +

Ignacio Maria Gorosabel

Municipio: Azkoitia GIPUZKOA Tel: 943853429 Móvil: 652700230 E-mail: igorosabel@hotmail.com

KATALOGOAN

ALDABA-ZAHAR

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

123


BARAZKIAK ETA FRUTA HORTALIZAS Y FRUTA 1337

1340

ALTZUKARAN Jorge García.

Javier Prada

2002tik alta emanda nekazaritza ekologikoan ekintza printzipala garaiko barazkien ekoizpenean baita landare aromatikoenean eta landatutatko fruta arbolen fruituak jasorzean datza, beti ere halako usain, zapore kalitate eta nutriente zoragarriak eskeitzen dizkigun lurra errespetatuz. Hortalizas, manzanas, peras, ciruelas.

Barazkiak Hortalizas

Municipio: Zegama GIPUZKOA Móvil: 635748153 E-mail: altzukaran@hotmail.es

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

1349

INFO. +

Municipio: Urnieta GIPUZKOA Tel: 943330136 Móvil: 600524010 E-mail: ekobelarbide@hotmail.com

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

1352

ESPILLA

SORONEA Izaskun Uranga y Otra, S.C

Barazkiak eta sagarrak. Hortalizas y manzanas.

Barazkiak, babarrunak, sagarrak, kiwia, fruitu lehorrak, patata Hortalizas, alubias, manzana, kiwi, frutos secos, maiz, patata

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

Municipio: Berrobi GIPUZKOA Tel: 943683064 Móvil: 685734729

KATALOGOAN

1357 LAMAÑO-ETXEBERRI

INFO. GEHIGARRIA

1359

Agurtzane Díaz

Barazkiak Hortalizas

Barazkiak Hortalizas

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

INFO. +

LOIDI

Lamaño-Etxeberri Elkartea, S.C. Municipio: Bergara GIPUZKOA Tel: 943763506 Móvil: 657795362 E-mail: maristegi@wanadoo.es

KATALOGOAN

INFO. +

Mª Pilar Eskisabel

Municipio: Ataun GIPUZKOA Tel: 943181023 Móvil: 618609441 E-mail: pili.espilla@gmail.com

KATALOGOAN

JAVIER PRADA

Municipio: Bergara GIPUZKOA Tel: 943769766 Móvil: 661682593 E-mail: agurtzane.diaz@gmail.com

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +


BARAZKIAK ETA FRUTA HORTALIZAS Y FRUTA 1362

1369 GALARRAGA GOENA

AGERRE Jose Lizarralde

Andeka Egiguren

Barazkiak, intxaurrak, sagarrak eta frutarbola desberdinak. Hortalizas, nueces, manzanas y frutales diversos.

Barazkiak, intxaurrak, sagarrak. Hortalizas, nueces, manzanas.

Municipio: Zumarraga GIPUZKOA Tel: 943726431 Móvil: 675711147 E-mail: anagerre@hotmail.com

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

1384

INFO. +

Municipio: Errezil GIPUZKOA Móvil: 650681595 galarragagoena@euskalerria.org

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

1396

IRURE

Jose Antonio Olano y otros S.C.

Comercializamos nuestra producción en cestas semanales de hortalizas de temporada, que repartimos en Azpeitia y en Donostia. Desde el momento en el que decidimos dedicarnos plenamente a la agricultura ecológica, hemos querido acercar el huerto a nuestros clientes, hacerles sentir que en Errezil tienen su propia huerta, atendida por nosotros.

Barazkiak eta sagardorako sagarra. Hortalizas y manzanas de sidra.

INFO. GEHIGARRIA

1400

INFO. +

Municipio: Astigarraga GIPUZKOA Tel: 943551589 Móvil: 685736113 Web: www.lizardibaserria.com

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

1401

AMENABAR

Mª Rosario Arruti

Barazkiak Hortalizas

Sagardorako sagarra. Manzanas de sidra.

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

INFO. +

TXINDURRI ITURRI

Manuel Labaca

Municipio: Beizama GIPUZKOA Tel: 943581037 Móvil: 616917482 E-mail: manulabaka@gmail.com

KATALOGOAN

LIZARDI

Joxe Ramon Agirre

Municipio: Errezil GIPUZKOA Tel: 943500001 Móvil: 675711907 E-mail: irurebaserria@gmail.com

KATALOGOAN

INFO. +

Municipio: Deba GIPUZKOA Tel: 943199389 Móvil: 618716617 Web: www.txindurri.com

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

125


BARAZKIAK ETA FRUTA HORTALIZAS Y FRUTA 1406

1415

URAIN Miguel Angel Yeregui

Oihana Unanue

Barazkiak, intxaurrak, sagarrak, udareak. Hortalizas, nueces, manzanas, peras.

Familiako aktibitate moduan, 1 ha. inguru sagarrondo eta intxaurrondo eta urritz batzuk ditugu. Sagarrondoen artean, barietate nagusiena Errezila da, berau mahai sagar eta sagardo sagar moduan kontsideratzen delarik. Sagar gehiena sagardotarako eta muztioa egiteko erabiltzen dugu. Intxaurrak eta urrak saltzen ditugu, salmenta zuzenaren bidez.

Municipio: Deba GIPUZKOA Tel: 943199175 Móvil: 645008355 E-mail: mikelyeregui@hotmail.com

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

1417

INFO. +

Municipio: Azpeitia GIPUZKOA Tel: 943080826 Móvil: 600397630 E-mail: unanueo@hotmail.com

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

1419

LARRAXKO

INFO. +

KORTA

Mª Jose Korta

Mª Carmen Iparraguirre

Barazkiak, sagarrak Hortalizas, manzanas

Baratzaz gain, fruta ere ekoizten dugu, kiwiak eta marrubiak. Azkoitiako azoka plazan aurkituko gaituzu, Oreka Bioelkartearen postuan Además de hortalizas, también producimos fruta (kiwi y fresa). Nos encontrarás en la Plaza del Mercado de Azkoitia, en el puesto de Oreka Bioelkartea.

Municipio: Aizarnazabal GIPUZKOA Tel: 943147829 Móvil: 665737258 E-mail: artehaitz@hotmail.com

KATALOGOAN

OIHANA UNANUE

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

Municipio: Azkoitia GIPUZKOA Móvil: 619615217

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +


BARAZKIAK ETA FRUTA HORTALIZAS Y FRUTA 1449

1459

MATTENEA Mattenea Goiz Nabar, E.Z.

Mª Victoria Errasti

Mattenea baserria Jaizkibel mendiko magalean dago. Gaur egun baratzak 900m2 tunel azpian eta 2500m2 kanpoan ditu Urte sasoi bakoitzari tokatzen zaion barazkiak ekoizten ditugu eta ahalik eta ezkeintza handiena izaten saiatzen gara. Bidasoa bailaran salmenta zuzenaren bidez saltzen ditugu barazkiak.

Fruta mota asko ekoizten ditugu Azkoitiako Epelarre baserrian: okaran eta sagar mota ezberdinak, txermenak, mizpirak,… Oreka Bioelkartearen bidez merkaturatzen dugu gure ekoizpena, baita zuzenean baserrian ere.

Municipio: Hondarribia GIPUZKOA Móvil: 605742275

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

1463

INFO. +

Municipio: Azkoitia GIPUZKOA Tel: 943852189 Móvil: 699659141

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

1471

Mª LOURDES BERISTAIN

Ignacia Lekuona

Barazkiak eta frutarbola desberdinak. Hortalizas y frutales diversos.

Sagardorako sagarra. Manzanas de sidra.

INFO. GEHIGARRIA

1484

INFO. +

Municipio: Oiartzun GIPUZKOA Móvil: 635710188 E-mail: iolaitz@itsasmendikoi.net

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

1497

SANDRA CLIVILLE

INFO. +

JOSE ÁNGEL CRISTOBALENA

Sandra Cliville

Jose Ángel Cristobalena

Barazkiak Hortalizas

Barazkia, intxaurrak, frutarbola desberdinak eta sendabelarrak. Hortalizas, nueces, frutales diversos y plantas medicinales.

Municipio: Ataun GIPUZKOA Móvil: 699460975 E-mail: cabraclivi@yahoo.com

KATALOGOAN

INFO. +

ARANBURU

Mª Lourdes Beristain

Municipio: Getaria GIPUZKOA Tel: 943890690 Móvil: 678586767 Web: www.beristain.es

KATALOGOAN

EPELARRE

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

Municipio: Asteasu GIPUZKOA Móvil: 627400209 E-mail: bioaztie@hotmail.com

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

127


BARAZKIAK ETA FRUTA HORTALIZAS Y FRUTA 1502 JOXE RAMÓN LARREA

1505 ELKANO BARATZAK

Joxe Ramón Larrea

Luis Miguel Herranz

Barazkiak, gaztainak, fruitu txikiak. Hortalizas, castañas y frutos pequeños.

Barazkiak, sagarrak. Hortalizas, manzanas

Municipio: Asteasu GIPUZKOA Tel: 943452756 Móvil: 620757670

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

1508

INFO. +

Municipio: Aia GIPUZKOA Móvil: 646031599 E-mail: micros77@hotmail.com

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

1510

ERAÑAZABAL

Aitor Eizmendi

Barazkiak Hortalizas

Sagardo ekologikoa egiten dugu. Ibañarrietako inguru hauetan betidanik egin izan da sagardoa. Gu duela 20 urte hasi ginen lehendabiziko sagarrondoak aldatzen, eta orain 4 hektareako sagastia dugu, bertako sagar baritetateekin, eta nekazaritza ekologikoko baldintzetan.

INFO. GEHIGARRIA

1517

INFO. +

Municipio: Zestoa GIPUZKOA Tel: 943148033 Móvil: 649326428 E-mail: xixario@euskalerria.org

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

1518

GURUTZETA

INFO. +

ELUR-ZULO

Xabier Manterola

Joseba Imanol Aranburu

Barazkiak eta frutarbola desberdinak (udareak, aranak, gereziak, kiwiak, kakiak, albarikokeak, hurrak etab.) Hortalizas y frutales diversos (peras, ciruelas, cerezas, kiwis, kaki, albaricoques, avellanas, etc.)

Sagarrak Manzanas

Municipio: Irura GIPUZKOA Móvil: 699949451 E-mail: gurutzetabaserria@gmail.com

KATALOGOAN

AITOR EIZMENDI

Mª Jesús Revuelta y Otros, S.C.

Municipio: Eskoriatza GIPUZKOA Tel: 943534934 Móvil: 655724712 E-mail: almarax@euskalnet.net

KATALOGOAN

INFO. +

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

Municipio: Donostia GIPUZKOA Tel: 943691324 Móvil: 615787057

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +


BARAZKIAK ETA FRUTA HORTALIZAS Y FRUTA 1523

1524

YOLANDA SAGARMINAGA Yolanda Sagarminaga

Jose Luis Olaciregui

Barazkiak eta frutarbola desberdinak (kiwi, sagar, udare, brinoi, melokotoi, arana, gerezia). Hortalizas y frutales diversos (kiwi, manzana, pera, briñón, melocotón, ciruela, cereza).

Sagardorako sagarra. Manzanas de sidra.

Municipio: Donostia GIPUZKOA Tel: 946257624 Móvil: 656719278

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

1549

INFO. +

Municipio: Oiartzun GIPUZKOA Tel: 943492509 Móvil: 661858158 Web: www.peluaga.com

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

1551

ASKASIBAR

Gaur egun, ekoizten ditugun barazkiek 20 familia elikatzen dituzte, asteroko otarren sistema bidez. Ekoizten ditugun produktuen beste zati bat Arrasateko asteroko azokan saltzen ditugu.

Sasoian-sasoiko barazkiak landatzen ditugu, azoketan ikusten ditugun ohiko barazkiez gain, bertan ezezagunak direnak baina bertoko kliman ondo hasten direnak bilatzen saiatzen gara. Betikoak eta batez ere bertoko barietateak, alde batera utzi gabe.

INFO. +

Municipio: Deba GIPUZKOA Tel: 943191755 Móvil: 652743737 E-mail: Potonisx2@hotmail.com

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

1578

IÑAKI URTEAGA IÑARRA

INFO. +

BIOURKIZU

Iñaki Urteaga

Maria Amaia Irazusta

Sagardorako sagarra. Manzanas de sidra.

Juan Urkizu eta Amaia Irazusta senaremazteak gara eta barazki biologikoak ekoizten ditugu. Barazkiez gain, txahal edo moxal haragi paketeak, kontserbak, bai kremak edo mermelada bereziak, guztiak maitasunez zainduak, gure bezeroak dasta dezaten naturak eskeintzen duen edertasuna beraien ahoetan, goxo-goxo.

Municipio: Deba GIPUZKOA Tel: 943191967 Móvil: 669855160 E-mail: oblanco@irakasle.net

KATALOGOAN

DONIENE BERRI Doniene Berri, S.C

INFO. GEHIGARRIA

1571

INFO. +

Rakel Pérez de Arenaza

Municipio: Arrasate GIPUZKOA Tel: 943797531 E-mail: askasibar13@hotmail.com

KATALOGOAN

PELU-ZAHAR

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

Municipio: Azpeitia GIPUZKOA Tel: 943080540 Móvil: 685759102 Web: www.biourkizu.com

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

129


BARAZKIAK ETA FRUTA HORTALIZAS Y FRUTA 1582

1585

IPARRAGIRRE SAGARDOAK Iparragirre Sagardoak, S.L.

Simon Ubera

Oso garbi dugu naturala eta bertako sagarraren aldeko apustua egin nahi dugula gure sagardotegian eta ekologikoaz gaiz labelarekin egin dugu, bertakoaren bermetasun eta kalitatea ziurtatzeko.”

Gaztaindizarren modu ekologikoan landutako fruitu eta barazkiez osatutako saskiak eskaintzen dizkiegu gure bezeroei, kalitatezko produktu fresko eta osasungarriak eskaintzeko asmoz. Garaian garaiko barazki barietate zabalaz gain, fruitu txikiak (marrubiak, ahabiak) eta bestelako fruituak (sagarrak, udareak, kiwiak, etab.) lantzen ditugu.

Municipio: Hernani GIPUZKOA Tel: 943550328 Móvil: 639053310 Web: www.iparragirre.com

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

1586

INFO. +

Municipio: Zarautz GIPUZKOA Tel: 943832825 Móvil: 696395882 E-mail: simonic74@yahoo.es

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

1593

BURNIENEA

Gaizka Olabarrieta

Burnienean sasoiko barazkiak, sendabelar eta usainbelarrak, eta fruitu txikiak topatuko dituzu. Etorri nahi baduzu, Aiako Urdaneta auzoan gaude (Zarautz gainean). Salmenta zuzena egiten dugu, sasoiko produktuen otzarak banatzen ditugu. Deitu beldur gabe!

Barazkiak, sagarrak. Hortalizas, manzanas.

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

Municipio: Bergara GIPUZKOA Móvil: 664213737 E-mail: kimua79x@gmail.com

KATALOGOAN

1604 ARRATZAIN SAGARDOA

INFO. GEHIGARRIA

1614

INFO. +

EKOALBORAZ

Aitor Lizaso

Myriam Onaindia

Usurbilgo sagardotegitik, gure sagastiek Urumearen joana begiratzen dute. Sagardo orekatua da gurea, ez oso azidoa, sagar zapore handikoa eta koloreduna. Kupeletik zuzenean dazta daiteke gure sagardotegian.

Kanpoko eta negutegiko barazkiak eta fruituak (kiwiak, sagarrak, arandanoak, masustak...) ekoizten ditugu. Producimos verduras al aire libre y en invernadero, así como diversas frutas: kiwis, manzanos, arándanos, frambuesas...

Municipio: Usurbil GIPUZKOA Tel: 943366663 Móvil:606340747 www.agroturismoarratzain.com

KATALOGOAN

INFO. +

ZULOETA

Denis Mujika

Municipio: Zarautz GIPUZKOA Móvil: 630375720 Web: www.burnienea.com

KATALOGOAN

GAZTAINDIZAR

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

Municipio: Elgoibar GIPUZKOA Móvil: 688613156 E-mail: ekoalboraz@gmail.com

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +


BARAZKIAK ETA FRUTA HORTALIZAS Y FRUTA 1617

1618

OTXIA Antonio Etxagibel

Juan Martin Urreizti

Artazubiaga baserria Arrasateko Bedoña auzoan kokatzen da. Barazkiak, fruta eta txakolina egiteko mahatsa daukagu. Kasu guztietan, ekoizpen mugatua da: baserria mantentzeko, kultura zaintzeko, ohiturak gordetzeko eta paisaia kudeatzeko lain. Izan ere, benetan nahi duguna da egungo gizartean hain gaitza den bizi-bide honi eustea.

Kanpoko eta negutegiko barazkiak eta fruituak (kiwiak, sagarrak, arandanoak, masustak...) ekoizten ditugu. Producimos verduras al aire libre y en invernadero, así como diversas frutas: kiwis, manzanos, arándanos, frambuesas...

Municipio: Arrasate GIPUZKOA Tel: 943791448 Móvil: 639651340 E-mail: artazubiaga@telefonica.net

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

1619

INFO. +

Municipio: Mutriku GIPUZKOA Tel: 943604134 E-mail: basailun@hotmail.com

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

Ana Tramon

Zuriñe Galarza

Intxaurrak, Kiwiak eta frutarbola desberdinak Nueces, kiwi y frutales diversos.

Frutarbolak, basoko fruitu gorriak, fruitu lehorrak. Frutales, frutos del bosque, frutos secos.

INFO. GEHIGARRIA

1673

INFO. +

Municipio: Beasain GIPUZKOA Tel: 943884825 Móvil: 630534074 E-mail: zurine.galarza@gmail.com

KATALOGOAN

MIKEL LOPEZ Municipio: Legorreta GIPUZKOA Móvil: 679933849 E-mail: atzerrian@gmail.com Barazkiak Hortalizas

Somos una envasadora y distribuidora de todo tipo de productos ecológicos de calidad. Envasamos y etiquetamos de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes. Frutas y hortalizas

INFO. +

INFO. +

Mikel Lopez

Municipio: GIPUZKOA Municipio:Elgoibar Irun GIPUZKOA Móvil: 688613156 Tel: 943628285 E-mail: ekoalboraz@gmail.com www.tiendavirtualecologica.com

INFO. GEHIGARRIA

INFO. GEHIGARRIA

1690

TRIBAL TRADING

Myriam Onaindia Tribal Trading S.C

KATALOGOAN

INFO. +

1650 ZURIÑE GALARZA

ATZABAL Municipio: Arrasate GIPUZKOA Móvil: 652746326

KATALOGOAN

EKOALBORAZ-BASAILUN

KATALOGOAN

INFO. GEHIGARRIA

INFO. +

131


133


www.eneek.org

catalogo Eco Euskadi 2012  

catalogo de productos ecologicos