Page 1

L’ANTIC RÈGIM estructura ECONÒMICA

SOCIAL

BASE AGRÀRIA

INDÚSTRIA ARTESANAL

COMERÇ ESCÀS

RÈGIM SENYORIAL

CONTROL GREMIAL

BÀSICAMENT LOCAL

economia de subsistència

baixa producció

SOCIETAT ESTAMENTAL BASADA EN EL PRIVILEGI

MONARQUIA ABSOLUTA CONCENTRACIÓ DE PODERS NO SUBJECTE A CONTROL

privilegiats

escassos excedents

POLÍTICA

Tercer Estat no privilegiats

Esquema l'Antic Règim  

esquema estructura econòmica, social i política de l'Antic Règim