FRÓÐLEKUR OG SKEMMTUN - Haust 2022

Page 1

FRÓÐLEIKUR & SKEMMTUN HAUSTMISSERI 2022

1


HAUSTMISSERI 2022 Bæklingurinn FRÓÐLEIKUR OG SKEMMTUN hefur að geyma allt námskeiðsframboð Endurmenntunar á sviðum menningar, persónulegrar hæfni og tungumála á haustmisseri 2022. Bæklingurinn er nú einungis gefinn út á rafrænu formi og er einstaklega notendavænn en hægt er að smella beint á hvert og eitt námskeið til að fara á skráningarsíðu. Námskeiðin eru ýmist stað- eða fjarnámskeið og merkt eftir því en sum eru bæði stað- og fjarnámskeið og hafa viðeigandi titil. Fjarnámskeið Endurmenntunar gefa staðnámskeiðum ekkert eftir þegar kemur að gæðum og upplifun þátttakenda en í langflestum tilfellum er kennt í rauntíma í gegnum Zoom og hafa þátttakendur því aðgengi að kennara og námsefni líkt og þeir væru í kennslustofu. Frekari upplýsingar um námskeið og starfsemi Endurmenntunar er að finna á endurmenntun.is Ritstjórn: Þórunn Arnaldsdóttir Ábyrgð: Halla Jónsdóttir endurmenntunarstjóri Umbrot: Sigrún K. Árnadóttir Innihald bæklingsins er birt með fyrirvara um breytingar.

2


TEXTAGERÐ OG MIÐLUN EFNIS HLAÐVARPSGERÐ STAÐNÁMSKEIÐ Á námskeiðinu verður fjallað um vöxt miðilsins, einkenni vinsælla hlaðvarpa og tekjumöguleika. Þá verður fjallað um aðferðir til að búa til hlaðvörp á einfaldan hátt, m.a. með ókeypis forritum og ódýrum upptökutækjum. Að lokum verður fjallað um leiðir til að koma hlaðvörpum á framfæri við hlustendur, m.a. í gegnum hlaðvarpsveitur og með markaðssetningu á samfélagsmiðlum. Kennsla: Guðmundur Hörður Guðmundsson, kynningar- og vefstjóri við HÍ

SMÁSAGNASKRIF

S KO ÐA

FJARNÁMSKEIÐ Á námskeiðinu verður farið í það með einföldum hætti hvernig við berum okkur að þegar við skrifum smásögu. Þátttakendur munu, hver og einn, skrifa þrjár smásögur á námskeiðinu, ýmist í samvinnu við aðra eða upp á eigin spýtur. Markmiðið er að nemendur gefi saman út smásagnakver og kennarinn mun sjá um að koma allri framkvæmdinni í réttan farveg. Kennsla: Kristján Hreinsson, skáld og heimspekingur SKO ÐA

AÐ SKRIFA TIL AÐ LIFA STAÐNÁMSKEIÐ Á námskeiðinu halda þátttakendur áfram að skrifa um atburði sem hafa haft áhrif á þá og eru á einhvern hátt fastir í tilfinningalíkama þeirra. Það að skrifa um erfiðar eða sárar minningar okkar losar um áhrif þeirra og getur frelsað okkur frá fortíðinni. Á námskeiðinu nálgumst við drauma og ómeðvitaða fortíðardrauga með skemmtilegum æfingum og leiddum hugleiðslum. Kennsla: Ólöf Sverrisdóttir leikkona og ritlistarkona

SKÁLDLEG SKRIF FJARNÁMSKEIÐ Hér lærir þú hvernig þú berð þig að ef þig langar að skrifa. Þú lærir um þá grunnþætti sem ráða ferðinni þegar þú tekur fyrstu skrefin á ritvellinum. Hér er þér bókstaflega kennt að stýra hugmyndum þínum í farveg og koma þeim á rétta braut. Kennsla: Kristján Hreinsson, skáld og heimspekingur S KO ÐA

SKO ÐA 3


NÁTTÚRAN OG UMHVERFIÐ GÖNGULEIÐIR Á REYKJANESI STAÐNÁMSKEIÐ Reykjanesið er lítt kannaður gullmoli fyrir áhugafólk um gönguferðir og náttúru. Á þessu námskeiði ætlum við að fara í ferðalag í kennslustofunni um nokkrar þekktar og óþekktar gönguleiðir á svæðinu. Á ferðalaginu heyrir þú ekki bara af gönguleiðunum heldur líka náttúru, sögu, jarðfræði og öðru áhugaverðu. Kennsla:Jónas Guðmundsson, gönguleiðsögumaður og ferðamálafræðingur SKO ÐA

ALMENN VEÐURFRÆÐI OG TÚLKUN VEÐURSPÁA

GARÐFUGLAR - FÓÐRUN OG AÐBÚNAÐUR

STAÐ- OG FJARNÁMSKEIÐ Á námskeiðinu verður farið yrir helstu hugtök í veðurfræði og veðurspám, þátttakendur fá leiðbeiningar í lestri og túlkun veðurspáa og viðvarana og læra að afla sér réttra gagna miðað við þarfir hvers og eins. Frábær námskeið fyrir göngugarpa og útivistarfólk. Kennsla: Elín Björk Jónasdóttir, hópstjóri veðurþjónustu á Veðurstofu Íslands

STAÐNÁMSKEIÐ Rúmlega 50 fuglategundir hafa sést í einstökum görðum á Íslandi. Á námskeiðinu verður fjallað um helstu tegundir sem búast má við í íslenskum görðum, sýndar myndir af fuglunum, farið yfir helstu náttúrulegar fæðugerðir vetur og sumar og hvað best er að bjóða þeim ef þeir sýna sig í garðinum. Kennsla: Örn Óskarsson, líffræðingur og framhaldsskólakennari

SKO ÐA S KO ÐA

4


ELDHÚSIÐ - HJARTA HEIMILISINS STAÐNÁMSKEIÐ Á námskeiðinu verður farið yfir skipulag og fyrirkomulag eldhússins og hvaða þætti þarf að hafa í huga þegar farið er í stórar eða smáar framkvæmdir. Þetta er námskeið fyrir þá sem vilja gera einfaldar breytingar en stórar útlitslega sem og þá sem vilja gjörbreyta eldhúsinu og ætla í viðamiklar aðgerðir. Kennsla: Emilía Borgþórsdóttir, iðnhönnuður SKO ÐA

ÁSTAND ÍSLENSKU ELDSTÖÐVANNA UM ÞESSAR MUNDIR STAÐNÁMSKEIÐ Óvenjumörg eldstöðvakerfi á Íslandi hafa nýlega sýnt merki um aukna virkni. Auk kerfanna á Reykjanesskaga má telja Grímsvötn, Bárðarbungu, Heklu, Öskju, Öræfajökul og Ljósufjöll. Á námskeiðinu verður farið yfir helstu aðferðir sem beitt er til að greina ástand kerfanna og líklega þróun atburða. Kennsla: Páll Einarsson, prófessor emeritus í jarðeðlisfræði við Háskóla Íslands

LÖG UM FJÖLEIGNARHÚS

S KO ÐA

STAÐNÁMSKEIÐ Á þessu námskeiði verður farið yfir helstu atriði laga um fjöleignarhús og þær reglur sem gilda um ákvarðanatöku og fundarhald, mun á séreign og sameign, kostnaðarhlutdeild, nýtingu séreignar og sameignar ásamt helstu skyldum við rekstur húsfélaga. Kennsla: Guðbjörg Matthíasdóttir, lögfræðingur og löggiltur fasteignasali

NÆRUMHVERFI

SKO ÐA

HEIMILI OG HÖNNUN STAÐNÁMSKEIÐ Á námskeiðinu er farið í grunnatriði hönnunar innan heimilisins s.s.uppröðun húsgagna, hvernig hengja eigi upp myndir og litaskema. Hvernig má láta húsgögn, persónulega muni, myndir, liti og lýsingu spila saman til að mynda góða heild á heimilinu? Kennsla: Emilía Borgþórsdóttir, iðnhönnuður S KO ÐA

5


ÞEKKINGARÞORSTI Um tæplega 40 ára skeið hefur Endurmenntun Háskóla Íslands opnað fjölmörg tækifæri fyrir almenning til að svala fróðleiksþorstanum, sækja sér þekkingu og hæfni, kynnast nýjum hugmyndum og nýju fólki og efla þar með sjálfstraust sitt og víðsýni. Hjá Endurmenntun gefst tækifæri fyrir fólk til að sinna ævimenntun (e. life-long learning) sem verður sífellt mikilvægari einstaklingum í nútímaþjóðfélagi. Námsframboð er afar fjölbreytt og samanstendur af námskeiðum og námsbrautum en nánari upplýsingar má finna á vefsíðunni ehi.is.

Að vita meira og meira: Þekkingarþorsti og ævimenntun Það er einn af þessum sjaldgæfu sólríku dögum í Reykjavík. Fjórir einstaklingar sitja við borð á kaffihúsi við Austurvöll þegar þjónn kemur til að taka niður

pöntunina þeirra. „Fjóra expresso“ segir

útgáfan“. Hinir í hópnum þagna um stund,

kona sem hefur tekið að sér að panta

athyglin beinist að tækinu sem maðurinn

fyrir hópinn. „Fjóra espresso“ endurtekur

heldur á og geymir allar upplýsingar

þjónninn með ýktum ítölskum framburði. Í

heimsins.

framhaldinu hefja fjórmenningarnir léttar heiti kaffidrykkjarins í smáu bollunum.

Þekkingarþorsti - Vitið ér enn eða hvað?

Í sömu andrá og samtalið hefst vippar

Símamaðurinn er kannski óvart búinn að

maður í hópnum upp símanum sínum og

eyða samtalinu en málsbætur hans eru

svarar spurningunni: „Espresso er ítalska

þær að hann er búinn þeim náttúrulega

umræður um réttan og rangan rithátt á

eiginleika sem kalla má þekkingarþorsta, fróðleiksfýsn, fræðsluþrá eða hreinlega forvitni. Þorsta eftir því að vita meira í dag en í gær, áhuga á sjónarmiðum annarra, þörf til að fá svör við spurningum sem vakna. Á meðan hópurinn fær kaffið sitt og rifjar upp minningar úr göngu sinni yfir Fimmvörðuháls gleymir símamaðurinn sér því langa stund í að kynna sér uppruna og þróun gufupressukaffivéla í Ítalíu á 19. öld. Þó að orðið þekkingarþorsti gefi í sjálfu sér til kynna einhvers konar skort þá er sá skortur einungis jákvæður því þekkingarþorsti er eiginleiki sem getur 6


gefið einstaklingum sem yfir honum búa

hefur verið talað um sem ævimenntun

aðstæðum hverju sinni. Einnig veitir hún

mikla lífsfyllingu.

(e. life-long learning).

aukna þekkingu og víðsýni ásamt því að

Þekkingarþyrst fólk leitast við að skilja

Hugtakið ævimenntun er notað um

og getu þeirra til að takast á við störf,

og langar til að skilja það sem er að

menntun sem heldur áfram eftir að

áhugamál og daglegt líf.

gerast í kringum það í heiminum, spyr

formlegu námi lýkur. Slíkt nám er orðið

margra spurninga og hefur oft þörf til að

mjög mikilvægt í dag, bæði fyrir fólk á

Endurmenntun Háskóla Íslands hefur

ræða við aðra um það sem er að gerast.

vinnumarkaði og aðra. Vinnumarkaðurinn

um áratugaskeið verið mikilvægur og

Þetta er fólk sem nýtur þess að læra

breytist stöðugt og því er nauðsynlegt

spennandi

um heiminn og skoða sig um í honum,

að vera á tánum til að fylgja eftir

vill sinna ævimenntun sinni, svala

koma á nýja staði og kynnast framandi

tækninýjungum og hraðri framþróun

fróðleiksfýsn og mynda tengsl og mun

menningarheimum. Slíkir einstaklingar

innan

starfsgreina.

halda áfram að bjóða upp á áhugaverðar

eiga oft auðvelt með að mynda tengsl

Einstaklingar lifa lengur og eru lengur

námsleiðir og námskeið í samstarfi við

við annað fólk því þau hlusta og fylgjast

á vinnumarkaðnum en áður og því

framúrskarandi kennara og fagaðila.

með þar til þau finna sameiginlegan

skiptir máli að sinna endurmenntun.

grundvöll til samtals. Þau eru opin fyrir

Persónulega

ólíkum hugmyndum, leita jafnvel eftir

að halda virkni í samfélaginu, bæði

ólíkum sjónarmiðum og hafa trú á því að

félagslegum tengslum, virkni líkamans

allir hafi eitthvað sérstakt fram að færa.

og starfsemi heilans.

Hinn fróðleiksfúsi einstaklingur lifir í

Menntun hefur alltaf gildi fyrir þann sem

augnablikinu og staldrar ekki lengi við

henni sinnir. Hún getur opnað á möguleika

höfnun eða vonbrigði því þó forvitnin geti

í tengslum við störf og starfsþróun

látið á sér kræla í tengslum við að skilja

á vinnumarkaði, aukið atvinnuöryggi

betur eitthvað sem gerðist í fortíðinni

og laun – allt eftir atvinnugreinum og

hún getur aukið sjálfsöryggi einstaklinga

hinna

ýmsu

hjálpar

þá er hreinlega alveg nógu mikið í gangi í nútímanum til að einbeita sér að. Þar af leiðandi er hann oft fljótur að fyrirgefa og ekki hræddur við að viðurkenna þegar hann veit ekki eitthvað. Honum leiðist aldrei lengi í einu því hann er frábær í að finna nýjar leiðir til að takast á við hversdagsleikann og hugsa um vandamál og verkefni dagsins á nýjan og forvitnilegan hátt.

Ævimenntun – „Ég er með FIMM háskólagráður“ Fróðleiksfús einstaklingur tekur undir þá staðhæfingu að því meira sem við vitum því meira gerum við okkur grein fyrir því hvað við vitum lítið. Hann sinnir því sem 7

menntun

fólki

vettvangur fyrir fólk sem

Jóna Svandís Þorvaldsdóttir


HAMINGJA OG HEILBRIGÐI ÞEGAR ÁRIN FÆRAST YFIR - ÝMISLEGT UM ÖLDRUN STAÐNÁMSKEIÐ Það gefur ekki alltaf augaleið hvert skal snúa sér til að fá upplýsingar og leiðbeiningar um öldrunarþjónustu. Þjónusta við eldra fólk á Íslandi er fjölbreytt og getur virst flókin fyrir þá sem ekki þekkja til. Þetta námskeið er ætlað öllum þeim sem eru að eldast og vilja vita hvað er gott að hafa í huga þegar árin færast yfir. Námskeiðið er líka hugsað fyrir aðstandendur sem eru að fylgja sínu fólki inn á efri árin og vilja veita góðan stuðning. Kennsla: Sirrý Sif Sigurlaugardóttir, félagsráðgjafi MA og aðjúnkt við Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands

LIFÐU Í SÁTT - LÆRÐU AÐ NOTA AÐFERÐIR ACT TIL AÐ TAKAST Á VIÐ ERFIÐLEIKA Í LÍFINU OG ÖÐLAST MEIRI SEIGLU

S KO ÐA

ÁRANGURSRÍK SAMSKIPTI

STAÐNÁMSKEIÐ ACT (Acceptance and Commitment Therapy) er eitt örast vaxandi gagnreynda meðferðarformið í heiminum í dag. Það telst til þriðju bylgju hugrænnar atferlismeðferðar og miðar að því að auka sálfræðilegan sveigjanleika. ACT byggir á þeirri kenningu að í stað þess að bæla eða forðast sársaukafulla atburði séu núvitund og sátt sveigjanlegri viðbrögð gagnvart áskorunum lífsins. Kennsla: Hjördís Inga Guðmundsdóttir, sérfræðingur í klínískri sálfræði fullorðinna, sérmenntun í hugrænni atferlismeðferð og viðbótarmenntun í ACT

FJARNÁMSKEIÐ Þetta námskeið er hugsað fyrir þá sem vilja auka þekkingu sína og færni á því sviði. Farið verður yfir þau atriði sem einkenna jákvæð og árangursrík samskipti og hvernig unnt er að takast á við krefjandi einstaklinga með farsælum hætti þrátt fyrir ólíkar þarfir þeirra og framkomu. Fjallað verður m.a. um samtalstækni, virka hlustun, listina að gagnrýna og aðferðir til að leysa ágreining. Kennsla: Jóhann Ingi Gunnarsson og Bragi Sæmundsson, sálfræðingar

SKO ÐA

S KO ÐA 8


HEILAHEILSA OG ÞJÁLFUN HUGANS STAÐNÁMSKEIÐ Á námskeiðinu er fjallað um heilann og hugarstarf. Markmið námskeiðsins er að þátttakendur öðlist þekkingu á hugrænum þáttum og hvaða hlutverki þeir gegna í okkar daglega lífi. Einnig að þeir öðlist betri innsýn í eigin hugrænu styrkleika og veikleika og læri leiðir til að þjálfa hugann og efla heilaheilsu. Kennsla: Ólína G. Viðarsdóttir, sálfræðingur og doktor í líf- og læknavísindum við HÍ SKO ÐA

HUGLEIÐSLA OG JÓGAHEIMSPEKI STAÐNÁMSKEIÐ Á námskeiðinu er kafað í frumhugmyndafræði jóga. Kennd er hugleiðsla og gjörhygli, jógaheimspeki og grunnurinn að þessum fornu fræðum. Við skoðum hvort Yoga Sutrur Patanjalis og Bhagawat Gita eigi erindi til okkar í dag og hvort þessi fornu rit séu raunverulegur leiðarvísir til að öðlast andlegt og líkamlegt heilbrigði í hringiðu nútímans. Kennsla: Kristbjörg Kristmundsdóttir, jógakennari S KO ÐA

ÖFLUGT SJÁLFSTRAUST STAÐNÁMSKEIÐ Á námskeiðinu er lögð áhersla á að kenna þátttakendum að greina muninn á miklu og litlu sjálfstrausti og ekki síst að kenna aðferðir til að byggja upp og efla sjálfstraust. Kennsla er í formi fyrirlestra, umræðna, verkefna og æfinga. Kennsla: Jóhann Ingi Gunnarsson, sálfræðingur SKO ÐA

AÐ SÝNA DJÖRFUNG OG DUG

ORKUSTJÓRNUN - AUKIN ORKA OG VELLÍÐAN

STAÐNÁMSKEIÐ Námskeiðið er úr smiðju Dr. Brené Brown og ætlað fólki sem sækist eftir að styrkja sig í lífi og starfi. Sjálfsþekking er mikilvæg í lífinu og grunnurinn að því að efla sjálfstraustið er að að þekkja sjálfan sig og hvernig við bregðumst við mismunandi aðstæðum. Á námskeiðinu verður innlögn frá kennara, frá Dr. Brené Brown (myndbönd) og þátttakendur vinna verkefni sem nýtast þeim í lífi og starfi. Kennsla: Ragnhildur Vigfúsdóttir, Certified Daring Way™ Facilitator

STAÐNÁMSKEIÐ Hver og einn einstaklingur er að sinna mörgum hlutverkum og upplifir oft togstreitu á milli hlutverka. Sumir tala um að vera á sjálfstýringu og leita í skyndilausnir eins og kaffi til að komast í gegnum daginn. En allir vilja vakna fullir af orku og leggja sig alla fram í starfi og einkalífi, skila sem mestum afköstum og njóta lífsins til fulls. Viðfangsefnið á þessu námskeiði er orkustjórnun sem er aðferð eða leið sem hjálpar okkur að komast nær því markmiði. En með orkustjórnun eykst líkamleg og tilfinningaleg orka og þar með seigla og úthald. Kennsla: Ragnheiður Stefánsdóttir, mannauðsstjóri og markþjálfi

SKO ÐA

S KO ÐA 9


RAFÍÞRÓTTIR OG RAFÍÞRÓTTAHREYFINGIN Á ÍSLANDI STAÐNÁMSKEIÐ Tölvuleikjaiðnaðurinn er gríðarstór og veltir meiri peningum en tónlistar- og kvikmyndaiðnaðurinn samtals. Á Íslandi er að byggjast upp öflug rafíþróttahreyfing með sífellt fleiri iðkendur um allt land. Námskeiðið er fyrir foreldra og aðra sem vilja skilja rafíþróttir og tilganginn með skipulögðu rafíþróttastarfi. Kennsla: Aron Ólafsson, framkvæmdastjóri Rafíþróttasamtaka Íslands SKO ÐA

JÓGA NIDRA STAÐNÁMSKEIÐ Jóga Nidra (Amrit method of Yoga Nidra) er ævaforn hugleiðsluaðferð sem samanstendur af líkams-, öndunar- og núvitundaræfingum. Þessar æfingar eru sérhannaðar til þess að slaka svo djúpt á huga og líkama að við hreinlega rennum” inn í djúpa hugleiðslu án fyrirhafnar. Námskeiðið er fyrir alla þá sem hafa áhuga á að kynnast sjálfum sér betur, bæta líðan sína og heilsu, draga úr streitu og spennu í líkamanum, draga úr líkamlegum einkennum streitu, stýra hugsunum og sofa betur. Kennsla: Jóhanna Björk Briem, MA í áhættuhegðun og forvörnum og löggiltur sjúkranuddari S KO ÐA

SÚRKÁLSVEISLA FYRIR ÞARMAFLÓRUNA STAÐNÁMSKEIÐ Það er margt hægt að gera til að bæta heilsuna. Eins og flestir hafa heyrt er góð melting og heilbrigð þarmaflóra okkur afar mikilvæg. En hvað getum við gert sjálf til að bæta hana? Á þessu námskeiði leiða saman hesta sína Birna G. Ásbjörnsdóttir, einn helsti sérfræðingur landsins í þarmaflórunni og súrkálsdrottningin Dagný Hermannsdóttir. Praktískt, skemmtilegt, fræðilegt og bragðgott námskeið. Kennsla: Birna G. Ásbjörnsdóttir og Dagný Hermannsdóttir SKO ÐA

HEILSUHJÓLIÐ MITT - “MY SPIDERWEB” STAÐNÁMSKEIÐ Tilgangur námskeiðsins er að þátttakendur kynnist „jákvæðri heilsu“ og völdum leiðum „jákvæðrar sálfræði“ til þess draga úr streitu og auka eigið jafnvægi, valdeflingu, seiglu, stjórn, vellíðan og hamingju. Kennsla: Rannveig Eir Helgadóttir geðhjúkrunarfræðingur og Rannveig Björk Gylfadóttir sérfræðingur í krabbameinshjúkrun S KO ÐA

10


Á ÉG TILVERURÉTT? - UM LÍÐAN SYSTKINA LANGVEIKRA BARNA

JÁKVÆÐ SÁLFRÆÐI

STAÐNÁMSKEIÐ Markmiðið með námskeiðinu er að auka þekkingu og yfirsýn foreldra, stórfjölskyldu og fjölskylduvina á aðstæðum systkina langveika barnsins. Með aukinni þekkingu verður vonandi auðveldara fyrir þau að aðstoða systkinin við þær áskoranir sem þau takast á við daglega er varðar fjölskyldulíf, vini, stuðning í skóla og tómstundastarf. Kennsla: Salbjörg Á. Bjarnadóttir, geðhjúkrunarfræðingur

– nýjar námslínur hjá Endurmenntun Hjá Endurmenntun er námsframboðið í stöðugri þróun og metnaður er lagður í að bjóða upp á fjölbreytta dagskrá á hverju misseri. Dr. Dóra Guðrún Guðmundsdóttir hefur haft umsjón með diplómanámi Endurmenntunar í jákvæðri sálfræði í fjölmörg ár og nú er stefnan tekin á að gera viðfangsefnið aðgengilegra fyrir þau sem hafa áhuga á að kynna sér fræðin án þess að skuldbinda sig í lengra nám. Hægt er að fá námslínurnar metnar inn í diplómanámið ef fólk hefur hug á að sækja um það síðar.

S KO ÐA

JÁKVÆÐ SÁLFRÆÐI OG JÁKVÆÐ SÁLFRÆÐIÍHLUTUN - FYRIR HEILBRIGÐISSTARFSFÓLK Staðnám SKOÐA

KVÍÐI BARNA OG UNGLINGA

INTRODUCTION TO POSITIVE PSYCHOLOGY AND THE SCIENCE OF WELL-BEING Fjarnám

STAÐNÁMSKEIÐ Á námskeiðinu verður fjallað um eðli og birtingarmyndir kvíða hjá börnum, helstu orsakir og viðhaldandi þætti og gagnlegar leiðir til að takast á við kvíðavanda barna og unglinga á hjálplegan hátt. Gefin verða dæmi og sýnd kennslugögn með aðferðum og verkfærum sem henta ólíkum aldurshópum og eru auðveld í notkun fyrir foreldra og aðra umönnunaraðila. Kennsla: Elísa Guðnadóttir og Berglind Brynjólfsdóttir, sálfræðingar

SKOÐA

POSITIVE LEADERSHIP AND POSITIVE PSYCHOLOGY AT WORK Fjarnám SKOÐA

S KO ÐA

JÁKVÆÐ FORYSTA OG JÁKVÆÐ SÁLFRÆÐI Á VINNUSTAÐ - FYRIR STJÓRNENDUR OG SÉRFRÆÐINGA Á MANNAUÐSSVIÐI Staðnám

FJÁRMÁL VIÐ STARFSLOK STAÐNÁMSKEIÐ Fróðlegt og gagnlegt námskeið um það sem mikilvægast er að hafa á hreinu þegar starfsævi lýkur. Vandlega verður farið yfir þær breytingar sem vefjast fyrir mörgum, svo sem varðandi Tryggingastofnun, lífeyrismál, skatta og sparnað. Kennsla: Björn Berg Gunnarsson, deildarstjóri greiningar og fræðslu Íslandsbanka

SKOÐA

POSITIVE SOCIETY - WELL-BEING SOCIETY - CREATING THE WORLD WE WANT TO LIVE IN Fjarnám SKOÐA

S KO ÐA

11


Í BRENNIDEPLI HATURSORÐRÆÐA OG HATURSGLÆPIR

AF RÉTTLÆTISRIDDURUM OG NORNAVEIÐUM

STAÐNÁMSKEIÐ Að undanförnu hefur verið mikið rætt um bakslag í réttindabaráttu minnihlutahópa en framsetning hatursfullrar tjáningar í garð minnihlutahópa er nokkuð almenn. Á námskeiðinu verður fjallað um hatursorðræðu og hatursglæpi; orsök, helstu birtingarmyndir og afleiðingar. Því verður jafnframt velt upp hvar mörkin liggja á milli frjálsrar og ólögmætrar tjáningar. Kennsla: Dr. Eyrún Eyþórsdóttir, lektor við Háskólann á Akureyri

STAÐNÁMSKEIÐ Samtal um stöðu kynjanna í fortíð og nútíð. Jafnréttisbaráttan verður sett í samhengi við menningu og samfélag og skoðuð áhrif og afleiðingar misréttis á konur og kynsegin fólk. Á námskeiðinu verður lögð áhersla á að hafa samtalið skemmtilegt og gagnlegt á sama tíma og hvatt verður til frjórrar umræðu meðal þátttakenda. Kennsla: Hanna Björg Vilhjálmsdóttir, BA í félagsfræði og MA í kennslufræði

S KO ÐA

ALLUR REGNBOGINN - HINSEGIN FRÆÐSLA FYRIR ALMENNING

SKO ÐA

STAÐNÁMSKEIÐ Hvað er pankynhneigð? Hvað er þetta hán? Hvað eru ódæmigerð kyneinkenni? Er hommi slæmt orð? Ef hinsegin heimurinn og öll þau hugtök sem honum tengjast vekja forvitni þína þá er þetta námskeið fyrir þig! Kennsla: Sólveig Rós Másdóttir, M.A. í stjórnmálafræði og diplóma í jafnréttisfræði S KO ÐA

MEIRA EN ÞÚ VILT VITA UM DAUÐANN - RÉTTARLÆKNISFRÆÐI FYRIR FORVITNA

DRAUMAR - SPEGILL SÁLARINNAR Staðnámskeið Á námskeiðinu færðu tækifæri til að kynnast betur hugmyndum um eðli og gildi drauma í tilfinningalífinu og hvernig hægt er að túlka drauma og nýta sér þá til andlegrar uppbyggingar. Kennsla: Sr. Arna Ýrr Sigurðardóttir, prestur í Grafarvogskirkju

STAÐNÁMSKEIÐ Hvernig metur réttarlæknir dánartíma? Hvernig rotna lík? Vaxa neglur eftir dauðann? Hvernig fer krufning fram? Slys eða manndráp? Um allt þetta og margt fleira verður fjallað á „öðruvísi“ námskeiði sem er sniðið að forvitni skrifandi og skapandi fólks. Kennsla: Pétur Guðmann Guðmannsson, réttarlæknir

S KO ÐA

SKO ÐA 12


BÓKMENNTIR OG SAGA STURLUNGA SAGA

Á námskeiðinu verður leitað svara við þessum spurningum. Kennsla: Ásdís Egilsdóttir, íslenskufræðingur og prófessor emerita við Íslensku- og menningardeild HÍ

STAÐ- OG FJARNÁMSKEIÐ Á námskeiðinu verður Sturlunga lesin og rætt verður um helstu átök sögunnar, persónur og leikendur. Fjallað verður um gildi Sturlungu sem heimildar um Sturlungaöld (1220-1264) sem er eitt af helstu átakaskeiðum Íslandssögunnar. Endalok hennar mörkuðu tímamót þar sem Ísland varð hluti af Noregi en einnig vegna þess að þá var ríkisvald innleitt í fyrsta sinn á Íslandi. Einstökum sögum um tímabilið var safnað saman í Sturlungu og má finna ýmis konar sjónarhorn í því riti sem verða tekin til nánari skoðunar í þessu námskeiði. Kennsla: Sverrir Jakobsson, prófessor í miðaldasögu við Háskóla Íslands

SKO ÐA

SALKA VALKA - NÍRÆÐ OG SÍUNG STAÐNÁMSKEIÐ Skáldsagan Salka Valka eftir Halldór Laxness kom út fyrir 90 árum. Þessi saga, um unga stúlku í sjávarplássi í afskekktum firði, vakti mikla athygli á sínum tíma og var fyrsta bók Halldórs sem þýdd var á erlend mál. Hver er bakgrunnur hennar, hvernig er hún saman sett og hvaða erindi á hún við okkur núna? Á námskeiðinu er fjallað um þessi viðfangsefni, gestakennarar koma við og þátttakendur heimsækja Gljúfrastein. Kennsla: Halldór Guðmundsson, rithöfundur og bókmenntafræðingur

S KO ÐA

SKO ÐA

ÖRLAGASKIPIÐ ARCTIC STAÐNÁMSKEIÐ Saga skonnortunnar Arctic er stórbrotin saga örlaga, njósna, misréttis og misþyrminga. Saga skipsins hefur verið þekkt í sögu Íslands en aldrei verið jafn heilsteypt og nú. Gísli Jökull fer í gegnum söguna, fjallar um tímabilið og veltir upp ýmsum atvikum sem tengdust Arctic. Kennsla: Gísli Jökull Gíslason, rannsóknarlögreglumaður

FORNAR ÁSTIR - LYSTAUKANÁMSKEIÐ UM ÍSLENDINGASÖGUR

SKO ÐA

STAÐNÁMSKEIÐ Hvers vegna lesum við Íslendingasögur? Hvað langar okkur að vita? Hvað geta Íslendingasögur og aðrar miðaldabókmenntir sagt okkur um viðhorf til ástar, tilfinningalífs og kynlífs?

13


HAMILTON OG JEFFERSON - STOFNFEÐUR, FRUMKVÖÐLAR, FJANDMENN STAÐNÁMSKEIÐ Thomas Jefferson og Alexander Hamilton voru tveir af mikilvægustu stofnfeðrum Bandaríkjanna. Farið verður yfir ævi þeirra, átök og hvernig þeir mótuðu Bandaríkin. Kennsla: Andri Þorvarðarson, MA í sögukennslu og sögukennari við Fjölbrautaskólann í Breiðholti SKO ÐA

LÍFIÐ ER SKONDIN TILVILJUN - MILAN KUNDERA OG VERK HANS STAÐNÁMSKEIÐ Á námskeiðinu verður fjallað um verk tékkneska rithöfundarins Milan Kundera og þau sett í samhengi í bókmennta- og hugmyndasögunni. Kennsla: Friðrik Rafnsson, bókmenntafræðingur og þýðandi S KO ÐA

SKJALDBAKAN HREYFIST! - UM DISKHEIM TERRY PRATCHETT STAÐNÁMSKEIÐ Terry Pratchett var duglegur að sækja í poppmenningu og þjóðfræði til að skapa persónur, leikendur og landslag. Á námskeiðinu verður fjallað er um rithöfundinn og Diskheiminn (Discworld) sem er með hans frægari sköpunarverkum. Kennsla: Eva Þórdís Ebenezersdóttir doktorsnemi í þjóðfræði og Valgerður Guðrún Bjarkadóttir MA í ensku

FORSETAR BANDARÍKJANNA - ÞEIR BESTU OG ÞEIR VERSTU

SKO ÐA

STAÐNÁMSKEIÐ Frá því að George Washington var kjörinn fyrsti forseti Bandaríkjanna og þar til nú að Joe Biden á í vök að verjast, hefur persóna Bandaríkjaforseta alltaf vakið mikla athygli. Á þessu námskeiði fer Illugi Jökulsson yfir röð forsetanna frá upphafi og segir á þeim bæði kost og löst á líflegan og fjörlegan hátt. Kennsla: Illugi Jökulsson, rithöfundur S KO ÐA

14


AÐ RITA ÆVISÖGUR OG ENDURMINNINGAR STAÐNÁMSKEIÐ Á námskeiðinu verður fjallað um ævisögur og endurminningar frá ýmsum sjónarhornum. Helstu skólar í ævisagnaritun verða kynntir en líka aðferðir til þess að takast á við eigin minningar, fróðleik eða upplýsingar. Kennsla: Páll Valsson, bókmenntafræðingur og rithöfundur SKO ÐA

ÁTÖKIN UM ÚTFÖRINA - UM HEIMAGRAFREITI Á ÍSLANDI 1878-2022 STAÐNÁMSKEIÐ Á tímabilinu um 1880–1960 ruddu heimagrafreitir sér mjög til rúms hér á landi og höfðu mikil áhrif á útfararsiði sem verið höfðu í föstum skorðum í hátt í 1000 ár. Á námskeiðinu verður grafist fyrir um ástæður þessara breytinga og áhrif þeirra allt til þessa. Kennsla: Hjalti Hugason, prófessor emeritus í kirkjusögu við HÍ S KO ÐA

ÆTTFRÆÐIGRÚSK - FJÖLSKYLDUSAGA ÞÍN Á NETINU STAÐNÁMSKEIÐ Lærðu að nýta þér gagnagrunna og skjalasöfn á netinu til að afla upplýsinga um sögu fjölskyldu þinnar allt að 200 ár aftur í tímann. Sérfróðir gestir á sviði sagnfræði og ættfræði koma í heimsókn á námskeiðið. Þátttakendur fá æfingaverkefni og leiðbeiningar með sér heim og geta sótt ítarefni á sérstakri vefsíðu námskeiðsins. Kennsla: Stefán Halldórsson, félagsfræðingur, rekstrarhagfræðingur og ættfræðigrúskari SKO ÐA

FARSÓTT - SAGA SMITSJÚKDÓMA OG SÓTTVARNA Á ÍSLANDI STAÐNÁMSKEIÐ Á námskeiðinu verður fjallað um sögu farsótta og smitsjúkdóma á Íslandi á 19. og 20. öld og tilraunir til að berjast gegn og jafnvel útrýma skæðum sjúkdómum. Námskeiðið er byggt á bókinni Farsótt. Hundrað ár í Þingholtsstræti 25, sem fjallar um sögu gamla Farsóttahússins í Þingholtsstræti 25. Kennsla: Kristín Svava Tómasdóttir, sagnfræðingur og ljóðskáld S KO ÐA

15


ÚT Í HEIM AÐ FERÐAST MEÐ LEST - BRUNAÐ ÁFRAM Á VIT ÆVINTÝRANNA STAÐNÁMSKEIÐ Lestarferðalög bjóða upp á þægilegan fararmáta við allra hæfi og stundum með fegursta landslag beint fyrir utan gluggann. Hugurinn fer á flug og hjartað tekur gleðikipp. Kennsla: Guðrún Ólafsdóttir, reyndur ferðalangur með meiru S KO ÐA

HEIMSBORGIN BERLÍN - ÁÞREIFANLEG SAGA, MENNING OG MANNLÍF STAÐNÁMSKEIÐ Kristín Jóhannsdóttir þekkir mjög vel þróun Berlínar en hún bjó þar í 10 ár. Hún mun fara í gegnum hápunkta sögu borgarinnar og taka stöðuna á „nýju Berlín“, heimsborginni sem á enga sinn líka. Kennsla: Kristín Jóhannsdóttir, sagnfræðingur og bókmenntafræðingur SKO ÐA

ÍBÚÐASKIPTI - MEIRI UPPLIFUN, MINNI KOSTNAÐUR

AÐ HLEYPA HEIMDRAGANUM - FLUTT TIL SPÁNAR

STAÐNÁMSKEIÐ Fjölmiðlakonan Snæfríður Ingadóttir hefur gert íbúðaskipti að hluta af lífsstíl sínum og ferðast árlega erlendis með fjölskyldu sína án þess að greiða fyrir gistingu. Á þessu námskeiði deilir hún reynslu sinni af íbúðaskiptum og veitir þátttakendum innblástur til gefandi og hagsýnni ferðalaga. Kennsla: Snæfríður Ingadóttir, ferðalangur með meiru

STAÐNÁMSKEIÐ Hefur þig dreymt um að prófa að búa á Spáni? Á þessu námskeiði er helstu spurningum svarað varðandi búferlaflutninga til Spánar og góð ráð gefin fyrir þá sem eru að íhuga þann möguleika. Kennsla: Snæfríður Ingadóttir, ferðalangur með meiru

S KO ÐA

SKO ÐA

16


GÖNGULEIÐIR Á TENERIFE STAÐNÁMSKEIÐ Tenerife hefur upp á ýmislegt meira að bjóða en sól og strendur. Áhugafólk um útivist og göngur sækir gjarnan þangað, enda eru í boði óteljandi gönguleiðir í fjölbreyttu landslagi. Þar ættu allir að geta fundið gönguleið á því erfiðleikastigi sem hentar hverju sinni. Kennsla: Snæfríður Ingadóttir, ferðalangur með meiru

PARÍS - LÍF OG LYSTISEMDIR STAÐNÁMSKEIÐ Farið verður í sögu Parísar og skoðaðar myndir og kort sem koma þátttakendum að góðum notum í eiginlegri Parísarferð. Þátttakendur munu fá glögga mynd af ólíkum hverfum borgarinnar og upplifa líf og lystisemdir hennar gegnum líflega frásögn Gérard Lemarquis. Kennsla: Gérard Lemarquis, stundakennari við Hugvísindasvið HÍ

S KO ÐA

SKO ÐA

GOÐSAGNIR OG LEYNDARDÓMAR - GHOUBBET Í AFRÍKU OG KUKULKAN Í MEXÍKÓ

ÓÞEKKT SVÆÐI FRAKKLANDS - BRETAGNE OG DORDOGNE STAÐNÁMSKEIÐ Á þessu námskeiði er fjallað um tvo falda gimsteina í Frakklandi; Bretagne og Dordogne. Farið er yfir þessi minna þekktu landsvæði og fjallað um lykilstaði, sögu og menningu. Kennsla: Dr. Grégory Cattaneo, miðaldasagnfræðingur og rithöfundur

STAÐNÁMSKEIÐ Á námskeiðinu fjallar Grégory Cattaneo um goðsagnir í Djibútí í Afríku og Yucatán í Mexíkó og tengsl þeirra við menningu en hann hefur dvalið við rannsóknir á báðum stöðum. Kennsla: Dr. Grégory Cattaneo, miðaldasagnfræðingur og rithöfundur

SKO ÐA

S KO ÐA

17


LISTIR OG LEIKHÚS MACBETH Í BORGARLEIKHÚSINU STAÐNÁMSKEIÐ Á námskeiðinu fjallar Illugi Jökulsson um sýninguna Macbeth eftir William Shakespeare sem sett er upp í Borgarleikhúsinu í leikstjórn Uršulė Bartoševičiūtė frá Litháen. Þátttakendur munu eiga kost á að fylgjast með æfingu á leikverkinu ásamt því að sækja forsýningu og ræða við aðstandendur sýningarinnar. Kennsla: Illugi Jökulsson, fjölmiðlamaður og samfélagsrýnir og Uršulė Bartoševičiūtė, leikstjóri Macbeth S KO ÐA

HVAÐ SEM ÞIÐ VILJIÐ Í ÞJÓÐLEIKHÚSINU

ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ - BYGGINGIN, LÍFIÐ OG LISTIN Í LEIKHÚSINU

STAÐNÁMSKEIÐ Á námskeiðinu fjallar Karl Ágúst Úlfsson um þennan bráðskemmtilega gamanleik Shakespeares og glímu þeirra Ágústu Skúladóttur við að aðlaga hann að samtímanum. Þátttakendur sjá lokaæfingu á verkinu og taka þátt í umræðum með aðstandendum sýningarinnar. Kennsla: Karl Ágúst Úlfsson, þýðandi og leikgerðarhöfundur og Ágústa Skúladóttir, leikstjóri og leikgerðarhöfundur

Skemmtilegt og fræðandi námskeið um Þjóðleikhúsið okkar allra, þar sem þátttakendur kynnast Þjóðleikhúsbyggingunni í sögulegu samhengi, fara í skoðunarferð, öðlast innsýn í vinnuna baksviðs og kynnast því hvernig leikhúsgaldurinn verður til. Kennsla: Magnús Geir Þórðarson þjóðleikhússtjóri, Pétur H. Ármannsson arkitekt og Ásdís Þórhallsdóttir, sviðsstjóri í Þjóðleikhúsinu S KO ÐA

SKO ÐA

18


GÓÐAN DAGINN, FAGGI - LEIKSÝNING Í ÞJÓÐLEIKHÚSINU

allri Austur-Asíu og eru góðir skrautskrifarar settir á stall meðal fremstu listamanna í Kína, Japan og Kóreu. Á þessu námskeiði verða helstu atriði kínverskrar skrautskriftar kynnt til sögunnar. Námskeiðið er kennt á ensku. Kennsla: Kennari kemur frá Konfúsíusarstofnuninni Norðurljós, nánar tilkynnt síðar

STAÐNÁMSKEIÐ Verkið Góðan daginn, faggi í Þjóðleikhúsinu tekst á við fyrirbæri eins og skömm og innhverfa fordóma með húmor og einlægni. Á námskeiðinu sjá þátttakendur sýninguna og taka þátt í umræðum með listrænum aðstandendum. Í kjölfarið er fræðsluerindi um efni sýningarinnar og uppsetningu hennar. Kennsla: Hjalti Vigfússon, sviðshöfundur, framkvæmdastjóri og aðstoðarleikstjóri Góðan daginn, faggi. Tótla I. Sæmundsdóttir, fræðslustýra og aðstoðaframkvæmdastýra Samtakanna’78

SKO ÐA

S KO ÐA

STAFRÆN HÖNNUN OG HANDVERK - HÖNNUNARVERKFÆRI FJÓRÐU TÆKNIBYLTINGARINNAR STAÐNÁMSKEIÐ Stafræn fatahönnun er fyrir þá sem vilja vinna við fatahönnun og fatagerð með 3D verkfærum fjórðu tæknibyltingarinnar. Tæknina má nota við hefðbundna hönnun og fataframleiðslu, til að gera snið og sauma á sjálfa sig, til að hanna stafræna fataskápinn fyrir sýndarveruleika (metaverse) eða til að hanna fatnað fyrir tölvuleikjaumhverfi. Kennsla: Björg Ingadóttir, fatahönnuður

Á EIGIN VEGUM Í BORGARLEIKHÚSINU STAÐNÁMSKEIÐ Á námskeiðinu er fjallað um bók Kristínar Steinsdóttur, Á eigin vegum og uppsetningu á samnefndu leikverki í Borgarleikhúsinu. Þátttakendur munu fara á sýninguna og gefst kostur á því að ræða við aðstandendur hennar um æfingaferli, vinnuaðferðir og fleira. Kennsla: Kristín Steinsdóttir rithöfundur og Maríanna Clara Lúthersdóttir, leikkona og listrænn ráðunautur Borgarleikhússins

SKO ÐA

S KO ÐA

KÍNVERSK SKRAUTSKRIFT STAÐNÁMSKEIÐ Kínversk skrautskrift þykir mjög heillandi listform í Kína sem og 19


TUNGUMÁL KÍNVERSKA FYRIR BYRJENDUR I

KÓRESKA FYRIR BYRJENDUR III KÓRESKA FYRIR BYRJENDUR IV

STAÐNÁMSKEIÐ Kennsla: Wei Ding, sendikennari Konfúsíusarstofnunar við Háskóla Íslands

STAÐNÁMSKEIÐ Kennsla: Somyeong Im, certified Korean language teacher

SKO ÐA

S KO ÐA

JAPANSKA FYRIR BYRJENDUR I STAÐNÁMSKEIÐ Kennsla: Sumi Gohana, kennari við Mála- og menningardeild á Hugvísindasviði Háskóla Íslands SKO ÐA

ÞÝSKA FYRIR BYRJENDUR I ÞÝSKA FYRIR BYRJENDUR II STAÐNÁMSKEIÐ Kennsla: Friederike Wiessner, sendikennari við HÍ

SPÆNSKA I SPÆNSKA II SPÆNSKA III

SKO ÐA

STAÐNÁMSKEIÐ Kennsla: Steinunn Björk Ragnarsdóttir, MA í spænsku S KO ÐA

20


ÍSLENSKUGRUNNUR 1 ÍSLENSKA FYRIR HÁSKÓLANÁM (B2) STAÐNÁMSKEIÐ Upplýsingar um kennara verða birtar hér um leið og þær liggja fyrir. SKO ÐA

ÍTALSKA FYRIR BYRJENDUR I ÍTALSKA FYRIR BYRJENDUR II STAÐNÁMSKEIÐ Kennsla: Maurizio Tani, stundakennari í ítölsku við HÍ S KO ÐA

FRANSKA FYRIR BYRJENDUR I FRANSKA FYRIR BYRJENDUR II

PÓLSKA FYRIR BYRJENDUR II STAÐNÁMSKEIÐ Kennsla: Katarzyna Rabeda

STAÐNÁMSKEIÐ Kennsla: Ásta Ingibjartsdóttir

SKO ÐA S KO ÐA

PROFESSIONAL SPOKEN AND WRITTEN ENGLISH STAÐNÁMSKEIÐ Kennsla: Randi Stebbins, J.D. and M.A SKO ÐA

HINDÍ FYRIR BYRJENDUR II STAÐNÁMSKEIÐ Kennsla: Shilpa Kathri Babbar S KO ÐA

21


E N D U R M E N N T U N H Á S K Ó L A Í S L A N D S , D U N H A G A 7 , 1 0 7 R E Y K J AV Í K , S Í M I 5 2 5 4 4 4 4 , E N D U R M E N N T U N . I S 22