Page 1


Περιεχόμενα Το Μουσείο : Στόχος, Θεματολογία, Υλικό Ερευνα : Video-προγράμματα-εκδόσεις Δραστηριότητες για ενήλικες : Καφέ (πολυμορφική αίθουσα ) Χώρος συνάντησης, Συλλόγων, Ημερίδες, Σεμινάρια, Εργαστ., Μουσικές εκδηλώσεις, Διατρ. Χρονολόγιο Δραστηριότητες για παιδιά : Δημιουργικό Εργαστήριο, Μουσειακή Αγωγή ΑMEA Β΄ Ευκαιρίας

Contents The Museum : Thematic structure – exhibits Research work : Video, educational programs, publications Activities for adults : Café (multi-purpose hall), Association Assembly Hall, Workshops and Seminars, Musical Events, Second Chance school, Nutrition, Timeline Activities for children : Creative Workshop – Museum Education, Persons with Special Needs Museum shop Pelti Publications S. A. 68100 Alexandroupolis Tel: 25510-89120 | E-mail: pelti@otenet.gr

Donors - Sponsors


Περιεχόμενα Το Μουσείο : Στόχος, Θεματολογία, Υλικό Ερευνα : Video-προγράμματα-εκδόσεις Δραστηριότητες για ενήλικες : Καφέ (πολυμορφική αίθουσα ) Χώρος συνάντησης, Συλλόγων, Ημερίδες, Σεμινάρια, Εργαστ., Μουσικές εκδηλώσεις, Διατρ. Χρονολόγιο Δραστηριότητες για παιδιά : Δημιουργικό Εργαστήριο, Μουσειακή Αγωγή ΑMEA Β΄ Ευκαιρίας

Contents The Museum : Thematic structure – exhibits Research work : Video, educational programs, publications Activities for adults : Café (multi-purpose hall), Association Assembly Hall, Workshops and Seminars, Musical Events, Second Chance school, Nutrition, Timeline Activities for children : Creative Workshop – Museum Education, Persons with Special Needs Museum shop Pelti Publications S. A. 68100 Alexandroupolis Tel: 25510-89120 | E-mail: pelti@otenet.gr

Donors - Sponsors


«Η ευαισθησία είναι ένα είδος εξορίας» - Van Gogh «Η τέχνη είναι μια χώρα που φιλοξενεί τους εξόριστους ευαίσθητους. Αν, όμως, η τέχνη είναι χώρα, τότε ασφαλώς τα μουσεία είναι η πρωτεύουσά της, γιατί εκεί υπάρχουν, φυλάσσονται, εκτίθενται ή μελετώνται τα έργα της και η αλήθεια τους» - Γιάννης Κουνέλης

Π

ΑΝΤΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ {Instead of an introduction} Αίθουσα του Μουσείου αρ. 1- Διατροφή

ιστεύω ότι λαϊκό αντικείμενο τέχνης η λαϊκή κουλτούρα είναι το ίδιο πολύτιμο με την επώνυμη τέχνη. Προϋποθέτει και εκπέμπει ευαισθησία παρότι είναι και είναι υπό διωγμόν, γι’ αυτό χρειάζεται ένα χώρο ασφάλειας και διάσωσης μέσα στην ‘εξορία’ του εκσυγχρονισμού και της παγκοσμιοποίησης. Ο Μαρκ Μαζάουερ, από την οπτική γωνία του ιστορικού, επισημαίνει ότι ο «Πολιτισμός υπάρχει σε θύλακες, έστω και αν ανήκει στη δικαιοδοσία του σιωπηλού κοινού»Αυτό, λοιπόν, το ΄σιωπηλό κοινό΄ της Θράκης, που εκφράζεται καθημερινά και για αιώνες, μέχρι την δεκαετία του ΄60- και σε μερικές περιπτώσεις μέχρι και σήμερα – με την ιδιότυπη και ποικιλόμορφη πολιτισμική λαλιά του, θέλησα να προβάλω μέσα από τους χώρους του ΕΜΘ. Ο στόχος είναι να διασωθεί ό,τι πιο αυθεντικό έχει παραδώσει η Θράκη και να το προβάλει. Την έκφραση των ‘κατά φύσιν’ εθνοτικών ομάδων της περιοχής. Το εθνολογικό και ιστορικό υλικό του ΕΜΘ, που συγκεντρώθηκε με πολύ κόπο και απαίτησε πολύ χρόνο, θέλω να πιστεύω ότι διασώζει την τοπική ιστορία και παράδοση ως τμήμα μιας δυναμικής, που δεν στρέφεται μόνο προς το παρελθόν, αλλά βοηθάει και στη διαμόρφωση του αύριο. Για μένα ο λαϊκός πολιτισμός είναι ένας πλούτος, μια γνώση που, αν την κατέχεις, έχεις και τη δύναμη να κρίνεις. Διότι αν μπορείς να κρίνεις, μπορείς και  να αντισταθείς σε οτιδήποτε ενοχλητικό και πιεστικά επιβαλλόμενο... Σύμφωνα με τα λόγια του Σεφέρη:

4

«Το ζήτημα δεν είναι τόσο ποια πράγματα τέλειωσαν αλλά με τι τ’ αντικαθιστούμε εμείς που ζούμε. Όπως κάθε πράγμα της ζωής μέσα στη φθορά και την αλλαγή... τα πράγματα που νομίζουμε τελειωμένα.»   

I

believe that popular art objects, that is, popular culture, are as valuable as the art of high culture. They pre-suppose and at the same time radiate sensitivity, even though they are denigrated; this is why they need a safe haven within the ‘exile’ of modernization and globalization. From the viewpoint of a historian such as Mark Mazauer, “civilization exists in enclaves, even if it falls within the jurisdiction of the silent public”. It is just that “silent public” of Thrace that I wanted to present in the halls of the EMT, a public that expressed itself day by day for centuries up until the 1960’s – and in some cases even today – in its unique and multifaceted cultural vernacular. The Museum’s goal is to preserve and promote what is most authentic, most original in Thrace: the self-expression of the ethnic groups who made their home in the area. I want to believe that the ethnological and historical exhibits of the EMT, which have been collected with great effort over a long period of time, preserve local history and tradition as part of a force that not only looks back to the past but also helps shape the future. For me, popular culture is a kind of wealth; having such knowledge enables you to judge. And when you can judge, when you can reason critically, you can deal with the difficulties and impositions that others put in your way... George Seferis has said: “The question is not what things have ended but what we who remain replace them with. Just like everything in life in decay and change…” The things we thought were finished”.

“Sensitivity is a form of exile”— - Van Gogh “Art is a country that welcomes the sensitive exile. If, however, art is a country, then the museum is surely its capital, because this is where the works of art and the truth they contain are kept, safeguarded, exhibited and studied.” - Ioannis Kounelis

5


«Η ευαισθησία είναι ένα είδος εξορίας» - Van Gogh «Η τέχνη είναι μια χώρα που φιλοξενεί τους εξόριστους ευαίσθητους. Αν, όμως, η τέχνη είναι χώρα, τότε ασφαλώς τα μουσεία είναι η πρωτεύουσά της, γιατί εκεί υπάρχουν, φυλάσσονται, εκτίθενται ή μελετώνται τα έργα της και η αλήθεια τους» - Γιάννης Κουνέλης

Π

ΑΝΤΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ {Instead of an introduction} Αίθουσα του Μουσείου αρ. 1- Διατροφή

ιστεύω ότι λαϊκό αντικείμενο τέχνης η λαϊκή κουλτούρα είναι το ίδιο πολύτιμο με την επώνυμη τέχνη. Προϋποθέτει και εκπέμπει ευαισθησία παρότι είναι και είναι υπό διωγμόν, γι’ αυτό χρειάζεται ένα χώρο ασφάλειας και διάσωσης μέσα στην ‘εξορία’ του εκσυγχρονισμού και της παγκοσμιοποίησης. Ο Μαρκ Μαζάουερ, από την οπτική γωνία του ιστορικού, επισημαίνει ότι ο «Πολιτισμός υπάρχει σε θύλακες, έστω και αν ανήκει στη δικαιοδοσία του σιωπηλού κοινού»Αυτό, λοιπόν, το ΄σιωπηλό κοινό΄ της Θράκης, που εκφράζεται καθημερινά και για αιώνες, μέχρι την δεκαετία του ΄60- και σε μερικές περιπτώσεις μέχρι και σήμερα – με την ιδιότυπη και ποικιλόμορφη πολιτισμική λαλιά του, θέλησα να προβάλω μέσα από τους χώρους του ΕΜΘ. Ο στόχος είναι να διασωθεί ό,τι πιο αυθεντικό έχει παραδώσει η Θράκη και να το προβάλει. Την έκφραση των ‘κατά φύσιν’ εθνοτικών ομάδων της περιοχής. Το εθνολογικό και ιστορικό υλικό του ΕΜΘ, που συγκεντρώθηκε με πολύ κόπο και απαίτησε πολύ χρόνο, θέλω να πιστεύω ότι διασώζει την τοπική ιστορία και παράδοση ως τμήμα μιας δυναμικής, που δεν στρέφεται μόνο προς το παρελθόν, αλλά βοηθάει και στη διαμόρφωση του αύριο. Για μένα ο λαϊκός πολιτισμός είναι ένας πλούτος, μια γνώση που, αν την κατέχεις, έχεις και τη δύναμη να κρίνεις. Διότι αν μπορείς να κρίνεις, μπορείς και  να αντισταθείς σε οτιδήποτε ενοχλητικό και πιεστικά επιβαλλόμενο... Σύμφωνα με τα λόγια του Σεφέρη:

4

«Το ζήτημα δεν είναι τόσο ποια πράγματα τέλειωσαν αλλά με τι τ’ αντικαθιστούμε εμείς που ζούμε. Όπως κάθε πράγμα της ζωής μέσα στη φθορά και την αλλαγή... τα πράγματα που νομίζουμε τελειωμένα.»   

I

believe that popular art objects, that is, popular culture, are as valuable as the art of high culture. They pre-suppose and at the same time radiate sensitivity, even though they are denigrated; this is why they need a safe haven within the ‘exile’ of modernization and globalization. From the viewpoint of a historian such as Mark Mazauer, “civilization exists in enclaves, even if it falls within the jurisdiction of the silent public”. It is just that “silent public” of Thrace that I wanted to present in the halls of the EMT, a public that expressed itself day by day for centuries up until the 1960’s – and in some cases even today – in its unique and multifaceted cultural vernacular. The Museum’s goal is to preserve and promote what is most authentic, most original in Thrace: the self-expression of the ethnic groups who made their home in the area. I want to believe that the ethnological and historical exhibits of the EMT, which have been collected with great effort over a long period of time, preserve local history and tradition as part of a force that not only looks back to the past but also helps shape the future. For me, popular culture is a kind of wealth; having such knowledge enables you to judge. And when you can judge, when you can reason critically, you can deal with the difficulties and impositions that others put in your way... George Seferis has said: “The question is not what things have ended but what we who remain replace them with. Just like everything in life in decay and change…” The things we thought were finished”.

“Sensitivity is a form of exile”— - Van Gogh “Art is a country that welcomes the sensitive exile. If, however, art is a country, then the museum is surely its capital, because this is where the works of art and the truth they contain are kept, safeguarded, exhibited and studied.” - Ioannis Kounelis

5


6

7


6

7


Τ

ο Εθνολογικό Μουσείο Θράκης Ιδρύθηκε από την ανάγκη της διατήρησης της ιστορικής μνήμης και είναι ένα έργο αυτοχρηματοδοτούμενο που λειτουργεί στην Αλεξανδρούπολη από τον Οκτώβριο του 2002. Η συλλογή του Μουσείου αποτελείται από 5.000 αντικείμενα, αρχειακό φωτογραφικό υλικό, καταγραφές και 2.700 βιβλία. Το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης στεγάζεται σε ένα μισθωμένο πέτρινο νεοκλασικό του 1899. Στο χώρο αυτό, εκτίθενται 500 αντικείμενα που αποτελούν μέρος της συλλογής του Μουσείου σε οργανωμένες θεματικές ενότητες ως εξής: Στον ισόγειο χώρο:

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ {The Museum, the exhibits and thematic str ucture} Υπόγειος χώρος Καλλιέργειες

1. Η Λατρεία στη Θράκη 2. Τα ενδυματολογικά της Θράκης 3. Πήλινα αντικείμενα 4. Χάλκινα αντικείμενα 5. η Διατροφή και η προβιομηχανική ζαχαροπλαστική 6 Χάρτες Στον υπόγειο χώρο 7 το σόργον, η σκούπα 8 το μέλι 9. το νερό 10. η καλλιέργεια της γης 11. τα Δημητριακά 12. το κρασί 13. ο καπνός. Στον αύλιο χώρο 14. Σ ουσαμετριβείο 15. βαφείο και υφαντικές ύλες.

The Museum collection comprises 5,000 objects, archive and photographic material, recordings and 2,700 books. A part of the Museum collection numbering 500 objects is on display at the Museum, organized in the following thematic units: In the ground floor space: 1. Worship in Thrace 2. Clothing in Thrace 3. Clay objects 4. Copper objects 5. Food and pre-industrial confectionary 6. Maps (on the ground floor) 7. The “Sorgo” (broom) 8. Honey 9. Water 10. The cultivation of the land 11. Grains 12. Wine 13. Tobacco (in the basement) 14. Sesame seed press 15. Dye works and textiles (in the courtyard). The ethnological and historical material on display is organized along two timelines:

Το εθνολογικό και ιστορικό υλικό που εκτίθεται είναι οργανωμένο σε δύο χρονικούς άξονες :

A) A linear progressive timeline that traces the historical presence of settlements in Thrace, and

Α) Τον γραμμικό εξελικτικό χρόνο της ιστορικής παρουσίας στη Θράκη και

B) The protracted span of motionless time that follows the cycle of sowing and harvest and is directly associated with agricultural activities.

Β) τον ακίνητο χρόνο της μακράς διάρκειας που ακολουθεί τον κύκλο της σποράς και του καρπού και είναι άμεσα συνδεδεμένος με τις αγροτικές δραστηριότητες.

8

T

he Ethnological Museum of Thrace was founded with the purpose of preserving historical memory in the wider region of Thrace and is a self-funded organization. Since 1899 it has been operating in Alexandroupolis in a leased, stone-built neoclassical building that dates from 1899.

Η περιήγηση στους δύο χρόνους γίνεται μέσα από το εκθεσιακό υλικό: αντικείμενα, χάρτες, φωτογραφικό υλικό, προβολή ψηφιακών ταινιών και βοηθητικού ιστορικού υλικού

The visitor explores these two timelines through the exhibits on display: objects, maps, photographs, digital projections and ancillary historical material.

9


Τ

ο Εθνολογικό Μουσείο Θράκης Ιδρύθηκε από την ανάγκη της διατήρησης της ιστορικής μνήμης και είναι ένα έργο αυτοχρηματοδοτούμενο που λειτουργεί στην Αλεξανδρούπολη από τον Οκτώβριο του 2002. Η συλλογή του Μουσείου αποτελείται από 5.000 αντικείμενα, αρχειακό φωτογραφικό υλικό, καταγραφές και 2.700 βιβλία. Το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης στεγάζεται σε ένα μισθωμένο πέτρινο νεοκλασικό του 1899. Στο χώρο αυτό, εκτίθενται 500 αντικείμενα που αποτελούν μέρος της συλλογής του Μουσείου σε οργανωμένες θεματικές ενότητες ως εξής: Στον ισόγειο χώρο:

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ {The Museum, the exhibits and thematic str ucture} Υπόγειος χώρος Καλλιέργειες

1. Η Λατρεία στη Θράκη 2. Τα ενδυματολογικά της Θράκης 3. Πήλινα αντικείμενα 4. Χάλκινα αντικείμενα 5. η Διατροφή και η προβιομηχανική ζαχαροπλαστική 6 Χάρτες Στον υπόγειο χώρο 7 το σόργον, η σκούπα 8 το μέλι 9. το νερό 10. η καλλιέργεια της γης 11. τα Δημητριακά 12. το κρασί 13. ο καπνός. Στον αύλιο χώρο 14. Σ ουσαμετριβείο 15. βαφείο και υφαντικές ύλες.

The Museum collection comprises 5,000 objects, archive and photographic material, recordings and 2,700 books. A part of the Museum collection numbering 500 objects is on display at the Museum, organized in the following thematic units: In the ground floor space: 1. Worship in Thrace 2. Clothing in Thrace 3. Clay objects 4. Copper objects 5. Food and pre-industrial confectionary 6. Maps (on the ground floor) 7. The “Sorgo” (broom) 8. Honey 9. Water 10. The cultivation of the land 11. Grains 12. Wine 13. Tobacco (in the basement) 14. Sesame seed press 15. Dye works and textiles (in the courtyard). The ethnological and historical material on display is organized along two timelines:

Το εθνολογικό και ιστορικό υλικό που εκτίθεται είναι οργανωμένο σε δύο χρονικούς άξονες :

A) A linear progressive timeline that traces the historical presence of settlements in Thrace, and

Α) Τον γραμμικό εξελικτικό χρόνο της ιστορικής παρουσίας στη Θράκη και

B) The protracted span of motionless time that follows the cycle of sowing and harvest and is directly associated with agricultural activities.

Β) τον ακίνητο χρόνο της μακράς διάρκειας που ακολουθεί τον κύκλο της σποράς και του καρπού και είναι άμεσα συνδεδεμένος με τις αγροτικές δραστηριότητες.

8

T

he Ethnological Museum of Thrace was founded with the purpose of preserving historical memory in the wider region of Thrace and is a self-funded organization. Since 1899 it has been operating in Alexandroupolis in a leased, stone-built neoclassical building that dates from 1899.

Η περιήγηση στους δύο χρόνους γίνεται μέσα από το εκθεσιακό υλικό: αντικείμενα, χάρτες, φωτογραφικό υλικό, προβολή ψηφιακών ταινιών και βοηθητικού ιστορικού υλικού

The visitor explores these two timelines through the exhibits on display: objects, maps, photographs, digital projections and ancillary historical material.

9


10

11


10

11


Η

μουσειολογική έκθεση των αντικειμένων δεν αποτελεί για το μουσείο μοναδικό στόχο, αλλά ενδιαφέρει και η προαγωγή της έρευνας και του πολιτισμού στην ευρύτερη περιοχή της Θράκης που υλοποιείται μέσα από ερευνητικά προγράμματα και εκδόσεις

Α) Kαταγραφες Μέσα σε 5 χρόνια πραγματοποιήθηκαν πολλές έρευνες και καταγραφές στον ευρύτερο χώρο της Θράκης και από το υλικό αυτό προέκυψαν 24 ψηφιακές ταινίες συνολικής διάρκειας 14 ωρών. Τα θέματα που απασχόλησαν: Α) Λατρευτικά έθιμα, Β) προσωπικές μαρτυρίες, που καταγράφουν πορείες τόσο προσωπικής όσο και κοινωνικής ζωής, οι οποίες καθορίστηκαν ως ένα μεγάλο βαθμό από την γεωγραφία του τόπου και την κοινή, την ανθρώπινη μοίρα. Γ) εθιμικές πράξεις και καθημερινή ζωή, στον ευρύτερα ιστορικό χώρο της Θράκης, όπου ανιχνεύονται τα βασικά στοιχεία της πολιτιστικής Θρακικής ταυτότητας και τα δίκτυα επικοινωνίας και η πολιτισμική όσμωση από τη συνύπαρξη διαφορετικών εθνοτικών ομάδων.

ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚO EΡΓΟ {Research Projects} Ενας χάρτης του 1846 δωρεά κ.Αρ. Νανιόπουλου

Έτσι, λοιπόν, φανερώνονται τα σημάδια μιας άλλης γεωγραφίας του κόσμου που κρατά στον πυρήνα της την συμβολική σκέψη, την αλληλεγγύη μεταξύ των μελών της κοινότητας, την συνέχεια της τοπικής και οικογενειακής παράδοσης. Η μνήμη και τα μνημεία της Θράκης, ένας ανεκτίμητος θησαυρός έξω και πέρα από σύνορα, οδηγούν στο σεβασμό του ¨άλλου¨ και στη σκέψη ότι ο ιδανικός στόχος θα ήταν να μπορέσουμε να ταυτιστούμε γενικότερα με την ιδέα της ανθρώπινης ύπαρξης πέρα και ανεξάρτητα από πολιτιστικές διαφορές, διατηρώντας ταυτόχρονα τον ενθουσιασμό για τον δικό μας πολιτισμό.

T

he museological display of objects is not the sole purpose of the museum. EMT also fosters research and culture in the wider Thrace region through research programs and publications.

Α) Recordings Over a period of five years, research was conducted in the broader region of Thrace. The collected material and recordings that were made during this research resulted in 24 digital films with a total duration of 14 hours. The topics researched were: Α) Worship customs, Β) personal testimonies that describe individual lives and social life ; these were shaped in large part by the geography of the area and the destiny these persons shared. C) customs in everyday life in the wider historical area of Thrace; here we can identify the main elements of the cultural identity of Thrace , together with the communication networks and process of cultural osmosis that arose from the co-existence of different ethnic groups. In this way the features of another geography are revealed, one that embraces symbolic thought, solidarity among members of the community members and the continuance of local and family tradition. The memory and monuments of Thrace, a treasure whose value extends beyond borders, lead to respect for the ‘other’ and to the idea that ideally we should be able to identify with the idea of humanity as a whole regardless of cultural differences yet at the same time maintain our enthusiasm for our own culture.

12

13


Η

μουσειολογική έκθεση των αντικειμένων δεν αποτελεί για το μουσείο μοναδικό στόχο, αλλά ενδιαφέρει και η προαγωγή της έρευνας και του πολιτισμού στην ευρύτερη περιοχή της Θράκης που υλοποιείται μέσα από ερευνητικά προγράμματα και εκδόσεις

Α) Kαταγραφες Μέσα σε 5 χρόνια πραγματοποιήθηκαν πολλές έρευνες και καταγραφές στον ευρύτερο χώρο της Θράκης και από το υλικό αυτό προέκυψαν 24 ψηφιακές ταινίες συνολικής διάρκειας 14 ωρών. Τα θέματα που απασχόλησαν: Α) Λατρευτικά έθιμα, Β) προσωπικές μαρτυρίες, που καταγράφουν πορείες τόσο προσωπικής όσο και κοινωνικής ζωής, οι οποίες καθορίστηκαν ως ένα μεγάλο βαθμό από την γεωγραφία του τόπου και την κοινή, την ανθρώπινη μοίρα. Γ) εθιμικές πράξεις και καθημερινή ζωή, στον ευρύτερα ιστορικό χώρο της Θράκης, όπου ανιχνεύονται τα βασικά στοιχεία της πολιτιστικής Θρακικής ταυτότητας και τα δίκτυα επικοινωνίας και η πολιτισμική όσμωση από τη συνύπαρξη διαφορετικών εθνοτικών ομάδων.

ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚO EΡΓΟ {Research Projects} Ενας χάρτης του 1846 δωρεά κ.Αρ. Νανιόπουλου

Έτσι, λοιπόν, φανερώνονται τα σημάδια μιας άλλης γεωγραφίας του κόσμου που κρατά στον πυρήνα της την συμβολική σκέψη, την αλληλεγγύη μεταξύ των μελών της κοινότητας, την συνέχεια της τοπικής και οικογενειακής παράδοσης. Η μνήμη και τα μνημεία της Θράκης, ένας ανεκτίμητος θησαυρός έξω και πέρα από σύνορα, οδηγούν στο σεβασμό του ¨άλλου¨ και στη σκέψη ότι ο ιδανικός στόχος θα ήταν να μπορέσουμε να ταυτιστούμε γενικότερα με την ιδέα της ανθρώπινης ύπαρξης πέρα και ανεξάρτητα από πολιτιστικές διαφορές, διατηρώντας ταυτόχρονα τον ενθουσιασμό για τον δικό μας πολιτισμό.

T

he museological display of objects is not the sole purpose of the museum. EMT also fosters research and culture in the wider Thrace region through research programs and publications.

Α) Recordings Over a period of five years, research was conducted in the broader region of Thrace. The collected material and recordings that were made during this research resulted in 24 digital films with a total duration of 14 hours. The topics researched were: Α) Worship customs, Β) personal testimonies that describe individual lives and social life ; these were shaped in large part by the geography of the area and the destiny these persons shared. C) customs in everyday life in the wider historical area of Thrace; here we can identify the main elements of the cultural identity of Thrace , together with the communication networks and process of cultural osmosis that arose from the co-existence of different ethnic groups. In this way the features of another geography are revealed, one that embraces symbolic thought, solidarity among members of the community members and the continuance of local and family tradition. The memory and monuments of Thrace, a treasure whose value extends beyond borders, lead to respect for the ‘other’ and to the idea that ideally we should be able to identify with the idea of humanity as a whole regardless of cultural differences yet at the same time maintain our enthusiasm for our own culture.

12

13


ΤΑΙΝΙΕΣ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ / FILMS PRODUCED BY THE ETHNOLOGICAL MUSEUM OF THRACE

2. Στα Μυστικά του Δέλτα........................................................70΄:00΄΄ In the Secrets of the Delta

14. Θρακιώτικα παραδοσιακά μουσικά όργανα (Κατασκευές)....................................................................31΄:00΄΄ Thracian traditional musical instruments (constructions) Kavali (kaval-kavala) Καβάλι(Καβάλ-καβάλα)ο Αλη Ρόκο παίζει καβάλ και φτιάχνει φλογέρες

3. Νίκη Καναγκίνη –Δαντέλα Mνήμης.......................................23΄:00΄΄ Niki Kanagini- Past Memories Unfolded

15. Κεφαλοδέματα Θράκης και της ευρύτερης περιοχής............25΄:28΄΄ Headscarves and head ornaments in Thrace and it’s broader area

4. Η Νύφη του Καθρέπτη........................................................27΄:41΄΄ The Mirror Bride

16. Μαλλί Μετάξι Μπαμπάκι....................................................42΄:05΄΄ Wool-Cotton-Silk

5. 1 Λατρευτικές τελετουργίες στη Θράκη Α) Κουρμπάνια ..................................................................33΄:00΄΄ Rituals in Thrace-Kourbani (animal sacrifice)

17. Χαλκός και Χαλκουργοί .....................................................20΄:00΄΄ Copper-Coppersmiths

1. Θράκη αέναον φως ...........................................................45΄:00΄΄ Thrace perpetual light

6. 2 Λατρευτικές τελετουργίες στη Θράκη Β) Εαρινές τελετουργίες ......................................................31΄:00΄΄ Rituals in Thrace-Spring rituals 7. 3 Λατρευτικές τελετουργίες στη Θράκη Γ) Γιορτές και Ιεροτελεστίες................................................. 26΄:10΄΄ Rituals in Thrace- Celebrations and Rites 8. Λατρευτικές τελετουργίες στη Θράκη Δ) Το Θείο δράμα και ο ανθρώπινος πόνος.............................24΄:00΄΄ Rituals in Thrace -The Passion of Christ and human pain 9. Περί Διατροφής Ιστορική Διαδρομή της Διατροφής στη Θράκη....................................................38΄:20΄΄ About nutrition 10. Διατροφή και τελετουργία Εισαγωγή (λάδι-κρασί-σιτάρι)...............................................20΄:54΄΄ Nutrition and Rituals 11. Η Θράκη φέρνει μουσικές...................................................42΄:13΄΄ Thrace brings music

18. Παραδοσιακά Γεωργικά Επαγγέλματα................................. 39΄:22΄΄ Traditional agricultural jobs 19. Οίνος...............................................................................65΄:00΄΄ Wine 20. Ψαράδες και ψαρέματα στον ποταμό Έβρο και στο Δέλτα του............................................................ 43΄:00΄΄ Fishermen and fishing techniques in the Evros River and it’s Delta 21. Παραδοσιακά Κτηνοτροφικά Επαγγέλματα.......................... 20΄:54΄΄ Traditional jobs associated with livestock 22. Ιστορία της Θράκης............................................................. 9΄.30΄΄ History of Thrace 23. Τόποι λατρείας στο Ν. Έβρου............................................... 44΄:25΄΄ Places of worship in Evros Perfecture 24. Το φυσικό περιβάλλον και οι παραδοσιακές καλλιέργειες στη Θράκη από την προϊστορία ως σήμερα............................. 7΄:00΄΄ The natural environment and traditional farming in Thrace from prehistoric times to the present day

12. Θρακιώτικα παραδοσιακά μουσικά όργανα (Κατασκευές )....................................................................40΄:00΄΄ Thracian traditional musical instruments (constructions) Bagpipe Η Γκάιντα και τα στάδια κατασκευής της 13. Θρακιώτικα παραδοσικά μουσικά όργανα (Κατασκευές )..................................................... ..............33΄:00΄΄ Thracian traditional musical instruments (constructions) Lyre, Tabor, Daires,Tarambouka

14

15


ΤΑΙΝΙΕΣ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ / FILMS PRODUCED BY THE ETHNOLOGICAL MUSEUM OF THRACE

2. Στα Μυστικά του Δέλτα........................................................70΄:00΄΄ In the Secrets of the Delta

14. Θρακιώτικα παραδοσιακά μουσικά όργανα (Κατασκευές)....................................................................31΄:00΄΄ Thracian traditional musical instruments (constructions) Kavali (kaval-kavala) Καβάλι(Καβάλ-καβάλα)ο Αλη Ρόκο παίζει καβάλ και φτιάχνει φλογέρες

3. Νίκη Καναγκίνη –Δαντέλα Mνήμης.......................................23΄:00΄΄ Niki Kanagini- Past Memories Unfolded

15. Κεφαλοδέματα Θράκης και της ευρύτερης περιοχής............25΄:28΄΄ Headscarves and head ornaments in Thrace and it’s broader area

4. Η Νύφη του Καθρέπτη........................................................27΄:41΄΄ The Mirror Bride

16. Μαλλί Μετάξι Μπαμπάκι....................................................42΄:05΄΄ Wool-Cotton-Silk

5. 1 Λατρευτικές τελετουργίες στη Θράκη Α) Κουρμπάνια ..................................................................33΄:00΄΄ Rituals in Thrace-Kourbani (animal sacrifice)

17. Χαλκός και Χαλκουργοί .....................................................20΄:00΄΄ Copper-Coppersmiths

1. Θράκη αέναον φως ...........................................................45΄:00΄΄ Thrace perpetual light

6. 2 Λατρευτικές τελετουργίες στη Θράκη Β) Εαρινές τελετουργίες ......................................................31΄:00΄΄ Rituals in Thrace-Spring rituals 7. 3 Λατρευτικές τελετουργίες στη Θράκη Γ) Γιορτές και Ιεροτελεστίες................................................. 26΄:10΄΄ Rituals in Thrace- Celebrations and Rites 8. Λατρευτικές τελετουργίες στη Θράκη Δ) Το Θείο δράμα και ο ανθρώπινος πόνος.............................24΄:00΄΄ Rituals in Thrace -The Passion of Christ and human pain 9. Περί Διατροφής Ιστορική Διαδρομή της Διατροφής στη Θράκη....................................................38΄:20΄΄ About nutrition 10. Διατροφή και τελετουργία Εισαγωγή (λάδι-κρασί-σιτάρι)...............................................20΄:54΄΄ Nutrition and Rituals 11. Η Θράκη φέρνει μουσικές...................................................42΄:13΄΄ Thrace brings music

18. Παραδοσιακά Γεωργικά Επαγγέλματα................................. 39΄:22΄΄ Traditional agricultural jobs 19. Οίνος...............................................................................65΄:00΄΄ Wine 20. Ψαράδες και ψαρέματα στον ποταμό Έβρο και στο Δέλτα του............................................................ 43΄:00΄΄ Fishermen and fishing techniques in the Evros River and it’s Delta 21. Παραδοσιακά Κτηνοτροφικά Επαγγέλματα.......................... 20΄:54΄΄ Traditional jobs associated with livestock 22. Ιστορία της Θράκης............................................................. 9΄.30΄΄ History of Thrace 23. Τόποι λατρείας στο Ν. Έβρου............................................... 44΄:25΄΄ Places of worship in Evros Perfecture 24. Το φυσικό περιβάλλον και οι παραδοσιακές καλλιέργειες στη Θράκη από την προϊστορία ως σήμερα............................. 7΄:00΄΄ The natural environment and traditional farming in Thrace from prehistoric times to the present day

12. Θρακιώτικα παραδοσιακά μουσικά όργανα (Κατασκευές )....................................................................40΄:00΄΄ Thracian traditional musical instruments (constructions) Bagpipe Η Γκάιντα και τα στάδια κατασκευής της 13. Θρακιώτικα παραδοσικά μουσικά όργανα (Κατασκευές )..................................................... ..............33΄:00΄΄ Thracian traditional musical instruments (constructions) Lyre, Tabor, Daires,Tarambouka

14

15


Β) Προγράμματα που έχουν εκπονηθεί 1) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-20006 Γ΄ Κ.Π.Σ.

B) Programs already materialized

ΑΞΟΝΑΣ 1 ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ1.3 «ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ,ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «Δίκτυο Μουσείων Θράκης» Με την υλοποίηση του προγράμματος δημιουργήθηκαν βάσεις δεδομένων που αφορούν: Ιστορικά γεγονότα, πρόσφυγες, τοπωνυμία, προσωπικότητες, διατροφή, μουσική στον ευρύτερο ιστορικό χώρο της Θράκης αλλά φωτογραφικό και αρχειακό υλικό καθώς και αντικείμενα της συλλογής του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης, του Εκκλησιαστικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης και του Μουσείου καλαθοπλεκτικής των Ρωμά στην Κομοτηνή. Στόχος του προγράμματος ήταν να καταχωρηθούν τεκμήρια του πολιτισμού της Θράκης τα οποία θα είναι προσβάσιμα στο ευρύτερο κοινό μέσω του διαδικτύου και θα εμπλουτίζονται συνεχώς.

2) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ 1.1 « ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ –ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» «Θράκη Σταυροδρόμι των πολιτισμών» Η Ε.Ε. και το Υπουργείο Πολιτισμού με το πρόγραμμα αυτό έδωσε την δυνατότητα: Να βελτιωθεί το κτίριο και ο Η/Μ εξοπλισμός του. Να παραχθούν έντυπα και ψηφιακές ταινίες με συγκεκριμένη θεματολογία. Να δημιουργηθεί η Μουσειοβαλίτσα «Ο νόστιμος Έβρος ταξιδεύει», για τα εκπαιδευτικά προγράμματα του μουσείου

1) OPERATIONAL PROGRAM ‘INFORMATION SOCIETY’ 2000-20006 C΄ C.S.F. AXIS 1 EDUCATION CULTURE MEASURE 1.3 «DOCUMENTATION, DEVELOPMENT AND PROMOTION OF GREEK CULTURE “Thrace Museums Network” The realization of the program led to the creation of databases concerning: historical events, refugees, place names, personalities, nutrition, music in the greater Thrace area, as well as photographic and archive material and objects from the collections of the Ethnological Museum of Thrace, the Ecclesiastic Museum of Alexandroupolis and the Museum of Weaving of the Roma in Komotini. (Basketry Museum) The objective of the program was to register documents of Thracian culture that will be accessible to the public through the Internet and the continuous enrichment of the collection. 2) OPERATIONAL PROGRAM ‘CULTURE’ MEASURE 1.1 “UPGRADING OF THE EXISTING AND DEVELOPMENT OF NEW INFRASTRUCTURE FOR MUSEUMS – IMPROVEMENT OF SERVICES PROVIDED” “Trace – crossroads of cultures” The E.U and the Ministry of Culture have given us, through this program, the opportunity to: improve the Museum premises and IT equipment;

Δραστηριότητες του Ε.Π.Πολιτισμός 1 «Αίνος – Αλεξανδρούπολη-Σαμοθράκη, στον χώρο& στο χρόνο», 2.Τοπική Ιστορία και νέοι μέθοδοι διδακτικής: «Εκπαιδευτικό Δράμα και δημοτική ποίηση» 3. Kαταγραφή της μνήμης μέσα από την εικόνα - Τεχνικές λήψης και μοντάζ (για τους διδάσκοντες της Β/θμιας εκπαίδευσης) 4.Kαταγραφή της μνήμης μέσα από την εικόνα - Τεχνικές λήψης και μοντάζ (για τους μαθητές της Β/θμιας εκπαίδευσης) 5.Εκπαίδευση και ιστορική μνήμη (σεμινάρια σε φοιτητές και διδάσκοντες στη Β/θμια εκπαίδευση) 6. Συζητάμε για τον πολιτισμό της (δια)τροφής (σεμινάρια σε σχολεία της περιοχής για τη διαμόρφωση ενός εναλλακτικού κυλικείου και διανομή ερωτηματολογίουγια το διατροφικό πολιτισμό σε 1800 μαθητές Γυμνασίων του Ν. Έβρου) 7. Μουσική της Θράκης και μουσικές του κόσμου (έκθεση μουσικών οργάνων και μουσική εκδήλωση) Activities of the O.P. Culture

Να οργανωθεί η ξενάγηση του χώρου σε 2 διαφορετικής ποιότητας χρονολογικούς άξονες και να προστεθεί στην υπάρχουσα θεματολογία νέο εκθεσιακό υλικό, με θέμα το νερό.

produce printed matter and digital movies on specific topics;

1.“Ainos – Alexandroupoli – Samothrace, through time & space”,

create the series “Delicious Evros on the go” for the Museum’s educational programs;

2.Local history and new teaching methods: “Folk poetry through educational drama”

Να υλοποιηθούν σημαντικές δραστηριότητες εκπαιδευτικού χαρακτήρα που αφορούν τον πολιτισμό της Θράκης

organize tours of the museum along two different chronological axes;

3.Recording memory through images – Film shooting and editing techniques (for secondary school teachers)

add new exhibition material on water;

4.Recording memory through images – Film shooting and editing techniques (for secondary school students)

organize significant educational activities regarding culture in Thrace.

5.Education and historical memory (seminars for university students and secondary school teachers) 6.Discussing the culture of food/nutrition (seminars in the schools of the area about the development of an alternative school snackbar and distribution of questionnaires on food culture to 1,800 secondary school students in the Prefecture of Evros) 7.The music of Thrace and World music (exhibition on musical instruments and music event)

16

17


Β) Προγράμματα που έχουν εκπονηθεί 1) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-20006 Γ΄ Κ.Π.Σ.

B) Programs already materialized

ΑΞΟΝΑΣ 1 ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ1.3 «ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ,ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «Δίκτυο Μουσείων Θράκης» Με την υλοποίηση του προγράμματος δημιουργήθηκαν βάσεις δεδομένων που αφορούν: Ιστορικά γεγονότα, πρόσφυγες, τοπωνυμία, προσωπικότητες, διατροφή, μουσική στον ευρύτερο ιστορικό χώρο της Θράκης αλλά φωτογραφικό και αρχειακό υλικό καθώς και αντικείμενα της συλλογής του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης, του Εκκλησιαστικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης και του Μουσείου καλαθοπλεκτικής των Ρωμά στην Κομοτηνή. Στόχος του προγράμματος ήταν να καταχωρηθούν τεκμήρια του πολιτισμού της Θράκης τα οποία θα είναι προσβάσιμα στο ευρύτερο κοινό μέσω του διαδικτύου και θα εμπλουτίζονται συνεχώς.

2) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ 1.1 « ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ –ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» «Θράκη Σταυροδρόμι των πολιτισμών» Η Ε.Ε. και το Υπουργείο Πολιτισμού με το πρόγραμμα αυτό έδωσε την δυνατότητα: Να βελτιωθεί το κτίριο και ο Η/Μ εξοπλισμός του. Να παραχθούν έντυπα και ψηφιακές ταινίες με συγκεκριμένη θεματολογία. Να δημιουργηθεί η Μουσειοβαλίτσα «Ο νόστιμος Έβρος ταξιδεύει», για τα εκπαιδευτικά προγράμματα του μουσείου

1) OPERATIONAL PROGRAM ‘INFORMATION SOCIETY’ 2000-20006 C΄ C.S.F. AXIS 1 EDUCATION CULTURE MEASURE 1.3 «DOCUMENTATION, DEVELOPMENT AND PROMOTION OF GREEK CULTURE “Thrace Museums Network” The realization of the program led to the creation of databases concerning: historical events, refugees, place names, personalities, nutrition, music in the greater Thrace area, as well as photographic and archive material and objects from the collections of the Ethnological Museum of Thrace, the Ecclesiastic Museum of Alexandroupolis and the Museum of Weaving of the Roma in Komotini. (Basketry Museum) The objective of the program was to register documents of Thracian culture that will be accessible to the public through the Internet and the continuous enrichment of the collection. 2) OPERATIONAL PROGRAM ‘CULTURE’ MEASURE 1.1 “UPGRADING OF THE EXISTING AND DEVELOPMENT OF NEW INFRASTRUCTURE FOR MUSEUMS – IMPROVEMENT OF SERVICES PROVIDED” “Trace – crossroads of cultures” The E.U and the Ministry of Culture have given us, through this program, the opportunity to: improve the Museum premises and IT equipment;

Δραστηριότητες του Ε.Π.Πολιτισμός 1 «Αίνος – Αλεξανδρούπολη-Σαμοθράκη, στον χώρο& στο χρόνο», 2.Τοπική Ιστορία και νέοι μέθοδοι διδακτικής: «Εκπαιδευτικό Δράμα και δημοτική ποίηση» 3. Kαταγραφή της μνήμης μέσα από την εικόνα - Τεχνικές λήψης και μοντάζ (για τους διδάσκοντες της Β/θμιας εκπαίδευσης) 4.Kαταγραφή της μνήμης μέσα από την εικόνα - Τεχνικές λήψης και μοντάζ (για τους μαθητές της Β/θμιας εκπαίδευσης) 5.Εκπαίδευση και ιστορική μνήμη (σεμινάρια σε φοιτητές και διδάσκοντες στη Β/θμια εκπαίδευση) 6. Συζητάμε για τον πολιτισμό της (δια)τροφής (σεμινάρια σε σχολεία της περιοχής για τη διαμόρφωση ενός εναλλακτικού κυλικείου και διανομή ερωτηματολογίουγια το διατροφικό πολιτισμό σε 1800 μαθητές Γυμνασίων του Ν. Έβρου) 7. Μουσική της Θράκης και μουσικές του κόσμου (έκθεση μουσικών οργάνων και μουσική εκδήλωση) Activities of the O.P. Culture

Να οργανωθεί η ξενάγηση του χώρου σε 2 διαφορετικής ποιότητας χρονολογικούς άξονες και να προστεθεί στην υπάρχουσα θεματολογία νέο εκθεσιακό υλικό, με θέμα το νερό.

produce printed matter and digital movies on specific topics;

1.“Ainos – Alexandroupoli – Samothrace, through time & space”,

create the series “Delicious Evros on the go” for the Museum’s educational programs;

2.Local history and new teaching methods: “Folk poetry through educational drama”

Να υλοποιηθούν σημαντικές δραστηριότητες εκπαιδευτικού χαρακτήρα που αφορούν τον πολιτισμό της Θράκης

organize tours of the museum along two different chronological axes;

3.Recording memory through images – Film shooting and editing techniques (for secondary school teachers)

add new exhibition material on water;

4.Recording memory through images – Film shooting and editing techniques (for secondary school students)

organize significant educational activities regarding culture in Thrace.

5.Education and historical memory (seminars for university students and secondary school teachers) 6.Discussing the culture of food/nutrition (seminars in the schools of the area about the development of an alternative school snackbar and distribution of questionnaires on food culture to 1,800 secondary school students in the Prefecture of Evros) 7.The music of Thrace and World music (exhibition on musical instruments and music event)

16

17


Γ) Εκδόσεις 1.Κατάλογος του Μουσείου - (χορηγός Επιμελητήριο Έβρου) 2.Η Θράκη μέσα από το αρχείο του Σπύρου Μελετζή (χορηγός Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης) 3.Γεύσεις από τη γη της Παλαιστίνης 4. Το Αλήμπεη (χορηγός Επιμελητήριο Έβρου) 5. Ορτάκιοϊ και Λίτιτσα Τεκμήρια ζωής της οικογένειας των αδελφων Βακαλόπουλων ΕΠΠ Πολιτισμός

ΖΩΗ ΒΑΛΑΣΗ

6. Παλίμψιστο θρακικών γεύσεων του Μιχάλη Ζευγουλά ΕΠΠ Πολιτισμός 7. Λιοτρίβια και νερόμυλοι στη Σαμοθράκη του Δημήτρη Μάτσα ……… ΕΠ Π Πολιτισμός 8. Μουσειοβαλίτσα ΕΠ Π Πολιτισμός 9. Σαν παραμύθι… σαν ιστορία – AΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ του Γιάννη Ξανθούλη

C) Publications 1. Museum catalogue (sponsored by the Chamber of Evros) 2. Thrace through the archives of Spyros Meletzis (sponsored by the Eastern Macedonia and Thrace Regional Government)

Εικονογράφηση: Νίκος Καμπασελέ

3. Tastes from the land of Palestine 4. The Alibei (sponsored by the Chamber of Evros) 5. Ortakioi and Lititsa, LIFE Documents from the Vakalopoulos Brothers’ family OP Culture 6. Palimpsest of Thracian food by Michalis Zevgoulas OP Culture 7. Olive presses and water mills in Samothrace, by Demetris Matsas ……… OP Culture 8. Museum kit - Μουσειοβαλίτσα OP Culture 9. Like a fairytale… like a story – ALEXANDROUPOLIS by Giannis Xanthoulis

Εκδόσεις Publications

18

19


Γ) Εκδόσεις 1.Κατάλογος του Μουσείου - (χορηγός Επιμελητήριο Έβρου) 2.Η Θράκη μέσα από το αρχείο του Σπύρου Μελετζή (χορηγός Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης) 3.Γεύσεις από τη γη της Παλαιστίνης 4. Το Αλήμπεη (χορηγός Επιμελητήριο Έβρου) 5. Ορτάκιοϊ και Λίτιτσα Τεκμήρια ζωής της οικογένειας των αδελφων Βακαλόπουλων ΕΠΠ Πολιτισμός

ΖΩΗ ΒΑΛΑΣΗ

6. Παλίμψιστο θρακικών γεύσεων του Μιχάλη Ζευγουλά ΕΠΠ Πολιτισμός 7. Λιοτρίβια και νερόμυλοι στη Σαμοθράκη του Δημήτρη Μάτσα ……… ΕΠ Π Πολιτισμός 8. Μουσειοβαλίτσα ΕΠ Π Πολιτισμός 9. Σαν παραμύθι… σαν ιστορία – AΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ του Γιάννη Ξανθούλη

C) Publications 1. Museum catalogue (sponsored by the Chamber of Evros) 2. Thrace through the archives of Spyros Meletzis (sponsored by the Eastern Macedonia and Thrace Regional Government)

Εικονογράφηση: Νίκος Καμπασελέ

3. Tastes from the land of Palestine 4. The Alibei (sponsored by the Chamber of Evros) 5. Ortakioi and Lititsa, LIFE Documents from the Vakalopoulos Brothers’ family OP Culture 6. Palimpsest of Thracian food by Michalis Zevgoulas OP Culture 7. Olive presses and water mills in Samothrace, by Demetris Matsas ……… OP Culture 8. Museum kit - Μουσειοβαλίτσα OP Culture 9. Like a fairytale… like a story – ALEXANDROUPOLIS by Giannis Xanthoulis

Εκδόσεις Publications

18

19


Λεζάντα Description

20

21


Λεζάντα Description

20

21


Τ

ο Εθνολογικό Μουσείο Θράκης είναι ένας ζωντανός τόπος γνωριμίας και προβολής του Θρακικού πολιτισμού, χώρος έρευνας και πνευματικής δημιουργίας, που εμπνέεται και οραματίζεται από την αρχέγονη μνήμη και τη σοφία του λαϊκού πολιτισμού της Θράκης, που αρνείται να μεταλλαχθεί σε στείρα παράδοση. Γι’ αυτό οι δραστηριότητες του Μουσείου έχουν σαν στόχο να συνδέσουν την παράδοση και τη γνώση που εμπεριέχει με τους προβληματισμούς της σύγχρονης κοινωνίας, ώστε το μουσείο να αποτελέσει αφορμή για γνώση και κριτική στάση απέναντι στα μηνύματα του σύγχρονου παγκοσμιοποιημένου πολιτισμού. Η στεγασμένη εσωτερική αυλή του Μουσείου είναι ένας πολυμορφικός χώρος όπου υλοποιούνται οι διάφορες εκδηλώσεις, όπως σεμινάρια, ημερίδες, μουσικές εκδηλώσεις, εργαστήρια, εκθέσεις κτλ. Στον ίδιο βρίσκεται το καφέ του Μουσείου, όπου ο επισκέπτης μπορεί να γευτεί το βραβευμένο με gourmet βυζαντινό επιδόρπιο την Οινούττα, καθώς και ποικίλες παραδοσιακές γεύσεις της Θράκης. Στον ίδιο χώρο λειτουργεί το πωλητήριο του Μουσείου.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ {Activities for adults}

Αίθουσα του Μουσείου αρ. 1-Λατρεία και Μουσική

T

he Ethnological Museum of Thrace is a vibrant forum that raises awareness of and promotes Thracian culture. It is a place of research and creative development, inspired by the memory and wisdom of the age-old folk traditions of Thrace, as they have been passed down to us. That is why the activities of the Museum aim to connect tradition and the wisdom it incorporates with issues faced by today’s society. The museum thus functions as a starting point for us to gain knowledge of and develop a critical stance vis-à-vis the messages of contemporary globalised culture. The covered courtyard of the Museum is a multi purpose area where the various activities are held, such as seminars and workshops, musical events, exhibitions, etc. The Museum shop is also located in the courtyard together, with the Museum café, where visitors can enjoy a Byzantine dessert called “Oinoutta”, which won an award at a gourmet contest, as well as many other traditional specialties from Thrace.

22

23


Τ

ο Εθνολογικό Μουσείο Θράκης είναι ένας ζωντανός τόπος γνωριμίας και προβολής του Θρακικού πολιτισμού, χώρος έρευνας και πνευματικής δημιουργίας, που εμπνέεται και οραματίζεται από την αρχέγονη μνήμη και τη σοφία του λαϊκού πολιτισμού της Θράκης, που αρνείται να μεταλλαχθεί σε στείρα παράδοση. Γι’ αυτό οι δραστηριότητες του Μουσείου έχουν σαν στόχο να συνδέσουν την παράδοση και τη γνώση που εμπεριέχει με τους προβληματισμούς της σύγχρονης κοινωνίας, ώστε το μουσείο να αποτελέσει αφορμή για γνώση και κριτική στάση απέναντι στα μηνύματα του σύγχρονου παγκοσμιοποιημένου πολιτισμού. Η στεγασμένη εσωτερική αυλή του Μουσείου είναι ένας πολυμορφικός χώρος όπου υλοποιούνται οι διάφορες εκδηλώσεις, όπως σεμινάρια, ημερίδες, μουσικές εκδηλώσεις, εργαστήρια, εκθέσεις κτλ. Στον ίδιο βρίσκεται το καφέ του Μουσείου, όπου ο επισκέπτης μπορεί να γευτεί το βραβευμένο με gourmet βυζαντινό επιδόρπιο την Οινούττα, καθώς και ποικίλες παραδοσιακές γεύσεις της Θράκης. Στον ίδιο χώρο λειτουργεί το πωλητήριο του Μουσείου.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ {Activities for adults}

Αίθουσα του Μουσείου αρ. 1-Λατρεία και Μουσική

T

he Ethnological Museum of Thrace is a vibrant forum that raises awareness of and promotes Thracian culture. It is a place of research and creative development, inspired by the memory and wisdom of the age-old folk traditions of Thrace, as they have been passed down to us. That is why the activities of the Museum aim to connect tradition and the wisdom it incorporates with issues faced by today’s society. The museum thus functions as a starting point for us to gain knowledge of and develop a critical stance vis-à-vis the messages of contemporary globalised culture. The covered courtyard of the Museum is a multi purpose area where the various activities are held, such as seminars and workshops, musical events, exhibitions, etc. The Museum shop is also located in the courtyard together, with the Museum café, where visitors can enjoy a Byzantine dessert called “Oinoutta”, which won an award at a gourmet contest, as well as many other traditional specialties from Thrace.

22

23


18,19 & 20-2003 «Το Πέταγμα του Αετού» Σεμινάρια με την ιστορικό Μαριάννα Κορομηλά 18 έως 20-04-2003 Ιστορικό ταξίδι στην Αν. Θράκη με την Μαριάννα Κορομηλά 1-09 έως 12-10-2003 Σεμινάρια με ειδικούς για την «Εκπαίδευση Ερμηνευτών» για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων

20 03 18,19 & 20-2003 “The Eagle’s Flight ” Seminars with historian Marianna Koromila 18 – 20 /04/2003 Historical tour of Eastern Thrace with Marianna Koromila 1-09 to 12-10 /2003 Seminars with experts on “Performer Training” for the implementation of our educational programs Organization of the Museum Shop (design and production of objects inspired by the wealth of Thracian tradition.

17-03-2004 Δύο Διαλέξεις για την ανθρωπογεωγραφική προσέγγιση του ιρανικού χώρου με τηι ιστορικό Κορομηλά Μαριάννα Πάσχα 2004 Ταξίδι στην Περσία με την ιστορικό Μαριάννα Κορομηλά που οργάνωσε το Ε.Μ.Θ με την πολιτιστική εταιρεία, «Πανόραμα» 18-05-2004 Συμμετοχή του Μουσείου με εκπαιδευτικές δράσεις στα πλαίσια του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 30-06-2004 Συμμετοχή στο Β Διεθνές Συνέδριο Μουσειολογίας που πραγματοποιήθηκε στη Μυτιλήνη. Εισηγητής: Κουκμάς Γιάννης, Κοινωνικός Ανθρωπολόγος Χώρος ανάδειξης και προώθησης παραδοσιακών προϊόντων υπό την επωνυμία ΘΕΩΝΗ.

20 04 17-03-2004 Two lectures on The Human Geography of Iran with historian Marianna Koromila Easter 2004 Trip to Persia, with historian Marianna Koromila, organized by the EMT and the “Panorama” cultural society. 18-05-2004 Educational activities organized as part of International Museum Day. 30-6-2004 Participation in the 2nd International Museology Conference in Mytilini, Lesvos. Speaker: Ioannis Koukmas, Social Anthropologist

24

25


18,19 & 20-2003 «Το Πέταγμα του Αετού» Σεμινάρια με την ιστορικό Μαριάννα Κορομηλά 18 έως 20-04-2003 Ιστορικό ταξίδι στην Αν. Θράκη με την Μαριάννα Κορομηλά 1-09 έως 12-10-2003 Σεμινάρια με ειδικούς για την «Εκπαίδευση Ερμηνευτών» για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων

20 03 18,19 & 20-2003 “The Eagle’s Flight ” Seminars with historian Marianna Koromila 18 – 20 /04/2003 Historical tour of Eastern Thrace with Marianna Koromila 1-09 to 12-10 /2003 Seminars with experts on “Performer Training” for the implementation of our educational programs Organization of the Museum Shop (design and production of objects inspired by the wealth of Thracian tradition.

17-03-2004 Δύο Διαλέξεις για την ανθρωπογεωγραφική προσέγγιση του ιρανικού χώρου με τηι ιστορικό Κορομηλά Μαριάννα Πάσχα 2004 Ταξίδι στην Περσία με την ιστορικό Μαριάννα Κορομηλά που οργάνωσε το Ε.Μ.Θ με την πολιτιστική εταιρεία, «Πανόραμα» 18-05-2004 Συμμετοχή του Μουσείου με εκπαιδευτικές δράσεις στα πλαίσια του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 30-06-2004 Συμμετοχή στο Β Διεθνές Συνέδριο Μουσειολογίας που πραγματοποιήθηκε στη Μυτιλήνη. Εισηγητής: Κουκμάς Γιάννης, Κοινωνικός Ανθρωπολόγος Χώρος ανάδειξης και προώθησης παραδοσιακών προϊόντων υπό την επωνυμία ΘΕΩΝΗ.

20 04 17-03-2004 Two lectures on The Human Geography of Iran with historian Marianna Koromila Easter 2004 Trip to Persia, with historian Marianna Koromila, organized by the EMT and the “Panorama” cultural society. 18-05-2004 Educational activities organized as part of International Museum Day. 30-6-2004 Participation in the 2nd International Museology Conference in Mytilini, Lesvos. Speaker: Ioannis Koukmas, Social Anthropologist

24

25


09-03-2005 Διάλεξη « Θρακιώτικη φύση: εισαγωγή στην Ερμηνεία της»Κατσαδωράκης Γεώργιος Δρ. Βιολόγος –Ορνιθολόγος, Ειδικός Διαχείρισης Περιβάλλοντος 16-03-2005 Διάλεξη «Τα ευρήματα του ταφικού τύμβου της Μικρής Δοξιπάρας-Ζώνης» Τριαντάφυλλος Διαμαντής επίτιμος Έφορος Αρχαιοτήτων 27-04-2005 Διάλεξη «Η Νηστεία στις Θρησκείες» με τον Θρησκειολόγο Καμπασελιέ Φραγκίσκου, 17-05-2005 «Βραδιές Αφήγησης - Ποιήματα της Άνοιξης» Σε συνεργασία με τον Τομέα Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δ.Π.Θ

20 05

09-03-2005 Lecture “Nature in Thrace: introduction to its interpretation” by Dr. Georgios Katsadorakis Biologist – Ornithologist, Environmental Management specialist 16-03-2005 Lecture on “The findings of the burial tomb of Mikri Doxipara-Zoni” by Triantafyllos Diamantis, Ephor of Antiquities emeritus 27-04-2005 Lecture on “ Fasting and Religion” by Francesco Cabaseli, especialist in comparative religion ,

17-10-2005 Ομιλία στην Κατερίνη Εισήγηση: Γιαννακίδου Αγγελική «Θρακικός πολιτισμός και Εθνολογικό Μουσείο Θράκης»

17-05-2005 “Story-Telling Evening – Poems of Spring” In collaboration with the Humanities and Social Studies Department of Primary School Education at the University of Thrace

25-10-2005 «Βραδιές Αφήγησης - Ποιήματα του Φθινοπώρου» Σε συνεργασία με τον Τομέα Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δ.Π.Θ,

17-10-2005 Talk in Katerini Address: “Thracian Culture and the Ethnological Museum of Thrace” by Aggeliki Giannakidou

Εισήγηση στην 9η συνάντηση των μουσείων του νεότερου πολιτισμού που διοργάνωσε το ICOM Εισηγήτρια: Γιόφτσαλη Κατερίνα Δρ.

26

21-01-2006 Διάλεξη: «Γεωπολιτική των ακριτικών περιοχών. Η περίπτωση της Θράκης»Πρεβελάκης Γεώργιος-Στυλιανός, Καθηγητής Σορβόννης (Université Panthéon - Sorbonne) 17,18 & 19-02-2006 Βιωματικό Σεμινάριο: «Σε αναζήτηση του Μύθου», Μπινιάρης Γεώργιος, ηθοποιός, σκηνοθέτης & εμψυχωτής και δάσκαλος θεάτρου 11-03-2006 Ημερίδα «Άραβες οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας». Ημερίδα Εισηγητές: Ευστρατίου Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής Προϊστορικής αρχαιολογίας του Α.Π.Θ. Τσιμπιρίδου Φωτεινή, Επίκ. Καθηγήτρια Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του πανεπιστημίου Μακεδονίας Μπαντάουι Χάσαν, Επίκ. Καθηγητής, Αραβολόγος της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ Κονδύλη Ελένη, Επίκ. Καθηγήτρια Αραβολογίας του Παν. Αθηνών 22-03-2006 Σεμινάριο: «Επιγραφές της Θράκης του Αιγαίου Μεταξύ των ποταμών Νέστου και Έβρου (Νομοί Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου) σε συνεργασία με το (ΚΕΡΑ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και της ΙΘ`Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων και του τμήματος Κλασσικής Φιλολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Π.Θ. Εισηγητές: κ. Λουκοπούλου Λουΐζα, Διευθύντρια Ερευνών του ΚΕΡΑ κ. Διαμαντής Τριαντάφυλλος, επίτιμος Έφορος Αρχαιοτήτων

20 06 21-01-2006 Lecture: “The Geopolitics of Border Areas. The Case of Thrace” by George-Stylianos Prevelakis, Professor at the Université Panthéon – Sorbonne. 17,18 & 19 /02/2006 Experiential Seminar: “In Search of Myth”, with George Biniaris, actor, director and animator and drama teacher 11-03-2006 Conference “Arabs, the People Next Door”. Speakers: Nikolaos Efstratiou, Associate Professor of Pre=historic Archaeology, University of Thessaloniki Foteini Tsimpridou, Assistant Professor of Social Anthropology, University of Macedonia Mr. Hasan Bandaoui, Assistant Professor of Arab Studies, Faculty of Philosophy, University of Thessaloniki Ms. Eleni Kondyli, Assistant Professor of Arab Studies, University of Athens 22-03-2006 Seminar: “Road signs in Aegean Thrace between the Nestos and Evros Rivers (Prefectures of Xanthi, Rodopi and Evros)” in collaboration with ΚΕΡΑ of the National Hellenic Research Foundation, the 19th Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities and the Department of Classical Philosophy of Primary School Education at the University of Thrace Sιpeakers: Luisa Loukopoulou, Research Director of ΚΕΡΑ and Triantafyllos Diamantis, Ephor of Antiquities emeritus

25-10-2005 “Story-Telling Evening – Poems of Autumn” In collaboration with the Humanities and Social Studies Department of Primary School Education at the University of Thrace 16-12-2005 Address to the 9th meeting of museums of contemporary culture, organized by ICOM. Speaker: Katerina Gioftsali, Ph.D. in Museum education

27


09-03-2005 Διάλεξη « Θρακιώτικη φύση: εισαγωγή στην Ερμηνεία της»Κατσαδωράκης Γεώργιος Δρ. Βιολόγος –Ορνιθολόγος, Ειδικός Διαχείρισης Περιβάλλοντος 16-03-2005 Διάλεξη «Τα ευρήματα του ταφικού τύμβου της Μικρής Δοξιπάρας-Ζώνης» Τριαντάφυλλος Διαμαντής επίτιμος Έφορος Αρχαιοτήτων 27-04-2005 Διάλεξη «Η Νηστεία στις Θρησκείες» με τον Θρησκειολόγο Καμπασελιέ Φραγκίσκου, 17-05-2005 «Βραδιές Αφήγησης - Ποιήματα της Άνοιξης» Σε συνεργασία με τον Τομέα Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δ.Π.Θ

20 05

09-03-2005 Lecture “Nature in Thrace: introduction to its interpretation” by Dr. Georgios Katsadorakis Biologist – Ornithologist, Environmental Management specialist 16-03-2005 Lecture on “The findings of the burial tomb of Mikri Doxipara-Zoni” by Triantafyllos Diamantis, Ephor of Antiquities emeritus 27-04-2005 Lecture on “ Fasting and Religion” by Francesco Cabaseli, especialist in comparative religion ,

17-10-2005 Ομιλία στην Κατερίνη Εισήγηση: Γιαννακίδου Αγγελική «Θρακικός πολιτισμός και Εθνολογικό Μουσείο Θράκης»

17-05-2005 “Story-Telling Evening – Poems of Spring” In collaboration with the Humanities and Social Studies Department of Primary School Education at the University of Thrace

25-10-2005 «Βραδιές Αφήγησης - Ποιήματα του Φθινοπώρου» Σε συνεργασία με τον Τομέα Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δ.Π.Θ,

17-10-2005 Talk in Katerini Address: “Thracian Culture and the Ethnological Museum of Thrace” by Aggeliki Giannakidou

Εισήγηση στην 9η συνάντηση των μουσείων του νεότερου πολιτισμού που διοργάνωσε το ICOM Εισηγήτρια: Γιόφτσαλη Κατερίνα Δρ.

26

21-01-2006 Διάλεξη: «Γεωπολιτική των ακριτικών περιοχών. Η περίπτωση της Θράκης»Πρεβελάκης Γεώργιος-Στυλιανός, Καθηγητής Σορβόννης (Université Panthéon - Sorbonne) 17,18 & 19-02-2006 Βιωματικό Σεμινάριο: «Σε αναζήτηση του Μύθου», Μπινιάρης Γεώργιος, ηθοποιός, σκηνοθέτης & εμψυχωτής και δάσκαλος θεάτρου 11-03-2006 Ημερίδα «Άραβες οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας». Ημερίδα Εισηγητές: Ευστρατίου Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής Προϊστορικής αρχαιολογίας του Α.Π.Θ. Τσιμπιρίδου Φωτεινή, Επίκ. Καθηγήτρια Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του πανεπιστημίου Μακεδονίας Μπαντάουι Χάσαν, Επίκ. Καθηγητής, Αραβολόγος της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ Κονδύλη Ελένη, Επίκ. Καθηγήτρια Αραβολογίας του Παν. Αθηνών 22-03-2006 Σεμινάριο: «Επιγραφές της Θράκης του Αιγαίου Μεταξύ των ποταμών Νέστου και Έβρου (Νομοί Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου) σε συνεργασία με το (ΚΕΡΑ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και της ΙΘ`Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων και του τμήματος Κλασσικής Φιλολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Π.Θ. Εισηγητές: κ. Λουκοπούλου Λουΐζα, Διευθύντρια Ερευνών του ΚΕΡΑ κ. Διαμαντής Τριαντάφυλλος, επίτιμος Έφορος Αρχαιοτήτων

20 06 21-01-2006 Lecture: “The Geopolitics of Border Areas. The Case of Thrace” by George-Stylianos Prevelakis, Professor at the Université Panthéon – Sorbonne. 17,18 & 19 /02/2006 Experiential Seminar: “In Search of Myth”, with George Biniaris, actor, director and animator and drama teacher 11-03-2006 Conference “Arabs, the People Next Door”. Speakers: Nikolaos Efstratiou, Associate Professor of Pre=historic Archaeology, University of Thessaloniki Foteini Tsimpridou, Assistant Professor of Social Anthropology, University of Macedonia Mr. Hasan Bandaoui, Assistant Professor of Arab Studies, Faculty of Philosophy, University of Thessaloniki Ms. Eleni Kondyli, Assistant Professor of Arab Studies, University of Athens 22-03-2006 Seminar: “Road signs in Aegean Thrace between the Nestos and Evros Rivers (Prefectures of Xanthi, Rodopi and Evros)” in collaboration with ΚΕΡΑ of the National Hellenic Research Foundation, the 19th Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities and the Department of Classical Philosophy of Primary School Education at the University of Thrace Sιpeakers: Luisa Loukopoulou, Research Director of ΚΕΡΑ and Triantafyllos Diamantis, Ephor of Antiquities emeritus

25-10-2005 “Story-Telling Evening – Poems of Autumn” In collaboration with the Humanities and Social Studies Department of Primary School Education at the University of Thrace 16-12-2005 Address to the 9th meeting of museums of contemporary culture, organized by ICOM. Speaker: Katerina Gioftsali, Ph.D. in Museum education

27


28

29


28

29


01-04-2006 Ομιλία «Η διαχείριση της παράδοσης - πόλος έλξης και ανάπτυξης του τόπου» Σε συνεργασία με την νομαρχία Έβρου και την ΕΠΟΦΕ Εισήγηση: Γιαννακίδου Αγγελική, Διευθ. του ΕΜΘ 09-04.-2006 Ομιλία «Σκέψεις για έναν επαναπροσδιορισμό της παράδοσης» σε συνεργασία με τη νομαρχία Έβρου και το δήμο Τριγώνου. Εισήγηση: Γιαννακίδου Αγγελική, Διευθύντρια του ΕΜΘ

20 06

01-04-2006 Talk: “Managing Tradition–a Magnet for Regional Development”. In collaboration with the Prefecture of Evros and EPOFE Speaker: Aggeliki Giannakidou, Director of the EMT

15-04-2006 Διάλεξη «Η Αισθητική των πόλεων» σε συνεργασία με την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ροδόπης -Έβρου. Εισηγητής : Πρεβελάκης Γεώργιος-Στυλιανός, Καθηγητής Σορβόννης (Université Panthéon-Sorbonne)

09-04.-2006 Speech “Thoughts on a Re-definition of Tradition” in collaboration with the Prefecture of Evros and the Municipality of Trigono. Speaker: Aggeliki Giannakidou, Director of the EMT

03-05-2006 Ημερίδα «Ο ρόλος των μουσείων της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς. Η περίπτωση του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης» Ορεστιάδα. Εισήγηση: Γιαννακίδου Αγγελική, Διευθ. του ΕΜΘ

15-04-2006 Lecture “The Aesthetics of Cities” in collaboration with the Prefectural Administration of Rodopi - Evros. Speaker: George-Stylianos Prevelakis, Professor at Université Panthéon – Sorbonne

10-05-2006 Ημερίδα «Παράδοση και γυναικεία επιχειρηματικότητα» στο Σπήλαιο σε συνεργασία με τη Νομαρχία Έβρου και το γυναικείο συνεταιρισμό ΓΑΙΑ Εισήγηση: Γιαννακίδου Αγγελική 18-05-2006 «Αναζητώντας το Μύθο» Στα πλαίσια του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων υλοποιήθηκε βιωματικό εργαστήριο για εξωσχολικούς νέους

03-05-2006 Conference “The Role of Modern Cultural Heritage Museums. The Case of the Ethnological Museum of Thrace” Orestiada. Speaker: Aggeliki Giannakidou, Director of the EMT

3-06-2006 «Πολιτιστική ταυτότητα της Θράκης» Ομιλήτρια: Γιαννακίδου Αγγελική, στην εκδήλωση που οργάνωσε ο όμιλος Δασκαλαντωνάκη σε 80 ταξιδιωτικούς πράκτορες.

10-05-2006 Conference “Tradition and Women’s Entrepreneurship” in Spilaio with the collaboration of the Prefecture of Evros and the women’s association GAIA Speaker: Aggeliki Giannakidou, Director of the EMT 18-05-2006 “In Search of Myth” A hand-on workshop for young people out of school held in celebration of the International Museum Day. 3-06-2006 “The Cultural Identity of Thrace” Speaker: Aggeliki Giannakidou, at an event organized by the Daskalantonakis hotel group for 80 travel agents.

10-06-2006 Ομιλία «Παράδοση. Πραγματικότητα ή ουτοπία». Εισηγήτρια: Γιαννακίδου Αγγελική στο 7ο συνέδριο Θρακών. 10-06-2006 Ημερίδα «Από τον τραχανά στο σούσι. Νεοελληνικές γαστρονομικές περιπέτειες» Ημερίδα σε συνεργασία με το Νομαρχιακό Διαμέρισμα Έβρου Εισηγητές:Ζευγουλάς Μιχάλης, αρθρογράφος-γευσιγνώστης Αναγνωστάκης Ηλίας, κύριος ερευνητής Ινστιτούτου Βυζαντινών Ερευνών/ΕΙΕ Ψιλάκης Νικόλαος, δημοσιογράφος-συγγραφέας Ζουράρις Χρίστος, συγγραφέας των Δειπνοσοφιστών 17-06-2006 Ημερίδα «Το παραμύθι από τον Όμηρο έως σήμερα» Εισηγητές: Πετρόπουλος Ιωάννης, Αναπλ. Καθηγ. Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας ΠΤΔΕ, ΔΠΘ Δρ Τσιρώνη Νίκη, Βυζαντινολόγος Ερευνήτρια Ινστιτούτου Βυζαντινών Ερευνών/ΕΙΕ Βαλάση Ζωή, Συγγραφέας, Κριτικός, Δρ. του Παν. της Σορβόννης Καπλάνογλου Μάνια, Επικ. Καθηγήτρια του Παν. Αιγαίου Κόκκας Νικόλαος, Eκπαιδευτικός-Συγγραφέας Παραμυθάδες: Μπατζακίδης Φίλιππος, Φαρασόπουλος Βασίλειος Μεχμεταλή Χασάν και η πεντάχρονη Κρασνίδου Γεωργία με το παραμύθι: «Εικοσιεννιά ελίτσες που τις λέγανε τελίτσες» 25-11κ 2 & 9-12 -2006 «Επιμορφωτικό σεμινάριο για τη Διδασκαλία της Τοπικής Ιστορίας» Εισηγητές: Ανδρέου Ανδρέας, Αναπληρωτής Καθηγητής και Ηλιάδου-Τάχου Σοφία, Επίκουρη Καθηγήτρια του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Κόκκινος Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής και Βλαχού Μαρία, Διδάκτορας στην Ιστορία του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Λεοντσίνης Γεώργιος, Καθηγητής, Μπαμπούκης Χαράλαμπος, Επίκουρος Καθηγητής και Κουνέλη Ευαγγελία & Μαξούρης Δημήτριος, Υποψήφιοι Διδάκτορες του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών

10-06-2006 Talk ”Tradition. Reality or Utopia”. Speaker: Aggeliki Giannakidou at the 7th Thracian Conference. 10-06-2006 Conference “From Trahana to Sushi. Modern Greek Culinary Adventures” Conference with the support of the Prefecture of Evros Speakers: Michael Zevgoulas, columnist-food writer Elias Anagnostalis, head researcher at the Instirute of Byzantine Research/ΕΙΕ Nikolaos Psillakis, journalist - writer Christos Zouraris, author of the book Deipnosofistes 17-06-2006 Conference ”The Fairy-tale from Homer to the Present” Speakers: Ioannis Petropoulos, Assistant Professor of Ancient Greek Philosophy, University of Thessaloniki Niki Tsironi, Byzantinologist, researcher at the Instirute of Byzantine Studies Zoe Valasi, Writer, critic, Ph.D. from Sorbonne University Mania Kaplanoglou, Assistant Professor of the University of the Aegean Nikos Kokkas, Teacher - Writer Story-tellers: Filippos Mpatzakides, Vasileios Farasopoulos, Hasan Mahemtali, and the five-year-old Georgia Krasnidou with the fairy tale “Eikosiennia elitses pou tis egane telitses” 25-11 - 2 & 9-12 -2006 “Seminar on the teaching of local history” Speakers: Andreas Andreou, Assistant Professor Sofia Elliadou-Tahou, Associate Professor at the University of Western Macedonia George Kokkinos, Assistant Professor Maria Vlachou, Professor of History at the University of the Aegean George Leontsinis, Professor Haralampos Mpampoukis, Associate Professor Evaggelia Kouneli & Mr. Demetrios Maxouris Ph.D. candidates at the University of Athens

31


01-04-2006 Ομιλία «Η διαχείριση της παράδοσης - πόλος έλξης και ανάπτυξης του τόπου» Σε συνεργασία με την νομαρχία Έβρου και την ΕΠΟΦΕ Εισήγηση: Γιαννακίδου Αγγελική, Διευθ. του ΕΜΘ 09-04.-2006 Ομιλία «Σκέψεις για έναν επαναπροσδιορισμό της παράδοσης» σε συνεργασία με τη νομαρχία Έβρου και το δήμο Τριγώνου. Εισήγηση: Γιαννακίδου Αγγελική, Διευθύντρια του ΕΜΘ

20 06

01-04-2006 Talk: “Managing Tradition–a Magnet for Regional Development”. In collaboration with the Prefecture of Evros and EPOFE Speaker: Aggeliki Giannakidou, Director of the EMT

15-04-2006 Διάλεξη «Η Αισθητική των πόλεων» σε συνεργασία με την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ροδόπης -Έβρου. Εισηγητής : Πρεβελάκης Γεώργιος-Στυλιανός, Καθηγητής Σορβόννης (Université Panthéon-Sorbonne)

09-04.-2006 Speech “Thoughts on a Re-definition of Tradition” in collaboration with the Prefecture of Evros and the Municipality of Trigono. Speaker: Aggeliki Giannakidou, Director of the EMT

03-05-2006 Ημερίδα «Ο ρόλος των μουσείων της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς. Η περίπτωση του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης» Ορεστιάδα. Εισήγηση: Γιαννακίδου Αγγελική, Διευθ. του ΕΜΘ

15-04-2006 Lecture “The Aesthetics of Cities” in collaboration with the Prefectural Administration of Rodopi - Evros. Speaker: George-Stylianos Prevelakis, Professor at Université Panthéon – Sorbonne

10-05-2006 Ημερίδα «Παράδοση και γυναικεία επιχειρηματικότητα» στο Σπήλαιο σε συνεργασία με τη Νομαρχία Έβρου και το γυναικείο συνεταιρισμό ΓΑΙΑ Εισήγηση: Γιαννακίδου Αγγελική 18-05-2006 «Αναζητώντας το Μύθο» Στα πλαίσια του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων υλοποιήθηκε βιωματικό εργαστήριο για εξωσχολικούς νέους

03-05-2006 Conference “The Role of Modern Cultural Heritage Museums. The Case of the Ethnological Museum of Thrace” Orestiada. Speaker: Aggeliki Giannakidou, Director of the EMT

3-06-2006 «Πολιτιστική ταυτότητα της Θράκης» Ομιλήτρια: Γιαννακίδου Αγγελική, στην εκδήλωση που οργάνωσε ο όμιλος Δασκαλαντωνάκη σε 80 ταξιδιωτικούς πράκτορες.

10-05-2006 Conference “Tradition and Women’s Entrepreneurship” in Spilaio with the collaboration of the Prefecture of Evros and the women’s association GAIA Speaker: Aggeliki Giannakidou, Director of the EMT 18-05-2006 “In Search of Myth” A hand-on workshop for young people out of school held in celebration of the International Museum Day. 3-06-2006 “The Cultural Identity of Thrace” Speaker: Aggeliki Giannakidou, at an event organized by the Daskalantonakis hotel group for 80 travel agents.

10-06-2006 Ομιλία «Παράδοση. Πραγματικότητα ή ουτοπία». Εισηγήτρια: Γιαννακίδου Αγγελική στο 7ο συνέδριο Θρακών. 10-06-2006 Ημερίδα «Από τον τραχανά στο σούσι. Νεοελληνικές γαστρονομικές περιπέτειες» Ημερίδα σε συνεργασία με το Νομαρχιακό Διαμέρισμα Έβρου Εισηγητές:Ζευγουλάς Μιχάλης, αρθρογράφος-γευσιγνώστης Αναγνωστάκης Ηλίας, κύριος ερευνητής Ινστιτούτου Βυζαντινών Ερευνών/ΕΙΕ Ψιλάκης Νικόλαος, δημοσιογράφος-συγγραφέας Ζουράρις Χρίστος, συγγραφέας των Δειπνοσοφιστών 17-06-2006 Ημερίδα «Το παραμύθι από τον Όμηρο έως σήμερα» Εισηγητές: Πετρόπουλος Ιωάννης, Αναπλ. Καθηγ. Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας ΠΤΔΕ, ΔΠΘ Δρ Τσιρώνη Νίκη, Βυζαντινολόγος Ερευνήτρια Ινστιτούτου Βυζαντινών Ερευνών/ΕΙΕ Βαλάση Ζωή, Συγγραφέας, Κριτικός, Δρ. του Παν. της Σορβόννης Καπλάνογλου Μάνια, Επικ. Καθηγήτρια του Παν. Αιγαίου Κόκκας Νικόλαος, Eκπαιδευτικός-Συγγραφέας Παραμυθάδες: Μπατζακίδης Φίλιππος, Φαρασόπουλος Βασίλειος Μεχμεταλή Χασάν και η πεντάχρονη Κρασνίδου Γεωργία με το παραμύθι: «Εικοσιεννιά ελίτσες που τις λέγανε τελίτσες» 25-11κ 2 & 9-12 -2006 «Επιμορφωτικό σεμινάριο για τη Διδασκαλία της Τοπικής Ιστορίας» Εισηγητές: Ανδρέου Ανδρέας, Αναπληρωτής Καθηγητής και Ηλιάδου-Τάχου Σοφία, Επίκουρη Καθηγήτρια του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Κόκκινος Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής και Βλαχού Μαρία, Διδάκτορας στην Ιστορία του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Λεοντσίνης Γεώργιος, Καθηγητής, Μπαμπούκης Χαράλαμπος, Επίκουρος Καθηγητής και Κουνέλη Ευαγγελία & Μαξούρης Δημήτριος, Υποψήφιοι Διδάκτορες του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών

10-06-2006 Talk ”Tradition. Reality or Utopia”. Speaker: Aggeliki Giannakidou at the 7th Thracian Conference. 10-06-2006 Conference “From Trahana to Sushi. Modern Greek Culinary Adventures” Conference with the support of the Prefecture of Evros Speakers: Michael Zevgoulas, columnist-food writer Elias Anagnostalis, head researcher at the Instirute of Byzantine Research/ΕΙΕ Nikolaos Psillakis, journalist - writer Christos Zouraris, author of the book Deipnosofistes 17-06-2006 Conference ”The Fairy-tale from Homer to the Present” Speakers: Ioannis Petropoulos, Assistant Professor of Ancient Greek Philosophy, University of Thessaloniki Niki Tsironi, Byzantinologist, researcher at the Instirute of Byzantine Studies Zoe Valasi, Writer, critic, Ph.D. from Sorbonne University Mania Kaplanoglou, Assistant Professor of the University of the Aegean Nikos Kokkas, Teacher - Writer Story-tellers: Filippos Mpatzakides, Vasileios Farasopoulos, Hasan Mahemtali, and the five-year-old Georgia Krasnidou with the fairy tale “Eikosiennia elitses pou tis egane telitses” 25-11 - 2 & 9-12 -2006 “Seminar on the teaching of local history” Speakers: Andreas Andreou, Assistant Professor Sofia Elliadou-Tahou, Associate Professor at the University of Western Macedonia George Kokkinos, Assistant Professor Maria Vlachou, Professor of History at the University of the Aegean George Leontsinis, Professor Haralampos Mpampoukis, Associate Professor Evaggelia Kouneli & Mr. Demetrios Maxouris Ph.D. candidates at the University of Athens

31


20-03-2007 Διάλεξη στα πλαίσια της σειράς διαλέξεων που διοργανώνει το ΠΜΣ «Μουσειακές σπουδές» του ΕΚΠΑ Εισήγηση: Γιαννακίδου Αγγελική «Ο ρόλος του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης στον ευρύτερο χώρο της Θράκης» 21-03-2007 Παρουσίαση ντοκιμαντέρ «Νίκη Καναγκίνη – Δαντέλα Μνήμης» στα πλαίσια του 9ου φεστιβάλ ντοκιμαντέρ 27-03-2007 Παρουσίαση ντοκιμαντέρ «Στα μυστικά του Δέλτα» στα πλαίσια του 9ου φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης 11-04-07 Συνέδριο: «Θρακιώτικες ενδυμασίες» στο πανεπιστήμιο της Αδριανούπολης που διοργάνωσε το τμήμα Τεχνών κι Επιστημών Εισήγηση: Γιαννακίδου Αγγελική «Ο ρόλος και η δράση του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης» 20 & 21-04-2007 Workshop φωτογραφίας « Αντικειμενική και υποκειμενική αλήθεια στη φωτογραφία» με τον Νίκο Οικονομόπουλο 07 & 08-05-2007 Συνέδριο:« Η διδασκαλία και η έρευνα του υλικού πολιτισμού των νεώτερων χρόνων στα ελληνικά πανεπιστήμια» Εισήγηση: Γιαννακίδου Αγγελική «Εθνολογικό Μουσείο Θράκης: Διαχείριση και προβληματισμοί» 18-05-2007 Ομιλία «Η Θράκη μέσα από τους Χάρτες» Από τις συλλογές των Αλέξανδρου Γαρύφαλλου – Αριστοτέλη Νανιόπουλου Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ.

20-03-2007 One of a series of lectures organized by the Museum Studies graduate program of the University of Athens Speaker: Aggeliki Giannakidou ”The Role of the Ethnological Museum of Thrace in the Broader Thrace region” 21-03-2007 Presentation of the documentary entitled “Niki Kanagini – Memory Lace” in the 9th Thessaloniki Documentary Festival 27-03-2007 Presentation of the documentary entitled “The Secrets of the Delta” in the 9th Thessaloniki Documentary Festival 11-04-07 Conference: ”Thracian Costumes” at the University of Edirne, organized by the Faculty of Arts and Science Speaker: Aggeliki Giannakidou ”The Role and Activities of the Ethnological Museum of Thrace”

21-04-2007 Παρουσίαση ντοκιμαντέρ «Νίκη Καναγκίνη – Δαντέλα Μνήμης» σε συνεργασία με το σύλλογο Θρακών Δράμας 9 &10-05-2007 Στα πλαίσια των «Ελευθερίων» Αλεξανδρούπολης υλοποιήθηκε εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα παιδιά του μειονοτικού σχολείου με θέμα: «Τα φυτά στην παραδοσιακή Θράκη» 16,17 & 18-05-2007 «Συνθήματα», εκπαιδευτική δράση για παιδιά δημοτικού και γυμνασίου στα πλαίσια του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων, συνδιοργάνωση με ΕΠΑΔΑ και συνεργασία με τη διεθνούς φήμης εικαστικό Καναγκίνη Νίκη

20 & 21-04-2007 Photography Workshop ”Objective and Subjective Truth in Photography” by Nikos Oikonomopoulos

19/05/2007 Παρουσίαση βιβλίου «Αλήμπεη» Ομιλητές: Οικονομίδου Σούλα, Πανταζή Δέσποινα και ο συγγραφέας του βιβλίου Ζαφείρης Τ. Αλεξιάδης

07 & 08-05-2007 Conference: ”The Research and Teaching of Modern Material Culture in Greek Universities” Speaker: Aggeliki Giannakidou ”The Ethnological Museum of thrace: Management and Issues”

20,21,28 & 29/04/07 Βιωματικά Σεμινάρια «Εμψύχωση δημοτικής ποίησης με τεχνικές εκπαιδευτικού δράματος»&« Αναζητώντας το ρόλο της παράδοσης στο σύγχρονο κόσμο» Καραβόλτσου Αθηνά, μαθηματικός, θεατρολόγος, εμψυχώτρια

18-05-2007 Speech: ”Thrace through Maps” From the collection of. lexandros Garyfallos & Aristotelis Naniopoulos, Assistant Professor in the Faculty of Civil Engineering at the University of Thessaloniki.

20 07 21-04-2007 Presentation of the documentary entitled “Niki Kanagini – Memory Lace” in collaboration with the Thracian Association of Drama. 9 &10-05-2007 In the “Eleftheria” festival in Alexandroupolis, the EMT conducted an educational program for students of the local minority school entitled “Plants in Traditional Thrace”. 16,17 & 18-05-2007 ”Slogans” educational activity for primary and secondary school students as part of celebrations for International Museum Day, in collaboration with EPADA and internationally acclaimed artist Niki Kanagini 19/05/2007 Presentation of the book entitled Alibei Speakers: Soula Oiknomidou, Despina Pantazi and the author,Zafeiris T. Alexiadis 20,21,28 & 29/04/07 Experiential Seminars “ Inspiration and encouragement of folk poetry through educational drama techniques” & “Searching for the role of tradition in the modern world” by Athina Karavoltsou, mathematician, theatrologist, animator

32

33


20-03-2007 Διάλεξη στα πλαίσια της σειράς διαλέξεων που διοργανώνει το ΠΜΣ «Μουσειακές σπουδές» του ΕΚΠΑ Εισήγηση: Γιαννακίδου Αγγελική «Ο ρόλος του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης στον ευρύτερο χώρο της Θράκης» 21-03-2007 Παρουσίαση ντοκιμαντέρ «Νίκη Καναγκίνη – Δαντέλα Μνήμης» στα πλαίσια του 9ου φεστιβάλ ντοκιμαντέρ 27-03-2007 Παρουσίαση ντοκιμαντέρ «Στα μυστικά του Δέλτα» στα πλαίσια του 9ου φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης 11-04-07 Συνέδριο: «Θρακιώτικες ενδυμασίες» στο πανεπιστήμιο της Αδριανούπολης που διοργάνωσε το τμήμα Τεχνών κι Επιστημών Εισήγηση: Γιαννακίδου Αγγελική «Ο ρόλος και η δράση του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης» 20 & 21-04-2007 Workshop φωτογραφίας « Αντικειμενική και υποκειμενική αλήθεια στη φωτογραφία» με τον Νίκο Οικονομόπουλο 07 & 08-05-2007 Συνέδριο:« Η διδασκαλία και η έρευνα του υλικού πολιτισμού των νεώτερων χρόνων στα ελληνικά πανεπιστήμια» Εισήγηση: Γιαννακίδου Αγγελική «Εθνολογικό Μουσείο Θράκης: Διαχείριση και προβληματισμοί» 18-05-2007 Ομιλία «Η Θράκη μέσα από τους Χάρτες» Από τις συλλογές των Αλέξανδρου Γαρύφαλλου – Αριστοτέλη Νανιόπουλου Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ.

20-03-2007 One of a series of lectures organized by the Museum Studies graduate program of the University of Athens Speaker: Aggeliki Giannakidou ”The Role of the Ethnological Museum of Thrace in the Broader Thrace region” 21-03-2007 Presentation of the documentary entitled “Niki Kanagini – Memory Lace” in the 9th Thessaloniki Documentary Festival 27-03-2007 Presentation of the documentary entitled “The Secrets of the Delta” in the 9th Thessaloniki Documentary Festival 11-04-07 Conference: ”Thracian Costumes” at the University of Edirne, organized by the Faculty of Arts and Science Speaker: Aggeliki Giannakidou ”The Role and Activities of the Ethnological Museum of Thrace”

21-04-2007 Παρουσίαση ντοκιμαντέρ «Νίκη Καναγκίνη – Δαντέλα Μνήμης» σε συνεργασία με το σύλλογο Θρακών Δράμας 9 &10-05-2007 Στα πλαίσια των «Ελευθερίων» Αλεξανδρούπολης υλοποιήθηκε εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα παιδιά του μειονοτικού σχολείου με θέμα: «Τα φυτά στην παραδοσιακή Θράκη» 16,17 & 18-05-2007 «Συνθήματα», εκπαιδευτική δράση για παιδιά δημοτικού και γυμνασίου στα πλαίσια του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων, συνδιοργάνωση με ΕΠΑΔΑ και συνεργασία με τη διεθνούς φήμης εικαστικό Καναγκίνη Νίκη

20 & 21-04-2007 Photography Workshop ”Objective and Subjective Truth in Photography” by Nikos Oikonomopoulos

19/05/2007 Παρουσίαση βιβλίου «Αλήμπεη» Ομιλητές: Οικονομίδου Σούλα, Πανταζή Δέσποινα και ο συγγραφέας του βιβλίου Ζαφείρης Τ. Αλεξιάδης

07 & 08-05-2007 Conference: ”The Research and Teaching of Modern Material Culture in Greek Universities” Speaker: Aggeliki Giannakidou ”The Ethnological Museum of thrace: Management and Issues”

20,21,28 & 29/04/07 Βιωματικά Σεμινάρια «Εμψύχωση δημοτικής ποίησης με τεχνικές εκπαιδευτικού δράματος»&« Αναζητώντας το ρόλο της παράδοσης στο σύγχρονο κόσμο» Καραβόλτσου Αθηνά, μαθηματικός, θεατρολόγος, εμψυχώτρια

18-05-2007 Speech: ”Thrace through Maps” From the collection of. lexandros Garyfallos & Aristotelis Naniopoulos, Assistant Professor in the Faculty of Civil Engineering at the University of Thessaloniki.

20 07 21-04-2007 Presentation of the documentary entitled “Niki Kanagini – Memory Lace” in collaboration with the Thracian Association of Drama. 9 &10-05-2007 In the “Eleftheria” festival in Alexandroupolis, the EMT conducted an educational program for students of the local minority school entitled “Plants in Traditional Thrace”. 16,17 & 18-05-2007 ”Slogans” educational activity for primary and secondary school students as part of celebrations for International Museum Day, in collaboration with EPADA and internationally acclaimed artist Niki Kanagini 19/05/2007 Presentation of the book entitled Alibei Speakers: Soula Oiknomidou, Despina Pantazi and the author,Zafeiris T. Alexiadis 20,21,28 & 29/04/07 Experiential Seminars “ Inspiration and encouragement of folk poetry through educational drama techniques” & “Searching for the role of tradition in the modern world” by Athina Karavoltsou, mathematician, theatrologist, animator

32

33


22/09/2007 Συμμετοχη στο 2ο Διεθνές Συμπόσιο «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΑΙ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΝΑΙΣΚΕ: Προφορικότητα, τοπικές κοινωνίες & νέες τεχνολογίες» που διοργάνωσε το Μουσείο «ΛΥΧΝΟΣΤΑΤΗΣ», 20-22 Σεπτεμβρίου 2007 .Τίτλος εισήγησης: «Το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης και η διαχείριση της προφορικής ιστορίας στον ευρύτερο χώρο της Θράκης» Εισηγητές: Αγγελική Γιαννακίδου, Γιάννης Κουκμάς, κοινωνικός ανθρωπολόγος 2-4/11/2008 Συμμετοχή στο συνέδριο «Βιζύη και Βιζυηνός» στη Βιζύη Α. Θράκης με εκπαιδευτική δράση του Μουσείου σε μαθητές των εκεί σχολείων. 29/01/2008 Παρουσίαση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Ε.ΜΘ. σε καθηγητές της Β/θμιας εκπαίδευσης στην Ορεστιάδα σε συνεργασία το Γραφείο Πολιτιστικών Θεμάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Έβρου. . 16&17/02/2008 Σεμινάριο Κατασκευής Κοσμημάτων με φθηνά υλικά «Το Faux Bijoux στη Cheap Art» με την Χάγια Κοέν, γραφίστρια. 28/02/2008 Παρουσίαση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Ε.ΜΘ. σε καθηγητές της Β/θμιας εκπαίδευσης στην Αλεξανδρούπολη σε συνεργασία το Γραφείο Πολιτιστικών Θεμάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Έβρου.

20 08

22/09/2007 Participation in the 2nd International Symposium “Technology Yes, Tradition No: Orality, Local Societies & New Technologies” organized by the Lychnostatis Museum, on September 20 – 22, 2007. Paper delivered: “Τhe Ethnological Museum of Thrace and the Management of Oral History in the Broader Thrace Region” Speakers: Aggeliki Giannakidou Ioannis Koukmas, social anthropologist 2-4/11/2007 Participation in the conference ”Vizyi and Vizyinos” in Vizyi, Eastern Thrace. The Museum conducted educational activities for students of local schools.

29/01/2008 Presentation of the EMT’s educational programs to secondary school teachers in Orestiada, in collaboration with the Department of Cultural Affairs & Artistic Competition of the Secondary Education Board of the Prefecture of Evros. 16&17/02/2008 Seminar on jewelry making with low-cost materials “Faux Bijoux in Cheap Art” with Haya Kohen, graphics artist. 28/02/2008 Presentation of the EMT’s educational programs to secondary school teachers in Orestiada, in collaboration with the Department of Cultural Affairs & Artistic Competition of the Secondary Education Board of the Prefecture of Evros.

13&14/03/2008 Σεμινάριο Διατροφής σε εστιάτορες και σεφ του Νομού «Η τοπική κουζίνα αρωγός στην τουριστική ανάπτυξη του Ν. Έβρου», σε συνδιοργάνωση με τη Νομαρχία Έβρου. Εισηγητές: Βαγγέλης Δρίσκας, Αγλαϊα Κρεμέζη, Μιχάλης Ζευγουλάς. 27&28/03/2008 Εκπαιδευτικές δράσεις με τη συμμετοχή μαθητών από το Διδυμότειχο και την Αλεξανδρούπολη στα πλαίσια του προγράμματος «Συγγραφείς και εικονογράφοι στα σχολεία που εκπονεί το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου. Εισηγητές: Μαρία Αγγελίδου, συγγραφέας & Βασίλεφ Σβέτλιν εικονογράφος 28/03/2008 Ομιλία Οι Σπόροι της Ανάπτυξης, Τοπική Γνώση και Βιωσιμότητα Εισηγητής: Παύλος Γεωργιάδης Εθνοβιολόγος. 5 έως 25/04/2008 Έκθεση Φωτογραφίας σε συνεργασία με το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσ/νικηςστο πλαίσιο της Photobiennale Thessaloniki Greece /20ης Φωτογραφικής Συγκυρίας 2008 «Φωτογραφίες από την Ανατολική και Δυτική Θράκη» του Κώστα Ορδόλη. 12/04/2008 Προβολή της ταινίας «Η Επανάσταση της Σιωπής» με τη παρουσία της σκηνοθέτη Μυρτώς Παράσχη. 9 έως 11/05/2008 Εκπαιδευτική δράση με θέμα την Ελιά στα πλαίσια της Πανελλήνιας Εκστρατείας του Υπουργείου Πολιτισμού «Το Δέντρο της Ζωής σε τέσσερις εποχές».

34

13&14/03/2008 Nutrition seminar to chefs and restaurant owners in the Prefecture of Evros “Local Cuisine as a Tool to Support Tourism Development in Evros”, in collaboration with the Prefecture of Evros. Speakers: Vaggelis Driskas, Aglaia Kremezi, Michael Zevgoulas. 27&28/03/2008 Educational activities with the participation of students from Didimoteiho and Alexandroupoli, as part of the program “Writers and Illustrators in schools” of the National Book Center. Speakers: Maria Aggelidou, writer and Vasilev Svetlin, illustrator 28/03/2008 Talk: “The Seeds of Development – Local Knowledge and Sustainability” Speaker: Pavlos Georgiadis, ethnologist-biologist. 5 έως 25/04/2008 Photo exhibition, in collaboration with the Thessaloniki Photography Museum during the Photobiennale Thessaloniki Greece / 20th Photographic Incidence 2008 “Photographs from Eastern and Western Thrace” by Κostas Ordolis. 12/04/2008 Screening of the film ”The Revolution of Silence”, with the presence of the film director Myrto Parashi. 9 to 11/05/2008 Εducational program on the olive tree as part of the national campaign of the Ministry of Culture entitled «”The Tree of Life in Four Seasons”.

35


22/09/2007 Συμμετοχη στο 2ο Διεθνές Συμπόσιο «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΑΙ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΝΑΙΣΚΕ: Προφορικότητα, τοπικές κοινωνίες & νέες τεχνολογίες» που διοργάνωσε το Μουσείο «ΛΥΧΝΟΣΤΑΤΗΣ», 20-22 Σεπτεμβρίου 2007 .Τίτλος εισήγησης: «Το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης και η διαχείριση της προφορικής ιστορίας στον ευρύτερο χώρο της Θράκης» Εισηγητές: Αγγελική Γιαννακίδου, Γιάννης Κουκμάς, κοινωνικός ανθρωπολόγος 2-4/11/2008 Συμμετοχή στο συνέδριο «Βιζύη και Βιζυηνός» στη Βιζύη Α. Θράκης με εκπαιδευτική δράση του Μουσείου σε μαθητές των εκεί σχολείων. 29/01/2008 Παρουσίαση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Ε.ΜΘ. σε καθηγητές της Β/θμιας εκπαίδευσης στην Ορεστιάδα σε συνεργασία το Γραφείο Πολιτιστικών Θεμάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Έβρου. . 16&17/02/2008 Σεμινάριο Κατασκευής Κοσμημάτων με φθηνά υλικά «Το Faux Bijoux στη Cheap Art» με την Χάγια Κοέν, γραφίστρια. 28/02/2008 Παρουσίαση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Ε.ΜΘ. σε καθηγητές της Β/θμιας εκπαίδευσης στην Αλεξανδρούπολη σε συνεργασία το Γραφείο Πολιτιστικών Θεμάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Έβρου.

20 08

22/09/2007 Participation in the 2nd International Symposium “Technology Yes, Tradition No: Orality, Local Societies & New Technologies” organized by the Lychnostatis Museum, on September 20 – 22, 2007. Paper delivered: “Τhe Ethnological Museum of Thrace and the Management of Oral History in the Broader Thrace Region” Speakers: Aggeliki Giannakidou Ioannis Koukmas, social anthropologist 2-4/11/2007 Participation in the conference ”Vizyi and Vizyinos” in Vizyi, Eastern Thrace. The Museum conducted educational activities for students of local schools.

29/01/2008 Presentation of the EMT’s educational programs to secondary school teachers in Orestiada, in collaboration with the Department of Cultural Affairs & Artistic Competition of the Secondary Education Board of the Prefecture of Evros. 16&17/02/2008 Seminar on jewelry making with low-cost materials “Faux Bijoux in Cheap Art” with Haya Kohen, graphics artist. 28/02/2008 Presentation of the EMT’s educational programs to secondary school teachers in Orestiada, in collaboration with the Department of Cultural Affairs & Artistic Competition of the Secondary Education Board of the Prefecture of Evros.

13&14/03/2008 Σεμινάριο Διατροφής σε εστιάτορες και σεφ του Νομού «Η τοπική κουζίνα αρωγός στην τουριστική ανάπτυξη του Ν. Έβρου», σε συνδιοργάνωση με τη Νομαρχία Έβρου. Εισηγητές: Βαγγέλης Δρίσκας, Αγλαϊα Κρεμέζη, Μιχάλης Ζευγουλάς. 27&28/03/2008 Εκπαιδευτικές δράσεις με τη συμμετοχή μαθητών από το Διδυμότειχο και την Αλεξανδρούπολη στα πλαίσια του προγράμματος «Συγγραφείς και εικονογράφοι στα σχολεία που εκπονεί το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου. Εισηγητές: Μαρία Αγγελίδου, συγγραφέας & Βασίλεφ Σβέτλιν εικονογράφος 28/03/2008 Ομιλία Οι Σπόροι της Ανάπτυξης, Τοπική Γνώση και Βιωσιμότητα Εισηγητής: Παύλος Γεωργιάδης Εθνοβιολόγος. 5 έως 25/04/2008 Έκθεση Φωτογραφίας σε συνεργασία με το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσ/νικηςστο πλαίσιο της Photobiennale Thessaloniki Greece /20ης Φωτογραφικής Συγκυρίας 2008 «Φωτογραφίες από την Ανατολική και Δυτική Θράκη» του Κώστα Ορδόλη. 12/04/2008 Προβολή της ταινίας «Η Επανάσταση της Σιωπής» με τη παρουσία της σκηνοθέτη Μυρτώς Παράσχη. 9 έως 11/05/2008 Εκπαιδευτική δράση με θέμα την Ελιά στα πλαίσια της Πανελλήνιας Εκστρατείας του Υπουργείου Πολιτισμού «Το Δέντρο της Ζωής σε τέσσερις εποχές».

34

13&14/03/2008 Nutrition seminar to chefs and restaurant owners in the Prefecture of Evros “Local Cuisine as a Tool to Support Tourism Development in Evros”, in collaboration with the Prefecture of Evros. Speakers: Vaggelis Driskas, Aglaia Kremezi, Michael Zevgoulas. 27&28/03/2008 Educational activities with the participation of students from Didimoteiho and Alexandroupoli, as part of the program “Writers and Illustrators in schools” of the National Book Center. Speakers: Maria Aggelidou, writer and Vasilev Svetlin, illustrator 28/03/2008 Talk: “The Seeds of Development – Local Knowledge and Sustainability” Speaker: Pavlos Georgiadis, ethnologist-biologist. 5 έως 25/04/2008 Photo exhibition, in collaboration with the Thessaloniki Photography Museum during the Photobiennale Thessaloniki Greece / 20th Photographic Incidence 2008 “Photographs from Eastern and Western Thrace” by Κostas Ordolis. 12/04/2008 Screening of the film ”The Revolution of Silence”, with the presence of the film director Myrto Parashi. 9 to 11/05/2008 Εducational program on the olive tree as part of the national campaign of the Ministry of Culture entitled «”The Tree of Life in Four Seasons”.

35


11 έως 18/05/2008 Έκθεση Κοσμήματος «Σχεδιαστές Κοσμημάτων από την Αλεξανδρούπολη» σε συνεργασία με τον Δήμο Αλεξανδρούπολης και την Ε.ΠΑ.ΔΑ στα πλαίσια των «ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ 2008».

11 to 18/05/2008 Jewelry exhibition «”Jewelry Designers from Alexandroupolis” in collaboration with the City of Alexandroupolis and E.PA.DA in the context of the “ELEFTHERIA 2008” festival.

18/05/2008 Παγκόσμια Ημέρα Μουσείων. Προβολή της ταινίας μικρού μήκους «Θράκη αέναον φως» παραγωγής Ε.Μ.Θ. & ανοιχτή συζήτηση για τον ρόλο των Μουσείων σήμερα.

18/05/2008 International Museum Day. Screening of the short film “Thrace, Eeternal Light” produced by the EMT and open discussion on the role of museums today.

21/05/2008 Ομιλία «Χαρτογράφηση της Ελληνικής Διασποράς στον χώρο και στον χρόνο» Εισηγητής: Michel Βruneau, Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών (CNRS) & Καθηγητής στο πανεπιστήμιο του Bordeaux.

21/05/2008 Talk “Mapping Greece in the Diaspora through Time and Space” Speaker:Michel Βruneau, Director of Research at the National Scientific Research Centre (CNRS) & Professor at the University of Bordeaux.

28/05/2008 Παρουσίαση του βιβλίου «Η Μαρία των Μογγόλων» της Μαριάννας Κορομηλά Ομιλητές: Μαριάννα Κορομηλά, Αγγελική Γιαννακίδου.

28/05/2008 Presentation of the book Maria of the Mongols by Μarianna Koromila Speakers:. Marianna Koromila, Aggelliki Giannakidou.

4/06/2008 Ομιλία «Η αρχαιολογική έρευνα στην Πλωτινόπολη Διδυδμοτείχου Έβρου» Εισηγητής: Ματθαίος Κουτσουμανής Αρχαιολόγος ΙΘ΄ Εφορείας Προϊστορικών Αρχαιοτήτων

4/06/2008 Talk ”Archaeological Research in Plotinopolis, Didimoteiho, Evros” Speaker: Matthaios Koutsoumanis, Archaeologist in the 19th Ephorate of Pre-historic Antiquities

9/06/2008 Ομιλίες «Γενική Επισκόπηση των Ανασκαφών στην Αίνο» & «Αρχαιολογικές έρευνες στον Δορίσκο Ν. Έβρου: τα πρώτα αποτελέσματα» Εισηγητές:Prof. Dr. Sait BAŞARAN, επικεφαλής των ανασκαφών στην Αίνο- Καθηγητής του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης, της Σχολής των Γραμμάτων του τμήματος Συντήρησης και Αναστήλωσης. Χρύσα Καραδήμα, Αρχαιολόγος της ΙΘ Εφορείας Προιστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

9/06/2008 Talks “General Review of the Excavations in Ainos” & ”Archaeological Research in Doriskos, Evros: Initial Findings” Speakers: Prof. Dr. Sait Başaran, head of excavations in Ainos – Professor in the Faculty of Letters, Department of Conservation and Restoration, University of Istanbul Chryssa Karadima, Αrchaeologist in the 19th Ephorate of Pre-historic and Classical Antiquities. Educational activities held at the Museum for primary and secondary school students. 2,364 students participated in the program Saturday’s Creative Workshop for primary and secondary school students – 120 students attended.

36

24/09/2008 Παρουσίαση του βιβλίου «Το διαμαντένιο Άλφα» της Νόρας Πυλόρωφ- Προκοπίου. Το βιβλίο παρουσίασαν η συγγραφέας του και ο Νίκος Μακρής, Επίκουρος Καθηγητής Ψυχολογίας του Δ. Π. Θ. 28/09/2008 εως 4/10/2008 Α΄ Διεθνές Συμπόσιο: «Αίνος – Αλεξανδρούπολη- Σαμοθράκη, στον χώρο και στον χρόνο», με τη συμμετοχή διακεκριμένων Ελλήνων και Τούρκων ακαδημαϊκών και φοιτητών από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και το Πανεπιστήμιο Trakya της Αδριανούπολης αντίστοιχα.. Κατά τη διάρκεια του Συμποσίου πραγματοποιήθηκε ειδικό εκπαιδευτικό- βιωματικό πρόγραμμα με συμμετοχή των φοιτητών. Το Συμπόσιο πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Επ. Προγράμματος Πολιτισμός «Θράκη -Σταυροδρόμι Πολιτισμών» 5, 6 &7 Οκτωβρίου 2008 Επιμορφωτικά σεμινάρια –εργαστήρια, από την Αθηνά Καραβόλτσου (Μαθηματικό, Θεατρολόγο, Εμψυχώτρια) Το σεμινάριο απευθύνονταν σε εκπαιδευτικούς της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης στην Αλεξανδρούπολη και το Διδυμότειχο, στο πλαίσιο Ε.Π Πολιτισμός «Θράκη Σταυροδρόμι Πολιτισμών». 24/10/2008 Παρουσίαση της ποιητικής συλλογής «Σημύδες» του Σωκράτη Ξένου. Για τη συλλογή μίλησαν η Ελένη Κονδύλη, ποιήτρια και Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αραβολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθν. Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ο Βασίλης Λαλιώτης, ποιητής, κριτικός και μεταφραστής Λογοτεχνίας

20 08 24/09/2008 Presentation of the book The Diamond Alpha by Νora Pilorov-Prokopiou. The book was presented by the author and Nikos Makris, Associate Professor at the University of Thessaloniki. 28/09/2008 to 4/10/2008 Α΄ International Symposium: ”Ainos – Alexandropolis – Αλεξανδρούπολη – Samothrace, in Time and in Space”, with the participation of distinguished Greek and Turkish academics and students from the University of Thrace and the University Trakya of Edirne. During the Symposium students participated in a special training – experiential program. The Symposium was held as part of the Operational Program Culture “Τhrace – Crossroads of Civilizations”

5, 6 &7 /10/2008 Training seminars – workshops by Athina Karavoltsou (Mathenatician, theatrologist, inspirator) The seminar was addressed to primary and secondary education teachers in Alexandroupolis and Didimoteiho, under the Operational Program Culture “Τhrace – Crossroads of Civilizations” 24/10/2008 Presentation of the collection of poems “Symides” by Socrates Xenos. Eleni Kondyli, poet and Assistant Professor of Arab Studies in the School of Philosophy at the University of Athens, and Vasilis Laliotis, poet, critic and translator of literature.

37


11 έως 18/05/2008 Έκθεση Κοσμήματος «Σχεδιαστές Κοσμημάτων από την Αλεξανδρούπολη» σε συνεργασία με τον Δήμο Αλεξανδρούπολης και την Ε.ΠΑ.ΔΑ στα πλαίσια των «ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ 2008».

11 to 18/05/2008 Jewelry exhibition «”Jewelry Designers from Alexandroupolis” in collaboration with the City of Alexandroupolis and E.PA.DA in the context of the “ELEFTHERIA 2008” festival.

18/05/2008 Παγκόσμια Ημέρα Μουσείων. Προβολή της ταινίας μικρού μήκους «Θράκη αέναον φως» παραγωγής Ε.Μ.Θ. & ανοιχτή συζήτηση για τον ρόλο των Μουσείων σήμερα.

18/05/2008 International Museum Day. Screening of the short film “Thrace, Eeternal Light” produced by the EMT and open discussion on the role of museums today.

21/05/2008 Ομιλία «Χαρτογράφηση της Ελληνικής Διασποράς στον χώρο και στον χρόνο» Εισηγητής: Michel Βruneau, Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών (CNRS) & Καθηγητής στο πανεπιστήμιο του Bordeaux.

21/05/2008 Talk “Mapping Greece in the Diaspora through Time and Space” Speaker:Michel Βruneau, Director of Research at the National Scientific Research Centre (CNRS) & Professor at the University of Bordeaux.

28/05/2008 Παρουσίαση του βιβλίου «Η Μαρία των Μογγόλων» της Μαριάννας Κορομηλά Ομιλητές: Μαριάννα Κορομηλά, Αγγελική Γιαννακίδου.

28/05/2008 Presentation of the book Maria of the Mongols by Μarianna Koromila Speakers:. Marianna Koromila, Aggelliki Giannakidou.

4/06/2008 Ομιλία «Η αρχαιολογική έρευνα στην Πλωτινόπολη Διδυδμοτείχου Έβρου» Εισηγητής: Ματθαίος Κουτσουμανής Αρχαιολόγος ΙΘ΄ Εφορείας Προϊστορικών Αρχαιοτήτων

4/06/2008 Talk ”Archaeological Research in Plotinopolis, Didimoteiho, Evros” Speaker: Matthaios Koutsoumanis, Archaeologist in the 19th Ephorate of Pre-historic Antiquities

9/06/2008 Ομιλίες «Γενική Επισκόπηση των Ανασκαφών στην Αίνο» & «Αρχαιολογικές έρευνες στον Δορίσκο Ν. Έβρου: τα πρώτα αποτελέσματα» Εισηγητές:Prof. Dr. Sait BAŞARAN, επικεφαλής των ανασκαφών στην Αίνο- Καθηγητής του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης, της Σχολής των Γραμμάτων του τμήματος Συντήρησης και Αναστήλωσης. Χρύσα Καραδήμα, Αρχαιολόγος της ΙΘ Εφορείας Προιστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

9/06/2008 Talks “General Review of the Excavations in Ainos” & ”Archaeological Research in Doriskos, Evros: Initial Findings” Speakers: Prof. Dr. Sait Başaran, head of excavations in Ainos – Professor in the Faculty of Letters, Department of Conservation and Restoration, University of Istanbul Chryssa Karadima, Αrchaeologist in the 19th Ephorate of Pre-historic and Classical Antiquities. Educational activities held at the Museum for primary and secondary school students. 2,364 students participated in the program Saturday’s Creative Workshop for primary and secondary school students – 120 students attended.

36

24/09/2008 Παρουσίαση του βιβλίου «Το διαμαντένιο Άλφα» της Νόρας Πυλόρωφ- Προκοπίου. Το βιβλίο παρουσίασαν η συγγραφέας του και ο Νίκος Μακρής, Επίκουρος Καθηγητής Ψυχολογίας του Δ. Π. Θ. 28/09/2008 εως 4/10/2008 Α΄ Διεθνές Συμπόσιο: «Αίνος – Αλεξανδρούπολη- Σαμοθράκη, στον χώρο και στον χρόνο», με τη συμμετοχή διακεκριμένων Ελλήνων και Τούρκων ακαδημαϊκών και φοιτητών από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και το Πανεπιστήμιο Trakya της Αδριανούπολης αντίστοιχα.. Κατά τη διάρκεια του Συμποσίου πραγματοποιήθηκε ειδικό εκπαιδευτικό- βιωματικό πρόγραμμα με συμμετοχή των φοιτητών. Το Συμπόσιο πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Επ. Προγράμματος Πολιτισμός «Θράκη -Σταυροδρόμι Πολιτισμών» 5, 6 &7 Οκτωβρίου 2008 Επιμορφωτικά σεμινάρια –εργαστήρια, από την Αθηνά Καραβόλτσου (Μαθηματικό, Θεατρολόγο, Εμψυχώτρια) Το σεμινάριο απευθύνονταν σε εκπαιδευτικούς της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης στην Αλεξανδρούπολη και το Διδυμότειχο, στο πλαίσιο Ε.Π Πολιτισμός «Θράκη Σταυροδρόμι Πολιτισμών». 24/10/2008 Παρουσίαση της ποιητικής συλλογής «Σημύδες» του Σωκράτη Ξένου. Για τη συλλογή μίλησαν η Ελένη Κονδύλη, ποιήτρια και Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αραβολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθν. Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ο Βασίλης Λαλιώτης, ποιητής, κριτικός και μεταφραστής Λογοτεχνίας

20 08 24/09/2008 Presentation of the book The Diamond Alpha by Νora Pilorov-Prokopiou. The book was presented by the author and Nikos Makris, Associate Professor at the University of Thessaloniki. 28/09/2008 to 4/10/2008 Α΄ International Symposium: ”Ainos – Alexandropolis – Αλεξανδρούπολη – Samothrace, in Time and in Space”, with the participation of distinguished Greek and Turkish academics and students from the University of Thrace and the University Trakya of Edirne. During the Symposium students participated in a special training – experiential program. The Symposium was held as part of the Operational Program Culture “Τhrace – Crossroads of Civilizations”

5, 6 &7 /10/2008 Training seminars – workshops by Athina Karavoltsou (Mathenatician, theatrologist, inspirator) The seminar was addressed to primary and secondary education teachers in Alexandroupolis and Didimoteiho, under the Operational Program Culture “Τhrace – Crossroads of Civilizations” 24/10/2008 Presentation of the collection of poems “Symides” by Socrates Xenos. Eleni Kondyli, poet and Assistant Professor of Arab Studies in the School of Philosophy at the University of Athens, and Vasilis Laliotis, poet, critic and translator of literature.

37


20 08 29/11/2008 Α΄Κύκλος Μουσικών Αφιερωμάτων με Τραγούδια και σκοπούς από τη Μικρά Ασία με τους: Καίτη ΜακρήΤραγούδι και Μασιά, Γιώργο Πατρέλη- Κανονάκι και Μιχάλη Γκαϊτατζή- Τραγούδι και Ούτι.

4,5 & 6/11/2008 Βιωματικό σεμινάριο: «Τεχνικές λήψης και μοντάζ» διάρκειας δέκα ωρών στα πλαίσια της σειράς των εκπαιδευτικών δράσεων που αναπτύσσει το Ε.Μ.Θ.με θέμα την «τοπική ιστορία και πολιτισμό». Το σεμινάριο απευθύνονταν σε. εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του ΕΠ.Προγράμματος Πολιτισμός «Θράκη -Σταυροδρόμι Πολιτισμών». 20/11/2008 Α΄Κύκλος Μουσικών Αφιερωμάτων με Τραγούδια του κεφιού από τη Σμύρνη κα την Κωνσταντινούπολη με τους: Καίτη Μακρή- Τραγούδι και Ζίλια, Κυριάκο Πετρά- Βιολί και Γιώργο Γιαρένη- Τραγούδι και Ούτι. 22-23/11/2008 Διημερίδα: «Εκπαίδευση και ιστορική μνήμη», με εισηγήσεις διακεκριμένων επιστημόνων που υπηρετούν σε ελληνικά Πανεπιστήμια και έχουν πλούσιο συγγραφικό και διδακτικό έργο στη θεωρία και διδακτική της Ιστορίας. Η διημερίδα απευθύνονταν σε. εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του ΕΠ. Προγράμματος Πολιτισμός «Θράκη -Σταυροδρόμι Πολιτισμών»

4,5 & 6/11/2008 Experiential seminar: “Film shooting and Editing Techniques”. A 10-hour long seminar under the educational programs developed by EMT on “local history and culture”. The seminar was addressed to primary and secondary education teachers under the Operational Program Culture “Τhrace – Crossroads of Civilizations”. 20/11/2008 First Cycle of Musical Events featuring “Celebration songs from Smyrni and Constantinople” with Kaiti Makri, vocals and zilia, Kiriakos Petras, violin and George Giarenis, vocals and outi. 22-23/11/2008 Two-day conference: “Education and Historical Memory”, with papers delivered by distinguished academics serving in Greek Universities with extensive teaching experience and many publications on History. The two-day conference was addressed to primary and secondary education teachers under the Operational Program Culture “Τhrace – Crossroads of Civilizations”.

38

3/12/2008 Παρουσίαση του βιβλίου: «Μνήμες και Λήθη του Ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου», σε συνεργασία με τις Εκδόσεις Επίκεντρο. Το βιβλίο παρουσίασαν οι: Κωνσταντίνος Χατζόπουλος, Καθηγητής στο τμήμα Ιστορίας-Εθνολογίας του Δ.Π.Θ., Δώρα Λαφαζάνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Ιστορίας-Εθνολογίας του Δ.Π.Θ., ο Βασίλης Δαλκαβούκης, Λέκτορας στο τμήμα Ιστορίας-Εθνολογίας του Δ.Π.Θ. Τη συζήτηση συντόνισε η Διευθύντρια του Μουσείου Αγγελική Γιαννακίδου.

29/11/2008 First Cycle of Musical Events featuring “Songs and tunes from Asia Minor” with Kaiti Makri, vocals and Masia, George Patrelis, kanonaki and Michalis Gaitatzis, vocals and Outi. 3/12/2008 Presentation of the book: “Memories and Silence of the Greek Civil War”, in collaboration with Epikentro Publications. The book was presented by: Konstantinos Hatzopoulos, Professor at the Department. of History – Ethnology at the University of Thrace, Dora Lafazani, Assistant Professor at the Dept. of History – Ethnology at the University of Thrace, Vasilis Dalkavoukis, Lecturer at the Department of History – Ethnology at the University of Thrace. The Director of the EMT, Aggeliki Giannakidou, coordinated the discussion. 11 to 17/ 12 2008 Exhibition of Traditional Musical Instruments from the World Over”, by musician and teacher, Manolis Pargentakis. The EMT will host one of the largest private collections of traditional musical instruments in Northern Greece, collected from the Middle East, North Africa, Central Asia, India and many regions of Greece. A concert titled “En Chordes” was given on December 15 by the music group of Manolis Pargentakis. The exhibition was realized under the Operational Program Culture “Τhrace – Crossroads of Civilizations”.

11 εως 17/ 12 2008 Έκθεση «Παραδοσιακών Μουσικών Οργάνων Απ’ όλο τον Κόσμο», του μουσικού και δασκάλου Μανώλη Παργεντάκη. Στο χώρο του Μουσείου θα παρουσιαστεί μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές συλλογές παραδοσιακών μουσικών οργάνων στη Βόρεια Ελλάδα, προερχόμενων από τη μέση Ανατολή, τη βόρεια Αφρική, την κεντρική Ασία, την Ινδία και πολλές περιοχές της Ελλάδας. Στις 15 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε συναυλία με το μουσικό σχήμα του Μανώλη Παργεντάκη, «Εν χορδές». Η Έκθεση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Ε.Π. «Θράκη Σταυροδρόμι Πολιτισμών».

39


20 08 29/11/2008 Α΄Κύκλος Μουσικών Αφιερωμάτων με Τραγούδια και σκοπούς από τη Μικρά Ασία με τους: Καίτη ΜακρήΤραγούδι και Μασιά, Γιώργο Πατρέλη- Κανονάκι και Μιχάλη Γκαϊτατζή- Τραγούδι και Ούτι.

4,5 & 6/11/2008 Βιωματικό σεμινάριο: «Τεχνικές λήψης και μοντάζ» διάρκειας δέκα ωρών στα πλαίσια της σειράς των εκπαιδευτικών δράσεων που αναπτύσσει το Ε.Μ.Θ.με θέμα την «τοπική ιστορία και πολιτισμό». Το σεμινάριο απευθύνονταν σε. εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του ΕΠ.Προγράμματος Πολιτισμός «Θράκη -Σταυροδρόμι Πολιτισμών». 20/11/2008 Α΄Κύκλος Μουσικών Αφιερωμάτων με Τραγούδια του κεφιού από τη Σμύρνη κα την Κωνσταντινούπολη με τους: Καίτη Μακρή- Τραγούδι και Ζίλια, Κυριάκο Πετρά- Βιολί και Γιώργο Γιαρένη- Τραγούδι και Ούτι. 22-23/11/2008 Διημερίδα: «Εκπαίδευση και ιστορική μνήμη», με εισηγήσεις διακεκριμένων επιστημόνων που υπηρετούν σε ελληνικά Πανεπιστήμια και έχουν πλούσιο συγγραφικό και διδακτικό έργο στη θεωρία και διδακτική της Ιστορίας. Η διημερίδα απευθύνονταν σε. εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του ΕΠ. Προγράμματος Πολιτισμός «Θράκη -Σταυροδρόμι Πολιτισμών»

4,5 & 6/11/2008 Experiential seminar: “Film shooting and Editing Techniques”. A 10-hour long seminar under the educational programs developed by EMT on “local history and culture”. The seminar was addressed to primary and secondary education teachers under the Operational Program Culture “Τhrace – Crossroads of Civilizations”. 20/11/2008 First Cycle of Musical Events featuring “Celebration songs from Smyrni and Constantinople” with Kaiti Makri, vocals and zilia, Kiriakos Petras, violin and George Giarenis, vocals and outi. 22-23/11/2008 Two-day conference: “Education and Historical Memory”, with papers delivered by distinguished academics serving in Greek Universities with extensive teaching experience and many publications on History. The two-day conference was addressed to primary and secondary education teachers under the Operational Program Culture “Τhrace – Crossroads of Civilizations”.

38

3/12/2008 Παρουσίαση του βιβλίου: «Μνήμες και Λήθη του Ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου», σε συνεργασία με τις Εκδόσεις Επίκεντρο. Το βιβλίο παρουσίασαν οι: Κωνσταντίνος Χατζόπουλος, Καθηγητής στο τμήμα Ιστορίας-Εθνολογίας του Δ.Π.Θ., Δώρα Λαφαζάνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Ιστορίας-Εθνολογίας του Δ.Π.Θ., ο Βασίλης Δαλκαβούκης, Λέκτορας στο τμήμα Ιστορίας-Εθνολογίας του Δ.Π.Θ. Τη συζήτηση συντόνισε η Διευθύντρια του Μουσείου Αγγελική Γιαννακίδου.

29/11/2008 First Cycle of Musical Events featuring “Songs and tunes from Asia Minor” with Kaiti Makri, vocals and Masia, George Patrelis, kanonaki and Michalis Gaitatzis, vocals and Outi. 3/12/2008 Presentation of the book: “Memories and Silence of the Greek Civil War”, in collaboration with Epikentro Publications. The book was presented by: Konstantinos Hatzopoulos, Professor at the Department. of History – Ethnology at the University of Thrace, Dora Lafazani, Assistant Professor at the Dept. of History – Ethnology at the University of Thrace, Vasilis Dalkavoukis, Lecturer at the Department of History – Ethnology at the University of Thrace. The Director of the EMT, Aggeliki Giannakidou, coordinated the discussion. 11 to 17/ 12 2008 Exhibition of Traditional Musical Instruments from the World Over”, by musician and teacher, Manolis Pargentakis. The EMT will host one of the largest private collections of traditional musical instruments in Northern Greece, collected from the Middle East, North Africa, Central Asia, India and many regions of Greece. A concert titled “En Chordes” was given on December 15 by the music group of Manolis Pargentakis. The exhibition was realized under the Operational Program Culture “Τhrace – Crossroads of Civilizations”.

11 εως 17/ 12 2008 Έκθεση «Παραδοσιακών Μουσικών Οργάνων Απ’ όλο τον Κόσμο», του μουσικού και δασκάλου Μανώλη Παργεντάκη. Στο χώρο του Μουσείου θα παρουσιαστεί μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές συλλογές παραδοσιακών μουσικών οργάνων στη Βόρεια Ελλάδα, προερχόμενων από τη μέση Ανατολή, τη βόρεια Αφρική, την κεντρική Ασία, την Ινδία και πολλές περιοχές της Ελλάδας. Στις 15 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε συναυλία με το μουσικό σχήμα του Μανώλη Παργεντάκη, «Εν χορδές». Η Έκθεση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Ε.Π. «Θράκη Σταυροδρόμι Πολιτισμών».

39


5 /01 έως 5/02/2009 Έκθεση Φωτογραφίας «Από τον Πλανήτη στο Πιάτο» του Παύλου Γεωργιάδη, Εθνοβιολόγος. Η έκθεση είναι ένα φωτογραφικό ταξίδι στις διατροφικές παραδόσεις του κόσμου, με ιδιαίτερη έμφαση στην Βιοποικιλότητα και το Σεβασμό στη Διαπολιτισμικότητα. Τα εγκαίνια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της διαδραστικής εκδήλωσης συμμετοχικού διαλόγου με θέμα «Από την Άγνοια της πλαστικής Τροφής στην Οικο-Γαστρονομία». 13 έως 18/01/2009 Αφιέρωμα στον Λατινοαμερικάνικο Κινηματογράφο, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Θερβάντες και το Ελληνοϊσπανικό Κέντρο Πολιτισμού της Θεσσαλονίκης “Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα’’. 4/02/2009 Παρουσίαση του Αρχαιολογικού Έργου στις ελληνικές αποικίες του Ευξείνου Πόντου, από τις εκδόσεις του Ελληνικού ΥΠ.ΠΟ. και της Οξφόρδης, υπό την γενική επιμέλεια του Ηλία Κ. Πετρόπουλου. Για το βιβλίο μίλησαν ο Sumer Atasoy, Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Θράκης της Αδριανούπολης, ο Ivan Karayotov, Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας του Σούμεν (Βουλγαρία), ο Νικολίτσα Κοκοτάκη, τ. Προϊσταμένη της ΙΘ’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, ο Γιάννης Πετρόπουλος, Καθηγητής Φιλολογίας του τμήματος Φιλολογίας, του Δ.Π.Θ. και ο Ηλίας Κ. Πετρόπουλος, Λέκτωρ του Τμήματος Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. 27/02/2009 “Κωνσταντινούπολη, των ασεβών μου φόβων”, ο ηθοποιός Γίωργος Καραμίχος διάβασε αποσπάσματα από το τελευταίο βιβλίο του Γιάννη Ξανθούλη, ενώ ακολούθησε μουσική βράδιά με τους Καίτη Μακρή- τραγούδι, Κυριάκο Πετράβιολί, Σάκη Γιώργου- ούτι-τραγούδι και Γιώργο Παγκοζίδηκρουστά.

40

20 09

5 /01 to 5/02/2009 Photographic Exhibition entitled ”From the Planet to the Plate” by Pavlos Georgiadis, ethnologist – biologist. The exhibition is a photographic journey that investigates eating habits around the world, with emphasis on biodiversity and respect for cross-cultural values. The opening of the exhibition was held as part of the open forum “From the Ignorance of Plastic Food to Home-gastronomy”. 13 to 18/01/2009 Latin American Film Festival, in collaboration with the Instituto Cervantes and the Hellenic-Spanish Cultural Center of Thessaloniki “Frederic Garcia Lorca”. 4/02/2009 Presentation of the publication “The Work of Archaeology in the Greek Colonies of the Black Sea” published by the Ministry of Culture and Oxford, under the general supervision of Elias K. Petropoulos. Sumer Atasoy, Professor of Classical Archaeology at the University of Thrace in Edirne, Ivan Karayotov, Professor of Classical Archaeology at the University of Soumen (Bulgaria), Nikolitsa Kokotaki, former Director of the 19th Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities, Ioannis Petropoulos, Professor of Literature at the University of Thrace and Elias Petropoulos, Lecturer in the Department of Literature at the University of Thrace. 27/02/2009 “Constantinople, city of my impious fears”, Actor George Karamihos, read excerpts from Giannis Xanthoulis’s most recent book.. The reading was followed by a musical event with Kaiti Makri, vocals, Kyriakos Petras, violin, Giorgos Sakis, vocals, outi and George Pagozides, percussions.

7/03/2009 Λόγος Γυναικών, η δημοσιογράφος Μάγια Τσόκλη και η Επίκουρη Καθηγήτρια Οικονομικής - πολιτικής ανθρωπολογίας του Παν. Μακεδονίας Φωτεινή Τσιμπιρίδου, μίλησαν για τη θέση και το ρόλο της γυναικάς στον σύγχρονο κόσμο. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία της Νομαρχίας Έβρου & την Ευγενική Χορηγία των: Σωματείο Φίλων του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης & “ΘΡΑΣΣΑ”, Οικοτουριστικός Ξενώνας, Τυχερό. Τα έσοδα της εκδήλωσης διατέθηκαν για τους σκοπούς του Συλλόγου Καρκινοπαθών και Φίλων του Ν. Έβρου Συνεχίζω. 23 έως 30/03/2009 Εργαστήρια Origami, η τέχνη του χαρτιού και Ιαπωνικής Ζωγραφικής για μαθητές της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης καθώς και ενηλίκων από την Νανακό Ίτο της σχολής καλών Τεχνών, ιαπωνικής καταγωγής η οποία εργάζεται ως καθηγήτρια εικαστικών στο Παρίσι. 24/03/2009 Παρουσίαση του βιβλίου «Όμορφη Νύχτα» του Θωμά Κοροβίνη. Για το βιβλίο μίλησαν ο Δημήτρης Μίγγας, συγγραφέας, ο Μιχάλης Μπολιάκης, φωτογράφος και η Χρυσούλα Χρυσανίδου, συντονίστρια Βιβλιοθηκών για την προώθηση της ανάγνωσης και τον εκσυγχρονισμό των βιβλιοθηκών του Ν. Έβρου. 30/03/2009 Παρουσίαση του βιβλίου «Μικόμπο ο γιος της Καλέουο» σε συνεργασία με τις Εκδόσεις Εστία στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού Βιβλίου. Το παραμύθι διασκεύασαν η Βασιλική Κοντογιάννη, Καθηγήτρια του τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. και ο Φραγκίσκος Καμπασελέ Θρησκειολόγος ενώ το εικονογράφησε ο Νίκος Καμπασελέ, οι οποίοι και το παρουσίασαν στο κοινό της πόλης.

7/03/2009 “Women’s Voice”, journalist Magia Tsokli and Associate Professor of Economic and Political Anthropology at the University of Macedonia, Foteini Tsimpiridou, talked about the position and role of the woman in the modern world. The event was realized with the cooperation of the Prefecture of Evros and the kind support of: The Friends of the Ethnological Museum of Thrace & “THRASSA” Eco-tourist Guesthouse, Tyhero. The funds raised by the event were donated to the Association of Cancer Patients and Friends of Evros “Sinehizo”. 23 έως 30/03/2009 Origami workshops, “The Art of Paper and Japanese Painting” by Nanako Eto, Japanese national, graduate of the School of Fine Arts and art professor in Paris, for primary and secondary education students as well as adults. 24/03/2009 Presentation of the book Beautiful Night by Thomas Korovinis. The book was discussed by Demetris Miggas, writer, Michalis Boliakis, photographer and Chrysoula Chrysanidou, Coordinator of Libraries for the promotion of reading and the modernization of the Libraries of the Prefecture of Evros. 30/03/2009 Presentation of the book Mikompo, the son of Kaleouo, in collaboration with Estia Publications for the World Day for Children’s Books. The fairy tale was adapted by Vassiliki Kontogianni, Professor of Literature at the University of Thrace and Francisco Cabasele, world religion specialist, and was illustrated by Nikos Cabasele, who together presented it to the audience.

41


5 /01 έως 5/02/2009 Έκθεση Φωτογραφίας «Από τον Πλανήτη στο Πιάτο» του Παύλου Γεωργιάδη, Εθνοβιολόγος. Η έκθεση είναι ένα φωτογραφικό ταξίδι στις διατροφικές παραδόσεις του κόσμου, με ιδιαίτερη έμφαση στην Βιοποικιλότητα και το Σεβασμό στη Διαπολιτισμικότητα. Τα εγκαίνια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της διαδραστικής εκδήλωσης συμμετοχικού διαλόγου με θέμα «Από την Άγνοια της πλαστικής Τροφής στην Οικο-Γαστρονομία». 13 έως 18/01/2009 Αφιέρωμα στον Λατινοαμερικάνικο Κινηματογράφο, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Θερβάντες και το Ελληνοϊσπανικό Κέντρο Πολιτισμού της Θεσσαλονίκης “Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα’’. 4/02/2009 Παρουσίαση του Αρχαιολογικού Έργου στις ελληνικές αποικίες του Ευξείνου Πόντου, από τις εκδόσεις του Ελληνικού ΥΠ.ΠΟ. και της Οξφόρδης, υπό την γενική επιμέλεια του Ηλία Κ. Πετρόπουλου. Για το βιβλίο μίλησαν ο Sumer Atasoy, Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Θράκης της Αδριανούπολης, ο Ivan Karayotov, Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας του Σούμεν (Βουλγαρία), ο Νικολίτσα Κοκοτάκη, τ. Προϊσταμένη της ΙΘ’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, ο Γιάννης Πετρόπουλος, Καθηγητής Φιλολογίας του τμήματος Φιλολογίας, του Δ.Π.Θ. και ο Ηλίας Κ. Πετρόπουλος, Λέκτωρ του Τμήματος Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. 27/02/2009 “Κωνσταντινούπολη, των ασεβών μου φόβων”, ο ηθοποιός Γίωργος Καραμίχος διάβασε αποσπάσματα από το τελευταίο βιβλίο του Γιάννη Ξανθούλη, ενώ ακολούθησε μουσική βράδιά με τους Καίτη Μακρή- τραγούδι, Κυριάκο Πετράβιολί, Σάκη Γιώργου- ούτι-τραγούδι και Γιώργο Παγκοζίδηκρουστά.

40

20 09

5 /01 to 5/02/2009 Photographic Exhibition entitled ”From the Planet to the Plate” by Pavlos Georgiadis, ethnologist – biologist. The exhibition is a photographic journey that investigates eating habits around the world, with emphasis on biodiversity and respect for cross-cultural values. The opening of the exhibition was held as part of the open forum “From the Ignorance of Plastic Food to Home-gastronomy”. 13 to 18/01/2009 Latin American Film Festival, in collaboration with the Instituto Cervantes and the Hellenic-Spanish Cultural Center of Thessaloniki “Frederic Garcia Lorca”. 4/02/2009 Presentation of the publication “The Work of Archaeology in the Greek Colonies of the Black Sea” published by the Ministry of Culture and Oxford, under the general supervision of Elias K. Petropoulos. Sumer Atasoy, Professor of Classical Archaeology at the University of Thrace in Edirne, Ivan Karayotov, Professor of Classical Archaeology at the University of Soumen (Bulgaria), Nikolitsa Kokotaki, former Director of the 19th Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities, Ioannis Petropoulos, Professor of Literature at the University of Thrace and Elias Petropoulos, Lecturer in the Department of Literature at the University of Thrace. 27/02/2009 “Constantinople, city of my impious fears”, Actor George Karamihos, read excerpts from Giannis Xanthoulis’s most recent book.. The reading was followed by a musical event with Kaiti Makri, vocals, Kyriakos Petras, violin, Giorgos Sakis, vocals, outi and George Pagozides, percussions.

7/03/2009 Λόγος Γυναικών, η δημοσιογράφος Μάγια Τσόκλη και η Επίκουρη Καθηγήτρια Οικονομικής - πολιτικής ανθρωπολογίας του Παν. Μακεδονίας Φωτεινή Τσιμπιρίδου, μίλησαν για τη θέση και το ρόλο της γυναικάς στον σύγχρονο κόσμο. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία της Νομαρχίας Έβρου & την Ευγενική Χορηγία των: Σωματείο Φίλων του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης & “ΘΡΑΣΣΑ”, Οικοτουριστικός Ξενώνας, Τυχερό. Τα έσοδα της εκδήλωσης διατέθηκαν για τους σκοπούς του Συλλόγου Καρκινοπαθών και Φίλων του Ν. Έβρου Συνεχίζω. 23 έως 30/03/2009 Εργαστήρια Origami, η τέχνη του χαρτιού και Ιαπωνικής Ζωγραφικής για μαθητές της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης καθώς και ενηλίκων από την Νανακό Ίτο της σχολής καλών Τεχνών, ιαπωνικής καταγωγής η οποία εργάζεται ως καθηγήτρια εικαστικών στο Παρίσι. 24/03/2009 Παρουσίαση του βιβλίου «Όμορφη Νύχτα» του Θωμά Κοροβίνη. Για το βιβλίο μίλησαν ο Δημήτρης Μίγγας, συγγραφέας, ο Μιχάλης Μπολιάκης, φωτογράφος και η Χρυσούλα Χρυσανίδου, συντονίστρια Βιβλιοθηκών για την προώθηση της ανάγνωσης και τον εκσυγχρονισμό των βιβλιοθηκών του Ν. Έβρου. 30/03/2009 Παρουσίαση του βιβλίου «Μικόμπο ο γιος της Καλέουο» σε συνεργασία με τις Εκδόσεις Εστία στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού Βιβλίου. Το παραμύθι διασκεύασαν η Βασιλική Κοντογιάννη, Καθηγήτρια του τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. και ο Φραγκίσκος Καμπασελέ Θρησκειολόγος ενώ το εικονογράφησε ο Νίκος Καμπασελέ, οι οποίοι και το παρουσίασαν στο κοινό της πόλης.

7/03/2009 “Women’s Voice”, journalist Magia Tsokli and Associate Professor of Economic and Political Anthropology at the University of Macedonia, Foteini Tsimpiridou, talked about the position and role of the woman in the modern world. The event was realized with the cooperation of the Prefecture of Evros and the kind support of: The Friends of the Ethnological Museum of Thrace & “THRASSA” Eco-tourist Guesthouse, Tyhero. The funds raised by the event were donated to the Association of Cancer Patients and Friends of Evros “Sinehizo”. 23 έως 30/03/2009 Origami workshops, “The Art of Paper and Japanese Painting” by Nanako Eto, Japanese national, graduate of the School of Fine Arts and art professor in Paris, for primary and secondary education students as well as adults. 24/03/2009 Presentation of the book Beautiful Night by Thomas Korovinis. The book was discussed by Demetris Miggas, writer, Michalis Boliakis, photographer and Chrysoula Chrysanidou, Coordinator of Libraries for the promotion of reading and the modernization of the Libraries of the Prefecture of Evros. 30/03/2009 Presentation of the book Mikompo, the son of Kaleouo, in collaboration with Estia Publications for the World Day for Children’s Books. The fairy tale was adapted by Vassiliki Kontogianni, Professor of Literature at the University of Thrace and Francisco Cabasele, world religion specialist, and was illustrated by Nikos Cabasele, who together presented it to the audience.

41


8/04/2009 Ομιλία: Πληθυσμιακή σύνθεση και συλλογικές ταυτότητες στο Βιλαέτι της Αδριανούπολης, δεύτερο μισό του 19ουαρχές 20ου αιώνα.Ομιλητής: Κονόρτας Παρασκευάς, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. 9/05/2009 Παρουσίαση του βιβλίου «Αραβικός Πολιτισμός» της Ελένης Κονδύλη Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Αραβικού Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με τις Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματ..Για το βιβλίο μίλησαν η συγγραφέας και ο κ. Χασάν Μπαντάουι, Αραβολόγος Επ. Καθηγητής Α.Π.Θ. Παράλληλα η Βασιλική Κοντογιάννη, Καθηγήτρια Ελληνικής Φιλολογίας Δ.Π.Θ. ανέπτυξε το θέμα: «όταν ο ελληνικός πολιτισμός συναντά τον αραβικό: ο Γιώργος Σεφέρης διαβάζει χίλιες και μία νύχτες». 13/05/2009 Παρουσίαση του βιβλίου «Η Ελλάδα του Σαλέντο» της Φωτεινής Καϊμάκη, Φιλόλογος- Ερευνήτρια του Ελληνόφωνου Πολιτισμού της Κάτω Ιταλίας. Την παρουσίαση πραγματοποίησε η συγγραφέας του βιβλίου.

20 09 8/04/2009 Talk: Population composition and collective identities in Vilaeti, Edirne, in the second half of the 19th century – beginnings of the 20th century. Speaker: Paraskevas Konortas, Assistant Professor of History at the University of Athens. 9/05/2009 Presentation of the book “Arabic Civilization” by Eleni Kondyli, Assistant Professor of Arab Studies at the University of Athens, in collaboration with the Ellinika Grammata Publications. The book was discussed by the author and Hasan Bantaoui, Arab Studies specialist, Associate Professor at the University of Thessaloniki. At the same time, Vasiliki Kontogianni, Professor of Greek Literature at the University of Thrace gave a speech titled “when Greek and Arabic cultures met: George Seferis reads one thousand and one nights”. 13/05/2009 Presentation of the book ”The Greece of Salento” by Foteini Papadaki, Professor of Literature and researcher in the Greek-speaking civilization of Lower Italy. The presentation was made by the author herself.

42

15/05/2009 Προβολή της ταινίας «Αλεξανδρούπολη, Φως στην Ιστορία»,που υλοποίησε το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης για την Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού του Δήμου Αλεξανδρούπολης, στα πλαίσια των Ελευθερίων 2009. Η προβολή έγινε στο Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης. Σκηνοθεσία: Δέσποινα Πανταζή, Έρευνα: Αγγελική Γιαννακίδου, Διευθυντής Φωτογραφίας: Βασίλης Καραφυλλίδης, Μουσική: Κων/νος Κάλλιας. 19/05/2009 Παράσταση του Θεατρικού Ομίλου του Ζωγράφειου Λυκείου Κωνσταντινούπολης «Έλα ψυχούλα μου σκότωσέ με» του Aziz Nesin, σε μετάφραση Παναγιώτη Αμπατζή και σκηνοθεσία-επιμέλεια Γιάννη Θ. Δερμιτζόγλου. Η παράσταση πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης. 28/05 έως 20/06 2009 Έκθεση με τίτλο «Οι πρωταγωνιστές του πλήθους» με έργα των φοιτητών του Τμήματος Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία/ Τ.Ε.Ε.Π.Η, της σχολής Επιστημών Αγωγής του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, στα πλαίσια του μαθήματος Αισθητική και Καλλιτεχνική Αγωγή. Υπεύθυνος Έκθεσης: Σπύρος Κουρσάρης. Διδάσκων στο ΤΕΕΠΗ του Δ.Π.Θ. 18/6/2009 Θέατρο Σκιών «Ο Τρομάρας» του Γ. Βιζυηνού, από τα παιδιά που συμμετείχαν στο Εργαστήρι Θεάτρου Σκιών του Ε.Μ.Θ. σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Άβαντος Αλεξανδρούπολης «Ελπίδα». Η καλλιτεχνική επιμέλεια της βραδιάς και του εργαστηρίου ανήκει στους Γιάννη Βουλτσίδη και Γεωργία Γιαννοπούλου, από το Θρακικό Θέατρο Σκιών, Το Θεατρικό Εργαστήρι Σκιών του Ε.Μ.Θ. υλοποιήθηκε με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.

15/05/2009 Screening of the film “ Alexandroupolis, Light in History” produced by the Ethnological Museum of Thrace for the Municipal Cultural Company of the City of Alexandroupolis, as part of the ‘Eleftheria 2009” festival. The screening took place at the Municipal Theatre of Alexandroupolis. Directed by: Despina Pantazi, Research: Aggeliki Giannakidou, Director of Photography: Vasilis Karafyllides, Music: Konstantinos Kallias. 19/05/2009 Theatrical performance by the Theatre Group of the Zografeion Lyceum of Constantinople of “Ela psihoula mou, skotose me” by Aziz Nesin, translated by Panagiotis Abatzis and directed by Ioannis Th. Dermitzoglou. The performance took place at the Municipal Theatre of Alexandroupolis. 28/05 to 20/06 2009 Exhibition entitled “Oi protagonistes tou plithous” with works made by students of the Department. of Pre-school Education at the University of Thrace, as part of the course “Aesthetics and Art Education”. Director of the exhibition: Spyros Koursaris, Professor at the Department of Preschool Education 18/6/2009 Shadow-theatre performance of ”O Tromaras” by G. Vizyinos, by students who participated in EMT’s Shadow Theatre Workshop, in cooperation with the Cultural Association Avantos Alexandroupoli “Elpida”. Giannis Voultsides and Georgia Giannopoulou from the Thracian Shadow Theatre served as artistic directors of the performance and the workshop. EMT’s Shadow Theatre Workshop was realized with the support of the General Secretariat for Youth.

43


8/04/2009 Ομιλία: Πληθυσμιακή σύνθεση και συλλογικές ταυτότητες στο Βιλαέτι της Αδριανούπολης, δεύτερο μισό του 19ουαρχές 20ου αιώνα.Ομιλητής: Κονόρτας Παρασκευάς, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. 9/05/2009 Παρουσίαση του βιβλίου «Αραβικός Πολιτισμός» της Ελένης Κονδύλη Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Αραβικού Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με τις Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματ..Για το βιβλίο μίλησαν η συγγραφέας και ο κ. Χασάν Μπαντάουι, Αραβολόγος Επ. Καθηγητής Α.Π.Θ. Παράλληλα η Βασιλική Κοντογιάννη, Καθηγήτρια Ελληνικής Φιλολογίας Δ.Π.Θ. ανέπτυξε το θέμα: «όταν ο ελληνικός πολιτισμός συναντά τον αραβικό: ο Γιώργος Σεφέρης διαβάζει χίλιες και μία νύχτες». 13/05/2009 Παρουσίαση του βιβλίου «Η Ελλάδα του Σαλέντο» της Φωτεινής Καϊμάκη, Φιλόλογος- Ερευνήτρια του Ελληνόφωνου Πολιτισμού της Κάτω Ιταλίας. Την παρουσίαση πραγματοποίησε η συγγραφέας του βιβλίου.

20 09 8/04/2009 Talk: Population composition and collective identities in Vilaeti, Edirne, in the second half of the 19th century – beginnings of the 20th century. Speaker: Paraskevas Konortas, Assistant Professor of History at the University of Athens. 9/05/2009 Presentation of the book “Arabic Civilization” by Eleni Kondyli, Assistant Professor of Arab Studies at the University of Athens, in collaboration with the Ellinika Grammata Publications. The book was discussed by the author and Hasan Bantaoui, Arab Studies specialist, Associate Professor at the University of Thessaloniki. At the same time, Vasiliki Kontogianni, Professor of Greek Literature at the University of Thrace gave a speech titled “when Greek and Arabic cultures met: George Seferis reads one thousand and one nights”. 13/05/2009 Presentation of the book ”The Greece of Salento” by Foteini Papadaki, Professor of Literature and researcher in the Greek-speaking civilization of Lower Italy. The presentation was made by the author herself.

42

15/05/2009 Προβολή της ταινίας «Αλεξανδρούπολη, Φως στην Ιστορία»,που υλοποίησε το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης για την Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού του Δήμου Αλεξανδρούπολης, στα πλαίσια των Ελευθερίων 2009. Η προβολή έγινε στο Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης. Σκηνοθεσία: Δέσποινα Πανταζή, Έρευνα: Αγγελική Γιαννακίδου, Διευθυντής Φωτογραφίας: Βασίλης Καραφυλλίδης, Μουσική: Κων/νος Κάλλιας. 19/05/2009 Παράσταση του Θεατρικού Ομίλου του Ζωγράφειου Λυκείου Κωνσταντινούπολης «Έλα ψυχούλα μου σκότωσέ με» του Aziz Nesin, σε μετάφραση Παναγιώτη Αμπατζή και σκηνοθεσία-επιμέλεια Γιάννη Θ. Δερμιτζόγλου. Η παράσταση πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης. 28/05 έως 20/06 2009 Έκθεση με τίτλο «Οι πρωταγωνιστές του πλήθους» με έργα των φοιτητών του Τμήματος Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία/ Τ.Ε.Ε.Π.Η, της σχολής Επιστημών Αγωγής του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, στα πλαίσια του μαθήματος Αισθητική και Καλλιτεχνική Αγωγή. Υπεύθυνος Έκθεσης: Σπύρος Κουρσάρης. Διδάσκων στο ΤΕΕΠΗ του Δ.Π.Θ. 18/6/2009 Θέατρο Σκιών «Ο Τρομάρας» του Γ. Βιζυηνού, από τα παιδιά που συμμετείχαν στο Εργαστήρι Θεάτρου Σκιών του Ε.Μ.Θ. σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Άβαντος Αλεξανδρούπολης «Ελπίδα». Η καλλιτεχνική επιμέλεια της βραδιάς και του εργαστηρίου ανήκει στους Γιάννη Βουλτσίδη και Γεωργία Γιαννοπούλου, από το Θρακικό Θέατρο Σκιών, Το Θεατρικό Εργαστήρι Σκιών του Ε.Μ.Θ. υλοποιήθηκε με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.

15/05/2009 Screening of the film “ Alexandroupolis, Light in History” produced by the Ethnological Museum of Thrace for the Municipal Cultural Company of the City of Alexandroupolis, as part of the ‘Eleftheria 2009” festival. The screening took place at the Municipal Theatre of Alexandroupolis. Directed by: Despina Pantazi, Research: Aggeliki Giannakidou, Director of Photography: Vasilis Karafyllides, Music: Konstantinos Kallias. 19/05/2009 Theatrical performance by the Theatre Group of the Zografeion Lyceum of Constantinople of “Ela psihoula mou, skotose me” by Aziz Nesin, translated by Panagiotis Abatzis and directed by Ioannis Th. Dermitzoglou. The performance took place at the Municipal Theatre of Alexandroupolis. 28/05 to 20/06 2009 Exhibition entitled “Oi protagonistes tou plithous” with works made by students of the Department. of Pre-school Education at the University of Thrace, as part of the course “Aesthetics and Art Education”. Director of the exhibition: Spyros Koursaris, Professor at the Department of Preschool Education 18/6/2009 Shadow-theatre performance of ”O Tromaras” by G. Vizyinos, by students who participated in EMT’s Shadow Theatre Workshop, in cooperation with the Cultural Association Avantos Alexandroupoli “Elpida”. Giannis Voultsides and Georgia Giannopoulou from the Thracian Shadow Theatre served as artistic directors of the performance and the workshop. EMT’s Shadow Theatre Workshop was realized with the support of the General Secretariat for Youth.

43


Τ

ο Ε.Μ.Θ καθιέρωσε την Μουσειακή αγωγή στη Θράκη

Το Μουσείο, το οποίο θεωρούμε φυσικό ιστορικό κέλυφος, παραπέμπει τα παιδιά στο παρελθόν, ώστε να ζήσουν δημιουργικά το παρόν μέσα από ποικίλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και να ενισχυθεί η γνώση τους και η κοινωνικοπολιτισμική τους ταυτότητα. Τα εκθέματα του Μουσείου δίνουν το ερέθισμα, για δημιουργικές δραστηριότητες, χειροτεχνικές κατασκευές, παιχνίδια και δραματοποιήσεις μύθων και παραμυθιών, με αποτέλεσμα να καλλιεργείται η φαντασία και το καλλιτεχνικό τους αισθητήριο, καθώς βιώνουν εμπειρίες μιας ευρύτερης πολιτιστικής αγωγής. Τα εκπαιδευτικά του προγράμματα απευθύνονται σε παιδιά της Α/ θμιας και της Β/θμιας εκπαίδευσης και υλοποιούνται στο χώρο το Μουσείου αλλά και σε μνημεία του Ν. Έβρου. Στόχος τους είναι να γνωρίσουν οι μαθητές την ιστορία, το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον την ανθρωπογεωγραφία της Θράκης .

ΔΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙA {Activities for children}

Από το 2003 λειτουργεί το «Δημιουργικό εργαστήριο του Σαββάτου», στο οποίο συμμετέχουν παιδιά της Α/θμιας εκπαίδευσης σε προγράμματα με διαφορετική θεματολογία κάθε σχολικό έτος .Ταυτόχρονα υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα για τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας και τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου παρακολουθούν κάθε χρόνο 2500 με 3000 παιδιά από όλα σχολεία του Ελλαδικού χώρου και, όταν χρειαστεί, υλοποιούνται και στην Αγγλική γλώσσα.

E

MT was the first organization in Thrace to establish a program of museum education.

The museum building, which we think of as a fitting historic venue which takes children back in time so that they can live the present in a creative way through various educational activities that enhance their knowledge and strengthen their socio-cultural identity. The museum exhibits are both an incentive for creative handicrafts, games and dramatization of myths and fairytales and the basis for children to experience broader cultural education. These activities provide the opportunity for children to develop their imagination and cultivate their artistic sensitivity. The Museum’s educational programs are geared towards primary and secondary school pupils and take place in the Museum as well as at monuments in the Evros prefecture. These programs aim to acquaint pupils with the history, natural and social environment, and human geography of Thrace. The Museum has been operating a “Saturday’s Creative Workshop” since 2003. The program is addressed to primary school children and has a different topic each year. There are also educational programs for second-chance schools and children with special needs. The Museums educational programs are attended by 2,500 – 3,000 children from schools all over the country; when necessary, the programs are also administered in English.

44

45


Τ

ο Ε.Μ.Θ καθιέρωσε την Μουσειακή αγωγή στη Θράκη

Το Μουσείο, το οποίο θεωρούμε φυσικό ιστορικό κέλυφος, παραπέμπει τα παιδιά στο παρελθόν, ώστε να ζήσουν δημιουργικά το παρόν μέσα από ποικίλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και να ενισχυθεί η γνώση τους και η κοινωνικοπολιτισμική τους ταυτότητα. Τα εκθέματα του Μουσείου δίνουν το ερέθισμα, για δημιουργικές δραστηριότητες, χειροτεχνικές κατασκευές, παιχνίδια και δραματοποιήσεις μύθων και παραμυθιών, με αποτέλεσμα να καλλιεργείται η φαντασία και το καλλιτεχνικό τους αισθητήριο, καθώς βιώνουν εμπειρίες μιας ευρύτερης πολιτιστικής αγωγής. Τα εκπαιδευτικά του προγράμματα απευθύνονται σε παιδιά της Α/ θμιας και της Β/θμιας εκπαίδευσης και υλοποιούνται στο χώρο το Μουσείου αλλά και σε μνημεία του Ν. Έβρου. Στόχος τους είναι να γνωρίσουν οι μαθητές την ιστορία, το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον την ανθρωπογεωγραφία της Θράκης .

ΔΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙA {Activities for children}

Από το 2003 λειτουργεί το «Δημιουργικό εργαστήριο του Σαββάτου», στο οποίο συμμετέχουν παιδιά της Α/θμιας εκπαίδευσης σε προγράμματα με διαφορετική θεματολογία κάθε σχολικό έτος .Ταυτόχρονα υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα για τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας και τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου παρακολουθούν κάθε χρόνο 2500 με 3000 παιδιά από όλα σχολεία του Ελλαδικού χώρου και, όταν χρειαστεί, υλοποιούνται και στην Αγγλική γλώσσα.

E

MT was the first organization in Thrace to establish a program of museum education.

The museum building, which we think of as a fitting historic venue which takes children back in time so that they can live the present in a creative way through various educational activities that enhance their knowledge and strengthen their socio-cultural identity. The museum exhibits are both an incentive for creative handicrafts, games and dramatization of myths and fairytales and the basis for children to experience broader cultural education. These activities provide the opportunity for children to develop their imagination and cultivate their artistic sensitivity. The Museum’s educational programs are geared towards primary and secondary school pupils and take place in the Museum as well as at monuments in the Evros prefecture. These programs aim to acquaint pupils with the history, natural and social environment, and human geography of Thrace. The Museum has been operating a “Saturday’s Creative Workshop” since 2003. The program is addressed to primary school children and has a different topic each year. There are also educational programs for second-chance schools and children with special needs. The Museums educational programs are attended by 2,500 – 3,000 children from schools all over the country; when necessary, the programs are also administered in English.

44

45


Τ

ο τμήμα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Ε.Μ.Θ συνεχίζει την οργάνωση και υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με τις πλέον καινοτόμες προσεγγίσεις στο πεδίο της βιωματικής μάθησης, ενισχύουν τη γνώση την ελεύθερη έκφραση και την ψυχαγωγία ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του μαθητικού κοινού της Α βάθμιας και Β βάθμιας εκπαίδευσης Τα εκπαιδευτικά προγράμματα εντός η εκτός των τειχών του μουσείου έχουν σχέση με την ιστορία το φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον της Θράκης αλλά και με τις Θεματικές της ιστορίας που διδάσκονται οι μαθητές στο σχολείο : «Ερευνώντας τη Θράκη» Εξερευνώντας την Αρχαία Τραϊανούπολη (τόπος υλοποίησης: Λουτρά Τραϊανούπολης για τους μήνες Διδυμότειχο: Πρωτεύουσα του Βυζαντινού Κράτους (τόπος υλοποίησης: κάστρο Διδυμοτείχου Η Παναγία Κοσμοσώτειρα του χτες και του σήμερα (τόπος υλοποίησης: Φέρες-Εκκλησία της Κοσμοσώτειρας Αινος η Μητρόπολη της Αλεξανδρούπολης (τόπος υλοποίησης: Παραλία Αλεξανδρούπολης Καραγατς-Νέα Ορεστιάδα ( Τόπος υλοποίησης: Σιδηροδρομικός Σταθμός Ν. Ορεστιάδας Εμείς και το περιβάλλον (τόπος υλοποίησης: Δάσος Δαδιάς) Το μόνο της ζωής του ταξείδιον Εμείς και ο Άλλος Εκπαιδευτικά προγράμματα; Για τον διατροφικό πλούτο, τον εθιμικό και λατρευτικό κύκλο της Θράκης

46

47


Τ

ο τμήμα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Ε.Μ.Θ συνεχίζει την οργάνωση και υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με τις πλέον καινοτόμες προσεγγίσεις στο πεδίο της βιωματικής μάθησης, ενισχύουν τη γνώση την ελεύθερη έκφραση και την ψυχαγωγία ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του μαθητικού κοινού της Α βάθμιας και Β βάθμιας εκπαίδευσης Τα εκπαιδευτικά προγράμματα εντός η εκτός των τειχών του μουσείου έχουν σχέση με την ιστορία το φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον της Θράκης αλλά και με τις Θεματικές της ιστορίας που διδάσκονται οι μαθητές στο σχολείο : «Ερευνώντας τη Θράκη» Εξερευνώντας την Αρχαία Τραϊανούπολη (τόπος υλοποίησης: Λουτρά Τραϊανούπολης για τους μήνες Διδυμότειχο: Πρωτεύουσα του Βυζαντινού Κράτους (τόπος υλοποίησης: κάστρο Διδυμοτείχου Η Παναγία Κοσμοσώτειρα του χτες και του σήμερα (τόπος υλοποίησης: Φέρες-Εκκλησία της Κοσμοσώτειρας Αινος η Μητρόπολη της Αλεξανδρούπολης (τόπος υλοποίησης: Παραλία Αλεξανδρούπολης Καραγατς-Νέα Ορεστιάδα ( Τόπος υλοποίησης: Σιδηροδρομικός Σταθμός Ν. Ορεστιάδας Εμείς και το περιβάλλον (τόπος υλοποίησης: Δάσος Δαδιάς) Το μόνο της ζωής του ταξείδιον Εμείς και ο Άλλος Εκπαιδευτικά προγράμματα; Για τον διατροφικό πλούτο, τον εθιμικό και λατρευτικό κύκλο της Θράκης

46

47


48

49


48

49


Σ

τον ισόγειο λειτουργεί και το πωλητήριο του Μουσείου, ένας χώρος όπου ο επισκέπτης μπορεί να γνωρίσει τη Θράκη μέσα από διάφορες εκδόσεις και τα cd της θρακιώτικης μουσικής και να ανακαλύψει μέσα από μια μεγάλη γκάμα ταινιών παραγωγής του Μουσείου τον εν πολλοίς άγνωστο λαϊκό πολιτισμό της Θράκης. Το πωλητήριο περιλαμβάνει ταυτόχρονα μεγάλη ποικιλία αντικειμένων εμπνευσμένων από την παράδοση της Θράκης : Χαρακτηριστικά είναι τα νυφιάτικα στέφανα από μετάξι κουκουλιών που προέρχονται από την Κωνσταντινοπολίτικη παράδοση και τα κεντημένα θρακιώτικα τερλίκια που γίνονται καλαίσθητες μοντέρνες χειροποίητες γόβες Χάντρες γαρύφαλλα και κοχύλια, φυλακτικά σύμβολα για τα κεφαλοδέματα των γυναικών, γίνονται πηγή έμπνευσης για τους σύγχρονους δημιουργούς κοσμημάτων. Πρόσωπα αγγέλων και αγίων φτιαγμένα με την τεχνική του ‘φρέσκο’ αποτελούν αντίγραφα από σπαράγματα αγιογραφιών Βυζαντινής παράδοσης . Ξεχωρίζουν άγγελοι προστάτες της Πύλης και τάματα φυλακτικά και ευλογημένα,

ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ {Museum shop}

φούντες γαμήλιες με τέλια λουλούδια και καθρέπτες για να αποτρέπουν το κακό, ανάκαρα νταιρέδες και μασιές, ήχοι βαθιάς Θρακιώτικης παράδοσης, ενώ τα ειδώλια αλόγων παραπέμπουν στη μνήμη του Θράκα ιππέα . Όλα τα αντικείμενα είναι μοναδικά, ανταποκρίνονται στην σύγχρονη αισθητική και δηλώνουν το στίγμα του τόπου στον αποδέκτη.

T

he museum shop is located in the ground floor. Here the visitor can learn more about Thrace in the various publications and CDs of Thracian music that are on sale, along with a wide range of Museum-produced films on DVD that explore the folk culture of Thrace, a culture which for many remains unknown. Characteristic examples are the silk bridal wreaths that derive from an old Constantinople tradition, and the embroidered Thracian “terlikia” (short girl’s socks), which can be worn as beautiful handmade high-heeled shoes. Visitors can also find jewellery from contemporary designers who draw inspiration from beads, carnations , shells, and the charms used in women’s headdress. There are also portraits of angels and saints that appear on fragments of Byzantine icons which were made using a fresco technique. Of special notes are the angels, guardians of the Heavenly Gates, and ex-voto offerings and charms, wedding crests with chords, flowers and reflectors to ward off evil, “anakara”, “ntairedes” and “masies” (traditional musical instruments), the sounds of deep Thracian tradition, equine idols that remind one of the ancient Thracian rider. All objects are unique, meet contemporary aesthetic standards and express the distinctive character of the region.

50

51


Σ

τον ισόγειο λειτουργεί και το πωλητήριο του Μουσείου, ένας χώρος όπου ο επισκέπτης μπορεί να γνωρίσει τη Θράκη μέσα από διάφορες εκδόσεις και τα cd της θρακιώτικης μουσικής και να ανακαλύψει μέσα από μια μεγάλη γκάμα ταινιών παραγωγής του Μουσείου τον εν πολλοίς άγνωστο λαϊκό πολιτισμό της Θράκης. Το πωλητήριο περιλαμβάνει ταυτόχρονα μεγάλη ποικιλία αντικειμένων εμπνευσμένων από την παράδοση της Θράκης : Χαρακτηριστικά είναι τα νυφιάτικα στέφανα από μετάξι κουκουλιών που προέρχονται από την Κωνσταντινοπολίτικη παράδοση και τα κεντημένα θρακιώτικα τερλίκια που γίνονται καλαίσθητες μοντέρνες χειροποίητες γόβες Χάντρες γαρύφαλλα και κοχύλια, φυλακτικά σύμβολα για τα κεφαλοδέματα των γυναικών, γίνονται πηγή έμπνευσης για τους σύγχρονους δημιουργούς κοσμημάτων. Πρόσωπα αγγέλων και αγίων φτιαγμένα με την τεχνική του ‘φρέσκο’ αποτελούν αντίγραφα από σπαράγματα αγιογραφιών Βυζαντινής παράδοσης . Ξεχωρίζουν άγγελοι προστάτες της Πύλης και τάματα φυλακτικά και ευλογημένα,

ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ {Museum shop}

φούντες γαμήλιες με τέλια λουλούδια και καθρέπτες για να αποτρέπουν το κακό, ανάκαρα νταιρέδες και μασιές, ήχοι βαθιάς Θρακιώτικης παράδοσης, ενώ τα ειδώλια αλόγων παραπέμπουν στη μνήμη του Θράκα ιππέα . Όλα τα αντικείμενα είναι μοναδικά, ανταποκρίνονται στην σύγχρονη αισθητική και δηλώνουν το στίγμα του τόπου στον αποδέκτη.

T

he museum shop is located in the ground floor. Here the visitor can learn more about Thrace in the various publications and CDs of Thracian music that are on sale, along with a wide range of Museum-produced films on DVD that explore the folk culture of Thrace, a culture which for many remains unknown. Characteristic examples are the silk bridal wreaths that derive from an old Constantinople tradition, and the embroidered Thracian “terlikia” (short girl’s socks), which can be worn as beautiful handmade high-heeled shoes. Visitors can also find jewellery from contemporary designers who draw inspiration from beads, carnations , shells, and the charms used in women’s headdress. There are also portraits of angels and saints that appear on fragments of Byzantine icons which were made using a fresco technique. Of special notes are the angels, guardians of the Heavenly Gates, and ex-voto offerings and charms, wedding crests with chords, flowers and reflectors to ward off evil, “anakara”, “ntairedes” and “masies” (traditional musical instruments), the sounds of deep Thracian tradition, equine idols that remind one of the ancient Thracian rider. All objects are unique, meet contemporary aesthetic standards and express the distinctive character of the region.

50

51


Η

πολύτιμη συμπαράσταση των δωρητών και των χορηγών, η συμμετοχή του κόσμου στις δράσεις του Μουσείου στα 7 χρόνια της λειτουργίας του αποδεικνύει την πίστη ότι το Μουσείο, στεγάζει την συλλογική μνήμη ενός τόπου, προέρχεται από τον κόσμο και γι αυτό ανήκει σ αυτούς. Η επισκεψημότητα του Ε.Μ.Θ

Χορηγοί Οικογενεια Πολυχρόνη Γιαννακίδη Ιδρυμα Νιάρχου ΥΠΠΟ Εμπορικό Επιμελητήριο Ν. Έβρου Τσαρτόγλου Μάκης

ΔΩΡΗΤΕΣ- ΧΟΡΗΓΟΙ {Donors - Sponsors}

T

he valuable support of the Museum donors and sponsors and the public’s participation in the Museum events and activities in the seven years it has been open are proof that the Museum houses the collective memory of a place, originates from its people and thus belongs to them. Visitor numbers at EMT

Sponsors

52

53


Η

πολύτιμη συμπαράσταση των δωρητών και των χορηγών, η συμμετοχή του κόσμου στις δράσεις του Μουσείου στα 7 χρόνια της λειτουργίας του αποδεικνύει την πίστη ότι το Μουσείο, στεγάζει την συλλογική μνήμη ενός τόπου, προέρχεται από τον κόσμο και γι αυτό ανήκει σ αυτούς. Η επισκεψημότητα του Ε.Μ.Θ

Χορηγοί Οικογενεια Πολυχρόνη Γιαννακίδη Ιδρυμα Νιάρχου ΥΠΠΟ Εμπορικό Επιμελητήριο Ν. Έβρου Τσαρτόγλου Μάκης

ΔΩΡΗΤΕΣ- ΧΟΡΗΓΟΙ {Donors - Sponsors}

T

he valuable support of the Museum donors and sponsors and the public’s participation in the Museum events and activities in the seven years it has been open are proof that the Museum houses the collective memory of a place, originates from its people and thus belongs to them. Visitor numbers at EMT

Sponsors

52

53


Δωρητές Αθανασιάδης Παντελής Αλεπάκου Φ. Βακαλόπουλος Θεόδωρος Βατίτση Κατερίνα Βελεντζα Βουλιάνα Βερβερίδης Αθανάσιος Βρακα Γερασίμου Αννα Γερασίμου Αννα Γκενόπουλος Δημήτριος Γκικάκη Αντιγόνη Γκιούρογλου Αθανάσιος Γκλεγκλάκου – Λουκάκη Ελένης Γκουτσίδης Δαδαλιάρης Γιάννης Διακάκη Βιργινία Δούκας Δημοσθένης Δούκας Δημοσθένης Ελευθεριάδου Κατερίνα Εμμανουηλίδης Γεώργιος Ευθυμιάδης Απόστολος Ευσταθιάδου Ανθη Ζήκα Ζιώγας Καίτη Παναγιώτης Ηλία Ηλιάδη Τούλα Αμαλία Ιερέας Μάκρης Ιωαννίδου -Γκιουρτσίδου Ελλη Ιωσηφίδης Ιωσήφ Καβαρατζής Ντίνος Καλπάκα Λυδία Καραμανλή Εύη Καρανάσιου(Κριτού) Καραολάνης Φώτιος Καρυώτης Μπάμπης Κασαπιάν Κασαπίδης Απόστολος Κεφαλα Υβόνη Κλειτσιώτης Αποστόλης Κορέ Κατερίνα Κορομηλά Μαριάννα Κουμέλης Σάββας Κουνιστός Αθανάσιος Κώστογλου Στράτος Λασκαρίδη Θεόδωρο Λοϊζου Μάρω Λυμπέρης Μανδάκης Δημητρίος

54

Donations Μανδρατζής Μιχάλης Μαργώνη Μαίρη Μαχαιροπούλου Μελιξετιάν Μίνα Κάρεν Μητροπολη Ξάνθης Μιχαηλίδης Βασίλης Μπαχτσεβανίδου Χρυσούλα Μπικίδης Αγγελος Νανιόπουλος Αριστοτέλης Νανιόπουλος Αριστοτέλη Ορδόλης Κώστας Παναγιωτίδου Γεωργία Πανούσης Ιωάννης Παπουτσάκης Αλμπέρ Πασχαλίδου Κατερίνα Πατέλης Μιχάλης Πετροπούλου Εφη Πέτρου Βασιλική Πλατάρα Μαρία-Νίκος Πομακάκης Γιώργος Πρέπης Άλκης Σακελλαρίδης Σαχινίδης Κωνσταντίνος- Μεταξά Κλεοπάτρα Σιάτρα Σούζυ Σιμοπούλου Πλουμιστή Σταματοπούλου Ρίτσα Τασελαρίδης Μάνθος Τατεοσιάν Ταυλαρίδου Ελένη Τριανταφυλλίδου Xρυσούλα Τσελίδου Θεανώ Τσιαμίτα Παναγιώτα Τσόγκα Ντίνα Χαμπούρη Χρυσούλα Τσιαφάκη Δέσποινα Τσιναρέλλη Βάσω Τσιτσιφίλλα Φιλιπίδης Χατνάκη Χατζηάστρου Χατζόπουλος Ψύλλας Αλέξης Ελπίδα Χρύσα Κωνσταντίνος Γεώργιος

Αθανασιάδης Παντελής Αλεπάκου Φ. Βακαλόπουλος Θεόδωρος Βατίτση Κατερίνα Βελεντζα Βουλιάνα Βερβερίδης Αθανάσιος Βρακα Γερασίμου Αννα Γερασίμου Αννα Γκενόπουλος Δημήτριος Γκικάκη Αντιγόνη Γκιούρογλου Αθανάσιος Γκλεγκλάκου – Λουκάκη Ελένης Γκουτσίδης Δαδαλιάρης Γιάννης Διακάκη Βιργινία Δούκας Δημοσθένης Δούκας Δημοσθένης Ελευθεριάδου Κατερίνα Εμμανουηλίδης Γεώργιος Ευθυμιάδης Απόστολος Ευσταθιάδου Ανθη Ζήκα Ζιώγας Καίτη Παναγιώτης Ηλία Ηλιάδη Τούλα Αμαλία Ιερέας Μάκρης Ιωαννίδου -Γκιουρτσίδου Ελλη Ιωσηφίδης Ιωσήφ Καβαρατζής Ντίνος Καλπάκα Λυδία Καραμανλή Εύη Καρανάσιου(Κριτού) Καραολάνης Φώτιος Καρυώτης Μπάμπης Κασαπιάν Κασαπίδης Απόστολος Κεφαλα Υβόνη Κλειτσιώτης Αποστόλης Κορέ Κατερίνα Κορομηλά Μαριάννα Κουμέλης Σάββας Κουνιστός Αθανάσιος Κώστογλου Στράτος Λασκαρίδη Θεόδωρο Λοϊζου Μάρω Λυμπέρης

Μανδάκης Δημητρίος Μανδρατζής Μιχάλης Μαργώνη Μαίρη Μαχαιροπούλου Μελιξετιάν Μίνα Κάρεν Μητροπολη Ξάνθης Μιχαηλίδης Βασίλης Μπαχτσεβανίδου Χρυσούλα Μπικίδης Αγγελος Νανιόπουλος Αριστοτέλης Νανιόπουλος Αριστοτέλη Ορδόλης Κώστας Παναγιωτίδου Γεωργία Πανούσης Ιωάννης Παπουτσάκης Αλμπέρ Πασχαλίδου Κατερίνα Πατέλης Μιχάλης Πετροπούλου Εφη Πέτρου Βασιλική Πλατάρα Μαρία-Νίκος Πομακάκης Γιώργος Πρέπης Άλκης Σακελλαρίδης Σαχινίδης Κωνσταντίνος- Μεταξά Κλεοπάτρα Σιάτρα Σούζυ Σιμοπούλου Πλουμιστή Σταματοπούλου Ρίτσα Τασελαρίδης Μάνθος Τατεοσιάν Ταυλαρίδου Ελένη Τριανταφυλλίδου Xρυσούλα Τσελίδου Θεανώ Τσιαμίτα Παναγιώτα Τσόγκα Ντίνα Χαμπούρη Χρυσούλα Τσιαφάκη Δέσποινα Τσιναρέλλη Βάσω Τσιτσιφίλλα Φιλιπίδης Χατνάκη Χατζηάστρου Χατζόπουλος Ψύλλας Αλέξης Ελπίδα Χρύσα Κωνσταντίνος Γεώργιος

55


Δωρητές Αθανασιάδης Παντελής Αλεπάκου Φ. Βακαλόπουλος Θεόδωρος Βατίτση Κατερίνα Βελεντζα Βουλιάνα Βερβερίδης Αθανάσιος Βρακα Γερασίμου Αννα Γερασίμου Αννα Γκενόπουλος Δημήτριος Γκικάκη Αντιγόνη Γκιούρογλου Αθανάσιος Γκλεγκλάκου – Λουκάκη Ελένης Γκουτσίδης Δαδαλιάρης Γιάννης Διακάκη Βιργινία Δούκας Δημοσθένης Δούκας Δημοσθένης Ελευθεριάδου Κατερίνα Εμμανουηλίδης Γεώργιος Ευθυμιάδης Απόστολος Ευσταθιάδου Ανθη Ζήκα Ζιώγας Καίτη Παναγιώτης Ηλία Ηλιάδη Τούλα Αμαλία Ιερέας Μάκρης Ιωαννίδου -Γκιουρτσίδου Ελλη Ιωσηφίδης Ιωσήφ Καβαρατζής Ντίνος Καλπάκα Λυδία Καραμανλή Εύη Καρανάσιου(Κριτού) Καραολάνης Φώτιος Καρυώτης Μπάμπης Κασαπιάν Κασαπίδης Απόστολος Κεφαλα Υβόνη Κλειτσιώτης Αποστόλης Κορέ Κατερίνα Κορομηλά Μαριάννα Κουμέλης Σάββας Κουνιστός Αθανάσιος Κώστογλου Στράτος Λασκαρίδη Θεόδωρο Λοϊζου Μάρω Λυμπέρης Μανδάκης Δημητρίος

54

Donations Μανδρατζής Μιχάλης Μαργώνη Μαίρη Μαχαιροπούλου Μελιξετιάν Μίνα Κάρεν Μητροπολη Ξάνθης Μιχαηλίδης Βασίλης Μπαχτσεβανίδου Χρυσούλα Μπικίδης Αγγελος Νανιόπουλος Αριστοτέλης Νανιόπουλος Αριστοτέλη Ορδόλης Κώστας Παναγιωτίδου Γεωργία Πανούσης Ιωάννης Παπουτσάκης Αλμπέρ Πασχαλίδου Κατερίνα Πατέλης Μιχάλης Πετροπούλου Εφη Πέτρου Βασιλική Πλατάρα Μαρία-Νίκος Πομακάκης Γιώργος Πρέπης Άλκης Σακελλαρίδης Σαχινίδης Κωνσταντίνος- Μεταξά Κλεοπάτρα Σιάτρα Σούζυ Σιμοπούλου Πλουμιστή Σταματοπούλου Ρίτσα Τασελαρίδης Μάνθος Τατεοσιάν Ταυλαρίδου Ελένη Τριανταφυλλίδου Xρυσούλα Τσελίδου Θεανώ Τσιαμίτα Παναγιώτα Τσόγκα Ντίνα Χαμπούρη Χρυσούλα Τσιαφάκη Δέσποινα Τσιναρέλλη Βάσω Τσιτσιφίλλα Φιλιπίδης Χατνάκη Χατζηάστρου Χατζόπουλος Ψύλλας Αλέξης Ελπίδα Χρύσα Κωνσταντίνος Γεώργιος

Αθανασιάδης Παντελής Αλεπάκου Φ. Βακαλόπουλος Θεόδωρος Βατίτση Κατερίνα Βελεντζα Βουλιάνα Βερβερίδης Αθανάσιος Βρακα Γερασίμου Αννα Γερασίμου Αννα Γκενόπουλος Δημήτριος Γκικάκη Αντιγόνη Γκιούρογλου Αθανάσιος Γκλεγκλάκου – Λουκάκη Ελένης Γκουτσίδης Δαδαλιάρης Γιάννης Διακάκη Βιργινία Δούκας Δημοσθένης Δούκας Δημοσθένης Ελευθεριάδου Κατερίνα Εμμανουηλίδης Γεώργιος Ευθυμιάδης Απόστολος Ευσταθιάδου Ανθη Ζήκα Ζιώγας Καίτη Παναγιώτης Ηλία Ηλιάδη Τούλα Αμαλία Ιερέας Μάκρης Ιωαννίδου -Γκιουρτσίδου Ελλη Ιωσηφίδης Ιωσήφ Καβαρατζής Ντίνος Καλπάκα Λυδία Καραμανλή Εύη Καρανάσιου(Κριτού) Καραολάνης Φώτιος Καρυώτης Μπάμπης Κασαπιάν Κασαπίδης Απόστολος Κεφαλα Υβόνη Κλειτσιώτης Αποστόλης Κορέ Κατερίνα Κορομηλά Μαριάννα Κουμέλης Σάββας Κουνιστός Αθανάσιος Κώστογλου Στράτος Λασκαρίδη Θεόδωρο Λοϊζου Μάρω Λυμπέρης

Μανδάκης Δημητρίος Μανδρατζής Μιχάλης Μαργώνη Μαίρη Μαχαιροπούλου Μελιξετιάν Μίνα Κάρεν Μητροπολη Ξάνθης Μιχαηλίδης Βασίλης Μπαχτσεβανίδου Χρυσούλα Μπικίδης Αγγελος Νανιόπουλος Αριστοτέλης Νανιόπουλος Αριστοτέλη Ορδόλης Κώστας Παναγιωτίδου Γεωργία Πανούσης Ιωάννης Παπουτσάκης Αλμπέρ Πασχαλίδου Κατερίνα Πατέλης Μιχάλης Πετροπούλου Εφη Πέτρου Βασιλική Πλατάρα Μαρία-Νίκος Πομακάκης Γιώργος Πρέπης Άλκης Σακελλαρίδης Σαχινίδης Κωνσταντίνος- Μεταξά Κλεοπάτρα Σιάτρα Σούζυ Σιμοπούλου Πλουμιστή Σταματοπούλου Ρίτσα Τασελαρίδης Μάνθος Τατεοσιάν Ταυλαρίδου Ελένη Τριανταφυλλίδου Xρυσούλα Τσελίδου Θεανώ Τσιαμίτα Παναγιώτα Τσόγκα Ντίνα Χαμπούρη Χρυσούλα Τσιαφάκη Δέσποινα Τσιναρέλλη Βάσω Τσιτσιφίλλα Φιλιπίδης Χατνάκη Χατζηάστρου Χατζόπουλος Ψύλλας Αλέξης Ελπίδα Χρύσα Κωνσταντίνος Γεώργιος

55


Κατάλογος Δράσεων του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης 2002-2009  

Το Μουσείο : Στόχος, Θεματολογία, Υλικό Ερευνα : Video-προγράμματα-εκδόσει ς Δραστηριότητες για ενήλικες : Καφέ (πολυμορφική αίθουσα ) Χώρος...