Page 1

East Midlands News

|

Free Monthly Newspaper

|

www.empp.co.uk

|

February 2017

|

No 118

Zniżki dla dzieci polonijnych

W tym wydaniu: Wiadomości regionalne

str.2-3

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę zapewniającą zniżki uczniom szkół polonijnych

Kara za zniewolenie ludzi

str.4

SPS u premiera

str.6

Brexit - aktualności

str.7

Sukces WOŚP-u w Worksop

str.8

Beata Polanowska

U

czniowie polskich szkół na obczyźnie, tak jak dzieci w wieku szkolnym mieszkające w kraju, otrzymają legitymacje uczniowskie, które zapewnią im podczas pobytu w Polsce dostęp do zniżek w przypadku korzystania z transportu publicznego oraz do ulg przy wstępie do obiektów takich jak parki narodowe i muzea. Ustawa obejmie także nauczycieli pracujących w tych placówkach. Projekt ustawy zrodził się jako odpowiedź na apele nauczycieli i rodziców dzieci uczęszczających do placówek edukacyjnych znajdujących się poza granicami kraju. Przed świętami Bożego Narodzenia uchwalił ją sejm, a 12 stycznia pod-

pisał prezydent Duda. W uroczystości podpisania w Pałacu Prezydenckim wzięli udział przedstawiciele rządu oraz młodzieży polonijnej z Niemiec oraz krajów byłego ZSRR. Ustawa wejdzie w życie trzy miesiące po jej podpisaniu. Oznacza to, że uczniowie powinni otrzymać

edukacyjne powinny zarejestrować się w konsulacie i przekazać listę swoich uczniów oraz nauczycieli, którzy w następstwie otrzymają dokumenty upoważniające do ulg. Zmiany obejmą nauczycieli, młodzież oraz dzieci uczęszczające do szkół prowadzonych przez polonijne organizacje oświatowe, sto-

Uczniowie i nauczyciele powinni otrzymać legitymacje uprawniające do ulg przed tegorocznymi wakacjami letnimi legitymacje uprawniające do ulg przed tegorocznymi wakacjami letnimi. Organem wydającym legitymacje szkolne na obczyźnie będą konsulaty. W tym też celu placówki

warzyszenia rodziców i polskie parafie zarejestrowane w bazie Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Dotyczyć będą także szkół należących do syste-

mów oświaty innych państw oraz szkół europejskich. Program wymienionych placówek powinien obejmować nauczanie języka polskiego, historii geografii Polski oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim. Dotychczas dzieci uczęszczające do polskich szkół sobotnich po przyjeździe do kraju były traktowane jak obcokrajowcy. Podpisana ustawa sprawi, że uprawnienia dzieci polskich wychowujących się poza granicami kraju zostaną zrównoważone z tymi, które posiadają dzieci mieszkające w Polsce.

Prezydent Duda wskazał na symboliczny wymiar podpisanej ustawy: „Uważam, że obowiązkiem naszego kraju jest złożyć przed nimi (uczniami i nauczycielami spoza granic kraju, od red.) głęboki ukłon, m.in. w tej symbolicznej postaci dania im legitymacji szkolnych. To z jednej strony wyraz uznania dla nich ze strony Rzeczypospolitej Polskiej, ze strony nas, ich rodaków, którzy tutaj, w kraju mieszkają, ale z drugiej strony to także wyraz budowania wspólnoty, dawania im poczucia, że są członkami naszej, polskiej wspólnoty”. n


2

East Midlands po Polsku

|

No 118 | February 2016

Nottingham

Skazany za mowę nienawiści

S

ąd Magistracki w Nottingham skazał Brytyjczyka za obraźliwe słowa pod adresem Polki. Sąd uznał, że był to werbalny atak na tle narodowościowym.

właściciel psa obraził ją uwagami co do jej pochodzenia. Oprócz skazania za mowę nienawiści Brytyjczyk został także ukarany za niedopilnowanie psa, który zaatakował i zranił innego czworonoga.

Do zdarzenia doszło w sierpniu ubiegłego roku w parku przy Churchfield Lane w dzielnicy Radford, Nottingham, podczas spaceru z psami. Jak twierdził oskarżony, w trakcie spaceru psy zwarły się ze sobą, a on sam próbował je rozdzielić. Oskarżony zaprzeczał, jakoby komentował fakt, że kobieta jest Polką, sąd jednak nie dał mu wiary. Świadkami tej sytuacji byli inni spacerowicze.

Historia Polki pokazuje, że warto dochodzić swoich praw. Mowa nienawiści nie jest akceptowana przez dużą większość społeczeństwa i nie należy przemilczać incydentów na tym tle. SPS jest ośrodkiem, w którym anonimowo można zgłaszać incydenty i zbrodnie na tle nienawiści.

Jak zeznała Polka: „Mężczyzna zaczął najpierw kopać swojego psa, a następnie mojego. Powiedziałam mu żeby przestał. Przestał kopać i mnie popchnął, straciłam równowagę i się przewróciłam.” Jak zeznała kobieta, wtedy właśnie

Dodatkowo, na stronie internetowej brytyjskiej Komisji ds. Równości i Praw Człowieka (www.equalityhumanrights.com) znajduje się ulotka w języku polskim na temat uzyskania informacji i wsparcia w przypadku zaistnienia zdarzenia motywowanego nienawiścią. n DR

Drodzy Czytelnicy

Nasza petycja

Zapraszamy do lektury kolejnego wydania EMpP. Zima mija a śniegu przynajmniej w Not-

Jesienią 2016r. zapoczątkowaliśmy zbieranie podpisów pod petycją o wprowadzenie elemen-

tingham nie ma nawet na lekarstwo. Mimo wszystkich utrudnień, jakie powodują opady śniegu

tów reprezentujących polską kulturę do programu nauczania szkół brytyjskich. Zgromadzili-

w Anglii, marzy mi się, żeby wspólnie z moim dzieckiem pozjeżdżać na sankach.

śmy około 1000 podpisów, rozesłaliśmy listy do ponad 100 szkól w Nottingham i Nottinghamshire.

Brytyjskie dyskusje polityczne ostatnich tygodni zdominowane zostały przez dwa tematy: Brexitu i prezydentury Donalda Trumpa w USA. Oba niosą ze sobą ogrom niepewności i pytań,

Niektóre za szkół skontaktowały się z nami i podjęły naszą inicjatywę. W tych szkołach już

które niestety nie zostaną rozwiane w przeciągu kolejnych miesięcy a nawet lat.

odbyły się lub wkrótce odbędą się akademie lub inne zajęcia, na których będzie mowa o polskiej historii, tradycjach i obyczajach.

W tym wydaniu EMpP podajmy informacje o ulgach dla uczniów polonijnych. Nasze dzieci mieszkające w UK uzyskują prawo do otrzymania legitymacji uczniowskich w Polsce. Jest to

Kolejnym krokiem będzie wprowadzenie naszej inicjatywy w brytyjskie kręgi polityczne. Od-

kwestia ważna dla rodziców, którzy pragną wychować swoje dzieci w bliskiej więzi z ojczyzną.

będziemy spotkania z posłami i innymi osobami decyzyjnymi z zamiarem wywierania dalszego

Dlatego też smuci nas, a nawet irytuje, kiedy czytamy w Tygodniku Polskim, że apel Polonii

wpływu. Nie przestajemy pracować nad ideą wprowadzenia elementów kultury polskiej do

o przyznanie legitymacji naszym dzieciom jest wynikiem postawy roszczeniowej. My nie ro-

programów nauczania szkół UK.

ścimy sobie praw do niczego, ale staramy się wychować nasze dzieci w taki sposób, żeby posiadały więź z krajem, z którego pochodzą ich rodzice, w poczuciu przynależności do kultury

Dlatego też prosimy o dalsze składanie podpisów. Można je składać za pośrednictwem naszej

polskiej. Chcemy, żeby czuły się w Polsce jak u siebie, żeby czuły się Polakami. Autorka ar-

strony internetowej www.empp.co.uk. Po kliknięciu na brytyjską flagę zostaniemy przekiero-

tykułu w Tygodniku Polskim, możliwe, że powinna przemyśleć swoją postawę wobec Polonii,

wani do wersji angielskiej petycji. Osoby, które nie mają dostępu do internetu, mogą skon-

która przyjechala do UK po 2004 i upewnić się, że nie wypływa ona z irracjonalnej niechęci.

taktować się z biurem SPS, pracownicy wytłumaczą, jak inaczej można złożyć podpis. Jeśli jeszcze się nie podpisałeś

Zapraszamy do lektury kolejnego wydania EMpP. Zachęcamy do wzięcia udziału w imprezie

a chcesz pozytywnie kształtować

Tłusty Czwartek w Sobotę, celebrującej nasze dziedzictwo kulturowe oraz oferującej świetną

naszą sytuację i pozycję w UK,

zabawę dla całej rodziny. Nasze teksty o Brexicie, regionalne, kalendarium wydarzeń oraz

dołącz się do nas.

doradcze i kulturalne są warte czasu spędzonego na ich lekturze.

The Signpost to Polish Success

East Midlands po Polsku Tennyson, Unit B, Forest Road West, Nottingham NG7 4EP 0115 97 81 396 info.empp@empp.co.uk www.empp.co.uk

EDITOR-IN-CHIEF: Dr Beata Polanowska, editor@empp.co.uk, tel. 0115 97 00 442. CONTENTS: Agnieszka Kloc (agnieszka.kloc@empp.co.uk),

Dorota Radzikowska (dorota.radzikowska@empp.co.uk, Piotr Domański (piotr.domanski@empp.co.uk), Zofia Barroux, Ewa Błachewicz, Peter Brown, Joanna Feliszek, Beata Gorzkiewicz, Laura Heinz, Małgorzata Kaczorowska, Danuta Kantyka, Damian Law, Krzysztof Michalczak, Dariusz Misiołek, Bogusława Motylska, Teresa Nowicka, Marcin Orlecki, Monika Savage, Sebastian Sęk, Edyta Szromnik,Karolina Tomalik, Małgorzata Twarowska, Marianna Wielgosz, Anna Zawisza, Barbara Żurawel ADVERTISING: Piotr Domański (adverts@empp.co.uk) tel. 0115 97 81 396

BI UR O TH E SI GN P OST TO P OL I SH SUC CES S: P OR AD Y I I N F OR M ACJE

Agnieszka Kloc info.sps@empp.co.uk, tel. 0115 97 00 446 W OLON TAR IAT

Dorota Radzikowska volunteering@empp.co.uk Czynne: poniedziałek - czwartek

East Midlands po Polsku jest miesięcznikiem wydawanym przez organizację charytatywną na rzecz nowoprzybyłych Polaków

The Signpost to Polish Success Wszelkie prawa zastrzeżone. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania, redagowania oraz publikowania na łamach nadesłanych materiałów. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych.


www.empp.co.uk | info.empp@empp.co.uk

Domy pod lupę

W

ielu mieszkańców Nottingham, którzy wynajmują lokum w sektorze prywatnym, narzeka na złe warunki mieszkaniowe. Urząd miasta świadomy jest problemu i od lat realizuje programy, które mają poprawić stan wynajmowanych domów i mieszkań. W związku z tym urząd miasta organizuje konsultacje z mieszkańcami Nottingham, lokatorami, właścicielami domów i mieszkań, pracownikami agencji nieruchomości oraz innymi zainteresowanymi osobami i zachęca do wypowiedzenia się na temat programu ‘Selective licensing’. ‘Selective licensing’ to propozycja programu, który zakłada, że właściciel lub zarządca pojawiającej się na rynku wynajmu nieruchomości musiałby otrzymać licencję na jej wynajem. Innymi słowy – powinna

ona spełniać standardy i wymogi bezpieczeństwa, aby uzyskać licencję, która umożliwiłaby wynajem. W ostatnich czterech latach odebrano 4,5 tys. skarg od lokatorów sektora prywatnego. Dotyczą one bardzo różnych zagadnień, od niebezpiecznego okablowania i zagrożeń związanych z instalacją elektryczną, poprzez problem z karaluchami czy niedziałającym system alarmu przeciwpożarowego, po brak szyb w oknach. Urzędnicy Nottingham City Council zaniepokojeni są niskim standardem wielu wynajmowanych nieruchomości. Policyjne statystyki pokazują, że w tych częściach miasta, w których skumulowane są słabo zarządzane i zaniedbane nieruchomości, liczba przestępstw i zachowań asocjalnych sukcesywnie wzrasta. Większość prywatnych nieruchomości na wynajem podlegałaby pod

program “Selective licensing’. Koszt licencji to 600 funtów na pięć lat z możliwością zniżki w kwocie 140 funtów dla już sprawdzonych właścicieli nieruchomości (Nottingham City Council posiada listę polecanych właścicieli nieruchomości pod wynajem, tzw. accredited landlords). Dochód z licencji przeznaczony byłby w całości na administrowanie systemu. Aby wypowiedzieć się na temat proponowanego programu ‘Selective licensing’, należy wypełnić kwestionariusz dostępny na stronie nottinghamcity.gov.uk/selectivelicensing. Można też napisać maila selective.licensing@nottinghamcity.gov.uk lub zadzwonić na numer 0115 876 2312. Konsultacje potrwają do 31 marca 2017r. Jeśli program zostanie zaakceptowany, zacznie obowiązywać wiosną 2018r. n DR

Lincolnshire

Imigrantów przybywa

P

omimo doniesień lokalnych przedsiębiorców rolnych z Lincolnshire o zmniejszającej się liczbie imigrantów chętnych do pracy na farmach, statystki wskazują, że od czasu ogłoszenia wyników referendum, imigrantów przybywa. Liczba imigrantów z Europy wzrosła o 8% po czerwcu ubiegłego roku.

Dane Departmantu Pracy i Emerytur (Department for Work and Pensions – DWP) podają, że liczba osób rejestrujących się w urzędzie pracy o nadanie numeru ubezpieczenia National Insurance Number (NINo) wzrosła w okresie lipiec – wrzesień 2016r. W tym kwartale numer NINo nadano ponad dwóm

tys. osób, podczas gdy w okresie przed referendum (dane z miesięcy kwiecień-czerwiec) numer ubezpieczenia otrzymało niespełna dwa tys. osób. W czerwcu 2016r. Boris Johnson, jeden z głównych polityków opcji popierającej Brexit, przekonywał farmerów z hrabstwa Lincoln, aby zagłosowali za wyjściem Wielkiej Brytanii z UE, obiecując, że nie będzie to miało wpływu na siłę roboczą, a co za tym idzie na ich biznes. W grudniu jednak farmerzy ogłosili, że coraz trudniej jest im zatrudnić wystarczającą liczbę osób do pracy. Podobna tendencja utrzymuje się w

całym kraju. Dane za kwartał lipiec – sierpień podają zwyżkę o 7% w stosunku do analogicznego okresu w 2015r. W całej Wielkiej Brytanii samym tylko imigrantom z Europy wydano 149 tys. numerów NINo. Wydaje się zatem, że Brexit nie odstraszył mieszkańców Europy, którzy nadal chętnie za kraj zamieszkania wybierają Wielką Brytanię. Wiemy wprawdzie, że okres wakacji to czas, kiedy na Wyspy przyjeżdżają studenci, którzy w październiku wracają do kraju zamieszkania, aby kontynuować naukę, nie ma jednak danych dotyczących przedziałów wiekowych osób ubiegających się o NINo.n DR

Lincoln

Samobójstwo Polaka w ośrodku deportacyjnym

O

sadzeni mówią, że był „młody, cichy i bezproblemowy. Spędzał czas oglądając telewizję, grając w gry i ćwicząc na siłowni”. W dniu, w którym odebrał sobie życie, jego partnerka urodziła dziecko. Miał poważne problemy ze zdrowiem psychicznym.

Morton Hall to jeden z 11 ośrodków deportacyjnych w Wielkiej Brytanii. „Deportacji” i „wydalenia” nie należy mylić z „ekstradycją”. Tej ostatniej dokonują służby policyjne wspólnie z wymiarem sprawiedliwości na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania za popełnione przestępstwa.

Mowa o 27-letnim Polaku, który 11 stycznia popełnił samobójstwo w ośrodku deportacyjnym Morton Hall w Lincoln. To już trzecia podobna sprawa w ośrodkach deportacyjnych w ciągu kilku tygodni. Badać je będzie rzecznik praw więźniów. O sprawie pisała reporterka gazety The Guardian.

O deportacji lub wydaleniu z Wysp decyduje brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Home Office). Podstawą do wydalenia może być „stanowienie zagrożenia dla porządku publicznego”. W praktyce często oznacza to deportację za czyny popełnione w przeszłości, za które winny odbył już karę lub za

łamanie przepisów w przypadku bezdomnych. Od wyroku nie można się odwołać przed jego wykonaniem. Rzecznik Unity Centre w Glasgow, organizacji charytatywnej wspierającej imigrantów, powiedział: „Dopóki istnieją takie ośrodki jak Morton Hall, w których legalnie można przetrzymywać ludzi na czas nieokreślony, oraz w obecnie wytwarzanej, coraz bardziej wrogiej atmosferze wobec imigrantów w Wielkiej Brytanii, takie niepotrzebne śmierci będą się zdarzać.” n DR

3


4

East Midlands po Polsku

|

No 118 | February 2016

Wolontariat – same zalety

Reklama

Paulina Paściak St John Ambulance (SJA) to nazwa organizacji stosowana przez wiele grup w różnych krajach, m. in. w Wielkiej Brytanii. Działania SJA obejmują przede wszystkim naukę udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz dostęp do karetek. SJA szkoli nie tylko osoby dorosłe, ale i dzieci. Większość osób działających w ramach SJA to wolontariusze. Pojawiają się na wielu większych i mniejszych imprezach, każdy wyposażony jest w charakterystyczny zielony mundur. Organizacja zapewnia szkolenia, a także niezbędny sprzęt ratujący życie, w tym karetki. SJA współpracuje z NHS, który w razie potrzeby udostępnia swój personel medyczny dla celów organizacji, dzięki temu szeregi SJA zasilają nie tylko wolontariusze ale również ratownicy medyczni i lekarze. Główna siedziba SJA mieści się w Londynie, a w wielu miastach, w zależności od ich wielkości, mieszczą się oddziały (ang. Units). W Nottingham znajdują się dwa: na Highfields Fire Station (Beeston) oraz na Sherwood Rise w Orchard House przy polskim kościele. Członkowie oddziału „Robin Hood” spotykają się w Orchard House raz w tygodniu – w środy w godz. 19.00-21.00.

Bycie częścią SJA posiada same zalety: Konkretna umiejętność – pełne szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Doświadczenie – możliwość wzbogacenia swojego CV. Nowe kwalifikacje mogą pomóc w zdobyciu pracy. Zabawa – ratowanie życia nie wyklucza dobrej zabawy, gdy jest ku temu sposobność – jako First Aid będziesz mieć możliwość uczestniczenia w koncertach, meczach piłki nożnej czy rugby za darmo. Nowe kontakty – członkostwo w organizacji to szansa na poznanie innych wolontariuszy oraz profesjonalistów działających we współpracy z SJA. Więc jeśli masz minimum 18 lat i trochę wolnego czasu, znasz język angielski w stopniu komunikatywnym, jesteś otwarty na zdobycie nowej wiedzy i umiejętności – zgłoś się do SJA i kto wie, może w przyszłości dzięki zdobytym umiejętnościom będziesz mógł uratować komuś życie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, przyjdź na spotkanie do Orchard House lub skontaktuj się z: Unit Manager: Pauliną Paściak tel. 07446919454 email: paulinapasciak@gmail.com lub Human Resources: Marcinem Kudyba HR tel. 07341859953 email: marcinkudyba1990@gmail.com. Czekamy właśnie na Ciebie! n

Beata Polanowska

S

ąd Koronny w Nottingham skazał braci Erwina M. i Krystiana M. na 6 lat pozbawienia wolności za zniewolenie i transportowanie ludzi w celu odniesienia korzyści finansowych. Skazani sprowadzili 18 osób z Polski do pracy w hurtowni Sports Direct w Shirebrook, kontrolowali ich finanse i życie. Bracia zostali skazani na podstawie Modern Slavery Act, który wszedł w życie w 2015r. po nasileniu się przestępczości związanej z transportowaniem ludzi do pracy, prowadzącym do zniewolenia, wykorzystywania i kontrolowania ich.

Tego rodzaju działalność została spotęgowana w ostatniej dekadzie po otworzeniu brytyjskiego rynku pracy dla obywateli Europy Wschodniej. Zakończenie procesu sądowego Erwina i Krystiana M. jest dużym sukcesem policji w Nottinghamshire. Stało się to możliwe dzięki odwadze ofiar tego przypadku, ktorzy świadczyli w sądzie przeciwko oskarżonym. Erwin, lat 38 i Krystian, lat 35, mieszkają w dzielnicy Forest Fields, w Nottingham. Obaj przyznali się do organizowania transportu osób w celu ich

wykorzystywania i kontrolowania, co stanowi wykroczenie na podstawie Modern Slavery Act. Otrzymali karę w wysokości 6 lat pozbawienia wolności. Przyznali się także do popełniania oszustw, takich jak posługiwanie się cudzymi dokumentami, wykorzystywanie ich do zakładania kont bankowych, posługiwanie się fałszywymi danymi osobowymi, adresami, etc. Za to przestępstwo na podstawie Fraud Act otrzymali karę w wysokości 2,5 roku, którą odbędą w tym samym czasie co karę 6 lat więzienia. Oznacza to, że zostali pozbawieni wolności na 6 lat, a przy dobrym zachowaniu zakończą odbywanie kary po 3 latach. Bracia wynajdowali w Polsce osoby w potrzebie, które chłonęły obietnice dobrej pracy i lepszego życia. Płacili za podróż z Polski, po czym zabierali paszporty, otwierali konta bankowe na nazwiska swoich

Fot. Nottinghamshire Police

Sześć lat za zniewolenie ludzi

Erwin M. i Krystian M., dwaj bracia z Nottingham skazani na 6 lat pozbawienia wolności

moc fizyczną. Jeden ze świadków dodał, że spał na materacu pokrytym plamami z moczu. Wypłaty ofiar Erwina i Krystiana powinny były wynosić około 265

Zabierali paszporty, otwierali konta bankowe na nazwiska swoich ofiar, umieszczali je w przeludnionych, brudnych i zaniedbanych mieszkaniach, zabierali większość dochodów i utrzymywali w izolacji ofiar. Umieszczali je w przeludnionych, brudnych i zaniedbanych mieszkaniach, zabierali większość dochodów i trzymali w izolacji. Osoby zeznające mówiły, że byli traktowani ‘jak śmieci’, kontrolowano ich przez zastraszanie i prze-

funtów tygodniowo. Bracia zostawiali im około 90 funtów, resztę zatrzymywali dla siebie. Zarobili na wyzysku ponad 35 tysięcy funtów. Sprawa wyszła na jaw 31 stycznia 2016r., kiedy jedna z ofiar zgłosiła

się na posterunek policji w Hyson Green w Nottingham. Obywatel Polski poinformował, że mieszkał w domu na Radford Boulevard z grupką 10 mężczyzn znajdujących się w takiej samej sytuacji. Wszyscy byli zmuszani do pracy w hurtowni Sports Direct, byli bici, a ich finanse były kontrolowane przez Erwina i Krystiana. Podczas przeszukania domu na Radford Boulevard zgłosiło się dwóch kolejnych świadków, którzy potwierdzili, że byli wykorzystywani i zmuszani do pracy. Po zakończeniu procesu sądowego detektyw Sarah Fearn, odpowiedzialna za prowadzenie dochodze-

nia policji powiedziała: „Bracia Erwin i Krystian systematycznie wykorzystywali ludzi w potrzebie, których sprowadzali do UK w celu odniesienia korzyści własnych. Bogacili się podczas kiedy ich ofiary czuły się wykorzystywane, manipulowane, zastraszane. (...) Zniewalanie ludzi nie będzie tolerowane w hrabstwie Nottingham. Dzisiejszy wyrok to zwycięstwo ofiar oraz ostrzeżenie dla tych, którzy prowadzą podobną działalność.” – zakończyła. Media podały, że w Wielkiej Brytanii do 13 tysięcy osób jest obecnie wykorzystywanych w celach finansowych przez zniewolenie. n


www.empp.co.uk | info.empp@empp.co.uk

Zastrajkujemy? Dzienniki The Guardian oraz Independent informują o akcji ‘One Day Without Us’ (tłum. red. Jeden dzień bez nas), jej pomysłodawcą jest pochodzący z Derbyshire pisarz i dziennikarz Matt Carr. Strajk miałby się odbyć 20 lutego. Dorota Radzikowska

P

pod wpływem rosnącego we mnie zaniepokojenia związanego z nastawieniem Brytyjczyków do imigrantów żyjących i pracujących w naszym kraju. Nie mam wątpliwości, że jest to związane z wynikami czerwcowego referendum, które zdecydowało w wyjściu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej. Wierzę, że zarówno ci, którzy

rzami podaje, że jak dotąd swój udział w strajku zapowiedziało 4,6 tys. osób i możliwe, że im bliżej 20 lutego tym więcej osób wyrazi chęć przyłączenia się do protestu. W dyskusję, jaka toczy się na profilu akcji zaangażowało się już ponad 6 tys. osób.

isarz ma nadzieję, że strajk pokaże, jak imigranci są ważni dla brytyjskiego rynku pracy. Zdaje sobie jednocześnie sprawę, że z powodu regulacji prawnych dotyczących strajków, wielu pracujących na Wyspach imigrantów nie będzie mogło tak po W manifeście zamieszczonym na prostu odmóprofilu Facebook ‘One wić pracy, aby Day Without Us’ Zdecydowałem się zainicjować tę akcję pod wpły- można między innymi wziąć udział w wem rosnącego we mnie zaniepokojenia związa- przeczytać: „Zdajemy proteście. „Takie osoby nego z nastawieniem Brytyjczyków do imigrantów sobie sprawę, że dla będą jednak żyjących i pracujących w naszym kraju wielu ludzi to może mogły wesbyć bezprecedensowy przeć naszą krok, i nie oczekujemy akcję biorąc po prostu tego dnia głosowali przeciw Brexitowi, jak od imigrantów, że zrobią go sami. wolne”, podpowiada pisarz, lub za- wielu jego zwolenników są poru- Dlatego wzywamy wszystkich Bryłożyć wspólny dla wszystkich chcą- szeni poziomem rasizmu i ksenofo- tyjczyków, którzy podzielają nasza cych zamanifestować niezgodę na bii tak otwarcie teraz wizję do wsparcia protestu.” niesprawiedliwe traktowanie imi- manifestowanych”. grantów gadżet. Jest to okrągła plaRedakcja East Midlands po Polsku kietka symbolizująca akcję ‘One Matt Carr, pomimo pojawiających z zaciekawieniem będzie śledzić Day Without Us’. się zewsząd głosów zwątpienia w rozwój wydarzeń. Chętnie dosukces tego przesięwzięcia wydaje wiemy się też, czy nasi czytelnicy Jako przyczyny zorganizowania się być pewny, że jego pomysł ze włączą się do akcji. protestu Matt Carr podaje: „Zdecy- strajkiem uda się zrealizować. W n dowałem się zainicjować tę akcję rozmowach z innymi dziennika-

5


6

East Midlands po Polsku

|

No 118 | February 2016

SPS na Downing Street Dzień organizacji charytatywnych W kalendarzu organizacji pozarządowych pojawiła się ważna data – przynajmniej raz w roku organizacje charytatywne będą mogły poświęcić cały dzień na autopromocję.

*** Kiedy w grudniowy poranek w mojej skrzynce e-mailowej znalazłam zaproszenie do oficjalnego domu premiera Wielkiej Brytanii, pomyślałam, że to spam. Zanim jednak wyrzuciłam maila do kosza, postanowiłam wczytać się jeszcze raz. Zadzwoniłam na podany w mailu numer telefonu i – o dziwo – osoba po drugiej stronie słuchawki potwierdziła zaproszenie na Local Charities Day. Miałam dwa dni na zorganizowanie podróży do Londynu. W Nottingham zaproszenia otrzymały tylko trzy organizacje charytatywne. Nasza – The Signpost to Polish Success (SPS) – była jedną z nich. U wejścia na Downing Street znajduje się metalowa brama strzeżona przez kilku policjantów. Najpierw sprawdzono nam zaproszenia oraz dokumenty tożsamości, potem przeszli-

śmy do kontroli osobistej, po czym pozwolono nam wejść na ulicę Downing. Mieliśmy do przejścia około 100 metrów. Nie pozwalano nam się nigdzie zatrzymywać, musieliśmy szybko wejść do kamienicy, bez przyglądania się czarnym drzwiom z numerem 10 błyszczącym z daleka. Przyznaję, że jeszcze nigdy nie widziałam tak idealnie wymalowanych drzwi. W kamienicy pod numerem 10 na Downing Street mieszka premier UK, obecnie oczywiście jest to Theresa May. Niestety nie zlokalizowałam jej apartamentu mimo, że rozpytywałam się ochroniarzy oraz uważnie rozglądałam się dookoła. Ochroniarze wytłumaczyli, że nie ujawnia się wejścia do mieszkania premiera. W budynku, ku mojemu zaskoczeniu, przebywało mnóstwo różnych pracowników, poza tymi obsługującymi naszą uroczystość oczywiście. Przez okna widziałam pomieszczenia biurowe z grupką osób pracujących przy komputerach. Zaproszono nas do sali bankietowej na drugim piętrze. Wchodząc po schodach mogliśmy przyglądać się kolejno portretom premierów UK. Brakowało Davida Camerona, który złożył rezygnację w lipcu minionego roku. Tak naprawdę to nie było gdzie tego portretu powiesić. Zastanawiam się, co się stanie z podobiznami kolejnych premierów UK, czy znajdzie się dla nich miejsce w korytarzu kamienicy na Downing Street?

Fot. Prywatne zbiory

Jest to możliwe dzięki nowej inicjatywie zapoczątkowanej przez obecny rząd Theresy May i jest nim Local Charities Day. Pierwszy dzień organizacji charytatywnych odbył się 16 grudnia 2016r. W ramach inauguracji dwa dni wcześniej na ulicę Downing pod numerem 10, czyli do siedziby urzędującego premiera Wielkiej Brytanii, zaproszono przedstawicieli 50 spośród ponad 166 tys. organizacji charytatywnych działających w Anglii i Walii. W gronie zaproszonych gości była Beata Polanowska, menadżer organizacji SPS.

Beata Polanowska przed wejściem do oficjalnej rezydencji premiera UK

The Signpost to Polish Success (SPS) to polska organizacja charytatywna, która wspiera imigrantów z Europy Wschodniej w East Midlands Działalność SPS: sesje informacyjne kursy nauki j.angielskiego rekrutacja wolontariuszy publikacja miesięcznika East Midlands po Polsku angielsko-polska kafejka językowa obsługa profilu facebook East Midlands po Polsku serwis internetowy www.empp.co.uk promocja polskiej kultury, w tym organizacja: FestiWal2009 Polish Art Show projekt o polskim dziedzictwie kulturowym w East Midlands "Our History-Our Story" SPS, Tennyson, Unit B, Forest Road West, Nottingham, NG7 4EP Tel: 0115 9700 446, 0115 9781 196 Email: info.sps@empp.co.uk

Zaproszeni goście byli przedstawicielami organizacji charytatywnych działających na terenie Anglii. Osoby, z którymi rozmawiałam, potwierdziły, że, tak jaki ja, otrzymały zaproszenie zaledwie 2 do 5 dni przed uroczystością. Towarzystwa dotrzymywali nam ministrowie, doradcy oraz urzędnicy Theresy May. Przemówienia jak i rozmowy zgromadzonych potwierdziły, że przedstawiciele rządu doceniają rolę, jaką odgrywają małe organizacje w docieraniu do najbardziej potrzebujących osób w naszych miastach i miasteczkach, w naszych sąsiedztwach i dzielnicach. Przyznaję, że kiedy otrzymałam zaproszenie, nie wiedziałam, czego się spodziewać, ale czułam się zaszczycona. Kiedy przybyłam pod numer 10 na Downing Street, poczułam się jeszcze bardziej doceniona, nie tylko jako przedstawicielka jednej z trzech organizacji z Nottingham, ale jako jedyna reprezentantka organizacji wspierających polskich mieszkańców w UK. *** Local Charities Day ma na celu promowanie wsparcia dla działających lokalnie organizacji charytatywnych oraz wskazanie ich wkładu w pomoc lokalnym społecznościom w całym kraju. Według analiz Cha-

rities Aid Foundation (CAF), w ubiegłym roku prawie każde domostwo (aż 98%) przynajmniej raz korzystało z pomocy i usług organizacji charytatywnych. Obecność Beaty Polanowskiej w tak prestiżowym miejscu jak siedziba premiera Wielkiej Brytanii jest dla nas wielkim wyróżnieniem. Oznacza bowiem, że nie tylko osoby zaangażowane w naszą działalność takie jak nasi użytkownicy, wolontariusze i członkowie, doceniają pracę jaką wykonujemy i chcą być jej częścią, ale także, że nasza praca jest ważna dla lokalnej społeczności i dostrzegana przez władze, a także fundatorów. Doceniono nas za działanie na rzecz lokalnej Polonii i innych narodowości z Europy Wschodniej. W ramach naszych usług udzielamy darmowych porad – SPS dostarcza ponad 1000 sesji informacyjnych rocznie wspierając lokalną Polonię oraz polskich, słowackich i czeskich Romów, organizujemy kursy języka angielskiego (ESOL oraz nieformalną naukę w ramach kafejki językowej), rekrutujemy wolontariuszy, organizujemy warsztaty informacyjne, administrujemy stronę internetową oraz profil facebook, a także wydajemy gazetę East Midlands po Polsku. Zespół SPS n


7

www.empp.co.uk | info.empp@empp.co.uk

Brexit – wiemy więcej Podczas wystąpienia 17 stycznia brytyjska premier Theresa May przedstawiła wizję stosunków jej kraju z UE po Brexicie: wyjście ze wspólnego rynku, kompleksowa umowa o wolnym handlu, kontrola imigracji. Brytyjski Sąd Najwyższy 23 stycznia zdecydował natomiast, że konieczna jest zgoda parlamentu do rozpoczęcia Brexitu. Rząd zapowiedział, że zastosuje się do tego wyroku, ale jest „rozczarowany”. Dorota Radzikowska

B

rytyjski Sąd Najwyższy uznał, że premier Theresa May potrzebuje zgody parlamentu, aby rozpocząć proces wychodzenia z UE. Wyrok z 23 stycznia oznacza, że premier Theresa May nie będzie mogła rozpocząć negocjacji z UE, dopóki nie zdobędzie poparcia deputowanych. W obu głównych partiach mogą znaleźć się parlamentarzyści, którzy – wbrew przywódcom – zagłosują przeciwko Brexitowi. Prokurator generalny Jeremy Wright przekazał, że rząd jest „zawiedziony”, ale zastosuje się do wyroku. Premier twierdzi, że to nie opóźni Brexitu. Plan jest taki, by do końca marca uruchomić procedurę wychodzenia z UE. Brytyjski Sąd Najwyższy orzekł także, że brytyjski rząd nie będzie musiał konsultować się z parlamentami Szkocji, Irlandii Północnej i Walii w sprawie uruchomienia formalnej procedury wychodzenia Wielkiej Brytanii z UE.

To samo dotyczy unii celnej. Theresa May powiedziała, że chce swobodnie handlować z resztą świata, więc Wielka Brytania nie może podlegać zewnętrznym regulacjom celnym UE. Ale jednocześnie rząd postara się utrzymać pewne elementy tych przepisów w handlu wewnątrzeuropejskim: „Chcemy kupować wasze towary, sprzedawać wam nasze, handlować z wami tak swobodnie, jak to możliwe, i współpracować, byśmy dzięki tej trwającej przyjaźni wszyscy byli bardziej bezpieczni i zamożni” – mówiła premier. Po Brexicie May deklarowała już wcześniej, że chce rozpocząć negocjacje o Brexicie przed końcem marca, uruchamiając art. 50 traktatu o UE. Przewiduje on maksymalnie dwa lata rozmów, co oznacza, że finalizacja wyjścia ze

europejskiego projektu: „Wielka Brytania chce pozostać dobrym przyjacielem i sąsiadem Europy” powiedziała premier. Niby nic to nie znaczy, ale takie zdania są ważne po niedawnych słowach Donalda Trumpa. Prezydent, jeszcze jako elekt, powiedział w opublikowanym w przeddzień wystąpienia Theresy May przez „Bilda” i „Timesa” wywiadzie, że spodziewa się wyjścia kolejnych krajów z Unii. May uspokajała, że Wielka Brytania nadal będzie współpracować z resztą Europy w walce z terroryzmem (jest w tym zakresie wiodącym krajem), a jej żołnierze w Polsce, Estonii czy Rumunii będą dbać o bezpieczeństwo naszej części Europy. Wielka Brytania wychodzi z UE, lecz nie z NATO.

rządu Theresy May z parlamentem Szkocji (oraz Walii i Irlandii Północnej) w sprawie uruchomienia formalnej procedury wychodzenia z UE. Nowy ambasador w UE Tim Barrow został ambasadorem Wielkiej Brytanii przy Unii Europejskiej. Nominacja doświadczonego zawodowego dyplomaty uspokoiła atmosferę po zaskakującej rezygnacji Ivana Rogersa na początku stycznia br. Ambasador UE, czyli szef przedstawicielstwa Wielkiej Brytanii w Unii, to jedno z ważniejszych ogniw w relacjach Londynu i Brukseli. Za czasów Davida Camerona poprzedni ambasador Ivan Rogers jako znawca zarówno mechanizmów działania UE i unijnych realiów był jednym z głównych doradców pre-

Wcześniejsze deklaracje bez zmian Premier Wielkiej Brytanii Theresa May powiedziała, że decyzja sądu nie ma wpływu na jej wcześniejsze deklaracje, w tym założenia zaprezentowane w przemówieniu 17 stycznia. Podczas swojego wystąpienia tego dnia premier May przedstawiała plan strategiczny Brexitu. Na jego podstawie rząd Wielkiej Brytanii będzie negocjował nowe relacje z Unią Europejską. „Nie interesuje nas żadne połowiczne członkostwo, ani stowarzyszenie” – zapowiedziała. To oznacza opuszczenie wspólnego unijnego rynku i rezygnację z jurysdykcji Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Brytyjska premier podkreśliła też, że wprowadzone zostaną nowe przepisy imigracyjne, które pozwolą na „kontrolę liczby osób, które przyjeżdżają do Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej”. Theresa May w swoim wystąpieniu zadeklarowała wprost, że jej kraj nie będzie się domagał utrzymania członkostwa w unijnym wspólnym rynku. Jego podstawami są swoboda przepływu dóbr, usług, kapitału i osób. Europejscy oficjele od dawna podkreślali, że te cztery wolności są nierozerwalne, tymczasem Londyn chce kontrolować imigrację. Zamierza też wyjść spod jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości UE. Premier mówiła, że nie interesuje jej „częściowe członkostwo, stowarzyszenie ani nic, co pozostawi nas w połowie w Unii i w połowie poza nią”, tylko „równe partnerstwo”. Zamiast członkostwa we wspólnym rynku chce nowej, kompleksowej umowy o wolnym handlu z państwami UE. Liczy, że będzie zawierać elementy obecnych wspólnotowych uregulowań dotyczących np. eksportu samochodów czy usług finansowych. Nie wiadomo tylko, jak do tego ustosunkują się rządy krajów europejskich...

Fot. Teemu Sihvonen

Wcześniej Sąd Najwyższy orzekł, że brytyjski rząd nie może uruchomić procedury z art. 50 traktatu lizbońskiego i rozpocząć negocjacji w sprawie Brexitu bez zgody obu izb parlamentu. Od decyzji odwołał się gabinet Theresy May.

struktur unijnych może nastąpić w pierwszych miesiącach 2019 r. Nowe stosunki między Wielką Brytanią a Unią miałyby być implementowane stopniowo, by uniknąć nagłego szoku dla świata biznesu. W różnych obszarach – np. regułach imigracyjnych, celnych czy wspólnej walce z przestępczością – przewidziane byłyby różne perspektywy czasowe. Jakie dokładnie, byłoby przedmiotem negocjacji. May ogłosiła, że nad ostateczną umową będą jeszcze głosować członkowie Izby Gmin i Izby Lordów. Zastrzegła, że „woli brak umowy niż kiepską umowę”, co wygląda na próbę zwiększenia swoich szans w negocjacjach. Straszakiem na Europę było też przypomnienie, że Wielka Brytania może obniżyć podatki dla firm. Innymi słowy: jeśli nie dacie nam dobrej umowy handlowej, staniemy się czymś na kształt raju podatkowego u wybrzeży Europy. Kilka dni przed wystąpieniem premier May zasugerował to już minister finansów, kanclerz Philip Hammond, rzecz jasna w nieco bardziej zawoalowany sposób. Gesty wobec Europy Do tych śmiałych wypowiedzi May dodała też retorykę przyjazną Europie. Zadeklarowała, że nie chce, by był to początek końca

Co z Polakami na Wyspach? Brytyjska premier mówiła też o kwestii imigracji do Wielkiej Brytanii, choć tu nie ma przełomu. Zadeklarowała, że trzeba jak najszybciej zagwarantować prawa obywateli UE żyjących na Wyspach. Londyn uzależnia to jednak od zagwarantowania praw swoich obywateli w Unii. May wspomniała też o potrzebie kontrolowania imigracji po Brexicie. Zmniejszenie napływu imigrantów było jednym z głównych haseł brexitowców, którzy teraz chwalą brytyjską premier. Przemówienie krytykuje za to opozycja. „Theresa May odpuściła wspólny rynek jeszcze przed rozpoczęciem negocjacji, bez względu na koszty dla rynku pracy, handlu, naszej gospodarki” skomentowała laburzystowska europosłanka Glenis Willmott. Szefowa autonomicznego rządu Szkocji Nicola Sturgeon oświadczyła, że wystąpienie May zwiększyło prawdopodobieństwo drugiego referendum w sprawie niepodległości Szkocji. Szkoci są w przeważającej części proeuropejscy i chcieli zachowania dostępu do wspólnego rynku. Zdaniem Sturgeon May popycha kraj w kierunku twardego Brexitu, który nie jest w interesie Edynburga. Dodatkowe niezadowolenie wzbudziła decyzja sądu znosząca obowiązek konsultowania się

miera w czasie negocjacji odrzuconego później w referendum porozumienia. Po unijnym referendum strukturę ministerstw i służby cywilnej ustawiono pod przygotowanie wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE. Brytyjskie przedstawicielstwo przy UE, w skrócie UKRep, zostało podporządkowane brytyjskiemu Ministerstwu ds. Wystąpienia z UE oraz Ministerstwu Spraw Zagranicznych. W nowej strukturze ambasador jest trzecim – po szefie służby cywilnej Jeremym Heywodzie i szefie urzędników w Ministerstwie ds. Wystąpienia z UE Oliverze Robbinsie – najważniejszym doradcą premiera w sprawie Brexitu z ramienia służby cywilnej . Ministerstwo ds. Wystąpienia z UE to zaplecze kancelarii premiera, które odpowiada za analizę danych i scenariuszy Brexitu w 50 obszarach polityki. W nim ambasador wspólnie z szefem ministerialnych urzędników przewodniczy komisji analizującej bieżącą unijną politykę Wielkiej Brytanii i wraz z personelem UKRepu wchodzi w skład głównej komisji koordynującej przygotowania do Brexitu w ministerstwach. Tim Barrow był zapewne jedną z kluczowych osób, które miały wpływ na elementy zawarte w wystąpieniu premier Theresy May. n


8

East Midlands po Polsku

|

No 118 | February 2016

Siema!

Jubileuszowy 25 Finał WOŚP już za nami, ale echo wszystkiego co działo się w tym dniu, na długo jeszcze rozbrzmiewać będzie w naszych sercach. W naszym miasteczku też obchodziliśmy mały jubileusz – to już piąty raz kiedy w Worksop rozbrzmiał hymn WOŚP-u. Piąty rok z rzędu mała grupka osób wzięła na siebie odpowiedzialność za stworzenie czegoś wielkiego i chyba znowu się udało! Ale oceńcie sami...

piłki nożnej. Tym razem na murawę wybiegły drużyny FC Polonia Nottingham i United Worksop. W tym meczu nie ważny był wynik, tak naprawdę zwyciężyliśmy wszyscy, bo każdy, kto zagrał tego dnia w Największej Orkiestrze Świata, przyczynił się do jej wielkiego sukcesu!

Rekordowy Finał Nie ma co ukrywać, że już same przygotowania do Finału były rekordowe i przerosły nasze najśmielsze oczekiwania, bowiem zgłosiła się do nas ogromna ilość firm oraz osób prywatnych zainteresowanych wsparciem naszego przedsięwzięcia.

Wszyscy mogliśmy otrzymać ogromną dawkę pozytywnej energii i stać się częścią „Wielkoorkiestrowej Machiny”, którą napędzaliśmy z całych sił śpiewem, tańcem, muzyką i wieloma innymi atrakcjami przygotowanymi na ten dzień.

Tradycją stało się już, że nasze Finały poprzedza zbiórka pieniędzy w Sparken Hill Academy i Chinch Connectivity Solutions Worksop, a rozpoczyna charytatywny mecz

Występy i pokazy zaproszonych przez nas gości, z godziny na godzinę, przyciągały coraz więcej osób, które odwdzięczały się hojnością, biorąc udział w naszych loteriach fantowych oraz w licytacji niezliczonych ga-

dżetów WOŚP, voucherów i przedmiotów ofiarowanych nam przez naszych przyjaciół i sponsorów. Numerem jeden w tym roku okazała się koszulka WOŚP-u wylicytowana przez pana Pawła za 200 funtów! WOŚP jak Magic Show Zadbaliśmy, rzecz jasna, o pełne brzuszki każdej z odwiedzających nas osób. Na wszystkich przybyłych czekał wypełniony po brzegi smakołykami grill i bufet, stoiska z produktami z miodu i nie tylko, a także z grochówką i chłopskim garnkiem. O kondycję fizyczną zatroszczyły się natomiast roztańczone dzieci z grupy tanecznej „Next Dance” z Nottingham, a także panie, które zafundowały nam dawkę tańca brzucha – „Belly Dance”, zumby – Joanna Such „Zumba z Joanną” i fitnessu – Aneta Brzezińska „Fitness Club Worksop”. O dobry humor naszych pociech zadbali koordynatorzy stoisk z malowaniem twarzy i pokazem wiązania balonów oraz sympatyczny pan „JJ Family Entertainer”, który swoim „Magic Show” przyciągnął uwagę nie tylko najmłodszych.

Watch oraz Policja, na czele z Paddy Tipping, Nottinghamshire Police and Crime Commissioner (na zdj. od prawej). Policja namawiała Polaków do wstąpienia w swoje szeregi, a także udostępniła radiowóz każdemu, kto choć na chwilkę chciał poczuć się jak aresztowany. Światełko do nieba Oj działo się, działo. Na koniec tego cudownego dnia nie mogło zabraknąć tradycyjnego „Światełka do nieba”, tym razem przepiękny pokaz sztucznych ogni zafundował nam Polski Klub Worksop, główny organizator 25 Finału WOŚP w Worksop. Po tych emocjach pozostało nam tylko jedno, podliczenie tego, co trafiło do naszych puszek! Kwota, jaką przekazaliśmy na konto Fundacji WOŚP to 10117 funty!!! Absolutny rekord, a przeliczając to na jednego mieszkańca okazuje się, że przynajmniej w Wielkiej Brytanii, Worksop nie ma sobie równych! Kolejny raz udowodniliśmy, że można zrobić coś wielkiego praktycznie z niczego, pokazaliśmy całemu światu, że my – Polacy, potrafimy zdziałać cuda! Dziękujemy wszystkim i każdemu z osobna za swój wkład w nasz wspólny sukces!

Oczywiście nie zabrakło też dawki najwyższej jakości muzyki, bo nasi zaproszeni goście, solista Wojtek Chmielewski oraz zespoły „Oczy Czarne” i „Taka Sytuacja”, udowodnili, że nie trzeba światowej klasy gwiazd, aby super się bawić. Dodatkowo, byli żywym dowodem na to, jak WOŚP i muzyka łączy Polaków, wykonując wspólnie między innymi utwór Maryli Rodowicz „ Ale to już było”. Coś pięknego Kochani!

Dziękujemy wszystkim przybyłym, którzy swoją obecnością wsparli nasz jubileuszowy Finał. Dziękujemy jeszcze raz naszym sponsorom i darczyńcom, bez których nie stworzylibyśmy tego dnia. Dziękujemy za Wasze Wielkie Serca!

W naszym gronie nie mogło zabraknąć również przedstawicieli lokalnych władz – swoje stoisko miał urząd miasta Worksop, Health

Jacek Ligeza oraz sztab i organizatorzy 25 Finału WOŚP w Worksop n


9

www.empp.co.uk | info.empp@empp.co.uk Agnieszka Kloc W lutym wszyscy uczniowie będą mieli kilkudniową przerwę od szkolnych zajęć i choć na zewnątrz cały czas wieje chłodem, to na pewno znajdą się tacy, którzy ani myślą odpoczywać w domu. My podzielamy ten pomysł i zachęcamy wszystkich do skorzystania z wielu propozycji, które przygotowaliśmy na ten krótki, ale jakże przebogaty w ilość wydarzeń miesiąc. NOTTINGHAM Light night 10 luty W drugi piątek miesiąca w Nottingham trudno będzie znaleźć miejsce gdzie zapanuje całkowita ciemność, a wszystko za sprawą nocy światła, która już po raz dziesiąty zorganizowana zostanie przez władze miasta. Jako że w tym roku przypada okrągła rocznica Light Night, organizatorzy postanowili dotrzeć do większego grona odbiorców, więc jeśli komuś nie po drodze do centrum miasta nic nie szkodzi, światło dotrze w tym roku także do parku Arboretum, a także do dzielnicy Sneinton. Pełny program imprezy dostępny jest na stronie: experiencenottinghamshire.com. A w programie jak co roku performance oraz koncerty na żywo, kąciki czytania poezji, zajęcia dla rodzin z dziećmi, stoiska ze wszelakim jedzeniem, no i instalacje świetlne, w tym

Derby CAMRA Winter Beer Festival – Zimowy festiwal piwa 15 - 18 luty To już 13 raz z rzędu odwiedzający będą mogli posmakować piw oraz cydrów, które zostały specjalnie wyselekcjonowane przez mikro-browary zarówno te lokalne z Derby, jak i te z pozostałych części Wielkiej Brytanii. Godziny otwarcia: Środa, 17.00 - 23.00 Czwartek, 11.00 - 23.00 Piątek, 11.00 - 23.00 Sobota, 11.00 - 23.00 Podczas festiwalu przygrywać będzie muzyka na żywo. W zależności od pakietu bilety w cenie 2, 3, 5 oraz 6 funtów. Po szczegółowy cennik zapraszamy na stronę internetową festiwalu: visitderby.co.uk/whatson/events/derby-camra-winter-beer-festival. Adres: Derby Roundhouse, Roundhouse Road, Pride Park, DE24 8JE. LINCOLN Festiwal Japoński 11 - 18 luty W drugi weekend lutego w Lincoln rozpocznie się niezwykle ciekawy festiwal kultury japońskiej. Przez cały tydzień w różnych punktach miasta odbywać się będą imprezy przeznaczone dla szerokiego grona odbiorców – zarówno dla pasjonatów, jak i zupełnych laików, po Japończyków oczywiście! Organizatorzy liczą na dużą frekwencję, i nic dziwnego, bo program festiwalu jest bardzo bogaty, mieści w sobie pokazy filmowe, warsztaty plastyczne, gry wideo, występy na żywo, ale także warsztaty, na których będzie można poznać tajniki przygotowywania herbaty, sztuki układania kwiatów czy origami. Po pełen, jakże bogaty program im-

koniec stycznia ta wyjątkowa ekspozycja zawitała do Nottinghamshire, gdzie również cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Odwiedzający mogą zobaczyć w wersji mini m.in. 7 cudów starożytnego świata, takich jak wiszące ogrody Semiramidy czy latarnię morską na Faros, a także wielki mur chiński, samochód Model T czy... żarówkę zaprojektowaną dla międzynarodowej stacji kosmicznej. Odwiedzający wystawę oprócz podziwiania prezentowanych eksponatów będą mogli zbudować własne, a także wziąć udział w konkursie. Po szczegółowe informacje zapraszamy na stronę internetową harleygallery.co.uk/exhibition/brick-wonders/. Wystawę będzie można odwiedzać do 2 kwietnia. Adres: The Hartley Gallery, Welbeck, Worksop, S80 3LW. CLUMBER PARK Niezależnie od pory roku Clumber Park dostarcza rozrywki wszystkim, którzy cenią sobie wyzwania i lubią spędzać czas na świeżym powietrzu. Miesiąc luty także obfituje w sporą liczbę wydarzeń, oprócz cotygodniowych zorganizowanych biegów czy wypraw z przewodnikiem znajdziemy również kilka propozycji dla rodzin z dziećmi. My polecamy szczególnie dwie z nich. Narodowy tydzień ptasich gniazd 14 luty godz.: 10.30 - 14.00 Rezerwacja nie jest wymagana, miejsce spotkania; the Turning Yard. Więcej szczegółów na stronie nationaltrust.org.uk.

też w asyście leśników parków własnoręcznie zbudować domki dla ptaków. Poniżej przedstawiamy listę parków w Nottingham i hrabstwie, które przyłączyły się do narodowego tygodnia ptasich gniazd i zapraszają wszystkich chętnych do doskonałej i jakże pożytecznej zabawy. King Edward Park 13 luty godz.: 13.00 - 15.00 kontakt telefoniczny: 0115 915 5555. Adres: Carlton Road, Nottingham, NG3 2AR. Sherwood Forest Country Park 14 luty godz.: 11.00 - 14.00 kontakt telefoniczny: 01623 823 202 bilety: 5 funtów 19 luty godz.: 10.30 - 15.00 – community woodland day – doskonała okazja, aby w asyście leśników zadbać o równowagę lasu Sherwood. Impreza bezpłatna. Adres: Sherwood Forest National Nature Reserve, Edwinstowe, Mansfield, NG21 9HN. Strelley Recreation Ground 14 luty godz. 13.00 - 15.00 – uczestników prosi się o wcześniejsze przybycie ze względu na ograniczoną liczbę miejsc. Adres: Edge Way, Strelley, Nottingham, NG8 6NA. Vernon Park 15 luty godz.: 13:00 15:00 – uczestników prosi się o wcze-

Budowanie leśnych kryjówek 15, 22 luty godz.: 10.30 - 12.00, 13.30 - 15.00 Oprócz wspólnego budowania dom-

ProPozycje na Luty prezy, zapraszamy na stronę internetową: japanfestival.co.uk. oczywiście ogromna karuzela, na której zapłonie 75 tys. żarówek. Zapraszamy! WORKSOP DERBY Valentine's Day Fair – Walentynkowy jarmark 13 - 19 luty Kto powiedział, że walentynki są tylko dla zakochanych? Nic z tych rzeczy! W Derby walentynki obchodzą wszyscy i to nie tylko 14 lutego. Przez cały tydzień na Derby Market Place od godz. 12.00 do późnych godzin wieczornych będzie można pojeździć na karuzelach przeznaczonych zarówno dla dorosłych, jak i dla maluchów. Organizatorzy szczególnie zapraszają uczniów, którzy w lutym będą odpoczywać od szkolnych zajęć. Więcej informacji na stronie internetowej visitderby.co.uk/whats-on/events/valentinesday-fair. Adres: Derby Market Place, DE1 3AH.

Brick Wonders The Hartley Gallery zaprasza wszystkich miłośników LEGO na wyjątkową wystawę, na której zaprezentowanych zostało ponad 70 modeli zbudowanych z tych najpopularniejszych klocków na świecie. Wśród eksponatów znajdziemy perły architektury zarówno tej starożytnej jak i współczesnej.

ków dla ptaków, można także pobawić się w iście survivalowych warunkach i wykorzystać swoje umiejętności do zbudowania leśnej kryjówki! Rodziny z dziećmi mile widziane. Podejmij wyzwanie, przyjdź ze swoją drużyną i stwórz leśny schron, który pomieści wszystkich członków drużyny. Szczegóły wydarzenia na stronie nationaltrust.org.uk. Kontakt telefoniczny: 01909 544917, e-mail clumberpark@nationaltrust.org.uk. Aby wziąć udział w imprezie należny uiścić niewielką opłatę, pełny cennik dostępny na stronie internetowej. Serdecznie polecamy obydwie imprezy.

O atrakcyjności wystawy świadczy liczba odwiedzających, która w zeszłym roku osiągnęła liczbę 80 tys. w pierwszych trzech miesiącach działalności, bijąc tym samym rekord popularności. W tym roku mieszkańcy naszego regionu mogą czuć się uprzywilejowani, gdyż pod

Narodowy tydzień ptasich gniazd W okresie od 14 do 21 lutego w Wielkiej Brytanii obchodzi się narodowy tydzień ptasich gniazd. Przy tej jakże dla nas obco brzmiącej okazji wszyscy miłośnicy przyrody będą mieli szansę nie tylko dowiedzieć się więcej o ptactwie mającym swoje siedliska w UK ale

śniejsze przybycie ze względu na ograniczoną liczbę miejsc. Adres: Vernon Road, Basford, NG6 0AP. Highfields Park 16 luty godz.: 13.00 - 15.00 kontakt telefoniczny: 0115 846 7777, bilety: 5 funtów Adres: University Boulevard, Beeston, NG7 2RD. Rufford Abbey Country Park 17 luty godz.: 10.00 - 12.00 kontakt telefoniczny 01623 821 335 bilety: 5 funtów Adres: Old Rufford Road, Ollerton, NG22 9DF. n


10

East Midlands po Polsku

|

No 118 | February 2016

Bikini Blue – zapowiada się kino na wysokim poziomie Latem zeszłego roku zakończyły się zdjęcia do „Bikini Blue”, anglojęzycznego filmu z polskim aktorem Tomaszem Kotem w roli głównej. Po montażu, film trafi na światowe festiwale. Premierę zapowiedziano na kwiecień br. a następnie film pojawi się w kinach w Wielkiej Brytanii. Dorota Radzikowska „Bikini Blue” to dramat historyczny, którego akcja rozgrywa się w roku 1953 w Wielkiej Brytanii. Dora Szumski (Lianne Harvey) jest Angielką zamężną z polskim imigrantem, Erykiem (Tomasz Kot), byłym oficerem Wojska Polskiego, któremu powojenny układ sił nie pozostawia żadnego wyboru, skazując na śmierć w ojczyźnie lub na emigrację. W wyniku szoku po otrzymaniu wiadomości z kraju i nieudanej próbie samobójczej Eryk trafia do Mabledon Park – szpitala psychiatrycznego przeznaczonego dla byłych polskich żołnierzy dotkniętych wojenną traumą. Choroba Eryka wynikająca z prześladującej go i zatajonej przed żoną przeszłości nie tylko staje się barierą dla dalszej przyszłości małżeństwa, ale i zagrożeniem dla życia Eryka. Dora wyczuwa, że na życiu Eryka ciąży jakaś nieznana jej, a potężna tajemnica związana z jego wojennymi losami – i postanawia rozwikłać ją, aby uratować małżeństwo. Reżyserem oraz autorem scenariusza do filmu jest Jarosław Marciszewski i jak sam wyjaśnia: „Bikini Blue to historia o przekleństwie podwójnego życia, o wyobcowaniu i odnajdywaniu się w nowym, nieznanym świecie, o ludziach zranionych i godnych, o utraconym losie i zmaganiach o jego odzyskanie.” Zdjęcia do filmu rozpoczęły się w marcu 2016r. W Polsce ekipa trafiła między innymi do Łodzi, gdzie ceglane budynki Księżego Młynu zagrały typowe angielskie przedmieście. Filmowano także w Wielkiej Brytanii – na ekranie zobaczymy przemysłową zabudowę Bolton i Manchesteru, wiktoriańskie miasteczko z hrabstwa Shropshire i dzikie wzgórza parku narodowego Peak District. Kluczowe sceny to rozmowy bohaterów na angielskiej plaży, „granej” tu przez Łebę, oraz stworzenie… sekwencji z gigantycznym żółwiem niszczącym

całe miasto. Ten archiwalny fragment filmu science fiction odgrywa ważną rolę w całej historii. O tym, jaką dokładnie, będzie można przekonać się już niebawem, gdyż „Bikini Blue” trafi do dystrybucji już w pierwszej połowie 2017r. Zakład Mabledon Park Losy Polaków zmuszonych osiedlić się w Wielkiej Brytanii po II Wojnie Światowej opisała Ewa Winnicka w książce „Londyńczycy” (nie mylić z serialem o tym samym tytule, te dwie produkcje nie mają ze sobą nic wspólnego poza tytułem). Jak podaje autorka, w 1943r. dowódcy dywizji brytyjskich w Szkocji zauważyli, że stacjonujący tam polscy wojskowi wymagają szczególnej opieki psychiatrycznej. W tym samym roku Ministerstwo Wojny powołało dwa ośrodki leczenia zamkniętego dla Polaków. Po wojnie, kiedy tysiące Polaków osiedliło się na Wyspach, problem narastał. W 1950r. naukowcy brytyjscy ogłosili, że wśród nowych imigrantów z Polski jest pięć razy więcej paranoików, neurotyków i schizofreników niż wśród ludności wyspiarskiej i trzy razy więcej niż wśród imigrantów innych nacji. W czerwcu 1947r. w posiadłości Mabledon Park (Turn-pike, hrabstwo Kent) brytyjskie Ministerstwo Zdrowia otworzyło polski szpital psychiatryczny, do którego kierowano byłych żołnierzy. Oddziałem kierował Dr George Bram, Polak żydowskiego pochodzenia, psycholog; pozostałą kadrę stanowili polscy lekarze i pielęgniarki, których z pacjentami łączyły traumy wojenne. Dużą większość spośród 200 pacjentów stanowili byli żołnierze, którzy posiadali jedynie mundur. Przebywały tam osoby cierpiące na zespół stresu pourazowego, oraz tzw. shell-shock, czyli na traumę spowodowaną działaniami wojskowymi takimi jak bombardowania czy intensywny ostrzał

artyleryjski. Pacjenci przebywający w zakładzie cierpieli na bezsenność, wykazywali niezdolność logicznego myślenia, towarzyszyło im uczucie strachu oraz skrajne stany emocjonalne – od zobojętnienia po ataki paniki. W skrajnych przypadkach shell-shock powodował u pacjentów niezdolność mówienia czy nawet poruszania się. Mabledon nie rozwiązał jednak psychiatrycznego problemu polskiego. W 1955 roku dyrektor George Bram narzekał publicznie, że liczba łóżek jest zbyt mała jak na liczbę upośledzonych Polaków. Codziennie odsyła się chorych z kwitkiem. Uważał, że na terenie Brytanii żyje cała rzesza nieleczonych, którzy nigdy nie ułożą sobie życia w angielskim społeczeństwie. Pacjenci sami w ramach terapii dbali o zakład oraz opiekowali się ogrodami – sami sadzili kwiaty i uprawiali ogródek. Własnymi siłami zbudowali ‘klub’ z materiałów pozostałych po wyburzeniu części szpitala. W klubie mieściła się biblioteka, czytelnia, kantyna oraz pokój telewizyjny. Z czasem szpital Mabledon stał się całkiem nowoczesną placówką – działały w nim teatr, pracownia ceramiczna, a pacjenci tworzyli własną gazetę. W 1959r. zakład formalnie został zarejestrowany jako zakład psychiatryczny i nadano mu nazwę Mabledon Hospital. W tamtym okresie znajdowało się w nim 137 łóżek. Przez trzydzieści lat leczyła tu córka marszałka Wanda Piłsudska. Jeszcze w 1995r. w szpitalu w Dartford (przeniesiono tu pacjentów po likwidacji Mabledonu) przebywali pacjenci, których przyjęto przed 1950 r.. Całe życie emigracyjne spędzili w placówce. n

WOLONTARIUSZE CZYTAJą Pasją Justyny Czekaj, wolontariuszki SPS, jest gotowanie. Ważne jest dla niej przestrzeganie diety, zdrowy tryb życia i ruch. Ma też lekkie pióro – w grudniowym wydaniu ukazał się jej pierwszy w East Midlands po Polsku tekst ‘Zimowe ABC’ a w obecnym wydaniu przekonuje, jak ważne jest stosować się do zasady zjadania pięciu posiłków dziennie. Zapraszam do lektury artykułu Justyny, ale najpierw – jej propozycje książkowe: „Simona. Opowieść o niezwykłym życiu Simony Kossak” Anna Kamińska – Simona Kossak to chyba najbardziej niezwykła i ciekawa postać, którą poznałam dzięki książkom. Uwielbiam takie niespodziewane spotkania! Buntowniczka, dla wielu wariatka, czarownica, osoba, która miała wielką odwagę żyć po swojemu. To książka, którą czyta się z wielką ciekawością i bardzo żal, kiedy się kończy. Spodoba się tym, którzy lubią przyrodę, czują, że są w procesie zmiany, szukają odwagi do podejmowania ważnych, ale niełatwych decyzji. Towarzyszenie Simonie Kossak w jej drodze przez życie to zresztą pasjonująca i wzruszająca przygoda. Wnioski? Życie po swojemu nie jest łatwe i czasem skazuje nas na samotność i niezrozumienie. Taka jest cena. Ale czy inne życie w ogóle ma sens? „Historia pszczół” Maja Lunde – nie dajcie się zwieść, to nie jest historia o pszczołach, a właściwie to są one tłem, elementem wszystkich trzech opowieści, z których składa się ta książka. Czy czeka nas świat, o którym wspomina Lunde? Być może... Już dziś pszczoły giną i istnieją rejony, gdzie ludzie musieli przejąć ich zadania, aby zapewnić sobie niezbędne do przeżycia pożywienie. Świat bez pszczół, bez owadów, będzie światem martwym. Nie do końca zdajemy sobie z tego sprawę... Podobnie nie doceniamy znaczenia pasji, która może sprawić, że prawie dosłownie wstajemy z martwych, lub bez której tacy się stajemy. O tym jest ta książka. I jeszcze o miłości, chociaż to już będziecie musieli sprawdzić sami. „Mała księga spokoju. Odstresownik” Joanna Nogaj – to książka dla poszukiwaczy oddechu, tych, co w pędzie, stresie i czasem bez hamulca ręcznego. Proste metody, pomysły i ćwiczenia, które można wprowadzać dzień po dniu. Niech „odstresownik” towarzyszy ci wszędzie: w domu, w pracy, w podróży. Posłuchaj ulubionej piosenki, rozciągnij kręgosłup, poznaj moc oddechu. Pozbądź się stresu i napięcia. Zacznij żyć uważnie, by odczuwać szczęście i radość! „Opowiadania drewnianego stołu” Monika Walecka – to nietypowa książka dla tej rubryki, gdyż jest to książka z przepisami. Są one jednak na tyle wyjątkowe i piękne, że z czystym sumieniem ją polecam. Codzienność to małe przyjemności, a czy jest coś przyjemniejszego niż jedzenie? Dla mnie jest ono na topie topów, i o ile staram się jeść z umiarem i zdrowo, o tyle zawsze szukam w jedzeniu przyjemności. Czym różni się książka Moniki Waleckiej od innych pozycji? Przepięknymi zdjęciami, bardzo prostymi recepturami i oryginalnymi propozycjami, które są łatwe, warte wypróbowania, a chyba sama bym na nie nie wpadła. Bardzo polecam nawet okazjonalnym kucharzom!


11

www.empp.co.uk | info.empp@empp.co.uk

Jeść czy nie jeść Zupa pietruszkowa z zapiekanymi jabłkami

n n n n n n n

n

Pietruszka- korzeń/ 3 sztuki Por Marchewka 2 sztuki Jabłka/ 3 sztuki Gruszka Ziemniaki/ 3 sztuki Czosnek – 2 ząbków

n

Łyżka masła Sól, pieprz do smaku

Opcjonalnie: n n n n

Miód Kurkuma Imbir Bulion warzywny

Fot. Agnieszka Kloc

Składniki:

Przygotowanie:

Pietruszkę, jabłka oraz gruszkę obrać i pokroić na dowolne plastry. Całość zapiekać w naczyniu żaroodpornym w 200 C przez ok. 1 godzinę. (Jeśli użyjemy kwaśnych jabłek dobrze jest polać je miodem). Pokrojony w plasterki por i startą na grubych oczkach marchewkę podsmażamy na łyżce masła, dodajemy pokrojony czosnek i imbir (opcjonalnie). Po ok. 10 min. zalewamy wszystko wodą bądź bulionem warzywnym, wrzucamy ziemniaki oraz wszystkie pozostałe składniki. Gotujemy ok. 40 min, na koniec używamy blendera do zmiksowania zawartości garnka. Jeśli zupa jest za gęsta dolewamy wody. Można zupę zabielić śmietaną. Serwować z pieczywem oraz świeżą natką pietruszki.

Pięć posiłków dziennie Justyna Czekaj Nieregularne spożywanie czterech lub mniej posiłków dziennie może prowadzić do nadwagi, chorób dietozależnych i związanych z nimi problemów zdrowotnych. Spożywając pięć zróżnicowanych posiłków dziennie, dostarczamy organizmowi odpowiednią ilość energii i składników odżywczych, niezbędnych do jego prawidłowego funkcjonowania. Jedząc częściej, zyskujemy również więcej okazji do zjedzenia czegoś smacznego w ciągu dnia, a potrawy tak szybko się nam nie znudzą. Decydując się na regularne jedzenie w odpowiednich odstępach czasu, zyskujemy możliwość lepszej kontroli wielkości poszczególnych porcji i zapobiegamy przejadaniu się. Spożywanie małych porcji przyspiesza metabolizm i pomaga w utrzymaniu szczupłej sylwetki, a krótkie przerwy między posiłkami chronią przed spadkami poziomu glukozy we krwi i zapewniają uczucie sytości. Sposób na zdrowe odżywianie jest zatem prostszy, niż się wydaje – wystarczy jeść co trzy godziny odpowiedniej wielkości porcje.

ŚNIADANIE

PODWIECZOREK

- najważniejszy posiłek w ciągu dnia Śniadanie powinno stanowić 25% dziennego zapotrzebowania na energię! Posiłek ten należy zjeść w ciągu pierwszej godziny po przebudzeniu. Powinien być lekki, ale jednocześnie na tyle pożywny, by dostarczyć odpowiedniej ilości energii i przygotować na wyzwania nadchodzącego dnia. W roli energetycznego doładowania świetnie sprawdzą się płatki z mlekiem i owocami.

- czas na przekąskę! Często w naszej świadomości podwieczorek jest posiłkiem zbędnym. Nic bardziej mylnego! Warto potraktować go jako przyjemność i dawkę energii przed powrotem do domu – zjedzony w porze popołudniowej redukuje głód i przeciwdziała niekontrolowanym, wieczornym szturmom na lodówkę. Podwieczorek jest świetną okazją do zjedzenia owocu lub słodkiej przekąski – a do tych nie trzeba chyba nikogo namawiać. Powinien on dostarczać 10% całkowitego zapotrzebowania na energię.

II ŚNIADANIE - 3-4 godziny po pierwszym śniadaniu Drugie śniadanie nie należy do obfitych posiłków. Stanowi raczej rodzaj przekąski między śniadaniem i obiadem. Powinno dostarczyć 15% dziennego zapotrzebowania na energię, czyli około 300 kcal. Dzięki niemu organizm utrzymuje odpowiedni poziom koncentracji. Drugie śniadanie pomaga także powstrzymać się przed podjadaniem. Najprostszą formą drugiego śniadania są kanapki (najlepiej z pełnoziarnistego pieczywa).

OBIAD

KOLACJA

- równie ważny jak śniadanie Obiad wraz ze śniadaniem pełni kluczową rolę w codziennym menu. Powinien pokrywać aż 30% dziennego zapotrzebowania na energię, w związku z czym należy go odpowiednio skomponować. Oprócz tego, że dostarcza energii potrzebnej w drugiej części dnia, to również rozgrzewa, pobudzając w ten sposób układ trawienny do działania.

– posiłek obowiązkowy Kolacja to obowiązkowy posiłek, który powinien pokrywać 20% dziennego zapotrzebowania na energię. Powinno się ją zjeść 2-3 godziny przed snem, żeby trawienie nie zakłócało nocnego odpoczynku. Kolacja powinna być lekkostrawna i niezbyt obfita. Do jej przygotowania rekomenduje się wykorzystanie warzyw, ryb lub jajek.


12

East Midlands po Polsku

K AT E G O R I A U S Ł U G I Wyślij SMS na numer 81616

Cena za SMS wynosi £5 + standardowa opłata operatora za SMS.

W treść SMS-a należy wpisać: SERVICE (spacja) treść ogłoszenia

|

No 118 | February 2016

BUILDING BETTER OPPORTUNITIES WORK COACH

Przykładowe ogłoszenie:

SERVICE Transport na lotniska ... Tel. 07817....

P O Z O S TA Ł E K AT E G O R I E KODY RUBRYK OGŁOSZENIOWYCH 01 PRACA | 02 MIESZKANIA | 03 SPRZEDAM 04 KUPIĘ | 05 TOWARZYSKIE OGŁOSZENIA NIE MOGą POSIADAĆ CHARAKTERU USŁUGI Prosimy o prawidłowe podawanie kategorii ogłoszenia. Redakcja zastrzega sobie prawo do nieopublikowania ogłoszeń o charakterze usługi przesłanych na jedną z powyższych kategorii. REDAKCJA NIE ZWRACA PONIESIONYCH KOSZTÓW Po wysłaniu SMS-a otrzymasz potwierdzenie. Treść SMS-a powinna zawierać do 160 znaków, włącznie ze spacjami, interpunkcją i numerem telefonu. Prosimy o nadsyłanie ogłoszeń pisanych małymi literami oprócz słów rozpoczynających nowe zdania. Pozwoli to na sprawne redagowanie treści ogłoszeń i uniknięcie błędów merytorycznych. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany formy i uproszczenia treści ogłoszenia. Opłata za ogłoszenie nie podlega zwrotowi.

Infolinia: 020 8497 4622 Kolejne wydanie EMpP ukaże się w marcu. Termin nadsyłania ogłoszeń upływa 20 lutego o północy.

OGŁOSZENIA DROBNE US Ł UG I LOGOPEDIA, PEDAGOGIKA specjalna, nauka jezyka polskiego w Derby. Beata Kwiatkowska tel 07742854829, porady@logopeda.org.uk, www.logopeda.org.uk Zapraszam PRYWATNE lekcje j. angielskiego w dobrej cenie. Tłumaczenia z języka angielskiego na polski i odwrotnie, wypełnianie dokumentów, uzgadnianie wizyt GP, współpraca z angielskimi adwokatami. Proszę o kontakt pod numerem 07853154270

POLSKI PSYCHOLOG przy 9 Gordon Road w Derby. Alicja Synowiec, tel. 07596865189, psychologderby@live.co.uk, www.psychologderby.co.uk, Zapraszam LEKCJE GRY NA PIANINIE dla dzieci i dorosłych prowadzone w sposób profesjonalny przez nauczycielkę po Akademii Muzycznej. Nr. telefonu 07519136570 FRYZJER NA WYNOS Mobilny salon usług fryzjerskich w twoim domu, Aleksandra tel. 079 634 114 05, gorajekaleksandra@gmail.com Możliwość przyjmowania klientów, u mnie w domu, po umówieniu wizyty telefonicznie

22.5 hours per week, Salary £23,000 pro rata (£13,986 per 22.5hr). e successful candidate will have to complete 6 months probationary period. is post is until the end of October 2019 You will work directly with unemployed and economically inactive participants by effectively delivering a holistic, personalised support service, which empowers participants with the self-belief, skills, motivation and confidence to enable them to progress into employment, self-employment or further training/education. e successful candidate will facilitate a range of Employability and Personal Development 1:1 or group sessions. You will provide participants with comprehensive Initial Assessments, plan and deliver their learning & development, evaluate and measure their progress and engagement. You will play an important role in helping individuals to overcome their fears and barriers and to develop their employability skills.

e successful person will have: - Ideally you will hold or be working towards a recognised Information, Advice & Guidance (IAG) qualification (minimum of Level 3 or above) - Ideally previous experience of supporting and placing unemployed/ economically inactive people with multiple & complex needs into employment, self-employment or Further Education/Training. - Previous paid or unpaid experience or skills of getting people into work and helping them to develop. Ability to use relevant transferable skills and to follow the process of step by step support involving action planning, reviewing progress and implementing appropriate Employability & Jobsearch techniques. - Ability to negotiate and agree ‘SMART’ objectives with participants, experienced in giving constructive feedback and able to positively transform negative behaviours - Knowledge and understanding of the Local Labour Market, Sector Skills Gaps, local Employment & Skills provision, Specialist Support Networks, and Education & Training providers - Previous experience of working with Eastern European migrants & an understanding of the issues affecting Eastern European migrants to the UK, commitment to easing the process of their integration and promoting community cohesion - Fluency in both written and spoken English and Polish - Ability to contribute to SPS and the services it provides You will contribute to the overall success of the BBO Towards Work Programme within Derbyshire or Nottinghamshire. For other essential requirements please refer to the person specification. For further information please go to our website www.empp.co.uk or alternatively please contact Dorota on dorota.radzikowska@empp.co.uk To apply – applications available/downloadable from www.empp.co.uk. Completed application forms to be returned electronically by 9am on 06.02.2017 to jobs@empp.co.uk. Please complete – in the job application one section of your choice in Polish. Interviews will be held at SPS on 09.02.2017.

Zapraszamy osoby, które niekoniecznie posiadają doświadczenie profesjonalne w wymaganych dziedzinach. Można także posłużyć się doświadczeniem zdobytym w trakcie wolontariatu lub z życia osobistego

East Midlands po Polsku nr 118  

Wydanie lutowe miesięcznika East Midlands po Polsku.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you