Sterkari í starfi - Haust 2022

Page 1

STERKARI Í STARFI

HAUSTMISSERI 2022


ENDURMENNTUN er leiðandi á íslenskum símenntunarmarkaði og framboð námskeiða er mikið og fjölbreytt. Við leggjum metnað okkar í að mæta væntingum viðskiptavina og höfum virk tengsl við Háskóla Íslands, atvinnulíf og samfélag. Bæklingurinn Sterkari í starfi er einungis gefinn út á rafrænu formi og inniheldur fjölbreytt námskeið á mörgum fagsviðum, sem hugsuð eru fyrir fólk til að efla sig í starfi. Endurmenntun hefur undanfarið stóraukið úrval sitt á fjarnámskeiðum og í bæklingi þessum verða þau námskeið sem öruggt er að verði kennd í fjarkennslu merkt með myndavélatákni. Fjarnámskeiðin fara fram í rauntíma í ZOOM þar sem þátttakendur geta tekið virkan þátt í umræðum með kennara. ÁTT ÞÚ RÉTT Á STYRK FRÁ STÉTTARFÉLAGI TIL AÐ SÆKJA NÁMSKEIÐ EÐA NÁM? Stéttarfélög styrkja félagsmenn sína til að sækja nám og námskeið. Einnig veitir Vinnumálastofnun styrki til ýmissa námstækifæra. Endurmenntun hvetur alla til að sækja sér þá styrki sem þeir eiga rétt á. Hafðu samband við þitt stéttarfélag og kannaðu málið!

Ritstjórn: Þórunn Arnaldsdóttir Ábyrgð: Halla Jónsdóttir endurmenntunarstjóri Umbrot: Sigrún K. Árnadóttir Innihald bæklingsins er birt með fyrirvara um breytingar.


S TJ Ó R N U N O G F O R Y S TA

INNGANGUR AÐ LEAN

MANNAUÐSSTJÓRNUN FYRIR NÝJA STJÓRNENDUR

- GRUNNATRIÐI STRAUMLÍNUSTJÓRNUNAR

SKOÐA

SKOÐA

LEADING WITH EMOTIONAL INTELLIGENCE SKOÐA


S TJ Ó R N U N O G F O R Y S TA

ERFIÐ STARFSMANNAMÁL SKOÐA

ÁHÆTTUSTÝRING OG SVIÐSMYNDAGERÐ SKOÐA

VERKEFNASTJÓRNUN

VERKEFNASTJÓRNUN

- FYRSTU SKREFIN

- VERKEFNISÁÆTLUN

SKOÐA

SKOÐA

ORÐSPORSÁHÆTTA OG KRÍSUSTJÓRNUN

ÁRANGURSRÍKARI STARFSMANNASAMTÖL

- HVERNIG MÁ BREGÐAST VIÐ? SKOÐA

SKOÐA


ÁRANGUR Í STARFI

FAGLEG HEGÐUN OG SAMSKIPTI Á VINNUSTAÐ SKOÐA

ÁRANGURSRÍK SAMSKIPTI SKOÐA

ÁRANGURSRÍK TEYMISVINNA SKOÐA

JÁKVÆÐ VINNUSTAÐAMENNING SKIPTIR MÁLI!

GREINING ÁRSREIKNINGA

SKOÐA

SKOÐA


LESTUR ÁRSREIKNINGA

5-4-1: LEIKSKIPULAG FYRIR ÁRANGURSRÍKA FUNDI

SKOÐA

SKOÐA

FRUMKVÆÐI Í SÖLU

FYRIRMYNDAR SKJALASTJÓRN

- VIÐSKIPTAVINUR TIL FRAMBÚÐAR

- AÐFERÐIR OG HAGNÝT RÁÐ

SKOÐA

SKOÐA


JÁKVÆÐ SÁLFRÆÐI – nýjar námslínur hjá Endurmenntun Hjá Endurmenntun er námsframboðið í stöðugri þróun og metnaður er lagður í að bjóða upp á fjölbreytta dagskrá á hverju misseri. Dr. Dóra Guðrún Guðmundsdóttir hefur haft umsjón með diplómanámi Endurmenntunar í jákvæðri sálfræði í fjölmörg ár og nú er stefnan tekin á að gera viðfangsefnið aðgengilegra fyrir þau sem hafa áhuga á að kynna sér fræðin án þess að skuldbinda sig í lengra nám. Hægt er að fá námslínurnar metnar inn í diplómanámið ef fólk hefur hug á að sækja um það síðar. JÁKVÆÐ SÁLFRÆÐI, JÁKVÆÐ HEILSA OG JÁKVÆÐ INNGRIP - FYRIR HEILBRIGÐISSTARFSFÓLK Staðnám SKOÐA

INTRODUCTION TO POSITIVE PSYCHOLOGY AND THE SCIENCE OF WELL-BEING Fjarnám SKOÐA

POSITIVE LEADERSHIP AND POSITIVE PSYCHOLOGY AT WORK Fjarnám SKOÐA

JÁKVÆÐ FORYSTA OG JÁKVÆÐ SÁLFRÆÐI Á VINNUSTAÐ - FYRIR STJÓRNENDUR OG SÉRFRÆÐINGA Á MANNAUÐSSVIÐI Staðnám SKOÐA

POSITIVE SOCIETY - WELL BEING SOCIETY - CREATING THE WORLD WE WANT TO LIVE IN Fjarnám SKOÐA


SÉRSNIÐNAR FRÆÐSLULAUSNIR

Endurmenntun Háskóla Íslands hefur þjónað atvinnulífinu í áratugi og er í stöðugu samtali við fyrirtæki, stofnanir og fagfélög um þarfir fyrir fræðslu. Þetta endurspeglast í fjölbreyttu framboði EHÍ og hægt er að panta stök námskeið þaðan fyrir tiltekna hópa. Einnig er boðið upp á sérsniðnar fræðslulausnir sem geta m.a. innifalið: • Greiningu markmiða og þarfa – innihald fræðslu og kennsluhættir • Hönnun fræðslu í takt við þarfir • Undirbúning og framkvæmd fræðslu • Mat á árangri – eftirfylgd

ÁVINNINGUR Stjórnendur nútímans eru meðvitaðir um að þekking og hæfni starfsfólks er grundvöllur árangurs. En fræðsla er fjárfesting og það skiptir máli að tímanum sé vel varið. Mikilvægt er að vinna faglega að undirbúningi og framkvæmd fræðslu svo að hún skili því virði sem henni er ætlað. Þegar fyrir liggur að fræða þurfi hóp starfsmanna um tiltekið efni er ástæða til að íhuga sérsniðnar lausnir en ávinningur þess felst m.a. í því að þær:

Hitta beint í mark • Svara sértækum þörfum um fræðslu hvað varðar bæði innihald og kennsluhætti • Taka mið af stefnu og starfsemi hvers fyrirtækis (markmiðum, menningu, aðstæðum, tíma o.fl.)

Sveigja sig að aðstæðum • Fræðslan fer fram á þeim tíma sem hentar best. • Góð aðstaða er fyrir hendi í húsnæði Endurmenntunar en

einnig er sjálfsagt að koma með fræðslu inn í fyrirtæki og stofnanir ef það hentar betur. • Stafrænar fræðslulausnir gefa starfsfólki kost á að velja stað og stund sem hentar þeim best.

Efla liðsheild • Skapar vettvang fyrir fólk til að vera samferða í fræðslu, taka umræður og hafa gaman.

Tryggja fagmennsku • Hjá Endurmenntun starfa sérfræðingar í fræðslu með þekkingu á kennslu, áralanga reynslu af þarfagreiningu, undirbúningi og öllum þeim smátriðum í framkvæmd fræðslu sem skipta sköpum þegar á hólminn er komið. • Þarfagreining er ávallt unnin í góðu samstarfi við tengilið þess fyrirtækis eða stofnunar sem um ræðir. • Endurmenntun starfar með kennurum sem eru hæfustu sérfræðingar á hverju sviði, bæði úr háskólasamfélaginu og atvinnulífinu.

Gera árangur mælanlegan • Skýr markmið með fræðslu og faglegur undirbúningur eru grundvöllur þess að hægt sé að meta árangur hennar. • Endurmenntun leggur áherslu á að fylgja því eftir hvort markmiðum með fræðslu hafi verið náð og hefur til þess viðeigandi verkfæri. Ef óskað er eftir nánari upplýsingum um sérpöntuð námskeið og/eða sérniðnar fræðslulausnir þá vinsamlegast sendið póst á endurmenntun@hi.is


NÁMSKEIÐ FYRIR STJÓRNENDUR MEÐ MARGARET ANDREWS

Margaret Andrews frá Higher Ed Associates, býr yfir gríðarlegri reynslu af leiðtogaþjálfun og stjórnun og er meðal þeirra fremstu á sínu sviði. Hún var áður deildarforseti við Harvard háskóla og kennir þar reglulega en einnig stýrði hún MBA náminu í MIT. Andrews starfar sem kennari, ráðgjafi og fyrirlesari víðs vegar um heiminn þar sem hún er eftirsótt fyrir sérfræðiþekkingu sína á stjórnendastarfinu. Í nóvember býður Endurmenntun stjórnendum að kaupa sérsniðna þjónustu í samstarfi við Andrews þar sem hægt er að velja úr þremur námskeiðum sem hægt er að laga að þörfum hvers fyrirtækis. Dagarnir sem námskeiðin eru í boði eru 2. – 4. nóv. en hægt er að hanna þau allt frá hálfum degi upp í þrjá heila daga. Námskeið Andrews eru eftirfarandi:

LEADING FOR CREATIVITY AND INNOVATION PROGRAM Hér er fjallað um hvernig stjórnendur geta nýtt sér aðferðir sköpunarferlisins (e. creative process) til að virkja sköpunarkraft og nýsköpun starfsfólks síns. Námskeiðið er lifandi og hvatt er til virkrar þátttöku í umræðum og æfingum innan hópsins.

MANAGING YOURSELF AND LEADING OTHERS Hagnýtt námskeið um grundvallaratriði stjórnunar. Farið verður ítarlega í allar hliðar stjórnunarstarfsins og hvernig er hægt að þjálfa upp lausnamiðaða stjórnarhætti.

GAME-CHANGING LEADERSHIP Námskeið fyrir stjórnendur sem vilja brúa bilið á milli mismunandi kynslóða og menningarheima á vinnustaðnum og leiða starfsfólk sitt í átt að framtíðinni. Farið verður í breytingastjórnun og hversu mikilvægt það er fyrir stjórnendur að þora að stokka upp í gömlum hefðum og venjum. Námskeið Andrews hafa ávallt fengið afar góðar viðtökur hér á landi en fyrrum þátttakendur hafa meðal annars þetta að segja: Frábær kennslutækni sem er til algjörrar eftirbreytni. Andrews is one of the best teacher I have ever had. Motivational, inspiring. Best training I have attended. I think she is brilliant. She knows so much about the subject and her experience is so vast it’s impressive. She can discuss for hours and explain without even having notes. Áhugasamir geta haft samband við endurmenntun@hi.is. Þeir sem vilja kynna sér stjórnun og leiðtogaþjálfun með Andrews án þess að nýta sér sérsniðnu lausnirnar geta skráð sig á námskeiðið Leading with Emotional Intelligence sem er á dagskrá Endurmenntunar í haust.


ARKITEKTÚR / VERKFRÆÐI

HVERNIG MÁ FYRIRBYGGJA MISTÖK Í OPINBERUM ÚTBOÐUM? SKOÐA

VECTORWORKS ÞRÍVÍDDARHÖNNUN OG BIM SKOÐA

HÖNNUNAR- OG VERKTAKASAMNINGAR SKOÐA

BREYTINGAR Á VERKTÍMA

HLJÓÐ- OG LÝSINGARHÖNNUN

- TAFABÆTUR, BÆTUR VEGNA VERKFRAMLENGINGAR O.FL.

- ÁHRIFARÍKAR LEIÐIR TIL BETRI INNIVISTAR OG UMHVERFIS

SKOÐA

SKOÐA


LAGALEGA HLIÐIN

LÖG UM OPINBER INNKAUP - SAMKEPPNI, GEGNSÆI OG JAFNRÆÐI

SKOÐA

PERSÓNUVERNDARFULLTRÚI - HVAÐAN KOM HANN, HVERT ER HANN AÐ FARA, HVER ER HANN? SKOÐA

RÉTTARÚRRÆÐI VEGNA BROTA Á LÖGUM UM OPINBER INNKAUP SKOÐA

PERSÓNUVERNDARLÖG (GDPR)

SEKTARÁKVARÐANIR VEGNA GDPR

- HVERJAR ERU SKYLDUR LAGANNA OG HVERNIG GETA AÐILAR SEM SÝSLA VIÐ PERSÓNUUPPLÝSINGAR INNLEITT ÞÆR Í STARFSEMI SINNI?

- HVAÐA LÆRDÓM MÁ DRAGA AF NIÐURSTÖÐUM EVRÓPSKRA PERSÓNUVERNDARSTOFNANA?

SKOÐA

SKOÐA


STAFRÆN HÆFNI

MARKAÐSSETNING Á SAMFÉLAGSMIÐLUM SKOÐA

MARKAÐSSETNING Í STAFRÆNUM HEIMI

VERKEFNASTÝRING MEÐ MICROSOFT ONENOTE OG OUTLOOK

SKOÐA

SKOÐA

MICROSOFT POWER BI

MICROSOFT TEAMS FYRIR VIRKA NOTENDUR

SKOÐA

SKOÐA

MICROSOFT TEAMS OG ONEDRIVE SKOÐA


STAFRÆN HÆFNI

MICROSOFT PLANNER OG TEAMS EXCEL - GRUNNATRIÐI

- VERKEFNASTJÓRNUN OG SKIPULAG

SKOÐA

SKOÐA

EXCEL - HELSTU AÐGERÐIR FYRIR VIRKA NOTENDUR SKOÐA

AGILE VERKEFNASTJÓRNUN

EXCEL - FLÓKNARI AÐGERÐIR FYRIR LENGRA KOMNA

SKOÐA

SKOÐA

GAGNASÖFN OG SQL

SQL FYRIRSPURNARMÁLIÐ

SKOÐA

SKOÐA


STAÐLANÁMSKEIÐ

INNRI ÚTTEKTIR FYRIR STOFNANIR OG FYRIRTÆKI SKOÐA

- UPPBYGGING OG INNLEIÐING

GÆÐASTJÓRNUNARKERFI VERÐUR TIL (ISO 9001) - VINNUSTOFA

SKOÐA

SKOÐA

GÆÐASTJÓRNUNARKERFI (ISO 9001)

INNLEIÐING OG REKSTUR UPPLÝSINGAÖRYGGIS SAMKVÆMT ISO/ IEC 27001:2013 SKOÐA

STJÓRNUN UPPLÝSINGAÖRYGGIS SAMKVÆMT ISO/IEC 27001:2013 OG ISO/IEC 27002:2022 - LYKILATRIÐI, UPPBYGGING OG NOTKUN SKOÐA


STAÐLANÁMSKEIÐ

VERND PERSÓNUUPPLÝSINGA MEÐ HLIÐSJÓN AF ISO/IEC 27701:2019 SKOÐA

JAFNLAUNASTAÐALL: VIRKNI OG VIÐHALD JAFNLAUNAKERFIS EFTIR AÐ VOTTUN HLÝST SKOÐA

UMHVERFISSTJÓRNUN - ISO 14001

JAFNLAUNASTAÐALL III: GERÐ VERKLAGSREGLNA OG ANNARRA SKJALA Í GÆÐAKERFUM

SKOÐA

SKOÐA

JAFNLAUNASTAÐALL IV: STARFAFLOKKUN

JAFNLAUNASTAÐALL V: LAUNAGREINING

SKOÐA

SKOÐA


FINNUR ÞÚ EKKI NÁMSKEIÐIÐ SEM ÞIG VANTAR? Það er mikilvægt að námskeiðsframboð EHÍ sé ávallt í takt við eftirspurn og áhuga viðskiptavina okkar. Starfsfólk Endurmenntunar er stöðugt á höttunum eftir nýjum hugmyndum að spennandi námskeiðum og námskeiðsframboðið er í sífelldri þróun. Ef þú ert með hugmynd að námskeiði eða fræðslu sem er vöntun á, endilega smelltu á hlekkinn hér að neðan! HUGMYNDABANKI


LAND OG ÞJÓÐ

ÍSLENSKT NÚTÍMASAMFÉLAG SKOÐA

VEÐURFRÆÐI OG NÆTURHIMINNINN SKOÐA

ÍSLENSK MENNING

ÍSLANDSSAGA

SKOÐA

SKOÐA


HEILBRIGÐISGEIRINN

AÐ SÝNA DJÖRFUNG OG DUG - DARING GREATLY TM SKOÐA

DÁNARAÐSTOÐ - MÁLÞING LÍFSVIRÐINGAR, FÉLAGS UM DÁNARAÐSTOÐ SKOÐA

SKAÐAMINNKANDI HUGMYNDAFRÆÐI MANNÚÐLEG OG GAGNREYND NÁLGUN VIÐ VÍMUEFNANOTKUN SKOÐA

LYFJALAUS MEÐFERÐ VIÐ SVEFNLEYSI

SJÁLFSVÍGSFRÆÐI

SKOÐA

SKOÐA


HEILBRIGÐISGEIRINN

HAGNÝT RÉTTARLÆKNISFRÆÐI FYRIR FAGFÓLK Í HEILBRIGÐIS- OG RÉTTARKERFINU SKOÐA

ORKUSTJÓRNUN - AUKIN ORKA OG VELLÍÐAN SKOÐA

SJÁLFSSKAÐA- OG SJÁLFSVÍGSHEGÐUN UNGLINGA

- ÁFALLAMIÐUÐ NÁLGUN OG ÞJÓNUSTA

SKOÐA

SKOÐA

VANRÆKSLA OG OFBELDI GEGN BÖRNUM

SÁLGÆSLA OG ÁFALLAHJÁLP

- SAMSTARF VIÐ BARNAVERNDARNEFNDIR

- SAMFYLGD Í KJÖLFAR ÁFALLA

SKOÐA

SKOÐA

SÁLRÆN ÁFÖLL


Á ÉG TILVERURÉTT?

KVÍÐI BARNA OG UNGLINGA

- UM LÍÐAN SYSTKINA LANGVEIKRA BARNA

- FAGNÁMSKEIÐ

SKOÐA

SKOÐA

HEILABILUN – INNGANGUR FYRIR FAGAÐILA

VITRÆN GETA OG ENDURHÆFING FÓLKS MEÐ GEÐRASKANIR

SKOÐA

SKOÐA


KENNSLA OG SKÓLASTARF

SÖGUPOKAR – HEILDSTÆTT MÁLÖRVUNAREFNI MEÐ ÁHERSLU Á LÆSI Í VÍÐUM SKILNINGI SKOÐA

GOOGLE UMHVERFIÐ Í NÁMI OG KENNSLU SKOÐA

HVAÐ GERIR KENNARA AÐ GÓÐUM KENNARA?

HATURSORÐRÆÐA, HATURSGLÆPIR OG FORDÓMAR - SAMTAL VIÐ NEMENDUR

SKOÐA

SKOÐA


KENNSLA OG SKÓLASTARF BROSMILDU OG STILLTU BÖRNIN HVERNIG ER HÆGT AÐ GREINA TENGSLAHEGÐUN BARNA SEM BÚA VIÐ HÆTTU? SKOÐA

TRAS - SKRÁNING Á MÁLÞROSKA UNGRA BARNA - RÉTTINDANÁMSKEIÐ SKOÐA

LANGAR ÞIG AÐ BYGGJA UPP JÁKVÆÐARI MENNINGU Í KENNSLUSTOFUNNI? SKOÐA

ALLUR REGNBOGINN Í LEIK- OG GRUNNSKÓLA SKOÐA

TENGSLAVANDI HJÁ LEIK- OG GRUNNSKÓLABÖRNUM - GAGNLEGAR ÁHERSLUR OG AÐFERÐIR SEM LOFA GÓÐU SKOÐA


VELFERÐ - JÁKVÆÐ SÁLFRÆÐI FYRIR STARFSFÓLK SKÓLA

JÁKVÆÐ SAMSKIPTI, SKÖPUNARFLÆÐI OG LÍFSGLEÐI BARNA

SKOÐA

SKOÐA

LEIKSKÓLI FYRIR ALLA - HAGNÝTAR, EINFALDAR OG JÁKVÆÐAR AÐFERÐIR SEM BÆTA HEGÐUN OG LÍÐAN BARNA OG STARFSFÓLKS SKOÐA

MARKVISS ÍHLUTUN Á ÖLLUM SKÓLASTIGUM - VERKFÆRI TIL ÁRANGURS SKOÐA


Endurmenntun HÍ · Dunhaga 7 · 107 Reykjavík sími 525 4444 · endurmenntun@hi.is