Page 1


K

ê ê ê êê êêêêê êê ê ê ê ê ê ê ê

êê

ê ê ê µια τετραετία προπτυχιακών ê êê êê ê ê ê êλάχιστον ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê σπουδών ή ένα µε δύο χρόνια µεταπτυχια-

ατ’ αρχήν, συγχαρητήρια για την επιτυχία σας. Είτε πρόκειται για επιτυχία στις Πανελλήνιες είτε για επιλογή σας µέσω συνέντευξης για ένα από τα µεταπτυχιακά τµήµατα, έχετε έρθει να σπουδάσετε σε µια πόλη όµορφη, πρωτεύουσα του τρίτου µεγαλύτερου και σίγουρα ενός πανέµορφου, νησιού του Αιγαίου. Πατρίδα του Πιττακού, ενός από τους επτά σοφούς της αρχαιότητας και των ποιητών Σαπφούς και Αλκαίου, χτισµένη αµφιθεατρικά πάνω στα ερείπια της αρχαίας πόλης, η Μυτιλήνη θα σας µαγέψει από κάθε άποψη, προσφέροντάς σας άπλετη θέα στα παράλια της Μικράς Ασίας. Είναι η έδρα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ενώ από φέτος πρόκειται να ενοποιηθεί µε τους υπόλοιπους 12 ∆ήµους του νησιού, σε έναν ενιαίο ∆ήµο Λέσβου. Έχει περίπου 40.000 µόνιµους κατοίκους, ενώ περίπου 5.000 είναι οι φοιτητές, οι καθηγητές και τα υπόλοιπα µέλη της Πανεπιστηµιακής Κοινότητας. Γρήγορα θα διαπιστώσετε από µόνοι σας πως, αν και σε … µικρογραφία, στη Μυτιλήνη έχετε όλες τις δυνατότητες για περιηγήσεις, διασκέδαση και ασχολίες για τον ελεύθερο χρόνο σας, όπως αυτές που

êêêê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê êêêêê

ê êê êê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê êêêêêê

êê

¶POTA™EI™ °IA ºOITHTE™ 2010-2011

κού προγράµµατος και αυτές είναι οι πρώτες µέρες σας στη Μυτιλήνη, σκέψη µας ήταν πως θα σας ήταν χρήσιµος ένας οδηγός σαν αυτόν που κρατάτε στα χέρια σας – ο τέταρτος κατά σειρά που κυκλοφορούµε, ειδικά για εσάς τους φοιτητές. Σε αυτόν θα βρείτε πληροφορίες για όλα όσα θα χρειαστείτε στα πρώτα σας βήµατα στην πόλη, από τις δυνατότητες που έχετε για φοιτητική στέγη και την εγγραφή σας στο Πανεπιστήµιο, µέχρι τις δυνατότητες που έχετε για διασκέδαση, αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, αλλά και εκδροµές τόσο στο υπόλοιπο νησί της Λέσβου, όσο και σε προορισµούς εκτός αυτής. Μέσα στις σελίδες του, θα βρείτε επιπλέον έναν πλούσιο κατάλογο από χρήσιµα τηλέφωνα, επαγγελµατιών που µπορεί να χρειαστείτε. Ελπίζουµε, έτσι, να αποδειχθεί ο οδηγός µας ένα χρήσιµο για εσάς εργαλείο, όχι µόνο το πρώτο αυτό διάστηµα, αλλά και για όλη τη φετινή χρονιά – µέχρι να πάρετε στα χέρια σας τον επόµενο, δηλαδή!

Καλή προσαρµογή και καλή… «φοιτητική ζωή» λοιπόν! ¶EPIEXOMENA

EȉÈ΋ ¤Î‰ÔÛË Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ «∂ÌÚfi˜»

EΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: M·ÓfiÏ˘ M·ÓÒÏ·˜ K›ÌÂÓ·: B·ÁÁÂÏÈÒ XÚËÛÙ›‰Ô˘ ¢ÈfiÚıˆÛË ÎÂÈ̤ӈÓ: N›ÎÔ˜ M¿ÁÂÈÚ·˜ Art Director: M˘ÚÙÒ ¶··‰¤ÏÏË M·Î¤Ù˜: M. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜, X. M·ÓÙ˙Ô˘Ú¿ÓË, X. ¶·Ú·Û΢·˝‰Ë˜ Y‡ı˘ÓÔ˜ EÌÔÚÈÎÔ‡: N›ÎÔ˜ M¿ÁÂÈÚ·˜ ¢È·ÊËÌÈÛÙÈÎfi TÌ‹Ì·: ª. ∫ÔÚ‰ÂÚ¿, K. æ·ÚÈ·ÓÔ‡, ∫. ªÔ˘Ù˙Ô˘Ú¤ÏÏË, §. AÓÂÌ¿˜, E. ™ÙÚ·‚ÔÛÎÔ‡ÊË ¶·Ú·ÁˆÁ‹-EÎÙ‡ˆÛË-BÈ‚ÏÈÔ‰ÂÛ›·: E¶IKOINøNIA §E™BOY A.E. EÊËÌÂÚ›‰· «∂ÌÚfi˜» K·Ú¿ TÂ¤, 81100 ª˘ÙÈÏ‹ÓË ∆ËÏ. 22510 41619 Fax 22510 27300 e-mail: info@emprosnet.gr ñ www.emprosnet.gr

¢È·Ó¤ÌÂÙ·È ‰ˆÚ¿Ó

|4

ê êê êêê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê êêêêê

ê êê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê θα είχατε και σε οποιαδήποτε πόλη της ê êêΕλλάδας. êêêê ê ê ê ê ê ê ηπειρωτικής ê ê ê ê ê êπου ê ê ê êετοιµάζεστε να περάσετε εδώ τουê ê êΜια

Καλωσήρθατε στη Μυτιλήνη!

êê

êê ê ê ê ê ê ê ê ê êêêêêê

• Kαλωσήρθατε στη Mυτιλήνη! • Oι παλιοί κάτι έχουν να σας πουν • Προσανατολισµός στη Mυτιλήνη • Xάρτης της πόλης της Mυτιλήνης • Xάρτης Πανεπιστηµίου Aιγαίου • Tο Πανεπιστήµιο και η πόλη • Ψάχνοντας το σπίτι που σας ταιριάζει • Eξοπλίζοντας το νέο σας σπίτι • Mια καλύτερη γνωριµία µε τη Mυτιλήνη • ∆ιασκεδάζοντας... • H γευστική Mυτιλήνη • Γεµίζοντας τον ελεύθερο χρόνο • Aποδράσεις εντός και εκτός νησιού • Kατάλογος επιχειρήσεων - καταστηµάτων

4 6 10 12 14 16 22 30 36 40 44 46 50 58


êê

µ·ÛÈÏÈ΋, ê êêεêτêêώêν,ê ê ê ê ê ê ê ê ê 2 0 ê ê ê ê êêêêê

Ίσως να νιώθετε κάπως … µόνοι

ê êê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê êοιê êεγγραêακόµη ê δεν έχουν αρχίσει ê ê ê êê êΓι’êêêêêαυτό ê ê ê ê êκιê εµείς, φέςê êσας. ê ê ê ê ê ê ê ê ê να σας βρούµε ê ê ê êφροντίσαµε

χέρια σας τον φοιτητικό µας οδηγό êêêêê φοιτήτρια ακόµα, ειδικά αν όταν πάρετε στα

êêêêêê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê µια … παρέα: τέσσερις φοιτητές ê ê ê ê êêêêê êêêêê

ê

ê êê êêê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê êêêêê

ê êê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê êêêêêê

Oι παλιοί... σας καλωσορίζουν

êê ê ê ê ê ê ê ê ê êêêêêê

του Πανεπιστηµίου Αιγαίου,

τρεις πιο «φρέσκοι» και ένας µεταπτυχιακός, σας υποδέχονται στη Μυτιλήνη και σας αφηγούνται σύντοµα τη δική τους εµπειρία από τις σπουδές τους και τη ζωή στην πόλη, εξηγώντας παράλληλα πόσο χρησίµευσε στους ίδιους ο οδηγός που κρατάτε στα χέρια σας.

Τµ ή µ α τ ο ς Κ ο ι ν ω ν ι ο λ ο γ ί α ς «Είχα πάρει στα χέρια µου το “Μυτιλήνη Enter” το 2008, όταν πρωτοήρθα για να σπουδάσω και µε είχε βοηθήσει πολύ. Είναι ένα εγχειρίδιο απαραίτητο για τους φοιτητές. Κι αυτό, γιατί περιλαµβάνει όλες τις δραστηριότητες που µπορείς να κάνεις, το πού µπορείς να πας, επιλογές διασκέδασης, αλλά και τα βασικά βήµατα για κάθε νέο φοιτητή, όπως το πού θα βρει σπίτι, από πού θα αγοράσει τα βασικά και απαραίτητα, κλπ. Πέρα από τις πρώτες µέρες, µου είχε χρησιµεύσει και µέσα στη χρονιά, µε χρήσιµα τηλέφωνα και δείχνοντάς µου από πού µπορώ να βγάλω εισιτήρια. Φέτος, µπαίνω στο τρίτο έτος της σχολής µου. Το Πανεπιστήµιο προσφέρει διάφορες δραστηριότητες, όπως η οµάδα χορού “Adagio”, ο χορευτικός σύλλογος “Ορφέας” και ο “Ερωτόκριτος” και σου δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξεις κοινωνικές επαφές. Η φοιτητική ζωή στη Μυτιλήνη είναι πολύ όµορφη. ∆εν λείπει τίποτα από τη νυχτερινή ζωή, ενώ το πιο ωραίο είναι η παρέα που έχω πλέον δηµιουργήσει. Αυτή, άλλωστε, είναι απαραίτητη.

Τελικά, έχουν δίκιο όσοι µου έλεγαν ότι “σε αυτό το νησί µε κλάµα έρχεσαι και µε κλάµα φεύγεις”… Γι’ αυτό και σε εσάς τους καινούριους, έχω να πω να µην απογοητεύεστε που αποµακρύνεστε από το σπίτι σας, από εδώ και πέρα αρχίζουν τα καλά!»

* Bασιλική

|6


ê

êê

ê ê êê ê ê ê ê ê ê ê êêê ê ê ê êêêê êêê ê ê êêê êêê ê ê êêê êêê ê ê êêê êêê ê ê ê êêê ê ê ê σας Oι παλιοί... ê καλωσορίζουν êêê ê êêê °ÈÒÚÁÔ˜, 2 8 ε τ ώ ν, µεταπτυχιακός φοιτητής Τµ ή µ α τ ο ς Π ε ρ ι β ά λ λ ο ν τ ο ς «Θυµάµαι όταν ήρθα στο νησί πριν δύο χρόνια για µεταπτυχιακό, το πόσο µε βοήθησε ο φοιτητικός οδηγός ειδικά τις πρώτες µέρες. Έπρεπε να τα κάνω όλα γρήγορα και δεν είχα ιδέα από Μυτιλήνη. Το βιβλιαράκι αυτό, πολύτιµο εγχειρίδιο για κάθε νέο φοιτητή – και όχι µόνο ενδεχοµένως – µου χρησίµευσε από το να προσανατολιστώ στην πόλη, να βρω σπίτι και να αγοράσω τα απαραίτητα, µέχρι και το πού θα βγω, πού θα φάω, πώς θα γεµίσω τον ελεύθερο χρόνο µου. Οι σπουδές µου εδώ, ήταν ενάµισης υπέροχος χρόνος, που θα µου µείνει αξέχαστος.

Το νησί είναι υπέροχο, να πάτε οπωσδήποτε εκδροµές, η πόλη είναι πανέµορφη και παρά το ότι είναι πρωτεύουσα νησιού, έχει τα πάντα. Τι να πω; Εγώ έµεινα, παρόλο που τώρα έχω τελειώσει τις σπουδές. Εύχοµαι το ίδιο τέλεια να περάσετε κι εσείς!».

êêê

ê êêêê ê ê ê ê ê ê ê ê ê êê ê ê ê ê ê ê ê êêê ê ê ê ê êêê ê ê êê


êê

™›ÌÔ˜,

êêêê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê êêêêê

«Η Μυτιλήνη και όλο το νησί, είναι µια χαρά για φοιτητική ζωή. Παρόλο που υπήρξαν φορές που χρειάστηκε να κάνω κάποια εξειδικευµένη αγορά και δεν τη βρήκα εδώ, ένας φοιτητής µπορεί να περάσει πολύ ωραία, συνδυάζοντας το διάβασµα µε εκδροµές στη φύση, έχοντας

ê ê êêê ê êê êê êêêêê ê ê ê ê ê ê ê

ê êê ê ê ê ê êΠê êο λ ι τ ι σ µ ι κ ή ς Τε χ ν ο λ ο γ ί α ς ê ê ê ê ê ê ê ê êêêêêê

2 0 ε τ ώ ν, φ ο ι τ η τ ή ς Τµ ή µ α τ ο ς Επιστηµών της Θάλασσας

ê êê êê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê êêêêêê

* Σίµος και την ευκαιρία να γνωρίσει και άλλους πολιτισµούς, περνώντας απέναντι στην Τουρκία. Μέσα σε τέσσερα – το µίνιµουµ – χρόνια, µπορείς να κάνεις πολλά διαφορετικά πράγµατα. Εγώ προσωπικά πήρα πολλές ιδέες από το φοιτητικό οδηγό “Μυτιλήνη Enter”.

Από την πρώτη κιόλας µέρα, µου έδειξε πώς να κινηθώ στην πόλη και µπόρεσα να τη γνωρίσω χωρίς να περπατάω άσκοπα. Από εκεί και πέρα, ότι κι αν χρειαστώ θα καταφύγω σ’ αυτόν. Ειδικά για εσάς τους πρωτοετείς, είναι ένα απαραίτητο εργαλείο».

|8

ê êê êêê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê êêêêê

ê êê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ª·Ú›·, ê ê ê ê ê ê ê ê êê 1 9ê êε τêώ ν,ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê φ οêιêτêή τêρ ι α Τµ ή µ α τ ο ς

Oι παλιοί... σας καλωσορίζουν

êê ê ê ê ê ê ê ê ê êêêêêê

«Μόνο τα καλύτερα έχω να πω για τη Μυτιλήνη και τις σπουδές µου µέχρι τώρα. Ήρθα για σπουδές πέρυσι και δεν µπορώ να πω, η αρχή ήταν λίγο δύσκολη µέχρι να προσαρµοστώ. Μου έλειπαν οι δικοί µου και οι φίλοι µου, αλλά µετά από λίγο καιρό είχα δεθεί αρκετά µε κάποιους συµφοιτητές µου και πλέον έχουµε γίνει ωραία παρέα. Η Μυτιλήνη έχει τα πάντα από άποψη διασκέδασης και ψυχαγωγίας, έχουµε κάνει και κάποιες εκδροµές έξω από την πόλη και είδαµε πως το νησί είναι πανέµορφο. Και µέσα στην πόλη είναι όλα κοντά, έτσι δεν κουράζεσαι και προλαβαίνεις να κάνεις πολλά πράγµατα.

Πρέπει να πω πως το “Μυτιλήνη Enter” µε βοήθησε πάρα πολύ πέρυσι που έπεσε στα χέρια µου, ειδικά τις πρώτες µέρες που έψαχνα σπίτι µαζί µε τους γονείς µου, αλλά και αργότερα για µέρη που θα µπορούσα να διασκεδάσω και για δραστηριότητες που θα µπορούσα να κάνω. Και έχει και πάρα πολλά χρήσιµα τηλέφωνα, απαραίτητα για όλη τη χρονιά. Σε εσάς που τώρα έρχεστε, έχω να ευχηθώ καλές σπουδές και σας συµβουλεύω να κρατήσετε το φετινό οδηγό για όλη τη χρονιά. Θα σας χρησιµεύσει!».


ê êê êêê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê êêêêê

ê êê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ¶Ï·Ù›· ™·ÊÔ‡˜ ê êê ê ê ê ê êστηê ê µέση της προκυê όλις φτάσατε και είναι απόλυτα ê êê ê Βρίσκεται ακριβώς ê êê ê êê ê êκαι λογικό να νιώθετε κάπως … ê ê ê êαποτελεί ê µαίας σήµα κατατεθέν ê ê ê ê χαµένοι. Μην ανησυχείτε,ê ένας ê Έχει πάρει τηντοονοµασία ê ê ê της. ê ê ê êτου από τους λόγους ύπαρξης αυτού οδηê ê ê ê άγαλµα της ποιήτριας Σαπφούςτηςπουαπόβρί-το ê ê ê ê ê ê ê êκαθοδηγήσει ê στην σκεται εκεί, αποτελώντας σηµείο συνάγού είναι και το να ê σας êδίνοντάς ê ê ê ê ê σας ê ê ê ê πόλη της Μυτιλήνης, ορισµέê ê ê ê ê ê ê êτης ντησης για πολλούς νέους – φοιτητές και ê ê που κάνουν πιο êσηµεία ê ê να βασικά ê ê ê ê µαθητές – της Μυτιλήνης. Ακριβώς πίσω ê ê ê ê ê êεύκολο ê ê ê êτον προσανατολισµό και συνδέο- της, άλλωστε, βρίσκονται κάποια από τα ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê νται µε µέσα µεταφοράς. Σύντοµα, µε το κεντρικά καφέ της πόλης, ενώ ακριβώς Προσανατολισµός στη Μυτιλήνη

êê ê ê ê ê ê ê ê ê êêêêêê

Μ

ê êê ê êê êê êêêêê ê ê ê ê ê ê ê

που θα χαλαρώσετε και θα αρχίσετε την περιπλάνηση, θα ανακαλύψετε πόσο γοητευτική είναι – πέρα από τη βόλτα στην προκυµαία – µια περιήγηση στα σοκάκια του Ιστορικού Κέντρου, αλλά και στις πολλές γειτονιές της πόλης, µε τα χαµηλά σπίτια και τις ολάνθιστες αυλές.

§ÈÌ¿ÓÈ ª˘ÙÈÏ‹Ó˘ Για όσους ήρθατε µε πλοίο, είναι προφανώς ήδη γνωστή η «είσοδος» αυτή στην πόλη. Από εδώ η Μυτιλήνη συνδέεται ακτοπλοϊκά µε την υπόλοιπη Ελλάδα και την Τουρκία, ενώ αποτελεί και δηµοφιλή προορισµό για απογευµατινή βόλτα µέχρι το φάρο στην άκρη του λιµενοβραχίονα. Μέσα στα όριά του, βρίσκεται και το ∆ηµοτικό Κολυµβητήριο της πόλης.

|10

µπροστά της, βρίσκεται και η πιο κοµβική στάση λεωφορείων εντός πόλης.

ÕÁÈÔ˜ £ÂÚ¿ÔÓÙ·˜ Ο επιβλητικός του τρούλος είναι ορατός σχεδόν από κάθε πλευρά της πόλης. Στο ύψος που βρίσκεται ο ναός ξεκινά ο δρόµος της κεντρικής αγοράς της Μυτιλήνης, η οδός Ερµού, η οποία διατρέχει όλη την πόλη, µέχρι το βόρειο τµήµα της, όπου βρίσκεται η περιοχή της Επάνω Σκάλας και το παλιό λιµάνι, καθώς και η βόρεια έξοδος της πόλης.

√‰fi˜ ∫·‚¤ÙÛÔ˘ Πηγαίνοντας προς την αντίθετη κατεύθυνση, στο ύψος της πλατείας «Κυπρίων Πατριωτών», η Καβέτσου είναι η αρχή του δρόµου που οδηγεί από το κέντρο της Μυτιλήνης µέχρι την περιοχή της Χρυσοµαλλούσας και το «Βοστάνειο Νοσοκοµείο» Μυτιλήνης αλλάζοντας, στο ύψος του γηπέδου, σε Ε. Βοστάνη. Στην αρχή της Καβέτσου βρίσκεται και το ανανεωµένο πλέον πάρκο της Αγίας Ειρήνης, µε καφέ – µπαρ και παιδική χαρά, πίσω από το οποίο είναι η αφετηρία των ΚΤΕΛ του νησιού.


ê

ê ê êê ê ê ê ê ê ê ê êêê ê ê ê êêêê êêê ê ê êêê êêê ê ê êêê êêê ê ê êêê ê ê

êê

ê

ê ê ê ê ê ê ê στη Μυτιλήνη Προσανατολισµός ê

°‹Â‰Ô ª˘ÙÈÏ‹Ó˘ Βρίσκεται πάνω στην οδό Καβέτσου και το «µαρτυρούν» οι προβολείς. Εκτός από αθλητικά δρώµενα, τα καλοκαίρια φιλοξενεί και µεγάλες συναυλίες. ∆εξιά και πάνω από το γήπεδο βρίσκεται η περιοχή Μαύρα Σίδερα, ενώ αριστερά και κάτω ο Μακρύ – Γιαλός από όπου, µέσω της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου, επιστρέφετε οδικώς στην πόλη.

ª·ÎÚ‡ - °È·Ïfi˜ Είναι το νότιο παραλιακό τµήµα της πόλης, από όπου ο δρόµος οδηγεί στη Σουράδα και στην έξοδο της Μυτιλήνης προς το λόφο «Ξενία» του Πανεπιστηµίου και το αεροδρόµιο. Στην αρχή του βρίσκονται και κάποια από τα µεγαλύτερα σούπερ

êêê

êêê

µάρκετ της πόλης, ενώ λίγο πιο κάτω είναι η καινούρια µαρίνα και ο Ναυτικός Όµιλος της πόλης.

¶Ï·Ù›· ∞Ï˘Û›‰·˜ Έτσι λέγεται το κοµβικό σηµείο στην κορυφή της οδού Βουρνάζων – όπου βρίσκεται και ο ΟΤΕ της πόλης - που οδηγεί προς την οδό Ζωοδόχου Πηγής και την έξοδο από τη Μυτιλήνη προς Παγανή και στη συνέχεια προς Καλλονή. Εκεί βρίσκονται συγκεντρωµένα και διάφορα καταστήµατα που σίγουρα θα χρειαστείτε, όπως οβελιστήρια, µανάβικα, παντοπωλεία και ιχθυοπωλεία.

* tip

Προµηθευτείτε και έναν χάρτη της Μυτιλήνης. Καθώς περιλαµβάνει όλες τις οδούς και τις περιοχές της πόλης, µαζί µε τον οδηγό µας θα σας βοηθήσει πολύ σε ό,τι κάνετε, τουλάχιστον τις πρώτες µέρες και ειδικά στην αναζήτηση σπιτιού.

* tip ∆ίπλα στην πλατεία Σαπφούς, καθώς και στη συµβολή των οδών Καβέτσου και Βουρνάζων, µπροστά από τα Κεντρικά Λύκεια και το ∆ηµοτικό Κήπο, βρίσκονται οι δύο πιάτσες των ταξί στην πόλη.


êê ê êê êêêêêêê ê ê

Xάρτης της πόλης της Mυτιλήνης

ê

ΘEPMH

6

APXAIO ΘEATPO

21 5o

EΠANΩ ΣKAΛA

KAΣTPO

ΣYNOIKIΣMOΣ 8o

ê êê êê ê ê ê ê ê ê êêêêê

45

êêêêê

44

KIOΣKI

TΣAMAKIA

4o

IΣTOPIKO KENTPO 46 16 50 24 33 43 28 19

ΛAΓKA∆A

48

17

40

39

22 11 23 15

42

30 20 18 29

25

1o

1

7

33

2 41

BOYNAPAKI

5

38 14

47 37

13

10

32

4

3

27 31

12 26 8

6o

36 14o

KAΛΛIΘEA 9

35

ΣOYPA∆A - AKΛEI∆IOY NEAΠOΛH - AEPO∆POMIO BAPEIA - TAΞIAPXEΣ

MAYPA ΣI∆EPA XPYΣOMAΛΛOYΣA BOΣTANEIO NOΣOKOMEIO

|12

49


ê

êê

ê ê êê ê ê êê ê ê ê ê êêê ê ê êêê êêê ê ê êêê ê ê ê ê

ê

ê

Yπόµνηµα χάρτη

1. ΟΤΕ 22510 24299 2. ΕΛΤΑ 22510 20100 3. ∆ΕΗ 22510 41641 4. ΚΕΠ ∆ΗΜΟΥ 22510 37625 5. ΚΕΠ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ 22510 37181 6. ΙΚΑ 22510 26155 7. ∆. ΤΑΜΕΙΟ-ΕΦΟΡΙΑ 22510 40430 8. ∆ΕΥΑΜ 22510 43600 9. ΠΟΡΤΑ- ΠΟΡΤΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟΥ 22510 43300 10. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ-ΤΡΟΧΑΙΑ 22510 41911 11. ALPHA BANK 22510 21827 12. ASPIS BANK 22510 24736 13. EUROBANK 22510 47692 14. MILLENIUM BANK 22510 37527 15. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 22510 23155 16. ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 22510 20961 17. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 22510 27938 18. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 22510 57102 19. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 22510 28172 20. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ – ΛΗΜΝΟΥ 22510 40685 21. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ – ΛΗΜΝΟΥ 22510 37188 22. ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 22510 48362 23. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 22510 43801 24. ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 22510 23569 25. ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 22510 28474 26. ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ 22510 27777 27. ΚΤΕΛ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ 22510 28873 28. ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ 22510 46436 29. ΤΕΛΩΝΕΙΟ 22510 28311 30. ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ 22510 24115 & 22510 23196 31. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 22510 40134 32. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 22510 37393-5 33. ΡΑ∆ΙΟΤΑΞΙ 22510 25900 34. ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 22510 57700 35. ΓHΠE∆O 36. O∆OΣ EΛEYΘEPIOY BENIZEΛOY 37. ΠAPKO AΓIAΣ EIPHNHΣ 38. ΠΛATEIA KYΠPIΩN ΠATPIΩTΩN 39. ΠΛATEIA AΛYΣI∆AΣ 40. O∆OΣ ZΩO∆OXOY ΠHΓHΣ 41. O∆OΣ BOYPNAZΩN 42. AΓIOΣ ΘEPAΠONTAΣ 43. ΠΛATEIA ΣAΠΦOYΣ 44. MHTPOΠOΛH 45. ΓENI TZAMI 46. O∆OΣ EPMOY 22513 52100 47. NOMAPXIA 48. EΠIMEΛHTHPIO 22510 28431 49. KOΛYMBHTHPIO 22510 26477 50. MARFIN BANK 22510 40265

êêê

ê êêêê ê ê ê ê ê êêê ê ê êêê êêê ê ê ê êê êêê ê ê êêê ê ê ê

|

13


êê ê êê êêêêêêê ê ê

Xάρτης Πανεπιστηµίου Aιγαίου

ê

8

5o

8o

ê êê êê ê ê ê ê ê ê êêêêê

êêêêê

17

16

12 4o

13

10 9 11

ΠΛATEIA ΣAΠΦOYΣ 5 4 7 6 15 AΓIOΣ ΘEPAΠONTAΣ 1

1o

3 2 14

Προς ΛOΦO ΞENIA

ΠOΛITIΣTIKO KENTPO ΠANEΠIΣTHMIOY AIΓAIOY 6o

Nαυµάχου Παπανικολή 11

|14

14o

Tα υπόλοιπα τµήµατα του Πανεπιστηµίου βρίσκονται συγκεντρωµένα στο λόφο Ξενία


ê

êê

ê ê êê ê ê êê ê ê ê ê êêê ê ê êêê êêê ê ê êêê ê ê

Πανεπιστήµιο Aιγαίου

Σχολές ιστορικού κέντρου 1. Τµήµα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας. ∆ιεύθυνση γραµµατείας: Κτήριο Mπίνειο, Φάωνος & Xαριλάου Tρικούπη Τηλέφωνο γραµµατείας: 22510-36302 Ιστοσελίδα: http://www.aegean.gr/social-anthropology/ E-mail: sec_sa@aegean.gr 2. Τµήµα Κοινωνιολογίας ∆ιεύθυνση γραµµατείας: Kτήριο Mπίνειο, Φάωνος & Xαριλάου Tρικούπη Τηλέφωνο γραµµατείας: 22510-36500 Ιστοσελίδα: http://www.aegean.gr/sociology/ E-mail: sboul@soc.aegean.gr 3. Τµήµα Πολιτισµικής Πληροφορικής ∆ιεύθυνση γραµµατείας: Kτήριο Mπίνειο, Φάωνος & Xαριλάου Tρικούπη Τηλέφωνο γραµµατείας: 22510-36600 Ιστοσελίδα: http://www.aegean.gr/culturaltec/ E-mail: secr@ct.aegean.gr Σχολές στον Λόφο Ξενία 1. Τµήµα Γεωγραφίας ∆ιεύθυνση γραµµατείας: Λόφος Πανεπιστηµίου Τηλέφωνο γραµµατείας: 22510- 36402 / 36432 Ιστοσελίδα: http://www.aegean.gr/Geography/ E-mail: sanom@geo.aegean.gr 2. Τµήµα Περιβάλλοντος ∆ιεύθυνση γραµµατείας: Λόφος Πανεπιστηµίου Τηλέφωνο γραµµατείας: 22510 36200 , 22510 36202 Ιστοσελίδα: http://www.aegean.gr/environment/ E-mail: secr@env.aegean.gr

3. Τµήµα Επιστηµών της Θάλασσας ∆ιεύθυνση γραµµατείας: Λόφος Πανεπιστηµίου Τηλέφωνο γραµµατείας: 22510 - 36800 Ιστοσελίδα: http://marine-server2.aegean.gr/marine/ E-mail: mkavoura@marine.aegean.gr Υπηρεσίες Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεντρικές υπηρεσίες ∆ιεύθυνση: Λόφος Πανεπιστηµίου, Κτήριο ∆ιοίκησης Μυτιλήνη 81100 Τηλ.: 22510 36000, 36012 Ιστοσελίδα:www.aegean.gr Γραφείο ∆ιασύνδεσης ∆ιεύθυνση: Λόφος Πανεπιστηµίου, Κτήριο ∆ιοίκησης Τηλ.: 22510 36117, 36118, 36175 Ιστοσελίδα: http://www.aegean.gr/career/

êêê

ê ê êêê ê ê ê ê êêê ê ê êêêê êêê ê ê ê êê êêê ê ê êêê ê ê

Φοιτητική Μέριµνα ∆ιεύθυνση: Λόφος Πανεπιστηµίου, Κτήριο ∆ιοίκησης Τηλ.: 22510 36136, 36137 Ιστοσελίδα: http://www.aegean.gr/career/

ê

Βιβλιοθήκη ∆ιεύθυνση: Ίµβρου 3 Τηλ.: 22510 36030 Ιστοσελίδα: http://www.lib.aegean.gr/

°È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈÛÎÂÊÙ›Ù ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·: http://www.aegean.gr

YΠOMNHMA XAPTH Κτήριο Α/A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Γραµµατείες Μπίνειο Μυτιλήνη ΑΤΕ Μυτιλήνη ΟΑΕ∆ Μυτιλήνη Σαπφούς Μυτιλήνη Αρίωνος Μυτιλήνη Μεγ. Βρετανία Μυτιλ. Βιβλιοθήκη Μυτιλήνη Παπαρίσβα Μυτιλήνη Χατζηγιάννη Μητροπόλεως/Ιακώβου Ηλιογραµµένου (Μουσικό καφενείο) Κτήριο Αγ. Συµεών Κτήριο Τυρταίου Καβέτσου Μυτιλήνη Καραντώνη Μυτιλήνη Μητρόπολη Κτήριο Μικράς Ασίας - Max Weber ΚΑΙ: Κ: ΠΠ:

Αίθουσες ∆ιδασκαλίας

Χρήση Εργαστήρια Τµηµάτων

Γραφεία Άλλα ∆ιδασκόντων

ΚΑΙ ΠΠ ΠΠ Κ

ΚΑΙ ΚΑΙ ΠΠ ΠΠ Κ

Σύλλογος

ΚΑΙ, Κ, ΠΠ KAI ΚΑΙ

ΚΑΙ ΠΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΚΑΙ, Κ, ΠΠ ΠΠ Κ

ΚΑΙ/Σεµινάρια ΚΑΙ, Κ, ΠΠ Κ + (Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών)

Κ ΠΠ ΠΠ

Κ Κ ΠΠ ΚΑΙ ΚΑΙ

Ευρωπαϊκό Κέντρο Τεκµηρίωσης & 2 Εργαστήρια Η/Υ

Κ

Κ

Τµήµα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας & Ιστορίας Τµήµα Κοινωνιολογίας Τµήµα Πολιτισµικής Πληροφορικής

XAPTHΣ - YΠOMNHMA: Eργαστήριο Xαρτογραφίας και Γεωπληροφορικής, Tµήµα Γεωγραφίας Πανεπιστηµίου Aιγαίου

|

15


ê êê êêê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê êêêêê

ê êê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê φέτος τα µαθήµαΣύµφωνα µε από êêêêêêαυτές, α µισά Τµήµατα του Πανεπιστηµίου ê ê ê ê ê ê θα πραγµατοποιêê ê ê τα êόλων των Τµηµάτων ê ê ê ê ê êστο Αιγαίου, αυτά της Πολιτισµικής ê ê λόφο «Ξενία». Φέτος δεν θα ê êêούνται ê ê ê ê Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, ê ê ê επιπλέον, ως χώρος σίτισης ê êê êê ê ê ê ê ê ê λειτουργήσει, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και ê ê το Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστηµίου ê ê ê Κοινωνιολογίας, έχουν τοê êπαρόν τις Αιγαίου που βρίσκεται µέσα στην πόλη, ê êêêêêπρος ê ê ê ê êδιδασκαλίας ê ê γραµµατείεςêκαι τις êαίθουσες ê αφού όλοι οι φοιτητές θα χρησιµοποιούν ê ê ê ê êê êστην τουςê êµέσα ê ê êπόλη της Μυτιλήνης. Τα τη Φοιτητική Λέσχη που βρίσκεται στο ê ê ê ê ê αυτά του Περιβάλλοντος, των Λόφο «Ξενία». Ωστόσο, εµείς κρατήσαµε êêêêêê êυπόλοιπα, ê ê ê ê ê ê της Θάλασσας και της ê Επιστηµών ê ê τόσο στο χάρτη της προηγούµενης σελίê ê Το Πανεπιστήµιο και η πόλη…

T

ê êê ê êê êê êêêêê ê ê ê ê ê ê ê

Γεωγραφίας, στεγάζονται εξ ολοκλήρου στο λόφο «Ξενία», βγαίνοντας από την πόλη, στο δρόµο που οδηγεί στο αεροδρόµιο.

Ωστόσο την ώρα που τυπωνόταν ο φοιτητικός µας οδηγός, ο νέος Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου ανακοίνωσε Όλοι οι πρωτοετείς φοιτητές και µόνο θα κάνετε την εγγραφή σας ριζικές αλλαγές στη στο Tµήµα Γεωγραφίας στο λόφο διαρρύθµιση των «Ξενία». πανεπιστηµιακών κτηρίων.

* tip

* tip

Από φέτος θα ισχύουν κατά πάσα πιθανότητα και προσφορές για φοιτητές από τα ΤΑΞΙ της Μυτιλήνης, που σχεδιάζουν να δηµιουργήσουν εταιρία.

* tip Πέρα από τις διευκολύνσεις για τη µετακίνησή σας, το Πανεπιστήµιο Αιγαίου προσφέρει και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη σε όσους φοιτητές δεν έχουν ξεπεράσει την προβλεπόµενη διάρκεια σπουδών πάνω από δύο χρόνια. Με αυτή καλύπτονται τα νοσήλια σε όλα τα νοσοκοµεία της χώρας, καθώς και οι συµβεβληµένοι γιατροί της Μυτιλήνης. Ρωτήστε σχετικά στη Φοιτητική Μέριµνα, στο λόφο «Ξενία».

|16

êê ê ê ê ê ê ê ê ê êêêêêê

δας όσο και σε αυτό το κεφάλαιο, όλα τα στοιχεία που ισχύουν µέχρι τώρα, καθώς αν οι αλλαγές δεν προλάβουν να γίνουν µέχρι την έναρξη των µαθηµάτων θα ισχύσουν µάλλον από το επόµενο εξάµηνο. Στο κεφάλαιο αυτό του οδηγού µας, θα βρείτε µερικές χρήσιµες «συνδέσεις» κάποιων βασικών κτιρίων ή δρόµων της πόλης, τόσο µε τα ίδια τα κτίρια των Τµηµάτων, όσο και µε τις υποδοµές συγκοινωνίας και µετακίνησης που θα σας βοηθήσουν να φτάσετε σε αυτά.

∂ÓÙfi˜ fiÏ˘… Ανεβαίνοντας το οµώνυµο πλακόστρωτο δροµάκι όπου βρίσκεται ο ναός του Αγίου Θεράποντα, ο δρόµος σας βγάζει αριστερά στην οδό Φάωνος και στο «Μπίνειο», το κτίριο όπου στεγάζονται οι γραµµατείες των Τµηµάτων Πολιτισµικής


ê

êê

ê ê êê ê ê ê ê ê ê ê êêê ê ê ê êêêê êêê ê ê êêê êêê ê ê êêê êêê ê ê êêê êêê ê ê ê êêêê êê ê και η πόλη… Το Πανεπιστήµιο Πληροφορικής, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Κοινωνιολογίας και θα τις χρειαστείτε, αρχικά, για την εγγραφή σας εάν έχετε περάσει σε κάποιο από αυτά τα Τµήµατα. ∆ίπλα ακριβώς βρίσκεται το κτίριο του ΟΤΕ, που χαρακτηρίζει την οδό Βουρνάζων, τον κεντρικό δρόµο που περνάει από µπροστά του. Στον ίδιο δρόµο, απέναντι ακριβώς από τον ΟΤΕ, βρίσκεται το κτίριο της πρώην ΑΤΕ, όπου πραγµατοποιούνται αρκετά από τα µαθήµατα των παραπάνω σχολών. ∆ιασχίζοντας, τέλος, όλη την οδό Ερµού, φτάνοντας στο βόρειο τµήµα της και στρίβοντας δεξιά στην ταβέρνα «Το Κάστρο»,

* tip Από πέρυσι, τα βιβλία των σπουδών σας τα προµηθεύεστε πλέον από βιβλιοπωλεία της πόλης που συνεργάζονται µε το Πανεπιστήµιο και όχι από τη βιβλιοθήκη. Όταν έρθει η ώρα να τα πάρετε, ρωτήστε για πληροφορίες.

ê ê ê êêêê ê ê ê êêêê ê ê êê ê ê êê ê ê ê ê êêê ê ê ê êêê ê êêê


êê

êêêê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê êêêêê êêêêê

ê

ê êΤµήµατα ê ê ê ê του λόφου «Ξενία» ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê Περιβάλλοντος, Επιστηµών της Θάλασσας

πριν βγείτε στην παραλία, θα φτάσετε στο κτίριο «Παπαρίσβα», στο οποίο πραγµατοποιούνται µέχρι στιγµής σχεδόν όλα τα µαθήµατα των τριών αυτών σχολών, αλλά και προβολές ταινιών, µαθήµατα παραδοσιακών χορών από το Σύλλογο «Ορφέας» του Πανεπιστηµίου και φοιτητικά πάρτι. Μέσα στην πόλη, στην οδό Ναυµάχου Παπανικολή 11, πάνω από την Καβέτσου, λειτουργεί το Πολιτιστικό Kέντρο του Πανεπιστηµίου που λειτουργεί ως χώρος των πολιτιστικών και αθλητικών οµάδων, καθώς και του Σταθµού Συµβουλευτικής του Πανεπιστηµίου. Τέλος, πίσω από την προκυµαία, στο ύψος του Επιµελητηρίου Λέσβου και στην οδό Ίµβρου, βρίσκεται και η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου, απαραίτητη για τις σπουδές σας, απ’ όπου µπορείτε να δανειστείτε βιβλία, αλλά και να µελετήσετε στον ειδικό χώρο που υπάρχει στο κτίριο.

êêêêêê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê êêêêê

ê êê êê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê êêêêêê

* tip Εάν διαθέτετε ποδήλατο, η διαδροµή µέχρι τις Σχολές του λόφου Ξενία, είναι ευχάριστη και εύκολη και γρήγορη µε αυτό το µέσο – 10΄ µε 15΄- µε µόνο ίσως λίγο πιο δύσκολο σηµείο, την ανηφόρα στην περιοχή της Σουράδας. Φτάνοντας στο ύψος του λόφου του «Ξενία», υπάρχει δυνατότητα να δέσετε το ποδήλατό σας στα κάγκελα που υπάρχουν πάνω στον παραλιακό δρόµο, εκτός και αν αντέχετε να το ανεβάσετε µέχρι πάνω.

* tip Ευχάριστη, ειδικά το φθινόπωρο και το καλοκαίρι, είναι η ίδια διαδροµή και µε τα πόδια, αφού µπορείτε να θαυµάσετε µε την ησυχία σας τα εντυπωσιακά αρχοντικά της Σουράδας. Ανάλογα µε το σηµείο εκκίνησης, δεν θα σας πάρει πάνω από 30΄.

|18

ê êê êêê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê êêêêê

ê êê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê êêêêêêê ∂ÎÙfi˜ fiÏ˘… êπεράσει ê ê ê Όσοι έχετε ê ê ê ê ê ê ê ê ê σε ένα από τα

Το Πανεπιστήµιο και η πόλη…

êê ê ê ê ê ê ê ê ê êêêêêê

και Γεωγραφίας – και δεν διαθέτετε µέσο, θα χρειαστείτε σίγουρα κάποιο τρόπο να µετακινηθείτε µέχρι εκεί. Το ίδιο ισχύει όµως και για όλους τους υπόλοιπους, αφού εκεί βρίσκεται το κτίριο της ∆ιοίκησης και της Φοιτητικής Μέριµνας, τις υπηρεσίες των οποίων θα χρειαστείτε κατά τη διάρκεια των σπουδών σας. Εκεί βρίσκεται και η φοιτητική Λέσχη, όπου θα φάτε, αλλά και θα πάτε κάποια βράδια σε ένα από τα πάρτι ή τις συναυλίες που πραγµατοποιούνται στο κτίριο της ή για πρόβα στο στούντιο εφόσον συµµετέχετε, µελλοντικά, σε κάποιο µουσικό σχήµα του Πανεπιστηµίου. Από την πλατεία Σαπφούς, ξεκινούν όλα τα λεωφορεία που θα σας οδηγήσουν στο λόφο του «Ξενία», µέσα σε 10 µε 15 λεπτά και θα σας αφήσουν µέσα στον πανεπιστηµιακό χώρο, έξω από το Τµήµα


ê

ê ê êê ê ê ê ê ê ê ê êêê ê ê ê êêêê êêê ê ê êêê êêê ê ê êêê êêê ê ê êêê ê ê ê

ê

ê

ê Το Πανεπιστήµιο και η πόλη…

Περιβάλλοντος. Την περσινή χρονιά ίσχυε η δωρεάν µεταφορά των φοιτητών τόσο προς το λόφο του Πανεπιστηµίου όσο και προς τη Θερµή, καθώς και η δυνατότητα έκδοσης ετήσιας κάρτας απεριόριστων διαδροµών κόστους 30 ευρώ, διευκολύνσεις που ενδέχεται να ισχύσουν και φέτος.


ê êê êêê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê êêêêê

ªÈ· «ÚÔÛˆÚÈÓ‹» ηÙÔÈΛ·

ê êαρκετά ê ê ê êπιο µικρά και σίγουρα πιο οικονοê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê µικά δωµάτια.

êêêêêê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê êêêêê

Εάν δεν είστε από τους … βιαστικούς που έχουν προνοήσει και αναζήτησαν σπίτι στη Μυτιλήνη ήδη από το καλοκαίρι ή αν δεν έχετε ήδη κάποιον γνωστό που να µπορεί να σας φιλοξενήσει, ενδεχοµένως να χρειαστεί να νοικιάσετε ένα δωµάτιο για τις πρώτες λίγες µέρες της παραµονής σας εδώ, µέχρι να βρείτε το σπίτι που θα σας στεγάσει µόνιµα. Μην ανησυχείτε, υπάρχουν πολλά φιλόξενα, καθαρά και αξιοπρεπή ενοικιαζόµενα δωµάτια, µικρά και µεσαία ξενοδοχεία και πανσιόν τόσο εκτός, όσο και εντός πόλης. Αναµφίβολα το «µάτι» σας θα πέσει πρώτα στα τρία µεγάλα ξενοδοχεία της προκυµαίας, ωστόσο µια Μια καλή και χρήσιµη ιδέα, µε το βόλτα στη Μυτιλήνη και που φτάσετε στη Μυτιλήνη, να

ê ê ê ê êê ê ê ê ê ê ê

ê ê ê ê ê ê êê ê ê ê ê ê ê

êêêê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê êêêêê ê

ê êê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ειδικά γύρωê ê από τηνê êκεντρική αγορά του ê θαê σας αποκαλύψει ê ê ê ê ê ê Ιστορικού Κέντρου, ê ê ê ê ê ê ê êê

Ψάχνοντας το σπίτι που σας ταιριάζει…

êê

êêêêê

êê ê ê ê ê ê ê ê ê êêêêêê

* tip

καλέσετε στο τηλέφωνο της Ένωσης Ξενοδόχων Λέσβου, ώστε να πάρετε όλες τις χρήσιµες πληροφορίες για τις πρώτες ηµέρες διαµονής σας στην πόλη.

* tip Αν δεν θέλετε να κουραστείτε αναζητώντας σπίτι µε τα πόδια, µπορείτε να λύσετε το ζήτηµα του σπιτιού µε τον πιο εύκολο τρόπο ζητώντας τη βοήθεια ενός από τα πολλά µεσιτικά γραφεία που υπάρχουν στην αγορά ή στην οδό Καβέτσου τα οποία, µε µία έξτρα επιβάρυνση, θα αναλάβουν να σας βρουν το σπίτι που ψάχνετε.

* tip Συµβουλευτείτε, πάντως και τις πολλές αγγελίες που είναι αναρτηµένες σε διάφορα σηµεία της πόλης, όπως έξω από τα Κεντρικά Λύκεια, στην πλατεία Κυπρίων Πατριωτών ή έξω από τις σχολές του Πανεπιστηµίου.

|22

¶Ô‡ Ó· „¿Íˆ ÁÈ· Û›ÙÈ; Ο αριθµός των φοιτητών που σπουδάζουν στα έξι τµήµατα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου αυξάνεται ολοένα την τελευταία δεκαετία και µαζί µε αυτόν αυξάνονται και τα διαθέσιµα σπίτια, αφού συνέχεια δηµιουργούνται ή χτίζονται καινούρια στούντιο και γκαρσονιέρες. Οι γειτονιές που βρίσκονται γύρω από το Ιστορικό Κέντρο της πόλης είναι σίγουρα οι πιο βολικές για τις περιηγήσεις σας στη Μυτιλήνη. Ωστόσο, υπάρχουν και περιοχές που µπορεί να µην είναι πολύ κοντά στο κέντρο αλλά ίσως θεωρείτε ότι σας ταιριάζουν περισσότερο είτε λόγω … ψυχοσύνθεσης, είτε επειδή θα χρειάζεται να ανεβαίνετε στο Λόφο Ξενία για τις σπουδές σας. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, έχετε να επιλέξετε ανάµεσα σε µεγάλη ποικιλία σπιτιών, από άνετα επιπλωµένα στούντιο και γκαρσονιέρες, µέχρι όµορφες, παλιές µονοκατοικίες µε αυλές. Όπως ισχύει και σε διάφορες άλλες πόλεις, έτσι και στη Μυτιλήνη τα ενοίκια έχουν πέσει τον τελευταίο καιρό, ειδικά στα παλιότερα σπίτια. Έτσι, ένα δυάρι διαµέρισµα στο κέντρο της πόλης – από το Γήπεδο µέχρι το ΙΚΑ - κοστίζει περίπου 350 ευρώ, ένα τριάρι 400, οι επιπλωµένες γκαρσονιέρες και στούντιο από 280 έως 300 ευρώ και οι µη επιπλωµένες γύρω στα 260. Η πιο οικονοµική περιοχή για να νοικιάσετε σπίτι είναι σίγουρα η Λαγκάδα, ενώ ακολουθούν οι Καµάρες και ο Συνοικισµός. Πιο οικονοµικά σε σχέση µε το κέντρο, πάντως, είναι και τα σπίτια στις γειτνιάζουσες


ê

êê

ê ê êê ê ê ê ê ê ê ê êêê ê ê ê êêêê êêê ê ê êêê êêê ê ê êêê êêê ê ê êêê êêê ê ê ê êêêê ê êσπίτι Ψάχνοντας το ê ê êê ê ê ê êπου ê ê ê σας ταιριάζει… ê êêê ê ê êêê ê êκαι περιοχές Βαρειά, Ακλειδιού, Ακρωτήρι ê ê Επάνω Σκάλα

ê ê ê Η Επάνω Σκάλα, είναι η περιοχή που βρί-

Βίγλα, στις παρυφές της Μυτιλήνης όπου, ανάλογα µε τον όροφο, τα καινούρια στούντιο και γκαρσονιέρες και τα δυάρια, κοστίζουν από 250 έως 350 ευρώ.

Τώρα που σας δώσαµε µερικές … οικονοµικές κατευθύνσεις, µπορείτε να αρχίσετε την περιήγηση στις συνοικίες και τα στενά της Μυτιλήνης…

σκεται στο βόρειο λιµάνι της Μυτιλήνης – το παλιό λιµάνι της πόλης – και είναι µια από τις πιο ιστορικές περιοχές, αφού µαρτυρεί πολύ έντονα τη σχέση της Μυτιλήνης µε τη Μικρά Ασία. Εκεί βρίσκονταν τα

™›ÙÈ Ì¤Û· ÛÙËÓ fiÏË… Ιστορικό κέντρο Είναι η κεντρική περιοχή της Μυτιλήνης, γύρω από την οδό Ερµού και την αγορά της πόλης. Έχει κηρυχθεί παραδοσιακή, αφού εδώ υπάρχουν δηµόσια και ιδιωτικά κτίρια αξιόλογης αρχιτεκτονικής και εξυπηρετεί καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη, αφού τα… πάντα βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής, γύρω σας! Εκεί βρίσκεται και ο Άγιος Θεράποντας, καθώς και η εκκλησία της Μητρόπολης ενώ, εκτός από τα πολλά µαγαζιά της αγοράς, στο βόρειο τµήµα της Ερµού υπάρχει και σούπερ-µάρκετ. Η ζήτηση στην περιοχή είναι µεγάλη και έτσι χτίζονται όλο και περισσότερες διπλοκατοικίες ή ανακαινίζονται παλιά εγκαταλειµµένα κτήρια, που µετατρέπονται σε γκαρσονιέρες ή δυάρια. Αν τα θέλετε όλα … δίπλα σας, λοιπόν, ξεκινήσετε το ψάξιµο ή ρωτήστε το µεσίτη σας πρώτα για αυτήν την περιοχή.

σπίτια των µουσουλµάνων κατοίκων της πόλης, καθώς και τα νεκροταφεία και πολλά από τα τζαµιά. Σε αυτήν την περιοχή εγκαταστάθηκαν πολλοί Μικρασιάτες πρόσφυγες το 1922, µε την ανταλλαγή των πληθυσµών. Η Επάνω Σκάλα είναι, αν µη τι άλλο, µια πολύ όµορφη, ήσυχη σχετικά και βολική περιοχή.

|

23


êêê ê ê ê ê ê ê ê ê êêêêêê

ê êê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê êêêêê

ê ê êê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê êêêêêê

êê Ψάχνοντας το σπίτι πουê êσας ê ê ê ê ταιριάζει… êêêêê

ê êê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê κι αυτός µια περιοχή µε πολλές αρκετές, παλιές êκυρίως ê ê êêσεê êµονοκαê ê ê ê ê είναι ê ê êê ∆ιαθέτει ê µονοκατοικίες που πολλοί φοιτητές επιλέτοικίες (επιπλωµένες και µη) καλές ê ê ê ê ê ê ê êενώê ê êείναι µάλιστα τιµές, ê ê ê ê ê êπολύ κοντά στο γουν, αφού η κουραστική ενδεχοµένως ê ê ê ê ê ê ê (στο βόρειο τµήµα της ανηφόρα αποζηµιώνει µε άπλετη θέα και ê ê ê êτηςê ê êπόλης êκέντρο ê ê ησυχία, που κάνουν εντονότερη την οδούê êΕρµού, όπου βρίσκεται η αγορά). ê ê ê ê ê ê ê ê αίσθηση πως βρίσκεστε σε νησί. ê ê ê ê

ê ê ê ê êê êêêêê ê ê ê ê ê ê ê ê êê

Πολύ κοντά στο Συνοικισµό βρίσκεται και η νέα βόρεια παράκαµψη, που οδηγεί έξω από την πόλη. Μπορείτε να βρείτε σπίτια σε πολύ χαµηλές τιµές και παρόλο που το χειµώνα ο βοριάς γίνεται έντονα αισθητός στα ψηλότερα σηµεία του Συνοικισµού, το καλοκαίρι αποζηµιώνεστε µε περισσότερη δροσιά από άλλες περιοχές της πόλης.

* tip Πολλοί από εσάς, ενδεχοµένως να δικαιούστε διαµονή στις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστηµίου που βρίσκονται σε ενοικιαζόµενα δωµάτια στους Πύργους Θερµής, στη Βαρειά και στη Νεάπολη. Από τις 170 συνολικά κλίνες που παρέχουν, το 60% αντιστοιχεί στους παλιούς και το 40% στους νέους φοιτητές. Βασικά κριτήρια είναι το οικογενειακό εισόδηµα, η πολυτεκνία, η απόσταση της σχολής σας από τη Μυτιλήνη, κ.ά. Καλό θα είναι, έτσι, να επισκεφθείτε το γραφείο της Φοιτητικής Μέριµνας, στο Λόφο του «Ξενία», για να ρωτήσετε αν πληροίτε τις προϋποθέσεις.

Συνοικισµός Είναι η περιοχή κάτω από το Αρχαίο Θέατρο, άλλη µια από τις περιοχές όπου εγκαταστάθηκαν οι πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία. Συνορεύει µε την Επάνω Σκάλα, ωστόσο ακολουθεί µια πιο …ανοδική πορεία, αφού απλώνεται στο λόφο δυτικά από το Βόρειο λιµάνι. Όπως και η Επάνω Σκάλα, ο Συνοικισµός

|24

Λαγκάδα Είναι η περιοχή που καταλαµβάνει την πλαγιά στη δυτική είσοδο της πόλης. Ήσυχη, σχετικά αραιοκατοικηµένη, µε µικρά χαµηλά σπίτια, από τις λιγότερο εύπορες περιοχές της Μυτιλήνης. Μπορείτε να βρείτε κυρίως µονοκατοικίες, ενώ όσο ανεβαίνετε υπάρχουν, πλέον και στούντιο που χτίζονται και κερδίζετε άπλετη θέα, κυρίως προς το νοτιοδυτικό τµήµα της πόλης και το ηλιοβασίλεµα. Βουναράκι Είναι από τις περιοχές που αναπτύχθηκαν στις αρχές του 20ου αιώνα και βρίσκεται στις παρυφές του λόφου απέναντι από τη Λαγκάδα. Το µόνο αρνητικό που µπορεί να της προσάψει κανείς, είναι αυτό που προδίδει και το όνοµά της, ότι δηλαδή είναι αρκετά ανηφορική. Ωστόσο, πρόκειται για µία ιδιαίτερα όµορφη περιοχή, που θυµίζει έντονα γειτονιά και που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τις άλλες περιοχές που σας παρουσιάσαµε, ενώ φιλοξενεί ήδη πολλούς φοιτητές και µετά από το


ê

êê

ê ê êê ê ê ê ê ê ê ê êêê ê ê ê êêêê êêê ê ê êêê êêê ê ê êêê êêê ê ê êêê êêê ê ê ê êêêê ê êσπίτι Ψάχνοντας το ê ê êê ê ê ê êπου ê ê ê σας ταιριάζει… ê êêê ê ê êêê ê êηê ê και, λίγο πιο κάτω, το Αρχαιολογικό Κιόσκι και την Επάνω Σκάλα και είναι τρίτη πλησιέστερη περιοχή προς το κέντρο της πόλης, αφού ο δρόµος προς την προκυµαία είναι σύντοµος και… κατηφορικός.

Κιόσκι Είναι η περιοχή που βρίσκεται στο λόφο νότια του Κάστρου της Μυτιλήνης. Σε άλλες εποχές, αποτέλεσε µία από τις πιο αριστοκρατικές συνοικίες της πόλης, µε πολλές αρχοντικές κατοικίες Μυτιληνιών εµπόρων και προξένων, που διατηρούνται µέχρι σήµερα. Εκεί βρίσκεται το Υπουργείο Αιγαίου (παλιό Οθωµανικό ∆ιοικητήριο), το ∆ικαστήριο (παλιό Οθωµανικό Γυµνάσιο)

ê ê ê Μουσείο.

Λόγω του ότι βρίσκεται πολύ κοντά στο ιστορικό κέντρο της Μυτιλήνης και βολεύει στις µετακινήσεις των φοιτητών, είναι από τις πρώτες περιοχές που κατοικήθηκαν από φοιτητές και γι’ αυτό και η παρουσία τους εκεί είναι ιδιαίτερα έντονη. Πολλά από τα σπίτια που βρίσκονται στο Κιόσκι είναι ανακαινισµένα και τα τετραγωνικά τους προσφέρονται για συγκατοίκηση, κάτι που σηµαίνει και «µοίρασµα» του ενοικίου. Σηµαντικό είναι ότι, πολλά από τα σπίτια στο Κιόσκι παραδίδονται επιπλωµένα και πλήρως εξοπλισµένα µε οικιακές συσκευές, έτσι κερδίζετε χρόνο από τη σχετική έρευνα αγοράς.

êêê

ê êêêê ê ê ê ê ê ê ê ê ê êê ê ê ê ê ê ê ê êêê ê ê ê ê êêê ê ê êê


êê ê ê ê ê ê ê ê ê êêêêêê

ê êê êêê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê êêêêê

ê êê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ρυσοµαλλούσα διαθέτει ό,τι κατά êµπορεί êêêêτης ê ê ê êναê χρειαστείτε ê êηµέρας, êê ΧΠυκνοκατοικηµένη ê ê περιοχή στο νοτιοδυτη êδιάρκεια είτε για τα ψώνια ê ê ê ê ê ê ê περίπτερα, µίνι-µάρκετ), τικό άκρο της Μυτιλήνης. Ενώ µέχρι τα ê ê ê êσαςê ê(φούρνοι, ê ê ê ê ê ê ê µέσα του 20ου αιώνα ήταν γεµάτη περιβόείτε για τη διασκέδασή σας (βίντεοê ê ê ê ê ê ê ê ê ê êπερισσόλια και κήπους, σήµερα θυµίζει κλαµπ). êêêê ê êê êêΞεχάστε, ê ê ê ê τερο γειτονιά τηςê Αθήνας. λοιê êê ê ê ê ê ê ê σπίτια και τις Μ α ύ ρ α Σ ί δ ε ρ α ê νεοκλασικά ê πόν, τα πολλά ê ê ê êê ê ê ê ê ê ê ê ê µονοκατοικίες. Και τα Μαύρα Σίδερα έχουν πολλά πανοê ê ê ê ê ê Εδώ θα βρείτε σε παλιές κυρίως, αλλά και µοιότυπα χαρακτηριστικά µε τη ê êê πολυκατοικίες, γκαρσονιέρες Χρυσοµαλλούσα και διαθέτουν δυάρια σε ê ê ê ê ê ê ê ê ê êκαινούργιες Ψάχνοντας το σπίτι που σας ταιριάζει…

ê êê ê êê êê êêêêê ê ê ê ê ê ê ê

και δυάρια, τα οποία όµως δεν θα είναι σίγουρα και επιπλωµένα. Μπορείτε, ωστόσο, να βρείτε και οικονοµικά διαµερίσµατα, ενώ το µόνο αρνητικό της περιοχής µπορεί να θεωρηθεί το ότι βρίσκεται λίγο µακρύτερα από Στα τριάρια, η τιµή κυµαίνεται ανάλογα µε το κέντρο. Οι αποτον αριθµό των ατόµων (µπορεί να είναι πιο στάσεις της ανεβασµένη, αν πρόκειται να µείνετε δύο Μυτιλήνης είναι µαζί ή µπορεί ο ιδιοκτήτης να τη «ρίξει» αν όµως µικρές και σε πρόκειται για ένα µόνο άτοµο). Σίγουρα 10 µε 15 λεπτά µε πάντως σας συµφέρει η συγκατοίκηση, τα πόδια, βρίσκεστε καθώς µοιράζεστε όλα τα έξοδα του και πάλι στην σπιτιού, από ενοίκιο µέχρι λογαριασµούς. Ερµού. Επιπλέον Και αν µη τι άλλο, είναι µια ενδιαφέρουσα είναι µια περιοχή και διασκεδαστική εµπειρία (εφόσον αυτόνοµη, αφού επιλέξετε συγκάτοικο ή συγκατοίκους που

* tip

νέες οικοδοµές, µε όλα τα κοµφόρ. Η περιοχή αυτή είναι κάπως αποµακρυσµένη από το θόρυβο της πόλης και έχει πολλές και καλές περιπτώσεις σπιτιών για φοιτητές. Καλλιθέα Έχει και αυτή παρόµοια ιστορία µε τη Χρυσοµαλλούσα, όσον αφορά τα σπίτια της και τα τελευταία χρόνια άρχισε να προτιµάται από τους φοιτητές που προτιµούν πιο έντονη αίσθηση «πόλης». Και εδώ µπορείτε να βρείτε ενδιαφέροντα σπίτια - ευκαιρίες, που απέχουν µόλις 15 λεπτά µε τα πόδια από το κέντρο, ενώ και αυτή η περιοχή είναι αυτόνοµη, για τις βασικές σας ανάγκες.

σας ταιριάζουν, φυσικά)!

* tip Πριν προχωρήσετε στην ενοικίαση του σπιτιού σας, ελέγξτε καλά τη θέρµανση. Πολλές γκαρσονιέρες ή δυάρια, διαθέτουν µόνο air condition και όχι σώµατα θέρµανσης (καλοριφέρ ή θερµοσυσσωρευτές), κάτι που θα σας δυσκολέψει το χειµώνα, αφού στη Μυτιλήνη έχει πολύ υγρασία.

* tip Για τον ίδιο λόγο – την υγρασία – αλλά και λόγω των αέρηδων του χειµώνα, ελέγξτε καλά και τα κουφώµατα (πόρτες, παράθυρα) του σπιτιού, ειδικά εάν πρόκειται για παλιό σπίτι και τα κουφώµατα είναι ξύλινα.

|26

…και σπίτι γύρω από αυτή Παρόλο που η πλειοψηφία των συµφοιτητών σας επιλέγει µάλλον ένα σπίτι στο κέντρο της Μυτιλήνης, εσείς µπορεί να θέλετε να ζήσετε όσο το δυνατόν περισσότερο τα πλεονεκτήµατα που προσφέρει η ζωή εκτός πόλης, επιλέγοντας να βρείτε σπίτι σε µια από τις περιοχές που παρόλο που βρίσκονται εκτός πόλης, είναι σε µικρή σχετικά απόσταση από αυτή.


ê

êê

ê ê êê ê ê ê ê ê ê ê êêê ê ê ê êêêê êêê ê ê êêê êêê ê ê êêê êêê ê ê êêê êêê ê ê ê êêêê ê êσπίτι Ψάχνοντας το ê ê êê ê ê ê êπου ê ê ê σας ταιριάζει… ê êêê ê ê êêê ê ê ê ê µουσείο του γνωστού λαϊκού ζωγράφου Ακλειδιού

ê ê ê της Λέσβου Θεόφιλου Χατζηµιχαήλ (ο

Χαρακτηριστική για τα θαυµάσια, αναπαλαιωµένα νεοκλασικά αρχοντικά της, χτισµένα µέσα σε πεύκα και ελιές, είναι ίσως η πιο ακριβή και περιζήτητη περιοχή γύρω από τη Μυτιλήνη. Βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο λόφο του «Ξενία», όπου µπορείτε άνετα να πάτε και µε τα πόδια. Εδώ µπορείτε να βρείτε πολλές γκαρσονιέρες και στούντιο, σε τιµές ακριβότερες από την πόλη, αλλά και ορισµένα παλαιότερα σπίτια, που θα θέλουν κάποια δουλειά για να γίνουν κατοικήσιµα, αλλά εάν έχετε χρόνο και διάθεση να αφιερώσετε, µπορούν να γίνουν όµορφες κατοικίες. Βαρειά Βρίσκεται λίγο πιο πάνω, πολύ κοντά ωστόσο στην πόλη αλλά και στο λόφο του Ξενία. Είναι ένας όµορφος οικισµός, που προτιµάται και από τους επισκέπτες του νησιού το καλοκαίρι, µε µοναδική καλλιτεχνική ιστορία, αφού εκεί βρίσκεται το

οποίος γεννήθηκε στην περιοχή), αλλά και αυτό του Στρατή

* tip

Φροντίστε να διαβάσετε καλά το συµβόλαιο πριν το υπογράψετε και να ενηµερωθείτε και για την ισχύ που αυτό έχει. Έτσι, θα αποφύγετε πολλές ενδεχόµενες παρεξηγήσεις…

Ελευθεριάδη – Teriade. Αρκετοί φοιτητές των Τµηµάτων Επιστηµών της Θάλασσας, Γεωγραφίας και Περιβάλλοντος επιλέγουν να µείνουν στη Βαρειά, ενώ χτίζονται συνεχώς νέα διαµερίσµατα και στούντιο και υπάρχει και αστικό λεωφορείο που τη συνδέει µε την πόλη της Μυτιλήνης.

êêê

ê êêêê ê ê ê ê ê ê ê ê ê êê ê ê ê ê ê ê ê êêê ê ê ê ê êêê ê ê êê


êê ê ê ê ê ê ê ê ê êêêêêê

ê êê êêê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê êêêêê

ê êê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê µικρότερη ê των τη Μυτιλήνη, ξιάρχες ή Καγιάνι ê ê7ê êχλµ. ê ê ê êαπό ê ê êê ΤαΦηµισµένη ê βρίσκεται η Νεάπολη, µια περιοχή παραγια την εκκλησία της, τον ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê µε πολλά πεύκα, όπου είναι Ταξιάρχη, αλλά και για τις ταβέρνες µε ê ê ê êθαλάσσια, ê ê ê ê ê ê ê χτισµένες πολλές εξοχικές κατοικίες, αλλά θέα σε όλο το Αιγαίο και την Τουρκία που ê ê ê ê ê ê ê êê και πολυτελή ξενοδοχεία, καφετέριες, διαθέτει, η περιοχή αυτήêβρίσκεται ê êê ê ê ê ê ê λίγο ê ê ê ê και µπαρ. Η αρχιτεκτονική και η πιο πάνω από την περιοχή της Βαρειάς. ê ê ê ê ê ê ê…πιο ê ê παλιοί φοι- ταβέρνες ê ê ê τοποθεσία της, την καθιστούν ένα µικρό Την επιλέγουν κυρίως ê ê êπουêê ê êδιαθέτουν ê ê ê και όχηµα, καθώς προάστιο, που προτιµάται από φοιτητές ê ê ê τητές, ê ê ê ê για όσους θέλουν ησυχία. Το των τµηµάτων των Επιστηµών της êêêêêê êείναι ê ê ê ê êιδανική ê ê ê ê ê κόστος ανεβαίνει, όπως και το … υψόµε- Θάλασσας, της Γεωγραφίας και του Ψάχνοντας το σπίτι που σας ταιριάζει…

ê êê ê êê êê êêêêê ê ê ê ê ê ê ê

τρο, αλλά η θέα από τον οικισµό είναι µοναδική, ενώ η απόσταση από το λόφο του «Ξενία», πολύ µικρή.

* tip Για να µην έρθετε αντιµέτωποι µε δυσάρεστες εκπλήξεις, πριν υπογράψετε το µισθωτήριο της νέας σας κατοικίας ελέγξτε εξονυχιστικά τη λειτουργία των υδραυλικών του σπιτιού. Αν πρόκειται για επιπλωµένο σπίτι, τσεκάρετε για τυχόν προβλήµατα που άφησαν οι προηγούµενοι τόσο στα έπιπλα, όσο και στις ηλεκτρικές συσκευές του, ώστε να εξασφαλίσετε ότι θα επιδιορθωθούν εάν χρειάζεται και είναι δυνατό και ότι δεν θα κατηγορηθείτε αργότερα εσείς για αυτά.

* tip Καλό θα είναι να σιγουρευτείτε για το εάν «ταιριάζετε» και µε τον ιδιοκτήτη σας, ειδικά εάν µένει στο ίδιο κτίριο µε το σπίτι που θα νοικιάσετε ή κάπου κοντά στη γειτονιά. Αυτό, για να µην γίνει η κατά τα άλλα ξένοιαστη φοιτητική ζωή σας, εξαιρετικά δύσκολη!

Νεάπολη Μια πιο κοντινή λύση, έξω από τη νότια πλευρά της πόλης, προς το αεροδρόµιο, όπου βρίσκεται και ο Λόφος του «Ξενία» και σε απόσταση λίγο

|28

Περιβάλλοντος.

Θερµή Στη Θερµή, βόρεια της Μυτιλήνης, που έχει πάρει το όνοµά της από τις ιαµατικές πηγές της, βρίσκεται και η µία από τις δύο φοιτητικές εστίες του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και παρόλο που είναι αρκετά αποµακρυσµένη από τη Μυτιλήνη (15 χλµ. περίπου), φιλοξενεί αρκετούς φοιτητές. Μην ανησυχείτε για την απόσταση, λόγω της ύπαρξης της φοιτητικής εστίας δίπλα σας, τα δροµολόγια των λεωφορείων είναι αρκετά συχνά. Ωστόσο, περισσότερο βολεύει εάν διαθέτετε κάποιο µέσο, οπότε και θα µπορείτε να είστε τελείως αυτόνοµοι.


êê

Γ

ê êê êêê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê êêêêê

ê êê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê êêêêêê

* tip Ενδέχεται το σπίτι σας να µην τα παραλάβετε βαµµένο, οπότε να χρειαστεί ένα … φρεσκαρισµατάκι από εσάς ή να µην είστε ικανοποιηµένοι από τις χρωµατικές επιλογές του ιδιοκτήτη, οπότε να θελήσετε να … βάλετε ούτως ή άλλως το χεράκι σας. Στη δεύτερη περίπτωση, να θυµάστε ότι είστε υποχρεωµένοι να παραδώσετε το σπίτι όπως το παραλάβατε. Και στις δύο περιπτώσεις, πάντως, σε διάφορα σηµεία της πόλης, όπως η πλατεία Αλυσίδας ή τα στενά γύρω από την Ερµού, µπορείτε να βρείτε καταστήµατα µε χρώµατα, από τα οποία µπορείτε να πάρετε και χρήσιµες πληροφορίες επί του βαψίµατος.

ê êê êê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê êêêêêê

ê êêêêêêêêê ê ê ê ê ê ê ê ê êêêêê

Μην είµαστε εδώ ê êê ê ê êανησυχείτε, êêêê ê ê ê ê ê ê να σας βοηθήσουµε και σε ê ê ê ê ê ê ê êγια

ια τους περισσότερους από εσάς, είναι µάλλον και η πρώτη φορά που θα µείνετε µόνοι σας, µακριά από την «οικογενειακή» εστία όπου άλλοι φρόντιζαν κυρίως για τα θέµατα του σπιτιού. Όσο και αν σας συναρπάζει – και µε το δίκιο σας – αυτή η προοπτική, θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας και τις δυσκολίες που έχει, προκειµένου να κάνετε σωστές, χρήσιµες και αποτελεσµατικές κινήσεις.

ê êê êêê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê êêêêê

ê êê ê ê ê ê ê ê ê ê

Εξοπλίζοντας το νέο σας σπίτι… ê ê

êêêêê ê ê ê ê ê ê ê ê êêêêê

αυτό, παρουσιάζοντάς σας το βασικό εξοπλισµό που θα χρειαστείτε ανάλογα µε το σπίτι που έχετε νοικιάσει (έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, κλπ.), καθώς και τα σηµεία από τα οποία µπορείτε να τον προµηθευτείτε.

* tip Αγοράζοντας όσο περισσότερα έπιπλα από το ίδιο κατάστηµα, ενδεχοµένως να πετύχετε και καλύτερη τιµή.

ŒÈÏ·

* tip ∆ώστε ιδιαίτερη βαρύτητα στο στρώµα, καθώς είναι πολύ σηµαντικό για καλό … ύπνο. Υπάρχουν διάφορες ποιότητες, αλλά επειδή οι τιµές µπορεί να ανεβαίνουν αρκετά, δώστε βαρύτητα και στις έτοιµες συνθέσεις – προσφορές που υπάρχουν στα µαγαζιά και που µπορεί να είναι πιο οικονοµικές.

|30

Τα καταστήµατα επίπλων είναι συγκεντρωµένα στην κεντρική αγορά της Μυτιλήνης, πάνω στην Ερµού ή τα στενά που την περιβάλλουν, ενώ ορισµένα βρίσκονται και πάνω στην Καβέτσου. Μάλιστα, τα περισσότερα από αυτά έχουν κυρίως έπιπλα για


ê êê ê êê êê êêêêê ê ê ê ê ê ê ê

ê êê êêê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê êêêêê

ê êê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê µε την έννοια ότι έχουν προê êêêêêêê ∏ÏÂÎÙÚÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜ êηλεκτρικά ê ê êê φοιτητές, ê βλέψει ακριβώς τα απαραίτητα που χρειάΜαγαζιά µε είδη, είτε µικρά, ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê καταστηµάτων, ζεται ένα φοιτητικό σπίτι και έχουν πιο ê ê ê êείτεê êαλυσίδες θα βρείτε ê ê ê πάνω στην Ερµού, όσο και ê ê ê ê οικονοµικές τιµές. τόσο στην ê ê ê ê êέχετε ê ê ê ê Καβέτσου και στην Ελευθερίου Βενιζέλου, ê ê Αυτά που θα χρειαστείτε,êεάν δεν ê ê ê ê θα êêêêêê ê ê ê ê êσπίτι, νοικιάσει κάποιοêεπιπλωµένο ê αλλά και στους βασικούς δρόµους στις ê ê ê ê είναι σίγουρα ένα κρεβάτι και ένα στρώµα της πόλης. ê ê ê ê êê ê ê êδιάφορα ê ê ê µεγέθη – βιβλιοθή- εξόδους ê ê – êυπάρχουν Οι βασικές συσκευές που θα χρειαστείτε ê ê ê ê και καρέκλα γραφείου, καρέ- για να κάνετε τη ζωή σας πιο … εύκολη, êêêêêê êκη,ê ê êγραφείο ê ê ê ê ê ê κλες και τραπέζι για την κουζίνα, ένας που θέλουν και αρκετό ψάξιµο, καθώς οι Εξοπλίζοντας το νέο σας σπίτι…

καναπές και πολυθρόνες, ενώ µπορείτε να βρείτε και πουφ, µικροέπιπλα και διάφορα διακοσµητικά που επιθυµείτε επιπλέον.

* tip Φροντίστε να έχετε κάνει µια καλή έρευνα αγοράς σε όσα περισσότερα καταστήµατα µπορείτε. Με καλό προγραµµατισµό δεν θα σας πάρει πολύ χρόνο, ενώ έτσι θα είστε σίγουροι ότι έχετε βρει και την πιο οικονοµική λύση. Οι λίστες που σας παρέχουµε, θα σας βοηθήσουν σίγουρα.

* tip Είναι πολύ συνηθισµένο, παλιότεροι φοιτητές που ξενοικιάζουν να πωλούν σε οικονοµικές τιµές ή ακόµη και να χαρίζουν τα µεταχειρισµένα τους έπιπλα, οπότε έχετε το νου σας και σε σχετικές αγγελίες, είτε στις τοπικές εφηµερίδες, είτε έξω από τα κτίρια του Πανεπιστηµίου.

* tip Πολλά καταστήµατα αναλαµβάνουν και τη µεταφορά των αγορών σας στο σπίτι σας, ωστόσο ενδέχεται να χρειαστείτε και τη βοήθεια κάποιου «φορτο-ταξί», που µε επιβάρυνση µεταξύ 30 και 80 ευρώ, ανάλογα µε το τι θα µεταφέρει για εσάς, θα αναλάβει να κάνει το ίδιο.

|32

êê ê ê ê ê ê ê ê ê êêêêêê

τιµές και η ποιότητα µπορεί να «παίζουν» αρκετά, είναι ένα ψυγείο, ένα πλυντήριο ρούχων και µια ηλεκτρική κουζίνα ή µικρό κουζινάκι, που είναι και πιο οικονοµικό και βολεύει και από άποψη χώρου. Από εκεί και πέρα, µπορείτε να ψάξετε και για τηλεόραση, DVD player και πλυντήριο ρούχων, καθώς και για άλλες µικροσυσκευές, όπως καφετιέρες, τοστιέρες, κλπ. Τέλος, η βασικότερη ηλεκτρονική συσκευή χωρίς την οποία σπουδές πλέον δύσκολα γίνονται, είναι ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής, σταθερός ή φορητός (laptop) και ενδεχοµένως ένας εκτυπωτής, που θα σας εξυπηρετήσουν ανά πάσα ώρα και


êê

êêêêê

Εξοπλίζοντας το νέο σας σπίτι… στιγµή για τις εργασίες σας ή για τη διασκέδασή σας. Εξάλλου, ο υπολογιστής µπορεί να αντικαταστήσει και την ανάγκη για DVD player, αφού µπορείτε να απολαµβάνετε σε αυτόν τις αγαπηµένες σας ταινίες.

ê êê ê ê ê ê ê êê

* tip Και στην περίπτωση των ηλεκτρικών συσκευών µπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες προσφορές σε αγγελίες αποφοίτων, οπότε κάντε µια παράλληλη έρευνα και εκεί.

* tip Εάν δεν θέλετε ή δεν µπορείτε να αγοράσετε πλυντήριο ρούχων, υπάρχει πάντα και η λύση των στεγνοκαθαριστήριων, που αναλαµβάνουν το πλύσιµο των ρούχων των φοιτητών σε πολύ καλές τιµές. Και για αυτά, µπορείτε να συµβουλευτείτε τις λίστες µας.

* tip Μια καλή και πολύ οικονοµική λύση για µαγείρεµα, πέρα από την ηλεκτρική κουζίνα, είναι και τα µάτια γκαζιού. Εκεί όλα µαγειρεύονται πολύ γρήγορα, ενώ η φιάλη κοστίζει ελάχιστα και ειδικά εάν δεν επιδίδεστε ιδιαίτερα στη µαγειρική, µπορεί να σας «βγάλει» και όλη τη χρονιά. Ωστόσο, χρειάζεται µεγάλη προσοχή για τυχόν διαρροές και αν είστε αφηρηµένοι ή … ξεχασιάρηδες καλύτερα να … ξεχάσετε αυτή την εναλλακτική.

|34

êêêêê

ê êê ê ê ê ê ê ê ê ê ê êêêêêê

Και πάλι, κάντε µία βόλτα από την οδό Καβέτσου, την Αγίας Ειρήνης, την Ελευθερίου Βενιζέλου, την προκυµαία και, φυσικά, την Ερµού.

∂›‰Ë … «ÚÔÈÎfi˜», Ì·ÁÂÈÚÈ΋˜ Î·È ÌÈÎÚÔ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Εκτός από τα παραπάνω, θα χρειαστείτε και κάποιες έξτρα «προµήθειες», εφόσον δεν τις έχετε φέρει µαζί σας από το σπίτι σας. Και µιλάµε κατ’ αρχήν για τα είδη … προικός: µαξιλάρια, σεντόνια και µαξιλαροθήκες, παπλώµατα, πετσέτες, κλπ., αλλά και για ό,τι χρειάζεστε για την κουζίνα σας (µαχαιροπήρουνα, πιάτα, σκεύη µαγειρικής), χωρίς τα οποία τι να το κάνετε το κουζινάκι… Στην οδό Ερµού και στους παράδροµους της, υπάρχουν πολλά οικονοµικά καταστήµατα όπου µπορείτε να διαλέξετε ανάµεσα από µια µεγάλη ποικιλία από τα παραπάνω είδη, καθώς και µαγαζιά µε διάφορα διακοσµητικά µικροαντικείµενα.

êêêê


êê

ê ê êê ê ê ê ê ê ê êêê ê ê ê êêêê êêê ê ê êêê êêê ê ê êêê êêê ê ê êêê êêê ê ê ê êêêê ê ê ê ê το ê νέο σας σπίτι… Εξοπλίζοντας êêê ê ê ê êêêêê êêê ê ê êêê êê ¢ÈÎÙ˘ˆı›ÙÂ… Μέσω του Πανεπιστηµίου µπορείτε να έχετε ειδική σύνδεση ως φοιτητής, ενώ µπορείτε να κάνετε και σύνδεση ADSL, για καλύτερες ταχύτητες. Επισκεφθείτε τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών ή ρωτήστε και στα καταστήµατα που θα αγοράσετε τον υπολογιστή σας, ώστε να µπορέσετε να καταλήξετε στο ιδανικότερο πακέτο σύνδεσης, καθώς υπάρχουν πολλές προσφορές ειδικά για φοιτητές.

êêê

* tip Κάθε Τµήµα του Πανεπιστηµίου έχει το δικό του εργαστήριο πληροφορικής, στο οποίο µπορείτε να εργάζεστε. Χρησιµοποιώντας τον κωδικό που θα σας δοθεί, µπορείτε να χρησιµοποιείτε τόσο τους υπολογιστές, όσο και τους εκτυπωτές των εργαστηρίων – µε δικό σας µόνο το χαρτί – και το Internet και έτσι µπορείτε να αποφύγετε, για κάποιο καιρό τουλάχιστον, την αγορά δικού σας υπολογιστή.

* tip Για Internet, αλλά και για τις εργασίες σας, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε και κάποιο από τα αρκετά Internet καφέ που υπάρχουν στην πόλη ή απλές καφετέριες που προσφέρουν πρόσβαση στο Internet.


ê êê êêê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê êêêêê

ê êê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê α ) Α ρ χ α ιêοêλ ο γ ι κêοê ίê χ ώ ρ ο ι ώρα που έχετε πλέον εγκατασταθεί ê ê κυριότερο êê êκαι Πρώτο ê ê ê ê ê µνηµείο το Κάστρο ê για τα καλά, έχει έρθει η ώρα να ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ένα από τα µεγαλύτερα ê êêêê ê êτης ê γνωρίσετε καλύτερα τη νέα êσας ê ê ê Μυτιλήνης, ê κάστρα του µεσογειακού χώρου χτισµένο ê êδιαπιστώπόλη, τη Μυτιλήνη. Σύντοµαêθα ê ê ê ê το 1373, το οποίο δεσπόζει ψηλά στο ê ê ê ê ê ê êναê ê êσπουδάσετε σετε ότι έχετε έλθειêγια σε êπου êêê λόφο της ανατολικής πλευράς της πόλης ê ê ê ê µια πανέµορφη πόλη, δίνει τη δυναê ê ê ê ê ανάµεσα σε έναν καταπράσινο πευκώνα ê ê ê êγιαêê ê πολλές τότητα ê ê ê βόλτες όχι µόνο στα ê ê ê και τη θάλασσα και είναι ανοιχτό στο ê ê ê καφέ, ταê µπαράκια και τις ταβέρνες της, ê ê ê ê ê κοινό συγκεκριµένες ώρες της ηµέρας. ê ê êê Μια καλύτερη γνωριµία µε τη Μυτιλήνη

êê ê ê ê ê ê ê ê ê êêêêêê

T

êêêê ê ê ê ê ê êαλλά και στα πολλά µνηµεία της που ê ê ê ê σώζονται και στα όµορφα στενά του ê ê ê êêêêê

êêêêê

ê

Ιστορικού Κέντρου.

√ Á‡ÚÔ˜ Ù˘ fiÏ˘ Η Μυτιλήνη χωρίζεται, ουσιαστικά, σε δύο «ζώνες», που σηµατοδοτούν τον παλιό και το νεότερο εαυτό της: το βόρειο τµήµα της, που είναι και αυτό της παλιάς πόλης και το νότιο, όπου εκτείνεται το νεότερο κοµµάτι της. Η µεγάλη τουριστική και εµπορική ανάπτυξη που έχει γνωρίσει από παλιά, αλλά και η έντονη πολιτιστική της παράδοση, έχουν αφήσει ως παρακαταθήκη στη Μυτιλήνη πολλά εντυπωσιακά κτίρια, αλλά και µνηµεία της αρχαιότητας και των βυζαντινών χρόνων, που βρίσκονται κυρίως στο ιστορικό κέντρο της πόλης.

* tip Η Μυτιλήνη είναι σίγουρα πόλη που προσφέρεται για ποδήλατο, καθώς δεν υπάρχουν πολλές κλίσεις απαγορευτικές για τα πετάλια. Οπότε, όσοι έχετε ήδη ποδήλατο µη διστάσετε να το χρησιµοποιήσετε για τις βόλτες σας, όσοι δεν έχετε ίσως σύντοµα σκεφθείτε το ενδεχόµενο του να αποκτήσετε ένα. Προσοχή, πάντα, εντός και εκτός πόλης στα αυτοκίνητα, αλλά και στα δίκυκλα, τα οποία είναι κυριολεκτικά παντού!

|36

Εντός των τειχών του, µπορείτε να θαυµάσετε το παλάτι του Φραγκίσκου Γατελούζου, τον «Πύργο της Βασίλισσας», καθώς και άλλα σηµαντικά ευρήµατα ανασκαφών, ενώ στις πύλες του και σε διάφορα άλλα σηµεία του υπάρχουν ορόσηµα των Παλαιολόγων και των Γατελούζων. Σήµερα, το Κάστρο της Μυτιλήνης λειτουργεί και ως χώρος εκδηλώσεων, κατά τους καλοκαιρινούς µήνες. Στη δυτική πλευρά της Μυτιλήνης, πάνω από το Συνοικισµό και πάλι χτισµένο πάνω σε λόφο, µέσα σε ένα αλσύλλιο από πεύκα, βρίσκεται το Αρχαίο Θέατρο της πόλης, από τα µεγαλύτερα της αρχαιότητας. Ήταν και είναι ακόµη ένας αρχαιολογικός χώρος άριστης ηχητικής, εφάµιλλος αυτού της Επιδαύρου. Στο ιστορικό κέντρο βρίσκεται το Γενί Τζαµί, ιδιαίτερα σηµαντικό ιστορικό µνηµείο µε το λαµπρότερο µουσουλµανικό τέµενος της πόλης και από τα πιο ενδιαφέροντα κτίσµατα της Μυτιλήνης από αρχιτεκτονικής άποψης, που συχνά λειτουργεί ως εκθεσιακός χώρος και φιλοξενεί εκδηλώ-


ê

ê ê êê ê ê ê ê ê ê ê êêê ê ê ê êêêê êêê ê ê êêê êêê ê ê êêê êêê ê ê êêê êêê ê ê ê êêêê ê êγνωριµία Μια καλύτερη ê ê êê ê ê ê ê ê ê ê µε τη Μυτιλήνη êêê ê ê ê êêê ê ê ê ê Μυτιλήνης, βαυαρικής αρχιτεκτονικής,, σεις του δήµου. Τέλος, δύο αρχαιολογικοί

ê ê ê πολλά από τα οποία χρησιµοποιούνται

χώροι έχουν αναδειχθεί και στην περιοχή της Επάνω Σκάλας, ο ένας δίπλα στο ΙΚΑ και ο δεύτερος κοντά στο κτίριο Παπαρίσβα.

β) Ιστορικά κτίρια και αγάλµατα Τα σηµαντικότερα ιστορικά κτίρια της Μυτιλήνης είναι το Τσαρσί Χαµάµ κοντά στο Γενί Τζαµί, το παλιό Παρθεναγωγείο, το κτίριο του παλιού Γυµνασίου, κτισµένο το 1890 απέναντι από το ∆ηµοτικό Κήπο, η ∆ηµοτική Πινακοθήκη που στεγάζεται στο παλιό αρχοντικό του Χαλήµ Μπέη, κοντά στα ∆ικαστήρια, καθώς και το επιβλητικό «Αρχοντικό Γεωργιάδη», που τα καλοκαίρια λειτουργεί - εκτός από χώρος εκδηλώσεων - και ως θερινό σινεµά. Μια βόλτα στις περιοχές Κιόσκι, Μακρύς Γιαλός και Σουράδα, θα σας αποκαλύψει τα πολλά επιβλητικά νεοκλασικά αρχοντικά της

σήµερα από φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Και φυσικά, σήµα κατατεθέν της προκυµαίας είναι το άγαλµα της ποιήτριας Σαπφούς, πάνω στην οµώνυµη πλατεία που έχουµε ήδη αναφέρει, ενώ το αντίστοιχο του λιµανιού είναι το Άγαλµα της Ελευθερίας.

êêê

ê ê êê ê ê ê ê ê êêê ê ê ê êêêê êêê ê ê ê êêê ê ê êê ê


ê êê êêê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê êêêêê

ê êê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ) Μουσεία και εκκλησίες τις οποίες είναι ê ê êιδιαίτερες, ê ê µε τη êκαι ê ê Άγιο ê ê ê êê γΒγαίνοντας ê από την πόλη από τον επάνω Μητρόπολη τον να ê ê ê êê ê ê ê ê ê ê êΗ πρώτη είναιΘεράποντα δρόµο που οδηγεί στη Βαρειά, µέσα σε ê ê ê êξεχωρίζουν. γοτθικού ρυθê ê χτισµένη το 17ο αιώνα και φυλάσσει ê êê ê ê ê ê êµού, ê έναν ελαιώνα βρίσκονται δύο πολύ σηµαê ê ê êê ντικά µουσεία της Μυτιλήνης: το λείψανο του Αγίου Θεοδώρου του êλαϊκού êêêêêê êτου ê ê ê êκαι ê ê ζωγράφου Θεόφιλου Χατζηµιχαήλ το Βυζαντίου, πολιούχου της πόλης, ενώ ο ê êêêê ê êΤέχνης ê ê ê ê ê του Στρατή ê ΜουσείοêΜοντέρνας έργο του Μυτιληνιού αρχιτέκτοê ê ê ê ê ê–ê êTerriade. Το πρώτο φιλοξε- δεύτερος, ê ê Ελευθεριάδη να Αργύρη Αδαλή, δεσπόζει επιβλητικός ê ê ê του Θεόφιλου, ενώ το δεύτερο και ορατός από παντού στην αρχή της êêêêêê êνείê ê 86ê ê êέργα ê ê ê ê ê ê τα λεγόµενα «Μεγάλα Βιβλία» του Τεριάντ, Ερµού, θυµίζοντας κάτι από … Φλωρεντία. Μια καλύτερη γνωριµία µε τη Μυτιλήνη

ê êê ê êê êê êêêêê ê ê ê ê ê ê ê

êê ê ê ê ê ê ê ê ê êêêêêê

µε έργα των Matisse, Miro, Picasso, Γιάννη Τσαρούχη και άλλων επωνύµων ζωγράφων. ∆έχονται επισκέπτες όλο το χρόνο και στην αυλή τους διοργανώνονται εκδηλώσεις, ενώ µια επίσκεψη αξίζει σίγουρα. Αντίστοιχα, µέσα στην πόλη µπορείτε να επισκεφτείτε το Αρχαιολογικό Μουσείο στην περιοχή Κιόσκι, µε ευρήµατα τόσο από το Κάστρο Μυτιλήνης, όσο και από άλλες περιοχές της Λέσβου. Ίσως σας ενδιαφέρει να επισκεφθείτε και τις εκκλησίες της Μυτιλήνης, πολλές από

* tip Ο Αδαλής υπήρξε µαθητής του Chiller και οι επιρροές του είναι γοτθικού ρυθµού. Εκτός από τον Άγιο Θεράποντα, ο Αδαλής έχει σχεδιάσει και τις εκκλησίες του Ταξιάρχη στο Καγιάνι καθώς και της Παναγιούδας. Οι τρείς αυτές εκκλησίες µε τον χαρακτηριστικό οκτάγωνο τρούλο, είναι τα µοναδικά δείγµατα ορθόδοξης εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής µε γοτθικά στοιχεία στον κόσµο!

|38

δ) Ευκαιρίες για περίπατο Αγαπηµένο σας περίπατο, σίγουρα θα αποτελέσει η διαδροµή που κινείται από το λιµάνι προς την πίσω πλευρά του Κάστρου της Μυτιλήνης και γύρω από αυτό, ξεκινώντας από το µπρούτζινο Άγαλµα της Ελευθερίας και φτάνοντας µέχρι τα οθωµανικά λουτρά που βρίσκονται µπροστά από το Κάστρο, στην αρχή της Επάνω Σκάλας. Είναι µια βόλτα πανέµορφη, κυρίως την άνοιξη και το καλοκαίρι, που µπορείτε να τη συνδυάσετε και µε ένα µπάνιο στην ανακαινισµένη από φέτος πλαζ του


ê

ê ê êê ê ê ê ê ê ê ê êêê ê ê ê êêêê êêê ê ê êêê êêê ê ê êêê êêê ê ê êêê êêê ê ê ê êêêê ê êγνωριµία Μια καλύτερη ê ê êê ê ê ê ê ê ê ê µε τη Μυτιλήνη êêê ê ê ê êêê ê ê ê Αιολικής Γης» που έχουν ΕΟΤ στα Τσαµάκια ή στις παραλίεςê

ê ê ê καθιερωθεί από το δήµο

«Απελή» και «Φυκιότρυπα», αλλά και όλη τη διάρκεια του χρόνου, αφού η θέα που προσφέρει προς την Τουρκία, είναι µοναδική. Από πέρυσι, έχουν διανοιχτεί µέσα στο άλσος «Τσαµάκια», που βρίσκεται πίσω από το Κάστρο και περιπατητικές διαδροµές, στις οποίες αξίζει να κάνετε µια περιήγηση και να θαυµάσετε το υπέροχο ηλιοβασίλεµα κοιτώντας προς την Επάνω Σκάλα. Κάθε χρόνο, το άλσος γίνεται χώρος εκδηλώσεων στα πλαίσια των «Γιορτών

Μυτιλήνης όπως υφίσταται µέχρι στιγµής, ενώ εκεί βρίσκονται και οι εγκαταστάσεις των προσκόπων. Αλλά και µέσα στο ίδιο το λιµάνι, πάνω στο λιµενοβραχίονα, είναι πολλοί αυτοί που επιλέγουν µια βόλτα ειδικά όταν αρχίσει να πέφτει ο ήλιος, οπότε και η θέα προς θάλασσα, Τουρκία, αλλά και την ίδια τη Μυτιλήνη, είναι µαγευτική. Τέλος, εδώ και λίγο καιρό η νέα µαρίνα της Μυτιλήνης στο Μακρύ Γιαλό προσφέρει άλλη µια δυνατότητα για µια ήσυχη πρωινή η νυχτερινή βόλτα.

êê

ê êêêê ê ê ê ê ê êêê ê ê ê êêêê êêê ê ê ê êêê ê ê ê êê


ê êê êêê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê êêêêê

ê êê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê πανελλαδικής καιê êπαγκόσµιας φήµης. ê êê êήêαπό ê την êêγύρω ê Μυτιλήνη δεν «έρχεται στη ζωή» ê êê ê Σταê ê στενά προκυµαία και ê ê ê ê êδρόµους µόνο το καλοκαίρι µε τους επιê ê ê πίσω από αυτή, αλλά και ê êê êêστους ê ê ê σκέπτες, αλλά έχει έντονηêκινητιê ê κοµµάτι του λιµανιού που βρίσκεται ê êê ê ê ê ê ê ê ê στο κότητα όλη τη διάρκεια της χρονιάς, ê ê διαµετρικά αντίθετα από την πλατεία ê ê ê κυρίως χάρη στην παρουσία ê ê ê χιλιάδων Σαπφούς, στην περιοχή Φανάρι, µπορείτε êêêêêê ê ê êτων ê ê ê φοιτητών του Πανεπιστηµίου ê ê ê ê ê ê ê ê έναν … Αιγαίου. να βρείτε ορισµένα ακόµη καφέ - µπαρ, êπαρέχουµε ê ê Εµείς σας προσανατολιê ê ê καθώς και Ιnternet καφέ και ê ê ê ê ê ê σµόêόσον αφορά τα µαγαζιά που µπορεί να ê ê ê ê µπιλιαρδάδικα. ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê êσαςê ενδιαφέρουν, ανάλογα µε το είδος της ∆ιασκεδάζοντας…

êê ê ê ê ê ê ê ê ê êêêêêê

H

ê êê ê êê êê êêêêê ê ê ê ê ê ê ê

διασκέδασης που σας αρέσει, µε τα σηµεία της πόλης όπου µπορείτε να τα βρείτε. Από εκεί και πέρα, εσείς επιλέγετε…

* tip

∫·Ê¤˜ Î·È ÔÙfi ÛÙËÓ ÚÔÎ˘Ì·›·

Έχετε στο νου σας, ότι πολλά από τα µπαρ της Μυτιλήνης, το χειµώνα φιλοξενούν συγκροτήµατα ντόπιων και όχι µόνο µουσικών τα οποία, ανάλογα µε τη σεζόν και το πρόγραµµα του µαγαζιού, παίζουν ζωντανή µουσική διαφόρων ειδών – ελληνική ροκ, έντεχνη ή παραδοσιακή, τζαζ, µπλουζ, κλπ.

* tip Στην περίπτωση που επιλέξετε να διασκεδάσετε σε κάποιο µπαρ εκτός πόλης, προσοχή στην κατανάλωση αλκοόλ. Τόσο επειδή τα αλκοτέστ είναι πολύ συχνά στη Μυτιλήνη όσο, φυσικά και για τη δική σας ασφάλεια.

* tip Ιδιαίτερα δηµοφιλή, κατά τους καλοκαιρινούς µήνες, είναι και τα παραθαλάσσια καφέ – µπαρ που βρίσκονται είτε στην περιοχή του αεροδροµίου, είτε στην περιοχή της Παναγιούδας. Μια ευκαιρία για ένα δροσιστικό καλοκαιρινό κοκτέιλ, όσο ακόµη προλαβαίνετε πριν πιάσουν τα … φθινοπωρινά κρύα και αρχίσουν τα µαθήµατα. Και πάλι, προσοχή στην κατανάλωση αλκοόλ!

|40

Τα µαγαζιά της προκυµαίας είναι τα πρώτα που συναντά όποιος έρχεται στη Μυτιλήνη. Εκεί βρίσκονται τα περισσότερα από τα πιο µεγάλα και πολυσύχναστα καφέ – µπαρ, τα οποία κατακλύζονται από φοιτητές – και όχι µόνο - όλη τη διάρκεια της ηµέρας, παίζοντας τα πιο καινούρια χιτάκια και µε συχνές διοργανώσεις διαφόρων events, µε γνωστούς djs

∆· … ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο

Στους δρόµους πίσω από την προκυµαία και κυρίως στην περιοχή «Λαδάδικα» µπορείτε να βρείτε και καφέ – µπαρ διαφορετικής αισθητικής και ύφους, όπου θα ακούσετε και διαφορετικά είδη µουσικής (ροκ, τζαζ, µπλουζ, µουσική από ταινίες, κλπ.). Για καφέ ή αναψυκτικό προσφέρονται, χειµώνα καλοκαίρι και τα καφέ-µπαρ που βρίσκονται στο ∆ηµοτικό Κήπο και µέσα στο πάρκο της Αγίας Ειρήνης, στην αρχή της Καβέτσου, ενώ µπορεί να σας ενδιαφέρει και ένα καφεδάκι, ένα κακάο ή ένα αναψυκτικό σε ένα από τα µικρά καφενεδάκια που βρίσκονται διάσπαρτα στην πόλη.


ê

êê

ê ê êê ê ê ê ê ê ê ê êêê ê ê ê êêêê êêê ê ê êêê êêê ê ê êêê êêê ê ê êêê êêê ê ê ê êêêê êêê ê ê êêê ∆ιασκεδάζοντας… êêê ê ê êêê êêê ê ê êêê ê ê Ορισµένα από αυτά βρίσκονται διάσπαρτα ŸÙ·Ó fiÏ· Ù· ¿ÏÏ· ÎÏ›ÛÔ˘Ó…

ê ê ê πάνω στην προκυµαία ή στα Λαδάδικα,

Τα περισσότερα µπαρ από όσα θα βρείτε στις περιοχές που αναφέραµε, παραµένουν ανοιχτά µέχρι τις τρεις τα ξηµερώµατα. Ωστόσο, για όσους από εσάς θέλουν να συνεχίσουν κάπου αλλού, υπάρχουν πάντα και αρκετά after κλαµπάκια, τα οποία σας υπόσχονται διασκέδαση µε ξένη ή ελληνική µουσική, µέχρι το πρωί.

ενώ οι λάτρεις των µπουζουκιών µπορείτε να κάνετε µια βόλτα από την περιοχή της Παγανής, στην έξοδο της πόλης για Καλλονή ή στον Καρά – Τεπέ, στην έξοδο της πόλης για Παναγιούδα.

êêê

ê êêêê ê ê ê ê ê ê ê ê ê êê ê ê ê ê ê ê ê êêê ê ê ê ê êêê ê ê êê


£¤·ÙÚÔ, ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È ÂΉËÏÒÛÂȘ

ê êαπό ê ê θεατρικές οµάδες ή µουσικοê êτοπικές ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê χορευτικά σύνολα, όσο και από γνωστούς

ê Από τη Μυτιλήνη δεν êêêêêê êλείπουν ê êêêêê ê ê ê ούτε τα Θέατρα, êê ο ê êê êêê ê ê ê ê ούτε ê ê ê ê Κινηµατογράφος, αλλά ούτε ê êê êê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê οι πολιτιστικές εκδηλώσεις, êêêêêê ê ê ê ê êκαι ê ê ê ê που για πολλούς από εσάς ê êê êê êêê ê ê ê ê ê ê µπορεί να είναι απαραίτητα ê στοιχεία ψυχαγωγίας.

Πάνω στην προκυµαία, λίγο πριν το κτίριο της Νοµαρχίας, βρίσκεται το ∆ηµοτικό Θέατρο της Μυτιλήνης. Εκεί πραγµατοποιούνται, καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς

* tip Πολλές εκδηλώσεις (εκθέσεις φωτογραφίας, προβολές βίντεο, εκθέσεις ζωγραφικής, κλπ.), πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια του χειµώνα και στο χώρο της Φωτογραφικής Εταιρίας Μυτιλήνης, στην οδό Πιττακού.

|42

ê êê êêê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê êêêêê

ê êê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê και µε είσοδο ελεύθερη, ê êê êπολλές ê ê ê êφορές ê ê ê ê ê θεατρικές παραστάσεις και συναυλίες τόσο ê ê ê ê ê ê êê

∆ιασκεδάζοντας…

êê

êê ê ê ê ê ê ê ê ê êêêêêê

καλλιτέχνες ή θιάσους της υπόλοιπης Ελλάδας. Στην αίθουσά του, θα πάρετε και το πτυχίο σας όταν µε το καλό αποφοιτήσετε, αφού εκεί πραγµατοποιούνται και οι ορκοµωσίες των φοιτητών των έξι τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. ∆ίπλα από τη βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου, βρίσκεται το Θέατρο του Φιλοτεχνικού Οµίλου Μυτιλήνης (ΦΟΜ) «Ο Θεόφιλος», όπου εκτός από θεατρικές παραστάσεις µπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε ενδιαφέρουσες παραστάσεις και συναυλίες, ενώ στην λίγο πιο κάτω από τον πλάτανο της πλατείας Αλυσίδας, βρίσκεται και το θεατράκι της ερασιτεχνικής θεατρικής οµάδας των «Άστεγων», όπου συχνά η οµάδα παρουσιάζει τη δουλειά της ή φιλοξενεί και άλλες εκδηλώσεις. Στην οδό Σµύρνης, κάθετη της Καβέτσου δίπλα από το πάρκο της Αγίας Ειρήνης, βρίσκεται και ο µοναδικός χειµερινός κινηµατογράφος της Μυτιλήνης, το «Σινέ Αρίων», όπου παίζονται µερικές από τις πιο εµπορικές ταινίες κάθε σεζόν.


ê

êê

ê ê êê ê ê ê ê ê ê ê êêê ê ê ê êêêê êêê ê ê êêê êêê ê ê êêê êêê ê ê êêê êêê ê ê ê êêêê êê ê êê ∆ιασκεδάζοντας… Τα καλοκαίρια λειτουργεί δωρεάν θερινός κινηµατογράφος, ενώ πραγµατοποιούνται και πλήθος συναυλιών και παραστάσεων στο Αρχοντικό Γεωργιάδη, στην έξοδο της πόλης προς Παναγιούδα, πριν το εργοστάσιο της ∆ΕΗ. Επιπλέον, εκδηλώσεις πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού τόσο στο Κάστρο της Μυτιλήνης, όσο και στην πλαζ Τσαµάκια και στο Γήπεδο της πόλης. Τέλος, δεν είναι λίγες οι φορές που ο λόφος του Ξενία ή το Κτίριο Παπαρίσβα λειτουργούν επίσης ως χώροι συναυλιών ή διαφόρων πάρτυ, µέσα από πρωτοβουλίες των ίδιων των φοιτητών.

êêê

ê êêêê ê ê ê ê ê ê ê ê ê êê ê ê ê ê ê ê ê êêê ê ê ê ê êêê ê ê êê


êê ê ê ê ê ê ê ê ê êêêêêê

ê êê êêê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê êêêêê

ê êê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê πλευρά τηςêπροκυµαίας. ê ê ê ê ê ê ê ê Ωστόσο, υπάρê κόµη και αν σας έχει συνεπάρει η ê êê ê χουν πολλά ενδιαφέροντα ταβερνάκια και ê ê νέα ενδεχοµένως για εσάς γνωρι- ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê καλά εστιατόρια και στις περιοχές γύρω ê ê êê ê ê êαπό ê µία µε το µαγικό κόσµο τηςê êκουê ê ê τη Μυτιλήνη, όπως στους Ταξιάρχες ή ê ê ê ê êφορές ζίνας, σίγουρα θα υπάρξουν êπολλές ê ê ê ê Καγιάνι, αλλά και στο Ακρωτήρι και την ê ê ê ê ê ê ê êσαςê ê για φαγη- Αγιά Μαρίνα, κοντά στο αεροδρόµιο και που θα βγείτε µε την êêêπαρέα êάλλωστε ê ê τό. Θα ήτανêκρίµα να µην το ê ê ê ê φηµίζεται, στην Παναγιούδα, τα Πάµφιλα και τη ê ê ê ê ê ê ê κάνετε καθώς η Μυτιλήνη πέρα ê ê ê ê Θερµή, προς τα βόρεια, οπότε αν διαθέτεê ê ê ê ê ê φυσικά από το διάσηµο ούζο της που ê ê ê ê ê τε κάποιο µέσο, αξίζει τον κόπο να πάτε ê êê άφθονο και µε πολλά ονόµαµια βόλτα και µέχρι εκεί. ê ê ê ê ê ê ê ê ê êκυκλοφορεί Η γευστική Μυτιλήνη

A

ê êê ê êê êê êêêêê ê ê ê ê ê ê ê

τα, για τις µοναδικές γεύσεις της…

Έτοιµοι; Ξεκινάµε… √È ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙˆÓ…ÌÂÚ·ÎÏ‹‰ˆÓ

Λαδοτύρι, τουλουµοτύρι, γκιουζλεµέδες, γεµιστά κολοκυθολούλουδα, παστές και ψητές παπαλίνες και σαρδέλες Καλλονής, ελιές, φασόλες, ζυµωτό ψωµί, άφθονα ψάρια και θαλασσινά, φρέσκα λαχανικά από µπαξέδες. Η Λέσβος παράγει απ’ όλα, όντας αυτάρκης και εσείς µπορείτε να τα δοκιµάσετε επιλέγοντας ανάµεσα σε πολλούς … χώρους γευστικών απολαύσεων, όπου µπορείτε να γευτείτε υπέροχες µυτιληνιές – και όχι µόνο – γεύσεις, από σαλάτες και νόστιµα ορεκτικά, µέχρι κρεατικά και ολόφρεσκα θαλασσινά, σε καλές γενικά τιµές. Υπάρχουν πολλές ταβέρνες και εστιατόΑπό τα περισσότερα καταστήµατα fast ρια µέσα στην πόλη

* tip

food µπορείτε και να παραγγείλετε από το σπίτι, οπότε φροντίστε να προµηθευτείτε και το σχετικό φυλλάδιο. Πάντως, πολλά από αυτά µπορείτε να τα βρείτε και στον οδηγό µας.

* tip Ένας καλός συνδυασµός γρήγορου φαγητού και φαγητού της … µαµάς – που σίγουρα θα σας λείψει – είναι τα µαγειρεία που βρίσκονται πάνω ή πίσω από την προκυµαία. Αποτελούν συνηθισµένη επιλογή των φοιτητών, διαθέτοντας επίσης υπηρεσίες delivery στο σπίτι.

|44

της Μυτιλήνης, κυρίως στην Επάνω Σκάλα και στο Φανάρι, στη νότια

Οι πιο …µερακλήδες, µην παραλείψετε να «ψάξετε» και για τα ουζερί – καφενεία της Μυτιλήνης, τα οποία έχουν ατµόσφαιρα διαφορετική από τα εστιατόρια και τις ταβέρνες και είναι διασκορπισµένα σε διάφορα σηµεία της πόλης, όπως στο βόρειο τµήµα της Ερµού, στο Συνοικισµό, στη Χρυσοµαλλούσα, κλπ. Μην παραλείψετε ένα ουζάκι δίπλα στο κύµα, στο καφενείο του Συλλόγου Ερασιτεχνών Αλιέων (ΣΕΑΛ), στο φάρο που βρίσκεται στην άκρη της προκυµαίας στο Φανάρι.

… Î·È ·˘Ù¤˜ ÙˆÓ … ‚È·ÛÙÈÎÒÓ Για όσους από εσάς «τρέχετε» µε τα µαθήµατα και δεν προλαβαίνετε να µαγειρέψετε ή να φάτε σε κάποια ταβέρνα ή απλά παραµένετε πιστοί στην παράδοση του … fast food, είναι άφθονα τα κρεπάδικα και τα οβελιστήρια, όπου µπορείτε να βρείτε πίτες, πίτσες, κρουασάν, τοστ, κρέπες, σουβλάκια, κλπ., τόσο πάνω στην προκυµαία, όσο και στους δρόµους πίσω από αυτήν, αλλά και στην πλατεία Αλυσίδας, πάνω από τον ΟΤΕ. Πολλά από τα fast food παραµένουν ανοιχτά σε όλη τη διάρκεια της ηµέρας.


ê

êê

ê ê êê ê ê ê ê ê ê ê êêê ê ê ê êêêê êêê ê ê êêê êêê ê ê êêê êêê ê ê êêê êêê ê ê ê êêêê ê ê ê ê ê ê ê Μυτιλήνη Η γευστική êê °Â‡ÛÂȘ ·fi … ·ÏÏÔ‡ Η αλήθεια είναι πως δεν διαθέτουµε – ακόµη τουλάχιστον – κινέζικα, βιετναµέζικα ή ινδικά εστιατόρια, όπως ίσως αρκετοί από εσάς έχουν συνηθίσει από µεγαλύτερες πόλεις, ωστόσο στη Μυτιλήνη µπορείτε να βρείτε έντονη την ιταλική γεύση, στις πολλές πιτσαρίες που βρίσκονται κυρίως πάνω στην προκυµαία και στο Μακρύ Γιαλό. Επιπλέον, πίσω από την πλατεία Σαπφούς και στην περιοχή που βρίσκεται το γήπεδο, βρίσκονται πιτσαρίες που διαθέτουν και ειδικές προσφορές για φοιτητές, ενώ επάνω στην Ερµού, πηγαίνοντας προς Επάνω Σκάλα, βρίσκεται και ένα ιταλικό εστιατόριο. Τέλος, σε ορισµένα πιο ακριβά εστιατόρια, προσφέρονται γεύσεις από … Ευρώπη και Ανατολή.

* tip Η πιο οικονοµική και καλή για την … κοινωνικοποίησή σας επιλογή, πάντως, παραµένει η φοιτητική Λέσχη, εφόσον το όνοµά σας βρίσκεται στους φοιτητικούς καταλόγους.

êêê

ê ê êê ê ê ê ê ê êêê ê ê ê êêêê êêê ê ê êêê ê ê êê ê


êê ê ê ê ê ê ê ê ê êêêêêê

ê êê êêê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê êêêêê

ê êê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê Φ ω τ ο γ ρ αêφêι κ ή Οêµê êά δ α ê êê ρισµένοι από εσάς ίσως να êê Π α νêεêπêι σ τ ηêµê ίêο υ δυσκολευτείτε λίγο τον πρώτο ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê από φοιτητές, που ασχολούêêêê ê êΑποτελείται ê καιρό, µέχρι να εξοικειωθείτε ê ê ê êµε την τέχνη ê ê νται της φωτογραφίας – ειδιê ê êΩστόσο, µε τους ρυθµούς της Σχολήςêσας. ê ê ê ê κά της ασπρόµαυρης. Στεγάζεται και αυτή ê ê ê ê ê ê υπάρχει στο χώρο της Φοιτητικής Λέσχης του το πρόγραµµα σπουδών σαςêδεν êêêêêαφήνει ê ê ê êαρκετό ê ê ê ê περίπτωση να µην σας ê êêêê ê ê êγια ê ê ê να κάνετε παράλληλα «Ξενία», διαθέτοντας πλήρως εξοπλισµένο ê êê χρόνο, ελεύθερο ê ê σκοτεινό θάλαµο, ενώ πραγµατοποιεί ê ê ê ê τα πράγµατα που αγαπάτε ή που θα γνωê ê ê ê ê ê ê ê ενδεχοµένως για πρώτη φορά εδώ. συχνά και εκδροµές, για την εξοικείωση των µελών της µε τεχνικές και ειδικά ê ê ê ê ê ê ê ê ê êρίσετε Γεµίζοντας τον ελεύθερο χρόνο…

O

ê êê êêêêê êê ê ê ê ê ê ê ê

êê

Εξάλλου, από τη Μυτιλήνη δεν λείπει τίποτα όσον αφορά τις δραστηριότητες που µπορείτε να αναπτύξετε στον ελεύθερο χρόνο σας, ενώ υπάρχουν και πολλές από αυτές ή διάφοροι χώροι που έχουν δηµιουργηθεί από φοιτητές και παρέχονται αντίστοιχα από το Πανεπιστήµιο και απευθύνονται ειδικά σε εσάς.

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ Î·È ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Θεατρική Οµάδα «Πρόβα» Στεγάζεται στο κτίριο της φοιτητικής Λέσχης και είναι ανοιχτή σε όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Πανεπιστηµίου. Πρόκειται για ένα από τα ιδρυτικά µέλη του Σωµατείου Φοιτητικών Ερασιτεχνικών Θεατρικών Οµάδων της Ελλάδας, που κατά καιρούς έχει ανεβάσει πολύ καλές παραστάσεις στα θέατρα της Μυτιλήνης, κάποιες Έχετε το νου σας για σεµινάρια από τις οποίες έχει παρουπου διοργανώνονται από τη σιάσει και σε φοιτητικά ΝΕΛΕ Μυτιλήνης, κοντά στην κάτω Λέσχη . Ξεκινούν κάθε θεατρικά φεστιβάλ εκτός εποχή, είναι πολλά και Λέσβου. Στην αρχή της ενδιαφέροντα! χρονιάς γίνονται συναντήσεις για να αποφασιστεί το πρόγραµµα, ενώ οι αρχάριοι µαθαίνουν από τους πιο έµπειρους, µέσα από θεατρικά παιχνίδια και τεχνικές. Είναι, έτσι, µια καλή ευκαιρία να ασχοληθείτε µε την τέχνη του Θεάτρου.

* tip

|46

θέµατα και εκθέσεις φωτογραφίας.

Οµάδα µοντέρνου χορού «Αdagio» Στόχος της οµάδας, που φέτος έκλεισε τρία χρόνια ζωής, είναι να ψυχαγωγήσει τα µέλη της και να τα βοηθήσει να εκφραστούν ελεύθερα, µέσω µαθηµάτων µοντέρνων χορών και χορογραφιών, που πολλές φορές επιµελούνται οι ίδιοι. Τα µέλη της πραγµατοποιούν συχνά χορευτικά events σε διάφορα µπαρ της Μυτιλήνης, ενώ συµµετέχουν και σε διάφορες εκδηλώσεις, κερδίζοντας πάντα την προσοχή του κοινού. Χορευτικός Σύλλογος «Ορφέας» Λειτουργεί από το 1992, είναι µια από τις µεγαλύτερες σε αριθµό ενεργών µελών οµάδες και ασχολείται κατά βάση µε τους παραδοσιακούς χορούς, από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, ενώ συµµετέχει συχνά και σε σηµαντικές εκδηλώσεις που πραγµατοποιούνται τόσο στη Λέσβο, όσο και σε άλλα νησιά, αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι πρόβες της αποτελούν µια πολύ καλή ευκαιρία να


ê

êê

ê ê êê ê ê ê ê ê ê ê êêê ê ê ê êêêê êêê ê ê êêê êêê ê ê êêê êêê ê ê êêê ê ê ê ê êêêê êê Γεµίζονταςê ê êτον χρόνο… ê ê ê ê êελεύθερο ê ê ê ê ê êê ê ê ê ê ê ê ê έρθετε σε επαφή µε τους χορούς ήê να ê ê ê κάποιο όργανο ή είστε καλλίφωνοι και

ê ê ê βρείτε και άλλους που θέλουν να στήσετε

βελτιώσετε όσα ήδη ξέρετε, ίσως διδάσκοντας και οι ίδιοι στους υπόλοιπους της οµάδας.

µαζί κάποιο µουσικό σχήµα.

∞ıÏËÙÈÛÌfi˜ Î·È ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Χορευτικός Σύλλογος Κρητών «Ερωτόκριτος» Λειτουργεί από το 2008 και διδάσκει κρητικούς χορούς σε φοιτητές από όλο το Πανεπιστήµιο. Στεγάζεται στο πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστηµίου, στην οδό Ναυµάρχου Παπανικολή 11. Στούντιο Πανεπιστηµίου Είναι ο χώρος όπου κάνουν τις πρόβες τους τα µουσικά σύνολα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Βρίσκεται στον επάνω όροφο του κτιρίου της Φοιτητικής Λέσχης του «Ξενία» και ενδέχεται να σας ενδιαφέρει, εάν παίζετε

Αιγιακός Πανεπιστηµιακός Αθλητισµός Είναι η «οµπρέλα» όλων των αθλητικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστηµίου στη Μυτιλήνη. ∆ιαθέτει ένα πλούσιο πρόγραµµα δραστηριοτήτων και οµάδες στις οποίες µπορείτε να ενταχθείτε, οι οποίες αφορούν όλα τα γνωστά αθλήµατα, όπως τένις, ποδόσφαιρο, µπάσκετ, βόλεϊ, κολύµβηση, στίβος, ξιφασκία, πόλο, πινγκ-πονγκ, ακόµα και Τάε Κβο ντο.

êêê

ê êêêê ê ê ê ê ê ê ê ê ê êê ê ê ê ê ê ê ê êêê ê ê ê ê êêê ê ê êê


ê êê ê êê êê êêêêê ê ê ê ê ê ê ê

ê êê êêê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê êêêêê

ê êê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê α τ α δ υ τ ι κ ή ο µ ά δ α « Τρ ί τ ω ν » ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÂÎÙfi˜ ê êê ê êδραστηριότητες ê ê ê ê ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ê ê ê êê ΚΕκµεταλλευτείτε ê το γεγονός ότι έχετε Πέρα από όσες σας προê ê ê êê ê ê ê ê ê êµέσα έρθει στη Λέσβο και, είτε έχετε ασχολη-ê ê ê êσφέρονται από τις οµάδες του ê êê ê ê ê ê θεί µε καταδύσεις, είτε όχι, διαθέτοντας Πανεπιστηµίου, υπάρχουν στην πόλη και ê ê ê ê πρώτη ê ê ê ê όλων των ειδών οι δυνατότητες για ê ê γίνετε µέλος του «Τρίτων». Στην ê ê αξιοê ê ê ê ê êê ê ê êτοê êδίπλωµα ê περίπτωση χρησιµοποιήστε ê ποίηση του ελεύθερου χρόνου σας. ê ê êπου ê ê ê να διαθέτετε, του αυτοδύτη Υπάρχουν οι δύο ερασιτεχνικές θεατρικές êêêêµπορείτε ê ê ê êµπορεί ê ê ê ê ê στη δεύτερη να πάρετε το οµάδες που έχουµε προαναφέρει, ενώ οι ê ê ê ê ê êδίπλωµα ê ê ê ê µέσω της οµάδας, αφού συνεργά- λάτρεις της µουσικής µπορούν να συνεχίê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ζεται µε σχολή εκπαίδευσης που δραστη- σουν ή να µάθουν από την αρχή ένα µουΓεµίζοντας τον ελεύθερο χρόνο…

ριοποιείται στη Μυτιλήνη. Η οµάδα διοργανώνει κατά καιρούς περιπλανήσεις στις υποβρύχιες οµορφιές της Λέσβου, φωτογράφηση και καθαρισµούς βυθών, κλπ.

¢È·‰›ÎÙ˘Ô My Aegean Πρόκειται για τη διαδικτυακή πύλη του Πανεπιστηµίου, µέσα από την οποία µπορείτε να µάθετε τα πάντα που αφορούν στο Πανεπιστήµιο, να συµµετέχετε σε διάφορες δραστηριότητες και να γνωρίσετε κόσµο. Foititelia.gr Είναι το δηµοφιλέστερο site για τους φοιτητές του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη, µε όνοµα εµπνευσµένο από την αγαπηµένη … κατάληξη των Μυτιληνιών. Αποτελεί βασικό οδηγό διασκέδασης, ενηµέρωσης σας και τη Αν ασχολείστε µε τη µουσική, στη Μυτιλήνη είναι ευκαιρία να δικτύωσης των φοιέρθετε πιο κοντά στις ρίζες της τητών. Το ηλεκτροπαράδοσης, µαθαίνοντας νικό του φόρουµ, σαντούρι στο Αναγνωστήριο της παρουσιάζει επίσης Αγιάσου. µεγάλο ενδιαφέρον και σίγουρα θα πρέπει να το επισκεφτείτε, ειδικά τις πρώτες ηµέρες της παρουσίας σας στη Μυτιλήνη.

* tip

|48

êê ê ê ê ê ê ê ê ê êêêêêê

σικό όργανο ή να κάνουν µαθήµατα θεωρίας της µουσικής ή τραγουδιού, είτε στο Ωδείο της πόλης ή δίπλα σε κάποιον δάσκαλο µουσικής. Η Φωτογραφική Εταιρεία Μυτιλήνης διαθέτει επίσης έναν χώρο, όπου µε την πολυετή εµπειρία των µελών της µπορείτε να µάθετε τα πάντα για τη φωτογραφία και γιατί όχι να γίνετε και οι ίδιοι µέλη της. Τέλος, οι λάτρεις του χορού µπορούν να αναζητήσουν τα προγράµµατα των γυµναστηρίων ή των οµάδων που κάνουν µπαλέτο, σύγχρονο χορό, tango, παραδοσιακούς χορούς της Ελλάδας και


ê

êê

ê ê êê ê ê ê ê ê ê ê êêê ê ê ê êêêê êêê ê ê êêê êêê ê ê êêê êêê ê ê êêê ê ê ê ê êêêê êê Γεµίζονταςê ê êτον χρόνο… ê ê ê ê êελεύθερο êêê êêêêê ê ê άλλων χωρών, χορούς oriental, κλπ. êê

Οι λάτρεις του αθλητισµού, µπορούν να αναζητήσουν επίσης τα προγράµµατα γυµναστικής, pilates, yoga, tai chi, κλπ., των γυµναστηρίων. Μια ακόµη δυναΑπό πέρυσι λειτουργεί στη τότητα, είναι το ∆ηµοτικό Μυτιλήνη και χώρος µπόουλινγκ, ολυµβητήριο, στο λιµάνι, όπου µπορείτε να περνάτε όπου µε βεβαίωση γιατρού διασκεδαστικές ώρες µε την µπορείτε να γυµνάζεστε παρέα σας. καθηµερινά και δωρεάν, συγκεκριµένες ώρες κοινού, ενώ µαθήµατα κατάδυσης παραδίδονται και από ιδιώτη. Και φυσικά, µπορείτε να συµµετέêêê χετε σε µια από τις αθλητικές οµάδες της êêê êêê πόλης, ενώ οι πιο … ποδοσφαιρόφιλοι êêê µπορείτε να εκµεταλλευτείτε τα οργανωêê µένα γήπεδα 5Χ5 και τις άλλες υποδοµές της πόλης και να γίνετε µέλη των συνδέσµων των οµάδων σας στη Μυτιλήνη.

* tip

êêê

êêê

ê

ê ê êê ê ê êêê ê ê ê êêê ê êêê


ê êê êêê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê êêêêê

ê êê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê Ωστόσο, οι êδηµοφιλέστεροι ê ê ê ê ê ê ê ê προορισµοί ê κόµη και εάν στο προηγούµενο ê êê ê πάνω στο νησί ê είναι ο µαγευτικός ê κεφάλαιο βρήκατε πολλές δραστη- ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê Μόλυβος µε το περίφηµο Κάστρο του, που ê ê êê ê ê êµεê ê êδυσκολία ξεχνά ê ριότητες µε τις οποίες µπορείτε ê ê όποιος έρχεται στη ê ê ê ê ê êµην ê ê Λέσβο, η κοσµοπολίτικη να γεµίσετε τον ελεύθερό σας χρόνο, ê ê Ερεσός της ê ê ê ê ê αµελήσετε να ταξιδέψετε στην υπόλοιπη ê ê ê ê ê Σαπφούς, το Πλωµάρι των ê ê ê ê êσας ê να το εξεΛέσβο. Όλοêτο ê êêνανησί ê ê êκαλεί «Βαρβαγιάννηδων» και του περίφηµου ê ê ê ê ê ρευνήσετε και γνωρίσετε το πλούσιο ê ê ê ê ούζου τους, η ορεινή Αγιάσος, όπου ο ê ê ê ê ê ê φυσικό και πολιτισµικό του πλούτο και ê ê ê ê ê χρόνος µοιάζει να έχει σταµατήσει, ο ê ê ê πανέµορφους οικισµούς του. Μανταµάδος µε τα κεραµικά του και τον ê ê ê ê ê ê ê ê ê êτους Αποδράσεις εντός και εκτός νησιού

A

ê êê ê êê êê êêêêê ê ê ê ê ê ê ê

Ξεκινώντας γύρω από τη Μυτιλήνη, υπάρχουν ορισµένα όµορφα σηµεία που µπορείτε να πάτε µε την παρέα σας, είτε για µπάνιο, είτε για φαγητό. Και αυτά είναι το µικρό λιµανάκι της Κουντουρουδιάς, όπου θα απολαύσετε θαλασσινά δίπλα στο κύµα και αν θέλετε και µια βόλτα µέχρι το Πέραµα µε το καραβάκι, η Σκάλα Λουτρών, ο Άγιος Ερµογένης ή η Χαραµίδα, που µπορείτε να πάτε για µπάνιο ή η περιοχή της Παναγιούδας, όπου θα πιείτε καφέ ή ποτό δίπλα στη θάλασσα.

* tip Για όσους διαθέτουν σκηνή και υπνόσακο και διάθεση να κοιµηθούν κάτω από τα αστέρια, όλες οι παραλίες του νησιού προσφέρονται για κάτι τέτοιο αρκεί, στις πιο απόµακρες, να έχετε φροντίσει για προµήθειες.

|50

êê ê ê ê ê ê ê ê ê êêêêêê

Ταξιάρχη του, τον προστάτη του νησιού, αλλά και η πανέµορφη Πέτρα, η Σκαµνιά του Μυριβήλη µε το όµορφο λιµανάκι της Σκάλας της και το Σίγρι, που φιλοξενεί το Απολιθωµένο ∆άσος και ένα από τα µεγαλύτερα Μουσεία Φυσικής Ιστορίας. Φυσικά, µπορείτε να ταξιδέψετε και εκτός Λέσβου, είτε µε πλοίο είτε µε αεροπλάνο, ενώ από τα πράγµατα που δεν πρέπει να


ê

êê

ê ê êê ê ê ê ê ê ê ê êêê ê ê ê êêêê êêê ê ê êêê êêê ê ê êêê êêê ê ê êêê êêê ê ê ê êêêê ê ê εντός Αποδράσεις εκτός νησιού ê ê êê ê ê ê ê ê êκαι ê ê ê êêê ê ê êê ê ê ê ê λίγοι αυτοί που τα καλοκαίρια – αφού παραλείψετε, είναι το να επισκεφτείτε τουλάχιστον µια φορά τη γειτονική Τουρκία.

√È ÂÓÙfi˜ ÓËÛÈÔ‡ ÚÔÔÚÈÛÌÔ›… Καλοκαίρι Οι κατεξοχήν δηµοφιλείς προορισµοί της καλοκαιρινής Λέσβου είναι ο Μόλυβος, η Πέτρα, η Σκαµνιά, το Πλωµάρι και η Ερεσός, αφού σας προσφέρουν τις παραλίες τους για να απολαύσετε τον ήλιο και τη θάλασσα. Πολλοί φοιτητές διοργανώνουν, από το Μάιο κιόλας, εκδροµές στην Πέτρα και στο Μόλυβο. Επίσης, δεν είναι και

ê ê ê κλείσουν οι σχολές τους - επιλέγουν να

δουλέψουν σε κάποιο από τα µαγαζιά των δύο αυτών οικισµών, συνδυάζοντας έτσι ένα χαρτζιλίκι µε τις διακοπές τους και έχοντας, µάλιστα, εξασφαλισµένα τα έξοδα της διαµονής τους εκεί, από τους εργοδότες τους.

ê

ê êêêê ê ê ê ê ê ê ê êê ê ê êê ê ê ê ê êêê ê ê ê êêê ê ê êê


ê êê êê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê êêêêêê

êêêê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê êêêêê

ê νησιού Αποδράσεις εντός και εκτός êê ê ê ê ê ê êêêêêê

ê êê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê καλοκαιρινός προορισµός για να κολυµπήσουν στα παγωµένα νερά êêê ê ê êê ê ê êείναι ê êê Ιδανικός ê και το Πλωµάρι, για êούζο σταê êπανέµορφα και να δοκιµάσουν καλοκαιρινά ê ê ê ê ê ê ê ê στις παραλίες της ê ê ταβερνάκια êτου, για êµπάνιο κοκτέιλ στα µπαράκια της. ê ê êêΙσιδώρου του Αγίου Πάντως, αν δεν διαθέτετε χρόνο ή όχηµα ê ê ê ê ê και της Μελίντας, ê ê ê ê ê ê ê ê ê αλλά êκαι για περιπλάνηση στα πιο δροσεµεγαλύτερες αποστάσεις, µπορείτε να ê ê ê êορεινά χωριά του ∆ήµου. Στο Πλωµάρι για ê ê ê ê ê ê ρά, απολαύσετε το µπάνιο σας και στις παραê ê ê êê

êêêê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê êêêêê êê

êêêêê ê ê ê ê ê ê ê ê êêêêê

µπορείτε να επισκεφτείτε και το Μουσείο των Βαρβαγιάννηδων και να µάθετε όλα τα µυστικά της απόσταξης του ούζου, από τους πρώτους που δίδαξαν την τέχνη αυτή στη Λέσβο. Εάν δεν έχετε κάποιο δικό σας όχηµα, Ωστόσο ο πιο δηµοφισε όλες αυτές τις περιοχές µπορείτε λής, ίσως, προορισµός να πάτε και µε το υπεραστικό ΚΤΕΛ, του καλοκαιριού είναι το οποίο ξεκινάει τα δροµολόγιά του η Σκάλα Ερεσού, γενέκαθηµερινά, πίσω από το πάρκο της τειρα της ξακουστής σε Αγίας Ειρήνης. όλο τον κόσµο ποιήτριας Σαπφούς, που κατακλύζεται κάθε χρόνο από τους εκατοντάδες επισκέπτες Αν διαθέτετε δίπλωµα οδήγησης, που έρχονται από πάντως, µπορείτε να νοικιάσετε διάφορες άλλες αυτοκίνητο ή µηχανάκι, σε ένα από τα περιοχές της πολλά γραφεία ενοικιάσεως, που Ελλάδας, αλλά και βρίσκονται στην προκυµαία της Μυτιλήνης. από πολλές ευρωπαϊκές χώρες,

* tip

* tip

* tip Όπου και να βρεθείτε στην ύπαιθρο της Λέσβου, φροντίστε να σεβαστείτε το περιβάλλον και είτε να χρησιµοποιήσετε τους κάδους που ενδεχοµένως θα βρείτε εκεί κοντά, είτε να κρατήσετε τα απορρίµµατά σας για να τα πετάξετε µε την πρώτη ευκαιρία σε κάποιον κάδο.

* tip Αν είστε ποδηλάτης/σα, έχετε το νου σας για ποδηλατάδες που διοργανώνονται ορισµένες φορές και εκτός της πόλης. Είναι σίγουρα µια εµπειρία µοναδική και θα έχετε και παρέα.

|52

λίες γύρω από τη Μυτιλήνη, που είναι καθαρές και συγκεντρώνουν αρκετό κόσµο τα Σαββατοκύριακα και τα απογεύµατα. Χειµώνας Πολλά από τα παραπάνω µέρη ενδέχεται να σας φανούν πιο όµορφα το χειµώνα, απουσία των τουριστών. Η Λέσβος έχει, όµως, και δηµοφιλείς χειµερινούς προορισµούς, µε κυριότερο τη γραφική και ορεινή Αγιάσο, που έχει χαρακτηρισθεί διατηρητέος οικισµός, µε την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική της, τον περίφηµο καστανιώνα της, τα καφενεία της και τους νόστιµους µεζέδες της.


ê

êê

ê ê êê ê ê ê ê ê ê ê êêê ê ê ê êêêê êêê ê ê êêê êêê ê ê êêê êêê ê ê êêê êêê ê ê ê êêêê ê ê εντός Αποδράσεις εκτός νησιού ê ê êê ê ê ê ê ê êκαι ê ê ê êêê ê ê êê ê τηνê ê ê φτάνει το ΚΤΕΛ και τα οποία, αφού εξαΗ Αγιάσος τα Σαββατοκύριακα έχει τιµητική της και αξίζει τον κόπο να την επισκεφτείτε. Πηγαίνοντας προς τα εκεί, αξίζει τον κόπο να κάνετε µια µικρή παράκαµψη λίγο πριν φτάσετε, για να επισκεφθείτε τον Ασώµατο, ένα από τα οµορφότερα ορεινά χωριά του νησιού. Εντυπωσιακή το χειµώνα είναι και η διαδροµή από Καλλονή για Ερεσό, αφού το τοπίο είναι άγριο και τα χωριά θυµίζουν ηπειρωτική Ελλάδα. Παντός καιρού και… ενδιαφέροντος Πέρα από τους πιο δηµοφιλείς προορισµούς, υπάρχουν και ένα σωρό σηµεία άγνωστα, όπου δεν

ê ê ê ντλήσετε τα “hot spots” της Λέσβου, µπο-

ρείτε να παινεύεστε ότι «ανακαλύψατε» µόνοι σας, εάν διαθέτετε κάποιο µέσο και διάθεση για περιπλάνηση. Εµείς θα σας επισηµάνουµε µόνο δύο – τρεις επιλογές που έχετε, οι οποίες προσφέρονται για όλες τις εποχές… Μία από αυτές είναι ο Άγιος ∆ηµήτριος, µε τα περίφηµα γλυκά του κουταλιού και τα λικέρ του, το σηµείο όπου σταµατούσαν παλιά οι αγωγιάτες από Μυτιλήνη για Πολιχνίτο µε τα ζώα τους. Αν πάτε καλοκαίρι, µπορείτε να απολαύσετε τη θέα από τα βύσσινα απλωµένα για να γίνει το «τσέρυ», αν πάτε χειµώνα

êêê

ê êêêê ê ê ê ê ê ê ê ê ê êê ê ê ê ê ê ê ê êêê ê ê ê ê êêê ê ê êê


êê

êêê

ê êê êêê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê êêêêê

Αποδράσεις εντός και εκτός νησιού ê êê ê ê ê ê ê êêêêêê

ê êêêêêêê ê ê ê ê ê εγκαταστάσεων, όπου ê êτων ê êταê êδωµάτια êêêêê

να µείνετε µε την παρέα σας, êêêê ê êµπορείτε ê ê ê ê ê οικονοµικά. ê ê πολύ Παρόλο που τα θερµά ê ê ê ê ê êêêêê

µπορείτε να γευθείτε στα ζεστά, τους νόστιµους µεζέδες. Μην παραλείψετε να πιείτε λίγο από το … αθάνατο νερό του! Η Λέσβος φηµίζεται και για τα ιαµατικά λουτρά της. Υπάρχουν πολλά πάνω στο νησί, ορισµένα από τα οποία κρατούν από αιώνες πριν: στον κόλπο της Γέρας, στη Λουτρόπολη της Θερµής, περιοχές που βρίσκονται λίγο πιο έξω από την πόλη της Μυτιλήνης, στον Πολιχνίτο, στην Εφταλού (κοντά στο Μόλυβο), αλλά και στο Λισβόρι, χωριό κοντά στον Πολιχνίτο. Το τελευταίο ανακαινίζεται εδώ και κάποιο καιρό, ωστόσο παραµένει ανοιχτό τόσο το ίδιο, όσο και

ê êê êê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê êêêêêê

êêêê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê êêêêê

ê êê êê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê êêêêêê

êê ê ê ê ê ê ê ê ê êêêêêê

λουτρά είναι σίγουρα πιο απολαυστικά το χειµώνα, δεν είναι λίγοι αυτοί που τα επισκέπτονται όλη τη χρονιά, καθώς έχουν πολύ ευεργετικά αποτελέσµατα στην σωµατική και ψυχική υγεία, προσφέροντας ευεξία. Σε πολλά από τα σηµεία του νησιού, έχουν χαραχθεί περιπατητικές διαδροµές – µονοπάτια, που θα

* tip Επειδή από χρονιά σε χρονιά οι τιµές και η συχνότητα των δροµολογίων για Τουρκία ενδέχεται να αλλάζουν, το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να ενηµερωθείτε από τα τουριστικά γραφεία.

* tip Μην πέσετε στη γνωστή … παγίδα που πέφτουν πολλοί φοιτητές και µε τη σκέψη ότι «εντάξει, θα είµαι εδώ για καιρό», αναβάλετε συνέχεια µια εκδροµή στην Τουρκία. Κινδυνεύετε να µην πάτε ποτέ, γι’ αυτό κανονίστε το µε την πρώτη ευκαιρία! Θα εκπλαγείτε από το πόσο κοντά είµαστε οι δύο λαοί…

|54

σας καθοδηγήσουν µέσα στη φύση. Οι ιδανικότερες περίοδοι λόγω θερµοκρασίας είναι, ίσως, το φθινόπωρο και η άνοιξη, ωστόσο µε κατάλληλο εξοπλισµό (κατάλληλα ρούχα, νερό, κλπ.), αξίζει να περπατήσετε στα µονοπάτια αυτά όλες τις εποχές του χρόνου, για να θαυµάσετε και τις αλλαγές στη φύση.


ê

êê

ê ê êê ê ê ê ê ê ê ê êêê ê ê ê êêêê êêê ê ê êêê êêê ê ê êêê êêê ê ê êêê êêê ê ê ê êêêê ê ê εντός Αποδράσεις εκτός νησιού ê ê êê ê ê ê ê ê êκαι ê ê êêê ê ê ê √È ÂÎÙfi˜ ÓËÛÈÔ‡ ÚÔÔÚÈÛÌÔ›… ê Ε κ δ ρ ο µ ή σ τ η ν Το υ ρ κ ί α Από τη Μυτιλήνη µπορείτε πολύ εύκολα και γρήγορα να αλλάξετε όχι µόνο χώρα, αλλά και … ήπειρο παίρνοντας, µόνο µε την αστυνοµική σας ταυτότητα, ένα από τα καραβάκια που πηγαίνουν απέναντι, στα παράλια της Τουρκίας, στο Αϊβαλί και το ∆ικελί, που µέχρι σήµερα διατηρούν έντονο και το ελληνικό τους στοιχείο. Το χειµώνα, αυθηµερόν δροµολόγια για Αϊβαλί πραγµατοποιούνται µε 35 ευρώ κάθε Πέµπτη, που είναι και το παζάρι του Αϊβαλιού, ενώ εάν υπάρχει ζήτηση, µπαίνουν δροµολόγια και το Σάββατο.

Αντίστοιχα, τα δροµολόγια για το ∆ικελί το χειµώνα είναι κάθε Τρίτη, πάλι αυθηµερόν, µε 25 ευρώ. Το καλοκαίρι τα δροµολόγια γίνονται καθηµερινά, ενώ εµφανίζονται και προσφορές µε πολύ χαµηλότερη τιµή.

êêê

ê êêêê ê ê ê ê ê ê ê ê ê êê ê ê ê ê ê ê ê êêê ê ê ê ê êêê ê ê êê


êê êê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ÚÔÔÚÈÛÌÔ› ê ê ê ê ê ê ê êê ÕÏÏÔÈ êê êê êê ê ê ê êµπορείτε Με πλοίο ή αεροπλάνο, να µεταê ê ê ê ê ê κινηθείτε προς διάφορους προορισµούς ê ê ê êê êê êêêΜυτιλήνης. ê εκτός ê ê ê ê ê Τα πλοία σας µεταφέê ê ê ê ê

είτε προς Πειραιά, µέσω Χίου και êêêê ê ê ê ê ê êρουν ê ê ê Μυκόνου, είτε βόρεια, προς Θεσσαλονίκη ê ê ê ê ê ê ê êêê

êêêêê

ê

και Καβάλα, µέσω Λήµνου. Οι αεροπορικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στη Λέσβο είναι η Olympic Air, η Aegean Airlines, η Athens Airways και η Sky Express, που συνδέει το νησί µε την Κρήτη. Συµβουλευθείτε τα τουριστικά πρακτορεία, καθώς η συχνότητα των δροµολογίων και οι τιµές ενδέχεται να αλλάζουν από σεζόν σε σεζόν.

* tip Για Πειραιά, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε ανάµεσα σε «γρήγορο» και «αργό» πλοίο, µε µια διαφορά, φυσικά, στην τιµή. Ρωτήστε για διευκρινήσεις, στα ταξιδιωτικά πρακτορεία.

* tip Όσο πιο νωρίς κάνετε αεροπορική κράτηση, τόσο πιο πιθανό είναι να πετύχετε καλύτερες τιµές, ενώ υπάρχουν συχνά και προσφορές των εταιριών.

* tip Όπου και να πάτε, πάντως, φροντίστε να έχετε µαζί σας το φοιτητικό σας πάσο, που θα προµηθευτείτε µετά την εγγραφή σας, αφού σας εξασφαλίζει µειωµένο εισιτήριο έως και 25% στα λεωφορεία και 30% στα πλοία.

|56

êê êê êêê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê êêêêê

êêêêêê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê êêêêêê

ê êê êê ê ê ê ê êνησιού ê Αποδράσεις εντός και εκτός ê ê ê ê ê ê êêêê

êêê ê ê ê ê ê ê ê ê ê êêêê


Xάρτης Λέσβου

57

|


Kατάλογος επιχειρήσεων - καταστηµάτων Eλπίζουµε ο κατάλογος που ακολουθεί να σας βοηθήσει, τόσο κατά τα πρώτα σας ψαξίµατα στην πόλη όσο και όσο θα ζείτε εδώ. Σας δίνουµε διευθύνσεις και τηλέφωνα και όπου χρειάζεται κάποια παραπάνω στοιχεία για την εξυπηρέτησή σας. Κάποια από τα παρακάτω καταστήµατα έχουν ειδικές τιµές ή εκπτώσεις για τους φοιτητές. Όπου αναγράφεται κάτι τέτοιο να ξέρετε πως ισχύει µετά από επίδειξη της φοιτητικής σας ταυτότητας. Ελπίζουµε να µην χάσετε τον οδηγό µας αλλά και να τον χάσετε θα τον βρείτε αναρτηµένο ηλεκτρονικά στο site: www.foititelia.gr (δείτε σελ. 62)

∞Ó·˙‹ÙËÛË ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ, ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÛÈÙÈÔ‡, ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ Σε κάθε βήµα σας στην προκυµαία θα βρείτε και κάποιο τουριστικό γραφείο. Τα προτεινόµενα κατά καιρούς κάνουν ειδικές προτάσεις και συνεργασίες µε φοιτητές.

KENTPIKO ¶PAKTOPEIO NE§ ZOUMBOULIS TOURS Κουντουριώτη 69, Προκυµαία Τηλ.: 22510 37355 www.zoumboulistours.gr e-mail: zoumboulistours@yahoo.gr

ªYTONIS Μυτιλήνη: Κουντουριώτη 87, Προκυµαία Τηλ.: 22510 37500 Fax: 22510 37502 Κιν.: 6942424121 Κεντρικό Κατάστηµα: Παναγιούδα Mυτιλήνης Τηλ.: 2251031777 Τηλ/Fax: 2251037614 www.mytonis.gr e-mail: info@mytonis.gr (δείτε σελίδα 5)

FUNTOURS Travel Agency Π. Κουντουριώτη 87-89, Μυτιλήνη Τηλ.: 22510 40802 Fax: 22510 46434-5 Kιν.: 6945344240 e-mail: funtours@otenet.gr www.funtours.gr

|58

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ∆ΩΜΑΤΙΑ

¶IT™I§A¢H™ ¶ETPO™

Πέρα από το να επιλέξετε κάποιο δωµάτιο για τις πρώτες σας µέρες, πριν βρείτε το δικό σας σπίτι, θα χρειαστείτε καθ’ όλη την διάρκεια των σπουδών σας να φιλοξενήσετε ή να προτείνετε σε γονείς ή φίλους να µείνουν κάπου. Πέρα από τα µεγάλα ξενοδοχεία της πόλης µπορείτε να καλέσετε και στον σύλλογο ενοικιαζοµένων δωµατίων για κάποιο δωµάτιο εκτός από αυτά που σας προτείνουµε.

Καβέτσου 14, Μυτιλήνη Τηλ.: 22510 44245 Fax: 42528 e-mail: petton@otenet.gr www.inter-lesvos.gr (δείτε σελ. 17)

ºI§O•ENIA STUDIOS Βαρειά Μυτιλήνης, (400µ απο το Πανεπιστήµιο Aιγαίου στο Λόφο) Tηλ. 6944816271, 22510 29618 www.filoxenia-aparts.gr filoxenialesvos@yahoo.gr

LA MIRAGE STUDIOS-APARTMENTS Χατζηγρηγόρη 21, Μυτιλήνη Τηλ.: 22510 21140 Fax: 22510 21180 e-mail: iropitsiladi@hotmail.com www.yahotels.gr/lamirage (δείτε σελ. 25)

NEW LIFE Ολύµπου 7 2251023400 6947365944 www.new-life.gr (δείτε σελ. 27)

ΜΕΣΙΤΙΚΑ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Θα σας στοιχήσει λίγο παραπάνω αλλά θα βρείτε σίγουρα αυτό που επιθυµείτε . Αφήστε που ποτέ δεν ξέρετε: σε λίγα χρόνια µπορεί να θελήσετε να περάσετε σε αγορά σπιτιού µια που θα λατρέψετε την πόλη µας

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ Ο εξοπλισµός σας µπορεί να έρθει µε ασφάλεια από οποιοδήποτε µέρος της Ελλάδος χωρίς εσείς να παιδευτείτε µε τα πλοία.

∫πº∞ Kατάστηµα Mυτιλήνης: Kαρά Τεπές, Μυτιλήνη Τηλ.: 22510 41450, 41364, 26920 Υποκατάστηµα Αθηνών: Τηλ. 210 4820570, 4817834

ªETAºOPIKH §E™BOY E¶E Mυτιλήνη: Tζαίηµς Aριστάρχου 1 Τηλ. 22510 28000 Αθήνα: Kηφισσού 31, πτέρυγα B12 Τηλ. 210 3466071 Θεσσαλονίκη: Πόντου 6, B’ KTEO Tηλ.: 2310 755431

ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣ ∆εν χρειάζεται πια να υποχρεώνεστε στους φίλους και να δανείζεστε αυτοκίνητα. Τώρα υπάρχουν οι γερανοί….

NIKO™ MH§IOPE§§H™ Εκτός από µεταφορές και µετακοµίσεις καλέστε τον για καυσόξυλα αλλά και πέτρες Mυστεγνών και υλικά οικοδοµών. Αναλαµβάνει και στήσιµο και εξο-


Kατάλογος επιχειρήσεων - καταστηµάτων πλισµό για εξέδρες εκδηλώσεων Tηλ. 22510 43129 Kιν. 6942261001, 6946004444

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – COURIER Γιατί πάντα θα θέλει να στείλει κάτι γρήγορα η... µαµά.

TAXYMETAºOPE™ E§TA Aεροπόρου Γιανναρέλλη 76 Τηλ.: 22510 42600, Κιν.: 6932627300 www.elta-courier.gr (δείτε σελ. 11)

EÍÔÏÛÌfi˜ ÛÈÙÈÔ‡-ÁÚ·Ê›Ԣ EÈÏ·, ·Ó·ÏÒÛÈÌ·, ÂÈÛ΢¤˜ ΕΠΙΠΛΑ Μην χάσετε τις ευκαιρίες από τα καταστήµατα επίπλων µε τις φοιτητικές προσφορές. Ειδικές τιµές για σας ισχύουν σε πολλά καταστήµατα και άλλες περιόδους του έτους. Κάντε σωστή έρευνα αγοράς

¶O§YXNIATH™ Α. Μητρέλια 1, Μυτιλήνη Τηλ.: 22510 22146 Μην ξεχάσετε να αναζητήσετε την…poofomania (δείτε σελ. 2-3)

ºPA°KO™ Mυτιλήνη: 1ο χλµ. Mυτιλήνης-Kαλλονής (Παγανή - πάνω από KOY-KOY) Τηλ. 22510 42914, Fax: 22510 42948 Kαλλονή: Tηλ.: 22530 24357 Xίος: Xαλκιός Tηλ.: 22710 78488 Fax: 22710 77091 Nέες εγκαταστάσεις: Bάβυλοι, Xίος Tηλ.: 22710 78678 Fax: 22710 78670 e-mail: pafragos@otenet.gr www.fragosepipla.gr (δείτε σελ. 29)

XATZE§§H™ ABEE Kαρά Tεπέ, Mυτιλήνη Τηλ.: 22510 23225 (δείτε σελ. 33)

120 ∂¶π¶§∞ ∆ƒπ∞¡∆∞ºÀ§§√À 12ο χλµ. εθνικής οδού Μυτιλήνης -Καλλονής Τηλ.: 22510 40120 (δείτε σελ. 31)

GIANNOULIS INTERIORS Αγ. Eιρήνης 8Α ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ Τηλ.: 22510 45830 gianouli@hol.gr (δείτε σελ. 35)

HOUSE CENTER Παγανή Μυτιλήνης Τηλ.: 22510 21120 e-mail: trianmyt@otenet.gr (δείτε σελ. 31)

MEDIA STROM Kαβέτσου 13, Μυτιλήνη Τηλ.: 22510 48840 (δείτε σελ. 2-3)

ΗΛEKTPIKA & HΛEKTPONIKA EI∆H EΓKATAΣTAΣEIΣ EΠI∆IOPΘΩΣEIΣ H/Y Απαραίτητες σχεδόν όλες οι ηλεκτρικές συσκευές σε ένα σύγχρονο φοιτητικό σπίτι και πόσο µάλλον ένας Η/Υ. Μη βιαστείτε. ∆είτε πρώτα στα παρακάτω καταστήµατα:

ELECTRONET Γ. Προδρόµου Kεντρικό κατάστηµα: Kαλλονή Λέσβου Τηλ. 22530 22143, Fax: 22530 23742 Yποκατ. Mυτιλήνης: 5ο χλµ. Mυτιλήνης-Kαλλονής Tηλ.: 22510 86009, Fax: 22510 86019

|

59


Kατάλογος επιχειρήσεων - καταστηµάτων “U” MYTI§HNH™ Αγ. Ειρήνης 7 Τηλ.: 22510 45453 Γραµµή επικοινωνίας: 801-801-9000 www.you.gr

PC SERVICE CENTER Επισκευή και πώληση ειδών πληροφορικής Ερµού 281 Τηλ: 22510-40202 (δείτε σελ. 53)

ΓENIKEΣ EΠIΣKEYEΣ KOP¢EPA™ NIKO§AO™ Eπιχρίσµατα-Eλαιοχρωµατισµοί Eπαγγελµατισµός, συνέπεια, άψογο αποτέλεσµα, Tηλ.: 6947012819 ΦIΛIKEΣ TIMEΣ ΣTOYΣ ΦOITHTEΣ

EKTYΠΩTIKEΣ EPΓAΣIEΣ, ∆AKTYΛOΓPAΦHΣEIΣ, METAΦPAΣEIΣ

ΕΝ∆ΥΜΑΤΑ ∫∞ƒ∞ª¶√§∞ Πιττακού & Κυπαρισίων 2, Μυτιλήνη Τηλ.: 22510 41530 EKΠTΩTIKH KAPTA 15% (δείτε σελ. 39)

SPORTSIN Αθλητικά ενδύµατα & υποδήµατα Μητροπόλεως 18Α Τηλ.: 22510-21715 EKΠTΩTIKH KAPTA 15% (δείτε σελ. 19)

ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΑ À¶O¢HMATA KAºA§OYKA™ Eρµού 32, Mυτιλήνη Τηλ. 22510 20509 10% EKΠTΩΣH ΣE ΦOITHTEΣ

À¶O¢HMATA •ENO™

E¶IKOINøNIA §E™BOY EK∆OTIKEΣ - EKTYΠΩTIKEΣ EΠIXEIPHΣEIΣ Kαρά Tεπέ, Mυτιλήνη Tηλ.: 22510 41619, 27801 Fax: 22510 27300 e-mail: sales@emprosnet.gr www.emprosnet.gr (δείτε σελ. 20-21)

O¢O™ A§KAIOY EKTYΠΩΣEIΣ - ΓPAΦIΣTIKEΣ EΦAPMOΓEΣ - ΛEΣBIAKO BIBΛΪO Eκτυπώστε τις πτυχιακές σας εργασίες σε µορφή βιβλίου, σε ένα ή περισσότερα αντίτυπα. Aλκαίου 4, Mυτιλήνη Tηλ.: 22510 41619, 48983 (δείτε οπισθόφυλλο)

ΣΧΟΛH ΧΟΡΟΥ ¡∞¡∆π∞ •À§∞ Καβέτσου & Ερεσού 1, Μυτιλήνη Τηλ.: 22510 46456 Κιν.: 6932455362 (δείτε σελ. 49)

∫·ÏψÈÛÙ›ÙÂ

ΓHΠE∆A

KOMMΩTHPIA

™¶ANO™ MINI FOOTBALL CLUB

NATASSA Β. Καραπαναγιώτου 8, όπισθεν γηπέδου Tηλ.: 22510 46346 (δείτε σελ. 7)

|60

XfiÌ˘ - Ì·ı‹Ì·Ù·

Γήπεδα 5χ5 και 8χ8 Σχολή ποδοσφαίρου Oλυµπιακού Eθνική οδός Mυτιλήνης - Παναγιούδας Tηλ.: 22510 32774, 6948591839


Kατάλογος επιχειρήσεων - καταστηµάτων EURO 2004

°IATAKI

Αθλητικές Εγκαταστάσεις Γήπεδα 5x5, 7x7, διοργάνωση τουρνουά, Ακαδηµία ποδοσφαίρου Τηλ: 22510 46884 Κιν: 6977987994

Καλλωπισµοί Μικρών Ζώων, pet shop Θεοφίλου Χατζηµιχαήλ 21, Καλλιθέα Μυτιλήνης Τηλ.: 22510 22765

MONDIALITO 5x5 Mαρκάδας Iωάννης Aγ. Nεκτάριος (Γαϊδαρανήφορος) Tηλ.: 22510 24136 10% EKΠTΩΣH ΣE ΦOITHTEΣ-MAΘHTEΣ (δείτε σελ. 47)

ΜΑΘΕΤΕ ΜΙΑ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ..! ∂Àƒø°¡ø™∏

¢È·ÛΤ‰·ÛË - Ê·ÁËÙfi ∆είτε προσεκτικά τις διευθύνσεις ώστε πέρα από το ποια γεύση θα ξεχωρίσετε να εξυπηρετείστε πιο εύκολα και γρήγορα από τα καταστήµατα που βρίσκονται κοντά στη γειτονιά σας

ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ - DELIVERY Για όλες τις ώρες µε ένα τηλεφώνηµα από καφεδάκια και ροφήµατα κάθε είδους και νοστιµιές για να διώξετε την πείνα σας

Αγ. Ειρήνης 14, Μυτιλήνη Τηλ.: 22510 37400

FAST AND FRESH

AVANTI

Αναψυκτήριο Ερµού 304 Τηλ: 22510 40567

Kέντρο ξένων γλωσσών (Aγγλικά, Iταλικά, Γαλλικά, Γερµανικά, Iσπανικά, Tούρκικα) Yπεύθυνη Σπουδών: Bασιλική Σουρµελή - Aναγνώστου Yακίνθου 28, Xρυσοµαλλούσα Tηλ.-fax: 22510 23353 Kιν.: 6972001524

ΣXOΛH O∆HΓΩN M¶AM¶H™ MIXA§H™ Eλ. Bενιζέλου 13-17 (Πάρκινγκ Μυτιλήνης) Τηλ.: 22510 24820 Kιν.: 6932180600 ∆ΩPEAN TA TPIA ΠPΩTA MAΘHMATA ΣE ΦOITHTEΣ (δείτε σελ. 9)

ºÈÏÔ˙ˆÈο Pet Shop ∆εν υπάρχει καλύτερος σύντροφος από ένα ζώο. Ακόµη κι αν δεν έχετε δικό σας δραστηριοποιηθείτε βοηθώντας τους φιλοζωικούς συλλόγους της πόλης µας. Κάθε Σάββατο στην Εφηµερίδα «Εµπρός» υπάρχει η ειδική στήλη «Γιατάκι» όπου µπορείτε να στέλνετε και δικά σας κείµενα

NUMBER ONE Mπουγάτσα Mυτιλήνης Π. Kουντουριώτη 19, Μυτιλήνη Τηλ. 22510 26918 (δείτε σελ. 53)

SPICY Λαδάδικα 46, Μυτιλήνη Τηλ. 22510 42502 (δείτε σελ. 43)

ΚΑΦΕ - ΜΠΑΡ CAFFE CAFFE Για καφε ποτο και απίθανα koctail Αρχιπελάγους, πλατεία Σαπφούς Τηλ. 22510 24188

ΠΙΤΣΑΡΙΕΣ ROMA PIZZA Ελευθερίου Βενιζέλου 20, Mακρύ Γιαλός, Μυτιλήνη Τηλ.: 22510 47100, 44421 (δείτε σελ. 39)

|

61


Kατάλογος επιχειρήσεων - καταστηµάτων ΨΗΤΟΠΩΛΕΙA A°IA ¶APA™KEYH Φηµισµένο στέκι για οποιοδήποτε κρεατικό µε µοναδικό κοτόπουλο σχάρας – η σάλτσα λεµονιού θα σας µείνει αξέχαστη. ∆ιανοµή επίσης όπου θελήσετε από το µεσηµέρι έως αργά το βράδυ Βουρνάζων 9 Τηλ. 22510 44446 (δείτε σελ. 41)

£E™™A§IKH °øNIA Προσφορές για πακέτο στο σπίτι πάντα µε τα ποιο αγνά υλικά Ελ. Βενιζέλου 10 Τηλ.: 22510 45508

¶APA™XO™ Πλατεία Aλυσίδας 88A Τηλ.: 22510 21368 (δείτε σελ. 37)

ΤΑΒΕΡΝΕΣ - ΟΥΖΕΡΙ ΜΕΖΕ∆ΟΠΩΛΕΙΑ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ TO T™OYKA§I Εστιατόριο - Μεζεδοπωλείο Ειδικές τιµές σε φοιτητές Π. Κουντουριώτη 49 Τηλ.: 22510 48660 (δείτε σελ. 45)

M¶A§OYXANA™ Πέραµα Γέρας Τηλ.: 2251051948 www.baluchanas.gr 10% EKΠTΩΣH ΣE ΦOITHTEΣ (δείτε σελ. 51)


Φοιτητικός Οδηγός Λέσβου 2010  
Φοιτητικός Οδηγός Λέσβου 2010  

Έντυπο της εφημερίδας Εμπρός

Advertisement