Page 8

8

EI∆HΣEIΣ

ΤΡΙΤΗ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

Με 52 φορείς του Βορείου Αιγαίου συζήτησαν τα στελέχη τής Ν.Δ. εν όψει του Συνεδρίου του κόμματος

Σε αποκλειστικά κομματικό ακροατήριο πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής το προσυνέδριο της Ν.Δ.

Αλλάζουν όλα, πλην ιδεολογίας της ΜΑΡΙΝAΣ ΠOΛΛATOY

Οδοιπορικό… ακούγοντας

πως ανάλογες διαδικασίες γίνονται και σε κομματικό επίπεδο, έτσι ώστε η φωνή του κόμματος και της κοινωνίας να φτάσει στο Συνέδριο. Σε ό,τι αφορά στις εσωκομματικές εκλογές, ανέφερε πως θα υπάρξει παράταση έξι μηνών, αφού θα επακολουθήσουν του Συνεδρίου, αλλά θα διεξαχθούν σίγουρα έως το τέλος του χρόνου. «Θα ήταν οξύμωρο τη στιγμή που πάμε για αλλαγή καταστατικού, την ώρα που είναι σε εξέλιξη μια τεράστια προσπάθεια αλλαγών, να εκλέξουμε όργανα που ενδεχομένως να αλλάξουν», τόνισε ο κ. Ταυρής.

ροσεκτικά και ανατρεπτικά θα τα αλλάξουμε όΜιλώντας στους δημολα, εκτός απ’ τον πυρήνα της ιδεολογίας μας, σιογράφους το απόγευτου ριζοσπαστικού φιλελευθερισμού, που έχει μα, οι κ.κ. Ταυρής και Κεδικαιωθεί στην πράξη», δήλωσε ο πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Συνεδριακών Διαδικασιών (ΚΕΣΥΔ) φαλογιάννης αναφέρθηκαν αναλυτικά στην ποκαι γραμματέας Συνδικαλιστικού τής Ν.Δ., Φίλιππος ρεία προς το Συνέδριο, έΤαυρής, αναφερόμενος στον προσανατολισμό του 9ου Τακτικού Συνεδρίου τής Ν.Δ., στο πλαίσιο του ο- να οδοιπορικό με 12 σταθμούς, όπως είπε ο ποίου πραγματοποιήθηκε την Κυριακή το δεύτερο προσυνέδριο του κόμματος στη Μυτιλήνη. Οι διεργα- πρόεδρος των διαδικασιών, στο πλαίσιο του οσίες που εν όψει του Συνεδρίου είναι σε εξέλιξη σε όλη τη χώρα, περιλαμβάνουν επαφές με την κομματι- ποίου τα στελέχη τής Ν.Δ. κή βάση και την κοινωνία, ώστε ο προβληματισμός, οι συναντήθηκαν στο Βόρειο Αιγαίο, συνολικά με 52 προτάσεις και οι αγωνίες τους να αποτελέσουν κυφορείς, 24 στη Λέσβο, ρίαρχο αντικείμενο προς επεξεργασία. Με την εισήγηση του κ. σύμφωνα με πληροφο- πέντε στη Λήμνο, 13 στη Ταυρή, ξεκίνησε το πρωί ρίες ξεπέρασαν τις 10 οι Χίο, επτά στη Σάμο και της Κυριακής, σε απο- παρεμβάσεις που έγιναν τρεις στην Ικαρία. «Αυτό κλειστικά κομματικό α- στη συνέχεια, στη διαδι- το οδοιπορικό γίνεται ακροατήριο, η προσυνε- κασία που ολοκληρώθηκε κούγοντας, όχι λέγοδριακή διαδικασία που λίγο πριν τις 3 το μεση- ντας», σημείωσε ο κ. Ταυρής, σημειώνοντας συνεχίστηκε με την εισή- μέρι. γηση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής και Μετά το Συνέδριο αρχίζει συζήτηση για τον βουλευτή Ηρακλείου, «Καλλικράτη», δήλωσε ο Μ. Κεφαλογιάννης Μανώλη Κεφαλογιάννη. Ακολούθησε ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ, Ανδρέας Παπαμιμίκος, που μίλησε είμαρρος», ο γραμματέας της Πο- κές εκλογές θα αργήσουν, όπως είπε, για τη διασύνδεση του λιτικής Επιτροπής του κόμματος, αφού η παρούσα κυβέρνηση είναι μακόμματος και της νεολαίμέσα σε λίγη ώρα, με τη βοήθεια και κράς πνοής. «Οι εκλογές θα γίνουν ας, και στη συνέχεια οι των ερωτήσεων που έγιναν, ξεδίπλωσε στο τέλος της τετραετίας και πιστεύτοποθετήσεις των Χαράαρκετές πτυχές της τρέχουσας πολιτι- ουμε ακράδαντα ότι η Ν.Δ. θα είναι και λαμπου Αθανασίου, Παύκής θεματολογίας, ξεκινώντας από την πάλι μπροστά», ανέφερε ο κ. Κεφαλολου Βογιατζή και Δημήαναφορά ότι εσκεμμένως οι προσυνε- γιάννης, μιλώντας εκτενώς για την ιτρη Παπαγιαννίδη. Ακοδριακές διαδικασίες άρχισαν απ’ το α- δεολογία του κόμματος και το πάντα λούθησε η ομιλία του νατολικό Αιγαίο (Ρόδο και Μυτιλήνη) επίκαιρο - όπως είπε - όραμα του Κωνπροέδρου τής ΝΟΔΕ Λέαπ’ τον προμαχώνα των συνόρων, ση- σταντίνου Καραμανλή. σβου, Αλέξανδρου Κουματοδοτώντας και τις πρόσφατες εξε- Σ’ ό,τι αφορά στα θέματα της Λέσβου τσαντώνη, που επικελίξεις με την ΑΟΖ και τα αποτελέσμα- και στις επαφές με τους φορείς, ο ντρώθηκε στην ανάγκη να τα των επαφών Σαμαρά - Ερντογάν. γραμματέας του κόμματος στάθηκε αλλάξει η κακώς επικρα«Τα θέματα πολιτικής τα συζητούμε στα αναπτυξιακά ζητήματα, τις συτούσα νοοτροπία κάποιμε τους φορείς, θέλοντας να επικοινω- γκοινωνίες, τον τουρισμό, άσκησε κρινήσουμε με την κοινωνία, ενώ τα κομ- τική για μη εποικοδομητικές αντιπολιων κομματικών στελεχών ματικά ζητήματα με τα στελέχη του τευτικές συμπεριφορές που συχνά πάπου προσδοκούν σε «ακόμματός μας», ανέφερε στη συνέχεια νε πίσω τοπικές υποθέσεις, ενώ δεν νταμοιβή» με θέσεις και ο Μανώλης Κεφαλογιάννης, υπογραμ- παρέλειψε να μιλήσει και για το θέμα διορισμούς, ώστε να στημίζοντας την ανάγκη αλλαγών και στο του «Καλλικράτη». θούν κομματικές οργανώκόμμα και στην κοινωνία. Σύμφωνα με Όπως είπε, μετά τα συνέδρια των κομσεις μόνο εθελοντικής τον ίδιο, ο πρώτος σταθμός όπου θα μάτων θα ανοίξει διάλογος για τις επιπροσφοράς, που όπως εκληθεί η Ν.Δ. να «απολογηθεί» για τη βεβλημένες αλλαγές που χρειάζονται, πεσήμανε θα κάνουν σίστάση της απέναντι στα προβλήματα αναγνωρίζοντας ότι ειδικά στη Λέσβο γουρα πολύ καλύτερη και για τις αλλαγές σε θεσμούς, σε δο- υπάρχει πρόβλημα στο χωροταξικό δουλειά. Μετά μίλησαν οι μές και στο κόμμα, θα είναι οι Ευρωε- του «Καλλικράτη», που πρέπει να απεριφερειακοί σύμβουλοι κλογές τού 2014. Κι αυτό γιατί οι εθνι- ντιμετωπιστεί Στρατής Τζιμής και Θεόδωρος Βαλσαμίδης, ενώ

«Π

Μακράς πνοής η κυβέρνηση «Χ

Ο ΣΥΡΙΖΑ τίμησε το Γιώργο Ζέρβα

Παρουσίαση του βιβλίου του Γιάννη Μπαλάφα

Αφορμή συζήτησης για την Αριστερά τoυ NIKOY MANABH παρουσίαση του βιβλίου του Γιάννη Μπαλάφα «20 χρόνια χρειάστηκαν. Το χρονικό του εγχειHρήματος του Συνασπισμού», πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 29 Μαρτίου στο θεατράκι τού ΦΟΜ, στη Μυτιλήνη. Το γεγονός αποτέλεσε την αφορμή για μια συζήτηση για την Αριστερά και το μέλλον της. Παράλληλα όμως ήταν μια ευκαιρία για να θυμηθούν τα στελέχη και τα μέλη του Συνασπισμού τη γέννηση και την εξέλιξη του κόμματος από τα τέλη της δεκαετίας τού 1980 έως σήμερα που μετεξελίσσεται ο ΣΥΡΙΖΑ σε ενιαίο κόμμα. Στο ξεκίνημα της εκδήλωσης, ο τελευταίος γραμματέας τού ΣΥΝ στη Λέσβο, Παναγιώτης Λαμπρόπουλος, και ο νέος συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής τού ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Κουμλέλλης, απένειμαν τιμητική πλακέτα στο ιστορικό στέλεχος του ΣΥΝ και βετεράνο της Αντίστασης Γιώργο Ζέρβα. Για το βιβλίο του Γιάννη Μπαλάφα, εκτός από το συγγραφέα, μίλησαν το μέλος τής Κ.Ε. τού ΣΥΡΙΖΑΕ.Κ.Μ. και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του κόμματος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς Γιάννης Μπουρνούς, ο πρώην δήμαρχος Μυτιλήνης Στρατής Πάλλης και ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου Θεόδωρος Παραδέλλης. Ο Γιάννης Μπουρνούς αναφέρθηκε στο πώς βίωσε ο ίδιος την εξέλιξη του Συνασπισμού από τα παιδικά του χρόνια μέχρι σήμερα. Ο Στρατής Πάλλης μίλησε για το βιβλίο σα να ήταν ένα ημερολόγιο καταστρώματος στο οποίο καταγράφονται όλα όσα γίνονται στο καράβι. Ο Θεόδωρος Παραδέλλης ανέφερε πως πρόκειται για μια σημαντική συμβολή στην καταγραφή της ιστορίας του Συνασπισμού, χωρίς να πρόκειται για ιστορικό βιβλίο. Επίσης ανέφερε ότι ο συγγραφέας αντιμετωπίζει με αντικειμενικότητα τις απόψεις που συγκρούονταν στο εσωτερικό τού ΣΥΡΙΖΑ κατά καιρούς. Παράλληλα, βέβαια, παρουσιάζει και τη δική του άποψη για τα γεγονότα.

Εκλογές στην ΠΕΑΕΑ ην Κυριακή 7 Απριλίου, στις 10 το πρωί, στο δεύTματοποιηθεί τερο όροφο του Επιμελητηρίου Λέσβου θα πραγη γενική συνέλευση και οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. στο παράρτημα Λέσβου τής ΠΕΑΕΑ.

Εμπρός 3783  

Ημερήσια Εφημερίδα Ν. Λέσβου

Εμπρός 3783  

Ημερήσια Εφημερίδα Ν. Λέσβου

Advertisement