Page 1

KEΦAΛAIO 1

1


φίλη, ρεί να γαπητή A / ε σου μπο ίλ ια φ ρ έ έ χ τ η α υ στ Αγαπ ωση πο κρατάς ε περίπτ σ υτό που α ς ό ιο γ δ ο η τ ά δ εφθείς Το φυλλ ύτιμος ο να επισκ νας πολ έ ο ί γ ε ό θ λ ιχ ε ε τ αποδ ιονδήπο ί να ί για οπο ε τ σ ν μπορε ια . ο ε ς λ η λ χρ ν έ ή μ ιλ ο τ τ σου. μείο Μυ η που σ συγγενή Νοσοκο ιο ερίπτωσ ο π π ν ά η κ τ η στο ε για το για Διοίκησ ι σένα είτ α Φύλαξέ κ ια ι γ ο ε ν ίτ ε δύο ιαστεί, ε εργαζόμ σου χρε ουμε για ρά μας σ υ ε ιώ λ α π β ν ε β ό τη α σε δια Εμείς απ λουμε ν έ θ δου ίο ε μ ού επιπέ λ η ψ Nοσοκο υ ι ε ς διαθέτ ς και τα: ομείο μα ό, καθώ κ πράγμα ικ ο π σ ο ω Ν σ ρο ευτική , ότι το η θεραπ ι λοιπό π τ α ισ κ π Πρώτον ό ιό ικ ξ τ υ ια Νοσηλε γυώντα , που εγ Ιατρικό, ό μ ισ λ π από ο εξο ,τι περνά ό σύγχρον ε μ υ ο πιση. ι θα κάν δυνατή λύτερη ίς οι ίδιο αντιμετώ α ε κ μ ε ν ι η τ τ ό ε υμ ερον, στείς τις αράσχο Και δεύτ ση χρεια α σου π ω ν τ ίπ ια ρ γ ε ς π α δήποτε το χέρι μ σε οποια η σ η μ τ έ ίου ας. εξυπηρ σοκομε ο N ηση υ ο τ ίες H Διοίκ υπηρεσ υ οκομείο ου Νοσ τ ό ικ π ροσω 011 Mάιος 2 και το π

2


1

H ΔIOIKHΣH KAI TO ΠPOΣΩΠIKO TOY NOΣOKOMEIOY Διοικητική οργάνωση Το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, ανήκει στη 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου και εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας. Διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο και το οργανόγραμμά του έχει ως εξής: ΔIOIKHTIKO ΣYMBOYΛIO

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΔIOIKHTHΣ

Δ/NΣH NOΣHΛEYTIKHΣ YΠHPEΣIAΣ

Δ/NΣH IATPIKHΣ YΠHPEΣIAΣ

Δ/NΣH ΔIOIKHTIKHΣ YΠHPEΣIAΣ

YΠOΔ/NΣH TEXNIKHΣ YΠHPEΣIAΣ

YΠOΔ/NΣH ΔIOIKHTIKHΣ YΠHPEΣIAΣ

Στον αύλειο χώρο της κεντρικής εισόδου του Νοσοκομείου λειτουργεί Γραφείο Πληροφοριών, στο οποίο μπορείτε να απευθύνεστε.

EΠOΠTEYOMENOI ΦOPEIΣ TOY ΓENIKOY NOΣOKOMEIOY MYTIΛHNHΣ KENTPO YΓEIAΣ ANTIΣΣAΣ KENTPO YΓEIAΣ KAΛΛONHΣ

NOΣHΛEYTIKH ΣXOΛH BOHΘΩN NOΣHΛEYTΩN ΓENIKO NOΣOKOMEIO MYTIΛHNHΣ

KENTPO YΓEIAΣ ΠOΛIXNITOY KENTPO YΓEIAΣ ΠΛΩMAPIOY

KΛHPOΔOTHMATA

3


1

Παρεχόμενες Υπηρεσίες Στο Νοσοκομείο παρέχονται υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (στα Τακτικά και Έκτακτα Εξωτερικά Ιατρεία) και υπηρεσίες δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας (νοσηλεία).

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ (Ισόγειο παλαιάς πτέρυγας)

ΠAΘOΛOΓIKO XEIPOYPΓIKO OΔONTIATPIKO ΔEPMATOΛOΓIKO NEYPOΛOΓIKO ΩTOPPINOΛAPYΓΓOΛOΓIKO (Ω.P.Λ.) OPΘOΠAIΔIKO OΦΘAΛMOΛOΓIKO ΓYNAIKOΛOΓIKO - MAIEYTIKO NEYPOXEIPOYPΓIKO ΔIABHTOΛOΓIKO

Το Tμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) και το Tμήμα Βραχείας Νοσηλείας βρίσκονται στο ισόγειο της Νέας Πτέρυγας.

ΠNEYMONOΛOΓIKO IATPEIO MAΣTOY IATPEIO YΠEPTAΣHΣ IATPEIO AΣΘMATOΣ ΘΩPAKOXEIPOYPΓIKO

Τα Ιατρεία Υπέρτασης και Άσθματος λειτουργούν κάθε Τρίτη και το Ιατρείο Μαστού κάθε Πέμπτη. Tο Θωρακοχειρουργικό Iατρείο λειτουργεί κάθε Δευτέρα στο Έκτακτο Oρθοπαιδικό Eξωτερικό Iατρείο.

4


IATPIKA TMHMATA

2

XEIPOYPΓIKO TOMEAΣ A΄και B΄ Xειρουργικό

2oς όροφος παλαιάς πτέρυγας

Γυναικολογικό - Μαιευτικό

1ος όροφος παλαιάς πτέρυγας

Νευροχειρουργικό

2ος όροφος παλαιάς πτέρυγας

Ορθοπαιδικό

2ος όροφος παλαιάς πτέρυγας

Ουρολογικό

2ος όροφος παλαιάς πτέρυγας

Οφθαλμολογικό

2ος όροφος νέας πτέρυγας

Ωτορρινολαρυγγολογικό (ΩΡΛ)

2ος όροφος νέας πτέρυγας

Αναισθησιολογικό

3ος όροφος νέας πτέρυγας

Χειρουργείο

3ος όροφος νέας πτέρυγας

ΨYXIATPIKOΣ TOMEAΣ Ψυχιατρική Kλινική Eξωτερικό Ψυχιατρικό Iατρείο Γραφείο Ψυχολόγου Iατροπαιδαγωγικό Kέντρο

Bρίσκεται εκτός Nοσοκομείου, στην οδό Aλκαίου 29, Mυτιλήνη

5


2

ΠAΘOΛOΓIKOΣ TOMEAΣ A΄και B΄ Παθολογικό Aιματολογικό Γαστρεντερολογικό

Iσόγειο παλαιάς πτέρυγας / Iσόγειο νέας πτέρυγας Iσόγειο νέας πτέρυγας Iσόγειο παλαιάς πτέρυγας

Παιδιατρικό

Iσόγειο νέας πτέρυγας

Kαρδιολογικό

1ος όροφος νέας πτέρυγας

Πνευμονολογικό

1ος όροφος νέας πτέρυγας

Oγκολογικό

1ος όροφος νέας πτέρυγας

Mονάδα Tεχνητού Nεφρού (M.T.N.)

1ος όροφος νέας πτέρυγας

Mονάδα Mεσογειακής Aναιμίας

1ος όροφος νέας πτέρυγας

Mον. Eντατικής Θεραπείας (M.E.Θ.)

2ος όροφος νέας πτέρυγας

EPΓAΣTHPIAKOΣ TOMEAΣ A΄/ B΄Aκτινοδιαγνωστικό

Iσόγειο παλαιάς πτέρυγας / Iσόγειο νέας πτέρυγας

Αιμοδοσία

1ος όροφος νέας πτέρυγας

Αξονικός Τομογράφος

Iσόγειο παλαιάς πτέρυγας

Υπέρηχος

Iσόγειο νέας πτέρυγας

Βιοχημικό

1ος όροφος νέας πτέρυγας

Κυτταρολογικό

1ος όροφος νέας πτέρυγας

Μικροβιολογικό

1ος όροφος νέας πτέρυγας

Παθολογοανατομικό

1ος όροφος νέας πτέρυγας

ΦYΣIOΘEPAΠEYTHPIO ΦAPMAKEIO KOINΩNIKH YΠHPEΣIA

6

Iσόγειο παλαιάς πτέρυγας Iσόγειο παλαιάς πτέρυγας Iσόγειο νέας πτέρυγας


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙEΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

3

Στα Τακτικά Eξωτερικά Ιατρεία (Ε.Ι.) ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 9.00 – 13.00 Για να εξεταστείτε πρέπει να κλείσετε προηγουμένως ραντεβού στο αντίστοιχο με την πάθησή σας Εξωτερικό Ιατρείο τηλεφωνικά, στο 22510-21111, ή να απευθυνθείτε στη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων (ισόγειο παλαιάς πτέρυγας). Την ημέρα τού ραντεβού θα προσκομίσετε στη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων το ασφαλιστικό σας βιβλιάριο για να ενημερωθείτε για τις διαδικασίες πληρωμής του Εξέταστρου (5€ σήμερα), ανάλογα με τον ασφαλιστικό σας φορέα, και για να παραλάβετε το Δελτίο Εξέτασης. Αν ζητήσετε γνωμάτευση από το γιατρό που σας εξέτασε και θέλετε να τη χρησιμοποιήσετε σε άλλη Υπηρεσία, πρέπει να την προσκομίσετε στη Γραμματεία του Νοσοκομείου (πίσω από το Κυλικείο) για να σφραγιστεί.

Στο Tμήμα Eπειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Όλο το 24ωρο Οι τυχόν εξετάσεις στις οποίες θα υποβληθείτε γράφονται σε Δελτίο από το γιατρό που σας ανέλαβε και πληρώνονται με την επίδειξή του, ανάλογα με τον ασφαλιστικό σας φορέα, στο Ταμείο που λειτουργεί έξω από το Τ.Ε.Π.. Αν μετά την εξέταση στο Τ.Ε.Π. ακολουθήσει εισαγωγή σας στο Νοσοκομείο, μπορείτε να λάβετε πίσω τα χρήματα των εξετάσεων, εφόσον είστε ασφαλισμένος, με αίτησή σας, την οποία υποβάλλετε στη Γραμματεία του Νοσοκομείου.

Το Τ.Ε.Π. του Νοσοκομείου λειτουργεί όλο το 24ωρο και δέχεται έκτακτα και επείγοντα περιστατικά. Στην περίπτωση που χρειαστείτε ασθενοφόρο για τη μεταφορά σας, πρέπει να καλέσετε το 166.

7


4

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - EΞAΓΩΓH ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Διαδικασίες εισαγωγής στο Nοσοκομείο

Στο ισόγειο της παλαιάς πτέρυγας λειτουργούν Γραφεία Eλεγκτών ΙΚΑ και ΟΓΑ.

8

Τα έγγραφα που θα σας ζητηθούν είναι: Αστυνομική ταυτότητα ή Διαβατήριο. Βιβλιάριο Υγείας του ασφαλιστικού σας φορέα. Επιπλέον θα πρέπει να γνωρίζετε το Α.Φ.Μ., τη Δ.Ο.Υ. που υπάγεστε και το Α.Μ.Κ.Α. σας. Μετά την εισαγωγή σας ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα, πρέπει να προσκομίσετε στο Τμήμα Κίνησης Ασθενών (ισόγειο παλαιάς πτέρυγας) το ασφαλιστικό σας βιβλιάριο, θεωρημένο για το τρέχον έτος. Στο γραφείο αυτό θα ενημερωθείτε για τις διαδικασίες πληρωμής της νοσηλείας σας, ανάλογα με τον ασφαλιστικό σας φορέα και τη θέση του θαλάμου νοσηλείας που επιθυμείτε. Οι ξένοι υπήκοοι πρέπει επιπλέον να προσκομίσουν την άδεια παραμονής, ή δελτίο ασύλου, ή δελτίο πρόσφυγα, ή πράσινη κάρτα. Οι τουρίστες πρέπει επιπλέον να προσκομίσουν την κάρτα Ευρωπαϊκής Ένωσης ή την ιδιωτική τους ασφάλιση.


Διαδικασίες εξόδου από το Nοσοκομείο Φεύγοντας από το Νοσοκομείο (μετά από νοσηλεία), δεν πρέπει να ξεχάσετε τα ακόλουθα: Εξιτήριο Βιβλιάριο υγείας Απόδειξη του λογαριασμού σας (εφόσον υπάρξουν οικονομικές υποχρεώσεις) Απόδειξη της αποκλειστικής νοσοκόμας (αν χρησιμοποιήσατε) Βεβαίωση «χρήσης υπηρεσιών» αποκλειστικής νοσοκόμας (αν χρησιμοποιήσατε), υπογεγραμμένη από το Διευθυντή της Κλινικής που νοσηλευτήκατε και επικυρωμένη από το Διοικητικό Διευθυντή Προσωπικά αντικείμενα

4

Ο θεράπων ιατρός υπογράφει το έντυπο του Εξιτηρίου του ασθενούς μετά το πέρας της νοσηλείας του. Το έντυπο του εξιτηρίου μαζί με το Βιβλιάριο παραδίδονται στο Τμήμα Κίνησης Ασθενών όπου και τακτοποιούνται τυχόν οικονομικές υποχρεώσεις (εφόσον δεν καλύπτονται από τον ασφαλιστικό του φορέα). Τα νοσήλια εξοφλούνται την ημέρα εξόδου του νοσηλευομένου, από τις 8:00 έως τις 14:00, στο Ταμείο του νοσοκομείου. Σε περιπτώσεις Κυριακών ή εορτών, η εξόφληση γίνεται την προηγούμενη εργάσιμη μέρα, συμπεριλαμβανόμενου του Σαββάτου. Το δελτίο παροχής υπηρεσιών (απόδειξη) που θα πάρετε από το Ταμείο κατά την εξόφληση του λογαριασμού, να το κρατήσετε για την εφορία σας. Για τη διευκόλυνσή σας, στο ισόγειο της παλαιάς πτέρυγας του Νοσοκομείου λειτουργούν δυο (2) ΑΤΜ της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος και της Τράπεζας Πειραιώς, συνδεδεμένα με το σύστημα ΔΙΑΣ.

9


4

Διανυκτέρευση Συνοδών - Αποκλειστική Νοσοκόμα Απαγορεύεται η διανυκτέρευση των επισκεπτών στους θαλάμους νοσηλείας όλων των θέσεων. Η διανυκτέρευση συνοδού επιτρέπεται μόνο με την έγκριση του θεράποντα ιατρού, που υπογράφει το Ειδικό Έντυπο Άδειας Παραμονής Συνοδού, το οποίο χορηγείται από την Προϊσταμένη του Τμήματος που νοσηλεύεστε. Εάν επιθυμείτε την παρουσία αποκλειστικής νοσοκόμας, μπορείτε να το ζητήσετε: Κ αθημερινές πρωινές ώρες (8.00 - 13.00), από το Γραφείο Αποκλειστικών (ισόγειο παλιάς πτέρυγας, τηλ. 22513 51381) Α πό την Υπεύθυνη Νοσηλεύτρια του τμήματος που νοσηλεύεστε τις απογευματινές/νυχτερινές ώρες, Σαββατοκύριακα και αργίες. Πληροφορίες για τη διαδικασία πληρωμής και τα δικαιολογητικά κάλυψης της δαπάνης από τον εκάστοτε ασφαλιστικό φορέα μπορείτε να λάβετε από το Γραφείο Αποκλειστικών. Η αμοιβή της αποκλειστικής νοσοκόμας καθορίζεται από το Νόμο.

Επισκεπτήριο Η ηρεμία των νοσηλευομένων αποτελεί πρωταρχικό μέλημά μας. Θα θέλαμε οι επισκέπτες και οι συνοδοί να γνωρίζουν: ο επισκεπτήριο επιτρέπεται από 11.00 έως 14.00 και από Τ 17.00 έως 21.00. Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας από 11.30 έως 12.30 και από 18.30 έως 19.00. ποφεύγετε την παραμονή στο θάλαμο περισσότεροι των Α δύο επισκεπτών ανά ασθενή ταυτόχρονα. Αποφεύγετε να έχετε μαζί σας παιδιά, γιατί υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης λοιμώξεων στους νοσηλευομένους, ιδιαίτερα στο Μαιευτικό Τμήμα. ην προκαλείτε θόρυβο. Οι ασθενείς έχουν ανάγκη ηρεμίας Μ και ησυχίας.

10


Χρήσιμες οδηγίες

4

Σ υνεργαστείτε με το Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου. Μην ξεχνάτε να αναφέρετε τα φάρμακα που τυχόν παίρνετε και τις θεραπείες στις οποίες έχετε υποβληθεί. Να έχετε πάντα το βιβλιάριο υγείας και ασφάλισης, τις εξετάσεις που τυχόν έχετε κάνει στο παρελθόν, καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο. Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας σας στο Νοσοκομείο θα χρειαστείτε ατομικά είδη υγιεινής και ένδυσης (πυτζάμες, παντόφλες κ.λπ.). Ιατρικές πληροφορίες για την πάθησή σας ζητάτε μόνο από τους γιατρούς του Τμήματος, τις ημέρες και ώρες που έχουν οριστεί από το Τμήμα. Προσωρινή έξοδος από το Νοσοκομείο για οποιονδήποτε λόγο απαιτεί γραπτή άδεια ιατρού και της Προϊσταμένης του Tμήματος στο οποίο νοσηλεύεστε. Απαγορεύεται η διατήρηση γλαστρών. Μη δέχεστε πολλά λουλούδια. Αποφεύγετε να δέχεστε γλυκά και άλλα τρόφιμα που μπορεί να μην είναι ενδεδειγμένα για την υγεία σας και προκαλούν προβλήματα στην υγιεινή και ασφάλεια του Nοσοκομείου.

Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του Νοσοκομείου. Οι παραβάτες διώκονται ποινικά.

Μην τηλεφωνείτε και μην επιτρέπετε να σας τηλεφωνούν σε ακατάλληλες ώρες, γιατί ανησυχείτε τους άλλους ασθενείς. ην κρατάτε μαζί σας μεγάλα χρηματικά ποσά ή αντικείΜ μενα αξίας. Για την απώλειά τους το Νοσοκομείο δεν φέρει ευθύνη. τακτοποίηση των οικονομικών υποχρεώσεων των ασθεΗ νών γίνεται ΜΟΝΟ στο Ταμείο του Νοσοκομείου, που σας παρέχει και τη σχετική απόδειξη (ισόγειο παλαιάς πτέρυγας). ΔΕΝ ΟΦΕΙΛΕΤΕ ΤΙΠΟΤA ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ. Απαγορεύεται αυστηρά η κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών σε όλους τους χώρους του Νοσοκομείου. Ο αμοιβαίος σεβασμός μεταξύ προσωπικού και ασθενών / συνοδών αποτελεί δείγμα πολιτισμού.

11


4

Κυλικείο Στον αύλειο χώρο του Νοσοκομείου λειτουργεί ιδιωτικό Κυλικείο. Στον κεντρικό δρόμο έξω από το Νοσοκομείο λειτουργεί ιδιωτικό ζαχαροπλαστείο και ανθοπωλείο.

Αυτόματα μηχανήματα πώλησης νερού, καφέ και αναψυκτικών Βρίσκονται στο ισόγειο της παλαιάς και νέας πτέρυγας, καθώς και στους ορόφους των κλινικών.

Ναός Στον αύλειο χώρο υπάρχει ναός. Επίσης ιερέας προσέρχεται στο Νοσοκομείο, αν ζητηθεί από τους ασθενείς ή τους οικείους, για τη Θεία Κοινωνία. Για να τον καλέσετε, απευθυνθείτε στο Γραφείο Νοσηλευτών του Tμήματος που νοσηλεύεστε.

12


ΠΡΟΣΒΑΣΗ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

5

Εκτελούνται δρομολόγια αστικών λεωφορείων από το κέντρο της Μυτιλήνης από και προς το Νοσοκομείο. Yπάρχουν επίσης ταξί έχω από την πρώτη είσοδο του Nοσοκομείου. Το Νοσοκομείο διαθέτει δυο εισόδους πρόσβασης. Η πρώτη βρίσκεται επί της οδού Ε. Βοστάνη 48 και η δεύτερη επί της οδού Θεοφίλου Xατζημιχαήλ και οδηγεί κατ’ ευθείαν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.). Από τη δεύτερη είσοδο θα οδηγηθείτε επίσης στο χώρο Στάθμευσης (Parking), όπου υπάρχει ειδικός χώρος για τους Επισκέπτες. Απαγορεύεται η στάθμευση σε οποιονδήποτε άλλο χώρο. Στην επόμενη σελίδα θα βρείτε σχεδιάγραμμα για την οδική πρόσβαση στο Νοσοκομείο. Μετά τις 21.00, η μοναδική είσοδος πρόσβασης στο Νοσοκομείο είναι αυτή που οδηγεί στα Τ.Ε.Π..

Η διεύθυνση του Nοσοκομείου είναι:

Ε. Βοστάνη 48, Μυτιλήνη - Τ.Κ. 81100 Ηλεκτρονική Αλληλογραφία: info@vostanio.gr Πληροφορίες για το Νοσοκομείο Μυτιλήνης μπορείτε επίσης να λάβετε από την ιστοσελίδα:

www.vostanio.gr

13


5

KEΦAΛAIO 1

E ίσοδος στην πόλη από Kαλλονή Eίσοδος στην πόλη από Mανταμάδο

14


XPHΣIMA THΛEΦΩNA Τηλεφωνικό Κέντρο Νοσοκομείου: 22510 - 57700

5

EKAB: 166 Διοικητής: 22510 - 24859 Δ/ντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας: 22510 - 47233 Δ/ντής Ιατρικής Υπηρεσίας: 22510 - 47527 Δ/ντής Διοικητικής Υπηρεσίας: 22510 - 28770 Ραντεβού για τα Εξωτερικά Ιατρεία: 22510 - 21111 Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων: 22510 - 29800 Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο: 22510 - 46774 Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών: 22513 - 51122 Γραφείο Ελεγκτή ΟΓΑ: 22513 - 51237 Γραφείο ΙΚΑ: 22510 - 44078

XPHΣIMA THΛEΦΩNA ΣTH MYTIΛHNH ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ: 22510 - 22220 ΚΤΕΛ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ: 22510 - 28873 ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ: 22510 - 46436 ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ: 22510 - 61490, 22510 - 61590 ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ: 108, 22510 - 47888 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ: 100, 22510 - 41911 ΑΣΦΑΛΕΙΑ: 22510 - 22012 ΤΡΟΧΑΙΑ: 22510 - 22030 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ: 199 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ: 22510 - 41505 ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ: 1502

15


6

Δικαιώματα Nοσοκομειακού Aσθενούς (Ν. 2071/92 ΦΕΚ 123/92 τ.A΄, άρθρο 47)

Για παράπονα ή παρατηρήσεις σε θέματα προάσπισης των δικαιωμάτων σας, παρακαλούμε να απευθύνεστε στο γραφείο του Διοικητή ή στο Διοικητικό Δ/ντή του Νοσοκομείου.

16

1. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα προσεγγίσεως στις υπηρεσίες του νοσοκομείου, τις πλέον κατάλληλες για τη φύση της ασθένειάς του. 2. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα της παροχής φροντίδας σε αυτόν με τον οφειλόμενο σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπειά του. Αυτή η φροντίδα περιλαμβάνει όχι μόνο την εν γένει άσκηση της ιατρικής και της νοσηλευτικής, αλλά και τις παραϊατρικές υπηρεσίες, την κατάλληλη διαμονή, την κατάλληλη μεταχείριση και την αποτελεσματική διοικητική και τεχνική εξυπηρέτηση. 3. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να συγκατατεθεί ή να αρνηθεί κάθε διαγνωστική ή θεραπευτική πράξη που πρόκειται να διενεργηθεί σε αυτόν. Σε περίπτωση ασθενούς με μερική ή πλήρη διανοητική ανικανότητα, η άσκηση αυτού του δικαιώματος γίνεται από το πρόσωπο που κατά νόμο ενεργεί για λογαριασμό του. 4. Ο ασθενής δικαιούται να ζητήσει να πληροφορηθεί ό,τι αφορά στην κατάστασή του. 5. Τ ο συμφέρον του ασθενούς είναι καθοριστικό και εξαρτάται από την πληρότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που του δίνονται. Η πληροφόρηση του ασθενούς πρέπει να του επιτρέψει να σχηματίσει πλήρη εικόνα των ιατρικών, κοινωνικών και οικονομικών παραμέτρων της καταστάσεώς του και να λαμβάνει αποφάσεις ο ίδιος ή να μετέχει στη λήψη αποφάσεων, που είναι δυνατόν να προδικάσουν τη μετέπειτα ζωή του. 6. Ο ασθενής ή ο εκπρόσωπός του σε περίπτωση εφαρμογής της παρ. 3, έχει το Δικαίωμα να πληροφορηθεί, πλήρως και εκ των προτέρων, για τους κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιασθούν ή να προκύψουν εξ αφορμής εφαρμογής σε αυτόν ασυνήθων ή πειραματικών διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων. Η εφαρμογή των πράξεων αυτών στον ασθενή λαμβάνει χώρα μόνο ύστερα από συγκεκριμένη συγκατάθεση του ίδιου. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να ανακληθεί από τον ασθενή ανά πάσα στιγμή. 7. Ο ασθενής πρέπει να αισθάνεται τελείως ελεύθερος στην απόφασή του να δεχθεί ή να απορρίψει κάθε συνεργασία του με σκοπό την έρευνα ή την εκπαίδευση. Η συγκατάθεσή του για τυχόν συμμετοχή του είναι δικαίωμά του και μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή . 8. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα, στο μέτρο και στις πραγματικές συνθήκες που είναι δυνατόν, προστασίας της ιδιωτικής του ζωής. Ο απόρρητος χαρακτήρας των πληροφοριών και του περιεχομένου των εγγράφων που τον αφορούν, του φακέλου των ιατρικών σημειώσεων και ευρημάτων, πρέπει να είναι εγγυημένος. 9. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα του σεβασμού και της αναγνωρίσεως σε αυτόν των θρησκευτικών και ιδεολογικών του πεποιθήσεων. 10. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να παρουσιάσει ή να καταθέσει αρμοδίως διαμαρτυρίες και ενστάσεις και να λάβει πλήρη γνώση των επ’ αυτών ενεργειών και αποτελεσμάτων.


ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

7

Στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης υπάγονται τα Κέντρα Υγείας (Κ.Υ.) Καλλονής, Πλωμαρίου, Άντισσας και Πολιχνίτου και τριάντα ένα (31) Περιφερειακά Ιατρεία (Π.Ι.). Τα Κ.Υ. και τα Π.Ι. καλύπτουν τις ανάγκες της υπαίθρου και παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Οι συνάδελφοί μας στα Κέντρα Υγείας και τα Περιφερειακά Ιατρεία διαθέτουν τόσο την εξειδίκευση και τον εξοπλισμό για να σας βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του όποιου καθημερινού προβλήματος υγείας και πρώτης περίθαλψης, όσο - και κυρίως τη διάθεση να σας εξυπηρετήσουν, έτσι ώστε να μην αναγκάζεσθε να μετακινείστε στο Νοσοκομείο όταν αυτό δεν είναι απαραίτητο. Πέρα από την πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα που παρέχουν οι γιατροί των Περιφερειακών Ιατρείων, παρακάτω παρουσιάζουμε συνοπτικά και τις εξειδικευμένες ιατρικές υπηρεσίες που παρέχουν τα Κέντρα Υγείας.

17


7

Στα Κέντρα Yγείας λειτουργούν ιατρεία: α) Παθολογίας β) Γενικής Ιατρικής γ) Παιδιατρικής δ) Οδοντιατρικής Επίσης λειτουργεί Μικροβιολογικό και Ακτινολογικό Εργαστήριο.

Κέντρο Yγείας Άντισσας Απέχει 29 χλμ. (40’) από το κέντρο του νησιού (Καλλονή) και 64 χλμ. (55’) μέσω Μεσότοπου. Από την πρωτεύουσα Μυτιλήνη απέχει 76 χλμ. (75’). Τηλ. Επικοινωνίας: 22530-56444. Περιφερειακά Ιατρεία Βατούσας: Ερεσού: Μεσοτόπου: Σιγρίου: Σκάλας Ερεσού:

22530-51213 22530-53221 22530-96221 22530-54404 22530-52132

Κέντρο Yγείας Kαλλονής Βρίσκεται 40 χλμ. βορειοδυτικά της πόλης της Μυτιλήνης. Τηλ. Επικοινωνίας: 22530-22222. Περιφερειακά Ιατρεία Αγ. Παρασκευής 22530-31250 Παρακοίλων 22530-94044 Σκουτάρου 22530-92222 Σκαλοχωρίου 22530-98310 Φίλιας 22530-98254 Συκαμινέας 22530-55215 Πέτρας 22530-41210 Μήθυμνας 22530-71333

18

Στύψης Μανταμάδου Άγρας Θερμής Ανεμώτιας Κάπης Παμφίλων

22530-91204 22530-61217 22530-95333 22510-71255 22530-98888 22530-93622 22510-32388


7

Κέντρο Yγείας Πλωμαρίου Από τη Μυτιλήνη απέχει 42 χλμ. Τηλ. Επικοινωνίας: 22520-32151. Περιφερειακά Ιατρεία Παπάδου 22510-82209 Ακρασίου 22520-22225 Παλαιοχωρίου 22520-93333 Πλαγιάς 22520-32044 Σκοπέλου 22510-82433

Αγιάσου Ιππείου Κ. Τρίτους Λουτρών

22520-22225 22510-93150 22510-93955 22510-91215

Κέντρο Yγείας Πολιχνίτου Βρίσκεται δυτικά της Αγιάσου και σε απόσταση 40 χλμ. από τη Μυτιλήνη. Τηλ. Επικοινωνίας: 22520-41111. Περιφερειακά Ιατρεία Βρίσας: 22520-61207 Bασιλικών: 22520-71095

19


20

Ενημερωτικό φυλλάδιο  

Ενημερωτικό φυλλάδιο για το νοσοκομείο "Βοστάνειο" Μυτιλήνης

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you