Page 1

Faktura VAT

Miejscowość:

Oryginał

FVS/46/2013

Gliwice

Data wystawienia:

31.03.2013

Data sprzedaży:

31.03.2013

SPRZEDAWCA

NABYWCA

Nazwa: Tłumaczenia A. Kosmaczewska s.c.

Nazwa: mLingua Sp. z o.o.

Adres:

Adres: Stary Rynek 100

Marzanki 13 44-100 Gliwice

NIP:

61-773 Poznań

525-24-35-361

Lp.

NIP:

Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU/PKOB...) albo podst. prawna

Nazwa towaru lub usługi

j.m.

Ilość

778-14-35-103

Cena jednostkowa bez podatku

Wartość towaru (usługi) bez podatku

Stawka podatku

Kwota podatku

Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem

1

Tłumaczenie PL-ES (Dziennik Urzędowy UE; 3.831.753 znaków przekładu

1800 znaków

2 128,75

24,53

52 218,24

23%

12 010,20

64 228,44

2

Tłumaczenie PL-ES (Komunikat prasowy UE; 55.225 znaków przekładu)

1800 znaków

30,68

24,53

752,58

23%

173,09

925,67

3

Tłumaczenie pisemne PL-ES (Prezentacja OBWE; 8.344 znaków przekładu)

1800 znaków

4,64

24,54

113,87

23%

26,19

140,06

W tym

53 084,69

23%

12 209,48

65 294,17

Razem

53 084,69

XX

12 209,48

65 294,17

Sposób zapłaty:

Przelew

Termin zapłaty:

14.04.2013

W Banku:

ING Bank Śląski

Nr konta:

20 1050 0099 5104 0020 0300 6119

Do zapłaty: 65 294,17 PLN sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście Słownie: dziewięćdziesiąt cztery PLN 17/100

Adnotacje

Podpis odbiorcy

Podpis wystawcy

Anna Kosmaczewska

Podstawą do wystawiania faktur VAT bez podpisu osoby uprawnionej do jej wystawienia oraz odbioru jest Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011r., Dz. U. Nr. 68 poz. 360.

Wydrukowano za pomocą serwisu internetowego szybkafaktura.pl strona 1 / 1

Faktura VAT  

Zafakturowałam naprawdę sporą kwotę - znalazłam mega obszerny tekst;). Oj chciałoby się wystawić taką fakturę naprawdę;)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you