Page 1

Origen del Tercer Món En el països del Tercer Món o subdesenvolupats són el països pobres situats al Sud, que havien sigut colònies europees. Entre 1945 i 1970 les metrópolis van permetre a les colònies independitzar-se a canvi de mantindre-hi els seus privilegis econòmics. Així , el països europeus van continuar amb el control i l’explotació económica dels noues Estats: és el neocolonialisme.

Quins són el països desenvolupats? El països desenvolupats o del centre són el països rics, que se situen majoritàriament a l’hemisferi Nord. Hi habita aproximadament un 20 % de la población mundial. Controlen la riquesa i influeixen en l’economia i la política mundials. Com a conseqüència, els desequilibris socials i econòmics entre els països desenvolupats i els del Tercer Món són enormes.

L'origen del Tercer Mon  
L'origen del Tercer Mon  

Origen del Tercer Mon. Sistema Mon