Page 1

Princeps Triarius veles

Nejsou zde uvedena jména všech legií, pouze několik příkladů. Číslo a jméno

Původ jména

Doba založení

I Adiutrix pia fidelis

Asistenční legie pro podporu jiné

Nero

I Italica

Ustanovena v Itálii

Nero

I Macriana

Ustanovena Clodiusem Macerem

Nero

I Flavia Minervia

Pojmenovaná po Minervě

Domitian

I Parthica

Ustanovena pro východní tažení

Severus

II Adiutrix pia fidelis

Asistenční legie pro podporu jiné

Vespasian

II Augusta

Ustanovena Augustem

Augustovská

II Italica pia

Ustanovena v Itálii

Marcus Aurelius roku 165 n.l.

II Parthica

Ustanovena pro východní tažení

Severus

II Traiana fortis

Silná, ustanovena Trajanem

Trajan

III Augusta pia fidelis

Zformována Augustem

Augustovská

III Cyrenaica

Podle provincie, kde získala věhlas

Před-augustovská

III Gallica

Od veteránů Caesarovy války galské

Před-augustovská

III Italica concors

Sjednocená, ustanovena v Itálii

Marcus Aurelius v roce 165 n.l.

III Parthica

Ustanovena pro východní tažení

Severus

IV Flavia firma

Vytrvalá, ustanovena Vespasianem

Vespasian roku 70 n.l.

IV Macedonica

Podle provincie, kde získala věhlas

Augustus

IV Scythia

Podle regionu, kde získala věhlas

Před-augustovská


V Alaudae

The Lark, raised by Caesar

Před-augustovská

V Macedonica

Podle provincie, kde získala věhlas

Před-augustovská

VI Ferrata fidelis constans

Přezdívka podle jejich železné výdrže

Před-augustovská

VI Victrix

Vítězná, podle význačného vítězství, kterého

Před-augustovská

VII Macedonica Claudia pia fidelis

Pro její loajalitu ke Claudiovi během povstání roku 42 n.l.

Před-augustovská

VII Gemina

Legie vytvořená ze dvou

Galba

VIII Augusta

Reorganizována Augustem

Augustovská

IX Hispana

Podle provincie, kde získala věhlas

Před-augustovská

X Fretensis

Podle námořní bitvy mezi Octavianem a Sextem Před-augustovská Pompeiem

X Gemina

Legie vytvořená ze dvou

Před-augustovská

XI Claudia pia fidelis

Pro její loajalitu ke Claudiovi během povstání roku 42 n.l.

Před-augustovská

XII Fulminata

Blesková, pravděpodobně ustanovena Caesarem Před-augustovská

XIII Gemina pia fidelis Legie vytvořená ze dvou

Augustovská

XIV Gemina Martia Victrix

Legie vytvořená ze dvou

Augustovská

XV Apollinaris

Pojmenovaná podle boha Apollona

Augustovská

XV Primigenia

Pojmenovaná podle Fortuny Primigeniy

Caligula nebo Claudius

XVI Flavia firma

Ustanovena Vespasianem

Vespasian roku 70 n.l.

XVI Gallica

Podle provincie, kde získala věhlas. Pravděpodobně pod vedením Drususe.

Augustovská

XX Valeria Victrix

Získala věhlas pod vedením Valeria Messalina

Augustovská

XXI Rapax

Chamtivá – ve smyslu zabírání kořisti

Augustovská

XXII Deiotariana

Ustanovena Deiotarusem

Augustovská


XXII Primigenia pia fidelis

Podle Fortuny Primigeniy

Caligula nebo Claudius

XXX Ulpia victrix

Ustanovena Trajanem

Trajan

římské legie  

pojmenování legií republikových a císařskývh