Page 1

de Stempel

Patroon van Empel en Meerwijk

Dorpsblad voor Empel, Oud-Empel, Gewande en Krommenhoek www.empelsnieuws.nl

/empelsnieuws

KERSTMIS 2019... Door José Verhallen, secretaris Stichting Kapel Oud-Empel Over Vrede en onvrede, verbinden en verbonden zijn… Geloven in Vrijheid Bij het kapelletje op de dijk in Oud-Empel komen werelden van vrede, onvrede, gelijk- en ongelijkgestemden bij elkaar. Het Wonder van Empel leeft door de vele bezoeken van Spanjaarden en talrijke buitenlanders. Ook leeft het bij mensen uit de gemeenschap en passanten. Vooral en in het bijzonder bij het leger van Spanje. “De Camino”, die in groten getale elk jaar de kapel bezoeken. Het waren ooit 4000 soldaten die vanaf deze plaats in het jaar 1585 tijdens de Spaanse oorlog vrij naar ’s-Hertogenbosch konden trekken. Niet zonder slag of stoot. Misschien door de hulp van Moeder Maria? Iedereen mag in alle vrijheid hier zijn eigen kijk, idee of gedachten op/over hebben. Van oorlog naar Vrede Het oorlogsmonument herinnert ons aan de evacuatie van alle inwoners tussen 19441945. Ons dorp lag toen in de vuurlinie en met name bij de Empelsedijk, waar nu het monument staat, vonden zware gevechten plaats tussen de geallieerden en de bezetter. Empel werd voor een groot deel verwoest. Op dodenherdenking staan velen hierbij stil en er worden elk jaar bloemen gelegd bij het monument en duiven losgelaten die ons herinneren aan VREDE. Verbinding Vrede en onvrede, verbinden of verbonden zijn: het is elke dag nodig om te kunnen leven ofwel te overleven. “Zonder verbinding ben je nergens…”. Wat is het dan goed om zo’n kapel te hebben in een gemeenschap. Dit brengt mensen bij elkaar. Van mens tot mens, van bezoeker tot inwoner, van gelovige tot niet-gelovige. Van mensen die hun hart openen naar elkaar. Die luisteren naar elkaar, elkaar in hun waarde laten, die niet oordelen, maar zien dat elke mens telt. Licht Wat is het prachtig dat wij dat allemaal mogen ervaren in onze kapel op de dijk. Mensen die zoeken naar een rustpunt, verdriet delen. Mensen die vragen hebben, steun krijgen en dankbaar zijn. Een kaarsje opsteken en dan kijken naar het vlammetje dat in beweging is, dat met de windvlagen meebeweegt. Hoop houden, het Licht zien en de warmte voelen. Eerbetoon Als bestuur van de Stichting Kapel Oud–Empel hebben we sinds kort op deze mooie plek bij de kapel een vlaggenmast geplaatst, met een prachtige vlag als eerbetoon aan dagen van bevrijding. Het logo van onze kapel met Moeder Maria in moderne vorm plus het rood, wit en blauw die naar de kleuren van de vlag van ons land verwijzen. Ook het rode kruis van de Amigo del Caminos Español dat ons herinnert aan de oorlog in 1585, aan geweld en ook aan altijd weer strijd. Immers, helaas ook nu nog, zijn op vele plaatsen de vrede, vrijheid en een goed verbond met elkaar, ver te zoeken. Wens We wensen dat we de vlag van VREDE, VRIJHEID en VERBONDENHEID vaak mogen hijsen , op gepaste wijze en tijden. Opdat wij er telkens aan herinnerd worden “dat je aan vrede, vrijheid en verbondenheid elke dag kunt werken”! Een Vredevolle Kerstmis toegewenst! Kijk voor meer informatie op de website van de Stichting Kapel Oud-Empel: www.empelsmirakel.nl


ALLERZIELEN 2019

GEEN COLLECTE, WEL FIETS!

Ingezonden door Heleen van Nistelrooij

Ingezonden door Ad van de Wal namens het Breeakkerhuis

Het was een bijzondere avond. Op zaterdagavond 2 november kwamen vele belangstellenden na de herdenkingsdienst in de kerk bijeen op de begraafplaats om met elkaar stil te staan bij al onze overleden dierbaren.

In de vorige uitgave van De Stempel heeft een bericht gestaan over een collecte in de week van 1 tot 7 december door medewerkers van Dagelijks Leven. Het doel van deze collecte was om geld in te zamelen voor een duofiets.

Dit jaar alweer voor de vijfde keer werd er in een lichtjesprocessie van het kerkplein naar de sfeervol verlichte Parochiebegraafplaats gelopen voor de herdenking. De aanwezigen kregen een kaarsje met een bijzonder windkapje uit Lourdes, dat op de begraafplaats op een hartvormig plateau gezet mocht worden ter herinnering aan onze dierbaren die we zo missen.

Een duofietswaarmee we met onze bewoners meer mogelijkheden hebben om van Empel en de mooie omgeving te genieten.

Tijdens de ceremonie werd er gebeden, gezongen, muziek gemaakt en een gedicht voorgedragen. Daarna konden belangstellen het graf van hun dierbare laten zegenen en een lichtje plaatsen op het graf of bij de herdenkingsplaats. Aanwezigen konden daarna, onder het genot van een kop koffie, thee of warme chocomel, rondom de vuurkorven nog even napraten. De organisatie van de herdenkingsavond wil de vele vrijwilligers en sponsoren hartelijk danken voor hun bijdrage! Oproep We verzamelen ook weer lege glazen potten voor volgend jaar. De lege (groente) potten van ± 720 ml worden gebruikt om de begraafplaats te verlichten. Omgespoelde potten kunnen worden ingeleverd bij Het Afscheidshuis op Proosdijstraat 12.

Na het plaatsen van dit bericht zijn we op een aantal manieren verrast. Om te beginnen werden we benaderd met het aanbod om een fiets over te nemen. Daarnaast zijn we gebeld door Stuwadoorsbedrijf Van Rooij uit Hedel die nog op zoek was naar een goed doel. We zijn erg blij dat dit bedrijf ons hiervoor heeft uitgezocht en de financiering van de fiets op zich heeft willen nemen. Hiermee is de noodzaak om te collecteren komen te vervallen. Reden waarom u ons niet aan de deur hebt gezien in de genoemde week. En nu maar wachten op het mooie weer zodat we eropuit kunnen met de fiets.

Het verlies was er al voor het einde, voordat het afscheid kwam. Toen die onzekere verwarring, die bezit van je gedachten nam. Zoals je bleef strijden, om bij ons te leven, dan hopen wij, dat je nu de rust is gegeven.

Met respect voor elke wens

Van ons is heengegaan onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Henrica Johanna van Rossum-Voets Riek weduwe van

Piet van Rossum Rosmalen: 24-11-1929

Den Dungen: 30-10-2019 Lea en Jan Lucas Stijn en Romy Joost en Claire, Lou, Mae Sathya en Omar Wiggy †

Het Afscheidshuis Proosdijstraat 12 | 5236 AT ’s-Hertogenbosch T: 073 888 5808 | M: 06 203 608 92 | info@paulienuitvaart.nl WWW.PAULIENUITVAART.NL

2

Maarten en Yvonne Tessa en Floor Chiel Correspondentieadres: Coöperatie Dela Rompertsebaan 48, 5231 GT ‘s-Hertogenbosch De uitvaart heeft reeds plaatsgevonden.


LIEF EN LEED

INHOUD

DANKBETUIGING

Voorpagina - Stichting Kapel OudEmpel

1

Allerzielen - Duofiets

2

Lief en leed - Collectes Seniorenvereniging - Stempeltjes

3

Bestuursraad

5

Wikveld - Garage Wijts

7

Caleidoscoop - Exempel

9

Wij willen iedereen bedanken voor de vele steunbetuigingen die wij mochten ontvangen bij het overlijden van mijn vrouw, schoonmoeder en oma Corry van der Velden-Verhallen Bedankt voor de bloemen en vooral voor de bijdrage aan het NF fonds van 800 euro. Ook Buurtzorg Empel heel veel dank. Wij willen ook Paulien Graves en vooral Henk Verhoeven van Paulien Graves Uitvaartbegeleiding bedanken voor de geweldige, nette, respectvolle begeleiding van Corry naar haar laatste rustplaats. Dit alles heeft ons kracht gegeven om dit verlies te dragen. Kees van der Velden, Robbie, Linda, Tijn en Mees, Erwin, Ancella, Zoe en Ties.

COLLECTES DANK NAMENS DE NEDERLANDSE BRANDWONDEN STICHTING In de week van 6 tot en met 12 oktober collecteerden in heel Nederland meer dan 50.000 vrijwilligers voor de Nederlandse Brandwonden Stichting. Ook in Empel gingen de collectanten langs de deuren. En met succes! Gezamenlijk werd een bedrag van €1219,46 opgehaald. De opbrengsten van de collecte stelt de Brandwonden Stichting in staat om haar werk voor mensen met brandwonden voort te zetten. Namens Maria van der Aa en Hanny Willems, de plaatselijke collecteorganisatoren, dankt de Brandwonden Stichting alle collectanten en gulle gevers in Empel voor hun bijdrage aan ‘de strijd tegen de littekens’. DANK NAMENS HET NSGK Namens de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK), bedank ik hierbij eenieder die in de week van 11 tot 17 november heeft gedoneerd aan de collecte voor het gehandicapte kind. Vanzelfsprekend bedank ik de collectanten die gezamenlijk het fantastische totale bedrag van €1395 hebben opgehaald. Veel dank voor de vrije tijd die jullie hiervoor hebben opgeofferd. Met vriendelijke groeten, Roel Kloeze.

Slotgat - Het Wikkie

11

Parochienieuws - Emmakoor

13

Oranjecomité

15

Dorp op stelten Kampioen Bandstoten

17

Agenda - Streetcats Driebandentoernooi - Colofon

19

Collage Regien van Dartel

20

STEMPELTJES OPROEP COLLECTANTEN DIERENBESCHERMING Dit jaar is in totaal €175,81 opgehaald in Empel door 2 collectanten. Dat is hartstikke fijn, maar we zouden graag een paar extra collectanten erbij hebben. Eén avond of een paar uurtjes is al genoeg. Alle beetjes helpen! Meld je aan via de website van de Dierenbescherming. Hartelijk dank namens het wijkhoofd voor Empel, Sigrid van Dijk.

BONTE AVOND SENIORENVERENIGING Ingezonden door Sjan Engelbert

Op zaterdag 19 oktober hadden de senioren een Bonte Avond. Dat wil zeggen: met een muziekgroep uit de Peel, genaamd “SAKKERDJU”. Het was heel gezellig. Iedereen zong mee. Natuurlijk met een kopje koffie of thee en wat lekkers. Ieder kreeg verder 2 consumptiebonnen en men ging rond met een versnapering. Er was ook weer een grote verloting. Prachtige planten. Dank aan Monique de Klein, die hiervoor zorgde. Ook manden met levensmiddelen en vele andere dingen. Het was weer top! Heel hartelijk dank aan het bestuur. Het zou fijn zijn als er wat jonge senioren bij zouden komen. Op naar de volgende keer. 3


EMPELS GAT, LEVENDIG EN AANTREKKELIJK Bijdrage van de Bestuursraad Empel en Meerwijk

Empel heeft naast het kanaal en de Maas ook een heuse recreatieplas: het Empels Gat. Op de kaart heet de plas ook wel de Rosmalense Plas.

Doe mee met de ENQUETE Iedereen kan meedoen aan deze inventarisatie. We roepen dan ook breed op om ervaringen, ideeën, wensen en meningen kenbaar te maken. Het invullen vraagt maar 5 tot 10 minuten. Je kan nog meedenken tot 20 december. In het eerste kwartaal van volgend jaar volgt de eerste terugkoppeling. Ga naar www.bestuursraadempel.nl . Daar vind je de start van de enquête. Fijn als je meedoet, ook als het Empels Gat je nog weinig zegt. Horeca In de laatste openbare bestuursvergadering benadrukte wethouder Jan Hoskam dat er zeker mogelijkheden zijn voor horeca-ontwikkeling bij de plas. De bestuursraad is blij te kunnen melden dat er al één initiatiefnemer zich bij de bestuursraad heeft gemeld en in gesprek is met de gemeente over ideeën en mogelijkheden.

De bestuursraad heeft in het 4-jaren programma als een van de vijf speerpunten opgenomen om het Empels Gat tot een aantrekkelijkere en leukere recreatieomgeving te maken. Daarbij geven we aandacht aan de aspecten Natuurwaarde, Sport & recreatie, Veiligheid, Bereikbaarheid en Horeca. De start van de procedure die moet leiden tot de ontwikkeling van een woonbootlocatie in de plas is ook het startpunt voor de bestuursraad om de ontwikkeling rondom te plas aan te pakken. Woonarken in de plas Op 21 november is bij voetbalvereniging Emplina een inloopavond georganiseerd in samenwerking met de gemeente en de bestuursraad. De gemeente liet een fraaie presentatie zien van de mogelijke inrichting en verschijningsvormen van de arken en lichtte de verdere ontwikkeling aan belangstellenden toe. De inspraakprocedure loopt tot 16 december. Voor wie wil reageren op deze voorgenomen ontwikkeling, kijk op: www.s-hertogenbosch.nl/ digitaleinspraakreactie .

Project website bestuursraad Zoals gebruikelijk staat de belangrijkste informatie van en over de BR op www.empelsnieuws.nl. Om de informatie over de projecten die spelen goed te kunnen delen is daarnaast een nieuwe projecten-website opgezet: www.bestuursraadempel.nl.

Daar is de informatie over het project Empels Gat te vinden. Binnenkort komen daar ook de uitkomsten en voortgang van de Inventarisatie overlast buslijn op te staan. Publiciteit komt zoals altijd via de kanalen: Empelsnieuws.nl en de Twitter- en Facebook-pagina van de bestuursraad. Heb je vragen voor de bestuursraad, mail dan naar bestuursraad@live.nl.

Samen maken we Empel veiliger

Verbetering inrichting Empels Gat De avond is bezocht door circa 50 inwoners vanuit Empel en Rosmalen. Een mooie opkomst waarmee de betrokkenheid bij de ontwikkeling van deze plek wordt onderstreept. De aanwezigen hebben live de start van de inventarisatie voor het leuker en beter bruikbaar maken van de plas en zijn directe omgeving meegemaakt. Binnen 24 uur hebben al meer dan 60 bezoekers de enquête ingevuld en hun bevindingen achtergelaten waarbij ook ruim 120 suggesties op de kaart zijn geplaatst. De bestuursraad wil graag weten wat belangrijk wordt gevonden, wat mooier kan en waar behoefte aan is.

We onderzoeken of we Empel, Gewande en Meerwijk nog veiliger kunnen krijgen. Als bewoner kan jij ons vertellen wat er speelt in de wijk. Zodat we samen met oplossingen kunnen komen.

Vul de vragenlijst in op: www.s-hertogenbosch.nl/veiligheidsplan

Kom langs en denk mee! Burgemeester Jack Mikkers gaat graag met je in gesprek. Kom op donderdag­ avond 5 maart 2020 naar onze bijeenkomst. Meer informatie op www.s-hertogenbosch.nl/veiligheidsplan

Kijk bij evenementen op de pagina van gemeente ’s-Hertogenbosch

Doe je ook mee? Want samen zien we meer!

5


‘T WIKVELD Ingezonden door Imke Duijs en Sanne van der Burgt

Thema-afsluiting groep 3 en groep 4 Op KC ‘t Wikveld zijn wij bezig om steeds meer groepsdoorbrekend te werken en de verbinding te zoeken tussen de verschillende jaargroepen. Zo kwamen deze periode het thema ‘Smakelijk eten’ in groep 3 en het thema ‘Landen’ in groep 4 aan bod. In groep 3 hebben de kinderen geleerd over het werken in een restaurant. Groep 4 heeft geleerd over de verschillende landen. Zij hebben uiteindelijk in tweetallen een land uitgekozen en een reisposter gemaakt. Deze twee thema’s hebben we samengevoegd. Wij hebben gezocht naar recepten die horen bij het land. Op de dag van de thema-afsluiting hebben we in kleine groepjes de recepten klaargemaakt, samen met fantastische hulpkok-ouders. Vervolgens hebben we ons restaurant klaargezet. De gerechten stonden gepresenteerd op tafel met de desbetreffende poster en de tafels waren mooi gedekt. Het restaurant van groep 3 en 4 was geopend! Het was een groot succes! Voorleeskampioen 2019 Een paar weken geleden was het een spannende dag voor drie leerlingen uit de groepen 8. Zij hadden voor de herfstvakantie de voorronde van de voorleeswedstrijd in hun eigen groep gewonnen en vervolgens namen zij het tegen elkaar op. De winnaar van deze voorronde mag zich de voorleeskampioen van ‘t Wikveld noemen en gaat door naar de volgende ronde, namelijk de voorleeswedstrijd van alle kampioenen uit de regio. De deskundige jury heeft uiteindelijk gekozen voor Coen van de Kerkhoff als voorleeskampioen 2019 van ‘t Wikveld. Een super prestatie, knap gedaan! Dit zegt Coen er zelf over: Hoi, ik ben Coen, en ik ga een brief voor het Wikveld-bulletin schrijven. Ik heb meegedaan met de voorleeswedstrijd met het boek ‘’Een bomvolle boomhut’’ van Paul van Loon. De eerste ronde in de klas deden er 3 kinderen mee, en daar heb ik met 26 stemmen van gewonnen. En de ronde van onze school was ik als eerste aan de beurt, en mijn enige puntje was iets minder snel praten. Uiteindelijk heb ik die ronde ook gewonnen. Meer informatie bij KC ’t Wikveld via info@wikveld.nl of 073-8225400 .

EEN NIEUWE AANWINST : GARAGE WIJTS Door Marja van Kampen-Molenaar

De Stempel merkte op dat aan de Meerwijkweg 50 een nieuw reclamebord de gevel siert, waar in grote letters “Garage Wijts” op staat. Daar willen wij graag wat meer over te weten komen. Aan ervaring geen gebrek Gelukkig vertelt de nieuwe garagist Randy Wijts ons daar graag wat over. Hij werkt namelijk al vanaf 2012 in dit pand, waar tóen de Bekker Technics was gevestigd. In december vorig jaar kreeg hij de kans in hetzelfde pand zelfstandig aan de slag te gaan en dat is best een sprong in het diepe, maar... aan ervaring geen gebrek. Voor 2012 werkte hij nog bij Scania Nederland B.V. in Den Bosch. Over het algemeen wat “grotere jongens”, dus je kunt wel zeggen dat hij van alle markten thuis is. Vier bruggen en een behulpzame vader De eerste indruk die De Stempel krijgt, is die van een ruime, lichte en vooral nette garage. Geen vettigheid, geen losse rommel, maar alles keurig overzichtelijk gerangschikt. Er staan op dat moment een buscamper, een alkoofcamper en een chique Audi, voor zover wij zien. De kernactiviteit is personenauto’s en bestelwagens tot 5000 kg. Randy vertelt: “Ik werk met vier bruggen. Zo kan ik een goede tijdsplanning maken, want ik doe in principe alles alleen”. “Gelukkig komt mijn vader een paar dagen per week hand- en spandiensten verrichten!”. In de toekomst, als de zaken blijven floreren, wil hij zeker aan uitbreiding denken. “Goed werk en tevreden klanten!” Hoewel Randy met vrouw en 2 kinderen van 8 en 6 jaar in Maren-Kessel woont, liggen zijn roots in Empel, waar hij is geboren en getogen en waar zijn ouders wonen. “Ik denk dat mijn garage hier vooral draait door mond-tot-mond reclame en dat is heel belangrijk. Goed werk en tevreden klanten!”. Zijn gewoonte is om een goede inventarisatie te maken en de kosten goed en duidelijk te communiceren met de klant, zodat de klant bij ophalen van het voertuig niet verrast wordt. Bij de nota doet hij bovendien foto’s van de reparatie, als dat gewenst is. “Vanaf het maken van de afspraak tot het ophalen van het voertuig moet het goed aanvoelen bij de klant. Tevredenheid is namelijk alles”. De Stempel weet nu dat Garage Wijts auto’s en bedrijfswagens/bussen repareert en onderhoudt , plus airco-onderhoud, APK-keuringen en (winter)banden. Ook in raam- en autoschadereparaties kan voorzien worden. Dus met andere woorden “Full service voor uw auto”. Wij wensen Randy Wijts heel veel succes.

7


EXEMPEL - STEMMING Ingezonden door Ton Geerts

Voor of tegen In een stemming geven we aan of we ergens voor of tegen zijn. Ben je te vaak tegen, dan loop je de kans als negatieveling weggezet te worden, ben je daarentegen te veel voor, dan waai je met alle winden mee. Toch mogen we ons gelukkig prijzen in een samenleving te wonen waarin ruimte is voor je eigen mening! De wetenschap dat iedereen een eigen mening heeft en deze mag en kan delen, draagt in mijn ogen sterk bij aan ons welzijn als persoon. Dankbaar en gelukkig Mijn stemming wordt ondertussen bepaald door de dingen die ik doe en die ik meemaak. Ik probeer waar mogelijk mijn stemming te sturen met zaken binnen mijn cirkel van invloed. Zo word ik helemaal blij van het vrijwilligerswerk dat ik voor Natuurmonumenten doe. Van de 4 basis emoties (bang, boos, bedroefd en blij) komt blij/ gelukkig wel het meeste voor. Zeker in deze donkere dagen zijn er veel elementen die juist deze emotie triggeren: de kaarsjes die we branden, de kerstversiering in de straten, de saamhorigheid die we met elkaar nastreven, enz. Het einde van het jaar is een natuurlijk moment om terug te kijken en te evalueren. Het klinkt misschien hoogdravend, maar de balans stemt mij gelukkig! Elkaar helpen en ondersteunen, vaak een kleine moeite, maar een groot plezier. Voor de ontvanger en vaak ook voor de gever. Bedankt aan alle gevers die ook dit jaar weer een bijdrage geleverd hebben aan

Exempel! De donateurs, fans en superfans, de bedrijven die ons steunen, de vrijwilligers en de andere verenigingen waarmee we samenwerken. Kerst en harmonie Het is ook de tijd van de stemmige muziek. Kerstmuziek is bij uitstek gericht op samen en verbinden. De klanken zijn harmonieus en ook de teksten roepen op tot samenzijn en verbinden. Zelfs kerstmuziek kun je natuurlijk nog altijd vals spelen en dan is de stemming niet OK, Detonerend noemen we dat met een moeilijk woord. Maar de bedoeling is dat natuurlijk niet; we gaan voor harmonie en welluidendheid. Ook dit jaar zetten we de traditie voort om op kerstavond en eerste kerstdag de missen in de kerk op te luisteren met Jong Exempel en de Marchingband. We hopen u daar ook weer te mogen begroeten.

Inspireren en vooruitkijken Heeft onze muziek u dit jaar ook weer in de stemming gebracht voor iets moois? Bijvoorbeeld tijdens het concert in het voorjaar, de taptoe in mei, de BrinkParade in de zomer, ons optreden in Bremen of Berlijn, Koningsdag, de wandel 3 daagse, Allerzielen, Sinterklaas? Misschien gewoon toen u op een mooie zomeravond in de tuin zat en hoorde dat wij aan het repeteren waren op het square aan de Pottenbakker? Een groeiend aantal leden geniet met ons in elk geval wekelijks van deze hobby. Dat blijven we uitdragen in ons dorp, de regio, in Nederland, en zelfs daarbuiten. Want we zijn trots op ons clubke; waarin een klein dorp groot kan zijn. Wij zijn in ieder geval alvast in de stemming voor weer een mooi muzikaal jaar! Fijne jaarwisseling.

EEN MOOI JAAR VOOR CALEIDOSCOOP Ingezonden door Anita van den Berg

Een mooi jaar voor Caleidoscoop. De eerste helft van het schooljaar zit er alweer op 2019 is bijna voorbij. Voor Caleidoscoop is het een mooi jaar geweest, waarin we vierden dat we al 20 jaar deel uitmaken van de Empelse gemeenschap. Dit schooljaar zijn we gestart met 13 groepen en in januari komt daar een nieuwe kleutergroep bij.

delijkheid. Met elkaar willen we bereiken, dat ieder kind zich op zijn of haar manier kan ontwikkelen tot een volwaardig lid van onze maatschappij. Dat klinkt misschien wat zwaar, maar zie hier reacties van leerlingen: “Er is zoveel leuk! Knutselen, spelling, vrij spelen, buitenspelen en natuurlijk de juffen!”; “Ik vind het fijn dat je alles op je eigen niveau kan doen, zoals in de plusklas. Maar er is ook tijd om dingen te oefenen waar je moeite mee hebt. En veel leuke uitjes!”; “Spelling en taal zijn leuk, omdat je dan veel mag samenwerken en overleggen.” Mocht je nieuwsgierig zijn geworden naar onze school: wees welkom en maak een afspraak voor een gesprek en rondleiding door te bellen met 073-8225432 of neem een kijkje op www.kccaleidoscoop.nl . We wensen u prettige kerstdagen en een mooi 2019!

Waar staat Caleidoscoop eigenlijk voor? We bieden eigentijds onderwijs waarin een aantal kernwaarden centraal staat: samenwerking, talentontwikkeling, actief burgerschap en eigenaarschap. De samenwerking is terug te vinden op diverse niveaus. Van leerlingen onderling tot samenwerking met externe deskundigen en zeker in de driehoek school - kinderen - ouders: iedereen denkt mee, elk met bijbehorende verantwoor9


‘T WORDT PASSE & METE IN ‘T SLOTGAT Ingezonden door Marcel Mol

We hebben een nieuwe Prins in ‘t Slotgat! Prins Dennis d’n Tweede. Hij wordt geassisteerd door Adjudant Stijn, Slotkwekker Janne en GeisePieter Niels en zijn gevollug van 13.

als inbreker, reddingszwemmer, oud-Prins (maar dan als Prinses), voor een volle zaal staat, voor ons was iedereen even geweldig. Samen gaan we er weer een prachtige carnaval van maken.

de optredens met carnaval? Zonder trainster wordt het lastig om de Slotschatjes in stand te houden. Is het iets voor jou? Stuur dan een mailtje naar slotgat@gmail. com.

Prins(es)verkiezing Op 3 november was het zover: de Prins(es) verkiezing in D’n As. We hadden een vol programma. Er waren maar liefst 17 kinderen in ‘t Slotgat die zich aangemeld hadden om zitting te nemen in de Prinsengroep. Aangezien ons motto “Ut is Passe & Mete” is, én we alle kinderen allemaal even geweldig vinden, hebben we, voor deze ene keer, 13 kinderen in het Gevollug naast de Bende van 4.

Drie Koningen Op maandag 6 januari is het weer zo ver. Dan lopen we heel ’t Slotgat door en hopen dat u weet waarvoor! Uiteraard zijn we weer op zoek naar al die vrijwilligers die al jaarlijks met ons meelopen. Maar natuurlijk zouden we nieuwe Koningen graag verwelkomen. Draag je het Empels carnaval een warm hart toe? Wil je deelnemen aan een jaarlijkse traditie in Empel? Of wil je heel Empel laten horen hoe ‘geweldig’ je kan zingen? Schrijf je dan in via slotgat@ gmail.com .

Carnavalsmaandag Tip van de sluier voor het komende carnaval: we gaan de carnavalsmaandag iets anders inkleden dan jullie van ons gewend zijn. Wat we precies veranderd hebben kun je in januari lezen in de Slotkwekker!

Talent Het is een moeilijke opgave geweest voor de jury. Het lijkt wel of de lat ieder jaar hoger komt te liggen. Wat barst ’t Slotgat toch van jeugdig talent. Een buut, dansen, playbacken: niets is de kinderen te veel om zichzelf te presenteren. Er wordt ook nog een aardig woordje plat Empels gesproken door de jeugd en dát horen we graag. Of je nou

Trainster gezocht Daarnaast de herhaalde oproep voor een trainster voor de Slotschatjes. Onze huidige trainster houdt er na dit seizoen mee op. Wie wil en kan er 10 jonge, enthousiaste dames helpen om een aantal dansjes in te studeren en te begeleiden gedurende

WINTER BIJ HET WIKKIE Ingezonden door Lambert Caljouw

Nu het steeds kouder wordt zijn we ons op Het Wikkie aan het voorbereiden op de winter. Schildpadden zijn tropische dieren, dus als het ‘s nachts gaat vriezen hebben ze het niet echt naar hun zin! Hun overlevingsstrategie is om zichzelf een paar maanden ‘uit’ te zetten. Eerst flink vet eten en dan in winterrust. Maar… het moet natuurlijk niet gaan vriezen. Ze staan dus nu in de garage met een kacheltje ernaast dat aanspringt als het onder nul wordt. In maart, als ze actiever worden, kunnen ze weer terug naar hun mooie verblijf. Het Wikkie en de gemeente werken samen bij het beheer van het dierenparkje. De gemeente zorgt voor de bomen en het hekwerk rondom. Dit laatste was een tijd blijven liggen maar is nu opgepakt. Een beschadigd deel van het hekwerk is gerepareerd, een aantal zieke/ dode bomen is gekapt en er zijn nieuwe boompjes voor in de plaats gekomen. Maar… de ijzeren korven rond de nieuwe boompjes hadden kieren en dus hebben de geitjes meteen de jonge boompjes kaal gevreten. Dus daar moet de gemeente volgend jaar voor terugkomen. Ook zullen ze later nog wat restanten van oude bomen weghalen. De plastic platen zijn weer op de vogelkooi gezet, waardoor ze lekker uit de wind zitten. Als het winterzonnetje even op de volière staat wordt het zelfs behaaglijk! We merken ook dat de vogeltjes en de kippen de laatste weken steeds meer eten. Gelukkig hebben we van Christel een grote zak voer gekregen, maar ook die was snel op. En waar de schapen en geiten in de zomer alleen gras en hooi krijgen, zullen ze in de komende periode ook weer brokken krijgen, zodat ze voldoende energie hebben tegen de kou. Voor de vrijwilligers is het ook afzien! Als je overdag werkt, moet je in het donker de beesten voeren en dat valt helemaal niet mee. En bij nattigheid of regen is een uitglijder bij de konijnenweide zo gemaakt! Maar, omdat de beestjes telkens weer blij zijn als we komen, en vanwege de blije gezichtjes van de bezoekende kinderen, zijn het donker, de nattigheid en de kou een stuk beter te verdragen. Wil je meer weten over Het Wikkie? Bezoek dan onze Facebook pagina www.facebook.com/hetwikkie.

11


NIEUWS UIT DE PAROCHIE Ingezonden door Paula Doorenbosch

Kerst en oud- en nieuwjaar in onze H. Landelinuskerk:

kaarsjes gebrand kunnen worden. In de linkernis staat een bankje. De tussendeur naar de kerk blijft gesloten. Wie had daar nu ooit aan gedacht!!! Het is de bedoeling dat het geleende beeld komend jaar wordt vervangen door een beeltenis van Maria “Wonder van Empel”, maar daar zijn we nog mee bezig. Het belangrijkste is dat de kerk open kan overdag en mensen overdag naar de kapel kunnen komen. Dus loop eens binnen en bewonder.

Kerstconcert 15 december H. Landelinus

15 december: Op weg naar Kerstmis kerstconcert 24 december: 17.00 uur Herdertjesviering voor de kinderen 19.00 uur Eucharistieviering met drumfanfare “Jong Exempel” 22.00 uur Nachtmis met Emmakoor 25 december: 09.30 uur Eucharistieviering met drumfanfare “Exempel” 26 december: 09.30 uur Eucharistieviering met The Cousins 31 december: 19.00 uur Eucharistieviering met Emmakoor 1 januari : 09.30 uur Eucharistieviering met zang van Paula Doorenbosch

Herdertjesviering Voor en door kinderen Kerstavond 24 dec om 17:00 H. Landelinus

Advent is een tijd van verwachten. Daarom: blijf niet bij de pakken neerzitten. Hij wenkt… Wat zijn jouw verwachtingen?

Nieuwe Mariakapel Onverwachts kwam in oktober van pastor de Jong het geniale idee om een Mariakapel te maken in onze kerk welke overdag geopend is en waar mensen een kaarsje kunnen branden en even tot rust kunnen komen. Enthousiast als iedereen was, werd meteen actie ondernomen en er werden plannen uitgedacht. Als deze Stempel uitkomt zal de kapel reeds geopend zijn. Achter de 2 grote middendeuren aan de voorzijde van de kerk zit een ruimte met links en rechts 2 grote nissen. In de rechternis staat een beeld van Maria met kindje Jezus op haar arm, wat we hebben mogen lenen vanuit een kerk in Vorstenbosch. Daarvóór staat een standaard waarop

Het is Kerstmis, het kan je niet ontgaan. Kerstmis gaat over: - vergeven en de eerste stap - ontwapenend omgaan met elkaar - samen delen - gerechtigheid voor laten gaan - muren afbreken en grenzen overschrijden Kerstmis gaat over vrede in de wereld en in onszelf Zieken/ouderenvervoer Als kerk willen we graag ook een mogelijkheid bieden aan ouderen of zieken die niet meer zelfstandig naar de kerk kunnen en niemand hebben die ze op kan halen voor de mis en weer terug kan brengen na de mis. Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid, dan kunt u contact opnemen via het mailadres landelinus@mariajohannes.nl of belt u tijdens het spreekuur: 073-6894716 (iedere donderdag tussen 10.00 en 11.00u) Wij gaan dan kijken wat we voor u kunnen betekenen. Pastor de Jong en alle vrijwilligers wensen iedereen een Zalige Kerst en een Gezegend Nieuw jaar toe. Moge het u allen goed gaan het komende jaar!

EMMAKOOR ZOEKT ... Ingezonden bericht

Repeteren en zingen in Empel Hou je van zingen? Lijkt samen zingen je leuk? Bespeel je misschien (ook) een instrument? Het Emmakoor in Den Bosch is op zoek naar zangers en zangeressen. Zij zoekt leuke mensen die willen zingen en gezelligheid zoeken. Ons koor bestaat momenteel uit 14 zangers met een vaste dirigent en organist. Het huidige repertoire is kerkelijke liederen (een- of tweestemmig). We staan open voor nieuwe ideeën/ nummers. Noten van blad kunnen zingen is geen vereiste. Als je wilt, kun je meezingen/ musiceren in vieringen op zondagen van 09.30-10.30u in de R.K. Landelinuskerk in Empel en/ of de Willibrorduskerk in de Maaspoort. Klinkt het interessant? Kom dan eens naar een repetitieavond. Dit is op maandagavond vanaf 19.30-21.00u in het Stolkerhofje, Proosdijstraat 14 in Empel. Je kunt dan een paar keer mee repeteren om te zien of het wat is. Meer informatie via Leo Voermans: l.voermans@home.nl. Het lijkt ons erg leuk om kennis te maken! 13


TERUGBLIK 75 JAAR BEVRIJDING Ingezonden door Oranjecomité Empel

In de week van 20 tot en met 27 oktober stond de gemeente ’s-Hertogenbosch in het teken van het vieren en herdenken van 75 jaar Bevrijding. Ook wij in Empel hebben hierbij stilgestaan. Op 24 oktober in de ochtend zijn een groep 6 en de groepen 7 en 8 van de Caleidoscoop en de groepen 7 van ‘t Wikveld aan de slag gegaan. Ruim 180 kinderen hebben met elkaar gesproken over wat vrijheid voor hen betekent. In de voorbereiding op deze sessies hebben de kinderen in de klas de interviews met mw. Joke van Rooij-Brouwers en dhr. Wim de Bekker bekeken. De gesprekken en de daaropvolgende creatieve opdracht met associaties hebben geleid tot een prachtig resultaat dat ‘s avonds in de kerk nog eens goed bekeken kon worden. De associaties die deze kinderen gemaakt hebben, zijn ook nu nog te bekijken in het Veteranencentrum Ouwestomp gevestigd aan de Fuik 9 in ’s-Hertogenbosch. Zij ontvangen regelmatig groepen van alle leeftijden en schoolklassen in hun centrum. De verwachting is dat de associaties van de kinderen uit Empel een positieve bijdrage zullen leveren aan de gesprekken op het centrum. In de avond heeft Empel het Bevrijdingsvuur van Rosmalen mogen ontvangen. Het vuur is in de Lambertuskerk door de Pastoor met warme woorden overgedragen aan een delegatie van Empel. De delegatie, bestaande uit wielrenners en een heuse legerjeep, heeft dit vuur naar Empel gebracht. Deze delegatie heeft, onder begeleiding van twee fantastische doedelzakspelers, vervolgens het vuur overhandigd aan wethouder Jan Hoskam. De vele aanwezigen hebben genoten van de inspirerende lezing van Vincent van Os. Aan de hand van sprekende foto’s en overzichtskaarten nam hij het publiek mee van de inval door de Duitsers via Operatie Market Garden naar de bevrijding van ’s-Hertogenbosch. Aan de hand van het dilemma waarvoor burgemeester de Bekker gesteld werd (evacueren of het leven van de bevolking van Empel op het spel zetten) schetste hij de tragische gebeurtenissen van 26 oktober 1944. Op die dag kwam het leven in het oude Empel tot stilstand. De bewoners konden pas in mei 1945 naar hun zwaargehavend dorp terugkeren. Het publiek kon vervolgens genieten van een optreden van de doedelzakspelers en Stage Band Next van Exempel. Daarnaast was er een succesvol gastoptreden van Llio Evans, een zangeres afkomstig uit Wales die deze week in vrijwel alle kernen aanwezig was. De aanwezigen zullen hebben opgemerkt dat er deze avond ook opnames zijn gemaakt. Inmiddels kun je op DTV bij “in gesprek met” het ooggetuigenverslag terugkijken. Het Van Maerlant college heeft de interviews samengesteld en ook de opnames van deze avond verzorgd. Wij (Oranjecomité Empel) kijken terug op een fantastische dag. Een dag die niet mogelijk zou zijn geweest zonder de bijdrage van de BAG, de inzet van de kerk en de bijdragen van Vincent van Os, mw. Joke van Rooij-Brouwers, dhr. Wim de Bekker, Stage Band Next, Llio Evans, de doedelzakspelers, de delegatie van het Bevrijdingsvuur en het Van Maerlant College.

7e OUD EMPELSE NIEUWJAARSDUIK 01-01-2020 de opbrengst komt geheel ten goede aan

“WensAmbulance Brabant” Voor € 5,00 en een “frisse”’ duik in de Maas kunt u de WensAmbulance Brabant steunen, want ook na de Kerstdagen kunnen zij uw hulp heel hard gebruiken.

Wanneer:

1 januari 2020

Aanvang:

13.30 uur bij café zalen De Lachende Vis

Te water:

14.30 uur

Deelname:

€ 5,00 incl. 2 lootjes voor de loterij

De opbrengst komt geheel ten goede aan de Stichting WensAmbulance Brabant. Aansluitend zal er een heerlijke kop erwtensoep worden uitgeserveerd en is er een leuke loterij. Inschrijfformulieren liggen gereed bij de “De Lachende Vis’’, u kunt ze ook downloaden en mailen of bestel online, aan de Empelsedijk 21 te Oud Empel. Neem je deel aan dit evenement: check onze privacy voorwaarden De organisatie wenst iedereen geweldige feestdagen en tot ziens op 1 Januari 2020!!

15


DORP OP STELTEN 2019 Ingezonden door Rudi, Frank en Jeanette

Lustrumeditie Zeskamp We hebben dit jaar wederom een zeer geslaagde Zeskamp gehad. Ons 5e jaar alweer! De weersvoorspellingen waren niet best: wel 80% kans op regen. Maar we hebben 8 rondes voor de lunch om 13.30u kunnen spelen. Toen kort daarna een enorme hoosbui begon, vluchtte iedereen de feesttent in. Doordat er meer dan genoeg ruimte was voor de picknicktafels en -banken, zag het er heel gezellig uit. De DJ wist de gezellige sfeer nog eens te ondersteunen met goede muziek, waardoor de regen de pret niet mocht drukken. Ondertussen kwam er bij de kerk een bus met gasten voorrijden… Regen, zon en een bruidspaar Na de lunch hebben we nog 1 ronde gespeeld, weliswaar met 1 attractie minder omdat de stormbaan echt te gevaarlijk werd. Vanuit alle teams kwam hulp om het ergste water van de hindernissen af te halen, zodat we verder konden spelen. Jammer genoeg viel er hier en daar nog een regendrup, waardoor het enthousiasme onder de teams toch afnam. Maar de meeste stemmen gelden, dus na overlegd te hebben, hebben we de laatste spelrondes afgelast. De sfeer was er niet minder om en er verscheen zelfs weer een zonnetje. Tijdens het opruimen van de attracties, waarbij we veel hulp uit de teams kregen, gingen de kerkdeuren open en ook daar wist de DJ direct een brug te slaan, door “Daar komt de bruid” uit de muziekboxen te laten schallen. Dit werd enorm op prijs gesteld door het bruidspaar en hun gasten. Playbackshow Na afloop van de Zeskamp ging iedereen naar huis. Rond 19.00 uur kwam iedereen uitgedost voor de playbackshow terug. Wat hebben we - samen met onze fantastische jury - weer mogen genieten van de meest originele acts. Na de prijsuitreiking, kwam er als kers op de taart nog een spontaan gesponsorde artiest. Rinie van de Kerkhof zette de tent weer op z’n kop! Kortom: het was weer één groot feest, waarvoor we al onze vrijwilligers, de DJ, de toiletdames, onze muntverkoper, de jury en vooral ook de horeca hartelijk willen bedanken. De uitslag 1e prijs: Probleemwijken Empel 2e prijs: Team zonder Naam 3e prijs: Valor Espagnol En de sportiviteitsprijs is naar Stan gegaan. Die (bijna?) gratis als DJ voor ons klaar heeft gestaan, maar ook een tof voorbeeld was van hoe je SAMEN een feestje bouwt, niet alleen door DJ te zijn, maar ook door afval op te rapen en te helpen bij de hindernissen. Ook hebben we gehoord dat er na afloop van de kerkdienst op zondag nog een mooi woordje is gezegd over ons respect voor het bruidspaar. Wil je volgend jaar je steentje bijdragen aan de organisatie zodat wij een stapje terug kunnen doen, mail dan naar dorp.op.stelten@gmail.com

WIET AMIOT IS EMPELS KAMPIOEN BANDSTOTEN 2019 Ingezonden door Ad Hartog, voorzitter D.P.S.

Donderdagavond 21 november vond in SCC D’n As de finale plaats van het Empels Kampioenschap Bandstoten 2019, georganiseerd door Biljartvereniging D.P S. Dit inmiddels vermaard geworden kampioenschap werd voor de 14e keer gespeeld en elk jaar groeit het aantal deelnemers. Er is intussen al een wachtlijst! Om kampioen te worden hoef je geen top-biljarter te zijn. Na al die jaren blijkt dat de uiteindelijke kampioen het meest constant speelt. Zo ook dit jaar. Na de poule-fase en de knock-out wedstrijden, speelden we afgelopen donderdag de kwart-, halve en finalewedstrijden. Voor de vele toeschouwers viel er veel te genieten. Zo werd de hoogste serie van de afgelopen 14 jaar gehaald: 13, door Jan Paashuis en de partij met de meeste caramboles: 29, door Jan Brouwers. De finale werd een ware veldslag tussen Peter der Kinderen en Wiet Amiot, met als glorieuze winnaar…Wiet Amiot. De strijd om de 3e plaats werd in grootse stijl gewonnen door Jan Brouwers van de aftredende kampioen Gerard van der Dussen. De uitslag: 1. Wiet Amiot (bandstootkampioen 2019) 2. Peter der Kinderen 3. Jan Brouwers 4. Gerard van der Dussen Dank aan alle hier niet genoemde deelnemers; jullie spel en sportiviteit was een uithangbord voor de Biljartsport! Dank aan SCC D’n As voor de gastvrijheid, lekkere koffie en de overheerlijke hapjes. Dank aan de leden van D.P.S. voor hun inzet tijdens de wedstrijden. Op naar 2020 voor het 3e lustrum van het Empels Kampioenschap Bandstoten. 17


AGENDA

COLOFON

Op basis van uw aanmeldingen aan redactie@empelsnieuws.nl

Datum

Activiteit

Plaats

15 december

Op weg naar Kerstmis (kerstconcert)

Landelinuskerk

20 december

Omloop van Emple Christmas Run

Empel

20 december

Sluitingsdatum enquete Empels Gat

www.bestuursraadempel.nl

24 december

Viering kerstavond (17:00 + 19:00 + 22:00)

H. Landelinuskerk

25 december

9:30 uur H. Mis met Exempel

H. Landelinuskerk

26 december

9:30 uur H. Mis met De Cousins

H. Landelinuskerk

31 december

19:00 uur H. Mis met Emmakoor

H. Landelinuskerk

1 januari 2020

9:30 uur H. Mis met zang Paula Dooren- H. Landelinuskerk bosch

1 januari 2020

Oud Empelse Nieuwjaarsduik

5 maart 2020

Bijeenkomst Veiligheidsplan met burge- locatie in Empel meester

De Lachende Vis

CEES V.D. BRAAK 3 BANDENTOERNOOI 2019 Ingezonden door H. Pels

In oktober is weer het jaarlijkse 3 banden toernooi gehouden in Café De Lachende Vis. Ook dit jaar waren er 18 deelnemers. Iedere avond kon er begonnen worden met koffie en een Bossche Bol, aangeboden door De Lachende Vis en Bakker de Groot. In 4 avonden werden de poulewedstrijden en de herkansingen gespeeld en daar ging het niet altijd vanzelf. Net achterom, klossen of net mis waren geregeld aan de orde. Zo kwamen we aan 8 deelnemers voor de finale-avond. Deze was op 23 oktober en nadat er 1 partij was gespeeld stond er voor alle deelnemers en hun partners een buffet klaar, verzorgd door De Lachende Vis en Bouwbedrijf Van Oyen. Hierna werd het biljarten voortgezet. Het werd een spannende avond met betere en mindere partijen. Uiteindelijk lukte het Frans Pels en Jos v.d. Oord de finale te halen. Dat werd een spannende partij waarbij Jos als winnaar uit de bus kwam. Hierna volgde de prijsuitreiking met mooie prijzen die beschikbaar waren gesteld door enkele gulle sponsoren. Al met al weer een geslaagd en sportief toernooi. Op naar volgende toernooi in 2020!

STREETCATS GAAT WEER VAN START! Ingezonden bericht

Eind januari gaat STREETCATS, de kracht van meiden, weer van start in Empel. ‘STREETCATS, de kracht van meiden’ is een talentontwikkelingsproject van Stichting De Zebra in de regio Den Bosch voor meiden vanaf 11 jaar. D.m.v. creatieve workshops ontdek je je talenten, sluit je nieuwe vriendschappen in de wijk en ontwikkel je zelfvertrouwen voor de toekomst. De workshops vinden één keer per week plaats. Over een periode van een aantal maanden volg je superleuke autobiografische workshops en leer je heel veel over jezelf! Eind januari gaat het van start bij Studio Streetcats in Empel, op dinsdagavond van 18.00 – 19.30u. Wil je ook meedoen? Meld je dan nu aan via het aanmeldformulier op onze website www.streetcats.nl. Je betaalt eenmalig € 35,- . Als dit bedrag een probleem is, neem dan contact op met de projectleider zodat er iets geregeld kan worden. Meer informatie vind je op onze website www. streetcats.nl. Heb je nog vragen? Stuur dan een appje naar Margriet Windt, projectleider: 06 – 222 382 85

De Stempel is een uitgave van en voor Empelnaren. Kopijsluitingsdata 2019/2020 10 mei - 14 juni - 30 augustus 11 oktober - 22 november - 10 januari Jaargang 39 - nr. 8 December 2019 Eerstvolgende editie 29 januari 2020 6-wekelijks gratis huis aan huis bezorgd Verspreidingsgebied Empel, Oud-Empel, Gewande en Krommenhoek Oplage 2450 stuks Redactieadres (ook voor Stempeltjes en Lief en Leed) Marjos le Duc Zeewaardin 4 5236 EG Den Bosch redactie@empelsnieuws.nl Bezorgklachten secretaris@empelsnieuws.nl Commerciële advertenties adverteren@empelsnieuws.nl Adverteren al vanaf € 12,- ex. btw Bijdragen Vrijwillige bijdragen zijn welkom op NL03 RBRB 0698 5842 79 t.n.v. De Stempel, Den Bosch. Druk Drukkerij van der Heijden Voorbehoud De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden brieven en artikelen te weigeren dan wel te redigeren of in te korten. Anoniem ingezonden kopij wordt niet geplaatst. Copyright Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De Stempel is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties en aangeleverde teksten en foto’s. Door inzending verklaart de afzender de Stempel te vrijwaren van beeld- en auteursrechtelijke aanspraken van derden. 19


REGIEN VAN DARTEL

Profile for Redactie de Stempel

De Stempel 2019 12  

Dorpsblad van Empel editie december 2019

De Stempel 2019 12  

Dorpsblad van Empel editie december 2019

Advertisement