Page 1

ENERGIES RENOVABLES I NO RENOVABLES.

Enedina Escribano Garcia 3r ESO A


INDEX • • • •

Energies Renovables ENERGIA EÒLICA ENERGIA SOLAR ENERGIA HIDRÀULICA ENERGIA MAREOMOTRIU

• •

Energies No Renovables COMBUSTIBLES FÒSSILS COMBUSTIBLES NUCLEARS

• AGROCOMBUSTIBLES


ENERGIES RENOVABLES • Conjunt de fonts d’energia que periòdicament es troben a disposició dels humans que aquests són capaços de transformar en energia útil.

+ INFO


ENERGIA EÒLICA • Es la energia s’obtenen del vent. L’energia cinètica generada per l’efecte dels corrents d’aire, i que es transformada en d’altres formes útils per a les activitats humanes.

+INFO


ENERGIA SOLAR

• TÈRMICA: a l‘energia alliberada en forma

és l'energia que prové del sol en ones electromagnètiques. La utilització d'aquesta energia per a fins humans és renovable, ja que l'energia rebuda del Sol no canvia pel fet d'utilitzar-la.

de calor.

• Hi ha de dos tipus: ELÈCTRICA:a la forma d'energia que resulta

+ INFO

de l'existència d'una diferència de potencial entre dos punts, el que permet establir un corrent elèctric entre els dos quan se'ls posa en contacte per mitjà d'un conductor elèctric. INDEX


ENERGIA HIDRÀULICA • A aquella que s'obté de l'aprofitament de les energies cinètica i potencial del corrent de l'aigua, salts d'aigua o marees

+ INFO INDEX


ENERGIA MAREOMOTRIU • s'origina en darrer terme per l'acumulació i concentració de l'energia solar ja que els vents que produeixen l‘onada estan causats per diferències de pressió per la radicació solar

+ INFO INDEX


ENERGIES NO RENOVABLES • és aquella font d‘energia que una vegada exhaurida no es podrà o serà molt costós i difícil tornar a ser aconseguida.


COMBUSTIBLES FÒSSILS • es poden utilitzar en forma sòlida (carbó), líquida (petroli) o gasosa (gas natural).

+ INFO

INDEX


COMBUSTIBLES NUCLEARS • El nucli àtomic d'elements pesants, com l‘urani, pot ser desintegrat (fissió nuclear) i alliberar energia radiant i cinètica.

+ INFO INDEX


AGROCOMBUSTIBLES • L‘agromassa i els Agrocombustibles són combustibles que es cremen per a obtenir energia en motors o en centrals tèrmiques , de vegades barrejats amb combustibles fòssils, però que procedeixen de vegetals (fusta, blat, etc.) conreats extensivament o de productes de ramaderia, que posteriorment han de ser tractats industrialment + INFO

INDEX

Tecno enedina escribano garcia