{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

de Stempel 40 jaar

Patroon van Empel en Meerwijk

Dorpsblad voor Empel, Oud-Empel, Gewande en Krommenhoek www.empelsnieuws.nl

/empelsnieuws

SAMEN MAKEN WE EMPEL HARTVEILIG! Ingezonden door René Witlox Een AED redt levens Het kan iedereen overkomen, ook u. Elke week worden in Nederland 300 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. Zonder snelle en adequate hulp overleeft slechts 2-5% van de slachtoffers dit. De eerste 6 minuten na een hartstilstand zijn daarbij van cruciaal belang. Wat doet een AED? Een Automatische Externe Defibrillator is een compact en eenvoudig te bedienen apparaat dat door middel van elektrische schokken het hartritme weer op gang kan helpen. Het apparaat voert, zodra de electroden zijn aangesloten, een analyse uit om vast te stellen wat er aan de hand is. Bij een hartstilstand zal het apparaat adviseren een schok toe te dienen. Bij een andere medische oorzaak is dit niet mogelijk. Overlevingskans met AED Volgens de Hartstichting en Stichting Hartveilig is de overlevingskans mét een AED én voldoende burgerhulpverleners 50-70%. Om dat te bereiken is het belangrijk dat binnen een straat van 400 meter een AED hangt met minstens zes burgerhulpverleners in de buurt. Als we Empel en Gewande dus hartveilig willen maken is het noodzakelijk dat er een sluitend netwerk van AED’s gerealiseerd wordt. De Bewonersadviesgroep (BAG) is daarmee aan de slag gegaan en heeft met succes een beroep gedaan op het wijkbudget Empel. Het resultaat mag er zijn, maar ook uw hulp is nodig. Empel en Gewande zijn AED-dekkend Met de plaatsing van de 3 laatste AED’s (februari 2020) is er voor elke inwoner, binnen een straal van 400m, 24/7, een AED bereikbaar. Het kaartje geeft de locaties aan. De BAG Empel coördineert dit in samenwerking met diverse partijen, waaronder de Stichting Hartveilig. Daarnaast zijn via deze stichting en met het wijkbudget drie extra AED’s geplaatst aan huis bij buurthulpverleners. Aanmelding bij HartslagNu, Stichting Hartveilig en onderhoud Alle AED’s zijn gecontroleerd en aangemeld als 24/7 bereikbaar, bij HartslagNu. Met de Stichting Hartveilig is een onderhoudscontract afgesloten met een jaarlijkse controle. Volg de opleiding en wordt burgerhulpverlener! Om de AED’s in Empel en Gewande goed in te zetten moeten er voldoende burgerhulpverleners zijn. Anders worden de AED’s immers museumstukken. Reanimeren kan iedereen leren en dus roepen we de inwoners dan ook op om de AED Reanimatiecursus te volgen. Deze wordt door HartslagNu georganiseerd met ervaren instructeurs. Het is een korte cursus van 4 uur (een dagdeel) voor groepen van 8 personen, die tegen een kleine vergoeding te volgen is. In de cursus leer je hoe iemand met een circulatiestoornis (hartstilstand) op de best mogelijke manier geholpen kan worden. Je leert het slachtoffer te beademen, borstcompressie (hartmassage) te geven en hoe je de AED moet gebruiken. Er komt uiteraard een theoretisch deel aan de orde, maar er wordt vooral praktisch geoefend. Er zijn reanimatiepoppen en verschillende AED-trainingsapparatuur. De AED reanimatie cursus wordt veelal vergoed door de zorgverzekering. Om je aan te melden voor deze cursus stuur een mail naar AED_Empel@ ziggo.nl Je wordt dan uitgenodigd! Heb je de cursus gedaan? Meld je dan aan op www.HartslagNu.nl Burgerhulpverleners kunnen in geval van een hartstilstand opgeroepen worden, mits men zich na afloop van de cursus bij HartslagNu, ook opgeeft als zijnde BHV’er. Empel en Gewande redden samen levens! Met verschillende communicatiemiddelen geven we bekendheid aan dit AED-project. De initiatiefnemers delen graag hun kennis en ervaringen. We roepen de inwoners op zich te laten opleiden en de cursus Reanimatie en AED te volgen. Doe mee en samen redden we levens! Wil je meer informatie over dit initiatief, mail dan naar AED_Empel@ ziggo.nl of bel 06-10898833


VIERING WONDER VAN EMPEL Ingezonden door Mieke van Vugt, deelneemster reis Toledo 2019

Maria ‘El Milagro de Empel’ is in Spanje heel wat bekender dan hier in Brabant. In 1585, tijdens de Tachtigjarige oorlog, zaten Spaanse militairen ingesloten aan de oevers van de Maas bij Empel. Toen een van de militairen een onbeschadigde beeltenis van Maria vond, zijn zij tot Haar gaan bidden met als resultaat dat het zo hard begon te vriezen, dat zij over het ijs wisten te ontkomen aan de Staatse troepen. Dit alles gebeurde op 8 december, hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria. Reden voor de Spaanse Infanterie om Maria tot hun beschermheilige uit te roepen en ‘El Milagro de Empel’ jaarlijks rond en op 8 december te herdenken. Spaans bezoek aan Empel In 2007 werden vanuit Spanje de eerste contacten met Empel gelegd met betrekking tot ‘El Milagro’. Sinds die tijd komen er steeds meer Spanjaarden op bedevaart naar Empel en wordt er ook elk jaar een kleine groep vanuit de Empelse parochiegemeenschap uitgenodigd aanwezig te zijn bij de herdenking en feestelijkheden op 8 december in Toledo. Zo is op zondag 1 december 2019 weer een grote delegatie Spaanse militairen met hun families naar Empel gekomen om ‘El Milagro de Empel’ te vieren. Na een Heilige Mis in de H. Landelinuskerk is iedereen naar de dijk in Oud-Empel gegaan om daar de gebeurtenissen van december 1585 te herdenken. Omroep Brabant heeft hiervan een mooie reportage gemaakt die ’s avonds werd uitgezonden. Empel te gast in Toledo Een week later, op zondag 8 december, was een groep van elf personen, waaronder pastor Piet de Jong, uit de Empelse parochie te gast bij de Spaanse infanterie in Toledo op het hoogfeest van ‘Maria Inmaculada’. Rondom en tijdens de plechtigheden, waaronder een Heilige Mis, officiële toespraken met eerbetoon en uitreiking van onderscheidingen, een militaire parade en een gastvrij en feestelijk samenzijn onder het genot van drankjes en heerlijke tapas, werd tevens veel aandacht besteed aan ‘El Milagro de Empel’. Op de vooravond van 8 december werd op een andere kazerne in Madrid het wonder ook herdacht en nagespeeld, een event waarvoor de groep uit Empel ook was uitgenodigd. Bij aankomst bleek op het kazerneterrein een speciaal decor van ‘El Milagro de Empel’ te zijn ingericht met een heuse rivier (er zijn Spanjaarden die water vanuit de Maas bij Empel meenemen om dit bij het water in het decor te voegen). Op verzoek van de Spanjaarden mocht Paula Doorenbosch het door haarzelf geschreven lied van het Wonder van Empel zingen. Dit deed ze met hulp (2e stem) van Cynthia Streep, die ook deel uitmaakte van het gezelschap uit Empel. Een bijzondere gebeurtenis en een zeer mooie ervaring! Meer weten? Voor meer achtergrondinformatie en een sfeerimpressie, verwijzen wij u naar: https://empelsmirakel.nl/ of YouTube: El Milagro de Empel Paula Doorenbosch.

ONDERWEG NAAR KERST 2019 Ingezonden door Marcel Roozen; fotografie door Karel Goossens

Bijna een traditie Op zondagmiddag 15 december vond opnieuw het “Onderweg naar Kerst”-concert plaats in de kerk van Empel. Zo langzamerhand begint dit een traditie te worden. We kunnen met meer dan 300 bezoekers oprecht spreken van een succes. Dit jaar was gekozen voor de zondagmiddag, wat een goede keus bleek. Zo`n 300 bezoekers waren getuige van een mooi samengesteld programma en genoten van de muziek in een sfeervolle kerk. Al in september van afgelopen jaar was met de voorbereidingen gestart. Pastor Piet de Jong was direct enthousiast en gaf zijn volledige steun en stelde de kerk beschikbaar. Zang en Tekst Kinderkoor De Fermaatjes uit Rosmalen startte, samen met zanggroep Musical Intermezzo uit Vught, een samenzang die van achteruit de kerk begon. De zang volgde elkaar in een rap tempo op. Zo werd er begonnen door Musical Intermezzo met een prachtige vertolking van “Love of my Life” van Queen. Tussen de liederen door werden teksten voorgedragen van Ruud Lichtenberg. Deze teksten hadden een mooie (kerst)boodschap. Er was gekozen om niet alleen voor de traditionele kerstmuziek te gaan, maar vooral stemmige muziek te zingen in deze donkere dagen voor kerst. De Fermaatjes vertolkten o.a. op een zeer mooie manier “Little drummer boy” en Musical Intermezzo zong a capella “Fragile” en sloot af met het indrukwekkende “Mary, Did You Know?”. De middag werd vrolijk en gezamenlijk afgesloten met samenzang. Nieuwe Ontmoetingsruimte In de kerk werden ook nog kerststukjes verkocht die door vrijwilligers waren gemaakt. De opbrengst gaat naar de nieuwbouw van een nieuwe ontmoetingsruimte die in het voorjaar plaats gaat vinden achter de kerk. Na afloop werd er in de kerk glühwein, koffie en chocolademelk geschonken en was er ruimte om elkaar, onder het genot van een drankje, te ontmoeten. Dit jaar weer Velen waren het erover eens dat deze prachtige middag voor herhaling vatbaar is. Vandaar dat besloten is om op zondagmiddag 13 december 2020 opnieuw een concert met samenzang te gaan laten plaatsvinden, dus zet deze datum maar alvast in uw agenda. Dank aan alle medewerkers, vrijwilligers en natuurlijk sponsors onze hartelijke dank voor het slagen van deze middag. Ook dank aan Karel Goossens voor de prachtige foto’s. 2


MARIAKAPEL

INHOUD

Ingezonden door Paula Doorenbosch

Voorpagina - Samen maken we Empel hartveilig!

1

Viering wonder van Empel Onderweg naar kerst 2019

2

Mariakapel - Oudjaarviering Seniorenvereniging - Stempeltjes Jeu de boules zoekt spelers

3

We hebben van de inzegening een kort filmpje op YouTube geplaatst. Hierbij de link: https://youtu.be/b6e85VZecIE

Bestuursraad

5

Atelier Pierre - Column Loes

7

Tevens kunnen intenties geschreven worden in het gedachtenisboek wat zich ook in de kapel bevindt.

Wikveld - Peter Wagenaar

9

Op zondag 24 november jl. werd onze nieuwe Mariakapel ingezegend door Pastor de Jong met een mooi gebed en zang van het EmMakoor. Het was een bijzonder moment voor onze Empelse kerk. Iedere dag is de hoofddeur geopend om bij Maria een kaarsje te branden, even stil te zijn, te danken of om hulp en kracht te vragen.

OUDJAARVIERING SENIORENVERENIGING Ingezonden door Sjan Engelbert

Op 27 december was het weer oudejaarsviering bij de seniorenvereniging in SCC D’n As. Bij binnenkomst kreeg iedereen 2 consumptiebonnen. Daarna werd gestart met koffie of thee met een heerlijke bonbon. Het entertainment werd verzorgd door Tonny Wijnands. Wat hebben we gelachen! Wat een man; zo geweldig! Iedereen schaterde het uit en zong mee. In de pauze kwamen de olliebollen: heerlijk. Ook werden er weer lootjes verkocht voor een geweldige loterij. Er waren veel mooie planten en vele andere prijzen. Super! Ook de bitterballen ontbraken niet. Tonny ging weer door. Wat een geweldige man! Zeker voor herhaling vatbaar. Al met al een geweldige middag. Het bestuur sloot af met de beste wensen. Wij voegen daar aan toe voor het bestuur: hartelijk dank voor de vele mooie dagen die jullie hebben verzorgd in 2019. Op naar het nieuwe jaar!

JEU DE BOULES ZOEKT SPELERS Ingezonden door Jolanda Reuser

Afgelopen zomer hebben wij voor onze deuren aan de Teisterbantstraat, Zouavenstraat, Schepenstraat en Schoutstraat een nieuwe pleininrichting gekregen met daarin een jeu de boules baan. Deze is tot op heden alleen gebruikt door kleine kinderen om op te spelen. Al met al ligt de baan er wat verlaten bij. Er zijn vast volwassenen of senioren die graag een balletje zouden willen gooien aangezien er niet zo heel veel banen in Empel zijn. Dus kom gezellig naar dit plein om een balletje te gooien. Er wonen namelijk ook veel ouderen die het gezellig zouden vinden buiten een praatje te maken of een spelletje jeu de boules te spelen.

Caleidoscoop - Exempel

11

Parochienieuws

13

Slotgat - Snuffelmaatjes

15

Asmunt toernooi - Emplina Dreamdance - Duketownladies

17

Agenda - Slotgat programma Colofon

19

Collage Ruth Prinsloo

20

STEMPELTJES DIE OUDE STEMPEL IS VAN HARTE WELKOM! De Stempel bestaat 40 jaar en daar willen we als redactie natuurlijk graag aandacht aan besteden. Dus: wie heeft er nog Stempels uit de goede oude tijd liggen (van vóór 2014) en wil deze uitlenen? Ook foto’s en verhalen van vroeger zijn welkom. Wij geven het allemaal graag een plaatsje in ons jarige dorpsblad of in het online Empelsnieuws van dit jaar. Uiteraard krijg je de materialen allemaal terug. Stuur een mailtje naar Marjos le Duc via redactie@empelsnieuws.nl. Alvast heel hartelijk dank. DISNEYFILMS OP DVD GEVRAAGD Kan iemand mij helpen aan Disneyfilms? Ik ben vrijwilligster in een verzorgingshuis en daar is een filmclub. Omdat de bewoners vaak licht dement zijn vinden ze dat soort films heel leuk en ook de (klein)kinderen die op bezoek komen vinden dit leuk. Ik heb zelf veel kopieën van films maar die kunnen niet altijd gedraaid worden omdat de apparatuur deze niet altijd aankan, dus willen we graag originelen (op DVD). Wie kan ons helpen? Alvast bedankt: Coby Donk, tel: 06-18478559 3


BESTUURSRAAD EMPEL EN MEERWIJK Het volledig verslag van deze en voorgaande vergaderingen is online te lezen op onze website empelsnieuws.nl

BEKNOPT VERSLAG BESTUURSRAADVERGADERING VAN 17 DECEMBER 2019 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. 2. Verslag openbare vergadering van 7 november 2019 Oostelijke Landweg Rosmalen De heer Van Ballegooyen informeert naar de stand van zaken rondom de Oostelijke Landweg. De status zal worden teruggekoppeld aan de BR. 3. Mededelingen en aandachtspunten Postcodes woonboten Empels Gat Dhr. Bergenhenegouwen is gebeld door wethouder Geers over het verzoek van de BR om de woonboten op de Rosmalense plas een “Empelse” postcode te geven. Dit verzoek vloeit voort uit een advies/ instemming van de BR voor een nieuwe woonplaatsgrens in het noorden van De Groote Wielen in december 2018. Het idee is, dat de woonboten bij Rosmalen zullen gaan horen. Rosmalen wordt gezien als een aparte woonplaats. De woonplaats “Empel” is in de jaren ’90 opgeheven. De bewoners van Empel hebben sinds die tijd een adres en postcode van ’s-Hertogenbosch. De BR heeft aangegeven dat niet prettig te vinden, aangezien de BR destijds heeft ingestemd om een deel van Empel af te staan aan De Groote Wielen. Door de scheiding met het Maximakanaal is het volgens de BR logischer dat de woonboten bij Empel gaan horen. Dhr. De Graaf geeft aan dat de ontwikkeling van het Empels Gat één van de speerpunten van de BR is. Op basis van voorgaande zou de BR daar dan niets over te zeggen hebben, want het is geen Empel maar Rosmalen. Hij zou graag willen vernemen of daar een historische grens ligt. Dhr. Van Ballegooyen geeft aan dat de BR vrij fel zal gaan reageren mocht er een negatief antwoord komen. Dhr. Hoskam geeft aan dat het advies op het verzoek van de BR nog bij hem ter behandeling voorligt. Dit punt wordt vervolgd. 4. Ontwikkeling Empels Gat Dhr. Hoskam meldt dat er inmiddels een constructief gesprek heeft plaatsgevonden met de initiatiefnemer voor horeca aan het Empels Gat. Inloopbijeenkomst Er zijn ca. 40 bezoekers geweest bij de inloopbijeenkomst over de Rosmalense Plas op 21 november in de kantine van Emplina. Er hing een prettige sfeer. De gemeente heeft veel ruimte en tijd genomen om inwoners voor te lichten over de woonboten. Verder valt te melden dat de enquête van de BR over recreatieve wensen een goede respons heeft opgeleverd.

5. Een toekomstbestendig centrum Dhr. Van der Burgt meldt dat er op 13 december een overleg is geweest met ambtenaren van de gemeente. Daarbij zijn heel nuttige tips gegeven op het enquêtevoorstel. De BR gaat daarmee aan de slag. De gemeente is onder de indruk van het voorwerk dat de BR heeft gedaan. Verwacht wordt dat de enquête in de maand mei uitgezet zal worden. 6. Woningbouw Dhr. Bergenhenegouwen meldt dat de gemeente begin volgend jaar een inloopbijeenkomst wil organiseren in Empel om geïnteresseerden en omwonenden te informeren over de bouwplannen van Zayaz/ Van Wanrooij en AM (57 woningen). Daarnaast kan de gemeente dan toelichten hoe het totale inrichtingsplan eruitziet inclusief de herinrichting van de kruising en de aansluiting op de wegen. Aan de BR is gevraagd hoe zij tegen een dergelijke bijeenkomst aankijkt. De BR wil daar graag aan meewerken. Verder is er bij de BR een vraag binnengekomen of er ruimte is voor vrije kavels. Deze vraag zal worden uitgezet binnen de ambtelijke organisatie. 7. Verkeerssituatie Emplina Dhr. Van Ballegooyen heeft gevraagd of de handhaving op parkeren in groenstroken e.d. weer geactiveerd kan worden. Daar is nog geen reactie op gekomen. Er wordt nogmaals verzocht om handhaving op met name het parkeren buiten het parkeerterrein van Emplina. Dhr. Hoskam zal het verzoek nogmaals doorgeven. 8. Nutsvoorzieningen Gewande Dhr. De Greef meldt dat het project zich in de afrondende fase bevindt. De werkzaamheden verlopen volgens planning. De aannemer is bezig om alles dicht te maken. Een aantal huizen moet nog worden aangesloten vanaf de weg. Bij een aantal huizen ligt nog een sceptic tank. De aannemer komt daar nog voor terug om ze te verwijderen. De weg is geasfalteerd, er zijn drempels aangelegd en er is nieuwe verlichting geplaatst. Voor de kerst zal een groot deel van de woningen worden aangesloten op internet. De riolering werkt nagenoeg bij alle huizen. 9. Buslijn Empel Dhr. Van Ballegooyen meldt dat er ca. 600 reacties zijn geweest op de enquête over de buslijn. De samenvatting daarvan zal waarschijnlijk in januari op de projectsite van de BR worden opgenomen. Dhr. Blanksma en Dhr. Van Ballegooyen hebben een gesprek gevoerd met de gemeente en Arriva over twee actiepunten. Als eerste over het rijgedrag van chauffeurs van Arriva. Mensen die daar overlast van ervaren kunnen daar melding van maken bij Arriva via een app.

Ten tweede is gesproken over de buslijn an sich. In januari zal een afvaardiging van de BR samen met de gemeente en Arriva langs de hotspots uit de enquête rijden. Ook wordt gekeken naar een alternatieve route via Maaspoort, onder de Taxandriatunnel, rechtsaf de Diepteweg op, evt. terug langs het Goudvisje het dorp in. Zowel de gemeente als Arriva staan daar positief tegenover. De dienstregeling voor 2020 is al vastgesteld. Aanpassingen in de dienstregeling kunnen pas plaatsvinden in 2021. De BR is er nu op tijd bij. Als er acute problemen zijn, dan staan zowel de gemeente als Arriva open voor suggesties van de BR. 10. Veiligheidsscan Empel Dhr. Trommar meldt dat op 26 november het spel “Boef in de wijk” heeft plaatsgevonden. Ca. 40-50 mensen hebben daaraan deelgenomen. Dhr. Trommar is twee weken geleden bij de gemeente geweest om te praten over de evaluatie van de veiligheidsscan. Op dat moment waren er 680 enquêtes ingeleverd. Afgelopen vrijdag zijn studenten met tablets bij de scholen gaan staan om de enquête af te nemen. Daarnaast zijn er op diverse punten enquêtes neergelegd. Naar verwachting zijn er nu in totaal meer dan 700 reacties binnengekomen, zo’n 11 à 12 % van de bevolking. De evaluatie zal begin januari plaats gaan vinden. Op 5 maart komt de burgemeester naar de inloopavond in Empel om te praten over de veiligheidsscan. Het doel van de avond is om samen met de aanwezigen te kijken welke oplossingen er aangedragen kunnen worden. 11. Rondvraag Woningbouw Dhr. Van Gaal meldt dat het laatste kwadrant bouwrijp wordt gemaakt. De werkzaamheden zullen in februari gaan starten. Het is van belang dat er goed gecommuniceerd wordt over de bouwplannen tijdens de inloopavond die georganiseerd gaat worden. Regionale Energiestrategie (RES) Dhr. De Greef heeft een vraag over de RES Noord-Oost Brabant. Bij een aantal mensen is de schrik om het hart geslagen omdat er plannen zijn om een aantal weilanden aan de Rosmalensedijk vol te leggen met zonnepanelen. Dhr. Hoskam geeft aan dat daar bij hem niets over bekend is. Hij zal de vraag uitzetten. 12. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 20.41 uur. De volgende vergadering van de BR is gepland op dinsdag 21 januari 2020.

5


DE KUNST VAN HET SLAPEN Door Loes van den Eijnde, Oefentherapeute Cesar, Achter de Blauwe Deur

Slaap lekker! Een welbekende uitspraak in ons dagelijkse doen. Een goede nachtrust die ervoor zorgt dat we de volgende ochtend weer voelbaar energiek de dag kunnen starten. Met een goede nachtrust achter de rug kun je je beter concentreren, emoties reguleren en rustig reageren op situaties die zich voordoen. Volwassenen, kinderen, dieren: we slapen allemaal. We hebben slaap nodig om fysiek en geestelijk te herstellen van wat we doen en meemaken. Maar lekker slapen, is dat wel zo vanzelfsprekend? Je zult vast weleens een keer slecht slapen of dit hebben gehoord van een vriend, familielid of collega. Wanneer dit slechte slapen langdurig aanhoudt en je hieronder gaat lijden wordt het een slaapprobleem. 1 op de 4 mensen heeft een slaapprobleem. Neem het verhaal van Kees. Kees komt op een dag bij mij in de praktijk en geeft aan lang wakker te liggen voor hij in slaap valt. Hij heeft een drukke baan op kantoor, een jong gezin, sport drie keer per week en heeft daarnaast mede de zorg voor zijn moeder. Kees piekert veel en neemt geen tijd voor ontspanning. Door ontspanningsmomenten en oefeningen in te bouwen in zijn dag en avond merkt Kees al dat zijn slaappatroon aanzienlijk verbetert.

slaapt? Zijn er omgevingsgeluiden zoals een partner die snurkt of woon je aan een drukke weg? Of heb jij of heeft je partner te maken met wisselende diensten? Zoals het werk van verpleegkundigen en mensen die in ploegendiensten werken? Dit zijn allemaal dingen die je de slaap kunnen ontnemen, maar die anderzijds makkelijk verholpen kunnen worden. Vanuit de literatuur is bekend dat het behalen van een goede nachtrust gepaard gaat met een 24 uurs ritme. De invloeden van de dag lopen door in de nacht en omgekeerd. Neem het hierboven genoemde voorbeeld van Kees. Door bewust te worden van de onderliggende oorzaken en in standhoudende factoren van het slaapprobleem worden deze structureel aangepakt en opgelost. Heeft u hulp nodig bij het aanpakken van een slaapprobleem? Wij helpen u graag met het behalen van een goede nachtrust.

Naast piekeren zijn zorgen, hectiek, verveling en pijn voorbeelden die ervoor kunnen zorgen dat we uit balans raken en een slaapprobleem creëren. Maar denk naast deze factoren ook eens aan de facetten in de slaapkamer. Hoe is je bed, het kussen waar je op

PIERRE IS ZIJN SIGNATUUR, MAAR WIE IS HIJ? Door Marja van Kampen-Molenaar

Door het raam van het huis aan de Burgemeesters Godschalxstraat 68 ziet De Stempel een attractief schilderij op een ezel staan. Zachte kleuren, wat dromerig, waardoor je ogen er even aan blijven hangen. Kunstenaar en bewoner Pierre van Dijk opent gastvrij zijn deur en toont ons wat van zijn werken. De Stempel is beslist geen kunstkenner, maar wordt aangenaam getroffen door de uitstraling: Monet of Renoir? Neen, het zijn ‘echte’ Pierre’s en ze zijn betoverend. Wie is Pierre van Dijk? Voor ons een kunstschilder pur sang, met staartje in de nek, een bohémien-achtig charisma en bovendien een aimabele prater, die ook wat te vertellen heeft. Zijn levensloop is bepaald niet doorsnee. Al vanaf zijn vierde jaar wist hij dat hij ging schilderen en dát zegt toch wel wat. Hij is geboren in Den Bosch, opgegroeid in Den Haag en volgde later de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten én een MO-akte om les te mogen geven. Enige zekerheid in een artistiek bestaan is ook wat waard!

Een eigen stijl Pierre heeft daarna o.a. een lichtshow ontworpen voor de beroemde band Pink Floyd en is in de tachtiger jaren met gezin en al verhuisd naar de Verenigde Staten, waar hij exposeerde met airbrush paintings en als Art professor aan de Lock Haven University doceerde. Een eigen stijl als kunstenaar ontwikkelen is ‘proberen’ en in die Amerikaanse tijd bleek zijn voorkeur uit te gaan naar het impressionisme,

dat - in zijn eigen woorden - het leven kleurt en een wereld van licht onthult. Een fikse uitdaging. Dus weer studeren, maar nu in Europa. La douce France Een verhuizing naar Frankrijk kan eigenlijk niet uitblijven, maar eerst opent hij nog een galerie en atelier in de Postelstraat in Den Bosch, die hij 5 jaar runt. Dan vindt hij het tijd om naar la douce France te gaan. Het licht en de natuur daar geven zijn schilderijen iets bijzonders en zijn Maison Atelier Pierre krijgt vervolgens veel bekendheid. Exposities in Los Angeles, Amsterdam, Florence en nog veel meer volgen dan ook snel, maar . . . Nederland gaat trekken. En hoe is het nu? Tijdens ons gesprek voegt zijn vrouw en muze Elly – die op veel schilderijen te zien is – zich bij ons. Na jaren Frankrijk hebben ze nog even op Zuid gewoond, maar voelen zich nu erg prettig in Empel. Pierre heeft zijn atelier boven en beneden - voor de kleine galerie. Druk eens op de huisbel en ga ze bekijken, echt de moeite waard. En anders vind je veel info op: www.artpierre.com Wij zijn onder de indruk, Pierre! En hopelijk inspireert Empel ook.

7


‘T WIKVELD Ingezonden door Imke Duijs en Sanne van der Burgt

Jaarafsluiting 2019 Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar! Voor de kerstvakantie hebben we het jaar 2019 fijn afgesloten met de kerstviering. In de groepen heerste een rustige, fijne sfeer; elke ochtend startten we met een knapperend (digitaal) haardvuurtje en soms bijpassende muziek.

Alle kinderen van de locatie ‘Zeis’ werden gastvrij ontvangen bij de Empelse Landelinuskerk. Zij luisterden naar het kerstverhaal, namen een kijkje bij de Kerststal (‘het kindje ligt er nog niet in, juf!’) en kregen daarna limonade en een kerstkransje.

Op de locatie ‘Meerwijkweg’ mocht(en) van elke groep één/enkele kind(eren) een kerststukje maken voor de senioren in Empel. Op vrijdag hebben zij elk kerststukje zelf weggebracht. Kinderen leren zo concreet iets voor een ander over te hebben. Wij weten uit ervaring dat dit door de senioren ook zeer gewaardeerd wordt. Ook werden er meer activiteiten ondernomen om iets moois te doen voor een ander. Zo hebben kinderen van groep 3 en groep 4 van de ‘Meerwijkweg’ prachtige kerstkaarten gemaakt voor kinderen die in het ziekenhuis liggen. De kaarten zijn verdeeld over de kinderafdeling van het Jeroen Bosch ziekenhuis. Het bracht een glimlach op de gezichten van de kinderen. Daarnaast hebben kanjers van de ‘Zeis’ zich wederom ingezet voor Serious Request! Zie hieronder hun zelfgeschreven stuk: Serious Request; Wikvelders dragen hun steentje bij! Wij (kinderen van KC ‘t Wikveld) vonden dat we een steentje bij moesten dragen aan onze wereld. Daarom deden we net als voorgaande jaren mee aan Serious Request om mee te strijden tegen mensenhandel. We hebben theelichtjes versierd

en toen verkocht langs de deuren en op school. In totaal hebben we 588 euro opgehaald. Op 20 december zijn we naar de Bossche Parade geweest om het geld te overhandigen aan de DJ’s van 3FM. Groetjes van Jarno, Olivier, Lieve, Julia, Fenn, Phileine, Naomi, Vanessa, Yva, Melicka, Ilo, Evie, Vicky, Daan, Enzo, Mik en Evy.

Nieuwsgierig naar ons kindcentrum? Mocht uw kind 4 jaar worden in 2020-2021 en u bent nieuwsgierig naar ons kindcentrum? Neem contact met ons op. Maak persoonlijk kennis met ons en kom langs voor een rondleiding! Ook wanneer uw kind broertjes en/of zusjes heeft, zijn deze ook van harte welkom op het kinderdagverblijf of peuterspeelzaal. Voor meer informatie kunt u een mailtje sturen naar info@wikveld.nl of bellen naar 073-8225400.

BIJ DE STEMPEL: HOE GING HET NA 2004? Dit is een bijdrage in het kader van 40 jaar De Stempel opgetekend door Peter Wagenaar, oud-hoofdredacteur 2005-2018

Nieuw leven voor De Stempel Tegen het eind van 2004 was De Stempel ‘op sterven na dood’. De toenmalige redactie bestond uit één man, die om gezondheidsredenen zijn werk neer moest leggen. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst die volgde, sprak een aantal mensen met elkaar en zij kwamen tot de conclusie: ‘dat kunnen we niet laten gebeuren’. De kordate Loes Kluytmans ging op zoek naar een nieuwe redactie. Ze belde een aantal vrijwilligers en op de eerste bijeenkomst werden al snel stappen gezet: er waren, naast de initiatiefnemers, een nieuwe hoofdredacteur, een fotograaf, een aantal redacteuren en/ of tekstschrijvers et cetera. De initiatiefnemers vormden het nieuwe bestuur en De Stempel 2005 was geboren. Uitdaging Voor de kersverse hoofdredacteur was het een zoektocht: een werktuigbouwer die niks van het drukproces en redactiewerk af wist. Maar Harold, eigenaar van Drukkerij Van der Heijden, hielp hem in het zadel. Met een professioneel opmaakprogramma werd de eerste Stempel in elkaar gezet. En met iedere Stempel ging het beter. Aan stukjes geen gebrek Ook de contacten met de Empelse clubs en verenigingen groeiden. Al snel ontstond er een vast contingent aan leveranciers van stukjes. Ik noem bijvoorbeeld de scholen, Emplina, Het Wikkie, de kerk en Exempel. En uiteraard mag Nico van Rooij niet in dit rijtje ontbreken. Als man van het eerste uur leverde hij trouw, steeds als eerste, zijn wetenschappelijke stukjes voor de volgende Stempel. En natuurlijk gingen onze eigen interviewers op pad. Met de leukste ontmoetingen en dito stukjes als resultaat. Daarmee was de Empelse bevolking gediend.

Empelsnieuws online Het mag niet ongenoemd blijven dat parallel aan De Stempel, onder dezelfde redactie en een webmaster, ook een website het leven zag: empelsnieuws.nl. Inmiddels uitgebreid met Facebook (met maar liefst ruim 2400 volgers), Instagram en Twitter. Dus ook digitaal is de informatievoorziening in Empel goed geregeld. Wist u dat De Stempel op de website ook in digitale vorm te lezen is? Handig voor expats, zoals ik, die toch op de hoogte willen blijven van het wel en wee in Empel. Adverteerders maken het mogelijk De Stempel groeide in de tijd maar liefst tot zo’n 36 pagina’s. Dat kon doordat er voldoende trouwe adverteerders waren die jaar na jaar toezegden te willen adverteren. Aan deze hoogconjunctuur kwam op zeker moment een einde en dit resulteerde in minder adverteerders, dus minder pagina’s. In een poging het tij te keren werd besloten op kleur over te gaan. En met succes. Inmiddels bestaat De Stempel 40 jaar. Ik ben trots dat ik daar zo’n 13 jaar deel van uit mocht maken.

9


CARNAVALSMUZIEK Ingezonden door Ton Geerts

Een nieuw jaar “We zijn toch op de wereld om mekaar te helpen nietwaar” een mooie oneliner die niet zou misstaan als goed voornemen wat mij betreft. Het geeft een goed gevoel als je er voor een ander kunt zijn; ik word er blij van als ik voor mezelf spreek! Ook dit jaar schrijf ik met plezier een stukje in De Stempel, deel ik graag een stukje van mijn gedachten met u en vertel ondertussen wat over onze muziekvereniging. Sjors Creatief In januari zijn er maar liefst 9 kinderen gestart in ons Sjors Creatief project. Zonder uitzondering nieuwsgierig naar hoe het is om een echt instrument te bespelen. “Mijn naam is Haas” horen we toch nog regelmatig; veel mensen blijken helemaal niet zo bekend met Exempel als muziekvereniging en opleider in ons dorp. Omdat onze doelstelling is om alle kinderen van de Maaspoort, de Groote Wielen en natuurlijk Empel te muzikaliseren, hebben we eind vorig jaar een krant uitgegeven met informatie over Exempel. Hij is huis-aan-huis verspreid in bovenstaande wijken. Onze naamsbekendheid is daarmee weer een stukje gegroeid.

Brabantse nachten Dat Exempel een vernieuwende club is, zelfs in de meest letterlijke zin van het woord, bleek wel doordat 4 van onze leden samen 2 kinderen hebben gekregen. Erwin & Margret en Sophie & Gertjan zijn alle 4 muzikant bij de marchingband en werden vlak voor kerst de trotse ouders van twee echte Exempel baby’s. “Brabantse nachten zijn lang” merken de jonge ouders. Onze leeuw We hebben als mascotte een leeuw; bij ons dus geen “er staat een paard in de gang”. Elk orkest heeft zijn eigen leeuw; een welp voor de jongsten onder ons en de meest stoere leeuw voor de marchingband. Ook op de grote trom zie je de leeuw terug. De koning van de dieren. Sinds enkele jaren hebben we ook een levensgrote mascotte, leeuw Lex die aangekleed is met de kenmerkende elementen van ons uniform.

Carnaval Er is een optreden dat de uitzondering vormt op deze afspraak. Met carnaval stellen we uit de verschillende orkesten van Exempel een gelegenheidsorkestje samen waarmee we de optocht opluisteren. “ ’t Dondert en ’t bliksemt”, iedereen mag en kan meedoen. Tijdens dit optreden gaat het om de gezelligheid op de eerste, tweede én derde plaats en gebruiken we muziek om de gezelligheid te onderstrepen. Vind je het leuk om ook met ons mee te doen tijdens Carnaval 2020? Neem dan contact op met een van onze bestuurders en we praten je graag bij hoe we ook hier met elkaar kunnen samenwerken. Drie weken na het verschijnen van deze Stempel staat Carnaval alweer op de kalender. We hebben er zin in en wensen iedereen een heel mooie vrolijke tijd! “En nou die hendjes de lucht in”.

De derde helft En ook bij ons is er een zogenaamde derde helft; “Het feest kan beginnen”. De leden onder elkaar hebben ooit ‘ns besloten dat we allemaal volledig nuchter blijven tot de laatste noot gespeeld is. Dat betekent niet dat we een hekel aan feestjes hebben. Na afloop van een optreden of repetitie borrelen we graag na en hebben we al veel taptoe organisaties verbaasd hoe gezellig het wordt als je een club Brabanders in huis haalt.

CALEIDOSCOOP Ingezonden door Anita van den Berg

Een feestelijke start van 2020! Het nieuwe jaar is op Caleidoscoop goed begonnen: met alle leerlingen en leerkrachten werd geproost met kinderchampagne op een goed en gezellig 2020! Dat jaartal is wel erg symbolisch voor onze school, omdat we ons 20-jarig bestaan vieren. Dit doen we

Dit varieert van muzikale uitvoeringen tot toneelstukjes en van het tonen van kunstwerken tot iets vertellen in het Engels. De ene keer is dat met groepen onderling, de andere keer zijn ouders uitgenodigd om te komen kijken. Zo leren alle kinderen hoe het is om iets te presenteren aan anderen. Naast al deze (en nog meer!) activiteiten is er tijd genoeg voor het ‘gewone’ werk, dus bijvoorbeeld taal en rekenen, zaakvakken en gym. Het is de kunst om de balans te vinden tussen rust en spanning, duidelijkheid en uitdaging, zodat alle leerlingen zich prettig voelen op school. Daar doen we op Caleidoscoop hard ons best voor, ook in 2020! Proost!

met 20 activiteiten, waarvan de kinderchampagne er 1 is. Hoewel het halve schooljaar er al op zit, hebben we, naast de feestelijkheden, nog heel wat andere activiteiten voor de boeg. Zo gaan alle groepen de natuur in, bijvoorbeeld bij Stadsboerderij Eyghentijds en bij Haanwijk. De voorleesdagen komen eraan, sportdagen, carnaval natuurlijk en ook presentatiemiddagen staan op de agenda. Op deze presentatiemiddagen laten groepen kinderen iets zien van wat ze geleerd of gemaakt hebben. 11


NIEUWS UIT DE PAROCHIE Ingezonden door Paula Doorenbosch

Nieuwjaarswens Hierbij willen wij als Landelinusgemeenschap alle mensen in Empel een gezond en gezegend nieuwjaar toewensen. Dat het u en ons goed moge gaan in het komende jaar. Ook willen wij onze dank uitspreken naar alle vrijwilligers die hard gewerkt hebben om voor iedereen Kerst in onze kerk tot een feest te maken.

gebeuren van Kerst. De kinderen waren ontzettend enthousiast en het was erg gezellig. Na afloop kregen ze drinken en een kerstkransje. En ze weten nu waarom er een gat in het kerstkransje zit. Vraag het ze maar. Volgend jaar zal dit zeker weer worden herhaald. Dank aan de vele vrijwilligers. Zegeltjesactie Plus Mocht u nog zegels overhebben voor de pakketten van de Plus dan mag u deze inleveren bij de kerk (halve boekjes mag ook). Deponeer ze in de brievenbus van de kerk of geef ze af na de mis. Laat ze niet verloren gaan. Wij gaan er mensen en gezinnen mee blij maken.

Actie Kerkbalans [oproep namens Pastor Piet de Jong] Op zaterdag 18 januari is de ‘actie kerkbalans’ weer van start gegaan. Waarom eigenlijk? Wel, heel simpel: kerken krijgen geen cent subsidie. Ook onze Empelse kerk niet. Toch bruist de kerk van Empel. Dat komt door de vele vrijwilligers die dag in dag uit klaarstaan voor onze gemeenschap. Want wij willen een dienstbare en hartelijke kerk zijn: er zijn voor elkaar. Zo willen wij bouwen aan onze mooie Empelse gemeenschap waar iedereen zich thuis mag voelen. Al die vrijwilligers doen dat zonder enige vergoeding. Maar dat wil niet zeggen dat er geen kosten gemaakt hoeven te worden. We piekeren ons suf. Daarom is de ‘actie kerkbalans’ nodig. Daarom ook mijn oproep: Laat uw hart spreken en sluit u aan bij de ‘actie kerkbalans’. Hoe? Lees de folder met informatie die achter in de kerk en in de Mariakapel ligt. Aanvraag folder per e-mail: landelinus@mariajohannes.nl . Aanvraag folder telefonisch: 06-40222156 (koster kerk: Joost van Eijk) .

Eerste Heilige Communie De EHC is dit jaar op 17 mei 2020 om 10.30u

Gezinsviering op zondag 16 februari met presentatie kinderen EHC Op zondagochtend 16 februari is er om 09.30u weer een gezinsviering. De kinderen die hun eerste communie gaan doen stellen zich tijdens die viering voor. Ze hangen hun foto met naam in de boom. Deze viering is het thema VRIENDSCHAP. Centraal staat het bijbelverhaal waarin vier vrienden een lamme man bij Jezus brengen. Het gaat vast weer een mooie viering worden. Aswoensdag Op 26 februari is het Aswoensdag en begint de 40-dagentijd, ofwel de vastentijd. Voordat we vroeger de vastentijd ingingen, werd er eerst nog een paar dagen uitbundig genoten van het leven: er werd carnaval gevierd. Daarna brak er een tijd van bezinning en ingetogenheid aan. Deze periode eindigt met het lijden en sterven van Jezus op Goede Vrijdag. Met Pasen vieren we de opstanding van de Heer. We vieren dat de dood niet het laatste woord heeft. De vastentijd begint op aswoensdag. Dan komen we om 19.00u samen in de kerk om een een askruisje te halen om het begin van de vastentijd te markeren. As herinnert ons aan de betrekkelijkheid en de vergankelijkheid der dingen. Daarom worden aan het begin van de asviering de palmtakjes van het vorige jaar verbrand. Met de as van deze takjes plaatst de pastor een kruisje op het voorhoofd. Daarmee begint de vastentijd. In onze tijd zegt dat velen niet meer zoveel. Maar carnaval wordt nog uitbundig gevierd. Empel trekt met carnaval massaal langs de kerk naar D’n As. Maar ik hoorde de pastor zeggen: “mennun as is veul better”. Tot woensdagavond 26 februari om 19.00u in onze kerk. Kroatische mis Iedere 1e zondag van de maand is er om 17.00u een Kroatische Mis in onze kerk. Mocht u mensen kennen uit Kroatie geef dit bericht dan door. Het is mooi voor deze mensen om in hun moedertaal de mis te kunnen vieren.

Adventscollecte De Adventscollecte heeft dit jaar € 283.20 opgeleverd. Waarvoor dank! Het geld wordt besteed aan het doel van de landelijke Adventsactie van 2019, namelijk het opzetten van medische voorzieningen voor aanstaande moeders in Nicaragua en Venezuela. Kerstcollecte voor de diaconie De extra collecte tijdens Kerst ten behoeve van de diaconie vanuit onze eigen kerk heeft een bedrag van maar liefst € 1.500,opgebracht, waarvoor onze hartelijke dank. Wij zullen u op de hoogte houden van de activiteiten. Er zijn al weer volop plannen. Het afgelopen jaar zijn er diverse mooie dingen en ontmoetingen georganiseerd voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Ons motto en onze opdracht is: Zorgen voor elkaar. Bezoek scholen In de week voor Kerst is onze kerk in groepen bezocht door ruim 400 kinderen van basisschool ’t Wikveld (Zeis) en de Caleidoscoop. Ze werden begroet door een enthousiast team dat d.m.v. een powerpointpresentatie de kinderen heeft meegenomen in het

13


NIEUWS UIT ’T SLOTGAT Ingezonden door Marcel Mol; fotografie Karel Goossens

Het DrieKoningenlied klinkt nog in mijn hoofd. Het was weer geweldig. Wat hebben we weer genoten van al onze Koningen en Koninginnen; wat een zangtalent in Empel. Gelukkig werd dat ook dit jaar weer zeer gewaardeerd door alle toehoorders.

Dat laatste is nieuw en vervangt de koffietafel. Helemaal nieuw is dat we die lunch afsluiten met een carnavaleske bingo! Die bingo is speciaal bedoeld voor de GreisePieters uit Empel die ook deelnemen aan de lunch.

De opbrengst was echt geweldig: dank jullie wel, gulle gevers! Maar zeker ook een woord van dank aan al die vrijwilligers die hun zangkunsten hebben laten horen. Dit jaar ook een groepje jonge Koningen met Koningin mogen begroeten. Mooi om te zien dat ook zij er erg van hebben genoten. De Slotkwekker ligt bijna bij de drukker. Die gaat binnenkort op de deurmat vallen. Het belooft weer een prachtexemplaar te worden. Hierin ook het programma (je vindt dit ook alvast elders in deze Stempel) en het aanmeldformulier voor de ZaterdagMiddagShow en de GreisePieter-lunch.

Nu de carnaval in aantocht is, ook een oproep aan de bouwers, plakkers en lopers. We dagen jullie allemaal weer uit om alle toeschouwers te verbazen, te verrassen en te laten lachen. We hopen dat het passe en mete wordt om alle deelnemers in een mooie optocht door het dorp te laten trekken. Hierbij ook alvast een oproep aan alle muzikanten in Empel. Of je nou lid bent van een

clubke in Empel, in Oeteldonk óf ergens anders, wij zijn op zoek naar jou of jullie ! Op vrijdag 21 februari trekt de kinderoptocht door de Slotgatse straten. We zouden het geweldig vinden als we op De Brink tijdens die optocht een mooi aantal muzikanten in onze ‘Papa en Mama-band’ mogen begroeten. Ook willen we al die muzikanten met hun clubke uitnodigen voor het Katerblaosen op maandagmorgen 24 februari bij D’n As. Even de handen warm slaan, de lippen op spanning brengen, een kommeke snert eten en bijbuurten voordat je (eventueel) richting Oeteldonk vertrekt. Laat ons ff weten of je deel kunt nemen in de ‘Papa en Mama-band’ of bij ons komt Katerblaosen via slotgat@gmail.com .

NIEUW IN EMPEL: HONDENUITLAATSERVICE SNUFFELMAATJES Door Marja van Kampen-Molenaar

Welke hond wil nou niet een snuffelmaatje van Gudule worden?

Wisten jullie dat Empel sinds kort een eigen hondenuitlaatservice heeft met de veelzeggende naam “Snuffelmaatjes”? Gudule van Oosterhout, zelf baasje van twee honden, heeft veel ervaring opgedaan bij een andere hondenuitlaatservice en is sinds kort deze service gestart. Achteraf was ‘t een geluk bij een ongeluk dat haar contract niet verlengd werd, want nu hebben wij in ons dorp een eigen hondenuitlaatservice, die ook ‘in nood’ bijspringt en dat voelt prettig. Maar hoe begin je zoiets . . . . ? Gudule vertelt: “Toen ik het opperde bood mijn zoon, die een goede ICT’er is, direct aan een website te bouwen, de facturering op te zetten en sociale media te activeren”. Verder was er een bestelwagen met hokken erin nodig, zodat de honden netjes kunnen worden opgehaald en teruggebracht. Kleinschaligheid staat voorlopig hoog in haar vaandel, want met 10 honden tegelijk lopen wil ze niet. Haar maximum nu is 4; ze loopt liever meerdere rondes per dag. Kennismaking “De honden moeten aan elkaar wennen, echte snuffelmaatjes worden, dus houd ik ze in het begin altijd aan de lijn. Loslaten doe ik pas als wij elkaar kennen en zij mij gehoorzamen. Elke hond heeft immers een eigen karakter. Het zou wel erg gek zijn als ik hun baasje moet vertellen dat de hond ergens bij ’t Empels Gat rondzwerft”, lacht Gudule. Bovendien is het niet altijd noodzakelijk dat een hond los moeten kunnen lopen. Waar het kan en mag doet ze het, mits er geen overlast voor andere dieren, mensen én natuur ontstaat.

En de behoefte? “Bedoel je de hondendrollen? Ik heb altijd plastic zakjes mee”, grapt ze. Of bedoelen wij of er behoefte is aan een hondenuitlaatservice? Vast wel: mensen hebben het druk, werken allebei, willen van alles, hebben kinderen en dikwijls ook een hond. Die moet de frisse lucht in, minimaal één keer per dag. Bij het thuisbrengen wordt voor fris water en zonodig brokken gezorgd. In die behoeftes voorziet haar onderneming. Gudule deelt haar tijd zo in, dat ze in nood altijd spontaan een hond erbij kan hebben. Een hondeneigenaar kan ziek worden en erg omhoog zitten. Let dus op: ‘Snuffelmaatjes’ vangt met liefde je hond op! Studie Binnenkort volgt Gudule nog een opleiding bij de Martin Gaus Academie over rassenkennis, gedragsherkenning, roedelgedrag en EHBO bij honden. Het is geen vereiste, maar haar hondenzorg wordt hierdoor optimaal. De Stempel is blij met onze eerste Empelse hondenuitlaatservice aan Wikveld 68 en vermoedt dat daar behoefte aan is. Heel veel succes, Gudule. Voor uitgebreide informatie, zie www.snuffelmaatjes.nl.

15


16E ASMUNT OPEN

KOOR DUKETOWN LADIES

Ingezonden door Miranda Goossens

Ingezonden bericht

16e Asmunt Open Winter Tennistoernooi Van 09 t/m 15 maart vindt alweer het 16e Asmunt Open Winter Tennistoernooi plaats op het park van tennisvereniging Asmunt in Empel. Een toernooi dat inmiddels is uitgegroeid tot een evenement waar niet alleen sportieve prestaties geleverd worden, maar waar zeker ook de gezelligheid een belangrijke rol speelt. Er kan weer getennist worden in de categorieën 4 t/m 8 (17+) voor damesdubbels, herendubbels en gemengd dubbels. Inschrijven kan via www.toernooi.nl. De inschrijving sluit op 26 februari.

Koor Duketown Ladies zoekt versterking Een goed voornemen in het nieuwe jaar: ga zingen bij een koor! Het levert je veel op: het is gezellig, gezond en goed voor je stemming. Je vindt zingen leuk, maar twijfelt of je geschikt bent voor een koor? Waarom nog wachten? Jouw stem is toch een prachtig instrument? Kom eens kennismaken bij barbershopkoor Duketown

Ladies. Wij zijn een enthousiaste club vrouwen die iedere maandagavond oefent in het Dieze College, ingang Bilderdijkstraat 20 in ’s-Hertogenbosch. Vanaf 20.00u ontvangen wij je met open armen. Kijk op onze website www.duketownladies.nl voor meer informatie en foto’s. Stuur een berichtje naar secretariaat@duketownladies.nl of bel 06 22031428.

VOETBAL VOOR 60-PLUS BIJ EMPLINA Ingezonden door Maarten van Teeffelen

Vooraf pakken we een kop koffie in de kantine. Daarna gaan we lekker een uurtje voetballen. Na afloop kunt u binnen genieten van een welverdiende versnapering.

NIEUW BIJ EMPLINA !!!

Walking Football Vanaf september 2019

Voetballen is een sport voor jong en oud. Je bent zo jong als je jezelf voelt en nooit te oud om iets te leren. Dat zijn de basisprincipes van Walking Football, een nieuwe voetbalvorm voor 60-plussers die op hun oude dag nog lekker actief bezig willen zijn. Bent u 60-plus? Dan kunt u vanaf 4 september iedere woensdag onder begeleiding meedoen aan Walking Football. Gezellig in wandeltempel met elkaar voetballen op een kwart veld.

In de contributie zijn inbegrepen: tenue, trainingspak, Evers kassasystemen-kaart met tegoed voor 35 koppen koffie per persoon. Meer weten? Neem dan contact op met Jeroen de Laat via 06-20956638 of hoofdcoordinator@emplina.nl.

Iedere woensdag 15.00-16.00 uur (veld 2) Vooraf pakken we een kop koffie in de kantine, daarna gaan we lekker een uurtje voetballen. Na afloop kunt u binnen genieten van een welverdiende versnapering. In de contributie zijn inbegrepen: tenue, trainingspak, Evers kassasystemen kaart met tegoed voor 35 koppen koffie per persoon.

Meer info? Contactpersoon seniorenvoetbal: Jeroen de Laat (06-20956638) hoofdcoordinator@emplina.nl

TOT ZIENS!

Samen vor me

Voetballen is een sport voor jong en oud. Je bent zo jong als je jezelf voelt en nooit te oud om iets te leren. Dat zijn de basisprincipes van Walking Football, een nieuwe voetbalvorm voor 60-plussers die op hun oude dag nog lekker actief bezig willen zijn. Bent u 60-plus? Dan bent u van harte welkom bij Emplina om iedere woensdag onder begeleiding mee te doen aan Walking Football. Gezellig in wandeltempo met elkaar voetballen op een kwart veld.

a mplin ij E nw

www.emplina.nl

OOK DANSLESSEN VOOR VOLWASSENEN IN D’N AS Ingezonden door Daphne Brok

Inmiddels zit Dream Dance al aardig wat jaren in D’n As met verschillende danslessen. We hebben van onze passie ons vak gemaakt en delen dit graag met jou. Vaak denken mensen dat de dansles alleen voor kinderen en jongeren is maar we hebben ook een mooi aanbod voor volwassenen. Zo geven we op maandag van 20.1521.15u Streetjazz en op woensdag van 20.00-21.00u Moderne dans en van 21.0022.00u Jazz fit. Dans is niet alleen fijn, maar ook goed voor je conditie, kracht en souplesse en naast lekker dansen ook heel gezellig! Enne, je staat niet tussen de achttienjarigen in de les ;) Neem bijvoorbeeld

de les streetjazz: een fijne combinatie van streetdance, jazz en hiphop waar je, naast de warming up en dansoefeningen, wekelijks aan een choreografie werkt. Uiteraard op bijpassende muziek met lekkere beat. Ben je nieuwsgierig? Wil je het gewoon eens uitproberen? Je bent van harte welkom voor een gratis proefles. Uiteraard kunnen we je ook voorzien van persoonlijk advies. Neem gerust contact op door te mailen naar info@dreamdance.nl of bel 0629231843. En wie weet zien we jou binnenkort ook in de dansstudio! 17


COLOFON

AGENDA Op basis van uw aanmeldingen aan redactie@empelsnieuws.nl

Datum

Activiteit

Plaats

16 februari

Gezinsviering om 9.30u

H. Landelinuskerk

21-25 februari

Carnaval in ‘t Slotgat

Diverse locaties

26 februari

Viering Aswoensdag om 19.00u

H. Landelinuskerk

5 maart

Bijeenkomst Veiligheidsplan met burge- Locatie in Empel meester

9-15 maart

Asmunt Open Winter Toernooi

Tennispark Diepteweg

17 mei

Eerste Heilige Communie om 10.30u

H. Landelinuskerk

PROGRAMMA CARNAVAL ‘T SLOTGAT 2020

De Stempel is een uitgave van en voor Empelnaren. Kopijsluitingsdata 2020 10 jan / 28 febr / 3 april / 15 mei / 19 juni / 28 aug / 9 okt / 20 nov Jaargang 40 - nr. 1 Januari 2020 Eerstvolgende editie 18 maart 2020 6-wekelijks gratis huis aan huis bezorgd Verspreidingsgebied Empel, Oud-Empel, Gewande en Krommenhoek Oplage 2450 stuks

Vrijdag 21 februari Schooloptocht om 11.11u met defilé op De Brink Carnavalsbal Emplina 15.11u.

Zaterdag 22 februari ZaterdagMiddagShow in ’t Slotbuitershof vanaf 14.11u Kun jij heel goed zingen, dansen, playbacken of iets anders? Grijp dan je kans en schrijf je snel in! Voor meer informatie over de ZaterdagMiddagShow of je inschrijving….mail naar slotgat@gmail.com ‘t Slotgat goat dur in ’t Slotbuitershof vanaf 18.00u

Zondag 23 februari Intocht Prins Dennis d’n Twidde vanaf 13.44u op De Brink aansluitend vertrek Optocht om 14.11u Kom na de optocht gezellig naar ’t Slotbuitershof om te horen wie er gewonnen heeft!

Maandag 24 februari Slotbuiters Onder Mekaore Voor alle inwoners van ’t Slotgat samen met de GreisePieters verzamelen vanaf 10.44u, gezellig samen de dag beginnen. Aansluitend GreisePieter lunch*) om 12.33u waarna we met hen om 13.44u een carnavaleske bingo houden. *) Aanmelden verplicht via het inschrijfformulier in de nieuwe Slotkwekker Jeugddisco vanaf 19.11u tot 22.11u (kinderen van 10 tot 15 jaar)

Dinsdag 25 februari Familiematinee in ’t Slotbuitershof vanaf 14.11u Lempkusoptocht en GeisePieterverbranding om 19.11u op De Brink

Redactieadres (ook voor Stempeltjes en Lief en Leed) Marjos le Duc Zeewaardin 4 5236 EG Den Bosch redactie@empelsnieuws.nl Bezorgklachten secretaris@empelsnieuws.nl Commerciële advertenties adverteren@empelsnieuws.nl Adverteren al vanaf € 12,- ex. btw Bijdragen Vrijwillige bijdragen zijn welkom op NL03 RBRB 0698 5842 79 t.n.v. De Stempel, Den Bosch. Druk Drukkerij van der Heijden Voorbehoud De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden brieven en artikelen te weigeren dan wel te redigeren of in te korten. Anoniem ingezonden kopij wordt niet geplaatst. Copyright Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De Stempel is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties en aangeleverde teksten en foto’s. Door inzending verklaart de afzender de Stempel te vrijwaren van beeld- en auteursrechtelijke aanspraken van derden.

19


Profile for Redactie de Stempel

De Stempel 2020 editie 1 januari  

Advertisement