Page 1

CIJENE PROIZVODA Te kstil na trgo vina s tyle

GARANTIRAMO ZAD O VO LJ STVO KU PACA N A PRVO M MJ ESTU

Telefon: 555-555-5555 Faks: 555-555-5555

Najniže cijene

Kalitetu proizvoda

Zadovoljstvo kupaca

Vaš a te ks ti l n a tr g ov i n a “S TY L E” Seminarski rad Adrian Josipović

Radujemo se vašoj posjeti


KAPA Kapa napravljena od 5 panela tamno crvene boje Univerzalne veličine

Kvaliteta robe Mogućnost povrata robe

Cijena 150 kn

RUKAVICE ZA VRT Rakvice sa gripom i izlazom za sve prste Cijena 30 kn

MUŠKE BOKSERICE Dostupne u 3 različite veličine S,M,l Dostupne u 2 različite boje Cijena 50 kn

MUŠKE TORBICE Dostupne u 4 različite boje Plava-roza-žuta-crna Cijena 150 kn

Stranica 2

Za narudžbu nazovite: 1 800.000.0000

Naziv tvrtke Seminarski rad Adrian Josipović

Stranica 7


SUPREME ŠLAPE Udobne šlape dostupne u dvije različite boje crvene-crne Cijena 100 kn

Tablica sadržaja SUPREME ŠLAPE ZIMSKA JAKNA KRATKA MAJICA

ZIMSKA JAKNA Jakna napravljena od 70% pamuka i 30% najlona, udobna

HLAČE KAPA

Cijena 450 kn

KRATKA MAJICA Majica izrađena od 100% pamuka Udobna i mekana

RUKAVICE ZA VRT MUŠKE BOKSERICE MUŠKE TORBICE

Cijena 50 kn

HLAČE Muške hlače tamno plave boje sa dva stražnja džepa i dva prednja džepa Cijena 200 kn

Stranica 6

Za narudžbu nazovite: 1 800.000.0000

Naziv tvrtke Seminarski rad Adrian Josipović

Stranica 3


KVALITETA PROIZVODA Riječ kvaliteta ili kakvoća potječe od latinske riječi “qualitas”, a predstavlja svojstvo, odliku, značajku, sposobnost, vrijednost. Pojam kvalitete se koristi na razne načine, ne postoji jasna definicija. Definicija kvalitete prema normi ISO 9000 je "Kvaliteta je stupanj do kojeg skup svojstvenih karakteristika ispunjava zahtjeve". S gledišta potrošača povezuje se s korisnošću ili cijenom, s gledišta proizvođača povezuje se s oblikovanjem i izradom proizvoda. Kvalitetu nekog proizvoda ili usluge određuje odnos želja i potreba korisnika i njihove realizacije od proizvođača. Kontrola kvalitete je dio sustava upravljanja kvalitetom fokusiran na ispunjavanje osnovnih zahtjeva vezanih za kvalitetu.

Stranica 4

Za narudžbu nazovite: 1 800.000.0000

Povrat proizvoda

Potrošač ima pravo u roku od 30 dana od dana primitka robe obavijestiti trgovca odustaje od ugovora bez navođenja razloga za svoju odluku. Troškovi nastali od strane potrošača u vezi s otkazom ugovora su troškovi vraćanja robe; roba mora biti vraćena najkasnije u roku od 30 dana od dana podnesene obavijesti o odustajanju od ugovora (kupnje). Roba mora biti vraćena neoštečena i u jednakoj količini. Povrat isplate će se izvršiti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 30 dana od dana pri-

Naziv tvrtke Seminarski rad Adrian Josipović

Stranica 5

Publikacija zadnja  
Publikacija zadnja  
Advertisement