Page 1

Nr 1/04/2013

Rachunek

ORYGINAŁ

2013-04-01

2013-04-01

data wystawienia

pieczęć firmy

Sprzedawca: Tłumaczenia A. Kosmaczewska s.c. Adres: Marzanki 13, 44-100 Gliwice NIP: 525-24-35-361

data sprzedaży

Nabywca: mLingua Sp. z o.o. Adres: Stary Rynek 100, 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103

Sposób płatności: Przelew Termin płatności: 2013-04-15 Bank: ING Bank Śląski Numer konta: 20 1050 0099 5104 0020 0300 6119 Lp.

Nazwa

PKWiU

Ilość

Jm

Cena jednostkowa

Wartość

1

Tłumaczenie pisemne PL-ES (Dziennik Urzędowy UE L66; 3.831.753 znaków przekładu)

3406

1125 znaków

45,03

153 372,18

2

Tłumaczenie pisemne PL-ES (Komunikat prasowy UE; 55.225 znaków przekładu)

49.09

1125 znaków

45,03

2 210,52

3

Tłumaczenie pisemne PL-ES (Prezentacja OBWE; 8.344 znaków przekładu)

7.42

1125 znaków

45,03

334,12

RAZEM

Razem do zapłaty: 155 916,82 PLN

Zapłacono: 0,00 PLN

155 916,82

Pozostało do zapłaty: 155 916,82 PLN

Słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset szesnaście PLN 82/100

Anna Kosmaczewska imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

Program do wystawiania rachunków - poRachunek.pl

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

Strona 1 z 1

Rachunek (osoba prawna)  

Rachunek wystawiony przez osobę prawną

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you