Page 1

Transforming cities through innovation


| transforming cities through innovation | transforming cities through innovation

Gi᝛i thiᝇu

We are planners, designers, researchers and innovators with insights of city development and a commitment in transforming urban communities

Marina Bay, Singapore


Sáng lập

| transforming cities through innovation | transforming cities through innovation

Co-founder + Advisor

Co-founder + Managing Director

Giáo sư Heng Chye Kiang, PhD

Quy hoạch sư Nguyễn Đỗ Dũng

Cựu hiệu trưởng Trường Thiết kế & Môi trường | Đại học Quốc gia Singapore

Kinh nghiệm quy hoạch và thiết kế đô thị tại hơn 10 quốc gia

Nhà sáng lập: Trung tâm nghiên cứu đô thị bền vững châu Á & Chương trinh cao học thiết kế đô thị

Năm năm làm việc tại Tập đoàn CPG (Singapore) với vai trò là người chủ trì quy hoạch

Thành viên Ban quản trị:

Giành nhiều giải thưởng quy hoạch và thiết kế đô thị trên thế giới bao gồm:

Cơ quan Phát triển Công nghiệp JTC (hiên tại)

Giải thưởng quy hoạch xuất sắc của Hội quy hoạch quốc tế Isocarp

Cơ quan Quy hoạch quốc gia URA

Cơ quan Phát triển nhà ở HDB

Giải thưởng đồ án quy hoạch của Hội quy hoạch Singapore (3 giải thưởng)

Cơ quan Quản lý xây dựng BCA

Giải thưởng đồ án xuất sắc của Hội quy hoạch Hoa Kỳ

Giải thưởng thiết kế đô thị của thị trưởng Calgary (Canada)

Giải thưởng Ngày Quốc khánh do tổng thống Singapore trao Nhiều giải thưởng về quy hoạch và thiết kế đô thị tại Trung Quốc


| transforming cities through innovation | transforming cities through innovation

Giải phåp

we deliver evidence-based and transformative urban solutions that will maximise the land value at minimum economic, social and environmental costs.

Marina Bay, Singapore


Năng lực tư vấn

| transforming cities through innovation | transforming cities through innovation

Quy hoạch chiến lược • • • •

Định hướng phát triển Singapore Quy hoạch hệ thống đô thị bang Andhra Pradesh (Ấn Độ) Đánh giá tác động của nước biển dâng cao tại bang Georgia (Hoa Kỳ) Quy hoạch chiến lược Đặc khu Kyauk Phuy (Myanmar)

Quy hoạch tổng thể • • • • •

Quy hoạch chung Buôn Mê Thuột Quy hoạch chung thành phố mới Bình Dương Quy hoạch chung Ecopark Văn Giang Quy hoạch đô thị mới Hulhulmale (Maldives) Quy hoạch thành phố giáo dục hồ Dushu (Trung Quốc)

Thiết kế đô thị • •

• •

Thiết kế đô thị khu AquaBay và khu Trung tâm Bắc (Ecopark) Quản lý thiết kế đô thị Thành phố mới Bình Dương Quản lý thiết kế đô thị Thành phố Hulhulmale Thiết kế đô thị khu 30ha tại trung tâm Tp Hồ Chí Minh

Tư vấn đầu tư • Quy hoạch chiến lược Đặc khu Kyauk Phuy (Myanmar) • Quy hoạch hệ thống đô thị bang Andhra Pradesh (Ấn Độ) • Quy hoạch cải tạo chung cư cũ (23 ha) tại Hà Nội • Quy hoạch khu nhà ở xã hội (40 ha) tại Hà Nội


THÀNH PHỐ MỚI NEW TOWNSHIP


| transforming cities through innovation | transforming cities through innovation

Thành phố mới | New township

Hulhulmalé Địa điểm: Maldives Quy mô: 430 ha / 240.000 người Vai trò: Quy hoạch tổng thể & thiết kế đô thị Tình trạng: Đang xây dựng

Dự án được chủ trì bởi thành viên sáng lập enCity trước khi làm việc tại enCity


| transforming cities through innovation | transforming cities through innovation

Thành phố mới | New township

Hulhulmalé Địa điểm: Maldives Quy mô: 430 ha / 240.000 người Vai trò: Quy hoạch tổng thể & thiết kế đô thị Tình trạng: Đang xây dựng

Dự án được chủ trì bởi thành viên sáng lập enCity trước khi làm việc tại enCity


| transforming cities through innovation | transforming cities through innovation

Thành phố mới | New township

Hulhulmalé Địa điểm: Maldives Quy mô: 430 ha / 240.000 người Vai trò: Quy hoạch tổng thể & thiết kế đô thị Tình trạng: Đang xây dựng

Dự án được chủ trì bởi thành viên sáng lập enCity trước khi làm việc tại enCity


| transforming cities through innovation | transforming cities through innovation

Thành phố mới | New township

Ecopark Địa điểm: Hưng Yên . Việt Nam Đầu tư: 10 tỷ USD Quy mô: 500 ha / 130.000 người Vai trò: Quy hoạch tổng thể

Dự án được chủ trì bởi thành viên sáng lập enCity trước khi làm việc tại enCity


| transforming cities through innovation | transforming cities through innovation

Thành phố mới | New township

Ecopark Địa điểm: Hưng Yên . Việt Nam Đầu tư: 10 tỷ USD Quy mô: 500 ha / 130.000 người Vai trò: Quy hoạch tổng thể

Dự án được chủ trì bởi thành viên sáng lập enCity trước khi làm việc tại enCity


| transforming cities through innovation | transforming cities through innovation

Thành phố mới | New township

Ecopark Địa điểm: Hưng Yên . Việt Nam Đầu tư: 10 tỷ USD Quy mô: 500 ha / 130.000 người Vai trò: Quy hoạch tổng thể

Dự án được chủ trì bởi thành viên sáng lập enCity trước khi làm việc tại enCity


| transforming cities through innovation | transforming cities through innovation

Thành phố mới | New township

Thành phố mới Bình Dương Địa điểm: Bình Dương, Việt Nam Đầu tư: 10 tỷ USD Quy mô: 1000 ha / 125.000 người Vai trò: Quy hoạch tổng thể

Dự án được chủ trì bởi thành viên sáng lập enCity trước khi làm việc tại enCity


| transforming cities through innovation | transforming cities through innovation

Thành phố mới | New township

Thành phố mới Bình Dương Địa điểm: Bình Dương, Việt Nam Đầu tư: 10 tỷ USD Quy mô: 1000 ha / 125.000 người Vai trò: Quy hoạch tổng thể

Dự án được chủ trì bởi thành viên sáng lập enCity trước khi làm việc tại enCity


KHU GIÁO DỤC & CÔNG NGHỆ UNIVERSITY CAMPUS & TECHNOLOGY PARK


| transforming cities through innovation | transforming cities through innovation

Khu giáo dục & công nghệ | University campus & Technology park

Khu giáo dục hồ Dushu Địa điểm: Suzhou, Trung Quốc Đầu tư: ---Quy mô: 2500 ha / 400.000 người Vai trò: Quy hoạch tổng thể

Dự án được chủ trì bởi thành viên sáng lập enCity trước khi làm việc tại enCity


| transforming cities through innovation | transforming cities through innovation

Khu giáo dục & công nghệ | University campus & Technology park

Khu giáo dục hồ Dushu Địa điểm: Suzhou, Trung Quốc Đầu tư: ---Quy mô: 2500 ha / 400.000 người Vai trò: Quy hoạch tổng thể

Dự án được chủ trì bởi thành viên sáng lập enCity trước khi làm việc tại enCity


| transforming cities through innovation | transforming cities through innovation

Khu giáo dục & công nghệ | University campus & Technology park

Khu giáo dục hồ Dushu Địa điểm: Suzhou, Trung Quốc Đầu tư: ---Quy mô: 2500 ha / 400.000 người Vai trò: Quy hoạch tổng thể

Dự án được chủ trì bởi thành viên sáng lập enCity trước khi làm việc tại enCity


| transforming cities through innovation | transforming cities through innovation

Khu giáo dục & công nghệ | University campus & Technology park

Dubai Silicon Oasis Địa điểm: Dubai, UAE Đầu tư: --Quy mô: 720 ha / 100.000 người Vai trò: Quy hoạch tổng thể

Dự án được chủ trì phần quy hoạch bởi thành viên sáng lập enCity trước khi làm việc tại enCity


| transforming cities through innovation | transforming cities through innovation

Khu giáo dục & công nghệ | University campus & Technology park

Dubai Silicon Oasis Địa điểm: Dubai, UAE Đầu tư: --Quy mô: 720 ha / 100.000 người Vai trò: Quy hoạch tổng thể

Dự án được chủ trì phần quy hoạch bởi thành viên sáng lập enCity trước khi làm việc tại enCity


| transforming cities through innovation | transforming cities through innovation

Khu giáo dục & công nghệ | University campus & Technology park

Dubai Silicon Oasis Địa điểm: Dubai, UAE Đầu tư: --Quy mô: 720 ha / 100.000 người Vai trò: Quy hoạch tổng thể

Dự án được chủ trì phần quy hoạch bởi thành viên sáng lập enCity trước khi làm việc tại enCity


| transforming cities through innovation | transforming cities through innovation

Khu giáo dục & công nghệ | University campus & Technology park

Khu CNTT Hà Nội Địa điểm: Hà Nội, Việt Nam Đầu tư: --Quy mô: 71 ha / 52.000 việc làm Vai trò: Quy hoạch tổng thể

Dự án được chủ trì phần quy hoạch bởi thành viên sáng lập enCity trước khi làm việc tại enCity


| transforming cities through innovation | transforming cities through innovation

Khu giáo dục & công nghệ | University campus & Technology park

Khu CNTT Hà Nội Địa điểm: Hà Nội, Việt Nam Đầu tư: --Quy mô: 71 ha / 52.000 việc làm Vai trò: Quy hoạch tổng thể

Dự án được chủ trì phần quy hoạch bởi thành viên sáng lập enCity trước khi làm việc tại enCity


KHU DÂN CƯ MỚI NEW RESIDENTIAL COMMUNITY


Khu dân cư mới / New residential community

| transforming cities through innovation | transforming cities through innovation

RIVERFRONT DISTRICT

BUSINESS DISTRICT MARKET DISTRICT

GARDEN DISTRICT

Tropicana Địa điểm: Johor Bahru, Malaysia Đầu tư: 2 tỷ USD Quy mô: 80 ha / 70.000 người Vai trò: Quy hoạch tổng thể

Dự án được chủ trì bởi thành viên sáng lập enCity trước khi làm việc tại enCity


| transforming cities through innovation | transforming cities through innovation

Khu dân cư mới / New residential community

Tropicana Địa điểm: Johor Bahru, Malaysia Đầu tư: 2 tỷ USD Quy mô: 80 ha / 70.000 người Vai trò: Quy hoạch tổng thể

Dự án được chủ trì bởi thành viên sáng lập enCity trước khi làm việc tại enCity


Khu dân cư mới / New residential community

| transforming cities through innovation | transforming cities through innovation

CENTRAL PARK

RIVERFRONT RIVER PARK

THAI BINH RIVER

EcoRivers Địa điểm: Hải Dương . Việt Nam Quy mô: 100 ha / 20.000 người Vai trò: Quy hoạch tổng thể Dự án được chủ trì bởi thành viên sáng lập enCity trước khi làm việc tại enCity


| transforming cities through innovation | transforming cities through innovation

Khu dân cư mới / New residential community

EcoRivers Địa điểm: Hải Dương . Việt Nam Quy mô: 100 ha / 20.000 người Vai trò: Quy hoạch tổng thể Dự án được chủ trì bởi thành viên sáng lập enCity trước khi làm việc tại enCity


| transforming cities through innovation | transforming cities through innovation

Khu dân cư mới / New residential community

EcoRivers Địa điểm: Hải Dương . Việt Nam Quy mô: 100 ha / 20.000 người Vai trò: Quy hoạch tổng thể Dự án được chủ trì bởi thành viên sáng lập enCity trước khi làm việc tại enCity


| transforming cities through innovation | transforming cities through innovation

Khu dân cư mới / New residential community

Khu đô thị hồ Phú Hòa Địa điểm: Quy Nhơn . Việt Nam Quy mô: 400 ha / 20.000 người Vai trò: Quy hoạch tổng thể Dự án được chủ trì bởi thành viên sáng lập enCity trước khi làm việc tại enCity


| transforming cities through innovation | transforming cities through innovation

Khu dân cư mới / New residential community

Khu đô thị hồ Phú Hòa Địa điểm: Quy Nhơn . Việt Nam Quy mô: 400 ha / 20.000 người Vai trò: Quy hoạch tổng thể Dự án được chủ trì bởi thành viên sáng lập enCity trước khi làm việc tại enCity


TÁI THIẾT ĐÔ THỊ URBAN REDEVELOPMENT


| transforming cities through innovation | transforming cities through innovation

Tái thiết đô thị | Urban redevelopment

Quy hoạch sông Hàn Địa điểm: Đà Nẵng, Việt Nam Đầu tư: --Quy mô: 70 km / 100.000 người Vai trò: Quy hoạch tổng thể

Dự án được chủ trì bởi thành viên sáng lập enCity trước khi làm việc tại enCity


| transforming cities through innovation | transforming cities through innovation

Tái thiết đô thị | Urban redevelopment

Quy hoạch sông Hàn Địa điểm: Đà Nẵng, Việt Nam Đầu tư: --Quy mô: 70 km / 100.000 người Vai trò: Quy hoạch tổng thể

Dự án được chủ trì bởi thành viên sáng lập enCity trước khi làm việc tại enCity


| transforming cities through innovation | transforming cities through innovation

Tái thiết đô thị | Urban redevelopment

Quy hoạch sông Hàn Địa điểm: Đà Nẵng, Việt Nam Đầu tư: --Quy mô: 70 km / 100.000 người Vai trò: Quy hoạch tổng thể

Marina Bay, Singapore


| transforming cities through innovation | transforming cities through innovation

Tái thiết đô thị | Urban redevelopment

23 ha trung tâm Hà Nội Địa điểm: Hà Nội, Việt Nam Đầu tư: 500 triệu USD Quy mô: 23 ha / 21.000 người Vai trò: Quy hoạch tổng thể

Dự án được chủ trì bởi thành viên sáng lập enCity trước khi làm việc tại enCity


| transforming cities through innovation | transforming cities through innovation

Tái thiết đô thị | Urban redevelopment

30 ha trung tâm Tp HCM Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh Đầu tư: 400 triệu USD Quy mô: 30 ha / 6.000 người / 46.000 việc làm Vai trò: Quy hoạch tổng thể & thiết kế đô thị

Dự án được chủ trì bởi thành viên sáng lập enCity trước khi làm việc tại enCity


Transforming cities through innovation

enCity | transforming cities through innovation  

We are a group of international leaders in planning and urban design based in Singapore with a combined 80 years of experience and an exciti...

enCity | transforming cities through innovation  

We are a group of international leaders in planning and urban design based in Singapore with a combined 80 years of experience and an exciti...

Advertisement