Page 1

 

Els refugiats   són   aquelles   persones   que   es   veuen   obligades   a   abandonar   la   seua   terra   perseguits   per   les   seues   idees,   la   seua   raça,   la   seua   religió   o   per   motius   bèl.lics  (guerres).    L'Alt   Comissionat   per   al   Refugiat   de   les   Nacions   Unides   (ACNUR)   és   un   organisme   de   l'ONU   que   va   ser   creat   per   ajudar   els   refugiats   europeus   de   la   Segona   Guerra   Mundial   i   que   avui   atén,   sobretot,   a   les   necessitats   dels   nombrosos  refugiats  que  hi  ha  al  Tercer  Món.   La  Convenció  relacionada  amb  l'estatut  de  refugiats  de  les   Nacions   Unides   és   una   convenció   internacional   que   defineix   qui   és   un   refugiat,   i   decideix   les   regles   dels   individus   als   quals   se'ls   garanteix     l'asil     i     les   responsabilitats  de  les  nacions  que  garanteixen  l'asil.    La   convenció   també   decideix   quines   persones   no   es   consideren   com   a   refugiades,   com   ara   criminals   de   guerra.  

Els refugiats de guerra  

Els refugiats de guerra,

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you