Page 7

EI∆HΣEIΣ

ΠΕΜΠΤΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

Στη Μυτιλήνη ο πρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Σταύρος Θωμαδάκης

Επίσκεψη ενημερωτική, εφ’ όλης της ύλης… της ΒΑΓΓΕΛΙΩΣ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ην πρώτη του επαφή με την κοινότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου και την τοπική κοινωνία είχε χτες ο πρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Σταύρος Θωμαδάκης. Τόσο ο ίδιος, όσο και ο αναπληρωτής πρόεδρος του οργάνου, καθηγητής Νίκος Ζούρος, παραχώρησαν χτες συνέντευξη Τύπου, μιλώντας για το ρόλο του Συμβουλίου και άλλα θέματα που αφορούν στο ίδρυμα. Ενημερωτικός είναι ο χα- Αιγαίου ένα αξιόλογο απόρακτήρας της επίσκεψης κτημα για την πανεπιστητου ομότιμου καθηγητή μιακή κοινότητα της χώτου Πανεπιστημίου Αθη- ρας, αφού έχει εξαίρετο νών, προσφάτως και προέ- πρόσωπο και παρέχει σηδρου του Συμβουλίου Διοί- μαντικές υπηρεσίες και έρκησης του Πανεπιστημίου γο», ανέφερε ο ίδιος εκΑιγαίου, Σταύρου Θωμα- φράζοντας την προσωπική δάκη, στη Μυτιλήνη. του άποψη για το ίδρυμα. «Αξιόλογο απόκτημα…» «Μέσα στην περίοδο κρίΌπως ο ίδιος ανέφερε χτες σης που διανύουμε, οφείαμέσως μετά από ένα σύ- λουμε να το υπερασπιντομο απολογισμό της στούμε και να το διασφαλίδράσης του Συμβουλίου, έ- σουμε στο μέγιστο δυνατό, χει πραγματοποιήσει ήδη αντιμετωπίζοντας τις κατασυναντήσεις με την πρυτα- στάσεις με καινοτομία κι νική αρχή, με εκπροσώ- ευελιξία και τα πράγματα πους των διοικητικών υπη- με μια πιο στρατηγική αντίρεσιών του ιδρύματος, με ληψη. Θα πρέπει όλοι να κοσμήτορες σχολών και προσπαθήσουμε να δούμε προέδρους τμημάτων στη το πώς θα μείνει αλώβητο Μυτιλήνη, προκειμένου να και πώς θα κρατήσει τη δυενημερωθεί για την κατά- ναμικότητά του για τη μελσταση που επικρατεί και να λοντική ανάπτυξή του. Και μπορέσει να ασκήσει τις είναι σημαντικό να διααρμοδιότητές του, που έ- σφαλίσουμε την καλή συχουν να κάνουν με την οι- νεργασία σε όλη την ακακονομική εποπτεία, την κα- δημαϊκή κοινότητα, και αυλή λειτουργία και το στρα- τός είναι και ο σκοπός της τηγικό σχεδιασμό. Τόνισε, επίσκεψής μου εδώ. Η επιμάλιστα, πως η διοίκηση βίωση του ιδρύματος δεν του ιδρύματος έχει κάνει έχει να κάνει μόνο με τη πολύ σημαντικές ενέργειες διατήρηση των εκπαιδευτιώστε να ανταποκριθεί στις κών του διαδικασιών, αλλά αλλαγές που διαδραματί- και με το πώς αυτό συνδέεζονται στον εκπαιδευτικό ται με τις τοπικές κοινωνίες», ανέφερε ο κ. Θωμαχάρτη της χώρας. «Θεωρώ το Πανεπιστήμιο δάκης σχετικά.

T

Ο κ. Ζούρος και ο κ. Θωμαδάκης, κατά τη χτεσινή συνέντευξη Τύπου

Για τους συμβασιούχους φεί κατά καιρούς για τον Ειδικό Λογαριασμό Έρευδιδάσκοντες… νας του Πανεπιστημίου ΑιΣχολιάζοντας τα θέματα των συμβασιούχων διδασκόντων και των λεκτόρων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ο κ. Θωμαδάκης σημείωσε χαρακτηριστικά: «Πιστεύω ότι σε αυτά τα καίρια ζητήματα, το Συμβούλιο έχει μια διπλή αποστολή προς την Πολιτεία: το να ασκήσει πίεση ώστε να διευκολύνονται οι διαδικασίες και να δούμε πώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο κι εκ των ενόντων μπορούν να λειτουργούν πράγματα χωρίς να υπάρξουν σοβαρές βλάβες.» Από πλευράς του, ο κ. Ζούρος τόνισε ότι πρόκειται για ζητήματα που ρυθμίζονται απ’ ευθείας από την Πολιτεία και συγκεκριμένα από τα Υπουργεία Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης, προσθέτοντας ότι έχει ζητηθεί εκ μέρους του κ. Θωμαδάκη να γίνει μια καλή αντιμετώπιση του θέματος.

… και για τον Ειδικό Λογαριασμό Έρευνας Δεν παραλείφθηκε αναφορά και στα όσα έχουν γρα-

γαίου, όπου, όπως τονίστηκε, το Συμβούλιο «έχει μεν λόγο, αλλά δεν υποκαθιστά τη διοίκηση». «Αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα, είναι να ξαναδούμε τις διαδικασίες», τόνισε ο κ. Θωμαδάκης. «Έχει μεγάλη σημασία, όχι το να λύνεις εκ των υστέρων το πρόβλημα, αλλά να δημιουργείς και να ανανεώνεις τις δικλείδες ασφαλείας, ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα.» «Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει περάσει πολλές διαδικασίες ελέγχου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει επιδείξει αποτελέσματα αριστείας για τον τρόπο διαχείρισης των ευρωπαϊκών έργων», προσέθεσε τέλος ο κ. Ζούρος. «Είναι επικίνδυνο σε περιόδους κρίσης να στοχοποιείται και θα πρέπει να γίνει η μετάβαση από τον ΕΛΕ σε νέα νομικά πρόσωπα, ώστε να γίνεται η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των πόρων, απόφαση που αναμένεται να ληφθεί μέσα στο 2013.»

Ημέρα εκλογών χτες για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Μικρή η συμμετοχή μέχρι το μεσημέρι… μέρα εκλογών ήταν η χτεσινή για H τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ωστόσο, παρ’ όλο που οι κάλπες είχαν ανοίξει από τις 8 το πρωί, μέχρι και το μεσημέρι η κίνηση στο Λόφο και η συμμετοχή των φοιτητών ήταν μικρή, με τις κάλπες να έχουν γεμίσει μόνο κατά το ένα τρίτο. Πολλές αφίσες και πανό με χρώματα της κάθε παράταξης, αλλά και δυνατή μουσική που προερχόταν από διάφορα σημεία, ήταν το χαρακτηριστικό της κατάστασης που επικρατούσε στο Λόφο «Ξενία» χτες το πρωί. Σε κάποια τμήματα οι φοιτητές ήταν περισσότεροι, σε άλλα λιγότεροι, ενώ ειδικά στα Τμήματα Γεωγραφίας κι Επιστημών της Θάλασσας, τα «τραπεζάκια» έδιναν κι έπαιρναν. Μαζί με τις αφίσες και τα πανό των παρατάξεων της ΔΑΠ-Ν.Δ.Φ.Κ., της ΠΑΣΠ, του ΜΑΣ, της ΕΑΑΚ και της ΑΡΕΝ, άλλο ένα πανό είχε αναρτηθεί έξω από το Κτήριο Διοίκησης του ιδρύματος, α-

Χτες το πρωί, στο Λόφο «Ξενία»

πό φοιτητές που καλούσαν σε συνειδητή αποχή από την εκλογική διαδικασία, όχι από «απάθεια», όπως χαρακτηριστικά τόνιζαν, αλλά με γνώμονα την ενδυνάμωση των συνελεύσεων των φοιτητών ως οργάνων που θα λαμβάνουν αποφάσεις ανεξάρτητα από παρατάξεις. Γύρω στις 11:30 το πρωί, οπότε και το «Ε» βρέθηκε στο Λόφο «Ξενία», η συμμετοχή ήταν, σύμφωνα με όσους

παρευρίσκονταν στα τραπεζάκια, πολύ μικρή. Η εικόνα δεν είχε αλλάξει κατά πολύ στις 3 το μεσημέρι. Σύμφωνα με υπευθύνους παρατάξεων και σχημάτων, οι περισσότεροι φοιτητές αναμενόταν να προσέλθουν το απόγευμα, ενώ οι κάλπες επρόκειτο να κλείσουν στις 8 το βράδυ, ώστε να αρχίσει η καταμέτρηση, που θα διαρκούσε έως και αργά το βράδυ. Β.Χρ.

7

Ημερίδα για την ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας, από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πάνω στο πρόγραμμα «In4Youth» ι «Διαδικασίες κοινωνικής ένταξης και ένταξης στην αγορά εργασίας των νέων σε Oπερίοδο οικονομικής κρίσης - In4Youth», θα είναι το αντικείμενο της ημερίδας που θα πραγματοποιηθεί από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αύριο Παρασκευή 19 Απριλίου στις 5 το απόγευμα, στο ξενοδοχείο «Τιτάνια» της Αθήνας. Το περιεχόμενο της συνάντησης επικεντρώνεται στην αποτίμηση της σημερινής κατάστασης και στα θεωρητικά και εμπειρικά θέματα της ποσοτικής έρευνας, στο σχεδιασμό του δείγματος, στην παρουσίαση του ερωτηματολογίου, καθώς και σε θέματα ευημερίας και φτώχειας ως σημαντικών διαστάσεων του ερευνητικού έργου. Ομιλητής στην ημερίδα και συντονιστής θα είναι ο επιστημονικός υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος «In4Youth», καθηγητής Σωτήρης Χτούρης, ενώ θα συμμετέχουν επίσης με παρουσιάσεις τους μέλη της ερευνητικής ομάδας από το ΕΚΚΕ, καθώς και μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Πρόσκληση τους μαθητές, από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λέσβου

Για απόκτηση κωδικού ασφαλείας μηχανογραφικών εκίνησε από προχτές Τρίτη και θα διαρκέσει έως και τις 26 Απριλίου η διαδικασία Ξαπόκτησης κωδικού ασφαλείας για υποβολή μηχανογραφικού δελτίου από τους μαθητές της Λέσβου που είναι υποψήφιοι για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Η πρόσκληση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λέσβου αφορά σε όλους τους μαθητές που θα καταθέσουν μηχανογραφικό, είτε με τα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ-Β (90% και 10%), είτε με τα ΕΠΑΛ-Α, που θα πρέπει να προσέλθουν στο λύκειό τους για να δημιουργήσουν τον προσωπικό τους κωδικό ασφαλείας (password). Με αυτό τον κωδικό θα μπορούν τον Ιούνιο, αφού μπουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.minedu.gov.gr/, να επεξεργαστούν και τελικά να υποβάλουν οριστικά το μηχανογραφικό τους δελτίο. Οι ημερομηνίες για την οριστική υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων θα ανακοινωθούν αργότερα. Την ίδια περίοδο καλούνται να προσκομίσουν στα σχολεία τους για έλεγχο τα απαραίτητα δικαιολογητικά και όσοι από τους υποψηφίους εμπίπτουν στις ειδικές περιπτώσεις των πολυτέκνων, των τριτέκνων και των κοινωνικών κριτηρίων (και οι ειδικές περιπτώσεις υποψηφίων εκκλησιαστικών λυκείων και Ελλήνων πολιτών μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης). Για τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία, οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν είτε από το λύκειό τους, είτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, είτε στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου (dide.les.sch.gr). Υπενθυμίζεται ότι τα παραπάνω δεν αφορούν τις ειδικές κατηγορίες των πολυτέκνων, των τριτέκνων κ.λπ. για τις στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές και τις σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, καθώς η διαδικασία και τα δικαιολογητικά γι’ αυτές καθορίζονται και ανακοινώνονται από τα αρμόδια υπουργεία.

Εμπρός 3795  

Ημερήσια Εφημερίδα Ν. Λέσβου

Εμπρός 3795  

Ημερήσια Εφημερίδα Ν. Λέσβου

Advertisement