Page 1

East Midlands News

|

Free Monthly Newspaper

|

www.empp.co.uk

|

July-August 2017

|

No 123-124

Nowy status imigracyjny dla obywateli UE Koniec form na ‘residency permit’ Obywatele państw Unii Europejskiej będą musieli składać wniosek o ‘settled status’, ogłosiła premier UK Theresa May na rozpoczęcie negocjacji w sprawie Brexitu. Będą musieli także wpisać się na specjalny rejestr identyfikacyjny.

J

uż wiadomo, że rząd Theresy May wprowadzi dla Europejczyków mieszkających w UK nową kategorię pobytową – ‘settled status’ – czyli status osoby osiadłej. Podobnie jak w przypadku statusu stałej rezydencji, czyli ‘permanent residency’, osoba musi udokumentować pięcioletni pobyt w UK, poparty poświadczeniem niezależności finansowej. Szacuje się, że obecnie w UK mieszka 3 miliony obywateli UE. W dniu Brexitu Home Office, odpowiednik polskiego MSW, założy, że wszyscy obywatele UE, mieszkający w Wielkiej Brytanii, mają ogólne, tymczasowe prawo pobytu w UK i otrzymają okres do dwóch lat, aby złożyć wniosek o ‘settled status’, czyli status osoby osiadłej. Wnioskodawcy uzyskają najprawdopodobniej kartę tożsamości – ‘ID card’ – która potwierdzi status osoby osiadłej, a ich dane zostaną wpisane do rejestru Home Office. Możliwe jednak, że nie będzie kart tożsamości i że system ograniczy się jedynie do wpisywania osób z nowym statusem do bazy danych brytyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Rządowe źródła podają, że na składanie wniosków zostanie utworzony nowy, łatwy do obsługi system online. System ten wykorzysta dane o wypłatach oraz

innych źródłach dochodu, które znajdują się w posiadaniu HMRC, a także inne oficjalne dane, które mogą potwierdzić ciągłość pięcioletniego pobytu oraz dochodu. Osoby wnioskujące będą musiały przedstawić swój paszport oraz złożyć odcisk biometryczny (np. palców). Nowy system na pewno będzie dużym wyzwaniem dla Home Office, będzie to system cyfrowy, bez form papierowych. Nie będzie wykorzystywał obecnej 85stronicowej formy na ‘permanent residency’. Opłata wyniesie około 65 funtów, więc tyle samo, co obecna za wniosek o stałą rezydencję.

Osoby, które posiadają ‘permanent residecny’ w Wielkiej Brytanii, muszą złożyć podanie na nowo. W ich przypadku proces wnioskowania zostanie uproszczony. Osoby, które już posiadają stałą rezydencję, czyli złożyły wniosek i otrzymały ‘permanent residency’, będą musiały złożyć podanie ponownie, aczkolwiek, w ich przypadku proces będzie bardzo uproszczony. Szacuje się, że takich osób jest ponad 150 tysięcy. Ograniczona też zostanie wymagana ewidencja.

ciąg dalszy na str. 7

Fot. Jay Allen

Beata Polanowska

Od lewej Theresa May oraz Jean-Claude Juncker

Wielka wystawa w wielkim namiocie Prace plastyczne uczniów 35 szkół z Nottingham wypełniły „Nottingham Big Tent”, który stanął na miejskim rynku 19 czerwca. Cel: pokazać różnorodność miasta i promować wzajemne zrozumienie i szacunek wśród wszystkich grup zamieszkujących Nottingham. Namiot wypełniony kolorowymi obrazkami zachęcał odwiedzających do spojrzenia dziecięcym okiem na współczesne, wielokulturowe Nottingham.

Nie mogło zabraknąć polskiego akcentu – na jednym z obrazków widzimy ‘Polish Centre’ oraz nasze barwy narodowe. Radny Sam Webster odpowiedzialny w radzie miasta za edukację powiedział: „Promowanie różnorodności i harmonii społecznej nigdy nie było bardziej odpowiednie niż obecnie i mam nadzieję, że wiele osób skorzystało z okazji, aby zobaczyć jak tę różnorodność odbierają dzieci.” n DR

Fragment pracy przedstawiający polską społeczność

Fot. Nottingham City Council

W tym wydaniu: Wiadomości regionalne

str.2-4

Lincolnshire Polish Society

str.5

Bilans powyborczy - podsumowanie

str.6

Rozpoznać przemoc domową

str.9

Wydarzenia nie do przegapienia

str.12-13


2

East Midlands po Polsku

I już lato. Wszelkie smutki należy teraz powciskać w najciemniejsze kąty i cieszyć się każdą chwilą słonecznej pogody. W tym roku mamy się czym cieszyć. W zazwyczaj deszczowej Anglii tym razem pogoda jest ładniejsza niż w Polsce. Aż trudno uwierzyć. Podczas mojego długoletniego pobytu w Wielkiej Brytanii przeżyłam kilka gorących sezonów wakacyjnych, ale jeszcze nigdy się nie zdarzyło, żeby tutaj było cieplej niż w Polsce. Gorąco jest także na scenie politycznej Wielkiej Brytanii. Po nieudanych wyborach Theresa May utrzymuje się na pozycji premiera UK ku zaskoczeniu wielu komentatorów. Musiała pozwolić odejść swoim kontrowersyjnym doradcom, przyjąć postawę ugodową, pozwalającą na realizację wizji politycznej odzwierciedlającej szersze grono posłów Tory. Musi także poradzić sobie z politykami partii DUP z Irlandii Północnej, reprezentującej – niektórzy twierdzą – poglądy, które pasują bardziej do średniowiecza niż Brytanii XXI wieku. Negocjacje w sprawie Brexitu rozpoczęły się tuż po sfinalizowaniu wyników wyborów. Jedną z pierwszych spraw na agendzie było określenie przyszłego statusu obywateli UE. Propozycja Theresy May spotkała się z ostrą krytyką Europosłów, którzy w 2019r. będą głosować nad ostatecznym kształtem rozwodu Wielkiej Brytanii z Unią. Brytyjczycy bronią się, tłumacząc, że jednym z głównych powodów, dla których opuszczają UE jest kwestia imigracyjna. Rząd brytyjski chce przejąć kontrolę nad tym, ile osób wjeżdża do UK oraz kim one są. Nie będzie zatem chętnych do tego, żeby pozwolić obywatelom Unii na sprowadzanie członków rodziny bez ograniczeń. Sami Brytyjczycy nie posiadają takiego prawa. Kolejna kwestia to usunięcie jurysdykcyjnej zależności od Trybunału Europejskiego. Obywatele UK po Brexicie będą podlegać brytyjskiemu wymiarowi sprawiedliwości. Imigranci, którzy pozostaną w UK nie mogą mieć więcej przywilei niż Brytyjczycy, konkludują komentatorzy. Kwestia udziału w wyborach lokalnych może być łatwiejsza do przenegocjowania. Według informacji rządowych, decyzja w tej sprawie nie została jeszcze podjęta. Możliwe, że Brytyjczycy orzekną, że przyznanie prawa do głosowania posiadaczom imigracyjnego ‘settled status’ nie będzie stanowić zagrożenia dla suwerenności ich państwa.

No 123-124 | July-August 2017

Derby

Będzie bardziej zielono

D

obra wiadomość dla mieszkańców Derby – rada miasta planuje przeznaczyć 318 tys. funtów na inwe-

stycje związane z rozwojem obszarów zielonych. Gruntownej reorganizacji mają być poddane lokalne parki, place zabaw, ścieżki rowerowe, łąki oraz stawy. Projekty inwestycyjne dotyczą głównie terenów Littleover oraz Blagreaves. W mieście ma powstać ścieżka rowerowa łącząca Oaklands Avenue i Millenium Park. Wokół Heatherton Pond postawione zostaną nowe ławki, powstaną też kolejne miejsca umożliwiające wędkowanie oraz nowy parking.

W planach jest także rozbudowa placu zabaw dla starszych dzieci przy Havenbaulk oraz utworzenie w Sunnydale Park play areny, z której będą mogli korzystać najmłodsi mieszkańcy. Wszystkie projekty, których dotyczy inwestycja, zostały poddane publicznym konsultacjom i zostały zaaprobowane przez miejskich radnych. Raport opublikowany przez urząd miasta nie podaje terminarzu inwestycji. n DR

Nottingham

O polskiej historii w szkole Albany Junior „A co się stało z pani rodziną, kiedy Pani przyjechała do Anglii, czy została na Syberii? Czy dojechała potem do Pani?” „Czy leciała Pani Lancasterem?” „Czy doświadczyła Pani nalotów? Czy musieliście robić nocne zaciemnienia?” Są to przykłady pytań, jakie uczniowie klasy piątej szkoły Albany Junior w Stapleford zadawali p. Wandzie Szuwalskiej, byłej lotniczce z Dywizjonu 300. P. Wanda odwiedziła szkołę Albany Primary 7 czerwca na zaproszenie dyrektora Craiga Robertsona, który zainteresował się kampanią, o wprowadzenie elementów reprezentujących polską kulturę do brytyjskich szkół. Wcześniej dyrektor szkoły przyjechał do biura SPS na przedyskutowanie inicjatyw, które nasza organizacja

wiele) nałożyła na siebie, lub – tłumacząc dzieciom dlaczego wybrała lotnictwo – z uśmiechem wyjaśniła, że po prostu niebieski mundur lotniczy jest bardziej twarzowy niż mundur w kolorze khaki. Dzieci razem z nauczycielami zaabsorbowane słuchały wojennych wspomnień. Kiedy zadzwonił dzwonek na przerwę, niechętnie wstały ze swoich miejsc, żeby wyjść z klasy. P. Wanda wtedy wreszcie usiadła, by odpocząć. Mimo podeszłego wieku – w tym roku obcho-

Fot. Beata Polanowska

Drodzy Czytelnicy

|

W tym wydaniu wprowadzamy rubrykę ‘Dzieci Piszą’. Zapraszamy rodziców, polskie szkoły i nauczycieli do nadsyłania prac pociech lub uczniów. Myślę, że w naszym regionie East Midlands mieszka wielu małych, utalentowanych pisarzy, którzy nie tylko mogą pochwalić się dobrą polszczyzną ale i lekkością póra. Rubryka ta może nam wszystkim pomóc zachęcać młodszą generację Polonii do pielęgnowania języka rodziców W obecnym wydaniu zachęcamy do lektury tekstów podsumowujących wybory w UK oraz powyborcze i imigracyjne propozycje rządu Theresy May. Zamieszczamy artykuły doradcze o przemocy domowej – temacie tabu dla wielu Polaków, o pomocy dla opiekunów, podajemy propozycje na letnie wypady oraz radzimy, jak planować wypoczynek oszczędnie, zamieszczamy szeroki wybór tekstów o wydarzeniach w regionie, o letnich piknikach oraz o naszym programie ‘Towards Work’, który wspiera – także finansowo – osoby chętne do znalezienia i podjęcia pracy. Zapraszamy do lektury podwójnego lipcowo-sierpniowego wydania EMpP. Kolejne wydanie ukaże się we wrześniu.

Beata Polanowska

The Signpost to Polish Success

East Midlands po Polsku Tennyson, Unit B, Forest Road West, Nottingham NG7 4EP 0115 97 81 396 info.empp@empp.co.uk www.empp.co.uk

Pani Wanda Szuwalska podczas spotkania z uczniami

może wspólnie ze szkołą zrealizować. W poprzednich wydaniach EMpP pisaliśmy o akademii poświęconej polskim tradycjom wielkanocnym, które w szkole Albany zaprezentowali pracownicy SPS. Lekcja historii przeprowadzona przez p. Wandę była kontynuacją kampanii o prezentację polskiej kultury w szkołach brytyjskich. P. Wanda mówiła o swoich losach wojennych ciekawie i dynamicznie, często przeplatając opowieść humorystycznymi dygresjami – a to o tym, że podczas rejsu do Anglii bała się, że Niemcy storpedują jej statek, więc wszystkie ubrania, które miała (a było ich bardzo nie-

EDITOR-IN-CHIEF: Dr Beata Polanowska, editor@empp.co.uk, tel. 0115 97 00 442. CONTENTS: Agata Frączyk (towardswork@empp.co.uk)

Agnieszka Kloc (agnieszka.kloc@empp.co.uk), Dorota Radzikowska (dorota.radzikowska@empp.co.uk, Piotr Domański (piotr.domanski@empp.co.uk), Zofia Barroux, Ewa Błachewicz, Peter Brown, Joanna Feliszek, Beata Gorzkiewicz, Laura Heinz, Małgorzata Kaczorowska, Danuta Kantyka, Damian Law, Krzysztof Michalczak, Dariusz Misiołek, Bogusława Motylska, Teresa Nowicka, Marcin Orlecki, Monika Savage, Sebastian Sęk, Edyta Szromnik,Karolina Tomalik, Małgorzata Twarowska, Marianna Wielgosz, Anna Zawisza, Barbara Żurawel ADVERTISING: Piotr Domański (adverts@empp.co.uk) tel. 0115 97 81 396

dziła 94. urodziny – prowadziła lekcję na stojąco. Po wyjściu ze szkoły stwierdziła: „Cieszę się, że mogłam opowiedzieć uczniom o naszych losach, wyjaśnić, jak to się stało, że się tu znaleźliśmy, opowiedzieć o naszej tułaczce z Sybiru i o roli, jaką Polacy odegrali w zakończonych zwycięstwem walkach sił alianckich w czasie II Wojny Światowej”. A ja czym prędzej podziękowałam p. Wandzie, która nie przestaje działać na rzecz dobra społecznego, szerząc wiedzę o pozytywnej roli polskiej społeczności w tworzeniu historii Wielkiej Brytanii. n BP

BI UR O TH E SI GN P OST TO P OL I SH SUC CES S: P OR AD Y I I N F OR M ACJE

Agnieszka Kloc info.sps@empp.co.uk, tel. 0115 97 00 446 W OLON TAR IAT

Dorota Radzikowska volunteering@empp.co.uk Czynne: poniedziałek - czwartek

East Midlands po Polsku jest miesięcznikiem wydawanym przez organizację charytatywną na rzecz nowoprzybyłych Polaków

The Signpost to Polish Success Wszelkie prawa zastrzeżone. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania, redagowania oraz publikowania na łamach nadesłanych materiałów. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych.


www.empp.co.uk | info.empp@empp.co.uk

3

Sąd skazał Polaka „Współczesne niewolnictwo to jedno z najgorszych przestępstw, tym niebezpieczniejsze, że jest na pierwszy rzut oka niewidoczne” – powiedziała Claire Reilly z Nottinghamshire Police w komentarzu do postępowania w sprawie 43-letniego Szymona Brzezińskiego. W Nottingham Crown Court odbyła się rozprawa, w której Polak został oskarżony o zmuszanie do niewolniczej pracy dwóch rodaków. Sąd wymierzył mu karę 8 lat pozbawienia wolności. Sprawa sięga aż 2006r., kiedy pierwsza z ofiar przyjechała na Wyspy wraz z rodziną Szymona Brzezińskiego. W ciągu następnych kilku lat Brzeziński wyłudził od mężczyzny ponad 100 tys. funtów. Jak to możliwe? Wynagrodzenie za pracę na pełen etat trafiało na konto bankowe, do którego dostęp miał tylko Brzeziński, a ofiara otrzymywała nie więcej niż 30 funtów tygo-

dniowo... Kolejna ofiara została zachęcona do przyjazdu na Wyspy w 2011r. Druga ofiara po przyjeździe dowiedziała się, że musi zapłacić 2 tys. funtów za pomoc w znalezieniu pracy. Dług miał być spłacony. Mężczyzna z 480 funtów jakie zarabiał otrzymywał ok. 20 funtów. Brzeziński tłumaczył to utrzymaniem – koniecznością płacenia za mieszkanie, żywność i rachunki za media w domu w Old Basford w Nottingham. W trakcie dochodzenia funkcjonariusze policji ustalili, że Brzeziński wybudował w Polsce ogromny dom, był właścicielem czterech nieruchomości w Nottingham i posiadał co najmniej pięć samochodów, choć przez ostatnie pięć lat nie wykazywał dochodu. Polacy pracowali w Sports Direct w Shirebrook oraz na farmie w Redhill (Nottinghamshire).

Cała sprawa wyszła na jaw dopiero, kiedy nieuczciwy Polak opowiedział o procederze jednemu ze swoich znajomych. Przed sądem w Nottingham Szymon Brzeziński przyznał się do czterech zarzucanych mu czynów, wyrok w sprawie zapadł 15 czerwca. n DR

Staffordshire

Fot. Beata Polanowska

Brytyjskie Arboretum Narodowe Osiem lat temu w Brytyjskim Arboretum Narodowym (National Memorial Arboretum) w Alrewas (hrabstwo Staffordshire), w obecności członków rodziny królewskiej uroczyście odsłonięto wzniesiony nakładem 300 tys. funtów pomnik upamiętniający wkład Polaków i Polskich Sił Zbrojnych w II Wojnę Światową. Od tego czasu co roku w Alrewas odbywają się uroczystości, na które zapraszani są wszyscy, którzy chcą oddać hołd Polakom poległym podczas II Wojny Światowej. Uroczystości gromadzą kombatantów i ich rodziny, przedstawicieli władz lokalnych, konsularnych oraz Polonię. Odlany w Poznaniu, 6-metrowy pomnik jest dziełem mieszkającego w Paryżu architekta i rzeźbiarza Roberta Sobocińskiego. Przedstawia cztery polskie postacie: lotnika dywizjonu 303, marynarza - uczestnika bitwy o Atlantyk, łączniczkę z Powstania Warszawskiego oraz żołnierza spod Monte Cassino. Pomnik jest centralnym punktem 18-metrowego granitowego kręgu. Na jego obwodzie znajdują się tablice przypominające pola bitew, w których walczyli Polacy. Wśród nich jest tablica upamiętniająca zamordowanych w Katyniu, Charkowie i Miednoje. Brytyjskie Arboretum Narodowe to odwiedzane przez ok. 5 tys. osób rocznie miejsce pamięci o poległych w konfliktach w XX w. Znaj-

East Midlands

Jak głosowali mieszkańcy East Midlands? W całym East Midlands do rozdysponowania było 45 miejsc dla reprezentantów poszczególnych regionów w Westminsterze. W kilku obszarach wyborczych nastąpiły zmiany: Derby North reprezentować będzie poseł Partii Pracy (wcześniej był to reprezentant Partii Konserwatywnej).

Pomnik upamiętniający Polaków i Polskie Siły Zbrojne duje się tam pomnik brytyjskich sił zbrojnych (Armed Forced Memorial) z nazwiskami 48 tys. osób, które zginęły w II Wojnie Światowej oraz ok. 130 innych pomników wojennych.

Tegoroczne polskie uroczystości w Arboretum odbędą się w sobotę 26 sierpnia o godz. 14.00. n DR

W Derbyshire North East najwięcej głosów uzyskał konserwatysta, na rzecz posła Partii Pracy, który reprezentował region w poprzedniej kadencji. Także w regionie High Peak nastąpiło przetasowanie, poseł partii Tory uzyskał o 2,3 tys. głosów mniej niż zwycięski kandydat Laburzystów.

Mieszkańcy Lincoln najwięcej głosów oddali na posła Partii Pracy, dotychczasowy reprezentant regionu z partii Tory uzyskał o 1,5 tys. głosów mniej. Także w Mansfield nastąpiła zmiana – reprezentujący miasto w poprzedniej kadencji poseł z Partii Pracy przegrał o niespełna tysiąc głosów na rzecz konserwatysty. W pozostałych regionach nie nastąpiły zmiany. W całym East Midlands posłowie Partii Konserwatywnej uzyskali 32 mandaty, a Laburzyści 14. W całym kraju frekwencja wyborcza wyniosła 68,7%. n DR


4

East Midlands po Polsku

|

No 123-124 | July-August 2017

Nasz wspólny wysiłek

Kamila Sroczyńska W ostatnią niedzielę czerwca przy kościele St. Joseph`s w Shirebrook odbył się Piknik Familijno-Parafialny, zorganizowany przez Polish Committee i Polish Community Association w Shirebrook. Sponsorami byli Bolsover Community Safety Partnership oraz Unite the Union. Tego dnia dopisała zarówno pogoda jak i frekwencja. W imprezie wzięło udział ok. 200 osób – mieszkańców Shirebrook i okolic. Co działo się na naszym pikniku? Oj, działo się i to wiele – boisko szkolne za kościołem zamieniło się w kolorową arenę różnego rodzaju gier i zabaw, którym towarzyszyła muzyka. Najmłodsze dzieci, których na pikniku nie brakowało, ustawiały się w kolejce do malowania twarzy, mogły również poszaleć na dmuchanych zamkach. Na nudę nie mogły narzekać również starsze dzieci – atrakcją był pokaz grupy OzBox – Łukasz Gazda i Patryk Szmidt przekazali kilka wskazówek jak skutecznie i profesjonalnie przeprowadzić trening boxing fitness, a

przy tym znakomicie się bawić. Można także było uczestniczyć w treningu piłki nożnej, który przeprowadził Dimitar Yotov ze szkółki piłkarskiej FC ALBION SPORT. Kolejną atrakcją dla wszystkich uczestników pikniku była Zumba, prowadzona przez Joannę Such. Nie zabrakło dobrego jedzenia – były kiełbaski, kaszanka, hamburgery z grilla, przekąski, ciasto i lody oraz napoje. Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele związków zawodowych oraz reprezentantka z organizacji EEN Center. Dziękujemy wszystkim, którzy przybyli, a zwłaszcza tym, którzy aktywnie włączyli się w przygotowanie imprezy i w samą zabawę. Mam nadzieję, że spotkamy się znowu w przyszłym roku. Zapraszamy na nasz profil na Facebooku: Polish Community Association in Shirebrook, tam pełna fotorelacja i filmy z naszego pikniku. n

Od godziny 12.00 ruszyły kolorowe stoiska z przepysznymi ciastami, grillem. Na placu pojawił się zamek dmuchany dla najmłodszych, a dla miłośników piłki nożnej zostało przygotowane stanowisko strzelania rzutów karnych. Nie zabrakło konkursów sprawnościowych, muzycznych, malowania twarzy i okazji do wygrania ciekawych nagród. Podczas pikniku czas umilał zespół muzyczny, śpiewając polskie przeboje oraz swoimi umiejetnościami zaprezentowała się szkoła tańca Next Dance.

Fot. Archiwa szkoły

Rodzinny Piknik

Na niedzielne popołudnie 9 lipca pogoda zaplanowana była już od dawna, bo przygotowania do Pikniku Rodzinnego obiecywały, że będzie to wspaniały dzień dla uczniów, nauczycieli i rodziców polskiej szkoły im. św. Jana Kantego. I tak też było.

Była też okazja, jak na każdym pikniku, do zjedzenia kiełbaski oraz mięska z grilla. A ten piękny dzień udał się dlatego, że wszyscy, a więc rodzice z dziećmi i nauczycielami byli gospodarzami uroczystości. W organizacji wspomogła nas Polska Parafia w Nottingham. Cały czas dopisywała nam niezła pogoda, wilczy apetyt, dobry humor i atmosfera świetnej zabawy! Chwile licznych, piknikowych przyjemności i rekreacji upłynęły nam szybko, ale przyniosły radość oraz poczucie, że w naszej szkole dzieci, rodzice, nauczyciele lubią i umieją zarówno wspólnie pracować, jak i bawić się. Dziękujemy wszystkim za wyjątkowy dzień. n

Fot. Archiwa szkoły

Fot. Marta Polczyk

Agnieszka Wenda

Towards Work – same plusy O programie Work Coach pisaliśmy już w poprzednich numerach. Teraz chcielibyśmy przybliżyć, jak wygląda współpraca przed i w trakcie uczestnictwa w programie. Agata Frączyk

I

nicjatywą programu jest przede wszystkim stworzenie możliwości wszystkim tym, którzy potrzebują pomocy w znalezieniu się ponownie na rynku pracy. Poprzez te możliwości mam na myśli opłacenie kursów i szkoleń (np. lekcje angielskiego, kurs na wózki widłowe, wyrobienie karty CSCS itp.). Jeśli zostałeś zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną, a nie stać cię na zakup eleganckiej odzieży, która pomaga w dobrym zaprezentowaniu swojej osoby – również możemy pokryć jej koszt. Tak samo z ubraniami do pracy, w wielu zakładach pracodawca nie zapewnia odzieży ochronnej, której zakup może być dla ciebie kłopotliwy. Jeśli podczas uczestnitwa w programie znajdziesz zatrudnienie, przez

pierwsze miesiące możemy wspierać cię finansowo, opłacając koszty dojazdów do pracy czy opieki nad dziećmi. Problem z plecami sprawia, że ciężko znaleźć ci zatrudnienie? Jeśli sądzisz, że rehabilitacja byłaby dla ciebie dobrym rozwiązaniem – zgłoś się do nas, a opłacimy ci rekonwalescencję, która pozwoli ci aktywnie poszukiwać pracy. Przykładów, na jakich płaszczyznach możemy ci pomóc, można mnożyć. Jednak najlepiej jest przekonać się samemu. Chcieć to móc Nie od dziś wiadomo, że aby zmienić coś w swoim życiu należy przede wszystkim chcieć. I jest to pierwszy krok, który musisz podjąć – realna chęć zmian. Jednak aby zakwalifikować się do programu, na-

leży spełniać pewne warunki. Podstawowym wymogiem jest bycie osobą niepracującą lub ekonomicznie nieaktywną, pragnącą zmienić ten stan rzeczy. Jeśli oczekujesz tych zmian w swoim życiu, jednak nie jesteś pewny, czy posiadasz odpowiednią dokumentację – chwyć za telefon i umów się na spotkanie z Work Coachem, który wyjaśni ci wszystko osobiście. Podczas pierwszego umówionego spotkania, odbędziesz z Work Coachem rozmowę na temat twojego dotychczasowego doświadczenia zawodowego oraz problemów, z którymi borykasz się, by znaleźć zatrudnienie. Ustalicie również wstępny plan, jakie korzyści możesz osiągnąć dzięki programowi. Jak już zostało wspomniane, będzie potrzebne wypełnienie wniosku o zakwalifikowanie się do programu,

wykonanie kserokopii twojej dokumentacji oraz złożenie kilku podpisów. Po zerbaniu potrzebnych informacji, Work Coach musi zeskanować wszystkie dokumenty i wprowadzić twoją kandydaturę do systemu. Gdy przejdziesz pomyślnie proces walidacji, można rozpocząć współpracę. Plan działania Trener umawia się z tobą na kolejne spotkanie. Istotnym jest, że od tego momentu wszystkie działania są finansowane z budżetu organizacji. Co to oznacza w praktyce? Na przykład, jeśli na spotkanie potrzebujesz dojechać – koszt biletu zostanie tobie zwrócony. Nie czujesz się dobrze w biurowym środowisku i wolisz spotkać się np. w kawiarni? Żaden problem – tu również nie poniesiesz kosztów.Tutaj tak na-

prawdę zaczyna się dopiero cała współpraca, gdyż na takim kolejnym spotkaniu ustalicie priorytety. Wspólnie z Work Coachem wyznaczycie cele oraz całą drogę, jaką chcecie razem przebyć. Wszystko, czego będziesz potrzebować do osiągnięcia osobistego sukcesu, zrobicie razem. W żadnym momencie współpracy nie będziesz musiał działać na własną rękę – chyba, że będziesz tego chciał. Work Coach będzie pracował z tobą na kolejnych, ustalonych spotkaniach, byś osiągnął założone cele. Korzyści płynących z uczestnictwa w programie jest wiele. Zatem jeśli jesteś osobą bezrobotną i nadal zastanawiasz co mógłbyś zrobić, by to zmienić – zgłoś się do nas i daj sobie pomóc. n


5

www.empp.co.uk | info.empp@empp.co.uk

Misja: integracja

REKLAMA

...czyli grupa Polonijna z Lincoln Lincolnshire Polish Society (LPS) to działająca od 2014r. oficjalna grupa Polaków oraz wschodnioeuropejczyków mieszkających w Lincoln i okolicach. Pracujemy nad integrowaniem się mniejszości narodowych, promujemy równość i różnorodność, współpracę, wielokulturowość i edukację.

W ramach naszej działalności organizujemy imprezy i wydarzenia okolicznościowe dla społeczności mniejszościowej w Lincoln, na które samodzielnie zdobywamy fundusze. Współpracujemy z innymi organizacjami oraz lokalnymi władzami w celupromowania i kultywowania polskiej tradycji, zwyczajów i kultury w społeczności brytyjskiej. Naszą ambicją jest samodoskonalenie i poszerzanie horyzontów – własnych oraz osób zaangażowanych w naszą działaność i aktywności przez nas podejmowane.

w przebraniach. Nie obyło się bez wróżek, księżniczek, piratów i Króla Lula. Na warsztatach kulinarnych „Gotuj z dzieckiem” uczestnicy mogli sami wykonać czekoladowe przysmaki, zapiekanki, czekoladowy makaron, muffinki i wiele innych smakołyków. W ramach swojej działalności LPS prowadzi również „Małą Bibliotekę”, w której można znaleźć ponad 400 tytułów dla dzieci i dorosłych. Grupa regularnie współpracuje z innym organizacjami oraz uczestni-

Prezentacja polskich elementów ludowych Promujemy wszechstronną edukację – w tym celu organizujemy warsztaty i zajęcia dla lokalnej społeczności. Oferta kulturalno-edukacyjna Początkowo działalność LPS skupiona była przede wszystkim na wspieraniu rodzin poprzez organizowanie warsztatów związanych z polską literaturą dziecięco-młodzieżową. Warsztaty pt. „Chodź, pomaluj mój świat” były serią kreatywnych, kolorowych spotkań, które umożliwiły m. in. lepsze zrozumienie społeczności zamieszkałej w Lincolnshire. Warsztaty cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem i z tego powodu grupa zdecydowała się na organizowanie warsztatów kulinarnych dla dzieci oraz corocznych balów karnawałowych dla całych rodzin, które cieszą się dużą popularnością. W styczniowym balu karnawałowym pt. „Kraina Bajek” udział wzięło ponad 40 rodzin. Dzieci i rodzicie mieli szansę na naukę sztuczek cyrkowych pod okiem Szkoły Cyrkowej i jak co roku wszyscy uczestnicy przybyli

czy w imprezach mających na celu promowanie naszej działalności oraz wspieranie innych grup i organizacji. W ciągu ostatnich dwóch lat braliśmy udział w konsultacjach i badaniach w zakresie m. in. zdrowia, bezpieczeństwa, pomocy w sprawach socjalnych oraz prawnych. W czasie naszej pracy zauważaliśmy brak propozycji skierowanych dla osób dorosłych, które z różnych powodów nie biorą czynnego udziału w życiu społecznym, które często jest spowodowane nieznajomością języka oraz długimi godzinami pracy. W grudniu 2015r. zorganizowaliśmy „PRL-disco party”, w czasie którego bawiliśmy się przy muzyce lat 70 i 80. Staramy się organizować podobne imprezy przynajmniej raz do roku. Tegoroczna działalność Rok 2017 od początku jest dla nas pracowity. W styczniu, jak co roku, odbył się wspomniany bal karnawałowy, a niedługo po balu warsztaty pt. „Podróż dookoła świata’’, w czasie których dzieci wraz z rodzicami podróżowały na mapie i po-

znawały kontynenty, kraje i różne kultury, i zwyczaje. Okres przedświąteczny rozpoczęliśmy warsztatami „SUSHI”, w czasie których Sushi Chef pokazał wszystkim uczestnikom techniki przygotowywania różnych rodzajów tej japońskiej potrawy. Warsztaty dały możliwość poznania nowych ludzi oraz skosztowania samodzielnie wykonanego sushi. W kwietniu, jak co roku, zorganizowaliśmy warsztaty wielkanocne. Tym razem zaprosiliśmy ilustratorkę ‘AGA Illustration’, która pokazała, jak samodzielnie wykonać koszulki z motywem wielkanoc-

Fot. Painted by light

Lincolnshire Polish Society

nym lub wiosennym. Nie zabrakło również możliwości wykonania naszych tradycyjnych świątecznych ozdób, takich jak pisanki, kurczaczki czy palmy. Maj był miesiącem, w którym Polonia w Anglii po raz pierwszy zorganizowała Polish Heritage Day, w którym i my wzięliśmy udział. Nie zabrakło zabaw dla dzieci, tradycyjnych wycinanek ludowych, polskich smakołyków oraz wystawy prezentującej bogactwo i różnorodność polskiego krajobrazu, kuchni i tradycji. Już od września ruszamy z nową inicjatywą zatytułowaną „Klub za rogiem”, która ma na celu pomoc w integracji oraz ma być miejscem relaksu, poznania nowych ludzi albo spotkania się ze znajomymi. Chcesz wiedzieć wiecej? Skontaktuj się z LPS wysyłając email na adres lps@lpslincs.org, odwiedzając stronę internetową www.lpslincs.org lub za pośrednictwem profilu Facebook: Lincolnshire Polish Society-LPS. n

Jak co roku na czas wakacji, Kafejka Językowa - Language Café zawiesza działalność. Zapraszamy na wtorkowe spotkania od września. Mamy nadzieję, że nowy sezon rozpoczniemy wypoczęci, pełni energii i... nowych pomysłów! Kontakt: Dorota 0115 9781396, dorota.radzikowska@empp.co.uk


6

East Midlands po Polsku

|

No 123-124 | July-August 2017

Większa niepewność Dorota Radzikowska

W

iele się wydarzyło w ostatnim miesiącu. Przedterminowe wybory miały przynieść stabilizację i dać silny mandat Theresie May w rozmowach z Brukselą. Zamiast tego wykreowały polityczny chaos i to w najgorszym możliwym momencie, gdyż wyzwania są olbrzymie, stawki wysokie, a przyszłość niepewna. Powyborczy pejzaż Nikt nie wygrał tych przyspieszonych wyborów, ale wiadomo, kto je przegrał. Theresa May według komentatorów chciała otrzymać od Brytyjczyków potwierdzenie swojej wizji Brexitu i przyzwolenie na kolejne pięć lat na Downing Street. Nie osiągnęła żadnego z tych celów. Dodatkowo wzmocniła opozycję, utraciła mandat społeczny do sprawowania urzędu premiera i straciła swoją pozycję w Partii Konserwatywnej. I choć w teorii niewiele się zmieniło – Theresa May nadal pozostaje premierem – to jednak w praktyce zmieniło się wszystko. Liczby Na Partię Konserwatywną głosowało 13,5 mln osób, a na Partię Pracy 12,8 mln wyborców. Wiadomo, że Labour przekonała do siebie prawie 2% wyborców Partii Konserwatywnej i 4 mln tych, którzy głosowali na UKIP, burząc argumentację, że zwolennicy Brexitu automatycznie przerzucą poparcie z antyunijnej partii na Torysów. Sprawdziły się przewidywania, że w ośrodkach, gdzie w referendum głosowano za pozostaniem w Unii - zyska Labour, a tam gdzie była przewaga głosów za opuszczeniem Unii - Partia Konserwatywna. Niespodzianką w kontekście obaw o bezpieczeństwo po serii zamachów była wysoka frekwencja (69%, największa od 1997r.) i liczne głosy młodych (56% frekwencji), którzy tym razem stawili się przy urnach wspierając partię Jeremiego Corbyna (60% głosów oddanych przez ludzi poniżej 35 roku życia przypadło Labour). Kim są Unioniści? Tuż po wyborach Partia Konserwa-

tywna, która nie zdobyła samodzielnej większości, przystąpiła do rozmów z Demokratyczną Partią Unionistów (DUP ang. Democratic Unionist Party) z Irlandii Północnej. Mało znana partia i jej 10 posłów stanowiło szansę dla Theresy May na skonstruowanie koalicji i rządu. Rodziło to kolejne pytania i niewiadome. Nie tylko dlatego, że nagle 10 posłów partii trzyma w swoich rękach los Zjednoczonego Królestwa, ale dlatego, że unioniści mają skrajne, archaiczne, prawicowe poglądy. Działacze DUP sprzeciwiają się małżeństwom jednopłciowym, aborcji, wielu wyznaje kreacjonizm i odrzuca konsensus naukowy w kwestii zmian klimatycznych.

Fot. Pexels.com

Przemawiając w Izbie Lordów, królowa przedstawiła plan działania rządu na dwa najbliższe lata. Priorytetem jest uchwalenie prawa, które uchyli ustawę o wspólnotach europejskich z 1972r., stanowiącą podstawę związku z Unią Europejską. Powstaną też odrębne ustawy brexitowe o imigracji, sankcjach międzynarodowych, bezpieczeństwie nuklearnym, rolnictwie, rybołówstwie, handlu i cłach.

zwiększenia uprawnień policji i służb bezpieczeństwa oraz zaostrzenia kar za czyny terrorystyczne.

cowników; • walka z nierównymi płacami kobiet i mężczyzn, a także z dyskryminacją ze względu na rasę, płeć, Królowa mówiła też m.in. o popra- wyznanie, niepełnosprawność lub wie stanu finansów publicznych i orientację seksualną; utrzymaniu niskich podatków, no- • pomoc ofiarom przemocy domowoczesnej strategii przemysłowej, wej; zwiększeniu płacy minimalnej, no- • reforma ustawodawstwa dotycząwych prawach o ochronie ofiar cego zdrowia psychicznego – prioprzemocy domowej. Ale też o szyb- rytetowe traktowanie zdrowia kiej kolei, samochodach elektrycz- psychicznego w placówkach słuWiele środowisk z zaciekawieniem nych czy komercyjnych satelitach. żyby zdrowia; obserwować będzie, jak kwestia po• prawodawstwo zabraniające zalitycznej pozycji DUP w Izbie Ciekawsze od tych spodziewanych wyżania czynszu, promocja przejGmin przełoży się na delikatną zapowiedzi było to, czego w mowie rzystości i sprawiedliwego równowagę w samej Irlandii Pół- tronowej nie było. Zabrakło kontro- traktowania najemców na rynku nocnej i jaka będzie reakcja brytyj- wersyjnych punktów z przedwybor- mieszkaniowym; budowa nowych skiej opinii publicznej na czego manifestu torysów, takich jak mieszkań; porozumienie z rządem. zapowiedź stworzenia nowych se- • konsultacje polityki społecznej, w lektywnych szkół średnich, likwi- tym Warm Home Discount – dodaBez koalicjanta dacji darmowych obiadów dla tek na energię w okresie zimowym W trakcie wygłaszania mowy tro- wszystkich dzieci na etapie wcze- czy zmiany zasad finansowania nowej nadal trwały rozmowy koali- snoszkolnym (Key Stage 1) czy opieki nad osobami chorymi; cyjne, nie wiadomo było zatem, czy zmian finansowania opieki nad oso- • sprawiedliwsze traktowanie konrząd uzyska wotum zaufania. W bami starszymi. sumentów na rynku, w tym wsparmniej uroczystej niż zazwyczaj cie obniżenia rachunków za mowie królowa zapewniała: ,,Mój Mowa tronowa – podsumowanie energię; rząd będzie dążył do głębokiego i W programie rządu nie na rok, ale • wzmocnienie unii Zjednoczonego specjalnego partnerstwa z europej- na najbliższe dwa lata – w 2018r. Królestwa, poprzez wzmacnianie skimi sojuszniwięzi społecznych, kami oraz Bilans powybroczy: silniejsza opozycja, utrata gospodarczych i kulnowych relacji turowych między handlowych na większśsci bezwględnej torysów i słabsza pozy- Anglią, Szkocją, świecie. Nowe cja negocjacyjna premier Theresy May. Mniej- Walią i Irlandią Płn.; ustawy o handlu i • praca na rzecz cłach pozwolą szościowy rząd czekają potężne wyzwania. przywrócenia rządu kształtować niekrajowego w Irlandii zależną politykę handlową, brytyj- mowa tronowa nie będzie wygło- Północnej; scy przedsiębiorcy otrzymają szona – znalazły się także następu- • ochrona danych osobowych i prowsparcie, aby móc eksportować to- jące propozycje działań i ustaw: pozycje nowej polityki cyfrowej zawary na światowe rynki.” Według • wzmocnienie gospodarki, tak by pewniającej bezpieczeństwo online; komentatorów oznacza to podtrzy- zwiększone dochody z podatków • modernizacja sądownictwa; manie zamiaru wystąpienia z unii pozwoliły na większe wydatki na • wsparcie zmniejszenia składek na celnej. NHS, szkoły i inne usługi pu- ubezpieczenie samochodowe; bliczne; • wprowadzenie instytucji publiczWspominając o niedawnych ata- • nowa strategia przemysłowa, za- nego adwokata reprezentującego kach terrorystycznych w Londynie pewniająca równiejszy rozdział do- ofiary i poszkodowanych w zdarzei Manchesterze, Elżbieta II zapo- brobytu w kraju; niach typu pożar wieżowca w Lonwiedziała utworzenie komisji ds. • przyciągnięcie inwestycji w infra- dynie; walki z ekstremizmem. Zajmie się strukturę; • utrzymanie wydatków na obronona zwalczaniem radykalnej ideolo- • utrzymanie pozycji światowego li- ność na poziomie 2%; gii zarówno w lokalnych społeczno- dera nowych technologii; • propozycje zwiększenia bezpieściach, jak i w internecie. Rząd • poważna reforma edukacji tech- czeństwa infrastruktury; zleci przegląd strategii antyterrory- nicznej; • stworzenie komisji przeciwko eksstycznej – to sygnał możliwego • wzmocnienie praw i ochrony pra- tremizmowi wspierającej rząd w

walce z wszelkimi formami radykalizmu w kraju i w internecie; • przegląd strategii antyterrorystycznej, szczególnie w obszarze kompetencji policji i służb oraz maksymalnego wyroku za przestępstwa powiązane z terroryzmem; • wsparcie trwałych rozwiązań konfliktów na Bliskim Wschodzie; • wiodąca rola w walce z ISIS w Iraku i Syrii; • kierowanie reformą systemu międzynarodowego, tak by skuteczniej zwalczał kryzys masowej migracji, biedę i współczesne niewolnictwo; • dalsze wsparcie działań przeciwko zmianom klimatycznym i wdrożenie postanowień układu paryskiego. Mowa przyjęta Pod koniec czerwca mowa tronowa została przyjęta bez poprawek. Izba Gmin wyraziła tym samym nieformalne wotum zaufania wobec rządu. W ostatecznym głosowaniu program rządu Theresy May poparło 323 posłów. Przeciwko było 309 posłów. Rządząca Partia Konserwatywna zdołała uzyskać aprobatę dzięki poparciu DUP. Wcześniej liderka północnoirlandzkiej partii Arlene Foster i premier Theresa May podpisały porozumienie o poparciu mniejszościowego rządu Torysów. W ramach porozumienia DUP zobowiązało się do wsparcia konserwatywnego rządu w głosowaniach nad mową tronową, budżetem, ustawodawstwem związanym z Brexitem i bezpieczeństwem narodowym. Publicyści komentowali, iż układ Tory – DUP jest kosztownym porozumieniem, ponieważ Theresa May zgodziła się na przekazanie z budżetu dodatkowego miliarda funtów dla Irlandii Północnej w zamian za poparcie jej mniejszościowego rządu przez DUP. W ocenie liderki DUP porozumienie z Torysami zapewni Wielkiej Brytanii stabilny rząd. n


www.empp.co.uk | info.empp@empp.co.uk

ciąg dalszy ze str. 1

Nowy status imigracyjny dla obywateli UE Koniec form na ‘residency permit’ Przed Brexitem składanie wniosków nie będzie konieczne, natomiast po Brexicie będzie wymagane. Osoby, które nie złożą wniosku o ‘settled status’, stracą prawo pobytu w UK, aczkolwiek nie zostało sprecyzowane, jakie kary zostaną w takim przypadku nałożone. Okres, w którym będzie można składać podanie, potrwa dodatkowe 2 lata po Brexicie. Żeby się kwalifikować do złożenia wniosku, osoba musi zamieszkać na Wyspach przed datą ‘cutoff’ oraz musi osiągnąć pięcioletni pobyt w UK. Termin ‘cutoff’ nie został jeszcze ustalony, będzie to data między 27 marca 2017 (kiedy został uruchomiony artykuł 50) a dniem wyjścia UK z unii, najprawdopodobniej 31 marca 2019r.

czy opisana tu propozycja rządu Theresy May posiada charakter ostateczny: „Status obywateli UE mieszkających w UK stanowi jedno z wielu zagadnień, które zostaną poddane dyskusji podczas unijnych negocjacji rozwodowych. Dlatego też jak na razie jeszcze nie wiadomo, jaki status będą mieli po Brexicie obywatele UE. Theresa May obiecała, że pozwoli na głosowanie nad ostateczną formą brexitowego porozumienia, zanim zostanie ono przekazane do Parlamentu Europejskiego.”

Propozycja brytyjskiego rządu spotkała się z krytyką Jeana-Claude’a Junckera, przewodniczącego Komisji Europejskiej oraz większości, a dokładniej dwóch trzecich, posłów Parlamentu Europejskiego. Europosłowie z czterech głównych ugrupowań politycznych wystoOsoby, które przyjechały (lub jeszcze przyjadą) do sowali list opublikowany 10 lipca w mediach państw Wielkiej Brytanii przed ‘cutoff date’, ale które nie zgro- europejskich, w którym odrzucają propozycję brytyjmadzą tutaj pięcioletniego okresu pobytu, będą mogły skiego rządu, jako nadającą obywatelom UE kategorię wnioskować o status tymczasowy, by pozostać w UK i ‘second class citizenship’ czyli oferującą im drugozgromadzić wymaganą długość przebywania i starać rzędny status, gorszy od tego, jaki posiadają obecnie i się o status osiedleńca. W przypadku osób, które przy- gorszy od tego, jaki będą posiadać Brytyjczycy mieszjadą po ‘cutoff date’, ich status nie będzie gwaranto- kający na kontynencie po Brexicie. Europosłowie suwany. gerują, że obywatele UE mieszkający w Wielkiej Brytanii powinni posiadać takie same prawa, jakie poCzłonkowie rodzin obywateli UE mieszkających w siadają obecnie. Wskazują, że rząd Theresy May odWielkiej Brytanii, bierze im m. in. którzy przyjechali By pozostać w UK po Brexicie, obywatele UE prawo sprowadzalub przyjadą do UK nia członków roprzed Brexitem – będą musieli starać się o nową kategorię poby- dziny oraz będą mogli się sta- tową - ‘settled status’ – specjalnie utworzoną głosowania w wyrać o ‘settled satus’. borach lokalnych. na potrzeby pobrexitowe. Po Brexicie obywaMimo, że Europotele UE utracą słowie nie mogą prawo do sprowadzenia małżonka, o ile ich dochód nie bezpośrednio wpłynąć na negocjacje rozwodowe, które osiągnie minimalnego pułapu 18600 funtów rocznie. są prowadzone w specjalnie utworzonej w tym celu komisji, będą mogli odrzucić ostateczną umowę brexiObywatele UE mogą stracić prawo do głosowania w tową podczas głosowania w Parlamencie Europejskim. wyborach lokalnych, mogą też utracić ochronę Euro- Brytyjczycy ripostują, podkreślając, że nie mogą nadać pejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Pozyskają obywatelem UE praw większych od tych, jakie posiaprawo do mieszkania w UK, podjęcia jakiejkolwiek dają oni sami we własnym kraju. pracy w poszanowaniu brytyjskiego systemu prawnego, dostęp do funduszy publicznych, także do zasiłku Ustosunkowując się do planów rządu Theresy May nana dziecko znajdujące się poza terenem UK lecz w leży także wziąć pod uwagę niestabilną sytuację obeckraju unijnym, oraz możliwości przyjęcia obywatel- nego mniejszościowego rządu Wielkiej Brytanii. Jeśli stwa brytyjskiego. Theresa May straci zaufanie w brytyjskim parlamencie i jej propozycje nie będą uzyskiwać większości głosów, UK będzie szanować prawo obywateli UE do emery- premier może być zmuszona do rezygnacji ze swego tury. stanowiska. Niestabilność w parlamencie może przełożyć się na kolejne przyspieszone wybory. Jeśli Rządowe plany obejmą obywateli wszystkich państw zmiany w brytyjskim rządzie nastąpiłyby przed BrexiUE, nie będzie podziału na obywateli Europy zachod- tem, najprawdopodobniej zmianom uległby wyżej zaniej i uboższej – wschodniej. kreślony plan na rozwiązanie pozycji imigracyjnej obywateli UE. Poprosiliśmy Chrisa Leslie, nottinghamskiego posła z n ramienia opozycyjnej partii Labour, o wyklarowanie,

7


8

East Midlands po Polsku

|

No 123-124 | July-August 2017

Ile urlopu w urlopie? Zajmująca się prawami pracowniczymi i obywatelskimi organizacja Citizens Advice podaje, że według szacunków, aż połowa osób zatrudnionych na kontrakcie „zero godzin” lub na zasadach tymczasowych, czyli np. przez agencje pracy, nie wie, że przysługuje jej urlop. Fot. Pexels.com

Dorota Radzikowska

D

ane zgromadzone przez organizację wskazują, że część pracodawców celowo wprowadza w błąd pracowników na temat przysługującego im urlopu. BBC podaje natomiast, że problem ten może dotyczyć prawie miliona pracowników w Wielkiej Brytanii. Biuro Citizens Advice planuje w związku z tym kampanię, która ma uświadomić zatrudnionym, jakie mają prawo do płatnego urlopu oraz w jaki sposób jest on naliczany. W ubiegłym roku finansowym Citizens Advice doradzało niemal 10 tys. osobom w sprawie nielegalnej odmowy udzielenia urlopu lub płatności za jego wykorzystanie. A jak problem widzi Agnieszka Kloc, doradca w SPS? „Staramy się aby każdy klient, który do nas trafi, uzyskał wiedzę o swoich prawach jako rezydent Wysp Brytyjskich, dotyczy to również sfery zatrudnienia. Z radością możemy powiedzieć, że Polacy chętnie szukają informacji i poszerzają swoją wiedzę z zakresu przysługujących im praw. Nieświadomość naszych klientów dotycząca prawa do płatnego urlopu jest zjawiskiem marginalnym, problemem jest raczej brak wiedzy, jak należyty urlop wyliczyć i jak upomnieć się o zaległe Holiday Pay, jeśli nieuczciwy pracodawca wstrzymuje jego płatność. Coraz większa świadomość naszych rodaków niezwykle cieszy, przekłada się ona bowiem na standardy zatrudnienia i utrudnia nieuczciwym pracodawcom oszukiwanie swoich pracowników. I choć dostrzegamy poprawę, mamy świadomość, że nadal jest wiele do zrobienia. Dlatego zachęcamy czytelników

naszej gazety, do umawiania się na wizyty z naszym specjalistą od prawa zatrudnienia Chrisem Shannonem, który reprezentuje naszych klientów w wypadkach spornych z pracodawcą. Należy wtedy skontaktować się z naszym biurem.” Dane kontaktowe znajdują się w stopce redakcyjnej. Na stronie internetowej Citizens Advice podane są przykłady spraw, w jakich pracownicy biura asystowali klientom. Jedną z poszkodowanych była osoba pracująca w handlu, którą poinformowano, że będzie mogła ubiegać się o urlop, jeśli wyrobi swój

limit sprzedaży – co jest sprzeczne z prawem. Prawo stanowi, że pracownicy uprawnieni są do 5,6 tygodnia płatnego urlopu w ciągu roku. Osoba pracująca w pełnym wymiarze godzin (pięć dni w tygodniu), powinna otrzymać 28 płatnych dni wolnych od pracy (wliczając płatne Bank Holidays). Osoby pracujące mniej niż pięć dni w tygodniu uprawnione są do proporcjonalnej liczby dni liczonej jako 5,6 tygodnia pracy. Np. cztery dni w tygodniu to 4x5,6, co daje 22,4 dni urlopu.

Bank Holidays mogą, ale nie muszą być zaoferowane jako płatny urlop, zależy to od decyzji pracodawcy. Jeśli uzna on za zasadne, ma możliwość zaoferować większą liczbę dni wolnych, niż ta, która zapisana jest w ustawie o prawie pracy. Na stronie internetowej gov.uk istnieje narzędzie umożliwiające kalkulację przysługującego nam urlopu, można je znaleźć pod hasłem calculate holiday entitlement. n

„Przerwa” od opieki – czy mogę sobie na to pozwolić?

M

yślisz o rozpoczęciu kursu czy wakacjach, ale obawiasz się, że osoba, którą się opiekujesz będzie pozostawiona sama sobie?

Jeżeli kimś się opiekujesz – przyjacielem, krewnym lub na przykład sąsiadem, kimś kto nie poradziłby sobie bez twojej pomocy i wsparcia, oznacza to, że jesteś opiekunem i jako taki, możesz się starać o wsparcie. Carers Respite at Home to pomoc dla nieodpłatnych opiekunów (+18), którzy napotykają trudności w kontynuacji opieki i potrzebują przerwy, planowanej lub nie, bądź zastępstwa, by uniknąć przestoju w opiece i zapobiec zaniedbaniom. Carers Respite at Home oferuje wsparcie i pomoc w przypadku trudności w kontynuacji opieki czy potrzeby odpoczynku od codziennych obowiązków w sytuacjach takich jak: szkolenia lub edukacja, wizyty u lekarza, nagła sytuacja rodzinna, wakacje i przerwa w opiece (również czas na zakupy, spotkanie ze znajomymi itp.). Usługa nie obejmuje pomocy w utrzymaniu higieny osobistej, ale oferuje pomoc w ubieraniu, przygotowaniu posiłku, lekkich pracach domowych, utrzymaniu kontaktów z otoczeniem. Można liczyć na wsparcie w umówionych godzinach między 7.00 a 22.00, siedem dni w tygodniu. Respite dostępne jest bezpłatnie przez

12 tygodni w ciągu 12 miesięcy i może być wykorzystany za jednym razem, podzielony na kilka razy w roku lub można z niego skorzystać tylko przy jednej okazji. Pracownik Carers Federation wspólnie z opiekunem ustali, jakiego rodzaju pomoc jest potrzebna oraz sprecyzuje grafik. Nastepnie ustalenia oraz dane kontaktowe opiekuna i osoby, która z tej opieki korzysta, przekazane zostaną do Nottingham Community Housing Association, które wykonuje usługę Respite. Od tego momentu opiekun może być spokojny, że osoba którą wspiera nie pozostanie bez opieki podczas jego nieobecności. Carers Federation oferuje wiele innych programów i usług dla opiekunów i ich podopiecznych, w tym wsparcie w dostępie do informacji i usług – opieka społeczna, terapia zajęciowa, prawa do świadczeń, poufny serwis pomocy Carers Federation, dostęp do doradcy, comiesięczne spotkania grup wsparcia, warsztaty dla opiekunów. Więcej informacji dostępnych jest pod numerem 0115 962 9369 (informacje w j.polskim w każdy piątek w godz. 10-12). Artykuł na podstawie broszury informacyjnej Carers Federation. n


9

www.empp.co.uk | info.empp@empp.co.uk W epoce gender i równości płci w życiu publicznym, za zamkniętymi drzwiami ciągle to kobieta zdecydowanie częściej pada ofiarą przemocy domowej. Wiele z nich bardzo długo nawet nie zdaje sobie z tego sprawy. W powszechnym rozumieniu przemoc domowa to fizyczne przejawy agresji wobec drugiej osoby. Popychanie, bicie, kopanie, ciągnięcie za włosy, duszenie, rzucanie przedmiotami, topienie, plucie – to te mniej wyrafinowane formy przemocy. Kampanie społecznie typu „Bo zupa była za słona” wykorzystują obraz kobiety z widocznymi na twarzy obrażeniami sugerującymi pobicie. Siniaki na twarzy rzucają się w oczy, szokują, budzą ciekawość, współczucie, instynkt udzielenia pomocy. Cel osiągnięty. Czy aby na pewno? Krytycy kampanii argumentują, że taka forma przedstawienia problemu trywializuje go i powoduje błędne postrzeganie sytuacji. Błędne głównie przez to, że niepełne. Fizyczne nadużycia najczęściej poprzedzone są latami innych, mniej oczywistych form przemocy. KONTROLA TOTALNA Typowym zachowaniem mężczyzny z tendencjami do przemocy domowej jest próba izolacji partnerki od innych bliskich osób. Wymaga on dostępu do telefonu partnerki, konta serwisów społecznościowych, czyta każdą rozmowę, usuwa wiadomości zanim ona je przeczyta, usuwa listę kontaktów, wysyła w jej imieniu wiadomości mające zniechęcić bliskie osoby do dalszej znajomości. Uzasadnia to miłością, chęcią spędzenia wspólnie czasu, potrzebą bycia blisko, potrzebą poczucia bezpieczeństwa w związku. Kiedy ona zaplanuje wyjście z koleżankami z pracy, on w ten sam dzień zorganizuje dla niej inną atrakcję. Kierowana poczuciem winy ona rezygnuje z wcześniej zaplanowanej imprezy. Jako osoba towarzysząca on w ostatniej chwili oznajmi, że nigdzie się nie wybiera, umyślnie stawiając ją w niezręcznej sytuacji. Kiedy ona spontanicznie wychodzi po pracy na kawę z koleżanką, on w tym czasie piecze jej ulubione ciasto i wyrzuca je prosto do kosza. Po przyjściu do domu ona widzi to, czuje się źle i postanawia więcej po pracy nie wychodzić. PIENIęDZy NIE ZOBACZy Wynajmują wspólnie dom. Ona lepiej zna angielski, załatwia wszystkie formalności. On bierze na siebie odpowiedzialność za czynsz i rachunki. Do domu zaczynają przychodzić wezwania do uregulowania opłat. Gaz. Woda. Elektryczność. Council Tax. MOT, mandat za przekroczenie prędkości. Ona martwi się sytuacją. Myślą o kredycie mieszkaniowym, chcą pójść na swoje, nie mogą sobie pozwolić na długi. On każe jej się nie przejmować, to jego odpowiedzialność. Na rachunkach widnieje nazwisko obojga. Po kilku miesiącach przychodzą z sądu z nakazem aresztowania, jeśli nie zapłaci się należności. On nie ma środków, akurat wczoraj zapłacił wszystkie rachunki. Ona wyciąga portfel i pyta czy zaakceptują płatność kartą. Już więcej tych pieniędzy nie zobaczy. Wyzysk finansowy przybiera zawoalowane formy. Wychodząc na miasto przechodzą koło jubilera. Na wystawie jej uwagę przykuwa piękna bransoleta. Jest naprawdę śliczna, ale jak dla niej zdecydowanie za droga, są ważniejsze potrzeby. Mimo to wchodzą do środka. On decyduje się na zakup. Bardzo ją kocha i chce, żeby ją miała. Pech chce, że nie wziął ze sobą karty. Ona płaci. Tych pieniędzy też już nie zobaczy. Jego rozpiera duma, że obdarował ją drogim upominkiem. Czasem on wymaga od partnerki, żeby rzuciła pracę. Chce sam zapewnić jej życie w luksusie. Wtedy to on wydziela jej potrzebne sumy. Zaczyna za nią decydować, czego potrzebuje, a czego nie. Ona nie kupi sobie ulubionych lodów, jeśli on uważa, że jest za gruba. Czasem uda jej się zebrać jakoś trochę własnych pieniędzy – kupi wtedy lody i zje je w ukryciu. Towarzyszyć jej będą strach, wstyd i poczucie winy. SZANTAż EMOCJONALNy Kobieta doświadcza przemocy domowej, jeśli pod wpływem

ON i ona

Rozpoznać przemoc domową partnera zmienia swoje zachowanie do tego stopnia, że jest jej z tym niekomfortowo. Nie może jeść określonych produktów, bo są zbyt tuczące. Musi zmienić sposób mówienia, bo pewne wyrażenia nie przystoją kobiecie. Przestaje wychodzić na koncerty, bo on nie lubi takiej muzyki, a z nikim innym jej nie wypuści. Zmienia sposób ubierania, bo w sukienkach wygląda zbyt prowokująco. Lub na odwrót – jeansy i trampki nie są wystarczająco sexy, on kupuje jej różowe szpilki. Były drogie, będzie mu przykro, jak nie będzie ich nosić. Ona lubi piwo, ale on kupuje jej tylko kolorowe drinki z parasolką. Ona lubi kamping, dla niego jak wakacje to tylko all inclusive. Włosy – on wolałby ją w długich blond. Grozi zdradą lub odejściem, jeśli się nie przefarbuje. Takie groźby to przykład przemocy psychologicznej. Wieczna krytyka, nieakceptowanie partnerki, podkopywanie jej poczucia własnej wartości, okazywanie braku zaufania, wytykanie błędów, wyśmiewanie. To także szantaż emocjonalny. Szczególnie w sytuacjach, kiedy ona chce odejść. Jak mnie zostawisz, to się zabiję. Jak się wyprowadzisz, wrzucę na Facebook twoje nagie zdjęcia. Jak odmówisz mi seksu, pójdę gdzie indziej. Częste są też zagrania na litość. Kiedy ona chce odejść, bo ma dosyć, lekarze nagle diagnozują u niego poważną chorobę. Miało być na dobre i na złe – on mówi. Co z ciebie za kobieta? MOżE BęDZIE LEPIEJ ... Granica między zwykłymi spięciami w związku, a tymi, które stanowią już problem, nie zawsze jest wyraźna. Mężczyzna zainteresowany kobietą robi wszystko, żeby pokazać jej się z dobrej strony. Z czasem, gdy związek dojrzewa, poznaje się wzajemnie swoje niedoskonałości i rodzi się przywiązanie. Kobieta jest wtedy w stanie więcej tolerować. Na dalszych etapach rozwoju związku on dąży do tego, żeby ją od siebie uzależnić.

Dlatego tak trudno jest jej odejść. Bo kredyt, bo dzieci, po pies, bo może to moja wina, bo może będzie lepiej... TE SAME SCENARIUSZE Organizacja wspierania kobiet WAIS (Women’s Aid Integrated Services) zna wiele scenariuszy. Historie są do siebie zaskakująco podobne, a zachowania mężczyzn inicjujących przemoc zaskakująco przewidywalne. Do WAIS zgłaszają się kobiety nie do końca pewne, czy ich sprawa klasyfikuje się do zgłoszenia na policję. Nie są pewne, czy to już przestępstwo, czy jeszcze nie. Czują jednak, że coś jest nie tak. Dzwonią kobiety, które chcą odejść od partnera, ale obawiają się jego reakcji. Dzwonią te, które odejść się boją, ale nie mogą dłużej patrzeć na krzywdę ich dzieci. Dzwonią te, które nie chcą, żeby ojciec ich dzieci skończył w więzieniu. Dzwonią żony zgwałcone przez mężów, nieświadome, że gwałt w małżeństwie też jest przestępstwem. WAIS ma dostęp do tłumaczy, więc bariera językowa nie jest dla nich problemem. Kobieta najczęściej zaczyna szukać pomocy, kiedy dochodzi do poważnej napaści i obawia się ona o swoje zdrowie i życie. Dzwoni wtedy na policję, szukając natychmiastowej pomocy. Przeciętnie kobieta doświadcza aż trzydziestu pięciu aktów przemocy zanim decyduje się na ten krok. Wczesne uświadomienie sobie powagi sytuacji może zapobiec dalszym przykrym incydentom i eskalacji przemocy. Wczesna interwencja może zaoszczędzić wiele cierpienia jej i jej dzieciom. Może też uchronić inne kobiety przed wejściem w związek z mężczyzną, który nie do końca jest taki, za jakiego się podaje. Bogusława Motylska n


10

East Midlands po Polsku

|

No 123-124 | July-August 2017

Lato w ruchu Wakacje to długie dni, idealne do leniuchowania, spotkań z rodziną i znajomymi, grillowania... Jest to jednak również idealny czas do poprawienia naszej aktywności fizycznej, bo jeśli nie przy sprzyjających warunkach atmosferycznych – to kiedy? Dorota Radzikowska

J

Wiele osób wstydzi się zacząć biegać. Brak kondycji, otyłość czy kiepski stan zdrowia nie zachęcają do tego sportu. Ale wyniki badań naukowców z duńskiego Copenhagen City Heart Study potwierdzają, że jeśli często forsownie biegamy, szkodzimy swojemu sercu tak samo, jak podczas ciągłego zalegiwania na kanapie. Tylko umiarkowany, ale regularny ruch wydłuża nam życie oraz pomaga schudnąć. I taki jest właśnie slow jogging, którego pomysłodawcą jest profesor Hiroaki Tanaka z Uniwersytetu Fukuoka w Japonii, dyrektor Instytutu Fizjologii Sportu. Jego badania skupiły się na znalezieniu takiej aktywności, która wymaga minimalnej intensywności treningu, a jest najkorzystniejsza dla zdrowia. I oka-

którym krępujące, warto pokonać swoje bariery.

Ludzkie ciało zostało zaprojektowane raczej do biegania niż do chodzenia. Łukowate podbicie stopy to nasz naturalny amortyzator, którego nie mają małpy człekokształtne (gatunek nam najbliższy). Nasze długie ścięgno Achillesa nie jest prawie wykorzystywane przy chodzie, a podczas biegu pozwala nogom działać jak sprężyny, także mięśnie pośladkowe nie są potrzebne do spacerowania, za to niezbędne przy biegu. By przetrwać, nasi przodkowie musieli pokonywać ogromne dystanse, biegając za uciekającą zwierzyną. Dziś żyjemy dłużej, z wiekiem stajemy się coraz bardziej niedołężni, więc i ruszamy się mniej. Profesor Tanaka odwraca to stwierdzenie i mówi, że ruszamy się coraz mniej, dlatego stajemy się niedołężni...

Nawet gdy mamy zły dzień i kiepskie samopoczucie, w trakcie biegu powinniśmy się uśmiechać, gdyż tym sposobem wysyłamy do mózgu sygnał, że jest nam przyjemnie. W konsekwencji organizm uwalnia jeszcze więcej endorfin niż zwykle podczas biegania – a my stajemy się bardziej zadowoleni, rozluźnieni i zrelaksowani.

Co oznacza termin „nico-nico” towarzyszący nazwie slow jogging? Jest to bieganie z uśmiechem. Ma to swoje pozytywne skutki i mimo, że na początku może wydać się nie-

Ktoś zapyta, po co wolno biegać, skoro można szybko maszerować? Dzięki technice biegania slow, spala się średnio dwa razy więcej kalorii niż w trakcie standardowego marszu. Dodatkowo aktywizujemy większość partii mięśniowych całego ciała. Najważniejsze jest, by biegać ze śródstopia, czyli z przedniej części stopy. Nigdy z pięty! Coraz większa świadomość zdrowego trybu życia sprawia, że powiększa się grono ludzi pragnących dbać o siebie, warto więc rozważyć możliwość rozpoczęcia treningu slow jogging. n

Ćwierć wieku centrum Lakeside Nottingham Lakeside Arts obchodzi w tym roku swoją 25 rocznicę. W związku z tym od 17 czerwca do 2 lipca można było podziwiać wirtualną instalację, która odzwierciedlała przekształcenia, jakie dokonywały się na kąpielisku na przestrzeni dziesięcioleci. Agata Frączyk Highfields Lido był jednym z wielu prezentów jakie oferował miastu założyciel sieci drogeryjno-farmaceutycznej Boots – Sir Jesse Boot. Otwarty w sierpniu 1924r. największy w kraju basen „pod chmurką” cieszył walorami swoich odwiedzających przez niemal 60 lat.

W 1992r. otwarta została Djanogly Gallery and Angear Visitor Centre, a dwa lata później powstała Szkoła Muzyczna oraz Djanogly Recital Hall. W 2001r. oddano do użytku kolejne budynki kompleksu kulturalnego – Pavilion oraz Djanogly Theatre. 10 lat później, w 2011r. rozszerzono galerię oraz przeniesiono muzeum uniwersyteckie do Lakeside.

Fot. vivaguide.info

Fot. Pexels.com

eśli nie masz jeszcze swojej ulubionej formy aktywnego spędzania czasu, warto pomyśleć, a następnie wdrożyć trening „nico-nico”, czyli slow jogging. Trening ten można zacząć w dowolnym momencie życia.

zało się, że jest to po prostu wolne bieganie.

Obiekt ten był ważnym elementem parku Highfield, do momentu, w którym Rada Miasta zamknęła go po zakończeniu sezonu letniego w 1980r. Ostatecznie został on wyburzony, a teren po nim przejął Uniwersytet w Nottingham.

Każdego roku niemal 200 tys. osób uczestniczy w imprezach Lakeside Arts oraz programach artystycznych organizowanych przez Uniwersytet. Jest to bez wątpienia wspaniałe uhonorowanie pamięci Sir Jesse Boot’a, z którego mógłby być dumny. n


11

www.empp.co.uk | info.empp@empp.co.uk

Wakacje na każdą kieszeń szczególną uwagę zasługuje funkcja Explore, która przedstawia ceny transportu do różnych miejsc na mapie świata. Wśród zalet strony i aplikacji KAYAK są: wyszukiwanie i rezerwacja najtańszych lotów, wyszukanie hoteli w pobliżu na najbliższą noc z możliwością rezerwacji, najtańsza oferta wynajmu samochodu oraz tzw. alerty cenowe – powiadamianie o najlepszych ofertach hoteli i lotów.

Dorota Radzikowska Sezon urlopowy rozpoczęty. Masz ochotę gdzieś się wybrać, ale ograniczają cię finanse? Wyjazd wcale nie musi okazać się dużym wydatkiem, jeśli wiesz, jak i gdzie szukać. Jeśli polujemy na tani lot, częste zaglądanie na stronę internetową przewoźnika jest koniecznością – ceny potrafią się zmienić z godziny na godzinę i liczy się szybka reakcja. Inną możliwością jest skorzystanie z wyszukiwarki lotów serwisu skyscanner.com, która daje możliwość porównywania ponad tysiąca tanich i rejsowych linii lotniczych oraz przeszukiwania ponad miliona tras lotów.

HotelsCombined Kolejną możliwością jest porównywarka cen hoteli. Część osób właśnie od tego zaczyna wyszukiwanie najlepszej oferty. Wyszukiwarka HotelsCombined porównuje za nas ceny dostępne na wielu stronach rezerwacyjnych jednocześnie i jest to obecnie najbardziej popularna wyszukiwarka. Jeśli wybieramy się do Polski i tam chcielibyśmy spędzić kilka nocy w hotelu, to warto skorzystać z wyszukiwarki Hottelspotter.pl – obie wymienione wyszukiwarki współpracują z wieloma portalami, dzięki czemu zaoszczędzamy mnóstwo czasu na przeglądaniu stron z bazą noclegową.

Usługa jest prosta i niezależna od linii lotniczych, umożliwia wyszukanie najtańszych biletów za pomocą kilku przycisków. Szczególnie przydatny jest wykres rozkładu cen lotów, dzięki któremu z łatwością możemy wybrać i zarezerwować najtańszy lot. Skyscanner jest całkowicie niezależną wyszukiwarką, która wyszukuje wszystkie linie lotnicze, zarówno tanich przewoźników jak i linie rejsowe. Po rezerwacji taniego lotu przychodzi pora na hotel. Jak szukać noclegu, aby nie przepłacić? Oto kilka propzycji.

Strony internetowe hoteli Warto odwiedzać strony internetowe konkretnych hoteli. Zarówno jeśli są to hotele sieciowe (np. IHG, Hilton, Accor), jak i pojedyncze, niesieciowe. Oficjalne strony hoteli sieciowych teoretycznie powinny mieć najniższe dostępne ceny, ze względu na oferowaną tzw. „gwarancję najniższej ceny”, dzięki której jest szansa na spore obniżenie ceny noclegu.

Booking.com i Booking.com Tonight Serwis Booking.com to najpopularniejszy i największy serwis, dzięki któremu możemy zarezerwować miejsce w hotelu lub hostelu. Strona internetowa pozwala prosto i szybko wyszukać i zarezerwować nocleg na całym świecie. Booking.com Tonight (tylko na iPhone) to najnowsza aplikacja wyszukująca wolne noclegi w ostatniej chwili. Od razu możemy też dokonać rezerwacji. Idealna dla podróżujących z miejsca na miejsce bez planu noclegowego, albo dla osób, które spóźniły się na pociąg lub lot i potrzebują szybko znaleźć hotel.

Na stronach hoteli niesieciowych też można znaleźć promocje, których nie ma nigdzie indziej. W końcu każdemu hotelowi najbardziej opłaca się sprzedawać noclegi bezpośrednio, a nie przez inne portale, pobierające często

Booking.com jest obecnie najpopularniejszą wyszukiwarką hoteli, nie oznacza to jednak, że już dalej szukać nie trzeba...

KAyAK Jedna z najbardziej popularnych internetowych usług turystycznych na świecie, dostępna również w aplikacji mobilnej. Na

Fot. Pexels.com

TripAdvisor TripAdvisor to jedna z obowiązkowych pozycji dla każdego turysty. Strona zawiera funkcje umożliwiające wyszukiwanie hoteli, restauracji i atrakcji w dowolnej lokalizacji. Warto zainstalować tę aplikację na telefonie – funkcja „w pobliżu” umożliwi wyszukanie atrakcji blisko miejsca, w którym się znajdujemy lub wybranego adresu. Zaletą TripAdvisora jest też możliwość przeglądania amatorskich zdjęć, dodawanych przez użytkowników strony z miejsc nas interesujących oraz dostęp do recenzji i opinii podróżnych.

niemałe prowizje. Jeśli zależy nam na noclegu w konkretnym hotelu, zawsze warto napisać mail bądź zadzwonić z zapytaniem o ofertę specjalną. A nuż na jakąś trafimy. HRS Deals Sporo ciekawych ofert dostępnych jest w serwisie HRS Deals, gdzie można trafić na zniżkę na poziomie 50% ceny wyjściowej. Jeśli jednak interesuje nas jakieś konkretne miasto, to czasem trzeba trochę poczekać. Codziennie pojawiają się nowe oferty, jednak dostępnych do rezerwacji w tym samym czasie jest około dziesięciu. W przypadku tej strony internetowej trzeba się raczej przyglądać aż pojawi się coś, co będzie nas interesować. Gorzej, jak mamy z góry założone miejsce i konkretny termin. Ale takie portale też potrafią skłonić do wybrania miejsca, o którego odwiedzeniu nawet nie myśleliśmy. Nocleg + nowa znajomość Jeśli opcja hotelu, choćby nie wiem jak okazjonalnie zarezerwowanego, nie do końca do ciebie przemawia, warto przemyśleć couchsurfing. W dosłownym tłumaczeniu oznacza to „surfowanie po kanapach”, czyli darmowe korzystanie z miejsca noclegowego. Jest ono możliwe dzięki portalowi społecznościowemu Couchsurfing.org, który zrzesza couchsurferów z całego świata, umożliwiając im „wymianę gościnności”. Zakładając profil na Couchsurfing.org, użytkownicy mogą korzystać z miejsc noclegowych oferowanych przez innych użytkowników, zwanych popularnie hostami, albo udostępnić przestrzeń we własnym mieszkaniu wybranym przez siebie gościom. Albo i jedno, i drugie, czyli zgodnie z ideą couchsurfingu.

Zalety couchsurfingu Oprócz darmowego noclegu couchsurfing ma wiele innych zalet: nowe miejsce pokazuje nam mieszkaniec, osoba, która doskonale zna atrakcje i miejsca warte obejrzenia. W ten sposób poznajemy kraje i kultury „od kuchni”. Ten sposób podróżowania gwarantuje poznanie nowych ludzi – jak mówią założyciele strony „poznajemy przyjaciół, których jeszcze nie spotkaliśmy”. Zgodnie z filozofią couchsurfingu, korzystanie z portalu nie powinno ograniczać się tylko do zdobywania darmowego noclegu, ale powinna również dążyć do rzeczywistego kontaktu z drugim człowiekiem. Innym atutem wymienianym przez użytkowników portalu jest element spontaniczności w podróżowaniu. Bezpieczeństwo Couchsurferzy to społeczność, która narodziła się i zdobyła popularność wyłącznie dzięki internetowi. I praktycznie jedynym gwarantem bezpieczeństwa podróżowania w ten sposób są opinie i komentarze o użytkownikach, które możemy znaleźć na ich profilu lub w innych miejscach zrzeszających couchsurferów. Dlatego do tego sposobu podróżowania należy podejść spontanicznie, ale z głową: dokładnie czytać profil – zarówno to, co pisze o sobie i swojej „kanapie” sam użytkownik, jak i komentarze innych – przyjrzeć się zdjęciom (które mogą wiele powiedzieć o użytkowniku) i ikonom stosowanym przez portal, komunikować się z hostem przez wewnętrzny system mailowy portalu, po przybyciu na miejsce spędzić jakiś czas z gospodarzem, aby go poznać i – mieć plan zapasowy. Udanego urlopu! n


12

East Midlands po Polsku

|

No 123-124 | July-August 2017

PROPOZyCJE NA Agnieszka Kloc W całym East Midlands zarówno w lipcu jak i w sierpniu nie będziemy mieli powodów do narzekania na brak atrakcji. Więc jeśli ktoś urlop planuje w pozostałych miesiącach roku, nic nie szkodzi, w niemal każdym mieście w naszym regionie będzie można poczuć się jak na wakacyjnym wyjeździe, a nawet wybrać się na jedną z plaż, które powstaną na głównych skwerach miast. Wszystkim czytelnikom życzymy ciepłego, słonecznego lata i udanego wypoczynku czy to w mieście, czy poza nim. Miejskie plaże Czy wyjazd na wakacje ma jeszcze jakikolwiek sens, kiedy w samym centrum miasta można urządzić sobie plażowanie? Niech każdy sobie odpowie na to pytanie sam. My zachęcamy do plażowania wszędzie gdzie się da, również w miejskiej dżungli. Lato zapowiada nam się gorące, więc przypominamy o kremie z filtrem i obowiązkowym nakryciu głowy. Plaże miejskie staną m.in. w Nottingham (13 lipiec - 3 wrzesień, Old Market Square) oraz Lincoln (17 lipiec - 4 wrzesień, Sincil Street). Letnie pokazy filmowe pod gołym niebem Lipiec-sierpień W 13 miejscach w Wielkiej Brytanii odbędą się nocne pokazy filmowe pod gołym niebem. Także mieszkańcy East Midlands w wielu miejscach w regionie będą mogli udać się na seans pod chmurką. My zapraszamy wszystkich czytelników do skorzystania z okazji i wybrania się na przynajmniej jeden z filmów, a wybór repertuaru jest spory. Po pełen program odsyłamy do strony internetowej summernightsfilm.co.uk, tam też można zakupić bilety na wszystkie pokazy. Ceny biletów: 13 funtów, 9 funtów osoby poniżej 12 roku życia, dzieci do lat 5 mogą uczestniczyć w seansie bezpłatnie. Przy zakupie biletów grupowych dla minimum 8 osób zapłacimy 11 funtów pod warunkiem, że zakupu dokonamy do czwartku, który poprzedza nasz seans. NOTTINGHAM Dinosaurs of China 1 lipiec – 29 październik Mieszkańcy Nottingham mogą się

czuć wyróżnieni, bo to właśnie ich miasto jako jedyne w Europie ma zaszczyt gościć Dinosaurs of China – niesamowity projekt, który trudno sklasyfikować, mieści bowiem w sobie szereg kategorii od wystawy, po zajęcia edukacyjne oraz plastyczne czy pokazy filmowe związane z największymi kręgowcami, które kiedykolwiek zamieszkiwały Ziemię. Ale to co koniecznie trzeba zobaczyć to eksponaty – niedawno odkryte na terenie Chin, doskonale zakonserwowane skamieliny, które rzucają nowe światło na to w jaki sposób dinozaury ewoluowały. Odwiedzając wystawę będziemy mogli przyjrzeć się z bliska kawałkom kości i skóry, a także piórom dinozaurów. Wokół Dinosaurs of China odbędzie się wiele imprez towarzyszących, jedną z nich będzie projekcja filmu „Jurrasic Park” podczas kina letniego pod gołym niebem na terenie Wollaton Park (26 sierpień, godz.19.00). Organizatorzy przygotowali ogromną liczbę imprez, których program zamieszczony został na oficjalnej stronie internetowej przedsięwzięcia dinosaursofchina.co.uk. Wystawa oraz imprezy towarzyszące odbywać się będą zarówno w Wollaton Hall, NG8 2AE, jak i w Lakeside, University Park, NG7 2RD. Splendour Festival 22 lipiec start godz. 11.30 Splendour Festival jak każdego lata wraca do Nottingham. W tym roku fani muzyki będą mieli okazję usłyszeć na żywo Tony Hadley, Billy Ocean, Black Grape, British Sea Power, Buzzcocks, Gabrielle Aplin, Will Varley, Yola Carter i wielu innych artystów. Bilety do zakupienia na stronie internetowej festiwalu splendourfestival.com. Posiadacze city card będą mogli skorzystać ze zniżki, pełna cena biletu dla osób powyżej 17 roku życia to 60 funtów. Wollaton Park, Nottingham, NG8 2AE Nottingham Riverside Festival 4 - 6 sierpień Riverside Festival to największy i najpopularniejszy rodzinny festyn w Nottingham. W pierwszy weekend sierpnia wzdłuż rzeki Trent zabrzmi muzyka na żywo, staną kolorowe stoiska ze wszelkiej maści asortymentem, najmłodsi zapewne chętnie skorzystają z przejażdżek karuzelami, a starsi dadzą się porwać muzykom występującym na scenie. Przy okazji festiwalu odbędą się regaty Dragon Boat Challenge (6 sierpień) – kilkana-

ście załóg stanie w szranki rozpędzając swoje piękne smocze łodzie siłą mięśni, ale też duchem walki pobudzanym przez sterników bębniarzy – obowiązkowy element każdej załogi.

market ten będzie wystawiony w każdą trzecią sobotę miesiąca, od godz. 10.00 do 16.30. Na 20 stoiskach będzie można nabyć małe arcydzieła, kupujący będą mogli zaopatrzyć się w obrazy i grafiki, ale też elementy wystroju domu oraz ogrodu.

River Trent, Victoria Embarkment LINCOLN Lincoln to jedno z trzech najstarszych angielskich miast, obowiązkowy punkt na trasie naszych wycieczek po regionie. Do odwiedzenia tego przepięknego miejsca warto wybrać się przy okazji odbywających się licznych marketów, abyśmy mogli przy okazji podziwiania gotyckiej katedry, czy XII-wiecznego zamku posilić się i nabyć rzadko spotykane produkty. Street Food Festival to pierwszy taki festiwal w Lincoln. Doskonali szefowie kuchni dadzą popis swoich umiejętności serwując nam potrawy ze wszystkich zakątków świata. Doskonała okazja na poszerzenie swoich kulinarnych horyzontów. 13 - 16 lipiec, godz. 9.00-21.00, w niedzielę market czynny do 17.00. Farmers' Market – kolejna fiesta dla Foodies`ów czyli miłośników dobrego jedzenia, tym razem zamiast gotowych dań będzie można nabyć ekologiczne, lokalne produkty spożywcze. Stoiska i stragany staną na głównej ulicy miasta – High Street, bądź na zamkowym wzgórzu w każdą trzecią sobotę miesiąca. Market zaprasza w godz. 9.0016.00. Lincoln Artists' Market – w okresie letnim

Festiwal chodziarzy 8 - 22 lipiec North Kesteven Walking Festival to fiesta dla piechurów. Organizatorzy festiwalu dołożyli wszelkich starań, aby każdy mógł skorzystać z możliwości wzięcia udziału w przynajmniej jednej z pieszych wypraw. Trasy wędrówek zostały wybrane z niezwykłą starannością ze względu na walory przyrodnicze, zabytki, a także ukształtowanie terenu czy długość szlaku. Najkrótsza trasa liczy sobie 1,5 mili, najdłuższa 13. Na stronie festiwalu znajdziemy bardzo dokładne informacje dotyczące poszczególnych tras. Zachęcamy wszystkich do odkrywania pięknych zakątków w naszym regionie, nie ma ku temu lepszej okazji niż podążanie za przewodnikami North Kesteven Walking Festival. Gorąco polecamy. Po szczegóły odsyłamy do strony internetowej 1life.co.uk/nkwalkingfestival. DERBy Caribbean Carnival 15 lipiec To już kolejny karaibski festiwal w Derby. Ze względu na ograniczony budżet organizatorzy musieli skrócić festiwal o jeden dzień, w tym roku więc impreza odbędzie się jedynie w sobotę, a rozpocznie paradą, która o godz. 13.00 wyruszy z Market Place. W przemarszu weźmie udział 450 kolorowych zespołów,


13

www.empp.co.uk | info.empp@empp.co.uk

LIPIEC I SIERPIEŃ Gloworm Festival 19 - 20 sierpień Gloworm to bardzo młody festiwal, który swoją premierę miał zaledwie rok temu, a już na samym początku został wyróżniony poprzez nominację w kategorii najlepszy festiwal w UK w czterech kategoriach: najlepszy festiwal średnich rozmiarów, najlepszy festiwal rodzinny, najlepszy nowy festiwal i festiwal o najlepszym zapleczu sanitarnym. Jeśli więc jesteśmy rodzicami warto zabrać swoje pociechy przynajmniej na jeden dzień festiwalu, dla nich bowiem został stworzony program imprezy. A w nim: występy artystów i postaci z dziecięcych programów telewizyjnych, mnóstwo gier i zabaw, a także mini farma, plaża, karuzele, strefa dinozaurów i wiele więcej! Po zakup biletów odsyłamy na stronę internetową: glowormfestival.co.uk

Fot. Marcus Holdsworth

Clumber Park, Worksop, S80 3AZ

więc z pewnością będzie na co popatrzeć. Przy okazji parady na Market Square odbędą się imprezy towarzyszące. Po dodatkowe informacje zapraszamy na stronę internetową emccan.org/derby-caribbean-carnival/. Piknik rodzinny oraz Colour Rush 16 lipiec Piknik godz. 11.00-16.00 Bieg po kolor start godz. 13.00 Colour Rush (w wolnym tłumaczeniu bieg po kolor) to zabawa nietuzinkowa, bowiem polega na ubrudzeniu się farbą! Uczestnicy imprezy będą mieli do przemierzenia 3km dystans w Markeaton Park a nad ich głowami rozpryśnie moc kolorów. Podczas marszu bądź biegu w niebo zostanie wystrzelona farba, która opadając z pewnością nie ominie uczestników tej tęczowej zabawy. Przed startem każdy z uczestników otrzyma białą koszulkę. Przy okazji Colour Rush w parku zorganizowany zostanie piknik, podczas którego nie zabraknie atrakcji dla dzieci, z dmuchanych zamków, gier i zabaw, a także słodkich przekąsek będzie można korzystać do godzin popołudniowych. Wstęp na piknik jest darmowy, aby wziąć udział w biegu po kolor należy zakupić bilet wstępu. Dzieci do lat 16 mogą uczestniczyć w zabawie jedynie w asyście osoby dorosłej. Ceny biletów w przedsprzedaży: osoby powyżej 16 roku życia – 15 funtów (w dniu imprezy 25 funtów), dzieci poniżej 16 roku życia 10 funtów (w dniu imprezy 15 funtów), bilet grupowy (2 dorosłych i 2 dzieci) – 40 funtów ( w dniu imprezy 60 funtów). Bilety do kupienia na stronie treetopshospice.org.uk/events/colourrush/. Markeaton Park, Derby, DE22 4AA

British Truck Championship & Support Races 22, 23 lipiec Niezależnie od pogody, 22 i 23 lipca na torze wyścigowym Donnington Park będzie gorąco! W ten weekend na tor wyjadą pięciotonowe ciężarówki aby powalczyć o tytuł najszybszej. A mowa o nie byle jakiej prędkości – startujące do wyścigu ciężarówki osiągają prędkość ponad 160km/godzinę! Adrenalina z pewnością towarzyszyć będzie nie tylko kierowcom, ale i obserwatorom tych kilkutonowych gigantów jadących ‘koło w koło’ z zawrotną prędkością. Imprezie towarzyszyć będzie muzyka na żywo, pokazy filmów czy strefa dla dzieci, które chętnie zapewne skorzystają z możliwości przejażdżki prawdziwym monster truckiem. Dzieci poniżej 13 lat biorą udział w imprezie za darmo, starsi muszą zapłacić 15,75 funta za bilet dzienny lub 26,25 za cały weekend. Donnington Park, Castle Donnington, Derby, DE74 2RP.

LEICESTER Canteen street food night 28 lipiec godz. 17.00-22.00 W ostatni piątek lipca Leicester zaprasza na ucztę kulinarną wszystkich zwolenników street food, czyli ulicznego jedzenia. To właśnie tam zjadą najlepsi wystawcy ulicznego jezdnia w UK. Przy okazji konsumpcji będzie można posłuchać muzyki na żywo. LCB Depot, 31 Rutland Street Leicester, LE1 1RE

Ingenious Inventions. Summer Holiday Family Fun od 29 lipca Od 29 lipca do końca lata w National Civil War Centre wszyscy ciekawscy będą mogli przenieść się do XVII w., kiedy to na Wyspach Brytyjskich rozkwitała nauka. Odwiedzający będą mieli okazję aby zaprojektować swój własny teleskop, a także poznać jedną z pierwszych autorek literatury science fiction na Wyspach. Jeśli to nie są wystarczające powody aby odwiedzić National Civil War Centre, proszę się przekonać sięgając po informacje o dodatkowych atrakcjach przygotowanych przez organizatorów na stronie centrum: nationalcivilwarcentre.com/ National Civil War Centre, 14 Appletongate, Newark, NG24 1JY Southwell Music Festival 24 - 28 sierpień Southwell Music Festival to coroczny festiwal muzyki klasycznej, przeznaczony dla najbardziej wymagających melomanów, ale i też dla tych, dla których względy estetyczne są równie istotne, wszystkie koncerty bowiem odbywać się będą w przepięknej scenerii, w różnych częściach Southwell. Aby wziąć udział w festiwalu należy zarezerwować bilety drogą elektroniczną, informacje o biletach, artystach oraz miejscach występów dostępne są na oficjalnej stronie festiwalu southwellmusicfestival.com. Serdecznie zapraszamy. n

Festyn 20 sierpień godz. 10.00-17.00 Większość miast w naszym regionie pokusiło się o organizację festynu rodzinnego, przy okazji którego odbędzie się również pokaz samochodów klasycznych. Od godzin porannych uczestnicy festynu będą mogli oddać się szaleństwu zabawy, a atrakcji będzie niemało, każdy znajdzie coś dla siebie. Leicester Racecourse, LE2 4AL

Donington Park, Castle Donington Derby DE74 2RP Departure Lounge 2017 20 - 23 lipiec Departure Lounge to coroczny festiwal teatralny z misją, gdzie widz ma szansę współtworzyć spektakl z profesjonalnymi aktorami. Podczas trzech dni festiwalu widzom zostanie zaprezentowana twórczość artystów z naszego regionu. Po dokładny program imprezy odsyłamy na stronę teatru derbytheatre.co.uk.

Big Family Fun Day 25 lipiec godz. 11.00-15.00 Biblioteka miejska w Leicester zaprasza rodziny z dziećmi na dzień pełen zagadek i niespodzianek. Atrakcje przeznaczone dla dzieci do 15 roku życia.

Derby Theatre, 15 Theatre Walk, St Peter's Quarter, Derby, DE1 2NF

St Barnabas Library, French Road, Leicester, LE5 4AH

WORKSOP

NEWARK


14

East Midlands po Polsku

|

No 123-124 | July-August 2017

Kajtuś czarodziej, czyli Kaytek the Wizard Mówi się, że coraz mniej czytamy, a mimo to rynek wydawniczy kwitnie. Sukces polskiej sekcji na niedawnych targach wydawniczych w Londynie (London Book Festival 2017) zbiegł się z ogłoszeniem przez Instytut Książki polskich hitów ostatnich lat na światowym rynku książki dziecięcej. Po jakie książki polskich autorów sięgają dzieci w Japonii, Meksyku, Australii czy na Wyspach? Przedstawiamy kilka tytułów. Mizielińscy są wszędzie Aleksandra i Daniel Mizielińscy są laureatami licznych nagród i wyróżnień przyznawanych za książki i projekty internetowe, w tym prestiżowego międzynarodowego wyróżnienia Bologna Ragazzi Award 2010 za książkę „Co z ciebie wyrośnie?” oraz francuskiej Prix Sorcières 2013 i włoskiej Primo Andersen 2013 za bestsellerowe „Mapy”, które wyznaczyły najmłodszym czytelnikom szlak przez wszystkie kontynenty. Magazyn The New York Times umieścił je na liście sześciu najpiękniejszych graficznie książek dziecięcych 2013r. „Mapy” są bez wątpienia największym polskim hitem na światowym rynku książki dziecięcej. Tylko w 2012r., wydane w 25 językach, sprzedały się w liczbie dwóch milionów egzemplarzy. W samej Japonii sprzedano ich ponad 100 tys. Kajtuś vel Kaytek Napisany w 1934r. „Kajtuś czarodziej” Janusza Korczaka to jedna z najpopularniejszych i najbardziej lubianych polskich książek dla dzieci – do tej pory opowieść o świecie dziecięcej wyobraźni, sile marzeń, trudzie ulepszania świata i dorastaniu, przetłumaczono na języki: francuski, niemiecki, hiszpański, rosyjski i białoruski. Co więcej, przekład Antonii Lloyd-Jones, jednej z najwybitniejszych tłumaczek literatury polskiej na angielski, został nominowany do nagrody Science Fiction and Fantasy Translation Awards. Naukowa książka roku Wielkoformatowy album „Pszczoły”, został przetłumaczony m.in. na język hiszpański i niemiecki, a ich autor Piotr Socha odebrał w Wiedniu nagrodę główną za najlepszą naukową książkę roku w kategorii „książka

dziecięca” Wissenschaftsbuch des Jahres 2017. Książka zawiera 30 ilustrowanych plansz, które zapraszają czytelników do świata pszczół. Dowiadujemy się, jak powstaje plaster miodu, na czym polega praca pszczelarza i jak smakują różne rodzaje miodu. Autorska książka Piotra Sochy inspirowana jest rodzinną historią i wspomnieniami z dzieciństwa – pszczelarzem był ojciec autora. Wydawnictwo Centrala W 2014r. poznańskie wydawnictwo komiksowe Centrala przeprowadziło się do Londynu, poszerzając swoją działalność o Wielką Brytanię. Tu wydało swoje największe hity, m.in. polsko-angielską „Lokomotywę/IDEOLO”, książkę opartą na tekstach Juliana Tuwima. Projektantka Małgorzata Gurowska i dziennikarka Joanna Ruszczyc zestawiły jeden z najsłynniejszych polskich wierszy z trudnymi, współczesnymi pytaniami o tożsamość narodową, rasizm, antysemityzm, stosunek do ekologii i zwierząt. Wyszło całkiem ciekawie. „Słoń na Księżycu” W kolejnym projekcie wydawnictwo Centrala prezentuje opowieść o astronomii, kraterach i zadziwiających kosmicznych odkryciach. Obecność tytułowego słonia na Księżycu po raz pierwszy miał zaobserwować w XVII w. Sir Paul Neal – jeden z astronomów Towarzystwa Królewskiego. Już wtedy odkrycie wywołało niemałe zamieszanie i rozpaliło wyobraźnię literatów. Dzięki satyrze Samuela Butlera plotka dotarła aż do Francji – sam la Fontaine poświęcił jej bajkę „Zwierzę na Księżycu”. Prawie 350 lat później Gosia Herba i Mikołaj Pasiński powra-

cają do księżycowej historii, tworząc na jej kanwie nową opowieść. Książka została wydana po polsku, angielsku i hiszpańsku. Tęsknisz za krajem? Z międzynarodowego repertuaru Centrali warto wymienić polsko-angielską książkę dotykającą problemu emigracji – „Do you miss your country?” autorstwa Moniki Szydłowskiej. To rodzaj dokumentu, reportażu, opisującego losy milionów emigrantów i ich bliskich. „Emigrantem może być każdy: od mechanika do skrzypka, a rozmowy z bliskimi na Skype’ie, zakupy w polskich sklepach czy oczekiwanie na pierwszą wypłatę w funtach bądź euro stały się doświadczeniem pokoleniowym.” – czytamy na stronie wydawnictwa.

„Wszystko gra!” Po niemieckim, koreańskim, hiszpańskim i francuskim wydaniu obsypanej międzynarodowymi nagrodami książki „Wszystko gra!” Anny Czerwińskiej-Rydel i Marty Ignerskiej przyszedł czas na Chiny, gdzie książka sprzedała się w tysiącach egzemplarzy. „Wszystko gra!” to opowieść o muzyce i instrumentach. Autorki wprowadzają czytelników w świat muzyków, uchylają drzwi do sali prób. Recenzenci podkreślają, że rysunki Marty Ignerskiej sprawiają, że czytelnik widzi i słyszy każdy dźwięk! Gorąco polecamy dziecięce książki polskich autorów także dorosłym czytelnikom - przy dobrej lekturze dla dzieci doskonale bawią się także dorośli. n DR

Polecamy książki „Cień wiatru” Carlos Ruiz Zafon Są takie powieści, których odkrywanie historii zapisanych na kolejnych stronach nie wydaje się najistotniejsze, ponieważ czytanie sprawia tak wielką przyjemność, że sama opowieść schodzi na drugi plan. „Cień wiatru” jest niewątpliwie jedną z tych pozycji, które od pierwszych stron porywają czytelnika w cudownie namalowany słowami świat. 10-letni Daniel Sempere zostaje zaprowadzony przez swojego ojca na Cmentarz Zapomnianych Książek, gdzie spośród licznych zbiorów literackich ma on wybrać dla siebie jeden egemplarz, który uchroni od zapomnienia. Wybór Daniela pada na „Cień wiatru” nieznanego mu wcześniej autora Juliana Caraxa. Zafascynowany powieścią młody chłopak postanawia odszukać inne książki tego pisarza. Nie spodziewa się nawet, że wraz z podjęciem tej dezycji rozpoczyna się największa i najbardziej niebezpieczna przygoda jego życia… W tej książce przeplata się ze sobą wszystko: namiętność, romans, sensacyjne zwroty akcji, aż po wręcz kryminalne zagadki, a to wszystko w cudownej scenerii powojennej Barcelony. „Zdąrzyć przed zmrokiem” Tana French Czytając opis z tyłu książki spodziewałam się klasycznego kryminału. Bałam się jednak sięgać po tę pozycję, gdyż mając przed sobą 500-stronicową książkę zastanawiałam się, ile można pisać o zagadkowej śmierci dwunastoletniej dziewczynki? Jakież było moje zaskoczenie, gdy stopniowo zagłębiałam się w historię opisanych bohaterów. Osobiście uznałabym ją za swego rodzaju mieszankę kryminału z thrillerem psychologicznym. Pierwszoosobowa narracja daje bowiem czytelnikowi pogląd na wszystkie zagadkowe sprawy z perspektywy głównego bohatera. Świetny zabieg pisarki ukazuje niełatwą, złożoną i zmagającą się z własnymi demonami psychikę narratora, która w połączeniu ze znakomitą pracą detektywistyczną trzyma w napięciu do ostatnich stron powieści. „Czarne Liście” Maja Wolny Gdyby chcieć zaklasyfikować tę pozycję do gatunku, najbliżej jej do powieści kryminalnej. Wolałabym jednak tego nie czynić, gdyż książka Mai Wolny wymyka się jednoznacznym kwalifikacjom i ocenom a miłośnicy kryminałów nie zostawiliby na niej suchej nitki. Ważny w powieści wątek historyczny jest punktem wyjścia do opowiedzenia zarówno o historii jak i o współczesności. Bohaterkami są dwie kobiety: powojenna żydowska fotografka Julia Pirotte (postać autentyczna) która została oddelegowana przez swojego pracodawcę do zrobienia zdjęć do reportażu o pogromie kieleckim (4 lipca 1946) oraz Weronika Czerny, naukowiec który specjalizuje się w badaniach postaw Polaków wobec Żydów w powojennej Polsce. Kielce, gdzie toczy się akcja, to rodzinne miasto autorki tej książki. Opuściła je ponad 20 lat temu. Przypadek sprawił, że zainteresowała się wydarzeniami, które miały miejsce w 1946r, kiedy mieszkańcy Kielc zabili ponad 40 Żydów, którym udało się przetrwać wojnę i obozy koncentracyjne. Co ich skłoniło do takiego czynu? Autorka nie opisuje samego pogromu, ale to, co się działo tuż po nim i kilkadziesiąt lat później w 65 rocznicę tych wydarzeń.


15

www.empp.co.uk | info.empp@empp.co.uk

Jeść czy nie jeść Hodowla kiełek na sitku Ta metoda nie wymaga ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów. Jeśli mamy już nasiona i sitko z bardzo drobnymi oczkami możemy zacząć hodowlę. Nasiona moczymy ok. 6-10 godzin, następnie płuczemy je letnią, przegotowaną wodą. Sitko z nasionami kładziemy na miseczce bądź

innym odpowiadającym wielkością naczyniu. Kiełki podlewamy 2-3 razy dziennie. Pamiętajmy o zachowaniu przestrzeni między sitkiem a dnem naczynia, nie chcemy aby nasze nasiona leżały w wodzie. Po około trzech dniach kiełki będą gotowe do spożycia. n

Niezwykła moc zwykłych ziół Doskonała kuchnia to aromatyczna kuchnia. Potrawy nabierają zapachu dzięki odpowiednio dobranym przyprawom, w tym przede wszystkim świeżym ziołom. Jednak poza wyjątkowym smakiem warto wiedzieć, jak zbawienny wpływ mogą mieć na nasz organizm dodawane przyprawy.

Justyna Czekaj Mięta Liście mięty pieprzowej od dwóch tysięcy lat są wykorzystywane do łagodzenia bólu głowy oraz walki z problemami trawiennymi. Dzisiaj olejku miętowego używa się także do produkcji leków na katar oraz zespołu jelita drażliwego. Mięta to także doskonały składnik orzeźwiających napojów na upalne dni czy wyśmienity dodatek do deserów, np. musu czekoladowego. Jest też niezbędnym składnikiem jednego z moich ulubionych sosów – greckich tzatzików. Bazylia Bazylia, często pojawia się w sztukach Szekspira jako lekarstwo na przeziębienie i bóle głowy. Ostatnie badania wykazały, że świeże liście poprawiają trawienie oraz zmniejszają

centrację, obniżając stres oraz zmniejszając poziom wyczerpania psychicznego. Szałwia jest dobra na bóle brzucha, biegunki, gazy, grypę i przeziębienie. Podkreśla smak drobiu, kiełbas oraz ryb, jednak trzeba zachować umiar w jej dozowaniu, ponieważ zbyt duża ilość może zepsuć smak potraw. Ciekawie komponuje się z dynią, co odkryłam przez przypadek dodając do zapiekanej dyni właśnie szałwię zamiast gałki muszkatołowej.

Szałwia To przyprawa z regionów Morza Śródziemnego. Można ją spotkać w Dalmacji, Chorwacji oraz nad Adriatykiem gdzie dziko porasta skalne zbocza. Wyciąg z szałwii ma właściwości antyseptyczne, ściągające i lekko drażniące. Wykorzystuje się ją do produkcji leków na ból gardła, podrażnienie jamy ustnej, a także do skaleczeń i siniaków. Badania wykazały, że obniża poziom cukru we krwi u chorych na cukrzycę. Jej właściwości wpływają także na pracę mózgu poprawiając kon-

Dziurawiec zwyczajny Inaczej nazywany zielem świętojańskim to przyprawa kuchenna oraz składnik leków. Stosowany jest przy zaburze-

Koper Słowo „dill”, które w języku angielskim oznacza koper, pochodzi od nordyckiego „Dilla”, czyli uśpić, a to dlatego, że herbatka z kopru jest zalecana na bezsenność. Pochodzi z Europy, jest ulubieńcem Rosjan i może być uprawiany nawet w pobliżu koła podbiegunowego. Zarówno nasiona jak i liście są jadalne. Starożytni Grecy jedli to aromatyczne zioło w celu zmniejszenia apetytu. Jednak dzisiaj jest ono uznawane za jedną z niewielu roślin w pełni przyswajanych przez organizm. Najsilniejsze właściwości lecznicze posiadają nasiona kopru. Zapobiega wzdęciom, zgadze, jest środkiem wspomagającym trawienie, działa rozkurczowo oraz oczyszczająco. Można go dodawać do potraw oraz pić w formie naparu. Świeże posiekane liście kopru często wykorzystuje się jako dodatek do pstrąga i łososia, krewetek, jajek, zielonej fasoli, kalafiora, buraków, zup oraz serka wiejskiego i ziemniaków, w szczególności młodych. Natka pietruszki Natka pietruszki jest bogata nie tylko w witaminę C, co czyni ją sojusznikiem w walce z przeziębieniem i grypą, ale również beta-karoten. Wzmacnia, oczyszcza organizm, poprawia cerę i humor. Doskonale pasuje do dań mięsnych, rybnych, zup i sałatek. Jako że ma delikatny smak, może być stosowana do kanapek, sałatek i dań z jajek nie zmieniając nadto ich smaku. Kanapka z razowego chleba z żółtym serem i garścią świeżej pietruszki to jedno z moich ulubionych śniadań.

poziom glukozy we krwi. Doskonale nadaje się jako przyprawa do makaronów, sałatek lub w formie pasty znanej jako pesto. Możesz też po prostu wykorzystać bazylię do sałatki z pomidorów z mozzarellą lub, jeśli nie przepadasz za oregano, posypać nią pizzę.

witaminy A i C. Wzmaga apetyt i ułatwia trawienie. Polecany jest m.in. osobom cierpiącym na reumatyzm, skazę moczanową i artretyzm. Nadaje się do przyprawiania sosów, warzyw, a także ryb i drobiu.

Tymianek Doskonale pasuje do dań, które wymagają długiego gotowania. Długotrwała obróbka termiczna uwalnia pełnię aromatu, zatem doskonale nadaje się do wzbogacania smaku zup czy gulaszów. Badania wykazały, że liście tymianku mają właściwości antyseptyczne, a także mogą pomóc w leczeniu choroby wrzodowej. Napar z tymianku także zmniejsza ból gardła. Estragon Jest on szczególnie popularny we Francji, Hiszpanii i w Niemczech. Francuzi nazywają estragon królem przypraw. Stosuje się go jako środek zastępujący sól (nadaje potrawom słonawy smak, a nie podnosi ciśnienia i nie wypłukuje soli mineralnych, tak jak to czyni sól kuchenna). Jest bogaty w

niach trawienia, schorzeniach wątroby i pęcherzyka żółciowego. Co ważne, podczas kuracji trzeba unikać opalania. Hyperycyna, która wchodzi w skład dziurawca, powoduje, że na skórze mogą powstać uczuleniowe plamy (z czasem znikają). Do zastosowania w kuchni najlepsze są pędy z młodymi pąkami i kwiatami – doskonale pasują do dań z ryb i lekkich sałatek. Ziele dziurawca nadaje się do przygotowania nalewki dziurawcówki lub likieru, a także oleju dziurawcowego (podawanego przy łagodnych depresjach). Zachęcam do hodowli ziół, z powodzeniem można je trzymać zarówno w domu, jak i na zewnątrz, przy odpowiedniej pielęgnacji, powinny nam służyć rok za rokiem. n


16

East Midlands po Polsku

|

No 123-124 | July-August 2017

S

prawdzając zeszyt mojego dziecka po sobotnich lekcjach w Polskiej Szkole im św. Kazimierza, znalazłam w nim poniższe opowiadanie. Jest to tekst napisany przez grupkę dzieci z klasy IVa.

Uczniowie otrzymali polecenie napisania w ciągu 25 minut krótkiego opowiadania z użyciem słów zawierających literkę „h”. Dzieci, które napisały poniższą pracę, nie tylko wykorzystały wymienione przez nauczyciela wyrazy, ale także skonstruowały zgrabną historyjkę poprzeplataną dobrze dopasowanym dialogiem:

Pewnego dnia Michał poprosił swojego tatę, by mogli pójść do muzeum helikopterów. Kiedy tam dotarli, Michał był zaskoczony ilością wszystkich zgromadzonych modeli. Zapytał się menadżera tego wspaniałego miejsca: „Z którego wieku jest ten model”? Menadżer odpowiedział przyjaźnie: “Z drugiej wojny światowej, chłopczyku”.

Dzieci Piszą

Michał powiedział z uśmiechem na zarumienionej twarzy: “Aż tyle lat przetrwał? Menadżer zachichotał: “Nie chcę cię rozczarować chłopczyku, ale to jest tylko kopia modelu.” Kiedy Michał dorósł, to spełnił swoje marzenie i nauczył się latać helikopterem. Długo uczył się hamowania, przeszkadzał mu hałas śmigła, ale latanie helikopterem zawsze było jego największym hobby. Poprosiliśmy Szkołę im. Św. Kazimierza o zgodę na zamieszczenie w naszym miesięczniku opowiadania grupki uczniów z klasy IVa, ponieważ chcemy w ten sposób zachęcić wszystkie inne dzieci do pisania po polsku i przesyłania nam swoich tekstów. Planujemy, że od jesieni rozpoczniemy publikowanie rubryki ‘Dzieci piszą’. Będziemy w niej zamieszczać teksty dzieci piszących indywidualnie oraz teksty uczniów polskich szkół z regionu. Myślimy, że tego rodzaju wyróżnienie pracy dzieci – poprzez zamieszczanie jej w ‘East Midlands po Polsku’, czyli prezentację wśród naszych czytelników będzie wspaniałym sposobem na promowanie polszczyzny naszego potomstwa. A my, redakcja EMpP, spodziewamy się, że w ten sposób zagwarantujemy sobie nowe pokolenie czytelników.... (to jest żart oczywiście, ale w każdym żarcie jest dużo prawdy). n BP

UWAGA Godziny otwarcia biura SPS ulegną zmianie w dniach: 13.07 (czw.) - 10.15-13.15 18.07 (wt.) - biuro nieczynne 20.07 (czw.) - 13.30-17.30 25.07 (wt.) - biuro nieczynne 31.07 (pon.) - 12.30-15.30 01.08 (wt.) - 11.00-14.00 14.08 (pon.) - 12.30-15.30 15.08 (wt.) - 11.00-14.00 17.08 (czw.) - 10.15-13.15 21.08 (pon.) - 12.30-15.30 22.08 (wt.) - 11.00-14.00 24.08 (czw.) - 10.15-13.15 16 i 23 sierpnia (środy) biuro nieczynne.

BIURO MATyL TRAVEL 12 LAT W NOTTINGHAM PRZEKAZy PIENIężNE –NAJLEPSZy KURS Płatność kartą lub gotówką W PLN NA KONTO I NA POCZTĘ NA KONTA WALUTOWE ZA 10 GBP DO STREFY EURO ZA 5 GBP BILETy NA CAŁy ŚWIAT! Na wszystkie środki transportu Z wysyłką na adres w UK Odprawy online, wydruki biletów Zapisy na wizyty w Konsulatach ADRES I TELEFONy: 29a Bentinck Road, NG7 4AA (Wejście od parkingu przy Caulton St, NG7 5AA między Radford Rd i Birkin Av) Tel. stac. 01159980458 Tel. kom. 07871062047 matyl.j@op.pl PON, PIĄT: 10-18; WT, CZW: 13-19; ŚR, SOB: 10-15; Autobusy 76,77,78,79, One Rainbow, Hartley i Bentinck Road Tramwaj: przyst. FOREST

East Midlands po Polsku 123-124  

Wydanie lipcowo - sierpniowe miesięcznika East Midlands po Polsku.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you