Page 1


p

K·ÏˆÛÔÚ›Û·ÙÂ... ̈ڤÏÏÈ·!

4

©

Βρίσκεστε στην πρωτεύουσα του τρίτου µεγαλύτερου και ενός από τα πιο όµορφα νησιά του Αιγαίου. Εδώ, όσοι περάσατε για πρώτη φορά σε κάποιο από τα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου θα ζήσετε τα πολυαναµενόµενα «φοιτητικά» σας χρόνια – τέσσερα τουλάχιστον στον αριθµό, στο χέρι σας είναι – ξεκινώντας κατά κάποιο τρόπο την αυτόνοµη ζωή σας. Για όσους, πάλι, έχετε έρθει για κάποιο από τα µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών του Πανεπιστηµίου, η Μυτιλήνη θα αποτελέσει σίγουρα µια όµορφη παράταση των σπουδών σας ή ένα ευχάριστο σύντοµο διάλειµµα από ό,τι άλλο κάνατε πριν έρθετε εδώ. Γρήγορα θα δείτε ότι η Μυτιλήνη θα σας µαγέψει. Άλλωστε, δεν πρόκειται απλά για µια ακόµα «χώρα» ενός νησιού, αλλά για µια πόλη µε τα όλα της, που έχει τα πάντα και διατηρεί έντονα και τον παραδοσιακό της χαρακτήρα, χωρίς να σε κάνει να νιώθεις ασφυκτικά. Εξάλλου και το Πανεπιστήµιο Αιγαίου είναι ένα από τα καλύτερα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της χώρας, µε ενδιαφέροντα προγράµµατα σπουδών στα Τµήµατά του, ορισµένα από τα οποία είναι µοναδικά στην Ελλάδα. Σύντοµα, θα διαπιστώ¶POTA™EI™ °IA ºOITHTE™ 2009-2010

σετε ότι φοιτητές και καθηγητές λειτουργούν σαν µια µεγάλη … «οικογένεια», ενώ η θέα από το λόφο του «Ξενία» όπου ενδεχοµένως βρίσκεται η σχολή σας, θα σας πείσει για το ότι πρόκειται για Πανεπιστήµιο Αιγαίου µε τα … όλα του! Ο οδηγός αυτός, που έχουµε ετοιµάσει ειδικά για εσάς τους φοιτητές – νεότερους και µεγαλύτερους - είναι ένα εργαλείο πρώτης γνωριµίας µε την πόλη της Μυτιλήνης, αλλά και καθοδήγησης στα αρχικά βήµατα που θα πρέπει να κάνετε, από την εγγραφή σας στο Πανεπιστήµιο, µέχρι την αναζήτηση του σπιτιού και του εξοπλισµού που χρειάζεστε. Μέσα στις σελίδες του θα βρείτε, επίσης, προτάσεις για το φαγητό σας, τη διασκέδασή σας, τις αγορές σας, τον ελεύθερο χρόνο σας, αλλά και για τις … εκδροµές που σίγουρα θα κάνετε στο υπόλοιπο νησί της Λέσβου, για να ανακαλύψετε το πόσο µοναδικό είναι.

Ελπίζουµε ο οδηγός να σας φανεί χρήσιµος λοιπόν και σας ευχόµαστε καλή προσαρµογή, καλή διαµονή και … ξένοιαστη «φοιτητική ζωή»!

¶EPIEXOMENA

EȉÈ΋ ¤Î‰ÔÛË Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ «∂ÌÚfi˜»

EΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: M·ÓfiÏ˘ M·ÓÒÏ·˜ K›ÌÂÓ·: B·ÁÁÂÏÈÒ XÚËÛÙ›‰Ô˘ ™˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜: K·ÏÏÈfiË æ·ÚÈ·ÓÔ‡ ¢ÈfiÚıˆÛË ÎÂÈ̤ӈÓ: ª·ÚÈ¿ÓıË ¶·Ú·Û΢¿ Art Director: M˘ÚÙÒ ¶··‰¤ÏÏË M·Î¤Ù˜: M. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜, X. M·ÓÙ˙Ô˘Ú¿ÓË, M. ¶··‰¤ÏÏË, X. ¶·Ú·Û΢·˝‰Ë˜, Õ. K·Ù·Ó‹˜ Y‡ı˘ÓË EÌÔÚÈÎÔ‡: AÓ·ÛÙ·Û›· M·ÌԇϷ ¢È·ÊËÌÈÛÙÈÎfi TÌ‹Ì·: ª. ∫ÔÚ‰ÂÚ¿, K. æ·ÚÈ·ÓÔ‡, ∫. ªÔ˘Ù˙Ô˘Ú¤ÏÏË, ™ÙÚ. ¶ÏˆÌ·Ú›Ù˘, M. ™ÈÙ·Ú¿˜ ¶·Ú·ÁˆÁ‹-EÎÙ‡ˆÛË-BÈ‚ÏÈÔ‰ÂÛ›·: E¶IKOINøNIA §E™BOY A.E. EÊËÌÂÚ›‰· «∂ÌÚfi˜» K·Ú¿ TÂ¤, 81100 ª˘ÙÈÏ‹ÓË ∆ËÏ. 22510 41619 Fax 22510 27300 e-mail: info@emprosnet.gr ñ www.emprosnet.gr

¢È·Ó¤ÌÂÙ·È ‰ˆÚ¿Ó

ñ K·ÏˆÛÔÚ›Û·ÙÂ.. ̈ڤÏÏÈ·! ....................................................4 ñ OÈ ·ÏÈÔ› οÙÈ ¤¯Ô˘Ó Ó· Û·˜ Ô˘Ó ......................................6 ñ B·ÛÈÎfi˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜ ....................................................9 ñ X¿ÚÙ˘ Ù˘ fiÏ˘ Ù˘ M˘ÙÈÏ‹Ó˘ ................................10 ñ X¿ÚÙ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ AÈÁ·›Ô˘ ......................................12 ñ TÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Î·È Ë fiÏË ..............................................14 ñ 濯ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ È‰·ÓÈÎfi ÊÔÈÙËÙÈÎfi Û›ÙÈ ....................18 ñ ™Ù‹ÓÔÓÙ·˜ ÌfiÓÔÈ Û·˜ ÙÔ Û›ÙÈ Û·˜ ................................28 ñ °ÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙË M˘ÙÈÏ‹ÓË ....................................................34 ñ ¢È·ÛΉ¿˙ÔÓÙ·˜ ..........................................................................38 ñ M˘ÙÈÏËÓȤ˜ (Î·È fi¯È ÌfiÓÔ) Á‡ÛÂȘ ................................42 ñ °ÂÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÂχıÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ....................................46 ñ AÔ‰Ú¿ÛÂȘ ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ÓËÛÈÔ‡ ..........................50 ñ K·Ù¿ÏÔÁÔ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ - ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ ..........56


p

6

OÈ ·ÏÈÔ›.. οÙÈ ¤¯Ô˘Ó Ó· Û·˜ Ô˘Ó ∆ύο παλιότεροι φοιτητές του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη, ο ένας στο πρώτο του πτυχίο και η δεύτερη έχοντας µόλις τελειώσει ένα από τα µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών, σας καλωσορίζουν και σας αφηγούνται τη δική τους εµπειρία από τις σπουδές τους και την παραµονή τους στη Μυτιλήνη. «Ακούστε»

τους, σίγουρα θα σας βάλουν κάπως στο κλίµα αυτών που ήρθατε να ζήσετε...

∞fi ÙÔ °ÈÒÚÁÔ… Καλώς τα τα µωρά! ∆εν αναφέροµαι µόνο στις νέες φοιτήτριες, αλλά και στους νέους φοιτητές, µην παρεξηγηθώ! Απλά, µετά από τόσα χρόνια στη Μυτιλήνη, µου «κόλλησε» και εµένα η προσφιλής αυτή προσφώνηση των ντόπιων… Τέσσερα χρόνια, για να είµαι ακριβής. Τόσα έχουν περάσει, από τότε που ήρθα από την Αθήνα στη Μυτιλήνη, σκεφτόµενος «ωχ, σε τι µέρος στο πουθενά πάω τώρα για να σπουδάσω». Άλλωστε και την Αθήνα δεν είχα προλάβει να τη ζήσω ακόµη και ένιωθα ότι χάνω όσα θα είχε να προσφέρει σε κάποιον που σπουδάζει εκεί. Πάντως, πολύ σύντοµα η Μυτιλήνη µε αποζηµίωσε. Μπορεί να µην είναι µεγαλούπολη, αλλά είναι µια πόλη που έχει τα πάντα. Στα τέσσερα χρόνια που είµαι εδώ, έζησα καταρχάς την εµπειρία του να µένεις µόνος σου, να γίνεσαι σταδιακά ανεξάρτητος – αφού τα … ταπεράκια της µαµάς του πρώτου καιρού σύντοµα αντικαταστάθηκαν από τις δικές µου µοναδικές … πειραµατικές δηµιουργίες – και να αντιµετωπί-

ζεις τις δυσκολίες µόνος σου ή µε τη βοήθεια των φίλων σου, που µπορεί να έχουν ακριβώς τα ίδια προβλήµατα µε σένα. Άλλωστε, έκανα πολύ σύντοµα παρέες, µε τις οποίες µοιραστήκαµε όλες τις στιγµές, καλές και άσχηµες, κάτι που µας έδεσε ακόµα περισσότερο. Ξενυχτήσαµε στα µαγαζιά της πόλης – που δεν είναι και λίγα – µεθύσαµε σε ένα σωρό φοιτητικά πάρτι, όταν προέκυψε και αυτοκίνητο στην παρέα αρχίσαµε τις εκδροµές. Με εξαίρεση τις πρώτες µέρες, µέχρι να ξεκινήσουν τα µαθήµατα, που ήµουν και λίγο στα χαµένα, ούτε µία στιγµή δεν σκέφτηκα ότι θα ήθελα να φύγω. Εντάξει, µου έλειπαν κάθε τόσο οι δικοί µου και οι φίλοι µου, αλλά τελικά το ότι τους έβλεπα πιο σπάνια, µε έκανε και να τους εκτιµήσω περισσότερο. Εξάλλου και όλοι σχεδόν οι φίλοι µου από το σχολείο είχαν περάσει σε άλλες πόλεις. Όπου να’ ναι τελειώνω τη σχολή. Εντάξει, θα κάνω κι εγώ λίγο χρόνο παραπάνω, δεν θα την τελειώσω στην ώρα µου, αλλά δεν θα είµαι και ο πρώτος, ούτε κι ο τελευταίος που το καθυστερεί, η φοιτητική ζωή είναι εύκολο να σε κάνει να χάσεις κάπως την αίσθηση του χρόνου… Πάντως, όπως και πολλοί συµφοιτητές µου, έτσι και εγώ σκέφτοµαι να παρατείνω κι άλλο τις σπουδές µου στη Μυτιλήνη, κάνοντας του χρόνου αίτηση για µεταπτυχιακό. Οπότε, θα τα λέµε!

Καλώς ήρθατε και καλή προσαρµογή!


p

8

OÈ ·ÏÈÔ›.. οÙÈ ¤¯Ô˘Ó Ó· Û·˜ Ô˘Ó ∞fi ÙËÓ ŸÏÁ·… Καλωσορίσατε και από εµένα! Εγώ δεν είµαι από τα «µικρά», είµαι από αυτούς που ήρθαν στη Μυτιλήνη για µεταπτυχιακό, σταµατώντας για ένα χρόνο τη δουλειά µου, µε σκοπό να συγκεντρώσω κάποια παραπάνω µόρια για το δηµόσιο. Είµαι σίγουρη, ότι πολλοί από εσάς τους µεγαλύτερους θα έχετε έρθει για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Παρόλο που τα πράγµατα ήταν κάπως δύσκολα, αφού τα πρώτα φοιτητικά χρόνια που στηριζόµουν οικονοµικά στους γονείς µου και δεν είχα ακόµη αρχίσει να αγχώνοµαι για δουλειά έχουν περάσει … ανεπιστρεπτί, η παραµονή µου στη Μυτιλήνη δεν είχε τίποτα για το οποίο θα µπορούσα να µετανιώνω. Και γιατί άλλωστε, αφού εδώ ξαναέζησα, έστω και για σύντοµο χρονικό διάστηµα, κάποιους µήνες «φοιτητικής ζωής» και µάλιστα έχοντας πολλά περισσότερα εφόδια από αυτά που είχα στο παρελθόν. Και

µιλάµε για µήνες πλήρεις, που δεν τους έλειπε και δεν µου έλειπε τίποτα. Η εµπειρία που είχα από τα µαθήµατα, µε τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα, τις ευκολίες και τις δυσκολίες τους, θα µου µείνει οπωσδήποτε αξέχαστη αφού, έχοντας επιστρέψει και πάλι στα θρανία, είχα την ευκαιρία να γνωρίσω πολύ αξιόλογους ανθρώπους, τόσο συµφοιτητές, όσο και καθηγητές µου. Αλλά και η Μυτιλήνη και η Λέσβος ολόκληρη, είναι ένα µέρος που θα µου µείνει αξέχαστο. Η πόλη είναι πανέµορφη, έχετε να δείτε και να κάνετε πάρα πολλά πράγµατα, αλλά και το νησί κρύβει απίστευτες οµορφιές, αρκεί να έχετε όρεξη, ελεύθερο χρόνο – που ακόµη και σαν µεταπτυχιακοί φοιτητές όλο και θα τον ξετρυπώσετε – και καλή παρέα, κάτι που σίγουρα θα βρείτε εδώ! Τώρα που, πλέον, το πρόγραµµα σπουδών έχει τελειώσει και εγώ έχω ξενοικιάσει και έχω φύγει από τη Μυτιλήνη και το Πανεπιστήµιο, µου λείπουν πολλά πράγµατα: µου λείπει η αίσθηση του «φοιτητή», τα θρανία, ο χαβαλές πριν το µάθηµα – ή και κατά τη διάρκεια του µαθήµατος πολλές φορές – η θέα από το λόφο του «Ξενία», οι βόλτες στην πόλη και τα πανέµορφα στενά της, οι βόλτες στο νησί. Αλλά, πάνω από όλα, µου λείπουν οι πολύ σηµαντικές φιλίες που έκανα εδώ και το απέραντο γαλάζιο που αντικρίζεις, όπου κι αν πας πάνω στο νησί… Είµαι σίγουρη, ότι κι εσάς θα σας µαγέψουν τα ίδια και περισσότερα πράγµατα. Σας το εύχοµαι, άλλωστε!

Καλή σταδιοδροµία και καλώς ήρθατε, λοιπόν! ∆ώστε φιλιά στη Μυτιλήνη και από εµένα!


B·ÛÈÎfi˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜ Η Μυτιλήνη είναι, ακόµη, µια πόλη άγνωστη για εσάς που µόλις καταφθάσατε. Θα χρειαστείτε, λοιπόν, έναν µικρό οδηγό … προσανατολισµού και τρόπων µετακίνησης και ακριβώς αυτό θα προσπαθήσουµε να κάνουµε εδώ για εσάς, προκειµένου να διευκολύνουµε τα πρώτα βήµατά σας σε αυτή. Εξάλλου, υπάρχουν κάποια «οορόσηµα» στη Μυτιλήνη, που κάνουν πιο εύκολο τον προσανατολισµό και την περιπλάνηση σε αυτή, για κάποιον που δεν τη γνωρίζει.

Άγιος Θεράποντας

Πλατεία Σαπφούς

Και να µην σας το αναφέραµε, δεν υπήρχε περίπτωση να µην προσέξετε µόνοι σας τον επιβλητικό τρούλο του ναού του Αγίου Θεράποντα, που ξεχωρίζει από όπου και να βρίσκεστε σχεδόν, στην πόλη. Στο ύψος που βρίσκεται, ξεκινά ο δρόµος της κεντρικής αγοράς της Μυτιλήνης, η οδός Ερµού, η οποία διατρέχει όλη την πόλη, µέχρι το βόρειο τµήµα της, όπου βρίσκεται η περιοχή της Επάνως Σκάλας και το παλιό λιµάνι, καθώς και η βόρεια έξοδος της πόλης.

Με το άγαλµα της ποιήτριας Σαπφούς να δεσπόζει πάνω της, αποτελεί το σήµα κατατεθέν της προκυµαίας της Μυτιλήνης, αφού βρίσκεται ακριβώς στη µέση της, ενώ πίσω της βρίσκονται κάποια από τα κεντρικά καφέ της πόλης. Μπροστά ακριβώς από την πλατεία Σαπφούς, βρίσκεται και η πιο κοµβική στάση λεωφορείων εντός πόλης.

Οδός Καβέτσου Ξεκινώντας σχεδόν από την Ερµού και πηγαίνοντας προς την αντίθετη κατεύθυνση – στην πλατεία «Κυπρίων Πατριωτών» - η Καβέτσου είναι η αρχή του δρόµου που οδηγεί από το κέντρο της Μυτιλήνης, µέχρι τη Χρυσοµαλλούσα και το «Βοστάνειο» νοσοκοµείο αλλάζοντας, στο ύψος του γηπέδου, σε Ε. Βοστάνη. Στην αρχή της Καβέτσου βρίσκεται και το πάρκο της Αγίας Ειρήνης, πίσω από το οποίο είναι η αφετηρία των ΚΤΕΛ του νησιού.

Γήπεδο Μυτιλήνης Βρίσκεται πάνω στην οδό Καβέτσου και δεν υπάρχει περίπτωση να το … χάσετε. ∆εξιά και πάνω από το γήπεδο βρίσκεται η περιοχή Μαύρα Σίδερα, ενώ αριστερά και κάτω ο Μακρύ - Γιαλός, από όπου, µέσω της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου, επιστρέφετε στην πόλη.

Μακρύ - Γιαλός Πλατεία Αλυσίδας Έτσι λέγεται το κοµβικό σηµείο στην κορυφή της οδού Βουρνάζων, που οδηγεί προς την οδό Ζωοδόχου Πηγής και την έξοδο της πόλης προς Παγανή. Εκεί βρίσκονται συγκεντρωµένα και διάφορα καταστήµατα που σίγουρα θα χρειαστείτε, όπως οβελιστήρια, µανάβικα, παντοπωλεία και ιχθυοπωλεία.

Είναι το νότιο παραλιακό τµήµα της πόλης, από όπου ο δρόµος οδηγεί στη Σουράδα και στην έξοδο της Μυτιλήνης προς το λόφο «Ξενία» του Πανεπιστηµίου και το αεροδρόµιο. Στην αρχή του, βρίσκονται και κάποια από τα µεγαλύτερα σούπερ µάρκετ της πόλης, ενώ λίγο πιο κάτω είναι ο Ναυτικός Όµιλος.

p

9


p

10

X¿ÚÙ˘ Ù˘ fiÏ˘ Ù˘ M˘ÙÈÏ‹Ó˘ ΘEPMH

6

APXAIO ΘEATPO

21 5o

EΠANΩ ΣKAΛA

KAΣTPO

ΣYNOIKIΣMOΣ 8o

45

44

KIOΣKI

TΣAMAKIA

4o

IΣTOPIKO KENTPO 46 16

33

ΛAΓKA∆A

24 19

43 28

17

40

39

22 11 23 15

42

30 20 18 29

25

1o

1

7

33

2 41

BOYNAPAKI

5

38 14 37

13

10

32

4

3

27 31

12 26 8

6o

36 14o

KAΛΛIΘEA 9

35

ΣOYPA∆A - AKΛEI∆IOY NEAΠOΛH - AEPO∆POMIO BAPEIA - TAΞIAPXEΣ

MAYPA ΣI∆EPA XPYΣOMAΛΛOYΣA BOΣTANEIO NOΣOKOMEIO


p

YfiÌÓËÌ· ¯¿ÚÙË

11

1. ΟΤΕ

22510 24299

2. ΕΛΤΑ

22510 20100

3. ∆ΕΗ

22510 41641

4. ΚΕΠ ∆ΗΜΟΥ

22510 37625

5. ΚΕΠ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ

22510 37181

6. ΙΚΑ

22510 26155

7. ∆. ΤΑΜΕΙΟ-ΕΦΟΡΙΑ

22510 40430

8. ∆ΕΥΑΜ

22510 43600

9. ΠΟΡΤΑ- ΠΟΡΤΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟΥ

22510 43300

10. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ-ΤΡΟΧΑΙΑ

22510 41911

11. ALPHA BANK

22510 21827

12. ASPIS BANK

22510 24736

13. EUROBANK

22510 47692

14. MILLENIUM BANK

22510 37527

15. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

22510 23155

16. ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

22510 20961

17. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

22510 27938

18. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

22510 57102

19. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

22510 28172

20. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ – ΛΗΜΝΟΥ 22510 40685

∆ίπλα στην πλατεία Σαπφούς, καθώς και στη συµβολή των οδών Καβέτσου και Βουρνάζων, µπροστά από τα Κεντρικά Λύκεια και το ∆ηµοτικό Κήπο, βρίσκονται οι δύο πιάτσες των ταξί στην πόλη.

21. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ – ΛΗΜΝΟΥ 22510 37188 22. ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ

22510 48362

23. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

22510 43801

24. ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ

22510 23569

25. ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

22510 28474

26. ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ

22510 27777

27. ΚΤΕΛ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ

22510 28873

28. ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ

22510 46436

29. ΤΕΛΩΝΕΙΟ 30. ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ 31. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 32. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

22510 28311 22510 24115 & 22510 23196 22510 40134 22510 37393-5

33. ΡΑ∆ΙΟΤΑΞΙ

22510 25900

34. ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

22510 57700

35. ΓHΠE∆O 36. O∆OΣ EΛEYΘEPIOY BENIZEΛOY 37. ΠAPKO AΓIAΣ EIPHNHΣ 38. ΠΛATEIA KYΠPIΩN ΠATPIΩTΩN 39. ΠΛATEIA AΛYΣI∆AΣ 40. O∆OΣ ZΩO∆OXOY ΠHΓHΣ 41. O∆OΣ BOYPNAZΩN 42. AΓIOΣ ΘEPAΠONTAΣ 43. ΠΛATEIA ΣAΠΦOYΣ 44. MHTPOΠOΛH 45. ΓENI TZAMI 46. O∆OΣ EPMOY

Καλό είναι, πάντως, να προµηθευτείτε και έναν χάρτη της πόλης, ο οποίος, έχοντας όλες τις οδούς, θα σας βοηθήσει πολύ σε ό,τι κάνετε, τουλάχιστον τις πρώτες µέρες και ειδικά στην αναζήτηση σπιτιού.


p

X¿ÚÙ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ AÈÁ·›Ô˘

12

8

5o

8o

17

16

12 4o

13

10 9 11

ΠΛATEIA ΣAΠΦOYΣ 5 4 7 6 15 AΓIOΣ ΘEPAΠONTAΣ 1

1o

3 2 14

Προς ΛOΦO ΞENIA

ΠOΛITIΣTIKO KENTPO ΠANEΠIΣTHMIOY AIΓAIOY 6o

Nαυµάχου Παπανικολή 11 14o

Tα υπόλοιπα τµήµατα του Πανεπιστηµίου βρίσκονται συγκεντρωµένα στο λόφο Ξενία


p

¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ AÈÁ·›Ô˘ Σχολές ιστορικού κέντρου 1. Τµήµα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας. ∆ιεύθυνση γραµµατείας: Κτήριο Mπίνειο, Φάωνος & Xαριλάου Tρικούπη Τηλέφωνο γραµµατείας: 22510-36302 Ιστοσελίδα: http://www.aegean.gr/social-anthropology/ E-mail: sec_sa@aegean.gr 2. Τµήµα Κοινωνιολογίας ∆ιεύθυνση γραµµατείας: Kτήριο Mπίνειο, Φάωνος & Xαριλάου Tρικούπη Τηλέφωνο γραµµατείας: 22510-36500 Ιστοσελίδα: http://www.aegean.gr/sociology/ E-mail: sboul@soc.aegean.gr 3. Τµήµα Πολιτισµικής Πληροφορικής ∆ιεύθυνση γραµµατείας: Kτήριο Mπίνειο, Φάωνος & Xαριλάου Tρικούπη Τηλέφωνο γραµµατείας: 22510-36600 Ιστοσελίδα: http://www.aegean.gr/culturaltec/ E-mail: secr@ct.aegean.gr Σχολές στον Λόφο Ξενία 1. Τµήµα Γεωγραφίας ∆ιεύθυνση γραµµατείας: Λόφος Πανεπιστηµίου Τηλέφωνο γραµµατείας: 22510- 36402 / 36432 Ιστοσελίδα: http://www.aegean.gr/Geography/ E-mail: sanom@geo.aegean.gr 2. Τµήµα Περιβάλλοντος ∆ιεύθυνση γραµµατείας: Λόφος Πανεπιστηµίου Τηλέφωνο γραµµατείας: 22510 36200 , 22510 36202 Ιστοσελίδα: http://www.aegean.gr/environment/ E-mail: secr@env.aegean.gr

13

3. Τµήµα Επιστηµών της Θάλασσας ∆ιεύθυνση γραµµατείας: Λόφος Πανεπιστηµίου Τηλέφωνο γραµµατείας: 22510 - 36800 Ιστοσελίδα: http://marine-server2.aegean.gr/marine/ E-mail: mkavoura@marine.aegean.gr Υπηρεσίες Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεντρικές υπηρεσίες ∆ιεύθυνση: Λόφος Πανεπιστηµίου, Κτήριο ∆ιοίκησης Μυτιλήνη 81100 Τηλ.: 22510 36000, 36012 Ιστοσελίδα:www.aegean.gr Γραφείο ∆ιασύνδεσης ∆ιεύθυνση: Λόφος Πανεπιστηµίου, Κτήριο ∆ιοίκησης Τηλ.: 22510 36117, 36118, 36175 Ιστοσελίδα: http://www.aegean.gr/career/ Φοιτητική Μέριµνα ∆ιεύθυνση: Λόφος Πανεπιστηµίου, Κτήριο ∆ιοίκησης Τηλ.: 22510 36136, 36137 Ιστοσελίδα: http://www.aegean.gr/career/ Βιβλιοθήκη ∆ιεύθυνση: Ίµβρου 3 Τηλ.: 22510 36030 Ιστοσελίδα: http://www.lib.aegean.gr/

°È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈÛÎÂÊÙ›Ù ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·: http://www.aegean.gr

Y  fi Ì Ó Ë Ì · ¯ ¿ Ú Ù Ë Κτήριο Α/A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Γραµµατείες Μπίνειο Μυτιλήνη ΑΤΕ Μυτιλήνη ΟΑΕ∆ Μυτιλήνη Σαπφούς Μυτιλήνη Αρίωνος Μυτιλήνη Μεγ. Βρετανία Μυτιλ. Βιβλιοθήκη Μυτιλήνη Παπαρίσβα Μυτιλήνη Χατζηγιάννη Μητροπόλεως/Ιακώβου Ηλιογραµµένου (Μουσικό καφενείο) Κτήριο Αγ. Συµεών Κτήριο Τυρταίου Καβέτσου Μυτιλήνη Καραντώνη Μυτιλήνη Μητρόπολη Κτήριο Μικράς Ασίας - Max Weber ΚΑΙ: Κ: ΠΠ:

Αίθουσες ∆ιδασκαλίας

Χρήση Εργαστήρια Τµηµάτων

Γραφεία Άλλα ∆ιδασκόντων

ΚΑΙ ΠΠ ΠΠ Κ

ΚΑΙ ΚΑΙ ΠΠ ΠΠ Κ

Σύλλογος

ΚΑΙ, Κ, ΠΠ KAI ΚΑΙ

ΚΑΙ ΠΠ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΚΑΙ, Κ, ΠΠ ΠΠ Κ

ΚΑΙ/Σεµινάρια ΚΑΙ, Κ, ΠΠ Κ + (Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών)

Κ ΠΠ ΠΠ

Κ Κ ΠΠ ΚΑΙ ΚΑΙ

Ευρωπαϊκό Κέντρο Τεκµηρίωσης & 2 Εργαστήρια Η/Υ

Κ

Τµήµα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας & Ιστορίας Τµήµα Κοινωνιολογίας Τµήµα Πολιτισµικής Πληροφορικής

XAPTHΣ - YΠOMNHMA: Eργαστήριο Xαρτογραφίας και Γεωπληροφορικής, Tµήµα Γεωγραφίας Πανεπιστηµίου Aιγαίου

Κ


p

14

TÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Î·È Ë fiÏË Τα µισά Τµήµατα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, αυτά της Πολιτισµικής Πληροφορι-

κής (πρώην Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας), Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Κοινωνιολογίας, έχουν τις γραµµατείες και τις αίθουσες διδασκαλίες τους µέσα στην πόλη της Μυτιλήνης. Τα υπόλοιπα, αυτά του Περιβάλλο-

ντος, των Επιστηµών της Θάλασσας και της Γεωγραφίας, στεγάζονται εξολοκλήρου στο λόφο «Ξενία», βγαίνοντας από την πόλη, στο δρόµο που οδηγεί στο αεροδρόµιο. Εδώ, θα βρείτε µερικές χρήσιµες «σσυνδέσεις» κάποιων βασικών κτιρίων ή δρόµων της πόλης, τόσο µε τα ίδια τα κτήρια των Τµηµάτων, όσο και µε τις υποδοµές συγκοινωνίας και µετακίνησης που θα σας βοηθήσουν να φτάσετε σε αυτά.

Εντός πόλης… Ανεβαίνοντας το οµώνυµο πλακόστρωτο δροµάκι όπου βρίσκεται ο ναός του Αγίου Θεράποντα, ο δρόµος σας βγάζει αριστερά στην οδό Φάωνος και στο «Μπίνειο», το κτίριο όπου στεγάζονται οι γραµµατείες των Τµηµάτων Πολιτισµικής Πληροφορικής, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Κοινωνιολογίας και θα τις χρειαστείτε, αρχικά, για την εγγραφή σας εάν έχετε περάσει σε κάποιο από αυτά τα Τµήµατα. ∆ίπλα ακριβώς, βρίσκεται το κτίριο του ΟΤΕ, που χαρακτηρίζει και την οδό Βουρνάζων, τον κεντρικό δρόµο που περνάει από µπροστά του. Στον ίδιο δρόµο, απέναντι ακριβώς από τον ΟΤΕ, βρίσκεται το κτίριο της πρώην ΑΤΕ,

όπου πραγµατοποιούνται αρκετά από τα µαθήµατα των παραπάνω σχολών. ∆ιασχίζοντας, τέλος, όλη την οδό Ερµού, φτάνοντας στο βόρειο τµήµα της και στρίβοντας δεξιά στην ταβέρνα «Το Κάστρο», πριν βγείτε στην παραλία, θα φτάσετε στο κτίριο «Παπαρίσβα», στο οποίο πραγµατοποιούνται σχεδόν όλα τα µαθήµατα των τριών αυτών σχολών, αλλά και προβολές ταινιών, µαθήµατα παραδοσιακών χορών από το Σύλλογο «Ορφέας» του Πανεπιστηµίου και φοιτητικά πάρτι. Μέσα στην πόλη, στην οδό Ναυµάχου Παπανικολή 11, πάνω από την Καβέτσου, λειτουργεί από πέρυσι και η «κάτω» φοιτητική Λέσχη, που λειτουργεί τόσο για την καθηµερινή διατροφή των φοιτητών, όσο και ως χώρος των πολιτιστικών και αθλητικών οµάδων, καθώς και του Σταθµού Συµβουλευτικής του Πανεπιστηµίου. Τέλος, πίσω από την προκυµαία, στο ύψος του Επιµελητηρίου Λέσβου και στην οδό Ίµβρου, βρίσκεται και η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου, απαραίτητη για τις σπουδές σας, απ’ όπου µπορείτε να δανειστείτε βιβλία, αλλά και να µελετήσετε στον ειδικό χώρο που υπάρχει.


TÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Î·È Ë fiÏË

p

15


p

16

TÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Î·È Ë fiÏË Εκτός πόλης… Όσοι έχετε περάσει σε ένα από τα Τµήµατα του λόφου «Ξενία» - Περιβάλλοντος, Επιστηµών της Θάλασσας και Γεωγραφίας – και δεν διαθέτετε µέσο, θα χρειαστείτε σίγουρα κάποιο τρόπο να µετακινηθείτε µέχρι εκεί. Το ίδιο ισχύει, όµως και για όλους τους υπόλοιπους, αφού εκεί βρίσκεται το κτίριο της ∆ιοίκησης και της Φοιτητικής Μέριµνας, τις υπηρεσίες των οποίων θα χρειαστείτε κατά τη διάρκεια των σπουδών σας. Εκεί βρίσκεται και η «πάνω» Λέσχη, όπου θα φάτε, αλλά και θα πάτε κάποια βράδια σε ένα από τα πάρτι ή τις συναυλίες που πραγµατοποιούνται στο κτίριο της ή για πρόβα στο στούντιο, εφόσον συµµετέχετε, µελλοντικά, σε κάποιο µουσικό σχήµα του Πανεπιστηµίου. Από την πλατεία Σαπφούς, ξεκινούν όλα τα λεωφορεία που θα Ρωτήστε στη Φοιτητική σας οδηγήσουν στο λόφο του Μέριµνα, σχετικά «Ξενία», µέσα σε 10 µε 15 λεπτά µε τα δροµολόγια και θα σας αφήσουν µέσα στον του mini-bus. πανεπιστηµιακό χώρο, έξω από το Τµήµα Περιβάλλοντος. Από Εάν διαθέτετε ποδήλατο, η διαδροµή µέχρι τις Σχολές του λόφου Ξενία, είναι ευχάριστη και εύκολη και γρήγορη µε αυτό το µέσο 10΄ µε 15΄- µε µόνο ίσως λίγο πιο δύσκολο σηµείο, την ανηφόρα στην περιοχή της Σουράδας. Φτάνοντας στο ύψος του λόφου του «Ξενία», υπάρχει δυνατότητα να δέσετε το ποδήλατό σας στα κάγκελα που υπάρχουν πάνω στον παραλιακό δρόµο, εκτός και αν αντέχετε να το ανεβάσετε µέχρι πάνω.

Ευχάριστη, ειδικά το φθινόπωρο και το καλοκαίρι, είναι η ίδια διαδροµή και µε τα πόδια, αφού µπορείτε να θαυµάσετε µε την ησυχία σας τα εντυπωσιακά αρχοντικά της Σουράδας. Ανάλογα µε το σηµείο εκκίνησης, δεν θα σας πάρει πάνω από 30΄.

πέρυσι, υπάρχει και η δυνατότητα έκδοσης µηνιαίας φοιτητικής κάρτας µετακινήσεων για απεριόριστες διαδροµές, που κοστίζει 10 ευρώ, ενώ από φέτος θα ισχύσει και η δυνατότητα έκδοσης ειδικής ετήσιας κάρτας των φοιτητών µε τα αστικά λεωφορεία κόστους 30 ευρώ, για απεριόριστες µετακινήσεις. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί και τα δροµολόγια του mini – bus του Πανεπιστηµίου, το οποίο ξεκινά καθηµερινά από την πλατεία Σαπφούς και το σούπερ µάρκετ «Βερόπουλος» και σας µεταφέρει στο λόφο του «Ξενία», ως το ύψος της φοιτητικής Λέσχης, δωρεάν. Το λεωφορείο του Πανεπιστηµίου, πηγαίνει και µέχρι τη Θερµή, όπου βρίσκεται και η µία από τις φοιτητικές εστίες.


p

18

濯ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ È‰·ÓÈÎfi ÊÔÈÙËÙÈÎfi Û›ÙÈ Για τις πρώτες µέρες

Πού να ψάξω για σπίτι;

Ένα από τα πρώτα πράγµατα που πρέπει να κάνετε, µόλις φτάσετε στη Μυτιλήνη, είναι να δείτε πού θα µείνετε τις πρώτες µέρες τουλάχιστον, µέχρι να κατασταλάξετε στο σπίτι που θα νοικιάσετε. Υπάρχουν πολλά φιλόξενα, καθαρά και αξιοπρεπή ενοικιαζόµενα δωµάτια, µικρά και µεσαία ξενοδοχεία και πανσιόν, αρκετά εκτός πόλης, κάτι που µάλλον δεν θα σας βολεύει λόγω απόστασης, αλλά αρκετά

Από το 2000 και µετά, όταν και το Πανεπιστήµιο Αιγαίου στην πόλη… «µεγάλωσε» µε την ίδρυση συνολικά έξι τµηµάτων, άρχισε να µεγαλώνει και ο αριθµός των φοιτητών και, κατά συνέπεια και των διαθέσιµων σπιτιών, αφού συνέχεια δηµιουργούνται ή χτίζονται καινούρια στούντιο και γκαρσονιέρες. Έχουν ήδη διαµορφωθεί και κάποιες φοιτητικές γειτονιές, οι οποίες βρίσκονται κοντά είτε στο κτήριο «Παπαρίσβα» στην Επάνω Σκάλα, είτε γύρω από το ιστορικό κέντρο της πόλης, όπου όλα είναι κοντά. Υπάρχουν, όµως και περιοχές, οι οποίες δεν είναι πολύ κοντά στο κέντρο αλλά ίσως θεωρείτε ότι σας ταιριάζουν περισσότερο. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, έχετε να επιλέξετε ανάµεσα σε σπίτια για όλα τα … γούστα, από άνετα επιπλωµένα στούντιο και γκαρσονιέρες, µέχρι όµορφες, παλιές µονοκατοικίες µε αυλές. Οπότε, εξοπλιστείτε µε κουράγιο και τόλµη και … ξεκινήστε την αναζήτηση στα στενά της πόλης.

Μια καλή και χρήσιµη ιδέα, µε το που φτάσετε στη Μυτιλήνη, να καλέσετε στο τηλέφωνο της Ένωσης Ξενοδόχων Λέσβου, ώστε να πάρετε όλες τις χρήσιµες πληροφορίες για τις πρώτες ηµέρες διαµονής σας στην πόλη.

και εντός αυτής. Τα πιο διακριτά είναι τα τρία ξενοδοχεία που βρίσκονται πάνω στην προΠολλοί από εσάς, ενδεχοµένως να δικαιούστε διαµονή στις κυµαία, ωστόσο φοιτητικές εστίες του Πανεπιστηµίαν έχετε διάθεου, που βρίσκονται στη Θερµή και στη ση να κάνετε και Νεάπολη. Επισκεφθείτε το γραφείο µία βόλτα… της Φοιτητικής Μέριµνας, στο Λόφο γνωριµίας µε τη του «Ξενία», για να ρωτήσετε αν πληνέα σας πόλη, ροίτε τις προϋποθέσεις. Επί τη ευκαιρία, ρωτήστε και για άλλες παροχές θα µπορέσετε να που παρέχει το Πανεπιστήµιο στους βρείτε κάποιο φοιτητές του (παροχές υγείας, επιδόπιο οικονοµικό µατα, κλπ.). και «οικείο» δωµάτιο. Στα στενά της αγοράς, στο ιστορικό κέντρο, υπάρΣυµβουλευτείτε, πάντως και τις πολλές αγγεχουν πολλά ενοικιαζόλίες που είναι αναρτηµένες µενα δωµάτια, σε πολύ σε διάφορα σηµεία της πόλης, καλές τιµές συγκριτικά όπως έξω από τα Κεντρικά Λύµε άλλες περιοχές. κεια, στην πλατεία Κυπρίων Πατριωτών ή έξω από τις σχολές του Πανεπιστηµίου.

Περιοχές εντός πόλης… πÛÙÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ Είναι η κεντρική περιοχή της Μυτιλήνης, γύρω από την οδό Ερµού και την αγορά της πόλης, που έχει κηρυχθεί παραδοσιακή, αφού εδώ υπάρχουν δηµόσια και ιδιωτικά κτίρια, αξιόλογης αρχιτεκτονικής. Η περιοχή αυτή εξυπηρετεί καλύτερα από την οποιαδήποτε, αφού τα… πάντα βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής, γύρω σας! Εκεί βρίσκεται και ο Άγιος Θεράποντας, σήµα κατατεθέν της πόλης, καθώς και η εκκλησία της Μητρόπολης ενώ, εκτός από τα πολλά µαγαζιά της αγοράς, στο βόρειο τµήµα της Ερµού υπάρχει και σούπερ-µάρκετ. Λόγω της ζήτησης, κάθε χρόνο χτίζονται εδώ όλο και περισσότερες διπλοκατοικίες, ή ανακαινίζονται παλαιά εγκαταλειµµένα κτήρια, στα σοκάκια της παλιάς αγοράς,


p

20

濯ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ È‰·ÓÈÎfi ÊÔÈÙËÙÈÎfi Û›ÙÈ απ’ όπου προκύπτουν γκαρσονιέρες ή δυάρια. Αν τα θέλετε όλα … δίπλα σας, λοιπόν, ξεκινήσετε το ψάξιµο ή ρωτήστε το µεσίτη σας πρώτα για αυτήν την περιοχή.

∫ÈfiÛÎÈ Είναι η περιοχή που βρίσκεται στο λόφο νότια του Κάστρου της Μυτιλήνης. Σε άλλες εποχές, αποτέλεσε µία από τις πιο αριστοκρατικές συνοικίες της πόλης, µε πολλές αρχοντικές κατοικίες Μυτιληνιών εµπόρων και προξένων, που διατηρούνται µέχρι σήµερα. Εκεί βρίσκεται το Υπουργείο Αιγαίου (παλιό Οθωµανικό ∆ιοικητήριο), το ∆ικαστήριο (παλιό Οθωµανικό Γυµνάσιο) και, λίγο πιο κάτω, το Αρχαιολογικό Μουσείο. Λόγω του Στο Κιόσκι, υπάρχουν και blocks µε επιπλωµένα δωµάτια, που νοικιάζονται σε πολύ καλές τιµές σε φοιτητές.

Αν δεν είστε του … περπατήµατος και θέλετε να λύσετε το ζήτηµα του σπιτιού µε τον πιο εύκολο τρόπο, µπορείτε να πάτε σε ένα από τα πολλά µεσιτικά γραφεία που υπάρχουν στην αγορά ή στην οδό Καβέτσου τα οποία, µε µία έξτρα επιβάρυνση, θα αναλάβουν να σας βρουν το σπίτι που θα θέλατε.

ότι βρίσκεται πολύ κοντά στο ιστορικό κέντρο της Μυτιλήνης και βολεύει

στις µετακινήσεις των φοιτητών, είναι από τις πρώτες περιοχές που κατοικήθηκαν από φοιτητές και γι’ αυτό και η παρουσία τους εκεί είναι ιδιαίτερα έντονη. Πολλά από τα σπίτια που βρίσκονται στο Κιόσκι είναι ανακαινισµένα και τα τετραγωνικά τους προσφέρονται για συγκατοίκηση, κάτι που σηµαίνει και «µοίρασµα» του ενοικίου. Σηµαντικό είναι ότι, πολλά από τα σπίτια στο Κιόσκι παραδίδονται επιπλωµένα και πλήρως εξοπλισµένα µε οικιακές συσκευές, έτσι κερδίζετε χρόνο από τη σχετική έρευνα αγοράς.

∂¿Óˆ ™Î¿Ï· Η Επάνω Σκάλα, είναι η περιοχή που βρίσκεται στο βόρειο λιµάνι της Μυτιλήνης – το παλιό λιµάνι της πόλης – και είναι µια από τις πιο ιστορικές περιοχές, αφού µαρτυρεί πολύ έντονα τη σχέση της Μυτιλήνης µε τη Μικρά Ασία. Εκεί βρίσκονταν τα σπίτια των µουσουλµάνων κατοίκων της πόλης, καθώς και τα νεκροταφεία και πολλά από τα τζαµιά. Σε αυτήν την περιοχή εγκαταστάθηκαν πολλοί Μικρασιάτες πρόσφυγες το 1922, µε την ανταλλαγή των πληθυσµών. Η Επάνω Σκάλα είναι, αν µη τι άλλο, µια πολύ όµορφη, ήσυχη σχετικά και βολική περιοχή για εσάς τους φοιτητές, ειδικά της Κοινωνιολογίας και της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, αφού εκεί βρίσκεται και το κτίριο «Παπαρίσβα» όπου γίνονται πολλά από τα µαθήµατά σας. ∆ιαθέτει αρκετές, παλιές κυρίως µονοκατοικίες (επιπλωµένες και µη) σε καλές µάλιστα τιµές, ενώ είναι πολύ κοντά στο κέντρο της πόλης (στο βόρειο τµήµα της οδού Ερµού, όπου βρίσκεται η αγορά).


p

22

濯ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ È‰·ÓÈÎfi ÊÔÈÙËÙÈÎfi Û›ÙÈ ™˘ÓÔÈÎÈÛÌfi˜ Είναι η περιοχή κάτω από το Αρχαίο Θέατρο, άλλη µια από τις περιοχές όπου εγκαταστάθηκαν οι πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία. Συνορεύει µε την Επάνω Σκάλα, ωστόσο ακολουθεί µια πιο …ανοδική πορεία, αφού απλώνεται στο λόφο δυτικά από το Βόρειο λιµάνι. Όπως και η Επάνω Σκάλα, ο Συνοικισµός είναι κι αυτός µια περιοχή µε πολλές µονοκατοικίες που πολλοί φοιτητές επιλέγουν, αφού µπορεί να .. κουράζονται λίγο παραπάνω, αλλά κερδίζουν σε θέα και ησυχία, ενώ βρίσκεται Πριν προχωρήσετε στην ενοικίαση του σπιτιού σας, πολύ κοντά και στην ελέγξτε καλά τη θέρµανση. Πολλές γκαρσονιέρες ή δυάρια, διαθέτουν µόνο air condition και όχι σώµατα θέρµανσης (καλοριφέρ ή θερµοσυσσωρευτές), κάτι που θα σας δυσκολέψει το χειµώνα, αφού στη Μυτιλήνη έχει πολύ υγρασία.

Για τον ίδιο λόγο -την υγρασία- αλλά και λόγω των αέρηδων του χειµώνα, ελέγξτε καλά και τα κουφώµατα (πόρτες, παράθυρα) του σπιτιού, ειδικά εάν πρόκειται για παλιό σπίτι και τα κουφώµατα είναι ξύλινα.

καινούρια βόρεια παράκαµψη που οδηγεί έξω από την πόλη. Άλλωστε, µπορείτε να βρείτε εκεί σπίτια σε πολύ χαµηλές τιµές, ενώ τόσο αυτά, όσο και τα σοκάκια του Συνοικισµού, σας δηµιουργούν πολύ πιο έντονα την αίσθηση ότι είστε σε νησί. Σηµειώστε ότι το χειµώνα ο βοριάς … «ξυρίζει» στα ψηλότερα σηµεία του Συνοικισµού, το καλοκαίρι όµως αποζηµιώνεστε µε περισσότερη δροσιά από άλλες περιοχές της πόλης.

§·Áο‰· Είναι η περιοχή που καταλαµβάνει την πλαγιά στη δυτική είσοδο της πόλης. Ήσυχη, σχετικά αραιοκατοικηµένη, µε µικρά χαµηλά σπίτια, από τις λιγότερο εύπορες περιοχές της Μυτιλήνης. Μπορείτε να βρείτε κυρίως µονοκατοικίες, ενώ όσο ανεβαίνετε υπάρχουν, πλέον και στούντιο που χτίζονται και κερδίζετε άπλετη θέα, κυρίως προς το νοτιοδυτικό τµήµα της πόλης και το ηλιοβασίλεµα.

ÃÚ˘ÛÔÌ·ÏÏÔ‡Û· Πυκνοκατοικηµένη περιοχή στο νοτιοδυτικό άκρο της Μυτιλήνης. Ενώ µέχρι τα µέσα του 20ου αιώνα ήταν γεµάτη περιβόλια και κήπους, σήµερα θυµίζει περισσότερο γειτονιά της Αθήνας. Ξεχάστε, λοιπόν, τα νεοκλασικά σπίτια και τις µονοκατοικίες. Εδώ θα βρείτε σε παλιές κυρίως, αλλά και καινούργιες πολυκατοικίες, γκαρσονιέρες και δυάρια, τα οποία όµως δεν θα είναι σίγουρα και επιπλωµένα. Μπορείτε, όµως, να βρείτε και οικονοµικά διαµερίσµατα, ενώ το µόνο αρνητικό της περιοχής µπορεί να θεωρηθεί το ότι βρίσκεται λίγο µακρύτερα από το κέντρο, σε σχέση µε το Κιόσκι και την Επάνω Σκάλα. Οι αποστάσεις της Μυτιλήνης είναι µικρές, πάντως και σε 10 µε 15 λεπτά µε τα πόδια, βρίσκεστε και πάλι στην Ερµού. Επιπλέον είναι µια περιοχή αυτόνοµη, αφού διαθέτει ό,τι µπορεί να χρειαστείτε κατά τη διάρκεια της ηµέρας: φούρνοι, περίπτερα, µίνιµάρκετ, αλλά και βίντεο-κλαµπ είναι διασκορπισµένα γύρω σας και σας απαλλάσσουν από την ανάγκη να κατεβαίνετε συχνά στο κέντρο, εάν δεν έχετε άλλο λόγο να το κάνετε.


p

24

濯ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ È‰·ÓÈÎfi ÊÔÈÙËÙÈÎfi Û›ÙÈ ª·‡Ú· ™›‰ÂÚ· Και τα Μαύρα Σίδερα έχουν πολλά πανοµοιότυπα χαρακτηριστικά µε τη Χρυσοµαλλούσα και διαθέτουν δυάρια σε νέες οικοδοµές, µε όλα τα κοµφόρ. Η περιοχή αυτή είναι κάπως αποµακρυσµένη από το θόρυβο της πόλης και έχει πολλές και καλές περιπτώσεις σπιτιών για φοιτητές.

µία ιδιαίτερα όµορφη περιοχή, που θυµίζει έντονα γειτονιά και που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τις άλλες περιοχές που σας παρουσιάσαµε, ενώ φιλοξενεί ήδη πολλούς φοιτητές και µετά από το Κιόσκι και την Επάνω Σκάλα και είναι η τρίτη πλησιέστερη περιοχή προς το κέντρο της πόλης, αφού ο δρόµος προς την προκυµαία είναι σύντοµος και… κατηφορικός.

∫·ÏÏÈı¤· Έχει και αυτή παρόµοια ιστορία µε τη Χρυσοµαλλούσα, όσον αφορά τα σπίτια της και τα τελευταία χρόνια άρχισε να προτιµάται από τους φοιτητές που προτιµούν πιο έντονη αίσθηση «πόλης».

Καλό θα είναι να σιγουρευτείτε για το εάν «ταιριάζετε» και µε τον ιδιοκτήτη σας, ειδικά εάν µένει στο ίδιο κτίριο µε το σπίτι που θα νοικιάσετε ή κάπου κοντά στη γειτονιά. Αυτό, για να µην γίνει η κατά τα άλλα ξένοιαστη φοιτητική ζωή σας, εξαιρετικά δύσκολη!

Φροντίστε να διαβάσετε καλά το συµβόλαιο πριν το υπογράψετε και να ενηµερωθείτε και για την ισχύ που αυτό έχει. Έτσι, θα αποφύγετε πολλές ενδεχόµενες παρεξηγήσεις…

Και εδώ µπορείτε να βρείτε ενδιαφέροντα σπίτια - ευκαιρίες, που απέχουν µόλις 15 λεπτά µε τα πόδια από το κέντρο, ενώ και αυτή η περιοχή είναι αυτόνοµη, για τις βασικές σας ανάγκες.

µÔ˘Ó·Ú¿ÎÈ Είναι από τις περιοχές που αναπτύχθηκαν στις αρχές του 20ου αιώνα και βρίσκεται στις παρυφές του λόφου απέναντι από τη Λαγκάδα. Το µόνο αρνητικό που µπορεί να της προσάψει κανείς, είναι αυτό που προδίδει και το όνοµά της, ότι δηλαδή είναι αρκετά ανηφορική. Ωστόσο, πρόκειται για

…και εκτός πόλης Οι περιοχές που παρουσιάσαµε µέχρι τώρα βρίσκονται όλες µέσα στην πόλη της Μυτιλήνης. Αυτό δε σηµαίνει ότι δεν έχετε κι άλλες επιλογές ή ότι δεν υπάρχουν φοιτητές που νοικιάζουν σπίτι ακόµα και λίγο έξω από την πόλη.

£ÂÚÌ‹ Χαρακτηριστικό παράδειγµα η Θερµή, όπου βρίσκεται και η µία από τις δύο φοιτητικές εστίες του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Είναι ένα γραφικό παραδοσιακό χωριό, που χρωστά το όνοµά του στις ιαµατικές πηγές µε θερµά νερά που υπάρχουν εκεί. Παρόλο που είναι αρκετά αποµακρυσµένη από τη Μυτιλήνη (15 χλµ. περίπου, προς τα βόρεια), φιλοξενεί αρκετούς φοιτητές. Έτσι, σπίτι µπορείτε να αναζητήσετε και εκεί, εάν δεν βρείτε κάτι ικανοποιητικό µέσα στη Μυτιλήνη ή εάν δεν θέλετε να µείνετε στην πόλη. Μην ανησυχείτε για την απόσταση, λόγω της ύπαρξης της φοιτητικής εστίας δίπλα σας, τα δροµολόγια των λεωφορείων είναι αρκετά συχνά. Ωστόσο, περισσότερο βολεύει εάν διαθέτετε κάποιο µέσο, οπότε και θα µπορείτε να είστε τελείως αυτόνοµοι.

¡Â¿ÔÏË Μια πιο κοντινή λύση, έξω από τη νότια πλευρά της πόλης, προς το αεροδρόµιο,


p

26

濯ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ È‰·ÓÈÎfi ÊÔÈÙËÙÈÎfi Û›ÙÈ όπου βρίσκεται και ο Λόφος του «Ξενία» και σε απόσταση λίγο µικρότερη των 7 χλµ. από τη Μυτιλήνη, βρίσκεται η Νεάπολη, µια περιοχή παραθαλάσσια, µε πολλά πεύκα, όπου είναι χτισµένες πολλές εξοχικές κατοικίες, αλλά και πολυτελή ξενοδοχεία, καφετέριες, ταβέρνες και µπαρ. Η αρχιτεκτονική και η τοποθεσία της, την καθιστούν ένα µικρό προάστιο, που προτιµάται από φοιτητές των τµηµάτων των Επιστηµών της Θάλασσας, της

Για να µην έρθετε αντιµέτωποι µε δυσάρεστες εκπλήξεις, πριν υπογράψετε το µισθωτήριο της νέας σας κατοικίας, ελέγξτε εξονυχιστικά τη λειτουργία των υδραυλικών του σπιτιού. Αν πρόκειται για επιπλωµένο σπίτι, τσεκάρετε για τυχόν προβλήµατα που άφησαν οι προηγούµενοι, τόσο στα έπιπλα, όσο και στις ηλεκτρικές συσκευές του, ώστε να εξασφαλίσετε ότι θα επιδιορθωθούν εάν χρειάζεται και είναι δυνατό και ότι δεν θα κατηγορηθείτε αργότερα εσείς για αυτά.

και αυτό του Στρατή Ελευθεριάδη – Teriade. Αρκετοί φοιτητές των Τµηµάτων Επιστηµών της Θάλασσας, Γεωγραφίας και Περιβάλλοντος επιλέγουν να µείνουν στη Βαρειά, καθώς βρίσκεται δίπλα στο λόφο του «Ξενία», ενώ χτίζονται συνεχώς νέα διαµερίσµατα και στούντιο και υπάρχει και αστικό λεωφορείο που τη συνδέει µε την πόλη της Μυτιλήνης.

∆·Íȿگ˜ ‹ ∫·ÁÈ¿ÓÈ Φηµισµένη για την εκκλησία της, τον Ταξιάρχη, αλλά και για τις ταβέρνες µε θέα σε όλο το Αιγαίο και την Τουρκία που διαθέτει, η περιοχή αυτή βρίσκεται λίγο πιο πάνω από την περιοχή της Βαρειάς. Την επιλέγουν κυρίως …πιο παλιοί φοιτητές, που διαθέτουν και όχηµα, καθώς είναι ιδανική για όσους θέλουν ησυχία. Το κόστος ανεβαίνει, όπως και το … υψόµετρο, αλλά η θέα από τον οικισµό είναι µοναδική, ενώ η απόσταση από το λόφο του «Ξενία», πολύ µικρή.

∞ÎÏÂȉÈÔ‡

Γεωγραφίας και του Περιβάλλοντος.

µ·ÚÂÈ¿ Βρίσκεται λίγο πριν τη Νεάπολη, ακόµη πιο κοντά στην πόλη και στο λόφο του Ξενία. Είναι ένας όµορφος οικισµός, που προτιµάται και από τους επισκέπτες του νησιού το καλοκαίρι, µε µοναδική καλλιτεχνική ιστορία, αφού εκεί βρίσκεται το µουσείο του γνωστού λαϊκού ζωγράφου της Λέσβου Θεόφιλου Χατζηµιχαήλ (ο οποίος γεννήθηκε στην περιοχή), αλλά

Χαρακτηριστική για τα θαυµάσια, αναπαλαιωµένα νεοκλασικά αρχοντικά της, χτισµένα µέσα σε πεύκα και ελιές, είναι ίσως η πιο ακριβή και περιζήτητη περιοχή γύρω από τη Μυτιλήνη. Βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο λόφο του «Ξενία», όπου µπορείτε άνετα να πάτε και µε τα πόδια. Εδώ µπορείτε να βρείτε πολλές γκαρσονιέρες και στούντιο, σε τιµές ακριβότερες από την πόλη, αλλά και ορισµένα παλαιότερα σπίτια, που θα θέλουν κάποια δουλειά για να γίνουν κατοικήσιµα, αλλά εάν έχετε χρόνο και διάθεση να αφιερώσετε, µπορούν να γίνουν όµορφες κατοικίες.


p

28

™Ù‹ÓÔÓÙ·˜ ÌfiÓÔÈ Û·˜ ÙÔ Û›ÙÈ Û·˜... Όσοι ξεκινάτε για πρώτη φορά, σε µια πόλη διαφορετική από αυτή που κατάγεστε, τη φοιτητική σας ζωή, θα µείνετε και για πρώτη φορά, κατά πάσα πιθανότητα, µόνοι σας. Η εµπειρία αυτή είναι ιδιαίτερα συναρπαστική αλλά και δύσκολη ταυτόχρονα, ειδικά στην αρχή της που θα πρέπει να «σστήσετε» µόνοι σας, το νέο σας σπιτικό. Ευτυχώς για εσάς, στη Μυτιλήνη όλα είναι κοντά, ανάµεσα σε αυτά και τα καταστήµατα που θα σας χρειαστούν για να προµηθευτείτε τον απαραίτητο εξοπλισµό για το Πολλά καταστήµατα ασπίτι µου µόλις νοιναλαµβάνουν και τη µετακιάσατε: έπιπλα, ηλεφορά των αγορών σας στο κτρικές συσκευές και σπίτι σας, ωστόσο ενδέχεται να οτιδήποτε άλλο προχρειαστείτε και τη βοήθεια κάκύψει ότι χρειάζεστε ποιου «φορτο-ταξί», που µε επιβάρυνση µεταξύ 30 και 80 ευστη συνέχεια. ρώ, ανάλογα µε το τι θα µεταφέρει για εσάς, θα αναλάβει να κάνει το ίδιο.

Αγοράζοντας όσο περισσότερα έπιπλα από το ίδιο κατάστηµα, ενδεχοµένως να πετύχετε και καλύτερη τιµή.

Είναι πολύ συνηθισµένο, παλιότεροι φοιτητές που ξενοικιάζουν να πωλούν σε οικονοµικές τιµές ή ακόµη και να χαρίζουν τα µεταχειρισµένα τους έπιπλα, οπότε έχετε το νου σας και σε σχετικές αγγελίες, είτε στις τοπικές εφηµερίδες, είτε έξω από τα κτίρια του Πανεπιστηµίου.

Έπιπλα Τα καταστήµατα επίπλων είναι συγκεντρωµένα στην κεντρική αγορά της Μυτιλήνης, πάνω στην Ερµού ή τα στενά που την περιβάλλουν, ενώ ορισµένα βρίσκονται και πάνω στην Καβέτσου. Μάλιστα, τα περισσότερα από αυτά έχουν κυρίως έπιπλα για φοιτητές, µε την έννοια ότι έχουν προβλέψει ακριβώς τα απαραίτητα που χρειάζεται ένα φοιτητικό σπίτι και έχουν πιο οικονοµικές τιµές. Αυτά που θα χρειαστείτε, εάν δεν έχετε νοικιάσει κάποιο επιπλωµένο σπίτι, θα είναι σίγουρα ένα κρεβάτι και ένα στρώµα – υπάρχουν διάφορα µεγέθη – βιβλιοθήκη, γραφείο και καρέκλα γραφείου, καρέκλες και τραπέζι για την κουζίνα, ένας καναπές και πολυθρόνες, ενώ µπορείτε να βρείτε και πουφ, µικροέπιπλα και διάφορα διακοσµητικά που επιθυµείτε επιπλέον.

Ηλεκτρικές συσκευές Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα, ειδικά εάν δεν έχετε υπόψη σας σε τι … χρησιµεύει η κάθε συσκευή! Μαγαζιά µε ηλεκτρικά είδη, είτε µικρά, είτε αλυσίδες καταστηµάτων, θα


p

30

™Ù‹ÓÔÓÙ·˜ ÌfiÓÔÈ Û·˜ ÙÔ Û›ÙÈ Û·˜... βρείτε τόσο πάνω στην Ερµού, όσο και στην Καβέτσου και στην Ελευθερίου Βενιζέλου. Τα βασικά που θα

Εάν δεν θέλετε ή δεν µπορείτε να αγοράσετε πλυντήριο ρούχων, υπάρχει πάντα και η λύση των στεγνοκαθαριστήριων, που αναλαµβάνουν το πλύσιµο των ρούχων των φοιτητών σε πολύ καλές τιµές. Και για αυτά, µπορείτε να συµβουλευτείτε τις λίστες µας.

χρειαστείτε, που θέλουν και αρκετό ψάξιµο, καθώς οι τιµές και η ποιότητα µπορεί να «παίζουν» αρκετά, είναι ένα ψυγείο, ένα πλυ-

ντήριο ρούχων και µια ηλεκτρική κουζίνα ή µικρό κουζινάκι, που είναι και πιο οικονοµικό και βολεύει και από άποψη χώρου. Από εκεί και πέρα, µπορείτε να ψάξετε και


™Ù‹ÓÔÓÙ·˜ ÌfiÓÔÈ Û·˜ ÙÔ Û›ÙÈ Û·˜... για τηλεόραση, DVD player και πλυντήριο ρούχων, καθώς και για άλλες µικροσυσκευές, όπως καφετιέρες, τοστιέρες, κλπ. Τέλος, η βασικότερη ηλεκτρονική συσκευή χωρίς την οποία σπουδές πλέον δύσκολα γίνονται, είναι ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής, στα-

θερός ή φορητός (laptop) και ενδεχοµένως ένας εκτυπωτής, που θα σας εξυπηρετήσουν ανά πάσα ώρα και στιγµή για τις ερ-

γασίες σας ή για τη διασκέδασή σας. Εξάλλου, ο υπολογι-

p

31


p

32

™Ù‹ÓÔÓÙ·˜ ÌfiÓÔÈ Û·˜ ÙÔ Û›ÙÈ Û·˜... στής µπορεί να αντικαταστήσει και την ανάγκη για DVD player, αφού µπορείτε να απολαµβάνετε σε αυτόν τις αγαπηµένες σας ταινίες. Και πάλι, κάντε µία βόλτα από την οδό Καβέτσου, την Αγίας Ειρήνης, την Ελευθερίου Βενιζέλου, την προκυµαία και, φυσικά, την Ερµού.

Είδη … «προικός», µαγειρικής και µικροαντικείµενα

Φροντίστε να έχετε κάνει µια καλή έρευνα αγοράς σε όσα περισσότερα καταστήµατα µπορείτε. Με καλό προγραµµατισµό δεν θα σας πάρει πολύ χρόνο, ενώ έτσι θα είστε σίγουροι ότι έχετε βρει και την πιο οικονοµική λύση. Οι λίστες που σας παρέχουµε, θα σας βοηθήσουν σίγουρα.

Εκτός από τα παραπάνω, θα χρειαστείτε και κάποιες έξτρα «προµήθειες», εφόσον δεν τις έχετε φέρει µαζί σας από το σπίτι σας. Και µιλάµε κατ’ αρχήν για τα είδη … προικός: µαξιλάρια, σεντόνια

Για Internet, αλλά και για τις εργασίες σας, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε και κάποιο από τα αρκετά Internet καφέ που υπάρχουν στην πόλη.

Κάθε Τµήµα έχει το δικό του εργαστήριο πληροφορικής, στο οποίο µπορείτε να εργάζεστε. Χρησιµοποιώντας τον κωδικό που θα σας δοθεί, µπορείτε να χρησιµοποιείτε τόσο τους υπολογιστές, όσο και τους εκτυπωτές των εργαστηρίων – µε δικό σας µόνο το χαρτί – και το Internet και έτσι µπορείτε να αποφύγετε, για κάποιο καιρό τουλάχιστον, την αγορά δικού σας υπολογιστή.

και µαξιλαροθήκες, παπλώµατα, πετσέτες, κλπ., αλλά και για ό,τι χρειάζεστε για την κουζίνα σας (µαχαιροπήρουνα, πιάτα, σκεύη µαγειρικής), χωρίς τα οποία τι να το κάνετε το κουζινάκι… Στην οδό Ερµού και στους παράδροµους της, υπάρχουν πολλά οικονοµικά καταστήµατα όπου µπορείτε να διαλέξετε ανάµεσα από µια µεγάλη ποικιλία από τα παραπάνω είδη, καθώς και µαγαζιά µε διάφορα διακοσµητικά µικροαντικείµενα, για όλα τα γούστα.

∆ικτυωθείτε… Μέσω του Πανεπιστηµίου µπορείτε να έχετε ειδική σύνδεση ως φοιτητής, ενώ µπορείτε να κάνετε και σύνδεση ADSL, για καλύτερες ταχύτητες. Επισκεφθείτε τον ΟΤΕ ή ρωτήστε και στα καταστήµατα που θα αγοράσετε τον υπολογιστή σας, ώστε να µπορέσετε να καταλήξετε στο ιδανικότερο πακέτο σύνδεσης, καθώς υπάρχουν πολλές προσφορές ειδικά για φοιτητές.


p

34

°ÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙË M˘ÙÈÏ‹ÓË Σύντοµα και αφού θα έχετε ηρεµήσει κάπως από το ... τρέξιµο των πρώτων ηµερών, θα διαπιστώσετε ότι έχετε έλθει για να σπουδάσετε σε µια πανέµορφη πόλη, που προσφέρεται για πολλές βόλτες όχι µόνο στα καφέ, τα µπαράκια και τις ταβέρνες της, αλλά και στα πολλά µνηµεία της που σώζονται και στα όµορφα στενά

της παλιάς πόλης, κάθε ένα από τα οποία µαγεύει µε την ιδιαιτερότητά του. Άλλωστε, όπως έχουµε ξαναπεί, οι αποστάσεις στο κέντρο της πόλης είναι µικρές. Η Μυτιλήνη, πατρίδα του Πιττακού, ενός από τους επτά σοφούς της αρχαιότητας και του ποιητή Αλκαίου, ως πρωτεύουσα της Λέσβου, αποτελεί και το µεγαλύτερο εµπορικό και επιβατικό λιµάνι του νησιού. Είναι χτισµένη αµφιθεατρικά, πάνω στα ερείπια της αρχαίας πόλης, αντικρίζοντας τα παράλια της Μικράς Ασίας και απλώνεται σε επτά χαµηλούς λόφους. Σήµερα, αποτελεί έδρα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου, Στη Βαρειά, γενέτειρα του Υπουργείου Εµποτου γνωστού λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου Χατζηµιρικής Ναυτιλίας και χαήλ, λίγο πιο έξω από την πόΝησιωτικής πολιτικής. λη, βρίσκεται και το Μουσείο Έχει περίπου 40.000 του Θεόφιλου, µε 86 έργα του µόνιµους κατοίκους, είδιου, καθώς και αυτό Μονώ περίπου 5.000 είναι ντέρνας Τέχνης του Στρατή Εοι φοιτητές, οι καθηγηλευθεριάδη – Terriade, που τές και τα υπόλοιπα µέφιλοξενεί τα λεγόµενα «Μεγάλα Βιβλία», µε έργα των λη της ΠανεπιστηµιαMatisse, Miro, Picasso, Γιάννη κής Κοινότητας. Τσαρούχη και άλλων επωνύµων ζωγράφων. Μην παραλείψετε να τα επισκεφθείτε!

Ο γύρος της πόλης Η Μυτιλήνη χωρίζεται, ουσιαστικά, σε δύο «ζώνες», που σηµατοδοτούν τον παλιό και το νεότερο εαυτό της: το βόρειο τµήµα της, που είναι και αυτό της παλιάς πόλης και το νότιο, όπου εκτείνεται το νεότερο κοµµάτι της. Λόγω του ότι πόλη της Μυτιλήνης έχει γνωρίσει από παλιά µεγάλη τουριστική και εµπορική ανάπτυξη και έχει έντονη πολιτιστική παράδοση, είναι πολλά τα εντυπωσιακά κτίριά της, αλλά και τα µνηµεία της αρχαιότητας και των βυζαντινών χρόνων, που βρίσκονται κυρίως στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Πρώτο και κυριότερο µνηµείο το Κάστρο της Μυτιλήνης, χτισµένο το 1373, το οποίο δεσπόζει ψηλά στο λόφο της ανατολικής πλευράς της πόλης και είναι επισκέψιµο. Στη δυτική πλευρά της Μυτιλήνης και πάλι χτισµένο πάνω σε λόφο, βρίσκεται το Αρχαίο Θέατρο, από τα µεγαλύτερα της αρχαιότητας. Στο ιστορικό κέντρο βρίσκεται το παλιό Παρθεναγωγείο, απέναντι από το δηµοτικό κήπο βρίσκεται το κτίριο του παλιού Γυµνασίου, κτισµένο το 1890, ενώ στην περιοχή της Επάνω Σκάλας βρίσκονται το Γενί Τζαµί και το Τσαρσί Τζαµί, σηµαντικά οικοδοµήµατα της οθωµανικής περιόδου, καθώς και το επιβλητικό «Αρχοντικό Γεωργιάδη», που τα καλοκαίρια λειτουργεί - εκτός από χώρος εκδηλώσεων - και ως θερινό σινεµά. Σήµα κατατεθέν της προκυµαίας, το άγαλ-


p

36

°ÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙË M˘ÙÈÏ‹ÓË µα της Σαπφούς, πάνω στην οµώνυµη πλατεία. Μια βόλτα στις περιοχές

Αξίζει να επισκεφθείτε το Αρχαιολογικό Μουσείο, καθώς και τη ∆ηµοτική Πινακοθήκη, που στεγάζεται στο παλιό αρχοντικό «Χαλήµ Μπέη», δίπλα από τα ∆ικαστήρια.

Κιόσκι, Μακρύς Γιαλός και Σουράδα, θα σας αποκαλύψει τα πολλά επιβλητικά νεοκλασικά αρχοντικά

της Μυτιλήνης, βαυαρικής αρχιτεκτονικής,, πολλά από τα οποία χρησιµοποιούνται σήµερα από φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ίσως σας ενδιαφέρει να επισκεφθείτε και τις εκκλησίες της Μυτιλήνης, πολλές από τις οποίες είναι ιδιαίτερες, µε τη Μητρόπολη και τον Άγιο Θεράποντα να ξεχωρίζουν. Η πρώτη είναι γοτθικού ρυθµού, χτισµένη το 17ο αιώνα και φυλάσσει το λείψανο του Αγίου Θεοδώρου του Βυζαντίου, πολιούχου της πόλης, ενώ ο δεύτερος, έργο του Μυτιληνιού αρχιτέκτονα Αργύρη Αδαλή, δεσπόζει επιβλητικός και ορατός από παντού στην αρχή της Ερµού, θυµίζοντας κάτι από … Φλωρεντία. Αγαπηµένο σας περίπατο, σίγουρα θα αποτελέσει η διαδροµή που κινείται από το λιµάνι προς την πίσω πλευρά του Κάστρου της Μυτιλήνης και γύρω από αυτό, ξεκινώντας από το µπρούτζινο άγαλµα της Ε-


p

°ÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙË M˘ÙÈÏ‹ÓË λευθερίας, σήµα κατατεθέν της πόλης και φτάνοντας µέχρι τα οθωµανικά λουτρά που βρίσκονται µπροστά από το Κάστρο, στην αρχή της Επάνω Σκάλας. Είναι µια βόλτα πανέµορφη, κυρίως την άνοιξη και το καλοκαίρι, που µπορείτε να τη συνδυάσετε και µε ένα µπάνιο στην παραλία του ΕΟΤ στα Τσαµάκια ή στις παραλίες «Απελή» και «Φυκιότρυπα», αλλά και όλη τη διάρκεια του χρόνου, αφού η θέα που προσφέρει προς την Τουρκία, είναι µοναδική. Από πέρυσι, έχουν διανοιχτεί µέσα στο άλσος «Τσαµάκια», που βρίσκεται πίσω από το Κάστρο και περιπατητικές διαδροµές, στις οποίες αξίζει να κάνετε µια περιήγηση.

37

Η Μυτιλήνη, είναι σίγουρα πόλη που προσφέρεται για ποδήλατο, καθώς δεν υπάρχουν πολλές κλίσεις απαγορευτικές για τα πετάλια. Οπότε, όσοι έχετε ήδη ποδήλατο µη διστάσετε να το χρησιµοποιήσετε για τις βόλτες σας, όσοι δεν έχετε ίσως σύντοµα σκεφθείτε το ενδεχόµενο του να αποκτήσετε ένα. Προσοχή, πάντα, εντός και εκτός πόλης στα αυτοκίνητα, αλλά και στα δίκυκλα, τα οποία είναι κυριολεκτικά παντού!


p

38

¢È·ÛΉ¿˙ÔÓÙ·˜ Μπορεί να σκέφτεστε ότι πρόκειται για µια πόλη σε νησί, που ζωντανεύει µόνο το καλοκαίρι, ωστόσο η Μυτιλήνη έχει έντονη ζωή και κινητικότητα όλη τη διάρκεια

της χρονιάς, κυρίως χάρη στην παρουσία των χιλιάδων φοιτητών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Εµείς σας παρέχουµε έναν … προσανατολισµό όσον αφορά τα µαγαζιά που µπορεί να σας ενδιαφέρουν, ανάλογα µε το είδος της διασκέδασης που σας αρέσει, µε τα σηµεία της πόλης όπου µπορείτε να τα βρείτε – τα οποία, όπως θα δείτε, είναι πολύ συγκεκριµένα. Εσείς, αναλάβετε τη διασκέδασή σας…

Τα µαγαζιά της προκυµαίας Είναι αυτά που δεν θέλουν καθόλου αναζήτηση, αφού είναι τα πρώτα που συναντά όποιος έρχεται στη Μυτιλήνη. Η προκυµαία της πόλης, από το ύψος του λιµανιού

µέχρι την πλατεία Σαπφούς, είναι γεµάτη από τα πιο µεγάλα και πολυ-


p

¢È·ÛΉ¿˙ÔÓÙ·˜ σύχναστα καφέ – µπαρ, τα οποία κατακλύζονται από φοιτητές – και όχι µόνο όλη τη διάρκεια της ηµέρας, παίζοντας τα πιο δυνατά χιτάκια κάθε εποχής και διοργανώνοντας κατά καιρούς και διάφορα events, µε γνωστούς djs πανελλαδικής ή και παγκόσµιας φήµης. Πάνω στην προκυµαία, αλλά και στους δρόµους ακριβώς από πίσω της, βρίσκονται διάσπαρτα και διάφορα Internet καφέ, αλλά και µπιλιαρδάδικα. Αντίστοιχα, κάποια καφέ – µπαρ και ένα Internet καφέ, µπορείτε να βρείτε και στην απέναντι πλευρά της προκυµαίας, στην περιοχή Φανάρι και λίγο πριν το ∆ηµοτικό Θέατρο.

Τα … εναλλακτικά Στους δρόµους πίσω από την προκυµαία και κυρίως στην περιοχή «Λαδάδικα» µπο-

39

ρείτε να βρείτε και καφέ – µπαρ διαφορετικής αισθητικής και ύφους, όπου Έχετε στο νου σας, ότι πολλά από τα θα ακούσετε και διαφορεµπαρ της Μυτιλήνης, το τικά είδη µουσικής (ροκ, χειµώνα φιλοξενούν συτζαζ, µπλουζ, µουσική από γκροτήµατα ντόπιων και όχι ταινίες, κλπ.). µόνο µουσικών τα οποία, αΜην παραλείψετε να πιείτε νάλογα µε τη σεζόν και το και έναν καφέ στο ιστορικό πρόγραµµα του µαγαζιού, παίζουν ζωντανή µουσική «Πανελλήνιο» και στο καφέ διαφόρων ειδών – ελληνική «Κήπος» και τα δύο µε ιροκ, έντεχνη ή παραδοσιαστορία που κρατά από τις κή, τζαζ, µπλουζ, κλπ. αρχές του 20ου αιώνα, τα οποία µετά από χρόνια που παρέµεναν κλειστά άνοιξαν, πρόσφατα και πάλι. Στο πρώτο θα µπείτε – αφού όπως τα περισσότερα καταστήµατα της Ερµού έχει δύο εισόδους - είτε από την αρχή της Ερµού, είτε από την προκυµαία, δίπλα από τα Goody’s, ενώ


p

40

¢È·ÛΉ¿˙ÔÓÙ·˜ το δεύτερο βρίσκεται δίπλα στο ∆ηµοτικό Θέατρο και πίσω από την πιάτσα των ταξί. Για καφέ ή αναψυκτικό προσφέρεται, χειµώνα καλοκαίρι και το καφέ-µπαρ που βρίσκεται Στην περίπτωση µέσα στο πάρκο της Αγίας που επιλέξετε να διαΕιρήνης, στην αρχή της σκεδάσετε σε κάποιο Καβέτσου.

µπαρ εκτός πόλης, προσοχή στην κατανάλωση αλκοόλ. Τόσο επειδή τα αλκοτέστ είναι πολύ συχνά στη Μυτιλήνη όσο, φυσικά και για τη δική σας ασφάλεια.

Όταν όλα τα άλλα κλείσουν… Τα περισσότερα µπαρ από όσα θα βρείτε στις περιοχές που αναφέραµε, παραµένουν ανοιχτά µέχρι τις τρεις τα ξηµερώµατα. Ωστόσο, για όσους από εσάς θέλουν να συνεχίσουν κάπου αλλού, υπάρχουν πάντα και αρκετά after κλαµπάκια, τα οποία σας υπόσχονται διασκέδαση µε ξένη ή ελληνική µουσική, µέχρι το πρωί. Ορισµένα από αυτά βρίσκονται διάσπαρτα πάνω στην προκυµαία ή στα Λαδάδικα, ενώ οι λάτρεις των µπουζουκιών µπορείτε να κάνετε µια βόλτα από την περιοχή της Παγανής, στην έξοδο της πόλης για Καλλονή ή στον Καρά – Τεπέ, στην έξοδο της πόλης για Παναγιούδα.


p

¢È·ÛΉ¿˙ÔÓÙ·˜ Θέατρο και Κινηµατογράφος Όπως είπαµε, η Μυτιλήνη έχει απ’ όλα. ∆εν της λείπουν, λοιπόν, ούτε τα Θέατρα, ούτε ο Κινηµατογράφος, που για πολλούς από εσάς µπορεί να είναι απαραίτητα σηµεία ψυχαγωγίας. Πάνω στην προκυµαία, λίγο µετά τα Goody’s και πριν το κτίριο της Νοµαρχίας, βρίσκεται το ∆ηµοτικό Θέατρο της Μυτιλήνης. Εκεί πραγµατοποιούνται, καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς και µε είσοδο πολλές φορές ελεύθερη, θεατρικές παραστάσεις και συναυλίες τόσο από τοπικές θεατρικές οµάδες ή µουσικοχορευτικά σύνολα, όσο και από γνωστούς καλλιτέχνες της υπόλοιπης Ελλάδας. Στο ∆ηµοτικό Θέατρο, πραγµατοποιούνται και οι τελετές της ορκωµοσίας των αποφοίτων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. ∆ίπλα από τη βιβλιοθήκη του Πανεπιστη-

41

µίου, βρίσκεται και το Θέατρο του Φιλοτεχνικού Οµίλου Μυτιλήνης (ΦΟΜ) «Ο Θεόφιλος», όπου επίσης µπορείτε να παρακολουθήσετε ενδιαφέρουσες παραστάσεις και συναυλίες, ενώ στην λίγο πιο κάτω από τον πλάτανο της πλατείας Αλυσίδας, βρίσκεται και το θεατράκι της ερασιτεχνικής θεατρικής οµάδας των «Άστεγων». Στην οδό Σµύρνης, κάθετη της Καβέτσου, βρίσκεται και ο µοναδικός χειµερινός κινηµατογράφος της Μυτιλήνης, ο «Αρίων», όπου παίζονται µερικές από τις πιο εµπορικές ταινίες κάθε σεζόν. Τέλος, τα καλοκαίρια λειτουργεί δωρεάν θερινός κινηµατογράφος, ενώ πραγµατοποιούνται και πλήθος συναυλιών και παραστάσεων στο Αρχοντικό Γεωργιάδη, στην έξοδο της πόλης προς Παναγιούδα, πριν το εργοστάσιο της ∆ΕΗ.


p

42

M˘ÙÈÏËÓȤ˜ (Î·È fi¯È ÌfiÓÔ) Á‡ÛÂȘ Παρόλο που η φοιτητική ζωή είναι µια καλή ευκαιρία να έρθετε σε µια πρώτη επαφή µε τον … Τσελεµεντέ και την τέχνη της µαγειρικής, δεν υπάρχει περίπτωση να µην µπείτε στον πειρασµό να δοκιµάσετε σιγά – σιγά τις διάφορες ταβέρνες και τα ουζερί της Μυτιλήνης, αλλά και των γύρω περιοχών. Άλλωστε, µην ξεχνάτε ότι έχετε έρθει σε έναν … Παράδεισο των γεύσεων!

Ταβερνάκια - εστιατόρια - ουζερί: °È· ÙÔ˘˜ … ÌÂÚ·ÎÏ‹‰Â˜ Η Λέσβος παράγει απ’ όλα, όντας αυτάρκης και φηµίζεται για ορισµένα προϊόντα της, όπως το λαδοτύρι, οι γκιουζλεµέδες, τα γεµιστά κολοκυθολούλουδα, τα άφθονα ψάρια και θαλασσινά της και φυσικά τα ούζα της. Όλα αυτά, µπορείτε να τα γευθείτε σε κάποια από τις πολλές ταβέρνες ή τα εστιατόρια που υπάρχουν µέσα στην πόλη της Μυτιλήνης, κυρίως στην Επάνω Σκάλα και στο Ένας καλός συνδυαΦανάρι, στη νότια πλευσµός γρήγορου φαγητού ρά της προκυµαίας. Ωκαι φαγητού της … µαµάς – στόσο, υπάρχουν πολλά που σίγουρα θα σας λείψει – είναι τα µαγειρεία που βρίενδιαφέροντα ταβερνάσκονται πάνω ή πίσω από την κια και καλά εστιατόρια προκυµαία. Αποτελούν συνηκαι στις περιοχές γύρω θισµένη επιλογή των φοιτητών, διαθέτοντας επίσης υπηρεσίες delivery στο σπίτι.

Από τα περισσότερα καταστήµατα fast food µπορείτε και να παραγγείλετε από το σπίτι, οπότε φροντίστε να προµηθευτείτε και το σχετικό φυλλάδιο. Πάντως, πολλά από αυτά µπορείτε να τα βρείτε και στον οδηγό µας.

από τη Μυτιλήνη, όπως στους Ταξιάρχες ή Καγιάνι, αλλά και στο Ακρωτήρι και την Αγιά Μαρίνα, κοντά στο αεροδρόµιο και στην Παναγιούδα, τα Πάµφιλα και τη Θερµή, προς τα βόρεια, οπότε αν διαθέτετε κάποιο µέσο, αξίζει τον κόπο να πάτε µια βόλτα και µέχρι εκεί. Οι πιο …µερακλήδες, µην παραλείψετε να «ψάξετε» και για τα ουζερί – καφενεία της Μυτιλήνης, τα οποία έχουν ατµόσφαιρα διαφορετική από τα εστιατόρια και τις ταβέρνες και είναι διασκορπισµένα σε διάφορα σηµεία της πόλης, όπως στο βόρειο τµήµα της Ερµού, στο Συνοικισµό, στη Χρυσοµαλλούσα, κλπ. Ένα ουζερί που θα πάτε οπωσδήποτε, κυρίως το καλοκαίρι, είναι αυτό του Συλλόγου Ερασιτεχνών Αλιέων της Μυτιλήνης, στο τέρµα της προκυµαίας στο Φανάρι. Σε όλα τα παραπάνω µέρη, µπορείτε να απολαύσετε υπέροχες µυτιληνιές – και όχι µόνο – γεύσεις, από σαλάτες και νόστιµα ορεκτικά, µέχρι κρεατικά και ολόφρεσκα θαλασσινά, σε καλές γενικά τιµές.

Fast Food: °È· ÙÔ˘˜ … ‚È·ÛÙÈÎÔ‡˜ Για όσους από εσάς παραµένετε πιστοί στην παράδοση του … fast food, πάντως, είναι άφθονα τα κρεπάδικα και τα οβελιστήρια, όπου µπορείτε να βρείτε πίτες, πίτσες, κρουασάν, τοστ, κρέπες, σουβλάκια, κλπ., τόσο πάνω στην προκυµαία, όσο και στους δρόµους πίσω από αυτήν, αλλά και στην πλατεία Αλυσίδας, πάνω από τον ΟΤΕ. Πάνω στην προκυµαία,


p

44

M˘ÙÈÏËÓȤ˜ (Î·È fi¯È ÌfiÓÔ) Á‡ÛÂȘ δίπλα στο ∆ηµαρχείο βρίσκονται, άλλωστε και τα γνωστά «Goody’s». Πολλά από τα fast food παραµένουν ανοιχτά σε όλη τη διάρκεια της ηµέρας.

Η πιο οικονοµική και καλή για την … κοινωνικοποίησή σας επιλογή, πάντως, παραµένει η φοιτητική Λέσχη, εφόσον το όνοµά σας βρίσκεται στους φοιτητικούς καταλόγους. Άλλωστε, όπως έχουµε ήδη αναφέρει, εκτός από το Λόφο «Ξενία» από πέρυσι λειτουργεί Λέσχη και στο κέντρο της πόλης.

Πιτσαρίες: ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ï¿ÙÚÂȘ ÙˆÓ ÈÙ·ÏÈÎÒÓ Á‡ÛÂˆÓ Στη Μυτιλήνη, µπορείτε να βρείτε όλες σχεδόν τις γνωστές αλυσίδες πιτσαρίας, κυρίως πάνω στην προκυµαία και στο Μακρύ Γιαλό, ενώ πίσω από την πλατεία Σαπφούς και στην περιοχή που βρίσκεται το γήπεδο, βρίσκονται πιτσαρίες που διαθέτουν και ειδικές προσφορές για φοιτητές.


p

46

°ÂÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÂχıÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ Η Μυτιλήνη, είναι µια πόλη από την οποία δεν λείπει τίποτα, όσον αφορά τις δρα-

στηριότητες που µπορείτε να αναπτύξετε στον ελεύθερο χρόνο σας – ο οποίος, άλλωστε, ενδέχεται να είναι πολύς. Μάλιστα, εκτός από τις δραστηριότητες που προσφέρει η πόλη γενικά, πολλές από τις δυνατότητες που έχετε έχουν δηµιουργηθεί από φοιτητές και απευθύνονται ειδικά σε εσάς. Σας τις παρουσιάζουµε:

Πολιτισµός ªÔ˘ÛÈ΋ √Ì¿‰· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Είναι µια ιδιαίτερα δηµοφιλής οµάδα, που αποτελείται από συγκροτήµατα που παίζουν µουσικές όλων των ειδών, rock, punk, reggae, metal, κλπ. Στεγάζεται στο χώρο της Φοιτητικής Λέσχης του «Ξενία», όπου βρίσκεται και το ειδικά διαµορφωµένο στούντιό της και ενδέχεται να σας ενδιαφέρει, εάν παίζετε κάποιο όργανο ή είστε καλλίφωνοι. Κάθε τόσο, όλα τα µέλη όλων των επιµέρους σχηµάτων συναντώνται για οργανωτικούς λόγους, ενώ οι συναυλίες της οµάδας γίνονται συνήθως στους χώρους του Πανεπιστηµίου ή σε πλατείες της πόλης.

£Â·ÙÚÈ΋ √Ì¿‰· «¶Úfi‚·» Πέρα από όσες δραστηριότητες σας προσφέρονται µέσα από τις οµάδες του Πανεπιστηµίου, υπάρχουν στην πόλη και όλων των ειδών οι δυνατότητες για αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου σας. Θεατρικές Οµάδες, µαθήµατα µουσικής, γυµναστήρια, µαθήµατα γιόγκας, πιλάτες, τάι – τσι, κλπ., αλλά και το κολυµβητήριο της πόλης, στο λιµάνι, είναι δραστηριότητες και χώροι που µπορείτε να βρεθείτε, ανάλογα µε τα ενδιαφέροντά σας.

Έχει δηµιουργηθεί σχετικά πρόσφατα και στεγάζεται στο κτίριο της φοιτητικής Λέσχης, ενώ κάνει τις πρόβες της στο «Παπαρίσβα». Κατά καιρούς έχει ανεβάσει πολύ καλές παραστάσεις στα θέατρα της Μυτιλήνης. Στην αρχή της χρονιάς γίνονται συναντήσεις για να αποφασιστεί το πρόγραµ-

µα, ενώ οι αρχάριοι µαθαίνουν από τους πιο έµπειρους, µέσα από θεατρικά παιχνίδια και τεχνικές. Πρόκειται για ένα από τα ιδρυτικά µέλη του Σωµατείου Φοιτητικών Ερασιτεχνικών Θεατρικών Οµάδων της Ελλάδας και είναι µια καλή ευκαιρία να ασχοληθείτε µε την τέχνη του Θεάτρου.

ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ √Ì¿‰· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Αποτελείται από φοιτητές, που ασχολούνται µε την τέχνη της φωτογραφίας – ειδικά της ασπρόµαυρης. Στεγάζεται και αυτή στο χώρο της Φοιτητικής Λέσχης του «Ξενία», διαθέτοντας πλήρως εξοπλισµένο σκοτεινό θάλαµο, ενώ πραγµατοποιεί συχνά και εκδροµές, για την εξοικείωση των µελών της µε τεχνικές και ειδικά θέµατα και εκθέσεις φωτογραφίας.

√Ì¿‰· ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘ ¯ÔÚÔ‡ Τα µέλη της ασχολούνται µε µοντέρνο και νεοκλασσικό χορό, oriental, Rn’B και άλλα είδη, ανάλογα µε τις γνώσεις τους, αφού η εκµάθηση γίνεται από τους ίδιους. Πάντα είναι ευπρόσδεκτα και νέα µέλη, ενώ συχνά αναρτώνται ανακοινώσεις σε διάφορα σηµεία του Πανεπιστηµίου, οι οποίες ενηµερώνουν για τις συναντήσεις και τα µαθήµατα.

√Ì¿‰· ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘ ¯ÔÚÔ‡ «∞dagio» Στεγάζεται στην οδό Μυρογιάννη 1, σε µια πλήρως εξοπλισµένη αίθουσα που της παραχωρείται από την Πολιτιστική Παρέµβαση «Πάραλος». Στόχος της οµάδας είναι να ψυχαγωγήσει τα µέλη της και να τα βοηθήσει να εκφραστούν ελεύθερα, µέσω µαθηµάτων µοντέρνων χορών και χορογραφιών, που πολλές φορές επιµελούνται οι ίδιοι.


p

°ÂÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÂχıÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ÃÔÚ¢ÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ «√Úʤ·˜» Λειτουργεί από το 1992, είναι µια από τις µεγαλύτερες σε αριθµό ενεργών µελών οµάδες και ασχολείται κατά βάση µε τους παραδοσιακούς χορούς, από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, ενώ συµµετέχει συχνά και σε σηµαντικές εκδηλώσεις που πραγµατοποιούνται τόσο στη Λέσβο, όσο και σε άλλα νησιά, αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι πρόβες γίνονταν πέρυσι στο κτίριο «Παπαρίσβα» και αποτελούν µια πολύ καλή ευκαιρία να έρθετε σε επαφή µε τους χορούς ή να βελτιώσετε όσα ήδη ξέρετε, ίσως διδάσκοντας και οι ίδιοι στους υπόλοιπους της οµάδας.

ÃÔÚ¢ÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∫ÚËÙÒÓ «∂ÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˜» Λειτουργεί από το 2008 και διδάσκει κρητικούς χορούς σε φοιτητές από όλο το

Πανεπιστήµιο. Στεγάζεται στο πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστηµίου, στην οδό Ναυµάρχου Παπανικολή 11.

ƒ·‰ÈÔʈÓÈ΋ √Ì¿‰· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘

47

Σηµαντικό πολιτιστικό γεγονός του Πανεπιστηµίου, η Πολιτιστική Εβδοµάδα που γίνεται κάθε χρόνο µε φοιτητές από όλα τα νησιά του πανεπιστηµίου Αιγαίου και περιλαµβάνει οργανωµένες εκδηλώσεις και πάρτι.

Εκπέµπει στους 105 FM για πάνω από 10 χρόνια, αποτελώντας τη «φωνή» των φοιτητών. Το πρόγραµµά της αποτελείται από εκποµπές απόψεων και µουσικής χωρίς περιορισµούς και έχει πολιτικό χαρακτήρα, ενώ στεγάζεται σε χώρο δίπλα


p

48

°ÂÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÂχıÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ από το κτίριο του «Μπινείου». Οι συναντήσεις της οµάδας, που γίνονται σχεδόν κάθε εβδοµάδα, είναι ανοιχτές για όποιον ενδιαφέρεται, ενώ συχνά οργανώνονται και πάρτι και Έχετε το νου άλλες δραστηριότητες, για σας για σεµινάρια την προβολή και την ενίπου διοργανώνονται σχυση του σταθµού. από τη ΝΕΛΕ Μυτιλήνης. Ξεκινούν κάθε εποχή, είναι πολλά και ενδιαφέροντα!

∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ √Ì¿‰· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘

Τα µέλη της αναλαµβάνουν προβολές ταινιών σε χώρους του Πανεπιστηµίου, κυρίως τις Κυριακές, η επιλογή των οποίων γίνεται στις εβδοµαδιαίες συναντήσεις τους. Η οµάδα διαθέτει ένα αρχείο περίπου 150 ταινιών, ενώ δανείζεται ταινίες και από καθηγητές του Πανεπιστηµίου. Παρουσιάζει κινηµατογραφικά αφιερώµατα σε σκηνοθέτες, ηθοποιούς ή θεµατικές

ενότητες και καλύπτει ένα σηµαντικό κοµµάτι των πολιτικών δράσεων του Ιδρύµατος ενώ είναι, όπως και οι υπόλοιπες, ανοικτή για κάθε ενδιαφερόµενο.

Αθλητισµός ∞ÈÁÈ·Îfi˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi˜ ∞ıÏËÙÈÛÌfi˜ Είναι η «οµπρέλα» όλων των αθλητικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστηµίου στη Μυτιλήνη. ∆ιαθέτει ένα πλούσιο πρόγραµµα δραστηριοτήτων και οµάδες στις οποίες µπορείτε να ενταχθείτε, οι οποίες αφορούν όλα τα γνωστά αθλήµατα, όπως τένις, ποδόσφαιρο, µπάσκετ, βόλεϊ, κολύµβηση, στίβος, ξιφασκία, πόλο, πινγκπονγκ, ακόµα και Τάε Κβο ντο.

∫·Ù·‰˘ÙÈ΋ ÔÌ¿‰· «∆Ú›ÙˆÓ» Εκµεταλλευτείτε το γεγονός ότι έχετε έρθει στη Λέσβο και, είτε έχετε ασχοληθεί µε καταδύσεις, είτε όχι, διαθέτοντας γίνε-


°ÂÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÂχıÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ τε µέλος του «Τρίτων». Στην πρώτη περίπτωση χρησιµοποιήστε το δίπλωµα του αυτοδύτη που µπορεί να διαθέτετε, στη δεύτερη µπορείτε να πάρετε το δίπλωµα µέσω της οµάδας, αφού συνεργάζεται µε σχολή εκπαίδευσης που δραστηριοποιείται στη Μυτιλήνη. Η οµάδα διοργανώνει κατά καιρούς περιπλανήσεις στις υποβρύχιες οµορφιές της Λέσβου, φωτογράφηση και καθαρισµούς βυθών, κλπ.

∆ιαδίκτυο My Aegean Πρόκειται για τη διαδικτυακή πύλη του Πανεπιστηµίου, µέσα από την οποία µπορείτε να µάθετε τα πάντα που αφορούν στο Πανεπιστήµιο, να συµµετέχετε σε διάφορες δραστηριότητες και να γνωρίσετε κόσµο.

Foititelia.gr Είναι το δηµοφιλέστερο site για τους φοιτητές του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη, µε όνοµα εµπνευσµένο από την αγαπηµένη … κατάληξη των Μυτιληνιών. Αποτελεί βασικό οδηγό διασκέδασης, ενηµέρωσης σας και τη δικτύωσης των φοιτητών. Το ηλεκτρονικό του φόρουµ, παρουσιάζει επίσης µεγάλο ενδιαφέρον και σίγουρα θα πρέπει να το επισκεφτείτε, ειδικά τις πρώτες ηµέρες της παρουσίας σας στη Μυτιλήνη.

p

49


p

50

AÔ‰Ú¿ÛÂȘ ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ÓËÛÈÔ‡ Μην αµελήσετε τις πολλές ευκαιρίες για αποδράσεις από την πόλη της Μυτιλήνης, που θα σας δοθούν κατά τη διάρκεια των σπουδών σας. Όλο το νησί σας καλεί να το εξερευνήσετε και να γνωρίσετε το πλούσιο φυσικό και πολιτισµικό του πλούτο και τους πανέµορφους οικισµούς του. Οι δηµοφιλέστεροι προορισµοί είναι ο µαγευτικός Μόλυβος µε το περίφηµο Κάστρο του, που µε δυσκολία ξεχνά όποιος έρχεται στη Λέσβο, η κοσµοπολίτικη Εάν δεν έχετε κάΕρεσός της Σαπφούς, το ποιο δικό σας όχηµα, σε όλες αυτές τις περιοΠλωµάρι των «Βαρβαχές µπορείτε να πάτε και µε γιάννηδων» και του περίτο υπεραστικό ΚΤΕΛ, το οφηµου ούζου τους, η οποίο ξεκινάει τα δροµολόγιά ρεινή Αγιάσος, όπου ο του καθηµερινά, πίσω από το χρόνος µοιάζει να έχει πάρκο της Αγίας Ειρήνης. σταµατήσει, ο Μανταµάδος µε τα κεραµικά του και τον Ταξιάρχη του, τον προστάτη του νησιού, αλΑν διαθέτετε δίλά και η πανέµορφη Πέπλωµα οδήγησης, πάτρα, η Σκαµνιά του Μυριντως, µπορείτε να νοικιάβήλη µε το όµορφο λιµασετε αυτοκίνητο ή µηχανάκι, σε ένα από τα πολλά γραφεία ενοικιάσεως, που βρίσκονται στην προκυµαία της Μυτιλήνης.

νάκι της Σκάλας της και το Σίγρι, που φιλοξενεί το Απολιθωµένο ∆άσος και ένα από τα µεγαλύτερα Μουσεία Φυσικής Ιστορίας. Και, φυσικά, όσοι προέρχεστε από περιοχές εκτός Λέσβου, θα χρειαστείτε σύντοµα και κάποιο πλοίο ή αεροπλάνο, για να επισκεφθείτε τη γενέτειρά σας. Μην αµελήσετε, φυσικά, την εκδροµή στην Τουρκία.

Οι εντός νησιού… ∫·ÏÔη›ÚÈ Οι κατεξοχήν δηµοφιλείς προορισµοί της καλοκαιρινής Λέσβου είναι ο Μόλυβος, η Πέτρα, η Σκαµνιά, το Πλωµάρι και η Ερεσός, αφού σας προσφέρουν τις παραλίες τους για να απολαύσετε τον ήλιο και τη θάλασσα. Πολλοί φοιτητές διοργανώνουν, από το Μάιο κιόλας, εκδροµές στην Πέτρα και στο Μόλυβο. Επίσης, δεν είναι και λίγοι αυτοί που τα καλοκαίρια – αφού κλείσουν οι σχολές τους - επιλέγουν να δουλέψουν σε κάποιο από τα µαγαζιά των δύο αυτών οικισµών, συνδυάζοντας έτσι ένα χαρτζιλίκι µε τις διακοπές τους και έχοντας, µάλιστα, εξασφαλισµένα τα έξοδα της διαµονής τους εκεί, από τους εργοδότες τους.


p

AÔ‰Ú¿ÛÂȘ ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ÓËÛÈÔ‡ Ιδανικός καλοκαιρινός προορισµός είναι και το Πλωµάρι, για ούζο στα πανέµορφα ταβερνάκια του, για µπάνιο στις παραλίες του Αγίου Ισιδώρου και της Μελίντας, αλλά και για περιπλάνηση στα πιο δροσερά, ορεινά χωριά του ∆ήµου. Στο Πλωµάρι µπορείτε να επισκεφτείτε και το Μουσείο των Βαρβαγιάννηδων και να µάθετε όλα τα µυστικά της απόσταξης του ούζου, από τους πρώτους που δίδαξαν την τέχνη αυτή στη Λέσβο.

51

Ωστόσο ο πιο δηµοφιλής, ίσως, προορισµός του καλο-

Για όσους διαθέτουν σκηνή και υπνόσακο και διάθεση να κοιµηθούν κάτω από τα αστέρια, όλες οι παραλίες του νησιού προσφέρονται για κάτι τέτοιο αρκεί, στις πιο απόµακρες, να έχετε φροντίσει για προµήθειες.


p

52

AÔ‰Ú¿ÛÂȘ ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ÓËÛÈÔ‡ καιριού είναι η Σκάλα Ερεσού, γενέτειρα της ξακουστής σε όλο τον κόσµο ποιήτριας Σαπφούς, που κατακλύζεται κάθε χρόνο από τους εκατοντάδες επισκέπτες που έρχονται από διάφορες άλλες περιοχές της Ελλάδας, αλλά και από πολλές ευρωπαϊκές χώρες, για να κολυµπήσουν στα παγωµένα νερά της και να δοκιµάσουν καλοκαιρινά κοκτέιλ στα µπαράκια της. Επειδή από χρονιά σε χρονιά οι τιµές και η συχνότητα ενδέχεται να αλλάζουν, το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να ενηµερωθείτε από τα τουριστικά γραφεία της προκυµαίας.

Μην πέσετε στη γνωστή … παγίδα που πέφτουν πολλοί φοιτητές και µε τη σκέψη ότι «εντάξει, θα είµαι εδώ για καιρό», αναβάλετε συνέχεια µια εκδροµή στην Τουρκία. Κινδυνεύετε να µην πάτε ποτέ, γι’ αυτό κανονίστε το µε την πρώτη ευκαιρία! Θα εκπλαγείτε από το πόσο κοντά είµαστε οι δύο λαοί…

ÃÂÈÌÒÓ·˜ Πολλά από τα παραπάνω µέρη ενδέχεται να σας φανούν πιο όµορφα το χειµώνα, απουσία των τουριστών. Η Λέσβος έχει, όµως, και

δηµοφιλείς χειµερινούς προορισµούς, µε κυριότερο τη γραφική και ορεινή Αγιάσο, που έχει χαρακτηρισθεί διατηρητέος οικισµός, µε την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική της, τον περίφηµο καστανιώνα της, τα καφενεία της και τους νόστιµους µεζέδες της. Η Αγιάσος τα Σαββατοκύριακα έχει την τιµητική της και αξίζει τον κόπο να την επισκεφτείτε. Πηγαίνοντας προς τα εκεί, αξίζει τον κόπο να κάνετε µια µικρή παράκαµψη λίγο πριν φτάσετε, για να επισκεφθείτε τον Ασώµατο, ένα από τα οµορφότερα ορεινά χωριά του νησιού.

¶·ÓÙfi˜ ηÈÚÔ‡ Î·È … ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ Πέρα από τους πιο δηµοφιλείς προορισµούς, υπάρχουν και ένα σωρό σηµεία άγνωστα, όπου δεν φτάνει το ΚΤΕΛ και τα οποία, αφού εξαντλήσετε τα “hot spots” της Λέσβου, µπορείτε να παινεύεστε ότι

«ανακαλύψατε» µόνοι σας, εάν διαθέτετε κάποιο µέσο και διάθεση για περιπλάνηση. Εµείς θα σας επισηµάνουµε µόνο δύο – τρεις επιλογές που έχετε, οι ο-


AÔ‰Ú¿ÛÂȘ ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ÓËÛÈÔ‡ ποίες προσφέρονται για όλες τις εποχές… Μία από αυτές είναι ο Άγιος ∆ηµήτριος, µε τα περίφηµα γλυκά του κουταλιού και τα λικέρ του, το σηµείο όπου σταµατούσαν παλιά οι αγωγιάτες από Μυτιλήνη για Πολιχνίτο µε τα ζώα τους. Αν πάτε καλοκαίρι, µπορείτε να απολαύσετε τη θέα από τα βύσσινα απλωµένα για να γίνει το «τσέρυ», αν πάτε χειµώνα µπορείτε να γευθείτε στα ζεστά, τους νόστιµους µεζέδες. Μην παραλείψετε να πιείτε λίγο από το … αθάνατο νερό του! Η Λέσβος φηµίζεται και για τα ιαµατικά

λουτρά της. Υπάρχουν πολλά πάνω στο νησί, ορισµένα από τα οποία κρατούν από αιώνες πριν: στον κόλπο της Γέρας, στη Λουτρόπολη της Θερµής, περιοχές που βρίσκονται λίγο πιο έξω από την πόλη της Μυτιλήνης, στον Πολιχνίτο, στην Εφταλού (κοντά στο Μόλυβο),

αλλά και στο Λισβόρι, χωριό κοντά στον Πολιχνίτο. Το τελευταίο, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα λειτουργήσει φέτος, καθώς θα πραγµατοποιούνται εκεί εργασίες από το ∆ήµο, ωστόσο αξίζει να επαληθεύσετε αν όντως ισχύει αυτό και να το επισκεφθείτε στην αντίθετη περίπτωση. Παρόλο που τα θερµά λουτρά είναι σίγουρα πιο απολαυστικά το χειµώνα, ωστόσο δεν είναι λίγοι αυτοί που τα επισκέπτονται όλη τη χρονιά, καθώς έχουν πολύ ευεργετικά αποτελέσµατα στην σωµατική και ψυχική υγεία, προσφέροντας ευεξία. Σε πολλά από τα σηµεία του νησιού, έ-

χουν χαραχθεί περιπατητικές διαδροµές – µονοπάτια, που θα σας καθοδηγήσουν µέσα στη φύση. Οι ιδανικότερες περίοδοι λόγω θερµοκρασίας είναι, ίσως, το φθινόπωρο και η άνοιξη, ωστόσο µε κατάλληλο εξοπλισµό (κατάλληλα ρούχα, νερό, κλπ.), αξίζει να περπατήσετε στα µονοπάτια αυτά όλες τις εποχές του χρόνου, για να θαυµάσετε και τις αλλαγές στη φύση.

p

53


p

54

AÔ‰Ú¿ÛÂȘ ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ÓËÛÈÔ‡ Οι εκτός νησιού… ∂ΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ∆Ô˘ÚΛ· Από τη Μυτιλήνη µπορείτε πολύ εύκολα και γρήγορα να αλλάξετε όχι µόνο χώρα, αλλά και … ήπειρο παίρνοντας, µόνο µε την αστυνοµική σας ταυτότητα, ένα από τα καραβάκια που πηγαίνουν απέναντι, στα παράλια της Τουρκίας, στο Αϊβαλί και το ∆ικελί, που µέχρι σήµερα διατηρούν έντονο και το ελληνικό τους στοιχείο. Το χειµώνα, αυθηµεΓια Πειραιά, έχετε ρόν δροτη δυνατότητα να επιµολόγια λέξετε ανάµεσα σε «γρήγια Αϊβαλί γορο» και «αργό» πλοίο, µε πραγµαµια διαφορά, φυσικά, στην τοποιούτιµή. Ρωτήστε για διευκρινήσεις, στα ταξιδιωτικά πρακτορεία.

Όσο πιο νωρίς κάνετε αεροπορική κράτηση, τόσο πιο πιθανό είναι να πετύχετε καλύτερες τιµές, ενώ υπάρχουν συχνά και προσφορές των εταιριών.

Όπου και να πάτε, πάντως, φροντίστε να έχετε µαζί σας το φοιτητικό σας πάσο, που θα προµηθευτείτε µετά την εγγραφή σας, αφού σας εξασφαλίζει µειωµένο εισιτήριο έως και 25% στα λεωφορεία και 30% στα πλοία.

νται µε 35 ευρώ κάθε Πέµπτη, που είναι και το παζάρι του Αϊβαλιού, ενώ εάν υπάρχει ζήτηση, µπαίνουν δροµολόγια και το Σάββατο. Αντίστοιχα, τα δροµολόγια

για το ∆ικελί το χειµώνα είναι κάθε Τρίτη, πάλι αυθηµερόν, µε 25 ευρώ. Το καλοκαίρι τα δροµολόγια γίνονται καθηµερινά, ενώ εµφανίζονται και προσφορές µε πολύ χαµηλότερη τιµή.

Άλλοι προορισµοί Με πλοίο ή αεροπλάνο, µπορείτε να µετακινηθείτε προς διάφορους προορισµούς εκτός Μυτιλήνης. Τα πλοία σας µεταφέρουν είτε προς Πειραιά, µέσω Χίου και Μυκόνου, είτε βόρεια, προς Θεσσαλονίκη και Καβάλα, µέσω Λήµνου. Από πέρυσι, τρεις είναι οι αεροπορικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στη Λέσβο: η Ολυµπιακή, η Aegean Airlines και η Athens Airways. Με αυτές µπορείτε να πετάξετε για Αθήνα ή Θεσσαλονίκη, αλλά και για άλλα νησιά ή ορισµένους προορισµούς του εξωτερικού. Συµβουλευθείτε τα τουριστικά πρακτορεία, καθώς η συχνότητα των δροµολογίων και οι τιµές, ενδέχεται να αλλάζουν από σεζόν σε σεζόν.


X¿ÚÙ˘ §¤Û‚Ô˘

p

55


p

K·Ù¿ÏÔÁÔ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ - ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ

56

Eλπίζουµε ο κατάλογος που ακολουθεί να σας βοηθήσει, τόσο κατά τα πρώτα σας ψαξίµατα στην πόλη όσο και όσο θα ζείτε εδώ. Σας δίνουµε διευθύνσεις και τηλέφωνα και όπου χρειάζεται κάποια παραπάνω στοιχεία για την εξυπηρέτησή σας. Κάποια από τα παρακάτω καταστήµατα έχουν ειδικές τιµές ή εκπτώσεις για τους φοιτητές. Όπου αναγράφεται κάτι τέτοιο να ξέρετε πως ισχύει µετά από επίδειξη της φοιτητικής σας ταυτότητας. Ελπίζουµε να µην χάσετε τον οδηγό µας αλλά και να τον χάσετε θα τον βρείτε αναρτηµένο ηλεκτρονικά στο site: www.foititelia.gr (δείτε σελ. 48)

∞Ó·˙‹ÙËÛË ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ, ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÛðÈÙÈÔ‡, ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ

Υποκατάστηµα: Αργύρη Εφταλιώτη 3 (πάνω από το Τελωνείο) Τηλ./Fax: 22510 42500 www.olive-groove.gr e-mail: olivemjt@otenet.gr

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ

FUNTOURS

Σε κάθε βήµα σας στην προκυµαία θα βρείτε και κάποιο τουριστικό γραφείο. Τα προτεινόµενα κατά καιρούς κάνουν ειδικές προτάσεις και συνεργασίες µε φοιτητές.

Travel Agency Π. Κουντουριώτη 87-89, Μυτιλήνη Τηλ.: 22510 40802 Fax: 22510 46434-5 Kιν.: 6945344240 e-mail: funtours@otenet.gr www.funtours.gr

KENTPIKO ¶PAKTOPEIO NE§ ZOUMBOULIS TOURS Κουντουριώτη 69, Προκυµαία Τηλ.: 22510 37355 www.zoumboulistours.gr e-mail: zoumboulistours@yahoo.gr (δείτε σελ. 15)

ªYTONIS

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Με ένα τηλέφωνο το αυτοκίνητο της επιλογής σας µπορεί να έρθει στο σηµείο που επιθυµείτε

EUROPCAR

Μυτιλήνη: Κουντουριώτη 87, Προκυµαία Τηλ.: 22510 37500 Fax: 22510 37502 Κιν.: 6942424121 Κεντρικό Κατάστηµα: Παναγιούδα Mυτιλήνης Τηλ.: 2251031777 Τηλ/Fax: 2251037614 www.mytonis.gr e-mail: info@mytonis.gr (δείτε σελίδα 5)

ή φίλους να µείνουν κάπου. Πέρα από τα µεγάλα ξενοδοχεία της πόλης µπορείτε να καλέσετε και στον σύλλογο ενοικιαζοµένων δωµατίων για κάποιο δωµάτιο εκτός από αυτά που σας προτείνουµε.

ºI§O•ENIA STUDIOS Bαρειά Mυτιλήνης (προς το Πανεπιστήµιο Ξενία) Tηλ.: 22510 29618 Kιν.: 6944816271 e-mail: filoxenialesvos@yahoo.gr www.filoxenia-aparts.gr

AK§EI¢I HOTEL Ξενοδοχείο 2 αστέρων Eυαγγελίστριας 26, Aκλειδιού Tηλ.: 22510 44072, 21964 Fax: 22510 44074 www.aklidihotel.gr

ΜΕΣΙΤΙΚΑ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Θα σας στοιχήσει λίγο παραπάνω αλλά θα βρείτε σίγουρα αυτό που επιθυµείτε . Αφήστε που ποτέ δεν ξέρετε: σε λίγα χρόνια µπορεί να θελήσετε να περάσετε σε αγορά σπιτιού µια που θα λατρέψετε την πόλη µας

∞°IA™øTE§§H™

OLIVE GROOVE

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ∆ΩΜΑΤΙΑ

Tουριστικό & Nαυτιλιακό Γραφείο Kεντρικό: Π. Κουντουριώτη 11, Προκυµαία Tηλ.: 22510 37533, 37534 Fax: 22510 37535

Πέρα από το να επιλέξετε κάποιο δωµάτιο για τις πρώτες σας µέρες, πριν βρείτε το δικό σας σπίτι, θα χρειαστείτε καθ’ όλη την διάρκεια των σπουδών σας να φιλοξενήσετε ή να προτείνετε σε γονείς

Ικτίνου 2 (ισόγειο), Μυτιλήνη Τηλ.: 22510 46266 Τηλ/Fax: 22510 29942 Κιν.: 6972990181 e-mail: agiasok@hotmail.com MEΓAΛEΣ EKΠTΩΣEIΣ ΣE ΦOITHTEΣ

∫OYNE§§H™ MAPKO™ Ερµού 278 Τηλ.: 22510 26541, 6934472073 e-mail: mkounellis@hotmail.com


K·Ù¿ÏÔÁÔ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ - ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ ¶IT™I§A¢H™ ¶ETPO™

NIKO™ MH§IOPE§§H™

Καβέτσου 14, Μυτιλήνη Τηλ.: 22510 44245, 42528 www.inter-lesvos.gr (δείτε σελ. 30)

Εκτός από µεταφορές και µετακοµίσεις καλέστε τον για καυσόξυλα αλλά και πέτρες Mυστεγνών και υλικά οικοδοµών. Αναλαµβάνει και στήσιµο και εξοπλισµό για εξέδρες εκδηλώσεων Tηλ. 22510 43129 Kιν. 6942261001, 6946004444

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ Ο εξοπλισµός σας µπορεί να έρθει µε ασφάλεια από οποιοδήποτε µέρος της Ελλάδος χωρίς εσείς να παιδευτείτε µε τα πλοία.

∫πº∞ Kατάστηµα Mυτιλήνης: Kαρά Τεπές, Μυτιλήνη Τηλ.: 22510 41450, 41364, 26920 Υποκατάστηµα Αθηνών: Τηλ. 210 4820570, 4817834

ªETAºOPIKH §E™BOY E¶E Mυτιλήνη: Tζαίηµς Aριστάρχου 1 Τηλ. 22510 28000 Αθήνα: Kηφισσού 31, πτέρυγα B12 Τηλ. 210 3466071 Θεσσαλονίκη: Πόντου 6, B’ KTEO Tηλ.: 2310 755431

ªETAºOPIKH KA§§ONH™ Kαλλονή Λέσβου: Τηλ. 22530 29797, 31080 Αθήνα: Aγ. Άννης 42, Bοτανικός Τηλ. 210 4932555, 4935330 Θεσσαλονίκη: Λαχαναγορά προς Kαλοχώρι Tηλ.: 2310 754053, 752529

ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣ ∆εν χρειάζεται πια να υποχρεώνεστε στους φίλους και να δανείζεστε αυτοκίνητα. Τώρα υπάρχουν οι γερανοί….

FAST MOVERS 2o Χλµ. Μυτιλήνης-Καλλονής Τηλ.: 22510 42845 Fax: 22510 42486 Κιν: 6946688918 www.fastmoovers.gr (δείτε σελ. 19)

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – COURIER Γιατί πάντα θα θέλει να στείλει κάτι γρήγορα η... µαµά.

TAXYMETAºOPE™ E§TA Aεροπόρου Γιανναρέλλη 76 Τηλ.: 22510 45144, Κιν.: 6932627300 www.elta-courier.gr

SPEEDEX Bουρνάζων 27, Mυτιλήνη Τηλ: 22510 52561, 44432, 47477 Fax: 22510 44432 www.speedex.gr

EÍÔðÏ›ÛÙ ÙÔ Ûð›ÙÈ Î·È ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Û·˜ EðÈðÏ·, ·Ó·ÏÒÛÈÌ·, ÂðÈÛ΢¤˜ ΕΠΙΠΛΑ Μην χάσετε τις ευκαιρίες από τα καταστήµατα επίπλων µε τις φοιτητικές προσφορές. Ειδικές τιµές για σας ισχύουν σε πολλά καταστήµατα και άλλες περιόδους του έτους. Κάντε σωστή έρευνα αγοράς

¶O§YXNIATH™ Α. Μητρέλια 1, Μυτιλήνη Τηλ.: 22510 22146 Μην ξεχάσετε να αναζητήσετε την…poofomania (δείτε σελ. 2-3)

FORMA Mάρω Bερβενιώτου Π. Βοστάνη 6, Mυτιλήνη Τηλ.: 22510 43885 (δείτε σελ. 21)

p

57


p

58

K·Ù¿ÏÔÁÔ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ - ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ ºPA°KO™

ƒ∞¢π√ ∫√ƒ∞™π¢∏

Mυτιλήνη: 1ο χλµ. Mυτιλήνης-Kαλλονής (Παγανή - πάνω από KOY-KOY) Τηλ. 22510 42914 Fax: 22510 42948 Xίος: Xαλκιός Tηλ.: 22710 78488 Fax: 22710 77091 Nέες εγκαταστάσεις: Bάβυλοι, Xίος Tηλ.: 22710 78678 Fax: 22710 78670 (δείτε σελ. 33)

Ελ. Βενιζέλου 6 Τηλ.: 22510 47363

XATZE§§H™ ABEE Kαρά Tεπέ, Mυτιλήνη Τηλ.: 22510 23225

TENTE™ ™IME§H & E¶I¶§O™YN£E™EI™ Πάροδος Aεροπ. Γιανναρέλλη Τηλ.: 22510 24523 (δείτε σελ. 19)

ΗΛEKTPIKA & HΛEKTPONIKA EI∆H EΓKATAΣTAΣEIΣ EΠI∆IOPΘΩΣEIΣ H/Y Απαραίτητες σχεδόν όλες οι ηλεκτρικές συσκευές σε ένα σύγχρονο φοιτητικό σπίτι και πόσο µάλλον ένας Η/Υ. Μη βιαστείτε. ∆είτε πρώτα στα παρακάτω καταστήµατα

“U” MYTI§HNH™ Αγ. Ειρήνης 7 Τηλ.: 22510 45453 Γραµµή επικοινωνίας: 801-801-9000 www.you.gr (δείτε σελ. 63)

ΓENIKEΣ EΠIΣKEYEΣ FAST REPAIRS ∆ηµήτρης Φακής Aνακαινίσεις, αποφράξεις, υδραυλικά-ηλεκτρολογικά, επιχρίσµατα-ελαιοχρωµατισµοί, σιδηροκατασκευές Γ. Bοστάνη 2, Mυτιλήνη (Aλυσίδα) Tηλ.: 22510 20852, 6976373537

KOP¢EPA™ NIKO§AO™ Eπιχρίσµατα-Eλαιοχρωµατισµοί Eπαγγελµατισµός, συνέπεια, άψογο αποτέλεσµα, Tηλ.: 6947012819 ΦIΛIKEΣ TIMEΣ ΣTOYΣ ΦOITHTEΣ

ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ FORTHNET ÃIøTE§§H™ °PH°OPH™ Αρίωνος 16, Μυτιλήνη Τηλ.: 22510 47133

VODAFONE ELECTRONET Γ. Προδρόµου Kεντρικό κατάστηµα: Kαλλονή Λέσβου Τηλ. 22530 22143, Fax: 22530 23742 Yποκατ. Mυτιλήνης: 5ο χλµ. Mυτιλήνης-Kαλλονής Tηλ.: 22510 86009, Fax: 22510 86019

EY KATOIKEIN Tζικούκος Bασίλης Aεροπόρου Γιανναρέλλη 44A Τηλ.: 22510 24833, 6974602579 (δείτε σελ. 29)

Oλοκληρωµένες λύσεις κινητής και σταθερής τηλεφωνίας και ADSL, Internet. Mυτιλήνη: α. Π. Kουντουριώτου 51, τηλ. 22510 27224 β. Oδ. Eλύτη 5, τηλ.: 22513 00650 Kαλλονή: Tηλ.: 22530 23824 Πλωµάρι: Tηλ.: 22520 31666


K·Ù¿ÏÔÁÔ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ - ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ ΕΙ∆Η ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΧΑΡΤΙΚΑ, ¢È·ÎÔÛÌËÙÈΤ˜ ANAΛΩΣIMA, ΦΩTOTYΠIEΣ ÂðÈÏÔÁ¤˜ OÈÎÈ·Îfi˜ ÂÍÔðÏÈÛÌfi˜ ∞NA§ø™I™ Αχιλλέας Τσοµπανάς E›‰Ë ‰ÒÚˆÓ 3ο χλµ Μυτιλήνης Καλλονής, Παγανή EI∆H ∆IAKOΣMHΣHΣ AFISORAMA

Τηλ.: 22510 20501, 6945714717 www.analosis.gr

XAPTO¶ø§EIO Φωτοτυπίες - αναλώσιµα Kουντουριώτη 17 Τηλ.: 22510 48138 e-mail: stratis_topalis@hotmail.com EI∆IKEΣ TIMEΣ ΣE ΦOITHTEΣ

INK 4 U

AVANTAGE Σύγχρονος φωτισµός όλων των ειδών.

Eλ. Bενιζέλου 25 Τηλ. 22510 20596 30% EKΠTΩΣH ΣE ΦOITHTEΣ MEΓAΛEΣ ΠPOΣΦOPEΣ

BIZ ART Π. Βοστάνη 6 Τηλ.: 22510 43885 (δείτε σελ. 21)

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙO ¶A¶A™øTHPIOY

Eµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, service, αναγόµωση µελανιών, toner, αναλώσιµα. Zωοδόχου Πηγής 2 (Πλάτανος), Mυτιλήνη Τηλ.: 22510 20140, 6942714629 www.ink4u.gr e-mail: ink4u@ink4u.gr 20% EKΠTΩΣH ΣE ΦOITHTEΣ ΣTHN ANAΓOMΩΣH MEΛANIΩN

EKTYΠΩTIKEΣ EPΓAΣIEΣ, ∆AKTYΛOΓPAΦHΣEIΣ, METAΦPAΣEIΣ E¶IKOINøNIA §E™BOY Eκτυπώστε τις πτυχιακές σας εργασίες σε µορφή βιβλίου, σε ένα ή περισσότερα αντίτυπα. Kαρά Tεπέ, Mυτιλήνη Tηλ.: 22510 41619, 27801 Fax: 22510 27300 e-mail: sales@emprosnet.gr (δείτε οπισθόφυλλο)

PRINTER SHOP Ίµβρου 2, Μυτιλήνη (Βιβλιοθήκη Πανεπιστηµίου) Τηλ.: 22510 23540 (δείτε σελ. 17)

¢∞∫∆À§√°ƒ∞º∏™∂π™ Λευτεράκου Έφη Κιν. 6978950326

METAºPA™EI™ Tζικούκου Eυαγγελία Kαθηγήτρια αγγλικών αναλαµβάνει µεταφράσεις - παραδίδει µαθήµατα Tηλ.: 22510 41062 Κιν. 6979224966 EI∆IKEΣ TIMEΣ ΓIA ΦOITHTEΣ

°ÂÌ›ÛÙ ٷ ÓÙÔ˘Ï¿ðÈ· Û·˜ ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ - ΤΡΟΦΙΜΑ Πέρα από τα όποια αναλώσιµα και τρόφιµα για τα ντουλάπια σας µη διστάσετε να τα επιλέξετε ακόµη και για διάφορες µικροσυσκευές και ρουχισµό. Αφήστε που σας τα φέρνουν στην πόρτα σας

ENA Βαρειά Μυτιλήνης, (πλησίον Loriet ) Τηλ. 22510 44076 (δείτε σελ. 27)

Θερµή °A§HNO™ °EøP°IO™ Στο mini market θα βρείτε τα πάντα. Aκόµα και αρτοποιήµατα Kεντρικός ∆ρόµος Πύργων Θερµής Παράδοση κατ’ οίκον Tηλ.: 22510 71616

p

59


p

K·Ù¿ÏÔÁÔ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ - ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ

60

MAIK ARTISTIC TEAM Xρυσοµαλλούσης 6 Tηλ.: 22510 47400 20% EKΠTΩΣH ΣE ΦOITHTEΣ (δείτε σελ. 27)

HAIR XAPA - ANTøNH™ Σµύρνης 7 (έναντι KTEΛ) Tηλ.: 22510 41212 (δείτε σελ. 23)

MAPIA °ABPIE§A ANTøNIOY EYE.COM Αερ. Γιανναρέλλη 11-13, Μυτιλήνη Τηλ.: 22510 44886

ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΑ À¶O¢HMATA KAºA§OYKA™ Eρµού 32, Mυτιλήνη Τηλ. 22510 20509 10% EKΠTΩΣH ΣE ΦOITHTEΣ

KENTPO AIΣΘHTIKHΣ ™TAMATH KøN™TANTINA

À¶O¢HMATA •ENO™

Kέντρο οµορφιάς και ευεξίας Ποδολογικό Kέντρο Θουκυδίδου 4, Xρυσοµαλλούσα Tηλ.: 22510 22696

ΕΝ∆ΥΜΑΤΑ ∫∞ƒ∞ª¶√§∞

ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Πιττακού & Κυπαρισίων 2, Μυτιλήνη Τηλ.: 22510 41530 EKΠTΩTIKH KAPTA 15% (δείτε σελ. 36)

KENTPIKON Αφοί Σπανέλλη Ερµού 38, Mυτιλήνη (είσοδος και από την Προκυµαία) Τηλ.: 22510 28312

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙO Φοιτητικό σπίτι επίσης χωρίς κάποιο γλυκάκι να περιφέρεται δεν νοείται!!

ΟΠΤΙΚΑ

XfiÌð˘ - Ì·ı‹Ì·Ù·

O¶TIKA °IA§OYPH

ΣΧΟΛH ΧΟΡΟΥ

∆ιπλωµατούχος οπτικόςεφαρµοστής φακών επαφής Σµύρνης 7 (έναντι KTEΛ), Mυτιλήνη Tηλ.: 22510 25985 15% EKΠTΩΣH ΣE ΦOITHTEΣ (δείτε σελ. 7)

°·Ú‰¤ÓÈ· Σπύρος Βαγιός & ΟΕ Παπαδιαµάντη & Υακίνθου Χρυσοµαλλούσα Μυτιλήνη Tηλ.: 22510 29762

¡∞¡∆π∞ •À§∞ Καβέτσου & Ερεσού 1, Μυτιλήνη Τηλ.: 22510 46456 Κιν.: 6932455362 (δείτε σελ. 40)

VIDEO CLUB O¶TIKA ¶OY§E§§H™

IMAGINE Π. Βοστάνη 6 Τηλ.: 22510 23200 (δείτε σελ. 25)

∫·ÏψðÈÛÙ›ÙÂ

ΓHΠE∆A

KOMMΩTHPIA

™¶ANO™ MINI FOOTBALL CLUB

IOANNIS MOUZIKOS HAIR + BEAUTY Λεσβώνακτος & Kορνάρου Tηλ.: 6936866195 (δείτε σελ. 37)

Γήπεδα 5χ5 και 8χ8 Σχολή ποδοσφαίρου Oλυµπιακού Eθνική οδός Mυτιλήνης - Παναγιούδας Tηλ.: 22510 32774, 6948591839


K·Ù¿ÏÔÁÔ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ - ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ MONDIALITO 5x5 Mαρκάδας Iωάννης Aγ. Nεκτάριος (Γαϊδαρανήφορος) Tηλ.: 22510 24136 10% EKΠTΩΣH ΣE ΦOITHTEΣ-MAΘHTEΣ (δείτε σελ. 49)

ΜΑΘΕΤΕ ΜΙΑ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ..!

ΣXOΛH O∆HΓΩN M¶AM¶H™ MIXA§H™ Πάρκινγκ Μυτιλήνης Τηλ.: 22510 24820 Kιν.: 6932180600 ∆ΩPEAN TA TPIA ΠPΩTA MAΘHMATA ΣE ΦOITHTEΣ (δείτε σελ. 35)

∂Àƒø°¡ø™∏ Αγ. Ειρήνης 14, Μυτιλήνη Τηλ.: 22510 37400 (δείτε σελ. 47)

∫ENTPA •ENøN °§ø™™øN "¶§ATøNO™" Σµύρνης 13, Μυτιλήνη Tηλ.: 22510 24747 Aσκληπιού 41, Μυτιλήνη Tηλ.: 22510 43288 Xρυσοµαλλούσης 4, Xρυσοµαλλούσα Tηλ.: 22510 26517

ªHT™OY ºøTEINH Αγγλικά όλων των επιπέδων Μαθήµατα κατ’ οίκον Τηλ.: 6978640670 ΕI∆IKEΣ TIMEΣ ΣE ΦOITHTEΣ

AVANTI Kέντρο ξένων γλωσσών (Aγγλικά, Iταλικά, Γαλλικά, Γερµανικά, Iσπανικά, Tούρκικα) Yπεύθυνη Σπουδών: Bασιλική Σουρµέλλη - Aναγνώστου Yακίνθου 28, Xρυσοµαλλούσα Tηλ.-fax: 22510 23353 Kιν.: 6972001524 EI∆IKEΣ TIMEΣ ΓIA ΦOITHTEΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ∫ENTPA ∂KMA£H™H™ H/Y "¶§ATøNO™" Χρυσοµαλλούσης 4, Χρυσοµαλλούσα Τηλ.: 22510 46222

EMΠOPIO ΠO∆HΛATΩN NEO¶O¢H§ATIKH Oικονοµάκης Mανώλης Aντιπρόσωπος Λέσβου: CARRERA, ALPINA, MERIDA, CLERMONT Παπαδιαµάντη 9, Χρυσοµαλλούσα Τηλ.: 22510 40125 15% EKΠTΩΣH ΣE ΦOITHTEΣ

ºÈÏÔ˙ˆÈο Pet Shop

∆εν υπάρχει καλύτερος σύντροφος από ένα ζώο.

°IATAKI Καλλωπισµοί Μικρών Ζώων, pet shop Θεοφίλου Χατζηµιχαήλ 21, Καλλιθέα Μυτιλήνης Τηλ.: 22510 22765

¢È·ÛΤ‰·ÛË Ê·ÁËÙfi ∆είτε προσεκτικά τις διευθύνσεις ώστε πέρα από το ποια γεύση θα ξεχωρίσετε να εξυπηρετείστε πιο εύκολα και γρήγορα από τα καταστήµατα που βρίσκονται κοντά στη γειτονιά σας

ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ - DELIVERY Για όλες τις ώρες µε ένα τηλεφώνηµα από καφεδάκια και ροφήµατα κάθε είδους και νοστιµιές για να διώξετε την πείνα σας

¶EPA™MA Zωοδόχου Πηγής & Πύρρας 1, Μυτιλήνη Τηλ.: 22513 00265 WHAT’S UP: 6986116676 CU: 6947160520 F2G: 6933172551 (δείτε σελ. 44)

p

61


p

62

K·Ù¿ÏÔÁÔ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ - ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ LE CHOCOLAT

√YPANO™

Πιττακού 44, Μυτιλήνη Τηλ. 22510 44541 (δείτε σελ. 43)

Επάνω Σκάλα Μυτιλήνης Τηλ.: 22510 47844 10% EKΠTΩΣH ΣE ΦOITHTEΣ

ΚΑΦΕ - ΜΠΑΡ ∫H¶O™ ∆ηµοτικός Κήπος Μυτιλήνης Τηλ. 22510 45758

KA§AMIE™ Aεροδρόµιο Τηλ.: 22510 61457 (δείτε σελ. 7)

KA™TPO ¶APKO Εστιατόριο - Καφέ Μπαρ Πάρκο Αγ. Ειρήνης Τηλ.: 22510 23810

ΠΙΤΣΑΡΙΕΣ

Tαβέρνα - ουζερί Aνοιχτά από τις 09.00 - 01.00 Eιδικό καθηµερινό µενού για φοιτητές πάντα στις καλύτερες τιµές Eρµού 326, Eπάνω Σκάλα Τηλ.: 22510 22149

ROMA PIZZA

MA°EIPEIO ABEPøº

Ελευθερίου Βενιζέλου 20, Mακρύ Γιαλός, Μυτιλήνη Τηλ.: 22510 47100, 44421 (δείτε σελ. 23)

Προκυµαία (είσοδος και από Eρµού 52) Aνοιχτό όλο το χρόνο Kλειστό τις Kυριακές Τηλ. 22510 22180 (δείτε σελ. 36)

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙA ∞™∆ƒ√

NO™TA§°IA

Ερµού 5, Κεντρική Αγορά Τηλ.: 22510 44540, 26555 (δείτε σελ. 29)

Bίγλα (στο δρόµο προς αεροδρόµιο) Tηλ.: 22510 27820 10% EKΠTΩΣH ΣE ΦOITHTEΣ (δείτε σελ. 41)

¶π∆∞ ª∞∫∏™

∂M¶YPIE™

Πλατεία Αλυσίδας Τηλ.: 22510 42397, 42597 On line παραγγελίες: www.pita-makis.gr (δείτε σελ. 17)

Kαφεζυθοπωλείον Λαδάδικα Tηλ.: 22510 45100 Ανοιχτά κάθε βράδυ (δείτε σελ. 38)

¶APA™XO™ Πλατεία Aλυσίδας 88A Τηλ.: 22510 21368 (δείτε σελ. 45)

ΤΑΒΕΡΝΕΣ - ΟΥΖΕΡΙ ΜΕΖΕ∆ΟΠΩΛΕΙΑ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ¶APAMY£I Ανοιχτά καθηµερινά Μεσηµέρι Βράδυ Κάθε Πέµπτη ζωντανή µουσική Οδυσσέως 4, Μυτιλήνη Τηλ.: 22510 46161

ÃÔÚ¤„Ù & ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÙ HMETEPON Ζωντανή Λαϊκή & Ρεµπέτικη µουσική Από Τετάρτη έως Σάββατο Λαδάδικα Tηλ.: 6932520999, 22510 45100 (δείτε σελ. 39)


Φοιτητικός Οδηγός 2009  

Φοιτητικός Οδηγός

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you