Page 1

Alfredo, Brandon, Esther, Paula i Dani

2ESO A


Hem fet un treball estadístic sobre la música mediterrània, preguntant a diferents músics(sobre 50 músics) sobre les seues hores de pràctica i similars. Amb les dades recollides, hem fet taules estadístiques per a després fer gràfiques amb els resultats


Quin tipus d'instrument toques? xi

fi

%

º

V. Fusta

18

34%

122º

V. Metall

15

28%

100º

Percusió

8

15%

54º

Corda

12

23%

84º

TOTAL

53

100%

360º


Vas a solfeig? xi

fi

%

ยบ

Si

31

80%

288ยบ

No

9

20%

72ยบ

TOTAL

40

100%

360ยบ


Quants instruments tens? xi

fi

Xi 路 fi

1

19

19

2

13

26

3

9

27

4

2

8

TOTAL

43

80


Quantes hores practiques al dia? xi

fi

xi路fi

1

13

13

2

17

34

3

11

33

4

7

28

5

5

25

TOTAL

53

133


Quantes hores practiques a la setmana de solfeig? xi

fi

xi路fi

1

5

5

2

17

34

3

13

39

4

10

40

5

5

25

TOTAL

50

143


A part del teu instrument, quin t’agradaria tocar? xi

fi

%

º

Baix

6

15%

54º

Piano

14

35%

126º

Violí

8

20%

72º

Bateria

9

22%

80º

Cap

3

8%

28º

TOTAL

40

100%

360º


Quant val el teu instrument? xi

fi

xi路fi

0-500

9

2250

500-1000

10

7500

1000-2000

13

19500

2000-5000

4

14000

5000-10000

4

30000

TOTAL

40

73250


Conclusions finals La majoria dels músics tenen instruments amb un valor entre 100 i 200 euros. La majoria dels músics elegirien el piano. Majoritàriament, els músics practiquen 3 hores a la setmana de solfeig. La majoria dels músics practiquen entre 2 i 4 hores al dia. La majoria dels músics tenen 1 instrument. Majoritàriament, els músics enquestats van a solfeig. Majoritàriament, la gent toca instruments de vent (de fusta i de metall).

Estadistica Musica Mediterrani  

Treball estadística sobre Música