Page 1

East Midlands News

|

Free Monthly Newspaper

|

www.empp.co.uk

|

March 2017

|

No 119

Brexit – Spekulacje? W brytyjskich mediach pojawiły się spekulacje, że Theresa May ogłosi koniec swobodnego przepływu osób dla nowych imigrantów przybywających do UK z UE. Miałoby się to odbyć w dniu, kiedy rozpoczną się formalne negocjacje w sprawie wyjścia UK z unii. Daily Telegraph podał, że terminem ostatecznym będzie 15 marca, kiedy to w parlamencie najprawdopodobniej zostanie przegłosowana ustawa w sprawie uruchomienia artykułu 50. Gabinet premier May nie potwierdził tych informacji, wskazując, że decyzja nie została jeszcze podjęta. 27 lutego rozpoczęła się w Izbie Lordów trzydniowa debata na temat uruchomienia procesu wychodzenia UK z UE. Ogólnie oczekuje się, że lordowie (odpowiednicy naszych senatorów) nie powstrzymają decyzji o Brexicie, ale mogą wprowadzić poprawki do ustawy i w ten sposób spowolnić proces uruchomienia artykułu 50. n BP

Wiadomości regionalne

str.2-3

Mniej nas

str.5

Bądź na bieżąco

str.7

Tłusty Czwartek - relacja

str.8

Smaczne strony

str.11

Fot. Alden Chadwick

W tym wydaniu: Wiosna, to czas, kiedy przyroda budzi się do życia. Z zimowego snu przebudzają się zwierzęta, ziemia wydaje nowe plony, jednym słowem wszystko budzi się od nowa i na nowo. Wszystkiego dobrego na... WIOSNĘ!

Dzień Polskiego Dziedzictwa Ambasador RP w Londynie Arkady Rzegocki w liście otwartym ogłosił, że polska placówka chce zainicjować obchodzenie w Wielkiej Brytanii Dnia Polskiego Dziedzictwa – Polish Heritage Day. Projekt ma na celu ustanowienie na terenie Wielkiej Brytanii corocznych obchodów związanych ze Świętem Narodowym 3 Maja oraz z Dniem Flagi RP przypadającym 2 maja. W ramach projektu skoordynowane zostaną przedsięwzięcia prowadzone przez polskie organizacje, szkoły sobotnie i parafie na terenie Wielkiej Brytanii. Projekt będzie realizowany rokrocznie, w każdy pierwszy weekend

po 3 maja, by na trwale zagościć w kalendarzu lokalnych wydarzeń jako Polski Dzień w Wielkiej Brytanii. „Zachęcam do wspólnej pracy, by pokazać innym społecznościom to, co najlepsze w naszej kulturze i narodowym charakterze, by budować mosty i promować polski model in-

tegracji, oparty na przyjaznych relacjach i dumie z naszego narodowego dziedzictwa. Mam nadzieję, że w tym roku oraz w kolejnych latach Polacy w małych i dużych miejscowościach – wszędzie tam, gdzie

mieszkamy – będą przez choć jeden dzień wspólnie łączyć się w polskości, stając się ambasadorami Polski. Niech każdy pierwszy weekend po Święcie Konstytucji 3 Maja będzie polskim świętem w całym kraju – Polish Heritage Day!” – napisał Ambasador Rzegocki w liście otwartym do organizacji polonijnych.

Pierwsza edycja święta miałaby się odbyć w weekend 6-7 maja. Ambasada ma nadzieję, że w Dniu Polskiego Dziedzictwa zwykli polscy imigranci, organizacje polonijne, szkoły sobotnie i polskie parafie będą organizować wydarzenia kulturalne, koncerty, spotkania, podczas których będą pokazywać dorobek Polski, wkład Polaków w rozwój Wielkiej Brytanii, a także podkreślać związki pomiędzy oboma państwami. Ambasada chce też zachęcać do wywieszania polskich flag na swoich domach lub – we współpracy z lokalnymi władzami – na budynkach publicznych. „Zwracam się do Państwa z propozycją ustanowienia Polskiego Dnia w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – inicjatywy, która zapewni nam widoczność oraz lepsze relacje wśród lokalnych społeczności, z którymi obcujemy na co dzień. Pozycja, jaką zajmuje licząca blisko jednego miliona rzesza naszych rodaków, jest nadal niewspółmierna ze wspaniałym potencjałem, jaki prezentujemy. Pokazując otwartość, tolerancyjną, zaangażowaną i przyjazną postawę naszym sąsiadom, pokonujemy stereotypy, a także wskazujemy, że zależy nam

na uczestniczeniu i aktywnym współdziałaniu w sprawach naszego najbliższego otoczenia.” – pisze do polskich organizacji działających na Wyspach ambasador Arkady Rzegocki. W wypowiedziach udzielonych mediom ambasador Rzegocki zdradził, że marzeniem jego jest, aby Polish Heritage Day stał sie czymś na wzór Dnia Świętego Patryka. Ogłoszenie akcji spotkało się dotychczas z dużym zainteresowaniem zarówno ze strony polskiej społeczności i organizacji polonijnych, jak i wielu przedstawicieli brytyjskich władz, którzy zapowiedzieli wsparcie lokalnych inicjatyw oraz wywieszenie w reprezentacyjnym miejscu polskiej flagi jako symbolu solidarności i otwarcia. Wiele organizacji, szkół i parafii planuje obchody w różnych terminach wiosenno-letnich – intencją Ambasady RP w Londynie jest synchronizacja i koordynacja tych obchodów pod jednolitym hasłem, by wzmocnić przekaz i dotrzeć do szerszej publiczności. Źródło: Ambasada RP w Londynie n


2

East Midlands po Polsku

|

No 119 | March 2016

Nottingham

No To Hate Dorota Radzikowska

I

Podczas spotkania, obok Paddy Tippinga – Komisarza ds. Policji i Przestępczości czy miejskiej radnej, z prezentacją wystąpiła menadżer SPS Beata Polanowska, która mówiła o liście otwartym wystosowanym do szkół brytyjskich. Petycja zapoczątkowana w listopadzie ubiegłego roku dotyczy listu otwartego, w którym zwróciliśmy się z prośbą do lokalnych szkół o wprowadzenie do programu nauczania elementów polskiej kultury, tradycji czy historii. Idea listu powstała w odpowiedzi na pojawiające się ataki słowne i fizyczne skierowane na Polaków, oraz ich dzieci mieszkających na terenie Wielkiej Brytanii, po ogłosze-

Fot. Communities Inc.

ncydenty czy przestępstwa na tle nienawiści oraz mowa nienawiści nadal stanowią problem w wielu częściach Wielkiej Brytanii. Władze miasta Nottingham deklarują, iż zagadnienie Hate Crime traktowane jest z należytą powagą. Na potwierdzenie, urząd miasta we współpracy z innymi organizacjami zorganizował 14 lutego konferencję ‘Love not Hate’.

Konferencja ,,Love not hate” z udziałem menadżer SPS Beaty Polanowskiej

niu wyników referendum, w którym Brytyjczycy zdecydowali o opuszczeniu UE. Obok władz miasta, policji czy organizacji pozarządowych do akcji przeciwdziałania incydentom na tle nienawiści dołączyły trzy firmy: Nottingham City Transport (NCT), Nottingham Community Transport

oraz Nottingham Express Transport (NET). Trzej przewoźnicy, działający w obrębie transportu publicznego, wspólnie przyjęli do realizacji projekt ‘No To Hate’, który piętnuje incydenty i zbrodnie na tle nienawiści. Ponieważ do części incydentów dochodzi w środkach transportu publicznego, zarządy firm wyraźnie zapowiedziały zero tolerancji dla

tego typu zdarzeń oraz podjęły działania edukacyjne i prewencyjne, aby zminimalizować przypadki Hate Crime. W efekcie wszyscy kierowcy autobusów i tramwajów przejdą szkolenie nt. Hate Crime oraz tego, w jaki sposób reagować, gdy jest się świadkiem zdarzenia typu Hate

Crime lub Hate Incident. W tramwajach dostępne będą ulotki informacyjne w różnych językach, w tym w języku polskim, wyjaśniające czym jest zbrodnia z nienawiści oraz jak zgłaszać tego rodzaju przypadki. n

Drodzy Czytelnicy W ogrodach i parkach zakwitają przebiśniegi i krokusy, gdzieniegdzie także żonkile. Zima już

Podziękowania

za nami, ale nie odkładajmy jeszcze ciepłych ubrań głęboko w szafy. W marcu jak w garncu,

Pragniemy podziękować dwóm sklepom za wspieranie nas w przekazywaniu pomocy żywno-

musimy liczyć się z pogodowymi niespodziankami.

ściowej dla potrzebujących.

Przed nami marzec, czyli – według deklaracji premier Theresy May – czas na wystosowanie

Pani Ula z Delikatesów Nottingham Mini Market wspiera nas już od ponad roku, przekazując

artykułu 50 i rozpoczęcie Brexitu. Myślę, że kwestia swobodnego przemieszczania się oby-

nam co tydzień produkty spożywcze. W jej sklepie można liczyć na przemiłą polską obsługę.

wateli UE po krajach Europy będzie jedną z pierwszych spraw, jaką zajmie się rząd UK. Niewiele jak dotychczas słyszeliśmy o pomysłach na realizację procesu wychodzenia UK z unii,

Od stycznia tego roku korzystamy także ze szczodrości sklepu ‘U Bigosa’, który rozpoczął

aczkolwiek ci, którzy podróżowali do Wielkiej Brytanii przed 2004r. pamiętają stanie w mę-

swoją działalność przed Bożym Narodzeniem. ‘U Bigosa’ można kupić świeże mięso, kiełbasy

cząco długich kolejkach na przejściach granicznych. Funkcjonariusze graniczni decydowali,

produkowane na miejscu oraz szeroki zakres polskich produktów.

czy wjeżdżamy do UK, czy też mamy wracać, skąd przyjechaliśmy. W większości przypadków pozwolenie na wjazd było przyznawane, ale zdarzało się, że były jakieś braki w wymaganej

Obu sklepom dziękujemy za wspieranie naszych inicjatyw.

dokumentacji i podróżny nie otrzymywał wizy lub też nie potrafił przekonać funkcjonariusza

Redakcja EMpP, Biuro SPS

straży granicznej, że podróżuje tylko w celach turystycznych. Powyżej zakreślony scenariusz nie powinien mieć przełożenia na sytuację polskich imigrantów obecnie mieszkających w UK.

Nasza petycja

My powinniśmy otrzymać status, który umożliwi nam powracanie do naszych domów w Wiel-

Nadal można złożyć podpis w sprawie wprowadzania elementów reprezentujących polską kul-

kiej Brytanii. Możliwe jednak, że nasi krewni w kraju będą się musieli dobrze przygotować,

turę do szkół brytyjskich. Podpisy można składać za pośrednictwem naszej strony internetowej

zanim uzyskają pozwolenie na wjazd do UK.

www.empp.co.uk. Po kliknięciu na brytyjską flagę zostaniemy przekierowani do wersji angielskiej petycji. Osoby, które nie

Zapraszamy do lektury marcowego wydania EMpP. Oprócz informacji bieżących, regional-

mają dostępu do internetu, mogą

nych i politycznych polecamy także artykuły doradcze oraz lżejsze w kąciku kulturalno-kuli-

skontaktować się z biurem SPS,

narnym.

pracownicy wytłumaczą, jak inaczej można złożyć podpis.

The Signpost to Polish Success

East Midlands po Polsku Tennyson, Unit B, Forest Road West, Nottingham NG7 4EP 0115 97 81 396 info.empp@empp.co.uk www.empp.co.uk

EDITOR-IN-CHIEF: Dr Beata Polanowska, editor@empp.co.uk, tel. 0115 97 00 442. CONTENTS: Agnieszka Kloc (agnieszka.kloc@empp.co.uk),

Dorota Radzikowska (dorota.radzikowska@empp.co.uk, Piotr Domański (piotr.domanski@empp.co.uk), Zofia Barroux, Ewa Błachewicz, Peter Brown, Joanna Feliszek, Beata Gorzkiewicz, Laura Heinz, Małgorzata Kaczorowska, Danuta Kantyka, Damian Law, Krzysztof Michalczak, Dariusz Misiołek, Bogusława Motylska, Teresa Nowicka, Marcin Orlecki, Monika Savage, Sebastian Sęk, Edyta Szromnik,Karolina Tomalik, Małgorzata Twarowska, Marianna Wielgosz, Anna Zawisza, Barbara Żurawel ADVERTISING: Piotr Domański (adverts@empp.co.uk) tel. 0115 97 81 396

BI UR O TH E SI GN P OST TO P OL I SH SUC CES S: P OR AD Y I I N F OR M ACJE

Agnieszka Kloc info.sps@empp.co.uk, tel. 0115 97 00 446 W OLON TAR IAT

Dorota Radzikowska volunteering@empp.co.uk Czynne: poniedziałek - czwartek

East Midlands po Polsku jest miesięcznikiem wydawanym przez organizację charytatywną na rzecz nowoprzybyłych Polaków

The Signpost to Polish Success Wszelkie prawa zastrzeżone. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania, redagowania oraz publikowania na łamach nadesłanych materiałów. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych.


3

www.empp.co.uk | info.empp@empp.co.uk

Wykup licencji cd. W poprzednim wydaniu opisywaliśmy plany urzędu miasta Nottingham stworzenia licencji, która byłaby obowiązkowa dla wszystkich właścicieli lub zarządców nieruchomości pod wynajem. Projekt nazwano Selective Licencing i choć konsultacje mające zadecydować, czy program powinien być wdrożony w życie nadal trwają, właściciele domów już zapowiadają, że reakcją będzie podwyższenie czynszu. Szacuje się, że nowe przepisy objęłyby ponad 26 tys. domów w Nottingham. Projekt Selective Licencing nie dotyczy tzw. Houses with Multiply Occupation (HMO), gdyż domy podlegające pod kryteria HMO już opłacają odpowiednią licencję. Projekt Selective Licensing ma na celu poprawienie standardu wynajmowanych nieruchomości. Właściciel domu miałby płacić 600 funtów za każdą posiadaną nieruchomość przez okres pięciu lat działania programu (zniżką w wysokości 140 funtów objęci byliby właściciele domów zarejestrowanych w ramach Nottingham Standard for Landlord Association – akredytowanych przez urząd miasta właścicieli nieruchomości pod wynajem). Właściciele domów przeciwni wprowadzeniu obowiązkowej licencji argumentują: „Miasto powinno skupić się tylko na obszarach, gdzie problem faktycznie istnieje, takich jak obszar NG7, przede wszystkim Radford Road oraz niektóre ulice w dzielnicy Sneinton.”

Reklama

„Gdy deweloperzy inwestujący w budowę nowych bloków z mieszkaniami pod wynajem będą musieli zapłacić 600 funtów za każde mieszkanie, szybko znajdą inne atrakcyjne miejsca pod inwestycję. W Nottingham już jest problem z niedoborem nieruchomości pod wynajem, a po wprowadzeniu obowiązkowej licencji będzie jeszcze gorzej.” To tylko niektóre z głosów niezadowolenia. Właściciele zapowiadają sprzedaż nieruchomości i zakup nowych w Gedling, Rushcliffe czy Broxtowe, najpewniej jednak podwyższą czynsz, aby kwotą licencji obciążyć najemcę. Średnia podwyżka może wynieść 10 funtów na tydzień: „Dla osób o niskich dochodach będzie to znaczący ubytek w budżecie. A dla takich jak ja, bez stałego dochodu, każda podwyżka oznacza mniej pieniędzy na jedzenie. Jednocześnie coś należy zrobić, gdyż wiele domów w Nottingham wymaga remontu, ale ludzie wynajmują, bo nie mają dużego wyboru...” – twierdzi pan Marek, który wynajmuje mieszkanie w kamienicy przy Gregory Boulevard. Gdyby projekt wszedł w życie, Nottingham City Council zatrudniłby do jego obsługi dodatkowych 74 pracowników - inspektorów nieruchomości oraz administratorów. Projekt miałby być finansowany ze środków otrzymanych z licencji. Konsultacje w sprawie wprowadzenia obowiązkowej licencji potrwają do 31 marca br. n DR

Lilian Greenwood w SPS

Najwięcej miejsca poświęciliśmy na rozmowę o petycji – liście otwartym wysłanym do lokalnych szkół brytyjskich z prośbą o poszerzenie programu nauczania o elementy reprezentujące polską kulturę, tradycję oraz historię. Akcja zbierania podpisów pod listem nadal trwa (list oraz petycja dostępne są na stronie internetowej www.empp.co.uk). Posłanka z zaciekawieniem słuchała o wydarzeniach, jakie w efekcie akcji zostały zorganizowane (w gazecie oraz na naszym profilu Facebook pisaliśmy o wizycie polskiej lotniczki pani Wandy Szuwalskiej w szkole St. Mary’s, czy o śpiewaniu kolęd po polsku

Fot. Wikipedia

17 lutego biuro SPS odwiedziła posłanka Lilian Greenwood, która z ramienia Partii Pracy reprezentuje okręg Nottingham South. Posłanka chciała dowiedzieć się jak najwięcej o działalności SPS, problemach Polaków mieszkających w East Midlands, sposobie w jaki wspieramy lokalną Polonię, aktywnościach przez nas podejmowanych, pomysłach

na integrację Polaków z innymi społecznościami.

przez uczniów z tej samej szkoły; przedstawiciele SPS zostali także poproszeni o wzięcie udziału w apelu w jednej z lokalnych szkół dotyczącym tradycji wielkanocnych, inne szkoły poprosiły o pomoc w zorganizowaniu historycznej akademii o roli Polaków podczas II Wojny Światowej). W trakcie spotkania rozmawialiśmy o sposobach dotarcia do jak największej liczby szkół i dyrektorów oraz realizacji naszego postulatu. Następnego dnia, 18 lutego, posłanka skorzystała z zaproszenia i wzięła udział w imprezie organizowanej przez SPS ‘Tłusty Czwartek w Sobotę’ w galerii New Art Exchange. Było nam bardzo miło! Relacja z imprezy na str. 8. n Zespół SPS

Reklama Leicester, Leicestershire

Tańsza energia

W

ładze hrabstwa oraz miasta Leicester zapowiedziały powstanie programu, który umożliwiłby dostarczanie prądu i gazu po konkurencyjnych cenach. Podobna inicjatywa działa w Nottingham, gdzie coraz większa liczba mieszkańców korzysta z usług Robin Hood Energy. Jest to reakcja na powiększające się ubóstwo mieszkańców i tzw. ‘fuel poverty’, czyli sytuację, w której coraz większej liczby osób nie stać na opłacenie rachunków za prąd i gaz i które rezygnują z ogrzewania swoich domów, ciepłej wody, lub które zadłużają się u dostawców energii, szczególnie w okresie grzewczym.

Nowy dostawca miałby proponować usługi o niższych cenach oraz oferować atrakcyjniejsze rozwiąza-

nia dla klientów, którzy mają problem z opłaceniem rachunku. Byłaby to, podobnie jak w Nottingham, działalność nie nastawiona na zysk, tzw. ‘non-forprofit’. Dodatkowo, władze stawiają duży nacisk na komunikację – kwestia taryfy, dostępnych programów lojalnościowych czy poszczególnych pozycji na rachunku ma być jasna i zrozumiała dla klientów. Władze Leicester i Leicestershire nie ogłosiły jeszcze, kto został wybrany w konkursie na lokalnego dostawcę energii, wiemy jedynie, iż jest to firma oferująca jedne z najniższych stawek na rynku. n DR


4

East Midlands po Polsku

|

No 119 | March 2016

Sprawy konsularne przez telefon

K

omunikat tej samej treści pojawił się na stronie internetowej MSZ oraz podlegających ministerstwu placówek zagranicznych na terenie Wielkiej Brytanii i Irlandii. Informuje on: “W trosce o należytą obsługę obywateli RP w kontakcie z urzędami konsularnymi w Irlandii oraz Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Ministerstwo Spraw Zagranicznych uruchomiło Centrum Informacji Konsularnej oraz Zintegrowany Telefon Dyżurny. Zadaniem Centrum jest udzielenie odpowiedzi na Państwa pytania z zakresu spraw konsularnych (przede wszystkim paszportowych).” Na czym dokładnie ma polegać nowa usługa? Otóż po wybraniu właściwego numeru telefonu połączenie przekierowywane jest do konsultanta w MSZ w Warszawie. Osoba nie ponosi dodatkowych kosztów wynikających z przekierowania połączenia do Polski, koszt rozmowy kalkulowany jest według taryfy lokalnej. Na jakiego rodzaju pytania uzyskamy odpowiedź, wyjaśnia doradca pracujący w Centrum Informacji Konsularnej: ,,Informacje, jakie można uzyskać w CIK dotyczą ogólnych spraw

konsularnych, lokalizacji placówek na terenie Wielkiej Brytanii i Irlandii, godzin otwarcia konsulatów, zasad ubiegania się o paszport. Po aktualne informacje, tj. dyżury konsularne odsyłamy do stron internetowych placówek, choć i takie informacje będą dostępne w naszym serwisie. Możemy ułatwić kontakt z pracownikami odpowiedniego konsulatu, gdy zapytanie dotyczy konkretnych kwestii prawnych, w zakresie których nasz serwis nie będzie mógł udzielić informacji. Możemy odpowiedzieć na podstawowe zapytania dotyczące zakresu obowiązków konsulatu i tego, jak w zakresie prawym konsulat może pomóc. Informacje te zawarte są także na stronach internetowych placówek konsularnych i ambasad.” Centrum nie udziela informacji w sprawach wizowych, a w przypadku, gdy zapytanie wykracza poza kompetencje konsultantów Centrum, ponieważ wymagają bezpośredniego kontaktu z urzędem konsularnym lub też decyzji właściwego konsula, pracownicy Centrum będą starali się doradzić, jak postępować w tej sprawie lub, jak wspomniano, umożliwić kontakt z właściwym pracownikiem konsulatu.

Centrum Informacji Konsularnej będzie funkcjonować od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. Informacje udzielane będą także w te dni wolne od pracy na terenie Wielkiej Brytanii i Irlandii, które są jednocześnie zwykłymi dniami pracy w Polsce (np. bank holiday). Aby skontaktować się z konsulem dyżurnym poza godzinami pracy urzędów, w tym w weekend i dni wolne od pracy, oraz w nagłych przypadkach losowych, należy dzwonić na numer Zintegrowanego Telefonu Dyżurnego.

Oba numery powstały z myślą o usprawnieniu komunikacji z jednostkami administracyjnymi w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Urzędnicy zachęcają także do korzystania z informacji zawartych na stronach internetowych konsulatów i ambasad, które w wielu przypadkach powinny być wyczerpujące (np. dotyczące spraw prawnych, spraw

z zakresu prawa cywilnego lub spraw konsularnych i tego, w czym może pomóc konsul). System rejestracji wizyty paszportowej pozostaje niezmienny – w celu umówienia wizyty paszportowej należy korzystać ze strony internetowej e-konsulat.gov.pl. n

Numer telefonu dla mieszkańców Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej: Centrum Informacji Konsularnej: 2030789618 Zintegrowany Telefon Dyżurny: 2030789621.

Nottinghamshire drugie Do wiadomości publicznej podano, że w okresie trzech pierwszych miesięcy po czerwcowym referendum o członkostwo w UE policja odnotowała drastyczny wzrost przestępstw na tle rasowym. Beata Polanowska

W

zrost nastąpił w większości policyjnych okręgów (jeden okręg przypada mniej więcej na jedno hrabstwo). Tylko w okresie od czerwca do września odnotowano 14 000 przestępstw popełnionych na tle rasowym.

koniec z polskim robactwem, do podpalenia domu polskiej rodziny oraz zamieszczenia obraźliwego graffiti na drzwiach Polskiego Ośrodka Kulturalnego w Londynie.

grożeń oraz odpowiednie dostosowanie działań policji na poziomie lokalnym”.

Według analiz BBC powyższe dane nie mogą być interpretowane jednoznacznie. Mogą oznaczać, że wzrosła przeNajwiększy wzrost przestępczości z po- stępczość na tle rasowym, ale mogą budek rasowych odnotowano w Dorset także oznaczać, że wzrosło raportowanie tego rodzaju przestępczości, co niekoniecznie powinno być odbieNottinghamshire drugie w kraju rane negatywnie.

W 10 okręgach nastąpił aż 50procentowy wzrost tego ro- pod względem ilości przypadków Jednakże David Isaac, dyrektor ordzaju przestępczości w przestępstw na tle rasowym ganizacji Equality and Human Riporównaniu z sytuacją z minioghts Commission ostrzegł, że nych lat. W 33 z 44 okręgów była to najwyższa liczba przestępstw na i Nottinghamshire, odpowiednio 100 i poczucie niepokoju pozostało, i że kotle rasowym od 2012r., od kiedy zaczęto 75-procentowy w porównaniu z danymi lejnym momentem przełomowym może być uruchomienie artykułu 50. prowadzić tego rodzaju statystyki. sprzed czerwca 2016r. Sytuacja uspokoiła się w okresie późniejszym. Fot. Beata Polanowska

Dorota Radzikowska

Fot. Nimalan Tharmalingam

Ambasada RP w Londynie oraz placówki konsularne w Manchesterze i Edynburgu ogłosiły uruchomienie Centrum Informacji Konsularnej oraz Zintegrowanego Telefonu Dyżurnego.

Raport na temat przestępczości na tle rasowym został opublikowany 15 lutego. Odniesiono się w nim do takich przypadków jak rozprowadzanie kartek z napisem 'No more Polish vermin', czyli

Mark Hamilton, funkcjonariusz policji wiodący w sprawach ‘hate crime’ stwierdził: „Usprawniliśmy mechanizmy wcześniejszego zgłaszania i monitorowania po to, by szybciej zauważyć okresy zwiększającej się przestępczości na tle rasowym. Taki mechanizm umożliwi nam rozpoznanie potencjalnych za-

Biuro organizacji SPS, wydawcy ‘East Midlands po Polsku', jest centrum do raportowania przestępstw na tle rasowym. Ofiary takiego przestępstwa mogą je zgłaszać – także anonimowo – w biurze SPS. n


5

www.empp.co.uk | info.empp@empp.co.uk

Nowa jednofuntówka

REKLAMA

Niedawno wprowadzone plastikowe banknoty pięciofuntowe to dopiero początek zmian zaplanowanych przez Królewską Mennicę. Już wkrótce w obiegu pojawią się nowe monety jednofuntowe.

M

oneta zmieni kształt z okrągłego na 12-kątną formę. Jeśli chodzi o sam wygląd, to na awersie znajdzie się wizerunek królowej Elżbiety II, a na rewersie napis: One Pound, z wizerunkiem angielskiej róży, walijskiego pora, szkockiego ostu i irlandzkiej koniczyny, wyłaniających się razem z jednej łodygi z

królewskiej korony. Konkurs na projekt monety wygrał 15-letni David Pearce. Historia jednofuntowej monety zaczęła się w kwietniu 1983r., kiedy to zmieniono papierowego funta w monetę i od tego czasu znamy ją w niemal niezmienionym kształcie. Jak podaje Królewska Mennica, w

obiegu znajduje się obecnie 2,2 mld jednofuntowych monet, z których wedle szacunków 45 mln jest fałszywe. Przedstawiciele Ministerstwa Finansów zajmujący się wdrożeniem nowej monety twierdzą, że ma być to na tyle innowacyjna moneta, iż będzie najtrudniejszą do podrobienia na świecie. Nowa jednofuntówka wprowadzona zostanie w marcu br., nie oznacza to jednak wycofania z obiegu obecnej jednofuntówki, ta utraci ważność dopiero we wrześniu 2017 r. Mennica Królewska uruchomiła specjalną stronę internetową thenewpoundcoin.com, na której znajdują się wszystkie informacje związane z wydaniem nowej monety. Do zapoznania się z informacjami zachęca się przede wszystkim przedsiębiorców, którzy będą musieli przygotować się do zmian. Mennica wystosowała szczególne porady dla miejsc, gdzie używane są biletomaty czy maszyny do liczenia pieniędzy. n DR

Pobrexitowy spadek migracji do UK Migracja do UK zmniejszyła się do 273 000 w okresie 12 miesięcy do września 2016r., co stanowi liczbę mniejszą o 49 000 w porównaniu z rokiem poprzednim. Beata Polanowska

O

kreślenie ‘NET migration’ odnosi się do różnicy pomiędzy liczbą osób, które przyjeżdżają do UK z zamiarem zamieszkania tutaj, a liczbą osób, które wyjeżdżają z kraju w celu osiedlenia się w innym miejscu. Powyższe dane odnoszą się do migracji NET. Założeniem obecnego rządu jest zmniejszenie liczby NET osób przyjeżdżających do UK do 100 000 rocznie. Niestety, obecne osiągnięcia odbiegają znacząco od rządowego targetu. Analiza ruchów migracyjnych ostatnich lat sugeruje, że osiągnięcie planowanego rezultatu wydaje się mało prawdopodobne. Szacuje się, że około 323 000 osób wyjechało z UK, co stanowi o 26 000 więcej niż w roku poprzednim. Natomiast na wyspy przyjechało 596 000 osób, w tym 268 000 obywateli UE oraz 257 000 migrantów spoza unii. Wśród przyjezdnych największą grupę stanowili Bułgarzy i Rumuni. Wśród osób, które wyjechały z UK, Brytyjczyków było 128 000, obywateli krajów UE było 103 000 oraz spoza unii – 93 000. Liczba obywateli UE wyjeżdżających z UK jest zauważalna, niekoniecznie jednak sugeruje początek exodusu imigrantów polskich, czeskich czy litewskich.

Dane te niezupełnie oznaczają pojawienie się nowych trendów. Liczne wyjazdy mogły być efektem tymczasowym, bez przełożenia na przyszłe tendencje. Trudno zatem stwierdzić, czy rząd UK rozpoczął proces przejmowania kontroli nad kwestią przypływu imigrantów do kraju. Nie wiadomo też jeszcze, jaki wpływ miało referendum na zachowania migracyjne. Liczba osób przyjeżdżających do UK pozostaje wysoka, a liczba przyjezdnych z krajów takich jak Rumunia i Bułgaria jest wyższa niż w przypadku innych narodowości. Prezentowane dane są to pierwsze statystyki od czasu ogłoszenia wyników czerwcowego referendum. *** Oddzielne statystyki z Home Office podają, że wśród imigrantów z UE, zamieszkujących UK, w 2016r. wzrosła liczba aplikacji o obywatelstwo brytyjskie. Obywatelstwo otrzymało 16 754 migrantów UE, jest to druga największa liczba. Dla porównania w 2013r. proces naturalizacji pomyślnie przeszło 17 645 obywateli unii. Wśród aplikacji przodują obywatele tzw. starej Europy, czyli państw takich jak Francja, Hiszpania, Niemcy. Z krajów, które weszły do unii w 2004r., pozytywnie rozpatrzono aplikacje dla 6498 osób. Natomiast w przypadku Rumunów i Bułgarów, pozytywnie rozpatrzono 3215 aplikacji o obywatelstwo brytyjskie. n


6

East Midlands po Polsku

Ogłoszenie SPS

|

No 119 | March 2016

Towards Work Programme – krok w kierunku podjęcia zatrudnienia Organizacja SPS rozpoczęła pracę nad projektem Towards Work Building Better Opportunities współfinansowanym przez Fundusze Europejskie oraz Big Lottery Fund. Projekt zakłada wspieranie osób niepracujących poprzez zintegrowane działania takie jak organizacja szkoleń, redukowanie barier w rozpoczęciu zatrudnienia (poprzez udział w kursach, np. j. angielskiego, wyrobienie karty CSCS, zakup ubrań na rozmowę kwalifikacyjną, pomoc w obsłudze komputera itp.). Definiowanie potrzeb poszczególnych klientów odbywać się będzie w ramach indywidualnych lub grupowych spotkań z doradcą, tzw. Work Coach. W ramach projektu pracownik SPS będzie współpracował z innymi organizacjami, które przystąpiły do projektu, w tym z Employment Engagement Team odpowiedzialnej za współpracę z pracodawcami, co

The Signpost to Polish Success (SPS)

umożliwi dostęp do bazy pracodawców zarejestrowanych w programie. Nowy pracownik zatrudniony na stanowisko Work Coach będzie pracował w ramach zespołu SPS w siedzibie biura (Tennyson, Unit B, Forest Road West, Nottingham, NG7 4EP). Osoby niepracujące zainteresowane wzięciem udziału w projekcie mogą zgłaszać się do biura SPS od 15 marca. Work Coach dostępny bedzie w biurze SPS w poniedziałki, wtorki i czwartki. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z Dorotą: dorota.radzikowska@empp.co.uk, 0115 9781396 lub od 15.03.17 wysyłając maila na towardswork@empp.co.uk.

Wspólnie zmieniajmy stereotyp

to polska organizacja charytatywna, która wspiera imigrantów z Europy Wschodniej w East Midlands Działalność SPS: sesje informacyjne kursy nauki j.angielskiego publikacja miesięcznika East Midlands po Polsku angielsko-polska kafejka językowa obsługa profilu facebook East Midlands po Polsku

Fot. Adam Stefański

rekrutacja wolontariuszy

serwis internetowy www.empp.co.uk

Spotkanie Polaków z Melton Mowbray w pubie ,,The Crown”

promocja polskiej kultury, w tym organizacja:

Adam Stefański

FestiWal2009

25 lutego w Melton Mowbary odbyło się spotkanie Polonii z Wysp Brytyjskich skupione w klubach sympatyków Idź Pod Prąd TV. Na spotkanie całymi rodzinami przybyło ponad 40 osób, które mimo iż przebywają poza granicami kraju, nadal interesują się sytuacją polityczną i społeczną w Polsce. Główną ideą spotkania było hasło „Polak Polakowi Bratem”.

Polish Art Show projekt o polskim dziedzictwie kulturowym w East Midlands "Our History-Our Story" SPS, Tennyson, Unit B, Forest Road West, Nottingham, NG7 4EP Tel: 0115 9700 446, 0115 9781 396 Email: info.sps@empp.co.uk

Naszym pragnieniem jest, aby kolejne pokolenia, niezależnie od tego gdzie dorastają, miały poczucie dumy narodowej, czuły się Polakami, znały polską historię i tradycję. Bóg Honor Ojczyzna,

idealistyczna odezwa używana przez Wojsko Polskie, zawiera wartości, w których chcemy wychowywać nasze młode pokolenia, a za które ginęli nasi dziadkowie. Patronem medialnym spotkania była TV Idź pod Prąd, która jest projektem wspierającym wartości patriotyczno-chrześcijańskie. Ma on na celu propagowanie patriotyzmu i walorów wychowania w wierze chrześcijańskiej. Projekt posiada już ponad 140 klubów na całym świecie w tym 15 w Wielkiej Brytanii. Raz w miesiącu kluby z Wielkiej Brytanii spotykają się całymi rodzinami, by wspólnie przeżyć dzień

pełen zabawy, emocji, ale także ciekawych rozmów. Spotkania mają na celu integrację Polaków na Wyspach. Zapraszamy wszystkich, którzy mają ochotę przystanąć na chwilę w trudach dnia codziennego. Mamy nadzieję, że wspólne spotkania pozwolą uświadomić sobie uczestnikom, jak ważne jest nasze pochodzenie i wartości, z których się wywodzimy. Wszystkich zainteresowanych taką inicjatywą zapraszamy do kontaktu klub.melton.mowbray@idzpodprad.pl lub odwiedzenia naszej strony internetowej www.idzpodprad.pl. Kolejne spotkanie już 25 marca w Londynie. n


7

www.empp.co.uk | info.empp@empp.co.uk

Zmiany w prawie Finanse, motoryzacja czy przemysł tytoniowy to tylko niektóre sektory, w ramach których rząd wprowadza nowe przepisy. Warto być na bieżąco ze zmianami wprowadzonymi jeszcze w 2016r. oraz być przygotowanym na nowe rozporządzenia, które mają wejść w życie w 2017r. sów w Wielkiej Brytanii muszą być ciemnozielone, z graficznymi ostrzeżeniami przed szkodliwością palenia zajmującymi minimum 65% przedniej i tylnej części opakowania. Wprowadzony będzie też zakaz sprzedaży mniejszych paczek papierosów (z 10 sztukami) oraz paczek tytoniu mniejszych niż 30g. Szacuje się, że dzięki nowym przepisom liczba palaczy w krajach UE zmniejszy się o 2,4 mln.

Dorota Radzikowska

C

zęść zmian zapowiedział już kanclerz Philip Hammond w tzw. Autumn Statement, pisaliśmy o nich w grudniowo-styczniowym wydaniu EMpP. Dotyczą one m. in. minimalnej stawki godzinowej czy opłat pobieranych przez agencje nieruchomości. Inne zmiany dotyczą sprzedaży wyrobów tytoniowych, czy sposobu naliczania podatku drogowego.

Podatek drogowy Od kwietna br. z opłacania podatku drogowego zwolnieni będą właściciele samochodów w 100% napędzanych elektrycznie, czyli z zerową emisją dwutlenku węgla. Właściciele wszystkich innych pojazdów zobowiązani będą płacić road tax w wyznaczonej kwocie. Obecnie kwota road tax uzależniona jest od wyniku testu emisji spalin dokonywanego podczas przeglądu MOT. Istnieje 13 kategorii dla samochodów spalinowych oraz samochodów napędzanych silnikami disela, gdzie właściciele aut o niskiej emisji spalin płacą niewiele lub wcale, a właściciele samochodów o wysokiej emisji spalin płacą nawet do 505 funtów podatku rocznie. Obecnie samochody, których emisja spalin na teście MOT nie przekracza 130g/km zwolnione są z płacenia podatku drogowego.

National Minimum Wage Wiadomość dobra z punktu widzenia pracowników, mniej z perspektywy pracodawców, to kolejna podwyżka płacy minimalnej. W kwietniu stawka godzinowa zwiększy się o 30p i wyniesie 7,50 funta. Mniejsze podwyżki płacy minimalnej nastąpią w przedziałach wiekowych 18-20 i 21-24, tu stawka wyniesie odpowiednio 5,60 oraz 7,05 funta. Rząd zapowiada, że stawka minimalna do 2020r. wynosić będzie 9 funtów dla osób powyżej 25 roku życia. Minimalna stawka godzinowa nadal pozostaje poniżej kwoty, jaka według zwolenników kampanii wzywającej do podniesienia płacy do poziomu Living Wage niezbędna jest do funkcjonowania w Wielkiej Brytanii. Stawka Living Wage płacona jest już przez prawie 3 tys. pracodawców na Wyspach i wynosi 8,45 funta (9,75 funta w Londynie).

Stworzenia morskie pochłaniają lub zjadają mikrogranulki, które przekazywane są wzdłuż morskiego łańcucha pokarmowego. Ponieważ ludzie są ostatecznie na górze łańcucha pokarmowego, to prawdopodobne jest, że również pochłaniają mikrogranulki poprzez żywność, którą spożywają. Dodatkowo, mikrogranulki łatwo wchłaniają substancje chemiczne, które mogą potencjalnie wpłynąć na DNA gatunków, powodując ich deformacje. Na całym świecie organizowane są kampanie, które apelują o zaprzestanie korzystania z mikrogranulek przez producentów. Dodatkowo zachęcają sprzedawców detalicznych o nie sprzedawanie produktów zawierających mikrogranulki, a konsumentów o powstrzymywanie się od kupowania produktów je zawierających, rządy krajów natomiast do wprowadzenia zakazu używania mikrogranulek w produktach higieny osobistej, tak szybko jak to możliwe. Właśnie tym ma zająć się rząd Wielkiej Brytanii, który zapowiada, że przed końcem 2017r. odpowiednie przepisy zostaną uchwalone i wprowadzone w życie.

System ten ma jednak ulec zmianie. Właściciele samochodów zarejestrowanych po 1 kwietnia 2017r., będą zobowiązani do wniesienia jednorazowej opłaty podatkowej za pierwszy rok, w wysokości określanej przez poprawioną wersję obecnego systemu podatku od emisji dwutlenku węgla. Począwszy od drugiego roku, opłata emisyjna CO2 nie będzie już naliczana i coroczna opłata w wysokości 140 funtów będzie obowiązująca.

Tytoń W 2015r. do sklepów wszedł zakaz umieszczania wyrobów tytoniowych w widocznym miejscu. W maju ubiegłego roku zatwierdzono nowe dyrektywy unijne dotyczące sprzedaży papierosów i wyrobów tytoniowych, a producenci dostali 12 miesięcy na wprowadzenie przepisów w życie i wyprzedanie już wyprodukowanych wyrobów. Z opakowań papierosów mają zniknąć wszelkie elementy marketingowe, takie jak kolor, logo, charakterystyczna czcionka. Ma to sprawić, ze sięganie po papierosy stanie się mniej atrakcyjne, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Na mocy nowych przepisów wszystkie opakowania papiero-

Niebezpieczne mikrogranulki Mikrogranulki z tworzywa sztucznego są używane jako środki złuszczające w setkach produktów do pielęgnacji na całym świecie, w tym do mycia twarzy, do mycia ciała czy w pastach do zębów. Z uwagi na swoje niewielkie rozmiary nie są wyłapywane przez filtry w oczyszczalni ścieków, lecz przedostają się dalej. Nie tylko zanieczyszczają środowisko, ale także są przyczyną zatruć a nawet śmierci organizmów wodnych m.in. ryb. Mikrogranulki nie są biodegradowalne, przez co od momentu przedostania się do środowiska morskiego, są niemożliwe do usunięcia.

Opłaty agencyjne W tegorocznym wystąpieniu Autumn Statement komisarz Philip Hammond ogłosił, że agencje nieruchomości będą miały zakaz pobierania opłat administracyjnych od osób zainteresowanych wynajmem domu / mieszkania. Z obliczeń Citizens Advice wynika, że średni koszt opłat administracyjnych wynosi 337 funtów od osoby, gdzie koszty te potrafią przekraczać 500 funtów, szczególnie w Londynie. Opłaty te obejmują czynności takie jak sprawdzenie referencji czy wydrukowanie standardowej umowy najmu. Jak dotąd nie jest znana data wprowadzenia przepisów, ale komisarz Hammond zapowiedział, że nastąpi to „tak szybko jak to możliwe”.

Fot. wiseGEEK

Foteliki samochodowe Obecne prawo przewiduje, że dzieci powinny podróżować w tzw. siedzisku (ang. booster seat) do 12 roku życia lub do momentu osiągnięcia 135cm wzrostu. Od marca br. zostanie wprowadzony zakaz korzystania z siedzisk przez dzieci o wadze mniejszej niż 22kg i wzroście poniżej 125cm. Wyniki testów wyraźnie pokazały, że używanie siedziska nie stanowi gwarancji bezpieczeństwa, a demontaż oparcia z zagłówkiem jest stanowczo odradzany (większość fotelików samochodowych posiada tę opcję).

Zmiany w wysokości i sposobie obliczania podatku drogowego nie dotyczą aut zarejestrowanych przed 1 kwietnia 2017r.

Fot. Informedmag

Fot. Jim Champion

Właściciele nowych samochodów będą płacić dużo większy niż dotychczas podatek, może on wynieść nawet 2 tys. funtów w pierwszym roku użytkowania. Właściciele samochodów o wartości powyżej 40 tys. funtów zapłacą dodatkowo 310 funtów rocznie w pierwszych pięciu latach użytkowania auta.

Bezdomni Rząd planuje wprowadzić regulacje prawne, które mają zapobiegać bezdomności. Odpowiedzialność miałaby być nałożona na samorządy, których obowiązkiem byłoby zapewnienie lokum dla osoby zagrożonej bezdomnością. Przepisy te najpewniej będą stosowane jedynie dla osób spełniających odpowiednie kryteria (posiadających tzw. Right to Reside – czyli między innymi mają odpowiednią długość pobytu w Wielkiej Brytanii). n


8

East Midlands po Polsku

|

No 119 | March 2016

Tłusty Czwartek w Sobotę! 18 lutego galeria New Art Exchange w Nottingham zamieniła się w centrum polskiej kultury. Wszystko za sprawą imprezy rodzinnej „Tłusty Czwartek w Sobotę!” zorganizowanej przez Signpost to Polish Success (SPS), której celem było promowanie polskiej kultury na Wyspach. W ramach spotkania zorganizowano warsztaty plastyczne oraz czytanie polskich legend – o Smoku Wawelskim oraz o Syrence Warszawskiej – powtarzane kilkukrotnie podczas trwania imprezy. Oba elementy okazały się bardzo trafione – dzieci z zapałem wykonywały piękne, błyszczące syrenki oraz kolorowe smoki i z dumą prezentowały gotowe prace: „Po raz drugi przyszłam z rodziną na Tłusty Czwartek organizowany przez SPS. Uważam, że pomysł z wykorzystaniem polskich legend jest fantastyczny! Dzieciom podoba się różnorodność materiałów do stworzenia smoka i syrenki oraz nieskończona możliwość kombinacji kolorów i pomysłów. Jestem pewna, że jeszcze długo po imprezie będą ozdabiać nasz dom. Miłym zaskoczeniem okazała się również liczba słuchaczy, zarówno dzieci jak i ich opiekunowie odpłynęli w świat fantazji dzięki naszym znakomitym lektorom. dzieci siedziały

zapatrzone w czytających. Moja córka już mnie pytała, czy znam jeszcze inne legendy, więc pewnie po powrocie do domu zapoznamy się z kolejnymi polskimi legendami. I te pączki... były pyszne!” – powiedziała Magda, jedna z uczestniczek. Podczas imprezy dostępne były materiały dotyczące tradycji tłustego czwartku, a także przepis na pączki – wszystkie materiały dostępne były w języku polskim i angielskim. Dodatkowo, uczestnicy mogli zobaczyć zdjęcia pomników smoka wawelskiego w Krakowie oraz obu syrenek w Warszawie. Impreza przyciągnęła ponad 200 osób, w tym pracowników urzędu miasta i hrabstwa pracujących w obszarze edukacji oraz posłankę Lilian Greenwood (MP, Nottingham South): „Jestem zachwycona możliwością udziału w tej fantastycznej imprezie. Od wejścia do New Art

Exchange czuć było radość i podekscytowanie, dzieci w różnym wieku, polskie i angielskie, pracowały nad maskami smoków oraz nad wizerunkami syrenek, odwołując się do tradycyjnych polskich podań. Wszędzie pełno było kleju, papieru, brokatu. Była to doskonała okazja dla lokalnych mieszkańców, aby spotkać się, dowiedzieć więcej o polskich legendach, tradycji tłustego czwartku i oczywiście zjeść pączka. Gratulacje dla organizatorów – ta impreza to wielki sukces!” – powiedziała posłanka Lilian Greenwood. Dziękujemy uczestnikom za wspaniałą wspólną zabawę! Dodatkowo, chcielibyśmy podziękować wolontariuszom – Ani, Ewelinie, Iwonie, Monice, Pawłowi, Tony’emu, Wiolecie i ich małym pomocnikom za zaangażowanie i nieocenioną pomoc! Zespół SPS n

Fotografie Paweł Chrostowski


www.empp.co.uk | info.empp@empp.co.uk

9

PROPOZyCJE NA MARZEC Agnieszka Kloc Marzec to jeden z najbardziej wyczekiwanych miesięcy na Wyspach. Mimo tego, że zima w Wielkiej Brytanii nie jest surowa potrafi być zaskakująco długa, tak więc nic dziwnego, że na samą myśl o wiośnie robi nam się po prostu lepiej. Nie przewidujemy żadnych anomalii pogodowych więc zachęcamy wszystkich do powolnego wybudzenia się z zimowego snu i do przygotowania na ciepłe, słoneczne dni, długie wieczory i poparzenia słoneczne. Niech nadejdą bezzwłocznie! NOTTINGHAM Międzynarodowy Dzień Kobiet 8 marzec Godz.: 18:00-20:30 Najsłynniejsza galeria w dzielnicy Hyson Green, New Art Exchange zaprasza wszystkie panie na występy artystyczne z okazji międzynarodowego dnia kobiet. Po szczegóły oraz możliwość zarezerwowania miejsca zapraszamy na stronę: www.nottinghamcity.gov.uk New Art Exchange 39-41 Gregory Boulevard, Nottingham, NG7 6BE Warsztaty plastyczne 11 marzec Godz.:11.15-12.45 Nottingham Lakeside Arts zaprasza dzieci i młodzież od 7 do 16 roku życia na wyjątkowe warsztaty plastyczne. Tematyką warsztatów będzie starożytne rękodzieło, a uczestnicy warsztatów będą mieli okazję wykonać bransoletki, które uchodziły na najpiękniejszą ozdobę wśród Wikingów. Koszt wzięcia udziału w warsztatach- 4 funty. Więcej informacji na stronie: www.lakesidearts.org.uk Angear Visitor Centre, Nottingham Lakeside Arts, University Park NottinghamNG7 2RD

Fot. www.twin-loc.fr

DERBy Imperial Volkswagen Donington Rally 5 marzec Wyścigi Imperial Volkswagen Donington Rally wracają na tor w parku Donington drugi rok z rzędu. Impreza odbędzie się w niedzielę 5 marca i oferuje 55 mil podzielonych na 8 etapów wypełnionych zmaganiami w oparach benzyny na asfalcie i off-road. Wyścigi te

będą rundą kwalifikacyjną do Motorsport News Circuit Rally Championship i wielu regionalnych mistrzostw rajdowych. Donington Park, Castle Donington, Derby DE74 2RP Robot Day 11 marzec Godz.: 10.00- 16.00 Drugi raz z rzędu w muzeum w Derby zostanie zaprezentowana wystawa robotów. Oprócz podziwiania eksponatów będzie można wziąć udział w przeróżnych aktywnościach i samemu sprawdzić umiejętności mechanicznych stworów. Rodziny z dziećmi mile widziane. Więcej informacji na stronie: www.derbymuseums.org Silk Mill Lane, Derby, DE1 3AF 01332 641901, info@derbymuseums.org Second Hand Dance: Getting Dressed 4 marzec Godz.: 14.00 Second Hand Dance to impreza przeznaczona dla dzieci powyżej 4 roku życia. Przedmiotem zabawy będą ubrania z drugiej ręki i to nie tylko po to aby je po prostu na siebie włożyć, organizatorzy zabawy wyszli naprzeciw najbardziej pomysłowym uczestnikom więc wdrapywanie na góry ubrań, nurkowanie w stosie materiałów czy miękkie lądowanie na poduszkach jak najbardziej zalecane! Koszt wzięcia udziału w zabawie 7 funtów. Déda, Chapel Street Derby DE1 3GU tel.: 01332 370911 Spring Fest 19 marzec Godz.: 12.00-16.00 To nic, że kalendarzowa wiosna rozpoczyna się dopiero 21 marca, w Derby nikt nie ma zamiaru czekać ani dnia dłużej, więc przywitanie tej pięknej pory roku nastąpi już 19 marca. W planie imprezy konkurs fotograficzny, parada wiosennych kapeluszy, dekorowanie jajek oraz gry i zabawy dla wszystkich przybyłych. Derby Arboretum, DE238FZ Market wiosenny 19 marzec Godz.: 10.00-16.00 Ponad 100 starannie wyselekcjonowanych przez organizatorów sprzedawców będzie

miało przyjemność wystawić swoje produkty. Wyposażenie wnętrz jak i ogrodów, biżuteria, a także produkty spożywcze to wszystko będzie można nabyć w trzecią niedzielę marca. A wszystko pod znakiem upragnionej wiosny! Wstęp w cenie 2 funtów, dzieci do 10 roku życia mogą uczestniczyć w markecie bezpłatnie. Roundhouse Road Pride Park Derby DE24 8JE Student Scratch Night 26 marzec Impreza zorganizowana przez Uniwersytet w Derby przez studentów dla studentów to doskonała okazja do zaprezentowania swoich talentów szerszej publiczności. Koszt 5 funtów. Więcej informacji na stronie: www.visitderby.co.uk 15 Theatre Walk Eagle Centre Derby DE1 2NF WORKSOP Derbyshire Lives Through The First World War I Wojna Światowa z perspektywy mieszkańców Derbyshire 1 marzec- 1 kwiecień Poruszająca wystawa prezentująca doświadczenia mieszkańców regionu Derbyshire z okresu pierwszej wojny światowej. Historie z pierwszej linii frontu, ale także te z domowych pieleszy. Zapraszamy! Więcej informacji na stronie: w w w. c r e s w e l l - c r a g s . o r g . u k / W h a t s On/special-exhibitions.aspx Crags Rd, Creswell, Worksop S80 3LH Noc astronomii w Creswell Crags 20 marzec Przybądź aby zachwycić się przepięknym gwieździstym niebem, a przy okazji poszerzyć swoją wiedzę dzięki astronomowi Paulowi Money, który z radością opowie o tym co to za blask, który zachwyca podczas gwieździstych nocy. Po szczegóły zapraszamy na stronę: www.experiencenottinghamshire.com Cena biletu 7 funtów, organizatorzy zachecają do wcześniejszego zakupu biletów. Creswell Crags, Crags Road, Welbeck, Worksop, Nottinghamshire, S80 3LH

LINCOLN Międzynarodowy Festiwal Kina 16-18 marzec Wydział Film i Media Uniwersytetu w Lincoln zaprasza na festiwal filmowy dla prawdziwych kinomaniaków. Podczas festiwalu wyświetlane będą jedynie niskobudżetowe produkcje, które z pewnością trudno byłoby znaleźć w repertuarze kin komercyjnych czy nawet studyjnych. Oprócz projekcji filmowych goście festiwalu będą mogli przyłączyć się do dyskusji z twórcami, wziąć udział w warsztatach tematycznych, a także zostać częścią jury, która zdecyduje o przyznaniu nagrody w 6 kategoriach w tym za najlepszy film długometrażowy, najlepszy brytyjski oraz międzynarodowy film krótkometrażowy, najlepszy aktor, najlepsza etiuda studencka oraz najbardziej wymagająca produkcja. Po szczegóły zapraszamy na stronę: www.visitlincoln.com, tel: 08448 884414 University Of Lincoln, Brayford Pool, Lincoln, LN6 7TS Camper Day 26 marzec, Godz. 10.00-16.00 Wspaniała coroczna impreza dla wszystkich miłośników sławnych camperów. Jeśli jeszcze nie zostałeś posiadaczem tego cudownego czterokołowca, możesz choć przez chwilę zasiąść za kierownicą jednego z nich podczas tego słynnego już zlotu, bądź na otarcie łez stać się posiadaczem gadżetu z wizerunkiem owego popularnego ogóra. Więcej informacji na stronie: www.lincolncamperday.co.uk Brayford Wharf North, Lincoln, LN1 1yW Artist market 4 marzec, Godz.: 10.00-16.30 W każdą pierwszą sobotę miesiąca począwszy od marca, aż do grudnia włącznie w Lincoln będzie można nabyć unikatowe rękodzieło od lokalnych twórców. Biżuteria, obrazy, wyposażenie wnętrz i wiele więcej przyciąga co roku setki nabywców. Więcej informacji na stronie: www.visitlincoln.com/whats-on Lincoln, Lincolnshire, LN1 3AA n


10

East Midlands po Polsku

|

No 119 | March 2016

Polskie książki na Wyspach

Z

azwyczaj skupiamy się na wydarzeniach lokalnych, zazdroszcząc Polakom mieszkającym w Londynie wielości atrakcji i imprez poświęcanych kulturze polskiej. Tym razem postanowiliśmy zrobić wyjątek i powiadomić o sporym wyróżnieniu, jakie spotkało polskich autorów. Polska po raz pierwszy w historii została mianowana krajem Market Focus targów London Book Fair. W tegorocznej edycji, która odbędzie się w Londynie w dniach 1416 marca, polska reprezentacja będzie gościem honorowym. To bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla branży wydawniczej, ale też dla promocji polskiej kultury. Zwłaszcza, że program kulturalny z udziałem naszych pisarzy potrwa do jesieni 2017r. London Book Fair to najważniejsze wiosenne targi dla branży wydawniczej – to tu spoty-

kają się agenci literaccy z całego świata, tu zapadają decyzje o tym, co na rynku książki ukaże się w najbliższych miesiącach. Program Market Focus to także cykl wydarzeń kulturalnych prezentujących gorące nazwiska, modne gatunki, interesujące tematy, literackie trendy i ciekawostki naszego rynku książki – słowem to, co w polskiej literaturze współczesnej najlepsze. Program branżowy odbywający się w czasie London Book Fair to spotkania z wydawcami, agentami literackimi i innymi przedstawicielami branży oraz seminaria dostarczające najważniejszych informacji o polskim przemyśle wydawniczym, a zatem unikalna okazja do zaprezentowania polskiego rynku książki na tle międzynarodowym. Udział Polski w programie jest szansą na wzmocnienie powiązań kulturalnych pomiędzy Polską i

Wielką Brytanią, rozwijanie współpracy pisarzy i stowarzyszeń twórców, a także na poszerzenie wzajemnej znajomości naszych kultur i podkreślenie znaczenia literatury – co w obu krajach powinno zaowocować wzrostem liczby przetłumaczonych książek. W gronie naszych reprezentantów znaleźli się Aleksandra i Daniel Mizielińscy, autorzy słynnych ,,Map”, wielokrotnie nagradzana ilustratorka Marta Ignerska. Prozaicy Olga Tokarczuk, Jacek Dehnel, Zygmunt Miłoszewski i Jacek Dukaj, poetka Marzanna Bogumiła Kielar, eseiści Dariusz Karłowicz i Andrzej Nowak oraz reporterzy Ewa Winnicka i Artur Domosławski.

Każdy z zaproszonych twórców weźmie udział w kilku spotkaniach zarówno na terenie targów, jak i poza nimi. Imprezy odbywać się będą również w British Library, Southbank Center i Limehouse Books yurt Cafe. Dyrektor Robert Szaniawski z Instytutu Polskiego w Londynie przedstawił również zarys programu literackiego po targach. Już dzień po ich zakończeniu polscy twórcy pojawią się w Essex na największych brytyjskich festiwalach literackich w Hay, Edynburgu, Hull i Birmingham. W ramach imprez organizowanych wspólnie przez Instytut Książki, Instytut Polski w Londynie oraz British Council odbędą się też imprezy związane z osobą i twórczością Jo-

sepha Conrada Korzeniowskiego, jako że 2017r. decyzją Sejmu jest Rokiem Conrada. Gorąco zachęcamy do zaplanowania swojego udziału w targach London Book Fair 2017. Pełen program imprezy dostępny jest na stronie londonbookfair.co.uk. ...A skoro o książkach, to zapraszamy także do zapoznania się z propozycjami przedstawianymi przez wolontariuszkę SPS Ewelinę Banaś w rubryce Wolontariusze czytają. n DR

WOLONTARIUSZE CZyTAJą Ledwo udało nam się nawiązać współpracę, a już Ewelina Banaś, nowa wolontariuszka SPS na co dzień mieszkająca w Mansfield, zdążyła pomóc nam w koordynacji imprezy Tłusty Czwartek w Sobotę! oraz podzielić się kilkoma propozycjami książek, które wyjątkowo poleca. Zapraszamy do lektury. Wyróżniona i wielokrotnie nagradzana Katarzyna Puzyńska i jej saga kryminalna o policjantach z Lipowa, przeniesie nas do małej wioski, w polskiej scenerii. Każda z części jest pełna zaskakujących zwrotów akcji i trzyma w napięciu do ostatniej strony. Obecnie na rynku dostępnych jest siedem części sagi, po udanym debiucie ’’Motylka’’ pojawiło się jeszcze sześć tomów, które można czytać całkowicie niezależnie od znajomości pozostałych. Autorka z wielką pomysłowością połączyła wiele wydarzeń tworząc spójne i fascynujące historie. Ogromnym plusem kryminałów Katarzyny Puzyńskiej są charakterystyczne postacie, z których każda jest wyrazista. Niektóre wzbudzają sympatię, niektóre niechęć, ale z większością chcemy się spotkać raz jeszcze. Rozwiązania zagadek są zaskakujące, trudne do przewidzenia, niekiedy wbijające w fotel. Twórczość naszej rodaczki porównałabym do Agathy Christie, ale dla mnie to Katarzyna Puzyńska jest królową tego gatunku. „Światło między oceanami” debiutującej australijskiej pisarki M. L. Stedman to wzruszająca, pełna bólu historia o ogromnej sile i pragnieniu macierzyństwa, a także o kłamstwie, cierpieniu i bolesnym szukaniu drogi do prawdy. Historia dwóch matek kochających jedno dziecko, o trudnych decyzjach z tym związanych i jej konsekwencjach. Piękna i wzruszająca powieść, od której nie sposób się oderwać. Nagradzana, przetłumaczona na 40 języków i ostatecznie zekranizowana w 2016r. – lepszej rekomendacji chyba już nie potrzeba. Zanim zobaczycie film, gorąco polecam książkę. „A gdybyśmy mogli przeżyć nasze życie raz za razem, żeby wreszcie zrobić to jak należy? Czy nie byłoby wspaniale?” – To intrygująca zapowiedź wydawnicza powieści Kate Atkinson „Jej wszystkie życia”. Tak często zdarza nam się zadawać to pytanie, gdy popełnimy błąd, dokonamy złego wyboru, nie zrobimy czegoś, a potem żałujemy. Ile to razy zastanawialiśmy się, co by było gdyby? Czy nasze życie potoczyło by się inaczej? Czy umielibyśmy naprawić nasze błędy? Brytyjska pisarka zabiera nas w podróż przez życie Ursuli Todd. Bohaterka ma możliwość przeżywania swojego życia wielokrotnie. Przeczucie i intuicja sprawiają, że zmienia swoją drogę, przez co zmienia także swoją przyszłość. Akcja powieści ma miejsce w pełnym niebezpieczeństw XX wieku – I wojna światowa, epidemia grypy, II wojna światowa. Każde z tych wydarzeń ma swój wpływ na bohaterkę i jej otoczenie. Dzięki temu idziemy nie tylko przez historię głównej bohaterki i jej rodziny, ale także przez obraz zmieniającej się Anglii. Kate Atkinson daje w swojej książce świadectwo tamtych czasów, heroicznej walki Brytyjczyków o przetrwanie, bohaterstwa zwykłych ludzi. Prowokuje do filozoficznych rozważań o przeznaczeniu, ludzkim losie, roli przypadku w życiu człowieka. Przypomina nam o tym, że przychodzimy na ten świat, aby się doskonalić, stawać się lepszym, uczyć na błędach. „Jej wszystkie życia” to wyjątkowa lektura, która na długo pozostaje w pamięci, zmuszając do zastanowienia się nad sensem naszego życia. „Potęga podświadomości” Josepha Murphy to swoisty poradnik pozytywnego myślenia. Książka uświadomi, w jaki sposób nasze myślenie może wpłynąć na zdrowie, sukces w pracy, powodzenie w miłości. Poradnik pozwala uświadomić czytelnikowi, że nosi on w sobie klucz do życia pełniejszego, lepszego, bardziej satysfakcjonującego. Znajdują się w nim także porady i metody, jak tego klucza używać, aby pomóc sobie i bliskim w osiągnięciu pełni szczęścia. Publikacje Murphyego pomagają tym, którzy czują potrzebę dokonania zmian w swoim życiu. Pomagają odkryć w sobie źródło siły, uwolnić się od lęku czy bólu i osiągnąć to, co w życiu jest najważniejsze. n


11

www.empp.co.uk | info.empp@empp.co.uk

Jeść czy nie jeść Sałatka z pieczoną dynią ze szpinakiem i kaszą

Składniki: n n n n n n n n n

500 g dyni 3/4 szklanki Kaszy jęczmiennej - pęczak Garść szpinaku Garść orzechów włoskich 80g sera feta Łyżka oliwy Łyżka miodu Łyżeczka słodkiej papryki Sól, pieprz Sos balsamiczny (opcjonalnie)

Fot. Piotr Domański

n

Przygotowanie:

Obraną i pokrojoną w kostki dynię doprawić solą, pieprzem oraz słodką papryką,wymieszać z oliwą i miodem. Dynię włożyć do rozgrzanego piekarnika, po ok. 10 min. dodać pokrojone orzechy, przewrócić dynię na drugą stronę. Dynię piec przez ok. 20 min, do momentu uzyskania miękkości. Dodać ugotowaną kaszę oraz szpinak (w wersji surowej bądź podsmażonej na maśle). Wymieszać składniki przed wystygnięciem. Sałatkę posypać fetą oraz polać octem balsamicznym. Serwować na ciepło lub na zimno.

Ogrom smaków Zdrowe odżywianie to ogrom wspaniałych smaków oraz świetna przygoda i wcale, wbrew wielu opiniom, nie musi być trudne ani pracochłonne. Prawie każdy chciałby się zdrowo odżywiać, ale wizja spędzania wielu godzin w kuchni jest dla większości przerażająca. Tymczasem wystarczy zmienić kilka prostych nawyków, a skład diety i nasze samopoczucie bardzo się poprawi. Justyna Czekaj Zobacz, jak dzięki prostym zmianom możesz znacząco podnieść jakość tego co jesz, bez spędzania dodatkowego czasu w kuchni. Ani chwili dłużej w kuchni – obiecuję. Owoce i warzywa Owoce i warzywa nie potrzebują specjalnych przygotowań. Wystarczy je obrać lub umyć i już są gotowe do jedzenia. Zastąp przekąski między posiłkami owocami i świeżymi warzywami. Postanowienia w stylu „od jutra będę jeść więcej warzyw” przeważnie są nieskuteczne, dlatego postaw sobie konkretne cele np. trzy różne owoce i dwa różne warzywa każdego dnia (wszystko na surowo)! Pilnuj tej zasady i nie sięgaj po kanapki na kolację do momentu, aż nie zjesz zadeklarowanej ilości warzyw i owoców.

Koktajle Koktajle to świetny pomysł aby zwiększyć ilość zjadanych warzyw i owoców. Nie tylko oszczędzają czas na przygotowania, ale również szybciej je zjesz, dzięki czemu świetnie nadają się na śniadanie przed pracą. Zamiast kroić warzywa na sałatkę, a potem gryźć, wrzuć je do blendera i w minutę będziesz mieć gotowy koktajl. Koktajle możesz również, zabierać ze sobą do pracy przelewając je w szklane butelki lub do termosu. Jeżeli korzystasz ze szklanych butelek, schowaj je w ciemne miejsce (szafka lub torba) tak, aby cenne witaminy nie utleniały się pod wpływem światła. Orzechy i pestki Orzechy i pestki są źródłem wielu cennych składników, białka i zdrowych tłuszczy. Warto mieć je zawsze ze sobą w małym pudełeczku i dosypywać do różnych posiłków lub zwyczajnie wyjadać z pudełka. Możesz nimi posypać prawie wszystko, kanapki, sałatki, kasze lub traktować je jak przekąskę i podgryzać kiedy masz na to ochotę. Im większa będzie różnorodność orzechów i pestek tym lepiej, pamiętaj o pestkach dyni (cennym źródle magnezu i cynku). Unikaj orzechów solonych i prażonych w tłuszczu, a także tych oblanych czekoladą. Zielone liście Wprowadź do swojej diety zielone liście, wybór jest bardzo duży (sałaty, rukola, roszponka, szpinak, jarmuż, botwinka). Możesz je miksować w koktajlach, dodawać do kanapek, sałatek, a nawet kłaść na gotową pizzę! W sklepach jest coraz większy wybór zielonych liści, które wystarczy umyć i już można zjeść. Naprawdę warto to robić! Spróbuj, może polubisz chrupanie surowego brokuła? Woda Odpowiednio nawodniony organizm lepiej się czuje i pracuje bardziej wydajnie. Zawsze miej butelkę z wodą i popijaj ją małymi łykami. Jeżeli nie lubisz smaku czystej wody, dodaj do niej plasterek cytryny. Pełne ziarna Nawet osoby, które nie zawracają sobie głowy zdrowym odżywianiem, muszą jeść i robić zakupy. Wystarczy zastąpić

białe pieczywo i makarony wyrobami pełnoziarnistymi, a w diecie będzie więcej błonnika i witamin z grupy B. Jeśli robisz kanapkę, zrób ją z ciemnego chleba, jeśli gotujesz makaron, wybierz pełnoziarnisty, na przygotowanie potrawy poświęcisz dokładnie tyle samo czasu, a posiłek będzie bardziej wartościowy. Fasole w puszce

Zastąpienie części lub całości produktów mięsnych roślinami strączkowymi, znacząco obniży ilość tłuszczów nasyconych w diecie, a zwiększy ilość błonnika, dzięki czemu zmniejszysz ryzyko chorób serca. Jeżeli przeraża Cię moczenie i gotowanie fasoli, wykorzystaj gotowe produkty w puszkach. Fasole czy groszek w zalewie odcedź i opłucz na sitku, w ten sposób pozbędziesz się nadmiaru soli, jaka jest w zalewie. Taką fasolę możesz dosypywać do sałatek lub sosów, do makaronu czy kaszy. Podane wyżej wskazówki może z powodzeniem zastosować każdy. Zamiast wyliczać i martwić się tym, czego nie możesz zjeść, zacznij od dostarczenia organizmowi właściwego paliwa. Jeśli codziennie zjesz założoną ilość warzyw i owoców, sałatkę lub koktajl z zielonych liści z dodatkiem orzechów, to nic się nie stanie, gdy od czasu do czasu sięgniesz po pizzę czy słodki batonik. A może zauważysz, że już wcale tak bardzo ich nie potrzebujesz i nie tęsknisz? n


12

East Midlands po Polsku

K AT E G O R I A U S Ł U G I Wyślij SMS na numer 81616

Cena za SMS wynosi £5 + standardowa opłata operatora za SMS.

W treść SMS-a należy wpisać: SERVICE (spacja) treść ogłoszenia Przykładowe ogłoszenie:

SERVICE Transport na lotniska ... Tel. 07817....

P O Z O S TA Ł E K AT E G O R I E KODy RUBRyK OGŁOSZENIOWyCH 01 PRACA | 02 MIESZKANIA | 03 SPRZEDAM 04 KUPIĘ | 05 TOWARZySKIE

Wyślij SMS na numer 81616 Cena za SMS wynosi £3 + standardowa opłata operatora za SMS.

W treść SMS-a należy wpisać: EMPP (spacja) kod rubryki (spacja) treść ogłoszenia Przykładowe ogłoszenie:

EMPP 01 Poszukuję pracy jako ... Tel. 07817.... OGŁOSZENIA NIE MOGą POSIADAĆ CHARAKTERU USŁUGI Prosimy o prawidłowe podawanie kategorii ogłoszenia. Redakcja zastrzega sobie prawo do nieopublikowania ogłoszeń o charakterze usługi przesłanych na jedną z powyższych kategorii. REDAKCJA NIE ZWRACA PONIESIONyCH KOSZTÓW Po wysłaniu SMS-a otrzymasz potwierdzenie. Treść SMS-a powinna zawierać do 160 znaków, włącznie ze spacjami, interpunkcją i numerem telefonu. Prosimy o nadsyłanie ogłoszeń pisanych małymi literami oprócz słów rozpoczynających nowe zdania. Pozwoli to na sprawne redagowanie treści ogłoszeń i uniknięcie błędów merytorycznych. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany formy i uproszczenia treści ogłoszenia. Opłata za ogłoszenie nie podlega zwrotowi.

|

No 119 | March 2016

OGŁOSZENIA DROBNE PO S ZUKUJ Ę POTRZEBNA OPIEKUNKA do dwojga malych dzieci, wymagane doswiadczenie pracy z malymi dziecmi, wymagane posiadanie wlasnego auta. Prosze dzwonic : 07891338041

US Ł UG I PRyWATNE lekcje j. angielskiego w dobrej cenie. Tłumaczenia z języka angielskiego na polski i odwrotnie, wypełnianie dokumentów, uzgadnianie wizyt GP, współpraca z angielskimi adwokatami. Proszę o kontakt pod numerem 07853154270

Infolinia: 020 8497 4622 Kolejne wydanie EMpP ukaże się w kwietniu. Termin nadsyłania ogłoszeń upływa 20 marca o północy.

Uwaga Godziny otwarcia biura SPS ulegną zmianie w okresie 30.03 – 06.04

NAPRAWy I REMONTy w zakresie hydrauliki, elektryki, ślusarstwa i stolarki: kuchnie, łazienki, okna, drzwi, schody, ogrodzenia. Dodatkowo malowanie pomieszczeń, układanie glazury, terakoty i paneli. Tanio i solidnie. Tel. 078 802 579 79

30.03 (czwartek) 10.15 – 13.15 03.04 (poniedziałek) 12.30 – 15.30 04.04 – 06.04 (wt.-czw.) biuro nieczynne Od 10 kwietnia buro SPS czynne będzie o stałych godzinach.

Dom to miejsce, które jest w centrum naszego życia. Jest to często wynikiem wielu lat pracy i spełnieniem marzeń. Chcemy, aby był wygodny, ale również reprezentacyjny, chcemy aby się wyróżniał. Dlatego należy zadbać o każdy szczegół wykończenia elewacji, nadać mu charakter, unikatowy styl, ponieważ jest ona wizytówką całego budynku. www.warmandhomes.co.uk

East Midlands po Polsku nr 119  
East Midlands po Polsku nr 119  

Wydanie marcowe miesięcznika East Midlands po Polsku.

Advertisement