__MAIN_TEXT__

Page 1

LLAR D’INFANTS EDUCACIÓ INFANTIL EDUCACIÓ PRIMÀRIA

#juntscreixem


LLAR D’INFANTS Dels 4 mesos als 3 anys

POLLETS

PEIXOS

ELEFANTS

ACCIÓ EDUCATIVA

Vetllem per un desenvolupament integral dels nens i nenes: 

Potenciem al màxim les seves capacitats físiques, afectives i de relació, cognitives, lingüístiques, artístiques, etc.

Considerem l’infant com a protagonista del seu aprenentatge, proposant activitats on s’afavoreixi l’experimentació, la seva actitud de recerca i puguin mostrar la seva creativitat.

Les educadores són qui els guien en el seu aprenentatge fomentant la seva confiança per aconseguir els seus objectius.

Ajudem l’infant a créixer amb autonomia, sociabilitat i afecte, partint de la relació amb els seus companys i adults, aprofitant al màxim el que la vida diària ens ofereix: higiene, menjar, descans, relació amb les famílies i sobretot, l’estona de joc, element primordial en aquesta etapa.

Fomentem el respecte i cura envers el medi ambient.

Participem en les celebracions tradicionals del nostre entorn proper.

Formem part de la comunitat educativa del centre, participant en les activitats que es proposen al llarg del curs a tots els cicles.

Horari general: De 9 a 12 h i de 15 a 17 h (Ens adaptem a les necessitats de les famílies) Possibilitat d’acollida matinal de 8 a 9 h i permanència de 17 a 18h Servei de menjador i migdiada: de 12 a 15h


EDUCACIÓ INFANTIL 3 a 6 anys

P3

P4

P5

ACCIÓ EDUCATIVA

Tenim com a objectiu el desenvolupament integral de les capacitats dels infants durant els primers anys de vida, tenint molt en compte la coordinació amb la família. Aquestes 9 capacitats són:  Progressar en el coneixement i el domini del seu cos, en el moviment, i la coordinació, tot adonant-se de les seves possibilitats.  Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge positiva d’ell mateix i dels altres.  Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes, per actuar amb seguretat i eficàcia.  Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques.  Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges.  Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals.  Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificant-ne els perills i aprendre a actuar en conseqüència.  Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució pacífica dels conflictes.  Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a la integració social.


ÀREES Per adquirir aquestes capacitats, plantegem un aprenentatge global, amb una participació activa dels alumnes, amb activitats que englobin les 3 grans àrees de coneixement:  Àrea de descoberta d’un mateix i dels altres.  Àrea de descoberta de l’entorn.  Àrea de comunicació i llenguatges (verbal, plàstic, musical, matemàtic, etc) A més de les àrees curriculars, la nostra escola ofereix als tres cursos les següents àrees complementàries:

     

JOCS D’ESCRIPTORS TALLER D’ANGLÈS DESCOBERTA DEL FET RELIGIÓS JOCS DE LES EMOCIONS JOCS MOTRIUS TALLER DE CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA

METODOLOGIA

Volem que els infants adquireixin unes estratègies que els permetin adquirir aprenentatges funcionals i significatius, útils i amb sentit per la seva vida diària.  Promovem l’adquisició de valors com el respecte i la tolerància, la comprensió, la constància, el perdó i la sinceritat.  Introduïm la llengua anglesa des de P3.  Plantegem sempre un treball globalitzat.  Utilitzem metodologies motivadores pels infants, que es fonamenten en l’aprenentatge a partir de l’acció del propi infant i en les possibilitats educatives que s’obren quan poden treballar junts nens de diferents edats:   

Racons d’aprenentatge Racons de joc simbòlic Projecte d’ambients


ALTRES:

Assessorament psicopedagògic

Comissió de solidaritat

Acció pastoral: educació espiritual i en valors

emocional,

Horari general De 9 a 13 h. i de 15 a 17 h. Divendres de 9 a 12h. i de 15 a 17h. Possibilitat d’ acollida matinal de 8 a 9h. i permanència de 17 a 18h. Servei de Menjador (trobareu el projecte als fulls finals). Activitats extraescolars: de 17h.a 18h


EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Cicle inicial

6 a 8 anys

cursos: 1r i 2n.

Cicle mitjà

8 a 10 anys

cursos : 3r i 4t.

10 a 12 anys

cursos: 5è i 6è

Cicle superior

ACCIÓ EDUCATIVA

Som un equip de mestres compromesos que treballem per a que els nostres nens i nenes arribin a ser persones lliures, crítiques, autònomes, solidaries i responsables. Per això els eduquem perquè siguin capaços de:  Assolir les competències bàsiques i els diferents aprenentatges, en un context d’equitat per a tots els alumnes.  Pensar de manera integrada, considerant les interconnexions i interrelacions entre els aprenentatges.  Adquirir hàbits i valors per resoldre problemes i situacions des de qualsevol de les àrees curriculars.  Desenvolupar la creativitat, l’esperit crític i el gust per aprendre.  Comunicar-se a través dels mitjans d’expressió verbal, corporal, visual, plàstica i musical, desenvolupant la sensibilitat estètica, la creativitat i la capacitat de gaudir de les manifestacions artístiques.  Créixer en capacitat d’esforç i superació personal.  Desenvolupar una personalitat equilibrada, capaç d’autoregulació emocional, per tal de poder respondre de forma positiva davant la realitat, acceptar -se un mateix i fer front a les adversitats.  Assumir un compromís, personal i col•lectiu, amb l’entorn social, cultural i natural, per tal d’afavorir la construcció de models de vida més justos, solidaris i saludables.


ÀREES El nostre centre dóna una especial importància a les àrees instrumentals: llengües i matemàtiques ; de manera que es treballa la lectura , la comprensió lectora i l’expressió oral i escrita en grups partits o en grups flexibles i quan s’escau aquestes àrees també son objecte de reforç en grup reduït.

A més de les àrees curriculars, la nostra escola complementàries:

ofereix les següents àrees

1R TALLER DE BIBLIOTECA EXPERIMENTEM I JUGUEM VIVIM LA CONVIVÈNCIA TALLER DE LECTURA

3R JOCS MATEMÀTICS FORMACIÓ HUMANA CLUB LITERARI SOM ARTISTES

5È FORMACIÓ HUMANA SOM ESCRIPTORS CLUB LITERARI JOCS DE TAULA/INFORMÀTICA

2N TALLER D’HORT SOM ESCRIPTORS JOCS DE TAULA TALLER DE BIBLIOTECA

4T FORMACIÓ HUMANA TALLER DE TEATRE EN ANGLÈS INFORMÀTICA ENGLISH THROW SONGS

6È TALLER DE BIBLIOTECA FORMACIÓ HUMANA LABORATORI JOCS DE TAULA/INFORMÀTICA

ALTRES: Assessorament psicopedagògic Comissió de solidaritat Acció pastoral: educació espiritual i en valors

Horari general De 9 a 13 h. i de 15 a 17 h. Divendres de 9 a 12h. i de 15 a 17h. Servei de Menjador (trobareu el projecte als fulls finals). Activitats extraescolars: de 17h.a 18h

emocional,


PROJECTES Escola Multilingüe

 Activitats CLIL: Progressiu ús de l’anglès en àrees curriculars. Cicle Inicial, Mitjà i Superior. Coneixement del medi 5è i 6è: selecció d’unitats en anglès.  Mini-Projects: Treballs de recerca sobre temes d’altres àrees, presentats de forma gràfica i creativa. Cicle Mitjà i Superior. 

Chit-chat every day!: Escenificar i enregistrar, en petits grups, diferents situacions de la vida quotidiana. Cicle Superior.

Projecte PEN PAL:

Intercanvi de cartes i vídeo-conferències amb una

escola d’Holanda. Cicle Superior.

Pla d’impuls de la lectura

 Projecte ILEC . Infantil i Primària Promoció de la biblioteca de l’escola com a eix dinamitzador de tots els aprenentatges. 30’ lectura diària, aplicant les diferents estratègies lectores. Club de lectura quinzenal, des de 3er fins a 6è de primària.

 Biblio-Hort. Infantil i Primària Projecte que vincula la biblioteca i l’hort. Creació de la revista Cavall Hort amb la col·laboració de tots els cicles.


Projectes APS  Projecte padrins-fillols. Experiència d’aprenentatge- servei entre els alumnes de 3er, 4t, 5è i 6è de Primària i els nens i nenes del Cicle Infantil.  Amics lectors Els alumnes de cinquè i sisè realitzen una dinàmica de lectura amb els alumnes de 1r i 2n, als que acompanyen en el procés de descoberta de la lectura significativa.  “L’amistat no té edat”. Experiència d’aprenentatge-servei en col·laboració amb el Centre de Dia St. Antoni . Activitats i intercanvis culturals entre els alumnes de Cicle Superior i persones grans.

Educació Emocional  Programa “Decideix”: Entrenament sistemàtic en estratègies de competència social. Primària.  Projecte “Emotions”: Dinàmiques de gestió de les emocions. Infantil i Primària.

Educació espiritual

 Capsa del silenci: Dinàmiques d’atenció plena. Infantil i Primària.


 Celebracions: Trobades per cicles per celebrar el que vivim i compartir des del cor. Infantil i Primària.

Educació en valors

 Activitats pastorals de reflexió i diàleg: Dinàmiques de creixement personal. Infantil i Primària.  Setmana de la pau: Sessions de reflexió i diàleg i celebració del Dia Escolar de la Pau. Infantil i Primària. 

Campanyes solidàries: Nadal, St. Jordi, Marató TV3, Setmana solidària (Col•laboració ONGS del barri i COVIDE). Infantil i Primària.

Escoles + sostenibles

 Hort escolar: Aprenem els secrets de les plantes i com cuidar-les.  Embolcalls sostenibles: Programa per potenciar l’ús d’embolcalls més sostenibles.  Punt verd mòbil: Aprenem a reciclar.  Projecte de compostatge: Transformació de la matèria orgànica per obtenir compost, un adob natural. (Tots, a Infantil i Primària)

Salut i Civisme

 Campanya Consum de fruita a l’Escola. Infantil i Primària


 Internet segura :Campanya de conscienciació realitzada pels Mossos d’Esquadra. Cicle Superior  Educació viària: Les activitats de la Guàrdia Urbana van adreçades principalment

a

mantenir

actituds

cíviques

en

l'entorn

dels

desplaçaments pel carrer i en la conducció. Primària.

 Fem esport: Activitats fora de l’escola, esportives i de dansa, organitzades en gran majoria per l’Institut Barcelona Esports (IBE) Primària.

Descoberta de l’entorn

 L’explorador de Barcelona: Amb format de concurs, els alumnes visiten amb la seva família llocs emblemàtics de la ciutat i fan un reportatge fotogràfic o en vídeo. Cicle Superior.

EXPERIMENTACIÓ

 Petits talents científics: Programa en col·laboració amb l’Ajuntament per fomentar l’experimentació, la indagació i la recerca en l’aprenentatge de les ciències. Cicle Mitjà.  Taller d’experiments: Activitats manipulatives i experiencials de l’àrea de ciències. Infantil i Cicle Inicial .

 Laboratori: Experiments al laboratori en relació a l’àrea de ciències. Cicles Mitjà i Superior.  Franja setmanal de dues hores de treball globalitzat on apliquem metodologia ABP (aprenentatge basat en projectes). Tots els cursos fan un projecte diferent cada trimestre. Primària.


ALTRES SERVEIS

EXTRAESCOLARS L’associació esportiva ciutat vella és l’encarregada de gestionar amb la direcció del centre les activitats extraescolars. Totes les nostres activitats estan homologades per l’ajuntament. Tenen la finalitat de d’aprendre tècniques i aptituds, però sobretot afavorir el desenvolupament integral dels infants i joves, el creixement i el manteniment de les condicions físiques i psíquiques, fomentant hàbits de vida saludables i l’autonomia. Tot això, oferint una pràctica esportiva a l’abast de tothom, de qualitat i sense exclusions.

De dilluns a divendres, de 17’00h a 18’00h Fem grups atenent els diferents grups d’edat:  INICIACIÓ ESPORTIVA.  TAEKWONDO.  DANSES URBANES.


COL·LABORACIÓ AMB ENTITATS  Amb l’ Institut Municipal de Salut Pública : programa de salut bucodental , de vacunació i de control - assessorament dels menús escolars.  Amb la Coordinadora d’Entitats de Poble Sec i la Xarxa comunitària del barri de St. Antoni.  ONGS.- COVIDE, Bona voluntat en acció.  Associació ASDENT.- Campanya recollida de taps per al Nacho.  FUNDACIÓ GLORR.- Recollida de roba per a beques-menjador.  Centre de dia de St. Antoni.  Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra.  Institut Barcelona Esport (IBE).

A LA NOSTRA WEB HI TROBAREU INFORMACIÓ DETALLADA www.sagratcoraldana.com

AMPA L’associació de pares i mares col·labora amb l’escola en la seva acció educadora i en la realització de diferents activitats i celebracions.

https://www.facebook.com/afasagratcor/

Profile for Encarna60

ESCOLA SAGRAT COR  

INFORMACIÓ BÀSICA

ESCOLA SAGRAT COR  

INFORMACIÓ BÀSICA

Profile for encarna60
Advertisement