Page 1

V


VEILIGHE VEILIGHEIDSOPSLAG OPSLA VEILIGHEIDSKASTEN p85

VEILIGHEIDS RECIPIËNTEN p98

OPSLAG VAN GASFLESSEN p100


PRODUCTCL ASSIFICATIE

CORROSIEF

ONTVLAMBAAR

Producten met een vernielend effect op materie (metaal) Pagina’s : 92 tot 95

licht ontvlambare stoffen Pagina’s : 85 tot 91

VERONTREINIGENDE STOFFEN Schadelijke producten voor fauna, flora en de ozonlaag Pagina : 85

OXIDATIEMIDDELEN

IRRITERENDE STOFFEN

Producten die leiden tot verbranding of dit bevorderen Pagina : 85

TOXISCHE STOFFEN

Producten die kunnen leiden tot de dood of die de gezondheid op actute of chronische wijze kunnen schaden. Pagina : 85

Producten die kunnen leiden tot ontstekingsreacties op de huid. Pagina : 85

GAS

Producten die leiden tot verbranding of dit bevorderen Pagina’s : 97,100 en 101

WELKE PRODUCTEN MAG U (NIET) SAMEN STOCKEREN? Gezamenlijke opslag mogelijk

Gezamenlijke opslag mogelijk mits het respecteren van bijzondere bepalingen.

ONTVLAMBARE STOFFEN

OXIDATIEMIDDELEN

TOXISCHE MIDDELEN

IRRITERENDE STOFFEN

CORROSIEVE STOFFEN

84

Gezamenlijke opslag onmogelijk


Kast uit enkelwandig staal met regelbare leggers met opvangmogelijkheden en een verplaatsbare opvangbak op de bodem. Manuele sluiting met slot, natuurlijke ventilatie.

absorberen reinigen

K ASTEN / TOXISCHE, F Y TOSANITAIRE OF ONT VL AMBARE STOFFEN

ONTVLAMBARE PRODUCTEN Lage brandweerstand APE1

APE2 B

stock age veiligheidsopsl ag en sécurité

opvang

APE2

APE2P

TOXISCHE PRODUCTEN

APE1P

bulkopsl ag

FYTOSANITAIRE PRODUCTEN

APE1T

Type producten

A PE2 A PE1 A PE2 B A PE2 P A PE1P A PE2T A PE1T

L icht ont vlamba ar

F y tosani t air Tox isch

Afmetingen (L x B x H in mm)

Stockagecapaciteit (in L)

2

920 x 420 x 18 0 0

24 0

80

1

50 0 x 420 x 18 0 0

13 0

40

Deur(en)

Totale opvang (in L)

2

90 0 x 420 x 10 0 0

13 0

40

2

920 x 420 x 18 0 0

24 0

80

1

50 0 x 420 x 18 0 0

13 0

40

2

920 x 420 x 18 0 0

24 0

80

1

50 0 x 420 x 18 0 0

13 0

40

85

Uitrusting 3 leg ge r s met opvang e n 1 vloe r ba k 1 leg ge r met opvang e n 1 vloe r ba k

Extra legger E T S10 4 E T S103 E T S10 4

3 leg ge r s met opvang e n 1 vloe r ba k

E T S10 4

3 leg ge r s met opvang e n 1 vloe r ba k

E T S10 4

E T S103 E T S103

opsl ag grote hoeveelheden

Ref.

behandeling bescherming

men

afsluitsyste -

APE2T


sche slu i

Auto

g

JU 0 40

ati

tin

15 minuten vuurvast - Kast uit dubbelwandig staal met 38mm tussenruimte - Automatisch sluitende deuren met thermozekering - 3-puntssluiting met slot en kettingcompartiment - Natuurlijke ventilatie met hoge en lage verluchting - Verstelbare poten voor nivellering - 10 jaar garantie. Homologatie FM, OSHA, en NFPA

m

K ASTEN / VUURVAST 15’

JU710

JU8 01

OSHA en NFPA gehomologeerd N

d

eur ek

O

SH

A, e A n NFP

g

JU315

JU8 02

Type producten

Ref.

DWERE

FM,

OPTIE GEFORCEERDE VENTILATIE CV012 OF CFVA - PAGINA 97

AN

D

BR

Deur(en)

Afmetingen (L x B x H in mm)

JU30 0

Stockagecapaciteit (in L)

Totale opvang (in L)

Uitrusting

JU040

1

43 0 x 43 0 x 6 0 0

15

6 ,4

1 r egelbar e leg ge r

J U710

1

590 x 46 0 x 890

45

10 , 0

1 r egelbar e leg ge r

2

10 90 x 46 0 x 46 0

45

20 , 0

Zonde r leg ge r

2

10 90 x 46 0 x 610

64

20 , 0

1 r egelbar e leg ge r

J U 8 01 J U 8 02

O nt vlambar e pr oduc te n

Extra legger

J U9 02

-

J U315

1

590 x 46 0 x 1120

57

10 , 0

1 r egelbar e leg ge r

J U9 02

J U30 0

2

10 90 x 46 0 x 1120

114

20 , 0

1 r egelbar e leg ge r

J U9 01

G efor cee r de ve ntilatie ( K ijk op pagina 97 )

Verbindingsset + keuze: CV012 (ventilatiedoos) of CFVA (ventilatie- en filtratiedoos, inclusief 1 filter)

86


absorberen reinigen

K ASTEN / VUURVAST 15’ JU450

DWERE

N

ek

O

SH

eur

FM,

d

AN

D

BR

stock age veiligheidsopsl ag en sécurité

opvang

JU60 0

A, e A n NFP

g

JU860

J U60 0 J U450 J U 8 60 J U9 01S

Type producten

Deur(en)

Afmetingen (L x B x H in mm)

Stockagecapaciteit (in L)

O nt vlambar e pr oduc te n

86 0 x 86 0 x 1650

2 27

31, 5

2

10 90 x 46 0 x 1650

170

20 , 0

10 90 x 86 0 x 1650

34 0

40,6

Accessoire

G efor cee r de ve ntilatie ( K ijk op pagina 97 )

Totale opvang (in L)

Uitrusting

Extra legger

2 r egelbar e leg ge r s

J U9 01

J U910 J U9 09

Leggerverdeling. Voor de kasten JU450, JU300, JU315, JU802. 4 stuks Verbindingsset + keuze: CV012 (ventilatiedoos) of CFVA (ventilatie- en filtratiedoos, inclusief 1 filter)

87

opsl ag grote hoeveelheden

Ref.

behandeling bescherming

men

afsluitsyste -

bulkopsl ag

JU901S


AS302P

AS301P

Tr a

ns

pa ll e t b eug

el

30 minuten vuurvast - Deur(en) sluiten automatisch in geval van brand (thermische zekering) 3-puntssluiting met slot en kettingcompartiment - Ventilatie-inlaat en -uitlaat dak met thermische zekering - Verstelbare poten voor nivellering - Transporteerbaar met transpalet (leeg).

B

K ASTEN / VUURVAST 30’

ub

b e lcili nd e r

AS30C2P

OPTIE GEFORCEERDE VENTILATIE CV012 OF CFVA - PAGINA 97

SCHUIFLADEN AS301P4T

AS302P5T

DWERE

N

Ref.

Type producten

Deur(en)

Afmetingen (L x B x H in mm)

Stockagecapaciteit (in L)

Totale opvang (in L)

A S301P

1

6 0 5 x 550 x 198 0

13 0

38

A S302 P

2

1115 x 550 x 198 0

2 50

77

2

10 92 x 537 x 1198

113

53

A S30 C2 P

O nt vlambar e pr oduc te n

Uitrusting 3 leggers met opvang en 1 vloerbak 1 verstelbare opvanglade en 1 vloerbak

ek

O

SH

eur

FM,

d

AN

D

BR

A, e A n NFP

Extra legger E T S 070 ETS080 ETS080

Met schuiflades - Mogelijk met 4, 5 of 6 schuiflades A S301P4T A S301P5T A S301P6T A S302 P4T A S302 P5T A S302 P6T

Ontvlambare producten

G efor cee r de ve ntilatie ( K ijk op pagina 97 )

1

605 x 550 x 1980

13 0

48

2

1115 x 550 x 1980

2 50

14 0

Verbindingsset + keuze: CV012 (ventilatiedoos) of CFVA (ventilatie- en filtratiedoos, inclusief 1 filter)

88

4 5 6 4 5 6

schuif lades schuif lades schuif lades schuif lades schuif lades schuif lades

g

-


absorberen reinigen

K ASTEN / VUURVAST 30’ COMPARTIMENTKAST AS302P2C

AS302P4C

d

A, e A n NFP

g

Compartimentkasten - andere kasten verkrijgbaar op aanvraag Ref.

Type producten

Deur(en)

Compartiment

Afmetingen (L x B x H in mm)

Stockagecapaciteit (in L)

Totale opvang (in L)

Uitrusting

Extra legger

1

2

605 x 550 x 1980

2 x 55

2 x 32

4 verstelbare opvangleggers, 2 vloerbakken

E T S 070

2

2

2 x 120

2 x 38

6 verstelbare opvangleggers, 2 vloerbakken

E T S 070

2

4

4 x 55

4 x 32

8 verstelbare opvangleggers, 4 vloerbakken

E T S 070

A S301P 2C A S302 P 2C

Ontvlambaar Corrosief Toxisch

A S302 P4C

1115 x 550 x 1980

ETS70P : oplegger in PVC - ETSCA070P : extra opvangbak in PVC, te plaatsen op een legger of een bak (L 485 x P 405 mm)

Accessoires

Kasten met vensterdeur Ref. A S301PV A S302 PV

Type producten O nt vlambar e pr oduc te n

G efor cee r de ve ntilatie ( K ijk op pagina 97 )

Deur(en)

Afmetingen (L x B x H in mm)

Stockagecapaciteit (in L)

Totale opvang (in L)

1

6 0 5 x 550 x 198 0

13 0

38

2

1115 x 550 x 198 0

2 50

77

Verbindingsset + keuze: CV012 (ventilatiedoos) of CFVA (ventilatie- en filtratiedoos, inclusief 1 filter)

89

Uitrusting 3 verstelbare opvangleggers 1 vloerbak

Extra legger

men

O

ek

eur

FM,

SH

afsluitsyste -

N

behandeling bescherming

DWERE

E T S 070 ETS080 opsl ag grote hoeveelheden

AN

AS302PV

D

BR

AS301P1V

bulkopsl ag

VENSTERDEUREN

stock age veiligheidsopsl ag en sécurité

opvang

AS301P2C


c ngss hroe

Aa

r

di

90 minuten vuurvast- Deur(en) sluiten automatisch in geval van brand (thermozekering) - 2-puntssluiting met sleutelslot - Natuurlijke ventilatie met thermische zekering voorzien op het dak.

AS90C2P

Ve n

t

tie op he

AS902P

ak td

ila

AS901P

Witte deuren

OPTIE GEFORCEERDE VENTILATIE CV012 OF CFVA - PAGINA 97

DWERE

N

Ref.

Type producten

A S9 01P A S9 02 P

Ontvlambare producten

A S9 0 C2 P G efor cee r de ve ntilatie ( K ijk op pagina 97 )

Deur(en)

Afmetingen (L x B x H in mm)

Stockagecapaciteit (in L)

Totale opvang (in L)

1

635 x 615 x 18 8 0

13 0

38

2

1135 x 615 x 18 8 0

2 50

77

2

1135 x 615 x 10 8 0

115

65

Verbindingsset + keuze: CV012 (ventilatiedoos) of CFVA (ventilatie- en filtratiedoos, inclusief 1 filter)

90

ek

O

SH

eur

FM,

d

AN

D

BR

A, e A n NFP

Uitrusting 3 verstelbare opvangleggers 1 vloerbak 2 verstelbare opvangleggers 1 vloerbak

g

Extra legger E T S 070 ETS080 ETS080

f

K ASTEN / VUURVAST 90’


absorberen reinigen

K ASTEN / VUURVAST 90’ COMPARTIMENTKASTEN AS902P2C

AS902P4C

N

O

ek

eur

FM,

SH

A, e A n NFP

g

Compartimentkasten - andere kasten verkrijgbaar op aanvraag Ref.

Type producten

Deur(en)

Compartiment

Afmetingen (L x B x H in mm)

Stockagecapaciteit (in L)

Totale opvang (in L)

Uitrusting

2 verstelbare opvangleggers, 2 vloerbakken O nt v la m ba a r 6 verstelbare opvangleggers, 2 2 2 x 120 2 x 38 A S9 02 P 2C Cor r osief 2 vloerbakken Tox isch 1135 x 615 x 18 8 0 4 verstelbare opvangleggers, 2 4 4 x 55 4 x 26 A S9 02 P4C 4 vloerbakken ETS70P : oplegger in PVC - ETSCA070P : extra opvangbak in PVC, te plaatsen op een legger of een bak Accessoires (L 485 x P 405 mm) 1

A S9 01P 2C

2

635 x 615 x 18 8 0

2 x 55

2 x 26

Extra legger E T S 070 E T S 070 E T S 070

Kasten met schuiflades - Mogelijk met 4, 5 of 6 lades Ref.

Type producten

A S9 01P4T A S9 01P5T A S9 01P6T Ontvlambare producten A S9 02 P4T A S9 02 P5T A S9 02 P6T G efor cee r de ve ntilatie ( K ijk op pagina 97 )

Deur(en)

Afmetingen (L x B x H in mm)

Stockagecapaciteit (in L)

Totale opvang (in L)

1

635 x 615 x 18 8 0

13 0

60

2

1135 x 615 x 18 8 0

2 50

14 0

Verbindingsset + keuze: CV012 (ventilatiedoos) of CFVA (ventilatie- en filtratiedoos, inclusief 1 filter)

91

Uitrusting 4 5 6 4 5 6

schuif lades schuif lades schuif lades schuif lades schuif lades schuif lades

Extra legger -

behandeling bescherming

DWERE

d

AN

D

BR

men

AS902P5T

opsl ag grote hoeveelheden

AS901P5T

afsluitsyste -

SCHUIFLADES

bulkopsl ag

stock age veiligheidsopsl ag en sécurité

opvang

AS901P2C


K ASTEN / OPSL AGK AST VOOR LITHIUM - ION BAT TERIJEN Het opslaan van Lithium Ion batterijen is niet zo onschuldig als het lijkt. Lithium-ion batterijen worden vaak gebruikt in draagbare elektrische gereedschappen, elektrische fietsen, laptops , telefoons, enz. Dit vereist een adequate benadering en veiligheidsoplossing om mensen en het milieu te beschermen tegen de intrinsieke gevaren en veiligheidsrisico’s. Als veiligheidsoplossing bieden wij een veiligheidskast aan voor het laden en stockeren van lithium-ion batterijen om brand- en explosierisico’s in kantoorgebouwen, winkelcentra, scholen, parkeerterreinen, technische ruimten, magazijnen, bouwplaatsen enz. te verminderen.

GEVAREN LITHIUM-ION BATTERIJEN • Brand - Door thermische of elektronische belasting kunnen gevaarlijke gassen vrijkomen die giftig zijn en brand veroorzaken. - Bij brand is het gebruik van water geen optie. Hier moet gebruik gemaakt worden van een Aerosol brandmiddel of zand. • Oxidatie - Lithium batterijen oxideren van binnenuit. Dit is het gevaarlijkst bij een volledig geladen of ontladen batterij. Door stijgende temperaturen neemt de oxidatie toe.

STOCKAGE Voor veiligheidsredenen worden lithium batterijen gestockeerd in een 90 minuten brandwerende kast. Bij de opslag maken we gebruik van actieve en passieve opslag

De FirePro ® blussystemen zijn bewezen geschikt voor de volgende EN-brandklassen: • A – vaste stoffen • B – vloeistoffen • C – gassen • E – branden elektriciteit (< 75 kV) • E – branden Lithium-Ion • F – olie & vetten

92

N

d

DWERE

eur ek

SH

O

AEROSOL BLUSMIDDEL

AN

FM,

• Passieve opslag Bij een passieve opslag onderscheiden we nieuwe en gebruikte accu’s. Deze worden best per niveau gescheiden gehouden.

BR

D

• Actieve opslag Bij een actieve opslag worden de accu’s opgeladen waarbij warmte ontstaat. Die warmte kan omslaan in hitte en brand veroorzaken.

A, e A n NFP

g


absorberen reinigen

BWLIT2

90 min brandwerende opslagkast Inclusief doorvoer voor stroomvoorziening en 4 legborden + Droogaerosol Firepro blussysteem geactiveerd middels temperatuurdetectie.

90 min brandwerende opslagkast Inclusief doorvoer voor stroomvoorziening en 4 legborden + Droogaerosol Firepro blussysteem geactiveerd middels rookdetectie met brandalarmsysteem Voorzien van een audio en visueel alarm, mogelijkheid om aan te sluiten op uw bestaande brandcentrale.

Activering van de Firepro bulb unit bij temperatuur van 79°C Waarschuwingssymbool

Productkenmerken: Kan worden verbonden met andere alarmsystemen Activering va de Firepro via rookmelder Waarschuwingssymbool

Rookdetector

afsluitsyste -

Audio en visueel alarm

men

Branddetectie systeem

Firepro blussysteem

WENST U MEER INFORMATIE OMTRENT DE OPSLAGKAST EN FIREPRO SYSTEEM? CONTACTEER JOHAN@EMPTEEZY.BE

Versterkte geperforeerde legborden – Draagvermogen 80 kg per legbord

93

behandeling bescherming

Geen verbinding met extern alarmsysteem

opsl ag grote hoeveelheden

Productkenmerken:

opvang

BWLIT1

stock age veiligheidsopsl ag en sécurité

2 UITVOERINGEN

bulkopsl ag

K ASTEN / OPSL AGK AST VOOR LITHIUM - ION BAT TERIJEN


K ASTEN / CORROSIE VE STOFFEN Rotatiegegoten kasten uit zuiver polyethyleen - Opvang aan de onderkant van de kast en bij bepaalde leggers - Manuele sluiting met sleutelslot- Verwijderbare leggers.

PDS

PDSD

PWC4

PWSD

PWS

Ref.

Type producten

Deuren

PDS

0

PDS D

1

PWS

Corrosief

0

PWS D

1

PWC 4

1

Afmetingen (L x B x H in mm)

Stockagecapaciteit (in L)

Totale opvang (in L)

Uitrusting

640 x 580 x 1180

100

48

1 rolstandaard (L 40 cm), 1 legger

640 x 580 x 980

100

48

1 legzone bovenaan 1 legger

640 x 725 x 1075

100

45

1 legzone bovenaan 1 legger, 4 wielen, 1 handvat achteraan

94


absorberen reinigen

K ASTEN / CORROSIE VE STOFFEN PSC2Y

PSC1Y

stock age veiligheidsopsl ag en sécurité

opvang

PSC1YR Met wielen

PSC4B PSC3B Zonder legger

Type producten

P SC1Y

Afmetingen (L x B x H in mm)

Stockagecapaciteit (in L)

Totale opvang (in L)

Uitrusting

534 x 420 x 990

60

30

2 leggers

P SC1Y R

534 x 420 x 1140

60

30

2 leggers

P SC2Y

640 x 570 x 1650

140

70

2 leggers

740 x 920 x 1835

200

225

P SC3B

Corrosief

P SC 4 B

740 x 920 x 1835

200

225

P SC5B

740 x 920 x 1520

200

100

95

1 rooster 1 legger en 1 rooster 1 legger en 1 rooster

opsl ag grote hoeveelheden

Ref.

behandeling bescherming

men

afsluitsyste -

bulkopsl ag

PSC5B


BESTAAT IN 30’ EN 90’ PAGINA’S 89 en 91

K ASTEN / MEERDERE PRODUC TEN

Compartimentkasten voor ontvlambare, corrosieve en toxische producten -Vervaardigd uit enkelwandig staal- Manuele sluiting met sleutelslot - Leggers in hoogte verstelbaar - Ventilatie-inlaat op elke deur en uitgang aan de bovenzijde.

COMPARTIMENTKASTEN ASC2P

VENSTERDEUREN

ASC1PV

Totale opvang (in L)

Uitrusting

2 x 55

2 x 35

4 leggers (staal) met 2 opleggers PVC, 1 stalen bak en 1 PVC-bak

3 x 30

3 x 30

3 leggers (staal) met 1 opleggers PVC, 2 stalen bakken en 1 PVC-bak

1

150

40

3 leggers (staal) , 1 stalen bak

4

4 x 55

4 x 39

8 leggers (staal) met 2 opleggers PVC, 3 stalen bakken en 1 PVC-bak

2 x 130

2 x 46

6 leggers (staal), 2 stalen bakken

Type producten

Compartimenten

A SC2 P

Zuren - Basen

2

A SC3P

Zuren - Basen Toxisch

3

A SC 4 P A SC2 PV

Toxisch of ontvlambaar Zuren - Basen - Toxisch ontvlambaar Toxisch ontvlambaar

G efor cee r de ve ntilatie ( K ijk op pagina 97 )

ASC2PV

Stockagecapaciteit (in L)

Ref.

A SC1PV

ASC4P

ASC3P

Afmetingen (L x B x H in mm)

560 x 545 x 1825

1100 x 545 x 1825

2

Verbindingsset + keuze: CV012 (ventilatiedoos) of CFVA (ventilatie- en filtratiedoos, inclusief 1 filter)

96


PAGINA 100

BINNEN

Kasten uit dubbelwandig staal voor opslag van gasflessen type B50 - 30 minuten vuurvast - Deur(en) met sleutelslot (manueel)Ventilatie-inlaat en -uitlaat met thermische zekering - Regelbare poten voor nivellering - Verplaatsbaar met transpallet (leeg). Conform de norm EN14470-2

ABG1P opvang

ABG2P

absorberen reinigen

VOOR BUITENOPSLAG ZIE

K ASTEN / GASFLESSEN

AN

DWERE

N

D

BR

stock age veiligheidsopsl ag en sécurité

Optie : Horizontale bevestigingsrail.

EN

14 4 7 0 -

2

Afmetingen (L x B x H in mm)

Stockagecapaciteit

1

660 x 665 x 2055

2 flessen

2

1200 x 665 x 2055

4 flessen

ABG009 : horizontale bevestigingsrail (ABG1P) ABG010 : horizontale bevestigingsrail (ABG2P) ABG020 : toegangshelling

EN 14470-2 - EN 1363-1

OPTIE GEFORCEERDE VENTILATIE K RC

CV012

CF VA

FCA030

GEFORCEERDE VENTILATIE Ref.

Type producten

K RC C V012 C F VA FC A030

Alle kasten met ventilatie-inlaat en -uitlaat in DN100

Afmetingen (L x B x H in mm)

Uitrusting

Ø100 x 1000

Verbindingselementen: flexibel omhulsel, klemmen, schroeven

260 x 245 x 235

Ventilatiekast - staal - 215 m3 / h - IP44 - 55,5 dB (A) - 220V

462 x 296 x 330

Ventilatie- en filterkast met «polyvalent» filter inbegrepen Staal - 86 m3 / uur - IP20 - 43 dB (A) - 220V

Ø150 x 150

«Veelzijdig» koolstoffilter. Minimaal één keer per jaar vervangen

97

men

Homologatie :

Opties

afsluitsyste -

A BG2 P

Gasflessen Binnenopslag

Deur(en)

behandeling bescherming

A BG1P

Type producten

opsl ag grote hoeveelheden

Ref.

bulkopsl ag

Optie : toegangshelling


VEILIGHEIDSRECIPIËNTEN STOCKEREN EN TRANSPORTEREN (UN - ADR)

Type producten: ontvlambaar of corrosief JBF

Type producten: koolwaterstoffen

BSB

JER

JPE ENT012

Ø 120

ENT016

Ø 160

JERBV

tuit

Ref.

Materiaal

Afmetingen: (in mm)

Capaciteit (in L)

Ref.

Ø 110 x H210

1

JER10L

Ø 130 x H270

2

JER20L

JER05L

Flacons BSBF1L BSBF2L BSBF5L JBF5L JBF10L JBF20L

ongepolijst RVS

Ongepolijst RVS

Ø 165 x H380 Jerricans 210 x 130 x H290

5

370 x 130 x H280

10

340 x 175 x H470

20

JERBV

Geschilderd staal 120 x 310 x H230 binnen- en 165 x 345 x H275 buitenzijde ovengebakken 160 x 360 x H480 Staalplaat

JPE05L

5

JPE10L

Afmetingen: (in mm)

Materiaal

Polyethyleen

JPE20L

Capaciteit (in L) 5 10 20

170 x 30 x H290

-

330 x 180 x H180

5

330 x 180 x H320

10

330 x 240 x H380

20

FM en TÜV-goedkeuring

STOCKEREN EN VERDELEN

Type producten: corrosief

Type producten: ontvlambaar JUB

JU

JUENT Ø 13 x 286 mm

Réf

Materiaal

JUB4A

Geschilderd & gegalvaniseerd staal

JUB9A JUB19A

Afmetingen: (in mm)

Capaciteit (in L)

Réf

Ø 240 x H280

4

JU 9A

Ø 300 x H290

9

JU 19A

Ø 300 x H430

19

FM-goedkeuring

FM en TÜV-goedkeuring

98

Materiaal Polethyleen en inox

Afmetingen: (in mm)

Capaciteit (in L)

273 x 362

9

324 x 406

19


absorberen reinigen

VEILIGHEIDSRECIPIËNTEN STOCKEREN EN VERDELEN

Type producten: ontvlambaar of corrosief JBV

BSBV

Ref

Afmetingen: (in mm)

Materiaal

Capaciteit (in L)

BSBV2L BSBV5L

Ongepolijst RVS

Ø 110 x H238

1

Ø 130 x H295

2

Ø 165 x H400

5

Jerricans JBV5L JBV10L JBV20L

Ongepolijst RVS

210 x 130 x H280

5

370 x 130 x H280

10

340 x 175 x H470

20 stock age veiligheidsopsl ag en sécurité

FM en TÜV-goedkeuring

VERWIJDERING

JUP

Afvalemmer - ontvlambare producten

JUP38A JUP53A

Geschilderd & gegalvaniseerd staal

JUP79A

Capaciteit (in L)

Ø 302 x H403

23

Ø 354 x H464

38

Ø 408 x H514

53

Ø 467 x H595

79

BEVOCHTIGEN

WEKEN

Type producten: ontvlambaar

Type producten: ontvlambaar

Veiligheidscontainers met pomp en vlamdover om vodden te bevochtigen.

Veiligheidscontainers voor het weken en reinigen van onderdelen. Uitgerust met een smeltlijm, automatische sluiting in geval van brand.

JUT

Referentie

Materiaal

Afmetingen: (in mm)

Capaciteit (in L)

Referentie

Materiaal

Afmetingen: (in mm)

Capaciteit (in L)

JUH1A JUH2A JUH4A

Geschilderd & gegalvaniseerd staal

Ø 185 x H143 Ø 185 x H187 Ø 185 x H267

1 2 4

JUT4A JUT8A JUT30A

Geschilderd & gegalvaniseerd staal

Ø 238 x H140 Ø 238 x H254 Ø 397 x H362

4 8 30

99

opsl ag grote hoeveelheden

behandeling bescherming

JUH

men

JUP23A

Afmetingen: (in mm)

afsluitsyste -

Materiaal

bulkopsl ag

Poubelle Referentie

opvang

Flacons BSBV1L


VOOR BINNENOPSLAG

SCHUTTING VOOR GASFLESSEN

BUITEN

ZIE PAGINA 97

ZONDER VLOER Algemene kenmerken : - Vervaardigd uit gegalvaniseerd staal - Dak - Enkele of dubbele draaideur

- Vergrendeling met sleutel en handvat - Bevestigingspunten in de grond - Geleverd in kit met montagehandleiding

ABT010

Referentie

Stockage van

Afmetingen (L x B x H in mm)

Gewicht (in kg)

ABTGS016

16 flessen B50

1085 x 1085 x 2060

124

ABTGS032

32 flessen B50

2100 x 1085 x 2180

201

ABTGS048

48 flessen B50

2100 x 1500 x 2180

222

ABTGS060

60 flessen B50

2400 x 1500 x 2180

250

ABTGS078

78 flessen B50

3100 x 1500 x 2180

290

ABTGS104

104 flessen B50

3100 x 2100 x 2180

349

(Fles B50 : Ø 220 mm)

10 0

Optie

ABT010 : Scheidingsstaaf met ketting.


BUITEN

MET VLOER Algemene kenmerken : - Vervaardigd uit gegalvaniseerd staal - Met multiplex vloer (laadvermogen 1000 kg / m2) - Dak - Enkele of dubbele draaideur - Vergrendeling met sleutel en handvat

absorberen reinigen

SCHUTTING VOOR GASFLESSEN

afsluitsyste -

bulkopsl ag

stock age veiligheidsopsl ag en sécurité

opvang

- Met vorkbeugel (voor vorkheftruck) - Geleverd en gemonteerd

ABT020

Stockage van

Afmetingen (L x B x H in mm)

Gewicht (in kg)

ABTG016

16 flessen B50

1085 x 1090 x 2115

210

ABTG032

32 flessen B50

2115 x 1155 x 2260

365

ABTG045

45 flessen B50

2115 x 1570 x 2260

432

ABTG060

60 flessen B50

2535 x 1575 x 2260

484

ABTG078

78 flessen B50

3135 x 1570 x 2260

583

ABTG104

104 flessen B50

3135 x 2170 x 2260

777

(Fles B50 : Ø 220 mm)

101

Optie

ABT020 : Scheidingsstaaf met ketting. ABT030 : oprit

opsl ag grote hoeveelheden

Referentie

behandeling bescherming

men

ABT030


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.