Page 1


Jutgem-los i condemnem-los  

Pel dret a l'habitatge per damunt dels interessos del mercat. Per la nacionalització del sector financer. Pel judici i condemna als responsa...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you