Page 1

Revista ACEB N5.qxd

4/5/10

10:08

Página 18

Xavier Schelling i del Alcázar Preparador Físic i Entrenador Ajudant del Suzuki Manresa Soci número 3594

PREPARACIÓ FÍSICA ESTRUCTURADA (II)

LA SESSIÓ Per desenvolupar les sessions físiques de força ho fem mitjançant l'entrenament estructurat, semblant a un entrenament en circuit, on es proposen diferents encadenaments d'exercicis. Aquest ordre guarda relació amb els nivells d'aproximació i ve determinat pel grau d'especificitat, o orientació, que es vulgui donar a la sessió: més condicional-estructural o més cognitiufuncional (Taula 1).

Un cop concretat el que volem treballar i per a qui, s'ha d'organitzar. En una sessió podem trobar tres tipus d'exercicis: Fonamental, Complementari o Compensatori i d'Aplicació. • Fonamentals: Exercicis poliarticulars que comporten un moviment global i fan incidències en les principals estructures músculo-esquelètiques de l'Àrea. Depenent de l'especificitat de la sessió els exercicis fonamentals presentaran més o menys similitud amb el contingut a desenvolupar. Exemple: 1/2 Squat > Àrea de Salt. Press Banca > Àrees de Lluita i/o Passada. • Compensatori o Complementari:

Taula 1. Diferents Cadenes d'exercicis dins l'Orientació de l'entrenament (Moras, G.) Per triar l'estructura de la sessió, prèviament, haurem de concretar: • El Contingut que volem desenvolupar (guanyar la posició, arrencades, tir en 2 temps, etc.). Haurà d'estar en funció de les carències del jugador o de les necessitats de la posició de joc. • L'Àrea/s a la que pertany el contingut (lluita, desplaçament, salt, passada). Aquest punt facilitarà la feina a l'hora de triar els exercicis fonamentals. • Quin/s nivell d'aproximació volem potenciar. Això determinarà: • La Manifestació de la força que sol·licitarem en cada exercici (Força Màxima -Hipertròfia o Coordinació Intramuscular-; Potència Màxima -F. Explosiva, F. Elàstico-Explosiva, F. Reactivo-Elàstico-Explosiva-; Velocitat). • La Implicació cognitiva. Determinarà el nivell de presa de decisió. (Amb/Sense, Senzilla/Complexa, Situació real). • El moment de la temporada on ens trobem (tipus de mesocicle i microcicle) i/o la fase evolutiva en que es troba el jugador.

18

Preparació Física Estructurada (II)

• Compensatori: Exercicis que treballen grups musculars no inclosos en l'exercici fonamental de la sessió que redueixen l'agressivitat d'aquests. Exemple: Oblics o Transvers > Per compensar 1/2 Squat Rotadors d'espatlla > Per compensar Press Banca • Complementari: Exercicis que treballen grups musculars secundaris dins el gest tècnic (contingut). Sovint, però no sempre, exercicis monoarticulars, analítics. Exemple: Àrea de Passada > Tríceps. Àrea de Lluita > Bíceps, Espatlles. Àrea de Salt > Bessons, Isquiotibials. • D'Aplicació: També coneguts com “de transferència”, són exercicis que permeten una contracció muscular més similar (o idèntica) al gest tècnic, tant pel que fa al recorregut articular com a la velocitat d'execució. A més a més, en aquests exercicis es pot augmentar el component cognitiu en funció dels nivells d'aproximació que estiguem treballant.


Revista ACEB N5.qxd

4/5/10

10:08

Página 19

Dins les diferents possibilitats d'encadenar aquests exercicis (Taula 1), nosaltres emprem majoritàriament la trisèrie (encadenament de tres exercicis). Presentant una seqüència ordenada: Fonamental > Complementari/Compensatori > Aplicació. En funció de l'objectiu de la sessió (estructural o funcional) donarem més o menys descans entre sèries (menys per a un treball de quantitat i més per a un treball de qualitat, per exemple, menys descans en el cas de la força màxima hipertròfica i més descans per a un treball de Potència o Velocitat). Per gestionar aquest descans al grup principal que estem entrenant, podem fer ús de la intercalació d'exercicis complementaris o compensatoris, quedant diferents densitats de treball per a cada objectiu (Taula 2).

Un exemple de trisèrie habitualment emprada per a desenvolupar les àrees de Passada i Salt:

Taula 4. Exemples de Trisèries, amb combinació de Nivells I i II.

Taula 2. Intercalacions de descansos. Densitats entre Exercicis de potenciació i de descans o complementaris/compensatoris. (Moras, G.) Per finalitzar, cal comentar que, dins la trisèrie, l'exercici fonamental i el d'aplicació poden variar en funció de l'especificitat que volem treballar, que, com hem comentat anteriorment, estan en funció del moment de la temporada (mesocicle i microcicle) i de la fase evolutiva del jugador. Aquesta variació és seqüencial, sempre respectant que, dins la complexitat/especificitat, l'exercici fonamental sigui més general que l'exercici d'aplicació (Taula 3).

Taula 3. Combinació de Trisèries en funció de l'especificitat (Schelling, X.)

Preparació Física Estructurada (II)

19

PREPARACIÓ FÍSICA ESTRUCTURADA (II). LA SESSIÓ  

Basketball strength training methodology. Strength training in team sports.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you