Issuu on Google+


Getuigenis Rene Lunsing

Ik ben opgegroeid in Meppel en heb van huis uit het geloof meegekregen van mijn ouders. Tot mijn 16/17e jaar ben ik altijd op zondag meegegaan naar de kerk. Totdat ik na een dienst het idee kreeg om naar een voetbalwedstrijd te gaan van een club die ik al steunde van achter de tv. Ik kwam mijn ouders tegen op straat en zei nog: "tot vanavond”. Zij hadden natuurlijk geen idee waar ik naar toe ging. Toen ik eenmaal in Amsterdam was aangekomen , had ik het gevoel; "dit is fantastisch" . Sindsdien was ik er niet meer weg te houden en kocht ik continu kaartjes. Mijn ouders waren niet direct "happy" met hoe ik in die tijd mijn zondagen ging invullen. Ik leerde er nieuwe vrienden kennen en kocht uiteindelijk een seizoenkaart in combinatie met uitwedstrijden. Doordat ik vroeger gepest werd op school en ik het idee kreeg dat ik hier daarentegen wel werd geaccepteerd, werd het steeds heftiger. Ik wilde mezelf ook laten zien dat ik geen mietje was en begon mee te doen aan rellen. Dit gaf voor mij toen zo'n opluchting dat ik mij daar ook meer in ging verdiepen. Ik kon mijn boosheid en minderwaardigheid uiten in vechtpartijen en rellen tegen de politie. Dat ging van kwaad tot erger. Ik werd koud van binnen en raakte meer verdiept in de wereld van voetbalsupporters en hooligans. Hoewel ik geen drugs gebruikte – ik reageerde puur vanuit mezelf - zat ik wel aan de drank en sex. En natuurlijk moest het een keer echt fout gaan. ik was al een aantal keer veroordeeld voor de rechter en na voetbal rellen tegen een andere club heb ik dan ook een straf gekregen. Ik kreeg toen ook doods bedreigingen van andere hooligans en het gevoel van het pesten kwam weer naar boven. Ik isoleerde mijzelf thuis en ben een tijdje gaan onderduiken. Mijn ouders wilden dit niet en haalden mij weer thuis. Maar hier ging het ook niet lekker. Ik moest ergens heen waar ik rust kon vinden… Ik zou dat jaar op vakantie naar Kreta gaan, maar deze reis heb ik toen geannuleerd. Toch wilde ik ergens heen om tot rust te komen. Ik ben toen naar de Betteld in Zelhem gegaan. Voordat ik deze keus maakte, had ik gebeden tot God, omdat ik helemaal geen uitkomst meer zag in mijn dagelijks leven. Twee dagen na dat gebed kreeg ik op mijn werk een brief van mijn collega, met het verzoek of ik deze thuis rustig wilde doorlezen. Die brief was precies het antwoord op mijn gebed. Je zou dus letterlijk kunnen zeggen: een brief uit de Hemel. Ik heb contact opgenomen met deze collega en hij zei mij dat hij de woorden van de Geest kreeg, om dit aan mij door te geven. Daarna ben ik naar de Betteld gegaan voor de " rust". Tenminste, dat dacht ik. Waar ik geen idee van had, had God dat dus al wel. Op dag drie ben ik, na een aantal verzoeken, naar de bidstond gegaan. Ze vroegen daar of ze voor iemand konden bidden. Zonder dat ik het door had, zei ik al ja. En daar stond ik dan, met biddende mensen om mij heen. Ik had echt geen flauw idee wat ze zeiden. Inmiddels weet ik dat het tongentaal was, maar dat wist ik toen nog niet. Na het gebed had ik continu een brede glimlach op mijn gezicht. Ik zei: "Mensen, tot later, ik ga even naar mijn kamer". Ik heb daar de deur dicht gedaan en begon God te danken. Toen ik nog maar een paar woorden had gezegd, ontving ik de doop in de Heilige Geest. Ik begon in tongen te bidden en had het gevoel dat iemand met mij wilde delen dat mijn zonden vergeven zijn en Zijn genade aan mij gegeven is. In 2004 heb ik mij laten dopen. De tekst Spreuken 3:5-6 (wat ook op mijn arm staat) kreeg ik mee als tekst. Ik moest natuurlijk ook ‘nieuw’ verder en heb daarom hulp gezocht. God bracht mij bij het EBC in 't Harde. En dat was geen slechte keus. Ik heb daar een nieuwe basis voor mijn leven mogen leggen. Mijn tijd daar was fantastisch.


“Visie is hout voor ons vuur”

Drie waarden die we willen aanhouden de komende jaren!

Zonder visie kan het vuur moeilijk aanblijven. Een groep christenen zonder visie gaat ten onder.

Derek Prince gaf een keer een goede Een ‘geestelijke baarmoeder zijn’ : Er en mooie uitleg over het woordje lopen mensen rond met dromen, pas‘kerk’, of eigenlijk ‘gemeente’. In de sies, bestemming en doelen, zonder bijbel wordt namelijk het woordje dat ze weten hoe ze dit moeten laten ‘kerk’ niet gebruikt, maar ‘gemeente’. groeien en het werkelijkheid te kunDit woord betekent samengevat nen laten worden. We noemen hun “Mensen uit deze wereld, die samen- passies en dromen geestelijke komen rondom Jezus, met een be- baby’s. Net als bij een natuurlijke paald doel.” zwangerschap heeft een (geestelijke) baby tijd nodig om in de (geestelijke) Ook wij als team komen bij elkaar baarmoeder goed voedsel te krijgen rondom Jezus met een bepaald doel. en te kunnen groeien. Niet omdat we een gemeente zijn, maar omdat we christenen zijn. Zo willen wij voor deze mensen een veilige plek zijn om te kunnen groeien We hebben drie en bloeien. Een gebieden plek waar ideeën 1) Een geestelijke baarmoeder zijn (waarden) die we kunnen worden 2) Christenen activeren willen vasthouden gedragen en uitom ons doel te be- 3) Hate Evil - Love People gevoerd worden halen. omdat mensen 1) Een geestelijke leren om hun baarmoeder zijn geestelijke baby’s voor de visie van mensen in leven te houden. Vaak sterven dro2) Christenen activeren men, passies en doelen namelijk al 3) Mensen die het niet verdienen lief- voordat ze uitkomen; door teleurstelhebben en het kwade haten. ling, zonden, en verkeerde keuzes of gedachtenpatronen. Wij willen daarom een plek zijn waar geestelijke baby’s in leven blijven en kunnen groeien!

Christenen activeren: Wij willen mensen op weg helpen om in hun dagelijks leven Gods koninkrijk te vestigen. Sommige christenen vinden het lastig om buiten de kerk of bijvoorbeeld huiskring om iets samen met de Heilige Geest te doen. Voor deze mensen willen we boekjes, downloads, trainingen, cd’s etc.. maken. We willen dit allemaal gratis aan kunnen bieden. Hate Evil - Love People: Op dit gebied willen we in het ‘kleine’ beginnen. We willen mensen confronteren en helpen om met hun kwade praktijken te stoppen en ze helpen om in het nieuwe leven te stappen waar Jezus voor betaald heeft. We willen uiteindelijk niet alleen de slachtoffers helpen, maar ook de daders een mogelijkheid geven om hun levensstijl te veranderen.


Wim Kamphorst

Centraal Azië 2012 Wat heb je nodig of wat is voldoende om erop uit te kunnen gaan en het Evangelie te presenteren? Mijn antwoord op die vraag is: “Niet veel; de Heilige Geest, jouw keuze en Gods woorden.” De Christformation studenten (Bijbeltrainingsschool Rotterdam) denken hetzelfde en gaan aan het eind van elk trainingsjaar op missiereis naar een onbekend gebied. Ik werd dit jaar gevraagd om als staf mee te gaan op missie reis met Christformation. Dit was een super leuke ervaring! Het is altijd leuk om ui t te delen aan mensen die hongerig zijn. Mijn motto is: ‘als de mensen om je heen niet hongerig zijn, zoek dan mensen op die dat wel zijn’. We zijn met ongeveer dertig mensen naar een land in Centraal Azië gegaan waar de christenvervolging sinds 2011 actief is. Ondanks een spannende start, omdat het ticket van één van de studenten niet in orde was, waren we met z’n allen veilig en wel aangekomen.

Deze kerk werd onder druk gezet door de overheid en moest zich elke drie maanden opnieuw laten registreren (onder strikte voorwaarden). Op de plekken waar wij kwamen mochten wij onderwijs geven en hebben we voor veel mensen gebeden, zowel voor profetische woorden als voor bijvoorbeeld genezing. Zo ontmoetten we een oude vrouw met een gezwollen been. De zwelling was ontstaan door een ontsteking en de vrouw had er elke dag last van. Na ons gebed aanbad ze God en dankte Hem voor het feit dat de pijn weg was. Tijdens een andere (vermoeiende) dag hebben we ook tot in de late uurtjes gebeden en gepraat met een paar mensen die speciaal gebed van ons wilden ontvangen. Tijdens deze uren kwamen er twee vrouwen tot bekering.

Er gebeurde veel tijdens de missiereis. Eén van de studenten had in Nederland tijdens een voorbedemoment al een beeld gezien van een jongen die hij op de missiereis zou We zijn daar gelijk in teams uiteen ontmoetten, met bijbehorende gegegaan; ieder met z’n eigen contact- bedspunten. Eenmaal op missie, personen. Onze groep mocht logeren kwam hij deze jongen tegen en heeft in een kerkgebouw. hij voor hem gebeden. Op een ander moment was er een vrouw die ‘in de geest viel’ en spontaan bevrijd werd van boze geesten.

Tijdens onze voorbedemomenten hebben we ook uren gebeden voor het land zelf. We mochten bijzondere mensen ontmoeten met bijzondere getuigenissen die ons versteld deden staan. Naast alles wat we hebben gedaan, hadden we ook tijd om te relaxen en elkaar te leren kennen als groep. De eerstejaars studenten werden aangestuurd door de tweedejaars studenten en ik was als staflid aanwezig voor back-up en advies . (en een beetje voor de gezelligheid). De reis kostte me 1300,- en dit was precies het bedrag dat mijn vrouw en ik nog op onze spaarrekening hadden staan. We offerden de zekerheid van onze laatste spaarcentjes op en maakten het geld over naar Christformation. In geloof. We hadden van God gehoord dat Hij zou voorzien, en dat ik niemand om geld hoefde te bedelen. Een dag voordat we vertrokken kregen we de 1300,- terug. God had voorzien!


Wim Kamphorst

Moldavië 2013 team reis! Soms hoor ik mensen zeggen dat Tijdens een missiereis in Nepal (2010) bezochten we een gevangenis ze het maar raar vinden dat je naar in dat land. Er werden tientallen mensen genezen, Gods woord het buitenland ‘moet’ werd verkondigd en we gaan om iets te doen, Een reis om te proeven mochten materialen leveren die de gevangenen terwijl er in Nederland en te voelen en te mistten. Waarom kan dat zelf ook zat te doen is. Ik beleven hoe andere hier niet en daar wel? Puur vanwege het syhoud dan altijd mijn culturen leven en om steem. mond dicht, maar in christenen te

Jezus bleef niet lang in zijn eigen woonstad omwat zo iemand raar dat Hij daar nauwelijks land leven. wonderen en tekenen kon vindt: naar het doen en omdat Hij niebuitenland gaan om iets mand vond die naar Hem te doen. In mijn beleving is dat niet luisterde. Jezus trok snel verder naar mensen die wél naar Hem luisterden raar. en waar Hij wél de wonderen en tekenen kon doen die Hij wilde doen. In Nederland kan ik niet spreken over God of voor mensen bidden in de Ne- In 2013 gaan we met het team van derlandse gevangenis. Tenzij ik naar HE-LP naar Moldavië, waar we op bijvoorbeeld Gevangenzorg Neder- zoek gaan naar mensen waar we een land ga en de cursussen doorsta om relatie mee kunnen opbouwen. Heel vanuit deze Stichting te werken. Maar simpel; christenen ontmoeten die bezelfs dan betwijfel ik nog of je kansen zig zijn in Gods Koninkrijk. We hopen krijgt om de mensen toe te spreken. daarnaast projecten te vinden die Sommige mensen passen niet in een passen bij de visie van HE-LP, om dergelijke structuur, maar willen toch daarna met ze samen te kunnen werken. gevangenen bereiken. Wat doe je dan? Juist, dan ga je naar een ge. vangenis waar dat wel kan. praktijk doe ik precies

ontmoetten die in dit

In 1-2 weken zullen we langs een aantal organisaties gaan en mensen ontmoeten die we op dit moment nog niet kennen. Zodra we een ‘klik’ ervaren bij projecten /mensen, willen we onze tijd en energie daar in steken. We willen ons inzetten om ook in Moldavië Gods Koninkrijk zichtbaar te maken, door er te zijn en door de projecten en mensen daar te helpen, op allerlei manieren. We bezoeken onder andere International Justice Ministeries (IJM), een organisatie die onrecht wil buigen tot recht en steun wil bieden aan onder andere prostituees en onderdrukten Kortom; de reis zal een hele uitdaging worden; qua organisatie, teambuilding én financiën. De reis zal ongeveer 1000,- per persoon gaan kosten. Wilt u meedenken of een gift doneren, dan zijn dit de gegevens die u nodig heeft: Gift: 546174825 E.W. Kamphorst Onder vermelding van ‘Moldavië’ (en evt. naam teamlid) Emailadres: empoweringgroups@gmail.com


Giften

Een zegen om ons werk makkelijker te maken.

Giften zijn belangrijk voor elke groep die samenkomt Zonder giften kunnen we digitaal gratis boekjes aan met een bepaald doel. Zo ook wij. Wij zijn niet afhanke- iedereen geven. Dankzij een lijk van giften maar van God, gift kunnen we ook boekjes maar dankzij giften kunnen laten drukken. we wel makkelijker en sneller mensen bereiken. En dat Nogmaals; we zijn niet afhankelijk van giften, we zijn is een zegen. afhankelijk van God. Maar het is wel echt een zegen Zonder giften kunnen we digitaal of schriftelijk contact om giften te ontvangen, om ons werk te vergemakkelijmet mensen opnemen en onderhouden. Dankzij giften ken. kunnen we hen ook persoonlijk bezoeken, met de auto of We willen iedereen bedanhet openbaar vervoer (als de ken die bereid is (geweest) om giften te geven aan ons reisafstand groter is). team. Het is een waardevolle zegen waar we God elke Zonder giften kunnen we best onderwijs gratis downloaden, maar dankzij een gift zou de kwaliteit beter zijn, door het onderwijs met een goede microfoon op te kunnen nemen.

Gebeds team

Support team

Team leden

Zonder gebed wordt het onzichtbare niet

Maandelijkse steun is een betrouwbare

Heb je een passie of een droom? Wordt

zichtbaar.

steun om ons werk te kunnen doen.

je warm van een bestaand project?

Alles begint met gebed! We willen graag een gebedsteam zien ontwikkelen dat met ons mee bidt. Ieder gebedsstrijd(st)er krijgt maandelijks een nieuwsbrief toegestuurd, waarin gebedspunten/ dankpunten staan, en de data van de (vrijblijvende) gebedsavonden.

Elke maand hebben we weer financiële uitdagingen. Als supporters ons hierin bijstaan, hebben we een budget om onze projecten uit te kunnen voeren. Elke supporter krijgt één keer per twee maanden een nieuwsbrief waarin wordt beschreven wat we met het budget hebben kunnen doen.

We willen iedereen de mogelijkheid geven om zijn/ haar dromen en doelen zichtbaar te maken. We willen jou een plek geven om te groeien en in deze wereld iets te bouwen vanuit Gods Koninkrijk. Meld je aan als lid


Gezocht

We zoeken nog een vaste persoon in ons team die een hart heeft om weduwen en wezen te helpen en zich kan bewegen in de digitale wereld.

We zouden graag iemand willen hebben in ons team die zich kan uitleven voor onze website en magazine. De layout en systemen te beheren en up-to-daten. Daarnaast het digitaal promoten van allerlei projecten zou een mogelijkheid zijn voor we ge誰nteresseerd is.

We werken met Webplus (website)en Pageplus (magazine).

Je werkt als lid automatisch mee aan onze drie vaste projecten (als je een hart hebt voor weduwen en wezen en onderdrukten) is dat geen enkel probleem.


“Ik zal mezelf in het kort voorstellen: Ik ben Suzanne, 24 jaar, en vier jaar geleden heb ik mij laten dopen. Door de jaren heen heb ik een verlangen gekregen om God bekend te maken in de wereld. Het kan niet zo zijn dat God alleen voor míj genadig is, dat Jezus alleen voor míj aan het kruis is gestorven en daarna weer is opgestaan. Zijn genade en liefde bestaan er voor iedereen. Alleen heel veel mensen weten dit niet of willen dit niet weten. Vaak geloven ze dat er wel ‘iets’ is, maar dat het niet tastbaar is. Of dat er een lot bestaat dat bepaalde situaties niet meer toevallig maakt. Vaak zijn mensen ook teleurgesteld geraakt in de kerk en geven God daarvoor de schuld. Mensen die ‘s ochtends smekend op hun knieën zitten en het uitroepen naar een teken of een wonder, maar zo enorm gericht zijn op zichzelf of hun situatie, waardoor ze blind zijn geworden voor wat God voor hen wil betekenen.

Ikzelf ben een voorbeeld daarvan: Na de enorme grote “Amsterdamse Zedenzaak” in 2010, werd ik enorm boos op God. Hoe kan Gods glorie zichtbaar gemaakt worden, als Hij toelaat dat deze kinderen die Hij geschapen heeft zo kapot gemaakt worden door de duivel??Waarom grijpt Hij niet in als het gaat om mooie weerloze baby’s/ kindjes. Ik werd kwader en kwader, begon steeds meer te twijfelen en liet het nog toe ook. Ik ging niet meer naar de kerk en liet het geloof even voor wat het was. Totdat ik twee vrienden ging bezoeken in Rotterdam. Zij woonden daar omdat ze student en werkzaam waren bij een bijbelschool. Die zondagochtend in een samenkomst vertelde de spreker dat God onze boosheid wil veranderen in bewogenheid. God gaat ons hartsverlangen gebruiken om op te staan voor het onrecht in de wereld. Mijn ogen werden geopend en ik wist meteen dat ik terug moest naar de basis. Wie is God? Wie mag ik zijn? Wat houdt deze relatie in? Wat is Zijn koninkrijk? En wat mag ik daarin betekenen? Ik sta keer op keer verbaasd van de manier hoe God te werk gaat. Als ik dat weekend niet naar deze vrienden was gegaan, en had besloten om niet bij ze te gaan logeren en daar weer naar een kerk te gaan, had ik hoogstwaarschijnlijk langer met deze boosheid gezeten en had ik me veel langer mee kunnen laten slepen door de twijfels. Dan was ik waarschijnlijk meer en meer weer de wereld in gedoken om eventuele leegtes weer te laten vullen. Waar ik zelf niet meer wilde luisteren naar Zijn stem, greep God in waar Hij een ingang zag, en gebruikte Hij andere mensen om mij heen om Zijn liefde te laten zien…

God zal misschien niet altijd geven waar wij om vragen, maar Hij zal ons altijd geven wat goed voor ons is.


Adopteer een Terrorist door gebed!! Wim Kamphorst

In de tijd waarin Bin Laden actief was waren veel christenen oprecht boos op hem en op zijn daden en acties. Toen hij werd vermoord waren velen dan ook opgelucht. Degenen die voor hem baden waren echter vol verdriet. Anne van der Bijl heeft integere manieren gezocht om Bin Laden te kunnen ontmoetten en hem te vertellen dat Jezus Heer is. Niet omdat hij boos was, maar om Bin Laden de Waarheid te vertellen. Anne van der Bijl bezoekt terroristen en criminelen uit de hoogste ‘rangen’, om hen te vertellen dat Jezus Heer is. Dit doet hij uit liefde. Niet iedereen durft deze uitdaging aan te gaan, maar wat wél iedereen kan doen is gebedstijd apart zetten om te bidden voor (specifieke) terroristen. Vanuit deze gedachte is de organisatie ‘Adopteer een terrorist’ ontstaan. Zij koppelen terroristen aan gebedsstrijders. Op deze manier geven ze de Heilige Geest meer mogelijkheden om in deze mensen te werken, zodat ze Jezus Christus zullen gaan zien zoals Hij werkelijk is. Wij willen iedereen aanmoedigen om een periode te nemen om voor een terrorist te bidden. Om tijd apart te zetten voor gebed en vasten, en uw hart te laten veranderen tegenover mensen die door de hele wereld ongeliefd zijn.

“”Heb uw vijanden lief” Dit begint met gebed en eindigt met liefde.


Normaal bidden! Wim Kamphorst

Ons eerstvolgende product dat al ‘in ‘Normaal bidden’ is vooral bedoeld de maak is’ is een klein boekje over voor christenen die een basis willen leggen over gebed in praktijk. Het ‘normaal bidden’. Het boekje ‘normaal bidden’ wil christenen hel- boekje zal rond September gratis verpen om op het juiste moment op de krijgbaar zijn. Voor al onze producten geldt dat we ze graag gratis aan wiljuiste manier te bidden. Misschien klinkt ‘op de juiste manier bidden’ wat len bieden. Omdat er (helaas) voor vreemd, maar de Bijbel spreekt dui- ons zelf wel kosten aan verbonden delijk over echt effectief bidden of ‘in zijn, willen we iedereen die blij is met het product vragen om een gift te gede lucht praten’. ven. Zo kunnen we boekjes gratis uit Het boekje leert dat we continu met blijven delen. God mogen praten, op manieren waarin de situaties misschien niet veranderen maar waarin God wel ons “Rond September is het boekje gratis hart kan veranderen, tijdens het pra- verkrijgbaar. Wel willen we vragen of de ten met Hem. mensen die blij zijn met het product een Daarnaast mogen en moeten we als gift willen geven, om de boekjes gratis uit christenen soms te kunnen blijven delen.“ juist ook wél situaties veranderen; niet zozeer door te praten (ons hart te delen) met God, maar door te spreken tegen situaties. Tijdens de storm op het meer sprak Jezus ook niet tot God, maar tegen de storm! En zo veranderde de situatie. Zo mogen wij ook leren om in alle situaties gevoelig te zijn voor de Heilige Geest en elke keer op het juiste moment op de juiste manier te bidden.


“Visie is als hout voor ons vuur”

We willen een plek zijn waar dromen werkelijkheid kunnen worden

Zonder visie kan het vuur moeilijk aanblijven. Een groep christenen zonder visie gaat ten onder.

Wim Kamphorst

Als teamleden hebben we in onze vrije tijd onze handen vol om Gods dromen te realiseren in deze wereld. Binnen het team hebben we bij allerlei verschillende projecten ruimte om leden te verwelkomen!

Ook kunnen we samen bezig zijn met het maken van producten, het editen van de website, het (mee) schrijven aan het HE-LP magazine, etc. Elk teamlid krijgt elke maand een (interne) onderwijsbrief die kan helpen bij het realiseren van Gods droWe werken samen met andere orga- men in deze wereld. nisaties en willen projecten in het buitenland bezoeken om daar Op dit moment hebben we een kanpersoonlijk mensen en organisaties toorruimte in het huis van Wim. Deze te ontmoeten. Daarnaast hebben we is elke week één dag open. De ruimte ook ruimte voor mensen die hun ei- is bedoeld als een plek waar je rustig gen dromen van God hebben ontvan- kan werken (als je bijvoorbeeld thuis gen. We willen meedenken, teveel afleiding hebt), of waar je kan meebidden, onderpraten/ bidden/ steunen en aanDromen en plannen komen niet automatisch overleggen met moedigen. We zijn andere teamleden. een plek waar dro- uit, als men de bijbel leest zul je vele men en plannen God heeft miljarwoorden van God niet zien uitkomen werkelijkheid kunden gedachten nen worden! over ons en de vanwege de keuses van mensen. gedachten, planAls team(leden) zijn nen en dromen die we bezig met de dromen en plannen Hij over en voor ons heeft, zijn vol die we van God hebben ontvangen. hoop en toekomst. Wij willen een plek Naast onze ‘individuele’ projecten bieden waar deze gedachten van hebben we ook drie vaste projecten, hoop en toekomst een veilig onderkowaar elk teamlid automatisch aan men krijgen, om zich te kunnen ontmeewerkt. Deze drie projecten zijn wikkelen en te kunnen groeien totdat gericht op het helpen van wezen/ we- ze zichtbaar worden in deze wereld. duwen/ onderdrukten. Binnen het team is er altijd ruimte om samen te brainstormen, bidden, overleggen, delen.


Give to Give een vaste project in he team HE-LP

Gods hart gaat naar weduwe en wezen! Ware Godsdienst is weduwen en wezen bijstaan.

Stichtingen vertrouwen ons toe tien weduwen/wezen!

We zullen de informatie over onze weduwen en wezen vermelden op onze website en in onze magazine en overige producten. Ook wanneer we spreekbeurten of trainingen geven zullen we de informatie meenemen in We vragen bestaande stichtingen/ sponsorprogramma’s om tien wedu- dossiermappen. Mensen kunnen dus wen of wezen aan ons team te ge- altijd bij ons komen wanneer zij een ven. Vervolgens zullen wij met plezier weduwe of wees willen helpen om in willen overnemen om voor deze tien de bestemming te wandelen die God weduwen en wezen te zorgen. We voor hen heeft. willen bij mensen onder de aandacht brengen dat er weduwen en wezen Wij benaderen de bestaande stichtinzijn die hulp nodig hebben. In de tijd gen altijd eerst per mail en leggen die God ons nog geeft, hebben we de ons voorstel aan hen uit. Wanneer de stichting geïntemogelijkheid om deze mensen en resseerd is komen We gaan onze tien wezen en weduwen we bij elkaar en kinderen te helpen! meenemen in alles wat we doen.! bespreken we de concrete mogelijkElke keer als we met het team van heden. Op dit moment hebben we HE-LP ergens heen al een persoonlijk gaan, zullen we de informatie van onze weduwen en we- gesprek gehad met Project Held. Van zen meenemen. We zullen mensen beide kanten staan we positief tegenvragen of ze tijd en geld willen inves- over verdere samenwerking. teren door een weduwe of wees te sponsoren. Alle financiële en prakti- We willen vanuit deze plaats alvast sche taken blijven liggen bij de stich- iedereen bedanken die ervoor gekoting waar de kinderen oorspronkelijk zen heeft om een wees of weduwe te bij aangemeld zijn. De enige verant- sponsoren. Dankzij jullie steun kunwoordelijkheid die wij met HE-LP mo- nen zij hun reis voortzetten om de gen en zullen nemen is het zoeken bestemming te bereiken die God voor van sponsoren voor deze tien men- hen klaar heeft liggen. sen. ‘Give to give’ is een vast project van HE-LP. Dit betekent dat dit project naast alle andere projecten continu blijft draaien.


Project Dream Again een vaste project in het team HE-LP Een project wat nog moet groeien

Elk idee van God, elke droom, begint met een woord van Hem. Als God zo’n plan of verlangen doorgeeft is dat nooit al compleet. Vaak is het net genoeg om ergens mee te beginnen.

We zijn bezig om op meerdere manieren samen te werken met andere organisaties. In het volgende magazine hopen we hier meer informatie over te kunnen geven. Voor nu houden we het hierbij.

Dit is ook het geval bij project ‘Dream Again’. Dit project is begonnen met Wilt u persoonlijk betrokken zijn bij een woord van God. We kunnen er onze projecten dan kunt u zich via de alleen nog niet veel meer mee doen website aanmelden voor het gebedsdan ervoor bidden en erover brain- team, support team of als teamlid. stormen. Op dit moment weten we alleen dat dit project een vast project gaat worden van HE-LP en dat het te maken gaat hebben met ‘mensen weer opnieuw laten dromen’; ‘dromen van God doen her- “Elke droom, elk verlangen, elk plan leven’. Hoe, wanvan God begint met het ontvangen van een woord van Hem. Dit woord neer, en waar we dit project uit gaan is het begin van een bijzondere, invoeren… Op deze teressante reis met God.” vragen hebben we nog geen antwoord. Maar, we gaan gewoon door met wat we wél weten vanuit God.


Materialen nodig voor project Give to Give! We zijn op zoek naar:

We zijn op zoek naar vrijgevige donaties in de vorm van praktische materialen die we willen gebruiken om het project Give to Give zichtbaar te maken voor iedereen. Ook kunt u uiteraard een financiĂŤle gift geven, zodat wij de materialen aan kunnen schaffen. Omdat we geloven dat we meewerken aan Gods plan om voor weduwen en wezen te zorgen, durven we ook in vrijmoedigheid te vragen of iemand ons kan helpen met de opstartkosten van dit project. Weet u waar we deze materialen goedkoop kunnen krijgen (of, zie hieronder, af kunnen laten drukken)? Of wilt u een gift geven? Wij horen het graag! (Empoweringgroups@gmail.com)

Drukwerk (administratie)

Informatie Folders India

Vanaf 35,-

Vanaf 250,-

Folderhouders (bureau) 2x Vanaf 39,- per stuk


Bedankt voor alles We zitten in alle opzichten in de start fase, wat veel tijd en geld kost. We hebben ondertussen al wel veel behaald en daarom: bedankt! Dankzij vele handen en veel inzet hebben we binnen twee maanden al verschillende projecten en plannen kunnen realiseren. Op de achtergrond zijn we flink bezig geweest met team-vorming, en dit zijn we nog steeds. Onder andere door onze visie en missie te verwoorden en administratieve en praktische taken te verdelen. Wat hebben we met het team zoal gedaan? ·

We hebben deze maanden veel contacten gelegd met andere organisaties, om met hen samen te kunnen gaan werken: TRIN, Abba Child, Sahara Ministries, Abundant Life Ministries, Jeugd met een Opdracht etc.

·

We hebben onze eerste grote stappen gezet om de website, folders, posters, magazines etc... te realiseren.

·

We hebben ons flink ingezet om de eerste materialen, trainingen, en downloads van Treasure Hunt Nederland aan te kunnen bieden.

·

We hebben ons eerste contact met een gevangene gelegd, om hem te bemoedigen en aan te moedigen.

·

We hebben onze eerste tien wezen mogen ontvangen, om zorg voor hen te kunnen dragen.

·

We hebben contact gelegd met Michelle Perry in Sudan, en Suzette in Bolivia; zendelingen in het buitenland.

·

We hebben onze eerste missiereis gerealiseerd, dankzij een eenmalige gift van Christformation t.w.v. 1300,- euro.

·

We zijn plannen aan het maken voor een missiereis naar Moldavië in 2013.

Kortom, we zijn niet drúk geweest, maar wel actiéf en vruchtbaar! We willen iedereen bedanken die hieraan mee heeft geholpen; door gebed, tijd en financiën. Dankzij de financiële mogelijkheden hebben

Dankzij de inzet van alle team leden hebben

Dankzij de financiële mogelijkheden hebben

we de eerste 65 boekjes mogen laten

we een web site kunnen betalen en

we pageplus x4 en webplus x4 kunnen

drukken om gratis weg te geven aan de

realiseren.

bemachtigen.

cursisten van de trainingen.


Eerste Editie Online magazine