Page 1

GLOSSARI DE TERMES Burgesia mitjana: També   coneguda   com   a   les   classes   mitjanes.   Estaven   formades   per  professionals  d’alta qualificació: comerciants, agricultors, acomodats, etc. La xicoteta burguesía: Constituïda   per    comerciants,  artesans,  funcionaris   de   nivell   mitjà,etc.  Imitava   les  formes de vida de la burgesia alta i mitjana, i en realitat es trobava a un pas de caure   en   la   proletarització.   Bona   part   dels   problemes   que   anquejaren   aquet   col∙lectiu  coincidien   amb   els   dels   treballadors.   Units   intervindrien   en   protestes,   demandes  reivindicacions comuns. Societat de clases: La societat de classes és la societat que apareix amb la revolució industrial, i que es  caracteritza   pel   fet   d´estar   dividida   en   classes   socials   segons   la   riquesa   de   les  persones ANTIGA ARISTOCRÀCIA El terme aristocràcia es refereix a la forma de govern en què el poder era ostentat pels  millors o els notables d'una comunitat. BURGESIA Es la classe social formada per   els que desfruiten d’una acomodada situació  econòmica. En el segle XIX la industrialització i  les revoluciones liberals proporcionaren a  la burgesia el   poder econòmics  i  polític. Els  revolucionaris  socialistes i anarquistes  consideraren a la burgesia com aliats en la seua lluita contra la aristocràcia doncs  tenien   la  propietat  del   capital   financer,   les   màquines,   les   mataries   primes,   les  fàbriques, les vivendes, les  terres, etc.  PROLETARIAT El Proletariat  és   el   terme   encunyat   per Karl   Marx per   designar   la   classe   obrera.  Originalment s'identificava com aquelles persones que no tenen una altra riquesa que  els seus fills. CAMPESINAT El campesino es   tradicionalmente   definido   en sociología como   el   miembro   de   una  comunidad en una sociedad agraria o rural. CANVIS SOCIALS Un cambio   social es   una   alteración   apreciable   de   las   estructuras   sociales,   las  consecuencias   y   manifestaciones   de   esas   estructuras   ligadas   a   las   normas,   los  valores y a los productos de las mismas.

GLOSSARI DE TERMES  

activitat per al glogster