Page 1

PREGUNTES I SOLUCIONS

Natalia Cuba Natalia Molinero Anna Puchades Santi Quintanilla Mar valero


PREGUNTA 1- Relaciona cada afirmació amb la teoria ètica corresponent. 1)Quelcom és bo si proporciona plaer i dolent si ocasiona dolor Hedonisme 2) Un plaer no porta a la felicitat si les conseqüències negatives són més grans que aquest Hedonisme 3) Se busca la major felicitat per al major nombre de persones Utilitarista 4) La bondat o la falta de bondat de les nostres accions queda determinada per les conseqüències que la nostra acció haja provocat.

Utilitarista

5)La felicitat no s’obté per mitja de béns, sinó per accions. Aristotèlica 6)La felicitat màxima s’obté actuant racionalment Aristotèlica 7) La bondat d’una acció resideix en la intenció del subjecte, independentment de les conseqüències Ètica deontològica:Kantiana 8) El nostre deure com a éssers dotats de raó és aprendre a “viure d’acord amb la naturalesa” Estoïcisme 9) La finalitat de totaactuació no deu ser l’assoliment dela felicitatsinó la pràctica del bé Estoïcisme 10) Actua de manera que pugues desitjar que el teu comportament siga universal, tenint present el valor intrínsec de l’ésser humà Ètica deontològica: Kantiana Enllaç

activitat:

http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/893206/teories_etiques.htm

PREGUNTA 2- Respon a les següents qüestions triant l’opció correcta. Enllaç quiz: http://www.quizrevolution.com/ch/a178672/go

PREGUNTA 3 – Completa els mots encreuats. Enllaç http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/893198/teories_etiques.htm 1. Segons Aristòtil, sensació en la que es basa la felicitat màxima. Plaer

activitat:


2. Estat permanent de serenitat i equilibri allunyat d’allò que puga preocupar-nos. Ataràxia 3. “La prudència i la moderació guien les accions d’una vida racional”

Aristòtil

4. Segons Kant, el ______ deriva de la pròpia raó i no de cap força externa

Deure

5. Corrent que afirma : “Serem feliços si no desitgem que les coses siguen diferents a com són” Estoïcisme 6. Característica principal de l’ètica Kantiana

Autonomia

7. Epicuris i utilitaristes consideren que la felicitat s’assoleix amb el plaer i evitant el_______

Dolor

8. Mandat kantià que vincula l’acció amb el fi que es desitja assolir

Hipotètic

9. El plaer en el que consisteix la felicitat no és únicament material, sinó també espiritual. Epicur 10.La conducta correcta sols s’aconsegueix amb la impertorbabilitat de l’______ Ànima

PREGUNTA 4 – Sopa de lletres. Busca conceptes i relaciona’ls amb cada teoria ètica de la felicitat (Aristotèlica, Hedonista, Utilitarista, Deontològica Kantiana, Estoïcisme) Enllaç

activitat:

http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/893228/teories_etiques.htm

PREGUNTA 5 – Completa els espais buits. Col·loca aquestes 10 paraules per completar les frases: l'antropologia,

conforme, universalitzable, la

pràctica

del

bé, racionalment, les

conseqüències, aprendre, Metafísica, la bondat, pel.

● Per a les ètiques teleològiques, una acció ha de ser jutjada moralment per les

conseqüències que se'n deriven. ●

Per a determinar en què consisteix el bé humà, les ètiques teleològiques acudeixen a la Metafísica i l'antropologia per a esbrinat quina és l'essència de l'ésser humà.

● Aristòtil pensa que sí podem aprendre a ser felinos. ● L'estoïcisme sosté que la finalitat última de tota actuació no ha de ser l'assoliment de la

felicitat, sinó la pràctica del bé, l'exercici de la "virtut".


● Les conseqüències de les nostres accions determinen la bondat en les persones. ● Per a Kant no és el mateix fer una acció conforme el deure que fer-la pel deure. ● Obrar autònomament és obrar racionalment i de forma universalitzable.

Enllaç http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/893162/teories_etiques.htm

activitat:

Teoriesetiques2 docx (3)  

FILO,TEORIES, ETIQUES

Teoriesetiques2 docx (3)  

FILO,TEORIES, ETIQUES

Advertisement