Page 1

Fiktiva A/S Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2011

Rapportspecifikationer Marketing 2011 Gennemførte

8

Inviterede

12

Svarprocent

67%


INDHOLDSFORTEGNELSE

Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen Overblik Tema 1 - 4

3 4 7

Engagement & Loyalitet Motivation & Tilfredshed Engagement & Loyalitet Omdømme

Tema 5 - 8

8 Arbejdsopgaver Faglig og personlig udvikling Arbejdsforhold Kolleger og samarbejde

Tabeller Om Enalyzer

9 11


INFO OM UNDERSØGELSEN Forord Hermed resultaterne af årets medarbejderundersøgelse hos Fiktiva A/S. Målingen af medarbejdertrivsel og loyalitet er en af de vigtigste indikatorer af, hvordan vi sammen formår at leve op til strategien for 2008 i Fiktiva A/S. Resultaterne i rapporten udfordrer os for de kommende år og udstyrer os med en god forståelse for, hvor og hvordan vi kan blive endnu bedre. Vi investerer årligt i medarbejdertrivsel og kompetenceudvikling, og denne rapport viser os specifikt på hvilke områder, vores investeringer giver størst afkast og hvor vi skal blive endnu bedre! Lad os derfor tale åbent om disse resultater i hele organisationen og sammen løfte vores fælles potentiale.

Sådan læser du rapporten

Metode

Rapporten er bygget op på følgende måde:

Hele vejen igennem rapporten anvendes farvekoder til at identificere hvilke enheder, tallene repræsenterer. En forklaring af farvekoderne findes nederst på hver side i rapporten.

Rapporten præsenterer et samlet overblik, en temaoversigt samt en Top 5 og en Bund 5, som illustrerer spørgsmål med højeste og laveste gennemsnit, samt styrker og udviklingsområder. På de følgende sider består rapporten af grafer, der viser gennemsnittet på samtlige spørgsmål. Hver graf er et tema fra spørgeskemaet. Afslutningsvis er der vedlagt en tabel, der viser scoren og svarfordelingen på alle spørgsmål i undersøgelsen.

Samtlige spørgsmål i undersøgelsen er stillet som udsagn, hvor man skulle svare på en enighedsskala fra "meget uenig" til "meget enig". Desuden har det ved hvert spørgsmål været muligt at svare "ved ikke".

Medarbejdermåling – Resultater for: Marketing 2011

Side 3


OVERBLIK Engagement - Score Jeg vil anbefale andre at søge job hos Fiktivia

22%

Fortalere (7) De passivt tilfredse (5-6)

22%

E3 - Score

0% Bagvaskere (1-4)

56% Fortalere - Bagvaskere = E3 - Score

Engagement - Segmentering

67% 0%

0%

22%

20%

67% 56%

60%

33% 22% Marketing 2011

20% Marketing 2012

Fiktivia Total

E3 - Score Fortalere De passivt tilfredse Bagvaskere

Medarbejdermüling – Resultater for: Marketing 2011

Side 4


OVERBLIK Motivation & Tilfredshed

Engagement & Loyalitet

4

4

3

5

3

2

6

1

2

7

Meget uenig

5

6

1

Meget enig

7

Meget uenig

Meget enig

Marketing 2011 (5,1)

Marketing 2011 (5,7)

Marketing 2012 (5,8)

Marketing 2012 (5,5)

Fiktivia Total (5,3)

Fiktivia Total (5,7)

Niveauet er ikke tilfredsstillende. Der bør ske forbedringer.

Niveauet er ikke tilfredsstillende. Der bør ske forbedringer.

Niveauet er tilfredsstillende. Der er dog plads til forbedringer.

Niveauet er tilfredsstillende. Der er dog plads til forbedringer.

Niveauet er meget tilfredsstillende.

Niveauet er meget tilfredsstillende.

5,1

Motivation & Tilfredshed | Enkeltspørgsmål

4,6

5,6

Jeg glæder mig til at komme på arbejde

Jeg vil anbefale andre at søge job hos Fiktivia

6,0

6,7

4,9

5,5

Jeg yder gerne en ekstra indsats for at hjælpe Fiktivia med at skabe de ønskede resultater

5,2 Jeg føler mig motiveret i mit daglige arbejde

6,3 5,4

5,4

Samlet set er jeg tilfreds med at være ansat på hos Fiktivia

6,0

5,0

5,2

2

3

4

5

6,0 5,8

5,8 5,0 5,9

5,6

Jeg leder sjældent efter andet arbejde uden for Fiktivia

5,0

1

5,8

Jeg vil også gerne arbejde for Fiktivia om et år

5,6

Fiktivia er det ideelle sted at være ansat

5,7

Engagement & Loyalitet | Enkeltspørgsmål

6

7

4,3 5,6

1

2

3

4

5

6

7

Marketing 2011 Marketing 2012 Fiktivia Total

Medarbejdermåling – Resultater for: Marketing 2011

Side 5


OVERBLIK Top 5

Bund 5

De 5 spørgsmål, hvor der er opnået de højeste gennemsnit

De 5 spørgsmål, hvor der er opnået de laveste gennemsnit

Jeg har de kvalifikationer, der skal til for at gøre mit arbejde godt

Hos Fiktivia er vi gode til at dele informationer på tværs af organisationen

6,5 7,0 6,1

Den overordnede ledelse kommunikerer klart om mål og resultater

6,0

Fiktivia har generelt et godt omdømme

6,0

6,4

4,3 3,0 4,1

4,3

Jeg har mulighed for at udføre mit arbejde i den rigtige kvalitet

6,4

4,0 4,4

Der er gensidig respekt og hjælpsomhed mellem afdelingerne hos Fiktivia

6,2 6,3

4,4 3,7 4,4

6,1

Min nærmeste leder er generelt en god leder

4,8 Min nærmeste leder er handlekraftig

7,0 5,8

4,7 4,8

6,0

Jeg har indflydelse på min egen udvikling

4,9 Min nærmeste leder er troværdig

6,5 5,8

1

2

3

4

5,0 5,0

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

Temaoversigt Tallene viser de gennemsnitlige scorer for hvert tema

5,9

5,8

5,8

5,9

5,2

5,5

5,3 4,5

5,0

5,2

5,4

5,4

5,4

5,8

5,9

6,1 5,6 5,2

5

5,5

5,4

6,0

5,8

5,9

6

5,6

7

4

3

2

1 Omdømme

Arbejdsopgaver

Faglig og personlig udvikling

Arbejdsforhold

Kolleger og samarbejde

Nærmeste leder

Overordnet ledelse

Forandring og omstilling

Marketing 2011 Marketing 2012 Fiktivia Total

Medarbejdermåling – Resultater for: Marketing 2011

Side 6


RESULTATER

5,9

Omdømme

6,5

Jeg har de kvalifikationer, der skal til for at gøre mit arbejde godt

6,2

Fiktivia har generelt et godt omdømme

5,4

Arbejdsopgaver

7,0 6,1

6,0 Jeg kan se, hvordan mine arbejdsopgaver bidrager til Fiktivias overordnede mål

6,3

5,3 6,0 5,1

5,3 Jeg har indflydelse på egne arbejdsopgaver

5,6

5,0 5,0

Jeg er stolt af at fortælle andre, at jeg arbejder hos Fiktivia

5,7

1

2

3

4

5

6

7

5,6

Faglig og personlig udvikling

4,0 4,4

1

2

3

4

5

6,5

6

7

5,8

Arbejdsforhold

6,0

Der er en fornuftig balance mellem mit arbejdsliv og privatliv

6,0 Jeg har indflydelse på min egen udvikling

4,3

Jeg har mulighed for at udføre mit arbejde i den rigtige kvalitet

5,7

6,3 5,6

5,8

5,8 Jeg kan udvikle mine personlige kompetencer i mit nuværende arbejde

5,9

Min løn og min indsats står i fornuftigt forhold til hinanden

5,5 5,5

6,3 Forholdet mellem mine arbejdsopgaver og den tid, jeg har til rådighed er passende

5,4

5,6 5,0 5,3

5,1 Jeg kan udvikle mine faglige kompetencer i mit nuværende arbejde 4,9

1

2

3

4

5

5,6

Jeg føler mig tryg ved min arbejdsmæssige fremtid

5,7

6

7

4,7 5,3

1

2

3

4

5

6

7

Marketing 2011 Marketing 2012 Fiktivia Total

Medarbejdermåling – Resultater for: Marketing 2011

Side 7


RESULTATER

5,2

Kolleger og samarbejde

6,1

Min nærmeste leder er generelt en god leder

6,0

Samarbejdet i min afdeling fungerer godt

5,3

Nærmeste leder

6,0

7,0 5,8

5,7

Jeg ved, jeg kan stole på, at kollegerne i min afdeling vil hjælpe mig, hvis jeg har brug for det

5,9 5,7 5,7

Der udvises gensidig respekt mellem kollegerne i min afdeling

6,0

Min nærmeste leder er en faglig dygtig leder

6,7 5,8

Min nærmeste leder er god til at inspirere og motivere

5,0 5,0 5,0

Min nærmeste leder er troværdig

4,9 5,0 5,0

5,4 4,3 5,3

Der er gensidig respekt og hjælpsomhed mellem afdelingerne hos Fiktivia

4,8 4,7 4,8

Min nærmeste leder er handlekraftig

4,4 3,7 4,4

Hos Fiktivia er vi gode til at dele informationer på tværs af organisationen

Min nærmeste leder kommunikerer klart om mål og resultater

5,1 5,3 5,0

Min nærmeste leder er god til at følge op på min indsats (både ros og ris)

5,5 5,0 5,2

4,3 3,0 4,1

1

2

3

4

5

6

7

5,9

Overordnet ledelse

2

3

4

5

6

7

5,8

Forandring og omstilling

5,9

5,5 Den overordnede ledelse er troværdig

1

Fiktivia er god til at nå de fastsatte målsætninger

5,3

5,0 6,0

5,6 5,8 Fiktivia er god til at omstille sig

5,3

5,8 Den overordnede ledelse er handlekraftig

5,8

5,7 5,8

5,8 Fiktivia er god til at forny sig

6,0 5,9

6,4

Den overordnede ledelse kommunikerer klart om mål og resultater

5,9

6,0

Fiktivia har gode fremtidsudsigter på længere sigt

6,4

1

2

3

4

5

6

6,7 5,9

7

1

2

3

4

5

6

7

Marketing 2011 Marketing 2012 Fiktivia Total

Medarbejdermåling – Resultater for: Marketing 2011

Side 8


3,2 2

1,21 0

TABELLER Svarfordeling på hvert underspørgsmål

Engagement - Segmentering

Gennemsnit

1

2

Jeg vil anbefale andre at søge job hos Fiktivia

3

4

5

6

7

?

Fortalere

22%

67%

20%

De passivt tilfredse

56%

33%

60%

Bagvaskere

22%

0%

20%

0%

67%

0%

Engagement - Score

Motivation & Tilfredshed Jeg glæder mig til at komme på arbejde

0

0

1

3

3

0

1

1

4,6

6,0

4,9

Jeg føler mig motiveret i mit daglige arbejde

0

0

1

1

3

3

1

0

5,2

6,3

5,4

Samlet set er jeg tilfreds med at være ansat på hos Fiktivia

0

0

1

0

4

2

2

0

5,4

6,0

5,6

Fiktivia er det ideelle sted at være ansat

0

1

0

1

3

2

1

1

5,0

5,0

5,2

Motivation & Tilfredshed total

0

1

3

5

13

7

5

2

5,1

5,8

5,3

Jeg vil anbefale andre at søge job hos Fiktivia

0

0

0

2

2

3

2

0

5,6

6,7

5,5

Jeg yder gerne en ekstra indsats for at hjælpe Fiktivia med at skabe de ønskede resultater

0

0

0

1

1

6

1

0

5,8

6,0

5,8

Jeg vil også gerne arbejde for Fiktivia om et år

0

0

1

0

3

1

4

0

5,8

5,0

5,9

Jeg leder sjældent efter andet arbejde uden for Fiktivia

0

0

0

2

2

0

3

2

5,6

4,3

5,6

Engagement & Loyalitet total

0

0

1

5

8

10

10

2

5,7

5,5

5,7

Fiktivia har generelt et godt omdømme

0

0

0

0

1

5

3

0

6,2

6,0

6,3

Jeg er stolt af at fortælle andre, at jeg arbejder hos Fiktivia

0

0

0

1

2

4

1

1

5,6

5,7

5,7

Omdømme total

0

0

0

1

3

9

4

1

5,9

5,8

6,0

Jeg har de kvalifikationer, der skal til for at gøre mit arbejde godt

0

0

0

1

0

1

6

0

6,5

7,0

6,1

Jeg kan se, hvordan mine arbejdsopgaver bidrager til Fiktivias overordnede mål

0

0

1

0

1

4

0

2

5,3

6,0

5,1

Jeg har indflydelse på egne arbejdsopgaver

0

0

1

0

5

0

2

0

5,3

5,0

5,0

Jeg har mulighed for at udføre mit arbejde i den rigtige kvalitet

0

1

0

3

2

1

0

1

4,3

4,0

4,4

Arbejdsopgaver total

0

1

2

4

8

6

8

3

5,4

5,5

5,2

Engagement & Loyalitet

Omdømme

Arbejdsopgaver

Marketing 2011 Marketing 2012 Fiktivia Total

TABELLER

Medarbejdermåling – Resultater for: Marketing 2011

Side 9


3,2 2

1,21 0

TABELLER Svarfordeling på hvert underspørgsmål

Gennemsnit

Faglig og personlig udvikling

1

2

3

4

5

6

7

?

Jeg har indflydelse på min egen udvikling

0

0

0

1

0

4

2

1

6,0

6,5

5,8

Jeg kan udvikle mine personlige kompetencer i mit nuværende arbejde

0

0

1

0

1

4

2

0

5,8

6,3

5,4

Jeg kan udvikle mine faglige kompetencer i mit nuværende arbejde

1

0

0

0

2

3

1

1

5,1

5,7

4,9

Faglig og personlig udvikling total

1

0

1

1

3

11

5

2

5,6

6,1

5,4

Der er en fornuftig balance mellem mit arbejdsliv og privatliv

0

0

0

1

1

2

3

1

6,0

6,3

5,6

Min løn og min indsats står i fornuftigt forhold til hinanden

0

0

1

0

1

2

3

1

5,9

5,5

5,5

Forholdet mellem mine arbejdsopgaver og den tid, jeg har til rådighed er passende

0

0

0

0

4

2

1

1

5,6

5,0

5,3

Jeg føler mig tryg ved min arbejdsmæssige fremtid

0

0

0

1

3

2

2

0

5,6

4,7

5,3

Arbejdsforhold total

0

0

1

2

9

8

9

3

5,8

5,4

5,4

Samarbejdet i min afdeling fungerer godt

0

0

0

0

2

4

2

0

6,0

6,0

5,7

Jeg ved, jeg kan stole på, at kollegerne i min afdeling vil hjælpe mig, hvis jeg har brug for det

0

0

0

0

2

5

1

0

5,9

5,7

5,7

Der udvises gensidig respekt mellem kollegerne i min afdeling

0

0

0

3

1

2

2

0

5,4

4,3

5,3

Der er gensidig respekt og hjælpsomhed mellem afdelingerne hos Fiktivia

0

0

2

2

1

2

0

1

4,4

3,7

4,4

Hos Fiktivia er vi gode til at dele informationer på tværs af organisationen

0

2

1

1

1

3

0

0

4,3

3,0

4,1

Kolleger og samarbejde total

0

2

3

6

7

16

5

1

5,2

4,5

5,0

Min nærmeste leder er generelt en god leder

0

0

0

0

2

2

3

1

6,1

7,0

5,8

Min nærmeste leder er en faglig dygtig leder

0

0

0

1

1

3

3

0

6,0

6,7

5,8

Min nærmeste leder er god til at inspirere og motivere

0

0

1

2

2

2

1

0

5,0

5,0

5,0

Min nærmeste leder er troværdig

0

0

1

1

4

2

0

0

4,9

5,0

5,0

Min nærmeste leder er handlekraftig

0

0

0

4

2

2

0

0

4,8

4,7

4,8

Min nærmeste leder kommunikerer klart om mål og resultater

0

0

2

1

1

2

2

0

5,1

5,3

5,0

Min nærmeste leder er god til at følge op på min indsats (både ros og ris)

0

1

0

1

0

4

2

0

5,5

5,0

5,2

Nærmeste leder total

0

1

4

10

12

17

11

1

5,3

5,5

5,2

Den overordnede ledelse er troværdig

0

0

0

2

1

4

1

0

5,5

5,3

5,6

Den overordnede ledelse er handlekraftig

0

0

0

1

2

3

2

0

5,8

5,7

5,8

Den overordnede ledelse kommunikerer klart om mål og resultater

0

0

0

0

1

2

4

1

6,4

6,0

6,4

Overordnet ledelse total

0

0

0

3

4

9

7

1

5,9

5,6

5,9

Arbejdsforhold

Kolleger og samarbejde

Nærmeste leder

Overordnet ledelse

Marketing 2011 Marketing 2012 Fiktivia Total

TABELLER

Medarbejdermåling – Resultater for: Marketing 2011

Side 10


3,2 2

1,21 0

TABELLER Svarfordeling på hvert underspørgsmål

Gennemsnit

Forandring og omstilling

1

2

3

4

5

6

7

?

Fiktivia er god til at nå de fastsatte målsætninger

0

0

0

2

1

0

4

1

5,9

5,0

6,0

Fiktivia er god til at omstille sig

0

0

0

1

2

3

2

0

5,8

5,3

5,8

Fiktivia er god til at forny sig

0

0

0

0

2

6

0

0

5,8

6,0

5,9

Fiktivia har gode fremtidsudsigter på længere sigt

0

0

0

1

1

4

2

0

5,9

6,7

5,9

Forandring og omstilling total

0

0

0

4

6

13

8

1

5,8

5,8

5,9

Marketing 2011 Marketing 2012 Fiktivia Total

TABELLER

Medarbejdermåling – Resultater for: Marketing 2011

Side 11


OM ENALYZER Enalyzer bistår virksomheder og offentlige myndigheder med at fastholde og udbygge deres relationer. Værdifuld information om eksempelvis medarbejdernes trivsel, kundernes loyalitet og borgernes tilfredshed indsamles med relationsmålinger via netbaserede spørgeskemaer. Enalyzer er pioner og markedsleder. Vores målingskoncepter er forankrede i skræddersyede softwareløsninger og kompetent rådgivning, som skaber værdi. Vi kalder det RelationsIntelligence®, fordi virksomheden får konkret viden om den aktuelle situation såvel som et solidt beslutningsgrundlag for fremtiden.

ENALYZER A/S · REFSHALEVEJ 147 · 1432 KØBENHAVN K · T: 7010 7006 · F: 7010 7008 · E: INFO@ENALYZER.DK · WWW.ENALYZER.DK

E3_ReportExample_DK  
E3_ReportExample_DK  

Report example

Advertisement