Page 10

10

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010

Αρχή του προεκλογικού αγώνα με παρουσίαση του ψηφοδελτίου Λέσβου του Παύλου Βογιατζή

«Διεκδικούμε ό,τι μας αξίζει» η παρουσίαση του ψηφοδελτίου.

της ΜΑΡΙΝAΣ ΠOΛΛATOY ετά τη Σάμο και τη Λήμνο, ο «Αγώνας για τα νησιά μας» άνοιξε κι επίσημα την προεκλογική περίοδο και στη Λέσβο, με την εκδήλωση παρουσίασης των περισσότερων υποψηφίων που θα πλαισιώσουν το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού. Το παρών στην τελετή έδωσαν και πρόσωπα που έχουν συνδέσει το όνομά τους με τις δύο νομαρχιακές θητείες του Παύλου Βογιατζή, ενώ διακριτική ήταν και η συμμετοχή κομματικών στελεχών της Ν.Δ.. Η παρουσίαση έγινε στο ξενοδο- διεκδικήσεις μας για τον τόπο χείο «Ηλιοτρόπιο», όπου ο νο- μας, το μέλλον μας, τα παιδιά μάρχης Λέσβου και υποψήφιος μας. Με αυτόν τον τρόπο θα πεπεριφερειάρχης Βορείου Αιγαίου τύχουμε η Περιφέρεια Βορείου ξεκίνησε μιλώντας για την πολι- Αιγαίου να λειτουργεί ως μια τοτική του οικογένεια, που δεν εί- πική κυβέρνηση, με παρουσία, ναι άλλη απ’ όλους όσοι χρόνια ρόλο και λόγο στον εθνικό σχετώρα έχουν μοιραστεί μαζί του διασμό, αλλά και στις ευρωπαϊτο όραμα για την ανάπτυξη των κές περιφερειακές πολιτικές που νησιών. σχεδιάζονται», είπε ο επικεφαΕξηγώντας τους στόχους που θέ- λής της παράταξης, για να προτει για την περιφερειακή αρχή, σθέσει, δίνοντας και το στίγμα την οποία και διεκδικεί στις ε- της αυτοδιοικητικής προσπάθεικλογές της 7ης Νοεμβρίου, ο άς του: «Είμαστε εδώ για να δηΠαύλος Βογιατζής ανέφερε ότι μιουργούμε την ατζέντα των θεβασικό ζητούμενο για τα νησιά μάτων, να ιεραρχούμε, να διεκδιείναι η διεκδίκηση ίσων ευκαι- κούμε και να κερδίζουμε. Δε ριών ανάπτυξης με την ηπειρωτι- συμβιβαζόμαστε με τίποτε λιγόκή Ελλάδα. «Ο συνδυασμός μας τερο απ’ ό,τι μας αξίζει.» “Αγώνας για τα νησιά μας” αυτό Ακολούθησε η κατάθεση των αρτο στόχο έχει. Να δυναμώσει τη χών και θέσεων του συνδυαφωνή μας, να δυναμώσει τις σμού, ενώ αμέσως μετά έγινε και

Μ

Παρουσίες Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο βουλευτής και τέως νομαρχιακός σύμβουλος με το συνδυασμό, Σπύρος Γαληνός, όπως και ο τέως βουλευτής Γιάννης Γιαννέλλης. Ακόμη, ήταν παρόντες οι τρεις αντινομάρχες που δε θα μετάσχουν στις περιφερειακές εκλογές, Σταύρος Ψαρρόπουλος, Χάρης Γραμμός και Μαρία Τσουβελεκάκη - Τσιφτσή, τους οποίους και ευχαρίστησε, όπως και όλους τους συνεργάτες του στη νομαρχία, ο Παύλος Βογιατζής. Σε αυτή την κατηγορία ήταν και ο παρών στην εκδήλωση Παναγιώτης Καλλονιάτης, που, θυμίζουμε, θα είναι υποψήφιος με τον Άρη Χατζηκομνηνό. Ακόμη παρέστησαν ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ Λέσβου, Αλέξανδρος Κουτσαντώνης, και στελέχη της Ν.Δ., όπως και ο επιχειρηματίας Γιάννης Παγίδας, οι σύζυγοι των υποψήφιων περιφερειάρχη και αντιπεριφερειάρχη, όπως και αρκετών άλλων υποψηφίων, καθώς και πολλοί φίλοι τους.

Θοδωρος Βαλσαμίδης:

«Συμμετοχή στην προσπάθεια ανάπτυξης» θες, με γραπτή δήλωσή του, ο υποψήφιος Θεόδωρος ΒαλσαμίΧδηςαντιπεριφερειάρχης χαρακτηρίζει ιδιαίτερη τιμή την επιλογή του απ’ τον Παύλο Βογιατζή, τον οποίο κι ευχαριστεί για τη σημαντική αυτή ευκαιρία που του δίνει, προκειμένου «να συνεχίσει να συμβάλλει στην προσπάθεια για την ανάπτυξη του τόπου μας από το μετερίζι της περιφερειακής αυτοδιοίκησης». Στην ίδια δήλωση ο κ. Βαλσαμίδης αναφέρει: «Τα χρόνια που πέρασαν δώσαμε μαζί τη μάχη για τη δρομολόγηση και υλοποίηση μικρών και μεγάλων αναπτυξιακών παρεμβάσεων για τη Λέσβο, τη Λήμνο και τον Άι-Στράτη, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Τα χρόνια που έρχονται, μας δίνεται η ευκαιρία να συνεχίσουμε τον Αγώνα για τα Νησιά μας. Με στόχο την ισόρροπη ανάπτυξη. Με δράσεις και έργα που θα στηρίζουν την ύπαιθρο. Αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των νησιών μας, το μοναδικό φυσικό πλούτο, την πλούσια πολιτιστική παράδοση και κληρονομιά και τα εξαιρετικά τοπικά προϊόντα. Έχοντας πάντα ως κύριο άξονα την ανάπτυξη με επίκεντρο τον άνθρωπο. Στην προσπάθεια αυτή καλούμε όλους τους νησιώτες, πέρα από χρώματα και κόμματα. Αφήνοντας πίσω όλα όσα μας χωρίζουν. Γιατί ο τόπος μας χρειάζεται τη φωνή μας. Αυτή είναι η δύναμή μας.»

Με έμπειρα στελέχη, αλλά και νέα πρόσωπα, το ψηφοδέλτιο Λέσβου

«“Φρέσκια” και ισορροπημένη ομάδα» ε τα καλύτερα λόγια προλόγισε ο κ. Βογιατζής τους συνεργάτες τους, για τους οποίους είχε να πει, για Μ όλους μαζί και ξεχωριστά για τον καθένα, μόνο καλά λόγια. Ευχαριστώντας τους εκ προοιμίου που ανταποκρίθηκαν στο προσκλητήριο δυνάμεων που τους απηύθυνε ο υποψήφιος περιφερειάρχης, τόνισε ότι πρόκειται για «μια νέα, φρέσκια και ανανεωμένη ομάδα, η οποία συνδυάζει την εμπειρία στη διοίκηση, στην τοπική αυτοδιοίκηση, με φρεσκάδα ιδεών και διάθεση για δουλειά. Παράλληλα, όμως, είναι μια ισορροπημένη ομάδα. Με μεγάλη γεωγραφική εκπροσώπηση, με γνώση των προβλημάτων του νησιού μας.». Λέγοντας πως ο «Αγώνας ρος και για χρόνια διετέγια τα νησιά μας» γίνεται λεσε πρόεδρος του Λιμενιακόμα πιο μαζικός, ο κ. κού Ταμείου Λέσβου, για Βογιατζής ανέφερε πως η τον Κώστα Αρώνη, γιατρό, εμπειρία, η εντιμότητα, η προσέθεσε ότι είναι απ’ ειλικρίνεια, η αποτελεσμα- τους νέους νομαρχιακούς τικότητα, το ανοιχτό μυα- συμβούλους, για τη Βασιλό και γενικότερα η ανανέ- λική Αψόκαρδου, εργολήωση, είναι τα χαρακτηρι- πτρια δημόσιων έργων, αστικά που διατρέχουν την νέφερε ότι έχει εργασιακή ομάδα των υποψηφίων, εμπειρία και στην Περιφέπου εκπροσωπούν έναν ι- ρεια, για το Γιώργο Βατή, διαίτερα διευρυμένο κατά- συνταξιούχο δημόσιο υλογο επαγγελματικών κα- πάλληλο, θύμισε την εμπειρία του στη νομαρχιατηγοριών. κή επιτροπή Τουρισμού, Οι υποψήφιοι… αλλά και στην πρωτοβάθΞεκινώντας με τον αντιπε- μια αυτοδιοίκηση, για τον ριφερειάρχη Λέσβου, ο κ. Ταξιάρχη Βέρρο, πολιτικό Βογιατζής ανέφερε ότι ο μηχανικό, επεσήμανε την νυν αντινομάρχης Έργων, πολύχρονη παρουσία του Θεόδωρος Βαλσαμίδης, η- στην πρωτοβάθμια αυτοδιλεκτρολόγος μηχανικός οίκηση, αλλά και τη συμκαι Τεχνολογίας Υπολογι- μετοχή του στην ΑΕΛΚ της στών, είναι χρόνια τώρα οποίας είναι πρόεδρος την στενός συνεργάτης του, ε- τελευταία διετία, για το νώ παρουσιάζοντας τους Νίκο Καλαμποκά, ρπιχειυποψήφιους περιφερεια- ρηματία στο Πλωμάρι, υκούς συμβούλους είπε για πογράμμισε μεταξύ άλλων τον Απόστολο Αλατζά ότι ότι το λάδι που τυποποιεί είναι καθηγητής Φυσικής έχει φέρει διακρίσεις στη Αγωγής και δήμαρχος Πέ- Λέσβο, για την Ευλαλία τρας, για την Πέλλα Αν- Κατσαμάτσα, οικονομολόδριώτου ότι είναι δικηγό- γο απ’ την Άντισσα, σημεί-

«Δύναμη, η φωνή μας»

ωσε ότι εργάζεται στο Ψηφιακό Μουσείο «Γεώργιος Ιακωβίδης», για τον Κώστα Κουνέλη, εκπαιδευτικό απ’ τη Θερμή, μίλησε για την εμπειρία του στην πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση, για τον Ηλία Κουρτζή, προϊστάμενο της Χημικής Υπηρεσίας, θύμισε τις μάχες που χρόνια τώρα έδωσε για την προστασία των καταναλωτών ως πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Ελέγχου Τροφίμων, για το Χρήστο Κουτσοτάσιο, απ’ την Πέτρα, ανέφερε ότι πρόκειται για ένα νεαρό πολύ καλό αρχιτέκτονα, για τη Γιούλη Κουφού, υπάλληλο της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης, ανέφερε πόσο σημαντική δουλειά έχει κάνει με τους γυναικείους συνεταιρισμούς, για την Πόπη Λίβανου, δικηγόρο απ’ τον Ευεργέτουλα, επεσήμανε τη συμμετοχή της στα Συμβούλια Νέων, για το

Μιχάλη Πολυπαθέλλη, υπάλληλο του Νοσοκομείου Μυτιλήνης, στάθηκε στην επιτυχημένη δημαρχιακή του θητεία, για το Στρατή Πολυχρόνη, συνταξιούχο αστυνομικό, επεσήμανε ότι έχει διατελέσει αντιδήμαρχος Μανταμάδου, για τη φίλη εδώ και πολλά χρόνια, όπως την αποκάλεσε, Πόπη Πρωτογεράκη - Γόμου, επιχειρηματία, μίλησε για την άψογη προεδρία της στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, για το Στρατή Τζιμή, καθηγητή και μέχρι πρότινος περιφερειακό διευθυντή Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, έκανε μνεία στις διοικητικές του ικανότητες, ενώ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για το γεγονός ότι δεν τον τοποθέτησε διευθυντή σε σχολείο, για το Στρατή Τσισλάκη, οικοδόμο, εκθείασε την εργατικότητα και τη μαχητικότητά του, για τον

Παναγιώτη Τσουκαρέλλη, κοινωνικό λειτουργό, με καταγωγή απ’ την Αγιάσο, είπε ότι έχει δώσει αγώνες στη μάχη κατά των ναρκωτικών, για την Παναγιώτα Σουλακέλλη - Κέλμαλη, έμπορο, στην Αγιάσο μίλησε για το επιχειρηματικό της μυαλό, σημειώνοντας ότι είναι σύζυγος ενός πολύ καλού του φίλου, για τον Παρασκευά Φραντζέσκο, ασφαλιστή, ανέφερε ότι είναι μαζί πολλά χρόνια, απ’ την εποχή που ήταν ο ίδιος δήμαρχος Γέρας και εκείνος πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ τέλος για το Δημήτρη Χατζηδιάκο, το νεαρότερο του ψηφοδελτίου, φοιτητή Διοίκησης και Οικονομίας που απουσίαζε στις Σέρρες, εξήγησε ότι τον γνώρισε ως πρόεδρο του 15μελούς να διεκδικεί για το σχολείο του κι έκτοτε υπάρχει μια πολύ καλή σχέση αλληλοσεβασμού.

Κλείνοντας, ο κ. Βογιατζής καλωσόρισε και επίσημα στο συνδυασμό τους παλιούς και νέους συνεργάτες του, στους οποίους και ευχήθηκε καλό αγώνα και καλή επιτυχία. Δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τους παλιούς του συνεργάτες, οι οποίοι για προσωπικούς λόγους δε θα βρίσκονται στο ψηφοδέλτιο, μνημονεύοντας και όσους ήταν εκεί, ενώ κάλεσε όλη την παράταξη να αγωνιστεί «ενωμένα, με αλληλεγγύη, με τόλμη, με περηφάνεια, με αυτοπεποίθηση, με ψυχή και να κερδίσουμε». «Εμείς είπαμε και λέμε μόνο αλήθειες. Επιλέγουμε να είμαστε χρήσιμοι και όχι αρεστοί. Επιλέγουμε το δρόμο της σοβαρότητας και της υπευθυνότητας», υπογράμμισε ο επικεφαλής του συνδυασμού, τονίζοντας την ανάγκη «να δώσουμε τη μάχη, όπως πάντα, με επιχειρήματα, με ιδέες, με κουλτούρα διαλόγου, με συναινετικό κλίμα και πνεύμα, με διάθεση συνεννόησης, αλλά πάνω απ’ όλα με πολιτικό πολιτισμό». «Η φωνή μας είναι η δύναμή μας», είπε καταλήγοντας ο Παύλος Βογιατζής, ξεκινώντας κι επίσημα την προεκλογική του πορεία στη Λέσβο.

Εμπρός 3170  

Ημερήσια Εφημερίδα Ν. Λέσβου

Εμπρός 3170  

Ημερήσια Εφημερίδα Ν. Λέσβου

Advertisement