Page 35

EMSL JA LIIKMED

Algab programm

organisatsioonide tugevdamiseks EMSL aitab sellest sügisest kodanikuühendustel leida lahendusi ja partnereid oma arenguvajadusteks. Tugevuste ja nõrkuste teadmine, ohtude ennetamine ja võimalustele reageerimine teevad organisatsiooni tõhusaks, kirjutab programmi vedav KRISTINA MÄND.

P

eamine väljakutse organisatsiooni jaoks ei ole see, kuidas tulla, näha ja võita, vaid kuidas püsivalt saavutada eesmärgipäraseid tulemusi, ühiskondlikku mõju ning olla majanduslikult edukas, hoides eetilisi väärtuseid ning austades inimesi, kogukondi ja keskkonda. Jõulise edu asemel on võtmeküsimuseks elujõulisus. Just vabaühenduste elujõulisuse ning seeläbi kodanikuaktiivsuse ja -ühiskonna tugevdamine on ka alustava programmi eesmärk. Sellesse osalema valitud ühendustega, eelkõige EMSLi liikmetega, tehakse kõvasti tööd, analüüsides nende olukorda ja meeskonda ning leides vajaduste lahendamiseks partnereid ühenduste, firmade ja ülikoolide seast. Ajend

programmi käivitamiseks on tulnud EMSLi liikmeküsitlusest ja -kohtumistest. Suve jooksul on tegeletud programmi ettevalmistavate töödega: kogutud ühenduste hindamise kogemusi nii Eestist kui ka teistest riikidest ning koostatud sobivat metoodikat. Septembri lõpust alustatakse tööd ühendustega, mis koosneb neljast etapist: ühenduse hindamine, sobivate partnerite leidmine, ettevalmistamine ja kokkuviimine, partnerite koostöö ühiste lahenduste leidmisel, ning koostöö tulemuste hindamine. Iga organisatsiooni hindamisega tegeletakse vähemalt kaks nädalat, mille järel valmib arenguvajaduste kaardistus. Töö käigus leitakse partner vähemalt üheks lahenduseks. Partnerite leidmine ning et-

tevalmistamine kestab vähemalt kuu, sealt edasi sõltub juba organisatsioonist ja partnerist, kui pikaks koostöö kujuneb. EMSL jääb selles etapis koostööd jälgima ja vajadusel nõu andma. Töö käigus kogub EMSL ka sisendit, algatamaks muutuseid ühenduste tegevuskeskkonnas, ning levitab saadud kogemusi ja õppetunde projektis mitteosalevate organisatsioonide seas. Programmi pikaajalisemaks eesmärgiks on ka koostöösidemete tugevdamine ühendustel omavahel ning ärisektori ja haridusasutustega. Programmi toetab Vabaühenduste Fond, kes on rahastatud Islandi, Liechtensteini ja Norra riikide poolt EMP ja Norra finantsmehhanismi vahendusel. Toetust koordineerib Avatud Eesti Fond.

Soovid osaleda? Oleme esimeseks neljaks programmis osalejaks valinud Eesti Noorteühenduste Liidu, Arengukoostöö Ümarlaua, Eesti Euroopa Liikumise ja Tallinna Puuetega Inimeste Koja. Kui soovid, et sinu oma oleks üks järgmistest, peaksid vastama järgmistele tingimustele: • su organisatsioon on tegutsenud vähemalt paar aastat • tegu on avalikes huvides tegutseva organisatsiooniga, kes tegeleb (muuhulgas) eestkostega, mitte üksnes teenuste pakkumise või oma liikmetele suunatud tegevustega • organisatsiooni tegevuse (üheks) eesmärgiks on kodanikuharidus: inimeste teadmiste ja oskuste suurendamine • sul on osalemiseks pühendumust, suutlikkust, aega ja tahet ning valmisolek oma organisatsiooni arenguvajadustega tegeleda, sh. vajadusel ennast muuta • organisatsioonil on juht, kes on valmis muutusi ellu viima ja vastutama, ning muutusteks valmis juhtkond (juhatus, nõukogu) Sven Tupits

• sul on raha projektiga liitumiseks (hindamine ja partnerite leidmine on tasuta, kuid pikaajalisem koostöö võib vajada ka oma panust) Kui vastus neile küsimustele on „jah“, võta palun ühendust kristina@ngo.ee ja vaata lisa www.ngo.ee/tagatargemaks.

35

Profile for Vabaühenduste Liit

Hea Kodanik 3_2008  

EMSLi ajakiri kodanikuühiskonnast

Hea Kodanik 3_2008  

EMSLi ajakiri kodanikuühiskonnast

Profile for emsl
Advertisement