Page 1

KiĢisel Bilgiler Emre Tutkun Adres

: DADALI KÖYÜ-AKÇAKOCA/DÜZCE http://www.emretutkun.tr.gg http://www.emretutkun.tr.cx/ Akçakoca / Düzce / Türkiye

Telefonlar

: Cep Telefonu(1)

E-Posta

: emretutkun1986@hotmail.com

Ulaşılamadığında

: EMRE Telefon: 05447410599

Doğum Tarihi Medeni Hal Askerlik Durumu Cv Güncelleme Tarihi

: : : :

10.03.1986 Bekar Tecilli - 18.10.2007 10.12.2010

: 05447410599

Ehliyet Sigara Kullanımı Engellilik Durumu Uyruk

: : : :

Var (B) Kullanmıyor Yok Türkiye

ĠĢ Deneyimleri Toplam Deneyim Süresi : 1 yıl / ADAY ÇalıĢmıyor Temmuz 2003-Temmuz 2004 erdemir - Zonguldak Deneyim Süresi : 1 yıl Sektör - Bölüm - Pozisyon : Makine - Makina - Teknisyen İşin Tanımı : Ölçme Kontrolde görev aptım Makina Montaj ve Makina ve Kaynak atölyelerinde görev yaptım Ayrılma Nedeni : SözleĢme Bitimi Raporlama Yaptığı Kişinin : Ünvanı Eğitim Bilgileri Eğitim Seviyesi Yüksek Okul

: Yüksek Okul / Mezun : Üniversite Fakülte Bölüm Öğrenim Tipi /Öğrenim Dili Mezuniyet Derecesi BaĢlama Tarihi / Mezuniyet Tarihi Çift Anadal Fakülte Bölüm Mezuniyet Derecesi

: Zonguldak Karaelmas Üni. (Devlet Üniversitesi) : Meslek Yüksekokulu : Makine : Örgün Öğretim / Türkçe : 4 / 3.23 : Kasım-2005 / Temmuz-2007 : Teknik Eğitim Fakültesi : Makine Resim ve Konstrüksiyon : 4 / 3.60

Lise

: Lise Türü / Lise Bölümü Öğrenim Tipi / Öğrenim Dili Lise Adı Mezuniyet Derecesi BaĢlama Tarihi / Mezuniyet Tarihi

Yabancı Dil

: Dil Ġngilizce

Genel Ġyi

: Teknik Lise / Makine : Örgün Öğretim / Türkçe : KDZ.EREĞLĠ TEKNĠK LĠSE : 5 / 4.20 : Eylül-2000 / Haziran-2004

Okuma Ġyi

Yazma Ġyi

Konuşma Öğrenilen Yer Orta Yurtiçi lise/üniversite

Bilgisayar Deneyimi : SOLĠDWORKS VE AUTOCAD PROGRAMLARIYLA OFĠS PROGRAMLARI KULLANIYORUM TOPSOLĠD PROENGĠNEER 5.0(CAD/CAE/CAM) CNC OPARATÖRLÜĞÜ ĠNENTÖR MASTERCAM CATĠYA Projeler : 1plastik enjeksiyon kalıplarında kumbara kalıbı yapmıĢtım okulda 2hidrolik-pnomatik proje mühür basma makinası


3plastik enjeksiyon makinsı yaptık http://www.emretutkun.tr.gg http://www.emretutkun.tr.cx/ Kurs ve Seminerler : karabük halk eğitim kursları

ingilizce

2007

156 saat

Tercihler Sektör Bölüm Pozisyon Şehir Ücret Beklentisi Çalışma Şekli Özel Tercihler

: : : : : :

Makine Makina Tasarımcı Kocaeli 1000 - 1500 TL Tam Gün Yurtiçi Seyahat, YurtdıĢı Seyahat, ġehir Ġçinde TaĢınabilir, YurtdıĢında TaĢınabilir, : Yurtiçinde TaĢınabilir

RT, YYYY  

TRTRTBFGFB,

RT, YYYY  

TRTRTBFGFB,

Advertisement