{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

STERKARI Í STARFI

VORMISSERI 2020


ENDURMENNTUN er leiðandi á íslenskum símenntunarmarkaði og framboð námskeiða er mikið og fjölbreytt. Við leggjum metnað okkar í að mæta væntingum viðskiptavina og höfum virk tengsl við Háskóla Íslands, atvinnulíf og samfélag. Bæklingurinn Sterkari í starfi er einungis gefinn út á rafrænu formi og inniheldur fjölbreytt námskeið á mörgum fagsviðum, sem hugsuð eru fyrir fólk til að efla sig í starfi.

STARFSTENGDU NÁMSKEIÐIN OKKAR SKIPTAST Í EFTIRFARANDI FLOKKA:

ALMENN VERK– OG TÆKNIFRÆÐI OG ARKITEKTÚR FJÁRMÁL OG REKSTUR HEILBRIGÐIS– OG FÉLAGSSVIÐ STARFSTENGD HÆFNI STJÓRNUN OG FORYSTA UPPELDI OG KENNSLA UPPLÝSINGATÆKNI


JANÚAR

INNSKATTUR: UPPGJÖR OG SKIL VIRÐISAUKASKATTS

EXCEL – FYRSTU SKREFIN

SKOÐA

SKOÐA

ÁRANGURSRÍK FRAMSÖGN OG TJÁNING

SKJALASTJÓRNUN: REKJANLEIKI, VERKLAG OG ÁBYRGÐ

SKOÐA

SKOÐA

MICROSOFT TEAMS OG ONE DRIVE SKOÐA

OUTLOOK – NÝTTU MÖGULEIKANA SKOÐA

LEIKSKÓLI FYRIR ALLA: HAGNÝTAR, EINFALDAR OG JÁKVÆÐAR AÐFERÐIR SEM BÆTA HEGÐUN OG LÍÐAN BARNA OG STARFSFÓLKS SKOÐA

TRAS – SKRÁNING Á MÁLÞROSKA UNGRA BARNA – RÉTTINDANÁMSKEIÐ

WORKSHOP ON ACT FOR CHILDREN AND PARENTS

SKOÐA

SKOÐA


FEBRÚAR

LAGNAKERFI OG VAL Á LAGNAEFNUM

ARKITEKTÚR Á ÍSLANDI Í 300 ÁR – HÖNNUN, MENNING OG PÓLITÍK

SKOÐA

SKOÐA

HITA– OG RAKAÁSTAND BYGGINGARHLUTA

VERKTAKI EÐA LAUNÞEGI

SKOÐA

SKOÐA

MICROSOFT POWER BI

NÝ TILSKIPUN UM GREIÐSLUÞJÓNUSTU – PSD2 – BREYTT BANKAVIÐSKIPTI TIL FRAMTÍÐAR

SKOÐA

SKOÐA

SJÁLFSSKAÐA– OG SJÁLFSVÍGSHEGÐUN UNGLINGA

ÞARMAÞING

SKOÐA

– ÖRVERUFLÓRA (MICROBIOTA) ÞARMANNA SKOÐUÐ Í SAMHENGI SKOÐA


ÁRANGURSRÍK SAMSKIPTI

VERKEFNASTJÓRNUN – FYRSTU SKREFIN

SKOÐA

SKOÐA

VERKEFNASTÝRING MEÐ ONENOTE OG OUTLOOK

UPPLIFUNARHAGKERFIÐ – LISTIN AÐ BÚA TIL EFTIRMINNILEGA UPPLIFUN OG AUKA TEKJUMÖGULEIKA TIL LENGDAR

SKOÐA

SKOÐA

WORDPRESS - GRUNNUR

FERLAGREINING OG TÆKIFÆRI TIL UMBÓTA

SKOÐA

SKOÐA


FEBRÚAR

VEITUREGLUGERÐIN

EXCEL – GRUNNATRIÐI OG HELSTU AÐGERÐIR

SKOÐA

SKOÐA

VIÐSKPTAENSKA –ALÞJÓÐASAMSKIPTI Á ENSKU

SAMKEPPNISRÉTTUR FYRIR STJÓRNENDUR FYRIRTÆKJA – BANN VIÐ SAMRÁÐI KEPPINAUTA OG MISNOTKUN MARKAÐSRÁÐANDI STÖÐU

SKOÐA

SKOÐA

HVATNING OG STARFSÁNÆGJA – ÁHRIF STJÓRNENDA

ORÐSPORSÁHÆTTA OG KRÍSUSTJÓRNUN – HVERNIG MÁ BREGÐAST VIÐ?

SKOÐA

SKOÐA

ÞJÓNANDI LEIÐTOGASTJÓRNUN OG QIGONG LÍFSORKAN – EFLUM JÁKVÆÐA MENNINGU, SAMSKIPTI, EINBEITINGU OG ÁRANGUR SKOÐA

HLUTVERK HÓPSTJÓRANS/ VAKTSTJÓRANS SKOÐA


FEBRÚAR

SÁTTAMIÐLUN

STJÓRNUN FYRIR NÝJA STJÓRNENDUR

SKOÐA

SKOÐA

AÐ LEGGJA GRUNNINN

STARF SÉRKENNSLUSTJÓRA Í LEIKSKÓLUM

– HAGNÝTAR OG GAGNREYNDAR AÐFERÐIR Í BEITINGU SNEMMTÆKRAR ÍHLUTUNAR Í MÁLÖRVUN SKOÐA

TRAS – SKRÁNING Á MÁLÞROSKA UNGRA BARNA

SKOÐA

TENGSLAVANDI HJÁ LEIK– OG GRUNNSKÓLABÖRNUM

– RÉTTINDANÁMSKEIÐ

– GAGNLEGAR ÁHERSLUR OG AÐFERÐIR SEM LOFA GÓÐU

SKOÐA

SKOÐA

VELFERÐ – JÁKVÆÐ SÁLFRÆÐI FYRIR STARFSFÓLK SKÓLA

GAGNASÖFN OG SQL

SKOÐA

SKOÐA


MARS

RÉTTARSTAÐA VERKKAUPA OG VERKTAKA

HÖNNUNARSTJÓRNUN

SKOÐA

SKOÐA

ÁREKSTRARGREININGAR Á BIM LÍKÖNUM SKOÐA

BYGGINGARREGLUGERÐ NR. 112/2012 – GILDISSVIÐ OG MARKMIÐ

SVANSVOTTAÐAR BYGGINGAR – TÆKIFÆRI OG ÁSKORANIR

SKOÐA

SKOÐA

GRUNNATRIÐI FJÁRMÁLA FYRIRTÆKJA

SJÓÐSTREYMI – VANMETNI KAFLINN Í ÁRSREIKNINGNUM

SKOÐA

SKOÐA


MARS

FASTEIGNALÁN TIL NEYTENDA – SKYLDUR LÁNVEITENDA OG LÁNAMIÐLARA

ÁÆTLANAGERÐ FYRIR LÍTIL OG MEÐALSTÓR FYRIRTÆKI

SKOÐA

SKOÐA

VANRÆKSLA OG OFBELDI GEGN BÖRNUM – SAMSTARF VIÐ BARNAVERNDARNEFNDIR

SÁLRÆN ÁFÖLL – ÁFALLAMIÐUÐ NÁLGUN OG ÞJÓNUSTA

– STAЖ OG FJARNÁMSKEIÐ

– STAЖ OG FJARNÁMSKEIÐ

SKOÐA

SKOÐA

POWERFUL PRACTICE: PLANNING AND IMPLEMENTING AUTHENTIC OCCUPATIONAL THERAPY SERVICES

LYFJALAUS MEÐFERÐ VIÐ SVEFNLEYSI

SKOÐA

SKOÐA


MARS

LYFJAGÁT – STAÐ- OG FJARNÁMSKEIÐ SKOÐA

SÁLGÆSLA OG ÁFALLAHJÁLP – SAMFYLGD Í KJÖLFAR ÁFALLA

VELLÍÐAN OG VELGENGNI Í STARFI – MEÐ JÁKVÆÐA SÁLFRÆÐI OG NÚVITUND AÐ LEIÐARLJÓSI

SKOÐA

SKOÐA

EXCEL – FLÓKNARI AÐGERÐIR FYRIR LENGRA KOMNA SKOÐA

VERKEFNASTJÓRNUN – VERKEFNISÁÆTLUN

INNRI ÚTTEKTIR FYRIR STOFNANIR OG FYRIRTÆKI

SKOÐA

SKOÐA


TRELLO – FYRSTU SKREFIN

GOOGLE ANALYTICS FYRIR BYRJENDUR

SKOÐA

SKOÐA

VÖNDUÐ ÍSLENSKA –TÖLVUPÓSTAR OG STUTTIR TEXTAR –FJARNÁMSKEIÐ SKOÐA

KYNJAJAFNRÉTTI OG FJÖLBREYTILEIKI Á VINNUSTAÐ – ÁSKORANIR OG ÁVINNINGUR SKOÐA

PERSÓNUVERNDARFULLTRÚI BREYTT STARFSMANNASAMTÖL

– HVAÐAN KOM HANN, HVERT ER HANN AÐ FARA, HVER ER HANN?

SKOÐA

SKOÐA


MARS

HLUTTEKNING OG VELVILD Á VINNUSTÖÐUM – VELFERÐ STARFSFÓLKS

5–4–1: LEIKSKIPULAG FYRIR ÁRANGURSRÍKA FUNDI

SKOÐA

SKOÐA

GAGNRÝNIN HUGSUN VIÐ ÁKVARÐANATÖKU SKOÐA

SÖGUPOKAR – HEILDSTÆTT MÁLÖRVUNAREFNI MEÐ ÁHERSLU Á LÆSI Í VÍÐUM SKILNINGI

NÝ PERSÓNUVERNDARLÖGGJÖF GDPR

SKOÐA

SKOÐA

TRAS – SKRÁNING Á MÁLÞROSKA UNGRA BARNA

LANGAR ÞIG AÐ BYGGJA UPP JÁKVÆÐARI MENNINGU Í KENNSLUSTOFUNNI?

– RÉTTINDANÁMSKEIÐ

– STAЖ OG FJARNÁMSKEIÐ

SKOÐA

SKOÐA

– AUKNAR KRÖFUR TIL AÐILA SEM VINNA MEÐ PERSÓNUUPPLÝSINGAR


– FAGNÁMSKEIÐ

SORG OG SORGARVIÐBRÖGÐ BARNA OG UNGLINGA

SKOÐA

SKOÐA

KVÍÐI BARNA OG UNGLINGA

– STAÐ- OG FJARNÁMSKEIÐ

SJÁLFSMYND OG LÍKAMSMYND BARNA OG UNGLINGA – HAGNÝT VERKEFNI OG LEIÐIR TIL AÐ BÆTA SJÁLFSMYND OG LÍÐAN SKOÐA

SQL FYRIRSPURNARMÁLIÐ

USER EXPERIENCE JUMPSTART WORKSHOP WORKING ON YOUR PROJECTS

SKOÐA

SKOÐA


JAFNLAUNASTAÐALL Námskeiðaröð


RÖÐ FIMM NÁMSKEIÐA UM JAFNLAUNASTAÐALINN Ef farið er á öll fimm námskeiðin í þessari námskeiðaseríu á sama misseri er boðið upp á 20% afslátt af öllum námskeiðum.

I. KYNNING Á JAFNLAUNASTAÐLI OG INNGANGUR Kennsla: Guðný Einarsdóttir, sérfræðingur í fjármála– og efnahagsráðuneytinu Hvenær: Mán. 20. jan. kl. 13:00 – 16:00 Snemmskráningu lýkur 10. jan.

IV. STARFAFLOKKUN Kennsla: Guðný Einarsdóttir, sérfræðingur í fjármála– og efnahagsráðuneytinu Hvenær: Mán. 10. feb. kl. 13:00 – 16:00 Snemmskráningu lýkur 1. feb.

SKOÐA

SKOÐA

II. GÆÐASTJÓRNUN OG SKJÖLUN

V. LAUNAGREINING

Kennsla: Þorgerður Magnúsdóttir, gæða og skjalastjóri Sjóvár Hvenær: Mán. 27. jan. kl. 13:00 – 16:00 Snemmskráningu lýkur 17. jan.

Kennsla: Gyða Björg Sigurðardóttir, ráðgjafi í jafnlaunastjórnun og annar eigandi Ráður ehf. Hvenær: Mán. 17. feb. kl. 9:00 – 12:00 Snemmskráningu lýkur 7. feb. SKOÐA

SKOÐA

III. GERÐ VERKLAGSREGLNA OG ANNARRA SKJALA Í GÆÐAKERFUM Kennsla: Guðmundur S. Pétursson, rafmagnstækni– fræðingur og ráðgjafi í gæða–og öryggismálum Hvenær: Mán. 3. feb. kl. 13:00 – 16:00 Snemmskráningu lýkur 24. jan. SKOÐA


Endurmenntun HÍ · Dunhaga 7 · 107 Reykjavík sími 525 4444 · endurmenntun@hi.is

Profile for Endurmenntun Háskóla Íslands

Sterkari í starfi - vormisseri 2020  

Bæklingurinn Sterkari í starfi er einungis gefinn út á rafrænu formi og inniheldur fjölbreytt námskeið á mörgum fagsviðum, sem hugsuð eru fy...

Sterkari í starfi - vormisseri 2020  

Bæklingurinn Sterkari í starfi er einungis gefinn út á rafrænu formi og inniheldur fjölbreytt námskeið á mörgum fagsviðum, sem hugsuð eru fy...