Page 1


La reforma de les pensions: necessitat o interes?  

Aquest document pretén donar una visió relativament exhaustiva sobre el funcionament del sistema públic de pensions, sobre l'origen històric...