Page 1

Limingan Yksikkö Limingan Yksikkö on Suomen ainoa turvallisuusalan opetukseen erikoistunut oppilaitos. Turvallisuusala on kasvuala ja koulutus antaa laaja-alaiset valmiudet toimia turvallisuusalan eri sektoreilla. Tärkeä osa yksikön toimintaa on suunnitelmallinen työ ympäristösuojelun ja kestävän kehityksen parissa.

Yksikkö sijaitsee lähellä Liminganlahden lintuvesiä. Matkaa Oulusta Liminkaan on 28km.

Turvallisuuskoulutuksen suunnitteluun ja kehittämiseen osallistuu asiantuntijoita eri sektoreilta, kuten palo- ja pelastustoimi, poliisitoimi, vankeinhoito, vartiointialan yritykset sekä kunnat ja kaupalliset yritykset. Limingan yksikkö on suhteellisen pieni, opiskelijoita on vähän päälle 200. Pienen yksikön hyvä puoli on se että henkilökunta tuntee opiskelijansa hyvin.

Limingan yksikkö  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you