Page 1

PAŹDZIERNIK 2013

EN AC TUS

P R ES S

OD REDAKCJI

W TYM NUMERZE: WYWIAD: DR MAGDALENA PIŁAT-BORCUCH

NAUKA

KULTURA

HUMOR

Drodzy studenci! Minęły wakacje, rozpoczął się nowy rok akademicki. Z tej okazji pragniemy złożyć Wam życzenia wytrwałości w dążeniu do osiągania zamierzonych celów oraz pogłębiania swojej wiedzy. Bądźcie ambitni w zdobywaniu wiedzy, odpowiedzialni w doko2-3 nywaniu wyborów oraz niestrudzeni w urzeczywistnianiu marzeń. Pracujcie nad sobą i doskonalcie się, pamiętając, że „wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami” (Adam Mickiewicz). 4 Szanowni wykładowcy oraz pracownicy uczelni! Życzymy Wam, aby oddanie i zaangażowanie w pracy przynio5-6 sło zadowolenie i uśmiech zarówno na Waszych twarzach, jak również studentów. Niech wiara w słuszność wytyczonych celów doda Państwu odwagi i hartu ducha niezbędnego do poko7 nywania wszelkich trudności. Pragniemy aby nowy rok akademicki był bogaty w sukcesy dydaktyczne i wychowawcze. Pamiętajcie, że „umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić” (Plutarch). Redaktor Naczelna Marta Rzymkiewicz

ZMIANY NA UCZELNI

CO NOWEGO U NAS...

Wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego 2013/2014 weszły w życie pewne zmiany w Regulaminie studiów, dotyczące obecności studentów na

Wakacje dobiegły końca, dlatego już od początku roku akademickiego Enactus UJK „z kopyta” rusza ze swą działalnością. Nasze najbliższe plany opierają się głównie na kontynuacji projektu „Studiuj lepiej” oraz pozyskiwaniu kapitału intelektualnego w postaci nowych członków organizacji. Planujemy także wystartować z przedsięwzięciem pt. „Zielony

zajęciach. Wykładowcy prowadzący przedmiot, do którego nie ma ćwiczeń mają obowiązek sprawdzania listy obecności. W przypadku trzykrotnej nieobecności studenta na wykładzie prowadzący zajęcia ma obowiązek zgłoszenia sprawy do Dziekana, co skutkować będzie skreśleniem takiej osoby z listy studentów.

Dołącz do nas! enactus@ujk.edu.pl Czekamy na ambitnych, pomysłowych studentów, Gotowych realizować swoje pasje!


ENACTUS PRESS

Str. 2

WYWIAD Z DR MAGDALENĄ PIŁAT–BORCUCH Pani dr Magdalena Piłat-Borcuch jest kierownikiem pracowni socjologii na Wydziale Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz głównym opiekunem organizacji Enactus. Jak to się stało że została Pani Doktor opiekunem naukowym Enactus? W listopadzie 2012 roku, przyszedł do mnie Pan Artur Maik (wówczas student II roku zarządzania) i opowiedział o ciekawym przedsięwzięciu (Enactus). Przekonywał że jest to organizacja inna niż wszystkie, ma bowiem na celu wyeksponowanie inicjatywy i aktywności studentów która ukierunkowana jest na konkretne działania mogące poprawić jakość życia szeroko pojmowanego społeczeństwa. Pan Artur zaproponował jednocześnie abym została opiekunem Enactus, a ja bez chwili zastanowienia przystałam na jego propozycję. Jak Pani Doktor wspomina czasy studenckie? Dobrze. Studiowałam socjologię w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Najlepiej wspominam toczące się na niemal wszystkich zajęciach dyskusje, które zachęcały nas do myślenia, zadawania sobie pytań, czy otwartości na innych, których zdanie często różniło się od naszego. Stąd ten rodzaj interakcji przeniosłam na swoją pracę ze studentami, bowiem zajęcia u mnie – o czym sami wiecie, nie polegają na odpytywaniu, czy moim monologu, lecz na ciągłej interakcji. Czy już będąc dzieckiem marzyła Pani Doktor o karierze naukowej?

Od lewej: dr Magdalena Piłat-Borcuch,

Nie. Zdecydowanie nie. Gdy byłam dzieckiem, byłam przekonana że zostaną sportowcem. Marta Rzymkiewicz, Emilia Michta Od dzieciństwa jeździłam na nartach, łyżwach, trenowałam tenisa, pływanie i koszykówkę Fot. Angelika Pienias (grałam nawet w Lidze Uniwersyteckiej). Zarówno w szkole podstawowej, jak również w liceum, chodziłam do klas sportowych. Jednak będąc w drugiej klasie liceum uznałam że poza sportem dobrze byłoby intensywniej „trenować umysł”, a gdy dodałam do tego zainteresowanie życiem społecznym w ogóle, pojawiła się socjologia. Natomiast prawdziwy zachwyt nad socjologią zaczął się od wykładów z Profesorem Markiem Szczepańskim, po których byłam już pewna że lepiej trafić nie mogłam. Także u „Wysoka frekwencja na Profesora Szczepańskiego pisałam pracę magisterską (wówczas nie pisaliśmy prac licenw yk ła d a c h po w inna cjackich), a od razu po obronie pracy magisterskiej zostałam zaproszona na seminaria doktorskie, w których uczestniczę do dziś, już jako współprowadząca. wynikać z kompetencji Jakie są Pani Doktor zainteresowania i jak spędza Pani Doktor czas wolny? Choć współczesne tempo życia pozostawia coraz mniej czasu wolnego, staram się jednak go wygospodarować i ciekawie wykorzystać. Poza czytaniem książek i publicystki, chodzę do teatru, filharmonii, kina, na wystawy czy koncerty. Staram się też uczestniczyć we wszystkich ważnych dla Kielc wydarzeniach, uważam bowiem że tak buduje się związki ze swoją małą ojczyzną – i takie związki staram się budować, będąc kielczanką od dwóch lat. Czas wolny wypełniają mi także jakże urocze córeczki moich sąsiadów - Tosia i Natalka, dzięki którym mam świadomość szybkości upływającego czasu. Oczywiście sport nadal mi towarzyszy. Co Pani Doktor sądzi na temat obowiązkowej obecności na wykładach? Moje osobiste zdanie na ten temat jest takie, że wysoka frekwencja na wykładach powinna wynikać z kompetencji wykładowcy, umiejętności zaciekawienia i otwartości na studentów, nie zaś z odgórnych ustaleń. Uważam, że ćwiczenia powinny być obowiązkowe, zaś wykłady nie.

wykładowcy, umiejętności zaciekawienia i otwartości na studentów, nie zaś z odgórnych ustaleń.”


ENACTUS PRESS

Str. 3

Co ceni Pani Doktor najbardziej u swoich studentów?
 Najbardziej cenię u studentów otwartość na nowe doświadczenia, niestandardowość w myśleniu, a także nonkonformizm, ale przy tym wszystkim szacunek dla drugiego człowieka niezależnie od miejsca które zajmuje on w hierarchii stratyfikacji społecznej. Czy uważa Pani Doktor że spełnia się w roli wykładowcy?


„Najbar dziej

Zdecydowanie tak. Kontakt ze studentem jest najprzyjemniejszą częścią mojej pracy i naprawdę nadaje sens mojej zawodowej aktywności.

studentów

Jakie stawia Pani przed sobą plany i cele na nadchodzący rok akademicki?

ni est a nda r dowość

Moje plany na nadchodzący rok nie różnią się szczególnie od tych które czyniłam w latach poprzednich. Nadal chcę pracować ze studentami, mam też plany związane z wydaniem swojej książki na temat socjologii designu, a reszta…może niech pozostanie moją tajemnicą.

myś leniu,

Jakie ma Pani rady dla nas studentów?

drugiego człowieka”

Aby wykorzystali czas studiów najaktywniej jak to tylko możliwe. Aby kształtowali w sobie ciekawość na świat, twórcze podejście do rzeczywistości, umiejętność współpracy i zaufanie. Choć dobrze jeśli absolwent posiada wiedzę to jednak jej relatywnie najłatwiej się nauczyć, znacznie trudniej zaś nabyć kompetencje miękkie, które w największym stopniu decydują o zawodowym sukcesie bądź porażce. Rozmawiała Marta Rzymkiewicz

nowe

cenię

otwartość

u na

d o ś w ia d c z en i a , a

w

także

nonkonformizm, ale przy tym wszystkim szacunek dla


ENACTUS PRESS

Str. 4

NAUKA GMC DLA STUDENTÓW Zapraszamy do 14 polskiej edycji konkursu Global Management Challenge ! Aby zgłosić chęć udziału w konkursie należy: - Utworzyć zespół (3-5 osób) - istnieje możliwość łączenia studentów różnych lat i kierunków studiów oraz uczelni w jednej drużynie. - Wypełnić kartę rejestracyjną dostępną na stronie: www.gmcpoland.pl/rejestracja-studentow/ - Po otrzymaniu potwierdzenia od organizatorów wypełnić dostępną na stronie aplikację z informacjami na temat uczestników i odesłać ją mailem na adres : rejestracja@gmcpoland.pl Zarejestrowane zespoły otrzymają informację o zakwalifikowaniu się do konkursu przed rozpoczęciem programu treningowego (tj. do 25.11) (sponsorzy dokonają wyboru zespołów, które wystartują w konkursie) Rejestracja zespołów studenckich potrwa do 30 października 2013. Więcej na www.gmcpoland.pl Rejestracja studentów | Global Management Challenge www.gmcpoland.pl Masz pytania? Ambasador GMC UJK: arturmaik@gmail.com

NAUKA DLA ZARZĄDZANIA.0D CZASÓW ADAMIECKIEGO DO WSPÓŁCZESNOŚCI Już 24 października w auli Wydziału Zarządzania i Administracji przy ul. Świętokrzyskiej 21 odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Nauki dla Zarządzania. Od czasów Adamieckiego do współczesności”. Organizatorami tego wydarzenia są Instytut Zarządzania i Instytut Historii oraz Kieleckie Towarzystwo Naukowe. Zakres tematyczny obejmuje następujące zagadnienia: - Ziemia Świętokrzyska kolebką hutnictwa w Polsce – 200-lecie huty w Ostrowcu Świętokrzyskim, - Początki i współczesność nauk o zarządzaniu, Interdyscyplinarność w nauce o organizacji i zarządzaniu, - Uwarunkowania społeczno-gospodarcze a rozwój regionu. W skład komitetu honorowego konferencji wchodzą: Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Zdzisław Kałamaga – Starosta Ostrowiecki, Wojciech Lubawski - Prezydent m. Kielce, dr hab. Wojciech Saletra, prof. UJK – Dziekan Wydziału Zarządzania i Administracji UJK, Prof. PŚk Tomasz L. Stańczyk – Prezes Kieleckiego Towarzystwa Naukowego oraz Jarosław Wilczyński - Prezydent m. Ostrowiec Świętokrzyski. Artur Maik

Karol Adamiecki – polski teoretyk zarządzania. Obok Fryderyka Winslowa Taylora i Henry'ego Fayola jeden z twórców nauki o organizacji i kierowaniu.


ENACTUS PRESS

K U LT U RA PAŹDZIERNIKOWY AROMAT KIELC Ten cudowny miesiąc był niejednokrotnie inspiracją dla malarzy, muzyków. Przepiękne, barwne drzewa pobudzają zmysły i wyobraźnię twórców. Pragniecie, aby jesień was zainspirowała? Sprawdźcie, co polecamy Wam w październiku! Dla zakochanych w Annie Marii Jopek 26 października o godz. 19:00 w Kieleckim Centrum Kultury odbędzie się koncert utalentowanej i znanej polskiej wokalistki, pianistki i kompozytorki Anny Marii Jopek. Artystka pierwszą połowę miesiąca spędzi w trasie koncertowej po Japonii i Korei Południowej, natomiast po powrocie do kraju uda się prosto do naszego miasta, aby Kielczanie mogli zachwycać się jej niesamowitym głosem i kompozycjami. Dla entuzjastów dalekich podróży 24 października o godz. 18:00 w pałacyku T. Zielińskiego odbędzie się spotkanie z Tomaszem Kosińskim pt. Islandzkie białe noce. Pan Tomasz w sposób niezwykle ciekawy i dynamiczny opowie o krystalicznym powietrzu, dzikiej zwierzynie, wulkanach, lodowcach, gejzerach, hostelach. Jeśli jesteście gotowi na niezwykle ciekawą podróż – koniecznie zarezerwujcie sobie ten czwartkowy wieczór. Dla zainteresowanych ekoinnowacjami 22 i 23 października odbędzie się kongres Ekoinnowacje w ochronie środowiska. Jeśli jesteście ciekawi jakie rozwiązania ekologiczne implementują samorządy, przedsiębiorstwa, czy uczelnie – zjawcie się 22-23 października na Targach Kielce. Po uprzedniej rejestracji udział w kongresie jest bezpłatny. Dla fanów Queen Lubisz rockowe kawałki Queen? Koniecznie zarezerwuj bilet do Kieleckiego Centrum Kultury. 19 października odbędzie się bowiem niesamowity koncert pt. Muzyka Queen symfonicznie. Oczywiście do Kielc nie przyjedzie Freddie Mercury, ale WYJĄTOWO zastąpi go pochodzący z naszego miasta Mariusz Ostrowski. Koncert rozpocznie się o godzinie 19:00. Zatem do zobaczenia! Dla lubiących nowości W Teatrze im. Stefana Żeromskiego odbędzie się premiera spektaklu Misja (12.10, godz. 19:00). Pierwowzorem postaci głównego bohatera jest Włodzimierz N. - weteran wojny w Iraku, który uciekł w polskie góry. Jednakże nie będzie to jego historia. Sztuka ma pokazać, że nie da się opowiedzieć traumy człowieka – można jej tylko dotknąć. Jak mówi Ewelina Marciniak, reżyserka: „Tym, co mnie szczególnie zainteresowało w tekście Misji jest właśnie kwestia niemożności skomunikowania się człowieka ze światem i dróg ucieczki od rodziny czy w ogóle od relacji z ludźmi.”

Str. 5


ENACTUS PRESS

Str. 6

K U LT U RA Dla miłośników R. Więckiewicza, rzeczy uznawanych za niebezpieczne i komedii W. Allena Kinowy październik niewątpliwie będzie należał do Roberta Więckiewicza, a to za sprawą dwóch kontrastujących ze sobą ról, w które wcielił się aktor. Z jednej strony zagrał tytułowego bohatera filmu: Wałęsa. Człowiek z nadziei, z drugiej wykreował postać Adofa Hitlera w Ambassadzie. W którym obrazie wypadł bardziej przekonująco? Trzeba przekonać się samemu!

Amatorzy filmów duetu Tarantino&Rodriguez powinni koniecznie zarezerwować noc z piątku (18.X godz. 22:00) na sobotę. Kino Helios pokaże następujące dzieła spod znaku tzw. exploitation movie: Maczeta, Maczeta zabija (premierowo!), Grindhouse vol.1. Death Proof oraz Grindhouse vol.2. Planet Terror.

Q. Tarantino i R. Rodriguez

Z kolei Kino WDK w ramach Widnokręgu Dobrego Kina zaprezentuje publiczności trzy filmy Woodego Allena słynącego z nietuzinkowego humoru. W kolejne środy będzie można zobaczyć: Zakochani w Rzymie (16.10), O północy w Paryżu (23.10) oraz Poznasz przystojnego bruneta (30.10), wszystkie seanse odbędą się o godz. 19:00.

Kino WDK w ramach specjalnego seansu skierowanego dla studentów pokaże tegorocznego laureata Oscara – przepełniony niesamowitą muzyką film Sugar Man. Naprawdę warto, tym bardziej, że bilety tylko po 5 zł! Karolina Ziętal Łukasz Kurp

Woody Allen


ENACTUS PRESS

Str. 7

AKADEMICKI HUMOR Dzisiaj proszę państwa będziemy mówić o kłamstwie - zaczął profesor po czym zadał pytanie grupie studentów: - Kto przeczytał moją książkę? Wszyscy podnieśli ręce. - A więc proszę państwa, to był przykład kłamstwa. Owszem książkę napisałem, ale jeszcze nie oddałem do druku. :-)

Zapytano studentów (z trzech różnych wydziałów) ile wynosi liczba pi. Matematyk (z pamięci): 3,14159... Fizyk (narysował kółko, pomyślał chwilę): jakieś 3,1 - 3,2 Ekonomista (po chwili namysłu): A ile ma być? :-)

W knajpie rozmawiają studenci: - A byłeś na liście Schindlera? - To Schindler puścił listę? Kiedy??! :-)

Egzamin z zoologii: - Co to za ptak? - pyta studenta profesor wskazując na klatkę, która jest przykryta tak, że widać tylko nogi ptaka. - Nie wiem - mówi student. - Jak się pan nazywa? - pyta profesor. Student podciąga nogawki. - Niech pan profesor sam zgadnie. :-)

Student wchodzi do sali egzaminacyjnej. Profesor, siedzący obok swojego asystenta trzyma w ręku trzy kartki z zestawami pytań i każe zdającemu wylosować jeden z nich. Student bierze jedną z kartek, lecz po przeczytaniu prosi o pozwolenie na kolejne losowanie. Profesor zgodził się. Następny zestaw pytań także nie odpowiadał studentowi, więc prosi profesora o kolejne losowanie. Profesor na to: - Idź juz. Dostajesz tróję. Ucieszony student wychodzi z sali. Po chwili asystent profesora zadaje profesorowi pytanie: - Dlaczego ten student dostał tróję, przecież nie odpowiedział na żadne pytanie! - Ale coś wiedział, bo szukał! - odpowiada profesor. :-)

ENACTUS PRESS

Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Kielce ul. Świętokrzyska 21 Tel.: 503-356-647 E-mail Enactus: enactus@ujk.edu.pl E-mail: marta.rzymkiewicz@gmail.com

Enactus press październik 2013  

Pierwszy numer gazetki wydawanej przez Enactus UJK w roku akademickim 2013/2014.