Page 1

ÂÌÚfi˜ ∆ƒπ∆∏ 06.10.2009

SPORT

∆∂ÀÃ√™ 86√ EB¢OMA¢IAIA A£§HTIKH EK¢O™H PE¶OPTAZ

™YNENETEY•H

PE¶OPTAZ

∆· ÊÒÙ· ÛÙÔ˘˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜

∞Ó·ÛÙ·Û›· ÷Ù˙¤ÏÏË

¢‡Ô §¤Û‚ÈÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ ÛÙË ¢΄ ∂ıÓÈ΋

NAO§

M¶PITZ

E¶øNYMø™

5X5 Û ∫¿Ë Î·È ™˘Î·ÌÓÈ¿

¡¤Ô˜ ·ÎÏÔ˜ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔÓ ™§∞ª

√ ∑›ÎÔ Î¿ÓÂÈ Î˘‚¤ÚÓËÛË

8Ô KY¶E§§O M¶A™KET §E™BOY «°EøP°IO™ KAPEKO™»

ŸÙ·Ó Ô ¢·˘›‰ Í·Ó·Ó›ÎËÛ ÙÔ °ÔÏÈ¿ı!

E¶øNYMø™ °Ú¿ÊÂÈ Ô ™˘ÌÂÒÓ ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú›‰Ë˜


¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞ ÂÌÚfi˜

SPORT

TEYXO™ 86O Τρίτη 6 Oκτώβριου 2009 Eιδική έκδοση της εφηµερίδας «Εµπρός» KΩ∆IKOΣ: 8199 Eκδότης - ∆ιευθυντής: Mανόλης Mανώλας Yπεύθυνος σύνταξης: Μαρίνος Ορφανός Συντάκτες: Μανώλης Λαγουτάρης Συνεργάτες: Συµεών Aλεξανδρίδης ∆ηµήτρης Κουκουνιάς ∆ιόρθωση κειµένων: Μαριάνθη Παρασκευά Φωτογραφίες: Φωτογραφικό αρχείο «EMΠPOΣ» Art Director: Xρήστος Παρασκευαΐδης Σελιδοποίηση: Ναταλία Κουιµτσήδη Yπεύθυνη Eµπορικού Tµήµατος: Aναστασία Mπαµπούλα Yπεύθυνοι ∆ιαφήµισης: Μαρία Κορδερά, Kαλλιόπη Ψαριανού Kωνσταντίνα Mουτζουρέλλη Στρατής Πλωµαρίτης Παραγωγή - Eκτύπωση - Bιβλιοδεσία: EΠIKOINΩNIA ΛEΣBOY A.E. Eφηµερίδα «Εµπρός» Kαρά Tεπέ, 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22510 41619 Fax 22510 27300 e-mail: info@emprosnet.gr URL: http://www.emprosnet.gr

ÂÌÚfi˜

SPORT Kυκλοφορεί µαζί µε το “E” κάθε Τρίτη ∆ιανέµεται δωρεάν

2 ÂÌÚfi˜

SPORT

3 7 8 10

ƒ∂¶√ƒ∆∞∑

13 14 15

E¶øNYMø™

∆· ÊÒÙ· ÛÙÔ˘˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ NAO§

5X5 Û ∫¿Ë Î·È ™˘Î·ÌÓÈ¿ ™YNENTEY•H

¶¤ÓÙ ∞ÛÙ¤ÚˆÓ… Ó›ÎË! M¶PITZ

¡¤Ô˜ ·ÎÏÔ˜ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ªÚÈÙ˙ ÛÙÔÓ ™§∞ª °Ú¿ÊÂÈ Ô ™˘ÌÂÒÓ AÏÂÍ·Ó‰Ú›‰Ë˜ PE¶OPTAZ

ŸÏ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ∞ÈÔÏÈÎÔ‡ PE¶OPTAZ

ªÂ ÙÔ Û·ı› ÙÔ˘˜, ÛÙË ¢΄ ∂ıÓÈ΋


ÂÌÚfi˜

SPORT ∆· ÊÒÙ· ÛÙÔ˘˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ 06.10.2009

ντας το µηδέν εύκολα, έστω και χωρίς να έχει δεχθεί την ίδια πίεση µε τους συναδέλφους του.

¢ÂÍ› Ì·Î Ο Λαλάς ξεκίνησε πολύ καλά τη σεζόν µε δύο παιχνίδια ως βασικός στον Αιολικό, επιδεικνύοντας καλώς εννοούµενο ποδοσφαιρικό θράσος, αλλά ακόµα απέχει αρκετά από τον επίσης µικρό Αλέκο Καδή της ΑΕΛΚ, που υπερτερεί λόγω εµπειρίας σε τέτοιο επίπεδο και κερδίζει οριακά τη θέση.

∞ÚÈÛÙÂÚfi Ì·Î

ους τους ποδοσφαιριστές. Αντί άλλου άρθρου, εµπνευσµένου από τις εκλογές που κυριαρχούν αυτές τις µέρες και εκµεταλλευόµενοι το αγωνιστικό κενό, σήµερα επιχειρούµε να βγάλουµε την καλύτερη εντεκάδα από τους τρεις εκπροσώπους µας στο Περιφερειακό, βάσει των δύο πρώτων αγωνιστικών. Το σύστηµά µας είναι 4-4-2… χοντας εξαντλήσει τις αναλύσεις µας για τη διαχείριση των παιχνιδιών από τους προπονητές, για την απόδοση των οµάδων µας στο Περιφερειακό συνολικά, και τις εκτιµήσεις µας για τη συνέχεια στο πρωτάθληµα τόσο της ΑΕΛΚ όσο και του ∆ιαγόρα και του Αιολικού, είναι µία καλή ευκαιρία να στρέψουµε τα φώτα στους πραγµατικούς πρωταγωνιστές, τους ίδι-

Œ

∆ÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ Ο Μπατωτάκης έκανε κάποιες σωτήριες αποκρούσεις στο παιχνίδι µε τη ∆άφνη, ο Πέτκαρης, αν και δέχτηκε τρία γκολ µέσα σε δύο Κυριακές, αποτελεί παρά ταύτα εγγύηση για τα δοκάρια οποιασδήποτε οµάδας στο Περιφερειακό, όµως κανένας τους δεν είχε την απόδοση ή µάλλον καλύτερα, τη σταθερότητα που επέδειξε ο Καραβασίλης του Αιολικού, κρατώ-

Ο Χατζηκυριάκος αποτελεί ένα πολυεργαλείο χρήσιµο για όλους τους προπονητές, και ακόµα και όταν παίζει ως αριστερός µπακ, που δεν είναι η φυσική του θέση, καταφέρνει να είναι από τους διακριθέντες και ο Μουτζούρης ακόµα δεν έχει µπει σε φουλ ρυθµούς στο ∆ιαγόρα. Την καρδιά µας όµως, έχει κλέψει ο νεαρός Ραµαντάνης του Αιολικού, που έχει απίστευτη εκρηκτικότητα και τεράστιο πάθος όταν αγωνίζεται.

∞Ì˘ÓÙÈÎfi˜ Ο Αλέκος ∆άρρας σίγουρα είναι ένα από τα µεγάλα ονόµατα που παίζουν φέτος στα γήπεδά µας, κυρίως λόγω της θητείας του στους νέους του Ολυµπιακού, αλλά ακόµα δεν έχει φτάσει στα στάνταρ της απόδοσής του. Σε αντίθεση µε τον Τσιανάκα, που ήρθε µετά βαΐων και κλάδων πίσω στον αγαπηµένο του Αιολικό, και ήδη κάνει απόσβεση και των χρηµάτων και των προσδοκιών που επενδύθηκαν πάνω του, από τους ανθρώπους του Αιολικού.

∞Ì˘ÓÙÈÎfi˜ Ο Κριτσιωτάκης ήταν από τους κορυφαίους της ΑΕΛΚ πέρυσι αλλά φέτος ξεκίνησε µε τι-

ÂÌÚfi˜ SPORT

3


PE¶OPTAZ

του, και ο Μιχαλάκης αν και ξέρει πολύ µπάλα, ακόµα δεν έχει ξεπεράσει το άγχος της πρώτης του εµφάνισης σε τέτοιο επίπεδο. Όµως ο Καρτάλης σαν το παλιό καλό κρασί, παραµένει ένας από τους ποιοτικότερους ποδοσφαιριστές που έχουµε δει στα λεσβιακά γήπεδα και έχει τεράστια συµβολή και στη φετινή καλή παρουσία της ΑΕΛΚ.

∂ÈıÂÙÈÎfi˜

µωρία, που τον άφησε εκτός δράσης, ο Βαλλιός που έκανε τεράστιο ντόρο το καλοκαίρι, έπαιξε µόνο κόντρα στη Μαρκό καταγράφοντας µία νορµάλ εµφάνιση, αλλά ο Σπύρου του ∆ιαγόρα, από το πουθενά µπαίνει στους διακριθέντες των δύο πρώτων αγωνιστικών, µε επαγγελµατικές εµφανίσεις ειδικά κόντρα στη ∆άφνη.

∞Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ¯·Ê Ο Τσετιροκλής ακόµα θέλει παιχνίδια στα πόδια του, για να γίνει ο γνωστός «Τσετ» που θυµόµαστε από τα πρώτα του παιχνίδια πέρυσι µε τον ΑΙΟ, ο Πετρουζέλλης ήταν θετικός µε τη Μαρκό, αλλά στο Λαύριο, έπαιξε ως στόπερ, κι έτσι κανείς τους δεν πιάνει σε απόδοση ακόµα τον αγαπηµένο Φωτιάδη της κερκίδας της ΑΕΛΚ, που φέτος παίρνει περισσότερες ευκαιρίες από τον προπονητή του.

∞ÚÈÛÙÂÚfi˜ ¯·Ê Ο ∆ουνιάς πέτυχε απίστευτο γκολ, χαρίζοντας τη νίκη στην οµάδα του µέσα στο Λαύριο, και η επιτυχία του αυτή θα µείνει στην ιστορία της οµάδας. Αν και δεν είναι αριστερός χαφ, στην αυθαίρετη εντεκάδα µας, δίνουµε φανέλα βασικού σε αυτή τη θέση, στο ∆ιονυσάτο, που ούτε κι αυτός είναι αριστερός χαφ (αν και έχει παίξει πολλές φορές εκεί) αλλά αποτελεί τον κινητήριο µοχλό του Αιολικού σε όλα τα παιχνίδια, έχοντας σταθερά καλή απόδοση.

4 ÂÌÚfi˜

SPORT

¢ÂÍ› ¯·Ê Ο Τσιταντίνος πέτυχε ένα πανέµορφο γκολ απέναντι στο Κορωπί παίζοντας στο δεξί άκρο της επίθεσης του Γαβαλά, ο άτυχος Χρόνης σε αυτό το µικρό διάστηµα που αγωνίστηκε στα δύο παιχνίδια του ΑΙΟ, έδειξε πως ήταν σε πολύ καλό δρόµο, αλλά ο νεαρός Κάρδαρης του ∆ιαγόρα, έβγαλε µάτια στο πρώτο 20λεπτο του αγώνα απέναντι στη ∆άφνη και δείχνει πως η θητεία στον Παναθηναϊκό, δεν ήταν τυχαία.

∫ÂÓÙÚÈÎfi ¯·Ê Ο Σαµπάνης βάζει γκολ και αποδεικνύει πως µόνο τυχαία δεν ασχολείται ο Εργοτέλης µαζί

Ο Τσατσαλίδης ψάχνει ακόµα τα πατήµατά του, ο Ζορµπαλάς αν και πέτυχε γκολ µπαίνοντας ως αλλαγή µέσα στο Λαύριο, ακόµα έχει σίγουρα πολλά περιθώρια βελτίωσης, σε αντίθεση µε το Νταλαµπέκη, που διανύει µακρά περίοδο φόρµας και κρατά εξαιρετική επαφή µε τα δίχτυα έχοντας δύο γκολ σε ισάριθµα µατς. Επιθετικός Ο Σιβρής εντυπωσίασε στα φιλικά, δεν φάνηκε όµως πολύ µε την ΕΛΛΑΣ Ποντίων, ο Κόκας πέτυχε γκολ στη ∆άφνη, ο Καραγιάννης δείχνει ότι το ξέρει το τόπι, αλλά κανείς τους δεν πλησιάζει τον άσφαιρο προς το παρόν, αλλά εξαιρετικά επικίνδυνο για οποιαδήποτε άµυνα, Σεραφίγγο. Παραµονές του... exit poll και γράφουµε για µπάλα. Γιατί να µην το κάνουµε άλλωστε; Έτσι κι αλλιώς, όλοι οι κοµµατάρχες, οι υποστηριχτές των κοµµάτων, ακόµα και πολλοί υποψήφιοι, αυτές τις ηµέρες λειτουργούν και οµιλούν σε… ποδοσφαιρική διάλεκτο. Θυµηθείτε τις συγκεντρώσεις, τις ιαχές και τις… δηλώσεις. Σαν να πάνε σε ντέρµπι στην Τούµπα, είναι όλοι… Μαρίνος Ορφανός (morf@emprosnet.gr)


ÂÌÚfi˜

M¶A™KET

06.10.2009

SPORT

◊ ·ÏÏÈÒ˜ fiÙ·Ó Ô ¶·ÏÏÂÛ‚È·Îfi˜ ÙÔ˘ ª·Ï‹, Ó›ÎËÛ ÙË °¤Ú· ÙÔ˘ ∞Ó‰ÚÈÒÙË, Û ̛· ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÂÙÒÓ. ◊ Ì‹ˆ˜ fi¯È;

ŸÙ·Ó Ô ¢·˘›‰ Í·Ó·Ó›ÎËÛ ÙÔ °ÔÏÈ¿ı!

E

ίναι δυστυχώς µια πραγµατικότητα, πως το φετινό πρωτάθληµα µπάσκετ, είναι το λιγότερο ανταγωνιστικό όλων των εποχών, στην τοπική µας κατηγορία. Όσοι τυχεροί όµως είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά, τον πρώτο µεγάλο τελικό για το θεσµό του «Γ. Καρέκος», µε τον Παλλεσβιακό να κάνει τη µεγάλη έκπληξη και να κερδίζει τους µόνιµους πρωταθλητές Λέσβου τα τελευταία χρόνια, θα έχουν να λένε για την εµπειρία τους, για πολύ καιρό… Η λαµπερή Electronet έχασε από… Μυτιληνιούς, µετά από µία ολόκληρη σεζόν που ήταν αήττητη, και το παιχνίδι αυτό έχει κά-

ποιες ιδιαιτερότητες, που αξίζει κανείς να σταθεί…

∏… ÔχÎÚÔÙË ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ Πριν λίγους µήνες, ο πρωτοµάστορας -κατά πολλούς- των επιτυχιών της Γέρας, Κώστας Μπαλής, αποδεσµεύτηκε από τα καθήκοντά του, µε τον πρόεδρο των πρωταθλητών Λέσβου, Βασίλη Ανδριώτη, να προσδοκά µε την αλλαγή προπονητή, την ανανέωση του κλίµατος και τον επαναπροσδιορισµό της δυναµικής της οµάδας του. Ο πολυνίκης τεχνικός, που έφυγε µάλλον µε άσχηµες αναµνήσεις από το τελευταίο ραντεβού του µε τον ισχυρό άνδρα της Γέρας, µετά από ένα διάστηµα που σκεφτόταν το ενδεχόµενο ακόµα και να

φύγει εκτός Λέσβου, για να συνεχίσει τη δουλειά του, πείστηκε τελικά από τον Παλλεσβιακό, να αναλάβει τις τύχες του. ∆ιάδοχος του Μπαλή στο δύσκολο πάγκο της Γέρας, επιλέχτηκε από τη διοίκηση, ο έµπειρος Γιώργος Μάγειρας, που έχει συνδέσει το όνοµά του στο µπάσκετ, µε τον ιστορικό Παλλεσβιακό, όντας προπονητής τόσο της πρώτης οµάδας, αλλά και των νέων, για πολλά χρόνια. Η εναλλαγή ρόλων και… στρατοπέδων του Μπαλή και του Μάγειρα, ήταν εδώ και πολύ καιρό θέµα συζήτησης στα µπασκετικά στέκια της Μυτιλήνης. ∆εν ήταν νοµίζετε µια… «διαβολική σύµπτωση»; Πολλά λοιπόν «παιδιά του Γιώργου», θα καλούνταν να δουλέψουν στο εξής, υπό

ÂÌÚfi˜ SPORT

5


M¶A™KET

τις οδηγίες του µέχρι πρότινος µεγάλου τους αντιπάλου, Κώστα Μπαλή, την ίδια στιγµή που τα «παιδιά του Κώστα», θα έβρισκαν στο πρόσωπο του επίσης µόνιµα αντιπάλου τους, Γιώργο Μάγειρα, το νέο leader τους. Το στοίχηµα και για τις δύο οµάδες που αντάλλαξαν ουσιαστικά προπονητές, ήταν µεγάλο, αν και για την πλευρά της Γέρας, το ρίσκο στο στοίχηµα ετούτο, ήταν µεγαλύτερο. Καθώς στους µόνιµους πρωταθλητές Λέσβου, δεν υπήρχε και δυστυχώς δεν υπάρχει, η πολυτέλεια του χρόνου για αστοχίες, δεδοµένου πως η οµάδα τους είναι καταδικασµένη να κάνει πρωταθλητισµό εντός και εκτός νησιού. Αντίθετα στον Παλλεσβιακό, υπάρχει και η πίστωση χρόνου στο νέο τεχνικό, αλλά και η όρεξη για τη σταδιακή δηµιουργία µίας οµάδας, που θα µπορεί να διεκδικήσει στα ίσια ξανά, τα σκήπτρα του λεσβιακού µπάσκετ.

∏ ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌÒÓ Όµως τα «trades» σε όρους NBA της Λέσβου, δεν αφορούσαν µόνο στη θέση του προπονητή. Στην Electronet Γέρα, κατηφό-

6 ÂÌÚfi˜

SPORT

ρισε όντας τα τελευταία χρόνια στον Παλλεσβιακό, ο Στρατής Καραχάλιας, ενώ το αντίστροφο δροµολόγιο ακολούθησε ο Μαντζουράνης. Αξίζει όµως να αναφέρουµε και κάποιες ηχηρές µεταγραφές προς Παλλεσβιακό και Γέρα, που αποδυνάµωσαν σηµαντικά τον άλλοτε πρωταθλητή Λέσβου Αρίωνα, του Αχιλλέα Καταύτου, και έκαναν, θα λέγαµε, το πρωτάθληµα, παιχνίδι για… δύο. Ο σκόρερ Σαρήµπαλης, φόρεσε τη φανέλα του Παλλεσβιακού αφήνοντας τον Αρίωνα, ενώ ο Χρυσός µετά από δεκαετία στην αγκαλιά του Καταύτου, πήγε στη µέχρι πρότινος µισητή εχθρό, Γέρα! Οπότε αντιλαµβάνεστε πως στο παρκέ της Νεάπολης την περασµένη Τετάρτη, συνεργάστηκαν για πρώτη φορά, ή κοντραρίστηκαν για πρώτη φορά, προπονητές και παίκτες, που µέχρι πρότινος είτε ήταν κολλητοί, είτε δεν ήθελαν να βλέπει ο ένας τον άλλον! Να σηµειωθεί εδώ επιπρόσθετα στα παραπάνω στοιχεία, πως στη Γέρα πλέον συνεργάζονται και ο Γρηγόρης Ζεστός µε το Γιώργο Μάγειρα, που πριν χρόνια είχαν ένα θερµό

φραστικό επεισόδιο µεταξύ τους σε αγώνα Παλλέ-Γέρας!

«∏ ÂΉ›ÎËÛË ÙÔ˘ ª·Ï‹» Από το περίεργο µείγµα ετούτο, µεγάλος νικητής βγήκε ο Κώστας Μπαλής. Σε άρθρο τοπικής συναδέλφου, διαβάσαµε για «την εκδίκηση του Μπαλή» και δεν µπορούµε να πούµε πως ο τίτλος δεν ήταν εύστοχος. Κι αυτό γιατί ο Μπαλής θεωρούνταν µέχρι πρότινος, ένας προπονητής «καλός», σύµφωνα µε την οµολογία παικτών του, αλλά και αντιπάλων παικτών καθώς και συναδέλφων του προπονητών. ∆εν θεωρούνταν όµως «ο καλύτερος», παρά το ότι κατακτούσε τα τελευταία τρία χρόνια, τον έναν τίτλο µετά τον άλλον, ενώ είχε να επιδείξει και άλλους τίτλους λίγο νωρίτερα. Όλους φυσικά µε τη Γέρα. Είχε, η αλήθεια είναι, πολλούς επικριτές και όχι άδικα. Το ότι πήγαινε κάθε χρόνο στην πηγή των µπαράζ και δεν έπινε νερό, ήταν κάτι που του χρέωναν άπαντες. Όπως και ο Βασίλης Ανδριώτης, αν κρίνουµε από την απόφασή του να τον αντικαταστήσει. Κύριος λόγος


ÂÌÚfi˜

06.10.2009

αµφισβήτησης του Μπαλή όµως, ήταν το ίδιο του το δηµιούργηµα, η οµάδα του. Έχοντας σίγουρα µακράν το καλύτερο ρόστερ από όλους, πολλοί έλεγαν µεταξύ σοβαρού κι αστείου, πως «αυτή η οµάδα και χωρίς προπονητή, µπορεί να κερδίσει». Κι ίσως βαδίζοντας επάνω σε αυτό το γνωµικό, ο Βασίλης Ανδριώτης τόλµησε το καλοκαίρι την αντικατάστασή του. Αν και στην απόφασή του αυτή -όπως γράψαµε και παλαιότερα- έπαιξε ρόλο και ένας άλλος παράγοντας. Καθώς είναι γνωστό πως υπήρχε και υπάρχει ένας άτυπος αλλά πολύ µεγάλος ανταγωνισµός µεταξύ των δύο αυτών ανδρών. Του Βασίλη δεν του κόλλησε ποτέ καλά η απαίτηση του Μπαλή, να πάρει σπίτι του ένα από τα κύπελλα της οµάδας, σαν επιβράβευση της προσπάθειάς του. Ήταν της λογικής πως ο Κώστας κάνει καλά τη δουλειά του, αλλά αν δεν έµπαιναν τα λεφτά τα δικά του και του Προδρόµου, για να έρθουν στην οµάδα παίκτες σαν τους Ζεστούς, το Ζωϊτό, τον Κακαγιάννη και το Γιαννίκο, δεν θα µπορούσε να σηκώνει τη µία κούπα µετά την άλλη. Την Τετάρτη όµως, είναι αλήθεια πως πήρε µια πληρωµένη απάντηση από τον πρώην προπονητή του. Ο Μπαλής έχοντας για πρώτη φορά ένας σαφώς λιγότερο ποιοτικό και δυνατό

ρόστερ από αυτό του Ανδριώτη, κατάφερε να κερδίσει και µάλιστα µε εµφατικό τρόπο (61-50) την πρώτη κούπα της χρονιάς και την πρώτη του κούπα, χωρίς τη συµβολή του µέχρι πρότινος εργοδότη του. Και από τον τρόπο που διαχειρίστηκε την ήττα ο Βασίλης, µετά τη λήξη του αγώνα, εύκολα διαπιστώνουµε πως τον πόνεσε η απώλεια του τίτλου. Σίγουρα λοιπόν, ο Μπαλής κατάφερε για πρώτη φορά στα µάτια φίλων και αντιπάλων, να πείσει για την µεγάλη του αξία σαν προπονητής και να απαντήσει έµµεσα και προς όλους τους επικριτές του.

™Ùfi¯Ô˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë ¿ÓÔ‰Ô˜ Το άρθρο αυτό βέβαια αδικεί την αξία του Γιώργου Μάγειρα, που µπήκε σε έναν πόλεµο κυρίως εντυπώσεων, (σ.σ αφού συναισθηµατικά ο τίτλος άγγιξε βαθιά περισσότερο τον Καρέκο, που πήρε επιτέλους τον τίτλο που είναι προς τιµήν του πατρός του και τους παίκτες του Παλλέ, που τόσα χρόνια είχαν βαρεθεί να δίνουν συγχαρητήρια στους νικητές της Γέρας), χωρίς ούτε να τον περιµένει ούτε ενδεχοµένως και να τον ήθελε. Άλλωστε ο Γιώργος δεν είχε να αποδείξει τίποτα σε αυτόν τον τελικό, ούτε η ήττα του, µειώνει το πρεστίζ του. Για αυτόν ίσως, η ήττα αυτή να αποτελέσει το καλύτερο δώρο, µια και έγινε νωρίς νωρίς.

SPORT

Για να µπορέσει να επιβληθεί στα µέχρι πρότινος «αποδυτήρια του Μπαλή» και να ξυπνήσει τους παίκτες του ενόψει της νέας σεζόν. Να δείξει πως αυτός είναι το νέο αφεντικό στο γήπεδο. Και νοµίζουµε πως η ήττα της Γέρας, έκανε και τους παίκτες της να καταλάβουν, πως… «µόνοι τους», όπως ισχυρίζονταν πολλοί, δεν µπορούν να κερδίζουν τους πάντες. Για τον αν ο Ανδριώτης θα δικαιωθεί τελικά για την απόφαση του περασµένου καλοκαιριού, ή θα βιώσει σαν παράγοντας, µία τεράστια προσωπική του αποτυχία, διώχνοντας τον Μπαλή, δεν µπορούµε να πούµε τίποτα ακόµα. Γιατί χάθηκε µία µάχη, όχι και ο πόλεµος. Και επικοινωνιακά, αν η Γέρα φέτος καταφέρει να πάρει την άνοδο στη Γ΄ Εθνική, η απώλεια του «Γ. Καρέκος» δεν θα υπάρχει στο µυαλό κανενός µας… Άλλωστε αυτό που θέλουµε από τη Γέρα του Ανδριώτη, είναι µια οµάδα στη Γ΄ Εθνική, όχι άλλο ένα «Καρέκος». Σίγουρα όµως, το ότι ο Παλλέ νίκησε τη Γέρα, µας δηµιουργεί προσδοκίες για ένα ανταγωνιστικό πρωτάθληµα τελικά, έστω και στο φινάλε του. Γιατί ο Παλλεσβιακός την Τετάρτη, δεν πήρε απλά το Κύπελλο. Νίκησε και την ηττοπάθεια των παικτών του, που τόσα χρόνια εύκολα ή δύσκολα έχαναν από τη Γέρα…

∞fi ÙÔ ¡Ô̷گȷÎfi ∞ıÏËÙÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi §¤Û‚Ô˘

5X5 Û ∫¿Ë Î·È ™˘Î·ÌÓÈ¿

O

πρόεδρος του Νοµαρχιακού Αθλητικού Οργανισµού Λέσβου, Σταύρος Ψαρρόπουλος, συνοδευόµενος από µηχανικούς της Τεχνικής Υπηρεσίας του Οργανισµού, επισκέφτηκαν την περασµένη εβδοµάδα, τα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα Κάπης και Συκαµινέας προκειµένου να ενηµερωθούν για την εξέλιξη των εργασιών διαµόρφωσης των χώρων, όπου ο ΝΑΟΛ θα κατασκευάσει γήπεδα ποδοσφαίρου 5X5. Στην Κάπη, έχει ήδη ισοπεδωθεί το οικόπεδο στο οποίο θα κατασκευαστεί το γήπεδο, απέναντι από το καινούργιο ∆ηµοτικό Σχολείο, έχουν ήδη κατασκευαστεί από το ∆ήµο Μανταµάδου, δυο τοιχία και αποµένει να ολοκληρωθεί η µελέτη για να προχωρήσει η κατασκευή του έργου. Στην Συκαµινέα, το οικόπεδο στο οποίο θα κατασκευαστεί επίσης γήπεδο 5X5, βρίσκεται στην περιοχή ανάµεσα στην Συκαµινέα και στην Σκάλα Συκαµινέας. Και εδώ µε ευθύνη του ∆ή-

µου Μήθυµνας, θα γίνουν οι απαραίτητες παρεµβάσεις διαµόρφωσης του οικοπέδου, ο ΝΑΟΛ έχει ξεκινήσει ήδη τη µελέτη και το έργο αναµένεται να υλοποιηθεί το συντοµότερο δυνατόν. Ο πρόεδρος του ΝΑΟΛ, Σταύρος Ψαρρόπουλος, µιλώντας για τις παρεµβάσεις του Οργανισµού τόνισε: «Ο προγραµµατισµός που έχουµε κάνει για τα αθλητικά έργα και οι παρεµβάσεις σε αθλητικούς χώρους, υλοποιείται και είµαστε ιδιαίτερα ικανοποιηµένοι για αυτό. Τόσο στην Κάπη όσο και στην Συκαµινέα, µε τη βοήθεια και των ∆ήµων, προχωράµε στην κατασκευή γηπέδων 5X5, όπως είχαµε υποσχεθεί, προκειµένου να καλύψουµε τις ανάγκες των παιδιών στις περιοχές αυτές και να δώσουµε ακόµη περισσότερη ώθηση στον αθλητισµό. Προχωράµε µε σταθερά βήµατα, για να υλοποιήσουµε όλα όσα έχουµε υποσχεθεί και πολύ σύντοµα θα είµαστε σε θέση να παρουσιάσουµε έργο σε ολόκληρο το Νοµό.»

ÂÌÚfi˜ SPORT

7


™YNENTEY•H ÛÙÔ ª·ÓÒÏË §·ÁÔ˘Ù¿ÚË

∏ Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯· ÎÔÏ˘Ì‚‹ÙÚÈ· ÙˆÓ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ, ∞Ó·ÛÙ·Û›· ÷Ù˙¤ÏÏË, ÌÈÏ¿ÂÈ ÛÙÔ «∂-Sport»

ετά από µια άκρως επιτυχηµένη αγωνιστική χρονιά, η µικρή και ταλαντούχα στο κολύµπι, αθλήτρια του κολυµβητικού οµίλου «Αργοναύτες», ξεκινά µε δύναµη και φιλοδοξίες τη νέα χρονιά, έτοιµη να υλοποιήσει τους µεγάλους στόχους που έχει βάλει. Η χρονιά που έφυγε, ήταν χρονιά αναγνωριστική για την ίδια, που έκανε όλους να πιστέψουν στο πλούσιο ταλέντο που έχει και οι διακρίσεις και οι επιτυχίες πολλές. Τρία χρυσά µετάλλια στο Χειµερινό Πανελλήνιο Πρωτάθληµα, κάλεσµα στην προεθνική οµάδα, συµµετοχή σε αγώνες στο εξωτερικό. Τι άλλο να περίµενε η Αναστασία Χατζέλλη από τον εαυτό της;

M

Πώς προέκυψε για σένα το κολύµπι Αναστασία; «Οι γονείς µου θέλοντας να µάθω να κολυµπάω µε ασφάλεια, µε πήγαν στο κολυµβητήριο όταν ήµουν 3 ετών και από την πρώτη στιγµή, αυτό που ήθελα να κάνω, µου άρεσε τόσο πολύ, που δεν µε άφηνε να το αποχωριστώ. Έτσι ξεκίνησα το κολύµπι και έφθασα µέχρι εδώ». Από την ασφαλή κολύµβηση στην προεθνική οµάδα, υπάρχει κάποια εξήγηση; «Όταν ήµουν µικρή, δεν µπορούσα καν να φανταστώ πού θα µε οδηγούσε το κολύµπι και το παιχνίδι στην µικρή πισίνα. Αγαπούσα όµως πολύ το νερό, το λάτρευα, ακολουθώντας πιστά τις ε-

8

ÂÌÚfi˜ SPORT


ÂÌÚfi˜

06.10.2009

SPORT

«∆· fiÓÂÈÚ· ÌÔ˘ ÛÙËÓ ÈÛ›Ó·» ντολές των προπονητών, µε αποτέλεσµα γρήγορα να βρεθώ να κολυµπώ στη µεγάλη πισίνα. Απ’ αυτό το σηµείο και µετά, χρειάστηκε πολλή δουλειά και πολλές ώρες στην πισίνα, για να φθάσω ως εδώ».

Ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιµετωπίζει ένας κολυµβητής στην επαρχία; «Στη δική µας επαρχία, το µεγάλο πρόβληµα είναι το κολυµβητήριο, το οποίο έχει τα δικά του προβλήµατα. Ούτε εµένα, ούτε όµως και τους συναθλητές µου, µας πειράζει να βρεχόµαστε όταν βρέχει ή να πέφτουν σοβάδες από την υγρασία. Μας ενοχλεί όµως, να συναγωνιζόµαστε µε αθλητές που προπονούνται σε πενηντάρα πισίνα, σε καλύτερες συνθήκες και δικαίως υπερέχουν στους αγώνες». Αυτό πάντως δεν σε σταµάτησε απ’ το να είσαι πρώτη στην Ελλάδα; «Μάλλον µε πείσµωσε». Μιλούσαµε για τα προβλήµατα. «Ναι, οι αγώνες είναι ένα άλλο πρόβληµα. Εµείς συναγωνιζόµαστε παιδιά από τη Χίο και συνήθως δεν υπάρχει ανταγωνισµός. Αν αποφασίσουµε να ταξιδέψουµε στην Αθήνα ή σε άλλες πόλεις, τα χρήµατα που απαιτούνται, είναι πολλά και επιβαρύνουν αποκλειστικά τους γονείς µας». Απ’ όσο ξέρω, επέλεξες το Αθλητικό Γυµνάσιο. Γιατί; «Το Τµήµα Αθλητικής ∆ιευκόλυνσης, όπως λέγεται, δίνει σε όλα τα παιδιά που ασχολούνται µε τον αθλητισµό, την ευχέρεια να προπονούνται τρεις φορές τα πρωινά πριν τα µαθήµατα. Εγώ αυτές τις τρεις µέρες, βρίσκοµαι στην πισίνα από το πρωί και επι-

∆Ô ∆Ì‹Ì· ∞ıÏËÙÈ΋˜ ¢È¢ÎfiÏ˘ÓÛ˘, fiˆ˜ ϤÁÂÙ·È, ‰›ÓÂÈ Û fiÏ· Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi, ÙËÓ Â˘¯¤ÚÂÈ· Ó· ÚÔÔÓÔ‡ÓÙ·È ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ Ù· ÚˆÈÓ¿ ÚÈÓ Ù· Ì·ı‹Ì·Ù·. στρέφω στο σχολείο το µεσηµέρι. Κατά τα άλλα, είναι ένα σχολείο σαν όλα τ’ άλλα».

Αυτό ακούστηκε σαν παράπονο ή όχι; «Έχω καταλάβει µετά από 3 χρόνια, ότι στο σχολείο αυτό, το στήσιµο του θα έπρεπε να ήταν αλλιώς. Πρώτα από όλα, δεν είναι αυτόνοµο, µοιράζεται τους καθηγητές µε ένα άλλο γυµνάσιο. Έτσι το πρόγραµµα πολλές φορές, είναι δύσκολο, δηλαδή δεν µπορεί ένα παιδί που ξύπνησε στις 6.30 το πρωί, προπονήθηκε δύο ώρες, δεν έφαγε, έκανε ήδη πέντε ώρες µάθηµα, την έκτη ώρα να έχει Μαθηµατικά ή Αρχαία». Μέσα σ’ όλα αυτά λοιπόν, ήρθε η Προεθνική. Πώς ήταν σαν εµπειρία; «Η Προεθνική προέκυψε µετά τους χρόνους που έκανα στο Χειµερινό Πανελλήνιο Πρωτάθληµα. Ο προπονητής µου ο κ. Κώστας Σπυρέλλης, µε ενηµέρωσε ότι είχα επιλεγεί και ότι θα ακολουθούσα την οµάδα σε αγώνες στην Κύπρο. Η χαρά µου ήταν µεγάλη, αφού είδα τους κόπους µου να ανταµείβονται µε το παραπάνω. Στην Κύπρο, η οµάδα πήρε την τρίτη θέση στη γενική κατάταξη κι εγώ επέστρεψα µε ένα χάλκινο µετάλλιο. Μετά αγωνίστηκα στα “Βενιζέλεια” και στο “Ακρόπολις”, όπου κατέβασα κι άλλο τους χρόνους µου, κι έτσι ταξί-

δεψα στη Σερβία. Τον Ιούλιο, στο Πανελλήνιο Πρωτάθληµα, κατέκτησα ένα χρυσό στα 200µ. µικτή ατοµική, που είναι το κύριο αγώνισµα µου και ένα αργυρό στα 100µ. πρόσθιο. Με τον καλύτερο πάλι χρόνο στην Ελλάδα, έφυγα για τη Φιλανδία».

Πώς νιώθει ένα παιδί στα 14 του χρόνια, όταν παίρνει µέρος σε αγώνες µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες; «Οι “Ολυµπιακές Μέρες” είναι µια µικρή Ολυµπιάδα. Ένιωθα πολύ άγχος, το οποίο όµως µου έφυγε, όταν έφθασα στη Φιλανδία και είδα την πόλη, τις εστίες που µέναµε, τους χιλιάδες αθλητές, τις σηµαίες, τους προπονητές, και τα πολλά χρώµατα, που µου έκαναν µεγάλη εντύπωση. ∆εν το κρύβω, ενθουσιάστηκα που πήρα µέρος σε τελετή έναρξης µε αφή φλόγας, και στη τελετή λήξης. Ήταν µια µεγάλη εµπειρία, που δεν πρόκειται να την ξεχάσω. Όσο για τη θέση που κατέλαβα, ήταν µια 15η και µια 20η». Να υποθέσω ότι πείσµωσες πάλι; «Ναι, κι αυτή τη φορά όχι µόνη µου. Πείσµωσε και ο προπονητής µου, στον οποίο χρωστάω ό,τι έχω πετύχει. Γιατί µε τις γνώσεις του, και µε την στήριξη του, θα προσπαθήσω να γίνοµαι ολοένα και καλύτερη. Φέτος λοιπόν, παρότι θα είµαι η µικρή στην κατηγορία µου, έχω βάλει στόχο να πιάσω τα όρια για το Πανευρωπαϊκό, και ελπίζω να τα καταφέρω». Στο ευχόµαστε κι εµείς. «Τελειώνοντας, θέλω να ευχαριστήσω και τον κ. Σταµατίου, που την περσινή χρονιά µε βοήθησε και µε συνόδευσε σε δύο σηµαντικές αποστολές».

ÂÌÚfi˜ SPORT

9


ª¶ƒπ∆∑

1c2s

¡¤Ô˜ ·ÎÏÔ˜ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ªÚÈÙ˙ ÛÙÔÓ ™§∞ª

ªÂ ÙÔ Ì˘·Ïfi Û Ó· Á˘Ú›ÛÂȘ fi έτος θα ξεκινήσω µπριτζ! Όποτε βλέπω αυτά τα προβλήµατα στις εφηµερίδες και στα σταυρόλεξα, και δεν καταλαβαίνω τι µου γίνεται, τα βάζω µε τον εαυτό µου: «δεν είναι δυνατόν να µην ξέρω εγώ αυτό το παιχνίδι». Άλλωστε µου χρειάζεται ένα καινούργιο χόµπι, χειµώνας έρχεται και δεν έχω σκοπό να αφήσω τον παλιόκαιρο να µε κρατά στο σπίτι. Το έψαξα το ζήτηµα, ρώτησα, µπήκα στο ιντερνέτ, διάβασα ό,τι µπορούσα, και σας το λέω εγγυηµένα: το παιχνίδι αξίζει! Στην πόλη µας, ο Σύλλογος Λέσβου Αγωνιστικού Μπριτζ υπάρχει εδώ και 8 χρόνια. Κάνει κάθε χρόνο µαθήµατα και αυτή τη στιγµή έχει περίπου 100 µέλη, διοργανώνοντας τουρνουά τρεις φορές την εβδοµάδα. Τα µαθήµατά του φέτος θα τα ξεκινήσει αρχές Νοεµβρίου και η φιλοσοφία του οµίλου, είναι να αγκαλιάζει τους νέους παίχτες ώστε να γίνονται όλοι µια παρέα.

º

£· Ù· ηٷʤڈ; Το παιχνίδι έχει τη φήµη του δύσκολου επειδή δίνεται στους µαθητές το βιβλίο τους, και όλοι ρωτούν «Τι; Έχει διάβασµα;». Η αλήθεια είναι πως το βιβλίο είναι ένα απλό βοήθηµα, γιατί κανένα άθληµα – και το µπριτζ είναι άθληµα πνευµατικό – δεν µαθαίνεται µε διάβασµα. Στα µαθήµατα, που διαρκούν 3 ώρες, η θεωρία είναι µισή ωρίτσα και τον υπόλοιπο χρόνο οι παίκτες εξασκούνται, σε όσα µάθανε κάθε φορά, εµπεδώνοντας βήµα βήµα το κάθε θεωρητικό κοµµάτι. Η τράπουλα αποτρέπει πολλούς να µάθουν µπριτζ θεωρώντας το, ένα χαρτοπαίγνιο. Αυτό που συµβαίνει στην πραγµατικότητα, είναι ότι η τράπουλα είναι απλά το εργαλείο του παιχνιδιού, όπως η µπάλα στο ποδόσφαιρο ή η ρακέτα στο τένις και το µπριτζ

10 ÂÌÚfi˜

SPORT


ÂÌÚfi˜

06.10.2009

SPORT

ÛÔ˘, ÌÔÚ›˜ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ δεν είναι καθόλου τυχερό παιχνίδι. Στην ουσία, αυτό που µαθαίνεις στο µπριτζ, είναι µια ξένη γλώσσα, η οποία αποτελείται από περίπου 40 λέξεις – τις λεγόµενες αγορές. Αυτό το οποίο έχει να κάνει ο παίκτης του µπριτζ, είναι να χρησιµοποιήσει κάθε φορά, την κατάλληλη «λέξη», για να περιγράψει στον συµπαίκτη του, τα

φύλλα που κρατά, ώστε να µπορέσουν να πάρουν µαζί τους περισσότερους δυνατούς πόντους από τους αντιπάλους τους. Αυτό συµβαίνει µε κάθε τράπουλα που µοιράζεται, και η οποία µετακινείται σε όλα τα τραπέζια ενός αγώνα, η ίδια, για να δείξει στο τέλος, ποιο ζευγάρι τα κατάφερε καλύτερα στην περιγραφή της και στο παίξιµό της.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΠΡΙΤΖ

Προβλήµατα σαν αυτό που βλέπετε αριστερά είναι οι ασκήσεις του µπριτζ. Κάθε τράπουλα που µοιράζεται στους αγώνες αποτελεί έναν παρόµοιο γρίφο. Μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστηµα ένας νέος παίκτης µπορεί να αντιµετωπίζει απλούς τέτοιους γρίφους και όσο προχωρά αυξάνεται και η δυσκολία. Τα σηµεία του ορίζοντα δίνουν τα ονόµατά τους στους τέσσερις παίκτες του τραπεζιού και η φορά του παιχνιδιού, αντίθετα µε τα γνωστά σας παιχνίδια, είναι σύµφωνη µε τους δείκτες του ρολογιού.

ÂÌÚfi˜ SPORT

11


ª¶ƒπ∆∑

1c2s ¢ÂÓ Â›Ó·È ·Ï¿ ¤Ó· ·È¯Ó›‰È Το µπριτζ δεν είναι ατοµικό παιχνίδι και αυτό του δίνει έναν κοινωνικό χαρακτήρα. Μπορείς να έχεις πολλούς συµπαίκτες, κάθε ηλικίας, και µε τη γλώσσα που µαθαίνεις, µπορείς να παίξεις µπριτζ µε οποιονδήποτε στον κόσµο, αποκτάς φίλους τόσο στον τόπο σου όσο και σε κάθε µέρος που θα βρεθείς, δεν είσαι ποτέ µόνος και φυσικά, σαν αθλητής, έχεις όλες τις χαρές ενός αθλήµατος: άσκηση – του µυαλού σου εδώ -,διασκέδαση, διακρίσεις, έπαθλα, ταξίδια. Κι αυτό χωρίς να χρειάζεται να είσαι πρωταθλητής.

Με το που ξεκινάς τα µαθήµατα, η Ελληνική Οµοσπονδία Μπριτζ σού δίνει αγωνιστικό δελτίο, είσαι πια ένας αθλητής του σωµατείου σου και µπορείς να συµµετέχεις στους αγώνες που διοργανώνονται τόσο στο σύλλογό σου όσο και σε πανελλήνιους ή άλλους µεγαλύτερους αγώνες, µε τον ίδιο τρόπο που συµβαίνει στα άλλα αθλήµατα: νικώντας και ανεβαίνοντας κατηγορίες. Ακόµα και αν δεν σε ενδιαφέρει ο πρωταθλητισµός, ξέροντας µπριτζ, έχεις κερδίσει: έχεις κάνει φίλους, εξασκείς το µυαλό σου – ξεχάστε το αλτσχάιµερ – η µνήµη σου βελτιώνεται θεαµατικά µέσα σε ένα µόνο χρόνο και έχεις έναν υπέροχο τρόπο

να περνάς τον ελεύθερο χρόνο σου. Αν είστε λοιπόν από 9 έως 89 ετών… δείτε το site της ΕΟΜ www.hellasbridge.gr για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνήστε µε τη δασκάλα του ΣΛΑΜ στο 6973023831 για εγγραφές. ∆οκιµάστε το και θα µε θυµηθείτε: αν σας αρέσει το µπριτζ – θα το διαπιστώσετε άλλωστε στα πρώτα τρία µαθήµατα – δεν θα σας αρέσει κανένα άλλο παιχνίδι το ίδιο πια! Εκατοµµύρια άνθρωποι στον κόσµο, παίζουν µπριτζ. Σε κάποιες χώρες, το διδάσκουν στα σχολεία. ∆εν απορούµε µ’ όλους αυτούς που παίζουν µπριτζ. Απορούµε µ’ αυτούς που δεν παίζουν.

∫·È ÙÚ›ÙÔ ‰È·ÈÙËÙ‹ ·¤ÎÙËÛÂ Ô ™§∞ª

ª

ε επιτυχία πέρασε τις εξετάσεις για πτυχιούχος διαιτητής, ο Λευτέρης Καραµπλιάς και πλέον ο ΣΛΑΜ έχει τρεις ενεργούς διαιτητές. Συγχαρητήρια! Στο µπριτζ, ο θεσµός του διαιτητή είναι πολύ σηµαντικός, καθώς ο διαιτητής είναι αυτός που διευθύνει τον αγώνα, ορίζει τον τρόπο που θα µετακινηθούν οι παίκτες και οι τράπουλες, ώστε να υπάρχει η καλύτερη δυνατή σύγκριση, και διευθετεί τα «φάουλ», όπως σε κάθε άθληµα. Με τη διαφορά ότι δεν τα….σφυρίζει ο ίδιος, αλλά οι παίκτες απέναντι στους αντιπάλους τους. Ο κάθε αθλητής του µπριτζ µπορεί να επιλέξει να γίνει δάσκαλος ή διαιτητής του αθλήµατος, ακολουθώντας µια διαδικασία µαθητείας περίπου δύο ετών, ώστε να αποκτήσει το αντίστοιχο πτυχίο προκειµένου να ασκήσει τα καθήκοντά του.

°È· ÙÔ˘˜ ¢È·Û˘ÏÏÔÁÈÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ô ™§∞ª

ι ∆ιασυλλογικοί Αγώνες Οµάδων της Ελληνικής Οµοσπονδίας Μπριτζ, είναι οι σπουδαιότεροι αγώνες για ένα σωµατείο, γιατί είναι οι µόνοι που οι αθλητές δεν εκπροσωπούν µόνο τον εαυτό τους αλλά και τον σύλλογό τους. Είναι οι αγώνες που καθορίζουν σε ποια κατηγορία ανήκει κάποιο σωµατείο σε κάθε ψαλίδα δυναµικότητας. Προπονήσεις λοιπόν πραγµατοποιούνται αυτό το διάστηµα στον τοπικό σύλλογο, ώστε οι τρεις οµάδες που θα εκπροσωπήσουν το σωµατείο στις δυναµικότητες 1-6, 1-9 και ΟΠΕΝ, να φέρουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα στην Αθήνα. Η 1-5 της Λέσβου ανήκει στην Α΄ Εθνική και θέλει να κρατήσει την θέση της, ενώ για τις άλλες δυναµικότητες, στόχος είναι η άνοδος στην Β΄ κατηγορία. Οι αγώνες θα γίνουν στο τέλος Οκτωβρίου και οι συνθέσεις των οµάδων θα ανακοινωθούν λίγο πριν το ταξίδι.

12 ÂÌÚfi˜

SPORT


ÂÌÚfi˜

06.10.2009

SPORT

∂¶ø¡Àªø™

√ ∑›ÎÔ Î¿ÓÂÈ Î˘‚¤ÚÓËÛË °Ú¿ÊÂÈ Ô ™˘ÌÂÒÓ ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú›‰Ë˜,

‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Ù˘ ¡∂∆

O

ι εκλογές απασχολούν και απασχόλησαν ένα σηµαντικό µέρος των Ελλήνων που ζουν στη χώρα µας και µη.

Το ποδόσφαιρο παραµένει πάντα το «όπιό» µας και µε αυτό θα ασχοληθούµε στο σηµερινό άρθρο... Ο Ολυµπιακός δεν πέτυχε τίποτα σηµαντικό στη Λειβαδιά. Το µατς θα ξεχαστεί πολύ σύντοµα, ωστόσο υπάρχουν µερικά στοιχεία τα οποία ήταν ιδιαίτερα θετικά για την οµάδα του Πειραιά και ίσως αποδειχθούν πολύ κρίσιµα στη συνέχεια του πρωταθλήµατος. Το πιο σηµαντικό από όλα, ήταν η άνοδος του Ντιόγκο... Ο Βραζιλιάνος πέτυχε ένα εξαιρετικό γκολ, ανάλογο της κλάσης του, και όλα δείχνουν πως µε το Ζίκο ως καθοδηγητή του, έχει ό,τι χρειάζεται, για να αναδειχθεί εφέτος στον Ολυµπιακό... Επίσης πολύ σηµαντικές ήταν οι προσφορές των Στολτίδη και Όσκαρ. Ειδικά ο Ισπανός έχει υπάρξει µια από τις πιο αµφιλεγόµενες προσωπικότητες στην οµάδα του Πειραιά, αλλά όλα δείχνουν πως και αυτός -µε τη βοήθεια του Ζίκο- έχει τις δυνατότητες να δώσει λύσεις, έστω και στα εύκολα παιχνίδια. Όσον αφορά στο Λεβαδειακό, ο Κίκε Ερνάντεθ χρειάζεται πολύ δουλειά, για να «στρώσει» την οµάδα της Βοιωτίας. Το µατς µε τον Ολυµπιακό, δεν θα πρέπει να αποτελεί δείγµα για το εάν θα παραµείνει ο Λεβαδειακός στη µεγάλη κατηγορία, ωστόσο στο επόµενο µατς µε τον Ατρόµητο στο Περιστέρι, οι Βοιωτοί θα πρέπει να ξεκινήσουν τη συγκοµιδή βαθµών... Ένα από τα καλύτερα παιχνίδια του πρωταθλήµατος έγινε στο Άρης-Πανθρακικός. Η οµάδα του Ιοµάρ Μαζίνιο, είχε πάρα πολλά κενά στην άµυνά της, τα οποία θα πρέπει να βελτιώσει σηµαντικά εάν θέλει να βρίσκεται στην πρώτη τετράδα στο τέλος του πρωταθλήµατος. Ο Πανθρακικός απέδειξε πως θα µάχεται σε κάθε παιχνίδι ως τη λήξη της Superleague και δεν θα παραδοθεί τόσο εύκολα. Κοµβικό για την οµάδα της Κοµοτηνής, το παιχνίδι µε τη Λάρισα την 8η αγωνιστική. Στην αναµέτρηση ΠΑΣ ΓιάννιναΚαβάλα, πρωταγωνιστές ήταν δυο «έµπειροι»… Ο ∆ηµήτρης Ελευθερόπουλος κράτησε ζωντανό τον ΠΑΣ µε τις αποκρούσεις του, και ο Γιώργος Σαϊτιώτης έστελνε τη µπάλα στα δίχτυα, για να πάρουν τα Γιάννενα ένα πολύ σηµαντικό τρίποντο, που θα τους δώσει ώθηση για τη συνέχεια του πρωταθλήµατος. Εις σήµερον τα σπουδαία, καθώς την ώρα που γράφεται το άρθρο, περιµένουµε να δούµε τους αγώνες που υπολείπονται, για να κλείσει η 6η αγωνιστική της Σούπερ Λιγκ.

ÂÌÚfi˜ SPORT

13


PE¶OPTAZ

ŸÏ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ∞ÈÔÏÈÎÔ‡

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΡΕΛΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΑΡΙΕΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΑΚΛΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

14 ÂÌÚfi˜

SPORT

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

ΠΑΤΡΙΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΑΜΠΟΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΕΟΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΛΑΧΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71.

ΧΙΩΤΕΛΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΡΟΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΥΡΛΑΓΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ∆ΑΜΙΑΝΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΛΟΥΚΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΓΙΟΜΗΛΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΓΟΜΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΓΟΜΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Α∆ΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΠΕΡΙ∆ΟΥ ΕΥ∆ΟΚΙΑ ΦΛΩΡΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΕΛΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΕΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΤΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΟΥΒΑΝΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΒΑΤΖΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΤΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΡΟΥΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΤΑΚΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΜΟΝΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΟΛΥΖΩΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΟΥΛΕΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ ΤΥΡΟΠΩΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΥΡΟΠΩΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΚΑΡΩΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΝ∆ΥΛΗ ΣΟΦΙΑ ΣΠΑΡΤΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΜΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΜΥΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΤΖΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΖΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΛΑΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΛΑΓΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΣΤΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΟΓΡΑΜΕΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ


ÂÌÚfi˜

06.10.2009

72. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 73. ΦΙΝΦΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 74. ΠΕΤΡΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 75. ΠΕΤΡΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 76. ΚΑΛΛΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 77. ΠΕΤΡΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 78. ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 79. ΚΕΦΑΛΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 80. ΚΑΝΑΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 81. ΣΠΕΤΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 82. ΚΑΡΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 83. ΛΗΜΝΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 84. ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 85. ΤΑΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 86. ΦΩΤΙΑ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 87. ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 88. ΤΣΑΜΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 89. ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 90. ΚΟΥΛΟΥΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 91. ΚΟΥΤΡΟΜΠΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 92. ΚΕΚΕΡΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 93. ΚΟΥΤΟΥΓ∆ΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 94. ΜΑΡΤΙΝΑΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 95. ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ 96. ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 97. ΜΑΝΩΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 98. ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 99. ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 100. ∆ΕΣΠΟΤΕΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 101. ΑΜΒΑΖΑ ΕΡΙΦΥΛΗ 102. ΣΑΝ∆ΗΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 103. ΓΙΑΚΑΛΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ 104. ΑΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

105. ΖΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 106. ΒΕΡΒΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 107. ΤΣΑΜΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 108. ΓΑΒΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 109. ΜΠΟΥΧΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 110. ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 111. ΒΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 112. ΣΓΟΥΡΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 113. ΜΑΪΣΤΡΕΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 114. ΜΕΓΑΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ 115. ΣΠΑΝΟΥ∆ΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 116. ΜΑΚΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 117. ΣΚΑΡΑΚΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 118. ΓΚΑΓΚΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 119. ΡΑΣΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 120. ΤΣΑΜΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 121. ΝΤΟΥΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 122. ΤΣΙΤΣΑΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 123. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 124. ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ 125. ΠΑΡΑΚΟΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 126. ΑΨΟΚΑΡ∆ΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 127. ΠΑΓΩΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 128. ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 129. ΡΟΥΣΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 130. ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 131. ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 132. ΣΠΕΡΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ 133. ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 134. ΒΑΡΓΕΜΕΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 135. ΒΑΡΓΕΜΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 136. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 137. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

SPORT

138. ΨΑΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 139. ΝΤΑΛΑΜΠΕΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 140. ΚΟΝΤΗΒΕΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 141. ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 142. ΠΙΚΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 143. ∆ΙΟΝΥΣΑΤΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 144. ΠΡΩΤΟΓΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 145. ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 146. ΜΠΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 147. ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 148. ΓΙΑΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 149. ΠΑΤΕΡΕΛΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 150. ∆ΑΓΚΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 151. ΚΟΥΝΙΑΡΕΛΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 152. ΒΑΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 153. ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 154. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 155. ΚΟΥΚΟΥΝΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 156. ΟΡΦΑΝΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 157. ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗΣ ΚΡΙΤΩΝ 158. ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 159. ΒΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 160. ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΜΥΛΗ 161. ΒΑΚΑΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 162. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 163. ΧΑΛΙΚΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 164. ∆ΟΥΒΑΛΕΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 165. ΛΑΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 166. ΛΑΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 167. ΠΑΠΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 168. ΒΕΡΒΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 169. ΣΩΤΗΡΧΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 170. ΒΟΥΡΟΣ ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ

¢π∞π∆∏™π∞

ªÂ ÙÔ Û·ı› ÙÔ˘˜, ÛÙË ¢΄ ∂ıÓÈ΋

¢

ύο Λέσβιοι διαιτητές χαίρονται την αξιολόγηση τους στον πίνακα διαιτητών ∆΄ Εθνικής και µε το σπαθί τους χρίστηκαν ρέφερι µιας ανώτερης κατηγορίας. Ο18χρονος Μιχάλης Μαυροµιχάλης και ο επίσης νεαρός Παναγιώτης Λέκκας, είναι έτοιµοι να σηκώσουν ψηλά την σηµαία της λεσβιακής διαιτησίας και µε την αξία τους, να ανταµείψουν το µεγάλο αγώνα που έκανε ο Σύνδεσµος ∆ιαιτητών Ποδοσφαίρου Λέσβου να τους προτείνει στην Κεντρική Επιτροπή ∆ιαιτησίας. Μετά τους δύο παραπάνω, ο Σύνδεσµος Λέσβου περιµένει τώρα και µια ακόµη

αξιολόγηση, που έχει να κάνει µε την Ανδριάνα Μπάλιακα, η οποία τα είχε πάει περίφηµα στα αγωνιστικά τεστ και την έχει προτείνει και την ίδια, ο Σύνδεσµος της. Η αξιόλογη διαιτητής περιµένει να αξιολογηθεί ως βοηθός διαιτητή Γ΄ Εθνικής και αυτό θα γίνει τις επόµενες µέρες. Αξίζει εδώ να σηµειώσουµε, πως ο Σύνδεσµος στα πρόσφατα αγωνιστικά τεστ, έχασε τρεις διαιτητές και συγκεκριµένα τους Βερρή, Βασιλακάκη, Βουλγαρέλλη, οι οποίοι θα ξαναπροσπαθήσουν τον ερχόµενο Φεβρουάριο, να µπουν και πάλι στους πίνακες.

™Ê˘Ú›˙Ô˘Ó °΄ ∂ıÓÈ΋ Στην αυριανή εµβόλιµη αγωνιστική, ο Σύνδεσµος Λέσβου θα έχει διαιτητές σε δύο ενδιαφέρουσες αναµετρήσεις και συγκεκριµένα, στα παιχνίδια Αγία Παρασκευή – Ατσαλένιος, ρέφερι θα είναι ο Παναγιώτης Κουλουδής µε πρώτο βοηθό τον Σταύρο Παξιµαδά. Ο δεύτερος βοηθός θα είναι από το Λασίθι. Το άλλο παιχνίδι είναι αυτό ανάµεσα στον Κεραυνό Κερ. και το Χαϊδάρι µε τον Στρατή Φαναρτζή να είναι πρώτος βοηθός του Αρτινού διαιτητή Παπαγεωργίου.

ÂÌÚfi˜ SPORT

15


E-SPORT_86_NET  

Ένθετο της εφημερίδας Εμπρός

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you