Page 1

de Stempel Dorpsblad voor Empel, Oud-Empel, Gewande en Krommenhoek Kopijsluitingsdata 2014:

17 jan

www.empelsnieuws.nl

28 feb 04 april 16 mei

04 juli 05 sept

17 okt 28 nov

april 2014, jaargang 34 nr. 3

DE VRIJGEZEL

INHOUD

Ingezonden bericht Over ongeveer een week gaat "De Vrijgezel" van Theaterkoor VoiceSensation in première. De laatste puntjes worden op de i gezet. Als op 24 april 2014 het doek open gaat dan staat u als publiek een prachtige uitvoering te wachten, een uitvoering die tot stand gekomen is door mensen uit ons eigen Empel.

Een musical waarin plaats is voor humor, liefde, ellende en geluk maar bovenal het enthousiasme van de leden. Muziek in verschillende stijlen met een dansgroep, een koor en orkest. Een productie waar hard aan gewerkt is met eigen verhaal, eigen muziek, eigen dans….in een stijl zoals u van VoiceSensation gewend bent. Een dorpsopera waar alle ingrediënten van een opera aan bod komen…..dus genieten!!! Het verhaal speelt zich af met en om de man die in Empel bekend staat als de vrijgezel. Het is een vriendelijke man die in Empel erg geliefd is, maar zoals altijd denkt niet iedereen daar hetzelfde over.... Theaterkoor Voice-Sensation mag trots zijn op een eigen geschreven stuk van Vic van Zonsbeek en Ton de Vos, op de eigen gecomponeerde muziek van Han van den Heuvel en met de choreografieën van Brita Lemmens. Bent u nieuwsgierig geworden? Voor zaterdagavond 26 april en zondagavond 27 april zijn er nog voldoende kaarten voor "De Vrijgezel" voor € 12 per stuk te verkrijgen bij bakkerij Erkeland of Plus Paans te Empel of via kaarten@voicesensation.nl onder vermelding van naam, telefoonnummer en datum voorstelling.

Lief en Leed

3

Bestuursraad

5

Stempelpost

7

Stempelpost, ‘t Goudvisje

9

Exempel, Kweetniet

11

Infrastructuur, ‘t Wikkie

13

Vereniging belicht, Stempelpost

15

Lammetjesdag foto’s

16

Lammetjesdag foto’s, Stempelpost

17

Nico’s wetenschap

19

Sport in Empel

21

Caleidoscoop, Nieuw in Empel

23

Wikveld, Counseling

25

Kindertempel, Stichting EYE

27

Stempelpost

28

Parochienieuws, Stempelpost

29

Eropuit

31

Collage “dance24life”

32

Alle belangrijke adressen, telefoonnummers en andere informatie over de Stempel vindt u in het colofon aan de binnenzijde van de achterpagina.

ZIE OOK www.empelsnieuws.nl


2


LIEF EN LEED Ingezonden berichten

DANKBETUIGING

NIEUW! DE WIJKWERKER

Langs deze weg willen wij u hartelijk danken voor de blijken van medeleven bij het overlijden van mijn man, onze vader en opa

Er verandert veel op sociaal gebied; waarschijnlijk heeft u daarover wel iets gehoord of gelezen. De hulp van de gemeente en maatschappelijke organisaties is niet meer van zelfsprekend. Er wordt een groot beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van bewoners: op hun talenten en zelfwerkzaamheid.

Kees Kuijken De grote belangstelling van familie, vrienden en kennissen die thuis afscheid zijn komen nemen, heeft ons goed gedaan. Evenals de vele belangstellenden bij de avondwake en de uitvaart. Jo Kuijken, kinderen en kleinkinderen.

EMPEL 1200 JAAR Zoals u heeft kunnen lezen in de eerste Stempel van dit jaar, is het in 2015 precies 1200 jaar geleden dat Empel voor de eerste keer officieel als dorpsnaam wordt vermeld. Reden dus voor feest. Naast de diverse feestelijke evenementen, zoals de Musical en de Tempel van Empel, zal Stichting Eye in een gezamenlijke combinatie met de Empelse Wandeldriedaagse een sportief evenement organiseren. Daarnaast denkt "Stichting Empel 1200" erover om Het Empels Telefoonboekje opnieuw uit te geven en tegen een klein bedrag te gaan verkopen, mits er genoeg animo voor is (max € 5,--). Dit boekje bevat de namen van degenen die zich aanmelden voor het boekje met adressen en telefoonnummers van de inwoners van Empel, Gewande en 't Wild. Heb je interesse, reageer dan voor eind mei via het arikel op empelsnieuws.nl, of vul het onderstaande strookje in en lever het in bij Jos van den Oord, Kleine wijken 12 of in onze inleverbox bij de Plus.

Ook Divers heeft hiermee te maken. Vanaf januari 2014 zijn er wijkwerkers voor Maaspoort en Empel. Zij komen in de plaats van de opbouw-, ouderen- en jeugd- & jongerenwerkers. Wijkwerkers zijn er dus voor alle bewoners, van jong tot oud. Ze kunnen problemen signaleren en ondersteuning bieden bij het samen zoeken naar oplossingen. De wijkwerker lost de problemen niet zelf op! Dit gebeurt altijd samen met de bewoner(s) en die ondersteuning is tijdelijk. De wijkwerker zoekt ook naar oplossingen die voor een hele straat of wijk goed zijn. Dan gaat het om zaken die bijdragen aan het prettig samen wonen, leven en werken. Om het werk goed te doen, moeten wijkwerkers de wijk en haar bewoners kennen en contacten leggen. Daarom komt u hen tegen op straat en bij activiteiten of, als dat gewenst is, bij u thuis. De wijkwerker werkt altijd samen met de bewoners. Als dat nodig is, kan hij of zij ook anderen inschakelen, zoals de maatschappelijk werkers van Juvans, gezondheidsmedewerkers van de GGD, de politie, de Wmo-consulenten, etc. Waarvoor kunt u de wijkwerker aanspreken? • U signaleert een probleem in de buurt en wilt kijken of er iets aan gedaan kan worden, bijvoorbeeld samen met andere bewoners. • U wilt uw buren beter leren kennen en u

heeft samen met andere bewoners een leuk idee, zoals een buurtfeest, kinderactiviteiten, expositie. U wilt weten hoe u dat aanpakt. • U wilt als vrijwilliger iets doen voor de buurt. • U heeft talenten en wilt die inzetten voor de buurt en/of de buren. • Er zijn problemen tussen bewoners en er moet iets gebeuren. • U voelt u alleen of misschien een beetje ‘anders’ door een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en u wilt graag andere bewoners ontmoeten en samen iets doen. • U maakt u zorgen om een buurman of vrouw en wilt iets doen voor hem of haar. • U heeft hulp nodig bij klusjes in en rond het huis én u bent bereid in ruil ook iets voor andere buurtbewoners te doen. • U heeft vragen over uiteenlopende zaken (geld, wonen, zorg, Wmo) en weet niet goed waar je daarvoor moet zijn. • U zorgt voor iemand, bv als mantelzorger, en u hebt ondersteuning of hulp nodig. • Een groep jongeren maakt veel herrie en u wilt weten hoe u hen het beste kunt aanspreken. • Of gewoon om een praatje te maken…dat kan ook!

U kunt de wijkwerker altijd aanspreken. Bellen, mailen of een afspraak maken kan ook. De wijkwerkers voor de Maaspoort en Empel zijn: Driss El Kadiri T: 06-5578 8559; email: d.elkadiri@divers.nl Frank Mulkens T: 06-2110 1698; email: f.mulkens@divers.nl Michel Lensen T: 06-5478 4859; email: m.lensen@divers.nl.

JA DAT LIJKT ME LEUK! IK HEB INTERESSE EN BEN BEREID TEGEN EEN GERINGE VERGOEDING (MAX € 5,00) HET EMPELS TELEFOONBOEKJE TE KOPEN. INLEVEREN BIJ JOS VAN DEN OORD, KLEINE WIJKEN 12 OF BIJ PLUS SUPERMARKT

Achternaam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Straat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postcode: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel. vast: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel. mobiel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mailadres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . U zit nog nergens aan vast en wordt nog benaderd over het vervolg. 3


Logopediepraktijk Empel sedert 2000 Logopediepraktijk Empel biedt oplossingen op het brede terrein van spraak, taal, adem, stem, gehoor, mondfunctie en slikken. Logopedie4Kids is een uniek onderdeel van de praktijk. Met een gespecialiseerd team van logopedisten wordt beter ingespeeld op de specifieke behoeften van kinderen van 0 tot 12 jaar. Logopediepraktijk Empel • Spraak en articulatie (verstaanbaarheid) • Stemklachten (o.a. heesheid) • Ademhaling (COPD en hyperventilatie) • Afasie (verworven hersenletsel, CVA) • Slikstoornissen (dysfagie) • Ziekte van Parkinson • Stemtraining bij beroepssprekers (onderwijs, verkoop) • Nederlands als tweede taal (NT2) • Screeningsaudiometrie / slechthorendheid

Logopedie4Kids Empel • Spraak-/taalontwikkeling bij kinderen (uitgebreide diagnostiek) • Eet- en drinkproblemen bij baby en peuter (preverbale logopedie) • Spraak en articulatie (slechte verstaanbaarheid, slissen, stotteren) • OMFT (gebits-/mondafwijkingen, openmondgedrag) • Stemklachten (heesheid) • Dyslexie, leesproblematiek • Autistisch spectrum / Syndroom van Down • Slechthorendheid (spraakafzien, CI) • Screeningsaudiometrie (gehooronderzoek)

Heeft u zelf klachten of maakt u zich ongerust over de ontwikkeling van uw kind? Dan kunt u van maandag tot zaterdag altijd vrijblijvend een afspraak maken met onze praktijk. Voor een eerste consult is bij ons geen verwijzing nodig.

Bij ons kunt u rekenen op ruime ervaring, een helder advies en maximale betrokkenheid.

Onze praktijk in Empel is verhuisd! id

ru

Om onze patiënten nog beter van dienst te kunnen zijn Kraanvogellaan 13b is onze praktijk in Empel verhuisd naar het nieuwe 5221 GA Engelen gezondheidscentrum Medicentrum Empel.

tra at

pen

ha lx s

Pom

dreef

el Kaste

La nd St.

EM

PE

LS

Go ds

EW

EG

Bu

f

ee dr

el

e st Ka

is Ze

EM P

EL

SE

WE

ep

Di

Di

ep t

ew eg

G

De

tew eg

De

Openingstijden maandag t/m vrijdag: 8.30 – 18.30 uur zaterdag : 9.00 – 15.00 uur

di js tr aa t

60a Medicentrum Empel

rg .

Ons telefoonnummer blijft ongewijzigd: 073 - 6484849

Pr oo s

As m

ch

al

xs tra at

K IN BR

un t

Medicentrum Empel Empelseweg 60a 5236 PA ‘s-Hertogenbosch (Empel)

oli n

us

Voortaan vindt u ons op het nieuwe adres:

laa n

Bu rg .G

od

sc

ken De

nk

te

ui

Fl

aat str

Certificeringen: NVLF, Kwaliteitsregister Logopedie, Preverbale Logopedie NVLF, ParkinsonNet therapeut, CI-therapeut Universiteit Leiden, Directe Toegankelijkheid Logopedie

www.logopedie.com 4

info@logopedie.com


VERSLAG BESTUURSRAAD VOOR EMPEL EN MEERWIJK Kijk voor een volledig verslag op www.empelsnieuws.nl onder Rubrieken, Bestuursraad BEKNOPT VERSLAG BESTUURSRAAD VOOR EMPEL EN MEERWIJK DATUM: 21 JANUARI 2014 2. VERSLAG VAN 21 JANUARI 2014 Pagina 1: Presentatie aantakken Empelsewaard en Fort Gewande De heer Koelen merkt op dat dit idee is ontstaan vanuit een schetsgroep voor gebiedsvisie De Maasuiterwaarden. 10.09 Omlegging Zuid-Willemsvaart De heer Snijders zal 27 maart een presentatie geven hoe de westzijde van het kanaal ingericht gaat worden. 13.08 Deltaprogramma rivieren De heer Snijders vertelt dat het raadsvoorstel ter informatie naar alle wijk- en bestuursraden zal worden verzonden. Veiligheid fietsers Empelsedijk De heer Koelen meldt dat de Empelsedijk geopend is met een nieuwe route over de sluis. De toekomst zal uitwijzen of de verkeersveiligheid in gevaar komt als de schepen door het nieuwe kanaal gaan varen. Sluiting Hustenweg Door de sluiting van de Hustenweg is het verkeer in o.a. de Sint-Landolinuslaan en de Deken Pompenstraat drukker geworden. Op de Brink is het juist rustiger geworden. Men zoekt nog zijn weg. Bewegwijzering Empel Het punt waar de Hustenweg (vanuit richting Maren-Kessel) overgaat in de Blauwe Sluisweg bij de oude afslag naar Empel staat een bewegwijzeringsbord zonder melding dat het (auto-)verkeer naar Empel via de Blauwe Sluisweg en de nieuwe rotonde bereikt kan (moet) worden. 3. MEDEDELINGEN 10.09 Omlegging Zuid-Willemsvaart De heer Magielsen meldt dat er op 16 januari 2014 een klankbordgroepbijeenkomst is georganiseerd. Daarbij is verteld dat er klachten zijn van het landbouwverkeer omdat er geen uitwijkmogelijkheid is voor tegemoetkomend verkeer. Dit punt is doorgeleid naar Rijkswaterstaat. Ook is gesproken over de steilheid van het talud en de weg omhoog: als het vriest, kunnen auto’s naar beneden glijden. Voor fietsers vanaf Gewande is het van belang dat er op de Empelsedijk gestrooid wordt. De heer Snijders zal uit laten zoeken of de dijk in de strooiroute opgenomen kan worden. Het betreft het stuk Empelsedijk, komend vanaf Gewande, tot aan de Doornkampsteeg. De Willems Unie gaat vanaf februari stortstenen in het kanaal storten. Verder wordt de dijk in de periode van maart tot september opengemaakt

voor de aanleg van een vistrap. Planning is, dat de schepen op 31 december 2014 door het nieuwe kanaal gaan varen. De officiële opening vindt waarschijnlijk op 5 of 15 maart 2015 plaats. 10.10 Voortgang Koornwaard Het proces van verondiepen verloopt goed. Zoals het er nu naar uitziet, is de verondieping binnen tien jaar haalbaar. Er is nu een inrichtingsplan. Er zal een presentatie ge houden worden over het inrichtingsplan. 12.01 Renovatie RWZI Men gaat samen met de BR Engelen een overleg inplannen om e.e.a. te bespreken. 12.03 Visienota BR Verwacht wordt dat de nota in de komende vergadering kan worden gepresenteerd. 12.05 Verkeerskundige zaken Empel De planning voor de uitvoering van de verkeerskundige zaken is nog niet gereed. Emplina heeft alvast met eigen middelen de doorsteek op de parkeerplaats gerealiseerd. De snelheidsreducerende voorziening op de Dorsvlegel wordt nog besproken. Emplina is verrast door dit idee. Op eigen terrein hebben zij al het mogelijke gedaan om de verkeersveiligheid te verbeteren en voor de situatie buiten de poort willen zij niet aansprakelijk worden gesteld. 12.06 Bouwplannen Deken Pompenstraat Als er geen fundamentele nieuwe inzichten komen, dan wordt de bouwvergunning afgegeven. Waarschijnlijk in april/mei. 13.04 Aanpassen statuten BR’en De wensen zullen eerst bestuurlijk met de heren Van Olden en Snijders worden besproken. DRIE E-MAILS Mevrouw Salfischberger kan de Plus moeilijk bereiken met haar scootmobiel. Inmiddels zijn de plantenbakken opzij geschoven en is het probleem daarmee verholpen. Het opritje voor mindervaliden is niet toegankelijk door geparkeerde auto’s. Verder zijn er twee berichten binnen gekomen over de veiligheid in Empel. De wijkagent van Rosmalen heeft een tweet gestuurd over de toename van het aantal inbraken, autodiefstal en autovandalisme, “Tweet”, leest iedereen die? 4. RONDVRAAG Feestelijke opening Maximakanaal Er komt een werkgroep om ideeën aan te dragen voor de feestelijke opening van het Maximakanaal. De eerste brainstormbij-

eenkomst is op 27 januari 2014. Subsidie Stichting Eye Hartelijk dank. Bereikbaarheid Empel Zijn er plannen voor de aansluiting van het bedrijventerrein Empel Zuid naar de Bruistensingel? De aansluiting moet gefinancierd worden uit de grondopbrengsten van het bedrijventerrein en als er geen vraag naar is, kan de weg niet worden aangelegd. En is er wel nut en noodzaak? Zo ook met een extra aansluiting op de A2. De BR zal de situatie blijven monitoren. Homo-ontmoetingsplaats Rosmalense Plas Een bekend gegeven. Daarnaast wordt er ook gedeald, aldus mevrouw Kerkhof. De heer Van Eijkeren heeft vernomen dat de gemeente voor deze locatie een gedoogbeleid heeft en informeert of dit inderdaad het geval is. Leegstand woningen Komen er maatregelen ten aanzien van een aantal woningen die leeg staan, bijv. aan de Pottenbakker. De heer Snijders antwoordt dat de gemeente mensen niet kan dwingen om een huis af te bouwen. De gemeente kan een bouwvergunning niet intrekken, tenzij de veiligheid in het geding komt. Uitbreiding kunstgrasveld Emplina In de begroting is een bedrag gereserveerd voor twee velden. Realisering vindt echter pas plaats als aangetoond kan worden dat het ledenaantal dusdanig gegroeid is, dat er problemen ontstaan om het wedstrijdprogramma af te kunnen wikkelen vanwege een tekort aan velden. Er zijn nu andere kleine voetbalclubs die dringend een kunstgrasveld nodig hebben. Zij zijn nu eerst aan de beurt. Nutsvoorzieningen in Gewande Tijdens het bezoek van het college aan Empel is er gewezen op het ontbreken van nutsvoorzieningen in Gewande. Destijds is aangegeven dat de aanleg van nutsvoorzieningen meegenomen zou worden bij het bouwrijp maken van het derde kwadrant (gebieden De Lanen en het Centrum). Door de crisis is daar voorlopig geen zicht op. Het is echter vreemd dat er geen nutsvoorzieningen zijn in Gewande. De kosten voor alternatieve vormen van brandstoffen zijn veel hoger dan aardgas. De heer Snijders laat uitzoeken of het mogelijk is om nutsvoorzieningen in Gewande aan te leggen. 5. SLUITING De volgende vergadering is gepland op dinsdag 25 maart 2014 om 19.30 uur. 5


Voor uw auto of boot

KRABBERS-v. LIEMPT AUTOELEKTRA-ELEKTRONIKA

Reparatie en verkoop van accu’s, dynamo’s, startmotoren, brandstofpompen, verstuivers, automaterialen, gereedschappen en accessoires. Haagstraat 2 5236 XM ‘s-Hertogenbosch/Empel Tel. (073) 642 14 74 Fax (073) 642 45 88

6


STEMPELPOST Ingezonden berichten

SAMEN GOEDKOPER ZONNEPANELEN INKOPEN Op maandagavond 31 maart vond het eerste Energiecafé plaats in café de Sport. De aanwezigen kregen van de werkgroep Empelstroom informatie over zonnepanelen en energiebesparing. Ook werden ervaringen gedeeld van mensen die al zelf zonnepanelen hebben. Tijdens de avond werd afgesproken dat we samen zonnepanelen gaan inkopen.

Floor, Helène, Lara en Jelle goede doel. De avond werd ingeluid met enige spetterende optredens van Justified, Avengers, Invasion en Kevin Mulders van dansschool Mr.Pink. ’s Avonds was er een érg gezellige feestavond waarbij leerkrachten, ouders en betrokkenen de dansvloer vulden. De feestvreugde werd verhoogd door 10 DJ’s, optredens van Dimphy van

weg te dansen, belangeloze optredens om de feestvreugde te verhogen, kinderen die het opbrengen om hun heerlijk warme bedje zo vroeg in de ochtend te verlaten, de Empelse middenstand die ons evenement op diverse manieren heeft ondersteund, DJ’s die tijd en moeite hebben gestoken in de voorbereiding van dit evenement, en dan doen we vast nog mensen tekort die we vergeten op te noemen. Vanuit de grond van ons hart bedanken wij u voor de warmte die we in deze hebben mogen ervaren! Samen met u hebben we dit fantastische resultaat kunnen behalen!

Alle foto’s van Dance-24-Live zijn te vinden op onze website www.w4sa.nl

Iedereen die nog mee wil doen hieraan, kan zich aanmelden via info@ec073.nl. Je kunt dan meedoen aan de beoordeling van de offertes en samen een keuze maken voor zonnepanelen. Met vriendelijke groet, R.M.H. (Raoul) Beckers DANCE-24-LIVE DANSESTAFETTE Op donderdag 27 maart zijn 750 kinderen van kindcentrum ‘t Wikveld uit Empel begonnen aan een dansestafette van 24 uur, DANCE 24 LIVE! In een fantastische setting hebben de kinderen op een discovloer het gigantisch bedrag van € 13.000 bij elkaar gedanst voor het weeshuis Immanuel’s Haven in ZuidAfrika. Met steun van het bedrijfsleven, lokale middenstand, de gemeenschap, ouders, familie, vrienden en in het bijzonder de kinderen is dit spectaculaire bedrag voor Wikveld 4 South Africa ingezameld. Om 11.00 uur is de dansvloer van DANCE 24 LIVE! geopend door Jelle, Helène, Lara en Floor, onze nieuwe delegatie die dit najaar gaat afreizen naar Zuid Afrika. Ieder kwartier stond er een klas op de discovloer. Vol aanstekelijk enthousiasme ging het dak er al gelijk af! Na 15.15 konden de kinderen in de disco nog lekker doordansen waarbij zij voor iedere 10 minuten werden gesponsord door ouders, familie en buren, die veelal ook kwamen kijken. Lange rijen mensen stonden geduldig te wachten bij de frietwagen van Eetcafé de Ster, dat de opbrengst belangeloos afstond aan ons

de Velden en de Kwaoitongen. De uurtjes kropen langzaam voorbij waarbij een doldwaze stoelendans niet ontbrak! Op vrijdagochtend ging er een luid gejuich op toen de eerste kinderen uitgedost in pyjama’s en met een knuffelbeer onder hun arm, al weer om 6.00 uur klaar stonden om het stokje van de (vermoeide) nachtbrakers over te nemen. Bergen boterhammen waren gesmeerd en de ochtendgymnastiek o.l.v. Helga de Bresser ging van start met het bekende “Hoofd-Schouders-Knie-enTeen”. Daarna verzorgde Daphne van Dansschool Dreamdance een erg druk

bezochte dansworkshop. Om 8.30 kondigde onze spreekstalmeester Ton het vervolg van de klassendans aan, waarbij om 11.00 uur de allerlaatste kleutergroep van de dansvloer naar het schoolplein liep om hier ceremonieel de Zuid Afrikaanse vlag aan Jorg de Bakker te overhandigen, waarmee Dance-24-Live tot een einde kwam. Buiten stonden 750 kinderen vol spanning te wachten op het eindbedrag dat ze voor de kinderen van Immanuel’s Haven bij elkaar hadden gedanst. Het gigantische bedrag van € 13.000 werd onder tromgeroffel bekend gemaakt en zorgde voor een uitzinnige reactie onder de kinderen en aanwezigen! Het was hartverwarmend om te ervaren hoe groot de betrokkenheid in Empel is. Mensen die spontaan inspringen waar hulp nodig is, ouders die hun wekker zetten om samen met ons de lange nachtelijke uurtjes

PRINSES BEATRIX SPIERFONDS Van Karin van Dam, die tijdens de citoouderavond van Basisschool 't Wikveld aanwezig was, hebben wij een aantal namen van nieuwe collectanten doorgekregen. Omdat we pas in september gaan inzamelen, willen wij de aanmelders namens Carrolijn en mijzelf (organisatie voor Empel) alvast bedanken voor de aanmelding. Hardstikke fijn dat u -ook al is dat in enkele gevallen onder voorbehoud - zich zo spontaan aangemeld hebt. Dit wordt zeker en vast een succesvol inzameljaar! De collecte vindt plaats van 7 tot en met 13 september. Het zou fijn zijn als u deze data alvast in uw agenda wilt noteren of...misschien zelfs een beetje wilt blokken. De ervaring heeft geleerd dat het om 20.30 uur gaat schemeren en om 21.00 uur al donker is. U zult eind juni nog door één van ons benaderd worden om definief te vragen of u in de gelegenheid bent om te collecteren. We proberen dan ook uw wensen zoveel mogelijk uit te vragen en die mogelijk te maken. Bij het overhandigen van de collectebus(-sen) volgt nog aanvullende informatie. Uiteraard kunt u de vragen ook al eerder kwijt, bel ons of stuur een email naar eric.en.jeanette@gmail.com. Namens de Empelse organisatie van het Prinses Beatrix Spierfonds, Carrolijn Gout 06 1888 0661 Jeanette van Orsouw 073 851 8805. PS Vanaf dit jaar zal ook Claudia Deckers gaan helpen bij de organisatie. 7


KINDERKIN DERDER (FYSIO)THERAPIE (FYSIO)T THERAPIE

Brink B rink i k 6a 6 5236AR ‘‘s-Hertogenbosch s-Herto ogenbosch / Empel 073-6444988 073-6444988 www w..kindeerfysiomwm.nl www.kinderfysiomwm.nl

Kinderpraktijk Onder ĂŠĂŠn dak: kinder kinderfysiotherapie, rfysiotherapie, /-ergotherapie, /-er gotherapie, /-psych /-psychologie, hologie, logopedie en remedial teaching. teaching. U kunt bij ons direct direct een afspraak afspraak maken als u twijfelt of zich zo zorgen orgen maakt over de ontwikkeling van uw zuige zzuigeling, ling, peuter peuter,, kleuter of kind (tot 18 jaar). Tevens T evens geven wij peuter-/kleutergym. peutter-/kleutergym. Wilma Wilma van den Hurk, Hurk k, Rita van de Sande 8

'HDOOHUEHVWH]RUJYRRUXZKXLVGLHHU HU +,$+'&'0#.5)4#6+55'48+%''U

9 '$+658'4<14)+0) 9'4/#)'4+0)5241)4#// /#

9722;$')'.'+&+0) ^Ć&#x2030;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĹŹĆľĆ&#x152;Ä&#x17E;Ĺś ĹľÄ&#x201A;Ć&#x161;ÍŹĹľÇ&#x20AC;Ć&#x152;Ĺ?ĹŠ ĎŹĎ´Í&#x2DC;ĎŹĎŹÍ´Ď­ĎŽÍ&#x2DC;ĎŻĎŹƾƾĆ&#x152;Ĺ˝Ć&#x2030;Ä&#x201A;ĨĆ?Ć&#x2030;Ć&#x152;Ä&#x201A;Ä&#x201A;ĹŹ Ď­ĎŻÍ&#x2DC;ĎŻĎŹÍ´Ď­Ď°Í&#x2DC;ĎŻĎŹƾƾĆ&#x152;Ç&#x20AC;Ć&#x152;Ĺ?ĹŠĆ?Ć&#x2030;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ä&#x17E;ŏƾƾĆ&#x152; Ď­Ď°Í&#x2DC;ĎŻĎŹÍ´Ď­Ď´Í&#x2DC;ĎŹĎŹƾƾĆ&#x152;Ĺ˝Ć&#x2030;Ä&#x201A;ĨĆ?Ć&#x2030;Ć&#x152;Ä&#x201A;Ä&#x201A;ĹŹ Ď­Ď´Í&#x2DC;ĎŹĎŹÍ´Ď­ĎľÍ&#x2DC;ĎŹĎŹƾƾĆ&#x152;Ç&#x20AC;Ć&#x152;Ĺ?ĹŠĆ?Ć&#x2030;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ä&#x17E;ŏƾƾĆ&#x152; Ä&#x201A;Ć&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x161;Ä&#x201A;Ĺ?ĎŹĎľÍ&#x2DC;ĎŹĎŹÍ´Ď­ĎŽÍ&#x2DC;ĎŹĎŹĹ˝Ć&#x2030;Ä&#x201A;ĨĆ?Ć&#x2030;Ć&#x152;Ä&#x201A;Ä&#x201A;ĹŹ

>'ZEĎ­ ϹώϯϹDÄ&#x17E;ŜŽĆ?Ä?Ä?Ĺ&#x161;

ϏϳϯÍ´ϲϰϭϲϹϳϳϴ sŽŽĆ&#x152;Ć?Ć&#x2030;Ĺ˝Ä&#x17E;Ä&#x161;Ĺ?Ä&#x17E;Ç&#x20AC;Ä&#x201A;ĹŻĹŻÄ&#x17E;Ĺś ĎŽĎ°ƾƾĆ&#x152;Ä?Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ĺ?ĹŹÄ?Ä&#x201A;Ä&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x152;

ZZZGLHUHQNOLQLHNPDDVSRRUWQO


STEMPELPOST ZONNEBLOEMLOTERIJ 2014 GAAT WEER VAN START IN EMPEL Vrijwilligers van de Zonnebloemafdeling Empel maken zich op voor de Nationale Zonnebloemloterij 2014. Van medio april 2014 tot eind augustus 2014 gaan zij met loten à € 2 langs de deuren in Empel. Met de opbrengst organiseert de Zonnebloem activiteiten die het sociaal isolement van mensen met een fysieke beperking drastisch helpen verminderen.

De opbrengst van de loterij komt ten goede aan de aangepaste vakanties en dagactiviteiten die de Zonnebloem landelijk organiseert. Een belangrijk deel is echter ook bestemd voor de activiteiten die in en rond Empel worden georganiseerd. Op 26 maart 2014 hebben ongeveer 40 gasten en 10 vrijwilligers genoten van een gezellige middag in d’n As met een optreden van de Drunense Ghesellen. Volgens

de gasten was het weer een gezellige ouderwetse middag met veel “meezingnummers”. Donderdag 17 april 2014 gaan 23 Empelse Zonnebloemgasten, samen met een groot aantal Zonnebloemgasten uit Den Bosch, genieten van een prachtige boottocht.

bloem.nl. In 2013 zijn enkele kleine geldprijzen in Empel gevallen. Wilt u de lokale Zonnebloem Empel steunen, dan is een bijdrage zeer welkom. U kunt uw gift storten op rekeningnummer: NL28INGB0003511013 tnv NVZ.afd den Bosch-Empel Voor meer informatie: Mientje Verhallen, tel. 073-642 1429, contactpersoon van de plaatselijke afdeling Empel. EPILEPSIEFONDS

Door mee te spelen met de loterij draagt u dus lokaal een belangrijk steentje bij aan de vermindering van eenzaamheid onder een kwetsbare doelgroep. Trekking De trekking van de loterij vindt plaats op 27 oktober 2014. In de prijzenpot zitten weer vele geldprijzen, waaronder de hoofdprijs van € 15.000. Zonnebloemloten à € 2 zijn vanaf 10 april 2014 te koop via vrijwilligers aan de deur of te bestellen op www.zonne-

12 jaar lang heb ik voor het Epilepsie Fonds de collecte in Empel georganiseerd. Nu ga ik daar mee stoppen. Daarom wil ik iedereen die heeft meegeholpen hartelijk bedanken. Ik zou het heel fijn vinden als iemand dit van mij zou overnemen, zodat deze collecte in Empel door kan gaan. Dit jaar is de collecteweek van 1 t/m 7 juni. Graag wil ik er meer informatie over geven. Ik ben bereikbaar op: 073-614 9772 en 06-2315 2970. Met vriendelijke groet, Ingrid Hassink-Driessen

’T GOUDVISJE Ingezonden door Jana Scholz

ZO GEZOND ALS EEN VIS BIJ KINDEROPVANG ’T GOUDVISJE & BSO ’T HAAIENHONK! B-Fit; beweging & bewustwording in de kinderopvang Eind maart klonk het startschot voor het project ‘Voorkomen is beter dan genezen’. Een regionale samenwerking tussen gemeente, kinderopvang en sport-, gezinsen gezondheidscentra. Deze partijen slaan de handen ineen om vanaf de peuterleeftijd kans op overgewicht op latere leeftijd te voorkomen. Het deelprogramma B-Fit is één van de pijlers waar het project op steunt en helpt ons kinderen en ouders met beweeg- en voedingsspelletjes en activiteiten te stimuleren om (meer) te bewegen en gezond(er) te eten. Het doel is dat kinderen zich van jongs af aan bewust zijn van het feit dat fit zijn niet alleen goed is, maar dat het vooral leuk is om ermee bezig te zijn. Het eerste peuterspel op onze locatie werd enthousiast uitgevoerd. Een fictief bezoek aan de dierentuin waar ze diersoorten van groot tot klein tegenkwamen en nabootsten. Olifanten die in plassen stampen, apen die over bomen klimmen, vlinders die rondfladderen en giraffes die hun lange nek buigen. Kinderen krijgen spelenderwijs een

gezonde dosis beweging waarbij ook motorische vaardigheden aan bod komen. Informatieavond voor aankomende ouders Verloskundigenpraktijk Belle Vie organiseert in samenwerking met Kinderopvang 't Goudvisje informatieavonden. Gedurende een zwangerschap ontvangen ouders een overdaad aan informatie. Tijdens de voorlichtingsavonden wordt verteld wat ouders écht willen én moeten weten over gezondheid, voeding, fysieke veranderingen, pijnbestrijding etc. en hoe daarmee om te gaan. De voorlichtingsbijeenkomsten zijn op donderdagavonden, vanaf 19.30 uur in de kinderopvangboerderij van 't Goudvisje aan de Empelseweg 60. De eerste bijeenkomst is op 24 april. Meer informatie en mogelijkheid tot inschrijven vindt u op www.bellevie.nl/voorlichtingsavonden/. Ook als u niet bent ingeschreven bij Belle Vie bent u van harte welkom!

Poppendokter Jannie bezocht de BSO Dokter Jannie heeft er gezonde kijk op. Alle poppen en knuffels die een beetje ziek of aan verzorging toe waren konden naar het spreekuur van onze Poppendokter komen. In haar praktijk lapte zij iedereen met de grootste zorg en veel liefde op, zodat ze weer onbezorgd konden spelen en (zo goed) als genezen weer mee naar huis gingen!

Vooruitblik De meivakantie is divers & uitdagend voor de BSO. Met bezoeken aan ‘groene’ onderwijsinstelling Helicon, brandweer, dierparken & speeltuinen. Of écht actief: zwemmen, sportdag, skeelertocht en jeu des boules. Zelf ervaren? Dat kan! Uw kind kan vrijblijvend ervaren wat ’t Haaienhonk biedt door een middag mee te beleven! 9


Van de tap

Hertog Jan

GRATIS proefrit op een elektrisch ondersteunde fiets!

Herfst Bok

Thai afhaal centrum Meng Rai

Asperge avond Zaterdag 26 april Reserveren gewenst

Paasbrunch 1ste en 2de paasdag Volwassenen €23,50 Kinderen €12,50

Café ,,De Lachende Vis” Mario van Lith, Empelsedijk 21, Oud Empel tel. 642 10 32, www.delachendevis.nl

Montagebedrijf -ventilatiesystemen -luchtbehandeling

Geopend dinsdag t/m zondag van 16.00 tot 20.00 uur

Voor alle reparaties en service wordt uw fiets gratis opgehaald en bezorgd! FIETSPLUS VERHALLEN Oude Baan12, 5242 HS Rosmalen 073-5212387 www.fietsplusverhallen.nl

Montagebedrijf

10

Tel: 073-6421121 Lawan Deckers-Duangtib Dekenpompenstraat 31 Empel

NEEFS

De behangspecialist voor ‘s-Hertogenbosch en omstreken

J. Langenhuijsen Haagstraat 8b 5236 XM ‘s-Hertogenbosch Postadres: Burg. Godschalxstraat 18 5236 AB ’s-Hertogenbosch Email: j.lamo@hetnet.nl

Vraag naar onze menulijst of kijk op www.mengrai.nl

Alle behangboeken van de beste merken aanwezig

Grote sortering op voorraad Tel. 073-611 19 93 Fax 073-641 08 93 Mobiel 06-536 288 43

Hinthamereinde 20 A 5211 PN ’s-Hertogenbosch Tel. 073-613 16 83


EXEMPEL

KWEETNIET

Door François van Maastrigt, Bestuurslid Drumfanfare Exempel.

Door Marja van Kampen

EXEMPEL LIGT OP SCHEMA Het is misschien wel een van de grootste clichés dat er is. Wat vliegt de tijd. Zo sta je op het Wereldmuziekconcours in Kerkrade, dan weer in de Voorste Vennen in Drunen. En voor je het weet heb je daarna alweer twee, ik mag wel zeggen zeer geslaagde, repetitieweekenden achter de rug. De Marching Band heeft hard gewerkt aan de nieuwste show “Love is all”. De try-out en de premiere vinden beide plaats op koningsdag 26 april in Dordrecht en Ede. René Ranzijn heeft er samen met zijn team een wereldshow van gemaakt. Een gevleugelde kreet was “Reset”. Dit hield in dat iedereen weer terug RENDE naar de beginpositie om het nog een keer te repeteren. Net zolang tot het perfect was.

Ook Jong Exempel heeft voor haar show een vliegende start gemaakt. Hier hebben Gerd Klijberg en Mark Koning een perfect stuk werk afgeleverd voor het Nederlands jeugdkampioenschap Show in Vlissingen op 7 juni. En om een mooi bruggetje te bouwen (dat kunnen we in Empel waarschijnlijk veel beter dan in ’sHertogenbosch): 7 juni is alweer ná onze muziekfeesten. De muziekfeesten vinden dit jaar plaats van 30 mei tot en met 1 juni 2014. Voorafgaand hieraan vindt alweer voor de 5e keer de wandeldriedaagse plaats. En wel van woensdag 28 mei tot en met vrijdag 30 mei. Start en finish zijn op het feestterrein aan de Pottenbakker. Elke avond is er entertainment. Donderdag 29 mei is het Hemelvaart en Piet Paulusma heeft al fantastisch weer toegezegd. Tijdens de intocht van de wandeldriedaagse op vrijdagavond is er wederom de gratis toegankelijke springkussen-kermis. Voor zowel de jongste als de iets oudere kinderen staan er weer enorme atracties opgesteld tot wel

acht meter hoog. De feestavond op de zaterdag willen we bijtijds beginnen. We denken al aan 19.00 uur. Wij willen wel later en daarbij langer doorgaan maar de gemeente houdt (nog) vast aan de tijden voor de vergunning die geldt voor de buitengebieden. Deze is helaas een uur korter dan voor de binnenstad. De kaartverkoop is inmiddels gestart. We hebben de entreeprijs spectaculair verlaagd naar slechts € 12,50. Kaarten te verkrijgen op de vertrouwde verkoopadressen: de Plus in Empel en op woensdagavond in D’n As. Reserveren per mail gaat ook. Stuur een mail naar kaarten@exempel.net. Wie treden er dit jaar zaterdagavond op? Wipneus en Pim. Sinds de landelijke doorbraak in 1999 staat het dj-duo ‘Wipneus en Pim’ al bijna 15 jaar garant voor euforische feestvreugde. Met hun hilarische ‘feel-good’-act hebben ‘Wipneus & Pim’ een nieuwe dj-cultuur tot

En complimenten voor de Stempel! De volgende editie komt precies voor de muziekfeesten uit. Hierin zult u veel meer detailinformatie kunnen lezen.

KAPSELS EN FIETSERS Het is maar goed dat wij - Empelnaren stilletjes het ontbijt met de ochtendkrant kunnen nuttigen, want wat je soms op je bordje krijgt is gewoon te veel. En als je dan ook nog een rijke fantasie hebt raak je helemaal niet uitgegeten, met alle vermoeiende gevolgen van dien. Zoals naar de mooimooicoach - Mariët Kaldenberg die kortgeleden in Empel met haar praktijk is gestart - om weer tot normale proporties te raken. Het is toch onvoorstelbaar dat er landen bestaan waar het bij wet verplicht is je haar in dezelfde coupe te laten knippen als hun leider? In Noord-Korea moet dat en sinds kort lopen er alleen mannen met opgeschoren slapen en volle kruinbegroeiing rond. Wel makkelijk voor de kappers, doet je denken aan het alom bekende bloempotmodel, maar wat als je wel wilt maar niet kunt. Mijn lief zou er bijvoorbeeld wat voor over hebben om een volle kruinbegroeiing te laten knippen. Zouden hij en zijn lotgenoten daar dan voor in het gevang gezet worden of is een pruikje wettelijk verplicht? Je vraagt het je toch in arren moede af. En zou je je als vrouw in Noord-Korea niet soms vergissen welke man van jou is? Vrouwen hebben het sowieso iets beter daar, die mogen uit wel 18 kapsels kiezen. Nou bestaat kapsalon Ingrid in de Doornkampsteeg alweer 20 jaar en zij zal in de loop van die jaren wel meerdere kapsels hebben mogen knippen en opmaken. Maar soms denk zelfs ik haar specifieke stijl te herkennen. “A la Ingrid”, flitst er dan door mij heen, bij tijd en wijle zelfs ook als ik in mijn spiegel kijk. Laten wij het houden op de hand van de meesteres, wij zijn er immers niet bij wet toe verplicht. En dan het fietsen, dat doen wij allemaal zo graag. Prima voor de conditie en lijn - jammer voor de mooimooicoach - maar blijft dat wel geheel vrijwillig in de toekomst? Alsmaar dooretend - Mariët, ik heb je straks wel nodig - lees ik tot mijn grote verbazing dat in België je rijbewijs wordt afgenomen als je je niet houdt aan je alimentatieplicht. Wat is het verband? Nu zijn er best veel tweedeleg-gezinnen, soms met huizen die onder water staan en even goed een flinke wagen op de oprit om de nieuwe kids vier straten verder af te zetten op de basisschool. Betalen zij op tijd aan de eerste leg? Als wij dit overnemen zal een flink aantal lui noodzakelijk moeten fietsen zonder het vrolijke “voor de conditie, hè”. Broekriem aan, betalen en weer in de bolide. Kijk dan naar onze vrijgezel Nico, over zijn leven is door VoiceSensation zelfs een productie gemaakt. Een man zonder volle kruinbegroeiing en opgeschoren slapen, maar wel altijd op de fiets. Hé, gaat de fantasie nu aan de loop?

Tot horens!

Ik weet het niet.

stand gebracht. De Stichting Nijmeegse Vierdaagse heeft Wipneus en Pim wederom geboekt voor de 98e editie van de Nijmeegse Vierdaagse. Drie dagen lang zorgen zij daar voor feest op de Wedren, de finishplaats van de Vierdaagse. En over bruggen gesproken. Om alle kosten te kunnen overbruggen komen we in mei deur aan deur langs voor onze jaarlijkse donateursactie. Hiervoor krijgt u, behalve de fantastische klanken van onze drie orkesten, wederom het donateursboek met daarin het volledige programma van de muziekfeesten. Wie zal er dit jaar op de zondagmiddag op de Taptoe staan? Wie komen er zondagmorgen samen met Next optreden? Wat gebeurt er zaterdagmiddag? U kunt het er allemaal in terugvinden.

11


‘‘PEDICARIN’’ Ook voetverzorging diabetici en reumapatiënten.

Wikveld 6 Empel Tel. 073 - 649 91 16 Mobiel: 06 - 53625103

Kasteeldreef 38 5236 XL s-Hertogenbosch

Tel 073 642 11 44 Fax 073 643 19 15

Mob 06 514 04 800 E-mail sgeerts.transport@gmail.com

SAVELKOULS SA AV VELKOU ULS “(h)eerlijk “(h)eer lijk k kwaliteitsvlees” waliteitssvlees” voor dagelijkse voor Uw da gelijkse e stukje vlees èn uw spec specialist cialist voor voor barbecue en g gourourmet

Voor al uw Timmer,- Stuc,- en Tegelwerkzaamheden ! Wikveld 99 Empel 06-51081830 info@verhulstverbouwingen.nl www.verhulstverbouwingen.nl

www.versvleesboerderij.nl w ww.versvleesb l boer e derij d ij.nll Hustenweg Hus stenweg 8 5236 BC B Empel tel.: 073-6446161 073 3-6446161 Openingstijden: Openin ngstijden:

DĂĂŬŐĞƌƵƐƚĞĞŶĂĨƐƉƌĂĂŬǀŽŽƌĞĞŶǀƌŝũďůŝũǀĞŶĚĞŽīĞƌƚĞ͘

Specialisten die uw machines draaiende houden!

donderdag en vrijdag, 1 11.00 1.00 u uur-18.00 ur-18.00 uur zaterdag, 9.00 u uur-13.30 ur-13.30 uur

LOGOPEDIEPRAKTIJK HELEEN VAN DE VEERDONK Brink 4, te Empel

* Balanceertechniek * Trouble-shooting * Trillingsmeettechnieken * Laser uitlijn service * Machine conditie bewaking * Thermografie

Allround Machine Support BV Uilenwaard 7-11 5236 WB ‘S-Hertogenbosch

Kijkt u voor meer informatie op onze informatieve website www.vangeffenams.nl 12

Voor vragen en advies is er iedere maandagmiddag tussen 14.00-15.00 uur een inloopspreekuur. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. WWW.LOGOPEDIEPRAKTIJKHELEENVANDEVEERDONK.NL

Voor afspraken 06-52364792 of 06-24827515


INFRASTRUCTUUR Door Koos Beurskens

BRUISTENSINGEL In het weekend van 21 maart is de nieuwe aansluiting van de A2 naar het bedrijventerrein Brabant Poort en de nieuwe aansluiting op de Bruistensingel gereed gemaakt. De werkzaamheden zijn voorspoedig verlopen en WillemsUnie bedankt een ieder die hieraan mee heeft gewerkt. Houd de website Willemsunie.nl in de gaten voor nieuwe foto's. Langs de afrit zijn de werkzaamheden gestart met het opbouwen van het geluidsscherm. Hiervoor is een afzetting nodig op de rijbaan. REMMINGWERKEN Voor WillemsUnie heeft de combinatie Van den Herik / VSF t.b.v. de omlegging van de Zuid Willemsvaart het ontwer-

pen, leveren en aanbrengen van de remmingwerken aangenomen voor de nieuw aangelegde sluizen Empel en Hintham. Op dit moment zijn de drijvende remmingwerken voor sluis Empel Noord aangebracht. In een latere fase worden de remmingwerken in het kanaal, aan de zuidzijde van Sluis Empel en van Sluis Hintham geplaatst. Hiervoor zijn eerst met ons eigen kraanponton VSF-11 de buispalen ingetrild waarna de remmingwerken konden worden gemonteerd.

het water zijn gehesen. Vanwege het open neergaande waterniveau buiten het kanaal blijven deze secties drijvend, ze zijn dan ook drijvend aangevoerd aan twee in lengterichting gekoppelde pontons van elk 33 meter lang om het transport te realiseren naar Empel. Zowel de load out, het aanbrengen van de palen als het invaren van de secties verliep zeer voorspoedig.

STEMPELTJES Advertenties voor particulieren

DVD’S GEVRAAGD

Deze, uiteindelijk 80 meter lange, 5 meter brede en 135 ton zware, secties zijn in delen met behulp van zwaar wegtransport vanuit de constructiewerkplaats naar de in de buurt gelegen afbouwlocatie getransporteerd, waarna de delen zijn samengesteld met behulp van 2 drijvende bokken in

Heeft er iemand nog dvd’s thuis liggen waar niets mee gedaan wordt? Wij verzorgen filmavonden/middagen in verzorgingshuizen en kinderclubs en wij kunnen alle soorten dvd’s gebruiken. Heeft u nog iets liggen en mogen wij dat hebben, stuur dan even een berichtje via tel. 06-1847 8559. Bedankt alvast, Coby Donk,

we in de kuip lieten lopen. Op de foto is te zien hoe ze zich verdringen voor het beste plekje.

tussen de konijnen van het Wikkie, maar meld het op onze Facebook-pagina: www.facebook.com/hetwikkie, of stuur een maitje naar hetwikkie@gmail.com. Wij komen dan kijken of het een konijn van ons is dat ontsnapt is of dat er iets anders aan de hand is.

‘T WIKKIE Door Lambert Caljouw

HET IS LENTE Eindelijk is het lente! De dieren genieten met volle teugen van het lentezonnetje. 's Ochtends zitten de geiten heerlijk in de opkomende zon achter de stal en overdag genieten alle dieren zichtbaar van het verse gras als aanvulling op het hooi dat ze dagelijks krijgen. Ook de schildpadden zijn uit hun winterslaap ontwaakt en zwemmen weer vrolijk rond in hun mooie verblijf. De kippen zijn ook helemaal blij als ze een bad kunnen nemen in het verse water dat Er als de kippen bij zijn...

INDRINGERS! AANVALLEN!!! Dat is de natuurlijke reactie van konijnen als er opeens een vreemd konijn in hun midden verschijnt. Dit kan zo ver gaan dat ze de indringer zelfs doden! Vorige week zijn er twee konijnen tussen de Wikkiekonijnen gezet en, wist u dat konijnen kunnen gillen? Ik ook niet, totdat ik zag hoe een van de vreemde konijntjes werd aangevallen door de andere konijnen. Echt een vreselijk geluid en triest gezicht. Dus… als u een konijn vindt in de buurt van het Wikkie, zet hem dan alsjeblieft NIET

modderpoel... Ondertussen zijn we ook nog steeds bezig met het oplossen van onze problemen met de wateroverlast. Het stuk terrein dat iedere keer onderloopt is al afgezet en we hopen snel de verbeteringen aan te kunnen brengen. Op 7 juni, van 12.00 tot 16.00, is de jaarlijkse open dag van het Wikkie. Er zullen weer veel activiteiten zijn en we hopen op een grote belangstelling van iedereen die wel eens aan de andere kant van het hek een kijkje wil komen nemen. Komt u ook? 13


14


VERENIGING BELICHT Door Marja van Kampen-Molenaar

LATIJN, GREGORIAANS EN NEDERLANDS GEZONGEN DOOR “ONS” LANDOLINUSKOOR Meer leden zijn van harte welkom! Decennia terug zongen ze nog elke zondag, feestdag, bruiloft en begrafenis het hoogste lied, begeleidde de organist hen vol vuur en had de dirigent zijn handen en armen constant nodig. Tegenwoordig gaat het allemaal op een veel lager pitje, is hun aantal geminimaliseerd en dat stemt – ondanks de tijdsgeest – een beetje treurig.

Stempel legt zijn oor eens te luister bij Leo Voermans (voorzitter) en Nelly Bakker (secretaris/penningmeester) van het Landolinuskoor. Sinds de wederopbouw van de Landolinuskerk in 1949 zijn er koren geweest om alle vieringen te begeleiden. In het begin was er zelfs een apart mannen- en vrouwenkoor en de belangstelling om daaraan deel te nemen was groot. “Nu zijn wij met 11 leden, inclusief de organist”, zegt Nelly met een klein beetje cynisme in haar stem. “En Leo is onze enige mannelijke zanger”. Afgelopen augustus heeft de dirigente afscheid genomen en zijn ze naarstig op zoek naar een vervanger. “Wij hebben wel iemand op het oog”, zegt Leo, “maar moeten dit nog in de groep bespreken”. Wat is de leeftijd van het jongste en oudste koorlid? “Onze jongste is 41 en de oudste 83 en even zo goed klinken de stemmen mooi samen. Dat wij er dolgraag een paar leden bij willen, zal duidelijk zijn. Vrouwen èn mannen, maar ondanks dat het misschien discriminerend klinkt - de behoefte aan mannenstemmen is erg groot”, doet Nelly een dappere

STEMPELTJES Advertenties voor particulieren

poging. Trouwtjes en rouwtjes Dat er nog maar 10 zangstemmen zijn, is heel triest, vooral in vergelijking met vroeger dagen, toen het mannen- en vrouwenkoor nog elk om de week zongen tot ze samengevoegd werden. “Ook wij zongen tot voor kort nog elke week, maar sinds dit jaar slaan wij een zondag over, zo ook met de wekelijkse repetities”, aldus Leo. Het gesprek raakt toch even op de vervelende situatie waarin onze Landolinuskerk zich bevindt. Is er nog ruimte voor volkerks voortbestaan? “Ook als het een zogenaamde kapelkerk wordt, blijven wij zingen”, beweert Nelly heel stellig. “De trouwtjes en rouwtjes blijven zeker hier en daar zijn wij bij nodig”. Wanneer was het laatste trouwtje? Er wordt gefronst en diep nagedacht.

lezen, lukken alle liederen na wat repetities goed. Enthousiasme is belangrijk en nieuwe koorleden zijn meer dan welkom”, benadrukt zij vol vuur. Zijn er kosten aan verbonden? Nelly knikt ontkennend. “Nee, dat hebben wij afgeschaft. Om de week repeteren en om de week zingen op zondag, meestal om half tien, dat wordt er verwacht. Wij vormen een fijn team, maar eigenlijk te klein. Stel dat er straks nog een paar afvallen, dan blijft er misschien net een kwartet over”. Aan een soort galgenhumor ontbreekt het Nelly bepaald niet.

Samenvoegen met een ander koor willen ze nog niet, hoewel het – als het zo doorgaat – wellicht noodzaak wordt. De laatste tijd staat wel erg in het teken van afscheid.

“Dat is echt wel een hele poos geleden. Onze laatste was het 50-jarig huwelijksjubileum van de familie Van Kessel”, vervolgt Leo, “er zijn helaas meer rouwtjes dan trouwtjes”. Een kwartet over En wat is jullie repertoire? “Wij zingen Latijn, Gregoriaans en Nederlands en alleen religieuze liederen. Vraagt men wat moderners, dan moet echt bekeken worden of dit toegestaan wordt door het Bisdom ’s-Hertogenbosch”, antwoordt Leo met een kleine begripvolle glimlach. Moeten nieuwe koorleden een klassieke opleiding hebben genoten? Nelly lacht op haar beurt nu breeduit. “Nee hoor, totaal niet. Als je graag zingt en normaal kunt

Veel verleden tijd Stempel concludeert dat er veel “verleden tijd” is, ‘t gesprek krijgt soms zelfs iets filosofisch: hoe de kerk vroeger een heel belangrijke functie had in Empel en anno 2014 - sinds het vertrek van de vaste pastor Marc van Rossum - is er soms een beetje verwarring wie er op zondag de H. Mis opdraagt. “Wij moeten onze schouders eronder blijven zetten”, concluderen ze. “Om de week zingen met een wat groter koor is ons heilige streven”, besluiten Leo en Nelly dit interview en ze spreken dan ook de hoop uit dat er onder ons – Stempellezers - een paar enthousiastelingen zijn die de moed hebben zich aan te melden. Informatie: Nelly Bakker, telefoon 6421266.

STEMPELPOST REUMAFONDS COLLECTE In totaal is door 38 mensen een bedrag van € 1932,15 opgehaald.

GEZOCHT WITTE LAKENS Wij zijn op zoek naar oude bruikbare (witte) lakens, gordijnen, dekbedovertrekken en stofjes om de hutten mee te versieren tijdens de Empelse Doe Dagen. Je kunt de bruikbare spullen brengen bij Andrea Halewijn, Meerwijkweg 17 in Empel. Stichting EDD

Was u niet thuis en draagt u het reumafonds een warm hart toe? Dan kunt u alsnog een bedrag overmaken naar Reumafonds Amsterdam, IBANNR NL47RABO01692588. Hartelijk dank, Sjan Engelbert, Klaverstraat 1, Empel. Tel 073 - 642 1020.

Reuma, je zal het maar hebben. 15


LAMMETJESDAG 2014

Foto´s: René Witlox

16


LAMMETJESDAG 2014 Foto’s René Witlox

het weer zat dit jaar wél mee

Het was weer gezellig druk... STEMPELPOST Ingezonden bericht

VRIJWILLIGE OUDERENADVISEURS WIJZEN DE WEG, OOK IN MAASPOORT EN EMPEL Onze samenleving gaat uit van een grote mate van zelfredzaamheid. Van ouderen wordt verwacht dat zij zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. De meeste ouderen willen dat ook. Toch komt er vaak een moment dat er hulp(middelen), aanpassingen in huis of aangepast vervoer nodig is. Het aanvragen en organiseren van al die hulp en hulpmiddelen is niet eenvoudig. De vrijwillige ouderenadviseur (VOA) kan u daarbij helpen. Wie is die vrijwillige ouderenadviseur (VOA)? Een VOA is een vrijwilliger die zelf ook senior is. In een korte cursus leert de VOA alles om ouderen te ondersteunen bij het doen van aanvragen en het regelen van allerlei zaken bij de gemeente. Wat doet de vrijwillige ouderenadviseur? Veel hulpvragen van ouderen vallen binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In dat geval verloopt de aanvraag via de gemeente. Bijvoorbeeld als u huishoudelijke hulp nodig heeft. De gemeente probeert in de meeste gevallen via een zogenaamd ‘keukentafelgesprek’ een

beeld te vormen: wat kan iemand zelf nog en hoe kunnen vrienden en familie daarbij helpen? De VOA kan u helpen bij de voorbereiding op dit keukentafelgesprek. Dat is belangrijk, want op basis van dit gesprek besluit de gemeente welke hulp(middelen) u vanuit de Wmo vergoed krijgt. Let op: de VOA neemt niet de eindverantwoordelijkheid voor de oplossing van de hulpvraag over, die blijft altijd bij de hulpvrager. Een VOA doet nog meer. De VOA kan u ondersteunen bij alles wat te maken heeft met regelgeving. Zij zijn getraind om goed te luisteren naar de hulpvrager en wijzen vervolgens de weg. Welke waarde dit heeft, blijkt wel uit twee voorbeelden uit de praktijk: Een ouder echtpaar hoorde in korte tijd dat beide partners een ernstige vorm van kanker hadden. Een VOA ondersteunde het echtpaar met het regelen van hulp en voorzieningen. Een VOA kon ook een oudere dame helpen die in de problemen was gekomen. Zij verhuisde naar een aanleunwoning. Dat regelde ze zelf, ook het papierwerk. Achteraf bleek echter dat ze getekend had voor een dure parkeerplaats, terwijl ze geen rijbewijs had, laat staan een auto! Met ondersteuning van een ouderenadviseur kaartte de vrouw dit aan bij de verhuurder en is alles

rechtgezet. Heeft Empel ook vrijwillige ouderenadviseurs? Ja, in Empel komt een team; we kunnen nog uitbreiding daarvoor gebruiken. Heeft u interesse om ook vrijwillige ouderenadviseur te worden en wilt u ook een training daarvoor krijgen? Meldt u zich dan bij ons aan. U krijgt een goede opleiding, deskundige begeleiding en maakt deel uit van een leuk team. Hoe kom ik in contact met een vrijwillige ouderenadviseur? VOA’s werken via Divers, welzijnsonderneming in Den Bosch. Voor de ondersteuning van een VOA hoeft u geen lid te zijn van een ouderenorganisatie. De VOA komt op huisbezoek of maakt met u een afspraak in een openbare ruimte, bijvoorbeeld in de Schans of in d’n As. Zij helpen u graag bij uw vragen! Meer weten? Wilt u meer informatie over de VOA? Wilt u een afspraak maken met een VOA voor ondersteuning? Bent u geïnteresseerd in het vrijwilligerswerk als VOA? Neem contact met Frank Mulkens, wijkwerker van Divers T: 06-21101698. E-mail: f.mulkens@divers.nl. 17


INFRASTRUCTUUR Ingezonden bericht

RENOVATIE BOSSCHE RIOOLWATERZUIVERING: KOM VANAVOND NAAR DE INFOAVOND OVER HET MER

De renovatie van de rioolwaterzuivering bevindt zich nog in de fase van aanbesteding

Op 16 april, vanavond dus, houdt water-

Belangen samenbrengen

bekijken hoe omgevings- en projectbe-

schap Aa en Maas een infoavond over

‘Ofschoon wij voor de renovatie van de

het MER (MilieuEffectRapport). Hierin

zuivering niet verplicht zijn om een MER-

staan de milieugevolgen beschreven

procedure te doorlopen, doen wij dit toch’,

van de op stapel staande renovatie van

aldus de projectmanager Antoine van

De inhoud van het voorlopige MER

de rioolwaterzuivering van het water-

Geffen. ‘Zo geven wij onze relaties de gele-

wordt

schap en de exploitatie van biogas.

genheid mee te denken over de milieuef-

Commissie voor de m.e.r. Schriftelijke

Inloop vanaf 19.00 uur.

fecten en het vergunningentraject.’

opmerkingen vanuit de omgeving en ook

Aanvang 19.30 uur. Adres: Treurenburg 4,

langen kunnen worden samengebracht’, aldus Van Geffen.

ook

beoordeeld

door

de

de notulen van de infoavond vanavond De formele afronding van het MER is pas

worden door de Commissie gelezen en

later als het definitieve ontwerp van de

in haar beoordeling meegenomen. Het

renovatie is vast-

gaat nu om een tussentijdse toetsing.

Lees het MER

gesteld. Maar Aa

Zoals gezegd vindt de formele toetsing

Het hoofdrapport van het MER, de

en Maas heeft er

pas later in het proces plaats.

publiekssamenvatting en bijlagen zijn te

voor gekozen om

lezen en te downloaden via:

nu al met de omge-

Meer informatie

www.aaenmaas.nl/zuiveringdenbosch.

ving rond de tafel

Neem voor meer informatie contact op

‘s-Hertogenbosch.

te gaan. ‘Dit, om al

met de medewerker projectondersteu-

Geef uw commentaar!

in een vroeg stadi-

ning van waterschap Aa en Maas,

Opmerkingen, commentaar, vragen over

um - eerder dan

Jacqueline van Veen,

het MER, kunt u schriftelijk doorgeven via

gebruikelijk - met

T: (073) 615 69 31,

relaties te kunnen

E: jvanveen@aaenmaas.nl

de website t/m dinsdag 29 april. 18

prm van Geffen


NICO’S WETENSCHAP Door Nico van Rooij

COMPLEXE HERSENEN De laatste jaren ben ik bezig geweest ons mysterieuze brein wetenschappelijk uit te pluizen, het goed te begrijpen en om het daarna in grote lijnen aan u door te geven. Telkens als u iets ziet, geluid hoort, ruikt of proeft, komt dat door de hersenen. Want de hersenen vormen de meest complexe structuur die we kennen. De commandocentrale van het lichaam blijft de wetenschap fascineren. Vol bewondering ga ik, samen met u, een reis door ons brein maken. Een unieke, zeer leerzame reis door ons meest geavanceerde orgaan, het mysterieuze brein. Je hebt de buitenste en de binnenste hersenen. De buitenkant van de hersenen is in veel opzichten het meest geavanceerde gebied, maar tevens ook het deel dat we het makkelijkst kunnen missen, want de noodzakelijke levensprocessen worden vanuit de binnenste hersenen gecoördineerd. Het oppervlak regelt echter onze gedachten, taal, zintuigen en fijne

Netwerk Al onze binnengebrachte informatie vereist dat de zenuwcellen van de hersenen, de neuronen, een netwerk vormen. Dit complexe netwerk bevat mogelijk tot 100 miljard zenuwcellen, aaneengeknoopt tot 170.000 km lengte (!), ruim 4 keer de Aarde rond, die zich vertakken en contact leggen met 1000 tot 20.000 andere hersencellen. De complexiteit is bepalend voor de werking van het brein. We kunnen dingen leren doordat de neuronen verbindingen aangaan. Wel is het zo dat mannen grotere hersenen hebben dan vrouwen. Qua omvang en structuur. Overigens betekent dit niet dat ze slimmer zijn dan vrouwen! De

De hersenen; indeling seksen zijn alleen verschillend. Mannen hebben meer hersencellen en vrouwen een complexer netwerk van zenuwverbindingen. Delen van de frontale kwab, waar besluiten vallen en problemen worden opgelost, zijn groter bij vrouwen en mannen hebben grotere hersengebieden in de pariëtale kwab, waar ruimtelijk inzicht zit. Neem de ligging en de begrippen “frontale en pariëtale kwab” nogmaals goed in u op. Zoek het op! Bij gesprekken aan tafel of terras merkt men al snel of er bij iemand “juiste en goede dan wel minder juiste en goede verbindingen” in de hersenen worden gelegd: doordacht, juist geformuleerd of ondoordacht en nietszeggend.

Dwarsdoorsnede van de hersenen. motoriek. Het buitenste deel van onze hersenen bestaat uit de geplooide grote hersenen en de kleine hersenen in de nek. In de grote hersenen vind je de temporale, pariëtale, frontale en occipitale kwab. De buitenlaag, de hersenschors, is het meest ontwikkelde deel van de hersenen. Om enige kennis op te doen, is het noodzakelijk om de namen van bovenstaande kwabben te kennen, weten waar deze zich in de hersenen bevinden en, belangrijk, kennis te hebben over hun functies. Probeer dit te doorgronden.

De vijf onderdelen verklaard Ik zal nu enkele kwabben in de buitenste hersenen nader, zij het kort, verklaren. Kleine hersenen in de nek coördineren onder meer onze bewegingen, waardoor we in evenwicht blijven en ons tot de omgeving kunnen verhouden. Daartoe ontvangen ze continu informatie over de omgeving van de gezichts- en evenwichtcentra en de talloze gevoelszenuwen, die de positie van de armen en de mimiek registreren. De essentie gaat naar de bewegingscentra van de grote hersenen. Temporale kwab: ligt achter de slapen, en regelt onder meer het gehoor. Hier zetelt het primaire gehoorcentrum, waar geluiden worden opgevangen. Verderop in de tem-

porale kwab krijgen geluiden en woorden betekenis. Ook gedeelten van het geheugen zetelen hier. Schade aan de linkerkant gaat ten koste van het onthouden van woorden, schade aan de rechterkant beïnvloedt het onthouden van muziek en beelden. Maar ook het categoriseren, bijvoorbeeld van mannen en vrouwen als mensen, zetelt hier. Pariëtale kwab: ligt net onder de kruin en is de commandocentrale voor de meeste zintuiglijke indrukken, die deze tot een geheel smeedt en in verhouding tot het lichaam plaatst. Een belangrijke taak is het coördineren van visuele indrukken en bewegingen, zodat we de positie van ons lichaam kennen. Zo kunnen we bijvoorbeeld dingen oppakken. Een andere belangrijke taak is het herkennen van dingen, mensen, geluiden, vormen, geuren, enz. De pariëtale kwab is niet betrokken bij het geheugen of de zintuigen zelf, maar de zintuigen worden hier geïntegreerd. Zo kunnen we de vele indrukken die we opdoen ergens voor gebruiken.

De hersenen met wat aandachtsgebieden De occipitale kwab: de kleinste der kwabben, in het achterhoofd, regelt het technische deel van het zicht. De informatie van de lichtgevoelige zichtcellen in de ogen gaat hierheen, en deze kwab maakt er een zintuiglijke indruk van. Hij herkent vorm, kleur en beweging. Aandoeningen aan deze kwab beïnvloeden alle aspecten van het zicht en kunnen leiden tot blindheid, hallucinatie of tot het onvermogen om bewegende dingen waar te nemen. Frontale kwab: ligt in het voorhoofd en vormt het grootste deel van de hersenschors van de grote hersenen. Behoort tot de meest verfijnde gebieden. Voorziet de gevolgen van je handelen en kan problemen oplossen. Hier zetelen je gevoelens, reflectie, persoonlijkheid en concentratievermogen, en wordt de fijne motoriek bestuurd. Hersenen: een zeer belangrijk orgaan. Een volgende keer meer daarover. Nico van Rooij 19


IDFHERRNFRP DFHERRNFRP

63$(1=2 63 $(1=2 .,-.9225 .,-.9225 $$1 1%,(',1*(1 $$1%,(',1*(1 (1 0((5 ( (10((5 (10((5 ,1)2 250$ $7,(23 7 ,1)250$7,(23 63 $ $(1=21/ 63$(1=21/

21761$321763$1(1*(1,(7%8,7(1 21761$3 2176 63$1(1*(1,(7%8,7(1 6SD ]RULFKW]LFKRSKH 6SD ]RULFKW]LFKRSKHWEXLWHQOHYHQ6WHHGVPHHUPHQVHQHUYDUHQKHWEH]LWYDQHHQ0DUTXLV6SDDOVKHWXOWLHPH HWEXLWHQOHYHQ6WHHGVPHHUPHQVHQHUYDUHQKHWEH]LWYD DQHHQ0DUTXLV6SDDOVKHWXOWLHPH JHQLHWHQ=RU JHORRVRQWVSDQQHQWRWUXVWNRPHQ(QGDWHYHQWXHHOLQFRPELQDWWLHPHWHHQVDXQDRIVIHHUKD DDUG JHQLHWHQ=RUJHORRVRQWVSDQQHQWRWUXVWNRPHQ(QGDWHYHQWXHHOLQFRPELQDWLHPHWHHQVDXQDRIVIHHUKDDUG :LMJDDQJUDDJVDPHQPHWXZHUNHQDDQXZLGHHYDQKHWXOWLHPHEXLWHQJHQLHWHQ : LMJDDQ QJUDDJVDPHQPHWXZHUNHQ QDDQXZLGHHYDQKHWXOWLHP PHEXLWHQJHQLHWHQ (HQEH]RHNDDQRQ]HVKRZURRPNDQDOOHHQRSDIVSUDDN

(HQEH]RHNDDQRQ]HVVKRZURRPNDQDOOHHQRSDIVS SUDDN

6SD ]R_5RQDOG 0LULDP_)OXLWHQNUXLG(PSHO__LQIR#VSDHQ]RQO_ZZZVSDHQ]RQO 6SD ]R_5RQDOG 0 0LULDP_)OXLWHQNUXLG(PSHO_  _LQIR#VSDHQ]RQO_ZZZVSDHQ]RQO

uw warme bakkers

MARC en THEA Uit het beste graan gebakken door de vakman Burg. Godschalxstraat 24 - Empel Tel: 073 - 642 10 71

NIEUW! Tassen, sieraden, riemen, portemonnees, hoeden, zelfs parapluâ&#x20AC;&#x2122;s van Portugees kurk.

Laat je verleiden door kurk! Ç Ç Ç Í&#x2DC;Ä?Ĺ˝Ć&#x152;ĹŹÄ?Ć&#x152;Ä&#x17E;Ä&#x201A;Ć&#x;ŽŜĆ?Í&#x2DC;Ŝů Ä&#x17E;ĹŻĹŻÄ&#x17E;ĹśÎ&#x203A;Ä?Ĺ˝Ć&#x152;ĹŹÄ?Ć&#x152;Ä&#x17E;Ä&#x201A;Ć&#x;ŽŜĆ?Í&#x2DC;Ŝů 06 â&#x20AC;&#x201C; 244 05369

Â&#x2021;  Â&#x2021; Â&#x2021;

$IVODQNHQ]RQGHUGLHHWRI KRQJHU PHWKRGHÂľLNPDJDOOHVHWHQÂś

6SHFLDOHWUDMHFWHQÂľVWRSPHWHPRWLHHWHQÂś :RUNVKRSVLQIRDYRQGHQ

9HUJRHGLQJYLD]RUJYHU]HNHULQJPRJHOLMN 9RRUPHHULQIRUPDWLH LQIR#PRRLPRRLFKRDFKQO ZZZPRRLPRRLFKRDFKQO

0DULsW.DOGHQEHUJ 

Voor V oor o o.a. .a. P PVC, VC, slangen, slangen, b beregening, eregening, dakbedekking, d akbedekking, v vloerverwarming, loerverwarming, iisolatie solatie en e nm materialen aterialen v voor oor d de e lloodgieter. oodgieter. Kasteeldreef 9 5236 XK Empel Tel.: T el.: 073-6444487 e Fax: 073-6444137 info@mulderspvc.nl www.mulderspvc.nl www .mulderspvc.nl

20

Openingstijden: Opening stijden: Ma t/m Vr: Vr: 8.00 tot 17.30 uur Zaterdag: 8.00 tot 13.00 uur


SPORT IN EMPEL Ingezonden berichten zijn welkom

Van 14 t/m 25 april reis ik vanuit Empel af naar Marokko, in verband met deelname aan de Libya Rally.

Ik vind het leuk om jullie iets daarover te vertellen, daarom hierbij wat informatie. De Libya Rally is een woestijnrally, vergelijkbaar met de Dakar rally, maar dan wat kleiner en minder kostbaar. De rally start op 17-4 in FEZ, Marokko, en eindigt 2500 km verder in Fort Bou Jerif op 24 april. Hieronder een plaatje van de route. Bergen, vlaktes, woestijn, kust, alles zit erin.

Er zijn 125 deelnemende teams, waarvan 30 in onze klasse, de 4x4 auto’s. De rest zijn motoren, quads, buggy’s en trucks. Onze auto is een QT Wildcat, een speciaal gebouwde rallyauto met een krachtige Jaguar V8 motor. We hebben assistentie van een Belgische serviceploeg, Desert Foxx uit Antwerpen. Heel gezellige Belgen :-). http://www.desert-foxx.com/nl/ Op dit moment staat onze auto daar op de brug en wordt er nog driftig gesleuteld om die perfect in orde te maken. 11 april moet alles klaar zijn, dan gaat hij op de truck transport naar Marokko.

Informatie over de rally vind je op de websites van de organisatie; http://verdoiy73.seventythree.axc.nl/home/ officiële website, hier worden de uitslagen gepubliceerd. https://www.facebook.com/libyarally2014 facebook van de organisatie https://www.facebook.com/libya.rally.5 en nog een facebook van de organisatie Informatie over ons, de auto en dagelijkse updates vind je op onze eigen website, facebook en twitter http://rallyteamalwin.com/nl/ https://www.facebook.com/pages/RallyTeam-Alwin/312752945511556 https://twitter.com/rallyteamalwin. Of we inderdaad elke dag updates kunnen plaatsen is niet zeker, er is lang niet altijd telefoonbereik of internet. In elk geval zijn onze vorderingen tijdens de rally live op de kaart te volgen via onze satelliettracker: http://www.owaka.fr/live/view/544. Groene vlaggetje is de start, nummers 1 t/m 6 de etappeplaatsen en zwart/wit vlaggetje is de finish. Daartussen zie je elke dag alle deelnemers als stipjes met vermelding van startnummer. Wij zijn nummer 308. Als wij van de nummers in de 300 reeks het eerste stipje zijn, dan gaan we goed… En dan zijn er nog enkele autosportwebsites die aandacht aan de rally besteden: www.terrein.nu, een website voor offroad autosport, heeft nu al een leuk artikel over ons geplaatst, zie http://www.terrein.nu/Actualiteit/Alwin-Ouden-Mark-Luijckx-veranderen-van-spijshttp://www.rallymaniacs.nl/rally-s-baja-safrika-azie-australie/libyarally DE nieuwswebsite over rallysport, zal dagelijks een verhaaltje plaatsen. Moeten we ons wel in de picture rijden willen we genoemd worden natuurlijk… Kortom, alle voorbereidingen zijn in volle gang. Onze verwachtingen voor deze rally: vooral veel leren, plezier hebben en als we een goed resultaat behalen, dan is dat mooi meegenomen. In 2012 en 2013 hebben we in de vergelijkbare Tuareg Rally een 5e en een 6e plaats behaald, dus we hopen op een top 5 klassering. Ons uiteindelijke doel is en blijft om ooit de echte Dakar Rally te rijden, we zien dit als voorbereiding daarop. Wil je meer weten, klop dan aan want ik kan er nog uren over vertellen. Met vriendelijke groet, Mark Luijckx

WIL JIJ GRAAG BALLETTEN DICHT BIJ HUIS? Sinds een paar jaar verzorgen we met veel passie danslessen in de studio in d’n As in Empel. Dit doen we elke maandag, dinsdag en woensdag. Op dit moment bestaat het aanbod van Dream Dance in Empel uit: Kleuterdans, Kinderdans, Streetjazz, Moderne Dans en Jazz Fit. We willen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen van de bewoners. Zeker in deze drukke tijd is het fijn als hobby’s dicht bij huis uitgevoerd kunnen worden. Er is ons al een aantal keren de vraag gesteld of we ook balletlessen geven in d’n As. Vandaar ook onze oproep of er interesse is in balletlessen voor kinderen. We zijn van plan om na de zomervakantie balletlessen op te starten als er voldoende animo is.

Heb je interesse? Laat het ons dan weten. Dit kan per e-mail: info@dreamdance.nl of bel 06 2923 1843.

STEMPELTJES Advertenties voor particulieren

SLEUTELS GEVONDEN Gevonden op de Wateringen: sleutelbos met 2 fietssleutels van het merk AXA (een kleine en grote) en een blauwe hanger met een merknaam er op. Bellen kan op: 06-5186 6079. GASTGEZIN GEZOCHT We zoeken met spoed gastgezinnen voor kinderen uit Berlijn. We hebben zeker nog 14 kinderen die nog geen plaatsje hebben ze zijn van 5 t/m 11 jaar en wonen in een kleinsheim of kindertehuis. Leny Veltien, actieleider Berlijn pax kinderhulp, de Turfkamp 4, 5258 EN Berlicum tel: 073-503 3825 of e-mail lenyveltien@gmail.com. 21


22


CALEIDOSCOOP Ingezonden door Angela Landoulsi, www.kccaleidoscoop.nl

TEACHERS 4 TEACHERS (T4T) KENIA Caleidoscoop is onderdeel van ATO-scholenkring. Sinds enkele jaren ondersteunen wij met alle ATO-scholen onderwijzers in Kenia. Dit doen we door een gedeelte van het geld dat aan de kerstpakketten wordt besteed apart te zetten, zodat er ieder jaar enkele leerkrachten en/of directeuren een reis kunnen maken naar Kenia. Een paar jaar geleden ging juf Marleen uit groep 8 al eens mee en dit jaar maakte juf Anneke uit groep 7 een onvergetelijke reis.

Wat zijn de activiteiten van T4T in Kenia? - Schoolleiderscursus: Keniaanse headteachers worden opgeleid tot onderwijskundig leiders. De vervolgstap is dat deze onderwijskundig leiders een opleiding krijgen als coach. De bedoeling is dat zij in de toe-

komst de opleiding van hun collega's gaan overnemen. - Studiebeurzen: kleuterleidsters krijgen de mogelijkheid om een opleiding te volgen. Jaarlijks worden 25 kleuterleidsters geselecteerd die een studiebeurs krijgen (50% van de studiekosten). De andere helft betalen zij zelf. - Workshops: er worden workshops georganiseerd voor leraren, docenten (VO), schoolhoofden en -inspecteurs. Deze worden gegeven door leraren uit Nederland. Terug naar Kenia Juf Anneke is zó enthousiast over het werk van T4T dat ze heel graag terug wil, om het resultaat te kunnen bekijken van de afgelopen reis en om verder te kunnen investeren in het onderwijs in Kenia. Hiervoor is € 2.000 nodig. De kinderen uit groep 7 zijn direct aan de slag gegaan om hun juf te sponsoren! Misschien zijn ze al bij u aan de deur geweest voor donaties, lege flessen, heitje voor karweitje of andere activiteiten? Wilt u juf Anneke sponsoren, of bent u nieuwsgierig naar T4T? Kijk dan op: www.teachers4teachers.nl/

Op zoek naar beestjes Eind maart kregen al onze leerlingen een brief mee naar huis. Door de warme winter waren er teveel insecten in school gekomen. De juffen en meesters wilden ze niet doodmaken, want dat was zielig, dus werd

de hulp van de leerlingen ingeroepen. Iedereen mocht een potje meenemen om een zilvervisje, spin, tor of ander diertje te kunnen vangen en in de eigen tuin los te laten. De kinderen van de groepen 1 tot en met 6 gingen naarstig op zoek naar beestjes, maar in groep 7 en 8 hadden ze dit allang door! Het was natuurlijk een dikke vette 1 april grap!

NIEUW IN EMPEL Ingezonden bericht

OPEN DAG BIJ KINDERDAGVERBLIJF HET VROLIJKE KOETJE, LID VAN DE VERENIGDE AGRARISCHE KINDEROPVANG, OP 14 JUNI.

contact kunnen komen met de natuur en dieren wordt onbewust en bewust een bijdrage geleverd aan hun geestelijke en lichamelijke ontwikkeling’ aldus Barbian.

VAK promoot agrarische kinderdagverblijven

Missie De ontwikkeling van kind, ouder en ondernemer staat hoog in het vaandel bij de VAK, vertelt Barbian:‘Wij willen een bijdrage leveren aan een gezonde maatschappij voor morgen. Dit doen wij door kinderen te ondersteunen in het verkrijgen van een positief zelfbeeld met daarin de boodschap: ‘Ik mag er zijn!’ en ‘Ik kan het aan!’. De formule is erop gericht om kinderen te ondersteunen in een gezonde emotionele, geestelijke en fysieke ontwikkeling en hen maximaal te laten profiteren van alles wat een VAK kinderdagverblijf te bieden heeft, maar ook om de agrariërs te blijven ondersteunen.’

In het jaar van de groene kinderopvang laten de agrarische kinderdagverblijven van de Verenigde Agrarische Kinderopvang een positief geluid horen. De bedrijven presenteren zich op een bescheiden, maar zelfverzekerde en enthousiaste manier: “Onze ondernemers hebben echt passie voor het ‘VAK’. Mede daardoor kunnen we samen kwaliteit leveren”, aldus Liz Barbian, coördinator van de VAK. VAK De VAK is vanaf 2005 actief in de groene kinderopvang. De organisatie is hierdoor een voorloper op dit gebied. In tegenstelling tot de neerwaartse ontwikkelingen in de kinderopvangsector zien de agrarische kinderdagverblijven juist een toenemende vraag. Kinderopvang op een boerderij voegt volgens Barbian iets bijzonders toe aan het dagelijkse ritme van spelen, eten en slapen en onderscheidt zich daarmee van reguliere kinderopvang: ‘Door kinderen opvang te bieden in een omgeving waarmee zij op een vanzelfsprekende wijze in

Persoonlijke karakter Het persoonlijke karakter is van grote waarde bij de agrarische kinderdagverblijven. Mede door de kleinschaligheid hebben de ondernemers de mogelijkheid om op een gepassioneerde en betrokken wijze te werk te gaan. De ondernemers zette zich niet alleen in voor de kinderen en de ouders, maar ook voor elkaar. Er worden regelmatig vergaderingen gehouden om zo met elkaar ervaringen en ideeën uit te wisselen. ‘We hebben de afkorting VAK ook wel eens

uitgelegd als Verbonden, Authentiek en Krachtig. Dat is een goede samenvatting van onze missie’ aldus Barbian, HKZ certificering De ondernemers van de agrarische kinderdagverblijven van de VAK worden geheel gesteund en bijgeschoold door de VAK. Op deze wijze worden ondernemers klaargestoomd om meteen kwaliteit te kunnen leveren. Sinds vorig jaar april draagt de VAK het keurmerk van de HZK-certificeringssysteem. Dit kwaliteitssysteem geeft ondernemers en ouders de garantie dat er voor een professionele dienstverlening is gekozen. Volgens Barbian is dit een bewuste keuze van de VAK geweest: ,We vinden het belangrijk dat onze formule actueel blijft en dat onze dienstverlening scherp wordt gehouden. Vandaar dat wij onze formule hebben laten toetsen volgens het HKZ-certificeringssysteem. We zijn erg trots op onze ondernemers.’ Open Dag Op zaterdag 14 juni 2014 houdt de VAK een landelijke Open Dag. Wilt u zelf een kijkje nemen en ervaren wat de ondernemers en kinderdagverblijven zo bijzonder maakt? Kom en bezoek dan Kinderdagverblijf Het Vrolijke Koetje Empelsehoefweg 5 in Den Bosch/Empel. U bent van harte welkom. 23


AAvvGG

Eigenaar Frank Welts

Laat gratis een offerte maken, thuis vanuit uw luie stoel. Ik kom langs met de stoffen- en kleurstalen, die u in gedachten heeft, ook â&#x20AC;&#x2122;s avonds. De meubels worden gehaald en gebracht.

KLUSSENBEDRIJF

Al 20 jaar een betrouwbaar adres! voor al uw werkzaamheden aan huis of bedrijf. -

Natuurlijk bent u ook van harte welkom in onze Showroom in Oisterwijk. Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur

Verbouwingen Aanbouw Onderhoud Advies en/of begeleiding

Gespecialiseerd in het maken van badkamers Vraag gratis en vrijblijvend een prijsopgave

Zaterdag alleen op afspraak! Haverakker 10 Empel 06-41159602

Mail: a.van.goch@home.nl Arno van Goch Tel 073 - 6425043 Kleine Wijken 31 Mob. 06 - 54944553 5236 XC Empel (Den Bosch)

Kantoor Maan Administraties

Administratie een grote kostenpost? Niet bij ons! Vooral geschikt voor kleine bedrijfjes en ZZP-ers.

Brink 15 Empel Tel: 648 00 11

24

Meerwijkweg 17 5236 BL Empel 06-40437476 a.halewijn@kantoormaan.nl


´T WIKVELD Ingezonden door Jeanny van de Sanden en/of Dirk Kemps

’ T WIKVELD DANST 24-UUR VOOR ZUID- AFRIKA € 13.000 BIJ ELKAAR! Op donderdag 27 april is er een dansestafette geweest op basisschool ’t Wikveld. Op een discovloer hebben de kinderen, ouders, familie en vrienden een spectaculair bedrag bij elkaar gedanst voor weeshuis Immanuels Haven in Zuid-Afrika. Stichting Wikveld 4 South Africa organiseerde deze festiviteit en wil een verbinding leggen tussen kinderen in Empel en Zuid-Afrika. Bovendien streeft de stichting ernaar om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor ontwikkelingshulp in Zuid-Afrika. Ieder kwartier stond een andere groep van basisschool ’ t Wikveld op de dansvloer. Na 15.00 uur mochten de kinderen op eigen gelegenheid komen dansen. De kinderen werden gesponsord voor het dansen door ouders, familie en bekenden. In de avond-

en nachturen werd de dansvloer bezet door ouders, leerkrachten en betrokkenen. Op deze avond werden er verschillende optredens verzorgd. Vanaf 6.00 uur waren de kinderen weer welkom voor een ontbijtje en ochtendgymnastiek op de dansvloer. Om 11.00 uur kwam de laatste kleutergroep naar buiten gedanst waarna een spectaculair bedrag van € 13.000 onder luid gejuich werd onthuld. In het najaar zullen vier leerlingen uit de groepen 7 en 8 met vier ouders afreizen naar Zuid-Afrika om ontwikkelingshulp te bieden.

onze school te komen. Streetwise is een praktisch, maar ook leuk, leerzaam en uitdagend verkeersprogramma voor alle leerlingen van de basisschool. Professionele instructeurs komen een ochtend naar de school en geven verkeerstrainingen op maat. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals electro- en rijlesauto´s, zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare auto's

ANWB STREETWISE KOMT OP 14, 15 EN 16 APRIL NAAR ONZE SCHOOL! Wij voelen ons medeverantwoordelijk voor de verkeersveiligheid van onze kinderen. Daarom hebben wij ANWB Streetwise uitgenodigd om op 14, 15 en 16 april naar

en een fietsparcours wordt de praktijk zo veel mogelijk nagebootst.

COUNSELING IN EMPEL Door Marion de Wit-Engelbert, www.perspectief-counseling.nl voor meer informatie of hulp

AANDACHT (VOOR WIKVELD4SA) Aandacht is het proces van zich selectief richten op één aspect, terwijl andere aspecten worden g e n e g e e r d . Aandacht wordt soms ook opgevat als het (bewust) toekennen van verwerkingscapaciteit. Het is verwant aan begrippen als: alertheid, concentratie en selectief verwerken van informatie. Voorbeelden zijn het naar iemand luisteren in een drukke omgeving, het kijken naar een spannende film op de televisie, of het geconcentreerd volgen van de bal door een tennisspeler. Aandacht kan variëren in intensiteit (sterkte) en scherpte. Aandacht kan verslappen in een toestand van slaperigheid, of als men door iets anders wordt afgeleid. Het is een van de meest onderzochte onderwerpen binnen de psychologie en neurowetenschap. Aandacht is concreet te benoemen en ‘de poort’ voor emoties en acties. Selectieve aandacht: op een drukke receptie of in een druk café zijn we meestal goed in staat ons te concentreren op het gesprek met een specifiek persoon. Het lijkt dan wel of alle andere geluiden op de achtergrond wegvallen. We selecteren waar onze aandacht naar uit gaat, al neemt ons onderbewustzijn toch veel van al het andere in de

omgeving op. We hebben hierin dus een keuzemogelijkheid. Dit laatste is fascinerend te noemen. Ondanks onze keuze ergens aandachtig naar te kijken, luisteren of bewust actief te handelen, gaat op de achtergrond onze aandacht uit naar onbewuste dingen. Dit komt waarschijnlijk door een oud evolutionair mechanisme dat in ons systeem zit opgenomen; een dier dat aandachtig zijn prooi verorbert, zal zich niet volledig van de omgeving moeten afsluiten en prikkels kunnen blijven waarnemen die een mogelijk gevaar betekenen. Het richten van aandacht op objecten in de omgeving zorgt er voor dat wij die objecten scherper waarnemen. Tevens zorgt het er voor dat wij door die waarneming actiever handelen of de keuze maken dit niet te doen. Dat heeft echter ook een keerzijde, namelijk dat prikkels die geen aandacht krijgen minder goed of soms in het geheel niet worden waargenomen. Het lijkt wel of we dan 'blind' zijn voor die prikkels. De toestand van selectieve aandacht blijkt in de hersenen gepaard te gaan met een versterking van de verwerking van prikkels uit de omgeving. Om mensen tot aandacht voor iets of iemand te bewegen zijn dus voorduren prikkels nodig. Kinderen weten instinctief hoe zij ouders moeten prikkelen en hoe ze hun aandacht krijgen. Naar mate we ouder worden lijkt dit instinct verder naar de achtergrond te verdwijnen en onze eigen behoefte hierin te veranderen. Volwassenen vragen veelal minder om aandacht dan kinderen en zij

zijn zich veel minder bewust van het onderwerp aandacht. Naarmate men ouder wordt, handelt men meer vanuit een geautomatiseerd verstandelijk proces. Het is met de tijd echter een verstandelijke redenatie geworden, waarbij impulsiviteit steeds verder naar de achtergrond gaat verdwijnen. Wil men aandacht voor een onderwerp van andere volwassenen, blijft het dus noodzakelijk volwassenen steeds extern te prikkelen, omdat zij bewuster keuzes maken en hierdoor de aandacht soms snel verslapt. Wikveld4SA Eind maart heeft het Wikveld de aandacht gevraagd van de Empelse gemeenschap voor het sponsoren van Immanuel’s Haven in Zuid Afrika. Een kinderopvanghuis, waar een enkel echtpaar een twintigtal kinderen onder hun hoede heeft genomen en hun aandacht geeft. Aandacht die de kinderen met velen moeten delen. Er is veel geld opgehaald door de aandacht die de mensen rondom het project hebben gegeven met een groots en grandioos 24 uur durend Dance-event. Een grote aandachtprikkel, die veel losmaakte in de gemeenschap. Financieel, maar ook emotioneel. Kinderen die geconcentreerd hun aandacht vestigen op het geluk van andere kinderen in een ander land. Dat maakt veel los. In oktober gaat de nieuwe delegatie naar Zuid-Afrika toe om de kinderen, naast financiële aandacht ook persoonlijke aandacht te schenken. Opnieuw een grote prikkel en impuls waar wij graag uw aandacht voor blijven vragen in de toekomst. 25


Vergoeding door veel ziektekostenverzekeraars! www.praktijkmirre.nl contact@praktijkmirre.nl 06-42621383 In EMPEL

Fysio

Šompany

samenwerkende fysiotherapeuten

Fysiotherapie Zanin

Fysiotherapie - Manuele Therapie - Rugscholing Medische Trainingstherapie - Easytape - Revalidatie

Mario Zanin Steven Klein Velderman Professional Master Manuele Therapie Avond openstelling HKZ- ISO certificering

Medisch Centrum De Brink Brink 4 Empel Tel. 073 - 6232222

www.fysiocompany.nl

Drukkerij vd Heijden & Kleur.nu De perfecte kleurcombinatie

073 64 12 788 www.drukkerijvdheijden.nl

26

073 65 60 406 www.kleur.nu


ER

ND

KI

E MP

EL

Door Wieneke de Vos

Lente vogelhuisjes knutselen!

Wat heb je nodig?

behulp van een schaar

en vouwt die dubbel. Je meet

- Schaar, plak

- Verf het pak in een kleur, verf

even hoe groot de reepjes moe-

- Een leeg melkpak, yoghurtpak

de ijsstokjes en laat het drogen

ten zijn. Vervolgens plak je ze

- Verf, kwasten

Als de verf droog is kun je het

op.

- Ijsstokjes of gekleurd papier

huisje versieren. Je kunt hierbo-

Het kleine stokje maak je onder

- Een klein stokje

ven kijken voor ideeenâ&#x20AC;Ś.

het rondje vast aan het vogel-

Je gaat nu het dak bedekken en

huisje.

Hoe maak je het vogelhuisje?

de onderkant van het huisje ver-

Weet je wat ook nog leuk is?

- Maak het pak van binnen goed

sieren. Als je geen ijsstokje hebt

Een vogeltje knutselen voor in

schoon.

kun je ook papier gebruiken. Je

het huisjeâ&#x20AC;Ś.

- Maak een rond gaatje met

knipt dan kleine reepjes papier

Veel knutselplezier! 27


STEMPELPOST Door Marja van Kampen-Molenaar

KAPSALON INGRID AL TWINTIG JAAR IN DE RUNNING Voorjaar 2014 zijn blond en rood weer hot Als je bij Kapsalon Ingrid in de Doornkampsteeg binnenstapt, besef je niet dat het tien jaar terug nog een kale garage was. Het is inmiddels een gezellige kapsalon met alles wat er nodig is, tot het kopje koffie aan toe. Ook de roddellectuur ontbreekt niet - dat soort blaadjes lezen wij immers enkel tijdens het wachten bij de kapper - , maar laten wij eerlijk zijn: het Brabants Dagblad ligt er ook bij.

bouwing beginnen. Een goede beslissing, juist in de tijd dat Empel ook flink werd uitgebreid. “Ik kom ook bij de mensen thuis, die slecht ter been zijn”, licht ze nader toe, “en bij bruidjes natuurlijk”. “Wie kapt jou eigenlijk?”, vraagt Stempel zich af. Het laat zich raden: Anita natuurlijk. Haar “personeel” – Anita dus – werkt al 15 jaar op de donderdag en zaterdag bij haar en heeft intussen haar eigen klantenkring opgebouwd. Op onze vraag of er de afgelopen jaren nog veel veranderingen zijn in het kappersvak, moet ze even nadenken om een adequaat antwoord te geven. “De verf

die wij toepassen, die is minder agressief voor de hoofdhuid en haren. En je gebruikt sterk verbeterde verzorgingsproducten”. Waar wij snel achter komen is dat Ingrid er niet van houdt haar klanten allerlei producten aan te smeren en ze is wars van dingen als “speciale shampoos voor haren ouder dan 40 jaar, of 60 jaar of wat dan ook”.

Ingrid Hermsen-Van Engelen wilde 20 jaar geleden, als 23-jarige, “eindelijk” wel eens zelfstandig aan de slag na ervaring opgedaan te hebben bij goede kapsalons in Hintham en Drunen. Haar kappersopleiding bestond voor een groot deel uit praktijk én wekelijks een dag in de boeken op de Streekschool. Een mens leert sneller uit de praktijk dan enkel theoretisch, dat merk je aan de teruggekeerde bedrijfsscholen vandaag de dag. Ingrid is bij haar ouders aan de Pottenbakker gestart, waar ze over een mooie ruimte kon beschikken. Helaas, toen die verhuisden, kon haar bedrijf niet mee doordat de nodige vergunningen niet werden verstrekt voor het nieuwe adres. Nieuwe start na 10 jaar Achteraf toch een geluk, want er stond anno 2004 een zeer geschikt huis te koop aan de Doornkampsteeg met parkeergelegenheid en een mooie brede en ruime oprit voor de garage. Na het tellen van de spaarpot werd de koop gesloten en kon de ver28

Mien als voorbeeld? Inmiddels zijn haar drie dochters resp. 16 en 13 jaar (tweeling) en heeft Demi, de oudste, duidelijk de creatieve geest van mama Ingrid geërfd, want ze wil ook het kappersvak in. “Doe je nog iets aan nascholing?”, informeren wij. “Ja, elk jaar bezoek ik de voor- en najaarshows om nieuwe trends op te doen en kniptechnieken af te kijken. En vergeet de vakbladen niet”, reageert ze. Haar man Leo heeft zijn eigen werk, dus is er altijd ruim voldoende gespreksstof in huize Hermsen. “Hoor je wel eens leuke roddels”, probeert Stempel uit te horen. Daar gaat ze niet op in en dat is enkel te prijzen! Ingrid vindt het gewoon heerlijk om contact met mensen te hebben en wat te kletsen en ze wil minimaal net zo lang doorgaan als onze Mien, van ’t winkeltje! Om in goede conditie te blijven doet ze veel sport, aan hardlopen, skiet in de wintervakantie en danst graag. Verder neust ze graag in kledingrekken om voor haar en de dochters moderne en vlotte outfits aan te schaffen en het resultaat mag er zijn. “Mag ik van deze gelegenheid gebruik maken de klandizie te bedanken voor het vertrouwen dat ze in Anita en mij

hebben?”, komt er nog bescheiden uit. Ingrid is niet zo het type dat hard aan de weg timmert. Stempel spreekt de hoop uit dat ze minimaal nog 20 jaar op deze huiselijke manier in ons Empel kan werken. ZANGERS GEZOCHT Mensen die Italiaanse liedjes willen zingen gezocht, voor een nieuw gemengd koor: Toni Italici. Margherita Merone-Spijker is net afgestudeerd voor een cursus Koordirigent (bovendien heeft ze vele jaren piano in een Italiaans conservatorium gestudeerd) en wil met een klein koor starten: TONI ITALICI.

De bedoeling is een exclusief Italiaans repertoire te oefenen en te zingen, vanaf de 16e eeuw tot nu (musica sacra, canon, volksliedjes, pop songs). Wie mee wil doen, dames of heren, is van harte welkom! We gaan 1 keer per week oefenen in Den Bosch, en je hebt geen ervaring of diploma nodig alleen maar…zin om te zingen! Contact: mail: m.merone@verbaitalica.com of bellen 073-850 9194 / 06-1143 2988.

STEMPELTJE HUISHOUDELIJKE HULP Aangeboden: huishoudelijke hulp. Bel Gerry 073-641 6287.

OUDE ANSICHTEN Graag zou ik in het bezit komen van de uitgave: ‘Empel in Oude Ansichten’. Het boekje is destijds verschenen bij de Europese Bibliotheek. Misschien is er een inwoner in Empel die dit boek kan missen. Natuurlijk krijgt u een vergoeding. Bernard van der Heijden, Tel 6412545


PAROCHIENIEUWS H. MARIA EN SINT JAN EVANGELIST In geval van nood, bijv. een uitvaart of bediening, kunt u bellen naar 073-613 0314 (de Plebanie van de Sint Jan). Op 7 februari jl. is Pastoor Marc van Rossem naar Amerika vertrokken, daardoor zijn er enkele dingen gewijzigd. Op dinsdag- en donderdagavond is er voorlopig geen Heilige Mis meer. Op woensdagavond zullen we in de kerk wekelijks starten met het bidden van de H. Rozenkrans vanaf 19.30 uur. Voor dringende pastorale zaken, zoals bediening en overlijden, kunt u bellen naar het centraal secretariaat (073) 613 0314 of (073) 613 6609 van maandag t/m vrijdag 09.00-12.00 uur of via secretariaat@mariajohannes.nl. Buiten kantooruren en bij geen gehoor kunt u bellen met 06-2384 3845. Voor dopen kunt u terecht met de secretaresse van de doopadministratie (073) 521 2215 of via mail dopen@mariajohannes.nl. Op donderdagochtend blijft het parochiespreekuur van 10.00 tot 11.00 uur. U kunt hier terecht voor het opgeven van misintenties of andere vragen. Misintenties kunt u ook opgeven door deze in een enveloppe in de brievenbus voor aan de straat te deponeren. Graag aan de voorzijde van de enveloppe duidelijk vermelden dat het om een misintentie gaat en graag ook het telefoonnummer van de contactpersoon. Het geld voor de misintenties kunt u bijsluiten of na afloop van de H. Mis in de Sacristie komen afrekenen. De kosten voor een misintentie zijn per 01-01-2014 verhoogd naar € 11,-. Voor eventuele overige vragen kunt u bellen naar een tweetal contactpersonen De koster Dhr. Joost van Eijk: 06-4376 6831 of naar de coördinator rondom de toren: Mevr. P. Doorenbosch Tel: 073-642 1014 bij voorkeur mailen: (doorenbosch@home.nl). Voor informatie over mistijden kunt u terecht op de internetsite van de parochie H. Maria, www.mariajohannes.nl. Hier vindt u nog meer nieuws over de parochie.

STEMPELPOST Ingezonden bericht

Goede Week: Vrijdag 18 april 15.00 uur Kinderkruisweg Vrijdag 18 april 19.00 uur Herdenking van het lijden en sterven van de Heer Zaterdag 19 april 20.00 uur Paaswake Zondag 20 april 9.30 uur Eucharistieviering Hoogfeest van Pasen (Gezinsmis) Maandag 21 april 9.30 uur H. Eucharistieviering

DE ROZENKRANS Een rozenkrans is een gebedssnoer dat gebruikt wordt in de Katholieke Kerk. De rozenkrans bestaat uit 5 grote en 50 kleine kralen en wordt gebruikt voor het rozenkransgebed.

Zaterdag 10 mei is de jaarlijkse Kledinginzamelingsactie voor Mensen in Nood. Tussen 10.00 en 12.00 uur kunt u uw kleding afgeven aan de Pastorie van de kerk. Zondag 18 mei Eerste Heilige Communieviering om 10.30 uur (let op afwijkende tijd) Donderdag 29 mei 9.30 uur H. Mis t.g.v. Hemelvaartsdag Iedere woensdagavond bidden we het krachtige Rozenkransgebed om 19.30 uur U bent van harte welkom. Als u het Rozenkransgebed niet kent, kunt u hieronder een uitleg lezen. Natuurlijk is de beste leermethode het gebed gewoon bidden. Eventuele uitleg is mogelijk na het gebed in de kerk.

Met het bidden van de rozenkrans kunnen we stap voor stap het leven van Jezus en Maria volgen in de opeenvolgende geheimen. Bij het bidden staan wij stil bij elk van de vijf onderdelen van de blijde, de droevige, de glorievolle geheimen en de geheimen van het licht. • De blijde geheimen (maandag en zaterdag) • De geheimen van het licht (donderdag)

• De droevige geheimen (dinsdag en vrijdag) • De glorievolle geheimen (woensdag en zondag) De rozenkrans dankt haar naam, volgens de katholieke overlevering, aan een openbaring van Maria zelf: Iedere keer dat een 'wees gegroet' wordt gebeden, schenkt men haar een mooie roos. Elke complete rozenkrans is, zo heet het, voor haar een kroon van rozen. Aan Maria werd als liefste en mooiste van alle vrouwen de roos toegewijd. De bloem is dan ook het bekendste symbool van de H. Maagd, de ‘mystieke roos’. Voorstellingen van Maria met een krans van rozen om het hoofd leidden tot het woord ‘rozenhoedje’. De verkorte versie van het rozenkransgebed is het rozenhoedje. Hiervoor gebruikt men de rozenkrans met zijn 5 grote en 50 kleine kralen slechts eenmaal. Dit heet ook wel een ‘rozenhoedje bidden’. Het rozenkransgebed is een sterk gebed en wordt al honderden jaren gebeden. Maria heeft zelf gevraagd om dit vaak te bidden en vele pausen hebben het aangeraden. In 1917 vroeg Maria aan drie herderskinderen in Fatima (in Portugal) om dit elke dag te bidden. 29


Slank & Fit de zomer in?

Dat kan met mijn nieuwe Slank&Fit programma dat in april start. Het programma bestaat uit een uitgebreid intakegesprek waarin we onder andere het einddoel zullen bepalen, indien gewenst 2x per week onder begeleiding en in een kleine groep sporten, een beweegprogramma voor thuis, een wekelijks (individueel) weeg & meet moment, een FiguActiv ondersteunend voedingspakket en voedingsadviezen. De FiguActiv producten zijn puur plantaardig zonder toegevoegde kunstmatige geur- en kleurstoffen, bevat proteĂŻnen, essentiĂŤle aminozuren en vitamine B, C, Calcium en Magnesium. Al met al een zeer uitgebalanceerd product! Ik ben zo overtuigd van de werking van FiguActiv producten dat hiervoor geldt: Niet goed = geld terug! Dus heb je een helpende hand nodig om je weer Fit te gaan voelen en tevens wat gewicht te verliezen, dan is dit programma zeker iets voor jou! Wil je meer informatie, mail dan naar janny.mike@gmail.com of bel me op 06-19055490. Ik start in April, dus wacht niet te lang met aanmelden want je kunt nu nog zo aanhaken! LR Health & Beauty Janny de Bresser

STEMPELPOST Door Wieneke de Vos

LAMMETJESWEEKEND IN GEWANDE Wat was het boffen tijdens het laatste weekend in maart. Het was volop lente! Zowel de temperatuur zorgde voor een lentegevoel maar zeker ook de gastvrijheid van de familie de Werd. In een weekend 4200 gasten laten genieten van de lente is een kunst. De familie de Werd weet hoe dat moet. Zij stelden hun erf open voor jong en oud en lieten iedereen volop genieten. Als je de auto of de fiets had geparkeerd kon je zo het erf oplopen nadat je een kleine bijdrage had betaald. Veel vrijwilligers hielpen de familie de Werd bij het laten slagen van dit weekend. Je werd geholpen als je met een lammetje wilde knuffelen, een ritje op een pony wilde maken of een schaapje wilde knutselen met echte schapenwol. Die schapenwol kon je ook krijgen als de schapenscheerder klaar was met het scheren van een schaap. 30

Je zag jong en oud genieten in het zonnetje, op het terras of in het gras, terwijl de kinderen speelden in het hooi of in de rij stonden om een koe te kunnen melken of even op een tractor te zitten. Ganzen lieten zien wat ze kunnen op aanwijzing van Johan en Sjan Engelbert en met hulp van de honden, maar zeker ook met hulp van de kinderen die aanwezig waren. Ook werd er volop genoten van de biologische producten; een hamburger, kaas, vruchtensap, yoghurt, melk of een pannenkoekje. De koeien van de familie de Werd bleven ook onverstoord dooreten terwijl ze op de foto gingen, gekust, geknuffeld en bekeken werden. De (pasgeboren) kalfjes trokken ook veel bekijks. Een koe met een pasgeboren kalfje heeft veel kraambezoek gekregen. Boer Bert en boerin Elly waren bereid om vragen te beantwoorden van de vele gasten of uitleg te geven over de boerderij. We zien nu al weer uit naar volgend jaar!


EROPUIT AGENDA Door Marja van Kampen op basis van uw aanmeldingen aan destempel@home.nl

Datum

Plaats

Activiteit

24 - 27 april

Perron 3, Rosmalen

De Vrijgezel

16 mei

Kopijsluiting Stempel

27 mei

Brink 7

Vergadering bestuursraad

28 - 30 mei

Empel en omgeving

Empelse Wandeldriedaagse

Elke donderdagavond Sportzaal ‘t Wikveld 20.00 tot 21.00

Damesgym

COLOFON De Stempel is een uitgave van en voor Empelnaren. Jaargang 34 - nr. 3 April 2014 6-wekelijks gratis huis aan huis bezorgd Verspreidingsgebied Empel, Oud-Empel, Treurenburg, Gewande, Krommenhoek

UITGELICHT

Oplage: 2450 stuks SPONSOR EEN KIND VAN ONS WEESHUIS IN KENIA In Kenia lopen vele kinderen hulpeloos op straat om aan voedsel te komen. Er zijn ook kinderen die thuis wonen en daar wel eten krijgen, maar in een zeer onveilige situatie wonen: ze worden mishandeld of misbruikt. Misschien heb je wel eerder van Stichting Kumbatio gehoord bij het inleveren van je flessen bij de Plus in Empel. Je kan je bonnetje dan in de houten box gooien. Stichting Kumbatio - waarvan de oprichter in Empel woont - heeft in de plaats Thika een weeshuis opgezet om kinderen een betere toekomst te kunnen geven. Dit bereikt zij door deze kinderen van gezonde voeding te voorzien, schoon water, onderwijs, medische zorg en aandacht en liefde. Het weeshuis ‘Kiota’ dat nu iets langer dan 1,5 jaar bestaat, heeft 20 kinderen opgevangen. Het is mooi om te zien hoe deze kinderen zowel lichamelijk als geestelijk al gegroeid zijn! Dat is waar Kumbatio het voor doet! De communicatie met Kiota gaat erg goed, o.a. omdat er twee keer per jaar altijd iemand van het bestuur aanwezig is en ook vrijwilligers aanwezig zijn, zodat overleg over allerlei zaken vaak plaatsvindt. Het is erg belangrijk om elkaars gedachtengang vanuit de eigen cultuur te leren begrijpen om op die manier goed samen te kunnen werken. Eén van de mogelijkheden om de kinderen van Kiota te steunen is een kind gedeeltelijk of volledig te sponsoren voor € 20,- of € 40,- per maand. Dit kan je in je eentje doen, maar je kan het ook met een familielid of vrienden doen. Zo kan je de kosten nog een beetje onderling verdelen. Het is erg leuk om te weten dat je deze kinderen helpt, maar ook om te weten welk kind jij persoonlijk sponsort. Het contact blijft dan ook over en weer in stand gehouden. Wil je hier meer informatie over hebben? Kijk dan op onze website: www.kumbatio.org en vul het contactformulier in of bel met 073-6410528.

STEMPELTJES Advertenties voor particulieren, max. 6 regels

SLEUTELS GEVONDEN

JAS GEVONDEN

Op 14 maart 2014, sleutelring gevonden met fiets- en deursleutel in de omgeving speelgelegenheid Tarweakker. Deze zijn op Schoffel 72 op te halen.

Gevonden op de avond van carnaval, dinsdag, op het fietspad in de tunnel naar Maaspoort: een jas merk Esprit met maat S. Ophalen in Empel na een belletje naar 073641 8583.

Redactieadres (ook voor Stempeltjes en Lief en Leed) Veldpad 25 5236 WK Empel Tel. 073 - 644 3576 E-mail: destempel@home.nl Bezorging Mocht de Stempel onverhoopt niet bezorgd zijn, neem dan contact op met destempel@home.nl. Commerciële advertenties Maud van den Thillart, Spade 19, 5236 PE Den Bosch Tel. 06 - 1497 0633 E-mail: secretariaatdestempel@ziggo.nl Bijdragen Vrijwillige bijdragen zijn welkom op rekeningnummer 69.85.84.279 t.n.v. De Stempel, Spade 19, 5236 PE Den Bosch. Druk Drukkerij Ton van der Heijden en Zn., tel. 073 - 641 2788. Copyright Uit deze uitgave mogen de redactionele teksten naar hartelust gekopieerd worden. Op de advertenties berust copyright.

IN GEVAL VAN NOOD • • • • • • • •

Na 17.00 en in het weekend tussen 17.00 en 8.00 uur: Huisartsenpost tel. 0900 - 8860. Huisartsenpraktijk Empel, tel. 073 - 613 5035, woensdagmiddag en schoolvakanties gesloten. Huisartsenpraktijk “Het Schild”, tel. 073 - 642 0320 of tel. 073 - 642 2722. Buurtzorg Empel, wijkverpleging, wijkverzorging, tel. 06 - 2090 2826. Apotheek “De Lans”, tel. 073 - 691 1503. Apotheek Empel, tel. 073 - 644 4680. Verloskundige Praktijk Bij Volle Maan, tel. 073 - 644 4748, spoed 06 - 5171 7200. Vivent, één nummer voor alle diensten: 0900 - 515 2535

ZIE VOOR ACTUEEL NIEUWS:

www.empelsnieuws.nl en facebook

31


Stempel 2014 04  

Dorpsblad van Empel

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you