Page 1

TEŞKİLAT SORULARI 1. Ülkücü Fikir sisteminin temeli olan 9 Işık Doktrininin maddelerini sayınız. - Milliyetçilik, Ülkücülük, Ahlakçılık, Toplumculuk, İlimcilik, Hürriyetçilik ve Şahsiyetçilik, Köycülük, Gelişmecilik ve Halkçılık, Endüstricilik ve Teknikçilik. 2. 9 Işık’ın Toplumculuk ilkesinde ifade edilen altı sosyal dilimi sıralayınız. - İşçi, Köylü, Memur, İşveren, Serbest Meslek, Esnaf. 3. Türk Töresi’nin dayandığı üç temel saç ayağını sıralayınız. - Könilik (adalet), Uzluk (akıl ve mantık), Tüzlük (düzen, tüzük, asayiş). 4. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde devleti kurtarmak amacıyla ortaya atılan dört fikir akımını yazınız. - Osmanlıcılık, Batıcılık (Garpçılık), İslamcılık, Türkçülük. 5. Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak ve Türkçülüğün Esasları adlı eserlerin yazarı ve Türkiye’de sosyoloji biliminin kurucusu olan Diyarbakır doğumlu ve Atatürk’ün fikirlerimin babası diye ifade ettiği büyük Türk Milliyetçisi şahsiyet kimdir? - Ziya Gökalp. 6. Ziya Gökalp’in Türkçülüğün Esasları adlı eserinde ifade ettiği Türkçülüğün üç büyük mefküresini (amacı, aşaması) sırası ile yazınız. - Türkiyecilik, Oğuzculuk (Türkmencilik), Turancılık (Kızılelma). 7. 20. Yüzyıl’a damgasını vuran Milliyetçi Hareket Partisi, bu ismi almadan evvel hangi isimle siyasi yaşamına devam ediyordu? - CKMP (Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi). 8. Ülkücü Hareket’in efsanevi teşkilatı Ülkü Ocakları, Ülkü Ocağı adıyla ilk defa nerede, kaç yılında kurulmuştur? - Ankara Üniversitesi, 1966. (Kaynak; Ülkücü Hareket-2, sf: 224) 9. Ülkü Ocakları, Ülkü Ocakları Birliği adını nerede ve ne zaman almıştır? - Ankara, 15 Mayıs 0969. 10. 12 Eylül 1980 öncesi faaliyet gösteren “Ülkü” adlarıyla kurulmuş kuruluşlardan üç tanesinin adını yazınız. - Genç Ülkücüler Teşkilatı (GÜT), Ülkü Ocakları Birliği (ÜOB), Türk Ülkücüler Teşkilatı (TÜT), Ülkücüler Teşkilatı Derneği (ÜTD), Büyük Ülkü Derneği (BÜD), Ülkü Ocakları Derneği (ÜOD), Ülkücü Gençlik Derneği (ÜGD), Ülkü Yolu Derneği (ÜYD). 11. 1093 yılında Türkistan şehrinde doğan, 1166 yılında vefat eden; Türklüğün ve İslamiyet’in yayılmasında oluşturduğu sevgi ve hoşgörüye dayanan tasavvuf anlayışıyla büyük etkisi olan; Türkİslam Ülküsünün kurucu fikir babası kimdir? - Hoca Ahmet Yesevi. 12. Türk Kültürü ve Milliyetçilik, Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik, İslam’ın Bugünkü Meseleleri gibi eserlerin sahibi; 1938’de Kırşehir’de doğan, 1983’te vefat eden; Konya Selçuk Üniversitesi’nin eski rektörlerinden olan bilim adamımızın adını ve unvanını yazınız. - Prof. Dr. Erol Güngör. 13. Türk Milliyetçiliği’ne bilimsel manada birçok eserler veren sosyal psikoloji hocası Prof. Dr. Erol Güngör’ün eserlerinden üç tanesini yazınız.


- Eserleri: Türk Kültürü ve Milliyetçilik; Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik; İslam’ın Bugünkü Meseleleri; İslam Tasavvufunun Meseleleri; Dünden Bugünden Tarih, Kültür, Milliyetçilik; Türk Tarihi. Tercümeleri: Sosyal Psikoloji (David Krech), İktisadi Gelişmenin Merhaleleri (R. W. Rostov), Batı Düşüncesinde Büyük Değişme (Paul Hazard), Dünyayı Değiştiren Kitaplar (Robert B. Downs). 14. 27.Mayıs.1980’de komünist katiller tarafından şehit edilen, dönemin MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Tekel ve Gümrük Bakanı kimdir? - Gün Sazak. 15. Bozkurtların Ölümü, Bozkurtların Dirilişi adlı eserlerin yazarı ve1944 Türkçülük, Turancılık Hareketi’nin lideri olan Büyük Türk Milliyetçisi’nin adı nedir? - Hüseyin Nihal Atsız. 16. Kırım’ın Bahçesaray Şehrinde dünyaya gelen; Türk Milliyetçiliği’ne “Dilde, Fikirde, İşte Birlik” Felsefesini getiren büyük düşünce adamının adını yazınız. - İsmail Gaspıralı. 17. 1879 yılında Kazan Hanlığı’nda doğan ve 1904’te yayınlanan “Üç Tarzı Siyaset” adlı makalenin sahibi olan Türk Milliyetçisi Şahsiyetin adı nedir? - Yusuf Akçura. 18. Başbuğ Alparslan Türkeş hangi tarihte, nerede dünyaya gelmiştir? - 25 Kasım 1917, Lefkoşa. 19. 1944 yılında Türkçülük, Turancılık Davası yüzünden mahkum edilen subay Alparslan Türkeş’in o dönemdeki rütbesi nedir? - Üsteğmen. 20. 1944 yılında Türk Milliyetçilerinin hapsedildiği, çok kötü şartlara sahip işkence hane niteliğindeki zindanların adı nedir? - Tabutluk. 21. Başbuğ Alparslan Türkeş’in de arasında bulunduğu 27 Mayıs 1960 İhtilalini gerçekleştiren grubun adı neydi ve kaç kişiden oluşuyordu? - Milli Birlik Komitesi, 38. 22. 27 Mayıs 1960 İhtilali sonrasında Kurmay Albay Alparslan Türkeş hangi görevi üstlenmiştir? - Başbakanlık Müsteşarlığı. 23. 27 Mayıs 1960 İhtilali sonrasında Başbakanlık Müsteşarlığı görevini üstlenen Başbuğ Alparslan Türkeş hangi kurum ve kuruluşları kurmuştur? - Devlet Planlama Teşkilatı, Devlet İstatistik Enstitüsü, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, TÜBİTAK, Marmara Araştırma Merkezi (ilk nükleer deneme reaktörü). 24. Milli Birlik Komitesi içinde 14’ler olarak tabir edilen grup hangi tarihte tasfiye edilmiştir? - 13 Kasım 1960. 25. 13 Kasım 1960’ta Milli Mirlik Komitesi’nden tasfiye edilen Başbuğ Alparslan Türkeş hangi tarihte, nereye, ne görevle sürgüne gönderilmiştir? - 19 Kasım 1960, Hindistan (Yeni Delhi), Büyükelçi Müşaviri (Devlet Müşaviri). 26. Milli Birlik Komitesi’nden Tasfiye edilen 14’ler grubundan Başbuğ Alparslan Türkeş hariç beş tanesinin adını yazınız.


- Orhan Erkanlı, Orhan Kabibay, Münir Köseoğlu, Mustafa Kaplan, Muzaffer Karan, Şefik Soyyüce, Fazıl Akkoyunlu, Rıfat Baykal, Dündar Taşer, Numan Esin, İrfan Solmazer, Muzaffer Özdağ, Ahmet Er. 27. Başbuğ Alparslan Türkeş’in Türkiye’de siyasete girdiği tarihi ve hangi partide girdiğini ve üstlendiği ilk görevi yazınız. - 31 Mart 1965, CKMP (Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi), Parti Genel Müfettişi. 28. 27 Mayıs 1960 İhtilali sonrasında 14’lerin tasfiye edilip yurt dışına sürgün edilmelerinin ardından idam edilen hükümet üyelerinin adlarını ve kabinedeki görevlerini yazınız. - Adnan Menderes (Başbakan), Fatin Rüştü Zorlu (Dışişleri Bakanı), Hasan Polatkan (Maliye Bakanı). 29. Milliyetçi Hareket Partisi 30 Kasım 1985 tarihinden 24 Ocak 1993 Tarihine kadar hangi isimle siyasi hayatına devam etmiştir? - Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP). 30. Hüseyin Nihal Atsız’ın Orkun Dergisi aracılığıyla açık mektup yazdığı dönemin başbakanı kimdir? - Şükrü Saraçoğlu. 31. Ülkücü Hareketin ilk şehidinin adı nedir? - Ruhi Kılıçkıran. 32. Ülkücü Hareket ilk şehidini nerede ve ne zaman vermiştir? - Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 4 Ocak 1968. 33. 12 Eylül adaletinin aldığı kararlar sonucu idam edilen ülkücü şehitlerimizden beşinin adını yazınız. - Mustafa Pehlivanoğlu ( Ankara), Cevdet Karakaş (Elazığ), Ali Bülent Okran (Ankara), Fikri Arıkan (Ankara), Cengiz Paktemur (Malatya), Ahmet Kesre (Gaziantep), Selçuk Duracık (İzmir), Halil Esendağ (İzmir), İsmet Şahin (İstanbul). 34. 12 Eylül adaletinin aldığı kararlar sonucu İzmir Buca Cezaevi’nde idam edilen iki ülkücü şehidimizin adını yazınız. - Halil Esendağ, Selçuk Duracık. 35. 3 Mayıs 1944 tarihli gösterilerin ardından tutuklanan ve İstanbul 1 Numaralı Örfi İdare Mahkemesi’nde yargılanan 23 sanıktan yedisinin adını yazınız. - Hasan Ferit Cansever, Fethi Tevetoğlu, Alparslan Türkeş, Nurullah Barıman, Zeki Özgür (Sofuoğlu), Fazıl Hisarcıklı, Hüseyin Nihal Atsız, Hüseyin Namık Orkun, Necdet Sancar, Saim Bayrak, İsmet Rasin Tümtürk, Cihat Savaşfer, Muzaffer Eriş, Fehiman Altan, Yusuf Kadıgil, Cebbar Şenel, Zeki Velidi Togan, Orhan Şaik Gökyay, Hikmet Tanyu, Reha Oğuz Türkkan, Hazma Sadi Özbek, Cemal Oğuz Öcal, Said Bilgiç. 36.Niğde Üniversitesinde öğretim üyesi olan, düzenli olarak 2023 ve Ülkü Ocağı Dergileri’nde makale yazan, ayrıca “Yeniden Türkleşmek” adlı kitabın yazarı olan değerli aydınımız kimdir? - Prof.Dr. Özcan Yeniçeri. 37.“Elveda Gülsarı”, “Dişi Kurdun Rüyaları”, “Gün Uzar Yüzyıl Olur” gibi kitapları bulunan Kırgız Türkü büyük mütefekkirimiz kimdir? - Cengiz Aytmatov. 38. Güney Azerbaycan Türklerinin lideri kimdir? - Dr. İbrahim Çöhergani 39. Sovyet Devrimi sırasında Turan Enternasyonalizmini savunan ve bu yüzden önce Lenin’le, daha sonra Stalin’le arası açılan Türkçü lider kimdir? - Sultan Galiyev. 40. Azerbaycan Halk Cephesi başkanlığını yapmış, Azerbaycan’ın ilk cumhurbaşkanı olan ancak Rusya destekli bir darbe ile devrilen geçtiğimiz yıllarda vefat eden Türkçü lider kimdir?


Ebulfeyz Elçibey 41. “Umrandan Uygarlığa”, “Bu Ülke”, “Kırk Ambar”, “Jurnal” gibi eserleri olan büyük Türk mütefekkiri kimdir? - Cemil Meriç 42. Ülkücü hareketin mihenk taşlarından olan, elim bir kaza sonucu kaybettiğimiz Dündar TAŞER’in gazetelerde yazmış olduğu denemelerin toplandığı kitabın adı nedir ? - Mesele 43. Torosların pervasız bozkurdu Osman Yüksel SERDENGEÇTi’ nin şiirlerinin toplandığı eserinin adı nedir ? - Akdeniz Hilalindir. 44. 1980 ihtilal inden sonra kapatılan milliyetçi hareket partisinin yerine kurulan Türk milliyetçilerini aynı çatı altında buluşturan partinin adı nedir? - Milliyetçi Çalışma Partisi. 45. Ülkücü Hareketin idam edilen ilk ülkücü şehidi kimdir ? - Mustafa Pehlivanoğlu. 46. Milliyetçi Hareket Partisinin lideri Dr. Devlet Bahçeli kaç yılında nerede doğmuştur ? -1948 Osmaniye, Bahçe 47. Dr. Devlet Bahçeli’ nin kurucuları arasında yer aldığı ülkücü hareketin akademik platformdaki temsilciğini yürüten derneğin adı nedir ? - Ülkücü Akademisyenler Derneği. 48. Dr. Devlet Bahçeli’ nin 1987 de ki MÇP büyük kongresinde getirildiği görev nedir ? - Parti genel sekreterliği 49. Başbuğ Alparslan Türkeş’in Hindistan’ da ki görevinden döndükten sonra kadrolaşmak ve çalışmalarını devam etmek amacıyla kurduğu derneğin adı nedir ? - Huzur ve yükseliş derneği 50. 2008 yılında kalp krizi geçirerek vefat eden emekli büyükelçi köşe yazarı ve ASAM eski başkanı MHP milletvekili kimdi? - Gündüz Suphi Aktan.

Teşkilat Soruları  

Ülkü Ocakları Deneme Testi