__MAIN_TEXT__

Page 1


Profile for Endavant   OSAN

Jutgem-los i condemnem-los  

Pel dret a l'habitatge per damunt dels interessos del mercat. Per la nacionalització del sector financer. Pel judici i condemna als responsa...

Jutgem-los i condemnem-los  

Pel dret a l'habitatge per damunt dels interessos del mercat. Per la nacionalització del sector financer. Pel judici i condemna als responsa...

Advertisement