Page 1

Departament de Ciències Socials. Història Contemporània Tema La Revolució Industrial. Les transformacions agràries Florida Secundària. Centre de Formació. Catarroja (València)

ACTIVITAT AMB TEXT HISTÒRIC Abans dels encerclament

Després dels encerclaments

L’estructura de La propietat de les terres

Qüestions: 1. Quines dues parts es diferencien en el text? 2. Subratlla la idea principal del text i les secundàries 3. De què tracta el text? Fes un breu resum 4. Atenent la data del document i el tema, concreta i explica: - que són les common lands? Concreta els drets que tenien els veïns sobre eixes terres. - quines lleis afectaren a les common lands? - a quines millores en les terres pot estar referint-se el text? - Quines varen ser les conseqüències dels encerclaments? “Els demandants sol.liciten exposar a la Cort de Justícia els següents fets: Que amb el pretext de fer millores en les terres de propietat de la parròquia (poble o aldea) es privarà als camperols sense terres i a totes les persones que tenen drets sobre les common lands que es pretenen encerclar de l’ indispensable dret del que actualment gaudeixen, és a dir, de que el seu ramat puga pasturar en eixes terres. Els demandants consideren, a més, que el resultat més desastrós d’aquest encerclament serà el quasi despoblament de la ciutat dels demandants, a l’igual que d’altres. Sota l’empenta de la necessitat de treball es voran obligats a emigrar en massa a les ciutats industrials.”

Petició dels xicotets propietaris de terres i de persones amb drets sobre les Common Lands, 1797 =

Les transformacions agràries.Activitat text històric  
Les transformacions agràries.Activitat text històric  

Activitat anàlisi de text històric sobre els encerclaments