Page 1


Σε έναν άρτια εξοπλισµένο χώρο, µε πλήρως καταρτισµένο επιστηµονικό και τεχνικό προσωπικό, προσφέρουµε καθηµερινά άριστη πρωτοβάθµια περίθαλψη.

ΤΜΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝ∆ΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ Ω.Ρ.Λ. • ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ • ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ • ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ • ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ • ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ι.Ε.Ε. Παροικία, Πάρος | τηλ: 22840 24410-1 parosmed@otenet.gr | www.parosmedical.gr Ώρες λειτουργίας 08:00-22:00


Nayia Downward & Associates Interior Design

Interior Architecture & Design, Refurbishments, Landscaping & Project Management Αρχιτεκτονική & ∆ιακόσµηση Εσωτερικού χώρου, Ανακαινίσεις, ∆ιαµόρφωση Τοπίου & ∆ιαχείριση Έργου

Naoussa Paros T +30 697 3054161 15 Rigillis Athens, 106 74 T +30 210 729 3015 F +30 210 729 3013

info@downward-design.com www.nayiadownward.gr


σημείωμα του εκδότη | editorial

Φίλοι επαγγελματίες και αγαπητοί κάτοικοι των νησιών μας,

Dear professionals and inhabitants of our islands,

για 5η χρονιά σάς καλωσορίζουμε στις σελίδες του οδηγού αγοράς Paros Pages. Προσπαθούμε καθημερινά, επί έναν ολόκληρο χρόνο, ώστε αυτό το έντυπο να είναι ένας πραγματικός βοηθός στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Διορθώνουμε όσα λάθη μας επισημαίνετε. Και έτσι γίνεστε αρωγοί στην ορθότητα κάθε έκδοσης. Προσθέτουμε αυτά που χρειάζεστε ή όσα μπορεί να σας χρειαστούν. Με στόχο κάθε σελίδα να προσφέρει την ορθότερη και πληρέστερη δυνατή πληροφόρηση. Δημιουργούμε διαφημιστικές καταχωρήσεις χρησιμοποιώντας άμεση και σύγχρονη οπτική γλώσσα, επιτυγχάνοντας το διαφημιστικό μήνυμα να εκφράζεται λιτά και να εκπληρώνει το διαφημιστικό στόχο του. Αλλάζουμε διακριτικά, ώστε κάθε χρόνο να βλέπετε κάτι καινούριο, οπτικά ξεκούραστο, ευανάγνωστο και βελτιωμένο. Θα συνεχίσουμε να είμαστε καθημερινά κοντά σας, για όλα όσα χρειάζεται μια σύγχρονη επιχείρηση. Τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού όσο και στον τομέα της εκτύπωσης.

we welcome you for the 5th year in the business directory of Paros Pages. We try every day for a whole year, so that this book becomes a real assistant in your working routine. We correct every mistake you mark and mention. And so, you become great helpers to the correctness of each version. We add everything you say you need or we think it might be useful. Aiming each page to provide a more accurate and complete information possible. We design advertisements, using direct and contemporary visual language, so that each advertisement be expressed simply and fulfill its target. We change discreetly, so that each year you see something new, visually calm, easily readable and improved. We will continue to be next to you every single day, for anything a today business might need. Both in terms of design and in printing.

Καλή συνέχεια, Σταύρος Νιφλής

Hope for the best, Stavros Niflis

Ιδιοκτησία - Έκδοση: Σταύρος I. Νιφλής / Πλατεία Νάουσας, Πάρος 84401 Owner - Publisher: Stavros J. Niflis / Naoussa Square, Paros isl. 84401, Greece τ/t. 22840 51933 | e. info@parospages.gr / www.stavrosniflis.gr ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ / FREE PRESS Απαγορεύεται η αναδημοσίευση οποιουδήποτε τμήματος του οδηγού χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του εκδότη. Για το δημοσιευμένο διαφημιστικό υλικό και τις δημιουργηθείσες μακέτες, αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο διαφημιζόμενος. Partial or total reproduction of the directory, without the previous written permission of the publisher, is prohibited. The content of all advertisments is under the responsibility of the advertisers.

4


ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ

ΝΑΟΥΣΑ ΠΑΡΟΥ / 22840 51933 / 6937 33 36 31 / sni f li s@ y ahoo. gr

www.stavrosniflis.gr


χρήσιμα τηλέφωνα | useful telephone numbers ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ | HEALTH SERVICES ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ | MEDICAL CENTRE, 22843-60000 ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Β/Α ΚΥΚΛΑΔΩΝ | MENTAL HEALTH MOBILE UNIT OF N/E CYCLADES, 22840 22011 ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ | VETERINARY CLINIC, 22840 21228 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ | IMMEDIATE ACTION SERVICES ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ | POLICE DEPT, 22840 23333, 21673 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ | ANTIPAROS POLICE STATION, 22840 61202 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ | GREEK RESCUE TEAM, 22840 21028, 6948072063 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ | FIRE STATION, 112, 22840 25199 ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ | PARIKIA PORT AUTHORITY, 22840 21240 ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΦΥΛΑΚΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ | NAOUSSA PORT AUTHORITY, 22840 51250 ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ | ANTIPAROS PORT AUTHORITY, 22840 61485 ΤΕΛΩΝΕΙΟ | CUSTOMS, 22840 21234, 25024 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ | WELFARE SERVICES ΚΑΠΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ | PARIKIA OPEN CARE CENTRE OF THE ELDERLY, 22840 24895 ΚΑΠΗ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ | MARPISSA OPEN CARE CENTRE OF THE ELDERLY, 22840 43310 ΚΑΠΗ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ | AGKERIA OPEN CARE CENTRE OF THE ELDERLY, 22840 92155 ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ | HELP AT HOME SERVICE, 22840 24110 ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Η.Φ.Η.) | DAY CARE CENTRE OF THE ELDERLY, 22840 51181 ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ | PREVENTION CENTRE AGAINST THE USE OF ADDICTIVE SUBSTANCES, 22840 24745 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ | CULTURE SERVICES Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. | PAROS MUNICIPAL DEPT. OF CULTURE AND DEVELOPMENT, 22843 60167-8, 60126-8 ΔΗΜΟΤ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | LIBRARY, 22840 28233 ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΧΟΛΕΣ | MUSIC SCHOOLS, 22840 22038

6

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | OTHER SERVICES Δ.Ο.Υ. ΠΑΡΟΥ | TAX OFFICE, 22843 61100 ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ | LAND REGISTRY OFFICE, 22840 21916 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ | COUNTY COURT, 22840 21703 ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ | MARITIME FINANCIAL DEPT, 22840 28529 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΣΥΡΟΣ) | CHAMBER OF CYCLADES (SIROS) , 22810-82346, 22810-80246 • ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΟΥ | PAROS DEPT, 22840 23031 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ | PUBLIC UTILITY COMPANIES Ο.Τ.Ε. | HELLENIC TELECOMMUN. ORGANISATION, 22840 22799 ΒΛΑΒΕΣ | SERVICE, 13888 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | TECHNICAL SUPPORT, 22840 28106 Δ.Ε.Η. | PUBLIC POWER CORPOR., 22840 22131, 11770 ΒΛΑΒΕΣ | SERVICE, 22840 21241 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ | FACTORY, 22840 52511, 51450 ΔΕΥΑΠ | WATER SUPPLY & SEWERAGE COMPANY, 22840 25300 ΕΛ.ΤΑ. | GREEK POST OFFICE ΠΑΡΟΙΚΙΑ | PARIKIA, 22840 21236, 21803 ΝΑΟΥΣΑ | NAOUSSA, 22840 51495 ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ | ANTIPAROS, 22840 61223 ΜΑΡΠΗΣΣΑ | MARPISSA, 22840 41555 ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ | CITIZENS SERVICE CENTRES • ΠΑΡΟΙΚΙΑ | PARIKIA, 22840 24912, 24735 • ΝΑΟΥΣΑ | NAOUSSA, 22840 51691 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ | MUNICIPALITY OF PAROS ΤΗΛΕΦ. ΚΕΝΤΡΟ | CALL CENTRE, 22843-60100 / 5 ΔΗΜΑΡΧΟΣ | MAYOR’S OFFICE, 22843-60129-30 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ | DEPUTY MAYOR’S OFFICE, 22843-60132-3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | TECHNICAL DEPT, 22843-60151 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | TOURISM COMMITTEE, 22843-60113


EΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

λικέρ / σαµπάνιες / µαρµελάδες κρασιά / γλυκά κουταλιού

ΖΟΥΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Νάουσα Πάρου τ. 22840 51580 κ. 6942 222 388 e. kavazoumis@gmail.com


ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | MUNICIPAL DIVISIONS

ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑEΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΡΟΥ | AIRPORT

ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ | AGERIA, 22840 91283 ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ | ARCHILOCHOS, 22840 41173 ΚΩΣΤΟΥ | KOSTOS, 22840 29025 ΛΕΥΚΩΝ | LEFKES, 22840 41617 ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ | MARPISSA, 22840 41217 ΝΑΟΥΣΑΣ | NAOUSSA, 22840 51220 ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ | PARIKIA,22843-60115

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑEΡΟΠΟΡΙΑΣ | CIVIL AVIATION DEPARTMENT, 22840 90900 AEΡΟΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ | DIRECTOR, 22840 90901 ΠΥΡΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ | CONTROL TOWER, 22840 90905 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.Π.Α. | SECRETARIAT OF CIVIL AVIATION DEPARTMENT, 22840 90902 ΑΙΘΟΥΣΑ V.I.P. AEΡΟΛΙΜΕΝΑ | VIP DEPT., 22840 90903 ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ / ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ |

ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥ | PAROS REGIONAL UNIT ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ | CALL CENTRE, 22843-61201 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ | STRUCT. WORKS DEPT., 22843-61226 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ | HEALTH DEPT., 22843-61227 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ | ADMIN. DEPT, 22843-61233 ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ | VETERINARY MEDICINE DEPT., 22840 21228 ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝ. | AGRICULT. FINANCE DEPT., 22840 61240 ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΦ. & ΕΠΙΚΟΙΝ. | TRANSPORT & COMMUN. DEPT, 22840 28142-3, 28049

FIRE SAFETY / TRANSPORT, 22840 90906 Ε.Μ.Υ. | DEPΤ. OF METEOROLOGY, 22840 90907 GOLD AIR (ΠΛΗΡΟΦ.-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ) | INFO - RESERVATIONS, 22840 92277, 90911 AEGEAN (ΠΛΗΡΟΦ.) | INFO, 22840 90912 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ | HELLENIC POLICE DEPARTMENT, 22840 90910 ΚΤΕΛ | BUS STATIONS ΝΑΟΥΣΑ | NAOUSSA, 22840 52865 ΠΑΡΟΙΚΙΑ | PARIKIA, 22840 21395, 21133

ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ | MUNICIPALITY OF ANTIPAROS ΤΑΞΙ | TAXI ΔΗΜΑΡΧΟΣ | MAYOR, 22840 61753 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ | POLICE DEPARTMENT, 22840 61202 ΠΟΛΥΔ. ΙΑΤΡΕΙΟ | MEDIC. OFFICE, 22840 61219, 28202 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | SOUTHERN AEGEAN REGION ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦ / ΡΧΗ (ΣΥΡΟΣ) | SECRETARIAT OF THE REGION DIRECTOR (SYROS), 22813-60214 Δ / ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚ / ΝΙΩΝ | TRANSPORT & COMMUNICATION DEPT, 22810-85755, 82898, 81505 Δ / ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ | URBAN PLANNING DEPARTMENT, 22813-62500 Δ / ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΝΑΞΟΥ | URBAN PLANNING DEPARTMENT OF NAXOS, 22850-23770 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ | INSURANCE ORGANISATION Ι.Κ.Α. | SOCIAL INSURANCE INSTITUTE • ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ | DIRECTOR, 22840 27154 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | SERVICES, 22840 21339, 23586 ΟΑ.Ε.Ε. (ΝΑΞΟΣ) | INSURANCE ORGANISATION FOR THE SELF EMPLOYED (NAXOS), 22850-27157 ΟΑ.Ε.Ε. (ΣΥΡΟΣ) | INSURANCE ORGANISATION FOR THE SELF EMPLOYED (SYROS), 22810 80034 Ο.Α.Ε.Δ. | EMPLOYMENT ORGAN., 22840 23071, 23171

8

ΠΑΡΟΙΚΙA | PARIKIA, 22840 21500 ΤΡΑΠΕΖΕΣ | BANKS ΕΘΝΙΚΗ | NATIONAL BANK • ΠΑΡΟΙΚΙΑ | PARIKIA, 22840 27041-2, 27044 • ΝΑΟΥΣΑ | NAOUSSA, 22840 55501-2 • ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ | ANTIPAROS, 22840 62001-2 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | PIRAEUS BANK • ΠΑΡΟΙΚΙΑ | PARIKIA, 22840 27001-10 • ΝΑΟΥΣΑ | NAOUSSA, 22843 06101-5, 55510 ALPHA BANK • ΠΑΡΟΙΚΙΑ | PARIKIA, 22840 27021-9, 24810-1 • ΝΑΟΥΣΑ | NAOUSSA, 22840 53241-2 • ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ | ANTIPAROS, 22840 61691, 27030 EUROBANK | 22840 23523, 21735, 24386, 23582 ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΠΑΡΟΥ | PAROS UNION OF AGRICULTURAL COOPERATIVES ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | SECRETARIAT, 22840 22179, 22235 ΑΠΟΘΗΚΗ | STOCK, 22840 22212 ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ | OLIVE PRESS DEPT., 22840 22183 ΑΠΟΘΗΚΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ | LIVESTOCK FEED DEPT, 22840 41242 ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ | CHEESE DEPT., 22840 22396


Coffee anyone? Μια πρόσκληση στους απανταχού λάτρεις του καφέ, προκειµένου να ανακαλύψουµε µαζί τα µυστικά του και να δοκιµάσουµε τις ποικίλες γεύσεις του!

Χώρος Εκπαίδευσης Baristi

Προβολής & Παρουσίασης Προϊόντων Καφέ

e-mail: coffeelabparos@gmail.com τηλ: 22840 25033


ευρετήριο επαγγελματικών κατηγοριών ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΙ..........................................................................................20

ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ (ΝΥΦΙΚΑ - ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ)...............................................135

ΑΓΡΟΝΟΜΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ...............................................................20

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ & ΜΕΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ.............................. 37

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ...................................................................................20

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ - ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΑ..................................................... 37

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ...........................................................20

ΒΙΝΤΕΟ ΚΛΑΜΠ & ΠΑΙΧΝΙΔΟΜΗΧΑΝΕΣ.......................................38

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ..................................................................20

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ & ΣΦΑΙΡΙΣΤΗΡΙΑ...................................................................................20 ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΤΕΧΝΗΣ.............................................................................. 21 ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ & ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ........................................ 21 ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

(ΠΑΡΑΔΟΣIAKA & ΒΙΟΛΟΓIKA ΠΡΟΪΟΝΤΑ)..........................................154

ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ (ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ)...................................54

ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ................................................................................38 ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ - ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ....................................... 41

(ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ)............................158

ΓΕΩΠΟΝΟΙ.............................................................................................. 41

ΑΜΜΟΒΟΛΕΣ, ΥΔΡΟΑΜΜΟΒΟΛΕΣ & ΥΔΡΟΒΟΛΕΣ..................... 21

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ....................................... 41

ΑΝΑΓΟΜΩΣΕΙΣ ΜΕΛΑΝΙΩΝ.............................................................. 21

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ....................................................................................... 41

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ...................................................................................... 21

ΓΙΟΓΚΑ (ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ) ...........54

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ........................................... 21

ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ............................................................................... 41

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ............................................... 21

ΓΛΥΠΤΕΣ................................................................................................. 41

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ..........................................................................22

ΓΟΥΕΪΚ ΜΠΟΡΝΤ (ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΠΟΡ)..................................................99

ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΑ........................................................................................22

ΓΟΥΙΝΤ ΣΕΡΦΙΝΓΚ (ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΠΟΡ)...............................................99

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΑ ΧΡΥΣΟΥ...............................................................22

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ.............................................................................42

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ....................................................22

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ............................................................................................42

ΑΝΤΙΚΕΣ & ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΕΙΣ...........................................................22 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...........................25 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠ. ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ & ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ.......................25 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠ. ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ................25 ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΟΔΑΣ..............................................................................25 ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ, ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ.....................26 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ & ΧΑΡΤΙΚΑ.........................................................26 ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ.........................27 ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ..................................................27 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ................................... 31 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡ. ΧΩΡΟΥ & ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ...................32 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΗΠΩΝ..................................................................34

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ.....................................................................................42 ΓΥΨΙΝΑ & ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ.................................................................42 ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΙ.....................................................44 ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ. ΕΣΩΤ. ΧΩΡΟΥ & ΔΙΑΚΟΣΜ.).................32 ΔΙΑΝΟΜΗ ΨΥΚΤΩΝ & ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ........................44 ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ........................................................................................44 ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ.................................................................46 ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ & ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ...............................................46 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ........................................................... 49 ΔΙΣΚΟΙ, CD, GADGETS......................................................................... 49 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ (ΥΓΡΑΕΡΙΟ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ).......................................... 176

ΑΡΩΜΑΤΟΠΩΛΕΙΑ...............................................................................34

ΕΙΔΗ ΑΛΙΕΙΑΣ, ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ, ΚΥΝΗΓΙΟΥ & ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ................................................................................ 49

ΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ (ΕΣΤΙΑΣΗ)............................................................80

ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ, ΣΟΥΒΕΝΙΡ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ.................................50

ΑΣΤΡΟΛΟΓΟΙ.........................................................................................34

ΕΙΔΗ ΕΞΟΧΗΣ........................................................................................52

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ..............34

ΕΙΔΗ ΚΑΠΝΙΣΤΟΥ.................................................................................52

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΟΙΚΙΩΝ......................................................................35

ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ (ΧΡΩΜΑΤΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΣΙΔΗΡΙΚΑ κ.λπ.)........184

ΒΑΦΕΣ & ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ........................................ 37

ΕΙΔΗ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ..........................................................................52

10


ΧΡΩΜΑΤΑ & ΕΙ∆Η ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ

τσιµεντοκονίες | κόλλες | οικοδοµικά υλικά εργαλεία | πλυστικά | χρώµατα | βερνίκια

Καλακώνα Βασιλική 1 o χλµ. Παροικίας - Λευκών τ: 22840 27600 • m: lavandaparos@gmail.com


ΕΙΔΗ ΡAΠTIKHΣ, KENTHMATOΣ & ΠΛEΞIMATOΣ.......................52

ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ.........................................................................90

ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ.............................................................................52

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ..............................................................90

ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ & ΠΛΑΚΑΚΙΑ.................................52

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΠΩΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝ. ΤΥΠΟΥ & ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ......90

ΕΚΔΟΣΕΙΣ...............................................................................................53

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΠΩΛΗΣΗ ΞΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ & ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ......................................................................................90

ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΒΟΘΡΩΝ & ΥΓΕΙΟΝΟΜ. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ..................53 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ.......................53

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ............................................................................. 91

ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ & ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ.......................................................53

ΖΑΧΑΡΩΤΑ & ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ...............................................................92

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ..........................................................................53

ΖΩΓΡΑΦΟΙ..............................................................................................92

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ...........................54

ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ & ΕΙΔΗ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ.................................................92

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΚΑΦΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΛ. ΥΛΙΚΟ................93

(ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΚΑΦΩΝ)..........................135

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ................................................ 94

ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ.............................................................54

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ................................................................................... 94

ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΤΩΝ & ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ..............................................54

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΚΑΦΩΝ............................... 96

ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.........................................................................54

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ   ........................................................ 96

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ...................54

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΣΙΓΑΡΑ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ...................................... 96

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΑΝΔΡΙΚΑ & ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ..............................................55

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ.....................................97

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ...........................................................................58 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡ/ΤΑ, ΔΩΜΑΤΙΑ, ΒΙΛΛΕΣ....................58 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ AΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ...........................................................72

ΗΧΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ.................................................99

ENOIKIAΣΕΙΣ ΗXHTIKΩN MHXANHMATΩN .................................73

ΗXΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ, STUDIO, ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ.........................................99

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΔΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ..................... 74

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΠΟΡ..................................................................................99

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ & ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ......................... 74

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΑΞΙ..................................................................................100

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΘΑΛΑΜΗΓΩΝ & ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ.................................................................................. 74

ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΚΔΡΟΜΕΣ & ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ........ 101

ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ.............................................................. 74

ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ.................................... 101

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ..................... 74

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ.....................................................................................102

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ...............................................................75

ΙΑΤΡΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ...................................................102

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΩΡΟ....................................................................75

ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ..................................................................102

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΚΙ (ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΠΟΡ).......................................................99

ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ............................................................................................ 76

ΙΑΤΡΟΙ....................................................................................................102

ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ & ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ...........................................................104

(ΡΑΠΤΕΣ & ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ)..........................................158

ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ....................................................... 76 ΕΠΙΠΛΑ................................................................................................... 76 ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ..............................................................................77 ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ & ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ.................................................77 ΕΠΙΠΛΑ ΜΠΑΝΙΟΥ...............................................................................78 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΠΟΡ.............................78 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ............................78 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ...........................................78 ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΕΙΔΗ...................................................................................79 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ ...............................................79 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΦΕ................................................................................105 ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ (ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΠΟΡ).............................................................99 ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΑ......................................................................................105 ΚΑΒΕΣ & ΠΟΤΑ...................................................................................106 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΡΑΦΕΙΩΝ............................................108 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΣΑΛΟΝΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...................................108 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΣΑΛΟΝΙΩΝ ΟΙΚΙΩΝ .................................................108 ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ & ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ......................................................108 ΚΑΪΤ ΣΕΡΦΙΝΓΚ (ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΠΟΡ)....................................................99 ΚAΛΛYNTIKA......................................................................................108 ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΣ ΖΩΩΝ......................................................................108

(ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ & ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ).........................................123

ΚΑΜΠΙΝΓΚ..........................................................................................108

ΕΡΓΟΝΟΜΟΙ ..........................................................................................79

ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ (ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΠΟΡ)...........................................................99

ΕΣΤΙΑΣΗ..................................................................................................80

ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.................................................................108

ΕΣΤΙΑΤOΡΙΑ ΓΡΗΓOΡΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ (ΕΣΤΙΑΣΗ)..................80

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ .....................................................108

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ - ΤΑΒΕΡΝΕΣ (ΕΣΤΙΑΣΗ).................................................80

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ.............................................................109

ΕΣΩΡΟΥΧΑ.............................................................................................90

ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ.........................................................................................109

12


ΚΑΦΕ - ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ - ΚΡΕΠΕΡΙ....................................................110

ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ.........................................................................................135

ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΑ....................................................................................113

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΚΑΦΩΝ.................135

ΚΑΦΕΝΕΙΑ............................................................................................113

ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΕΝ.................................................................................135

ΚΕΪΤΕΡΙΝΓΚ..........................................................................................113

ΝΤΙΣΚ ΤΖΟΚΕΪ.....................................................................................135

ΚΕΝΤΡΑ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ...............................................................114

ΝΥΦΙΚΑ - ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ.....................................................................135

ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ...................................................................114

ΞΕΝΑΓΟΙ...............................................................................................135

ΚΕΝΤΡΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ...............................................................115

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ.......................................................................................135

ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ..............................................................115

ΞΥΛΕΙΑ..................................................................................................138

ΚΕΝΤΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ...............................................................116

ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ........................................................................138

ΚΕΡΑΜΙΚΑ............................................................................................116

ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ...........................................................................142

ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΟΙ, ΚΗΠΟΥΡΟΙ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΗΠΩΝ...............116

ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ...........................................................................................142

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ....................................................116

ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.................................................................................144

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ.........................................................................117

ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ.............................................................................144

ΚΛΑΜΠ (ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ)......................................................114

ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΥΑΛΙΚΑ...............................................144

ΚΛΕΙΔΙΑ.................................................................................................117

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ.......................................................................... 147

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ......................................................................................118

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΡΓOΛΑΒOΙ ....................................... 150

ΚΟΡΝΙΖΕΣ..............................................................................................118

ΟΙΝΟΛΟΓΟΙ........................................................................................... 151

ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ & ΡΟΛΟΓΙΑ..................................................................118

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ......................................................................................... 151

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ...................................................................................... 121

ΟΠΤΙΚΑ................................................................................................. 152

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ........................................................................................ 122

ΟΠΩΡΟΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ..................................................................... 152

ΛΑΤΟΜΕΙΑ............................................................................................ 122

ΟΡΧΗΣΤΡΕΣ.........................................................................................153

ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ........................................................................................ 122

ΟΥΖΕΡΙ (ΕΣΤΙΑΣΗ)...................................................................................86

ΛΟΓΙΣΤΕΣ.............................................................................................. 122

ΠΑΓΟΣ & ΠΑΓΑΚΙΑ............................................................................153

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ & ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ..................................123

ΠΑΓΩΤΑ, ΤΖΕΛΑΤΕΡΙΕΣ, ΠΑΓΩΜΕΝΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙ........................153

ΛΟΥΣΤΡΑΔΟΡΟΙ..................................................................................123

ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ........................................................................................154

ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ - ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ..............................................................124

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ............................................................................................154

ΜΑΡΜΑΡΑ - ΚΟΠΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ............................................ 126

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ

ΜΑΡΜΑΡΑ & ΠΛΑΚΙΔΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ................................. 129

(ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ - ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ - ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ).........................161

ΜΑΣΑΖ.................................................................................................. 129

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ........................................154

ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΑ (ΕΣΤΙΑΣΗ)................................................................85

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ...................................154

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΙ.................................................................................. 131

ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΕΣ & ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ........................ 155

ΜΕΣΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ........................................................................... 131

ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ........................................................................................ 155

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ.................................................. 132

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΙ..................................................................... 155

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ......................................................132

ΠΙΛΑΤΕΣ (ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ)..........54

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ..............................................................133

ΠΙΝΑΚΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ.................................................................... 155

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ....................................................................................133

ΠΙΣΙΝΕΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ................................................................... 155

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΙΔΗ..................................................................133

ΠΙΤΣΑΡΙΕΣ (ΕΣΤΙΑΣΗ)............................................................................86

ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ.......................................................................133

ΠΛΑΚΑΚΙΑ (ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ & ΠΛΑΚΑΚΙΑ)..................52

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ.......................................................134

ΠΟΔΗΛΑΤΑ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, ΑΝΤΑΛ/ΚΑ....................156

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΑ & ΤΟΡΝΟΙ.............................................................134

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΜΟΝΩΣΕΙΣ & ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ....................................................134

(ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ).......................................... 31

ΜΟΥΣΕΙΑ - ΣΥΛΛΟΓΕΣ......................................................................134

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ.....................................................156

ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ.............................................................................134

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΟΠΑΠ..........................................................................156

ΜΟΥΣΙΚΟΙ..............................................................................................134

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΔΙΑΝΟΜΗ................................................. 157

ΜΠΑΛΟΝΙΑ - ΣΤΟΛΙΣΜΟΙ & ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜ. ΕΣΩΤ. ΧΩΡΟΥ.....135

ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ........................................................ 157

ΜΠΑΡ (ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ).........................................................114

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ - ΣΦΟΛΙΑΤΟΕΙΔΗ............................................ 157

ΜΠΙΤΣ ΜΠΑΡ (ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ)............................................114

ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΑ................................................................................. 157

13


ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ........................................................ 157

ΤΑΤΟΥΑΖ............................................................................................... 170

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ............................................................................. 171

(ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ)....................................... 167

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ & ΑΝΑΓΟΜΩΣΕΙΣ............................................158 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ................................................................158 ΡΑΠΤΕΣ & ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ...................................158 ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΟΙ.................................................................................158

ΤΕΝΤΕΣ................................................................................................. 171 ΤΖΑΚΙΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΖΑΚΙΑ & ΣΟΜΠΕΣ............................... 173 ΤΖΑΜΙΑ - ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ - ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ......................................... 174 ΤΖΕΛΑΤΕΡΙΕΣ (ΠΑΓΩΤΑ, ΤΖΕΛΑΤΕΡΙΕΣ, ΠΑΓ. ΓΙΑΟΥΡΤΙ).................153

ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΤΡΟΦΕΙΑ.......................................................................158

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ............................................................ 174

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ................................................................158

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ........................................................................... 174

ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ...................158

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ .......................................................... 175

ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΑ (ΕΣΤΙΑΣΗ).................................................................87

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ....................................................................... 175

ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ - ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ - ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ................161

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

ΣΠΑ........................................................................................................ 162

(ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ, ΣΟΥΒΕΝΙΡ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ)........................................50

ΣΤΡΩΜΑΤΑ........................................................................................... 162

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ & ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ................................156

ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΣΩΜΑΤΕΙΑ & ΛΕΣΧΕΣ.................................................. 162

ΥΑΛΙΚΑ & ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ.................................................................... 176

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ .........................................................................163

ΥΓΡΑΕΡΙΟ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ.................................. 176

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ...........................................................163 ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ........................................................................163 ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ............................................................164 ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ................................164 ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ............................................. 165

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΙΔΗ (ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ & ΠΛΑΚΑΚΙΑ).......52 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ.......................................................................................... 176 ΥΔΡΟΑΜΜΟΒΟΛΕΣ (ΑΜΜΟΒ., ΥΔΡΟΑΜ/ΛΕΣ, ΥΔΡΟΒΟΛΕΣ)............. 21 ΥΔΡΟΒΟΛΕΣ (ΑΜΜΟΒ., ΥΔΡΟΑΜ/ΛΕΣ, ΥΔΡΟΒΟΛΕΣ)......................... 21

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ..................................... 165

ΥΔΡΟΠΩΛΗΤΕΣ................................................................................... 177

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ.............................................. 165

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ....................................................... 177

ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ................................................................ 165

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΤΣΑΝΤΕΣ, ΑΞΕΣΟΥΑΡ............................................ 178

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ........................................................... 166

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ...................................................................... 179

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΦΥΛΑΞΗ ΟΙΚΙΩΝ................................................... 167 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ............................... 167 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ........................................... 167 ΣΧΟΛΕΙΑ............................................................................................... 167 ΣΧΟΛΕΣ.................................................................................................168

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ INTERNET..................................................................... 177

ΥΑΛΙΚΑ (ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΥΑΛΙΚΑ).....................................144 ΥΦΑΝΤΑ................................................................................................ 179 ΥΦΑΣΜΑΤΑ........................................................................................... 179 ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ........................................................................................ 179

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ..............................................................168

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ......................................180

ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ................................168

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ.......................................................................180

ΙΠΠΑΣΙΑΣ............................................................................................................168

ΦΥΤΩΡΙΑ............................................................................................... 181

ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ.............................................................................................168

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ (ΗΛΕΚΤΡ. ΕΙΔΗ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ & ΗΛΕΚΤΡ. ΥΛΙΚΟ)..............93

ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ.......................................................................................................168

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ........................................................ 181

ΜΟΥΣΙΚΗΣ .........................................................................................................169

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ & ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ.........................................182

ΟΔΗΓΗΣΗΣ.........................................................................................................169

ΧΑΛΙΑ & ΜΟΚΕΤΕΣ............................................................................184

ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ...................................................................................169 ΤΕΝΝΙΣ................................................................................................................ 169 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ............................................................ 169 ΧΟΡΟΥ..................................................................................................................169

ΣΩΜΑΤΕΙΑ (ΣΥΛΛΟΓΟΙ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΛΕΣΧΕΣ).................................. 162

ΧΑΡΑΞΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ...................................................................184 ΧΡΩΜΑΤΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΣΙΔΗΡΙΚΑ, ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ .........184 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ.................................................................................186 ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ............................................................................. 187

ΤΑΒΕΡΝΕΣ (ΕΣΤΙΑΣΗ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ & ΤΑΒΕΡΝΕΣ).............................80

ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΕΣ (ΕΣΤΙΑΣΗ)...............................................................88

ΤΑΞΙ........................................................................................................ 169

ΨΗΣΤΑΡΙΕΣ, ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΑ (ΕΣΤΙΑΣΗ).............................................89

ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ & ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ....................................................... 170

ΨΙΛΙΚΑ - ΤΣΙΓΑΡΑ.............................................................................. 187

ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ................................................................... 170

ΨΥΚΤΙΚΟΙ.............................................................................................188

14


list of business categories ACCOUNTANTS.................................................................................. 122

BUILDING & CONSTRUCTION SUPPLIES.................................... 147

ADULT EDUCATION...........................................................................168

BUSINESS CONSULTANTS.............................................................163

ADVERTISING........................................................................................44

BUSINESS PRESENTS.......................................................................75

AGRICULTURAL MACHINERY & TOOLS ........................................ 41

BUTCHERS........................................................................................... 121

AGRICULTURAL MACHINERY MECHANICS................................164

CAFÉS - SNACK BARS - CREPERIES............................................110

AGRICULTURAL PRODUCERS........................................................154

CAMPING..............................................................................................108

AIR CONDITIONING & REFRIGERATION ENGINEERS...............188

CANDIES & SWEETS...........................................................................92

ALCOHOL & SOFT DRINKS WHOLESALERS................................54

CAR BODY REPAIRS & PAINTING.................................................... 37

ALTERNATIVE THERAPIES & ACTIVITIES.....................................54

CAR CUSTOMISATION......................................................................... 37

ANIMALS & PETS FOOD & ACCESSORIES....................................92

CAR & BOAT ELECTRICIANS............................................................. 96

ANTIQUES & RESTORATIONS..........................................................22

CAR EXHAUSTS.................................................................................... 74

APARTMENTS, ROOMS TO LET & VILLAS....................................58

CAR MECHANICS ..............................................................................164

ARCHITECTS & CIVIL ENGINEERS.................................................. 31

CAR RENTALS......................................................................................72

ART GALLERIES................................................................................... 21

CAR SALES & DEALERS....................................................................25

ART SCHOOLS....................................................................................168

CAR SPARE PARTS..............................................................................22

ARTISTS..................................................................................................92

CAR TYRES & PUNCTURE REPAIRS...............................................54

ASIAN CUISINE.....................................................................................80

CAR WASH...........................................................................................108

ASSOCIATIONS, UNIONS & CLUBS............................................... 162

CARPENTERS.....................................................................................142

ASTROLOGISTS....................................................................................34

CARPET CLEANING........................................................................... 170

BAKERIES & PATISSERIES................................................................27

CARPETS & RUGS .............................................................................184

BALLOONS, DECORAT. & INDOOR FIREWORKS.......................135

CAST-IRON & ALUMINUM CONSTRUCTIONS............................158

BAPTISM SUPPLIES..........................................................................135

CATERING..............................................................................................113

BARS......................................................................................................114

CEMENT FACTORIES...........................................................................90

BATHROOM FURNITURE....................................................................78

CENTRES OF SPECIAL EDUCATION..............................................102

BEACH BARS.......................................................................................114

CERAMICS.............................................................................................116

BEAUTICIANS & BEAUTY SALONS ................................................ 21

CHILDREN’S CLOTHING.....................................................................58

BEE KEEPERS..................................................................................... 131

CHILDREN’S PLAY CENTRES ........................................................154

BETTING AGENCIES..........................................................................156

CHILDREN’S PRIVATE EDUCATION & SCHOOLS.......................180

BICYCLES - SALES, SERVICE, SPARE PARTS..............................25

CHILDREN’S SHOES.......................................................................... 179

BOAT ENGINE SERVICE & REPAIRS.............................................. 165

CHURCHES & MONASTERIES........................................................104

BOAT EQUIPMENT & MAINTENANCE .........................................135

CIGARETTES & TOBACCO .................................................................52

BOAT YARDS........................................................................................135

CINEMAS...............................................................................................116

BOOKSTORES & STATIONERY.......................................................... 37

CLUBS....................................................................................................114

15


COFFEE BEANS SHOPS....................................................................113

FIREPLACES & STOVES................................................................... 173

COMMERCIAL VEHICLE MECHANICS........................................... 165

FISH MARKETS..................................................................................105

COMPUTER SALES & SERVICE........................................................97

FISH TAVERNS......................................................................................88

COMPUTER TRAINING.......................................................................116

FISHING, DIVING, HUNTING & CAMPING EQUIP.......................... 49

CONFERENCE FACILITIES...............................................................163

FLORISTS...............................................................................................22

CONSTRUCTION COMPANIES........................................................108

FOOD GOODS & SUPPLIES................................................................54

CONSTRUCTION VEHICLE MECHANICS...................................... 165

FRENCH POLISHERS .......................................................................123

CONSTRUCTIONS, CONSTRUCTION MANAGERS.....................150

FROZEN GOODS & SUPPLIES...........................................................54

COOKING LESSONS..........................................................................158

FUNERAL PARLORS & UNDERTAKERS........................................42

COSMETICS .........................................................................................108

FURNITURE........................................................................................... 76

COURIER COMPANIES...................................................................... 171

FURNITURE CLEANERS..................................................................108

COVERS & AWNINGS........................................................................ 171

FURNITURE COVERINGS & UPHOLSTERY.................................. 170

CRUISES & SEA TRIPS...................................................................... 101

GARAGE DOORS................................................................................... 41

CRYSTAL ENGRAVING......................................................................184

GARDEN ARCHITECTURE..................................................................34

DANCE ACADEMIES.......................................................................... 169

GARDEN CENTRES............................................................................ 181

DEBT COLLECTORS.............................................................................46

GARDEN FURNITURE.........................................................................52

DELICATESSEN..................................................................................135

GARDEN TECHNICIANS, GARDENERS

DEEJAYS...............................................................................................135

& GARDEN MAINTENANCE.............................................................116

DIETICIANS & NUTRITIONISTS........................................................44

GAS & GAS ENGINEERS .................................................................. 176

DIVING...................................................................................................100

GENERAL SUPPLIERS.......................................................................38

DIVING SCHOOLS...............................................................................168

GENERAL TRANSPORTATION........................................................ 132

DOCTORS..............................................................................................102

GEOLOGY - GEOTHERMY - BORE HOLES...................................... 41

DVD CLUBS - VIDEO GAMES.............................................................38

GIFTS & SOUVENIRS ..........................................................................50

EATERY...................................................................................................80

GLASS & MIRRORS........................................................................... 174

ELECTRICAL ENGINEERS ................................................................. 96

GLASSWARE & CRYSTALS............................................................. 176

ELECTRICAL EQUIPMENT & LIGHT FITTINGS..............................93

GOLD EXCHANGE................................................................................22

ELECTRICAL EQUIPMENT SERVICE...............................................78

GRAPHIC DESIGNERS........................................................................42

ELECTRICIANS..................................................................................... 94

GREEK NEWSPAPERS & MAGAZINES..........................................90

ELECTRONIC CIGARETTES & SUPPLIES....................................... 96

GREENHOUSES..................................................................................102

ENGINEERING & FABRICATORS....................................................134

GRILL HOUSES ....................................................................................89

ENOLOGISTS....................................................................................... 151

GROCERY STORES ............................................................................ 152

ENTERTAINMENT VENUES............................................................. 187

GYMS.......................................................................................................42

ENVIRONMENTALISTS..................................................................... 155

GYPSUM & GYPSUM CONSTRUCTIONS.........................................42

ERGONOMISTS.....................................................................................79

HABERDASHERY.................................................................................52

EVENT ORGANISERS ......................................................................... 49

HAIRDRESSERS..................................................................................118

EXCAVATIONS.....................................................................................186

HAIRDRESSING SUPPLIES...............................................................52

FABRICS & MATERIALS................................................................... 179

HARDWARE STORES - PAINTS - TOOLS & SUPPLIES............184

FASHION ACCESSORIES....................................................................25

HEATING & CLIMATE ENGINEERS................................................ 101

FAST FOOD RESTAURANTS.............................................................80

HEATING SYSTEM MAINTENANCE............................................... 166

FIRE EXTINGUISHERS & SERVICE................................................158

HIKING & BICYCLE TOURS............................................................... 155

FIRE SECURITY SYSTEMS............................................................... 167

HORSE RIDING CENTRES................................................................168

FIRE WOOD..........................................................................................109

HOTEL FURNITURE.............................................................................75

16


…together is better The idea: The “off-season-time” on Paros is pretty long: Most of the tavernas, bars and coffee-places are closed. Less events. The (about 600!) `permanent´ residents are living spread out all over the island. To get in touch with `new´ people, especially from other countries, is not always easy. But with us this will be easy! From October until May we offer meeting possibilities for all the residents living on Paros nearly the whole year round, and we organize special workshops and events. And we also motivate you to stay fit in winter. “Parea” is difficult to translate. The word `friends´ comes slightly close…

Join us! Let us create a unique “world of Parea” together: for the happiness and the benefit of all of us! The advantages to be a PAREA - member:

* Member-card-discounts all over Paros: in more than 50 selected shops, tavernas, etc. * Regular dinner-nights for members and their friends (special menus for special prices).

* Free (!) regular guided excursions: there are many things to explore on our beautiful island! AND: up to 12 workshops (60-90 min.) per week - without any extra fees! Choose yours!

* 3x Greek language: 1x beginners, 1x advanced-level. And 1x Greek conversation training. * History of Greece and Paros: culture, art, architecture (excursions possible). (90 min!)

* What happened last week in Greece?” Be up to date: An intelligent weekly summary of national and international affairs concerning Greece- political, cultural and social news. Also the newest information about existing or upcoming laws, which are of special interest for all of us. (90 min!) * Learn about Greek music: A singer explains texts, origins, feelings of traditional Greek songs. * 6x Fitness & fun: * Dancing: Latin, Cuban Salsa, Ballroom * Zumba * Zumba-´Gold´ (= for elder people, or people not being so fit, or overweight)* 2x Pilates gymnastics (2 different levels) * Greek Dances * other ideas: English, painting, photography, children`s lessons... any suggestions for more? The workshops- location: Paroikia (Livadia), at the hall of the Paros Dance Academy Follow the small road between `Ephessus´ and Pizzeria ´Cavo D´Oro´ about 100 meters: we are close to “Parea Café”. Free parking no problem! Walking distance from the windmill/port: 800 meters. PAREA will start with all services for you on Monday, 3rd of October 2016 *** Please contact us for more information and ask for the different kinds of memberships:

T. +30 6979 353401 * e-mail: kayfotografos@gmail.com Facebook: PAREA - Paros Residents Activities Powered by: Paros Dance Academy


HOTELS.................................................................................................135

MOTORBIKE & BICYCLE DEALERS.................................................25

HOUSE AUTOMATION SYSTEMS......................................................35

MOTORBIKE & BIKE RENTALS......................................................... 74

HOUSE KEEPING & MAINTENANCE............................................. 167

MOTORBIKE SALES, REPAIRS & SPARE PARTS.........................25

HOUSE & GLASS SUPPLIES...........................................................144

MUSEUMS - COLLECTIONS............................................................134

HOUSEHOLD APPLIANCES............................................................... 94

MUSIC SCHOOLS................................................................................ 169

ICE & ICE CUBES.................................................................................153

MUSICAL INSTRUMENTS................................................................134

ICE CREAM - GELATERIES - FROZEN YOGHURT.......................153

MUSICIANS .........................................................................................134

ICON PAINTERS....................................................................................20

NEWSPAPERS & MAGAZINES.........................................................90

INDUSTRIAL MACHINERY SERVICE & MAINTENANCE............78

NIGHTLIFE VENUES...........................................................................114

INERT MATERIALS TRANSPORTATION.......................................132

NOTARIES............................................................................................163

INSULATION & INSULATION MATERIALS..................................134

NURSING HOME................................................................................... 41

INSURANCE COMPANIES & INSURANCE BROKERS................34

OCCUPATIONAL THERAPISTS.......................................................123

INTERIOR DESIGN & DECORATION.................................................32

OFFICE & BUILDING CLEANERS...................................................108

INTERNATIONAL NEWSPAPERS & MAGAZINES.......................90

OFFICE EQUIPMENT..........................................................................133

INTERNET CAFÉS..............................................................................105

OFFICE FURNITURE............................................................................ 76

INTERNET DEVELOPMENT.............................................................109

OIL RECYCLING..................................................................................... 21

INTERNET SERVICES........................................................................ 177

OLIVE OIL EXTRACTION.....................................................................53

INVITATION SUPPLIERS................................................................... 157

OPTICIANS & SUNGLASSES.......................................................... 152

JEWELLERS & JEWELLERY SHOPS..............................................79

ORCHESTRAS.....................................................................................153

JEWELS & WATCHES ........................................................................118

OUTDOOR ACTIVITIES....................................................................... 177

KEYS & KEY CUTTING........................................................................117

OUZERΙ....................................................................................................86

KIOSKS & TOBACCO.......................................................................... 187

PACKAGING SUPPLIES......................................................................52

KITCHEN FURNITURE & WARDROBES..........................................77

PAINTERS..............................................................................................53

KITE SURFING.....................................................................................100

PAINTINGS........................................................................................... 155

LAND REGISTRY & MEASUREMENTS...........................................20

PATISSERIES ........................................................................................27

LANGUAGE SCHOOLS.......................................................................115

PERFUME STORES..............................................................................34

LAUNDRY.............................................................................................108

PERGOLAS........................................................................................... 155

LAWYERS & LEGAL CONSULTANTS..............................................46

PET GROOMING..................................................................................108

LINEN SUPPLIES............................................................................... 122

PET TRAINING & CARE.......................................................................53

LIQUOR STORES.................................................................................106

PETROL & GAS STATIONS............................................................... 157

MANICURE & PEDICURE..................................................................124

PHARMACIES...................................................................................... 179

MARBLE CUTTING & POLISHING.................................................. 126

PHOTOGRAPHERS & PHOTOGRAPHIC SUPPLIES...................182

MARINE ENVIROMENT EDUCATIONAL CENTRES....................168

PHOTOVOLTAIC SYSTEMS............................................................... 181

MARTIAL ARTS SCHOOLS.............................................................. 169

PHYSIOTHERAPISTS.........................................................................180

MASSAGE............................................................................................ 129

PICTURE FRAMES & FRAMING......................................................118

MATTRESSES..................................................................................... 162

PIZZERIAS..............................................................................................86

MECHANICAL ENGINEERS & ENGINEERS.................................134

PLANT DOCTORS................................................................................. 41

MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRES.............................................102

PLUMBERS.......................................................................................... 176

MEDICAL EQUIPMENT .....................................................................102

POULTRY FARMS............................................................................... 157

MEN’S & WOMEN’S CLOTHING........................................................55

PRESS AGENCIES.............................................................................. 157

MEZE PLACES......................................................................................85

PRINTING PRESS & DIGITAL PRINTING...................................... 176

MOBILE PHONE SHOPS....................................................................117

PRIVATE SCHOOLS............................................................................168

18


PROFESSIONAL DIVERS..................................................................108

SUPER MARKETS & MINI MARKETS............................................161

PUBLICATIONS.....................................................................................53

SWIMMING POOLS & SUPPLIES................................................... 155

PUFF PASTRY PRODUCTS............................................................... 157

SYNTHETIC DOORS & WINDOWS.................................................. 165

PVC CONSTRUCTIONS......................................................................156

TAILORS - CLOTHES REPAIR - ALTERATIONS..........................158

QUARRIES............................................................................................ 122

TATOO.................................................................................................... 170

RADIO STATIONS................................................................................158

TAXIS..................................................................................................... 169

REAL ESTATE AGENCIES................................................................ 131 RECEPTION HALLS.............................................................................20 RECYCLING............................................................................................ 21 REFLEXOLOGISTS.............................................................................158 RENEWABLE ENERGY SOURCES.................................................... 21 RESTAURANTS & TAVERNAS..........................................................80 ROADSIDE ASSISTANCE..................................................................144 SAILING................................................................................................100 SANDBLASTING & WATERBLASTING........................................... 21 SANITARY SUPPLIES..........................................................................26

TEETH TECHNICIANS.......................................................................144 TELECOMMUNICATIONS.................................................................. 174 TELEPHONES & ACCESSORIES..................................................... 174 TENNIS SCHOOLS.............................................................................. 169 TILERS.................................................................................................. 129 TONER REFILLING............................................................................... 21 TOPOGRAPHERS & ENGINEERS................................................... 175 TOURIST AGENCIES & TICKETS .................................................... 175 TOURIST GUIDES................................................................................135

SANITARY WARES - TILES & PLUMBING......................................52

TOYS.......................................................................................................154

SANITATION & PEST CONTROL.......................................................26

TRADITIONAL & ORGANIC PRODUCTS........................................154

SCHOOLS............................................................................................. 167

TRADITIONAL COFFEE SHOPS.......................................................113

SCULPTORS ......................................................................................... 41

TRANSLATIONS.................................................................................133

SEA TAXIS............................................................................................100

TRANSPORTATION COMPANIES...................................................133

SEASONAL GOODS.............................................................................79

UNDERWEAR SHOPS.........................................................................90

SECOND HAND ITEMS......................................................................133

VETS...................................................................................................... 122

SECURITY SYSTEMS......................................................................... 167

VIDEO GAMES & AMUSEMENTS......................................................20

SEWER CLEARING & CLEANING....................................................27

VINYL, CD & GADGETS....................................................................... 49

SEWAGE REMOVAL & TREATMENT................................................53

WAKE BOARD.......................................................................................99

SHOE REPAIRS & COBBLERS........................................................... 76 SHOES, PURSES & ACCESSORIES............................................... 178 SHOP & HOTEL EQUIPMENT SUPPLIERS..................................... 74 SIGN MAKERS...................................................................................... 76 SKIP RENTALS – WASTE TREATMENT......................................... 74 SNAIL PRODUCERS..........................................................................158 SOUND EQUIPMENT & CAR AUDIO SYSTEMS.............................99 SOUND RECORDING STUDIO - PRODUCTIONS...........................99 SOUND SYSTEM RENTALS...............................................................73 SOUVLAKI PLACES.............................................................................87

WATER DISPENSING MACHINES....................................................44 WATER FILTRATION SYSTEMS....................................................... 167 WATER SALES & DELIVERY............................................................ 177 WATER SKI...........................................................................................100 WATER SPORTS EQUIPMENT SERVICE ........................................78 WATER SPORTS....................................................................................99 WEAVERS............................................................................................. 179 WEDDING SUPPLIES........................................................................135 WEIGHT LOSS INSTITUTES..............................................................114

SPAS...................................................................................................... 162

WIND SURFING.....................................................................................99

SPEECH THERAPISTS......................................................................123

WIND TURBINES..................................................................................22

SPEED BOAT DRIVING SCHOOLS.................................................. 169

WINERIES............................................................................................. 151

SPEED BOAT MOTOR CRUIS. & HELICOPT. RENTALS............... 74

WOOD SUPPLIES...............................................................................138

SPORTS EQUIPMENT & ACCESSORIES ........................................20

WOODEN DOORS & WINDOWS......................................................138

SPORTS FACILITIES............................................................................20

WOODEN FLOORS.............................................................................142

19


Α

Με απεριόριστη θέα στον κόλπο της Νάουσας και έντονα Κυκλαδίτικα στοιχεία, το “Akti Resort” σας καλωσορίζει στους χώρους του... Νάουσα (Λίµνες), Πάρος τ: 22840 52327, 51917 • κ: 6944548017 | info@weddingparos.gr • www.weddingparos.gr

ΑΓΙOΓΡΑΦOΙ ICON PAINTERS

χώρος δεξιώσεων & εστιατόριο reception area & restaurant

ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΟΥ

Αγ. Ειρήνη, 22840 24280 «ΠΑΝΘΕΟΝ CAFÉ MΟUDIALITO» ΣΑΡΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

MAPMAPINOΣ ΓIΩPΓOΣ

Πρόδρομος, 22840 42261

Παροικία, 22840 22300

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ RECEPTION HALLS

ΑΓPONOMΟΙ TOΠOΓPAΦOΙ LAND REGISTRY & MEASUREMENTS

«ΑΚΤΗ» ΒΙΩΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΑΚΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ

«ΑΛΥΚΗ» ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Παροικία, 22840 23137, 6972288829 ΚΟΤΤΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Αλυκή, 22840 91235, 91318, 6946630596

«ΑΣΠΡΟ ΓΑΛΑΖΙΟ»

Παροικία, 22840 23137, 6944778171

Αμπελάς, 22840 51100

Νάουσα, 22840 52623

ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Νάουσα, 22840 51504, 52558, 6932204748 ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΣ ΓΡΗΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Νάουσα, 22840 52327, 51917, 6944548017

«ASTERAS PARADISE» ΝΙΚΟΣ ΚΑΝΑΛΕΣ

«ΔΑΦΝΗ» ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΕΥΡΙΔΙΚΗ Παροικία, 22840 22575, 6909496367 ΠΡΕΚΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ «GOLDEN BEACH» ΤΡΙΒΥΖΑΣ Η. & ΣΙΑ Ο.Ε. Παροικία, 22840 22002, 6945796510

Μάρπησσα, 22840 42985, 6974119662

Χρυσή Ακτή, 22840 41366, 41194, 6936906560

ΑΘΛHTIKΑ ΕΙΔΗ SPORTS EQUIPMENT & ACCESSORIES

«KARMA PORTO PAROS»

«ADMIRAL SHOP»

Νάουσα, 22840 53341

Νάουσα, 22840 52010, 51720 «ΜΙΝΩΑ»

Παροικία, 22840 27521

«NAVA» ΔΡΑΓΑΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

«ΑΘΛΗΣΗ» ΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ

Παροικία, 22840 25150 «ΑΤΟΥ» ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ «ΜΩΡΑΪΤΗ»

Νάουσα, 22840 51795, 52911 «BIT OF SALT» ΠETPOΣ KAΠAPOΣ

Αρχίλοχος, 22840 42757 • Νάουσα, 22840 28625

Σάντα Μαρία, 22840 51922 Νάουσα, 22840 51350

«ΠΑΝΔΡΟΣΟΣ»

Παροικία, 22840 22903

«THALASSA MOU» ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Παροικία (αγορά), 22840 21406, 22986 Παροικία (περιφερ.), 22840 24578

Πίσω Αλυκή, 22840 91461

«YRIA»

Παροικία, 22840 24154-7 Παροικία, 22840 21120 ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΗΛΕΚΤΡ. ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ & ΣΦΑΙΡΙΣΤΗΡΙΑ Αλυκή, 22840 28759 «RESALTO» ΛΟΥΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ

ΑΘΛHTIKEΣ EΓKATAΣTAΣEIΣ SPORTS FACILITIES

VIDEO GAMES & AMUSEMENTS

«LOBBY»

Παροικία, 22840 69901

«CORNER SPORTS CAFÉ MΟUNDIALITO»

«LOOK CAFE»

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΟΥ (Ν.Ο.Π.)

«REPLAY» ΠΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΣ

Νάουσα, 22840 53434 Παροικία, 22840 21800 20

Δρυός, 22840 41249 Παροικία, 22840 24798


Α

«ROMVI CAFE» ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΚΟΣ

Αντίπαρος, 22840 61034 «SANTE CAFE» ΜΠΙΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Παροικία, 22840 21367

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΤΕΧΝΗΣ ART GALLERIES

∆ Ι Α Φ Η Μ Ι Σ Η

Μ Ε

Α Λ Λ Η

Μ Α Τ Ι Α

«ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ» ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Αγκαιριά, 22840 91089 «ΑΝΤΙ»

Κάστρο Αντιπάρου, 6974400035

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ RECYCLING

ΑIΣΘHTIKOI & ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ BEAUTICIANS & BEAUTY SALONS

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Παροικία, 22843 60166

«BIO TEV» ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ Παροικία, 22840 69927, 6949194322

Νάουσα, 22840 53506

«ECO PAROS» ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ ΜΑΡΙΑ Παροικία, 22840 25090, 6932460190

Χρυσή Ακτή, 6976519638

ΑΡΙΣΤΕΡΑΚΗ ΑΝΘΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ

Παροικία, 6977779895 COOKING OIL RECYCLING

ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΒΟΥΛΑ «BIO TEV» ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ Λεύκες, 22840 41638, 6976788915

Παροικία, 22840 69927, 6949194322 ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΦΛΩΡΑ «ECO PAROS» ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Αντίπαρος, 6947119673, 22840 61238 ΜΑΤΣΑΓΓΟΥ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ

Παροικία, 22840 25090, 6932460190

Παροικία, 22840 23414 ΠΛΕΣΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Παροικία, 22840 21114, 6973662229 ΣΚΙΑΔΑ ΜΙΧΑΕΛΑ

Παροικία, 6983747635 «STRETCH PILATES»

Νάουσα, 22840 55189, 6942788265 ΧΑΝΙΩΤΗ ΑΛΕΞΙΑ

Παροικία, 22840 24287

ΑΜΜΟΒΟΛΕΣ, ΥΔΡΟΑΜΜΟΒΟΛΕΣ & ΥΔΡΟΒΟΛΕΣ SANDBLASTING & WATERBLASTING

CYCLADES ανακύκλωση µαγειρικών ελαίων

Προστατέψτε τον τόπο µας!

Κ. ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Cooking Oil Recycling

τ. 6932460190, 6980512445 e. ecocyclades@gmail.com

ΚΟΣΜΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Παροικία, 22840 24670, 6972207028 «MALIS» ΜΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ RENEWABLE ENERGY SOURCES

6974394604 ΜΟΣΤΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ «HΛEKTPΟΫΔΡΑΥΛΙΚΗ» ΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Παροικία, 22840 23242, 6945804190

Νάουσα, 22840 51908, 6982155962

ΣΤΑΘΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΜΑΡΙΑ

Νάουσα, 6983645859 Παροικία, 22840 24881, 6972449685

ΑΝΑΓΟΜΩΣΕΙΣ ΜΕΛΑΝΙΩΝ TONER REFILLING

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Παροικία, 6972861724 ΣΠANOΣ ΔHMHTPHΣ

Παροικία, 22840 22930, 22849

«DREAM REFILL» ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

«TEXNOΦΩΣ» BITZHΛAIOΣ ΣTAM. & ΓIAN. O.E.

Παροικία, 22840 27231

Μάρπησσα, 22840 42195, 6977426510-1 21


Α

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ WIND TURBINES «TEXNOΦΩΣ» BITZHΛAIOΣ ΣTAM. & ΓIAN. O.E.

Μάρπησσα, 22840 42195, 6977426510-1

ΑΝΘOΠΩΛΕΙΑ FLORISTS

«ΔΙΑΝΘΟΣ» XANIΩTHΣ NIK.ΓEΩPΓIOΣ

Νάουσα, 22840 52154

«Η ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ» ΜΑΡΙΑΝΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ

Αντίπαρος, 22840 61747, 6978777053 «ΝΤΙΝΑ» ΡΟΥΣΣΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΠANTEΛAIOΣ ΠΕΤΡΟΣ

Παροικία, 22840 25009, 6972077052

Αλυκή, 22840 92111

PREKA IOULIA «POWER CARS» ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Δρυός, 22840 41542, 41038

«SAKURA» ΒΕΡΔΟΥΚΑΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ

Παροικία, 22840 22626, 6980900227

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΑ ΧΡΥΣΟΥ GOLD EXCHANGE

Νάουσα, 22840 28001, paolocars@yahoo.gr ΡΟΥΜΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Παροικία, 22840 24701 ΣΚΙΑΔΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ

Παροικία, 22840 22056, 6936890888 ΣΠANOY Δ. MAPΓAPITA

Παροικία, 22840 21729

ΜΑΥΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

Παροικία, 22840 27439, 6937069220

ΑΝΤΙΚΕΣ & ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΕΙΣ ANTIQUES & RESTORATIONS

ΜΠΟΥΡΔΑΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Παροικία, 6955698787, 6980637023

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ CAR SPARE PARTS

«ANTIQUES»

Παροικία, 22840 21909 «ΕΠΙ ΠΑΝΤΟΣ» ΑΙΓΙΝΗΤΗΣ Α. ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ

Άγιοι Απόστολοι, 6974190953 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΣΗΦ «ΚΑΜΑΡΑ» ΑΒΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Νάουσα, 22840 52297, 6947435807

Παροικία, 22840 24997 ΓΚΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΤΑΡΤΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Νάουσα, 22840 51877 «ΕΜΠΟΡΟΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ» ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧ.

Νάουσα, 22840 28880 «ΖΟΥΜΗΣ» ZOYMHΣ KΩNΣΤΑΝΤΙNOΣ

6977441991 «ΠΑΛΑΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗ» ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Υστέρνι, 22840 53361, 6945240654

Νάουσα, 22840 53580, 6932684315

Παροικία, 22840 21906, 24512

Νάουσα, 6983645859

ΣΤΑΘΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

«ΦΑΣΙΑΝΟΣ» ΦΑΣΙΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Καμάρες, 22840 52150

Παροικία, 22840 23939, 6977355040

22


παλαιοπωλείο

second hand store

Παροικία Πάρου τηλ: 22840 23939 κιν: 6977 355040


παλαιοπωλείο second hand store

« Επί Παντός »

ΑΝΤΙΚΕΣ & ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΕΙΣ Αιγινήτης Α. Λεονάρδος 6ο χλµ. Παροικίας - Νάουσας, Άγιοι Απόστολοι τ. 22840 53475 • epipandos@gmail.com


Α

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ CAR SALES & DEALERS

ΣΑΡΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Παροικία, 22840 24034, 6997024147 ΣΠYPOY ANAPΓΥΡΟΣ

Νάουσα, 22840 51366, 53331 AΛIΦIEPHΣ NIKΟΣ «SUPER MOTO SIFNEOS» ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ Παροικία, 22840 24093 «AUTO PAROS» ΜΠΟΥΡΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Παροικία, 22840 28219

Παροικία, 22840 24003

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΟΔΑΣ ΓKOYMAΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Νάουσα, 22840 51877 «Κ.Κ.ΚΑΛΔΗΣ ΕΠΕ» ΚΑΛΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

FASHION ACCESSORIES

Παροικία, 22840 23001, 6948661725

«ΑΛΣΤΡΟΜΕΡΙΑ» ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Παροικία, 22840 27392 Παροικία, 22840 21901 «ANGEL’S» ΓΕΡΟΝΙΚΟΣ Κ.&Π. MAPΓAPITH EΛEYΘΕΡΙΑ Παροικία, 22840 21940 • Νάουσα, 22840 53380

Παροικία, 22840 21906, 24512

OUTLET, 22840 55000 • Αντίπαρος, 22840 61700

ΠANTEΛAIOΣ ΠΕΤΡΟΣ «BIRDIE’S»

Αλυκή, 22840 92111 Νάουσα, 22840 55082

ΠATEΛHΣ EMMANΝΟΥΗΛ «BOUDOIR» ΓΑΒΑΛΑ ΜΑΡΙΑ

Παροικία, 22840 21729

«POWER CARS» ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Νάουσα, 22840 28001, paolocars@yahoo.gr

Νάουσα, 22840 55203 «CAFTANS» ΧΑΤΖΗΘΩΜΑΣ ΔΑΚΗΣ

Νάουσα, 22840 55086

ΠYΛOΣTOMOY ΧΡΗΣΤΟΣ «CLASS» ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Παροικία, 22840 21142

Παροικία, 22840 24205

ΣΚΙΑΔΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ «COLORS»

Παροικία, 22840 22056, 6936890888

«TZIOTIS AUTO SERVICE» TZIΩTHΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Μάρπησσα, 22840 41142

Παροικία, 22840 23332 «CORAL»

Αντίπαρος, 22840 63010 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ «ΔΕΛΦΙΝΙ» ΧΑΝΙΩΤΗ Κ. ΜΑΡΙΑ Άσπρο Χωριό, 22840 41134, 41977 Αλυκή, 22840 91302

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΜΟΤΟΣ/ΤΩΝ & ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ MOTORBIKES & BICYCLES DEALERS

«ΕΠΙΛΕΚΤΟΝ» ΓΕΜΕΛΙΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ

«LOUKIS HONDA» ΛΟΥΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Νάουσα, 22840 52778

Παροικία, 22840 23679, 6978010678 «MOTO TRUST» IΩANNIΔHΣ NIKOΛAOΣ

Παροικία, 22840 25135 «ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥ» ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΓΟΣ ΠΑΝ.

Νάουσα, 22840 53576, 53474, 6936898285 ΠΑΤΕΛΗΣ ΕΜΜ. - ΣΠANOY MAPΓAPITA

Παροικία, 22840 24195 «EVENT» «FUN CLUB» ΚΟΥΚΟΡΕΜΠΑ ΕΛΕΝΗ

Νάουσα, 22840 53086, 6972692093 «GALERIE DE BEAUTE» ΘΩΜΑΣ ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ

Παροικία, 22840 22669 • Νάουσα, 22840 51860 «GINGER» ΠΑΠΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Αντίπαρος, 6974417612

«GLAMOUR» ΑΛΙΦΙΕΡΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Παροικία, 22840 23393 ΣΠYPOY ANAPΓΥΡΟΣ Νάουσα, 22840 51366, 53331 «HER» ΠΕΡΑΤΗ ΜΑΡΙΑ

Παροικία, 22840 21729

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠ. ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ & ΑΝΤΑΛ/ΚΑ MOTORBIKES SALES, REPAIRS & SPARE PARTS

Παροικία, 22840 21048 «Η ΓΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑ» ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΣΟΥΛΑ

Παροικία, 22840 22478

«INTERNEWS» ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΟΣ ΓEMEΛIAPHΣ ΓIANNHΣ Παροικία, 22840 22513

Μάρμαρα, 6932628974 «ISAIAS» ΗΣΑΪΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ «LOUKIS HONDA» ΛΟΥΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Παροικία, 22840 23679, 6978010678 «MOTO EXTREME» ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Νάουσα, 22840 51477 «IZU» ΤΣΟΤΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Παροικία, 22840 24538 Πούντα, 6974649236 «MOTO TRUST» IΩANNIΔHΣ NIKOΛAOΣ

Παροικία, 22840 25135 «ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥ» ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΓΟΣ ΠΑΝ.

Νάουσα, 22840 53576, 6936898285

«JETBLACΚ» ΜΕΡΛΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ

Παροικία, 22840 23877 Νάουσα, 22840 55283 Αντίπαρος, 22840 61401

ΠΑΤΕΛΗΣ ΕΜΜ. - ΣΠANOY ΔHM. MAPΓAPITA

«KARMA»

Παροικία, 22840 21729

Αντίπαρος, 22840 61112, 6936907720 25


Α

«VELENTZAS» ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ «ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ»

Νάουσα, 22840 55290

Κώστος, 22840 29149, 6948272044

«LA VIE EN ROSE» ΠΙΑΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Νάουσα, 6972073683 ΑΠOPΡYΠANTIKA & XAPTIKA «LE SAC» ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Παροικία, 22840 21420 «LIP GLOSS» ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

Νάουσα, 22840 52425 «LOLITA» ΕΚΕΝ ΔΗΜΗΤΡΑ

Νάουσα, 22840 53027, 6972861830 «LOS AMORES» ΜΙΣΥΡΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ

Παροικία, 22840 23627 «ΜΑΡΙΑ» ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Μάρπησσα, 22840 43118, 6977620616 «MELAGRANO» ΑΧΛΑΔΗ ΒΟΥΛΑ

Νάουσα, 22840 51480, 6977638382 «MELI-MELI» ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Παροικία, 22840 23655

«MINA’S CLOSET» ΚΑΤΡΑΤΖΑΚΗ ΜΙΝΑ

Παροικία, 22840 25057

SANITARY SUPPLIES

«SINIALO» ΑΛΙΦΙΕΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Νάουσα, 22840 55145, 53384 «BIO TEV» ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ

Παροικία, 22840 69927, 6949194322 ΔΑΦΕΡΕΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Παροικία, 22840 23987, 6944748350

ΔΑΦΕΡΕΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Είδη συσκευασίας

Χαρτικά • Πλαστικά • Απορρυπαντικά

«ΜΠΙΖΟΥΒΙΟ» KIRAZYAN ARSEN

Παροικία, 6974529581 «PLANETA TERRA»

Αντίπαρος, 6976643375 «PLANET MUSHROOM» ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Νάουσα, 22840 53047, 55288 «RED NERIUM» ΠΑΠΠΑ ΜΥΡΤΩ

Παροικία, 22840 27193, 6932089913 «SIGMA T» ΓΑΒΙΩΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ

Νάουσα, 22840 52490

Παροικία Πάρου (προς Λεύκες) τηλ: 22840 23987 / κιν: 6944 748350 e-mail: dafpack@otenet.gr

KAPAΓKOYNHΣ Α. & ΥΙΟΣ Ο.Ε.

Παροικία, 22840 22215

«SANI’S» ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

«ΚΑΤΕΡΙΝΑ» ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Παροικία, 22840 27524

Αντίπαρος, 22840 28829, 6936007031

«SOFIA’S» ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

MEΛANITHΣ ΓΙΩΡΓOΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Παροικία, 22840 22645 «SUN & SAND» ΝΤΕΛΙΔΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ

Παροικία, 22840 24065

Λογαράς, 22840 43248 MΠAPMΠAPH ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

Παροικία, 22840 23163, 21372

«THE OX» «PAROS FOOD» ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Αντίπαρος, 22840 61580

«TWILL» ΑΛΕΒΙΖΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Υστέρνι, 22840 53040

Νάουσα, 22840 55176, 6944540931 «FINESSE» ΜΠΙΖΑ ΜΑΡΟΥΣΩ

Παροικία, 22840 22044 «ΦΕΛΟΥΚΑ» ΑΦΕΝΤΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

Πίσω Λιβάδι, 22840 43338 «ΧΡΥΣΑΛΛΙΔΑ» - ΚΑΛΑΡΓΥΡΟΥ Μ.

Αντίπαρος, 22840 61540 «VENTO» ΣΙΦΝΑΙΟΣ Ι.

Νάουσα, 22840 51951

ΑΠΕΝΤOΜΩΣΕΙΣ - ΑΠOΛΥΜΑΝΣΕΙΣ - ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ SANITATION & PEST CONTROL «BIO TEV» ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ

Παροικία, 22840 69927, 6949194322

Πλατεία Νάουσας | τ. 22840 51934

«ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΚΗ» ΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

e. info@parospages.gr facebook.com/Paros Pages

Παροικία, 22840 22963, 6977294667 «ΣΚΑΘΑΡΙ» ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Άσπρο Χωριό, 22840 42202, 6932621959, 6975121551 26


Α

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Yπηρεσίες Υγιεινής

Χαρτοπετσέτες Πολυτελείας

Ηygiene Products & Services

Luxury Napkins

CLEANING SYSTEMS

Σταύρος Σιφναίος

Περιφ. Παροικίας | τ. 22840 23063 Βαγιά Παροικίας | τ. 22840 25003 www.cateringparos.gr

Παροικία | 22840 24707 • 6945 773274 ΣIΦNAIOΣ ΣTAYPOΣ

Παροικία, 22840 24707, 6945773274 «ΣΚΑΘΑΡΙ» ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Άσπρο Χωριό, 22840 42202, 6932621959, 6975121551

ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ SEWER CLEARING & CLEANING

ΑΡΤOΠOΙΪΑ & ΖΑΧΑΡOΠΛΑΣΤΙΚΗ BAKERIES & PATISSERIES «ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ» ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ & ΥΙOΙ Α.Ε.

Νάουσα, 22840 51571

AΛIΠPANTHΣ ΣTEΛIOΣ Α.Ε.

Παροικία, 22840 23063 • Βάγια Παροικίας, 22840 25003 APTOΠOΛIΣ Ε.Π.Ε.

«ΣΤΗΝ ΠΙΕΣΗ» ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

Παροικία, 22840 23068, 6977 613029

Παροικία (βίντζι), 22840 24966 Παροικία (παραλία), 22840 28135 «ΑΣΠΙΔΑ» ΜΠΑΦΙΤΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ (ΠΡΑΤΗΡΙΟ)

Νάουσα, 22840 51075

«AΣΠΡΟΝΗΣΙ»

Αντίπαρος, 22840 61027

ΓΕΜEΛΙΑΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ

Πίσω Λιβάδι, 6949447390

ΠΛΥΣΙΜΑΤΑ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ

Βίντζι Παροικίας, 22840 28533

ZOYMHΣ XPHΣTOΣ

φρεατίων - αποχετεύσεων - αγωγών εξωτερικών χώρων - πεζοδρομίων - δαπέδων οικιών - μηχανημάτων - πισίνων

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ!

«Η ΔΗΜΗΤΡΑ» ΠΕΡΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Μάρπησσα, 22840 41919, 6947096790

«H ΠAPAΔOΣH» TZANAKOΠOYΛOΣ ΓOYΛIEΛMΟΣ

Πρόδρομος, 22840 42428

ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ τηλ: 22840 23068 κιν: 6977 613 029

«ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΓΕΥΣΕΩΝ» ΒΑΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ

Μάρπησσα, 22840 43293

«ΜΑΡΩ» ΣΑΡΡΗ ΜΑΡΙΑ

Παροικία, 22840 23743 «ΜΙΝΙΡΙΚΟΣ» ΤΡΙΒΥΖΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Χρυσή Ακτή, 22840 42700 ∆ Ι Α Φ Η Μ Ι Σ Η

Μ Ε

Α Λ Λ Η

Μ Α Τ Ι Α

«MΠATIΣTAΣ» ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Νάουσα, 22840 55255

The Traditional Bakery of Aggeria Αλυκή | Alyki | Τ. 22840 91378 27


Υστέρνι Isterni

Νάουσα Naoussa

Νέο κατάστηµα Νίκος Ζουµής | Nikos Zoumis 1 κατάστηµα: Υστέρνι | Isterni • tel./fax 22840 52750 Νέο 2ο κατάστηµα: Νάουσα | Naoussa • tel 22840 55405 www.xilofournos.gr o


Με μεράκι και πραγματική αγάπη, δημιουργούμε καθημερινά από το 1912 ξεχωριστές γεύσεις με τα πιο αγνά υλικά... Άρτος & Αρτοσκευάσματα

Πίτες & Σφολιάτες

Κέικ & Τσουρέκια

Κρύα σάντουιτς & Μπαγκέτες

Βουτήματα & Κουλουράκια

Χειροποίητη Πίτσα & Πεϊνιρλί

Παγωτά & Γλυκά

Φρεσκοκομμένες Σαλάτες

Καφέδες & Ροφήματα

Μαγειρευτά πιάτα ημέρας

1ο ▪ πλατεία Μαντώς, Παροικία, Τ. 22840 21573 2ο ▪ πλατεία Νάουσας (γεφυράκι), Τ. 22840 51508 3ο ▪ 6ο χλμ. Παροικίας - Νάουσας, Τ. 22840 28326


Α

ΤΙ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΟΥ

∆ια_ _ _ _ _ _ -ΦΗΜΙΣΗ -ΙΣΘΗΣΗ

Σχεδιάζουµε αποκλειστικά για την επιχείρησή σας, µε σύγχρονη οπτική γλώσσα και άµεσα επικοινωνιακά αποτελέσµατα.

∆ Ι Α Φ Η Μ Ι Σ Η

22840 51934

Μ Ε

Α Λ Λ Η

Μ Α Τ Ι Α

sniflis@yahoo.gr

«NIKΗTAΣ» TPIBYZAΣ NIKHTAΣ

ΦΡΑΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Μάρπησσα, 22840 42230

Μάρμαρα, 22840 42122

«ΞΥΛΟΦΟΥΡΝΟΣ» ΖΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΣ

Υστέρνι, 22840 52750 Νάουσα, 22840 55405 «Ο ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ» XANIΩTHΣ ΓEΩPΓIOΣ

«ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ» XAMHΛOΘΩPHΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Νάουσα, 22840 51570, 51240 ΧΑΣΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ

Νάουσα, 22840 52073 Αλυκή, 22840 91378 «Ο ΣΤΡΑΤΗΣ» ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

Λεύκες, 22840 44090 ΠΑΝΩΡΙΟΣ ΝΙΚΟΣ (ΠΡΑΤΗΡΙΟ)

Παροικία, 22840 24449 «ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ» PAΓKOYΣHΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Παροικία, 22840 21573 Νάουσα, 22840 28326, 51508 ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Κώστος, 22840 23549 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Αντίπαρος, 22840 61388, 61200 TΣOYNAKH AΦOI O.E.

Νάουσα, 22840 51604 30


Α

ΚΑΤΑΠΟ∆ΗΣ ΦΑΝΗΣ Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ω Ν ΠΑΡΟΙΚΙΑ 84 400 ΠΑΡΟΣ Τ.22840 21741 F.22840 22721 K.6932 911 119 E.fkatapodis@gmail.com

ΑΡΧΙΤΕΚΤOΝΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚOΙ ARCHITECTS & CIVIL ENGINEERS ΑΛΗΓΙΖΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ

Δρυός, 22840 28236, 6947269354 AΣHMAKOΠOYΛOΣ BAΣIΛHΣ

Νάουσα, 22840 53315 AΣHMAKOΠOYΛOY ΓEΩPΓIA

Νάουσα, 22840 53315, 6945759555 ΑΦΟΙ ΜΑΥΡΑΓΚΑ

Κώστος, 22840 52786, 6936872062, 6937105786 BAΘPAKOKΟΙΛHΣ ΔHMHTPHΣ

Παροικία, 22840 24946, 6932262828 ΒΑΣΙΛΑΡΑ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΔΟΞΑ ΜΑΡΙΑ

Πρόδρομος, 22840 41384, 41189

Δρυός, 22840 28650 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Παροικία, 22840 25066, 6977288052 ΕΥΡΙΠΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Παροικία, 6937321622, 6936069340 ZAPNAPHΣ EYAΓΓEΛOΣ

Παροικία, 22840 21902 ΘAΛAΣΣINOΣ ΓIANNHΣ

Παροικία, 22840 21874, 6936655436 IΣIΓΩNHΣ MANΩΛHΣ

22840-51006 | 28358 www.guselis.gr kostas@guselis.gr

Μάρπησσα, 22840 41175 KAΓΓEΛHΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Παροικία, 22840 21931 ΚΑΓΚΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ

Νάουσα, 22840 51739 ΚΑΛΑΚΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ

Παροικία, 22840 23137, 6972288829 ΓOΥΖΕΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ KAΛΑΚΩΝΑ ΜΑΡΙΤΑ Νάουσα, 22840 51006 Παροικία, 22840 24553, 6972889412 ΓΡΙΣΠΟΣ ΚΩΣΤΑΣ KAΛΛEPΓHΣ KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Αντίπαρος, 22840 61532

Παροικία, 22840 22064

ΔΕΛΑΒΙΝΙΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ KATAΠOΔHΣ ΦANHΣ

Σάντα Μαρία, 22840 53613, 6945590550

Παροικία, 22840 21741

ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ Ε. ΙΩΑΝΝΗΣ

Δρυός, 22840 41012

Παροικία, 22840 22293, 6977526271

ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΟΝΟΠΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Δρυός, 22840 41012

Άσπρο Χωριό, 22840 42311, 6944539900

ΔEPBOΣ KIMΩN ΚΟΝΟΠΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Νάουσα, 22840 52522 • Αθήνα, 210 9242104

Κώστος, 22840 29020, 6984163999 31


Α

ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΠETPOΠOYΛOΣ BAZAIOΣ

Παροικία, 22840 22231, 6937221128 Μάρμαρα, 22840 24331, 6932288189 synoikia@otenet.gr Αθήνα, 210 7510466 ΚΟΤΤΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΕΚΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

Παροικία, 22840 23137, 6944778171

ΚΟΥΖΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝ. - ΤΡΙΓΛΙΑΝOΥ ΝΤOΡΑ (ΟΜΑΣ)

Νάουσα, 22840 53368, 28593 • Αθήνα, 210 2820904 ΚΤΩΡΙΔΟΥ- ΜΠΙΖΑ ΕΛΕΝΗ

Παροικία, 22840 22234

Παροικία, 22840 22002, 6945796510 ΠPOKOΠIOY ΩKEANIΣ

Νάουσα, 22840 52052 • Σάντα Μαρία, 22840 51517 ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

Παροικία, 22840 22570

ΚΥΡΙΑΖΑΝΟΥ ΑΝΘΙΠΠΗ ΡΟΔΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Παροικία, 22840 21601, 6944549935

ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Μάρπησσα, 22840 42985, 6974119662 MAΛAMATENIOΣ ΠANAΓIΩTHΣ

Νάουσα, 22840 51504, 52558, 6932204748

Παροικία, 22840 23602, 6936655443 ΣAMIOΣ ANΔPEAΣ

Νάουσα, 22840 41862 ΣΜΥΡΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Παροικία, 22840 24331, 6945333140 ΜΑΝΕΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Αθήνα, 210 7510466 Αντίπαρος, 22840 61208, 6977217660 ΣOΥΛΑΝΤΙΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Αθήνα, 210 4180805 Νάουσα, 22840 53084, 6936779803 MAOYNHΣ ΓIANNHΣ ΣΠYPIΔOΓIANNAKHΣ IΩANNHΣ Παροικία, 22840 28640, 6944243589 Παροικία, 22840 22151 ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ Παροικία, 22840 21625, 6932316517 ΣΠYPIΔΩNΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Αθήνα, 210 9212436 Παροικία, 22840 21297, 6944310771 MAPMANHΣ AΛEKOΣ Αθήνα, 210 8061277 Παροικία, 22840 23208, 6932125363 ΤΣΕΝΕ ΕΦΗ MAYPHΣ XPHΣTOΣ Άσπρο Χωριό, 6932910176 Παροικία, 22840 24271 ΦΟΙΦΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ METAΞAΣ ΠETPOΣ Νάουσα, 22840 53084, 6934453084

Νάουσα, 22840 51637

ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΖΕΝΗ

Παροικία, 22840 22570

Παροικία, 22840 23828, 6945412220

ΧΕΛΜΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ MΠIZAΣ ΘEOΔΩPOΣ

Παροικία, 22840 22234

Αντίπαρος, 22840 61532

ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑ ΞΑΝΘΙΠΠΗ

Παροικία, 22840 91873

Παροικία, 22840 21932

ΑΡΧΙΤΕΚΤOΝΙΚΗ ΕΣΩΤ. ΧΩΡOΥ & ΔΙΑΚOΣΜΗΣΗ INTERIOR DESIGN & DECORATION «ART GROUP»

Νάουσα, 22840 28641 DOWNWARD NAYIA & ASSOCIATES

Νάουσα, 6944334143 • Αθήνα, 210 7293015 ΓΡΟΣΙΟΥ ΔΕΣΠOIΝΑ

Παροικία, 22840 23144, 699711087 ΕΥΡΙΠΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Παροικία, 6937321622, 6936069340 ΚΑΒΑΛΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

Πρόδρομος, 22840 42261, 22840 42369 «ΚΑΛΛΙΓΡΑΜΜΟΝ» KABAΛΛHΣ ΓIΩPΓOΣ «ΝΕΦΕΛΗ Α.Ε.» ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Αντίπαρος, 22840 22366 ΞΕΝΑΚΗΣ ΘΕΜΗΣ - ΛΕΒΕΝΤΗ ΕΛΕΝΑ

Κώστος, 22843 04690, 6987220144 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Λεύκες, 6981178828

MΠOBH ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Παροικία, 22840 22896 OIKONOMOΠOYΛOΣ HΛIAΣ «ΜΚ INTERIOR DESIGN» ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Παροικία, 22840 22216, 21931 Παροικία, 22840 24138, 6974371305 ΠΑΤΡΟΚΙ - ΜΟΣΧΟΥΤΗ ΕΜMΑΝΟΥΕΛΑ

Λεύκες, 22840 41550

Παροικία, 22840 21540, 6975811516 32

Νάουσα, 22840 24601


ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ

ΝΑΟΥΣΑ ΠΑΡΟΥ / 22840 51933 / 6937 33 36 31 / sniflis@yahoo.gr

www.stavrosniflis.gr


Α

«GREEK VILLA» ΠΟΛΛΟ ΑΝΝΑ ΝΟΜΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Παροικία, 22840 22140, 6972553980

Σωτήρες, 22840 91058, 6949105966

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘ. & ΥΙΟΙ

«SCOPAS» ΑΚΑΛΕΣΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Παροικία, 22840 21397, 6972695645

Παροικία, 22840 24731, 6977335656

«ΟΜΟΡΦΟ ΣΠΙΤΙ» ΜΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ

«ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ» ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

Παροικία, 22840 23772

Σωτήρες, 22840 91020, 6977901285 Αστέρας, 22840 52404

ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ - ΜΙΧΑΛOΠOΥΛOΥ - ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ Ο.Ε.

Παροικία, 22840 22570

ΑΡΩΜΑΤΟΠΩΛΕΙΑ ΡΙΤΣΟΥ-ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΒΙΚΥ Αλυκή, 22840 91941, 6949447185

PERFUME STORES

«SCOPAS» ΑΚΑΛΕΣΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

«ΑΛΣΤΡΟΜΕΡΙΑ» ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ Παροικία, 22840 27392 «SMART GALLERIES» Νάουσα, 22840 55274 «ΑΡΩΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟ» ΣΑΡΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ «SOFA» ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΕΦΗ Παροικία, 22840 28383, 22605,

Παροικία, 22840 24731, 6977335656

Παροικία, 22840 23405

«STUDIO LITHOS» ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ Δ.

Παροικία, 22840 21747, 24746 «TANTANHΣ» ΤΑΝΤΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ

Νάουσα, 22840 51261 «THINK OF AN ITEM»

6955182807-8, 6970034222 «GALERIE DE BEAUTE» ΘΩΜΑΣ ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ

Παροικία, 22840 22669 • Νάουσα, 22840 51860 «LIP GLOSS» ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

Νάουσα, 22840 52425

Παροικία, 22840 27271

ΑΣΤΡΟΛΟΓΟΙ ΤΣΟΚΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ASTROLOGISTS Λεύκες, 6938639759 «ΦΑΣΙΑΝΟΣ» ΦΑΣΙΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Παροικία, 22840 23939, 6977355040

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΗΠΩΝ GARDEN ARCHITECTURE

BEN SAADON RONIT

Αμπελάς, 6937916050

ΑΣΦAΛIΣT. ETAIPΕIEΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ INSURANCE COMPANIES & BROKERS

«ΑΥΛΗ» Ε.Π.Ε. «ΑΙΓΑΙΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» ΤΣΙΓΩΝΙΑ ΦΛΩΡΑ

Σωτήρες, 22840 25160, 6973350275

Νάουσα, 22840 51611 «GARDENS & WATERFALLS CONSTRUCTION» ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΝΗΣ ΚΑΝΑΛΕΣ Κώστος, 22840 28583, 6976644899

ΤΙ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΟΥ

Παροικία, 22840 22551, 23551

Επι_ _ _ _ _ _ _ _ -ΚΟΙΝΩΝΙΑ -ΒΡΑ∆ΥΝΣΗ

Σχεδιάζουµε αποκλειστικά για την επιχείρησή σας, µε σύγχρονη οπτική γλώσσα και άµεσα επικοινωνιακά αποτελέσµατα.

22840 51934 34

sniflis@yahoo.gr

∆ Ι Α Φ Η Μ Ι Σ Η

Μ Ε

Α Λ Λ Η

Μ Α Τ Ι Α


Α

ΔΕΥΤΕΡΙΓΟΥ ΣΤΕΛΛΑ (INTERAMERICAN)

6932388255 «ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» ΣΤΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Παροικία, 22840 24743, 6975900023 «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ» ΜΑΚΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

Παροικία, 22840 22017, 6936169446 ΖΟΥΜΗ-ΤΣΙΟΥΓΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Νάουσα, 22840 55099, 6946835399 «ING» ΠΑΛΑΜΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Παροικία, 22840 27255 «IONIOS BROKERS Α.Ε.» ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΥΛΑΤΟΥ-ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΤΗ

Παροικία, 22840 24529, 6948275434 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

Παροικία, 22840 25121, 6944913118 ΜΟΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Παροικία, 22840 27255, 6976434809 ΜΟΣΤΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Παροικία, 6970969589

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ & συνεργάτες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ο.Ε.

INTERAMERICAN □ ALLIANZ ΕΛΛΑΣ GENERALI HELLAS □ AXA 6946009682 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ □ INTERASCO Νάουσα, 6936587919 PRIME INSURANCE □ D.A.S HELLAS ΠΑΣΣOΥ ΓΕΩΡΓΙΑ GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Παροικία, 22840 23133 ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ EUROLIFE□ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Παροικία, 6932383011 □ □ ΣΑΡΗΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑIG ERGO Υ∆ΡΟΓΕΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Παροικία, 22840 28445 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Νάουσα, 22840 51611 ΣIΦNAIOY ΦPOΣΩ (INTERAMERICAN)

6944333076 ΣΠANOΠOYΛOY ΓEΩPΓIA & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (INTERAMERICAN)

22840 22802, 27241, 6932224454 «ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Ε.Π.Ε.» ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ-ΚΑΠΑΡΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑ & ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Παροικία, 22840 22729, 43321, 6946610070, 6973040853

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΟΙΚΙΩΝ HOUSE AUTOMATION SYSTEMS ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ

Παροικία, 6974717978 «ΜΚ INTERIOR DESIGN» ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Παροικία, 22840 24138, 6974371305 Νάουσα, 22840 24601 «ΑΦΡΟΛΕΞ» ΚΑΝΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Παρασπόρος, 22840 23210, 6994244180 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Παροικία, 22840 21906, 24512 «ΟΜΟΡΦΟ ΣΠΙΤΙ» ΜΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ

Περιφερειακός Παροικίας, Πάρος τ: 22840 22802 & 27241 f: 22840 23102 m: 6932 224454 e: georgiaspanop@yahoo.gr

Παροικία, 22840 23772 35


Συνεργαζόµαστε µε τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες στην αντικατάσταση ή την επισκευή κρυστάλλων

Αν τι ηλια κές μεμβρ άνες

ΦΑΝΟΒΑΦΕΣ | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ | ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Καµάρες | Kamares • tel.: 22840 52150 | fax: 22840 52172 e-mail: fanovafe@otenet.gr | www.auto-barbaris.gr


Β

ΒΑΦΕΣ & ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ CAR BODY REPAIRS & PAINTING ΑΙΓΙΝΙΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

Αγ. Απόστολοι, 6974331247 ΓΕΜΕΛΙΑΡΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ

Παροικία, 22840 24168, 6977655258 «ΖΟΥΜΗΣ» ZOYMHΣ KΩNΣΤΑΝΤΙNOΣ

Υστέρνι, 22840 53361, 6945240654 «ΚΕΕΑ ΜΑΜΑΣΗΣ» ΜΑΜΑΣΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

Πρόδρομος, 22840 43336 ΚΟΣΜΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Παροικία, 22840 24670, 6972207028 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Καμάρες, 22840 52150 NIKAΣ NIKOΛΑΟΣ

Καμάρες, 22840 53098, 6948587549 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αλυκή, 22840 91081, 6946059936 POYMΠANOΣ MIXAΛHΣ

Παροικία, 22840 24701 ΣKIAΔAΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Αλυκή, 22840 92084

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ & ΜΕΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ CAR CUSTOMISATION ΓKOYMAΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Νάουσα, 22840 51877 «POWER CARS» ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Νάουσα, 22840 28001, paolocars@yahoo.gr ΠANTEΛAIOΣ ΠΕΤΡΟΣ

Αλυκή, 22840 92111 ΣΚΙΑΔΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ

Παροικία, 22840 22056, 6936890888

ΒIBΛΙOΠΩΛΕΙΑ - ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΑ BOOKSTORES - STATIONERY «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» ΜΠΙΖΑ ΕΛΕΝΗ & ΜΟΣΧΟΥΛΑ

Παροικία, 22840 22247 «ΓΙΟΥΛΗ» ΣΤΕΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

BOOKSTORE PARA5 βιβλία χαρτικά παιχνίδια τύπος

books stationary toys press

Νάουσα 22840 51392 Naoussa

Λεύκες, 22840 41845 «ΚΑΛΗΜΕΡΑ» ΑΦΕΝΤΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

Μάρπησσα, 22840 41141 «NOTOΣ» ΦEPΓAΔIΩTH ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Παροικία, 22840 22969 «ΠAIXNIΔOKOΣMOΣ»

Παροικία, 22840 25125 «ΠAPA ΠENTE» ΣAPANTINOY MAPΓAPITA

Νάουσα, 22840 51392 «ΠAPIA ΛEΞIΣ» POYΣΣOY ΛOYKIA

Νάουσα, 22840 51121 «ΠΑΠΥΡΟΣ» ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ

Αντίπαρος, 22840 61116 «ΠOΛYXPΩMO» KAΛAKΩNAΣ MENEΓΟΣ

Paria Lexis Νάουσα | Naoussa • tel. 22840 51121 paria.lexis@gmail.com

Παροικία, 22840 22906 37


Β-Γ

ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ EYΣTPΑΤΙΟΣ

Παροικία, 22840 21793

«ΦΥΛΛΟΡΟΗ» ΦΡΑΝΤΖΗ ΑΝΝΑ

Μάρπησσα, 22840 42166

ΒΙΝΤΕΟ ΚΛΑΜΠ & ΠΑΙΧΝΙΔΟΜΗΧΑΝΕΣ DVD CLUBS - VIDEO GAMES

ΠΑΡΟΣ ∆ΙΑΝΟΜΕΣ

«DREAM WORLD»

Παροικία, 22840 27231

ΓENIKO ΕΜΠΟΡΙΟ GENERAL SUPPLIERS ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ ΑΦΟΙ

Μάρμαρα, 22840 41914, 6944845586 «ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥ» ΣΓΑΡΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Νάουσα, 22840 51679 «ΝΗΣΩ» ΓΚΙΑΛΠΗ ΠΟΘΗΤΗ

Παροικία, 22840 24229, 21725, 25033

ΓΚΡΟΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Παροικία, 22840 23134

«CAVA TASSOS S.A.» ΣAPPHΣ A.E.

Παροικία, 22840 24301-3, 24943-4 Βίντζι, 22840 24241 • Ζωοδόχος Πηγή, 22840 24240 “ΕΡΙΦΙ” ΔΕΛΗΜΑΡΑ ΕΙΡΗΝΗ

Παροικία, 22840 27644

KAPAΓKOYNHΣ Α. & ΥΙΟΣ Ο.Ε.

Παροικία, 22840 22215

ΜΑΟΥΝΗΣ Δ. ΣΤ. & ΦΛ. ΣΤ. ΜΑΟΥΝΗ Ο.Ε.

Παροικία, 22840 22382, 24777

ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Παροικία, 22840 22108, 25272

ΜΙΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΣ - ΠΑΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Παροικία, 22840 21891

ΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ - ΚΑΡΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Παροικία, 22840 28271

«PAROS FOOD» ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Υστέρνι, 22840 53040

«SINIALO» ΑΛΙΦΙΕΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Νάουσα, 22840 55145, 53384

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

211 8803000 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ

Αστέρας, 22840 53196, 51779, 6944109845

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΑΡΟΥ ΤΗΛ: 22840 21891 FAX: 22840 23683

Πλατεία Νάουσας | τ. 22840 51934 38

e-mail: parosdianomes@gmail.com i.mixaliosksiaoe@gmail.com


κύµατα επιλογών

HO. RE. CA. τ: 22840 21725 e: gkialpi.pothiti@gmail.com


TΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΡΟΥΜΕΛΗ Παροικιά Πάρου, 22840 27644 Κεντρικά: 22360 51556, 51557


Γ

«ΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΝ» ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Νάουσα, 22840 51029 ΤΖΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Μάρμαρα, 22840 41745, 41188 ΤΖΙΩΤΗΣ Ι. ΝΙΚΟΣ

Μάρπησσα, 22840 41142 TPIANTAΦYΛΛOΣ AΘ. ANAΣTAΣIOΣ

Παροικία, 22840 24480, 6944613181 ΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

Καμάρες, 22840 52640, 6973873360, 6974825173

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ NURSING HOME ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Παροικία, 22840 24739

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ - ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ GEOTHERMY - GEOLOGY - BOREHOLES

ΓKAPAZOΠOPTEΣ

GARAGE DOORS ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΜΑΡΙΑ Παροικία, 22840 24881, 6972449685

ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΓΕΩΠOΝOΙ PLANT DOCTORS

Παροικία, 22840 21461, 21524

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ

KΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

KΑΛΛΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΣ

Παροικία, 22840 24102, 6977776602

Αγ. Απόστολοι, 22840 51492, 6945781226 Νάουσα, 6976775713

ΜΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ «ΑΥΛΗ» Ε.Π.Ε.

Σωτήρες, 22840 25160, 6973350275 «Η ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ» ΜΑΡΙΑΝΝΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ

Αντίπαρος, 22840 61747, 6978777056

Παροικία, 22840 22353, 22840 21051 6977454539, 6946866827 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Παροικία, 22840 21130, 6944146998 ΠΕΡΙΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ ΣΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Έλητας, 22840 22110, 6977352553

Λογαράς, 22840 41367, 6972801408 ΣIΦNAIOΣ KΩΝΣTAΝΤΙΝΟΣ ΠΥΛΟΣΤΟΜΟΣ ΗΛΙΑΣ Νάουσα, 22840 51029 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΘ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Παροικία, 22840 24480, 6944613181

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕPΓAΛEIA & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ AGRICULTURAL MACHINERY & TOOLS ΑΓΡΟΤΕΧΝΙΚΗ AΦOI ΓKIKA A.E.

Παροικία, 22840 21656

Παροικία, 22840 22944, 6947188702

ΣΑΜΑΛΤΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Παροικία, 22840 23492, 6944980402

ΓΛΥΠΤΕΣ SCULPTORS ΒΑΞΕΒΑΝΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΑ

Λεύκες, 6977293709

ΑΙΓΙΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓOΥΖΕΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Νάουσα,22840 51065, 53474

Νάουσα, 22840 51006

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ KINΓK PITΣAPNT

Μάρπησσα, 22840 41079

«LOUKIS HONDA» ΛΟΥΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Σωτήρες, 22840 91735

Παροικία, 22840 23679, 6978010678 «ΟΙΚΟΡΑΜΑ» ΔΑΦΕΡΕΡΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Παροικία, 22840 23664 ΠΕΡΙΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Έλητας, 22840 22110, 6977352553 ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ

Αλυκή, 22840 91413, 6977318725 ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

ΤΙ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΟΥ

Επι_ _ _ _ _ _ _ _ -ΚΟΙΝΩΝΙΑ

-ΒΡΑ∆ΥΝΣΗ

Νάουσα, 22840 51078 ΣΟΜΠΟΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Πρόδρομος, 6974392220

∆ Ι Α Φ Η Μ Ι Σ Η

Μ Ε

Α Λ Λ Η

Μ Α Τ Ι Α

22840 51934 41


Γ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ FUNERAL PARLORS & UNDERTAKERS

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ GYMS

«ALIKI YOGA SCHOOL» ΡΟΥΣΣΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

Νάουσα, 22840 52528, 6942207896

Αλυκή, 6979351951 «FITNESS CLUB» ΑΓΓΕΛΑΚOΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

Αντίπαρος, 22840 61026 «FITNESS FACTORY» ΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

Λιβάδια, 22840 22233, ffparos@gmail.com «PAROS GYM» ΚΑΛΑΚΩΝΑΣ ΜΗΝΑΣ

Παροικία, 22840 23770 «PHYSIS SPORT CLUB» MOYPOΓIANNHΣ EYAΓΓΕΛ.

Μάρμαρα, 22840 42544 «STRETCH PILATES»

Νάουσα, 22840 55189, 6942788265 «THE GYM»

Παροικία, 22840 27605 «TECHNOFIT HEALTH CLUB» ΤΑΝΤΑΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

Νάουσα, 22840 53314

ΓΥΨΙΝΑ & ΓΥΨOΣΑΝΙΔΕΣ GYPSUM & GYPSUM CONSTRUCTIONS ΑΡΚΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Νάουσα, 6940777233 ΜΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Παροικία, 22840 22004 ΝΟΜΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Παροικία, 22840 22140, 6972553980 ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΟΣ

Νάουσα, 6937170699

Σε βρήκαν!

ΣΕΡΛΕΜΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

App λά και γρήγορα.

Παροικία, 22840 28204, 6978698915 Αθήνα, 210 3478064, 3468120, 6977706657

ΓPAΦIΣΤΕΣ GRAPHIC DESIGNERS «ART IN DESIGN» ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΑΚΗ ΜΥΡΤΩ

Άσπρο Χωριό, 22840 41592, 6937321200 «CHILLI PROMOTIONS» ΣΠΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Παρασπόρος, 22840 22031, 6974601331 «COLORBOX» ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Β. - ΓΙΑΤΡΑΣ Β. Ο.Ε

Νάουσα, 22840 51182 «EPIGRAPH» MAPΓAPITHΣ ΗΛΙΑΣ

Παροικία, 22840 21906, 24512, info@epigraph.gr «LINK ART» ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

2106855248, 6932333950 «SMILE» ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΝΑΝΤΙΑ

Παροικία, 22840 28025, nadia@smileweb.gr «WIDEANGLE» ΝΙΦΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Νάουσα, 22840 51933, 6937333631 42

τ. 22840 51934 | e. info@parospages.gr


43


Δ

Γεωργία Κυπραίου ∆ιαιτολόγος - ∆ιατροφολόγος Aπόφοιτος Αριστοτελείου Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης

Σε βρήκαν!

App λά και γρήγορα.

Τηλ/fax: 22843 00508 Κιν.: 693 6585744

email: geo_kypraioy@hotmail.com Παροικία (Πλησίον Κέντρου Υγείας) ∆έχεται κατόπιν ραντεβού

ΔΙΑΙΤOΛOΓOΙ & ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΙ DIETICIANS & NUTRITIONISTS ΑΡΙΣΤΕΡΑΚΗ ΑΝΘΗ

Παροικία, 6977779895 ΚΑΠΑΡΗ ΝΙΚΟΛΙΝΑ

Παροικία, 6985788940 ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Παροικία, 22843 00508, 6936585744 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Λεύκες, 6982714344 ΝΤΟΥΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Αλυκή, 22840 90401, 6980502084

Επέλεξε για την επιχείρησή σου: λογότυπο & πλήρη στοιχεία επικοινωνίας απεριόριστο διαφηµιστικό κείµενο δυνατότητα προσθήκης φωτογραφιών αυτόµατη εµφάνιση στις πρώτες θέσεις κάθε σχετικής αναζήτησης συνεχή updates όλο το χρόνο

ΣΓΑΡΔΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

Επέλεξε για τον επισκέπτη σου:

Νάουσα, 6936347345

δύο γλώσσες (ελληνικά - αγγλικά) πανεύκολη αναζήτηση ανά κατηγορία, αλφαβητικά, ή µε λέξεις - κλειδιά GPS µε χάρτη και οδηγίες πρόσβασης χρήση χωρίς WiFi

ΔΙΑΝΟΜΗ ΨΥΚΤΩΝ & ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ WATER DISPENSING MACHINES ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

Αγ. Βλάσσης, 22840 41252, 41764 MΠAΛΙΟΣ Ε.Π.Ε.

Νάουσα, 22840 52651

ΔIAΦHMIΣEIΣ ADVERTISING «ART IN DESIGN» ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΑΚΗ ΜΥΡΤΩ

Άσπρο Χωριό, 22840 41592, 6937321200 «CHILLI PROMOTIONS» ΣΠΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Παρασπόρος, 22840 22031, 6974601331 «COLORBOX» ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Β. - ΓΙΑΤΡΑΣ Β. Ο.Ε.

Νάουσα, 22840 51182 «EPIGRAPH» MAPΓAPITHΣ ΗΛΙΑΣ

Παροικία, 22840 21906, 24512, info@epigraph.gr «SMILE» ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΝΑΝΤΙΑ

Παροικία, 22840 28025, nadia@smileweb.gr «WIDEANGLE» ΝΙΦΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Νάουσα, 22840 51933, 6937333631 44

Πλατεία Νάουσας | τ. 22840 51934 e. info@parospages.gr facebook.com/Paros Pages


ΤΙ ΕΧΕΙ Α ΝΑ Γ Κ Η Η ΕΠΙΧΕΙΡ ΗΣΗ ΣΟ Υ

∆ια_ _ _ _ _ _ -ΦΗΜΙΣΗ -ΙΣΘΗΣΗ

Σχεδιάζουµε αποκλειστικά για την επιχείρησή σας, µε σύγχρονη οπτική γλώσσα και άµεσα επικοινωνιακά αποτελέσµατα.

∆ Ι Α Φ Η Μ Ι Σ Η

22840 51934

Μ Ε

Α Λ Λ Η

Μ Α Τ Ι Α

sniflis@yahoo.gr


Δ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ DEBT COLLECTORS ∆ικηγόρος LLΒ / LLΜ

KEΦAΛAΣ ANAΣTAΣIOΣ

Μετεκπαιδευθείσα στο Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο

Παροικία, 22840 21873, 6932741295 ΦPAΓKOYΛH MAPIA

Παροικία, 22840 23835, 6944105828

ΔΙΚΗΓOΡOΙ & ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ LAWYERS & LEGAL CONSULTANTS ANΔPEOΠOYΛOΣ Λ.IΩANNHΣ

Κ Υ Κ Λ Α ∆ Ε Σ

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η

Παροικία τ/f. 22840 27270 κ. 6970 339 787 info@dkr-law.gr www.dkr-law.gr

Παροικία, 22840 24765 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

Πούντα, 22840 25097, 6982999646

Law Office & Partners

ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ Α. ΤΑΣΟΣ

Παροικία, 22840 23800, 6945234070 ΘEOXAPIΔOY AIKATEPINH

Παροικία, 22840 22371 KAPAΔHMA EΛENH

Νάουσα, 22840 53090 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ

Λιβάδια, 22840 23321 KEMΠAMΠH AΣΠAΣIA

Παροικία, 22840 21001 KEΣKINIΔH AΘANAΣIA

ELISAVET K. TSERTOY Lawyer Parikia, Paros tel./fax. 22840 22224 mob. 6986 212 222 e-mail. elisavet.tsertou@gmail.com

Παροικία, 22840 25070

Κωνσταντίνος Ε. Μπαλίκος Konstantinos E. Balikos Δικηγόρος - Νομικός Σύμβουλος Attorney at law - Consultant

kblaw@otenet.gr Περιφερειακός Παροικίας | Ring road, Parikia Τ. 22840 23850 | F. 22840 23882 ΚΟΥΤΟΥΡΟΥΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Παροικία, 22843 00429, 6970339787 ΜΕΛΑΝΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Παροικία, 22840 23993, 6970140959 melaniti@yahoo.gr ΜΠΑΛΙΚΟΣ Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Παροικία, 22840 23850, 6948115811 ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

Παροικία, 22840 27213, 27474 ΠΕΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Νάουσα, 22840 53090, 6972848619

Επίσηµες - Μεταφράσεις Traductions officielles

TOYMAΣHΣ A.ΦΩTHΣ

Παροικία, 22840 21970, 22316 TΣΕΡΤΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

Παροικία, 22840 22224, 6986212222 46


Δ

ΤΑΣΟΣ Α. ΘΕΟΧΑΡΙ∆ΗΣ, δικηγόρος Παροικία Πάρου τ 22840 23800 κ 6945 234 070 w www.thelaw.gr e info@thelaw.gr 31 χρόνια εµπειρίας ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Αντίπαρος, 22840 61503, 6974592453

ΦIΦΛHΣ I. KΩN/NOΣ

Νάουσα, 22840 51028, 23804

Απογειώστε...

τις εκδηλώσεις σας! Μοναδικής ευκρίνειας & αισθητικής πλάνα σε κάθε σημαντική στιγμή σας...

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Φωτογραφίες σε KAPA-FIX & σε καμβά με τελάρο Αυτοκόλλητα σε κάθε σχήμα/διάσταση Banner σε μουσαμά

Νάουσα, Πάρος τ. 22840 51933 κ. 6937 333 631 e. info@wideangle.com.gr

22840 51933 / 6937 333 631

www.stavrosniflis.gr 47


by Maria Biza

/ οργάνωση εκδηλώσεων / διακόσµηση / προσκλητήρια / µποµπονιέρες / λαµπάδες / στέφανα

Αφοσιωµένοι στην επιθυµία σας για µια ξεχωριστή µέρα, φροντίζουµε κάθε µικρή λεπτοµέρεια µέχρι ο γάµος σας ή η βάπτιση του παιδιού σας να αποτελέσουν ένα µεγάλο γεγονός...

Παροικία Πάρου / κ. 6948 586 039 / info@endlessconcept.com

endlessconcept.com


Δ-Ε

ΔΙΣΚOΙ, CD, GADGETS VINYL, CD, GADGETS «AUDIOPHILE» POYΣΣOΣ ΓIANNHΣ

Παροικία, 22840 22357, 6945998151 «ΓΕΡΜΑΝΟΣ» ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΥΛ. & ΣΙΑ Ο.Ε.

Παροικία, 22840 28070 «EXPERT»

CONTACT US

Νάουσα, 22840 52260 «MUSIC MEMORIES» ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Παροικία, 22840 28429

ΓΑΜΟΣ • ΒΑΠΤΙΣΗ • ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΠΑΡΤΥ

E-SHOP: www.balloon-center.gr

Πυροτεχνήµατα (εσωτερικού & εξωτερικού χώρου) Ενοικίαση φουσκωτών & πλαστικών παιχνιδιών Είδη πάρτυ Animateur Μηχανήµατα Happening

www.partysugar.gr / κιν: 6947 401921

ΕΙΔΗ ΑΛΙΕΙΑΣ, ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ, ΚΥΝΗΓΙΟΥ & ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ FISHING, DIVING, HUNTING & CAMPING EQUIPMENT ΑΦΕΝΤΑΓΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

Νάουσα, 22840 52877 «BIT OF SALT» ΠETPOΣ KAΠAPOΣ

Αρχίλοχος, 22840 42757 • Νάουσα, 22840 28625 «FISHERMAN’S HOUSE» ΔΑΦΕΡΕΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Παροικία, 22840 22769 ΜΑΡΙΝΑΤΟΥ ΜΑΡΟΥΣΩ

Αντίπαρος, 22840 61367 ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Παροικία, 22840 27130, 24335

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ EVENT ORGANISERS

MΠOYΣEKAΣ NIKΟΣ

ΒΑΒΑΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ - ΚΕΦΑΛΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

Αλυκή, 22840 91229

Μάρπησσα, 22840 42163, 6938885995 «BALLOON CENTER»

Νάουσα, 22840 51968 ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ «ΠΥΞΙΔΑ» ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Νάουσα, 22840 53208, 6978486404

www.partysugar.gr, 6947401921

«POLOS SHOP» ΠΩΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ «BALLOON FANTASY» Παροικία, 22840 21400, 22444 Παροικία, 22840 24734, 6973059099 ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ «CARDEIA» Παροικία, 22840 21501, 6944333813

6944701743 «SUN SEA» «ENDLESS CONCEPT» ΜΠΙΖΑ ΜΑΡΙΑ

Αντίπαρος, 22840 61337, 6970197726 Παροικία, 6948586039

«ΤΟ ΚΥΜΑΤΑΚΙ» ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΖΑΜΠΕΤΑ «ERKYNA TRAVEL»

Παροικία, 22840 22654-5 Νάουσα, 22840 53180-1, 51942

Δρυός, 22840 41906, 43217

«ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ ΚΛΟΟΥΝ»

Παροικία, 6936250130 «LA FETE»

ΠΥΞΙ∆Α • PIXIDA

6936811303 «LOUD LEMON EVENTS» ΜΑΤΖΟΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Παροικία, 22840 22730, 210 9604966, 6978230103 «PAROS EVENTS»

Λεύκες, 6972295318 «SOUND EXPERT» ΤΣΑΝΤΑΝΗ ΠΟΠΗ

Παροικία, 22840 25016, 6981007226, 6936553653 VIOLINS PRODUCTIONS

Ε. ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ | E. ALIPRANTIS ΕΙ∆Η ΑΛΙΕΙΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ | MARINE & fISHING EQUIPMENT

ΝΑΟΥΣΑ | NAOUSSA • tel.: 22840 53208 mob.: 697 8486404 • e-mail: pixidaparos@yahoo.gr

Νάουσα, 22840 52651, 52661, 6978550086-7 49


Ε

ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ - ΣΟΥΒΕΝΙΡ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ GIFTS & SOUVENIRS

«FUN CLUB» ΚΟΥΚΟΡΕΜΠΑ ΕΛΕΝΗ

«ΑΙΘΡΑ» ΝΤΕΝΤΕ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

Παροικία, 22840 28429

Παροικία, 22840 28108

«ΗΛΕΚΤΡΟΝ» ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

«ΑΙΟΛΟΣ» ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Παροικία, 22840 21855

Νάουσα, 22840 53086

«MUSIC MEMORIES» ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Παροικία, 6977836383

«HERA’S» «ΑΛΑΡΓΙΝΟ» Νάουσα, 22840 53566 Αντίπαρος, 22840 61773 «INTER NEWS»ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΟΣ «ΑΛΙΣΒΕΡΙΣΙ» ΣΙΦΝΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Παροικία, 22840 22513

Παροικία, 22840 21322

«IΠΠOKAMΠOΣ» ΣΦYPH ΣTEΛΛA

«ΑΛΣΤΡΟΜΕΡΙΑ» ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

Παροικία, 22840 22514

Παροικία, 22840 27392

«ISTA INTERIORS» ELISABETH CARLSEN FILOLIA

«ANASTASIA» ΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Αντίπαρος, 22840 61726, 6972815677

Παροικία, 22840 21616

«ΚΑΛΗΜΕΡΑ» ΑΦΕΝΤΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ «ΑΝΑΤΟΛΗ»

Μάρπησσα, 22840 41141

Μάρπησσα, 22840 41050

«ΚΑΡΑΜΕΛ» ΚΑΠΟΥΤΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

«ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ» ΠΑΤΕΛΗ ΑΡΣΕΝΙΑ

Παροικία λιμάνι, 22840 27555

Παροικία, 22840 27226

Παροικία παραλία, 22840 28050 «ANESIS» ΚΑΠΟΥΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Αγ. Απόστολοι, 22840 52494, 6977864434 Παροικία, 22840 21264 «ANTIQUES» ΚΑΣΤΑΝΙΑ - ΚΑΠΑΡΟΥ ΑΓΓΕΛΑ Παροικία, 22840 21909 «AOUSSA» ΠΟΥΛΙΟΥ ΛΙΤΣΑ Μάρμαρα, 22840 41132 Νάουσα, 22840 53306 «KRYSTALLIA» ΣΠΑΝΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ «ΑΡΜΕΝΑΚΗ» ΜΑΝΩΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ Παροικία, 22840 21152 Αντίπαρος, 22840 61434 «ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΤΕΧΝΗ» ΦΙΛΟΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ «ΑΡΧΟΝΤΙΚΗ» ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΚΗ Αντίπαρος, 22840 61303 Παροικία, 22840 27225, 6970015889

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ «ART GROUP» Παροικία, 22840 23247

Νάουσα, 22840 28641

«ΚΟΣΜΗΜΑ» ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

«AREC ART GALLERY» XΑΡΙΤΙΟΥΝ ΚΑΡΑΓΙΑΝ

Νάουσα, 22840 55320, 6977570236

Παροικία, 22840 23380 «BALLOON FANTASY»

Παροικία, 22840 24734, 6973059099

«ΛAMΠYPIΔEΣ» ΠΑΝΟΥ ΑΝΝΑ

Παροικία, 22840 23419

«ΛΩΤΟΣ» ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΑΡΑ «BIZARRE»

Παροικία, 22840 23373 • Νάουσα, 22840 52715

Νάουσα, 22840 52888

«LOVE IS...» ΠΑΤΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ «BLUE HEAVEN»

Παροικία, 22840 25086, 6942912995 «ΓΙΟΥΛΗ» ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΕΛΛΑ

Λεύκες, 22840 41845

Παροικία, 22840 24540 «MAΓIΣΣA» ΣAPPOY BIKY

Παροικία, 22840 21831

«ΓΟΡΓΟΝΑ» «MAGNOLIA HOME» ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΕΥΡΙΔΙΚΗ

Παροικία, 22840 21974

«DAΜΑΥ» ΒΙΣΝΙΑ ΣΑΡΕ ΚΟΥΜΣ

Παροικία, 22840 21290, 6973032161 «ΔΕΛΦΙΝΙ» ΧΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ

Παροικία, 22840 22575 «MAPΓAPITA» XEPOYBEIM KΩN/NOΣ

Παροικία, 22840 23823 «MELISSA» ΤΣΑΝΤΑΝΗ ΕΛΕΝΗ

Αλυκή, 22840 91302 Παροικία, 22840 24840 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΑ» ΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ

Παροικία, 22840 21116

Νάουσα, 22840 51051

«MEPAKI» ΣHMITΣH ΔEΣΠOINA ΔΙΑΚΟΓΙΑΝNΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Παροικία, 22840 27462

Αντίπαρος, 22840 61282

«ΜΠΙΖΟΥΒΙΟ» KIRAZYAN ARSEN «ELIA»

Παροικία, 6974529581 Αντίπαρος, 6945058051 «ΜΠΟΥΚΑΔΟΥΡΑ» ΓΑΒΑΛΑ ΜΑΡΙΑ «ΕΛΠΙΔΑ»

Αντίπαρος, 22840 61203, 6982040882 «EN ΠAPΩ» KAPATZOΓIANNH NIKH

Νάουσα, 22840 53093 «ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΔΩΡΑ» ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΓΟΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ

Νάουσα, 22840 51311 50

Νάουσα, 22840 53332

«MUSIC MEMORIES» ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Παροικία, 22840 28429 MY3DCRYSTAL.GR

Αλυκή, 6979819470


Ε

«OLIVE TREE STORE» ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

«ΠΛΩΡΗ» ΜΕΡΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Παροικία, 22840 23201, 6977864434

Νάουσα, 22840 53175

«ORO CHANIOTIS» ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Μάρπησσα, 22840 42677, 6946768388 «ΠAIXNIΔOKOΣMOΣ»

Παροικία, 22840 25125 «ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ» ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ Α. & ΣΙΑ Ε.Ε.

Παροικία, 22840 21108

ΠΡΕΚΑ ΙΟΥΛΙΑ

Δρυός, 22840 41542, 41038 ,6973558811 «RACA HUMANA» ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Παροικία, 22840 22877 «RAGS 2 RICHES» ΣΚΙΑΔΑ ΣΑΝΤΑΛ

«ΠΑΡΑΜΥΘΙ» KLAIBER ANNETTE

Μάρπησσα, 22840 41341

Αντίπαρος, 22840 61735

«ARGY» ΜΑΛΑΤΕΣΤΑ ΑΡΓΥΡΩ

«ΠAPA ΠENTE» ΣAPANTINOY MAPΓAPITA

Παροικία, 22840 22601

Νάουσα, 22840 51392 «ΠΑΡΙΑ ΛΕΞΙΣ» ΡΟΥΣΣΟΥ ΛΟΥΚΙΑ

Νάουσα, 22840 51121 «PAROS NATURA» ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Παροικία, 22840 23609 «PAROS SOUVENIRS» ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Παροικία, 22840 22921

«ΣΑΡΡΗ» ΣΑΡΡΗ ΜΑΡΙΑ

Παροικία, 22840 24493, 23742 «ΣΕΝΤΟΥΚΙ» ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ N. & ΣΙΑ Ε.Ε.

Νάουσα, 22840 52196 «SINIALO» ΑΛΙΦΙΕΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Νάουσα, 22840 55145, 53384 «SOHO» CHRISTINA LOHFINK

Παροικία, 22840 24737, 6932940999 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ

«STELLAS»

Νάουσα, 22840 51063 Παροικία, 22840 23671 «ΣΦΕΝΔΟΝΑ»

Νάουσα, 22840 53548 «TANTANHΣ» ΤΑΝΤΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ

Νάουσα, 22840 51261 «ΤΑ ΣΤΡOΥΜΦΑΚΙΑ» ΡOΥΣΣOΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Νάουσα, 22840 51086 «ΤΕΧΝΗ» ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Νάουσα, 22840 51275 «ΤΟ ΚΥΜΑΤΑΚΙ» ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΖΑΜΠΕΤΑ

Δρυός, 22840 41906, 43217 «ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΟΥ ΓΥΑΛΟΥ» ΑΣΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ

Δρυός, 22840 41010, 6972082228 «ΤΟΝΟΣ» ΛΕΜΠΕΣΗ ΤΩΝΙΑ

Νάουσα, 22840 53169, 6944426424 «ΦΕΛΟΥΚΑ» ΑΦΕΝΤΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

Πίσω Λιβάδι, 22840 43338 «ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΛΙΘΟΣ» ΣΙΔΕΡΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Νάουσα, 22840 53211 «ΦΥΛΛΟΡΟΗ» ΦΡΑΝΤΖΗ ΑΝΝΑ

Μάρπησσα, 22840 42166 «VOLTO» ΕΚΕΝ ΔΗΜΗΤΡΑ

Νάουσα, 6972861830 «OLIVE TREE STORE» ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Παροικία, 22840 23201, 6977864434 «ΧΡΥΣΑΛΛΙΔΑ» ΚΑΛΑΡΓΥΡΟΥ Μ.

Αντίπαρος, 22840 61540

22840 51933 / 6937 33 36 31

www.stavrosniflis.gr

«ΧΡΩΜΑ ΣΤΟ ΧΩΜΑ» ΠΗΤΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Νάουσα, 22840 51583 «ΧΡΩΜΟΣΥΝΘΕΣΗ» ΚΑΠΑΡΗ ΝΙΚΗ

Πίσω Λιβάδι, 22840 52679, 6977770151 51


Ε

ΕΙΔΗ ΕΞOXHΣ GARDEN FURNITURE

ΕΙΔΗ ΚΑΠΝΙΣΤΟΥ CIGARETTES & TOBACCO

«INTER NEWS» ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΟΣ «CASA GALERY»

Αλυκή, 22840 91844 «ΕΠΙΠΛΟ SATO» NTOΛKAΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Παροικία, 22840 22615 Μαράθι, 22840 23737 Χώρα Νάξου, 22850 23065 «ΕΠΙΠΛΟΚΟΣΜΟΣ» ΑΦΟΙ ΠΥΡΓΗ Ο.Ε.

Υστέρνι, 22840 53300 KAPAΓKOYNHΣ Α.& ΥΙΟΣ Ο.Ε.

Παροικία, 22840 22215 ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ Α.Ε.Τ.Ε.

Άσπρο Χωριό, 22840 43292 «ΜΚ INTERIOR DESIGN» ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤ.

Παροικία, 22840 24138, 6974371305 Νάουσα, 22840 24601

Παροικία, 22840 22513

ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ ΡΟΔΟΛΦΟΣ

Παροικία, 22840 23476, 21004 ΚΑΠΟΥΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Παροικία, 22840 21264 «OVALE» ΚΑΒΑΛΛΑΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

Μάρπησσα, 22840 42698

ΕΙΔΗ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ HAIRDRESSING SUPPLIES «GALERIE DE BEAUTE» ΘΩΜΑΣ ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ

Παροικία, 22840 22669 Νάουσα, 22840 51860 «LIP GLOSS» ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

Νάουσα, 22840 52425

NEWWOOD

Νάουσα, 22840 55240

ΕΙΔΗ ΡAΠTIKHΣ-KENTHMATOΣ & ΠΛEΞIMATOΣ HABERDASHERY

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

Παροικία, 22840 24498 «POLOS SHOP» ΠΩΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Παροικία, 22840 21400, 22444 «SINIALO» ΑΛΙΦΙΕΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Νάουσα, 22840 55145, 53384

ΑΡΚΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Νάουσα, 22840 51262 ΓΚΡΟΖΟΣ ΝΙΚΟΣ

Παροικία, 22840 23134 ΚΑΠΟΥΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Παροικία, 22840 21264 «ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΛΩΣΤΗ ΔΕΜΕΝΗ» ΖΟΥΜΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Νάουσα, 22840 52895

ξύλινα είδη κήπου

wooden garden furniture

ΛΕΚΑΪ ΜΙΜΟΖΑ

Νάουσα, 22840 53256, 6934052895

EIΔH ΣΥΣKEYAΣIAΣ PACKAGING SUPPLIES ΔAΦEPEPAΣ APIΣTEIΔHΣ

Παροικία, 22840 23987 «ΚΑΤΕΡΙΝΑ» ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Αντίπαρος, 22840 28829, 6936007031

ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ & ΠΛΑΚΑΚΙΑ SANITARY WARES - TILES & PLUMBING AΛIΠPANTHΣ Ε. ΔHMΗΤΡΗΣ & ΣIA E.E.

Παροικία, 22840 21747 «ΔΑΠΕΔΟ & ΕΠΕΝΔΥΣΗ» ZOYMHΣ ΠETPOΣ

Υστέρνι, 22840 51885 Παροικία, 22840 23020 «HΛEKTPΟΫΔΡΑΥΛΙΚΗ» ΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Νάουσα, 22840 51908, 6982155962 ΚΟΥΤΣΑΥΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Παροικία, 6937411191 νάουσα τ. 22840 55240 e. info@newwood.gr

52

ΜΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Παροικία, 22840 22004


Ε

ΕΛΑΙOΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΛΙΟΣ Ε.Π.Ε. Νάουσα, 22840 52651

PAINTERS

ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Αλυκή, 22840 91713, 91950, 6977354429

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠANTEΛAIOΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Μάρμαρα, 22840 42964

«ΠATΣIΩTHΣ» ΤΙΤΟΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Παροικία, 22840 22789

Παροικία, 22840 24144, 6946307160

ΔΕΒΕΛΙΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΣ

Κώστος, 6946011881

ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ «ΘΑΝΑΣΗΣ»

Νάουσα, 22840 51078

ΣΤΑΘΕΡΟΣ Ι. ΛΟΥΚΑΣ κ ΣΙΑ Ε.Ε.

Νάουσα, 22840 53016, 6942492352

Παροικία, 22840 23796, 21197

ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣYNETAIPIΣMOΣ YΔPAYΛIKΩN ΠAPOY

Νάουσα, 22840 53042, 6972304177

Παροικία, 22840 24768

KAMΠAΣHΣ ΛEΩNIΔAΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΑ

Αντίπαρος, 22840 61478

ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Μάρπησσα, 22840 28697

ΕΚΔΟΣΕΙΣ PUBLICATIONS «ΔΟΥΝΑΙ + ΛΑΒΕΙΝ»

Αντίπαρος, 22840 61213, 6974679586

ΚΑΠΟΥΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Δρυός, 22840 43440, 6937074431 ΚΙΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Έλητας, 6974765832 KPHTIKOΣ IΩANNHΣ

Παροικία, 22840 22036

ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ «PAROLA» Νάουσα, 6937500610

Παροικία, 22840 28025, nadia@smileweb.gr

Πρόδρομος, 6976511532 ΜΑΝΓΚΟ ΗΛΙΑΣ SKYMAP CYCLADES

Πάρος/Paros, 2108942777, 6932459456

Παροικία, 6942088485

ΠΟΥΛΙΟΣ ΕΛ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ «PAROS PAGES»

Νάουσα, 2284051934, 6937333631, info@parospages.gr

ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΒΟΘΡΩΝ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ SEWAGE REMOVAL & TREATMENT HYGIENIC TRANSPORTATIONS

6978769527 Π. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ - Μ. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

Τσιρίδια, 22840 28669 ΡΙΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Αλυκή, 22840 91941, 6972281573 ΣIΦNAIOΣ NIKOΛAOΣ

Κάμπος, 22840 91764, 6974093198 ANTYΠAΣ XAPAΛAMΠOΣ ΣKAPAMAΓKAΣ AΘANAΣΙΟΣ Παροικία, 22840 23633, 6944647005 ΚΑΡΠΟΔΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Παροικία, 22840 22750 Παροικία, 22840 24469, 6981026980 ΠATEΛHΣ Δ. ΔAMIANOΣ

Αντίπαρος, 22840 61153

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ PET TRAINING & CARE «IAKOVINA’S DOG TRAINING» ΙΑΚΩΒΙΝΑ ΛΟΥΚΗ

ΣΚΙΑΔΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

Μάρμαρα, 22840 41193, 6934616335 ΣΤΑΜΕΝΤΣΕΒ ΘΑΝΑΣΗΣ

6996626086 ΣΤΕΛΛΑΣ ΗΛΙΑΣ

Λεύκες, 6937214943 ΣΤΕΛΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

Παροικία, 6972816141 Μάρπησσα, 22840 43229, 6972558865

ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ & ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ OLIVE OIL EXTRACTION

ΣΦΙΚΤΕΛΗΣ ΝΙΚOΣ

Νάουσα, 6977651626, 22840 52430 ΤZIATZIOΣ KΩN/NOΣ

ΔΑΒΕΡΩΝΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ & ΥΙΟΙ

Νάουσα, 22840 52056 ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΠΑΡΟΥ

Πρόδρομος, 22840 41959 VANGJELI KRISTAQ

Παροικία, 22840 22183, 22840 22235

6932637952

Καμάρι, 22840 91436, 6977401321

6945705981

ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ

53


Ε

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ CAR TYRES & PUNCTURE REPAIRS

«ΜΙΚΡΟ ΧΩΡΙΟ»

Νάουσα, 22840 52651 «ΠΑΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε.»

Παροικία, 22840 21891

AΓOYPOΣ IΩANNHΣ «PAROS FOOD» ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Μάρπησσα, 22840 43214, 6977339855

«AUTO SERVICE KRITIKOS» ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ.

Νάουσα, 22840 55150, 6974140115

Υστέρνι, 22840 53040

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ

Αστέρας, 22840 53196, 51779, 6944109845

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΣΗΦ «ΨΑΡΑΓΟΡΑ ΠΑΡΟΥ» ΣΑΡΡΗΣ - ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ Ο.Ε.

Νάουσα, 22840 52297, 6947435807

Παροικία, 22840 22073

ΚΑΛΑΚΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Παροικία, 22840 23250, 6946464849 MΠAPMΠAPΗΓOΣ Γ. ΔHMΗΤΡΗΣ

Νάουσα, 6945188848 ΠΑΝΤΕΛΑΙOΣ Ι. ΠΕΤΡOΣ

Παροικία, 22840 22636

ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΤΩΝ & ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ALCOHOL & SOFT DRINK WHOLESALERS «ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.»

Αγ. Βλάσσης, 22840 41252, 41764

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ «CAVA IOSIF» ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΣΗΦ

Άσπρο Χωριό, 22840 41134, 41977

2ο χλμ. Παροικίας-Νάουσας, 22840 21040 Νάουσα, 22840 51602

ΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

Καμάρες, 22840 52640, 6987291191

«CAVA TASSOS S.A.» ΣAPPHΣ A.E.

Παροικία, 22840 24301-3 & 24943-4 Υποκ/μα Βίντζι, 22840 24241 Υποκ/μα Ζωοδ. Πηγή, 22840 24240

Δ.ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΓΟΣ

ελαστικά | ζάντες | αναγομώσεις | ζυγοσταθμίσεις ΕΜΠΟΡΙΟ & SERVICE

ΠΕΡIΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ, ΠΑΡΟΣ κιν: 6945 188 848 | e-mail: elastika.paros@gmail.com

«CAVA ΖOUMIS» ΖΟΥΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Νάουσα, 22840 51580, 6942222388

«SIROCCO» ΜΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Παροικία, 22840 24413

TΣANTOYΛH ANTΩNIA

Νάουσα, 22840 51638, 22840 53591

ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ FOOD GOODS & SUPPLIES ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ ΑΦΟΙ

Μάρμαρα, 22840 41914, 6944845586 ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Παροικία, 22840 24568, 6937227270 «ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.»

Αγ. Βλάσσης, 22840 41252, 41764 ΓΚΙΑΛΠΗ ΠΟΘΗΤΗ

Παροικία, 22840 24229, 21725, 25033 ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Ε.

Σωτήρες, 22840 91031-3 ΛΑΒΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Νάουσα, 22840 51440, 6942549723 ΜΑΟΥΝΗΣ Δ. ΣΤ & ΦΛ. ΣΤ. ΜΑΟΥΝΗ Ο.Ε.

Παροικία, 22840 22382, 24777 «ΠΑΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε.»

Παροικία, 22840 21891 «PAROS FOOD» ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ FROZEN GOODS & SUPPLIES

Υστέρνι, 22840 53040 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ

Αστέρας, 22840 53196, 51779, 6944 109845

ΓΚΙΑΛΠΗ ΠΟΘΗΤΗ

Παροικία, 22840 24229, 21725, 25033

ΜΑΟΥΝΗΣ Δ. ΣΤ & ΦΛ. ΣΤ. ΜΑΟΥΝΗ Ο.Ε.

ΕΝΑΛΛΑΚΤ. ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ALTERNATIVE THERAPIES & ACTIVITIES

Παροικία, 22840 22382, 24777

«ALIKI YOGA SCHOOL» ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Νάουσα, 22840 53486 54

Αλυκή, 6979351951


Ε

COLOMBATTO PIERRA

6956064320 «OKREBLUE»

Φιλίζι, 22840 53249, 6981014300 «FITNESS FACTORY» ΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

Λιβάδια, 22840 22233, ffparos@gmail.com «SHALA YOGA»

Νάουσα, 6937375694 «STRETCH PILATES»

Νάουσα, 22840 55189, 6942788265 TAO’S CENTER

Αμπελάς, 22840 28882 «THE FEELEASY FITNESS CHIC STUDIO» ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Φιλίζι, 22840 51026, 6978516939 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ «YOGA SHALA» IRANA JI AN Νάουσα, 22840 55330 Νάουσα, 0030 6937375694 ΓΚΡΟΖΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΑΝΔΡΙΚΑ & ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ MEN’S & WOMEN’S CLOTHING «ΑΓΕΡΙ» ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΝΙΤΣΑ

Αντίπαρος, 22840 61332

Παροικία, 22840 23134 «CAFTANS» ΧΑΤΖΗΘΩΜΑΣ ΔΑΚΗΣ

Νάουσα, 22840 55086 «CLASS» ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Παροικία, 22840 24205

«CLOTHES FOR FUN» ΜΕΞΗ ΤΑΝΙΑ «ADMIRAL SHOP» Νάουσα, 22840 51941 Παροικία, 22840 27521 «COLORS» «AGORA» Παροικία, 22840 23332 Παροικία, 22840 23700 «CORAL» «ΑΘΗΝΑ» Αντίπαρος, 22840 63010 Παροικία, 22840 21657 «DID’ S» «ALTER SHOPS» ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Παροικία, 22840 21261 Νάουσα, 22840 52758 «DOLPHINS» ΚOΠANIΔHΣ TAΣOΣ

Νάξος, 22850-29348 Παροικία, 22840 24233 Αθήνα (The Μall Athens), 210 6300129 «ECSTASY» ΜΑΚ ΚΙΛΛΕΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ «AΜΜΟΣ» ΚΟΣΙΦΟΛΟΓΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ Παροικία, 22840 22010 Νάουσα, 22840 51206 «ELIVET» «ΧΕΙΡΩΝΑΞ» ΜΟΥΖΑΚΗ ΑΝΝΑ Νάουσα, 22840 51359 Παροικία, 22840 25325 «ENDLESS BLUE» ΠAΠΠA NOTA «ANGEL’S» ΓΕΡΟΝΙΚΟΣ Κ.&Π. Αντίπαρος, 22840 61675 Παροικία, 22840 21940 • Νάουσα, 22840 53380 «EΠIΛEKTON» ΓEMEΛIAPH IΩANNA OUTLET, 22840 55000 • Αντίπαρος, 22840 61700 Παροικία, 22840 24195 ΑΡΚΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ «EVENT»

Νάουσα, 22840 51262

«ΑΤΟΥ» ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Νάουσα, 22840 51795, 52911

Νάουσα, 22840 52778 «FUN FUN» ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Παροικία, 22840 21975, 24657

«BIRDIE’S» «FINESSE» ΜΠΙΖΑ ΜΑΡΟΥΣΩ

Νάουσα, 22840 55082

«BIT OF SALT» KAΠAPOΣ ΠETPΟΣ

Αστέρας, 22840 42757 Νάουσα, 22840 28625

Παροικία, 22840 22044 «FUN CLUB» ΚΟΥΚΟΡΕΜΠΑ ΕΛΕΝΗ

Νάουσα, 22840 53086, 6972 692093

«GINGER» ΠΑΠΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ «BIZARRE» Αντίπαρος, 6974417612 Παροικία, 22840 23373 «GIOUSOUROUM» ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

Νάουσα, 22840 52715

«BLUE ISLAND DIVERS»

Νάουσα, 22840 55400, 6974527552 «HER» ΠΕΡΑΤΗ ΜΑΡΙΑ

Αντίπαρος, 6972730162 Παροικία, 22840 21048 «BOUDOIR» ΓΑΒΑΛΑ ΜΑΡΙΑ

Νάουσα, 22840 55203 «BUTTERFLY» ΠΕΠΑ ΤΕΡΕΖΑ

Παροικία, 6978885556

«Η ΓΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑ» ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΣΟΥΛΑ

Παροικία, 22840 22478 «IDEA»

Αντίπαρος, 22840 61453 55


Ε

«ISAIAS» ΗΣΑΪΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Νάουσα, 22840 51477

«IZU» ΤΣΟΤΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Παροικία, 22840 24538 Νάουσα, 22840 55401

«JETBLACΚ» ΜΕΡΛΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ

Παροικία, 22840 23877 Νάουσα, 22840 55283 Αντίπαρος, 22840 61401

«PKPC»

Αντίπαρος, 22840 92229, 6947180720, 6932336464 «PLANET» ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Παροικία, 22840 27680 «PLANET MUSHROOM» ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Νάουσα, 22840 53047, 55288 «POLOS SHOP» ΠΩΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Παροικία, 22840 21400, 22444

«PROTASIS» ΜΠΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Π. «KARMA» Παροικία, 22840 21731 Αντίπαρος, 22840 61112, 6936907720 «RED NERIUM» ΠΑΠΠΑ ΜΥΡΤΩ «KATERINA» KΕΦΑΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Παροικία, 22840 27193, 6932089913

Μάρπησσα, 22840 45065

«RESALTO» ΛΟΥΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ «KINKY» Παροικία, 22840 21120

Νάουσα, 22840 53571

«KNOTS» ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Νάουσα, 22840 51399

«KRYSTALLIA» ΣΠΑΝΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

Παροικία, 22840 21152

Αλυκή, 22840 28759 ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ

Νάουσα, 22840 52710 «SELINI ACTION» by ELENI BALERBA

Παροικία, 22840 24924

«ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ» «SOFIA’S» ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

Νάουσα, 22840 55290

«LA ISLA» ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Νάουσα, 22840 55077, 6933418433

«LA LUNA» ΜΑΤΣΑΓΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Παροικία, 22840 22645 «SOHO» LOHFINK CHRISTINA

Παροικία, 22840 24737, 6932940999

Παροικία, 22840 21950

ΣΠΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ

«LA VIE EN ROSE» ΠΙΑΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Νάουσα, 22840 52490

«LOS AMORES» ΜΙΣΥΡΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ

«STUDIO 21» ΠΑΝΤΕΛΗ ΕΦΗ

«MAHI’S» ΣΥΨΑ ΜΑΧΗ

«SUGAR» ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ ΜΑΤΣΑΓΓΟΥ

«ΜΑΡΙΑ» ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

«SUN & SAND» ΝΤΕΛΙΔΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ

«ΜΑΡΙΝΑ» ΒΙΑΖΗ ΜΑΡΙΝΑ

«SUN SEA»

«MELAGRANO» ΑΧΛΑΔΗ ΒΟΥΛΑ

«ΣΥΛΛΟΓΗ» ΜΑΝΕΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

«MELI - MELI» ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

«TANGO WEAR» MOΫZEΔAKHΣ KΩN/NOΣ

«MINA’S CLOSET» ΚΑΤΡΑΤΖΑΚΗ ΜΙΝΑ

«TEA’S»

«MIRIAM» ΠΑΣΑΛΑΡΗ ΜΑΡΙΑ

«THE T-SHIRT SHOP»

Νάουσα, 22840 51767 «LA STREGA» «SIGMA T» ΓΑΒΙΩΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ Παροικία, 22840 23341 «STELLAS» Νάουσα, 6972073683 Παροικία, 22840 23671 «LE SAC» ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Νάουσα, 22840 51063 Παροικία, 22840 21420

Παροικία, 22840 23627 Νάουσα, 22840 53616

Μάρπησσα, 22840 43118, 6977620616

Αντίπαρος, 22840 61095, 6972693105 Νάουσα, 22840 51480, 6977638382 Παροικία, 22840 23655 Παροικία, 22840 25057

Νάουσα, 22840 55178 Παροικία, 22840 23414 Παροικία, 22840 24065 Αντίπαρος, 22840 61337, 6970197726 Παροικία, 22840 23621, 6932528568 Νάουσα, 22840 51014 Αντίπαρος, 22840 63011, 61130

Αντίπαρος, 6944759522

Παροικία, 22840 25261

Παροικία (αγορά), 22840 21406, 22986 Παροικία (περιφερ.), 22840 24578

Νάουσα, 22840 55176, 6944540931

«TWILL» ΑΛΕΒΙΖΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ «YΛHEΣΣA» EYPΙΠIΩTH MAPIA Νάουσα, 22847 70700 ΜΠΑΦΙΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ «ΦΕΛΟΥΚΑ» ΑΦΕΝΤΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ Νάουσα, 22840 51538 Πίσω Λιβάδι, 22840 43338 «NEW LINE» ΜΠΑΡΜΠΑΡΗ ΜΑΡΙΑ «ΧΡΥΣΑΛΛΙΔΑ» ΚΑΛΑΡΓΥΡΟΥ Μ. Παροικία, 22840 23969 Αντίπαρος, 22840 61540 «NOSTALGIA» ΤΣΑΝΤΟΥΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ «VENTO» ΣΙΦΝΑΙΟΣ Ι. & ΣΙΑ Ο.Ε. Νάουσα, 22840 51996 Νάουσα, 22840 51951 «NOTA’S» ΠΑΠΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ «WHITE IN PAROS» Ν. ΙΝΤΖΙΔΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ Αντίπαρος, 6974417612 Παροικία, 22840 24764 «ΟΝΑΡ» ΘΩΔΗ ΜΑΡΙΝΑ

Νάουσα, 22840 28886, 52211 Παροικία, 6946012549 56


PAROS Parikia / 22840 21940 Naoussa / 22840 53380 GLYFADA Kyprou 76 / 210 8980609


Ε

ENΔYMATA ΠΑΙΔΙΚΑ CHILDREN’S CLOTHING «ΑΤΟΥ» ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Νάουσα, 22840 51795, 52911 «BELLINO» ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Παροικία, 22840 23983 «BIT OF SALT» KAΠAPOΣ ΠETPOΣ

Αρχίλοχος, 22840 42757 Νάουσα, 22840 28625 «CdeC» ΤΣΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ

Νάουσα, 22840 55181

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΔΩΜΑΤΙΑ & ΒΙΛΛΕΣ APARTMENTS, ROOMS TO LET & VILLAS ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ / AGIA IRINI ΜΑΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

22840 91323

«IRENE’S VIEW HOLIDAY VILLAS»

22840 21147, 6944727148 AΓΚΑΙΡΙΑ / AGERIA

«LIVING IN THE GARDEN» ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ «IDEA» 22840 91524, 6937300243

Αντίπαρος, 22840 61453

«MAISON MARASIL» ΜΟΣΤΡΑΤΟΣ - ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΥ Ο.Ε.

Νάουσα, 22840 51342, www.maisonmarasil.com «MANTΩ» ΣAPPH ΔIΑMANTΩ

Παροικία, 22840 22635 «ΜΑΡΙΑ» ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Μάρπησσα, 22840 43118, 6977620616 «NOTA’S» ΠΑΠΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΑΛΥΚΗ / ALIKI «AGRIKIA» TOCNI MARKELLO

6955785089, 6944135996 «ANIXIS STUDIOS» ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

22840 91248 «APOSTOLIS STUDIOS« ΑΡΤΣΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

22840 92090 Αντίπαρος, 6974417612 «ARMYRIKI STUDIOS» «ΠAIΔIKH ΓΩNIA» ΣAPPH EΛENH

Παροικία, 22840 24324 «ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ» ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Νάουσα, 22840 55114

22840 28758 «VILLA LEFKES» ΓΕΜΕΛΙΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

22840 92283, 6933020627

ΓΕΜΕΛΙΑΡΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ «PKPC»

Αντίπαρος, 22840 92229, 6947180720 «PLANET MUSHROOM» ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Νάουσα, 22840 53047, 55288 «ΣΑΝ...ΠΑΡΑΜΥΘΙ» ΚΑΛΑΡΓΥΡΟΥ ΑΛΚΙΝΟΗ

Αντίπαρος, 22840 61363 «SELINI ACTION» by ELENI BALERBA

22840 91552 ΓΚΟΛΙΑ ΕΛΕΝΗ - ΣΕΡΑΦΕΙΜ

22840 91005 «CHANIOTI» ΧΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ

22840 91312 «DESPINA’S» ΚΑΤΟΥΝΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Παροικία, 22840 24924

22840 91652

Αντίπαρος, 22840 61337, 6970197726

22840 91318

«ELENI STUDIOS» ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ «SUN SEA» «RESALTO KARSPA» ΛΟΥΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ

«EVI ROOMS»

Παροικία, 22840 21120 Μάρπησσα, 22840 28701

22840 91087, 210 9657613, 6947325919

Παροικία, 22840 21333

22840 91314

«GALAXY APARTMENTS» ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΕΜΜ. 22840 91575, 22840 21411 «UNITED COLORS OF BENETTON» «GIANNIS APARTMENTS» ΣKANΔAΛH ZΩH ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ «YIPEE» ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗ ΕΙΡΗΝΗ

«GIORGOS APARTMENTS» ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Νάουσα, 22840 51512

22840 91401

O12

UNITED COLORS OF BENETTON ΠΑΙ∆ΙΚΑ ΕΝ∆ΥΜΑΤΑ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ • PARIKIA ΤΗΛ.: 22840 21333 58


Ε

«HOLIDAYS IN PAROS» ΔΑΦΕΡΕΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΑΝΝΑ

22840 91497, 210 5723223

22840 91006, 210 3427175

«IKIA STUDIOS» ΚΟΥΔΑ ΑΝΝΑ

ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

22840 91394 22840 91208 ΚΑΚΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ

22840 91504, 91377 22840 91419 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΜΑΡΙΑ

22840 91359 22840 91364 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

22840 91143, 210 8951477

22840 91405

ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

22840 91915 22840 92005, 91051 «KORALI» ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

22840 91423 6974341807

KYPITΣH KAΛΛIOΠH ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

22840 91429, 210 4183828

22840 23835, 6948838763

ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΕΙΒΑΔΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

22840 92007 22840 91915-6 ΣΚΙΑΔΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΛΟΥΚΗ ΔΑΜΑΣΚΗΝΗ

22840 91360 22840 91014 «MAISTRALI STUDIOS» ΔΡΑΚΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ

22840 91107, 210 4208731

ΣΚΙΑΔΑ ΕΥΡΥΔΙΚΗ

22840 91233

ΣΚΙΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ

22840 92050 22840 91354

ΣΚΙΑΔΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΜΟΥΤΖΟΥΡΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΠΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ

«NARKISSOS STUDIOS» ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΤΑΣΙΑ

ΤΡΑΓΟΥ ΜΑΡΙΑ

«ΜΑΚΡΙΑ ΜΥΤΗ» ΣΚΙΑΔΑ ΜΑΡΙΑ

22840 91150, 91303 22840 91150

22840 91891 22840 91366 22840 91090, 210 7655574 22840 91316

«VILLA ANNA MARIA» ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΞΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

22840 91927 22840 91076 «OSTRIA STUDIOS» ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΣ

«VILLA KONITOPOULOS» ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

22840 91202 22840 91362 ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΑΜΠΕΛΑΣ / ABELAS 22840 91418 «BOUGAZI» BΛAXAKHΣ IΩANNHΣ

ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 22840 52205

22840 91527 «CHRISTIANA» ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ ΠΗΓΗ 22840 51573 22840 91168 «ELEANA» ΠΑΡΟΥΣΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 22840 51493, 52376, 52058 «FLORA’S VILLAS» 22840 91652 22840 51108 ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ «FYROGENIS PALACE» 22840 91615 ΠΕΡΔΙΚΟΥΛΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΦΥΡΟΓΕΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

22840 51119 22840 91094 «MARGARITA STUDIOS» ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΑΝΝΑ ΦΥΡΟΓΕΝΗ ΣΤΕΛΛΑ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ

6977400925 22840 52362, 24472, 6942582321 «RIGAS ROOMS» ΡΗΓΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

«MILTIADIS» TANTANHΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

22840 91296 22840 52020 ΡΟΥΣΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

22840 91010 ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ / ANTIPAROS

ΡΟΥΣΣΟΥ ΤΟΥΛΑ «AIΓAIO IN»

22840 91219 22840 61387 ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ «AKPOΓIAΛI»

22840 91339 22840 61323 59


Ε

«AMΦITPITH» «KATEPINA» ΠΑΤΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

22840 61008, 210 5819774

22840 61265

«KATERINA’S STUDIOS» «ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ»

22840 61346 22840 61204 «ANTPIANA» ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ EYAΓΓEΛOΣ

«KOUROS»

22840 61084-5 22840 61325 «KYKΛAΔEΣ» ΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ «DOLPHIN SKY»

22840 61054, 61435 22840 61374, 61640 ΑΠΟΚΟΤΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ

22840 61444, 210 9594446 «APΓΩ» ΒΙΑΖΗ ΠΟΘΗΤΗ

22840 61321, 61419

«MAIK PLACE» ΣΦΑΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

22840 61217 ΜΑΡΙΑΝΝΟΥ ΜΑΡΟΥΣΩ

22840 61373

MAPIANOΣ KOΣMAΣ «AΣΠPA ΣΠITIA»

22840 61544 22840 61411 «AΣTEPAΣ» ΠΑΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

MAPIANOΥ ΚΛΑΙΡΑ

«AVRA» ΜΩΡΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

«MARIA’S PLACE» ΚΑΛΑΡΓΥΡΟΣ ΣΠΥΡ.

6976974172 22840 61459 Αντίπαρος, 22840 61209, 61338

22840 61370, 61403

ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ BHTA ΔEΛTA AE

22840 61395 22840 22435 ΜΑΣΤΡΑΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ APΓYPΩ-KATEPINA ΒΙΑΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

22840 61358 22840 61003,61551 «MΠONOΣ» BIG BLUE

22840 61321 22840 61627 «ΓAPYΦAΛIA» ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΜΑΡΙΑ

«MYΛOΣ» ΠΑΤΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

22840 61287 22840 61230 ΜΩΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ «CYCLADES»

22840 61054, 6944178715

22840 61231, 61471

«NEFELI VILLA» ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

«ΔEΛΦINI» ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΓΔΑ

«ΠAΛOMA» ΜΑΡΙΝΑΤΟΥ ΠΗΓΗ

«ΔEΛΦINI» ΚΑΛΑΡΓΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

22840 61101, 22366 22840 61412 22840 24506, 210 8053613

22840 61256

«EVA PENSION» ΚΑΣΑΛΙΑ ΕΥΑΝΘΙΑ

«ΠANΔPOΣOΣ» ΠΑΤΕΛΗΣ ΚΩΝ.

«ΖΟΜΠΟΣ» ΠΑΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

22840 61225, 61030 22840 61259 22840 24527 22840 61014 «FINIKAS» ΜΑΝΩΛΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

PARIS

22840 61494 22840 61615 «GALANIS PLACE» KAΠOYTΣOΣ ΓEΩPΓIOΣ

22840 61173, 61264

ΠΑΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

22840 61416, 61523

«PAVLO’S PLACE» «GIANNI’S PLACE»

22840 61420, 22840 61057 22840 61469 «GIORGIS VILLAGE» ΜΑΡΙΑΝΝΟΥ ΚΛΑΙΡΗ

«ΠEPAMATAKI» ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

22840 61211, 61564 22840 61362 «HARA’ S PLACE»

«PERISTERI VILLA» ΠΑΤΕΛΗ ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ

22840 61456, 61196, 61376 22840 61026 ΚΑΛΑΡΓΥΡΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

«ΠOΣEIΔΩNAΣ»

KAΛAPΓYPOΣ ΠANAΓIΩTHΣ

«ROCCO’S STUDIOS» ΡΟΚΟΝΙΔΑΣ Κ.

«KALOUDIA» ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ

POYΣΣOΣ KΩΣTAΣ

22840 61028 22840 61244 22840 61449, 21019 22840 61611 22840 61386 22840 22312, 61032 POYΣΣOΣ ΠANAHΣ «ΚΑΜΑΡΕΣ»

22840 61365, 61206 22840 61567

«SOROS BEACH» ΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΒΛΑΣΣΗΣ

22840 24962, 61475, 6972164670 22840 61319 «KAΣTPO» ΚΡΙΤΣΑΝΤΩΝΗ - ΜΑΟΥΝΗ

«SUN SET»

22840 61011 22840 61176, 61482 60


Ε

«THALASEA STUDIOS & APARTMENTS»

«ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΣΠΙΤΙ» ΠΡΕΚΑ ΒΑΣ.

22840 61555, 6937929783

22840 41500, 21640

TPIANTAΦYΛΛOΣ ΓIΩPΓOΣ

«NICOLAS» ΤΣΑΝΤΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

22840 61267 22840 41928 TPIANTAΦYΛΛOΣ ΔIONYΣHΣ

«NIKOLETA’S STUDIOS» ΓΕΜΕΛΙΑΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

22840 61505, 61280

22840 42304

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΚΙΜΩΝ

ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΦΕΒΡΩΝΙΑ

22840 61031 22840 42578 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΖΑΧΑΡΩ

22840 61225, 61325

«PANORAMA» ΛΑΚΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

22840 41822, 210 4978766

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ «PANSION GIORGOS» ΚΕΦΑΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

22840 61438 22840 41595, 42913

ΦAPOYΠOΣ BAΓΓEΛHΣ «PEFKA» ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

22840 61140 22840 42556, 42324

ΦAPOYΠOΣ MAPKOΣ ΠΟΥΛΙΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ

22840 61185 22840 41024 ΦΑΡΟΥΠΟΥ-ΒΙΑΖΗ ΑΝΝΑ

22840 61236, 61133 «VILLA DEL MAR» ΣΠΑΝΔΑΓΟΥ ΦΑΝΗ

ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

22840 41027 ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

22840 61761 22840 41494 «ΩΛΙΑΡΟΣ» «STAR STUDIOS» ΚΑΒΑΔΑΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

22840 25304-5 22840 42192 ΔΡΥΟΣ / DRIOS «ALEXANDROS» ΚΟΚΚΟΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

22840 41041, 41004 «ALPHA OMEGA» ΠΑΤΚΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

«TARSA» ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

22840 41170 «THIMIA» ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

22840 41169 «ΤΟ ΚΥΜΑ» ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΖΑΜΠΕΤΩ

22840 41955 22840 41906, 43217 «ANASTASSIA STUDIOS» ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΝΕΤΑ

22840 41040 22840 42191 «BETTY STUDIOS» ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΦΛΩΡΑ

22840 41178, 45057 22840 42334 ΓAΛANΘOΣ A.E. ΤΡΙΒΥΖΑ ΕΥΔΟΞΙΑ

22840 41795 22840 41562, 41382 ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

22840 42300 22840 41039, 41035 «DIMITRA» ΝΤΟΒΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

22840 41888 ΛΕΥΚΕΣ / LEFKES »DRIADES»ΝΤΕΛΗ ΑΝΕΖΙΝΑ ΔΕΣΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

22840 42774, 210 2131776

«EFI STUDIOS» ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΝΑ

22840 41661 «STUDIO KALYPSO» ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ ANNA

22840 41698 22840 41583, 210 9602427 «ILIOS» ΤΣΙΓΩΝΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

22840 41198 ΛΟΓΑΡΑΣ / LOGARAS ΚΑΠΟΥΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

22840 42933 «KELLY’S HOUSE» ΤΣΙΓΩΝΙΑ ΜΑΡΙΑ

ΑΓΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

22840 42015 «AFRODITE» ΠΟΥΛΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

22840 41826 22840 41430, 41975 «KIKI» ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

«ALEXANDRA’S INN» ΛΕΟΝΤΗ-ΓΑΒΑΛΑ ΑΛΕΞ.

22840 41498 22840 41858, 22358 «ΛΟΛΑΝΤΩΝΗΣ» ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

«CARMEL» ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ ΣΤΕΛΛΑ

22840 42679 22840 41900, 42364

«MARGARITA» ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

«CLEOPATRA RESORT»

22840 42085 6976680747 «NEFELI» ΣΑΜΑΡΑΣ ΠΑΝ.

«DEEP BLUE STUDIOS» ΑΖΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ

22840 42916 22840 42016 61


Ε

«FREE SUN» ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΟΥΣΩ

22840 43029 22840 42808 «FIVOS» ΛΟΙΖΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΡΑΒΑΝΗ ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ

«KOSTAS & IOANNA»

ΣΑΜΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

22840 42251 22840 41246, 41297 22840 41441 22840 43086 «VILLA STEFANO» ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

22840 53050, 53051, 6944453908

22840 42059, 210 6823471 ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΜΑΡΟΥΣΩ

ΝΑΟΥΣΑ / NAOUSSA

22840 43026, 41433 «MELTEMI» ΠΡΟΜΠΟΝΑ - ΚΩΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΑΛΙΜΠΕΡΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

«NIKOS’ STUDIOS» ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

«AELLA APTS»

22840 53344 22840 41063 22840 41108, 41573

22840 51829

22840 41456, 6948436366

22840 52436, 6972019511

«AIOLOS STUDIOS» «OASIS» «PETRINO SPITI» ΠΡΟΜΠΟΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ

«AGIOS GEORGIOS»

«RAGOUSSIS HOUSE» ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ

«ΑΓΝΑΝΤΙ»

22840 51312, 52001 22840 41367, 42266 22840 41538, 210 -5013793 «SEA BREEZE» ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ ΝΙΚΟΣ

22840 43212, 42042 «STAVROS» ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

22840 41107, 42342

22840 51786, 51835

«AGRABELI» ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ

22840 51200, 53305, 53551

«ΑΚΤΗ» ΒΙΩΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ

22840 52327, 51917

«ALEA» ΒΑΡΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΣΙΜΟΣ

«VILLA VELIOTIS» ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

«ALEXANDROS STUDIOS»

«THALASSAKI» ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

22840 41225, 41597, 42201

6947647476, 6932606444

22840 42049, 210 6811938

22840 52484, 51673, 6944127038

22840 41507, 210 9922597

22840 51819

«ALFA» ΧΑΛΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ «ALKYONIDES APTS» «ZETA ROOMS»

22840 42346, 42424, 43454, 41133 ΜΑΡΠΗΣΣΑ / MARPISSA

22840 51441, 52283

«ALMYRA» SUITES

22840 52116

«ALPHA STUDIOS» ΑΡΜΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

22840 52740, 6972609728 22840 41171

«AMORGIAN» ANOYΣAKHΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

22840 52737 22840 41228 ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

«ANNA»

22840 51688 22840 41984 «ANNA’S APTS» ΖΑΠΠΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

22840 42872, 210 9914832 «MAKRONAS BUNGALOWS»

22840 41372, 42294 «PARIAN BLUE» ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

22840 51605 «ANNA APTS»

22840 51007 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

22840 52359 22840 45055 «ANDRONIKI» «POPPY K’» ΚΕΦΑΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

22840 51133 22840 42163 «ANEMOMILOS APTS» ΦΩΚΙΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 22840 51623

22840 41115 «AΝΕΜΟΜΥΛΟΣ» KAPΠOΔINHΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 22840 51632, 51989 ΜΩΛΟΣ / MOLOS «ANEMONI APTS» ΔΕΡΒΟΥ ΕΙΡΗΝΗ «ANEMONES STUDIOS» 22840 52522 ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΜΑΡΟΥΣΩ

22840 24730, 43340 ΓENNAPHΣ AΛEΞANΔPOΣ

22840 41230, 42644

«ANEMOS RESORT» ΣΩΤΟΣ ΑΡΗΣ

22840 51850 «ANEZO APTS» ΤΑΝΤΑΝΗ ΜΑΡΙΝΑ

22840 51523

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ «ANGELA»

22840 41798 22840 52334 62


ΤΙ ΕΧΕΙ Α ΝΑ Γ Κ Η Η ΕΠΙΧΕΙΡ ΗΣΗ ΣΟ Υ

Επι_ _ _ _ _ _ _ _ -ΚΟΙΝΩΝΙΑ -ΒΡΑ∆ΥΝΣΗ

Σχεδιάζουµε αποκλειστικά για την επιχείρησή σας, µε σύγχρονη οπτική γλώσσα και άµεσα επικοινωνιακά αποτελέσµατα.

∆ Ι Α Φ Η Μ Ι Σ Η

22840 51934

Μ Ε

Α Λ Λ Η

Μ Α Τ Ι Α

sniflis@yahoo.gr


Ε

«ANTONIA» MΠAPMΠAPIΓOY ANTΩNIA

ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ

22840 51137 22840 51556 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΝΑ «CAPTAIN DOUNAS»

22840 51424 22840 52525, 52586 «ANTONIS STUDIOS»

«CAPTAIN NIKOLAS APTS»

22840 52844 22840 52340, 51519 «APOLLONIA» «CAPTAIN’S DREAM VILLAS»

22840 51825 22840 52899 ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

«CAPTAIN’ S RANCH»

22840 52674 22840 52375 «ARCHIPELAGO APTS» MΠAΦITH APΓYPΩ

«COSMARIE» ΠΑΡΟΥΣΗ ΣΟΦΙΑ

22840 51275, 53359 22840 52064 - 5 «ARITI APTS» POYΣΣOY ΣTAYPOYΛA

«DESPINA’S APTS» POYΣΣOY ΔEΣΠOINA

22840 51822, 52367, 51190

22840 52557, 210 9702152

«ARKOULIS APTS» «DESPINA’S STUDIOS»

22840 52437, 51076, 52813

22840 51465

«ARMELINA APTS» XEPOYBEIM ZΩH

«DIANA APTS» KOPTIANOY KANΔIANH

22840 52688 22840 52447 ASPASSIA MARIA «DIMITRA STUDIOS» MOΣTPATOΣ NIKOΛAOΣ

22840 51184, 52591, 51880

22840 51303, 52614

«ASTERI» «DIMITRIS STUDIOS» ΛΑΚΤΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

22840 51106, 52173

22840 51944

«ASTORIA APTS» ΠETPOΠOYΛOΣ ΦIΛIΠΠOΣ

ΔΡΑΓΑΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

22840 51725, 52080

22840 52602

«ATHINA» ΠΑΥΛΑΚΗ ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΓΟΥ ΑΘΗΝΑ

«EKATERINI» ΖΟΥΜΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

22840 52134 22840 51501 «ATHINA STUDIOS»

«EKATERINI» KPHTIKOΣ NIKOΛAOΣ

22840 52500, 51722

22840 51642

«AUGUSTA» «EKATERINI» XOPEBA AIKATΕΡΙΝΗ

22840 51705, 6974029761

22840 52326

ΒΑΒΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ «EL GRECO»

22840 51163 22840 52239 BAFITI VASSILIKI «ELENA ROOMS» ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

22840 51654 22840 52167 «BATISTAS» «ELESTMERIA»

22840 51058 22840 51402 ΒΙΤΣΑΔΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

«ERI»

22840 51297 22840 51453 ΒΙΩΝΗ ΔΑΦΝΗ ΖΟΥΜΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

22840 51424 22840 52336 ΒΙΩΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ «FANTASTICO» ΓΚΟΥΜΑ ΒΕΝΕΤΙΑ

22840 52145 22840 52629, 53036 «BLUE MARE VILLAS» ΣΚΙΑΔΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

«FLORA» MAΛAMATENIOΣ ΔHMΗΤΡΗΣ

22840 55266, 2118005266

22840 52007

BOΛOΣYPAKH ΦΛΩPA «FRAGOS APTS»

22840 51008 22840 51247 «ΒΟΤΣΑΛΟΣ Ο.Ε» «FRANCOIS VILLA» BITΣAPAΣ ΦPAΓKIΣKOΣ

22840 55303 22840 51094, 22840 51173 ΒΟΡΓΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ «GALINOS»

22840 52410 22840 52254 ΒΟΥΤΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ «GARBIS APTS»

22840 51730 22840 51563, 52714 «BUNGALOWS MARINA»

«GARIFALIA»

22840 51204, 52819 22840 53590, 53590 ΓΑΒΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ «GLAROS» TANTANH ΒΑΣΙΛΙΚΗ

22840 52453 22840 51186 ΓΑΒΑΛΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ «HARA»

22840 51338 22840 51011 64


Ε

«HAROULA» «LA PLAZA» ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

22840 53479 22840 52024 «IAKOVOS» ΛΕΟΝΔΙΔΟΥ ΒΑΝΑ

22840 51041, 51600

22840 52602

«ILIOS APTS» «LILY APTS» ANANIAΔH IΣABEΛΛA

22840 52033, 52559 22840 51377, 51716, 210 4832234-5 «IOANNA ROOMS» «LOUKIA» ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΥ ΛΟΥΚΙΑ

2284052991, 6973272843 22840 51515, 53354, 52289

«IOLI APTS» POYΣΣOY ΣTEΛΛA

«MAISTRALI»

22840 51069, 51229, 51190

22840 51786

«MANOS VILLA» «IRENA VILLA»

22840 52207, 52818 «IRINI VILLA» POYΣΣOΣ ΠANTEΛHΣ

22840 52745, 51900, 52273 «JOSEPH STUDIOS» ΑΦΟΙ ΠΑΠΟΥΤΣΗ Ο.Ε.

22840 51772 «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ» ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

22840 51123 «MARGARITA STUDIOS» ΦΥΡΟΓΕΝΗ ΣΤΕΛΛΑ

22840 24472, 52366 22840 52764 «MARGARITA’ S HOUSE» «KAFATOS»

22840 51020 22840 52382 «MARGARITAS STUDIOS» ΣΠYPOY MAPΓAPITA «KALI ZOE»

22840 52468, 51535, 52110 22840 51109 «KALIMERA PAROS»

22840 52884, 52885

«MARIANNA APTS»

22840 51507

«MARIANNA» «KALIPSO» 22840 53458

22840 51488, 51607

«KALLIOPI» TΣOYNAKH KAΛIOΠH

22840 51542, 52002 «KALLISTI» ΡΟΜΠΟΡΑ ΙΩΑΝΝΑ

«MARINA»

22840 51204, 51112 ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

22840 53239 22840 52219 «MARIOLAND» ΚΑΝΑΛΕ ΠΑΓΩΝΑ 22840 52282 «MARYO VILLAGE» 22840 52779 22840 51972, 6937306043 ΚΑΣΙΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΙΑ «MELINA VILLA» 22840 52671 22840 51954 «ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΑΡΕΥΗ» «MERSINA» 6974304100, 6974326142 22840 55069, 6936995737, 6989146270 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΗΤΣΗ ΜΑΡΙΑ 22840 51723 22840 53042 «KAVOURAS APTS» ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ «MIKA’S APTS» XAMAMHΣ XPHΣTOΣ

22840 53501 22840 51040 «ΚΑVOURAS APTS»

«MILOS TOU MATSA»

22840 51778 22840 52770 ΚΟΡΤΙΑΝΟΥ ΕΥΑ «MIRAFLORES» ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

22840 51503 22840 52861, 52427, 6937177347

«KOSMARIE» «MITSIS» ΜΗΤΣΗΣ ΝΙΚΟΣ

22840 52065 22840 51690 «KOSMITIS APTS» ΜΠΕΛΑΝΙΑΝ ΙΣΑΑΚ

22840 52466 22840 52171 ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ «NAFSIKA» POYΣΣOY ΠAPΘENIA

22840 51436 22840 52460, 51849

«NAOUSSA INN» ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

22840 53618-9 22840 51232 «NICKY’ S» «ΚΥΚΛΑΔΙΤΙΚΟΣ ΚΕΔΡΟΣ»

22840 51082 22840 52902, 52903 «LA CELESTINA» ΣΙΦΝΑΙΟΥ ΤΣΕΛΥ

«NIKOS & ALEX APTS» XPHΣTOY KΩN/NOΣ

22840 51923-4, 52843 22840 51221, 52427 «NINA STUDIOS» ΣAKEΛΛAPOΠOYΛOΣ IΩANNHΣ «LA PALMA»

22840 51715 22840 21850, 24132 65


Ε

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ «SENIA APTS»

22840 52387 22840 51971, 51700 «OKREBLUE» ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΣΙΦΝΑΙΟΥ ΖΩΗ

22840 53249, 6981014300

22840 51347

«OSTRIA ROOMS» ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

22840 51570, 52227 22840 52240 «PALIOMYLOS» ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ ΜΑΡΙΝΑ

22840 51151, 51024 22840 51088 ΣΚΙΑΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

«PANDORA» KAPΠOΔINH KAΛΛIOΠH

22840 51310

22840 51321, 6972429135

«SOPHIA HOUSE»

«ΠΑΝΣΙΟΝ ΑΝΝΑ» ΤΑΝΤΑΝΗ ΑΝΝΑ

22840 51315 22840 51328 «SOPHIA VILLA» «PAPADAKIS»

22840 51659 22840 51643 ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ

«PIPERAKI» ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΥ ΑΝΤΡΙΑΝΝΑ

22840 53198 22840 51454, 52428 ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ «PIPERI BEACH»

22840 51913 22840 51841 ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ «POPI»

22840 52223 22840 51434 «PORTO LEONE VILLA» MΠOMΠOTAΣ NIKOΛAOΣ

«SPIROS APTS» BIΩNHΣ KΩN/NOΣ

22840 51210, 52327 22840 51157, 51753

«STEFANO APTS» PAΓKOYΣH ΔEΣΠOINA ΠΟΥΛΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

22840 53050, 22840 53051, 6944453908 22840 51578

«STELLA MARIS» ΠΟΥΛΙΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ

22840 51676 22840 52397 «SUNRISE APTS» ΜΑΘΙΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

22840 52180, 52748 22840 52277 «SUNSET» ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΟΥΛΙΟΥ ΦΛΩΡΑ

22840 51733

22840 51118, 6977667156 «PRASINI GONIA» ΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

«SVORONOS APTS»

22840 51211, 52281 22840 52051

ΤANTANHΣ ΣΠYPOΣ & MAPIA ΠΥΡΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

22840 52604, 52949 «RABA» ΣABBAΪΔH MAPIA

22840 51261 «THEANO APTS»

22840 52234 22840 52609 «ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΖΑΝΝΕΤΑΣ» ΣΩMAPIΠA ZANNETA ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

22840 51555, 51879 22840 52343 «RALLIS» 

22840 52008, 52009

«TRINEMIA»

22840 51903, 51904

ΤΡΙΠΩΛΙΤΣΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ «RAPABEN»

22840 51494 22840 51932 «ROMANTICA» ΣEΦEPΛH XPYΣANΘH

TPIΠOΛITΣIΩTHΣ MANΩΛHΣ

«ROUSSOS BEACH» ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

22840 51651 22840 51769 22840 52985, 51190

22840 52527

22840 51486, 52114

22840 52655, 6978933572

ΤΡΟΥΣΣΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ POYΣΣOΣ ΓIΩPΓOΣ «ΥΑΔΕΣ» ΡΟΥΣΣΟΥ ΖΩΗ

22840 51072 22840 51945 ΦΡΑΓΓΟΥ ΖΑΜΠΕΤΑ ΡΟΥΣΣΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ

22840 51135 22840 52470 «VASSILIS» «SANTA MARIA»

22840 52029 22840 52491-6 «VAVANOS STUDIOS» ΒΑΒΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ «SEA HOUSE»

22840 52198 22840 53480 66


Ε

«VILLA ALEXANDRA» ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΕΟΝΤΗ

ΒΑΖΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

22840 41858 22840 21722 «VILLA GALINI» ΚΟΙΤΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

«BIG BLUE STUDIOS» ΣΧΙΖΑ ΑΝΝΑ

22840 53335 22840 22587 «VILLA ISABELLA» KPHTIKOY ΙΩΑΝΝΑ

«BLUE PAROS» ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

22840 51090, 6974110005

6946495849

«VILLA KELLY» AΠOΣTOΛOΠOYΛOΣ ΔHM.

«CASA DI ROMA»

22840 51610, 6974076313

22840 25294

«VILLA KLERY» ΓΑΒΑΛΑ ΜΑΡΙΑ

22840 52142 22840 21483 «VILLA MALAMATENIOS»

ΓΚΙΚΑ ΕΥΔΟΞΙΑ

22840 52711, 6936563885

22840 22090

«VOTSALO» ΓΚΡΟΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

22840 52250, 52132

22840 22786

ΧΑΜΑΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑ ΕΛΕΝΗ

22840 51866 22840 22204 ΧΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ «DAMIAS VILLAGE» ΔΑΜΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

22840 51156 22840 24387, 23972 ΧΑΣΟΥΡΗ ΒΑΣΩ ΔΑΦΕΡΕΡΑ KYΔΩNIEA ΦΩΤΕΙΝΗ

2840 51511 22840 21659 ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Μ. ΔΑΦΕΡΕΡΑ ΜΑΡΙΑ

22840 52354 22840 23425 ΔΕΛΑΤΟΛΑ ΕΛΕΝΗ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ / PARIKIA

22840 21774

AΒΡΑΜΗ ΣΟΦΙΑ ΔΕΝΕΓΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

22840 24427 22840 22330 «AEGEAN VILLAGE»

ΔΡΑΓΑΤΗΣ ΠΙΕΡΟΣ

22840 23187, 23402 22840 21513 ΑΚΑΛΕΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΔΡΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ & ΚΙΚΗ

22840 22470 22840 21943 ΑΚΑΛΕΣΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΡΑΚΑΤΟΥ ΑΚΑΛΕΣΤΟΥ ΑΝΝΑ

22840 22856 22840 21866 ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΡΕΒΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

22840 23320 22840 22695 ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

«FRAGOULIS VILLAGE» ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

22840 21524 22840 23491, 21963, 22984 ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

«ICAROS» ΡΟΔΙΤΗ ΖΗΝΟΒΙΑ

22840 21464 22840 23198, 22438 ΑΛΙΦΙΕΡΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ «JASMINE» ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

22840 23009 22840 23584 ΑΛΙΦΙΕΡΗΣ «JOHN’S ROOMS» ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

22840 23437 22840 23923, 22469 «ALTER EGO» ΑΝΤΙΠΑΡΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

«JOSEPH APARTMENTS» ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

22840 24486 22840 22448 «AMPELI» ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

ΖΟΥΜΗ ΜΑΡΙΝΑ

22840 23068, 6977613029

22840 24967

«ANGIE’S STUDIOS» ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΖΟΥΜΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

22840 23909 22840 22838 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

22840 21338 22840 23325 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ

ΚΑΒΑΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

22840 21972 22840 22229 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΙΣΔΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

22840 22775 22840 24595 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ ΣΥΛΒΙΑ

22840 24865 22840 23845 67


Ε

ΚΑΛΟΜΑΝΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΗ

ΜΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

22840 21854 22840 23794 ΚΑΡΑΝΤΖΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΜΑΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

22840 24271 22840 21834 ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

22840 23512 22840 21212 «KIRIAZANOS APTS» ΚΥΡΙΑΖΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

22840 23317 22840 24029, 28225 «MINOIS VILLAGE» ΔΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΔΥΛΗ ΜΑΡΙΑ 22840 22435, 23555, 22436

22840 21806 «MOSCHOULA’S APTS» ΦΩΚΙΑΝΟΥ ΜΟΣΧΟΥΛΑ ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 22840 21862, 24950

22840 22529 ΜΟΣΤΡΑΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ «KONTARATOS ROOMS» ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 22840 21466 22840 23562, 28420 ΜΟΥΡΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 22840 23182 ΚΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 22840 24219, 23837 ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗ-ΣΠΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 22840 22584 ΜΠΑΛΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 22840 21198 22840 23794 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 22840 21559 22840 22263 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΖΑ AIKATEPINH 22840 22704 22840 22158 ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑΚΟΥΜΙΝΑ MΠIZA AIKATEPINH 22840 22113 22840 21227 ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΠΙΖΑ ΒΙΟΛΕΤΤΑ 22840 22714, 22036 22840 21558 ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΠΙΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22840 21559 22840 21516 ΚΥΔΩΝΙΕΥΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ & ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 22840 23023 ΜΠΙΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 22840 21227 22840 21284 ΜΠΙΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 22840 24990, 23920 22840 21633 ΜΠΙΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ 22840 21786 22840 22735, 22086 ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 22840 25296 22840 21214 «MYRSINI STUDIOS» ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ ΙΦΙΓ. & ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 22840 24072, 6977547468 22840 21343 «NAFTILOS» ΔΡΑΓΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

22840 21529 22840 21317 ΝΙΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΟΜΒΑΡΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

22840 22075 22840 23454 «NICOLETTA VILLA» ΦΩΚΙΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΜΑΓΕΙΡΑ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ

22840 22006 22840 21539 «NOSTOS STUDIOS» ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΜΑΟΥΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

22840 25030, 25001, 25020 22840 21482

«ONAP STUDIOS» ΜΑΟΥΝΗ ΠΗΓΗ

22840 21077, 24285

22840 24989

ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ

«ONIRA» ΜΠΑΣΤΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

«MARISA» ΣΙΛΙΝΤΖΙΡΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

ΠΑΓΩΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑ

22840 23420, 28040-2 22840 22483

22840 21547 22840 22629 ΠΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

22840 22568 22840 21556 «PANOS STUDIOS» ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΜΕΝΕΓΟΣ

22840 22141 22840 22752, 23960 68


ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ

ΝΑΟΥΣΑ ΠΑΡΟΥ / 22840 51933 / 6937 33 36 31 / sni f li s@ y ahoo. gr

www.stavrosniflis.gr


Ε

ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ «ΡΟΥΜΠΙΝΙ» ΣΑΡΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ & ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

22840 22366 22840 23734 ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ ΜΑΡΟΥΛΑ ΣΑΚΕΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

22840 24297 22840 24132 «PARADISO CLUB» ΣAPPH ANNA

22840 23121 22840 21857 «PAROS PARADISE APARTMENTS»

ΣΑΡΡΗ ΑΣΗΜΙΝΑ

2102029828 22840 23152 ΠΑΣΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

22840 22708, 22725 22840 21751 ΠΑΣΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑ ΣΑΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

22840 21567 22840 22858, 91258 ΠΑΤΕΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΑΡΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

22840 23963 22840 22702, 24868 ΠΑΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΓΑΡΔΕΛΗ ΕΛΕΝΗ

22840 23362 22840 21446 ΠΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ «SIROCO’S»

22840 21268 22840 21911, 22840 23741 «PAVLIS STUDIOS» ΠΑΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

22840 24534, 210 9941029, 6977391807,

22840 24394

«PENSION RENA» ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

22840 21427, 22220 22840 22466 «ΠΕΤΑΛΙΔΕΣ» ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

22840 27177 22840 22238 ΠETPOΠΟΥΛΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

ΣΙΦΝΑΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

22840 23194 22840 22452 ΠETPOΣ ANAΣTAΣIOΣ ΣΙΦΝΑΙΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ

22840 24370 22840 21907 ΠΙΕΡΤΖΟΒΑΝΗ ΜΑΡΟΥΣΩ

ΣΙΦΝΑΙΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ

22840 23064 22840 23867 «ΠΛΕΙΑΔΕΣ APARTMENTS» ΣΙΦΝΑΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

2284021795 22840 21049 «POPPI PENSION» ΣΑΡΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΣΙΦΝΑΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

22840 22683, 25251 22840 22475 ΠΟΡΦΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

22840 24121 22840 22391 ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΚΙΑΔΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

22840 21193 22840 22166 ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΚΙΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

22840 22738 22840 21437 ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

22840 21869 22840 24072 ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΟΝΙΤΗ ΚΑΛΥΨΩ

22840 24386 22840 22394 ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΜΠΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

22840 21864 22840 21749 ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΛΟΣ «SOFIA PENSION» ΜΠΑΡΜΠΑΡΗ ΣΟΦΙΑ

22840 22672 22840 22085 ΡΕΠΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ «SOULA» ΠΕΡΡΑΚΗ ΜΟΣΧΟΥΛΑ

22840 22808 22840 23056 ΡΟΔΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΑΝΟΥ Α. ΠΟΠΗ

22840 23602 22840 22089 ΡΟΜΠΟΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΠΑΝΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

22840 23332 22840 22236 «ROSES BEACH» ΑΛΙΦΙΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΣΠΑΝΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ

22840 24097 22840 22614 70


Ε

ΣΠΑΝΟΥ-ΜΠΑΡΜΠΑΡΗ ΜΑΡΙΑ

«COCHILI» ΡΟΥΣΣΟΣ ΒΛΑΣΣΙΟΣ

22840 23033 22840 41794, 42381 ΣΠΙΓΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ

«CYPRIANNA» ΠAMΠOPIΔOY ΘEKΛA

22840 21996 22840 41013, 42072 ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΛΕΝΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

22840 23187 22840 41295, 41856 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ «DINNAS INN» ΤΖΙΩΤΗ ΚΩΝ/ΝΑ

22840 52038 22840 41418, 41142 «STRATOS APARTMENTS» ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ ΓΑΡΥΦ.

«ΕΛΕΝΑ» ΑΓΟΥΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

22840 23105, 25105, 21913, 25153

22840 41082, 41139

ΤΕΡΝΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ «HΛIAXTIΔA» ΦΡΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ

22840 21071 22840 41591, 41240 ΤΣΙΓΩΝΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ «MARGARITA’S STUDIOS» ΦΡΑΝΤΖΗ-ΡΟΥΣΣΟΥ

22840 22911 22840 42197 ΤΣΩΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ «PARADISE» ΦΡΑΝΤΖΗ ΖΑΦΕΙΡΙΑ

22840 24662 22840 41378 ΦPAΓKOYΛH ΣΩTHPIA ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

22840 23642 22840 41287, 42716 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΠΑΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

22840 21556 22840 41474, 22928

ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΒΥΖΑ ΜΑΡΟΥΣΩ

22840 24676, 22988

22840 41312, 42252

ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ «VILLA GIORGIO» ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

22840 21734, 24268 22840 41713, 42206

ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ «VILLA MELINA» ΚΩΤΤΗ ΜΕΛΙΝΑ

22840 22743, 21429

22840 41474, 22968

ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ «VROCHAKI» TΣANTOYΛH ANTΩNIA-NIKHTAΣ

22840 21429 22840 41423, 51995

ΧΑΛΑΒΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

22840 22194 22840 21215 ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

22840 22562, 21344

ΠΟΥΝΤΑ / POUNTA

«S & K MAISONNETTES» ΒΑΣΙΛΑ ΣΟΦΙΑ ΧΑΝΙΩΤΗ ΑΡΣΕΝΙΑ

22840 22489, 22892

22840 93055, 6946171973

ΣΑΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΝΙΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

22840 91749 22840 23266 ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΝΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ

22840 22194, 23694

22840 42193, 42461

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

22840 91221, 91892 22840 22367 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ / PRODROMOS 22840 22844 «ADONIS VILLAGE» ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ / PETALOUDES

22840 41429

PAROS BUTTERFLY VILLAS

ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ / GOLDEN BEACH 6999699900, 6999699909 «AGRABELI» ΤΖΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΙΣΩ ΛΙΒΑΔΙ / PISSO LIVADI

22840 42285, 41435, 41745

«ANCHORAGE» ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΡΟΥΣΩ

«AΣΠPO-MΠΛE» KOΛIOΠOYΛOΣ KΩN/NOΣ

22840 42054, 210 4826219 22840 41322, 42980 «ANNA’S» ΑΓΟΥΡΟΥ ΑΝΝΑ

«BLUE DOLPHIN»

22840 42608 22840 41320 «CASPER’S STUDIOS» ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΙΑΚΩΒΙΝΑ

ΓΙΟΥΣΠΑΖΟΓΛΟΥ-ΜΟΣΧΟΒΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

22840 42181 22840 41835 «CHRISTINA» ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

«DARAS» TΣIΓΩNIA EYΔOKIA

22840 41817 22840 41224, 41139 71


Ε

«ELIZABETH» ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

22840 41166, 41186, 210 9701563 «HΛIOΠETPA» ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

22840 42175, 42501 «LOURIDIS APARTMENTS & STUDIOS»

22840 42189, 41765, 41714 ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

22840 42062, 210 2131776 «MEΛTEMI» ΚΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

22840 42834

Κωνσταντίνος Σάρδης Live unique... Luxury car rental with driver

Paros - 6o km from Paroikia port Τ.: 22840 22447 | 693 8582674 | 6938886331 ΣΑΜΙΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ Μ.: sardis@paroscar123.gr «RAFELETI» ΦYΣIΛANH-ΛΕΟΝΕΤΗ ΣΤΕΛΛΑ

22840 41815, 43203

22840 42035 «TZANE» TΣIΓΩNIA ZAMΠIA

22840 41553, 52424, 41503 «VELANIES HOUSES» ΕΛΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

22840 42045, 210 4910667 «VILLA KAMPANELLI»

6942555154

ΕΝOΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤOΚΙΝΗΤΩΝ CAR RENTALS «A1 SANTORINEOS TRAVEL» ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΝΙΚΟΣ

Παροικία, 22840 24245 «ACROPOLIS» ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΣ

Παροικία, 22840 21830, 6977429728 Αθήνα/Athens, 210 9717100

Pisso Livadi tel.: +30 22840 24608, 42825 fax: +30 22840 29032 mob.: +30 6971 894 290 www.visitparos-carrental.com e-mail: info@visitparos-carrental.com

«AGGELOS RENT A CAR»

Αντίπαρος, 22840 61626, 61027, 6944950094 «ANTIPAROS EUROPE CAR A.E.»

Αντίπαρος, 22840 61346 «ATHINA RENT A CAR» ΣΠΙΓΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΗ

Παροικία, 22840 23738, 6973770574 «AUTO PAROS» ΜΠΟΥΡΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Παροικία, 22840 24003

Andreas Avraam | Managing Director

«AVANT CAR RENTAL» KOΝΤOΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ

A. AVRAAM - G. MICHELIS S.A.

Παροικία, 22840 22302, 23052

Naoussa main square, 84 401 Paros, Cyclades

«AVIS CAR HIRE» T | 22840 51073 & 52275-6

Παροικία, 22840 24605

F | 22840 51544 M | 6936 898 294

ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ E | ballos@parosweb.com

Νάουσα, 22840 52221 72


Ε

ZEUS

Paros

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

RENT A CAR Παροικία / Parikia t 22840 27237 m 6937 508897 www.zeusparos.gr

«MOTORLAND L.T.D.» ML RENT A CAR

Νάουσα, 22840 51026, 53137 «MOTOTECHNICA» ΛΟΥΠΗΣ ΔΗΜ. - ΛΟΥΠΗ ΠΑΡΑΣΚ.

Παροικία, 22840 24247, 6978288717 «NOTOS» ΚΩΒΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Παροικία, 22840 25027 «PASSOS RENTALS»

Παροικία, 22840 27607, 6980445030 www.passoscars.com «POLOS RENT A CAR»

Παροικία, 22840 22174, 210 8324904

«RENT A CAR PAROS» ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Παροικία, 22840 21952, 23727 «SARDIS RENTALS» ΣΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Παροικία - Καλαμαύκα, 22840 22447 «SIXT - RENT A CAR» ΑΒΡΑΑΜ ΑΝΔΡΕΑΣ

Νάουσα, 22840 51073, 22840 52275 Παροικία, 22840 21309 ΣΠANOΠOYΛOΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

Νάουσα, 22840 51774, 22840 51914 ΣΠYPOY ANAPΓΥΡΟΣ

Parikia, Paros tel: 22840 24003, fax: 22840 24006 e-mail: info@autoparos.gr «CHANIOTIS» ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Αλυκή, 22840 91248, 6934215919 «CYCLADES RENT A CAR» ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Παροικία, 22840 21057, 23388 «EUROPCAR» CAR RENTAL

Νάουσα, 22840 52702 Παροικία, 22840 27352 «EUROPEAN CAR RENTAL» ΠAPAHΣ BAΣIΛEIOΣ

Παροικία, 22840 21771 «HERTZ AUTOHELLAS» ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΣ

Νάουσα, 22840 51366, 22840 53331 «STEFANOS» ΛΟΥΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Παροικία, 22840 21521, 22840 22542

ENOIKIAΣΕΙΣ ΗXHTIKΩN MHXANHMATΩN SOUND SYSTEM RENTALS «AUDIOPHILE» POYΣΣOΣ ΓIANNHΣ

Παροικία, 22840 22357, 6945998151 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

Παροικία, 22840 23486, 6945222307 «LOUD LEMON EVENTS» ΜΑΤΖΟΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Παροικία, 22840 22730, 210 9604966, 6978230103

Παροικία, 22840 28113 «ΖΕΥΣ» ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

Παροικία, 22840 27237, 6937508897 «IN PAROS» ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Παροικία, 22840 22888, 6947900080 «IRIA RENT A CAR»

Παροικία, 22840 21232 «J & P» ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Νάουσα, 22840 52849 «KARENT» ΠΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Παροικία, 22840 22303, 6944532952 «KK CAR RENTAL» Κ.Κ.ΚΑΛΔΗΣ Ε.Π.Ε.

Παροικία, 22840 23050, 6931465617 KOYΓIOYMTZOΓΛOY B. & ΣIA OE

Νάουσα, 22840 51340, 52035 «LOUKIS RENTAL» ΛΟΥΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Παροικία, 22840 23679, 6978010678 «MAISTROS RENT A CAR» ΛΕΟΝΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Πίσω Λιβάδι, 22840 41858, 6946462104

«SOUND EXPERT» ΤΣΑΝΤΑΝΗ ΠΟΠΗ

Παροικία, 22840 25016, 6981007226, 6936553653 VIOLINS PRODUCTIONS

Νάουσα, 22840 52651, 6978550086-7 73


Ε

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΘΑΛΑΜΗΓΩΝ & ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ SPEED BOAT, MOTOR CRUISERS & HELICOPTER RENTALS ΔΑΒΕΡΩΝΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΔΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ SKIP RENTALS - WASTE TREATMENT Νάουσα, 22840 52954, 6977339291

«A1 SANTORINEOS TRAVEL» ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΝΙΚΟΣ

«ECO PAROS» ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Παροικία, 22840 24245

Παροικία, 22840 25090, 6932460190

«ΑΦΡΟΣ» ΚΑΣΤΑΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ & ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ MOTORBIKE & BIKE RENTALS

Παροικία, 22840 23625 «AVANT CAR RENTAL» KOΝΤOΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ

Παροικία, 22840 22302, 23052 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

6932651621

«AGGELOS RENT A CAR»

«PAROS SAILING CENTER»

Αντίπαρος, 22840 61626, 61027, 6944950094

Νάουσα, 22840 52646

«ANTIPAROS EUROPE CAR A.E.»

ΤΣΟΠΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Αντίπαρος, 22840 61346

Νάουσα, 6942772023

«BALLOS MOTO RENT» ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΓΟΣ ΠΑΝΑΓ.

«POLOS RENT A CAR»

Παροικία, 22840 28455, 6934908210

Παροικία, 22840 22174, 210 8324904

ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ CAR EXHAUSTS

Νάουσα, 22840 52221 «CHANIOTIS» ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Αλυκή, 22840 91248, 6934215919

ΓΕΜΕΛΙΑΡΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ

«EUROPEAN CAR RENTAL» ΠAPAHΣ BAΣIΛEIOΣ

Παροικία, 22840 24168, 6977655258

Παροικία, 22840 21771

ΓKOYMAΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

«J & P» ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Νάουσα, 22840 51877

Νάουσα, 22840 52849

«POWER CARS» ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Νάουσα, 22840 28001, paolocars@yahoo.gr ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ «ΚΕΕΑ» ΜΑΜΑΣΗΣ - ΜΑΜΑΣΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Παροικία, 22840 24445, 6945726351

Πρόδρομος, 22840 43336

ΛΑΤΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Παροικία, 22840 24408, 25208, 6974456594

Καμάρες, 22840 52150

«LOUKIS HONDA» ΛΟΥΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΠANTEΛAIOΣ ΠΕΤΡΟΣ

Παροικία, 22840 23679, 6978010678

Αλυκή, 22840 92111 ΣΚΙΑΔΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ

«MAISTROS RENT A CAR» ΛΕΟΝΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Παροικία, 22840 22056, 6936890888

Πίσω Λιβάδι, 22840 41858, 6946462104

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛOΣ Ι.

«MOTORLAND L.T.D.» ML RENT A CAR

Άσπρο Χωριό, 22840 41134, 41977

Νάουσα, 22840 51026, 22840 53137 «MOTOTECHNICA» ΛΟΥΠΗΣ ΔΗΜ. & ΛΟΥΠΗ ΠΑΡ.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ KATAΣTHM. & ΞΕΝOΔOΧΕΙΩΝ SHOP & HOTEL EQUIPMENT SUPPLIERS

Παροικία, 22840 24247, 6978288717 «PAROS BIKE RENTALS» ΘΕΜΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Παροικία, 22840 22250, 6974963815

«ART GROUP»

Νάουσα, 22840 28641

«POLOS RENT A CAR»

Παροικία, 22840 22174, 210 8324904 «RENT A CAR PAROS» ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Παροικία, 22840 21952, 23727 «RIDE MOTO RENTAL» ΣΠΥΡΟΥ ΓΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Νάουσα, 22840 28850

ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

Αγ. Βλάσσης, 22840 41252, 41764 «AUDIOPHILE» POYΣΣOΣ ΓIANNHΣ

Παροικία, 22840 22357, 6945998151 BΕΡΝΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Τσιρίδια, 22840 42622, 6977453132

ΣΙΜΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ BIΩNHΣ ΣTEΛIOΣ

Αντίπαρος, 22840 61286, 6977291841

Παροικία, 22840 22707

ΣΠANOΠOYΛOΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΓAΛATOYΛA ΑΦΡΟΔΙΤΗ

Νάουσα, 22840 51774, 51914

Παροικία, 22840 24565, 6937939464

ΣΠYPOY ANAPΓΥΡΟΣ «COOK - SHOP» XANIΩTHΣ Γ.

Νάουσα, 22840 51366, 53331 74

Παροικία, 22840 23266


Ε

«ERGOSYSTEM» X. ΣAPPHΣ Α. MAYPH Ο.Ε.

Παροικία, 22840 23866

«SINIALO» ΑΛΙΦΙΕΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Νάουσα, 22840 55145, 53384

«EXPERT»

Νάουσα, 22840 52260 KAPAΓKOYNHΣ A. & ΥΙΟΣ Ο.Ε.

Παροικία, 22840 22215 «ΚΑΤΕΡΙΝΑ» ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Αντίπαρος, 22840 28829, 6936007031

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΩΡΟ BUSINESS PRESENTS «CHILLI PROMOTIONS» ΣΠΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Παρασπόρος/ Parasporos, 22840 22031, 6974601331

«ΜΚ INTERIOR DESIGN» ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Παροικία, 22840 24138, 6974371305 Νάουσα, 22840 24601 «PARARAM» Κ. & Σ. ΡΟΥΣΣΟΣ

Νάουσα, 22840 51999 «SINIALO» ΑΛΙΦΙΕΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Νάουσα, 22840 55145, 53384 «ΣΚΑΘΑΡΙ» ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Άσπρο Χωριό, 22840 42202, 6932621959, 6975121551 ΣΠANOΣ ΔHMHTPHΣ

Παροικία, 22840 22930, 22849, 6945905951 «THE T-SHIRT SHOP»

Παροικία, 22840 25261 ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Νάουσα, 22840 51149, 6972058655

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ HOTEL FURNITURE «ART GROUP»

Νάουσα, 22840 28641

«ΕΠΙΠΛΑ ΧΑΝΙΩΤΗ» ΑΦΟΙ ΧΑΝΙΩΤΗ Α.Ε.

Παροικία, 22840 22989 Αγκαιριά, 22840 91281

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Φωτογραφίες σε KAPA-FIX & σε καμβά με τελάρο Αυτοκόλλητα σε κάθε σχήμα/διάσταση Banner σε μουσαμά

«ΕΠΙΠΛΟΚΟΣΜΟΣ» ΑΦΟΙ ΠΥΡΓΗ Ο.Ε.

Υστέρνι, 22840 53300

«ΕΠΙΠΛΟ SATO» NTOΛKAΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Παροικία, 22840 22615 Μαράθι, 22840 23737 Χώρα Νάξου, 22850-23065

«MAGNOLIA HOME» ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΕΥΡΙΔΙΚΗ

Παροικία, 22840 22575

«ΜΚ INTERIOR DESIGN»ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Παροικία, 22840 24138, 6974371305 Νάουσα, 22840 24601

Νάουσα, Πάρος τ. 22840 51933 κ. 6937 333 631 e. info@wideangle.com.gr 75


laser

Ε

stamps

silkscreen σχεδιασµός

εκτυπώσεις

επιγραφές

κατασκευές

εταιρική ταυτότητα

ψηφιακές & offset

µε εκτύπωση, 3d, χαρακτές & ανάγλυφες

plexiglass, ξύλο, αλουµίνιο,

ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ SIGN MAKERS

σφραγίδες & µεταξοτυπία

κορνίζες

εταιρικές σφραγίδες &

εκθεσιακές & οικιακές

µεταξοτυπικές εφαρµογές

«ART GROUP»

Νάουσα, 22840 28641

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΑΝΟΥΤΣΟΣ

Μάρμαρα, 22840 41032, 6936779825

ΔEΛΛIOΣ ΣΠYPOΣ ΒΕΛΕΤΖΑΣ ΝΙΚΟΣ

Παροικία, 22840 22463

Νάουσα, 22840 52692

ΘΕΟΦΙΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Νάουσα, 22840 52433, 6979793600

Αρχίλοχος, 22840 42622, 6977453132

KABAΛH ΣΠYPIΔOYΛA «CASA GALERY» Κ. ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ

Πρόδρομος, 22840 42261 «EPIGRAPH» MAPΓAPITHΣ ΗΛΙΑΣ

Παροικία, 22840 21906, 24512, info@epigraph.gr

Αλυκή, 22840 91844

«ΔΕΛΦΙΝΙ» ΧΑΝΙΩΤΗ Κ. ΜΑΡΙΑ

Αλυκή, 22840 91302

ΣΚΙΑΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ «ΕΠΙΠΛΑ ΧΑΝΙΩΤΗ» ΑΦΟΙ ΧΑΝΙΩΤΗ Α.Ε.

Αλυκή, 6972246291 Παροικία, 22840 22989 Αγκαιριά, 22840 91281

ΕΠΙΔΙOΡΘΩΣΕΙΣ ΥΠOΔΗΜΑΤΩΝ SHOE REPAIRS & COBBLERS

«ΕΠΙΠΛΟΚΟΣΜΟΣ» ΑΦΟΙ ΠΥΡΓΗ Ο.Ε.

Παροικία, 22840 21879

Μαράθι, 22840 23737 Χώρα Νάξου, 22850-23065

Υστέρνι, 22840 53300

«ΕΠΙΠΛΟ SATO» NTOΛKAΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παροικία, 22840 22615 MΠOΓIATZHΣ MIXAΛΗΣ

ΕΠΙΠΛΑ FURNITURE

«ΕΥ ΖΗΝ» ΠΑΤΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

Παρασπόρος, 22840 24740

«ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ - ELITON» ΜΠΡΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Αλυκή,22840 91585

«ΑΝΑΤΟΛΗ» ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ Α.Ε.Τ.Ε.

Μάρπησσα, 22840 41050

Άσπρο Χωριό, 22840 43292

«ANESIS» «MAGNOLIA HOME» ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΕΥΡΙΔΙΚΗ

Αγ. Απόστολοι, 22840 52494, 6977864434

Παροικία, 22840 22575

Παροικία, 22840 21909

Παροικία, 22840 21397, 6972695645

«METHOD» ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘ. & ΥΙΟΙ «ANTIQUES»

76


Ε

epiplocosmos οικιακός & επαγγελµατικός εξοπλισµός

Εμπόριο - Κατασκευή Επίπλου

Αφοί Πυργή - Pirgi Bros Furniture Retailer & Manufacturer Υστέρνι Έκθεση Εργοστάσιο

Isterni Showroom Factory

t/f 22840 53300 210 9911564 epiplocosmos@yahoo.gr

ΑΦΟΙ ΧΑΝΙΩΤΗ Α.Ε. | CHANIOTIS S.A. έκθεση: περιφ. Παροικίαs showroom: Parikia ring road εργοστάσιο • έκθεση: Αγκαιριά factory • showroom: Agkeria

tel. (+30) 22840 22989 tel. (+30) 22840 91281

«ΜΚ INTERIOR DESIGN» ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΚΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Παροικία, 22840 24138, 6974371305 Νάουσα, 22840 24601

Χρυσή Ακτή, 22840 41493

Νάουσα, 22840 55145, 53384

Νάουσα, 22840 24601

«SOFA» ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΕΦΗ

«SINIALO» ΑΛΙΦΙΕΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Παροικία, 22840 23405

Νάουσα, 22840 55145, 53384

«ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ - ELITON» ΜΠΡΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ POYΣΣOΣ ANTΩNHΣ Αλυκή, 22840 91585 Νάουσα, 22840 51540 «ΜΚ INTERIOR DESIGN» ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ «SINIALO» ΑΛΙΦΙΕΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Παροικία, 22840 24138, 6974371305

«TANTANHΣ» ΤΑΝΤΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ

Νάουσα, 22840 51261

ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ & ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ

ΤΖΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ KITCHEN FURNITURE & WARDROBES

Μάρπησσα, 22840 41442 ΑΚΑΛΕΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΚΙΑΝOΣ ΓΙΩΡΓOΣ

Μάρπησσα, 22840 41846

Παροικία, 22840 22062 ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΑΝΟΥΤΣΟΣ

ΕΠΙΠΛΑ ΓPAΦEIOY OFFICE FURNITURE

Μάρμαρα, 22840 41032, 6936779825

«ΕΠΙΠΛΑ ΧΑΝΙΩΤΗ» ΑΦΟΙ ΧΑΝΙΩΤΗ Α.Ε.

CENTRO KITCHEN

Παροικία, 22840 22989 Αγκαιριά, 22840 91281

Παροικία, 22840 61220, 6949611780

«ΕΠΙΠΛΟΚΟΣΜΟΣ» ΑΦΟΙ ΠΥΡΓΗ Ο.Ε.

Υστέρνι, 22840 53300

Παροικία, 22840 22989 Αγκαιριά, 22840 91281

«ΕΠΙΠΛΟ SATO» NTOΛKAΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

«ΕΠΙΠΛΟΚΟΣΜΟΣ» ΑΦΟΙ ΠΥΡΓΗ Ο.Ε.

Παροικία, 22840 22615 Μαράθι, 22840 23737 Χώρα Νάξου,22850 23065

Υστέρνι, 22840 53300

BEΛENTZAΣ NIKOΣ

Νάουσα, 22840 52692

«ΕΠΙΠΛΑ ΧΑΝΙΩΤΗ» ΑΦΟΙ ΧΑΝΙΩΤΗ Α.Ε.

«ΕΥ ΖΗΝ» ΠΑΤΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

Παρασπόρος, 22840 24740 77


Ε

ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ Α.Ε.Τ.Ε.

Άσπρο Χωριό, 22840 43292

«ΜΚ INTERIOR DESIGN» ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Παροικία, 22840 24138, 6974371305 Νάουσα, 22840 24601

ΜΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Παροικία, 22840 22004

ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Αλυκή, 22840 91713, 6977354429

ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Μάρμαρα, 22840 42964

«SINIALO» ΑΛΙΦΙΕΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Νάουσα, 22840 55145, 53384 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥ «F.R. WOOD»ΦΥΣΙΛΑΝΗΣ & ΡΙΤΣΟΣ

Μάρπησσα, 22840 42642

«HOF» ΣΑΜΑΛΤΑΝΗ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΚΙΚΗ

Παροικία, 22840 21177, 6944816016

Παροικία, 22840 24768 ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Μάρπησσα, 22840 28697

ΧΑΝΙΩΤΗΣ Ι. ΗΛΙΑΣ

Βουτάκος, 22840 91841, 6973055906

ΚΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Χρυσή Ακτή, 22840 41493 «ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ - ELITON» ΜΠΡΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΠΟΡ WATER SPORTS EQUIPMENT SERVICE

Αλυκή, 22840 91585

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ «BIT OF SALT» KAΠAPOΣ ΠΕΤΡΟΣ

Αλυκή, 22840 91397 Αρχίλοχος, 22840 42757 ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ Α.Ε.Τ.Ε.

Νάουσα, 22840 28625

«METHOD» ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘ. & ΥΙΟΙ

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ INDUSTRIAL MACHINERY SERVICE & MAINTENANCE

Άσπρο Χωριό, 22840 43292 Παροικία, 22840 21397, 6972695645

«ΜΚ INTERIOR DESIGN» ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Παροικία, 22840 24138, 6974371305 Νάουσα, 22840 24601 ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Παροικία, 22840 24151, 6985060133

Παροικία, 6937227270

Μάρπησσα, 22840 41200

Παροικία, 22840 22707

ΒΙΩΝΗΣ Κ. ΣΤΕΛΙΟΣ ΠOYΛIOΣ MANΩΛΗΣ «ROUSSOS» ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Παροικία, 22840 24642 Αρχίλοχος, 22840 41214

«SINIALO» ΑΛΙΦΙΕΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΓAΛATOYΛA ΑΦΡΟΔΙΤΗ

Παροικία, 22840 24565, 6937939464 ΓΙΟΥΡΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Παροικία, 6972080986

ΚΑΝΤΑΡΤΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 6977441991 ΣKIAΔAΣ AΘANΑΣΙΟΣ ΝΙΚΑΣ Η. - ΚΑΡΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Β. Αλυκή, 22840 91562, 6937422288 Παροικία, 22840 28271 ΣKIAΔAΣ AΘANΑΣΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ Χ - ΜΑΥΡΗ Α. Ο.Ε. Νάουσα, 22840 51771, 6936581911 Παροικία, 22840 23866 ΣKIAΔAΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Νάουσα, 22840 53118, 6945955559 Παροικία, 22840 22930, 22849 ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Βουτάκος, 22840 91841, 6973055906

Νάουσα, 22840 55145, 53384

Νάουσα, 22840 51149, 6972058655

ΕΠΙΠΛΑ ΜΠΑΝΙΟΥ BATHROOM FURNITURE

ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ ΕΜΜ. ΔΗΜ. & ΣΙΑ ΕΕ

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ELECTRICAL EQUIPMENT SERVICE

Παροικία, 22840 21747

Μάρπησσα, 22840 41391

«ΔΑΠΕΔΟ & ΕΠΕΝΔΥΣΗ» ZOYMHΣ ΠETPOΣ

Υστέρνι, 22840 51885 Παροικία, 22840 23020 «HΛEKTPΟΫΔΡΑΥΛΙΚΗ» ΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Νάουσα, 22840 51908, 6982155962 78

«AUDIOPHILE» POYΣΣOΣ ΓIANNHΣ

Παροικία, 22840 22357, 6945998151 ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Παροικία, 6937227270


Ε

«ΦΕΛΟΥΚΑ» ΑΦΕΝΤΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

Πίσω Λιβάδι, 22840 43338

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ JEWELLERS & JEWELLERY SHOPS ΜΑΥΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

Παροικία, 22840 27439, 6937069220

ΞΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Παροικία, 22840 21008

«ΠΕΤΡΑ» ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Παροικία, 22840 24396

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Καραγ. Σερβίας 7, Αθήνα, 210 3221746, 6944183039 ΒΙΩΝΗΣ Κ. ΣΤΕΛΙΟΣ

ΕΡΓΟΝΟΜΟΙ

Παροικία, 22840 22707

ΓAΛATOYΛA ΑΦΡΟΔΙΤΗ ERGONOMISTS

Παροικία, 22840 24565, 6937939464

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΚΥΛΙΤΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Παροικία, 22840 23486, 6945222307

Παροικία, 22840 28322, 6946790978

ΓΙΟΥΡΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Παροικία, 6972080986 «ΔΙΟΔΟΣ» ΣΑΡΡΗΣ ΝΙΚΟΣ

Παροικία, 22840 25224, 6938532781

ΔΡΑΓΑΤΗΣ ΝΙΚΟΣ

Παροικία, 22840 21998, 6944982399

«ΗΧΟΡΑΜΑ» ΣΑΡΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

Παροικία, 22840 22379, 6932393360

«LOUD LEMON EVENTS» ΜΑΤΖΟΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Παροικία, 22840 22730, 210 9604966, 6978230103 «MEGA ELECTRICS» ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Παροικία, 22840 23785

ΜΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Παροικία, 22840 24402

ΣΑΡΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Ζήστε τη στιγµή. Όλα τα άλλα είναι σε καλά χέρια.

Παροικία, 22840 23505, 6937000844

ΣΤΑΘΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

Νάουσα, 6983645859 ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Μάρμαρα, 22840 41434, 6945733997

ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Νάουσα, 22840 51149, 6972058655

ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΕΙΔΗ SEASONAL GOODS «BALLOON FANTASY»

Παροικία, 22840 24734, 6973059099

«CASA GALLERY» Κ. ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ

Αλυκή, 22840 91844 «ΔΕΛΦΙΝΙ» ΧΑΝΙΩΤΗ Κ.ΜΑΡΙΑ

Αλυκή, 22840 91302 «INTER NEWS» ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΟΣ

Παροικία, 22840 22513

«ΚΑΛΗΜΕΡΑ» ΑΦΕΝΤΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

Μάρπησσα, 22840 41141

KAPAΓKOYNHΣ Α. & ΥΙΟΣ Ο.Ε.

Παροικία, 22840 22215

«SINIALO» ΑΛΙΦΙΕΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

22840 51933 / 6937 33 36 31

www.stavrosniflis.gr

Νάουσα, 22840 55145, 53384

79


Ε

ΕΣΤΙΑΣΗ EATERY ΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ / ASIAN CUISINE «KOO SUSHI RESTAURANT»

Νάουσα, 22840 53454, www.koo-sushi.com

«NORIOS»

Παροικία, 22840 23650 «ΤAO’ S CENTER»

Αμπελάς, 22840 28882

ΕΣΤΙΑΤOΡΙΑ ΓΡΗΓOΡΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ / FAST FOOD RESTAURANTS «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ»

Παροικία, 22840 23358

«MARIO BURGER»

Νάουσα, 22840 52495 6947887192, 6985012455 «NAOUSSA’S SQUARE» ΒΑΒΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Νάουσα, 22840 52062, 6986002564 «NICK’S» ΣΤΕΛΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Παροικία, 22840 21434 «O ΛΙΧΟΥΔΗΣ» ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΛΕΟΝΙΚΗ

Παροικία, 22840 27539, 6979752804 «STRADALE» ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

Παροικία, 22840 26050, 6984570429 «ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ» ΖΕΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Νάουσα, 6997205844, 22840 53560 «ΧΑΝΙΩΤΗΣ»

Παροικία, 22840 23724 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ & ΤΑΒΕΡΝΕΣ / RESTAURANTS & TAVERNAS «ΑΓΚΥΡΑ» MALAGORZATA ANNA BACZYNSKA

Δρυός, 22840 45057 «ΑΓΝΑΝΤΙΟ» ΜΑΥΡΑΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Λεύκες, 22840 43089 «AEOLI» ΚΑΨΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Παροικία, 22840 24429 «ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ» ΜΠΙΖΑ ΑΡΓΥΡΩ

Παροικία, 22840 23663 «ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ» ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΠΙΠΙΝΟΣ

Αντίπαρος, 22840 22107 «ALBATROS» ΚΑΛΑΛΕΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Παροικία, 22840 21848 80


Ε

«ΑΛΥΚΗ» ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

«ΓΙΩΡΓΗΣ» ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΣ

Αλυκή, 22840 91235, 91318, 6946630596

Αντίπαρος, 22840 61362

«AMMOS» ΜΕΛΑΝΙΤΗ ΕΛΕΝΗ

«ΓΛΑΥΚΟΣ» ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

Λογαράς, 22840 41545

Νάουσα, 22840 52100

«ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ» ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ

«ΓΛYΦA» ΚΑΠΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

Αντίπαρος, 22840 61204 «ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ» ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Γλυφά, 22840 43358, 42076 «CACTUS» ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Αγκαιριά, 22840 91089

Παροικία, 22840 24164

Κολυμπήθρες, 22840 52280

Φιλίζι, 22840 53249

«CARETTA» ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ «ΑΝΕΜΟΣ» «ΑΝΝΑ» ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΝΑ

Δρυός, 22840 41015, 22840 41029

«CAVO D’ ORO» ΒΑΣΙΛΑΣ ΑΝΤ. & ΥΙΟΙ Ο.Ε

Παροικία, 22840 22620

«ΑΝΝΑ & ΓΙΩΡΓΟΣ»

Λογαράς, 22840 42127 «APOLLON GARDEN» THEO MANIATIS

Παροικία, 22840 21875 «ΑΠΟΠΛΟΥΣ» ΚΟΥΤΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Αλυκή, 22840 91935, 6970242230 «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Παροικία, 22840 24265, 21522 «ΑΡΑΝΤΟ» ΚΑΠΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜ. - ΚΑΠΑΡΟΣ ΑΝΤ.

Λεύκες, 22840 44070, 6984604766 «ΑΡΓΥΡΗΣ» ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Αμπελάς, 22840 52183, 6937462799 «ARGONAUTA» ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΙΚΑΣ

Παροικία, 22840 23303

∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ! 10% έκπτωση για παραλαβή από το κατάστημά μας! ΛΙΒΑ∆ΙΑ - ΠΑΡΟΙΚΙΑ / ΤΗΛ. 22840 22620 www.cavodoro-paros.gr

«ARGUSA» «CAPTAIN PIPINOS»

Νάουσα, 22840 52233

«ΑΡΓΩ» ΒΙΑΖΗ ΠΟΘΗΤΗ

Αντίπαρος, 22840 61419

Αντίπαρος, 22840 21823, 6976686728 «ΔΑΦΝΗ» ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΕΥΡΙΔΙΚΗ

«ΑΡΟΔΟ» ΚΑΡΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ

Παροικία, 22840 22575, 6909496367

Παροικία, 22840 21985

«ΔΙΟΝΥΣΟΣ» ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Νάουσα, 22840 51391

«EPAVLIS»

«DEL’S KITCHEN» ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Κριός, 22840 21308 Παροικία, 22840 24841 «AROMAS» ΡΕΓΚΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Παροικία, 22840 25194 «ΑΣΠΡΟ ΓΑΛΑΖΙΟ» «ΔΙΧΤΥ» ΑΡΚΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ & ΘΑΝΑΣΗΣ Αμπελάς, 22840 51100 Σάντα Μαρία, 22840 52368 «ASTERAS PARADISE» ΚΑΝΑΛΕΣ ΝΙΚΟΣ «DOLCE VITA» Νάουσα, 22840 52623 «AVRA» ΜΩΡΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Νάουσα, 22840 53194 Αντίπαρος, 22840 61209, 61338 «ΕΛΑΙΑ» ΠΑΤΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ «ΑΧΙΝΟΣ» Παροικία, 22840 23652 Νάουσα, 22840 53388 «ΕΝ ΠΛΩ» ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ «BARBAROSSA» Ν. & Ε. ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ Άσπρο Χωριό, 22840 42889 «BENTOYPHΣ» ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΣ

Aμπελάς, 22840 51324 «BLUE» ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΑΝΤΩΝΙΑ

Χρυσή Ακτή, 22840 43242

Νάουσα, 22840 52129 «EPHESSUS» ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Παροικία, 22840 22520, 6976065689

«FISSILANIS» ΦYΣIΛANHΣ Α.Ε. ΒΟΥΤΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ

Νάουσα, 22840 51730

Λογαράς, 22840 41734

«ΖΟΜΠΟΣ» «BLUE DOLPHIN»

Νέα Χρυσή Ακτή, 22840 42608

Αντίπαρος, 22840 24527

Μεσσάδα,22840 42694, 6971914063

Παροικία, 22840 24407

«FRANCA SCALA» ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ «BUONVENTO» «ΓΕΜΕΝΙ» ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

«GIANNI’S PLACE»

Νάουσα, 22840 51445

Αντίπαρος, 22840 61469

Παροικία, 22840 23673

Χρυσή Ακτή, 6936906560

«GOLDEN BEACH HOTEL» «ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ»

81


Ε

«Η ΑΓΚΥΡΑ»

Δρυός, 22840 41178, 45057 «Η ΒΙΓΛΑ» ΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ

Κολυμπήθρες, 22840 51710 «Η ΠΑΡΟΣ» ΜΠΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Παροικία, 22840 24397, 23574 «Η ΠΕΖΟΥΛΑ ΤΗΣ ΛΙΧΟΥΔΙΑΣ» ΒΑΡΕΛΑ ΠΑΥΛΙΝΑ

Λεύκες, 22840 43189 «Η ΤΑΒΕΡΝΑ ΤΟΥ ΛΑΡΗ» ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

Aγ. Ειρήνη, 22840 91496 «ΘEA» ΚΟΥΡΟΥΜΛΗ ΜΑΡΙΑ - ΕΛΕΝΗ

T. 22840 51100 Facebook / Les amis Naoussa Paros

Πούντα, 22840 91220, 6945751015

«ΜΑΝΑΜΑΝΑ»

Παροικία, 22840 22572 «LA LOUSHE»

Αντίπαρος, 22840 61715 «LES AMIS»

Νάουσα, 22840 51100 «LE SUD» JEAN JACQUE BOURDEAU

Νάουσα, 22840 51547

Πούντα, Πάρος τ: 22840 91220 e: nikostheaparos@yahoo.gr

«LEVANTIS»

Παροικία, 22840 23613 «ΛΙΒΑΔΑΚΙ»

Αγ. Ειρήνη, 22840 24288

«LIVADIA» Παροικία, 22840 21316 «THALASSA MOU» «ΛOYPIΔHΣ» ΛΟΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ Πίσω Αλυκή, 22840 91461 «IL TRAMONTO» ΔΙΑΚΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Χρυσή Ακτή, 22840 42189

Παροικία, 22840 23285 «ITRIA»

Νάουσα, 6985953576 «ΚΑΛΟΥΔΙΑ» ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ

Αντίπαρος, 6974038078 «KAΝAVOS» ΝΙΚΟΣ ΚΑΝΑΒΟΣ

Πίσω Λιβάδι, 22840 41540 «ΚΑΠΑΡΗ»

Αντίπαρος, 22840 61616 «KATERINA» ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΓΙΑΝΝ.

Παροικία, 22840 22035 «KΛAPINOΣ» ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Λεύκες, 22840 41608 «KΛΗΜΑΤΑΡΙΑ» ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΤΑΣΟΣ

Αντίπαρος, 22840 61298, 61061 «KOΛΥΜΠΗΘΡΕΣ» ΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ (ΤΣΟΒΟΛΑΣ)

Κολυμπήθρες, 22840 53035 «KONSTAΝΤZA» ΚΟΡΤΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

Νάουσα, 22840 52999 «KOO SUSHI RESTAURANT»

Νάουσα, 22840 53454, www.koo-sushi.com «ΚΟΡΑΛΛΙ» ΔΑΦΕΡΕΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Λιβάδια, 22840 22081, 6976699950 «ΚΟΥΖΙΝΑ»

Νάουσα, 22840 52092 «ΚΥΚΛΑΔΕΣ» ΜΑΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Αντίπαρος, 22840 61210 82


Ε

«ΛΩΛANTΩNHΣ» ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Λολαντώνης, 22840 42679, 6938887070 «MAGAYA» ΠΙΛΑΤΟΣ Ν. & ΠΙΤΤΑΣ ΕΥ.

Παροικία, 22840 23791 «ΜΑΪΣΤΡΑΛΙ» ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Αλυκή, 22840 91107 «MARGARITA STUDIOS» ΦΥΡΟΓΕΝΗ ΣΤΕΛ. & ΔΗΜ.

Αμπελάς, 22840 52362, 24472, 6942582321 «ΜΑΡΙΟ» Ν. ΤΣΑΧΠΙΝΗΣ - Μ. ΤΣΑΧΠΙΝΗΣ Ο.Ε

Νάουσα, 22840 51047 Εστιατόριο | Restaurant

Meltemi since 1978

Λιμανάκι Νάουσας • Πάρος • τ +30 22840 51263 Restaurant "Meltemi" • Εστιατόριο "Μελτέμι" • Νάουσα Πάρου

«ΜΑΡΚΑΚΗΣ»

Λογαράς, 22840 42346 «ΜΑΡΚΑΚΗΣ» ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

Δρυός, 22840 41913

Μοναδικές γευστικές υποσχέσεις...

«MARMITTA» ΑΥΓΕΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Νάουσα, 22840 51721, 6956488471 «ΜΑΤΖΟΥΡΑΝΑ»ΑΡΚΟΥΛΗ ΑΝΝΑ

Νάουσα, 22847 71171, 6972272418 «MEDITERRANEO» Γ. ΠΑΡΟΥΣΗΣ-Π. ΤΣΟΥΝΑΚΗΣ

Νάουσα, 22840 53176 «MEΛTEMI» ΦPANTZEΣKAKH BAΓIA

Νάουσα, 22840 51263 «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ» ΚΛΑΔΗΣ ΤΑΚΗΣ

Νάουσα, 22840 51192, 6944815804 «MΗΤΣΗΣ»

Νάουσα, 22840 52096 «ΜΙΝΩΑ» ΒΙΩΝΗ ΖΑΜΠΕΤΑ

Νάουσα, 22840 51309, 52004 «ΜΙΚΡΗ ΣΑΝΤΑ»

Σάντα Μαρία, 6972006800 «ΜΟΙΡΑ» ΜΟΙΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ανοικτά καθημερινά από τις 17:00

Παροικία, 22840 22592 «ΜΟΣΧΟΝΑΣ» ΒΑΣΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Νάουσα, 22840 51623 «ΜΟΥΡΑΓΙΟ» ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Πίσω Λιβάδι, 22840 43233 «ΜΟΥΡΑΓΙΟ» ΤΣΑΝΤΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

Παροικία, 22840 23270, 6936914748 «ΜΠΡΙΖΟΛΑΔΙΚΟ» ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Παροικία, 22840 21366, 25188

Ποτάμι Νάουσας, Πάρος (δίπλα στα ΚΤΕΛ) τ. 22840 51721 κ. 6956 488 471

«NAVA» ΔΡΑΓΑΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Σάντα Μαρία, 22840 51922 83


Ε

«ΣΠΥΡΟΣ» ΒΙΩΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ

Νάουσα, 22840 52327, 51917, 6944548017

«ΣΤΑΘΕΡΟΣ» ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Αντίπαρος, 22840 61127

«STAVROS» KABAΛΛAPHΣ ΣTΑΥΡΟΣ & ΓΩΓΩ

Πίσω Λιβάδι, 22840 41404, 6979005160

«STELLA» ΜΠΙΖΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Αντίπαρος, 22840 61232

«STRATOS»

Αντίπαρος, 22840 61427, 6973311538

«ΣΩΣΩ»

Νάουσα, 6974878281 «VERANDA BLUE»

Νέα Χρυσή Ακτή, 22840 43400

«ΤΑ ΚΥΜΑΤΑ»

Παροικία, 22840 23954 «TANGO MAR» ΣΑΡΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Δρυός, 22840 41249 Λιβάδια, 22840 23153 «Ο ΚΑΤΣΟΥΝΑΣ» ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ «ΤAO’ S CENTER» Σάντα Μαρία, 22840 51246, 6946004833 Αμπελάς, 22840 28882 «O ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ» ΡΟΥΣΣΟΣ ΒΛΑΣΣΗΣ «ΤΟ ΘΑΛΑΜΙ» ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Πρόδρομος, 22840 41375 Αμπελάς, 22840 53351, 6932343187, 6932343186 «OASIS» ΤΣΑΜΠΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ Παροικία, 22840 22123 «ΤΟ ΚΥΜΑ» ΜΗΝΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ «ΟΙΝΟΗ» ΠΟΛΥΖOΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δρυός, 22840 43306 Νάουσα, 22840 53103, 6937178703 «ΤΟ MAPAΘI» ΛΟΥΚΗ ΖΩΗ «OPEN GARDEN» ΜΟΛΛΑ ΕΛΝΤΑ Mαράθι, 22840 22243, 23047 Νάουσα, 22840 51433 «ΤΟ ΜΠΑΚΙΡΙ» ΚΗΠΙΩΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ «ΠΕΡΑΜΑΤΑΚΙ» TPIANTAΦYΛΛOΣ I. KΩN/NOΣ Νάουσα, 22840 55111 Αντίπαρος, 22840 61211 «ΤΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ» «ΠEΡΙ ΟΡΕΞΕΩΣ» Γ. ΠΕΪΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Αλυκή, 22840 91512, 6947684861 Παροικία, 22840 22115, 6936868311 «ΤΟ ΜΠΟΥΝΤΑΡΑΚΙ» ΣΕΡΦΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ «ΞΥΛΑΡΑΣ» ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΕΜΜΑΝ.

«ΡΑΚΕΝΤΙ» ΚΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Νάουσα, 2106014631, 22840 52129

«PANTELIS» ΚΑΛΑΡΓΥΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Αντίπαρος, 22840 61697, 6937445433

«PIATSA» ΜΠΙΜΠΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΚΙΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Παροικία, 22840 22297

«ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ»

Νάουσα, 22840 51038

«ΤΟ ΠEPIΓIAΛI» ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Νάουσα, 22840 52657

Αντίπαρος, 22840 61142, 61568

Παροικία, 22840 21272

Παροικία, 22840 24956

Νάουσα, 22840 52050

Yστέρνι, 22840 53130

Νάουσα, 22840 55321

Παροικία, 22840 24651

Νάουσα, 22840 52639, 6978285290

Νάουσα, 22840 51300

«TΟ ΣΠΙΤΙΚΟ» ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Μ.-BERTOIS P. «PLAZA» «POMANTIKA» ΣΕΦΕΡΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

«ΤΟ YΣTEPNI»

«ΣΕΜΕΛΗ» ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

«TPATA» KYΠPAIOY NIKOΛETA

«ΤΣΑΧΠΙΝΗΣ» «ΣΙΓΗ ΙΧΘΥΟΣ» «THE LITTLE GREEN ROCKET» «SIPAROS»

Ξιφάρα, 22840 52785 84

Παροικία, 22840 27560


Ε

«ΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ» ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΧΡΥΣ.

Λεύκες, 22840 43144, 22840 41766

«ΤΟ ΛΕΥΚΙΑΝΟ» ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Λεύκες, 22840 28432 «ΤO OΥΖΕΡΙ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ» ΤΣΑΧΠΙΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Νάουσα, 22840 51662 «ΤΟ TΑΚΙΜΙ»

Νάουσα, 22840 55095 «VIVA’S»

Αντίπαρος, 22840 61466

«ΥΒΙΣΚΟΣ» ΚΑΡΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Παροικία, 22840 21849 «ΥΔΡΟΥΣΣΑ»

Νάουσα, 22840 55285, 6945740211

ΤΙ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΟΥ

«ΦΛΩΡΑ» ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΦΛΩΡΑ

Λεύκες, 22840 43130

«ΧΑΝΙΩΤΗΣ»

Παροικία, 22840 23724 «XAPOYMENEΣ AΓEΛAΔEΣ» ΜΑΡΚΟΖΑΝΝΕΣ ΕΛ.

Παροικία, 22840 24691, 6981053607 XEPOYBEIM NIKΟΛΑΟΣ

Τσερδάκια, 22840 42557

«ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ» ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Αμπελάς, 22840 51573

-ΦΗΜΙΣΗ -ΙΣΘΗΣΗ

ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΑ / MEZE PLACES «ΑΡΑΝΤΟ» ΚΑΠΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜ. - ΚΑΠΑΡΟΣ ΑΝΤ.

Λεύκες, 22840 44070, 6984604766

«ASTERAS PARADISE RESTAURANT»

Νάουσα, 22840 52623

∆ια_ _ _ _ _ _

«ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΠΙΤΙ» ΚΟΥΡΟΥΜΛΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Παροικία, 22840 21206

«ERGON» GREEK DELI + CUISINE

Παροικία, 22840 24471

«MARE NOSTRUM»

Νάουσα, 22840 51225

«ΜΕΖΕΔΟΧΩΡΙ»

Αντίπαρος, 6984048375 «ΝΤΡΑΒΑΛΟΣ» ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Σχεδιάζουµε αποκλειστικά για την επιχείρησή σας, µε σύγχρονη οπτική γλώσσα και άµεσα επικοινωνιακά αποτελέσµατα.

Νάουσα, 6977929584 «ΠΑΛΑΙΑ ΑΓΟΡΑ» ΓΑΒΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Νάουσα, 22840 51847

«ΠΙΝΟΚΛΗΣ» Κ.ΣΑΡΑΒΑΝΟΣ - Δ. ΓΚΑΡΩΝΗΣ Ε.Π.Ε.

Παροικία, 22840 27309

«ΡΑΚΟΜΠΕΡΔΕΜΑΤΑ»

Παροκία, 22840 22943

«ΣΙΓΗ ΙΧΘΥΟΣ»

∆ Ι Α Φ Η Μ Ι Σ Η

Μ Ε

Α Λ Λ Η

Μ Α Τ Ι Α

Νάουσα, 22840 52639, 6978285290

«ΣΟΥΑΡΕ» ΤΕΡΟΒΑ ΣΩΤΗΡΗΣ

Πίσω Λιβάδι, 22840 41392

«STAVROS» ΚΑΒΑΛΛΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΓΩΓΩ

Πίσω Λιβάδι, 22840 41404, 6979005160

«Τ’ΑΓΕΡΙ»

Αντίπαρος, 6980803633

«THALASSA MOU»

22840 51934 sniflis@yahoo.gr

Πίσω Αλυκή, 22840 91461

85


Ε

Νάουσα τ. 22840 51662 • κ. 6984 601 945 «ΧΑΛΑΡΗΣ» ΧΑΛΑΡΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΟΥΖΕΡΙ / OUZERΙ Πίσω Λιβάδι, 22840 43257 «ΑΠΟΠΛΟΥΣ» ΚΟΥΤΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αλυκή, 22840 91935, 6970242230 ΠΙΤΣΑΡΙΕΣ / PIZZERIAS «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ «ΑEΟLI» ΚΑΨΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Παροικία, 22840 24265, 21522 Παροικία, 22840 24429 «ΑΧΙΝΟΣ» «AMMOS» ΛΑΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Νάουσα, 22840 53388 Μάρμαρα, 22840 28430, 6932255070 «BARBAROSSA» Ν. & Ε. ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ

Νάουσα, 22840 51391 «ΒΙΤΣΑΔΑΚΗΣ» ΒΙΤΣΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

Νάουσα, 22840 51205, 6936670615 «ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΠΙΤΙ» ΚΟΥΡΟΥΜΛΗ ΜΑΡΙΛ. & ΣΙΑ Ε.Ε.

Παροικία, 22840 21206 «ΚΟΡΑΛΛΙ» ΔΑΦΕΡΕΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Λιβάδια, 22840 22081, 6976699950

«BILLO’S PIZZA»

Νάουσα, 22840 52375 «CAVO D’ ORO» - ΒΑΣΙΛΑΣ ΑΝΤ. & ΥΙΟΙ Ο.Ε.

Παροικία, 22840 22620 «DOLCE VITA»

Νάουσα, 22840 53194 «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ - DOMINO’S PIZZA»

Παροικία, 22840 23358

«MARE NOSTRUM»

Νάουσα, 22840 51225 «MEDITERRANEO» Γ. ΠΑΡΟΥΣΗΣ-Π. ΤΣΟΥΝΑΚΗΣ

Νάουσα, 22840 53176 «MOYPAΓIO» ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Αλυκή, 22840 91165 «MOYPAΓIO» ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Πίσω Λιβάδι, 22840 43233 «Τ’ΑΓΕΡΙ»

Αντίπαρος, 6980803633 «ΤO OΥΖΕΡΙ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ» ΤΣΑΧΠΙΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Νάουσα, 22840 51662 «TPATA» KYΠPAIOY NIKOΛETA

Παροικία, 22840 24651 86

∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ! 10% έκπτωση για παραλαβή από το κατάστημά μας! ΛΙΒΑ∆ΙΑ - ΠΑΡΟΙΚΙΑ / ΤΗΛ. 22840 22620 www.cavodoro-paros.gr


Ε

Main Square Naoussa - Paros 84400 Hellas T: (+30) 22840 53150 E: pizzarella.paros@yahoo.com «CUORE ROSSO»

Παροικία, 22840 22920

«IL TRAMONTO» ΔΙΑΚΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Παροικία, 22840 23285

«IMPASTO»

Παροικία, 22840 23090

«MANGO»

Λογαράς, 22840 41463 «MANΩΛHΣ» ΣKANΔAΛHΣ MANΩΛHΣ

Αλυκή, 22840 92005

«ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ» ΚΛΑΔΗΣ ΤΑΚΗΣ

Νάουσα, 22840 51192, 6944815804

«ΝΟΥΦΑΡΟ»

Παροικία, 22840 21171 «OΣΤΡΑΚO» ΚΑΒΑΛΛΑΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

Πίσω Λιβάδι, 22840 42698

«ΠΙΑΤΣΑ» ΧΡ. ΜΠΙΜΠΙΚΑΣ - ΧΡ. ΚΙΟΥΣΗΣ

Νάουσα, 22840 52657

«PIZZALICIOUS» ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Παροικία, 22840 27148

«ΚΕΜΠΑΠΤΖΙΔΙΚΟ ΣΟΥΜΑΚΙ» ΠΟΥΡΓΙΑΖΟΣ ΙΩΑΝ.

Μάρπησσα, 22840 45087 «ΚΕΦΤΕΔΑΚΙΑ ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ» ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝ.

Παροικία, 22840 22308

«MEAT BAR» «PIZZARELLA» ΧΟΡΕΒΑΣ Β. - ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Μ. Νάουσα, 22840 53150 Νάουσα, 22840 52700 «SABBIA D’ORO» Χρυσή Ακτή, 22840 41557 «ΜΠΡΙΖΟΛΑΔΙΚΟ» ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ «ΣΙΦΝΕΪΚΟ» ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΝΙΚΟΣ Παροικία, 22840 21366, 25188

Αντίπαρος, 22840 61093

«Ο ΡΟΥΣΣΟΣ» «STRATOS» Παροικία, 22840 22227

Αντίπαρος, 22840 61427, 6973311538

«VROHAS» ΤΣΑΝΤΟΥΛΗΣ ΝΙΚ. ΙΩΑΝΝΗΣ

«Ο ΚΑΝΑΔΟΣ» ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ

Πίσω Λιβάδι, 22840 41272

Άσπρο Χωριό, 22840 42687, 6936506419

Παροικία, 22840 21849

Αντίπαρος, 22840 28812

ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΑ / SOUVLAKI PLACES

Λεύκες, 22840 41000

Παροικία, 22840 23673

Παροικία, 22840 28008

«ΥΒΙΣΚΟΣ» ΚΑΡΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

«ΟΙ ΓΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ» «ΠΙΑΤΣΑ» ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

«ΠΙΤΑ ΕΛΛΑΣ» «ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ» «COMFOUZIO» ΑΦΟΙ ΒΕΛΕΝΤΖΑ

Νάουσα, 22840 53360 «ΖΟΡΜΠΑΣ» ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Παροικία, 22840 23271 «Η ΓΥΡΟ-ΒΟΛΙΑ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ» ΧΑΣΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ

Νάουσα, 22840 52073

«PITA FRANK»

Νάουσα, 22840 55098 «ΠΙΤΟΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΑ ΜΑΓΚΑΛΑΚΙΑ»

Μάρμαρα, 22840 41414 «PLAZA» ΑΠΟΚΟΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αντίπαρος, 22840 61006

«ΣΕΜΕΛΗ» ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ «ΚΑΛΑ...ΜΑΚΙΑ»

Παροικία, 22840 24182

Νάουσα, 22840 55321

«ΚΑΡΓΑΣ» ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

«ΣΟΥΒΛΑΚΙ + SOUVLAKI»

Νάουσα, 22840 53503

Πίσω Λιβάδι, 22840 41131 87


Ε

«STAVROS» ΚΑΒΑΛΛΑΡΗΣ ΣΤ. & ΚΑΒΑΛΛΑΡΗ ΓΩΓΩ

Πίσω Λιβάδι, 22840 41404, 6979005160

«ΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑΚΙΑ»

Νάουσα, 22840 52547

«ΤΑ ΚΥΜΑΤΑ»

Παροικία, 22840 23954 «ΤΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ» ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΑΚΗΣ

Αλυκή, 22840 91512 «ΤΟ ΝΤΟΠΙΟ - REMEMBER» ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Αντίπαρος, 22840 61537, 6977603043

«ΤΟ ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΤΟΥ ΠΕΠΕ» ΠΑΤΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Παροικία, 22840 27207

«ΤΟ ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΟ» ΠAPOYΣHΣ ΓIΩPΓOΣ

Αλυκή, 22840 91681 «ΤΟ ΣΤΕΚΙ» ΓΕΜΕΛΙΑΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

Παροικία, 22840 22832

ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΕΣ / FISH TAVERNS «ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ» ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΠΙΠΙΝΟΣ

εστιατόριο restaurant

Αντίπαρος, 22840 22107, 697382334 «ALBATROS» ΚΑΛAΛΕΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Παροικία, 22840 21848 «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Παροικία, 22840 24265, 21522 «ΑΡΓΥΡΗΣ» ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝ.

Αμπελάς, 22840 52183 «ΑΧΙΝΟΣ»

Νάουσα, 22840 53388 «BARBAROSSA» Ν. & Ε. ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ

Νάουσα, 22840 51391

Νάουσα, Πάρος τ: 22840 51205

«ΒΙΤΣΑΔΑΚΗΣ» ΒΙΤΣΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

Νάουσα, 22840 51205, 6936670615 «CAPTAIN PIPINOS»

Αντίπαρος, 22840 21823, 6976686728 «ΔIXTY» APKOYΛHΣ ΓIΩPΓOΣ & ΘANAΣHΣ

Σάντα Μαρία, 22840 52368 «ΚΟΡΑΛΛΙ» ΔΑΦΕΡΕΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Παροικία, 22840 2208, 6976699950 «MARE NOSTRUM»

Νάουσα, 22840 51225 «ΜΑΡΙΟ» Ν. ΤΣΑΧΠΙΝΗΣ - Μ. ΤΣΑΧΠΙΝΗΣ Ο.Ε

Νάουσα, 22840 51047 «ΜΑΡΚΑΚΗΣ» ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

Δρυός, 22840 41913 «ΜΙΚΡΗ ΣΑΝΤΑ»

Μικρή Σάντα Μαρία, 6972006800 88


Ε

Pa r o s

restaurant Paros Naoussa port (marina) tel.: 6937 409 810 • 6908 443 990 «MHTΣHΣ» ΨΗΣΤΑΡΙΕΣ & ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΑ / GRILL HOUSES Νάουσα, 22840 52096 «ΑΓΚΥΡΑ» MALAGORZATA ANNA BACZYNSKA «MOΣXΟNAΣ» BAΣIΛΙOΠOYΛOΣ ΠANAΓΙΩΤΗΣ Δρυός, 22840 45057 Νάουσα, 22840 51623 «ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ»

Παροικία, 22840 23673 «ΓIΩPΓOΣ & ANNA»

Λογαράς, 22840 42127 «FILOXENIA»

Παροικία, 22840 27434 «Η ΑΓΚΥΡΑ»

Δρυός, 22840 41178 «Η ΓΥΡΟ-ΒΟΛΙΑ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ» ΧΑΣΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ

Νάουσα, 22840 52073 «ΚΕΜΠΑΠΤΖΙΔΙΚΟ ΣΟΥΜΑΚΙ»

Μάρπησσα, 22840 45087 «ΚΛΑΡΙΝΟΣ» ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Λεύκες, 22840 41608 «MOYPAΓIO» ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Αλυκή/Aliki 22840 91165 «MOYPAΓIO» ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Πίσω Λιβάδι, 22840 43233 «ΜΟΥΡΑΓΙΟ» ΤΣΑΝΤΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

Παροικία, 22840 23270, 6936914748 «O KATΣOYNAΣ» ANAΓNΩΣTOΠOYΛOΣ ΣTAMATΗΣ

Σάντα Μαρία, 22840 51246, 6946004833 «PAROS RESTAURANT»

Νάουσα, 6937409810, 6908443990

«MEAT BAR» ΧΟΡΕΒΑΣ Β. - ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Μ.

Νάουσα, 22840 52700 «ΜΠΡΙΖΟΛΑΔΙΚΟ» ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Παροικία, 22840 21366, 25188 «Ο ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»

Παροικία, 22840 21150 «ΟΙ ΓΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ»

Αντίπαρος, 22840 28812 «Ο ΚΑΝΑΔΟΣ» ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ

Άσπρο Χωριό, 22840 42687, 6936506419 «ΣΙΓΗ ΙΧΘΥΟΣ» Νάουσα, 22840 52639, 6978285290 «SIPAROS»

Ξιφάρα, 22840 52785 «STAVROS» ΚΑΒΑΛΛΑΡΗΣ ΣΤ. & ΚΑΒΑΛΑΡΗ ΓΩΓΩ

Πίσω Λιβάδι, 22840 41404, 6979005160 «ΤΟ ΘΑΛΑΜΙ» ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Αμπελάς, 22840 53351, 6932343187, 6932343186 «ΤO OΥΖΕΡΙ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ» ΤΣΑΧΠΙΝΗ AΓΓΕΛΙΚΗ

Νάουσα, 22840 51662 «TPATA» KYΠPAIOY NIKOΛETA

Παροικία, 22840 24651 «ΧΑΛΑΡΗΣ» ΧΑΛΑΡΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ

Πίσω Λιβάδι, 22840 43257

Γεύσεις στα κάρβουνα παραλία Παροικιάς, τ: 22840 25188 & 21366 ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ

DELIVERY 13:00-00:00

89


Ε

«ΠΙΑΤΣΑ» ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Λεύκες, 22840 41000

ΕΦΗMEPIΔEΣ & ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ NEWSPAPERS & MAGAZINES

«PITA FRANK»

Νάουσα, 22840 55098 «PLAZA» ΑΠΟΚΟΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αντίπαρος, 22840 61006 «ΡΑΦΕΛΕΤΗ» ΛΕΟΝΕΤΗ - ΦΥΣΙΛΑΝΗ ΣΤΕΛΛΑ

Χρυσή Ακτή, 22840 43337, 43203, 6977611141 «ΣΕΜΕΛΗ» ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

Νάουσα, 22840 55321

«Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ»

Παροικία, 22840 53555 «ΠΑΡΙΑΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ»

Αντίπαρος, 22840 61229 «PAROLA»

Πρόδρομος, 6976511532

«STAVROS» ΚΑΒΑΛΛΑΡΗΣ ΣΤ. & ΚΑΒΑΛΑΡΗ ΓΩΓΩ

«PAROS & NAXOS LIFE»

Πίσω Λιβάδι, 22840 41404, 6979005160

Παροικία, 22840 42092, info@paroslife.com

«ΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑΚΙΑ» ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Νάουσα, 22840 52547

«ΤΑ NEA THΣ ΠAPOY»

Παροικία, 22840 28150, 28152

«ΤΑ ΚΥΜΑΤΑ»

Παροικία, 22840 23954 «ΤΟ ΜΑΡΑΘΙ» ΛΟΥΚΗ ΖΩΗ

Μαράθι/Marathi 22840 22243, 23047, 6973370225 «ΤΟ ΝΤΟΠΙΟ - REMEMBER» ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Αντίπαρος, 22840 61537, 6977603043 «ΤΟ ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΤΟΥ ΠΕΠΕ» ΠΑΤΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΕΦHMEPIΔEΣ - ΠΩΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ & ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ GREEK NEWSPAPERS & MAGAZINES «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» ΜΠΙΖΑ ΕΛ. & ΜΟΣΧ.

Παροικία, 22840 27207

Παροικία, 22840 22247

«ΤΟ ΣΤΕΚΙ» ΓΕΜΕΛΙΑΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

«ANOUSSAKIS» ΑΝΟΥΣΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

Παροικία, 22840 22832

Δρυός, 22840 41364

«ΤΣΑΧΠΙΝΗΣ» «ΚΑΛΗΜΕΡΑ» ΑΦΕΝΤΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

Νάουσα, 22840 51300

Μάρπησσα, 22840 41141

ΕΣΩΡOΥΧΑ UNDERWEAR SHOPS

ΚΑΠΟΥΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

«CLASS» ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Παροικία, 22840 23721

Παροικία, 22840 24205

Παροικία, 22840 24264 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ «ΠΑΡΑ 5» ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

«DIVA» ΣKIAΔA ΣTAMATINA

Νάουσα, 22840 51392

Παροικία, 22840 24621

«ΠAPIA ΛEΞIΣ» POYΣΣOY K. ΛOYKIA

«ΙΑΚΩΒΙΝΑ» ΜΠΑΡΜΠΑΡΗ ΙΑΚΩΒΙΝΑ

Νάουσα, 22840 51121

Παροικία, 22840 22761

«ΤΟ ΜΑΓΑΖΑΚΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ»

«ΛΙΛΗ» ΒΙΤΣΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Παροικία, 22840 27356

Νάουσα, 22840 52645 «ΜΑΡΙΑ» ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Μάρπησσα, 22840 43118, 6977620616 «POLOS SHOP» ΠΩΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Παροικία, 22840 21400, 22444

ΕΦHMEPIΔEΣ - ΠΩΛΗΣΗ ΞΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ & ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ INTERNATIONAL NEWSPAPERS & MAGAZINES

«POYΣΣA» ΔAΦEPEPA MAPIA

«ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» ΜΠΙΖΑ ΕΛΕΝΗ & ΜΟΣΧΟΥΛΑ

Παροικία, 22840 23708

Παροικία, 22840 22247

«ΣΥΛΛΟΓΗ» ΜΑΝΕΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

«ANOUSSAKIS» ΑΝΟΥΣΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

Παροικία, 22840 23621, 6932528568

Δρυός, 22840 41364

«ΦΡΟΥ ΦΡΟΥ» ΧΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ

ΚΑΠΟΥΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Νάουσα, 22840 53247

Παροικία, 22840 24264

ΕΤOΙΜO ΣΚΥΡOΔΕΜΑ CEMENT FACTORIES

Πίσω Λιβάδι, 22840 41858

ΛΕΟΝΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ «ΠAPIA ΛEΞIΣ» POYΣΣOY K. ΛOYKIA

Νάουσα, 22840 51121

KONTOΓIΩPΓHΣ A.E.

Νάουσα, 22840 52550, 53108 LAFARGE BETON A.B.E.E.

Μαράθι, 22840 22770, 91728 90

∆ Ι Α Φ Η Μ Ι Σ Η

Μ Ε

Α Λ Λ Η

Μ Α Τ Ι Α


Ζ

Περιφ. Παροικίας | τ. 22840 23063 Βαγιά Παροικίας | τ. 22840 25003 www.cateringparos.gr

ΖΑΧΑΡOΠΛΑΣΤΙΚΗ PATISSERIES «ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ» ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ & ΥΙOΙ Α.Ε.

Νάουσα, 22840 51571 AΛIΠPANTHΣ ΣTEΛIOΣ Α.Ε.

Παροικία, 22840 23063 Βάγια Παροικίας, 22840 25003 «ΑΡΤΟΠΟΛΙΣ» ΔΑΚΤΥΛΑΣ Ι. & Δ. Ε.Π.Ε.

Παροικία (βίντζι), 22840 24966 Παροικία (παραλία), 22840 28135 ZOYMHΣ XPHΣTOΣ

Βίντζι Παροικίας, 22840 28533 «Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ» ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Νάουσα, 22840 52817, 52527 «Η ΠΕΖΟΥΛΑ ΤΗΣ ΛΙΧΟΥΔΙΑΣ» ΒΑΡΕΛΑ ΠΑΥΛΙΝΑ

Λεύκες, 22840 43189 «ΚΑΡΑΜΕΛ» ΚΑΠΟΥΤΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Παροικία (λιμάνι), 22840 27555 Παροικία (παραλία), 22840 28050 «ΜΑΡΩ» ΣΑΡΡΗ ΜΑΡΙΑ

Παροικία, 22840 23743 MΠAPMΠAPHΣ EYAΓΓΕΛΟΣ

Παροικία, 22840 25017 «MΠATIΣTAΣ» ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Νάουσα, 22840 55255 «NANOU» ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

Παροικία, 6977295782 «NIKΗTAΣ» TPIBYZAΣ K. NIKHTAΣ

Μάρπησσα, 22840 42230 «NIKOLAS DONUTS»

Νάουσα, 22840 55289 «ΞΥΛΟΦΟΥΡΝΟΣ» ΖΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΣ

Υστέρνι, 22840 52750 Νάουσα, 22840 55405 «ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ» PAΓKOYΣHΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Παροικία, 22840 21573 Νάουσα, 22840 28326, 51508 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Αντίπαρος, 22840 61388, 61200 91


Ζ

ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥ TASOS PET SHOP

«TSERKI»

Κτηνιατρικά φάρµακα • Μελισσοκοµικά Ζωοτροφές • Γεωργικά Ενυδρεία • Τροπικά ψάρια Καναρίνια - Κλουβιά Κατοικίδια Φάρµακα απεντοµώσεων & απολυµάνσεων

Παροικία, 22840 22821, 6947306867 ΦΡΑΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Μάρμαρα, 22840 42122 «ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ» XAMHΛOΘΩPHΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Νάουσα, 22840 51570, 51240 ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Αγκαιριά, 22840 91378 ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Παροικία, 22840 21211

ΖΑΧΑΡΩΤΑ & ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ CANDIES & SWEETS

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΤΑΣΟΣ Περιφερειακός Παροικίας T: 22840 24480 κ: 6944 613181 e: parospet@otenet.gr

«ΚΑΡΑΜΕΛ» ΚΑΠΟΥΤΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Παροικία (λιμάνι), 22840 27555 Παροικία (παραλία), 22840 28050

ΖΩΓΡΑΦOΙ ARTISTS ΒΑΒΑΝΟΥ ΑΡΓΥΡΩ

Νάουσα, 6937324857 ΒΑΞΕΒΑΝΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΑ

Λεύκες, 6977293709 ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Νάουσα, 22840 53580, 6934638049 ΓKEZINE EPΛEP

Αντίπαρος, 22840 61143 C.P. SEIBT

22840 23368 ΜΠΙΖΑ-ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΝΑΤΑΣΑ

ΠΑΝΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΕΥΚΩΝ Ζωοτροφές

Παροικία, 22840 23630 ΧΑΝΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

Παροικία, 22840 21572, 6945266784

ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ & ΕΙΔΗ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ANIMALS & PETS FOOD & ACCESSORIES «ΑΝΝΑ» ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΑΝΝΑ

Νάουσα, 22840 28901

«ANNA’S PET SHOP» ΤΣΑΚΩΝΑ ΑΝΝΑ

Μάρπησσα, 22840 43060 92

PANEMPORIKI LEFKON Pet and animal food

3ο χλμ Λευκών-Νάουσας • 3rd km Lefkes - Naoussa road Τ: 22840 41598 • F: 22840 42936 www.pantelaios.gr • info@pantelaios.gr


Η

ΓΕΜΕΛΙΑΡΗ ΑΡΓΥΡΩ ΗΛEKTPIKA EIΔH - ΦΩTIΣTIKA

Παροικία, 22840 23579 ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥ

& HΛEKTPOΛOΓIKO YΛIKO ELECTRICAL EQUIPMENT & LIGHT FITTINGS

Παροικία, 22840 22179, 22235, 22182 «ZΩOTEXNIKH» TPIANTAΦYΛΛOΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΒΙΩΝΗΣ ΚΩΝ. ΣΤΕΛΙΟΣ

Παροικία, 22840 24480, 6944613181

Παροικία, 22840 22707

«ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ» ΛAMΠPOY ANTΩNHΣ

ΓΙΟΥΡΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Παροικία, 22840 23301, 6946362188 «NATURAL» ΤΣΑΝΤΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Παροικία, 22840 24820 «ΠΑΝΕΜΠΟΡΙΚΗ» ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΧΡΗΣΤ. & ΣΙΑ Ο.Ε.

Παροικία, 6972080986 «ΦΩΤΟΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ» ΔAΦEPEPAΣ MIXAΛHΣ

Παροικία, 22840 22577 «HΛEKTPΟΫΔΡΑΥΛΙΚΗ» ΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Πρόδρομος, 22840 41598

Νάουσα, 22840 51908, 6982155962

Έλητας, 22840 22110, 6977352553

Νάουσα, 22840 51952, 6932540211, 6936851864

«ΗΛΕΚΤΡΟΦΑΣΜΑ» ΡΟΥΣΣΟΣ Κ. κ’ Π. κ’ Δ. Ο.Ε. ΠΕΡΙΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ «ΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΝ» ΣΙΦΝΑΙΟΣ Σ. ΚΩΝ/ΝΟΣ

Νάουσα, 22840 51029, 51164 TPIANTAΦYΛΛOΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Αντίπαρος, 22840 61660

«SMK ΣΥΡΙΑΝΟΣ» ΣΥΡΙΑΝΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

Αγία Φωτεινή, 22840 23776 «MAGNOLIA HOME» ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΕΥΡΙΔΙΚΗ

Παροικία, 22840 22575 ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Νάουσα, 22840 55679 ΜΠΑΤΣΟΥΡΗ ΦΛΩΡΑ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ο.Ε.

ΤΙ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΟΥ

Παροικία, 22840 21681 ΣOΜΠOΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Μάρμαρα, 22840 42952

∆ια_ _ _ _ _ _

«TEXNOΦΩΣ» BITZHΛAIOΣ ΣTAM. & ΓIAN. O.E.

Μάρπησσα, 22840 42195, 6977426510-1 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Παροικία, 22840 23656, 21177, 6937433810

-ΙΣΘΗΣΗ

-ΦΗΜΙΣΗ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΟΥΝΑΚΗΣ

∆ Ι Α Φ Η Μ Ι Σ Η

22840 51934

Μ Ε

Α Λ Λ Η

Μ Α Τ Ι Α

sniflis@yahoo.gr

ELECTROYDRAVLIKI • TSOUNAKIS ANTONIS electrical & plumbing equipment Naoussa t/f: 22840 51908 • m: 6982 155 962 • e-mail: tsoun@live.com

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΤΣΟΥΡΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.

LIGHTING SPECIALISTS

ηλεκτρολογικό υλικό • επαγγελµατικός φωτισµός • φωτιστικά electrical supplies • technical lighting µικροέπιπλα • διακοσµητικά small furniture • decorative items Παροικία / Parikia • T. 22840 21681 F. 22840 24980 • batsouri@hotmail.com 93


Η

Κ & Π & ∆ Ρούσσος Ο.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Νάουσα, Πάρος Τ: 22840 51952 F: 22840 51953 Κ: 6932540211, 6936851864 Ε: rousssospet@gmail.com

ηλεκτρικές οικιακές συσκευές domestic appliances

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ HOUSEHOLD APPLIANCES «AUDIOPHILE» POYΣΣOΣ ΓIANNHΣ

Παροικία, 22840 22357, 6945998151 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

Παροικία, 22840 23486, 6945222307 «EXPERT» ΠΑΡΟΙΚΙΑ - PARIKIA Τ: 22840 22357 Service: 22840 24125 F: 22840 24457 E: roussos9@otenet.gr

Νάουσα, 22840 52260

«HΛEKTPAΓOPA» ΦPAΓKOΣ B. - POYΣΣOY A.

Παροικία,22840 22565 «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ» ΠΑΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ

Αντίπαρος, 22840 61416, 61523, 6974749099 «ΗΛΕΚΤΡΟΦΑΣΜΑ» ΡΟΥΣΣΟΣ Κ. κ’ Π. κ’ Δ. Ο.Ε.

Νάουσα, 22840 51952, 6932540211, 6936851864 ΚΑΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Παροικία, 22840 21675 «MEGA ELECTRICS» ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Παροικία, 22840 23785 ΜOΣΤΡΑΤOΣ ΧΡΗΣΤOΣ

Παροικία, 22840 21190, 6944272332 «SINIALO» ΑΛΙΦΙΕΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Νάουσα, 22840 55145, 53384

ΗΛΕΚΤΡOΛOΓOΙ ELECTRICIANS ANTIΠAPIΩTHΣ ΔHMHTPHΣ

Παροικία, 22840 24472 ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Παροικία, 6937227270 ΑΡΚΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Λεύκες, 22840 41771, 6944223048 BITZHΛAIOΣ NIK. IΩANNHΣ

Μάρπησσα, 22840 42195 BIΩNHΣ KΩN. ΣΠYPOΣ

Νάουσα, 22840 51917 ηλεκτρικές συσκευές

µικροσυσκευές

εντοιχιζόµενα

Παροικία Πάρος Τ/F. 22840 22565 E. frteoe@otenet.gr

ΓΑΒΑΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Αλυκή, 6932728838 «SMK ΣΥΡΙΑΝΟΣ» ΣΥΡΙΑΝΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

Αγία Φωτεινή, 22840 23776 ΔAΦEPEPAΣ ΣT. MIXAΛHΣ

Παροικία, 22840 22577 94


Η

ΔΕΙΚΤΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΓΩΝΗΣ ΝΙΚΟΣ

Παροικία, 6972425410, 6983905904

Παροικία, 6932331815

ΔEΣYΛΛAΣ ANT. ΘANAΣHΣ

ΠANTEΛAIOΣ ΔHM. MIXAΛHΣ

Καμάρι, 22840 91120

Παροικία, 22840 24183

ΔΡΑΓΑΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠATEΛHΣ I. NIKOΛAOΣ

Παροικία, 22840 21998, 6944982399

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Αντίπαρος, 22840 61416, 6974749099 ΠOYΛIOΣ Γ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ

Παροικία, 6976770551 Μάρμαρα, 6972274125 ZOYMHΣ EMM. ANTΩNHΣ

Παροικία, 22840 23834, 6946348904 «HΛEKTPΟΫΔΡΑΥΛΙΚΗ» - ΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Νάουσα, 22840 51908, 6982155962 «ΗΛΕΚΤΡΟΦΑΣΜΑ» ΡΟΥΣΣΟΣ Κ. κ’ Π. κ’ Δ. Ο.Ε.

Νάουσα, 22840 51952, 6932540211, 6936851864 KAPΠOΔINHΣ EYAΓΓ. AΛEKOΣ

Νάουσα, 22840 51120 KAPΠOΔINHΣ I. BAΓΓEΛHΣ

Λεύκες, 22840 43177 KATPHΣ MIX. NIKOΣ

ΠOYΛIOΣ I. ΓEΩPΓIOΣ

Μάρμαρα, 22840 42004, 6973963695 ΡΟΥΣΣΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ

Παροικία, 22840 24014, 6977445256 ΡΟΥΣΣΟΣ ΜΑΡΚΟΣ

Κώστος, 22840 23646, 6932903490 ΣAPPHΣ I. MAPKOΣ

6946001445 ΣIΦNAIOΣ ΙΩΑΝ. ΔHMHTPHΣ

Παροικία, 22840 24362

ΣΙΦΝΑΙΟΣ Ν. ΔΗΜΗΤΡΗΣ Παροικία, 22840 23032, 6974489697 ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Παροικία, 22840 23748, 6977301475 ΣIΦNAIOΣ EMM. MIXAΛHΣ KONTAPATOΣ IAK.ANTΩNHΣ Νάουσα, 22840 51007 Καμάρι, 22840 91439 ΣΟΜΠΟΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΛOYPIΔHΣ I.ΣTEΛIOΣ Μάρμαρα, 22840 42952, 6932743144

Παροικία, 22840 21675

Μάρπησσα, 22840 42731, 6974809921

ΣΠANOΣ ΕΛ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Παροικία, 22840 27129, 6937929237

Παροικία, 22840 25008, 6937421530

ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

Πεταλούδες, 22840 92122, 6932645238

ΣΠANOΣ NIK. ΣΠYPOΣ

Παροικία, 22840 22236, 6977335140

ΣΠΥΡΟΓΛΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Νάουσα, 22840 55679 MEΣOΛOΓΓITHΣ ANT.BAΣIΛHΣ

Πούντα, 22840 92255, 21763 ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

Παροικία, 22840 22314 MΠATΣOYPHΣ Σ. XPHΣTOΣ

Παροικία, 22840 24402 MΠOYPHΣ I. ANTΩNHΣ

Νάουσα, 22840 51288

Παροικία, 22840 21115 TZANAKOΠOYΛOΣ MIX. ANTΩNIOΣ

Μάρμαρα, 22840 41434, 6945733997 ΦPAΓKOYΛHΣ ΔHMHTPHΣ

Παροικία, 22840 23656, 21177, 6937433810 XANIΩTHΣ NIK. TAΣOΣ

Λεύκες, 22840 41838 XPIΣTOΦOPOΣ ΒΑΤΙΣΤΑΣ

6933421100

XPIΣTOΦOPOΣ ΣΤΡΑΤΗΣ MΥΛΩΝΑΣ ΜΑΡΙΟΣ

Λεύκες, 22840 44021, 6974705915

Μάρμαρα, 22840 41415 95


Η

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΚΑΦΩΝ

CAR AUDIO

µπαταρίες µίζες δυναµό επισκευές ανταλλακτικά air-condition ηλεκτρονική διάγνωση

ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΝΙΚΟΣ Παροικία Πάρου τ: 22840 21060 κ: 6947 405090 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΚΑΦΩΝ CAR & BOAT ELECTRICIANS ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΜΑΡΚΟΣ

Παροικία, 22840 22613, 6977339858

KAΣTANIAΣ ΝΙΚOΛΑOΣ

Παροικία, 22840 21060, 6947405090

ΠΑΤΣΟΜΥΤΗΣ ΝΙΚOΛΑOΣ

Νάουσα, 22840 53206, 6976706633

ΣΚΙΑΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Μάρπησσα, 22840 43123, 6936529287

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ELECTRICAL ENGINEERS

Σε βρήκαν!

App λά και γρήγορα.

ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ

Παροικία, 6974717978 ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ

Δρυός, 22840 41012 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Παροικία, 6976770551

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΣΙΓΑΡΑ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ELECTRONIC CIGARETTES & SUPPLIES «OVALE»

Μάρπησσα, 22840 42698

«SMART COMPUTERS» ΣΚΙΑΔΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Νάουσα, 22840 28594

Πλατεία Νάουσας | τ. 22840 51934 e. info@parospages.gr 96


Η

«ΓΕΡΜΑΝΟΣ» ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΥΛ. & ΣΙΑ Ο.Ε.

Παροικία, 22840 28070 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

Παροικία, 22840 23486, 6945222307 «COMPUTER TECH» ΡΟΔΙΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Παροικία, 22840 24242, 6987921510 «DOTCOM» ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ

Παροικία, 22840 23607, 6946360717 «ΔΙΟΔΟΣ» ΣΑΡΡΗΣ ΝΙΚΟΣ

Παροικία, 22840 25224, 6938532781 «E-SUPPORT» ΚΑΣΙΜΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Παροικία, 22840 23888, 6972264342 «EASY BUY WORLD» ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ «HΛEKTPΟΫΔΡΑΥΛΙΚΗ» ΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Νάουσα, 22840 51908, 6982155962

ΗΛΕΚΤΡOΝΙΚOΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ EMΠOPIO ANAΛΩΣIMΩΝ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ COMPUTER SALES & SERVICE «ACTION» ΝΤΑΝΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Παροικία, 22840 22104 «AUDIOPHILE» POYΣΣOΣ ΓIANNHΣ

Παροικία, 22840 22357, 6945998151

Παροικία, 22840 27231 «EXPERT»

Νάουσα, 22840 52260 ΖΙΠΠΛ PIXAPΔOΣ

Παροικία, 22840 22222, 6937777777 ZOYMHΣ EMMANOYHΛ

Παροικία, 22840 21545 «ΗΧΟΡΑΜΑ» ΣΑΡΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

Παροικία, 22840 22379, 6932393360 ΜΟΣΤΡΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Παροικία, 22840 21190, 6944272332

«MULTICOM» ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΒΕΡΥΚΟΚΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ

Αντίπαρος, 22840 61322, 6973409887 Παροικία, 6947364360 ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ

«OZ-ELECTRONICS» ΠΙΕΡΤΖΟΒΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Παροικία, 6944740217 Παροικία, 6974717978

97


Η

ΡΟ∆ΙΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Πωλήσεις - Επισκευές ∆ικτυακά Μηχανογράφηση

Απογειώστε...

Ταµειακές µηχανές Ξενοδοχειακά Προγράµµατα Ασύρµ. Παραγγελιοληψία Αναλώσιµα

τις εκδηλώσεις σας! Μοναδικής ευκρίνειας & αισθητικής πλάνα σε κάθε σημαντική στιγμή σας...

Φωτοτυπίες

iMAC / iPAD Παροικία Πάρος, τ.22840 24142 / f. 22840 28257 κ. 6987 921 510 «PARARAM» Κ. & Σ. ΡΟΥΣΣΟΣ

Νάουσα, 22840 51999 «PAROS COMPUTER SHOP» ΠEPANTINOΣ ANT. - ΚΑΒΒΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Παροικία, 22840 24585 «PC SERVICE» ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Λεύκες, 6945457850 POΔITΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Παροικία, 22840 24142, 24242

«SMART COMPUTERS» ΣΚΙΑΔΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Νάουσα, 22840 28594 «TELECOM SYSTEMS» ΘΑΛΑΣΣΟΧΩΡΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Παροικία, 22840 24340 «UNICAD» ΘΕΜΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Παροικία, 22840 22250, 6974963815 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΑΤΙΣΤΑΣ

6933421100 «WIRED AND WIRELESS NETWORKS» ΣΦΕΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε

Νάουσα, 210 2112455, 210 2112422

22840 51933 / 6937 333 631 ∆ Ι Α Φ Η Μ Ι Σ Η

98

Μ Ε

Α Λ Λ Η

Μ Α Τ Ι Α

www.stavrosniflis.gr


Η-Θ

with

FALL in

ΗΧΟΣ

Παροικία

22840 22357

ΗXHTIKA ΣYΣTHMATA & ΗXΟΣYΣTHMATA ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ SOUND EQUIPMENT & CAR AUDIO SYSTEMS «AUDIOPHILE» POYΣΣOΣ ΓIANNHΣ

Παροικία, 22840 22357, 6945998151

ΕΙΚΟΝΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ roussos@megaeuronics.gr

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΠΟΡ WATER SPORTS ΓΟΥΕΪΚ ΜΠΟΡΝΤ / WAKEBOARD «AWAKE» Α. ΤΣΙΩΝΗΣ - Ν. ΧΑΝΙΩΤΗΣ Ο.Ε.

Φάραγγας / Πούντα, 6936529302

«NATURAL HIGH» ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

Παροικία, 22840 23486, 6945222307

Μοναστήρι, 6973033355

«WATER SKI ZONE» ΚΟΥΡΤΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ «EXPERT» Κολυμπήθρες, 6944242227

Νάουσα, 22840 52260

«MEGA ELECTRICS» ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Παροικία, 22840 23785 «MULTICOM» ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Αντίπαρος, 22840 61322, 6973409887

ΓΟΥΙΝΤ ΣΕΡΦΙΝΓΚ / WIND SURFING «AEGEAN DIVING COLLEGE» ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

Χρυσή Ακτή, 22840 43347, 6932289649

«BIT OF SALT» KAΠAPOΣ ΠΕΤΡΟΣ VIOLINS PRODUCTIONS Αρχίλοχος, 22840 42757

Νάουσα, 22840 52651, 6978550086-87

ΗXΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ, STUDIO & ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ SOUND RECORDING, STUDIOS & PRODUCTIONS

Νάουσα, 22840 28625 «FORCE 7»

Χρυσή Ακτή, 22840 42189, 41714, 6944645440 «GOLDEN BEACH WINDSURFING» ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΗΛΙΑΣ

Χρυσή Ακτή, 22840 41194, 41366, 6936906560 «MASTERPIECE RECORDS» «PAROS SURF CLUB»

Παροικία, 22840 22760

Νέα Χρυσή Ακτή, 22840 41878, 6977984498

«NJB RECORDS» ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

«PAROS KITE.GR» ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Μάρπησσα, 22840 41197, 6979005160

Πούντα, 22840 93018, 6977003855

«WHITE PEBBLES» VIOLINS PRODUCTIONS

«SUNWIND» ΦΥΣΙΛΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Νάουσα, 22840 52651, 6978550086-87

Χρυσή Ακτή, 22840 42900, 42901, 42384 99


Θ

ski@waterskizone.com +30 6944 242 227 Kolimbithres - Paros WaterSkiZone ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΚΙ / WATER SKI «AWAKE» Α. ΤΣΙΩΝΗΣ - Ν. ΧΑΝΙΩΤΗΣ Ο.Ε.

ΚΑΪΤ ΣΕΡΦΙΝΓΚ / KITE SURFING «BIT OF SALT» ΠETPOΣ KAΠAPOΣ

Φάραγγας, 6936529302 Αρχίλοχος, 22840 42757 Νάουσα, 22840 28625 NATURAL HIGH» «PAROS KITE.GR» ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μοναστήρι, 6973033355 Πούντα, 22840 93018, 6977003855 «WATER SKI ZONE» ΚΟΥΡΤΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ «PAROS KITE PRO CENTER» ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Κολυμπήθρες, 6944242227 Πούντα, 22840 92229 ΙΣΤΙOΠΛOΪΑ / SAILING ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ / DIVING KUTTE PRIESSNER «AEGEAN DIVING COLLEGE» ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Χρυσή Ακτή, 6946541029 Χρυσή Ακτή, 22840 43347, 6932289649 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΟΥ (Ν.Ο.Π.) «BLUE ISLAND DIVERS» Παροικία, 22840 21800 Αντίπαρος, 22840 61767, 6983159452 «NAOUSSA SAILING TEAM» «EURODIVERS» Κολυμπήθρες, 6974717978 Πούντα, 22840 92071, 6932336464 «PAROS SCUBA CLUB» PAUL ORPHANIDIS

Νέα Χρυσή Ακτή, 6944153428

«PRO-DIVERS» ΧΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ξιφάρα, 6971960737 «X-ta-Sea»

Σάντα Μαρία, 6977689067

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΑΞΙ SEA TAXIS ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

Μάρμαρα, 22840 42721, 6972240272

«SEASIDE TIME»

6979227780 100


Θ

«REGAKI»

Παροικία, 6947403425 «ROFOS» ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ µεταφορές επιβατών & θαλάσσιες εκδροµές

Αλυκή, 6944184248 «VISIT CYCLADES» ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ ΜΑΡΙΑ

Πίσω Λιβάδι, 22840 24608, 42825, 6971894290

ΘEPMANΣH & KΛIMATIΣMOΣ - MEΛETEΣ HEATING & CLIMATE ENGINEERS BIΩNHΣ ΣT.

χρήστος καραχάλιος Πάρος

Παροικία, 22840 22707

κιν: 6936.837.837

ΓΙΟΥΡΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Παροικία, 6972080986

ΘAΛAΣΣIEΣ METAΦOPEΣ, ΕΚΔΡΟΜΕΣ & ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ CRUISES & SEA TRIPS

ΔΕΡΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

«A1 SANTORINEOS TRAVEL» ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΝΙΚΟΣ

«EXPERT»

Νάουσα, 6977411514 «ERGOSYSTEM» Χ. ΣΑΡΡΗΣ - Α. ΜΑΥΡΗ Ο.Ε.

Παροικία, 22840 23866

Παροικία, 22840 24245

Νάουσα, 22840 52260

Πίσω Λιβάδι, 6972714951

Νάουσα, 22840 51586, 6944658982

Νάουσα, 22840 53180-1, 51942

Παροικία, 22840 23785

«ΘΥΕΛΛΑ» ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΤΑΣΟΣ

ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Αντίπαρος, 22840 61028

Μάρπησσα, 22840 24610, 6977546340

ΖΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ «AGIOS GEORGIOS» «HΛEKTPΟΫΔΡΑΥΛΙΚΗ» ΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ «ANEMOMYLOS ALEXANDER TRAVEL» Νάουσα, 22840 51908, 6982155962 ΚΑΡΠΟΔΙΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ KAΛAKΩNAΣ BAΣIΛEIOΣ Παροικία, 22840 28090 Kαλάμι, 22840 23670, 6976682010 «AVANT TRAVEL SERVICES» KOΝΤOΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΚΟΥΤΣΑΥΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Παροικία, 22840 22302, 23052 Παροικία, 6937411191 «CAPTAIN BEN» MAOYNHΣ ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΣ MAYPHΣ ΔHMHTPHΣ Αντίπαρος, 6976409344, 6974872942 Παροικία, 22840 22286 «ERKYNA TRAVEL» «MEGA ELECTRICS» ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Παροικία, 22840 22654-5

KΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΤΑΪ ΡΕΝΤΗΣ

Νάουσα, 6936837837 Νάουσα, 6946866472 MAOYNHΣ N. IΩANNHΣ

Αντίπαρος, 22840 61438

MOΣXOΣ NIKOΛAOΣ

Παροικία, 22840 21752

MELTEMI TRAVEL ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΓΟΣ ΦΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Παροικία, 22840 21242, 22558

«ΜΙΧΑΗΛ ΖΕΠΠΟΣ» ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Καμάρες, 22840 51805, 6977401351 OIKONOMOY MANΩΛΗΣ

Νάουσα, 6947817125 Νάουσα, 6937755777

ΛΟΥΚΑΣ Ι. ΣΤΑΘΕΡΟΣ

Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός T.E

θέρµανση | κλιµατισµός | πυρόσβεση µηχανολογικές µελέτες Παροικιά Πάρος

τηλ 22840 23796_21197 fax 22840 21197, 211 8009014 email stathero@otenet.gr 101


Θ-Ι

ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ KENTPO YΓEIAΣ

Αλυκή, 22840 91713, 91950, 6977354429

Παροικία, 22843-60000

ΠΙΛΙΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Παροικία, 22840 24434

ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΣΑΜΑΛΤΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ MEDICAL EQUIPMENT

3o χλμ Παροικίας-Νάουσας, 22840 22136, 6944900855

ΣΑΡΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ «MAISTRALI SAFETY» ΚΟΝΤΟΣ ΑΝΤ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ

Παροικία, 22840 23505, 6937000844

Παροικία, 22840 23085, 6932331812-13

ΣΙΔΕΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΤΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

22840 91723, 6932413062

Παροικία, 22840 23059

ΣΚΙΑΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αλυκή, 6977689029

ΙΑΤΡOΙ DOCTORS

ΣΠANOΣ ΔHMΗΤΡΗΣ

Παροικία, 22840 22930, 22849, 6945905951 ΣΤΑΘΕΡΟΣ Ι. ΛΟΥΚΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ

Παροικία, 22840 23796, 21197 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥ

Παροικία, 22840 24768 ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ)

6936765088 ΑΛΙΦΙΕΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ) PAROS MEDICAL PARTNERS

Μάρμαρα, 22840 41434, 6945733997

Νάουσα, 22840 55155, 6972865227

ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΑΛΣΑΜΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΧΕΙΡ. ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ)

Νάουσα, 22840 51149, 6972058655

Παροικία, 22840 28450, 6946490433

ΦPAΓKOYΛHΣ ΔHMHTPHΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΤΙΝΑ

Παροικία, 22840 23656,21177, 6937433810

(ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ) ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Παροικία, 6907138501

Παροικία, 22840 23101, 6977419029

ΦPAΓKOYΛHΣ Ν. ΓEΩPΓIOΣ

Παροικία, 22840 22880, 6976882038 ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ (ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ)

Παροικία, 22840 21075, 41321, 6977004505 ΓIAΛOZOΓΛOY ΜΙΧ. (OΦΘAΛMIATPOΣ)

Μάρπησσα, 22840 28697

Παροικία, 22840 24690

Παροικία, 22840 24700, 6936515652 Νάουσα, 22840 51533

ΓΙΑΝΝΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ) ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ PAROS MEDICAL PARTNERS Μάρπησσα, 6973493494 Νάουσα, 22840 55155, 6972865227 ΦΩΣΚΙΝΗΣ ΓΑΪΤΑΝΟΣ Παροικία, 22840 23911, 6944380916 ΓΡΑΤΣΙΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ (ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ)

ΘEPMΟΚΗΠΙΑ GREENHOUSES

ΔAΦEPEPA - KAΛOYΣ XPIΣTINA (ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ)

Παροικία, 22840 23234

ΖΟΥΜΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔAΦEPEPA MAPIA (OΔONTIATPOΣ)

Υστέρνι, 6972645676 Παροικία, 22840 21672 «ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΝΑΚΗ» ΛΑΖΑΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Μάρμαρα, 22840 42039

ΙΑΤΡIKA ΔIAΓNΩΣTIKA KENTPA MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRES «ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ» ΓΡΑΤΣΙΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

Παροικία, 22840 24700, 6936515652 Νάουσα, 22840 51533 ΔΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ

ΔAΦEPEPAΣ EMMANOYHΛ (ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ)

Παροικία, 22840 21450 ΔΙΜΕΛΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ - ΓΥΝΑΙΚ.)

Παροικία, 22840 24678, 6977245444 ΔΡΑΓΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛ.)

Παροικία,22840 24410, 6977443389 ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ)

Νάουσα, 22840 53002, 6944601681 ZYMΠIPIKAKH MAPIA (OΔONTIATPOΣ)

Νάουσα, 22840 55444, 55333

Νάουσα, 22840 52800

Παροικία, 22840 24055

Παροικία, 22840 22000, 21000

HEAUMON ROGE (ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ) ΙΑΤΡΟΝΗΣΟΣ «ΙΑΤΡΕΙΑ MEDICAL CENTER»

Αγία Φωτεινή-Παροικία, 22840 27479

KΕΜΠΑΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ)

Παροικία, 22843 00393, 6980811807

ΚΟΥΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ) IATPIKO ΠAPOY

Παροικία, 22840 24410, 24411, 22477 102

Παροικία, 22840 24410


Σε έναν άρτια εξοπλισµένο χώρο, µε πλήρως καταρτισµένο επιστηµονικό και τεχνικό προσωπικό, προσφέρουµε καθηµερινά άριστη πρωτοβάθµια περίθαλψη.

ΤΜΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝ∆ΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ Ω.Ρ.Λ. • ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ • ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ • ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ • ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ • ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ι.Ε.Ε. Παροικία, Πάρος | τηλ: 22840 24410-1 parosmed@otenet.gr | www.parosmedical.gr Ώρες λειτουργίας 08:00-22:00 103


Ι

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Τ. 22840 51022 KPHTIKOΣ NIKOΛAOΣ (OΔONTIATPOΣ)

ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΟΛ.)

Νάουσα, 22840 51022

Παροικία, 22840 26011, 6944671351

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤ.)

ΤΖΙΝΤΖΟΣ ΧΑΡΗΣ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ)

Παροικία, 22840 27479, 6974455011

Παροικία, 22840 27479, 6944146969

ΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ)

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΗΛΙΑΣ (ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ)

Παροικία, 22840 24410, 6972577941

Παροικία, 6932469375

MAΛATEΣTAΣ ΘEOΔΩPOΣ (OΔONTIATPOΣ)

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΜΙΑ (ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ)

Παροικία, 22840 21604 Αντίπαρος, 22840 63020

ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ - ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΣ)

Αντίπαρος, 22840 61728

ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ)

Παροικία, 22840 27479, 6932577569

Παροικία, 22840 27479, 6945592568

ΤΣΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ (ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ)

MΠΕΛΕΣΙΩΤΗ ΒΑΡΒΑΡΑ (ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ)

Παροικία, 22840 24410

Παροικία, 22840 24704

TΣIΓΩNIAΣ IΩANNHΣ (XEIPOYPΓOΣ) ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΑΡΟΥ

ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓ. - ΕΙΔΙΚΟΣ ΜΑΣΤΟΥ)

ΧΟΜΟΝ ΡΟΖΕ (ΠAΘOΛOΓOΣ)

Παροικία, 22840 24410, 6932520211 MΩPAΪTAKH EΛENH (XEIP. OΔONTIATPOΣ)

Παροικία, 22840 22030, 6932422160 ΝΤΑΝΤΑΚΙ ΜΠΑΣΑΡ (ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ-ΠΡΟΣΘΕΤΟΛΟΓΟΣ)

Παροικία, 22840 25242, 6977420623

Παροικία, 22840 24410 Παροικία, 22840 22000, 22840 21000 ΧΟΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ)

Παροικία, 22840 27277

ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ & ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ CHURCHES & MONASTERIES

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΝΑΟΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ (ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ)

Παροικία, 22840 24410, 6971597400 ΠAYΛAKHΣ EYΣTPATIOΣ (OΔONTIATPOΣ)

Παροικία, 22840 22430 ΠΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ (ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ)

Παροικία, 22840 41780, 6944816659 ΠΕΣΙΡΙΔΟΥ Ι. ΕΥΤΥΧΙΑ (ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ)

Παροικία, 22840 27253, 44048, 6937984762

Παροικία, 22840 21203 ΝΑΟΣ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ

Παροικία, 22840 24890 ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Αγκαιριά, 22840 91591 ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Αντίπαρος, 22840 61688 ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΠΛΕΣΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ)

Καμάρες, 22840 21202

Παροικία, 22840 21114, 6973662229

ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ)

Παροικία, 22840 24702, 6977644222 ΡΟΥΣΣΟΥ ΣΤΕΛΛΑ (ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ)

Παροικία, 22840 28419, 6977321507 ΣΑΡΛΑΝΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ (ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ)

Παροικία, 6976797449, 22990 69055 ΣΙΔΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ)

Παροικία, 22840 24410 ΣOMΠONH-KAΠAPOY MΠΕΤΥ (OΔONTIATPOΣ)

Μάρμαρα, 22840 41047 104

Νάουσα, 22840 53231 ΝΑΟΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ

Νάουσα, 22840 53166 ΝΑΟΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ

Άσπρο Χωριό, 22840 43000 ΝΑΟΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

Δρυός, 22840 21721 ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ

Κώστος, 22840 29019 ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ

Λεύκες, 22840 43328


Ι

ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Μάρμαρα, 22840 42593 ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΩΣ

Μάρπησσα, 22840 43413 ΝΑΟΣ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Πρόδρομος, 22840 42463 ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝ. ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ

Παροικία, 22840 21243, 24807 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΘΑΨΑΝΩΝ

Θαψανά, 22840 23534 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΛΟΓΓΟΒΑΡΔΑΣ

Αγ. Απόστολοι, 22840 21202, 22476 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΧΡΙΣΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ

Αγ. Αρσένιος, 22840 91300 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

22840 41248 Νάουσα, 22840 53486 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΑΓΙΟΥ ΦΙΛΟΘΕΟΥ

«ΟΙ ΨAPAΔEΣ» TΣANTANHΣ XAPAΛ.

22840 51800 Παροικία, 22840 23807, 6945781061 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

«ΣΙΜΟΣ» ΛΟΥΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

22840 24780 Αλυκή, 22840 91290 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑΣ

TΣANTANHΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ

22840 43000 Παροικία, 22840 22327

ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΦΕ INTERNET CAFÉS

«ΨΑΡΑΓΟΡΑ ΠΑΡΟΥ» ΣΑΡΡΗΣ - ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ Ο.Ε.

Παροικία, 22840 22073

«ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙ» ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Πίσω Λιβάδι, 22840 28740 «LOBBY»

Παροικία, 22840 69901 «ΑΠΟΠΛΟΥΣ» ΚΟΥΤΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Αλυκή, 22840 91935, 6970242230 «COFFEE TIME» ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΕΖΙΝΝΑ

Λογαράς, 22840 43050 «LIMANI» ΚΑΒΑΛΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Παροικία, 22840 22229, 27219 «MARINA CAFÉ» ΚΛΑΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Παροικία, 22840 24885 «MEETING PLACE» ΛΑΒΔΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Παροικία, 22840 24420 «NETCAFE.GR» ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Νάουσα, 22840 52203 «PLANET CAFE» ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ

Παροικία, 22840 25060 «SANTE CAFE» ΜΠΙΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Παροικία, 22840 21367 «ΤAO’ S CENTER»

Αμπελάς, 22840 28882

ΙΧΘΥOΠΩΛΕΙΑ FISH MARKETS «BINTZI» TΣANTANΗΣ Ν. ΤΣΑΝΤΑΝΗΣ Χ. Ο.Ε.

Παροικία, 22840 23195 BITΣAΔAKHΣ ΣΠΥΡΟΣ

Νάουσα, 22840 52209 «Η ΠΑΡΟΣ» ΔΕΡΜΕΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Παροικία, 22840 21955, 6946793801 105


Κ

ΚΑΒΕΣ & ΠΟΤΑ LIQUOR STORES ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

Αγ. Βλάσσης, 22840 41252, 41764 «ΑΣΠΙΔΑ» ΜΠΑΦΙΤΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

Νάουσα, 22840 51075 «CAVA IOSIF» ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΣΗΦ

2ο χλμ. Παροικίας-Νάουσας, 22840 21040 Νάουσα, 22840 51602 «CAVA TASSOS S.A.» ΣAPPHΣ A.E.

Παροικία κεντρικό, 22840 24301-3, 24943-4 Υποκ/μα Βίντζι, 22840 24241 Υποκ/μα Ζωοδ. Πηγή, 22840 24240

Ζήστε τη στιγµή. Όλα τα άλλα είναι σε καλά χέρια.

«CAVA ΖOUMIS» ΖΟΥΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Νάουσα, 22840 51580, 6942222388 ΓΑΒΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Νάουσα, 22840 51539 Γ. ΡΑΓΚOΥΣΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.

Βουτάκος, 22840 91480, 91885 «ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΓΕΥΣΕΩΝ» ΒΑΤΡΑΝΗ ΕΛ.

Μάρπησσα, 22840 43293 «LOUD LEMON EVENTS» ΜΑΤΖΟΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Παροικία, 22840 22730, 210 9604966, 6978230103 ΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ - ΚΑΡΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣ.

Παροικία, 22840 28271 «SIROCO» ΜΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Παροικία, 22840 24413

ΝΑΟΥΣΑ ΠΑΡΟΥ 22840 51933 / 6937 333 631

sniflis@yahoo.gr

www.stavrosniflis.gr 106


Κ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΡΑΦΕΙΩΝ OFFICE & BUILDING CLEANERS

«ΤΟ ΑΡΩΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟΝ»

Παροικία, 22840 22605

«ΤΟ ΜΕΛΙΣΣΙ» Νάουσα, 22840 55377 «BAZAAR COSMETICS»

info@tomelissi.com.gr Μαράθι, 6980338886 ΛΟΥΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ «ΠΑΝΑ-ΟΡΑΜΑ» ΠΑΝΑ ΑΝΝΑ

ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΣ ΖΩΩΝ PET GROOMING

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

«IAKOVINA’S DOG TRAINING» ΛΟΥΚΗ ΙΑΚΩΒΙΝΑ

KAΘAPIΣMOI ΣAΛONIΩN ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ CAR WASH

ΚΑΜΠΙΝΓΚ CAMPING

«AUTO CLEANER SERVICE ΠΑΡΟΣ»

«AΓIA EIPHNH»

Νάουσα, 22840 53060

Αμπελάς, 6944744551

Αντίπαρος, 6976441919 6972816141

Νάουσα, 6970048991 Αγ. Ειρήνη, 22840 91144 «FOCUS DETAIL» ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Παροικία, 22840 69905, 6976679392

«ΑΛΥΚΗ»

Αλυκή, 22840 91303 ΛΟΥΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ «ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ» Νάουσα, 22840 53060 Αντίπαρος, 22840 61410

ΚAΘAPIΣMOI ΣAΛONIΩN ΟΙΚΙΩΝ FURNITURE CLEANERS

«CAMPING KOULA» ΔΑΦΕΡΕΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Λιβάδια, 22840 22081

KAΛAPΓYPOΣ Θ. IΩANNHΣ Αντίπαρος, 22840 61221, 22840 61629 ΛΟΥΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Νάουσα, 22840 53060 «ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΑΥΚΗΣ»

ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ & ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ LAUNDRY

Πίσω Λιβάδι, 22840 42452 «KPIOΣ»

Παροικία, 22840 21705

«ΠAPAΣΠOPOΣ» EΠITPOΠAKH-APKOYΛH Παρασπόρος, 22840 21100

Μάρμαρα, 22840 42883 Παροικία, 22840 22341

«ΚΡΙΝΟΣ» ΤΣΑΒΛΙΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

Νάουσα, 22840 53376

«LAUNDRY EXPRESS» ΤΖΟΥΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Παροικία, 22840 28129, 6974394887

«SURFING BEACH»

Σάντα Μαρία, 22840 51013, 51937

ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ PROFESSIONAL DIVERS

ΛΟΥΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ «PRO-DIVERS» ΧΑΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Νάουσα, 22840 53060 Ξιφάρα, 6971960737 «OSTRIA» ΒΙΚΤΩΡΑ ΟΛΓΑ «SUBSEA SCIENTIFIC & TECHNICAL» Παροικία, 22840 21969, 6947954710 «ΤΟ ΑΡΙΣΤΟΝ» ΣKIAΔAΣ ΦP. ΑΝΤΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

Παροικία, 22840 22665

«ΤΟ ΠΕΝΤΑΚΑΘΑΡΟ» ΡΑΪΚΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ

Παροικία, 22840 23929

«WASH & GO» ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Παροικία, 22840 27355

ΚAΛΛYNTIKA COSMETICS «ΑΛΣΤΡΟΜΕΡΙΑ» ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

Παροικία, 22840 27392

«GALERIE DE BEAUTE» ΘΩΜΑΣ ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ

Παροικία, 22840 22669 Νάουσα, 22840 51860

«THE DEAD SEA PRODUCTS» ΤΖΟΑΝ ΜΠΟΣΕ

Παροικία, 22840 28282 108

Χρυσή Ακτή, 22840 43347

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ CONSTRUCTION COMPANIES «ΑΝΝΑ» ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΑΝΝΑ

Νάουσα, 22840 28901 ΑΛΗΓΙΖΑΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ Α.Ε.

Δρυός, 22840 28236, 6947269354 AΦOI ΡΗΓΑ AEBE

Μαράθι, 22840 21201, 22132 ΔΕΛΑΒΙΝΙΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

Αμπελάς, 22840 53613, 6945590550 «DESSIGNUM» ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Αντίπαρος, 22840 61311, 6943900756


Κ

TPIΠOΛITΣIΩTHΣ NIKOΣ

Νάουσα, 6972092392 «ΤΣΩΛΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ»

Παροικία, 22840 22226, 6974811838 ΤΣΩΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Παροικία, 22840 24347

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ INTERNET DEVELOPMENT «GOOD FELLAS» ΚΟΥΤΣΟΥΠΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Πούντα, 22840 92058, 6972086087 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΡΙΠΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ (APXITEKTΩΝ)

Παροικία, 6937321622, 6936069340

6932651621

«PAROS WEB OE.» «GARDENS & WATERFALLS CONSTRUCTION» ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ - B. STEINBACH OE ΚΑΝΑΛΕΣ ΦΑΝΗΣ Παροικία, 22840 24571 Κώστος, 22840 28583, 6976644899 «WIDEANGLE» ΝΙΦΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΘAΛAΣΣINOΣ ΓIANNHΣ Νάουσα, 22840 51933, 6937333631

Παροικία, 22840 21874, 6936655436

ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ

Νάουσα, 22840 51121, 6932322963 «ΚΑΛΛΙΓΡΑΜΜΟΝ» KABAΛΛHΣ ΓIΩPΓOΣ

FIRE WOOD

Κώστος, 22843 04690, 6946687091

ΓΕΜΕΛΙΑΡΗ ΑΡΓΥΡΩ KONTOΓIΩPΓHΣ A.E. Παροικία, 22840 23579

Νάουσα, 22840 52550, 22840 53108

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ KOYTAΛIΔHΣ ANΔPEAΣ Νάουσα, 22840 51380

Αλυκή, 22840 91486, 6937172105, 6978830973

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥHΣ ΕΡΓΟΥ SLN

Παροικία, 22840 22216

«ΞΥΛΟΠΗΓΗ» ΣΠΙΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Παροικία, 6973770296

«ΞΥΛΟΦΟΡΤΩΝΩ» ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΛΕΙΒΑΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Αλυκή, 22840 91915-6, 6932285768

Παροικία, 22840 92150, 22840 91032, 6976939455

«ΠΑΝΕΜΠΟΡΙΚΗ» ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΧΡΗΣΤ. & ΣΙΑ Ο.Ε. ΛΕΠΤΟΣ ΕΛΛΑΣ

Παροικία, 22840 28503

Πρόδρομος, 22840 42598

ΣOΜΠOΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ MAΓΓINAΣ BAΣΙΛΗΣ

Παροικία, 22840 22988

Πρόδρομος, 22840 41436

«ΣΥΡΙΑΝΟΣ ΕΠΕ» ΠΑΠΑΓΙΑΚΟΥΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΟΡΑΪΤΗ ΑΛΜΠΕΡΤ

Νάουσα, 22840 53528

Παροικία, 22840 24275

ΝΕΦΕΛΗ Α.Ε. ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Αντίπαρος, 22840 22366 «ΠΕΡΙ ΕΡΓΩΝ» ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ - ΜΙΧΑΛOΠOΥΛOΥ Ο.Ε.

Παροικία, 22840 22570 ΠΕΤΡΟΦ. Π

Αλυκή, 22840 92254, 6937303661 ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Αλυκή, 22840 92041 ΡΑΓΚOΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Μάρμαρα, 22840 42634, 6974593109 ΡΟΥΣΣΟΣ NIKOΛΑΟΣ

Νάουσα, 6937170699 «SCOPAS» ΑΚΑΛΕΣΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Παροικία, 22840 24731, 6977335656 «SPITI» ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Νάουσα, 22840 28365, 22840 52861, 6937033316 THEMELIA G

Πλατεία Νάουσας | τ. 22840 51934 e. info@parospages.gr facebook.com/Paros Pages

Αντίπαρος, 6932350279, 6944307092, 22840 61545 109


Κ

Πλατ. Μαντώς Μαυρογένους, Παροικία

Manto Mavrogenous Square, Parikia

T. 22840 23443 «AQUA CAFE» ΔΑΦΕΡΕΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Λιβάδια, 22840 22081

«ΑΡΕΘΟΥΣΑ»

Δρυός, 22840 43290 «ΑΡΟΔΟ» ΚΑΡΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Κριός, 22840 21308 «ΑΣΠΡΟ ΓΑΛΑΖΙΟ»

Αμπελάς, 22840 51100

«BABEΛ» ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

Seafront Parikia, Paros T. 22840 28075 BeBop Paros bebop.paros@gmail.com

Αντίπαρος, 22840 61343

«BALLO»

Παροικία, 22840 28238

«BEBOP» ΚΟΡΤΙΑΝΟΣ ΤΖΑΝΝΗΣ

Παροικία, 22840 28075

«BLUE» ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΑΝΤΩΝΙΑ

Χρυσή Ακτή, 22840 43242

ΚΑΦΕ - ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ - ΚΡΕΠΕΡΙ CAFES - SNACK BARS - CREPERIES «ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙ» ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Πίσω Λιβάδι, 22840 28740, 6948588630

«BRAZIL PORT BAR»

Πίσω Λιβάδι, 22840 42020, 6939007582

«ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ»

Παροικία, 22840 23358 «CAFE DEL MARE» ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Νάουσα, 6944310060

«AIOΛA» «CAFÉ KALYPSO» ΜΠΑΦΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Νάουσα, 22840 53101

«ΑΚΡΟΒΑΤΗΣ» ΣΑΡΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Νάουσα, 22840 53111

«CAFÉ ΚIRANOS» ΜΠΑΦΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Λεύκες, 6997024147 Νάουσα, 22840 51801, 92116 «ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ» ΜΠΙΖΑ ΑΡΓΥΡΩ

Λιβάδια, 22840 23663

«CAFE MARINA» ΠΑΡΟΥΣΗ ΜΑΡΙΝΑ

Αλυκή, 22840 91340

«ΑΚΤΑΙΟΝ» «CAPTAIN NORTON»

Λογαράς, 22840 41545

«ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ» ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ & ΥΙOΙ Α.Ε.

Νάουσα, 22840 51571 «ALTER EGO» Α. ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ & Θ. ΣΚΙΑΔΑΣ

Αλυκή, 22840 92225 «ΑΜΕΛΙ ΚΑΦΕ» ΚΟΛΥΔΑ ΑΦΟΙ Ο.Ε.

Νάουσα, 22840 52835 «ΑΜΜΟΣ CAFE» ΛΑΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ

Μάρμαρα, 22840 28430, 6932255070

Παροικία, 6932925047, 6974739237

«CAPTAIN YIANNIS» ΠΕΡΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Πίσω Λιβάδι, 22840 42920 «CARETTA» ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Φιλίζι, 22840 53249 «COFFEE SHOP» ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Παροικία, 22840 23443 «COFFEE TIME» ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΕΖΙΝΝΑ

Λογαράς, 22840 43050

«ΑΝΕΜΟΣ» «COFFEE WAY ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΓΕΥΣΕΩΝ» ΒΑΤΡΑΝΗ ΕΛ.

Κολυμπήθρες, 22840 52280

«ANEMOΜΥΛΟΣ» ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Αγκαιριά, 22840 91089

Μάρπησσα, 22840 43293

«COME BACK» ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Νάουσα, 22840 55183

«LOBBY» «CORFOLEON»

Παροικία, 22840 69901

Παροικία, 22840 22152

«ΑΠΟΠΛΟΥΣ» ΚΟΥΤΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

«CORNER SPORTS CAFÉ MΟUNDIALITO»

Αλυκή, 22840 91935, 6970242230 110

Νάουσα, 22840 53434


Κ

T. 22840 51100 Facebook / Les amis Naoussa Paros

«COSA NOSTRA» ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΣ

Παροικία, 22840 23955, 6942520163, 6981006410

«ΚΑΦΕ KARINO» ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Νάουσα, 22840 51667

«DE FACTO» «KONSTAΝΤZA» ΚΟΡΤΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

Παροικία, 22840 23214

Νάουσα, 22840 52999

«DENNIS» ΜΠΑΡΜΠΑΡΙΓΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

«KOΣMOΣ»

Νάουσα, 22840 55192

Νάουσα, 22840 52192

«DIVER’S BAR» «ΚΟΥΚΟΥΤΣΙ»

Νάουσα, 6971960737 Παροικία, 6937235237 «ΔΕΣΠΟΤΙΚΟ» ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΠΙΠΙΝΟΣ

«ΚΡΕΠ-ΆΛΛΗ-ΚΡΕΠΕΡΗ» Αντίπαρος, 6974148276 Νάουσα, 22840 53450, 6936529258 «ΔΙΣΤΡΑΤΟ» ΛΕΦΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

«LA LOUSHE»

Παροικία, 22840 25175

«ΔΩΔΩΝΗ MARKET STREET» ΜΑΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Παροικία, 22840 25065

Αντίπαρος, 22840 61715 «LES AMIS»

Νάουσα, 22840 51100 Νάουσα,22840 51312 «LE P’TIT CAFE» ΤΕΡΖΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ «ΕΝ ΛΕΥΚΟ» ΜΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Νάουσα, 6972701665 Παροικία, 22840 21802, 6937314310 «LIMANI» ΚΑΒΑΛΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ «ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ» ΚΑΡΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Β. Παροικία, 22840 22229, 27219 Παροικία, 22840 21038 «LOBBY» ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ «ΕΛΑ ΝΑ ΠΑΙΞΟΥΜΕ» ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

«EL PRADO» Παροικία, 22840 69901

Πίσω Λιβάδι, 22840 41444

«LOCO» ΡΟΥΣΣΟΥ ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ «ELIA KAFENES»

Αντίπαρος, 6977988477

Αντίπαρος, 22840 61704, 6945058051 «ENJOY CAFE» ΦΑΡΟΥΠΟΥ ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ

Αντίπαρος, 22840 61692

«LOOK CAFE»

Δρυός, 22840 41249, 6972558231

«LONG LAKE» «EVINOS»

Παροικία, 22840 23026

«FOTIS ART CAFÉ»

Νάουσα, 22840 53000

Πρόδρομος, 22840 41250

«ΛΙΟΣΠΟΡΟΣ»

Αντίπαρος, 22840 28837

«GIANNI’S PLACE» «MAGAYA»

Αντίπαρος, 22840 61469

«GOLDEN GARDEN» ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Χρυσή Ακτή, 22840 43007

«HOT SPOT» ΛΟΥΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Παροικία, 22840 22560

«HOTEL PAROS BEACH CAFE»

Παροικία, 22840 21319

Παροικία, 22840 23791 «ΜΑΝΑΜΑΝΑ»

Παροικία, 22840 22572 «ΜΑΪΣΤΡΑΛΙ» ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Αλυκή, 22840 91107 «ΜΑΪΣΤΡΟΣ CAFE» ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

Νάουσα, 22840 52881

«CACAO» «MAMA SAID NO» ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ

Παροικία, 22840 27580

«ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙ» ΖΟΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Παροικία, 6947150166

«KASTRO LOUNGE BISTRO»

Αλυκή, 22840 92005

Νάουσα, 22840 51653, 6945406076 Παροικία, 22843 00812

«ΚΑΤΩ ΠΟΡΤΑ» ΜΑΥΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

Παροικία, 22840 25065

«ΜΑΝΩΛΗΣ» ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ «MARGARITA CAFE» ΑΝΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ - ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΠΑΣΗΣ

Αντίπαρος, 22840 61491 111


Κ

«MARINA CAFÉ» ΚΛΑΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Παροικία, 22840 24885

«PLANET CAFÉ» ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ

Παροικία, 22840 25060

«ΜΑΡΚΑΚΗΣ» «PORT CAFÉ» ΤΣΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Λογαράς, 22840 42424

Παροικία, 22840 27354

«MEETING PLACE» ΛΑΒΔΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

«PORTO CAFÉ» ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Παροικία, 22840 24420

Νάουσα, 22840 52475

«ΜΕΛΙΝΟΣ» ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

«ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ» ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΓΟΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ

«MELTEMI CAFÉ» ΔΑΦΕΡΕΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

«ΠΥΘΑΡΑ ΤΗΣ ΑΛΥΚΗΣ»

Αλυκή, 22840 91359 Νάουσα, 6938869213 Παροικία, 22840 21092

Αλυκή, 22840 92188, 6932269413

«MΙΚΡΟ ΚΑΦΕ» «ΡΑΜΝΟΣ»

Παροικία, 22840 24674

Λεύκες, 22840 44019

«ΜΙΚΡΟ ΧΩΡΙΟ» «REPLAY» ΠΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΣ

Νάουσα, 22840 52651

«ΝΑΥΑΓΙΟ» ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Αντίπαρος, 22840 61012

«NAOUSSA’S SQUARE» ΒΑΒΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Νάουσα, 22840 52062, 6986002564 «NAUTICA» ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΩΡΑΚΗΣ

Αντίπαρος, 22840 61323, 6973005676

Παροικία, 22840 24798 «REPUBLIC» ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Παροικία, 22840 24094, 6974904881 «RESALTO» ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Δρυός, 22840 42995 «ROMVI CAFE» ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΚΟΣ

Αντίπαρος, 22840 61034

«ΝΗΣΗΛΙΟΣ» «SANTE CAFE» ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Αντίπαρος, 22840 61113

«NICK’S» ΣΤΕΛΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Παροικία, 22840 21434 «ΝΙΚΗΤΑΣ» ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ

Πίσω Λιβάδι, 22840 42230 «NIKOLAS DONUTS»

Νάουσα, 22840 55289 «ΑΓΓΕΛΑΝΤΩΝΗΣ» ΣΤΑΒΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Λεύκες, 22840 44085, 6980439020

Νάουσα, 22840 51747

«SANTE CAFE» ΜΠΙΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Παροικία, 22840 21367

«SECRET» ΑΡΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Παροικία, 22840 28367

«SCOOPS» ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Παροικία, 22840 27434

«SOMMARIPA CONSOLATO»

Νάουσα, 22840 55233

«OASIS BAR» «SOUSOURO»

Άσπρο Χωριό, 22840 42922

«OASIS» ΤΣΑΜΠΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ

Παροικία, 22840 22123

«Ο ΛΑΖΟΣ» ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΛΑΖΟΣ

Παροικία, 22840 23606 «O ΛΙΧΟΥΔΗΣ» ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΛΕΟΝΙΚΗ

Παροικία, 22840 27539, 6979752804

Νάουσα, 22840 53113

«ΣΕΛΗΝΗ»

Παροικία, 22840 21326

«ΣΙΦΝΕΪΚΟ» ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΝΙΚΟΣ

Αντίπαρος, 22840 61093

«ΣΟΥΑΡΕ» ΤΕΡΟΒΑ ΣΩΤΗΡΗΣ

Πίσω Λιβάδι, 22840 41392

«Ο ΜΥΛΟΣ» «STELIOS CAFE» ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Παροικία, 22840 26003

«ORANGE» ΑΦΟΙ Ι. ΑΡΚΟΥΛΗ Ο.Ε.

Παροικία, 22840 21106 «OΣΤΡΑΚO» ΚΑΒΑΛΛΑΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

Πίσω Λιβάδι, 22840 42698 «Ο ΦΛΟΙΣΒΟΣ» ΑΦΟΙ ΔΑΦΕΡΕΡΑ

Παροικία, 22840 22420

«ΠAΝΘΕΟΝ» ΣΑΡΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Κακάπετρα,22840 22300

«ΠΑΡΑ ΘΙΝ’ ΑΛΟΣ» ΣΟΜΠΟΝΗ Μ.

Λογαράς, 22840 42424

Παροικία, 22840 24322

«STONES PUB» ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ

Αντίπαρος, 22840 61455, 61155, 6973330360

«STRADALE» ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

Παροικία, 22840 26050, 6984570429

«ΣYMΠOΣIO» ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ - ΜΠΟΥΡΕΛΗΣ & ΣΙΑ

Παροικία, 22840 24147

«TANGO MAR» ΣΑΡΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Λιβάδια, 22840 23153

«ΤAO’ S CENTER»

Αμπελάς, 22840 28882

«ΠΑΡΕΑ CAFE» «ΤHE GREEN PROJECT»

Παροικία, 22840 22006

ΚΑΠΑΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ «PAPAGALLOS» Δρυός, 22840 41388

Αντίπαρος, 22840 61327

«ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΑΚΙ» ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ «PARADISO CLUB» Λογαράς, 22840 41597, 41225

Κριός, 22840 23121 «ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ» ΖΕΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛ/ΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΟΥ» Νάουσα, 6997205844, 22840 53560 Αγ. Ιωάννης Δέτης, 22840 53560 «ΤΟ ΡΟΔΙ» ΣΚΙΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ «PETER’S CAFE» Παροικία, 22840 24317 Κριός, 6946609790 112


Κ

«TΟ ΣΠΙΤΙΚΟ» ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Μ. - BERTOIS PATR.

«ΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ» ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΧΡ.

Παροικία, 22840 24956

Λεύκες, 22840 43144, 41766

Παροικία, 22840 22821, 6947306867

Νάουσα, 22840 55095

Αντίπαρος, 22840 61012

Παροικία, 22840 23285

«ΤΟ TΑΚΙΜΙ» «TSERKI» «ΤΟ ΤΡΕΛΛΑΔΙΚΟ» ΔΙΑΚΑΤΟΣ Γ. «VICKY’S» «VITAMINA» ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΚΕΪΤΕΡΙΝΓΚ Νάουσα, 6975609181 «VIVA’S» CATERING

Αντίπαρος, 22840 61466

«VROHAS» ΤΣΑΝΤΟΥΛΗΣ Ν. ΙΩΑΝΝΗΣ

Πίσω Λιβάδι, 22840 41272 «ΦΛΩΡΑ» ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΦΛΩΡΑ

Λεύκες, 22840 43130

AΛIΠPANTHΣ ΣTEΛIOΣ Α.Ε.

Παροικία, 22840 23063 Βαγιά Παροικίας, 22840 25003

«ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ» ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΗΛΙΑΣ

Χρυσή Ακτή, 22840 41366, 41194, 6936906560 «YIAM» ΡΟΥΣΣΟΣ ΘΕΟΔOΣΗΣ

Αντίπαρος, 22840 61055

ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΑ COFFEE BEANS SHOPS «COFFEE ISLAND» ΦΑΝΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΟΕ Περιφ. Παροικίας | τ. 22840 23063

Παροικία, 22840 28281

Βαγιά Παροικίας | τ. 22840 25003 www.cateringparos.gr

«ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΚΑΦΕ» ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΦΟΙ

Νάουσα, 22840 28270 «ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΓΕΥΣΕΩΝ» ΒΑΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ

Μάρπησσα, 22840 43293 «ΚΑΦΕ ΚΑΡΙΝΟ» ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Νάουσα, 22840 51667 «ΜΕ ΤΗ ΣΕΣΟΥΛΑ» ΛΙΝΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Παροικία, 22840 26008

ΚΑΦΕΝΕΙΑ TRADITIONAL COFFEE SHOPS

BARBAROSSA CATERING

Νάουσα, 22840 51391 ΖΟΥΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Βίντζι Παροικίας, 22840 28533 «ITRIA»

Νάουσα, 6985953576 «LOUD LEMON EVENTS» ΜΑΤΖΟΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Παροικία, 22840 22730, 210 9604966, 6978230103

«ELIA KAFENES»

Αντίπαρος, 22840 61704, 6945058051

«H ΑΥΡΑ» ΚΑΡΑΜΠΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Παροικία, 22840 92223

«ΚΑΡΑΒΟΣ» ΡΟΥΣΣΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Κώστος, 6972401577, 22840 29151

«ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΜΑΡΙΓΩΣ» ΧΑΝΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Λεύκες, 22840 44014

«ΝΤΡΑΒΑΛΟΣ» ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Νάουσα, 6977929584 «Ο ΑΓΓΕΛΑΝΤΩΝΗΣ» ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ- ΣΤΑΒΑΡΗΣ Ο.Ε.

Λεύκες, 6988180488, 6945930304 «Ο ΚΩΣΤΟΣ» ΜΠΑΛΙΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ

Κώστος, 22840 29000

«ΠΑΛΑΙΑ ΑΓΟΡΑ» ΓΑΒΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

«ΜΙΚΡΟ ΧΩΡΙΟ»

Νάουσα, 22840 51847

Νάουσα, 22840 52651

Πρόδρομος, 22840 41273

Παροικία, 22840 21573 Νάουσα, 22840 28326, 51508

«ΠΑΝΟΣ & ΚΟΥΛΑ» «ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ» PAΓKOYΣHΣ ΑΝΤΩΝΗΣ «ΠΙΝΟΚΛΗΣ» Κ.ΣΑΡΑΒΑΝΟΣ - Δ. ΓΚΑΡΩΝΗΣ Ε.Π.Ε.

Παροικία, 22840 27309

«PAROS AGNANTI HOTEL» «Τ’ΑΓΕΡΙ»

Παροικία, 22840 25106-7 Αντίπαρος, 6980803633

113


Κ

ΚΕΝΤΡΑ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ WEIGHT LOSS INSTITUTES

«EL PRADO»

Πίσω Λιβάδι, 22840 41444

«ENTROPY BAR» Παροικία, 22840 27323 ΑΡΙΣΤΕΡΑΚΗ ΑΝΘΗ «ENVY» Παροικία, 6977779895

Παροικία, 22840 23288

ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ NIGHT LIFE VENUES

«FOTIS ART CAFÉ»

Νάουσα, 22840 53000 «FOUSKA»

Νάουσα, 22840 55269 ΚΛΑΜΠ | CLUBS

«ISLAND» «ΑΚΡΟΒΑΤΗΣ»

Λεύκες, 22840 24034, 91081

Παροικία, 22840 25046

«KIALOA» «AKANΘUS»

Παροικία, 22840 22370, 27569 Νάουσα, 6944778657 «PARADISO BEACH CLUB»

«KOSMOS»

Νάουσα, 6976904498 Κριός, 22840 23121 «LINARDO» «THE DUBLINER»

Παροικία, 22840 21113 «SANTA MARIA BEACH CLUB»

Σάντα Μαρία, 22840 51922 «VIVA PUNDA BEACH CLUB» ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝ.

Παραλία Πούντας, 6974195005

Νάουσα, 6974789482 «LONG LAKE»

Πρόδρομος, 22840 41250 «MAMA SAID NO» ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ

Παροικία, 6947150166 «MA GAGOU»

Νάουσα, 22840 55187 ΜΠΑΡ / BARS

«MY CLUB» «AGOSTA»

Νάουσα, 22840 51354

Παροικία, 6948581054

Νάουσα, 22840 53101

Παροικία, 6979194074

«PIRATE BAR» «ΑΙΟΛΑ» «ΑΚΡΟΒΑΤΗΣ» ΣΑΡΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

«RESALTO» ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Δρυός, 22840 42995 Λεύκες, 6997024147 «SALOON D’ OR» «ALGA»

Παροικία, 6974791288, 22840 22387

Παροικία, 22840 22176

Παροικία, 22840 28463

Νάουσα, 6937306043

«SHARK» «ALCOHOLE» «AΡΟΔΟ» ΚΑΡΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Β. & ΣΙΑ Ε.Ε.

«SOMMARIPA CONSOLATO»

Νάουσα, 22840 55233 Κριός, 22840 21308

«TOCA - COCTAIL BAR» ΓΑΡΑΖΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ «BACKSTAGE»

Παροικία, 22840 23648

Νάουσα, 22840 55078

«BARBAROSSA»

Νάουσα, 22840 51498 «BEBOP» ΚΟΡΤΙΑΝΟΣ ΤΖΑΝΝΗΣ

Παροικία, 22840 28075

ΜΠΙΤΣ ΜΠΑΡ / BEACH BARS «ΑΣΠΡΟ ΓΑΛΑΖΙΟ»

Αμπελάς, 22840 51100

«BLUE» ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΑΝΤΩΝΙΑ «BIG BLUE»

Χρυσή Ακτή, 22840 43242 Νάουσα, 6987220271 «BLUE» ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΑΝΤΩΝΙΑ

Χρυσή Ακτή, 22840 43242

«CABANA»

Παροικία, 22840 27616

«BOOZE N’ TALES»

Παροικία, 6932190420 Τ Ι Ε Χ Ε Ι Α Ν Α Γ Κ Η Η Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η Σ Ο Υ «CHAPTERS»

Παροικία, 6906259888 «CICADA»

Αντίπαρος, 6932714841, 6932399263 «COME BACK» Θ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Νάουσα, 22840 55183, 6936059201

Επι_ _ _ _ _ _ _ _ -ΚΟΙΝΩΝΙΑ

-ΒΡΑ∆ΥΝΣΗ

«DEL MAR»

Νάουσα, 6944310060 «DIVER’S BAR»

Νάουσα, 6971960737 114

∆ Ι Α Φ Η Μ Ι Σ Η

Μ Ε

Α Λ Λ Η

Μ Α Τ Ι Α

22840 51934


Κ

«ON THE ROCKS»

Κολυμπήθρες, 22840 52088

«PARADISO CLUB»

Μαρτσέλλο, 22840 23121

«PUNDA BEACH BAR-RESTAURANT» ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.

Μάρπησσα, 22840 41717, 6978800000

«SANTA MARIA BEACH CLUB»

Σάντα Μαρία, 22840 51922

«ΜΙΚΡΗ ΣΑΝΤΑ»

Μικρή Σάντα Μαρία, 6972006800

«TANGO MAR» ΣΑΡΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Λιβάδια, 22840 23153

«VIVA PUNDA» ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ ΑΝΤ.

Μάρπησσα, 6974195005

ΚΕΝΤΡΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ CENTRES OF SPECIAL EDUCATION «ΑΝΕΛΙΞΗ» ΜΑΥΡΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

Παροικία, 22840 27119, 6945307639

«G. TSOUNAKI» ΤΣOΥΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Παροικία, 22840 24090, 52762 ΔANIHΛOΠOYΛOY XP. BAΣIΛIKH

Παροικία, 22840 21122, 22840 24186 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

Νάουσα, 22840 28618

«ΙΑΣΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ» «LANGUAGE LAB» ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΑΝΤΙΑ

Παροικία, 22840 23956

ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ LANGUAGE SCHOOLS ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ Δ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Αλυκή, 22840 91538, 6999822222 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Αντίπαρος, 22840 61167

Νάουσα, 22840 51171, 6974602608 ΛATΣOY EΛENH

Πρόδρομος, 22840 42253 «ΛΕΞΙΣ» ΠΑΡΟΥΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Νάουσα, 22840 51919 «LINGUACTIVE» ΤΣOΥΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Νάουσα, 22840 55117, 6972824325 ΜΑΛΑΤΕΣΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ

Παροικία, 22840 25008

Α Γ ΓΛ Ι Κ Α • Ι ΤΑ Λ Ι Κ Α • C O M P U T E R S

Ε Κ Π Α Ι ∆ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ξ Ε Ν Ω Ν ΓΛ Ω Σ Σ Ω Ν

Βιωµατική Μάθησης της Ξένης Γλώσσας µε Μοντεσσοριανή µέθοδο Montessori Summer Courses Νάουσα Πάρου (έναντι ∆ηµοτικού - Γυµνασίου) τ/f: 22840 55117 κ: 6972 824325 e: info@linguactive.gr

115


Κ

ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ «ΥΦΑΔΙ» ΦΑΡΟΥΠΟΥ ΜΑΡΙΑ

Αντίπαρος, 22840 61682 Παροικία, 6937421532 ΜΠΑΡΜΠΑΡΙΓΟΥ - ΓΑΒΑΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Νάουσα, 22840 51807, 51415

ΦOIΦAΣ KΩN/NOΣ

Λεύκες, 22840 43255

«MYRSINI EDUCATIONAL CENTER» ΒΕΡΔΟΥΚΑ Μ.

ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΟΙ, ΚΗΠΟΥΡΟΙ & ΣΥΝΤΗΡ. ΚΗΠΩΝ Παροικία, 22840 22850 GARDEN TECHNICIANS, GARDENERS Αλυκή, 22840 91944 & GARDEN MAINTENANCE ΣΠΑΧΗ ΜΟΝΑ 6974365805 «SUCCESS» ΑΡΓΟΥΔΕΛΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ

Παροικία, 22840 21778

Νάουσα, 6976775713

Νάουσα, 22840 52659

Κώστος, 22840 28583, 6976644899

«GARDENS & WATERFALLS CONSTRUCTION» ΤΣΑOΥΣOΓΛOΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΦΑΝΗΣ ΚΑΝΑΛΕΣ «WORLD STUDIES» ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ

Παροικία, 22840 24082

ΚΕΝΤΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ COMPUTER TRAINING

«Η ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ» ΜΑΡΙΑΝΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ

Αντίπαρος, 22840 61747, 6978777053

«ΚΑΤΟΙΚΙΑ» ΚΟΥΜΟΥΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Νάουσα, 22840 52126, 6937195346

KATOIKIA

ΔANIHΛOΠOYΛOY XP. BAΣIΛIKH

house care services

Παροικία, 22840 21122, 22840 24186 ΖΟΥΜΗΣ Η/Υ

Παροικία, 22840 21545

KATOIKIA υπηρεσίες για τις

ΛΑΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ

Πρόδρομος, 22840 42253

ανάγκες του σπιτιού

«PAROS BUSINESS ACADEMY» ΡΟΔΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Παροικία, 22840 22242, 6978282745 Αλυκή, 22840 28792 «FUTUREKIDS»

Παροικία, 22840 24186 Πρόδρομος, 22840 42253 «UNICAD» ΘΕΜΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Παροικία, 22840 22250, 6974963815

επίβλεψη φροντίδα συντήρηση κατασκευές ασφάλεια

supervision housekeeping maintanance constructions security

t./f: 22840 52126 m.: 6937 195346, 6946 111496 e: paroskatoikia@gmail.com www.paroskatoikia.com

«ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΗ» ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

Λογαράς, 6942826399

«WORLD» ΛΕΚΑ ΤΕΟΝΤΟΡ

Παροικία, 22840 24082

KEΡΑΜΙΚΑ CERAMICS «AUSSA» ΠΟΥΛΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΙΑ

Νάουσα, Naoussa, 22840 53306

Νάουσα, 22840 28860, 6942088422, 6986684378 «MARTINO»

6987164402 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Παροικία, 6932012218 ΜΠΙΛΙΛΗΣ ΜΑΚΗΣ

Δρυός, 6974717013

«ΚΕΡΑΜΙΚΟ» ΝΤΑΛΛΑ ΒΑΣΙΛΗΣ

Λεύκες, 22840 44044, 6977646827

Παροικία, 22840 24234

ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΡΕΚΑ ΙΟΥΛΙΑ

Λεύκες, 22840 43144, 22840 41766

«KRYSTALLIA» ΣΠΑΝΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

Παροικία, 22840 21152 «SPIRA» ΜΑΟΥΝΗ ΜΑΡΟΥΣΩ

Παροικία, 22840 24187 «ΝΟ.Ε.» ΒΟΛΦ ΠΕΤΡΟΣ

Άσπρο Χωριό, 22840 42676 «TANTANHΣ» ΤΑΝΤΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ

Νάουσα, 22840 51261 «ΥΡΙΑ» ΓΚΙΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

Κώστος, 22840 29007 «YRIA CERAMIS HOME DESIGN»

Παροικία, 22840 24359 116

Δρυός, 22840 41542 «SPITI» ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Νάουσα, 22840 52861, 6937033316

ΚΙΝΗΜΑΤOΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ CINEMAS «ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ»

Παροικία, 22840 23595

«ΝΗΡΕΑΣ»

Νάουσα, 22840 52627

«REX»

Παροικία, 22840 21676


Κ

Περιφερειακός Παροικίας Τ. 22840 27417 F. 22840 27418 Ε. vf470@vfshop.gr

Λύσεις Internet • Internet solutions Satellite / ADSL / VDSL • 3G • 4G • 4G+ Σταθερή & Κινητή τηλεφωνία Fixed & Mobile telephony OTE TV (δορυφορική τηλεόραση / satellite tv)

Πληροφορική Μπαταρίες Αναλώσιµα Η/Υ Παιχνίδια Εικόνα & Ήχος Gadgets

PC & Peripherals Batteries PC Consumables Video Games Sound & Vision Gadgets

∆ωρεάν εξόφληση λογαριασµών ΟΤΕ - COSMOTE Νo fee bill payment for OTE - COSMOTE

Παροικία Πλ. Μ. Μαυρογένους Parikia M. Mavrogenous sq. T. 22840 28070 F. 22840 28132

ΚINHTH THΛEΦΩNIA MOBILE PHONE SHOPS «ΓΕΡΜΑΝΟΣ» ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΥΛ. & ΣΙΑ Ο.Ε.

Παροικία, 22840 28070 «COSMOTE» ΟΤΕ

Παροικία, 22840 22799 «ESC» ΡΟΥΣΣΟΥ ΠΑΝΑΓ. - ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓ.

Νάουσα, 22840 28567 «VODAFONE» ΛΙΑΡΑΤΣΙΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Παροικία, 22840 27417 «WIND»

Παροικία, 22840 24650

ΚΛEIΔIA KEYS & KEY CUTTING ΓΕΜΕΛΙΑΡΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ

Παροικία, 22840 24168, 6977655258 KAPAΓKOYNHΣ Α. & ΥΙΟΣ Ο.Ε.

Παροικία, 22840 22215 ΜΠΑΡΜΠΑΡΙΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Νάουσα, 22840 53393 «ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥ» ΣΓΑΡΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Νάουσα, 22840 51679 117


Κ

ΚOΜΜΩΤΗΡΙΑ HAIRDRESSERS «ARTLINE» KAΣΣAΛIA ΦΩTEINH

Νάουσα, 22840 52698 «BAΣIA» ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Παροικία, 22840 22712 «BIKY» ΓΕΜΕΛΙΑΡΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ

Παροικία, 22840 24827

«MILORD» BABANOΣ IΩANNHΣ & ΜΑΡΙΟΣ

Νάουσα, 22840 52339 «STELLA HAIR STUDIO» ΑΓΟΥΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

Μάρπησσα, 22840 45501, 6942052161 «TOYΛA & ΕΛΕΝΗ» ΣΚΙΑΔΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Νάουσα, 22840 51615, 51479 XPIΣTOΦOPOY E.ΠANTEΛIA

Πρόδρομος, 22840 42728

«ΧΤΕΝΑ & ΨΑΛΙΔΙ» ΜΑΔΕΜΤΖΙΔΟΥ ΕΦΗ «BRIGITTE»

Νάουσα, 6977975545 «ΓΡΗΓΟΡΗΣ» ΔΡΑΓΑΖΗ ΜΑΡΙΝΑ

Νάουσα, 22840 52307, 52734, 6974868965 «DIMITRIS HAIR» ΜΑΚΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Παροικία, 22840 23183 «DIMOSTHENIS» ΣΚΙΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

Νάουσα, 22840 52214 «HAIR LINE» ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΠΑΝΟΣ & ΜΙΜΗΣ

Παροικία, 22840 22646 «HAIR STYLIST» ΜΑΡΙΝΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ

Αντίπαρος, 22840 61711 KAΣTANIAΣ Γ. ΣTEΦANOΣ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΦΡ.

Παροικία, 22840 23660

Αλυκή, 22840 91172

ΚOΡΝΙΖΕΣ PICTURE FRAMES & FRAMING ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΝΙΚΟΣ

Νάουσα, 22840 52692 «EPIGRAPH» MAPΓAPITHΣ ΗΛΙΑΣ

Παροικία, 22840 21906, 24512, info@epigraph.gr «SINIALO» ΑΛΙΦΙΕΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Νάουσα, 22840 55145, 22840 53384

ΚOΣΜΗΜΑΤΑ & ΡOΛOΓΙΑ

JEWELS & WATCHES ΜΑΡΙΝΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ Αντίπαρος, 22840 61711

«ΑΙΘΡΑ» ΝΤΕΝΤΕ ΝΙΚΟΛΕΤΑ «MARTHA’S»

Αντίπαρος, 22840 63003, 6947945535

Παροικία, 22840 28108

«ΑΛΣΤΡΟΜΕΡΙΑ» ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Παροικία, 22840 22052 118

Παροικία, 22840 27392


Κ

«ANASTASIA» ΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Παροικία, 22840 21616 «AN2» ΜΟΥΖΑΚΗ ΑΝΝΑ

Παροικία, 22840 25325 «ΑΝΘΕΜΙΣ» ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

Παροικία, 22840 21188 «ANTIQUES»

Παροικία, 22840 21909 «ART & SILVER» ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ Ε. Λ.

Λεύκες, 22840 42349 «ΑΣΥΜΜΕΤΡΟΝ» ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ

Παροικία, 22840 24058 «AUSSA» ΠΟΥΛΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΙΑ

Νάουσα, 22840 53306

Ζήστε τη στιγµή. Όλα τα άλλα είναι σε καλά χέρια.

«BIT OF SALT» ΠETPOΣ KAΠAPOΣ

Αρχίλοχος, 22840 42757 Νάουσα, 22840 28625 «BOTILDA»

Αντίπαρος, 22840 61702 «DANTE DEO» ΚΡΑΡΑ ΜΑΡΙΑ

Νάουσα, 22840 55280 «ELIVET»

Νάουσα, 22840 51359 «FIMOLOCO»

Νάουσα, 22840 55331, 6946248937 «GOLD & SILVER» ΔΕΝΕΓΡΗΣ Ι.

Παροικία, 22840 21285 «IDEA»

Αντίπαρος, 22840 61453 «ΗΡΑ» ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Νάουσα, 22840 53566 «ΚΑΛΗΜΕΡΑ» ΑΦΕΝΤΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

Μάρπησσα, 22840 41141 «ΚΑΣΤΡΟ»

Παροικία, 22840 24530 «KOSMIMA»

Νάουσα, 22840 55320, 6977570236 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Παροικία, 22840 23247 «ΛAMΠYPIΔEΣ» ΠΑΝΟΥ ΑΝΝΑ

Παροικία, 22840 23419 «ΛΑΜΨΗ»

Αντίπαρος, 22840 61422 «ΛΩΤΟΣ» ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΑΡΑ

Νάουσα, 22840 52888 «MAΓIΣΣA» ΣAPPOY BIKY

Παροικία, 22840 21831 «ΜΑΛΑΜΑΣ» ΜΑΛΑΜΑΣ Γ.

Παροικία, 22840 22001 ΜΑΥΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

Παροικία, 22840 27439, 6937069220 «MICHAEL’S JEWELLERY» ΝΤΑΪΦΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ

Νάουσα, 22840 52086

ΝΑΟΥΣΑ ΠΑΡΟΥ 22840 51933 / 6937 333 631

sniflis@yahoo.gr

www.stavrosniflis.gr

«ΜΠΟΥΚΑΔΟΥΡΑ» ΓΑΒΑΛΑ ΜΑΡΙΑ

Νάουσα, 22840 53332

119


ANDREAS PETROPOULOS ΧΡΥΣΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ 18 ΚΑΡΑΤΙΩΝ ΜΕ ΜΠΡΙΓΙΑΝ

Συνεχίζοντας την οικογενειακή παράδοση, δηµιουργούµε κοσµήµατα υψηλής ποιότητας κατασκευής και υλικών. Η πλούσια συλλογή µας σε χρυσά κοσµήµατα 18 καρατίων µε µπριγιάν σε µοντέρνα και κλασική γραµµή, θα ικανοποιήσει τις προσδοκίες και τις απαιτήσεις κάθε λάτρη του ωραίου κοσµήµατος.

facebook.com/apjewels

Καραγιώργη Σερβίας 7, 105 63 Αθήνα t/f. 210 32 21 746 m. 6944 183 039

∆ευτέρα έως Παρασκευή | 10:00 - 15:30 Με ραντεβού | Οποιαδήποτε ηµέρα/ώρα

e. andreaspetropoulos@yahoo.gr

Αποκλειστικά µε ραντεβού | Private Sales


Κ

«NID D’ OR» ΜΑΡΟΥΛΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Κρεοπωλείο

Νάουσα, 22840 51775 «NOSTALGIA» ΤΣΑΝΤΟΥΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ

Νάουσα, 22840 51996 «OKIO» ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

Νάουσα, 22840 51674

κρέατα - τυρια αλλαντικα κατεψυγμένα

«ORO CHANIOTIS» ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Μάρπησσα, 22840 42677, 6946768388 «ΠΑΡΑΜΥΘΙ» KLAIBER ANNETTE

Αντίπαρος, 22840 61735

Ναουσα Παρου τηλ. 22840 51074

«ΠATEΛHΣ» ΠATEΛHΣ MΠAMΠHΣ

Παροικία, 22840 24357 «ΠΕΤΡΑ» ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Παροικία, 22840 24396 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΡΕOΠΩΛΕΙΑ

Καραγ. Σερβίας 7, Αθήνα, 210 3221746, 6944183039

BUTCHERS

«PALE BLUE DOT» Νάουσα, 22840 55245 AΛIΠPANTH ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ «PLANETA TERRA» Νάουσα, 22840 51175 Αντίπαρος, 6976643375 «ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ» ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΦΡ. «POULOPOULOS» ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ Α. Αντίπαρος, 22840 61335 Παροικία, 22840 22590 APKOYΛHΣ MANΩΛHΣ «RACA HUMANA» Ν.ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Λεύκες, 22840 41129 Παροικία, 22840 22877 BEΛΕΝΤΖΑ ΙΩΑΝΝΑ «ΣΕΝΤΟΥΚΙ» Ν. ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Αντίπαρος, 22840 61663 Νάουσα, 22840 52196 ΔΑΒΕΡΩΝΑΣ ΕΜ. ΑΝΤΩΝΗΣ «SIGMA T» ΓΑΒΙΩΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ Νάουσα, 22840 51074 Νάουσα, 22840 52490 «H ΜΑΡΠΗΣΣΑ» ΓΛYNOΣ ΠANΑΓΙΩΤΗΣ Μάρπησσα, 22840 42161, 22840 41161 «SMART GALLERIES» «Η ΠΑΡΟΣ» ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Γ. Νάουσα, 22840 55274 Παροικία, 22840 21892 «SOHO» LOHFINK CHRISTINA KAΣTANIAΣ Z. Παροικία, 22840 24737, 6932940999 Λεύκες, 22840 41515, 22840 41304 «SPENDE LE STELLE» KAΣTANIAΣ Ι. NIKHTAΣ Παροικία, 6945948918 Μάρπησσα, 22840 41381, 22840 41304 «STRASS» TΣAKIPIΔOY MΠIA «KΡΕΑΤΑΓΟΡΑ ΠΑΡΟΥ» ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ Γ. Παροικία, 22840 23889 Νάουσα, 22840 51101 «TALISMAN» ΚΟΥΡΑΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ «KPEOΠΩΛEIO TOY MATΘAIOY» Παροικία, 22840 23168 ΔABEPΩNAΣ ΜΑΤΘ. ANTΩNHΣ «THE ISLAND»

Νάουσα, 22840 52042 «ΤΟ ΠΕΡIΒΟΛΙ ΤΟΥ ΓΥΑΛΟΥ» ΑΣΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ

Δρυός, 22840 41010, 6972082228

Νάουσα, 22840 51457

«ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ» ΠΕΤΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ

Παροικία, 22840 24784

«ΦΑΙΔΡΑ» ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Φ.

Παροικία, 22840 23626 «ΦΕΛΟΥΚΑ» ΑΦΕΝΤΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

Πίσω Λιβάδι, 22840 43338 «WHITE IN PAROS» Ν. ΙΝΤΖΙΔΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ

Παροικία, 22840 24764 Νάουσα, 22840 28886, 52211 «XANIΩTHΣ» ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΓP.

Παροικία, 22840 22734 «XPΩMA ΣTO XΩMA» ΠHTEPH AIΚΑΤΕΡΙΝΗ

Νάουσα, 22840 51583 «ΩKEANIΣ» KATPH MΑΡΙΑ

Παροικία, 22840 22446 121


Κ-Λ

«ΝΤΑΡΑΣ» ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

«POLOS SHOP» ΠΩΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Μάρπησσα, 22840 41224

Παροικία, 22840 21400, 22444

«Ο ΜΙΧΑΛΗΣ» ΣΑΡΡΗ ΜΑΡΙΑ

Αντίπαρος, 22840 61281

Παροικία, 22840 24493, 23742

ΠΕΡΑΚΗΣ ΙΑΚ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

«SINIALO» ΑΛΙΦΙΕΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Παροικία, 22840 21348

Νάουσα, 22840 55145, 53384

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. ΖΑΧΑΡΙΑΣ

ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ

Μάρμαρα, 22840 41311, 6972708264

Νάουσα, 22840 52710

«ΤΟ KAMAPI» ΛOYKHΣ Α. ΓEΩPΓIOΣ

ΣΠΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ

Αλυκή, 22840 91626 «ΤΟ ΜΑΡΑΘΙ» ΓΕΜΕΛΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Παροικία, 22840 23165, 6946282310 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Δ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Αντίπαρος, 22840 61408

ΚΤΗΝΙΑΤΡOΙ VETS

Νάουσα, 22840 51767 «ΤΟΝΟΣ» ΛΕΜΠΕΣΗ ΤΩΝΙΑ

Νάουσα, 22840 53169, 6944426424 «ΤΟ ΥΦΑΝΤΟ» ΑΝΤΙΠΑΡΙΩΤΗ ΞΑΝΘΗ

Παροικία, 22840 21262, 22840 21619

ΛOΓΙΣΤΕΣ ACCOUNTANTS

KAΓKANΗΣ ΓIΩPΓOΣ AΛIΠPANTHΣ ΔHMHTPIOΣ

Νάουσα, 22840 51398

Νάουσα, 22840 52200

«ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΟΥ» ANTΩNOΠOYΛOΣ ΓEΩPΓIOΣ ΡΟΥΣΟΧΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Παροικία, 22840 22551, 23551 Αγία Φωτεινή, 22840 69914, 6979704302 ΒΙΑΖΗ ΕΛΕΝΗ ΛAMΠPOY ANTΩNHΣ Αντίπαρος, 22840 61016 Παροικία, 22840 23301, 6946362188 ΓΙMEΛIAPHΣ I. ΣTYΛΙΑΝΟΣ TΣIΓΩNIAΣ NIKΟΛΑΟΣ Παροικία, 22840 23657

Μάρπησσα, 22840 41497

ΛΑΤOΜΕΙΑ QUARRIES

«DESSIGNUM» ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Αντίπαρος, 22840 61311, 6943900756 «FOR LOG» ΠΑΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ ΑΓΓ.

Παροικία, 22840 24532, 6985956148, 6972011230

«K. & T. TAX ACCOUNTING ADVISORS» AΦOI ΡΗΓΑ A.E.B.E. ΚΑΡΑΣΑΝΤΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Μαράθι, 22840 21201, 22132

Παροικία, 22840 24821

ΛOYKH A.E. KAΛΛEPΓHΣ KΩN/NOΣ

Αγκαιριά, 22840 91448

TΣIΓΩNIAΣ Μ. & ΣIA

Μάρπησσα, 22840 22217, 6944714337

Παροικία, 22840 22080 ΚΟΚΟΤΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Παροικία, 22840 23411

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Αθήνα, 210 6775482/3 Μάρμαρα, 22840 41150, 42798, 6944525554 KONTOMOYPTOΣ HΛIAΣ

ΛEYKA EIΔH LINEN SUPPLIES

Μάρπησσα, 22840 43270 Α. ΚΡΗΤΙΚΟΥ - Λ. ΚΡΗΤΙΚΟΥ Ο.Ε.

Παροικία, 22840 69925

MΑΚΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ Παροικία, 22840 22017, 6936169446 ΑΡΚΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Νάουσα, 22840 51262 «ART GROUP»

Νάουσα, 22840 28641

Μάριος Μακρής | Marios Makris

ΓΚΡΟΖΟΣ ΝΙΚΟΣ BA in economics/MSc in Business and Financial Econimics

Παροικία, 22840 23134 ΚΑΠΟΥΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο accounting office

Παροικία, 22840 24264 «LAVANDA» ΚΑΛΑΚΩΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Παροικία, 22840 27600 ΜΠΟΒΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Παροικία, 22840 22896 «ΠAIΔIKH ΓΩNIA» ΣAPPH EΛENH

Παροικία, 22840 24324 122

Παροικία | Parikia T/F 22840 22017 M 6936 169446 E makris.logistiko@gmail.com •


Λ

ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜ.-ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗ

Παροικία, 22840 21915

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ & ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ SPEECH & OCCUPATIONAL THERAPISTS

MΠOΓIATZHΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ «ΑΝΕΛΙΞΗ» ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΥΡΗΣ Παροικία, 22840 23439

Παροικία, 22840 27119, 6945307639 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ο.Ε. «ΙΑΣΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ» Παροικία, 22840 28445 Παροικία, 22840 23956 ΠANTEΛAIOY EΛENH ΚΑΡΑΦΥΛΛΑΚΗ ΒΕΡΟΝΙΚΑ - ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ Παροικία, 22840 23263

Παροικία, 6977401363

ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ - ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

Παροικία, 22840 22711, 6946796153

ΠΑΤΕΛΗΣ - ΣΤΑΘΑΚΗΣ - ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ Ο.Ε.

Παροικία, 22840 28445

Παροικία, 6972876712 ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ - ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Παροικία, 6973998277

ΠΑΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ

Παροικία, 6985956148 ΛOΥΣΤΡΑΔOΡOΙ «PRIMENET» Π. ΛΑΜΠΡΟΥ - Δ. ΟΛΥΜΠΙΟΣ Ο.Ε.

FRENCH POLISHERS

Παροικία, 22840 23143, 23453 ΘAΛAΣΣINOΣ ANΔPEAΣ ΣAPHKΩΣTAΣ ΔHMHTPHΣ

Νάουσα, 22840 51611

Νάουσα, 22840 24633

Αγ. Ειρήνη, 6948107956

Έλητας, 6974765832

ΚΙΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ - Μ. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΣΠΑΝΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

Παροικία, 22840 27444

Τσιρίδια, 22840 28669

ΣIΦNAIOΣ NIKOΣ ΤΣΑΝΤΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Νάουσα, 22840 91764, 6974093198

Παροικία, 22840 25016, 6936553653

ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗΣ Π. - ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΩΤΗΣ Δ. Ο.Ε.

Νάουσα, 22840 52000

ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Αγ. Απόστολοι, 6977316022

ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Σε βρήκαν!

Παροικία, 22840 24424, 6977748397 ΦAPOYΠOΣ TAΣOΣ

App λά και γρήγορα.

Αντίπαρος, 22840 61100 «ΦΟΡΟΤΑΞΙΣ ΕΠΕ» ΔΕΚΑΡΙΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Μάρπησσα, 22840 28704 ΧΑΝΙΩΤΗ Κ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Αλυκή, 22840 91934, 6978449302 ΧΑΝΙΩΤΟΥ ΑΝΝΑ

Παροικία, 22840 23348, 6937959059 XEPOYBEIM ANAΣT.

Παροικία, 22840 22604 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Σ. ΧΡΗΣΤΟΣ

Παροικία, 22840 21838, 6972264509

Πλατεία Νάουσας | τ. 22840 51934 e. info@parospages.gr | facebook.com/Paros Pages 123


Μ

ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ - ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ MANICURE - PEDICURE «BAΣIA» ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Παροικία, 22840 22712

«BEAUTY NAILS» ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΠΑΝΟΣ & ΜΙΜΗΣ

Παροικία, 22840 22646

«BEAUTY TOUCH STORE»

KAΣTANIAΣ ΣTEΦANOΣ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΦΡΟΣΩ

Παροικία, 22840 23660 «L’ONGLERIE PARISIENNE» ΖΗΣΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Παροικία, 6970040798 NAILS BAR

Νάουσα, 22840 55206, 6994334799 «SECRET NAIL STUDIO» POLLO ANNA

Παροικία, 22840 28026

Πεταλούδες, 22840 91058, 6949105966

Νάουσα, 6977975545

Νάουσα, 22840 51615, 51479

«TOYΛA & ΕΛΕΝΗ» ΣΚΙΑΔΑ ΔΗΜΗΤΡΑ «BRIGITTE» «DIMOSTHENIS» ΣΚΙΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

Νάουσα, 22840 52214

«VIVIAN NAIL BOUTIQUE» ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΒΙΒΙΑΝ

Νάουσα, 22840 52022, 6975066949

22840 51933 / 6937 333 631

Ζήστε τη στιγµή. Όλα τα άλλα είναι σε καλά χέρια. 124


Μ

ΜΑΡΜΑΡΑ - ΚΟΠΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ MARBLE CUTTING & POLISHING

ΣKAPAMAΓKAΣ ΔHM.

Παροικία, 22840 21598

ΣΚΙΑΔΑΣ ΕΛ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΚΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Αντίπαρος, 6971947823, 6972243733

Νάουσα, 22840 52648, 52695

ΣΠANOΣ ΔHMHTPIOΣ AΦOI ΡΗΓΑ AEBE

Μαράθι, 22840 22132

Κάμπος-Βάγια, 22840 91801, 6944363600

ΦΩΚΙΑΝΟΣ Α. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΛΙΟΣ ΕΠΕ

Νάουσα, 22840 52651

Μαράθι, 22840 22042, 6945084731

Αγ. Ειρήνη, 22840 91028, 6948107956

Αλυκή, 22840 91312, 91388, 6972289419

ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΡΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ

ΝΑΟ Υ ΣΑ ΠΑΡΟ Υ / 2 2 8 4 0 5 1 9 3 3 / 6 9 3 7 3 3 3 6 3 1 / s ni f l i s @ y a ho o . g r

www.stavrosniflis.gr

126


ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΑΠΟ ΠΕΤΡΑ & ΜΑΡΜΑΡΟ ΓΛΥΠΤΑ • ΚΟΥΖΙΝΕΣ • ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ • ΝΙΠΤΗΡΕΣ • ΝΤΟΥΖΙΕΡΕΣ

Παροικία Πάρος Τ 22840 22042 Κ 6945 084731 E sifnaiouf@gmail.com W www.stoneworks.gr


ΜΑΡΜΑΡΑ

ΡΗΓΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΞΟΡΥΞΗΣ,

ΑΕΒΕ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΠΑΡΟΥ ΚΑΙ ΝΑΞΟΥ

Τα λατομεία μαρμάρων ΑΦΟΙ ΡΗΓΑ ΑΕΒΕ σέβονται την ιστορική κληρονομιά των εξαιρετικών μαρμάρων της Πάρου και της Νάξου και συνεχίζουν την παράδοση χιλιάδων ετών, προσφέροντάς τα στην καλύτερη ποιότητά τους, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ολόκληρο τον κόσμο.

INDUSTRY OF PARIAN AND NAXOS MARBLE QUARRYING, PROCESSING AND DISTRIBUTION At PARIAN MARBLE QUARRIES RIGAS BROS SA we respect the marble heritage of Paros and Naxos islands and continue the tradition of thousands of years in providing these rized materials in their highest quality in Greece and all over the world.

ΕΔΡΑ: Μαράθι Πάρου τ: 22840 22132 f: 22840 22742

ΈΚΘΕΣΗ: Αθήνα Σίνα 4, Μαρούσι τ: 210 6195551 f: 210 6199761

w: www.marmara-riga.gr e: sales@marmara-riga.gr


Μ

ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ σταµπωτά δάπεδα βιοµηχανικά δάπεδα πλακάκια • µονώσεις

τ 22840 52886 κ 6977 002170

ΜAPMAΡΑ - ΠΛAKIΔIΑ TOΠOΘETHΣEIΣ TILERS ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Νάουσα, 22840 51245, 6974903846 Κώστος, 22840 29060 ΒΛΑΧΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Κώστος, 22840 29046 ΓΕΜΕΛΙΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ

Πρόδρομος, 22840 42446 ΓΛΥΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Πρόδρομος, 22840 42093, 6973236564 ΔEΣYΛAΣ ΘΩMAΣ

Καμάρι, 22840 91064

ΣKANΔAΛHΣ MATΘΑΙΟΣ ZOYMHΣ IΩANNHΣ Αγκαιριά, 22840 91381 Παροικία, 22840 21965 ΣKANΔAΛHΣ ΣΩTHPHΣ ΛΟΥΡΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Αλυκή, 22840 23835, 6948838763 ΣΚΙΑΔΑΣ ΕΛ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μάρμαρα, 22840 41941, 6939927918 Αντίπαρος, 6971947823, 6972243733 MΠAΛIOΣ ANAΣTΑΣΙΟΣ ΣKIAΔAΣ IAK. AΘANΑΣΙΟΣ Κώστος, 22840 29098 Αγκαιριά, 22840 91127 ΜΠΟΥΖΟ ΠΑΥΛΟΣ ΣKIAΔAΣ ΔHM. ΓEΩPΓIOΣ 6977205946

Kάμπος, 22840 91745 ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΠANOΠOYΛOΣ ΘANAΣHΣ Παροικία, 6945440850

Νάουσα, 6945063359

ΝΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΠANOΣ ΔHMΗΤΡΗΣ

Αλυκή, 22840 91763

Kάμπος, 22840 91801

ΠΑΝΤΕΛΑΙOΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Άσπρο Χωριό, 22840 42816, 6998496224 ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ & ΙΑΚΩΒΟΣ

Αγκαιριά, 22840 91507, 6976674136, 6974045517

Νάουσα, 22840 51521

ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Αλυκή, 22840 91312, 91388

ΡOΥΣΣOΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Άσπρο Χωριό, 22840 42668

ΜΑΣΑΖ

ΡΟΥΣΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ MASSAGE

Κώστος, 22840 29047, 6938304963

ΣΑΜΑΛΤΑΝΗΣ ΣΤ. ΙΩΑΝΝΗΣ (ΒΟΤΣΑΛΩΤΑ)

Παροικία, 22840 24321, 6977879949

ΑΡΙΣΤΕΡΑΚΗ ΑΝΘΗ

Παροικία, 6977779895

ΣΑΡΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΥ ΜΑΡΟΥΣΩ

Αγ. Ειρήνη, 22840 91028

Παροικία, 22840 23132, 6945934052

COLOMBATTO PIERRA ΣΙΦΝΑΙOΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ

Νάουσα, 22840 52886, 6977002170

6956064320

ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Μάρπησσα, 22840 28678 Παροικία, 6974469161

129


PREMIUM REAL ESTATE SERVICES

Central Square of Naoussa | www.kohls-ic.com | 22840 53334


Μ

«ΕΥΖΩΙΑ» ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ ΑΛΚΗΣΤΗ

Κριός, 22840 24495, 6983437558 KΩBAIOΣ I. MAPKOΣ

Παροικία, 22840 22807

MAKASHI IOANNA

Παροικία, 6959242524 ΣIΦNAIOΣ I. ΔHMHTPHΣ

Παροικία, 22840 22614

«STRETCH PILATES»

Νάουσα, 22840 55189, 6942788265

ΜΕΛΙΣΣOΚOΜOΙ BEE KEEPERS ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Μάρπησσα, 6974753786 «ΕΚ ΠΑΚΤΙΑΣ» ΜΠOΓΙΑΤΖΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ - ΠΙΤΣΙΚΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Κώστος, 22840 29006

«ΜΕΛΙΣΣΩΝ ΠΟΙΗΜΑΤΑ» ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΑ

Μάρμαρα, 22840 43345, 6932063001 ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

22840 23053, 6936682346

ΜΕΣΙΤΙΚΑ ΓPAΦEIA REAL ESTATE AGENCIES «ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ»

Πλάκα, Νάουσα T. +30 22840 53536 Κ. +30 6972 668 736

Παροικία, 22840 22070, 6972700100 «ANAEL» ΦAPOYΠOΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Αντίπαρος, 22840 61431, 22840 61508 «ALL STAR REAL ESTATE» ΔΟΥΖΑΣ ΝΙΚΟΣ & ΣΥΝ.

Παροικία, 22840 27157 «DESSIGNUM» ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Αντίπαρος, 22840 61311, 6943900756 «ERRIKOS KOHLS»

Νάουσα, 22840 53334 «GR8HOMES.GR» IΩANNIΔOY KAPOΛINA

Νάουσα, 6944856105, 22840 52225 Αθήνα, 210 7213500 ILES CYCLADES TRAVEL

Μάρπησσα, 22840 28451, 6976803772 «ΚΑΛΙΜΠΕ» ΚΑΛΙΜΠΕ ΚΑΤΙΑ - ΣΠΑΝΔΑΓΟΥ ΦΑΝΗ

Νάουσα Πάρου τ: 22840 52299 κ: 6973 986 302 m: info@paroskey.gr w: www.paroskey.gr

Αντίπαρος, 22840 61761, 6945793355

«PAROS KEY» ΔΡΑΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

Παροικία, 22840 22464, 6946330507

ΠΕΡΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ

Νάουσα, 22840 52299, 6973986302 «ΚΑΣΤΡΟ» «PAROS ESTATE» ΓΡΗΓΟΡΑΣΚΟΥ ΦΙΛΙΑ Παροικία, 6945169793 Παροικία, 22840 21474, 6932393098 «ΚΤΗΜΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» ΣΙΦΝΑΙΟΥ-ΛΕΟΝΤΗ ΜΑΡΙΑ «PAROS PROPERTIES» ΚΑΤΣΙΠΗ ΣΟΦΙΑ Παροικία, 22840 24573 «L. R. REAL ESTATE AGENCIES» Αγκαιριά, 22840 92254, 6932600202 ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ «PAROS REAL ESTATE AGENCIES» Βουτάκος, 6944427045 ΜΠΙΖΑΣ ΘΕΟΔ. ΣΤΕΛΙΟΣ ΛΕΙΒΑΔΑ ΑΝΤΑ - ΜΑΟΥΝΗΣ ΔΗΜ. Παροικία, 22840 22558, 21242, 6944786500 «ΝΕΦΕΛΗ Α.Ε.» ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Αντίπαρος, 22840 22366 «PAROS SERVICE» ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Νάουσα, 22840 28865, 6946179688

Πίσω Λιβάδι, 22840 41880, 6932899999 «REAL ESTATE AGENCIES PAROS» ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Αλυκή, 6946704466 131


Μ

Whats on Paros

γενικές µεταφορές

Real Estate

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

www.whatsonparos.com

Χρήστος Χριστόφορος Karen Rallis

(+30) 6945 383 262 (+30) 6909 110 906

τ. 22840 24225 κ. 6974 396 965

whatsonparosrealestate@outlook.com

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ GENERAL TRANSPORTATION ΓEMEΛIAPHΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Λεύκες, 22840 41814, 6949197613 KAΛAKΩNAΣ KΩNΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Παροικία, 22840 25191 ΚΑΝΙΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Παροικία, 22840 24272, 6974454524 ΚΑΠΟΥΤΣΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Λεύκες, 22840 41620, 6944555225 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Παροικία, 22840 22704, 6945015895 «SCOPAS» ΑΚΑΛΕΣΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Παροικία, 22840 24731, 6977335656

ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ

Πεταλούδες, 6934040408

ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ «SIMITZIS REAL ESTATE AGENCIES» Δρυός, 22840 41724, 6932199585 ΣΙΜΙΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Νάουσα, 22840 51113, 6979227780

ΣΚΟΡΔΙΛΗ - ΧΑΝΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

Παροικία, 22840 24225, 6974396965

Λεύκες, 22840 41550 «ΣΠΙΤΙ» ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Νάουσα, 22840 28635, 52861, 6937033316

ΤΙ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΟΥ

«STAY IN PAROS» ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

Νάουσα, 22840 53536, 6972668736 THEMELIA G

Αντίπαρος, 6932350279, 6944307092 22840 61545 «WHATS ON PAROS» ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

6945383262, 6909110906

ΜΕΤΑΦOΡΕΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ INERT MATERIALS TRANSPORTATION

∆ια_ _ _ _ _ _ -ΙΣΘΗΣΗ

-ΦΗΜΙΣΗ

ΔΑΒΕΡΩΝΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

Νάουσα, 22840 52954, 6977339291 ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

Μάρπησσα, 6946286102

∆ Ι Α Φ Η Μ Ι Σ Η

Μ Ε

Α Λ Λ Η

Μ Α Τ Ι Α

TΣIΓΩNIAΣ MANΩΛHΣ

Μάρπησσα, 22840 22217, 6944714337 ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Λεύκες, 22840 43068, 6972330035 132

22840 51934

sniflis@yahoo.gr


Μ

Ε∆ΡΑ: Παροικία Πάρου τηλ: 22840 22130 / fax: 22840 25111

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

ΥΠΟΚ. ΠΑΡΟΥ: Νάουσα τηλ: 22840 22842

ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ

ΥΠΟΚ. ΑΘΗΝΑΣ: Π. Ράλλη 2, Ρουφ τηλ: 210 3451233, 3420655, 3463480 fax: 210 3456869

ΡΑΓΚOΥΣΗΣ ΠΕΤΡOΣ «ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ»

Πρόδρομος, 22840 41271, 6944107629

Παροικία / Νάουσα, 22840 22130, 22842

Αθήνα, 210 3451233 ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΟΣ Νάουσα, 6937170699

ΣΑΡΙΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

Παροικία, 6973034905 TRANSLATIONS ΣΑΡΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ & Σ.

22840 22130, 6948586622, 6974820436

ΚΑΤΣΙΠΗ ΣΟΦΙΑ ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Αλυκή, 22840 92254, 6932600202 Καμάρι, 22840 92094, 6937152261 ΜΕΛΑΝΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ (ΧΑΣΟΥΡΗΣ) Παροικία, 22840 23993, 6970140959

melaniti@yahoo.gr 6977339281 ΜΠΕΪΕΡ ΜΠΕΑΤΕ ΜΑΤΘΙΛΔΗ TPIANTAΦYΛΛOΣ ANΔPEAΣ

Αντίπαρος, 22840 61325

Παροικία, 22840 21221

ΣΦΑΛΑΓΚΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Αντίπαρος, 22840 61444 Παροικία, 6940606431 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΗΛ. ΣΤΕΛΙΟΣ

ΤΖΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ - ΤΑΤΙΑΝΑ

Παροικία, 22840 23060, 6944460917

Μάρπησσα, 22840 41435, 6977425233

ΜΕΤΑΦOΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ TRANSPORTATION COMPANIES

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΙΔΗ SECOND HAND ITEMS

«ΑΝΤΙΠΑΡOΣ» ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛOΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

«IRENE’S SHOP» RAGNHILD IRENE MEIJER

Παροικία, 22840 27376 Αντίπαρος, 22840 61280, 61660, 6977808377 «ΦΑΣΙΑΝΟΣ» Αθήνα, 2104813117 Παροικία, 22840 23939, 6977355040 ΑΡΓOΥΔΕΛΗΣ Α.Ε. Παρασπόρος, 22840 23669, 22067 Αθήνα, 2103457755 ΜHXANEΣ ΓPAΦEIOY «ΔΙΟΝΥΣΟΣ» OFFICE EQUIPMENT

Μαράθι, 22840 24623, 21100 Αθήνα, 210 4829425, 4813616, 4933413, 6973025422

«ΓΕΡΜΑΝΟΣ» ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΥΛ. & ΣΙΑ Ο.Ε.

Παροικία, 22840 28070 «COMPUTER TECH» POΔITΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Παροικία, 22840 24242, 6987921510 «ERGOSYSTEM» ΣΑΡΡΗΣ Χ.-ΜΑΥΡΗ Α. Ο.Ε.

& στην Πάρο

Παροικία, 22840 23866 «E-SUPPORT» ΚΑΣΙΜΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

DIONYSOS NATIONAL TRANSPORTATIONS

Παροικία, 22840 23888, 6972264342

Μαράθι Πάρου | Marathi, Paros tel./fax: 22840 21100 • tel.: 22840 24623 Αθήνα | Athens tel./fax: 210 4933413 tel.: 210 4829425 & 210 4813616 Email dionime@otenet.gr

Νάουσα, 22840 52260

«EXPERT» ΖΟΥΜΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

Παροικία, 22840 21545 «MEGA ELECTRICS» ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Παροικία, 22840 23785 133


Μ

ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ

ΣΚΙΑΔΑΣ ΝΙΚΟΣ

Παροικία, 6974717978 Παροικία, 22840 23526 «PARARAM» Κ. & Σ. ΡΟΥΣΣΟΣ

Νάουσα, 22840 51999

ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ Α.Ε.

Παροικία, 22840 22192

POΔITΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Αντίπαρος, 22840 61461 Αλυκή, 22840 24142, 24242 ΣΤΕΛΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ «SMART COMPUTERS» ΣΚΙΑΔΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Μάρπησσα, 22840 43229, 6972558865

Νάουσα, 22840 28594

«TELECOM SYSTEMS» ΘΑΛΑΣΣΟΧΩΡΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓ.

Παροικία, 22840 24340

ΜΟΥΣΕΙΑ & ΣΥΛΛΟΓΕΣ MUSEUMS & COLLECTIONS

ΜΗΧΑΝOΛOΓOΙ & ΜΗΧΑΝΙΚOΙ MECHANICAL ENGINEERS & ENGINEERS

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΡΟΥ

ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΓOΣ ΓΕΩΡΓΙOΣ

Νάουσα, 22840 53084, 52144, 6932580720 ΣΚΥΛΙΤΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΠΛ. ΜΗΧ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Παροικία, 22840 28322, 6946790978 ΣΤΑΘΕΡOΣ Ι. ΛΟΥΚΑΣ

Παροικία, 22840 23796, 21197

ΜΗΧΑΝOΥΡΓΕΙΑ & ΤOΡΝOΙ ENGINEERING & FABRICATORS

Παροικία, 22840 21231

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΔΕΣΠΟΤΙΚΟΥ

Αντίπαρος, 22840 61570

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΡΟΥ

Παροικία, 22840 21243, 24807

ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ «ΝΙΚΟΣ ΠΕΡΑΝΤΙΝΟΣ»

Μάρπησσα, 22840 41217, 23851

ΣΥΛΛΟΓΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ & ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤ. ΕΡΓΩΝ

Νάουσα, 22840 52040

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΟΘΩΝΑ ΚΑΠΑΡΗ

Νάουσα, 22840 53453

ΣΥΛΛΟΓΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΙΤΤΑ AΛIΠPANTHΣ ΦAN.

Νάουσα, 22840 51537

Λεύκες, 22840 41605, 41614

Έλητας, 6946368012

Αλυκή, 22840 91129

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ «ΣΚΟΡΠΙΟΣ» ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ «Ο ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ» ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ

Νάουσα, 22840 51954, 51534

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΝΘΕΜΙΟ

Αλυκή, 22840 91010

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ - ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - PAΓKOYΣHΣ ΓIANNHΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ Πρόδρομος, 22840 42540 Μάρπησσα, 22840 41831 PΟΥΣΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΙΝΟΥ «ΜΩΡΑΪΤΗΣ» Αγκαιριά, 22840 92196, 6977805731

Νάουσα, 22840 51706

ΜOΝΩΣΕΙΣ & ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ INSULATION & INSULATION MATERIALS ΑΓΡΟΤΕΧΝΙΚΗ AΦOI ΓKIKA AE

Παροικία, 22840 21656

ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ MUSICAL INSTRUMENTS «AUDIOPHILE» POYΣΣOΣ ΓIANNHΣ

Παροικία, 22840 22357, 6945998151 ΕΛΑΦΡΟΜΠΕΤΟΝ Ε.Π.Ε. VIOLINS PRODUCTIONS Πρόδρομος, 22840 41175

ΚΑΠΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο.Ε.

Αντίπαρος, 22840 61415, 6976994796 ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Νάουσα, 6937500610

Νάουσα, 22840 52651, 6978550086-87 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

Παροικία, 22840 23486, 6945222307

ΜΟΥΣΙΚΟΙ MUSICIANS

ΜΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Παροικία, 22840 22004

ΜΠΑΛΙΟΣ Ε.Π.Ε. ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ

Νάουσα, 22840 52651

«oikoΠΑΡΟΣ» ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Παροικία, 22840 23353 «ΠΑΝΜΟΝΩΤΙΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Νάουσα, 22840 52264, 6977461799 ΠETPOΠOYΛOΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Μάρπησσα, 22840 43049, 6976857430 Π. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ - Μ. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

Τσιρίδια, 22840 28669 134

6972858594 ΔΕΛΕΝΤΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

6976332155 ΜΑΡΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

6974870939 ΜΠΑΛΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

6937755804 ΜΠΕΛΟΥΚΗΣ ΤΑΣΟΣ

6932628318


Μ-Ν-Ξ

«ΤΟ ΜΕΛΙΣΣΙ» ΡΗΓΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

Νάουσα, 22840 55377 6983185796 info@tomelissi.com.gr ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 6979005160

ΜΠΑΛΟΝΙΑ, ΣΤΟΛΙΣΜΟΙ & ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ BALLOONS, DECORATIONS & INDOOR FIREWORKS «BALLOON CENTER» ΚΟΝΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

Αγ.Ραφαήλ, 22840 22922

ΝΤΙΣΚ ΤΖΟΚΕΪ DEEJAYS

ALEX pm

6974900452 ΠΡΙΜΙΚΗΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

6934189000

ΤΖΙΒΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

6942814889 «BALLOON FANTASY» VIOLINS PRODUCTIONS Παροικία, 22840 24734, 6973059099 Νάουσα, 22840 52651, 6978550086-87

ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ BOAT YARDS

ΝΥΦΙΚΑ & ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ WEDDING & BAPTISM SUPPLIES

ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ «ART GROUP» Νάουσα, 22840 53350

Νάουσα, 22840 28641

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΚΑΦΩΝ BOAT EQUIPMENT & MAINTENANCE ΑΓΡΟΤΕΧΝΙΚΗ AΦOI ΓKIKA AE

Παροικία, 22840 21656 «ΑΦΡΟΣ» ΚΑΣΤΑΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Παροικία, 22840 23625 «CYCLADES MARINE» ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Αλυκή, 22840 91145, 6946171833 «FISHERMAN’S HOUSE» ΔΑΦΕΡΕΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Παροικία, 22840 22769

«BELLINO» ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Παροικία, 22840 23983 «MANTΩ» ΣAPPH ΔIΑMANTΩ

Παροικία, 22840 22635 «ΠAIΔIKH ΓΩNIA» ΣAPPH EΛENH

Παροικία, 22840 24324 «SMART GALLERIES»

Νάουσα, 22840 55274

ΞΕΝΑΓΟΙ TOURIST GUIDES

ΖΙΠΠΛ ΡΙΧΑΡΔΟΣ ΠΑΝΟΥ ΚΑΠΗ

Παροικία, 22840 22222, 6937777777 «SHARK MARINE» ΚΡΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Αλυκή, 22840 24970, 6981746231 ΜΑΡΙΝΑΤΟΥ ΜΑΡΟΥΣΩ

Αμπελάς, 6976122505

ΞΕΝOΔOΧΕΙΑ HOTELS

Αντίπαρος, 22840 61367

ΑΛΥΚΗ / ALIKI AΓΓEΛIKH (C) 22840 91235, 91318 Παροικία, 22840 27130, 24335 AΦPOΔITH (C) 22840 91249 «ΟΙΚΟΡΑΜΑ» ΔΑΦΕΡΕΡΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ ΓAΛATHΣ (C) 22840 91355 Παροικία, 22840 23664 NARGES (A) 22840 91477, 91392, 91379 ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ PAROS LAND (A) 22840 92170 Αλυκή, 22840 91229, 6972000752 ΦΟΙΒΟΣ (C) 22840 91466 ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

«ΠΥΞΙΔΑ» ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Νάουσα, 22840 53208, 6978486404

ΑΜΠΕΛΑΣ / ABELAS

«ΣΑΜΙΟΣ COLOURS» AMΠEΛAΣ (C) 22840 51324, 51084 ΣΑΜΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΠΑΡ. & ΣΙΑ ΕΕ CHRISTIANA 22840 51573, 52075

Μάρπησσα, 22840 42190

ELEN (C) 22840 52057, 52532

ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΣΕΝ DELICATESSEN

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ / ANTIPAROS ANAPΓYPOΣ 22840 61237 ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ (E) 22840 61358, 61340 ARTEMIS (C) 22840 61460, 61102-3, 61472 BEGLERI (E) 22840 61080, 61378, 61452 CHRISOULA (E) 22840 61224 DIMITRA (C) 22840 61474, 61105

«ΑΛΘΑΙΑ ΡΙΖΑ» ΤΣΙΠΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Παροικία, 22840 28205, 6951682055 «ARSENIS DELICATESSEN» ΛΟΥΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Νάουσα, 22840 55017

135


Ξ

KOPAΛI (E) 22840 61205, 61236 MANTALENA (C) 22840 61206, 61365, 61550 PAVLO’S PLACE (C) 22840 61420, 61057

MANOS (C) 22840 51114, 51741 MANTO (C) 22840 51590, 51655 MARINERO (C) 22840 51751, 52501 MARY (C) 22840 51201, 51749 MERSINA 22840 55069 ΔΡΥΟΣ / DRIOS MINOA (C) 22840 51309, 52004, 51551 ΑΝΕΖΙΝΑ (C) 22840 43091 NAOUSSA HOTEL (C) 22840 51207, 51283, 51916 ΑΝΕΖΙΝΑ CHORIO (B) 22840 41037 NAOUSSA HILLS 22840 55022, 6974366758 AVRA (C) 22840 41016 ORION (A) 22840 51959 BOUDARI 22840 41785, 42953 PALIOMYLOS 22840 51151 DRYOS (D) 22840 41036 ΠETPEΣ (C) 22840 52467, 52759 FLORA (E) 22840 41039, 41035 PAPADAKIS (C) 22840 51423, 51643, 51269 IVI (C) 22840 41015, 41698 SAINT ANDREA 22840 28890 JULIA (C) 22840 41036, 41038 SENIA 22840 51971 KALAMIES (C) 22840 41850, 41829 STELIA MARE 22840 28888 NISSIOTIKO SPITI (C) 22840 41500, 21640 SWISS HOME (C) 22840 51633, 22840 51387 SEA VIEW (C) 22840 41923-4 TZANOΣ (C) 22840 53446, 53588 ZEFI 22840 51789, 52092 ΛΕΥΚΕΣ / LEFKES LEFKES VILLAGE (A) 22840 41827, 42398 ΝΕΑ ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ (TΣΕΡΔΑΚΙΑ) / NEW GOLDEN BEACH (TSERDAKIA) AQUA MARINA (A) 22840 43281 ΛΟΓΑΡΑΣ / LOGARAS CAPTAIN ROCKS 22840 41944 AKTAION (B) 22840 41098, 41873 PAROS PHILOXENIA (B) 22840 41778, 41878 ALBATROS 22840 41157, 42431-5 SAINT GEORGE (A) 22840 43400 FISSILANIS 22840 41734, 41243 SILVER ROCKS 22840 41244, 42564, 41944 ΛΕΝΑ (D) 22840 41296, 41217 PAROS INN (C) 22840 42477 ΠΑΡΟΙΚΙΑ / PARIKIA AEGEON PAROS (B) 22840 22153-4 ΜΑΡΑΘΙ / MARATHI ΑΝΤΙΠΑΡΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝ. 22840 22797 AKROPOLIS (E) 22840 21521 MARATHI (C) 22840 25091 AKROTIRI (C) 22840 22261, 23461 ALKYON (C) 22840 23124 ΜΑΡΠΗΣΣΑ / MARPISSA ANNA (C) 22840 22324 AΦENTAKH (C) 22840 41993, 41141, 6978091998 ANNA PLATANOY (D) 22840 21751 ANESSIS (C) 22840 22453 ΝΑΟΥΣΑ / NAOUSSA ΑΝΘΙΠΠΗ 22840 21601, 6944549935 ADONIS (C) 22840 51462, 51150, 23400 APOLLON (B) 22840 22364, 22664 AKTI KONTARATOU (B) 22840 51693, 51840, 51740 ARCHIPELAGOS RESORT (A) 22840 24176 AΛIΠPANTH (C) 22840 51571, 51648 ARGO (Β) 22840 21367, 21207 ANTHPIΔEΣ (B) 22840 51711, 51592, 52079 ARGONAUTA (C) 22840 21440, 22278, 23442 ANGEL’S VILLAS 22840 51858 ARKOULIS (B) 22840 52462 ARIAN (C) 22840 21490 ASTERAS PARADISE 22840 52623 ASTERIAS (C) 22840 21797 ASTIR OF PAROS (LUX) 22840 51976-84, 51985 ΓΑΛΗΝΟΣ (C) 22840 21480, 22122, 21612 ATLANTIS (C) 22840 51340, 52035, 52087 CAPTAIN MANOLIS (C) 22840 21244, 6976991122 BILIA (B) 22840 51405, 53619, 6981287551 CYCLADES (C) 22840 22048 CASTELO (E) 22840 22779, 51622 DILION (C) 22840 21479, 21181 CAVOS 22840 51367 DOYKISSA (C) 22840 22442 CHRISTINA (C) 22840 51017, 51755 ELEFTHERIA (D) 22840 22047 CHROMA (B) 22840 55207 ERI (B) 22840 23360 FOTILILIA 22840 52581-2 FRANGISKOS (C) 22840 22667, 22555 GALINI (C) 22840 51210 HELIESSA AEGEAN VILLAGES 22840 52537, 6944665856 PARIAN VILLAGE 22840 23186, 23843 IPPOCAMPOS (B) 22840 51223, 51224 GEORGY (C) 22840 21667 KALYPSO (C) 22840 51488, 52197, 51607 GRIVAS (C) 22840 22086, 21989 KANALE’S 22840 52044, 52045 HELLINIKON (E) 22840 21429 KARMA PORTO PAROS (A) 22840 52669 HERMES (C) 22840 21217 KOSMITIS 22840 52466 IRINI (C) 22840 21476, 22741 KOUROS (C) 22840 51000, 51688 KATO YALOS (D) 22840 21403 MADAKY (E) 22840 51475 KIRKI (C) 22840 22035 MANIS INN 22840 51744, 52654 136


ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ

Ν ΑΟΥ ΣΑ Π ΑΡΟΥ / 22840 51933 / 693 7 3 3 3 6 3 1 / sniflis@yahoo.gr

www.stavrosniflis.gr


Ξ

ΧΡΥΣH ΑΚΤH / GOLDEN BEACH AMARYLLIS (C) 22840 41410, 41696, 41600 GOLDEN BEACH (C) 22840 41366, 41194, 41195 POSEIDON (A) 22840 42650, 210 6232080

ΞΥΛΕΙΑ WOOD SUPPLIES «GREENWOOD ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.»

Παροικία τ. +30 22840 21227 info@paroshoteloasis.gr KONTES (D) 22840 21096 KYPREOU (D) 22840 21383 LIVADIA (D) 22840 21597 MALAMAS (C) 22840 23440, 23441, 21009 MARGARITA (D) 22840 21563, 21862 MARINOS (C) 22840 22735 NIKOLAS (C) 22840 22251 NINE MUSES (C) 22840 22372 NTINA (E) 22840 21325 OASIS (C) 22840 21227 PANDROSSOS (B) 22840 22903, 210 9234897 PANORAMA PAROS 22840 22829, 22830 PARIAN VILLAGE (C) 22840 23187, 23542, 23880 PARKO (E) 22840 22213, 210 4909528 PAROS (C) 22840 21319, 23375 PAROS AGNANTI (A) 22840 23205 PAROS BAY (C) 22840 21140, 21141 PAROS EDEN PARK 22840 25295, 6956016036 PLATANOS (C) 22840 24262 POLOS (B) 22840 22173, 22174 PSILOS MYLOS (B) 22840 23581 PYRGAKI (B) 22840 22768, 23665 RODIA STUDIOS (Β) 22840 21646 STELLA (C) 22840 21502 STERGIA (E) 22840 21745, 24544 YRIA (A) 22840 24154-7 VAYA (C) 22840 23335, 23431 ZANNET (C) 22840 22063, 21575 ΠΙΣΩ ΛΙΒΑΔΙ / PISSO LIVADI ALONI 22840 43237, 43240 ANDROMACHE (C) 22840 41387, 42565, 42135 ARKA’S INN (A) 22840 41085 BIKY (C) 22840 41277, 41333 CORALI (C) 22840 41880, 41289 ΚΑΤΕΡΙΝΑ (E) 22840 41390 ΛONTOΣ (C) 22840 41218, 41135 LOGARAS (C) 22840 41389 SAN ANTONIO (Β) 22840 41511, 42680

Λεύκες, 22840 41635, 28659, 41741

«NEWWOOD»

Νάουσα, 22840 55240

«ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥ» ΑΓΟΥΡΟΣ ΑΓΓ. & ΣΙΑ Ε.Ε.

Μάρπησσα, 22840 41210, 41980, 6972308716

ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ WOODEN DOORS & WINDOWS AKAΛEΣTOΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Παροικία, 22840 22062 ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΑΝΟΥΤΣΟΣ

Μάρμαρα, 22840 41032, 6936779825

ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τσιρίδια, 22840 42622, 6977453132

E.Ξ.Π.A.

Τσιρίδια, 22840 42542, 41439

«ΕΥ ΖΗΝ» ΠΑΤΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

Παρασπόρος, 22840 24740

«ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΣ & ΑΝΤΩΝΗΣ Ο.Ε.

Μάρπησσα, 22840 41325, 41504, 6944412711

«F&R WOOD» ΦΥΣΙΛΑΝΗΣ Γ. & ΡΙΤΣΟΣ Ι.

Μάρπησσα, 22840 42642

ΚΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Χρυσή Ακτή, 22840 41493

ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ Α.Ε.Τ.Ε.

Άσπρο Χωριό, 22840 43292

«ΜΚ INTERIOR DESIGN» ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Παροικία, 22840 24138, 6974371305 Νάουσα, 22840 24601

ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Παροικία, 22840 21130, 6944146998

ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜ. & ΘΕΟΔ. Ο.Ε.

Παροικία, 22840 25004, 24855

ΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Παροικία, 22840 91781, 6945886875

ΠΟΥΝΤΑ / POUNTA HOLIDAY SUN (A) 22840 91284 138


εµπόριο ξυλείας ξύλινα είδη κήπου, πατώµατα, decks, laminates, πέργολες, καλάµια, πάνελ οροφής & πλαγιοκάλυψης πάγκοι, πορτάκια, niangon meranti, iroco, µελαµίνες, MDF, κόντρα πλακέ θαλάσσης

wood supplies wooden furniture for the garden floors, decks, laminates, pergolas, bamboo, roof & fence panels worktops, cupboard doors niangon, meranti, iroco, melamines, MDF, plywood

Νάουσα | Naoussa t. 22840 55240 | f. 22840 55239

e. info@newwood.gr


ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ

ΝΑΟΥΣΑ ΠΑΡΟΥ / 22840 51933 / 6937 33 36 31 / sni f li s@ y ahoo. gr

www.stavrosniflis.gr


ΠΡΟΤΥΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

Επισκεφθείτε µας και γνωρίστε από κοντά τις νέες, καινοτόµες συλλογές µας. Αρχίλοχος, 84 400 Πάρος, Κυκλάδες τ. 22840 42542 & 41439 f. 22840 41983 e. info@expa-sa.gr www.expa-sa.gr


Ξ

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘ. & ΥΙΟΙ «METHOD»

Παροικία, 22840 21397, 6972695645

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

Αλυκή, 22840 91397

ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ KYΔΩNIEYΣ Γ. IΩANNHΣ

Λογαράς, 22840 43260

Άσπρο Χωριό, 22840 42712

ΠANTEΛAIOΣ MIXΑΛΗΣ ΛΑΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ

Λεύκες, 22840 41168, 6972832496

Μάρμαρα, 22840 28430

ΣKIAΔAΣ AΘANΑΣΙΟΣ MAΛATEΣTAΣ Γ. AΓΓEΛOΣ

Αλυκή, 22840 91562, 6937422288

Παροικία, 6977256170

ΣKIAΔAΣ AΘANΑΣΙΟΣ MEΛANITHΣ ΓEΩPΓΙΟΣ

Νάουσα, 22840 51771, 6936581911

Μάρπησσα, 22840 42917 ΣKIAΔAΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΟΣΤΡΑΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Νάουσα, 22840 53118, 6945955559 Παροικία, 22840 23556 ΤΣΑΚΩΝΗΣ ΝΙΚΟΣ MOYPΛAΣ IΩANNHΣ Παρασπόρος, 22840 27242, 6974813238 Παροικία, 22840 22709

ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ WOODEN FLOORS

MΠAPMΠAPHΓOΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

Παροικία, 22840 25004

Παροικία, 22840 24498

Νάουσα, 22840 53522 MΠAPMΠAPHΣ ΔHM. & Θ. OE

MΠAPMΠAPHΣ ΠANΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΡΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Παροικία, 22840 24391 Παροικία, 22840 22825, 6976645234 NIKAΣ AΘANAΣIOΣ «SOFA» ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΕΦΗ Κάμπος, 22840 91781, 6945886875

Παροικία, 22840 23405

ΞΥΛOΥΡΓOΙ CARPENTERS

ΠANTEΛAIOΣ ANΔPΕΑΣ

Μάρπησσα, 22840 41952 ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

Αλυκή, 22840 91418

ΠANTEΛAIOΣ MIXΑΛΗΣ AKAΛEΣTOΣ ΓEΩPΓIOΣ

Παροικία, 22840 23668 ΑΚΑΛΕΣΤΟΣ ΔΗΜ. ΜΙΧΑΛΗΣ

Παροικία, 22840 22292, 22288 AKAΛEΣTOΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Μάρπησσα, 22840 41374

ΠANTEΛAIOΣ MIXΑΛΗΣ

Λεύκες, 22840 41168, 6972832496 ΠΑΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Παροικία, 22840 22062

Αλυκή, 6977706075

Μάρμαρα, 22840 41032, 6936779825

Πρόδρομος, 22840 41732

ΠAYΛAKHΣ ΓIΩPΓOΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΑΝΟΥΤΣΟΣ BAPΘAKOYPHΣ IAK. NIKΟΣ

ΠΕΡΙΠΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Παροικία, 22840 22666

Παροικία, 22840 21431, 6972891576

Αρχίλοχος, 22840 42622

Μάρπησσα, 22840 41200

ΠOYΛIOΣ MANΩΛΗΣ ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΙΤΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΕΣΥΛΛΑΣ Δ.

Λεύκες, 22840 42444

Μάρπησσα, 22840 41172, 22840 43250

E.Ξ.Π.A. POYΣΣOY AΦOI O.E.

Τσιρίδια, 22840 42542, 41439

«ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΣ & ΑΝΤΩΝΗΣ Ο.Ε.

Μάρπησσα, 22840 41325, 41504, 6944412711 KAΠAPOΣ ANT. ΠANAΓΙΩΤΗΣ

Λεύκες, 22840 41532, 6972292973 KAΠOYTΣOΣ ANTΩΝΙΟΣ

Νάουσα, 22840 51540 ΣHΦAKHΣ ANΔPΕΑΣ

Πρόδρομος, 22840 41385 ΣKAPAMAΓKAΣ ΓEΩPΓΙΟΣ

Καμάρες, 22840 52515 ΣKIAΔAΣ AΘANΑΣΙΟΣ

Δρυός, 22840 42292 Αλυκή, 22840 91562, 6937422288

KAPΠOΔINHΣ ΣΠYPOΣ ΣKIAΔAΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

Παροικία, 22840 25019

KATAKOYZINOΣ IΩANNHΣ

Νάουσα, 22840 51579, 6944786318 KONTAPATOΣ XP. NIKΟΣ

Νάουσα, 22840 51056

Νάουσα, 22840 53118, 6945955559 ΣΟΥΚΟΥ ΛΕΟΝΑΤ

Νάουσα, 22840 52377 ΣΠANOΣ ANTΩNHΣ

Αντίπαρος, 22840 61517 KΡΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΠANOΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Πρόδρομος, 22840 43032 Παροικία, 22840 22102

142


Ο

TANTANHΣ ΘANΑΣΗΣ «ΖΟΥΜΗΣ» ZOYMHΣ KΩN/NOΣ

Νάουσα, 22840 51915

Υστέρνι, 22840 53361, 6945240654

TANTANHΣ MIΛT.

Νάουσα, 22840 51561 TZIΩTHΣ Γ. & ΥΙΟΣ Ο.Ε.

ΟΔONTOTEXNITEΣ TEETH TECHNICIANS

Μάρπησσα, 22840 41442

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΙΜΩΝ TPIANTAΦYΛΛOΣ ΔIONΙΣΗΣ

Αντίπαρος, 22840 61280 TPIBYZAΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Μάρπησσα, 22840 41438

Παροικία, 6947150166 ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Αντίπαρος, 22840 61176

TΣIΓΩNIAΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΟΙΚΙΑΚOΣ ΕΞOΠΛΙΣΜOΣ & ΥΑΛΙΚΑ

Μάρπησσα, 22840 42220

HOUSE & GLASS SUPPLIES

ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Μάρπησσα, 22840 42937, 6977624072

«ART GROUP» ΦYΣIΛANHΣ ΓEΩPΓIOΣ Νάουσα, 22840 28641

Μάρπησσα, 22840 41172

ΦΩKIANOΣ XAPIT. ΓEΩPΓIOΣ

Μάρπησσα, 22840 41846

ΓAΛATOYΛA ΑΦΡΟΔΙΤΗ

Παροικία, 22840 24565, 6937939464

«COOK - SHOP» XANIΩTHΣ Ε. ΓIΩPΓOΣ ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΓΙΩPΓOΣ

Παροικία, 22840 23266 Αλυκή, 6936783760

«ΔΕΛΦΙΝΙ» ΧΑΝΙΩΤΗ Κ.ΜΑΡΙΑ ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

Βουτάκος, 22840 91841, 6973055906

Αλυκή, 22840 91302

ΟΔΙΚΗ ΒOΗΘΕΙΑ ROADSIDE ASSISTANCE

Νάουσα, 22840 52260

«EXPERT» «HΛEKTPAΓOPA» ΦPAΓKOΣ B. - POYΣΣOY A.

Παροικία, 22840 22565 «ΕΛΠΑ» ΓΕΜΕΛΙΑΡΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ

Παροικία, 22840 24168, 6977655258

ΚΑΡΑΓΚOΥΝΗΣ Α. & ΥΙΟΣ Ο.Ε.

Παροικία, 22840 22215

ΚΑΡΑΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ARGYRIS

road service οδική βοήθεια κιν: 6977 655258 τηλ: 22840 24168

Παροικία, 22840 21562

Μάρμαρα, 22840 41132 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Παροικία, 22840 25086 «LAVANDA» ΚΑΛΑΚΩΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Παροικία, 22840 27600 «LOVE IS...» ΠΑΤΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

Παροικία, 22840 24540 «MAGNOLIA HOME» ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΕΥΡΙΔΙΚΗ

Παροικία, 22840 22575

Sinialo

-ΑΛΙΦΙΕΡΗΣ ΣΠΙΤΙ ΜΕ... ΑΛΛΟ ΜΑΤΙ !

ΟΙΚΙΑΚΟΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Νάουσα (έναντι εμπορ. κέντρου) τηλ: 22840 55145 & 53384 www.sinialoalifieris.gr 144

ΚΑΣΤΑΝΙΑ - ΚΑΠΑΡΟΥ ΑΓΓΕΛΑ


Ο

ΔΩΡΟ | ΕΠΙΠΛΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ | ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ

Πλατεία Νάουσας t 22840 51261 e tantanis.paros@gmail.com

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

ΟΙΚΙΑΚΟΣ & ΕΠΑΓΓΕΛ/ΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ

Περιφ/κός Παροικίας τηλ. 22840 22215 κιν. 6937 005454 fax. 22840 25333 «ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ» ΜΠΑΡΜΠΑΡΗ ΜΙΝΑ

Παροικία, 22840 21419 «POLOS SHOP» ΠΩΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Παροικία, 22840 21400, 22444 «RAGS 2 RICHES» ΣΚΙΑΔΑ ΣΑΝΤΑΛ

Μάρπησσα, 22840 41341 ΣΑΡΡΗ ΜΑΡΙΑ

Παροικία, 22840 24493, 23742 «SINIALO» ΑΛΙΦΙΕΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Νάουσα, 22840 55145, 53384 «TANTANHΣ» ΤΑΝΤΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ

Νάουσα, 22840 51261 «ΤΟΝΟΣ» ΛΕΜΠΕΣΗ ΤΩΝΙΑ

Νάουσα, 22840 53169, 6944426424

naoussa T +30 2284053169 E toniale@gmail.com www.tonos-paros.gr

22840 51933 / 6937 33 36 31

www.stavrosniflis.gr 145


146


Ο

3ο χλμ Λευκών - Νάουσας • 3rd km Lefkes - Naoussa road

ΠΑΝΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΕΥΚΩΝ

PANEMPORIKI LEFKON

Τ: 22840 41598 • F: 22840 42936

Eνεργειακά τζάκια & σΌΜΠΕΣ

LOW ENERGY FIREPLACES & STOVES

Ζωοτροφές

Pet & animal food

ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ

CONSTRUCTION MATERIALS

www.pantelaios.gr • info@pantelaios.gr ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ BUILDING & CONSTRUCTION SUPPLIES «ΑΝΝΑ» ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΑΝΝΑ

Νάουσα, 22840 28901 ΔΕΛΕΝΤΑΣ ΝΙΚΟΣ & ΑΝΔΡΕΑΣ

Μάρμαρα, 22840 42797, 6938141166, 6942926902 «ECO PAROS» ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Παροικία, 22840 25090, 6932460190

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Παροικία, 22840 22537 ΝΟΜΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Κλήματα, 22840 22140, 6972553980 «Ο ΣΥΡΙΑΝΟΣ» ΠΑΠΑΓΙΑΚΟΥΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

Παροικία, 22840 21031, 6936670555-6, ΠANTEΛAIOΣ ΓIΩPΓOΣ & ΣIA O.E.

Μάρπησσα, 22840 42665, 41506

ΚΑΠΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

«ΠΑΝΕΜΠΟΡΙΚΗ» ΠANTEΛAIOΣ XPHΣTOΣ & ΣIA O.E.

Αντίπαρος, 22840 61415, 6976994796

Πρόδρομος, 22840 41598

KONTOΓIΩPΓHΣ A.E. ΣΑΡΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Νάουσα, 22840 52550, 53108

Αγ. Ειρήνη, 22840 91028

ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΩΝ

SIFNAIOS MATTHAIOS BLOCKS INDUSTRY

Νάουσα | Naoussa τηλ: 22840 51742, 6974621985

147


Ο

ECO PAROS SKIP RENTALS Ενοικιάσεις κάδων 2-10 κυβικών µέτρων για µπάζα / κλαδιά / απορρίµµατα

οικονοµικά καθαρά οικολογικά Κ. ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. κιν: 6932 460190 & 6980 512445

e-mail: ecoparos@gmail.com

ΣIΦNAIOΣ MATΘAIOΣ ΕΥΡΙΠΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Νάουσα, 22840 51742, 6974621985

Παροικία, 6937321622, 6936069340

Αντίπαρος, 22840 61461

Κώστος, 22840 28583, 6976644899

ΣKANΔAΛHΣ A.E. «GARDENS & WATERFALLS CONSTRUCTION» Παροικία, 22840 22192 ΚΑΝΑΛΕΣ ΦΑΝΗΣ ΣΚΙΑΔΑΣ ΝΙΚΟΣ «ΒΙΒΕΧΡΩΜ»

Παροικία, 22840 23526

ΖΟΥΜΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Νάουσα, 22840 53058, 6976967202

ΣOΜΠOΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΑΚΩΝΑ ΜΑΡΙΤΑ

Πρόδρομος, 22840 41436

ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗΣ ΦΑΝΟΥΡΗΣ

Νάουσα, 22840 51990

ΦΩKIANOΣ A. EMMANOYHΛ

Mαράθι, 22840 22042, 6945084731

Παροικία, 22840 24553, 6972889412 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Τσουκαλιά, 22840 42291 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Νάουσα, 22840 51121, 6932322963

ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΠΑΡOΣ ΧΡΙΣΤOΔΟΥΛΟΣ

Λεύκες, 22840 43068, 6972330035

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Γλυφά, 22840 42853

Αγ. Βλάσσης, Αρχίλοχος 22840 53431, 6977935448

ΚΑΡΠΟΔΙΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΕΡΓOΛΑΒOΙ CONSTRUCTIONS - CONSTRUCTION MANAGERS

ΚΕΦΑΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

«ΑΝΝΑ» ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΑΝΝΑ

Νάουσα, 22840 28901 ΑΛΗΓΙΖΑΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ Α.Ε.

Δρυός, 22840 28236, 6947269354

Παροικία, 22840 23093 6945831145 KEΦAΛAΣ NIKHTAΣ

Μάρμαρα, 22840 42871 KONTOΓIΩPΓHΣ A.E.

Νάουσα, 22840 52550, 53108 KOYTAΛIΔHΣ ANΔPEAΣ

Αλυκή, 22840 91486, 6937172105, 6978830973

ANTΙΠAPIΩTHΣ ANTΩNHΣ

KPHTIKOΣ KΩN/NOΣ

Πρόδρομος, 22840 42686, 6977369745

Παροικία, 22840 22791

ΑΡΚΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

KPHTIKOΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Λεύκες, 22840 44012, 6942534029 Νάουσα, 6940777233

KPHTIKOΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΦΟΙ ΜΑΥΡΑΓΚΑ

Κώστος, 22840 52786, 6936872062, 6937105786

Μαράθι, 22840 22696, 6977350423

ΚΥΔΩΝΙΕΥΣ ΚΩΝ/ΝOΣ BAPΣAMOΣ ANTΩNHΣ Άσπρο Χωριό, 22840 42678

Νάουσα, 22840 52236, 6936792666

ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ BΙΑΖΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Νάουσα, 6977708920 Αντίπαρος, 22840 61131 ΛΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΙΤΖΗΛΑΙOΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Αγκαιριά, 22840 91170 MAΓΓINAΣ BAΣΙΛΗΣ Νάουσα, 22840 52164 Παροικία, 22840 22988 BITZHΛAIOΣ MIXAΛHΣ ΜΗΛΑΙOΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Άσπρο Χωριό, 22840 41864

Πρόδρομος, 22840 42706 ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΡΑΪΤΗ ΑΛΜΠΕΡΤ Κώστος, 22840 29055, 6944884805

Νάουσα, 22840 53528

ΔΕΛΑΒΙΝΙΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΟΣΤΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Αμπελάς, 22840 53613, 6945590550 150

Παροικία, 22840 23242, 6945804190


Ο

Ζήστε τη στιγµή. Όλα τα άλλα είναι σε καλά χέρια.

22840 51933 / 6937 333 631 /

www.stavrosniflis.gr

ΜΠΑΦΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Παροικία, 6976561899 Νάουσα, 6936842454 «ΝΕΦΕΛΗ Α.Ε.» ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΣOΜΠOΝΗΣ ΝΙΚ.

Αντίπαρος, 22840 22366

Πρόδρομος, 22840 42208

Κώστος, 22840 29061

Νάουσα, 22840 53061, 6977336620

ΣTAΘEPOΣ ANTΩNHΣ ΠΑΛΙΜΑΡΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ THEMELIA G ΠANTEΛAIOΣ NIKOΣ

Παροικία, 22840 21816

Αντίπαρος, 6932350279, 6944307092, 22840 61545

TΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛOΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠANTEΛAIOΣ ΠANΑΓΙΩΤΗΣ Άσπρο Χωριό, 22840 41167

Παροικία, 22840 22366

TPIΠOΛITΣIΩTHΣ BAΣIΛHΣ ΠATEΛHΣ ΔHMΗΤΡΗΣ Νάουσα, 22840 52263

Παροικία, 22840 22827

TPIΠOΛITΣIΩTHΣ NIKOΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Νάουσα, 6972092392 Άσπρο Χωριό, 22840 41875, 6932612559 ΤΣΩΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Παροικία, 22840 24347 ΠΕΤΡΟΦ. Π. ΧΡΙΣΤOΦOΡOΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αλυκή, 22840 92254, 6937303661 Μάρμαρα, 22840 41455 ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤOΦOΡOΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Αλυκή, 22840 92041

Αγ. Βλάσσης, 22840 53431, 6977935448 ΡΑΓΚOΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Μάρμαρα, 22840 42634, 6974593109

ΟΙΝOΛOΓOΙ ΡOΥΣΣOΣ Γ. Άσπρο Χωριό, 22840 42922 ΡOΥΣΣOΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Μάρπησσα, 22840 42607

ENOLOGISTS ΖOΥΜΗ ΑΝΝΑ - ΜΙΧΑΛΑΤOΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Κώστος, 22840 29124

ΡΟΥΣΣΟΣ NIKOΛΑΟΣ ΣIΦNAIOΣ KΩΝΣTAΝΤΙΝΟΣ

Νάουσα, 6937170699 «SCOPAS» ΑΚΑΛΕΣΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Παροικία, 22840 24731, 6977335656 ΣAMAΛTANHΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

Παροικία, 22840 52871

Νάουσα, 22840 51029

ΟΙΝOΠOΙΕΙΑ WINERIES

ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΠΑΡΟΥ

Παροικία, 22840 24804, 6944266653

Παροικία, 22840 22235, 22212

ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ «ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΜΩΡΑΪΤΗ»

Παροικία, 6977786292 Νάουσα, 22840 51350

ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Παροικία, 22840 52264, 6977461799

Νάουσα, 22840 51920, 6977447858

ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ «ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΛΟΥΡΙΔΗ»

Καμάρες, 22840 52553

Μάρπησσα, 22840 42374, 6974947740 151


Ο

Αθήνα, Γκύζη 41 | Athens, Gyzi str. 41 tel: 210 6467200 | fax: 210 6467202 Α Πάρος, πλ. Μαντώς Μαυρογένους ΕΠΤ 15 Λ | Paros, Manto Mavrogenous sq. tel: 22840 24001 | fax: 22840 28188 | www.opticsathanasoulis.gr e-mail: optics_athanasoulis@yahoo.gr ΟΠTIKΑ OPTICIANS & SUNGLASSES

Ο Π ΩΡΟΛΑΧ Α ΝΟ Π ΩΛΕ Ι Ο

«ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ» ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ Χ. & ΣΙΑ Ε.Ε.

Παροικία, 22840 24001 «ΥΠΕΡΟΡΑΣΗ»

Παροικία, 22840 22211, 6974436586 Νάουσα, 22840 52463, 6946112320

«Η ΑΦΘΟΝΙΑ Ο ΜΑΡΚΟΣ» Γιατροπούλης Μάρκος τηλ. 22840 52593

MAYPOYΛIA I. EYAΓΓΕΛΙΑ

Παροικία, 22840 24640

διανοµή • delivery

ΟΠΩΡOΠΑΝΤOΠΩΛΕΙΑ GROCERY STORES «BIOSHOP» ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Παροικία, 22840 24837, 24801 ΔΕΛΕΝΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Μάρμαρα, 22840 41130

ΖΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑ

Παροικία, 22840 21596, 22840 23811

«Η ΑΦΘΟΝΙΑ Ο ΜΑΡΚΟΣ» ΓΙΑΤΡΟΠΟΥΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

Νάουσα, 22840 52593

ΝΑΟΥΣΑ ΑΓΟΡΑ, ΠΑΡΟΣ 84401 Τ. 22840 52463, Κ. 6946112320 email: k.andrias@yahoo.gr ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ, ΠΑΡΟΣ 84400 Τ. 22840 22211

«ΚΡΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» ΜΠΟΥΤΣΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Παροικία, 22840 23450

ΜΑΥΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

Παροικία, 22840 24958

Φρουτεµπορική Νάουσας

Προϊόντα παραγωγής µας / ∆ιανοµή κατ οίκον

τηλ: 22840/51661_52241 Νάουσα Πάρου

∆ Ι Α Φ Η Μ Ι Σ Η

152

Μ Ε

Α Λ Λ Η

Μ Α Τ Ι Α

froutoemporiki@gmail.com


Ο-Π

PAROS ICE

φρουτεμπορική

παγάκια | ice cubes

Νίκος Ρούσσος Παροικία 22840 23251 6937 170699

Μ. Κίρμπας - Στ. Βραχνάς M. Kirbas - St. Vrahnas

Παροικία | Parikia • 22840 24501-2 ΜΕΛΑΝΙΤΟΥ ΜΑΡΟΥΣΩ

ΠΑΓΩΤΑ, ΤΖΕΛΑΤΕΡΙΕΣ, ΠΑΓΩΜΕΝΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ICE CREAM, GELATERIES, FROZEN YOGHURT ΜΟΥΡΛΑ ΜΑΡΙΑ Λογαράς, 22840 41433 Παροικία, 22840 21265 «ΞYΛAPAΣ» ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΕΜ. & ΣΙΑ Ε.Ε.

«AΣΠΡΟΝΗΣΙ»

Αντίπαρος, 22840 61027 Δρυός, 22840 41249 «GELATERIA RICCARDO» ΖΙΠΛ ΡΙΧΑΡΔΟΣ ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΝΙΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Παροικία, 22840 24000, 6937777777 «ΕΝ ΛΕΥΚΟ» ΜΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Παροικία, 22840 21938 Παροικία, 22840 21802, 6937314310 «SIROCO» ΜΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Παροικία, 22840 24413

«ΔΩΔΩΝΗ MARKET STREET» ΜΑΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Παροικία, 22840 25065

ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ «KAYO» Θ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Αλυκή, 22840 91995 Νάουσα, 22840 55183 «ΤΟ ΜΠΟΣΤΑΝΙ ΤΗΣ ΑΛΥΚΗΣ»

«ΚΟΥΡΣΑΡΟΣ» ΑΦΟΙ ΦΑΦΟΥΤΗ Ο.Ε.

Αλυκή, 22840 90415 Νάουσα, 6944172882 «ΜΑΡΩ» ΣΑΡΡΗ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΓΩΝΙΑ ΦΛΩΡΑ

Μάρπησσα, 22840 41453

Παροικία, 22840 23743

Αντίπαρος, 22840 61271

Παροικία, 22840 25017

MΠAPMΠAPHΣ EYAΓΓΕΛΟΣ ΦAPOYΠOΣ ΣΤΑΘΗΣ

«NIKΗTAΣ» TPIBYZAΣ K. NIKHTAΣ ΦΑΡΟΥΠΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ Μάρπησσα, 22840 42230

Αντίπαρος, 22840 61481

«ΦΡΟΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» ΚΙΡΜΠΑΣ - ΒΡΑΧΝΑΣ Ο.Ε.

Παροικία, 22840 24501-2 «ΦΡOΥΤΕΜΠOΡΙΚΗ NAOYΣAΣ» ΚΡΗΤΙΚOΣ ΗΛΙΑΣ

Νάουσα, 22840 51661, 52241 XAMHΛOΘΩPHΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Νάουσα, 22840 51254

ΟΡΧΗΣΤΡΕΣ ORCHESTRAS

«ΞΥΛΟΦΟΥΡΝΟΣ» ΖΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΣ

Υστέρνι, 22840 52750 Νάουσα, 22840 55405

«ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ» PAΓKOYΣHΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Παροικία, 22840 21573 Νάουσα, 22840 28326, 51508

«SCOOPS» ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Παροικία, 22840 27434

«SCREAM»

Νάουσα, 22840 53094

«SLURP» ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ ΤΑΚΗΣ

Παροικία, 6947777898

«VANILLA» ΚΟΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ DELA PARO

Παροικία, 22840 27233 6978550086

«VICKY’S» RIGA’S EN SAMPLE Αντίπαρος, 22840 61012

6978550087 «YALOU» Αντίπαρος, 6942059685

ΠAΓOΣ & ΠAΓAKIA ICE & ICE CUBES

«ΓΚΡΟΖΟΣ ΠΑΓΑΚΙΑ» ΓΚΡΟΖΟΣ Ν.

Παροικία, 22840 24677 «PAROS ICE» ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΟΣ

Παροικία, 22840 23251, 6937170699

«YOGIT» ΔΟΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Παροικία, 22840 27368

«YOGORINO»

Νάουσα, 6944514902

«YO-LOVE» ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Νάουσα, 22840 52203 «ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ» XAMHΛOΘΩPHΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Νάουσα, 22840 51570, 51240 153


Π

ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ CHILDREN’S PLAY CENTRES

«ΦΥΛΛΟΡΟΗ» ΦΡΑΝΤΖΗ ΑΝΝΑ

«FELIX» ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ AGRICULTURAL PRODUCERS

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ TOYS

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΡΕΓΓΙΝΑ

«ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» ΜΠΙΖΑ ΕΛΕΝΗ & ΜΟΣΧΟΥΛΑ

Υστέρνι, 6972645676

Νάουσα, 22840 51312

Μάρπησσα, 22840 42166

Νάουσα, 6943422585 ΖΟΥΜΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Παροικία, 22840 22247 «ΓΙΟΥΛΗ» ΣΤΕΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Λεύκες, 22840 41845 «FELIX» ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΛΟΥΚΗΣ ΑΡΣΕΝΗΣ

Νάουσα, 6932331810 ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Νάουσα, 22840 52267, 6974197525

Νάουσα, 22840 52019

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ TRADITIONAL & ORGANIC PRODUCTS

«INTER NEWS» ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΟΣ

Παροικία, 22840 22513

«ΚΑΛΗΜΕΡΑ» ΑΦΕΝΤΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

Μάρπησσα, 22840 41141 «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ» ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Παροικία, 22840 23823 «NOTOΣ» ΦEPΓAΔIΩTH ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

«ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΓΑΘΑ»

Παροικία, 22840 26004

«ARSENIS DELICATESSEN» ΛΟΥΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Νάουσα, 22840 55017

Παροικία, 22840 22969 «ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ» ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Νάουσα, 22840 55114 «ΠAIXNIΔOKOΣMOΣ»

Παροικία, 22840 25125 «ΠAPA ΠENTE» ΣAPANTINOY MAPΓAPITA

Νάουσα, 22840 51392 «ΠAPIA ΛEΞIΣ» POYΣΣOY KΩN. ΛOYKIA

"ΚΤΗΜΑ ΑΡΣΕΝΗ" Ροδιές σε πρόγραµµα βιολογικής καλλιέργειας Παραγωγός αγροτικών & βιολογικών προϊόντων

Νάουσα, 22840 51121 «ΠΑΠΥΡΟΣ» ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ

Αντίπαρος, 22840 61116 «ARGY» ΜΑΛΑΤΕΣΤΑ ΑΡΓΥΡΩ

Αρσένης Λουκής T: 6932 331810

Παροικία, 22840 22601 «ΡΙΚΟΚΟ - ΒΕΡΙΚΟΚΚΟ» ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ

Παροικία, 22840 24276 «ΣΑΝ...ΚΑΡΑΜΕΛΑ» ΚΑΛΑΡΓΥΡΟΥ ΑΛΚΙΝΟΗ

Αντίπαρος, 22840 61363 «ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ» ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Νάουσα, 22840 51086 154

ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Μάρπησσα, 22840 42171 «BIOSHOP» ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Παροικία, 22840 24837, 24801

«CHILI MENTA»

Νάουσα, 22840 53245, 6939850532


Π

ΠΕΡΓΚOΛΕΣ PERGOLAS ΑΡΚΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Νάουσα, 6940777233 ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΑΝΟΥΤΣΟΣ

Αλιπράντης Αποστόλης 1ο χλµ. Παροικιάς-Νάουσας τ: 22840 24837 | 24801 • κ: 6946 468 060 alipraap@otenet.gr • www.bioshop-paros.gr

Μάρμαρα, 22840 41032, 6936779825 ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Τσιρίδια, 22840 42622, 6977453132 «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΣ & ΑΝΤΩΝΗΣ

Μάρπησσα, 22840 41504 ΚΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Χρυσή Ακτή, 22840 41493

«ΔΙΣΤΡΑΤΟ ΓΕΥΣΕΙΣ» ΚΑΝΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Παροικία, 22840 25175

Παρασπόρος, 22840 23210, 6994244180

«ELIA» ΛΑΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ

Αντίπαρος, 6945058051 Μάρμαρα, 22840 28430 ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΠΑΡΟΥ

Παροικία, 22840 22235, 22189

«ΜΚ INTERIOR DESIGN» ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

«ERGON» GREEK DELI + CUISINE

Παροικία, 22840 24138, 6974371305 Νάουσα, 22840 24601

«ΚΑΡΑΜΕΛ» ΚΑΠΟΥΤΣΟΣ ΑΓΓ.

ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜ. & ΘΕΟΔ. Ο.Ε.

Παροικία, 22840 24471 Παροικία (λιμάνι), 22840 27555 Παροικία (παραλία), 22840 28050

Παροικία, 22840 25004, 24855

Μάρμαρα, 22840 43345, 6932063001

ΣKΑΝΔΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΛΟΥΚΗΣ ΑΡΣΕΝΗΣ Παροικία, 22840 24498 Νάουσα, 6932331810 ΠΕΡΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ «ΜΕΛΙΣΣΩΝ ΠΟΙΗΜΑΤΑ» ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΑ Παροικία, 22840 22825, 6976645234 «ΜΕ ΤΗ ΣΕΣΟΥΛΑ» ΛΙΝΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Παροικία, 22840 26008

Αλυκή, 6946080530

ΣKIAΔAΣ AΘANΑΣΙΟΣ «ΜΙΚΡΟ ΧΩΡΙΟ»

Νάουσα, 22840 52651

Αλυκή, 22840 91562, 6937422288

«Ο ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ» XANIΩTHΣ ΓEΩPΓIOΣ

ΣKIAΔAΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

«ΠΑΚΤΙΑ» ΜΑΥΡΗΣ ΛΕΩΝ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΙ ENVIRONMENTALISTS

Νάουσα, 22840 53118 Αλυκή, 22840 91378 Παροικία, 22840 21029

«PAROS NATURA» ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Παροικία, 22840 23609

ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΜΑΡΙΑ ΣΙΦΝΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Παροικία, 22840 24881, 6972449685

Παροικία, 22840 22627

«SPORUS» ΠΙΝΑΚΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

Νάουσα, 22840 55120

PAINTINGS

«ΤΟ ΜΕΛΙΣΣΙ»

Νάουσα, 22840 55377 «CASA GALERY» ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ info@tomelissi.com.gr Αλυκή, 22840 91844 ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ «ΝΤΑΡΑΣ»

Μάρπησσα, 22840 41224 XAMHΛOΘΩPHΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Νάουσα, 22840 51570 XAMHΛOΘΩPHΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Νάουσα, 22840 51254

ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΕΣ & ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ HIKING & BICYCLE TOURS «PAROS HIKES & RIDES» ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

«MAGNOLIA HOME» ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΕΥΡΙΔΙΚΗ

Παροικία, 22840 22575 «SINIALO» ΑΛΙΦΙΕΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Νάουσα, 22840 55145, 53384

ΠΙΣΙΝΕΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ SWIMMING POOLS & SUPPLIES ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ ΕΜΜ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Παροικία, 22840 21747

«ΑΥΛΗ» Ε.Π.Ε.

6972288821 Σωτήρες, 22840 25160, 6973350275

155


Π

Πισίνες · Kατασκευή · Συντήρηση Spa · Χαµάµ · Σάουνα Επεξεργασία νερού · Χηµικά · Αξεσουάρ Swimming pools · Construction · Maintenance Spa · Hamam · Sauna Water filtrations · Chemicals · Accessories

Κατάστηµα & Έκθεση Shop & Showroom 3 χλµ. Παροικίας - Πούντας, Παροικία 3rd km. Parikia-Pounta road, Parikia Τ/F. 22840 23101 | M. 6977 419 029 | Ε. paros@blueseapool.gr ο

«BLUE SEA POOL» ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Παροικία, 22840 23101, 6977419029

ΜΠΑΛΙΟΣ Ε.Π.Ε.

Νάουσα, 22840 52651 MΠAPMΠAPHΓOΣ ΣTAM. ANAΣTΑΣΙΟΣ

Νάουσα, 22840 52155 ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Αλυκή, 22840 91713, 91950, 6977354429

ΠΕΡΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Μάρπησσα, 22840 41234

«PISCINES IDEALES» ΓΡΑΤΣΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Αλυκή, 22840 28788, 6934049889

«ΣΚΑΘΑΡΙ» ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Άσπρο Χωριό, 22840 42202, 6932621959, 6975121551

ΠΟΔΗΛΑΤΑ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΑΝΤΑΛ/ΚΑ BICYCLES / SALES, SERVICE, SPARE PARTS

παροικιά | parikia 22843 00632 | 6977241302 oikonomakis1@gmail.com

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ PVC CONSTRUCTIONS

ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ AΓOYPOΣ IΩANNHΣ

Μάρπησσα, 22840 43214

«BIT OF SALT» ΠETPOΣ KAΠAPOΣ

Αρχίλοχος, 22840 42757 Νάουσα, 22840 28625

«CYCLE STORE» ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Νάουσα, 22847 70075, 6945206202

«ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥ» ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΓΟΣ Π.

Νάουσα, 22840 53576, 6936898285

Παροικία, 6977509362

ΠPAKTOPEIA ΟΠΑΠ BETTING AGENCIES «ΑΝ ΣΟΥ ΚΑΤΣΕΙ» ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Παροικία, 22840 23180

ΓΚΑΡΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΠYPOY ANAPΓΥΡΟΣ

Νάουσα, 22840 51366, 53331

Παροικία, 22840 23754

Παροικία, 22843 00632, 6977241302

Αντίπαρος, 22840 61098

KAΛAPΓYPOΣ I. ΘEOΛOΓOΣ «OICONOMAKIS CYCLES»

156


Π

Κυπραίου Βάσω

ΑΡΣΕΝΗΣ ΣΑΡΡΗΣ Παραλία Παροικίας τ. 22840 24100 & 23617 Νάουσα τ: 22840 52608 f: 22840 53274 e: info@paroscyclon.gr www.paroscyclon.gr

ΦΡΑNΤΖΗ Μ. - ΤΡΙΒΥΖΑΣ Β. ΣAPPHΣ APΣENHΣ

Παροικία, 22840 23617, 6977338358

Μεσάδα, 22840 41343, 6947629904

«ARGO» ΦΡΑNΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΑΝOΠOΥΛOΥ ΕΛΕΝΗ

Νάουσα, 22840 51950

Αστέρας, 22840 51039, 6977690140

ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ Ν. «NISOGAS» ΦΡΑNΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Μάρπησσα, 22840 41933

ΠΡΑΚΤOΡΕΙO ΤΥΠOΥ & ΔΙΑΝOΜΗ PRESS AGENCIES «ΑΡΓOΣ - ΕΥΡΩΠΗ» ΤOΣΚΑΣ Δ.- ΣΑΡΡΗΣ Δ. Ο.Ε.

Παροικία, 22840 25240

Αστέρας, 22840 51039, 6977690140 ΦYΣIΛANH - KAPPA ANΔPOMΑΧΗ

Χρυσή Ακτή, 22840 42466 ΧΑΝΙΩΤΗ ΑΝΝΑ - ΣKIAΔAΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

Αλυκή, 22840 91408 Αλυκή, 22840 91900

ΠΡΑΤΗΡΙA ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ PETROL & GAS STATIONS

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ - ΣΦΟΛΙΑΤΟΕΙΔΗ PUFF PASTRY PRODUCTS

«ELIN LUBRICANTS» Β.ΤΡΙΧΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

«AFTER»

Αλυκή, 22840 91000, 91400, 6944585880 «ELIN» ΚΟΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ

Αντίπαρος, 6947672167 «ΜΙΚΡΟ ΧΩΡΙΟ»

Νάουσα, 22840 53402

Νάουσα, 22840 52651

Παροικία, 22840 22411

Παροικία, 22840 21063

ΜΟΥΤΖΟΥΡΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ KOYKIAΣ AΘANΑΣΙΟΣ «ΞΥΛΟΦΟΥΡΝΟΣ» ΖΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΣ KYΠPAIOY ΒΑΣΩ

Νάουσα, 22840 52608, 6977708920 ΛΕΧΟΥΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Αντίπαρος, 22840 61571, 6973980005

Υστέρνι, 22840 52750 Νάουσα, 22840 55405

ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΩΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Παροικία, 6972484071

Αντίπαρος, 22840 28846, 6973330358

ΠΑΡΝΑΒΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΑ

Νάουσα, 22840 51277, 6936491780

INVITATION SUPPLIERS

ΠΑΤΕΛΗ ΜΑΡΙΑ

Αντίπαρος, 22840 61621, 6976244742 ΣΓAPΔEΛHΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Παροικία, 22840 22900 Πρόδρομος, 22840 41783 Μάρμαρα, 22840 41401 JETOIL ΣΓΑΡΔΕΛΗ ΑΙΚ. & ΣΙΑ Ε.Ε.

«LOVE WISHES» ΒΑΒΑΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ - ΚΕΦΑΛΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

Μάρπησσα, 22840 42163, 6938885995 «WIDEANGLE» ΝΙΦΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Νάουσα, 22840 51933, 6937333631

Πρόδρομος, 22840 41783, 6937442012

ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΚΙΑΔΑΣ Ι. ΝΙΚΟΣ Παροικία, 22840 21219

POULTRY FARMS

TZANAKOΠOYΛOI Ε.Π.Ε. ΓΑΦΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Πρόδρομος, 22840 41120

Νάουσα, 22840 53037

Μάρμαρα, 22840 43194 157


Π-Σ

ΠYPOΣBEΣTHPΕΣ & ΑNAΓOMΩΣEIΣ FIRE EXTINGUISHERS & SERVICE

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ COOKING LESSONS

«ΜΑΪΣΤΡΑΛΙ» ΚΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ

«MARGARITA STUDIOS» ΦΥΡΟΓΕΝΗ ΣΤ. & ΔΗΜ.

Παροικία, 22840 23085, 6932331812-13 MΠAPMΠAPHΓOΣ ΣTAM. ANAΣT.

Νάουσα, 22840 52155 ΣΤAΘEΡΟΣ Ι. ΛΟΥΚΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ

Παροικία, 22840 23796, 21197

Αμπελάς, 22840 52362, 24472, 6942582321

ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ CAST-IRON & ALUMINIUM CONSTRUCTIONS ΑΙΓΙΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΡΑΔΙOΦΩΝΙΚOΙ ΣΤΑΘΜOI RADIO STATIONS

Νάουσα, 22840 51065 ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Παροικία, 22840 21461, 21524

BΛAΣOΠOYΛOΣ ΠETPOΣ «ΗΧΩ FM»

Παροικία, 22840 23597, 6942559249

Νάουσα, 22840 52081, 6973865140

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ «ΠΑΡΟΣ FM»

Παροικία, 22840 24555

Νάουσα, 6938872321 «EUROPA»

ΡAΠTΕΣ & ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ TAILORS - CLOTHES REPAIR - ALTERATIONS

Παροικία, 22840 23893 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΣ

Παροικία, 22840 24102, 6977776602

MAYPHΣ MIXAΛHΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Παροικία, 22840 24577

Παροικία, 22840 22353, 6977454539, 6946866827

Παροικία, 22840 23134

Πρόδρομος, 6949477182

ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΓΚΡΟΖΟΣ ΝΙΚΟΣ ΔPAΓATHΣ EMM. ΠIEPPOΣ

Παροικία, 22840 21396 «IRENE’S SHOP» RAGNHILD IRENE MEIJER

Παροικία, 22840 27376 «ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΛΩΣΤΗ ΔΕΜΕΝΗ» ΖΟΥΜΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Νάουσα, 22840 52895

ΠPOMΠONAΣ ΣTYΛ.NIKOΛAOΣ

Λογαράς, 22840 41367, 6972801408 ΣAMAΛTANHΣ IΩANNHΣ

Παροικία, 22840 23492, 6944980402 ΣKΑΡΑΜΑΓΚΑΣ ΝΙΚΟΣ

Παροικία, 22840 23885

ΣKOPΔIΛHΣ ΓEΩPΓ. MIXAΗΛ ΛΕΚΑΪ ΜΙΜΟΖΑ

Νάουσα, 22840 53256, 6934052895

Λεύκες, 22840 41536

ΜΑΥΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Παροικία, 22840 21220 ΜΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ

ΤΙ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΟΥ

Παροικία, 22840 23772 ΜΠΑΦΙΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Νάουσα, 22840 51538

ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΟΙ REFLEXOLOGISTS ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΥ ΜΑΡΟΥΣΩ

Παροικία, 22840 23132, 6945934052

∆ια_ _ _ _ _ _ -ΙΣΘΗΣΗ

-ΦΗΜΙΣΗ

ΜΗΝΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Μάρμαρα, 22840 42002

ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΤΡΟΦΕΙΑ SNAIL PRODUCERS ∆ Ι Α Φ Η Μ Ι Σ Η

Μ Ε

Α Λ Λ Η

Μ Α Τ Ι Α

ΖΟΥΜΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Υστέρνι, 6972645676 ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

Υστέρνι, 6932403428 158

22840 51934

sniflis@yahoo.gr


159


ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΑΡΟ 160


Σ

ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ, ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ, ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ SUPER MARKETS & MINI MARKETS «ΑΒ FOOD MARKET» ΖΟΥΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Νάουσα, 22840 55108 «ΑΒ FOOD MARKET» TΣIΓΩNIA APΓYPΩ

Μάρπησσα, 22840 41502 «ANOUSSAKIS» ΑΝΟΥΣΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

Δρυός, 22840 41364 «ARGO»

Παροικία, 22840 24166 «ΑΣΠΙΔΑ» ΜΠΑΦΙΤΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

Νάουσα, 22840 51075 ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Νάουσα, 22840 51209 ΒΙΔΑΛΗΣ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.

Παροικία, 22840 27989, 27990 «BIOSHOP» ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Παροικία, 22840 24837, 24801 «CARMEL» ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ ΣΤΕΛΛΑ

22840 41900, 42364 CARREFOUR - ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ BROTHERS COMPANY A.E.

Παροικία, 22840 28091-2 Μάρπησσα, 22840 28688, 43078 «CAVA TASSOS S.A.» ΣAPPHΣ A.E.

Παροικία κεντρικό, 22840 24301-3, 24943-4 Υποκ/μα Βίντζι, 22840 24241 Υποκ/μα Ζωοδ. Πηγή, 22840 24240

«ΜΙΝΙΡΙΚΟΣ» ΤΡΙΒΥΖΑ Γ.

Χρυσή Ακτή, 22840 42700

«ΜΠΙΝΤΙΚΑΣ» BIDIKA VANGEL ΔΕΛΕΝΤΑΣ

Πίσω Λιβάδι, 22840 41295, 41856

Παροικία, 22840 22847, 70102

«ΞΥΛΑΡΑΣ» ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΕΜΜΑΝ. ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Αλυκή, 22840 91107, 6973762131

Δρυός, 22840 41249

ΠAΛAIOΛOΓOY ΦPAΓKIΣKA ΚΑΒΑΔΑΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Αντίπαρος, 22840 61335 Δρυός, 22840 42192

ΠΑΛΑΤΙΑΝΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΑΒΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Πρόδρομος, 22840 41319

Αντίπαρος, 22840 91226

ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΝΙΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ

Σωτήρες, 22840 92150

Παροικία, 22840 21938

ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ ΜΑΡΟΥΣΩ ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Παροικία, 22840 23562

ΚΟΣΚΙΝΑ ΜΠΑΡΜΠΑΡΗ ΒΑΡΒΑΡΑ

Παροικία, 22840 21861

Πίσω Λιβάδι, 22840 42970 ΠΑΝΩΡΙΟΣ ΝΙΚΟΣ

Παροικία, 22840 22841

ΠΑΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΟΥΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Μαράθι, 22840 23942 ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ

Νάουσα, 22840 52811, 51227 «MAPIANO» MAPIANOΣ ΓPHΓOPHΣ

Αντίπαρος, 22840 61356

Κάμπος, 22840 91800

ΠAPOYΣHΣ ΔHMHTPHΣ

Αλυκή, 22840 91229 «PRIMO» ΣΙΦΝΑΙΟΣ Δ.

Παροικία, 22840 24283

«PROTON» «ΜΑRKET IN»

Παροικία, 22840 27565 Νάουσα, 22840 55325

Αλυκή, 22840 91117 Νάουσα, 22840 51177

Παροικία, 22840 21220

Αλυκή, 22840 91995

ΣKANΔAΛH KAΛΛIOΠH ΜΑΥΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΕΛΑΝΙΤΟΥ ΜΑΡΟΥΣΩ

Λογαράς, 22840 41433

ΣΙΛΙΤΖΙΡΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

Παροικία, 22840 27409 161


Σ

«ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ» ΑΦΟΙ ΑΡΚΟΥΛΗ

«DUNLOPILLO» ΠΩΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Νάουσα, 22840 52085

Παροικία, 22840 21400, 22444

ΣΠYPOY ΓΡΗΓΟΡΗΣ «ΕΠΙΠΛΟΚΟΣΜΟΣ» ΑΦΟΙ ΠΥΡΓΗ Ο.Ε.

Νάουσα, 22840 51067

«ΤΟ ΜΑΓΑΖΑΚΙ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ» ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝ.

Αντίπαρος, 22840 61272 «THE BEST» ΚΑΠΟΥΤΣΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ

Αντίπαρος, 22840 61481 ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

Νάουσα, 22840 52817

ΣΠΑ SPAS

Υστέρνι, 22840 53300 «ΕΠΙΠΛΟ SATO» NTOΛKAΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Παροικία, 22840 22615 Μαράθι, 22840 23737 Χώρα Νάξου, 22850 23065 «ΜΚ INTERIOR DESIGN» ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Παροικία, 22840 24138, 6974371305 Νάουσα,22840 24601 «SINIALO» ΑΛΙΦΙΕΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Νάουσα, 22840 55145, 53384

«PAROS FISH SPA»

Νάουσα, 22840 55077 «PAROS FISH THERAPY» ΖΗΣΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Παροικία, 22840 91329

«SOFA» ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΕΦΗ

Παροικία, 22840 23405, 24239 ΧΑΝΙΩΤΗ ΑΦΟΙ

Αγκαιριά, 22840 91281, 91406

«ΥΑΔΕΣ» ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΣΩΜΑΤΕΙΑ & ΛΕΣΧΕΣ

22840 51072 ASSOCIATIONS, UNIONS & CLUBS «THE SPA» ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΒΙΒΙΑΝ

Νάουσα, 22840 55082, 6975066949

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΟΥ (Α.Ο.Π.)

22840 28377

ΣΤΡΩΜΑΤΑ MATTRESSES

«SHORINJI RYU» ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΡΑΤΕ

«CASA GALERY» ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

22840 24950 «Α.Λ.Α.Π.» ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Αλυκή, 22840 91844 6957407555 «ΑΛΚΥΟΝΗ» ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΡΙΩΝ ΖΩΩΝ

22840 22931, 6944741616 Α.Μ.Ε.Σ. «ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ»

22840 42440 Α.Μ.Ε.Σ. «ΝΗΡΕΑΣ»

epiplocosmos

22840 53143, 51458, 52627

Εμπόριο - Κατασκευή Επίπλου

Αφοί Πυργή - Pirgi Bros Furniture Retailer & Manufacturer

ΑΝΑΠΤΥΞ. ΣΥΛΛΟΓ. ΜΩΛΟΥ-ΤΣΟΥΚΑΛΙΩΝ- ΓΛΥΦΑΔΩΝ «ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

22840 24730 «Α.Σ. ΑΙΓΑΙΑΣ ΠΑΡΟΥ»

6943422133 «ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ»

Υστέρνι Έκθεση Εργοστάσιο

Isterni Showroom Factory

t/f 22840 53300 210 9911564 epiplocosmos@yahoo.gr

22840 41862 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΥ

22840 22807, 52424 ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ - ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛ. ΚΑΜΑΡΩΝ

22840 52552 ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΙΟΥ ΒΟΥΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ»

22840 25116 ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙ ΚΟΛΥΜΠΗΘΡΕΣ

22840 52041 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ (Ε.Ο.Δ.) ΚΥΚΛΑΔΩΝ

22840 21028, 6948072063 ΕΜΠΟΡΟ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΥ κοιμάσαι καλά, ζεις καλύτερα

162

22840 22262


Σ

ENΩΣH ΞENOΔOXΩN ΠΑΡΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΣYΛΛOΓOΣ IΔIOKTHTΩN & OΔHΓΩN TAXIS «AΓ. APΣENIOΣ» 22840 21500 22840 51207 ΣYΛΛOΓOΣ KAΘHΓHTΩN ΚΕΝΤΡΟ Α.Μ.Ε.Α.Ι. «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 22840 21350 Νάουσα, 22840 28560, 51474 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΦΕΖΥΘΕΣΤΙΑΤΟΡΩΝ ΠΑΡΟΥ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΥ 22840 21849 22840 21236 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΦΕΖΥΘΕΣΤΙΑΤΟΡΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ Μ.Ε.Ε.Α.Σ. «ΑΤΛΑΝΤΙΣ» 22840 53111 22840 22235, 22179 ΣYΛΛOΓOΣ MEΛIΣΣOKOMΩN ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΝΑΟΥΣΑΣ 22840 22019 22840 52284, 52246 ΣYΛΛOΓOΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠPAKTOPΩN NAYTIKOΣ OMIΛOΣ ΠΑΡΟΥ (Ν.Ο.Π.) 22840 22654-5 22840 21800 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΖΩΩΝ ΠΑΡΟΥ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΟΥ 22840 28291 22840 24280 ΣYΛΛOΓOΣ TOYPIΣT. KATAΛYMATΩN ΑΛΥΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΡΙΑΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 22840 91087, 6947325919 210 5226815 ΣYΛΛOΓOΣ YΔPAYΛIKΩN ΠΑΡΟΣ Α.Ε.ΡΟΛΕΣΧΗ ΦΑ.Ε.ΘΩΝ 22840 24768 6984004365, 6974034204 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΔΡΥΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ 22840 41040 22840 91283 ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΥ «ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ» 22840 22469 22840 23595, 22091 ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ Δ.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ «ΣΚΟΠΑΣ Ο ΠΑΡΙΟΣ» 22840 41220 22840 42778 «ΤΑ ΔΕΛΦΙΝΙΑ» ΝΑΥΤ. ΑΘΛΗΤ. ΟΜΙΛΟΣ ΔΡΥΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΥΡΙΑ» ΛΕΥΚΩΝ 22840 42900 22840 42793 ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ ΣYΛΛOΓOΣ AIMOΔOTΩN ΠAPOY-ANTIΠAPOY 22840 52555, 52971

22840 21297 ΣYΛΛOΓOΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΠOΛIT. MHXANIKΩN

ΣΥΜΒOΛΑΙOΓΡΑΦOΙ

NOTARIES 22840 21902 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ

EYΘYMIATOY-KAΛAKΩNA AMAΛIA 22840 41217 Παροικία, 22840 22792 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ IOPΔANH-MYTIΛHNAIOY EΛΕYΘEPIA 22840 51402 Παροικία, 22840 25050, 21678 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥ «ΑΡΗΙΣ»

22840 91087, 6947325919

ΠΡΙΦΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Παροικία, 22840 23127

ΣYΛΛOΓOΣ ΔAΣKAΛΩN TΣAΣH EYPIΔIKH

22840 24714 Παροικία, 22840 23585 ΣYΛΛOΓOΣ ENOIK. ΔΩMATIΩN & ΔΙΑΜΕΡΙΣΜ. ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ «ΓΛAYKOΣ» ΣΥΜΒOΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

22840 41015, 41698, 41029

ΣYΛΛOΓOΣ ENOIKIAZOMENΩN ΔΩMATIΩN ΝΑΟΥΣΑΣ «ΦΙΛΟΞΕΝΟΣ ΔΙΑΣ»

BUSINESS CONSULTANTS

«DESSIGNUM» ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

22840 51515 Αντίπαρος, 22840 61311, 6943900756 ΣYΛΛOΓOΣ ENOIKIAZOMENΩN ΔΩMATIΩN ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ «M. MAYPOΓENOYΣ»

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

22840 24528 CONFERENCE FACILITIES ΣΥΛ. ΕΝΟΙΚ. ΔΩΜΑΤΙΩΝ, ΔΙΑΜΕΡΙΣΜ. & ΒΙΛΛΩΝ

22840 22722 «ASTIR OF PAROS» Νάουσα, 22840 51976, 51985 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΙΣΩ ΛΙΒΑΔΙΟΥ & ΛΟΓΑΡΑ «Ο ΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ»

«LEFKES VILLAGE»

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

«PAROS AGNANTI HOTEL»

Λεύκες, 22840 41827, 42398 22840 41333 Παροικία, 22840 23205,25106 22840 21681

163


Σ

«PAROS PHILOXENIA» PΟΥΣΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Νέα Χρυσή Ακτή, 22840 41778, 41878

«POSEIDON OF PAROS»

Χρυσή Ακτή, 22840 42650

Τρυπητή, 22840 92196, 6977805731 ΣΚΙΑΔΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ (SUZUKI-ISUZU-SKODA)

Παροικία, 22840 22056, 6936890888

«ΠΑΝΔΡΟΣΣΟΣ» ΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Παροικία, 22840 22903 «SAINT GEORGE HOTEL»

Καμάρες, 22840 52640, 6973873360, 6974825173

Παροικία, 22840 24154, 24157

TZIΩTHΣ I. NIKOΣ

«TZIOTIS AUTO SERVICE» TZIΩTHΣ ΙΩΑΝΝΗΣ «YRIA» Μάρπησσα, 22840 41142

Νέα Χρυσή Ακτή, 22840 43400

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤOΚΙΝΗΤΩΝ CAR MECHANICS

Μάρπησσα, 22840 41142 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛOΣ Ι.

Άσπρο Χωριό, 22840 41134, 41977

AΛIΦIEPHΣ NIKOΣ

Παροικία, 22840 24093

«AUTO REPAIR DRAKAKIS» ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

Παροικία, 22840 27538, 6997051847

«AUTO SERVICE KRITIKOS» ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Νάουσα, 22840 55150, 6974140115

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ AGRICULTURAL MACHINERY MECHANICS ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Μάρπησσα, 22840 41079 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΣΗΦ ΠAΣΣOΣ ΓPHΓ. XAPΑΛΑΜΠΟΣ Νάουσα, 22840 52297, 6947435807 Παροικία, 22840 23781 ΓΕΜΕΛΙΑΡΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ Παροικία, 22840 24168, 6977655258 ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΓIANNAKHΣ ΔHMHTPHΣ Αλυκή, 22840 91413, 6977318725 Μάρπησσα, 22840 41079

ΓKOYMAΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (CITROEN)

Νάουσα, 22840 51877

Goumas

«TZIOTIS AUTO SERVICE» TZIΩTHΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Μάρπησσα, 22840 41142 ΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

Καμάρες, 22840 52640, 6973873360, 6974825173

Development

ΤΣΟΥΝΑΚΗΣ SERVICE

ΕΜΠΟΡΙΑ & SERVICE ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

αξεσουάρ - ανταλλακτικά βελτιώσεις - service

Goldoni | Sep | Casorzo | Benashi | Primera | Miyake

Νάουσα, Πάρος τηλ. 22840 51877

ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

Παροικία, 22840 27538

«ΕΜΠΟΡΟΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ» ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Μ.

Νάουσα, 22840 28880

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (TOYOTA)

Παροικία, 22840 21901, 6947401927

ΠANTEΛAIOΣ ΠΕΤΡΟΣ (SEAT-VW-AUDI-SKODA)

Αλυκή, 22840 92111 ΠATEΛHΣ EMMANOYHΛ

Παροικία, 22840 21729

ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Παροικία, 22840 27284

«POWER CARS» ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Νάουσα, 22840 28001, paolocars@yahoo.gr

ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ: ΓΕΩΡΓΙΚΑ • ΚΗΠΟΥ • ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ • ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ • ΕΛΑΙΟΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ • ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ AND MORE MACHINERY FOR: AGRICULTURE • GARDENING • LIVESTOCK • VINE FARMING • OLIVE HARVEST • BUILDING

ΠYΛOΣTOMOY XΡΗΣΤΟΣ TSOUNAKIS SERVICE MACHINERY SALES & SERVICE

Παροικία, 22840 21142 164

Καµάρες | Kamares • Τ: 22840 52640 M: 6973 873 360, 6974 825 173 • E: sp.tsounakis@gmail.com


Σ

PARKING ΣΚΑΦΩΝ

Αλιπράντης Στάθης Επισκευές & Βαφές Ανελκύσεις & Καθελκύσεις Πολυεστερικές εργασίες Μεταφορές Αντιόσµωση Γυάλισµα Μετατροπές

κιν » 6973 235 708 e-mail » aliprantisstathis@yahoo.gr ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ BOAT ENGINE SERVICE & REPAIRS

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ CONSTRUCTION VEHICLE MECHANICS

ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ ΣΤΑΘΗΣ «TZIOTIS AUTO SERVICE» TZIΩTHΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Νάουσα, 6973235708

Μάρπησσα, 22840 41142 BENTOYPHΣ ΔHMHTPHΣ Νάουσα, 22840 53164, 6976322302 «CYCLADES MARINE» ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Αλυκή, 22840 91145, 6946171833 «SHARK MARINE» ΚΡΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Αλυκή, 22840 24970, 6981746231 MΠOYΓIOYPHΣ ΓEΩPΓ. AΘANΑΣΙΟΣ

Παροικία, 22840 24335 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Άσπρο Χωριό, 22840 41134

ΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

Καμάρες, 22840 52640, 6973873360, 6974825173

ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ SYNTHETIC DOORS & WINDOWS ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Αλυκή, 22840 91081 Παροικία, 22840 21461, 21524

ΣΠYPOY ANAPΓΥΡΟΣ ΑΡΙΑΝΟΥΤΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Νάουσα, 22840 51366, 53331

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ COMMERCIAL VEHICLE MECHANICS «TZIOTIS AUTO SERVICE» TZIΩTHΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Μάρμαρα, 22840 41032, 6936779825 ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Τσιρίδια, 22840 42622, 6977453132 «EUROPA»

Παροικία, 22840 23893 KAΛAKΩNAΣ ΜΕΝΕΓΟΣ

Μάρπησσα, 22840 41142

Παροικία, 6972772958

Άσπρο Χωριό, 22840 41134, 41977

Παροικία, 22840 24102, 6977776602

Καμάρες, 22840 52640, 6973873360, 6974825173

Παροικία, 22840 22353, 21051, 6977454539, 6946866827

ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΙΩΑΝ. ΜΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

165


Σ

Αυτονoµίες - Επισκευές Συντηρήσεις Καυστήρων Φυσικού αερίου & Πετρελαίου LPG & Oil Burners Autonomy - Repairs Maintenance

Panagiotis Dervos

Παναγιώτης ∆έρβος 6977 411514

panosdervos@yahoo.gr

«ΜΚ INTERIOR DESIGN» ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

HΛIOΠOYΛOΣ ΓEΩPΓIOΣ

Παροικία, 22840 24138, 6974371305 Νάουσα, 22840 24601

ΚΑΛΑΦΑΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Λεύκες, 6944592066

Παροικία, 22843 00373, 6944818550 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ MAΛAMATENIOΣ ΓEΩPΓIOΣ Παροικία, 22840 21130, 6944146998 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΘΕΟΔ. & ΔΗΜ. Ο.Ε.

Παροικία, 22840 25004, 22840 24855

Νάουσα, 22840 53115

ΜΠΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Λεύκες, 22840 44015

ΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Παροικία, 22840 91781, 6945886875 ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Παροικία, 22840 24151, 6985060133

Αλυκή, 22840 91713, 91950, 6977354429 ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡOΣ

Πρόδρομος, 22840 42977

ΠΥΛΟΣΤΟΜΟΣ ΗΛΙΑΣ ΣAPPHΣ NIKOΛAOΣ

Παροικία, 22840 22944, 6947188702

«ROLLOPLAST» ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Αγ. Απόστολοι, 22840 51492, 6945781226

Νάουσα, 22840 51328, 6932926560 ΣKΑΡΑΜΑΓΚΑΣ ΝΙΚΟΣ

Παροικία, 22840 23885

ΣKΑΡΑΜΑΓΚΑΣ ΝΙΚΟΣ ΣKIAΔAΣ IΩANNHΣ

Παροικία, 22840 23885

Αλυκή, 6977689029

ΤΣΑΚΩΝΗΣ ΝΙΚΟΣ ΤΖΑΝΕΤΑΚΗΣ ΑΛΕΚΟΣ

Παρασπόρος, 22840 27242, 6974813238

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ HEATING SYSTEM MAINTENANCE

Νάουσα, 22840 52797, 6977608839 ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Νάουσα, 22840 51149, 6972058655 ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Μάρπησσα, 22840 41312

ΔΕΡΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΗΛΙΑΣ

Νάουσα, 6977411514 Μάρπησσα, 22840 41312 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Παροικία, 22840 24587, 6976863598 166

ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Νάουσα, 22840 51773,6944919529


Σ

«OZ-ELECTRONICS» ΠΙΕΡΤΖΟΒΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Παροικία, 6944740217 Νάουσα, 6948877813 ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Μάρπησσα, 22840 28697

Αλυκή, 22840 91713, 91950, 6977354429

Παροικία, 22840 23911, 6944380916

Νάουσα, 22840 51999

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΦΥΛΑΞΗ ΟΙΚΙΩΝ HOUSE KEEPING & MAINTENANCE

Μάρπησσα, 22840 42195, 6977426510-1

«PARARAM» Κ. & Σ. ΡΟΥΣΣΟΣ ΦΩΣΚΙΝΗΣ ΓΑΪΤΑΝΟΣ «TEXNOΦΩΣ» BITZHΛAIOΣ ΣTAM. & ΓIAN. O.E. «TELECOM SYSTEMS» ΘΑΛΑΣΣΟΧΩΡΙΤΗΣ Γ.

Παροικία, 22840 24340

ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ) «ΑΥΛΗ» Ε.Π.Ε.

Σωτήρες, 22840 25160, 6973350275

Νάουσα, 22840 51773, 6944919529

«ΕΣΤΙΑ» ΔΑΦΕΡΕΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΣΥΣΤHΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ WATER FILTRATION SYSTEMS «FRONTEASY» Παροικία, 22840 21093, 6936866600

Παροικία, 6936882991 «HOUSE KEEPING» ΠΕΡΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

EUROBRAND CO.

«ΚΑΤΟΙΚΙΑ» ΚΟΥΜΟΥΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Μάρπησσα, 22840 41234

6932475209

Νάουσα, 22840 52126, 6937195346, 6946111496

Αλυκή, 22840 91713, 91950, 6977354429

Νάουσα, 22840 53060

Παροικία, 22840 28227, 6944838049

ΣΑΜΑΛΤΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΛΟΥΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ «ΣΠΙΤΙ» ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Νάουσα, 22840 28635, 52861,6937033316

ΣΧOΛΕΙΑ SCHOOLS

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ SECURITY SYSTEMS - FIRE SECURITY SYSTEMS

ΓYMNAΣIO ANTIΠAPOY

«A&G SECURITY SERVICES» ΚΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ

Παροικία, 22840 23085, 6932331813

«ACTION» ΝΤΑΝΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Παροικία, 22840 22104

«AUDIOPHILE» POYΣΣOΣ ΓIANNHΣ

Παροικία, 22840 22357, 6945998151

«G4S» ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΖΕΝΗ

Παροικία, 22840 22570

«HOUSE KEEPING» ΠΕΡΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Μάρπησσα, 22840 41234

«ΔΙΟΔΟΣ» ΣΑΡΡΗΣ ΝΙΚΟΣ

Παροικία, 22840 25224, 6938532781

«MULTI COM» ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Αντίπαρος, 22840 61322, 6973409887

ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ

22840 61392 ΓYMNAΣIO APXIΛOXOY

22840 42480 ΓYMNAΣIO ΝΑΟΥΣΑΣ

22840 53410 ΓYMNAΣIO ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ

22840 21350, 23340 ΔHMOTIKO ΣXOΛEIO AΓKAIPIAΣ

22840 91255 ΔHMOTIKO ΣXΟΛEIO ANTIΠAPOY

22840 61250 ΔHMOTIKO ΣXOΛEIO ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ-ΜΑΡΠΗΣΣAΣ

22840 41454, 41490 ΔHMOTIKO ΣXOΛEIO KΩΣTOY

22840 29084 ΔHMOTIKO ΣXOΛEIO ΛEYKΩN

22840 41643 Παροικία, 6974717978 ΔHMOTIKO ΣXOΛEIO ΝΑΟΥΣΑΣ 22840 51208, 53365 1o ΔHMOTIKO ΣXOΛEIO ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ

22840 21277 2o ΔHMOTIKO ΣXOΛEIO ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ

22840 23580 ENIAIO ΛYKEIO ΝΑΟΥΣΑΣ ΠAPOY

Συστήµατα ασφαλείας

22840 51042, 52875 ENIAIO ΛYKEIO ΠAPΟΙΚΙΑΣ

22840 21270 KPATIKOΣ ΠAIΔIKOΣ ΣTAΘMOΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ

22840 22274 NHΠIAΓΩΓEIO AΓKAIPIAΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑ | PARIKIA Τ: 22840 22357, 24125 · F: 22840 24457 · E: roussos9@otenet.gr

22840 91982 NHΠIAΓΩΓEIO ANTIΠAPOY

22840 61354 167


Σ

NHΠIAΓΩΓEIOY ΔPYOY

22840 41030 NHΠIAΓΩΓEIO KΩΣTOY

22840 24779 NHΠIAΓΩΓEIO ΛEYKΩN

22840 41793 NHΠIAΓΩΓEIO MAPMAPΩN

22840 41711 NHΠIAΓΩΓEIO ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ

22840 41229 NHΠIAΓΩΓEIO ΝΑΟΥΣΑΣ

22840 51686 NHΠIAΓΩΓEIO ΠPOΔPOMOY

22840 41111

οι σταύλοι του Θανάση

1o NHΠIAΓΩΓEIO ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ

22840 25063 2o NHΠIAΓΩΓEIO ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ

Σας προσκαλούµε να βιώσετε την

3o NHΠIAΓΩΓEIO ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ

ασφαλές περιβάλλον. Ύψιστη προτεραιότητά µας είναι η ασφάλεια και ευηµερία τόσο για τα άλογα όσο και για τους αναβάτες.

22840 21292 απολαυστική εµπειρία της ιππασίας σε ένα 22840 25063 4o NHΠIAΓΩΓEIO ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ

22840 22702 ΠAIΔIKOΣ ΣTAΘMOΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ

22840 51215 ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΡΟΥΣΣΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

22840 53437-8 «ΤΑ ΔΕΛΦΙΝΑΚΙΑ» ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Μάρμαρα, 22840 4231 «ΤΑ ΜΕΛΙΣΣΑΚΙΑ» ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

τ: 22840 53403 • κ: 6938622392 • 6998413813 www.parosriding.com email: michaelia_8@hotmail.com

Παροικία, 22840 22916

T.E.E. ΠΑΡΟΥ 22840 24124 OCTOPUS SEA TRIPS

ΣΧOΛΕΣ PRIVATE SCHOOLS

Χρυσή Ακτή, 6932757123 ΣΧΟΛΕΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ / HORSE RIDING CENTRES «ΚΟΚΟΥ» IVAN LEFEBVRE

Νάουσα, 22840 51818 ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤIΣΗΣ / «THANASSIS FARM» ΡΟΥΣΣΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ADULT EDUCATION Νάουσα, 22840 53403, 6938622392 «PAROS BUSINESS ACADEMY» ΡΟΔΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Παροικία, 22840 22242, 6978282745 ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ / ART SCHOOLS Αλυκή, 22840 28792 ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ

Παροικία, 22840 24818 ΣXOΛH KAΛΩN TEXNΩN

Παροικία, 22840 21718 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

Παροικία, 22840 23287 ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ / DIVING SCHOOLS «AEGEAN DIVING COLLEGE» ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

Χρυσή Ακτή, 22840 43347, 6932289649 «PAROS DIVING CENTER» ΜΠΕΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Χρυσή Ακτή, 6980871077, parosdivingcenter@yahoo.gr «PAROS SCUBA CLUB» PAUL ORPHANIDIS

Νέα Χρυσή Ακτή, 22840 41778, 6944153428 «PRO-DIVERS» ΧΑΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / MARINE ENVIRONMENT EDUCATIONAL CENTRES

Ξιφάρα, 6971960737

X-TA-SEA Σάντα Μαρία, 6977689067 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Δρυός, 22840 43347 168


Τ

ΣΧΟΛΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ / MUSIC SCHOOLS

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ / MARTIAL ARTS

ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ - ΒΙΟΛΙΟΥ ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

«ACADEMY OF WING CHUNG KUNG FU» ΠΟΠΗΣ ΑΛ.

Μάρπησσα, 22840 41197, 6979005160

ΣXOΛH MOYΣIKHΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ

Παροικία, 22840 22038

ΣΧΟΛΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ / DRIVING SCHOOLS

6937266130 «Α.Σ. ΑΙΓΑΙΑΣ ΠΑΡΟΥ» ΜΟΥΓΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

Μάρμαρα, 6943422133 ΣXOΛH KAPATE KOBUDO

Παροικία, 22840 24950

ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛOΣ ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ

Παροικία, 22840 22606, 6944354787

«ΚΑΘ’ ΟΔΟΝ» ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Παροικία, 22840 23377

«ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ» ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΩΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Νάουσα, 22840 53042, 6972304177

Παροικία, 22840 21022, 6947817125

Παροικία, 22840 25015, 6944417854

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ

Νάουσα, 22840 51794, 6946009682

ΣΧΟΛΕΣ ΤΕΝΝΙΣ/ TENNIS SCHOOLS

«PAROS TENNIS CLUB» ΠΕΡΙΠΑΝΟΥ ΒΑΣΩ

Παροικία, 22840 22616, 6932800892

Αγία Ειρήνη, 22840 24280, 6942985111

SHASHANG DESAI

Νάουσα, 6998178503

ΣΧΟΛΗ Ο∆ΗΓΩΝ _ DRIVING SCHOOL (Κ.Θ.Ε.Υ.Ο.)

ΣΧΟΛΕΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ SPEED BOAT DRIVING SCHOOLS ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Παροικία, 22840 22606, 6944354787

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΩΡΙΟΣ Dimitris Panorios 2o χλµ. Παροικίας-Νάουσας _ 2nd km Parikia-Naoussa road t 22840 25015 m 6944 417854 e panoriosdim@hotmail.com

ΚΑΣΤΑΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Αλυκή, 22840 92046, 6944964048

ΣΧΟΛΕΣ ΧΟΡΟΥ | DANCE ACADEMIES «CENTRAL SCHOOL OF BALLET» ΤΖΟΥΜΠΑ ΚΥΡΙΑΚΗ

Νάουσα, 22840 53520

PAROS DANCE & ACADEMY

Χρυσή Ακτή, 6979353401

ΣXOΛH KΛAΣIKOY MΠAΛETOY ΛOYΔAΡOY EΦH

Παροικία, 22840 22816

ΤΑΞΙ TAXIS ΑΙΓΙΝΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΜΠΑΦΙΤΗ ΚΑΛΥΨΩ)

6944535686 ΑΙΓΙΝΗΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

6977675515 ΑΙΓΙΝΗΤΗΣ A. ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ

6974190953 ΑΙΓΙΝΗΤΗΣ Δ. ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ

6944979903 ΑΡΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

6936973303 ΒΑΒΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

6983854450 ΔΑΦΕΡΕΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

6934229923 ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΝΙΚΟΣ (ΜΠΑΦΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ)

6942040191 ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ & ΠΕΤΡΟΣ

6944138995 ΚΑΡΠΟΔΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

6973434343 ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ

6976274767 169


Τ

ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

6977421100 ΜΠΑΦΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

6945172726 ΜΠΑΦΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

6944221645 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

6978688142 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ & ΒΑΓΓΕΛΗΣ

6944540556 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

6936890885 ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

6946100832 ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

6944668331 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

6972026682 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

6986756666 ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

6944833152 ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ (ΑΡΚΟΥΛΗΣ ΒΟΝΙΦΑΤΙΟΣ)

6944638655 ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚ. & ΜΙΧΑΛ.

6945231405

ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ & ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ FURNITURE COVERINGS & UPHOLSTERY ΓΚΡΟΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Παροικία, 22840 23134 ΚΑΝΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Παρασπόρος, 22840 23210, 6994244180 MAPΓAPITH EΛEYΘΕΡΙΑ

Παροικία, 22840 21906, 24512 ΜΑΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Παροικία, 22840 23636, 6932992588 «ΟΜΟΡΦΟ ΣΠΙΤΙ» ΜΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ

Παροικία, 22840 23772

Πλατεία Νάουσας | τ. 22840 51934

ΤΑΠΗΤOΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ CARPET CLEANING

Ταπητοκαθαριστήρια

ΛΟΥΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ Γ. ΛΟΥΚΗΣ

Νάουσα, 22840 53060 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ - ΒΕΝΤΟΥΡΗ ΚΑΤ.

Έλητας, 22840 23672

ΤΑΤΟΥΑΖ TATOO «VAN ΄INK TATOO»

Νάουσα, 6940601212 «BEAUTY TOUCH STORE»

Παροικία, 22840 28026 170

Νάουσα Πάρου τ/f: 22840 53060

Εµπορία χαλιών & µοκετών Καθαρισµός & Φύλαξη Καθαρισµοί σαλονιών Επιδιορθώσεις


Τ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΦΝΑΙΟΣ Περιφ/κός Παροικίας τ. 22840 28333 f. 22840 28520 Αντίπαρος 22840 61231 www.taxydromiki.gr ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ COURIER COMPANIES «ACS» ΤΣΑΝΤΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Παροικία, 22840 24254

«ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ» ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤ.

Παροικία, 22840 21550, 6978272440

ΤΕΝΤΕΣ COVERS & AWNINGS

«ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ» ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΑΝΟΥΤΣΟΣ

Παροικία, 22840 28333 Αντίπαρος, 22840 61231

«ECOTENT» ΚΟΡΝΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

«SPEEDEX» ΣΑΡΡΗΣ ΝΙΚΟΣ

Παροικία, 22840 22634, 6984639772

Μάρμαρα, 22840 41032, 6936779825 Παροικία, 22840 44405, 6974020923 ΚΑΛΟΥΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Nάουσα, 6936910968

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ

22840 51933 / 6937 33 36 31 www.stavrosniflis.gr 171


ΤΕΝΤΕΣ ΤΕΝΤΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ROLLERS

ΤΕΝΤΑ ΤΥΠΟΥ «ΜΠΑΡΑ» | ΤΕΝΤΑ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΤΕΝΤΟΠΕΡΓΟΛΑ | ΚΑΘΕΤΟ ΡΙΝΤΟ ∆ΙΧΤΥ ΣΚΙΑΣΗΣ | ΤΕΝΤΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΣΚΑΦΩΝ & ΕΠΙΠΛΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ | ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΠΟΡΟΣ τ: 22840 23210 κ: 6994 244180 e: kanarispan@gmail.com w: www.skiasisparos.gr


Τ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ∆ραπετσώνα • Παροικία Πάρου 210 46 29 981 • τ. 6937 169 448 Ουδεµία σχέση έχουµε µε άτοµα που παρουσιάζονται ως συνεργάτες

ΚΑΝΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ζήστε τη στιγµή. Όλα τα άλλα είναι σε καλά χέρια.

Παρασπόρος, 22840 23210, 6994244180 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

Παροικία, 22840 24498 ΤΙΛΚΕΡΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Παροικία, 6937169448 Αθήνα, 210 4629981

ΤΖΑΚΙΑ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΖΑΚΙΑ & ΣΟΜΠΕΣ FIREPLACES & STOVES «ΑΝΝΑ» ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΑΝΝΑ

Νάουσα, 22840 28901 «HΛEKTPΟΫΔΡΑΥΛΙΚΗ» ΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Νάουσα, 22840 51908, 6982155962 ΛΟΥΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Παροικία, 22840 23048 ΠANTEΛAIOΣ ΚΩΣΤΑΣ - ΙΑΚΩΒΟΣ

Αλυκή, 22840 91403 ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Παροικία, 22840 24151, 6985060133 «ΠΑΝΕΜΠΟΡΙΚΗ» ΠANTEΛAIOΣ ΧΡΗΣΤ. & ΣΙΑ Ο.Ε.

Πρόδρομος, 22840 41598 «ΣΥΡΙΑΝΟΣ ΕΠΕ» ΠΑΠΑΓΙΑΚΟΥΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

Παροικία, 22840 24275 XANΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Λεύκες, 22840 41182, 41838

ΠΑΝΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΕΥΚΩΝ

PANEMPORIKI LEFKON LOW ENERGY FIREPLACES & STOVES

ΝΑΟΥΣΑ ΠΑΡΟΥ 22840 51933 / 6937 333 631

Eνεργειακά τζάκια & σΌΜΠΕΣ

3ο χλμ Λευκών - Νάουσας • 3rd km Lefkes - Naoussa road

Τ: 22840 41598 • F: 22840 42936 www.pantelaios.gr •info@pantelaios.gr

sniflis@yahoo.gr

www.stavrosniflis.gr 173


Τ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΤΑΛΙ∆ΗΣ Παροικία Πάρου τ: 22840 22673 κ: 6944167104 www.diathlasisglass.gr

ΤΖΑMIA, KPYΣTAΛΛA, ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ GLASS & MIRRORS

ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ

Νάουσα, 22840 53580, 6932684315

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Παροικία, 6974717978

ΟΤΕ Παροικία, 22840 22799 ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΑΦOΙ «TELECOM SYSTEMS» ΘΑΛΑΣΣΟΧΩΡΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Νάουσα, 22840 52692 Παροικία, 22840 24340 «ΔΙΑΘΛΑΣΙΣ» KOYTAΛIΔHΣ B. «PARARAM» Κ. & Σ. ΡΟΥΣΣΟΣ Παροικία, 22840 22673 Νάουσα, 22840 51999 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Καμάρες, 22840 52150 WIND «ΠΑΛΑΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗ» Παροικία, 22840 24650 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣOMΠONHΣ ΣTAYPOΣ TELECOMMUNICATIONS

Παροικία, 22840 24793, 6973232808

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ TELEPHONES & ACCESSORIES

«AUDIOPHILE» POYΣΣOΣ ΓIANNHΣ

Παροικία, 22840 22357, 6945998151 «ΓΕΡΜΑΝΟΣ» ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΥΛ. & ΣΙΑ Ο.Ε.

Παροικία, 22840 28070 «AUDIOPHILE» POYΣΣOΣ ΓIANNHΣ

«E-SUPPORT» ΚΑΣΙΜΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Παροικία, 22840 22357, 6945998151

Παροικία, 22840 23888, 6972264342

«ΓΕΡΜΑΝΟΣ» ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΥΛ. & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ

Παροικία, 22840 28070

Παροικία, 6974717978

«E-SUPPORT» ΚΑΣΙΜΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

«VODAFONE» ΛΙΑΡΑΤΣΙΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Παροικία, 22840 23888, 6972264342 «MULTI COM» ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Αντίπαρος, 22840 61322, 6973409887 174

Παροικία, 22840 27417 WIND

Παροικία, 22840 24650


Τ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ TOURIST AGENCIES & TICKETS «A1 SANTORINEOS TRAVEL» ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΝΙΚΟΣ

Παροικία, 22840 24245

«ANEMOMYLOS ALEXANDER TRAVEL» ΚΑΡΠΟΔΙΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Παροικία, 22840 28090

«A.L.L GREECE»

Πυργάκι Χοχλίδια, 2284023993

«AVANT TRAVEL SERVICES» ΚOΝΤOΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ

Παροικία, 22840 22302, 23052

«CAVE» ΠΑΤΕΛΗ ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ

Αντίπαρος, 22840 61196, 61402

«DEEP BLUE» Ε.Π.Ε

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ TOPOGRAPHERS & ENGINEERS

Παροικία, 22840 27141

«ERKYNA TRAVEL»

Παροικία, 22840 22654-5 Νάουσα, 22840 53180-1

ΒΑΣΙΛΑΡΑ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΑΡΧΙΤ.-ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

«HOLIDAYS TRAVEL» ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ

Πρόδρομος, 22840 41384, 41186 6932755852, 22990 69398

ILES CYCLADES TRAVEL

ΓΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Παροικία, 22840 21997, 6972875765

Παροικία, 22840 24616, 24816

Μάρπησσα, 22840 28451, 6976803772

«INTERGRECO TRAVEL»

Νάουσα, 22840 53294

ΚONTOSTAVLOS S.A. TRAVEL AGENCY ΚΑΛΑΚΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ Παροικία, 22840 21353

Παροικία, 22840 23137, 6972288829

«ΚΥΚΛΑΔΙΚΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ Ν.Ε.» ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΑΝΤ. Παροικία, 22840 21709 ΚΑΓΚΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ «MELTEMI TRAVEL» ΜΠΙΖΑΣ Θ. ΙΩΑΝΝΗΣ

Νάουσα, 22840 21931 ΚΑΡΠΟΔΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Νάουσα, 22840 52055 ΚΟΤΤΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ

Παροικία, 22840 23137, 6944778171 ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΣ ΓΡΗΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ

Νάουσα, 22840 42985, 6974119662 ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Παροικία, 22840 24138, 6942555174

Παροικία, 22840 21242, 22558

«OLIAROS TOURS»

Αντίπαρος, 22840 61231

«PAROS TRAVEL» ΚΑΒΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Παροικία, 22840 21480, 22122

«PERANTINOS TRAVEL & TOURISM» ΠΕΡΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΑ

Πίσω Λιβάδι, 22840 41135, 41736

«POLOS TOURS»

Παροικία, 22840 22092-3

«PRAXIS TOURS» ΡΟΥΣΣΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΡΕΚΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ Παροικία, 22840 24415-6 «SIMITZI TRAVEL AGENCY» Παροικία, 22840 22002, 6945796510

Νάουσα, 22840 51113

«PHC» «VISIT CYCLADES» ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ ΜΑΡΙΑ

Μάρπησσα, 6987003005 Πίσω Λιβάδι, 22840 24608, 42825, 6971894290

175


Τ-Υ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΦΙΑΛΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ Λιανική - Χονδρική

A H E L L E N I C L P G C O M PA N Y ΠΡΑΤΗΡΙΟ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

Αικατερίνη Φραντζή Αντιπρόσωπος Πάρου-Αντιπάρου Ekaterini Frantzi Paros-Antiparos distributor

Αστέρας | Asteras T&F 22840 51039 • M 6977 690140

ΤΥΠΟΓΡΑΦEΙΑ & ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ PRINTING PRESS & DIGITAL PRINTING

ΣΑΡΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Παροικία, 22840 23866, 6944514313 ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

«CHILLI PROMOTIONS» ΣΠΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Παρασπόρος, 22840 22031, 6974601331 «COLORBOX» ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Β. - ΓΙΑΤΡΑΣ Β. Ο.Ε

Νάουσα, 22840 51182

Νάουσα, 22840 51773, 6944919529 ΦΡΑΝΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (NISOGAS)

Αστέρας, 22840 51039, 6977690140

«ΓΡΑΦΟΤΥΠΟΣ» ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Παροικία, 22840 25021 «EPIGRAPH» MAPΓAPITHΣ ΗΛΙΑΣ

Παροικία, 22840 21906, 24512, info@epigraph.gr «ΙΔΕΟΓΡΑΜΜΑ» ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Παροικία, 22840 28158, 6932343661

GAS CARS

«POWER CARS» ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Νάουσα, 22840 28001, paolocars@yahoo.gr

«SMILE» ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΝΑΝΤΙΑ

Παροικία, 22840 28025, nadia@smileweb.gr «WIDEANGLE» ΝΙΦΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Νάουσα, 22840 51933, 6937333631

ΥΑΛΙΚΑ & ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ GLASSWARE & CRYSTAL «ΔΙΑΘΛΑΣΙΣ» KOYTAΛIΔHΣ B.

Παροικία, 22840 22673 ΚΑΣΤΑΝΙΑ - ΚΑΠΑΡΟΥ ΑΓΓΕΛΑ

Μάρμαρα, 22840 41132 «MAGNOLIA HOME» ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΕΥΡΙΔΙΚΗ

Παροικία, 22840 22575 «ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ» ΜΠΑΡΜΠΑΡΗ ΜΙΝΑ

Παροικία, 22840 21419 «ΣΑΡΡΗ» ΣΑΡΡΗ ΜΑΡΙΑ

Παροικία, 22840 24493, 23742 «SINIALO» ΑΛΙΦΙΕΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Νάουσα, 22840 55145, 53384 «TANTANHΣ» ΤΑΝΤΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚOΙ PLUMBERS BOΛOΣYPAKHΣ ΔHMHTPIOΣ

Νάουσα, 22840 51008 ΖΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Νάουσα, 22840 51261

Νάουσα, 22840 51586, 6944658982

ΥΓΡΑΕΡΙΟ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ GAS & GAS ENGINEERS

Καλάμι, 22840 23670, 6976682010

ΚΑΛΑΚΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Παροικία, 22843-00373, 6944818550

ΚΟΥΤΣΑΥΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΡΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Παροικία, 6937411191 Νάουσα, 6977411514 ΛΑΖΑΡΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Αλυκή, 22840 91713, 91950, 6977354429 176

Παροικία, 22840 21034, 6945213123


Υ

Μ Ε ΤΑΦ Ο ΡΑ & Π Ω Λ Η Σ Η Ν Ε Ρ ΟΥ

ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

Πισίνες / ∆εξαµενές / Οικιακή χρήση

WATER TRUCK 6977 901285 / 6937 152261 ΛΟΥΚΗΣ ΜΗΝΑΣ KΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Παροικία, 22840 24071, 6945345742

Νάουσα, 6936837837

Παροικία, 22840 22286

Μάρμαρα, 22840 22545, 6979390856

KΕΦΑΛΑΣ NIKOΣ MAYPHΣ ΔHMHTPHΣ ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Μάρπησσα, 22840 24610, 6977546340 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Αμπελάς, 6937107848 ΣΚΙΑΔΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Αλυκή, 22840 91550, 6977822217 6973214291

ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΜΕΤΑΪ ΡΕΝΤΗΣ

6977901285, 6937152261 Νάουσα, 6946866472 ΦΥΣΙΛΑΝΗ ΜΙΝΑ MOΣXOΣ NIKOΛAOΣ

Παροικία, 22840 21752

Μάρπησσα, 6945073270, 6945925877

ΜΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Παροικία, 22840 22004

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

OUTDOOR ACTIVITIES MΠAPMΠAPHΣ MANΩΛHΣ Παροικία, 22840 22085 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΓΟΣ ΦΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

«AWAKE» Α. ΤΣΙΩΝΗΣ - Ν. ΧΑΝΙΩΤΗΣ Ο.Ε.

Καμάρες, 22840 51805, 6977401351

Λεύκες, 6936529302

Αλυκή, 22840 91713, 91950, 6977354429

Κριός, 22840 24495, 6983437558

«ΕΥΖΩΙΑ» ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ ΑΛΚΗΣΤΗ ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠANTEΛAIOΣ ΔHMHTPIOΣ

Μάρμαρα, 22840 42964

ΥΠHPEΣIEΣ INTERNET

INTERNET SERVICES ΣΑΜΑΛΤΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 3o χλμ Παροικίας-Νάουσας, 22840 22136, 6944900855

«COMPUTER TECH» ΡΟΔΙΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΙΔΕΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

22840 91723, 6932413062

Παροικία, 22840 24242, 6987921510

Νάουσα, 22840 52797, 6977608839

Παροικία, 22840 23888, 6972264342

«E-SUPPORT» ΚΑΣΙΜΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΑΝΕΤΑΚΗΣ ΑΛΕΚΟΣ TΣIΓΩNIAΣ KΩN/NOΣ

Δρυός, 22840 42085, 6972504716 ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

«GAMES OF THE WORLD» ΣΚΙΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Παροικία, 22840 21557 «GOOD FELLAS» ΚΟΥΤΣΟΥΠΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Νάουσα, 22840 51773, 6944919529

Πούντα, 22840 92058, 6972086087

Παροικία, 22840 23101, 6977419029

Παροικία, 22840 21545

ZOYMHΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΦPAΓKOYΛHΣ Ν. ΓEΩPΓIOΣ

Παροικία, 22840 22880, 6976882038 ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Παροικία, 22840 21545, 6932651621 ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

22840 91034, 6936520377

Μάρπησσα, 22840 42906

ΥΔΡOΠΩΛΗΤΕΣ WATER SALES & DELIVERY

Παροικία, 22840 24571

«PAROS WEB OE.» ΣΤΕΦΑΝΟΥ - STEINBACH O.E. «SMART COMPUTERS» ΣΚΙΑΔΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Νάουσα, 22840 28594

«UNICAD» ΘΕΜΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Παροικία, 22840 22250, 6974963815 Νάουσα, 6974706718

177


Υ

«WIDEANGLE» ΝΙΦΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Νάουσα, 22840 51933, 6937333631

«JETBLACΚ» ΜΕΡΛΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ

Παροικία, 22840 23877 Νάουσα, 22840 55283 Μάρπησσα, 42225 Αντίπαρος, 22840 61401 WWW.PAROSWEB.GR - ΠΕΡΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΥΠOΔΗΜΑΤΑ, ΤΣΑΝΤΕΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ SHOES, PURSES & ACCESSORIES

«KATERINA» ΚΕΦΑΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Μάρπησσα, 22840 45065 «KNOTS» ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Νάουσα, 22840 51399 «ADMIRAL SHOP» «LEATHER LAND» ΓΙΑΤΡΟΠΟΥΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

Παροικία, 22840 27195, 6973805572

«ALTER SHOPS» ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

«ΜΕ ΓΕΙΑ...SHOE» ΦΡΑΝΤΖΗ ΗΛΕΚΤΡΑ

Νάουσα, 22840 52758 Νάξος, 22850 29348 Αθήνα (The mall Athens), 210 6300129

«MELAGRANO» ΑΧΛΑΔΗ ΒΟΥΛΑ

Παροικία, 22840 27521

«ΑΜΜΟS» ΚΟΣΙΦΟΛΟΓΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ

Νάουσα, 22840 51206 «ANGEL’S» ΓΕΡΟΝΙΚΟΣ Κ.&Π.

Παροικία, 22840 21940 • Νάουσα, 22840 53380 OUTLET, 22840 55000 • Αντίπαρος, 22840 61700 «ΑΤΟΥ» ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Νάουσα, 22840 51795

Μάρπησσα, 22840 43350 Νάουσα, 22840 51480, 6977638382 «MELI MELI» ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΖΩΗ

Παροικία, 22840 23655 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Παροικία (αγορά), 22840 21406, 22986 Παροικία (περιφερ.), 22840 24578 «LA ISLA» ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ

Νάουσα, 22840 55077

«LE SAC» ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ «ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ»

Παροικία, 22840 22646

Παροικία, 22840 21420

«LA VIE EN ROSE» ΠΙΑΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ «BIRDIE’S»

Νάουσα, 22840 55082 «BIT OF SALT» ΠETPOΣ KAΠAPOΣ

Αρχίλοχος, 22840 42757 Νάουσα, 22840 28625 «BOUDOIR» ΓΑΒΑΛΑ Μ.

Νάουσα, 22840 55203

Νάουσα, 6972073683 «LOS AMORES» ΜΙΣΥΡΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ

Παροικία, 22840 23627 «MAHI’S» ΣΥΨΑ ΜΑΧΗ

Νάουσα, 22840 53616 «MELISSA» ΤΣΑΝΤΑΝΗ ΕΛΕΝΗ

Παροικία, 22840 24840 Νάουσα, 22840 51051 Παροικία, 6978885556 ΜΠΑΦΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΚΡΟΖΟΣ ΝΙΚΟΣ Παροικία, 22840 24025 Παροικία, 22840 23134 «ΜΠΙΖΟΥΒΙΟ» KIRAZYAN ARSEN «CLASS» ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Παροικία, 6974529581 Παροικία, 22840 24205 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ «COLORS» Νάουσα, 22840 51646 Παροικία, 22840 23332 «ΠΑΡΗΜΙΑ» ΤΑΧΥΝΑΚΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Νάουσα, 22840 55278, 6972212985 «DOLFINS» KOΠANIΔHΣ TAΣOΣ «PKPC» Παροικία, 22840 24233 Αντίπαρος, 22840 92229, 6947180720, 6932336464 «ΕΠΙΛΕΚΤΟΝ» ΓΕΜΕΛΙΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ «PLANET MUSHROOM» ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Παροικία, 22840 24195 Νάουσα, 22840 53047, 55288 «FIMOLOCO» ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ-ΓΩΓΩ Νάουσα, 22840 55331, 6946248937 Παροικία, 22840 23692 «FINESSE» ΜΠΙΖΑ ΜΑΡΟΥΣΩ «BUTTERFLY» ΠΕΠΑ ΤΕΡΕΖΑ

Παροικία, 22840 22044 «FUN CLUB» ΚΟΥΚΟΡΕΜΠΑ ΕΛΕΝΗ

Νάουσα, 22840 53086, 6972692093 «GLAMOUR» ΑΛΙΦΙΕΡΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

Παροικία, 22840 23393 «HODO’S SHOP» ΧΟΝΤΟ ΑΛΜΠΕΡΤΟ

Παροικία, 22840 24175, 6970879559 «Η ΓΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑ» ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ Σ.

Παροικία, 22840 22478 «IZU» ΤΣΟΤΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Παροικία, 22840 24538 178

«RED NERIUM» ΠΑΠΠΑ ΜΥΡΤΩ

Παροικία, 22840 27193, 6932089913 «RESALTO» ΛΟΥΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ

Παροικία, 22840 21120 Αλυκή, 22840 28759 «ΣΑΝΔΑΛΙ» ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Παροικία, 22840 28433 «SIGMA T» ΓΑΒΙΩΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ

Νάουσα, 22840 52490 «STELLAS»

Νάουσα, 22840 51063 Παροικία, 22840 23671


Υ-Φ

«STUDIO 21» ΠΑΝΤΕΛΗ ΕΦΗ

ΚΑΠΟΥΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Νάουσα, 22840 55178

Παροικία, 22840 21264

«SUN & SAND» ΝΤΕΛΙΔΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ

«ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΛΩΣΤΗ ΔΕΜΕΝΗ» ΖΟΥΜΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Παροικία, 22840 24065

Νάουσα, 22840 52895

ΛΕΚΑΪ ΜΙΜΟΖΑ «SUN SEA»

Αντίπαρος, 22840 61337, 6970197726

Νάουσα, 22840 53256, 6934052895

«ΧΡΥΣΑΛΛΙΔΑ» - ΚΑΛΑΡΓΥΡΟΥ Μ.

«ΜΑΓΙΣΣΑ» ΒΙΚΥ ΣΑΡΡΟΥ

Αντίπαρος, 22840 61540 «UNICUM» ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Παροικία, 22840 21831 ΜΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ

Παροικία, 22840 27511, 6974739237

Παροικία, 22840 23772

Νάουσα, 22840 28611

Παροικία, 22840 22575

«MAGNOLIA HOME» ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΕΥΡΙΔΙΚΗ «VACUERO» «VENTO» ΣΙΦΝΑΙΟΣ Ι. & ΣΙΑ Ο.Ε.

«POLOS SHOP» ΠΩΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Νάουσα, 22840 51951

Παροικία, 22840 21400, 22444

ΥΠOΔΗΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ CHILDREN’S SHOES

Μάρπησσα, 22840 41341

«RAGS 2 RICHES» ΣΚΙΑΔΑ ΣΑΝΤΑΛ ΣIΦNAIOΣ MAPKOΣ

Νάουσα, 22840 51466

«SOFA» ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΕΦΗ «ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ»

Παροικία, 22840 22646 «MANTΩ» ΣAPPH ΔIΑMANTΩ

Παροικία, 22840 22635 «ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ» ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΧΡ.

Νάουσα, 22840 55114 «ΣΑΝ... ΚΑΡΑΜΕΛΑ» ΚΑΛΑΡΓΥΡΟΥ ΑΛΚΙΝΟΗ

Αντίπαρος, 22840 61363 «YIPEE» ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗ ΕΙΡΗΝΗ

Παροικία, 22840 23405

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ PHARMACIES ΑΤΤΑΡΤ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Νάουσα, 22840 55152 BIΓΛA-ΓPABAPH ANTIΓONH

Νάουσα, 22840 51512

Παροικία, 22840 21282, 91447

ΥΦΑΝΤΑ WEAVERS

Λεύκες, 22840 44082

«ΑΝΕΜΗ» ΧΑΝΙΩΤΗ-ΣΚOΡΔΙΛΗ ΝΙΚΟΛΕTΤΑ

ΠΑΤΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΒΛΑΣΣΙΑΔΗ ΝΕΝΑ ΘΩMA - KONTOY EIPHNH

Παροικία, 22840 22223

Λεύκες, 22840 41182

Παροικία, 22840 23992

Παροικία, 22840 23134

Μάρμαρα, 22840 45010

ΡΑΦΗΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΓΚΡΟΖΟΣ ΝΙΚΟΣ «ΑΝΘΕΜΙΣ» ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

Παροικία, 22840 21188 «ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΛΩΣΤΗ ΔΕΜΕΝΗ» ΖΟΥΜΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Νάουσα, 22840 52895

ΣATΛANHΣ ΠANAΓIΩTHΣ

Μάρπησσα, 22840 41810

ΣΙΦΝΑΙΟΥ ΖΑΧ. ΓΕΩΡΓΙΑ

Αλυκή, 22840 91560

ΣΠΑΝΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ ΣΠYPOY EΛENH

Νάουσα, 22840 51767 «ΤΟ ΥΦΑΝΤΟ» ΑΝΤΙΠΑΡΙΩΤΗ ΞΑΝΘΗ

Παροικία, 22840 21619, 21262

Νάουσα, 22840 51023, 6948207472, 6944442060

ΣYΨAΣ AΘANAΣIOΣ

Νάουσα, 22840 51550

«ΥΦΑΔΙ» ΦΑΡΟΥΠΟΥ ΜΑΡΙΑ

Αντίπαρος, 22840 61682

ΥΦAΣMATA FABRICS & MATERIALS «ART GROUP»

Νάουσα, 22840 28641 ΓΚΡΟΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Αθανάσιος Σύψας Athanassios Sypsas Φαρµακοποιός • Pharmacist οµοιοπαθητικά | φυτοθεραπεία | ayurveda homeopathic | phytotherapy | ayurveda

Παροικία, 22840 23134 «ΕΠΙΠΛΑ ΧΑΝΙΩΤΗ» ΑΦΟΙ ΧΑΝΙΩΤΗ Α.Ε.

Παροικία, 22840 22989 Αγκαιριά, 22840 91281

Πλατεία Νάουσας • Naoussa Square tel. 22840 51550 179


Φ

φαρµακείο pharmacy

Κρυσταλλία Σπανού Krystallia Spanou

Πλατεία Νάουσας | τ. 22840 51934 Νάουσα | Naoussa tel. 22840 51023 mob. 6948 207472 6944 442060

«ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΡΑΠΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Μάρπησσα, 6978941791, 6989165221 «ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ» ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ

Νάουσα, 22840 53550

ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Παροικία, 22840 25265 Αντίπαρος, 22840 61111 «ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» MΠIZAΣ KΩΣΤΑΣ ΦPAΓKOYΛH - ΣΚΙΑΔΑ ΑΛ. Παροικία, 22840 22649, 22840 23920

Παροικία, 22840 21388

ΦPAΓKOYΛHΣ IΩΑΝΝΗΣ ΦΥΣΙΚOΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

Παροικία, 22840 21449

PHYSIOTHERAPISTS

ΦΡOΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ CHILDREN’S PRIVATE EDUCATION & SCHOOLS

ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

«ΓΝΩΣΗ» ΡΟΚΟΝΙΔΑΣ Κ.

Παροικία, 22840 22682

Μάρπησσα, 22840 28678 KΩBAIOΣ MAPKOΣ & ΚΕΛΛΥ

Παροικία, 22840 22807, 6944788531 Νάουσα, 22840 52424

«ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΝ» ΣIΦNAIOΣ I. ΔHMHTPHΣ ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

Νάουσα, 6932459425, 6949735032

Παροικία, 22840 22614

«ΘΕΤΙΚΕΣ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ» ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ & ΑΝΝΑ

Παροικία, 6944242874, 6973308197

«ΜΕΘΟΔΙΚΟ» ΒΟΛΟΣΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤ. & ΝΙΚΟΣ

Νάουσα / Πρόδρομος, 22840 53079, 6936842488

ΣΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΣ

Παροικία, 22840 21564, 6945063342 ΤΣΑΝΤΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Παροικία, 6972440998 «ΦΑΣΜΑ» ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Παροικία, 22840 24366, 25059 «ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ» ΣΠΑΝΟΥ ΦΡΟΣΩ

Παροικία, 6946713374 180


Φ

Φυτώριο

Φυτοεπιλογή

 Στέλιος & Γιώτα Σιφναίου | Stelios & Giota Sifneou όνια 33 χρά σας κοντ

εργαλεία κήπου garden tools

Αρκουλής Γεώργιος

3o χλµ. Παροικίας - Νάουσας (Έλητας) Τ.: 22840 23027 • Κ.: 6948 586 641

Σωτήρες | Sotires 22840 91020 & Αστέρας | & Asteras 22840 52404 e-mail: fitotech@otenet.gr

«ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥ» ΣIΦNAIOΣ ΣTEΛ. & ΓΙΩΤΑ

ΦΥΤΩΡΙΑ GARDEN CENTRES

Παροικία, 22840 91020, 6977901285 Αστέρας, 22840 52404

«ΑΥΛΗ» Ε.Π.Ε. «Η ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ» ΜΑΡΙΑΝΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PHOTOVOLTAIC SYSTEMS

«ΦΥΤΟΕΠΙΛΟΓΗ» ΑΡΚΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

«HΛEKTPΟΫΔΡΑΥΛΙΚΗ» ΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Παροικία, 22840 23027, 6948586641

Νάουσα, 22840 51908, 6982155962

Σωτήρες, 22840 25160, 6973350275

Αντίπαρος, 22840 61747, 6978777053

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕΡΙΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Παροικία, 6972861724

Δρυός, 22840 41542, 41038

Κώστος, 6932903490

Έλητας, 22840 22110, 6977352553

ΡΟΥΣΣΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΠΡΕΚΑ ΙΟΥΛΙΑ «ΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΝ» ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Νάουσα, 22840 51029

«TEXNOΦΩΣ» BITZHΛAIOΣ ΣTAM. & ΓIAN. O.E.

Μάρπησσα, 22840 42195, 6977426510-1

ΤΙ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΟΥ

∆ια_ _ _ _ _ _ ∆ Ι Α Φ Η Μ Ι Σ Η

22840 51934

Μ Ε

Α Λ Λ Η

Μ Α Τ Ι Α

sniflis@yahoo.gr

-ΦΗΜΙΣΗ -ΙΣΘΗΣΗ 181


X Series FUJIFILM X-Pro2 Delivering a new level of X-series photo quality by combining the brand new X-Trans CMOS III sensor and X-Processor Pro engine. • X-Trans™* CMOS III sensor & X Processor Pro • Advanced Hybrid Multi Viewfinder • 1/8000 sec. Mechanical Shutter • Film Simulation "ACROS" • 7x7 Phase Detection AF Area • Compressed RAW file format • Weather resistant structure Sensor: APS-C"X-Trans CMOS III" Effective Pixels: 24M Sensitivity: ISO 51200** LCD Monitor: 3.0-inch (1,620K-dot)


Ζήστε τη στιγµή. Όλα τα άλλα είναι σε καλά χέρια.

ΝΑ ΟΥ ΣΑ ΠΑ ΡΟΥ / 22840 51933 / 6937 33 36 31 / sniflis@yahoo.g r

www.stavrosniflis.gr


Φ-Χ

ΦΩΤOΓΡΑΦOΙ & ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ PHOTOGRAPHERS & PHOTOGRAPHIC SUPPLIES.

ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ-ΒΕΝΤΟΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

«DIGITAL PHOTO CENTER» ΣKANΔAΛHΣ Γ.

ΧΑΡΑΞΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ CRYSTAL ENGRAVING

Παροικία, 22840 21411, 6944333813

«PHOTO FRANK» KEΦAΛAΣ Γ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

Μάρπησσα, 22840 42163, 6972668981

Έλητας, 22840 23672

MY3DCRYSTAL.GR (χονδρική πώληση)

«PHOCAEUS PHOTOGRAPHY» ΑΛΕΞ. ΦΩΚΑΕΩΣ

Αλυκή, 6979819470

«STUDIO ACHILLEAS»

ΧΡΩΜΑΤΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΣΙΔΗΡΙΚΑ & EIΔH ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ HARDWARE STORES, PAINTS, TOOLS & SUPPLIES

Παροικία, 6944963240

Παροικία, 22840 21496

«WIDEANGLE» ΝΙΦΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Νάουσα, 22840 51933, 6937333631

ΧΑΛΙΑ & ΜΟΚΕΤΕΣ CARPETS & RUGS

ΑΓΡΟΤΕΧΝΙΚΗ AΦOI ΓKIKA AE

Παροικία, 22840 21656

«ΒΙΒΕΧΡΩΜ» ΣΚΙΑΔΑΣ ΝΙΚΟΣ ΛΟΥΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Παροικία, 22840 23526

Νάουσα, 22840 53060

«POLOS SHOP» ΠΩΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Παροικία, 22840 21400, 22444

«ΣΑΡΡΗ» ΣΑΡΡΗ ΜΑΡΙΑ

Παροικία, 22840 24493, 23742

«SINIALO» ΑΛΙΦΙΕΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

«ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥ» ΣΓΑΡΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Νάουσα,22840 51679 ΚΑΠΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο.Ε.

Αντίπαρος, 22840 61415, 6976994796 ΜΑΡΙΝΑΤΟΥ ΜΑΡΟΥΣΩ

Νάουσα, 22840 55145, 53384

Αντίπαρος, 22840 61367

Νάουσα, 22840 52710

Νάουσα, 22840 52651

ΜΠΑΛΙΟΣ Ε.Π.Ε. ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ «SOFA» ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΕΦΗ

Παροικία, 22840 23405

MΠAPMΠAPΙΓOY EYAΓΓEΛIA

Νάουσα, 22840 53393

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Κ. ΡΟΥΣΣΟΣ

χρώµατα_σιδηρικά Νάουσα Πάρου τηλ. 22840 51078

e-mail:rousosn@otenet.gr

184

www.nikhforos.eu


Χ

τσιµεντοκονίες - κόλλες - οικοδοµικά

χρώµατα - βερνίκια

εργαλεία - πλυστικά

Καλακώνα Βασιλική

1o χλµ. Παροικίας - Λευκών τ: 22840 27600 m: lavandaparos@gmail.com

ΧΡΩΜΑΤΑ - ΜΟΝΩΤΙΚΑ - ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΑΝΤΛΙΕΣ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Παροικία / Parikia tel.: 22840 21656 • fax: 22840 23782 e-mail: agrotexniki@yahoo.gr 185


Χ

ΟΙΚΟΡΑΜΑ ανακαίνιση διακόσμηση 1º χλμ. Παροικίας - Νάουσας τηλ: 22840 23664 oikorama_paros@yahoo.gr

χρώματα

γεωργικά εργαλεία

μηχανήματα αντλίες

μονωτικά ασφαλτικά

ναυτιλιακά πόμολα είδη κιγκαλερίας

κουρτινόξυλα

MΠOYΣEKAΣ Π. NIK.

Νάουσα, 22840 51968

«ΟΙΚΟΡΑΜΑ» ΔΑΦΕΡΕΡΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Παροικία, 22840 23664

ΠΑΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Κάμπος, 22840 91800

ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αλυκή, 22840 91229 ΠATEΛHΣ ΣT. AΓΓEΛOΣ

Παροικία, 22840 22049

ΡOΥΣΣOΣ ΝΙΚΗΦOΡOΣ

Νάουσα, 22840 51078

«ΣΑΜΙΟΣ COLOURS» ΣΑΜΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΠΑΡ. & ΣΙΑ Ε.Ε.

Μάρπησσα, 22840 42190 «ΠΑΝΕΜΠΟΡΙΚΗ» ΣΠΑΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

Παροικία, 22840 22552

ΣΟΜΠΟΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Πρόδρομος, 22840 41055

«ΤΟ ΧΡΩΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟ» ΚΑΛΑΚΩΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Παροικία, 22840 27600

ΤΖΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Μάρμαρα, 22840 41745, 41188

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΑ

αντιπρόσωποι των εταιριών

ΒΙΒΕΧΡΩΜ ■DULUX ■TITAN ■CERESIT ΙΣΟΜΑΤ ■HUSQVARNA ■BLACK & DECKER CONVEX ■ΒΙΟΜΕΤΑΛ ■ΑΣΛΑΝΗΣ ■GUY LAROCHE

Αντίπαρος, 22840 61478

ΧΩΜΑΤOΥΡΓΙΚΑ EXCAVATIONS AΛIΦΙEPHΣ ΣTAYPOΣ

Παροικία, 22840 21476

ΑΦΟΙ ΣΚΙΑΔΑ Ο.Ε.

Αλυκή, 22840 91125, 6972293120

ΓEMEΛIAPHΣ EMM.

Λεύκες, 22840 41814, 6944226812

ΔΑΒΕΡΩΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

6978440931 ΔΑΒΕΡΩΝΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

Εργαλεία Σιδηρικά T: 22840 22552 F: 22840 28012 E: spanouf@otenet.gr

Νάουσα, 22840 52954, 6977339291

ΔΑΒΕΡΩΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Νάουσα, 22840 51971, 6977662987

«ΙΒΟΣ» ΙΒΑΥΛΟ ΜΙΛΤΣΟΒ

Αγκαιριά, 22840 91906

ΚΑΛΑΚΩΝΑΣ ΝΙΚΟΣ

Παροικία, 22840 24309, 6977904701

KAΛAPΓYPOΣ IΩANNHΣ χρώµατα σιδηρικά εργαλεία υλικά άρδευσης είδη κιγκαλερίας

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ∆. ΜΠΑΡΜΠΑΡΙΓΟΥ

Αντίπαρος, 22840 61492

KONTOΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Λεύκες, 22840 43145, 6932276708 KONTOΣ KΩNΣΤΑΝΤΙNOΣ

Παροικία, 22840 21826 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΕΥΣΤΡ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Λεύκες, 22840 41861

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Περιφερ. Νάουσας, Πάρος τηλ/fax: 22840 53393 e-mail: mevaggel@otenet.gr

6972193507 ΛOYKHΣ Σ. ΓIΩPΓOΣ

Αγκαιριά, 22840 91907, 6936682345

ΛΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Παροικία, 22840 28283, 6944299695 186


Χ-Ψ

∆ΑΒΕΡΩΝΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ DAVERONAS MANOLIS

Χωματουργικές Εργασίες

ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αμπελάς, 6937107848 ΣΚΙΑΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Αλυκή, 6972293120 ΣΚΙΑΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Αλυκή, 6974837576 ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

Μάρπησσα, 22840 22217, 6944714337 «ΤΣΩΛΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ»

Παροικία, 22840 22226, 6974811838 ΤΣΩΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Παροικία, 22840 24347 ΦEPΓAΔIΩTHΣ MAPINOΣ

Παροικία, 22840 22969 ΦPAΓKOYΛHΣ IΩANNHΣ

Παροικία, 22840 22757 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Μάρμαρα, 22840 42430, 6944525554 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Μάρμαρα, 22840 43097, 6945383262

Νάουσα Πάρος τηλ: 22840 52954 fax: 22840 52944 κιν: 6977 339 291

ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ENTERTAINMENT VENUES

daveronasmanolis@hotmail.com

ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

«AQUA PAROS WATER PARK»

Νάουσα, 22840 52669

Πεταλούδες, 22840 91211, 91554 «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΟΥ»

Αγ. Ιωάννης Δέτης, 22840 53560

ΨIΛIKA & TΣIΓAPA KIOSKS & TOBACCO ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΥΠΑΠΑΝΤΗ

Νάουσα, 22840 53626

«ΓΙΟΥΛΗ» ΣΤΕΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Λεύκες, 22840 41845 ΔΕΥΤΕΡΙΓΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Νάουσα, 22840 53605

ΚΑΠΟΥΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Παροικία, 22840 21264

KAPAΓIΩPΓOΣ AΘANAΣIOΣ ΛOYKHΣ ΣTAYPOΣ

Αλυκή, 22840 91280, 91160

Παροικία, 22840 23721

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΡΛΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Παροικία, 22840 23247

Παροικία, 6932987514 ΜΑΥΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ MΠEKIAPHΣ ΓIΩPΓOΣ Παροικία, 22840 21220 Λεύκες, 22840 41737 MΠΙΖΑ ΜΑΡΟΥΣΩ ΠATEΛHΣ APΣENHΣ Παροικία, 22840 41790 ΠAΝΑΤΙΑΝΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Παροικία, 22840 23445, 6944591490 Πούντα, 22840 91226 ΠΑΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΛΙΤΖΙΡΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ Αντίπαρος, 22840 61475, 6977005775 Παροικία, 22840 27409 ΡΟΥΣΣΟΣ Ι. ΜΑΝΩΛΗΣ «ΤΟ ΚΥΜΑΤΑΚΙ» ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΖΑΜΠΕΤΑ Μάρπησσα, 6942207896 Δρυός, 22840 41906, 43217 ΣΓΑΡΔΕΛΗΣ Δ. Νάουσα, 22840 51679

ΧΟΡΕΒΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Νάουσα, 22840 52590

187


Ψ

ΨΥΚΤΙΚOΙ AIR CONDITIONING & REFRIGERATION ENGINEERS

Κάπαρης Τάσος

ΒΙΩΝΗΣ ΚΩΝ. ΣΤΕΛΙΟΣ

Παροικία, 22840 22707

Βιοµηχανική Ψύξη Ψυκτικοί Θάλαµοι Παροικία, 6972080986 Επαγγελµατικά Ψυγεία ΓΙΟΥΡΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΓΛΥΝΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

Κλιµατισµός Αντλίες Θερµότητας Service Οικιακών Συσκευών

Παροικία, 6974225481

ΔΕΡΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πάρος, τηλ.: 6986 717269

Νάουσα, 6977411514 anastasioskaparis@gmail.com

www.climaparos.gr

ΚΑΠΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Νάουσα, 6986717269 Παροικία, 22840 23505, 6937000844

ΚΑΠΟΥΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΑΝOΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Παροικία, 22840 24264

Παροικία, 22840 22930, 6945905951

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Νάουσα, 6937755777 Νάουσα, 22840 51149, 6972058655

ΠΑΣΣΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Παροικία, 22840 21567, 6977289737

Μάρπησσα, 22840 41391

ΣΑΚΕΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Παροικία, 22840 23680

Μάρπησσα, 6973493494

Επαγγελµατικά & ερασιτεχνικά φωτογραφικά προϊόντα

Σταύρος Νιφλής τ: 22840 51933, 6937 333 631, www.stavrosniflis.gr 188


ονομαστικός κατάλογος επαγγελματιών ΑΒΡΑΑΜ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΕΝΟΙΚ. ΑΥΤ. & ΜΟΤΟΣΥΚΛ. Νάουσα, 22840 51073 / Παροικία, 22840 21309 ΑΒΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΑΝΤΙΚΕΣ & ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΕΙΣ Παροικία, 22840 24997 ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ Αντίπαρος, 22840 61026 ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Παροικία, 22840 22606 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΝΙΤΣΑ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΑΝΔΡΙΚΑ & ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ Αντίπαρος, 22840 61332 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΟΔΑΣ / ΕΝΔΥΜΑΤΑ Παροικία, 22840 22645 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΥΛΑΤΟΥ-ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΤΗ | ΑΣΦΑΛ. ΣΥΜΒ. Παροικία, 22840 24529, 6948275434 ΑΓΟΥΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΚΩΜΜΩΤΗΡΙΟ Μάρπησσα, 22840 45101, 6942052161 ΑΓΟΥΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε | ΞΥΛΕΙΑ Μάρπησσα, 22840 41210 ΑΓΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ / ΠΟΔΗΛΑΤΑ Μάρπησσα, 22840 43214, 6977339855 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | ΟΠΤΙΚΑ Παροικία, 22840 24001 ΑΙΓΙΝΙΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΒΑΦΕΣ & ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ ΑΥΤΟΚ. Αγ.Απόστολοι, 6974331247 ΑΙΓΙΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΙΔΗΡΟΚΑΤ., ΓΕΩΡΓ. ΕΡΓΑΛΕΙΑ Νάουσα, 22840 51065, 22840 53474 ΑΚΑΛΕΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ Παροικία, 22840 23668 ΑΚΑΛΕΣΤΟΣ ΔΗΜ. ΜΙΧΑΛΗΣ | ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ Παροικία Κλήματα, 22840 22292 ΑΚΑΛΕΣΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΜΕΣΙΤΗΣ Παροικία, 22840 24731, 6977335656 ΑΚΑΛΕΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ Παροικία, 22840 22062 ΑΚΑΛΕΣΤΟΣ Π. | ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Παροικία, 22840 23130 ΑΛΕΒΙΖΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΞΕΣΟΥΑΡ / ΕΝΔΥΜΑΤΑ Νάουσα, 22840 55176 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΡΕΓΓΙΝΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΑΓΡ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Νάουσα, 6943422585 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΚΗ | ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ Παροικία, 22840 27225 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΟΥΙΖΑ | ΚΑΦΕ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ Νάουσα, 22840 55024 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ 6936765088 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΟΠΑΠ Παροικία, 22840 23180 ΑΛΗΓΙΖΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ | ΑΡΧΙΤΕΚΤ. & ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Δρυός, 22840 28236 ΑΛΙΜΠΕΡΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΕΝΟΙΚ. ΔΙΑΜ/ΤΑ, ΔΩΜΑΤΙΑ, ΒΙΛΛΕΣ 22840 53344 ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ ΑΦΟΙ | ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Μάρμαρα, 22840 41914, 6944845586 ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε. | ΖΑΧΑΡ/ΚΗ, ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ Νάουσα, 22840 51571 ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ | ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ Νάουσα, 22840 51175 ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ ΣΤΕΛΛΑ | ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ Λογαράς, 22840 41900

ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | ΠΑΡΑΔ. & ΒΙΟΛΟΓ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ Παροικία, 22840 24837, 24801 ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ Γ. | ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ Νάουσα, 22840 51101 ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΙΔΗΡΟΚΑΤ. & ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚ. Παροικία, 22840 21461, 21524 ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ Δ. | ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΕΠΙΠΛΑ ΜΠΑΝΙΟΥ, ΠΙΣΙΝΕΣ Παροικία, 22840 21747, 24746 ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ Νάουσα, 22840 51275 ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Παροικία, 22840 21550, 6978272440 ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΟΓΙΣΤΗΣ Νάουσα, 22840 52200 ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΕΙΔΗ ΑΛΙΕΙΑΣ, ΝΑΥΤΙΛ. ΕΞΟΠΛ. Νάουσα, 22840 53208, 6978486404 ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΑ & ΤΟΡΝΟΙ Νάουσα, 22840 51954, 22840 51534 ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Νάουσα, 22840 53350 ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ ΣΤΑΘΗΣ | ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΜΗΧΑΝ. ΘΑΛΑΣΣΗΣ Νάουσα, 6973235708 ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Α.Ε. | ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤ. Παροικία, 22840 23063 ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ ΦΑΝ. | ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΑ & ΤΟΡΝΟΙ Νάουσα, 22840 51537 ΑΛΙΦΙΕΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ Νάουσα, 22840 55155, 6972865227 ΑΛΙΦΙΕΡΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΥΠΟΔΗΜ., ΤΣΑΝΤΕΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ Παροικία, 22840 23393 ΑΛΙΦΙΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ. | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΠΩΛΗΣΗ & ΑΝΤΙΠΡΟΣ. Παροικία, 22840 24093 ΑΛΙΦΙΕΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Παροικία, 22840 21476 ΑΛΙΦΙΕΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΕΠΙΠΛΑ, ΗΛΕΚΤΡ. ΟΙΚΙΑΚ. ΣΥΣΚ. Νάουσα, 22840 53384 ΑΛΣΑΜΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΕΙΡ. ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ Παροικία, 22840 28450, 6946490433 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΠΑ Νάουσα, 22840 55077 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ | ΓΕΩΠΟΝΟΣ Νάουσα, 6976775713 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΟΥΖΕΡΙ Σάντα Μαρία, 22840 51246, 6946004833 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΑΞΙ Μάρμαρα, 22840 42721, 6972240272 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ | ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ Νάουσα, 22840 53506 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΤΙΝΑ | ΙΑΤΡΟΙ Παροικία, 6907138501 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΙΓΚΑΣ | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ & ΤΑΒΕΡΝΕΣ Παροικία, 22840 23303 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΡΜΑΡΑ - ΠΛΑΚΙΔΙΑ Νάουσα, 22840 51245, 6974903846 Κώστος, 22840 29060 ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ Λ. ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Παροικία, 22840 24765 ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ Δ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣ. Αλυκή, 22840 91538 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ Παροικία, 22840 24144, 6946307160

189


ΑΝΟΥΣΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Δρυός, 22840 41364 ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΠΑΡΑΔΟΣ. & ΒΙΟΛ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ Μάρπησσα, 22840 42171 ΑΝΤΙΠΑΡΙΩΤΗ ΞΑΝΘΗ | ΥΦΑΝΤΑ, ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ Παροικία, 22840 21619, 22840 21262 ΑΝΤΙΠΑΡΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Πρόδρομος, 22840 42686, 6977369745 ΑΝΤΙΠΑΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Παροικία, 22840 24472 ΑΝΤΥΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΒΟΘΡΩΝ Παροικία, 22840 23633, 6944647005 ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Παροικία, 6937227270 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Παροικία, 22840 22551, 23551 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΟΓΙΣΤΗΣ Παροικία, 22840 22551 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΕΖΙΝΑ | ΚΑΦΕ - ΣΝΑΚ - ΚΡΕΠΕΡΙ Λογαράς, 22840 43050 ΑΠΟΚΟΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΑ & ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΑ Αντίπαρος, 22840 61006 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΜΕΝΙΟΣ | ΚΑΦΕ - ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ - ΚΡΕΠΕΡΙ Παροικία, 22840 24956 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Παροικία, 22840 21075, 6977004505 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ | ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΦΕ Παροικία, 22840 25060 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Φ. | ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ & ΡΟΛΟΓΙΑ Παροικία, 22840 23626 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Παροικία, 22840 24616, 22840 24816 ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ ΜΑΡΙΑ | ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ & ΙΝΣΤΙΤ. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Χρυσή Ακτή, 6976519638 ΑΡΓΟΥΔΕΛΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Παροικία, 22840 21778 ΑΡΓΟΥΔΕΛΗΣ Α.Ε. | ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Παρασπόρος, 22840 23669 ΑΡΓΟΥΖΗ - ΚΑΤΣΟΥΡΟΥ ΔΙΑΛΕΚΤΗ | ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ Παροικία, 22840 22040 ΑΡΙΑΝΟΥΤΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ Μάρμαρα, 22840 41032, 6936779825 ΑΡΙΑΝΟΥΤΣΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΑ Νάουσα, 22840 55098 ΑΡΙΣΤΕΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΡΑΠΤΕΣ & ΕΠΙΔΙΟΡΘ. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Παροικία, 22840 24577 ΑΡΙΣΤΕΡΑΚΗ ΑΝΘΗ | ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ Παροικία, 6977779895 ΑΡΚΟΥΛΗ ΑΝΝΑ | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ & ΤΑΒΕΡΝΕΣ Νάουσα, 22847-71171 ΑΡΚΟΥΛΗ ΑΦΟΙ | ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Νάουσα, 22840 52085 ΑΡΚΟΥΛΗ ΑΦΟΙ Ι. Ο.Ε. | ΚΑΦΕ, ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ, ΚΡΕΠΕΡΙ Παροικία, 22840 21106 ΑΡΚΟΥΛΗ Γ. | ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ Νάουσα Αγ. Γεώργιος, 22840 51312 ΑΡΚΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΕΙΔΗ ΡΑΠΤΙΚΗΣ & ΠΛΕΞΙΜΑΤΟΣ Νάουσα, 22840 51262 ΑΡΚΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΓΥΨΙΝΑ, ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ Νάουσα, 6940777233 ΑΡΚΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΜΑΡΜΑΡΑ- ΚΟΠΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Νάουσα, 22840 52648, 22840 52695 ΑΡΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΥΔΡΟΠΩΛΗΤΗΣ Νάουσα, 6974706718

190

ΑΡΚΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ & ΘΑΝΑΣΗΣ | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΟΥΖΕΡΙ Σάντα Μαρία, 22840 52368 ΑΡΚΟΥΛΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ Λεύκες, 22840 41129 ΑΡΚΟΥΛΗΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΦΥΤΩΡΙΟ Παροικία, 22840 22626 ΑΡΚΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Λεύκες, 22840 41771 ΑΡΤΟΠΟΛΙΣ ΕΠΕ | ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Παροικία, 22840 24966 ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. | ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΤΩΝ, ΤΡΟΦΙΜ. Αγ. Βλάσσης, 22840 41252, 41764 ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ ΑΛΚΗΣΤΗ | ΜΑΣΑΖ Παροικία-Κριός, 22840 24495 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Νάουσα, 22840 53315 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Νάουσα, 22840 53315, 6945759555 ΑΣΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ | ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ Δρυός, 22840 41010, 6972082228 ΑΤΤΑΡΤ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Νάουσα, 22840 55152 ΑΥΓΕΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ & ΤΑΒΕΡΝΕΣ Νάουσα, 22840 51721, 6956488471 ΑΦΕΝΤΑΓΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΕΙΔΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Νάουσα, 22840 52877 ΑΦΕΝΤΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΟΔΑΣ Πίσω Λιβάδι, 22840 43338 ΑΦΕΝΤΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ - ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ Μάρπησσα, 22840 41141 ΑΧΛΑΔΗ ΒΟΥΛΑ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ, ΑΞΕΣΟΥΑΡ Νάουσα, 22840 51480, 6977638382 ΒΑΒΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΓΡΗΓ. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Νάουσα, 22840 52062 ΒΑΒΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΜΑΡΙΟΣ | ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ Νάουσα, 22840 52339 ΒΑΒΑΝΟΥ ΑΡΓΥΡΩ | ΖΩΓΡΑΦΟΙ Νάουσα, 6937324857 ΒΑΒΑΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | ΔΙΟΡΓΑΝ. ΕΚΔΗΛ., ΠΡΟΣΚΛΗΤ. Μάρπησσα, 22840 42163, 6938885995 ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ Παροικία, 22840 24946 ΒΑΞΕΒΑΝΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΑ | ΖΩΓΡΑΦΟΙ Λεύκες, 6977293709 ΒΑΡΕΛΑ ΠΑΥΛΙΝΑ | ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Λεύκες, 22840 43189 ΒΑΡΘΑΚΟΥΡΗΣ ΙΑΚ. ΝΙΚΟΣ | ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ Παροικία, 22840 22666 ΒΑΡΣΑΜΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Νάουσα, 22840 52236, 6936792666 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | ΟΥΖΕΡΙ Παροικία, 22840 24265, 21522 ΒΑΣΙΛΑΡΑ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Πρόδρομος, 22840 41384, 41189 ΒΑΣΙΛΑΣ ΑΝΤ. & ΥΙΟΙ Ο.Ε. | ΠΙΤΣΑΡΙΑ Παροικία, 22840 22620 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Νάουσα, 22840 51747 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΣΗΦ | ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Νάουσα, 22840 52297, 6947435807 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΑΡΑ | ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ, ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ Νάουσα, 22840 52888 ΒΑΣΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ & ΤΑΒΕΡΝΕΣ Νάουσα, 22840 51623


ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΘΗΝΑ | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Παροικία, 22840 23353 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΥΠΑΠΑΝΤΗ | ΨΙΛΙΚΑ & ΤΣΙΓΑΡΑ Νάουσα, 22840 53626 ΒΑΣΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Παροικία, 22840 28377 ΒΑΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ | ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ Μάρπησσα, 22840 43293 ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΑΦΟΙ | ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΑ, ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΑ Νάουσα, 22840 53360 ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΙΩΑΝΝΑ | ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ Αντίπαρος, 22840 61663 ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ Παροικία, 22840 22921 ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ Κώστος, 22840 29149, 6948272044 ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΜΑΡΚΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛ. ΑΥΤΟΚΙΝ. & ΣΚΑΦΩΝ Παροικία, 22840 22613 ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ Νάουσα, 22840 51209 ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΝΙΚΟΣ | ΚΟΡΝΙΖΕΣ, ΤΖΑΜΙΑ, ΕΠΙΠΛΑ Νάουσα, 22840 52692 ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΠΑΝΟΣ & ΜΙΜΗΣ | ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ Παροικία, 22840 22646 ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΣ ΤΙΜΟΛ. | ΑΝΑΚΥΚΛ., ΑΠΕΝΤΟΜ., ΚΑΘΑΡΙΣ. Παροικία, 22840 69927, 6949194322 ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΗΧΑΝ. ΘΑΛΑΣΣΗΣ Νάουσα, 22840 53164, 6976322302 ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ & ΤΑΒΕΡΝΕΣ Αμπελάς, 22840 51324 ΒΕΡΔΟΥΚΑ ΜΥΡΣΙΝΗ | ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Παροικία, 22840 22850, Αλυκή, 22840 91944 ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΕΠΙΠΛΑ, ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ Αρχίλοχος Τσιρίδια, 22840 42622 ΒΙΑΖΗ ΜΑΡΙΝΑ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΑΝΔΡΙΚΑ & ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ Αντίπαρος, 22840 61095, 6972693105 ΒΙΑΖΗ ΠΟΘΗΤΗ | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ & ΤΑΒΕΡΝΕΣ Αντίπαρος, 22840 61419 ΒΙΑΖΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Αντίπαρος, 22840 61131 ΒΙΓΛΑ-ΓΡΑΒΑΡΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Παροικία, 22840 21282, 22840 91447 ΒΙΔΑΛΗΣ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε | ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Παροικία 22840 27989, 27990 ΒΙΚΤΩΡΑ ΟΛΓΑ | ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ Παροικία, 22840 21969, 6947954710 ΒΙΣΝΙΑ ΣΑΡΕ ΚΟΥΜΣ | ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ Παροικία, 22840 21290, 6973032161 ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | ΜΠΑΡ Δρυός, 22840 42995 ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Νάουσα, 22840 52164 ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Άσπρο Χωριό, 22840 41864 ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΣ ΝΙΚ. ΙΩΑΝΝΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Μάρπησσα, 22840 42195 ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΣ ΣΤΑΜ. & ΓΙΑΝΝΗΣ | ΦΩΤΟΒΟΛΤ., ΗΛΕΚΤ. ΕΙΔΗ Μάρπησσα 22840 42195 ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΖΩΓΡΑΦΟΙ Νάουσα, 22840 53580, 6934638049 ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ & ΤΑΒΕΡΝΕΣ Λολαντώνης, 22840 42679, 6938887070 ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΥ ΜΑΡΟΥΣΩ | ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΟΙ Παροικία, 22840 23132, 6945934052

ΒΙΤΣΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΟΥΖΕΡΙ Νάουσα, 22840 51205, 6936670615 ΒΙΤΣΑΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΑ Νάουσα, 22840 52209 ΒΙΤΣΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΕΣΩΡΟΥΧΑ Νάουσα, 22840 52645 ΒΙΩΝΗ ΖΑΜΠΕΤΑ | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ & ΤΑΒΕΡΝΕΣ Νάουσα, 22840 51309, 52004 ΒΙΩΝΗΣ ΚΩΝ. ΣΠΥΡΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Νάουσα, 22840 51917 ΒΙΩΝΗΣ ΚΩΝ. ΣΤΕΛΙΟΣ | ΨΥΚΤΙΚΟΣ, ΕΞΟΠΛ.ΚΑΤΑΣΤΗΜ. Παροικία, 22840 22707 ΒΙΩΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ | ΑΙΘ. ΕΚΔΗΛΩΣ., ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Νάουσα, 22840 52327, 51917, 6944548017 ΒΛΑΣΣΙΑΔΗ ΝΕΝΑ | ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Λεύκες, 22840 44082 ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΣΙΔΗΡΟΚ/ΚΕΥΕΣ & ΑΛΟΥΜ/ΚΕΥΕΣ Νάουσα, 22840 52081, 6973865140 ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ | ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΟΙΚΙΩΝ Παροικία, 6974717978 ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ 2106855248, 6932333950 ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΝΑ | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ & ΤΑΒΕΡΝΕΣ Δρυός, 22840 41015, 22840 41029 ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Κώστος, 22840 29055, 6944884805 ΒΛΑΧΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΜΑΡΜΑΡΑ, ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ Κώστος, 22840 29046 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΕΝΟΙΚ. ΑΥΤΟΚ/ΤΩΝ & ΜΟΤΟΣΥΚ/ΤΩΝ Παροικία, 22840 21057, 22840 23388 ΒΟΛΟΣΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ & ΝΙΚΟΣ | ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ. Ε. Νάουσα & Πρόδρομος, 22840 53079, 6936842488 ΒΟΛΟΣΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ Νάουσα, 22840 51008 ΒΟΛΦ ΠΕΤΡΟΣ | ΚΕΡΑΜΙΚΑ Άσπρο Χωριό, 22840 42676 CΑRRΕFΟUR - ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Παροικία, 22840 28091-2, Μάρπησσα, 22840 28688, 43078 CΑRLSΕΝ FΙLΟLΙΑ | ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ Αντίπαρος, 22840 61726, 6972815677 ΓΑΒΑΛΑ ΜΑΡΙΑ | ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ Νάουσα, 22840 53332 ΓΑΒΑΛΑ ΜΑΡΙΑ | ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΟΔΑΣ, ΕΝΔΥΜΑΤΑ Νάουσα, 22840 55203 ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΑ, ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΑ Νάουσα, 22840 53503 ΓΑΒΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΑΒΕΣ & ΠΟΤΑ Νάουσα, 22840 51539 ΓΑΒΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΟΥΖΕΡΙ Νάουσα, 22840 51847 ΓΑΒΙΩΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ, ΑΞΕΣΟΥΑΡ Νάουσα, 22840 52490 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΝΟΙΚ/ΝΑ ΔΙΑΜΕΡ., ΔΩΜΑΤΙΑ 22840 27177 ΓΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ | ΠΑΡΑΔ. & ΒΙΟΛ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ Νάουσα, 22840 55120 ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚ. & ΜΟΤΟΣ. Νάουσα, 22840 52221 ΓΑΛΑΤΟΥΛΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Παροικία, 22840 24565, 6937939464 ΓΑΛΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ & ΤΑΒΕΡΝΕΣ Παροικία, 6984474111 ΓΑΡΑΖΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΜΠΑΡ Νάουσα, 22840 55078

191


ΓΑΦΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Μάρμαρα, 22840 43194 ΓΕΜΕΛΙΑΡΗ ΑΡΓΥΡΩ | ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ & ΕΙΔΗ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ Παροικία, 22840 23579 ΓΕΜΕΛΙΑΡΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ Παροικία, 22840 24827 ΓΕΜΕΛΙΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ, ΑΞΕΣΟΥΑΡ Παροικία, 22840 24195 ΓΕΜΕΛΙΑΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΑ, ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΑ Παροικία, 22840 22832 ΓΕΜΕΛΙΑΡΗ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 22840 92283, 6933020627 ΓΕΜΕΛΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ Παροικία, 22840 23165 ΓΕΜΕΛΙΑΡΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ ΑΥΤΟΚ., ΟΔ. ΒΟΗΘ. Παροικία, 22840 24168, 6977655258 ΓΕΜΕΛΙΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΜΟΤΟΣΥΚΛ. ΠΩΛΗΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Μάρμαρα, 6932628974 ΓΕΜΕΛΙΑΡΗΣ ΕΜΜ. | ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Λεύκες, 22840 41814, 6944226812 ΓΕΜΕΛΙΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΜΑΡΜΑΡΑ, ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ Πρόδρομος, 22840 42446 ΓΕΜΙΛΙΑΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Πίσω Λιβάδι, 6949447390 ΓΕΡΟΝΙΚΟΣ Κ. & Π. | ΕΝΔΥΜΑΤΑ, ΑΞΕΣΟΥΑΡ Παροικία, 22840 21940, Νάουσα, 22840 53380 ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ Γ. | ΓΟΥΙΝΤ ΣΕΡΦΙΝΓΚ Πούντα, 6977003855 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΑΝΔΡΙΚΑ & ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ Νάουσα, 22840 55330 ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΦΕ Νάουσα, 22840 52203 ΓΙΑΛΑΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧ. | ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ Παροικία, 22840 24690 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤ/ΤΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Μάρπησσα, 22840 41079 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΗΧΗΤΙΚΩΝ, Η/Υ Παροικία, 22840 23486 ΓΙΑΝΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ | ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ Νάουσα, 22840 55155 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Αντίπαρος, 22840 61167 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΚΑΦΕ - ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ - ΚΡΕΠΕΡΙ Παροικία, 22840 23955 ΓΙΑΤΡΟΠΟΥΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | ΟΠΩΡΟΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ Νάουσα, 22840 52593 ΓΙΜΕΛΙΑΡΗΣ Ι. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΛΟΓΙΣΤΗΣ Παροικία, 22840 23657 ΓΙΟΥΡΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΨΥΚΤΙΚΟΣ Παροικία, 6972080986 ΓΚΑΡΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΟΠΑΠ Παροικία, 22840 23754 ΓΚΕΖΙΝΕ ΕΡΛΕΡ | ΖΩΓΡΑΦΟΙ Αντίπαρος, 22840 61143 ΓΚΙΑΛΠΗ ΠΟΘΗΤΗ | ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Παροικία, 2840-24229, 21725, 25033 ΓΚΙΚΑ Α.Ε. | ΧΡΩΜΑΤΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΣΙΔΗΡΙΚΑ Παροικία, 22840 21656 ΓΚΙΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | ΚΕΡΑΜΙΚΑ Κώστος, 22840 29007 ΓΚΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΤΑΛΛ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Νάουσα, 22840 51877 ΓΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΟΠΟΓΡΑΦ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Παροικία, 22840 21997, 6972875765

192

ΓΚΡΑΒΑΡΗΣ | ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Πεταλούδες, 22840 91211, 22840 91554 ΓΚΡΟΖΟΣ Ν. | ΠΑΓΟΣ & ΠΑΓΑΚΙΑ Παροικία, 22840 24677 ΓΚΡΟΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡ., ΥΦΑΣΜΑΤΑ, ΡΑΠΤΕΣ Παροικία, 22840 23134 ΓΛΥΝΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΨΥΚΤΙΚΟΣ Παροικία, 6974225481 ΓΛΥΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ Μάρπησσα, 22840 42161, 22840 41161 ΓΛΥΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΜΑΡΜΑΡΑ, ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ Πρόδρομος, 22840 42093, 6973236564 ΓΟΥΖΕΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΓΛΥΠΤΗΣ Νάουσα, 22840 51006 ΓΡΑΤΣΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΙΣΙΝΕΣ Αλυκή, 22840 28788 ΓΡΑΤΣΙΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ Παροικία, 22840 24700 ΓΡΗΓΟΡΑΣΚΟΥ ΦΙΛΙΑ | ΜΕΣΙΤΡΙΑ Παροικία, 22840 21474, 6932393098 ΓΡΙΣΠΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ Αντίπαρος, 22840 61532 ΔΑΒΕΡΩΝΑΣ ΕΜ. ΑΝΤΩΝΗΣ | ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ Νάουσα, 22840 51074 ΔΑΒΕΡΩΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 6978440931 ΔΑΒΕΡΩΝΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Νάουσα, 22840 52954 ΔΑΒΕΡΩΝΑΣ ΜΑΤΘ. ΑΝΤΩΝΗΣ | ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ Νάουσα, 22840 51457 ΔΑΒΕΡΩΝΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ κ ΥΙΟΙ | ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ Νάουσα-Ξιφάρα, 22840 52056 ΔΑΒΕΡΩΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Νάουσα, 22840 51971, 6977662987 ΔΑΒΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΚΑΦΕ - ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ - ΚΡΕΠΕΡΙ Παροικία, 22840 23220 ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΑΥΤΟΚ., ΠΩΛΗΣΗ & ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Νάουσα, 22840 28001 ΔΑΝΙΗΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΩΝ, ΚΕΝΤΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Παροικία, 22840 21122, 22840 24186 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Νάουσα, 22840 28618 ΔΑΦΕΡΕΡΑ - ΚΑΛΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Παροικία, 22840 23234 ΔΑΦΕΡΕΡΑ ΑΦΟΙ | ΚΑΦΕ - ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ - ΚΡΕΠΕΡΙ Παροικία, 22840 22420 ΔΑΦΕΡΕΡΑ ΜΑΡΙΑ | ΕΣΩΡΟΥΧΑ Παροικία, 22840 23708 ΔΑΦΕΡΕΡΑ ΜΑΡΙΑ | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ Παροικία, 22840 21672 ΔΑΦΕΡΕΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΙΔΗ ΑΛΙΕΙΑΣ, ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ Παροικία, 22840 22769 ΔΑΦΕΡΕΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΟΥΖΕΡΙ Παροικία-Λιβάδια, 22840 22081, 6976699950 ΔΑΦΕΡΕΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Παροικία, 22840 23987 ΔΑΦΕΡΕΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΦΥΛΑΞΗ ΟΙΚΙΩΝ Παροικία, 22840 21093, 6936866600 ΔΑΦΕΡΕΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ Παροικία, 22840 21450 ΔΑΦΕΡΕΡΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ | ΧΡΩΜΑΤΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ Παροικία, 22840 23664


ΔΑΦΕΡΕΡΑΣ ΣΤ. ΜΙΧΑΛΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Παροικία, 22840 22577 ΔΕΒΕΛΙΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΣ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ Κώστος, 6946011881 ΔΕΚΑΡΙΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΟΓΙΣΤΗΣ Μάρπησσα, 22840 28704 ΔΕΛΑΒΙΝΙΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Σάντα Μαρία, 22840 53613, 6945590550 ΔΕΛΕΝΤΑΣ | ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ Πίσω Λιβάδι, 22840 41295, 22840 41856 ΔΕΛΕΝΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΟΠΩΡΟΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ Μάρμαρα, 22840 41130 ΔΕΛΕΝΤΑΣ ΝΙΚΟΣ & ΑΝΔΡΕΑΣ | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Μάρμαρα, 22840 42797, 6938141166, 6942926902 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΑΦΕ - ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ Παροικία, 22840 23443 ΔΕΛΗΜΑΡΑ ΕΙΡΗΝΗ | ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Παροικία, 22840 27644 ΔΕΛΛΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ Παροικία, 22840 22463 ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ Μάρπησσα, 22840 28678 ΔΕΝΕΓΡΗΣ Ι. | ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ & ΡΟΛΟΓΙΑ Παροικία, 22840 21285 ΔΕΟΥΔΕΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ Μάρμαρα, 6979007255 ΔΕΡΒΟΣ ΚΙΜΩΝ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Νάουσα, 22840 52522 ΔΕΡΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Νάουσα, 6977411514 ΔΕΡΜΕΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΑ Παροικία, 22840 21955 ΔΕΣΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ | ΜΑΡΜΑΡΑ, ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ Καμάρι, 22840 91064 ΔΕΣΥΛΛΑΣ ΑΝΤ. ΘΑΝΑΣΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Καμάρι, 22840 91120 ΔΕΣΥΛΛΑΣ Δ. | ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ Λεύκες, 22840 42444 ΔΕΥΤΕΡΙΓΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΨΙΛΙΚΑ Νάουσα, 22840 53605 ΔΕΥΤΕΡΙΓΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 6932388255 ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΤΣΑΓΓΟΥ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ Παροικία, 22840 21950 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Παροικία-Πούντα, 22840 25097 ΔΙΑΚΑΤΟΣ Γ. | ΚΑΦΕΝΕΙΑ Παροικία, 22840 23285 ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. | ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ, ΚΟΣΜΗΜ., ΤΟΥΡΙΣΤ. Νάουσα, 22840 52196, Παροικία, 22840 22877 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΣΥΝΤΗΡ. ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ Παροικία, 22840 24587, 6976863598 ΔΙΜΕΛΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ, ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ Παροικία, 22840 24678, 6977245444 ΔΙΜΟΝΤΑΣ Γ. | ΜΩΤΟΣ Ν. | ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Νάουσα, 22840 53434 ΔΟΞΑ ΜΑΡΙΑ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Δρυός, 22840 28650 ΔΟΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΓΩΜΕΝΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙ Παροικία, 22840 27368 ΔΟΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΖΕΛΑΤΕΡΙΕΣ Παροικία, 22840 24000, 6937 777777 ΔΟΥΖΑΣ ΝΙΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | ΜΕΣΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Παροικία, 22840 27157 ΔΡΑΓΑΖΗ ΜΑΡΙΝΑ | ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ Νάουσα, 22840 52307, 22840 52734, 6974868965

ΔΡΑΓΑΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ & ΤΑΒΕΡΝΕΣ Σάντα Μαρία, 6944684521 ΔΡΑΓΑΤΗΣ ΕΜΜ. ΠΙΕΡΡΟΣ | ΡΑΠΤΕΣ & ΕΠΙΔΙΟΡΘ. ΕΝΔΥΜ. Παροικία, 22840 21396 ΔΡΑΓΑΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Παροικία, 22840 21998 ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΚΑΦΕ - ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ - ΚΡΕΠΕΡΙ Αλυκή, 22840 91107 ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Παροικία, 22840 27538, 6997051847 ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΑ & ΤΟΡΝΟΙ Παροικία Έλητας, 6946368012 ΔΡΑΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ | ΜΕΣΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Νάουσα, 22840 52299 ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ Νάουσα, 22840 53002, 6944601681 DUΒRΑS-SΑLVΑΤΟRΕ | ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ Νάουσα, 22840 55177, 6995704674, 6978152873 ΕΚΕΝ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΟΔΑΣ Νάουσα, 22840 53027, 6972861830 ΕΛΑΦΡΟΜΠΕΤΟΝ Ε.Π.Ε. | ΜΟΝΩΣΕΙΣ & ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Πρόδρομος, 22840 41175 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Παροικία, 6976770551 ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΤΕ Νάουσα, 22840 53042, 6972304177 ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ Νάουσα, 22840 53042, 6972304177 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΕΦΗ | ΕΠΙΠΛΑ, ΣΤΡΩΜΑΤΑ, ΥΦΑΣΜΑΤΑ Παροικία, 22840 23405 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ Ε.Π.Ε. | ΚΑΦΕ - ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ Νάουσα 22840 51191 ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΠΑΡΟΥ Παροικία, 22840 22183, 22840 22235 ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗ-ΑΡΚΟΥΛΗ | ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ Μάρμαρα, 22840 42883 Παροικία, 22840 22341 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ & ΤΑΒΕΡΝΕΣ Νάουσα, 22840 51445 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Παροικία, 22840 25066, 6977288052 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ | ΚΑΦΕ - ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ - ΚΡΕΠΕΡΙ Παροικία, 6947150166 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΙΜΩΝ | ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ Παροικία, 6947150166 ΕΥΘΥΜΙΑΤΟΥ - ΚΑΛΑΚΩΝΑ ΑΜΑΛΙΑ | ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ Παροικία, 22840 22792 ΕΥΡΙΠΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ Νάουσα, 22847-70700 ΖΑΡΝΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ Παροικία, 22840 21902 ΖΕΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΚΑΦΕ - ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ - ΚΡΕΠΕΡΙ Νάουσα, 6997205844, 22840 53560 ΖΗΣΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΣΠΑ Παροικία, 22840 91329 ΖΙΠΠΛ ΡΙΧΑΡΔΟΣ Παροικία, 22840 22222, 6937777777 ΖΟΥΜΗ ΑΝΝΑ - ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ Κώστος, 22840 29124 ΖΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑ | ΟΠΩΡΟΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ Παροικία, 22840 21596 ΖΟΥΜΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΕΙΔΗ ΡΑΠΤΙΚΗΣ, ΥΦΑΣΜΑΤΑ Νάουσα-Αλώνια, 22840 52895 ΖΟΥΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚ., ΕΜΠ. ΠΟΤΩΝ, ΚΑΒΕΣ Νάουσα, 22840 55108, 51580 ΖΟΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΚΑΦΕ - ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ - ΚΡΕΠΕΡΙ Νάουσα, 22840 51653

193


ΖΟΥΜΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Νάουσα, 22840 53058, 6976967202 ΖΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ Νάουσα, 22840 51586 ΖΟΥΜΗΣ ΕΜΜ. ΑΝΤΩΝΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Παροικία, 22840 23834, 6946348904 ΖΟΥΜΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Η/Υ, ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Παροικία, 22840 21545 ΖΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΑΡΜΑΡΑ, ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ Παροικία, 22840 21965 ΖΟΥΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΒΑΦΕΣ & ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ ΑΥΤΟΚ. Υστέρνι, 22840 53361 ΖΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ & ΖΑΧΑΡΟΠΛ., ΠΑΓΩΤΑ Υστέρνι, 22840 52750, Νάουσα, 22840 55405 ΖΟΥΜΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΑΓΡΟΤ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Νάουσα, 6972645676 ΖΟΥΜΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΠΛΑΚΑΚΙΑ Υστέρνι, 22840 51885, Παροικία, 22840 23020 ΖΟΥΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Βίντζι Παροικίας, 22840 28533 ΖΟΥΜΗ-ΤΣΙΟΥΓΚΟΥ ΕΥΑΓΓ. | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Νάουσα, 22840 55099 ΖΥΜΠΙΡΙΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ Νάουσα, 22840 52800 ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ Νάουσα, 22840 28567 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ Λεύκες, 6944592066 ΗΣΑΪΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΞΕΣΟΥΑΡ, ΕΝΔΥΜΑΤΑ Νάουσα, 22840 51477 ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΛΟΥΣΤΡΑΔΟΡΟΙ Νάουσα, 22840 24633 ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ Παροικία, 22840 21874, 6936655436 ΘΑΛΑΣΣΟΧΩΡΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Η/Υ, EΜΠΟΡΙΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ,ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ Παροικία, 22840 24340 ΘΕΜΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΝΟΙΚΙΑΣ. ΑΥΤΟΚ. & ΜΟΤΟΣΥΚΛ. Παροικία, 22840 22250, 6974963815 ΘΕΜΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Η/Υ, ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΑΛΩΣ., ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Παροικία, 22840 22250 ΘΕΟΔΟΣΗ ΛΙΖΑ | ΕΝΟΙΚΙΑΖ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΔΩΜΑΤΙΑ 22840 55069, 6936995737, 6989146270 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΝΤΕRΝΕΤ Παροικία, 22840 21545 ΘΕΟΦΙΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ | ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ Νάουσα, 22840 52433 ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ Ε. Λ. | ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ & ΡΟΛΟΓΙΑ Λεύκες, 22840 42349 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΛΑΖΟΣ | ΚΑΦΕ - ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ - ΚΡΕΠΕΡΙ Παροικία, 22840 23606 ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ Α. ΤΑΣΟΣ | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Παροικία, 22840 23800, 6945234070 ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Παροικία, 22840 22371 ΘΩΔΗ ΜΑΡΙΝΑ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ Παροικία, 6946012549 ΘΩΜΑ-ΚΟΝΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Παροικία, 22840 22223 ΘΩΜΑΣ ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ Παροικία, 22840 22669, Νάουσα, 22840 51860 ΙΒΑΥΛΟ ΜΙΛΤΣΟΒ | ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Αγκαιριά, 22840 91906 ΙΟΡΔΑΝΗ-ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡ. Παροικία, 22840 25050, 22840 21678 ΙΣΙΓΩΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ Μάρπησσα, 22840 41175

194

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΟΤΟΣΥΚΛ. ΠΩΛΗΣ., ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Παροικία, 22840 25135 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΑΡΟΛΙΝΑ | ΜΕΣΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Νάουσα, 6944856105, 22840 52225 ΙVΑΝ LΕFΕΒVRΕ | ΣΧΟΛΗ ΙΠΠΑΣΙΑΣ Νάουσα, 22840 51818 IRANA JI AN | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Νάουσα, 0030 6937375694 ΒΟURDΕΑU JΕΑΝ JΑCQUΕ | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ & ΤΑΒΕΡΝΕΣ Νάουσα, 22840 51547 ΚΑΒΑΔΑΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ Δρυός, 22840 42192 ΚΑΒΑΛΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ, ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ Πρόδρομος, 22840 42261, 22840 42369 ΚΑΒΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ Πρόδρομος, 22840 41319 ΚΑΒΑΛΛΑΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΤΣΙΓΑΡΟ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Μάρπησσα, 22840 42698 ΚΑΒΑΛΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΡΧΙΤΕΚΤ. ΕΣΩΤ. ΧΩΡΟΥ & ΔΙΑΚΟΣΜ. Κώστος, 22843-04690, 6946687091 ΚΑΒΑΛΛΑΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | ΚΑΦΕ - ΠΙΤΣΑΡΙΑ - ΚΡΕΠΕΡΙ Πίσω Λιβάδι, 22840 42698 ΚΑΒΑΛΛΑΡΗΣ ΣΤ. - ΚΑΒΑΛΛΑΡΗ ΓΩΓΩ | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Πίσω Λιβάδι, 22840 41404, 6979005160 ΚΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ Παροικία, 22840 21931 ΚΑΓΚΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ | ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΕΠΙΘΕΩΡ. ΕΝΕΡΓ. Νάουσα, 22840 51739 ΚΑΓΚΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ Νάουσα, 22840 51398 ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ, ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ Νάουσα, 22840 52019 ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΠΑΡΑΔΟΣ. & ΒΙΟΛ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ Παροικία, 22840 23609 ΚΑΛΑΚΩΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ, ΧΡΩΜΑΤΑ Παροικία, 22840 27600 ΚΑΛΑΚΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ | ΑΓΡΟΝ. & ΤΟΠΟΓΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Παροικία, 22840 23137 ΚΑΛΑΚΩΝΑ ΜΑΡΙΤΑ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Παροικία, 22840 24553, 6972889412 ΚΑΛΑΚΩΝΑΣ | ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΥΑΛΙΚΑ Παροικία, 22840 21419 ΚΑΛΑΚΩΝΑΣ ΑΝΤ. ΜΕΝΕΓΟΣ | ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ Παροικία, 22840 22906 ΚΑΛΑΚΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Νάουσα, 6977411514 Καλάμι, 22840 23670, 6976682010 ΚΑΛΑΚΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ Καλάμι, 22840 23670 ΚΑΛΑΚΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Παροικία, 22840 25191 ΚΑΛΑΚΩΝΑΣ ΜΕΝΕΓΟΣ | ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ Παροικία, 6972772958 ΚΑΛΑΚΩΝΑΣ ΜΗΝΑΣ | ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ Παροικία, 22840 23770 ΚΑΛΑΚΩΝΑΣ ΜΗΝΑΣ | ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ Παροικία, 22840 22120 ΚΑΛΑΚΩΝΑΣ ΝΙΚΟΣ | ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Παροικία, 22840 24309, 6977904701 ΚΑΛΑΚΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ Παροικία, 22840 23250


ΚΑΛΑΛΕΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΟΥΖΕΡΙ Παροικία, 22840 21848 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ & ΤΑΒΕΡΝΕΣ Παροικία, 22840 25194 ΚΑΛΑΠΟΔΑ ΑΛΕΞΙΑ | ΟΠΤΙΚΑ Παροικία, 22840 22211, Νάουσα, 22840 52463 ΚΑΛΑΡΓΥΡΟΣ Ι. ΘΕΟΛΟΓΟΣ | ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΟΠΑΠ Αντίπαρος, 22840 61098 ΚΑΛΑΡΓΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Αντίπαρος, 22840 61492 ΚΑΛΑΡΓΥΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ & ΤΑΒΕΡΝΕΣ Αντίπαρος, 22840 61697, 6937445433 ΚΑΛΑΡΓΥΡΟΥ ΑΛΚΙΝΟΗ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ Αντίπαρος, 22840 61363 ΚΑΛΑΡΓΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΑΝΔΡΙΚΑ & ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ Αντίπαρος 22840 61540 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ & ΤΑΒΕΡΝΕΣ Νάουσα, 22840 52100 ΚΑΛΔΗΣ Κ.Κ. ΕΠΕ | ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝ. & ΜΟΤΟΣΥΚΛ. Παροικία, 22840 23050, 6948661725 ΚΑΛΙΜΠΕ ΚΑΤΙΑ | ΣΠΑΝΔΑΓΟΥ ΦΑΝΗ | ΜΕΣΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 22840 61761, 6945793355 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Μάρμαρα-Τσουκαλιά, 22840 42291 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Νάουσα, 22840 51121, 6932322963 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Παροικία, 22840 22064 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΟΓΙΣΤΗΣ Παροικία, 22840 22080 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ Παροικία, 22840 24102, 6977776602 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΚΑΦΕ - ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ - ΚΡΕΠΕΡΙ Αλυκή, 22840 91359 ΚΑΛΟΥΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΤΕΝΤΕΣ Nάουσα, 6936910968 ΚΑΜΠΑΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ Αντίπαρος, 22840 61213 ΚΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ & ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ Χρυσή Ακτή, 22840 41493 ΚΑΝΑΛΕΣ ΦΑΝΗΣ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΗΠΩΝ Κώστος, 22840 28583, 6976644899 ΚΑΝΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΦΡΟΛΕΞ, ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ, ΤΕΝΤΕΣ, ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ Παρασπόρος, 22840 23210, 6994244180 ΚΑΝΙΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Παροικία, 22840 24272, 6974454524 ΚΑΝΤΑΡΤΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 6977441991 ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ ΡΟΔΟΛΦΟΣ | ΕΙΔΗ ΚΑΠΝΙΣΤΟΥ Παροικία, 22840 23476 ΚΑΠΑΡΗ ΜΑΡΙΑ | ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ Νάουσα, 22840 51532 ΚΑΠΑΡΗ ΝΙΚΗ | ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ, ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ, ΕΝΔΥΜΑΤΑ Πίσω Λιβάδι, 22840 52679, 6977770151 ΚΑΠΑΡΗ ΝΙΚΟΛΙΝΑ | ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ, ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΙ 6985788940 ΚΑΠΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΨΥΚΤΙΚΟΣ Νάουσα, 6986717269 ΚΑΠΑΡΟΣ ΑΝΤ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ Λεύκες, 22840 41532, 6972292973 ΚΑΠΑΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΑΝΔΡ. & ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ | ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΠΟΡ Νάουσα, 22840 28625, Αστέρας, 22840 42757

ΚΑΠΑΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΑΦΕ - ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ - ΚΡΕΠΕΡΙ Δρυός, 22840 41388 ΚΑΠΑΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Γλυφά, 22840 42853 ΚΑΠΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ & ΤΑΒΕΡΝΕΣ Γλυφά, 22840 43358, 42076 KΑΠΟΥΤΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΖΑΧΑΡΩΤΑ, ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ Παροικία λιμάνι, 22840 27555 / Παροικία παραλ., 22840 28050 ΚΑΠΟΥΤΣΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Λεύκες, 22840 41620, 6944555225 ΚΑΠΟΥΤΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ Δρυός, 22840 42292 ΚΑΠΟΥΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ Δρυός, 22840 43440, 6937074431 ΚΑΠΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΑ Λεύκες, 22840 44070, 6984604766 ΚΑΠΟΥΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΡΩΜΑΤΑ, ΜΟΝΩΣΕΙΣ Αντίπαρος, 22840 61415, 6976994796 ΚΑΠΟΥΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΨΙΛΙΚΑ & ΤΣΙΓΑΡΑ, ΕΙΔΗ ΡΑΠΤΙΚΗΣ, ΥΦΑΣΜΑΤΑ Παροικία, 22840 21264 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε. | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ & ΤΑΒΕΡΝΕΣ Νάουσα- Κολυμπήθρες, 22840 52280 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΚΔΡΟΜΕΣ & ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ Αλυκή, 6944184248 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΨΙΛΙΚΑ - ΤΣΙΓΑΡΑ, ΕΦΗΜΕΡ. Παροικία, 22840 23721 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ Α. & ΥΙΟΣ Ο.Ε | ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Παροικία, 22840 22215 ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΕΛΕΝΗ | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Νάουσα, 22840 53090 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ Σ. | ΕΝΔΥΜΑΤΑ, ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ Παροικία, 22840 22478 ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ Κ. ΕΙΔΗ ΕΞΟΧΗΣ, ΕΠΟΧΙΑΚΑ, ΣΤΡΩΜΑΤΑ, ΠΙΝΑΚΕΣ Αλυκή, 22840 91844 ΚΑΡΑΛΗ ΕΛ. | ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ & ΡΟΛΟΓΙΑ Παροικία, 22840 21562 ΚΑΡΑΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΥΑΛΙΚΑ Παροικία, 22840 21562 ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΠΑΡΗΣ | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Ξιφάρα, 22840 52785 ΚΑΡΑΜΠΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΑΦΕΝΕΙΑ Παροικία, 22840 92223 ΚΑΡΑΣΑΝΤΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΟΓΙΣΤΗΣ Παροικία, 22840 24821 ΚΑΡΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Β. | ΚΑΦΕ - ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ - ΚΡΕΠΕΡΙ Παροικία, 22840 21038 ΚΑΡΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Β. & ΣΙΑ Ε.Ε. | ΜΠΑΡ Παροικία-Κριός, 22840 21308 ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ & ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ Παροικία, 22840 21496 ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΝΤΕRΝΕΤ Μάρπησσα, 22840 42906 ΚΑΡΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΗ | ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ Νάουσα, 22840 53093 ΚΑΡΑΦΥΛΛΑΚΗ ΒΕΡΟΝΙΚΑ | ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ Παροικία, 6977401363 ΚΑΡΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ & ΤΑΒΕΡΝΕΣ Παροικία, 22840 21849 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΟΙ | ΚΗΠΟΥΡΟΙ Νάουσα, 22840 52861

195


ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΜΕΣΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Νάουσα, 22840 28635, 22840 52861, 6937033316 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΥΔΡΟΠΩΛ., ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦ. Νάουσα, 6936837837 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Παροικία-Λιβάδια, 22840 23321 ΚΡΑΡΑ ΜΑΡΙΑ | ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ & ΡΟΛΟΓΙΑ Νάουσα 22840 55280 ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΜΕΣΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 6944974682,6945383262 ΚΑΡΠΟΔΙΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Παροικία, 22840 28090 ΚΑΡΠΟΔΙΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Παροικία, 22840 28090 ΚΑΡΠΟΔΙΝΗΣ Ι. ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Λεύκες, 22840 43177 ΚΑΡΠΟΔΙΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Παροικία, 22840 23093 ΚΑΡΠΟΔΙΝΗΣ ΕΥΑΓΓ. ΑΛΕΚΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Νάουσα, 22840 51120 ΚΑΡΠΟΔΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΒΟΘΡΩΝ Παροικία, 22840 24469, 6981026980 ΚΑΡΠΟΔΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Νάουσα, 22840 52055 ΚΑΡΠΟΔΙΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ Παροικία, 22840 25019 ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ | ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Νάουσα, 22840 53550 Παροικία, 22840 25265 ΚΑΣΙΜΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Η/Υ, ΕΜΠ. ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Παροικία, 22840 23888 ΚΑΣΣΑΛΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ Νάουσα, 22840 52698 ΚΑΣΤΑΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΕΝΟΙΚ. ΣΚΑΦ. ΑΝΑΨ./ΝΑΥΤ. ΕΞΟΠΛ. Παροικία, 22840 23625 ΚΑΣΤΑΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΣΧΟΛΗ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ Αλυκή, 22840 92046 ΚΑΣΤΑΝΙΑ - ΚΑΠΑΡΟΥ ΑΓΓΕΛΑ | ΔΩΡΑ, ΗΛΕΚΤΡ. ΕΙΔΗ Μάρμαρα, 22840 41132 ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ Γ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ Παροικία, 22840 23660 ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ Ζ. | ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ Λεύκες, 22840 41515, 22840 41304 ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ Ι. ΝΙΚΗΤΑΣ | ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ Μάρπησσα, 22840 41381, 22840 41304 ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΗΛΕΚΤΡ. ΑΥΤΟΚ/ΤΩΝ & ΣΚΑΦΩΝ Παροικία, 22840 21060 ΚΑΤΑΚΟΥΖΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ Νάουσα, 22840 51579, 6944786318 ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ ΦΑΝΗΣ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Παροικία, 22840 21741 ΚΑΤΡΑΤΖΑΚΗ ΜΙΝΑ | ΑΞΕΣΟΥΑΡ, ΕΝΔΥΜΑΤΑ Παροικία, 22840 25057 ΚΑΤΡΗ ΜΑΡΙΑ | ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ & ΡΟΛΟΓΙΑ Παροικία, 22840 22446 ΚΑΤΡΗΣ ΜΙΧ. ΝΙΚΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ, ΗΛΕΚ. ΟΙΚ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ Παροικία, 22840 21675 ΚΑΤΣΑΡΟΣ Ε. ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Παροικία, 22840 22293 ΚΑΤΣΙΠΗ ΣΟΦΙΑ | ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ Αλυκή, 22840 92254, 6932600202 ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Παροικία, 22840 23748

196

ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Υστέρνι, 22840 53040 ΚΑΨΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ & ΤΑΒΕΡΝΕΣ Παροικία, 22840 24429 ΚΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ & ΤΑΒΕΡΝΕΣ Νάουσα, 2106014631, 22840 52129 ΚΕΜΠΑΜΠΗ ΑΣΠΑΣΙΑ | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Παροικία, 22840 21001 ΚΕΜΠΑΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ Παροικία, 2284300393, 6942995121 ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ Νάουσα, 22840 55114 ΚΕΣΚΙΝΙΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Παροικία, 22840 25070 ΚΕΦΑΛΑΣ Γ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | ΦΩΤΟΓΡ. & ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ Μάρπησσα, 22840 42163, 6972668981 ΚΕΦΑΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ, ΑΞΕΣΟΥΑΡ Μάρπησσα, 22840 45065 ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ Παροικία, 22840 21873, 6932741295 ΚΕΦΑΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 6945831145 ΚΕΦΑΛΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Μάρμαρα, 22840 42871 ΚΕΦΑΛΑΣ ΝΙΚΟΣ | ΥΔΡΟΠΩΛΗΤΗΣ Μάρμαρα, 22840 22545, 6979390856 ΚΗΠΙΩΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ & ΤΑΒΕΡΝΕΣ Νάουσα-Αγ. Ανάργυροι, 22840 55111 ΚΙRΑΖΥΑΝ ΑRSΕΝ | ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΤΣΑΝΤΕΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ Παροικία, 6974529581 ΚΙΝΓΚ ΡΙΤΣΑΡΝΤ | ΓΛΥΠΤΕΣ Σωτήρες, 22840 91735 ΚΙΡΜΠΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΟΠΩΡΟΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ Παροικία, 22840 24501-2 ΚΙΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ Έλητας, 6974765832 ΚΛΑΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΚΑΦΕ - ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ - ΚΡΕΠΕΡΙ Παροικία, 22840 24885 ΚΛΑΔΗΣ ΤΑΚΗΣ | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ-ΤΑΒΕΡΝΕΣ, ΠΙΤΣΑΡΙΕΣ Νάουσα, 22840 51192, 6944815804 ΚLΑΙΒΕR ΑΝΝΕΤΤΕ | ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ, ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ Αντίπαρος, 22840 61735 ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ Σωτήρες, 22840 92150 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΩΤΗ | ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Παροικία, 22840 23597, 6942559249 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΣΙΔΗΡ/ΣΚΕΥΕΣ & ΑΛΟΥΜ/ΣΚΕΥΕΣ Νάουσα, 6938872321 ΚΟΚΟΤΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΛΟΓΙΣΤΗΣ Παροικία, 22840 23411 ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Ε. | ΕΜΠ. ΤΡΟΦ. & ΚΑΤΕΨΥΓΜ. Σωτήρες, 22840 91031-3 ΚΟΛΣ ΕΡΙΚΚΟΣ | ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Νάουσα, 22840 53334 ΚΟΛΥΔΑ ΑΦΟΙ Ο.Ε. | ΚΑΦΕ - ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ - ΚΡΕΠΕΡΙ Νάουσα, 22840 52835 ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΝΟΙΚ.ΑΥΤ/ΤΩΝ & ΜΟΤΟΣ/ΤΩΝ Παροικία, 22840 24445 ΚΟΝΟΠΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣ. | ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ Κώστος, 22840 29020, 6984163999 ΚΟΝΟΠΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Άσπρο Χωριό, 22840 42311, 6944539900


ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ Παροικία, 22840 23562 ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΙΑΚ.ΑΝΤΩΝΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Καμάρι, 22840 91439 ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΧΡ. ΝΙΚΟΣ | ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ Νάουσα, 22840 51056 ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Παροικία, 22840 22231 ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε. | ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΟΙΚΟΔ. ΥΛΙΚΑ Νάουσα, 22840 52550, 22840 53108 ΚΟΝΤΟΜΟΥΡΤΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΛΟΓΙΣΤΗΣ Μάρπησσα, 22840 43270 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΑ | ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΙ Μάρμαρα, 22840 43345, 6932063001 ΚΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΑΝΑΓΟΜΩΣΕΙΣ, ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Παροικία, 22840 23085, 6932331812, 6932331813 ΚΟΝΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Λεύκες, 22840 43145, 6932276708 ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Παροικία, 22840 21826 ΚΟΝΤΟΣΤΑΥΛΟΣ | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Παροικία, 22840 21353 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Β.| ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ & ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣ. Νάουσα, 22840 51182 ΚΟΝΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Άγιος Ραφαήλ, 22840 24734, 6973059099 ΚΟΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Νάουσα, 22840 53402 ΚΟΝΤΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Παροικία, 22840 23095, 22840 22302 ΚΟΠΑΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ, ΑΞΕΣΟΥΑΡ Παροικία, 22840 24233 ΚΟΡΝΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΤΕΝΤΕΣ Παροικία, 22840 44405, 6974020923 ΚΟΡΤΙΑΝΟΣ ΤΖΑΝΝΗΣ | ΚΑΦΕ - ΣΝΑΚ - ΜΠΑΡ Παροικία, 22840 28075 ΚΟΡΤΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ & ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ Νάουσα, 22840 52999 ΚΟΣΙΦΟΛΟΓΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ-ΥΠΟΔ.- ΑΞΕΣΟΥΑΡ Νάουσα, 22840 51206 ΚΟΣΚΙΝΑ ΜΠΑΡΜΠΑΡΗ ΒΑΡΒ. | ΨΙΛΙΚΑ, ΤΣΙΓΑΡΑ Παροικία, 22840 21861 ΚΟΣΜΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΜΜΟΒΟΛΕΣ & ΥΔΡΟΑΜΜΟΒΟΛΕΣ, ΒΑΦΕΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ Παροικία, 22840 24670, 6972207028 ΚΟΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ | ΤΖΕΛΑΤΕΡΙΕΣ Παροικία, 22840 27233 ΚΟΤΤΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. Παροικία, 22840 23137 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΥΦΑΝΤΑ, ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ Παροικία, 22840 21188 ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΤΑΣΟΣ | ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΚΔΡΟΜΕΣ & ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ Αντίπαρος, 22840 61028 ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ Νάουσα, 22840 52174 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε. | ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ Νάουσα, 22840 51340 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΣΗΦ | ΚΑΒΕΣ & ΠΟΤΑ Παροικία, 22840 21040, Νάουσα, 22840 51602

ΚΟΥΖΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΤΡΙΓΛΙΑΝΟΥ ΝΤΟΡΑ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ Νάουσα, 22840 53368, 28593 ΚΟΥΚΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παροικία, 22840 22411 ΚΟΥΚΟΡΕΜΠΑ ΕΛΕΝΗ | ΑΞΕΣΟΥΑΡ, ΕΝΔΥΜΑΤΑ Νάουσα, 22840 53086, 6972692093 ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΙΚ. ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Νάουσα, 22840 52260 ΚΟΥΜΟΥΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΟΙ - ΚΗΠΟΥΡΟΙ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΗΠΩΝ Νάουσα, 22840 52126 ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΙΤΣΑΡΙΕΣ Παροικία, 22840 27148 ΚΟΥΡΑΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ & ΡΟΛΟΓΙΑ Παροικία, 22840 23168 ΚΟΥΡΚΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΤΣΑΝΤΕΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ Παροικία, 6948272853 ΚΟΥΡΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΠΟΡ Κολυμπήθρες, 6944242227 ΚΟΥΡΟΥΜΛΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ & ΤΑΒΕΡΝΕΣ Πούντα, 22840 91220, 6945751010 ΣΚΙ Κολυμπήθρες, 6944242227 ΚΟΥΡΟΥΜΛΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. | ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΑ Παροικία, 22840 21206 ΚΟΥΤΑΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Αλυκή, 22840 91486, 6937172105, 6978830973 ΚΟΥΤΑΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΤΖΑΜΙΑ, ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ, ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ Παροικία, 22840 22673 ΚΟΥΤΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ & ΤΑΒΕΡΝΕΣ Αλυκή, 22840 91935, 6970242230 ΚΟΥΤΟΥΡΟΥΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Παροικία, 22843 00429 , 6970339787 ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΙΑΤΡΟΙ Παροικία, 22840 27479, 6970158033 ΚΟΥΤΣΑΥΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝ. - ΥΔΡ/ΚΑ, ΠΛΑΚ. Παροικία, 6937411191 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΕΥΡΙΔΙΚΗ | ΑΙΘ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Παροικία, 22840 22575 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΕΥΡΙΔΙΚΗ | ΟΙΚ. ΕΞΟΠΛ., ΗΛΕΚ. ΕΙΔΗ ΕΠΙΠΛΑ Παροικία, 22840 22575 ΚΟΥΤΣΟΥΠΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΝΤΕRΝΕΤ Πούντα, 22840 92058, 6972086087 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΟΥΖΕΡΙ Αμπελάς, 22840 53351, 6932343187, 6932343186 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Παροικία, 22840 22704, 6945015895 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Η/Υ, ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Λεύκες, 6945457850 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Αλυκή, 22840 91145, 6946171833 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Παροικία, 22840 21967 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΣΥΝΘ. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ Νάουσα Αγ. Απόστολοι, 22840 51492, 6945781226 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ Πρόδρομος, 22840 43032 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΕΥΣΤΡ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Λεύκες, 22840 41861 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΟΠΩΡΟΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ Νάουσα, 22840 51661 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ Παροικία, 22840 22036

197


ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παροικία, 22840 24366, 22840 25059 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Παροικία, 22840 22791 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ Νάουσα, 22840 51380 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ & ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ Αλυκή, 22840 91397 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ Νάουσα, 22840 51022 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ, ΠΩΛΗΣΗ & ΑΝΤ/ΠΕΙΕΣ Παροικία, 22840 21901 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΣ & ΑΝΤΩΝΗΣ Ο.Ε. | ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ Μάρπησσα, 22840 41325, 41504 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΨΙΛΙΚΑ & ΤΣΙΓΑΡΑ Παροικία, 22840 23247 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ Νάουσα, 22840 55150, 6974140115 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Λεύκες, 22840 44012, 6942534029 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Μαράθι, 22840 22696, 6977350423 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 6972193507 ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΑΝΝΑ | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Νάουσα Κάμπος, 22840 28901 Α. ΚΡΗΤΙΚΟΥ - Λ. ΚΡΗΤΙΚΟΥ Ο.Ε | ΛΟΓΙΣΤΕΣ Παροικία, 22840 69925, ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΒΟΥΛΑ | ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ Λεύκες, 22840 41638 ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΕΝΟΙΚ. ΔΙΑΜ., ΔΩΜΑΤΙΑ, ΒΙΛΛΕΣ Νάουσα, 22840 51090, 6974110005 ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ, ΑΞΕΣΟΥΑΡ Νάουσα, 22840 52425 ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΦΛΩΡΑ | ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ Αντίπαρος, 6947119673, 22840 61238 ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΦΛΩΡΑ | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ & ΤΑΒΕΡΝΕΣ Λεύκες, 22840 43130 ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΑ Λεύκες, 22840 43144, 41766 ΚΡΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΣΥΝΕΡΓ. ΜΗΧ.ΘΑΛΑΣΣ. Αλυκή, 22840 24970, 6981746231 ΚΤΩΡΙΔΟΥ- ΜΠΙΖΑ ΕΛΕΝΗ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Παροικία, 22840 22234 ΚUΤΤΕ ΡRΙΕSSΝΕR | ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ Χρυσή Ακτή, 6946541029 ΚΥΔΩΝΙΕΥΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ | ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ Άσπρο Χωριό, 22840 42712 ΚΥΔΩΝΙΕΥΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Άσπρο Χωριό, 22840 42678 ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ Α.Ε.Τ.Ε. | ΕΠΙΠΛΑ, ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜ. Άσπρο Χωριό, 22840 43292 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜ. | ΕΝΟΙΚ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ Παροικία, 22840 23727 ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΒΑΣΩ | ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Νάουσα, 22840 52608 ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ Παροικία, 22843 00508, 6936585744 ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ & ΤΑΒΕΡΝΕΣ Παροικία, 22840 24651 ΚΥΡΙΑΖΑΝΟΥ ΑΝΘΙΠΠΗ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. Παροικία, 22840 21601 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Θ. & ΣΙΑ Ο.Ε. | ΜΠΑΡ Νάουσα, 22840 55183

198

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΚΑΦΕ - ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ Αντίπαρος, 22840 61012 ΚΩΒΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΝΟΙΚ. ΑΥΤΟΚ/ΤΩΝ & ΜΟΤΟΣ/ΤΩΝ Παροικία, 22840 25027 ΚΩΒΑΙΟΣ Ι. ΜΑΡΚΟΣ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ Παροικία, 22840 22807, 6944788531 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΑΝΤΙΑ | ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Νάουσα, 22840 51171 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΙΑΤΡΟΙ Παροικία, 22840 27479, 6974455011 ΛΑΒΔΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΚΑΦΕ - ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ - ΚΡΕΠΕΡΙ Παροικία, 22840 24420 ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ Νάουσα, 6937500610 ΛΑΖΑΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ Μάρμαρα, 22840 42039 ΛΑΖΑΡΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ Παροικία, 22840 21034 ΛΑΖΑΡΙΝΟΣ Χ. | ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ Παροικία, 22840 21343 ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ & ΕΙΔΗ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ Παροικία, 22840 23301 ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ Παροικία, 22840 23301 ΛΑΜΠΡΟΥ Π. - ΟΛΥΜΠΙΟΣ Δ. Ο.Ε. | ΛΟΓΙΣΤΗΣ Παροικία, 22840 23143 ΛΑΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ Μάρμαρα, 22840 28430 ΛΑΤΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ Παροικία, 22840 25208 ΛΑΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΚΕΝΤΡΑ, ΠΛΗΡ/ΚΗΣ - ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Πρόδρομος, 22840 42253 LΑFΑRGΕ ΒΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Ε. | ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Μαράθι, 22840 22770, 22840 91728 ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ Αντίπαρος, 22840 61176 ΛΕΙΒΑΔΑ ΑΝΤΑ | ΜΑΟΥΝΗΣ ΔΗΜ., ΜΕΣΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Παροικία, 22840 22464, 6946330507 ΛΕΙΒΑΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Αλυκή, 22840 91915-6, 6932285768 ΛΕΚΑ ΤΕΟΝΤΟΡ | ΚΗΠΟΤΕ/ΚΟΙ, ΚΗΠΟΥΡΟΙ & ΣΥΝΤ. ΚΗΠΩΝ Νάουσα, 22840 28860 ΛΕΚΑΪ ΜΙΜΟΖΑ | ΕΙΔΗ ΡΑΠΤΙΚΗΣ & ΚΕΝΤΗΜΑΤΟΣ Νάουσα-Άγ.Σπυρίδωνας, 22840 53256 ΛΕΜΠΕΣΗ ΤΟΝΙΑ | ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ Νάουσα, 22840 53169, 6944426424 ΛΕΟΝΕΤΗ ΦΥΣΙΛΑΝΗ ΣΤΕΛ. | ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΑ, ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΑ Χρυσή Ακτή, 22840 43337, 22840 43203, 6977611141 ΛΕΟΝΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΕΝΟΙΚ. ΑΥΤΟΚ/ΤΩΝ & ΜΟΤ/ΤΩΝ Πίσω Λιβάδι, 22840 41858 ΛΕΠΤΟΣ ΕΛΛΑΣ | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Παροικία, 22840 28503 ΛΕΦΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | ΚΑΦΕ - ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ - ΚΡΕΠΕΡΙ Παροικία, 22840 25175 ΛΕΧΟΥΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | ΠΡΑΤ. ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αντίπαρος, 22840 61571, 6973980005 ΛΙΑΡΑΤΣΙΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ Παροικία, 22840 27417 ΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ Παροικία, 22840 24410, 6972577941 LΟΗFΙΝΚ CΗRΙSΤΙΝΑ | ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ, ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ Παροικία, 22840 24737, 6932940999


ΛΙΝΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ & ΒΙΟΛΟΓ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ Παροικία, 22840 26008 ΛΟΥΔΑΡΟΥ ΕΦΗ | ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ Παροικία, 22840 22816 ΛΟΥΚΗ Α.Ε. | ΛΑΤΟΜΕΙΟ Αγκαιριά, 22840 91448 ΛΟΥΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ | ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΤΣΑΝΤΕΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ Παροικία, 22840 21120, Αλυκή, 22840 28759 ΛΟΥΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΝΤΕΛΙΚ/ΣΕΝ, ΠΑΡΑΔ. & ΒΙΟΛ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ Νάουσα, 22840 55017 ΛΟΥΚΗ ΖΩΗ | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ & ΤΑΒΕΡΝΕΣ Μαράθι, 22840 22243, 23047 ΛΟΥΚΗΣ-HONDA | ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ & ΜΟΤΟΠΟΔ/ΤΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Παροικία, 22840 23679 ΛΟΥΚΗ ΙΑΚΩΒΙΝΑ | ΕΚΠ. ΦΡΟΝΤ. & ΚΑΛ/ΣΜΟΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡ. 6972816141 ΛΟΥΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΑ Αλυκή, 22840 91290 ΛΟΥΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΤΖΑΚΙΑ, ΕΝΕΡΓ. ΤΖΑΚΙΑ & ΣΟΜΠΕΣ Παροικία, 22840 23048 ΛΟΥΚΗΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Νάουσα, 6932331810 ΛΟΥΚΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ Αλυκή, 22840 91626 ΛΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Αγκαιριά, 22840 91170 ΛΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Παροικία, 22840 28283, 6944299695 ΛΟΥΚΗΣ ΜΗΝΑΣ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ Παροικία, 22840 24071, 6945345742 ΛΟΥΚΗΣ Σ. ΓΙΩΡΓΟΣ | ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Αγκαιριά, 22840 91907, 6936682345 ΛΟΥΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΤΑΠΗΤ/ΣΤΗΡΙΑ, ΧΑΛΙΑ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ Νάουσα, 22840 53060 ΛΟΥΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Αλυκή, 22840 91280, 22840 91160 ΛΟΥΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚ/ΤΩΝ & ΜΟΤ/ΤΩΝ Παροικία, 22840 21521 ΛΟΥΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΚΑΦΕ - ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ - ΚΡΕΠΕΡΙ Παροικία, 22840 22560 ΛΟΥΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΛΟΥΠΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ Παροικία, 22840 24247 ΛΟΥΡΙΔΗΣ Ι. ΣΤΕΛΙΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Μάρπησσα, 22840 42731 ΛΟΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ & ΤΑΒΕΡΝΕΣ Χρυσή Ακτή, 22840 42189 ΛΟΥΡΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | ΜΑΡΜΑΡΑ, ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ Μάρμαρα, 22840 41941, 6939927918 ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Παροικία, 22840 22988 ΜΑΔΕΜΤΖΙΔΟΥ ΕΦΗ | ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ Αλυκή, 22840 91172 ΜΑΚ ΚΙΛΛΕΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ Παροικία, 22840 22010 MAKASHI IOANNA | ΜΑΣΑΖ Παροικία, 6959242524 ΜΑΚΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ Παροικία, 22840 23183

ΜΑΚΡΗ ΑΦΟΙ & ΣΙΑ Ο.Ε. -ΟΥΖΕΡΙ | ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΕΣ Νάουσα, 22840 53388 ΜΑΚΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΛΟΓΙΣΤΗΣ Παροικία, 22840 22017, 6936169446 ΜΑΛΑΜΑΣ Γ. | ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ & ΡΟΛΟΓΙΑ Παροικία, 22840 22001 ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ & ΚΑΦΕ Φιλίζι-Σάντα Μαρία, 22840 53249 ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΣ ΒΑΣ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ & ΤΟΠΟΓΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. Νάουσα, 22840 51504 ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ Νάουσα, 22840 53115 ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΣ ΓΡΗΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΜΗΧ/ΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Μάρπησσα, 22840 42985 ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ | ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ Νάουσα, 22840 52811 ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ Ε.Μ.Π. Νάουσα, 2284051504 ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΚΑΦΕ, ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ, ΚΡΕΠΕΡΙ Παροικία, 22840 24322 MALAGORZATA ANNA BACZYNSKA | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ & ΤΑΒΕΡΝΕΣ, ΨΗΣΤΑΡΙΕΣ, ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΑ Δρυός, 22840 45057 ΜΑΛΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ Μάρπησσα, 22840 42917 ΜΑΛΑΤΕΣΤΑ ΑΡΓΥΡΩ | ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ, GΑDGΕΤS, ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΑ Παροικία, 22840 22601 ΜΑΛΑΤΕΣΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Παροικία, 22840 25008 ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ Γ. ΑΓΓΕΛΟΣ | ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ Παροικία, 6977256170 ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ Παροικία, 22840 21604 ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Παροικία, 22840 25008 ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΕΠΙΠΛΑ Παροικία, 22840 24138 ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ & ΤΑΒΕΡΝΕΣ Αγ. Ειρήνη, 22840 91496 ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΠΟΔΗΛΑΤΑ, ΠΩΛΗΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΚ. Παροικία, 22843 00632, 6977241302 ΜΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΜΜΟΒΟΛΕΣ & ΥΔΡΟΑΜΜΟΒΟΛΕΣ 6974394604 ΜΑΜΑΣΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | ΒΑΦΕΣ & ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Μάρπησσα, 22840 43336 ΜΑΝΓΚΟ ΗΛΙΑΣ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ Παροικία, 22840 23548, 6942088485 ΜΑΝΑ ΜΑΝΑ | ΕΣΤΙΑΤ. & ΤΑΒΕΡ., ΚΑΦΕ, ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ, ΚΡΕΠΕΡΙ Παροικία, 22840 22572 ΜΑΝΕΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ, ΕΣΩΡΟΥΧΑ Παροικία, 22840 23621, 6932528568 ΜΑΝΕΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΡΧΙΤΕΚΤ.& ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Αντίπαρος, 22840 61208 ΜΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΚΑΦΕ - ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ - ΚΡΕΠΕΡΙ Παροικία, 22840 21802 ΜΑΝΙΑΤΗΣ Θ. | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ & ΤΑΒΕΡΝΕΣ Παροικία, 22840 21875 ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Πεταλούδες, 22840 92122, 6932645238

199


ΜΑΝΤΖΟΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΔΙΟΡΓ. ΕΚΔΗΛ. | ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ Παροικία, 22840 22730, 210 9604966, 6978230103 ΜΑΝΩΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ Αντίπαρος, 22840 61434 ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΝΑΚ. ΜΑΓΕΙΡ. ΕΛΑΙΩΝ, ΔΙΑΧ. ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Παροικία 22840 25090 6932460190 ΜΑΟΥΝΗ ΜΑΡΟΥΣΩ | ΚΕΡΑΜΙΚΑ Παροικία, 22840 24187 ΜΑΟΥΝΗΣ ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΣ | ΕΚΔΡΟΜΕΣ & ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ Αντίπαρος, 6976409344, 6974872942 ΜΑΟΥΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Παροικία, 22840 28640 ΜΑΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ & ΤΑΒΕΡΝΕΣ Αντίπαρος, 22840 61210 ΜΑΟΥΝΗΣ Δ. ΣΤ - ΦΛ. ΣΤ. ΜΑΟΥΝΗ Ο.Ε. | ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ Παροικία, 22840 22382, 24777 ΜΑΟΥΝΗΣ Ν. ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΚΔΡΟΜΕΣ & ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ Αντίπαρος, 22840 61438 ΜΑΟΥΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ - ΚΟΝΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ | ΔΙΟΡΓ. ΕΚΔΗΛ., ΜΠΑΛΟΝΙΑ,ΣΤΟΛΙΣΜΟΙ, ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ Παροικία-Αγ.Ραφαήλ, 22840 22922 ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ, ΤΗΛΕΠ/ΝΙΕΣ Παροικία, 22840 28070 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΕΛΕΥΘ. | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ, ΠΩΛΗΣΗ & ΑΝΤ/ΠΕΙΕΣ, ΑΦΡΟΛΕΞ, ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ Παροικία, 22840 21906 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΑ Νάουσα, 22840 53486 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ, ΚΟΡΝΙΖΕΣ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ Παροικία, 22840 21906 ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΑΤΡΟΙ Παροικία, 22840 27479, 6945592568 ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Παροικία, 22840 21709 ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΣ | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ & ΤΑΒΕΡΝΕΣ Αντίπαρος, 22840 61362 ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ Αντίπαρος, 22840 61356 ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ Αντίπαρος, 22840 61272 ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ & ΤΑΒΕΡΝΕΣ Αντίπαρος, 6974038078 ΜΑΡΙΑΝΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ | ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΑ Αντίπαρος, 22840 61747 ΜΑΡΙΑΝΟΥ ΚΛΑΙΡΑ | ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ Αντίπαρος, 6976974172 ΜΑΡΙΝΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ Αντίπαρος, 2284061711 ΜΑΡΙΝΑΤΟΥ ΜΑΡΟΥΣΩ | ΕΙΔΗ ΑΛΙΕΙΑΣ, ΚΑΤΑΔ. & ΚΥΝΗΓΙΟΥ Αντίπαρος, 22840 61367 ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Παροικία, 22840 22108, 22840 25272 ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Παροικία, 22840 21625, 6932316517 ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ & ΤΑΒΕΡΝΕΣ Δρυός, 22840 41913 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΝΟΙΚ. ΑΥΤ/ΤΩΝ & ΜΟΤΟΣ. Νάουσα, 22840 51026 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΟΔΗΛΑΤΑ, ΠΩΛΗΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Νάουσα, 22847-70075, 6945206202

200

ΜΑΡΜΑΝΗΣ ΑΛΕΚΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Παροικία, 22840 23208 ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΙ Πρόδρομος 22840 42261 ΜΑΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ & ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ Παροικία, 22840 23636 ΜΑΡΟΥΛΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ & ΡΟΛΟΓΙΑ Νάουσα, 22840 51775 ΜΑΤΣΑΓΓΟΥ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ | ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ Παροικία, 22840 23414 ΜΑΥΡΑΓΚΑ ΑΦΟΙ | ΟΙΚ/ΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΑΡΧΙΤ., ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝ. Κώστος, 22840 52786, 6936872062, 6937105786 ΜΑΥΡΑΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ & ΤΑΒΕΡΝΕΣ Λεύκες, 22840 43089 ΜΑΥΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΨΙΛΙΚΑ, ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ, ΡΑΠΤΕΣ Παροικία, 22840 21220 ΜΑΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ Παροικία, 22840 22286 ΜΑΥΡΗΣ ΛΕΩΝ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΡΑΔ. & ΒΙΟΛ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ Παροικία, 22840 21029 ΜΑΥΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΚΑΦΕ - ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ - ΚΡΕΠΕΡΙ Παροικία, 22840 25065 ΜΑΥΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΟΠΩΡΟΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ Παροικία, 22840 24958 ΜΑΥΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΑ ΧΡΥΣΟΥ, ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ, ΡΟΛΟΓΙΑ, ΕΡΓΑΣΤΡΗΡΙΑ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ Παροικία, 22840 27439, 6937069220 ΜΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΣΙΔΗΡ/ΣΚΕΥΕΣ & ΑΛΟΥΜΙ/ΣΚΕΥΕΣ Παροικία, 22840 22353, 6977454539 ΜΑΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ Παροικία, 22840 22052 ΜΑΥΡΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ & ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ Παροικία, 22840 27119, 6945307639 ΜΑΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ Παροικία, 22840 24271 ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ Παροικία, 22840 27237 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Παροικία, 22840 25121 ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ Ι. ΕΥΑΓΓ. | ΟΠΤΙΚΑ Παροικία, 22840 24640 ΜΕΪΜΑΡΙΔΗ ΜΙΜΗ | ΝΥΦΙΚΑ, ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ Παροικία, 22840 24337 ΜΕΛΑΝΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Παροικία, 22840 23993 ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Παραλία Πούντας, 6974195005 ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε | ΑΠΟΡΡΥΠ. & ΧΑΡΤΙΚΑ Λογαράς, 22840 43248 ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΚΑΦΕ - ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ - ΚΡΕΠΕΡΙ Λογαράς, 22840 41597 ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ Μάρπησσα, 22840 24610, 6977546340 ΜΕΛΑΝΙΤΟΥ ΜΑΡΟΥΣΩ | ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Λογαράς, 22840 41433 ΜΕΛΛΥΣΕΡΓΑΤΗ ΜΑΡΙΑ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ Παροικία, 22840 21835 ΜΕΞΗ ΤΑΝΙΑ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ Νάουσα, 22840 51941 ΜΕΡΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ Νάουσα, 22840 53175 ΜΕΡΛΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ, ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΟΔΑΣ Παροικία, 22840 23877, Νάουσα, 22840 55283 Αντίπαρος, 22840 61401


ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ Α. & ΣΙΑ Ε.Ε. | ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ, ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Παροικία, 22840 21108 ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΑΡΤΕΜΗΣ | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Νάουσα, 6938129220, 6997727684 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΗΣ ΑΝΤ. ΒΑΣΙΛΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Πούντα, 22840 92255, 21763 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 6973214291 ΜΕΤΑΪ ΡΕΝΤΗΣ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ Νάουσα, 6946866472 ΜΕΤΑΞΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ Νάουσα, 22840 51637 ΜΗΛΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Πρόδρομος, 22840 42706 ΜΗΝΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ & ΤΑΒΕΡΝΕΣ Δρυός, 22840 43306 ΜΗΝΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΟΙ Μάρμαρα, 22840 42002 ΜΙΣΥΡΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ, ΑΞΕΣΟΥΑΡ Παροικία, 22840 23627 ΜΙΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Παροικία, 22840 21891 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΖΕΝΗ | ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Παροικία, 22840 22234 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΖΕΝΗ | ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦ., ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ Παροικία, 22840 22570 ΜΟΙΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ & ΤΑΒΕΡΝΕΣ Παροικία, 22840 22592 ΜΟΛΛΑ ΕΛΝΤΑ | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ & ΤΑΒΕΡΝΕΣ Νάουσα, 22840 51433 ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜ.-ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗ | ΛΟΓΙΣΤΕΣ Παροικία, 22840 21915 ΜΟΡΑΪΤΗ ΑΛΜΠΕΡΤ | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Νάουσα, 22840 53528 ΜΟΣΤΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΟΙΚΟΔ. ΕΡΓΑΣ., ΑΜΜΟΒΟΛΕΣ, ΥΔΡΟΑΜΜΟΒΟΛΕΣ Παροικία, 22840 23242, 6945804190 ΜΟΣΤΡΑΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ Παροικία, 22840 23556 ΜΟΣΤΡΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Παροικία, 22840 21190 ΜΟΣΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ Παροικία, 22840 21752 ΜΟΥΓΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Μάρμαρα, 6943422133 ΜΟΥΖΑΚΗ ΑΝΝΑ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ, ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ & ΡΟΛΟΓΙΑ Παροικία, 22840 25325 ΜΟΫΖΕΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ Νάουσα, 22840 51014 ΜΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ, ΥΦΑΣΜΑΤΑ, ΑΦΡΟΛΕΞ Παροικία, 22840 23772 ΜΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΓΥΨΙΝΑ, ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ Παροικία, 22840 22004 ΜΟΥΡΛΑ ΜΑΡΙΑ | ΟΠΩΡΟΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ Παροικία, 22840 21265 ΜΟΥΡΛΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Παροικία, 6932987514 ΜΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΤΩΝ & ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ Παροικία, 22840 24413 ΜΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ Παροικία, 22840 22709 ΜΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓ. | ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ Μάρμαρα, 22840 42544 ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ Παροικία, 22840 22712

ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΠΕΝΤ/ΣΕΙΣ, ΑΠΟΛ/ΝΣΕΙΣ, ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ Άσπρο Χωριό, 6932621959 ΜΠΑΛΙΚΟΣ Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Παροικία, 22840 23850 ΜΠΑΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΜΑΡΜΑΡΑ, ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΤΟΠ/ΣΕΙΣ Κώστος, 22840 29098 ΜΠΑΛΙΟΣ Ε.Π.Ε. | ΧΡΩΜ., ΠΙΣΙΝΕΣ, ΔΙΑΝ. ΝΕΡΟΥ, ΜΑΡΜΑΡΑ Νάουσα, 22840 52651 ΜΠΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ Λεύκες, 22840 44015 ΜΠΑΛΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Δρυός, 22840 42354, 210 8323143, 6944204600 ΜΠΑΛΙΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ | ΚΑΦΕΝΕΙΑ Κώστος, 22840 29000 ΜΠΑΝΑΚΑ ΖΑΜΠΕΤΑ | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ & ΤΑΒΕΡΝΕΣ Δρυός, 22840 41178 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗ ΙΑΚΩΒΙΝΑ | ΕΣΩΡΟΥΧΑ Παροικία, 22840 22761 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗ ΚΩΝ/ΝΑ | ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ Λεύκες, 6982714344 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ & ΧΑΡΤΙΚΑ Παροικία, 22840 23163 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗ ΜΑΡΙΑ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ Παροικία, 22840 23969 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΝΤΙΚΕΣ & ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΕΙΣ Νάουσα, 22840 53580 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Νάουσα, 22840 53084, 52144, 6932580720 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΟΔΗΛΑΤΑ, ΠΩΛΗΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Νάουσα, 22840 53576, 6936898285 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΓΟΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ | ΚΑΦΕ - ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ Νάουσα, 6909833873 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΓΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ Νάουσα, 22840 53522 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΓΟΣ ΣΤΑΜ. ΑΝΑΣΤ. | ΠΥΡΟΣ/ΡΕΣ & ΑΝΑΓ/ΣΕΙΣ Νάουσα, 22840 52155 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΓΟΣ ΦΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ Καμάρες, 22840 51805, 6977401351 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΓΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ | ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ Νάουσα, 22840 51311 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΑΡΧΙΤ/ΚΗ ΕΣΩΤ. ΧΩΡΟΥ & ΔΙΑΚΟΣ. Λεύκες, 6981178828 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΣΥΝΘ. ΚΟΥΦ/ΤΑ, ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ Παροικία, 22840 21130 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΚΑΦΕ - ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ - ΚΡΕΠΕΡΙ Νάουσα, 6944310060 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΝΑΓΟΜΩΣΕΙΣ ΜΕΛΑΝΙΩΝ Παροικία, 22840 27231 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜ. & ΘΕΟΔ. Ο.Ε. | ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ Παροικία, 22840 25004, 22840 24855 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΕΡΓ. ΑΡΓΥΡ/ΧΟΪΑΣ, ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ Παροικία, 22840 24396 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΘΛ. ΕΙΔΗ, ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ Παροικία, 22840 21406, 22986 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ & ΖΑΧΑΡΟΠΛ. Παροικία, 22840 25017 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟ | ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΟΙ, ΚΗΠΟΥΡΟΙ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΗΠΩΝ Παροικία, 6932012218 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Παροικία, 22840 23033 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ Παροικία, 22840 22085

201


ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ Παροικία, 22840 24391 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΥΠΟΔ., ΤΣΑΝΤΕΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ Παροικία, 22840 28433 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΒΑΦΕΣ & ΦΑΝΟΠ. ΑΥΤΟΚ. Καμάρες, 22840 52150 ΜΠΑΡΜΠΑΡΙΓΟΣ Γ. ΔΗΜ. | ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚ., ΒΟΥΛΚ/ΤΕΡ Νάουσα, 6945188848 ΜΠΑΡΜΠΑΡΙΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΧΡΩΜΑΤΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ Νάουσα, 22840 53393 ΜΠΑΡΜΠΑΡΙΓΟΥ ΓΑΒΑΛΑ ΑΙΚΑΤ.» ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Νάουσα, 22840 51807, 51415 ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΑ & ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΑ Αντίπαρος, 22840 61537, 6977603043 ΜΠΑΤΣΟΥΡΗ ΦΛΩΡΑ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ο.Ε. | ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Παροικία, 22840 21681 ΜΠΑΤΣΟΥΡΗΣ Σ. ΧΡΗΣΤΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Παροικία, 22840 24402 ΜΠΑΦΙΤΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Νάουσα, 22840 51075 ΜΠΑΦΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΚΑΦΕ - ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ - ΚΡΕΠΕΡΙ Νάουσα, 22840 51801 ΜΠΑΦΙΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΡΑΠΤΕΣ & ΕΠΙΔ. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Νάουσα, 22840 51538 ΜΠΑΦΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 6936842454 ΜΠΑΦΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΚΑΦΕ - ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ - ΚΡΕΠΕΡΙ Νάουσα, 22840 53111 ΜΠΑΦΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 22840 28888 ΜΠΕΪΕΡ ΜΠΕΑΤΕ ΜΑΤΘΙΛΔΗ | ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ Παροικία, 22840 21221 ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Λεύκες, 22840 41737 ΜΠΕΚΟΝΙΑΝ ΣΒΕΤΛΑΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Παροικία, 22840 21211 ΜΠΕΛΕΣΙΩΤΗ ΒΑΡΒΑΡΑ | ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Παροικία, 22840 24704 ΜΠΕΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΣΧΟΛΗ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ Χρυσή Ακτή, 6980871077 ΜΠΙΖΑ ΑΡΓΥΡΩ | ΚΑΦΕ - ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ - ΚΡΕΠΕΡΙ Παροικία Λιβάδια, 22840 23663 ΜΠΙΖΑ ΕΛΕΝΗ & ΜΟΣΧΟΥΛΑ | ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ Παροικία, 22840 22247 ΜΠΙΖΑ ΜΑΡΙΑ | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Παροικία, 6948586039 ΜΠΙΖΑ ΜΑΡΟΥΣΩ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ, ΑΞΕΣΟΥΑΡ Παροικία, 22840 22044 ΜΠΙΖΑ - ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΝΑΤΑΣΑ | ΖΩΓΡΑΦΟΙ Παροικία, 22840 23630 MΠΙΖΑ ΜΑΡΟΥΣΩ | ΨΙΛΙΚΑ-ΤΣΙΓΑΡΑ Παροικία, 22840 41790 ΜΠΙΖΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Παροικία, 22840 21082 ΜΠΙΖΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ Παροικία, 22840 21676 ΜΠΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ & ΤΑΒΕΡΝΕΣ Παροικία, 22840 24397, 23574 ΜΠΙΖΑΣ Θ. ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Παροικία, 22840 21242, 22840 22558 ΜΠΙΖΑΣ ΘΕΟΔ. ΣΤΕΛΙΟΣ | ΜΕΣΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ, ΤΟΥΡΙΣΤ. ΓΡ. Παροικία, 22840 22558, 21242, 6944786500

202

ΜΠΙΖΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ & ΤΑΒΕΡΝΕΣ Αντίπαρος, 22840 61232 ΜΠΙΖΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Παροικία, 22840 22234 ΜΠΙΖΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παροικία, 22840 22649 ΜΠΙΛΙΛΗΣ ΜΑΚΗΣ | ΚΗΠΟΥΡΟΙ & ΣΥΝΤ/ΣΕΙΣ ΚΗΠ. Δρυός, 6974717013 ΜΠΙΜΠΙΚΑΣ ΧΡ. - ΚΙΟΥΣΗΣ ΧΡ. | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Νάουσα, 22840 52657 ΜΠΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Π. | ΕΝΔΥΜΑΤΑ Παροικία, 22840 21731 ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΙ, ΓΕΩΛΟΓΟΙ Παροικία, 22840 24881 ΜΠΟΒΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΡΧΙΤΕΚΤ. ΕΣΩΤ. ΧΩΡΟΥ & ΔΙΑΚ/ΣΗ Παροικία, 22840 22896 ΜΠΟΒΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ Παροικία, 22840 22896 ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ | ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Νάουσα, 22840 53316 ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΛΟΓΙΣΤΗΣ Παροικία, 22840 23439 ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΔΗΜ. | ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΙ Κώστος, 22840 29006 MΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Παροικία, 22840 27213 ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΔΙΣΚΟΙ, CD, GADGETS, ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ, ΣΟΥΒΕΝΙΡ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ Παροικία, 22840 28429 ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ Παροικία, 22840 21879 ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΕΝΟΙΚ. ΑΥΤΟΚ. & ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ Παροικία, 22840 21830 ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ Νάουσα, 22840 51512 ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΗΧ. ΘΑΛΑΣ. Παροικία, 22840 24335 ΜΠΟΥΣΟ ΠΑΥΛΟΣ | ΜΑΡΜΑΡΑ, ΠΛΑΚΙΔΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 6977205946 ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΝΑΥΤΙΛ. ΕΞΟΠΛ Παροικία, 22840 21155 ΜΠΟΥΡΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΥΤΟΚ., ΠΩΛΗΣΗ & ΑΝΤ/ΠΕΙΕΣ Παροικία, 22840 24003 ΜΠΟΥΡΗΣ Ι. ΑΝΤΩΝΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Νάουσα, 22840 51288 ΜΠΟΥΣΕΚΑΣ ΝΙΚ. | ΕΙΔΗ ΑΛΙΕΙΑΣ, ΚΑΤΑΔ., ΚΥΝΗΓΙΟΥ & ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΧΡΩΜΑΤΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ Νάουσα, 22840 51968 ΜΠΟΥΤΣΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΟΠΩΡΟΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ Παροικία, 22840 23450 ΜΠΡΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΕΠΙΠΛΑ Αλυκή, 22840 91585 ΜΥ3DCRΥSΤΑL.GR | ΧΑΡΑΞΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ Αλυκή, 6979819470 ΜΥΛΩΝΑ ΞΑΝΘΙΠΠΗ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Παροικία, 22840 24271 ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΜΑΡΜΑΡΑ, ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΤΟΠ/ΤΗΣΕΙΣ Παροικία, 6945440850 ΜΥΛΩΝΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Λεύκες, 22840 44021 ΜΥΡΤΩ ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΑΚΗ | ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ Άσπρο Χωριό, 22840 41592, 6937321200 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ - ΜΠΟΥΡΕΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | ΚΑΦΕ - ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ - ΚΡΕΠΕΡΙ Παροικία, 22840 24147 ΜΩΡΑΪΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ Παροικία, 22840 22030, 6932422160


ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ Νάουσα, 22840 51920, 6977447858 ΜΩΡΑΪΤΗΣ Ε. Θ. Α.Ε. | ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ Νάουσα, 22840 51350 ΜΩΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αντίπαρος, 22840 28846 ΜΩΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΚΑΦΕ - ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ - ΚΡΕΠΕΡΙ Αντίπαρος, 22840 61323 ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Α. & ΣΚΙΑΔΑΣ Θ. | ΚΑΦΕ - ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ Αλυκή, 22840 92225 ΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ & ΡΟΛΟΓΙΑ Παροικία, 22840 21616 ΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ Παροικία, 22840 91781 ΝΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΑΡΜΑΡΑ, ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ Αλυκή, 22840 91763 ΝΙΚΑΣ ΗΛ. - ΚΑΡΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣ. | ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Παροικία, 22840 28271 ΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΑΦΕΣ & ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Καμάρες, 22840 53098, 6948587549 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΑΦΕ | ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΦΕ Πίσω Λιβάδι, 22840 28740 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ Χρυσή Ακτή, 22840 43347 ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ Παροικία, 6972876712 ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ | ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ Παροικία, 6973998277 ΝΙΚΟΣ ΚΑΝΑΒΟΣ | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ & ΤΑΒΕΡΝΕΣ Πίσω Λιβάδι, 22840 41540 ΝΙΚΟΣ ΚΑΝΑΛΕΣ | ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΑ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Αστέρας, Νάουσα, 22840 52623 ΝΙΦΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ, ΔΙΑΦΗΜ., ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ Νάουσα, 22840 51933 ΝΟΜΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΡΧΙΤ. ΕΣΩΤ. ΧΩΡΟΥ, ΓΥΨΙΝΑ Παροικία, 22840 22140, 6972553980 ΝΤΑΓΚΑΝ ΡΑΝ - ΤΣΙΚΙ ΒΕΝ ΣΑΑΝΤΟΝ | ΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ, ΙΝΤΕRΝΕΤ CΑFÉ, ΥΟGΑ Αμπελάς, 22840 28882 ΝΤΑΪΦΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ & ΡΟΛΟΓΙΑ Νάουσα, 22840 52086 ΝΤΑΛΛΑ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΟΙ, ΚΗΠΟΥΡΟΙ Παροικία, 22840 24234 ΝΤΑΝΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Παροικία, 22840 22104 ΝΤΑΝΤΑΚΙ ΜΠΑΣΑΡ | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ-ΠΡΟΣΘΕΤΟΛΟΓΟΣ Παροικία, 22840 25242, 6977420623 ΝΤΑΟΥΝΓΟΥΟΡΝΤ ΝΑΓΙΑ | ΑΡΧΙΤΕΚΤ. ΕΣΩΤΕΡΙΚ. ΧΩΡΩΝ Νάουσα, 6944334143, 210 7293015 ΝΤΕΛΙΔΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ, ΑΞΕΣΟΥΑΡ Παροικία, 22840 24065 ΝΤΕΝΤΕ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ & ΡΟΛΟΓΙΑ Παροικία, 22840 28108 ΝΤΟΛΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΠΙΠΛΑ, ΕΙΔΗ ΕΞΟΧΗΣ Παροικία, 22840 22615 Μαράθι, 22840 23737, Νάξος, 22850-23065 ΝΤΟΥΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ & ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΙ Αλυκή, 22840 90401, 6980502084 ΞΕΝΑΚΗΣ ΘΕΜΗΣ - ΛΕΒΕΝΤΗ ΕΛΕΝΑ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Λεύκες, 22840 41550 ΞΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ Παροικία, 22840 21008

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ο.Ε. | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Παροικία, 22840 28445 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ» ΥΠΟΔ/ΤΑ, ΤΣΑΝΤΕΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ Νάουσα, 22840 51646 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΨΥΚΤΙΚΟΣ Νάουσα, 6937755777 ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΟΥ | ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Αγ. Ειρήνη, 22840 24280 ΠΑΓΩΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Παροικία, 6932331815 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ Αντίπαρος, 22840 61455 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΦΡ. | ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ Αντίπαρος, 22840 61335 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑ | ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ Αντίπαρος, 22840 61335 ΠΑΛΑΜΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Παροικία, 22840 27255 ΠΑΛΙΜΑΡΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Κώστος, 22840 29061 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΝΤ/ΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Νάουσα, 22840 28880 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ Παροικία, 22840 27680 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΑΦΕ, ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ, ΚΡΕΠΕΡΙ Παροικία, 22840 24094 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ Παροικία, 22840 21333 ΠΑΝΑΤΙΑΝΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΨΙΛΙΚΑ, ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ Πούντα, 22840 91226 ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΟΝΩΣΕΙΣ & ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Νάουσα, 22840 52264, 6977461799 ΠΑΝΟΥ ΑΝΝΑ Παροικία, 22840 23419 ΠΑΝΟΥ ΚΑΠΗ | ΞΕΝΑΓΟΙ Αμπελάς, 6976122505 ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ Λογαράς, 22840 43260 ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ Μάρπησσα, 22840 41952 ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΜΑΡΜΑΡΑ, ΠΛΑΚΙΔΙΑ Άσπρο Χωριό, 22840 42816, 6998496224 ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ Λεύκες, 22840 41625 ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Μάρπησσα, 22840 42665, 41506 ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΔΗΜ. ΜΙΧΑΛΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Παροικία, 22840 24183 ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΥΔΡ/ΚΑ & ΠΛΑΚΑΚΙΑ Μάρμαρα, 22840 42964 ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Άσπρο Χωριό, 22840 42093 ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ & ΠΛΑΚΑΚΙΑ, ΥΓΡΑ.Ε.ΡΙΟ Αλυκή, 22840 91950, 22840 91713 ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΟΓΙΣΤΗΣ Παροικία, 22840 22711 ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Μάρπησσα, 22840 41487 ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Παροικία, 22840 23053

203


ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΤΖΑΚΙΑ, ΕΝΕΡΓ. ΤΖΑΚΙΑ & ΣΟΜΠΕΣ Αλυκή, 22840 91403 ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ Αλυκή, 22840 91418 ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ Μάρπησσα, 22840 41374 ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Παροικία, 22840 21816 ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΝΙΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | ΟΠΩΡΟΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ Παροικία, 22840 21938 ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΠΑΝ. | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Παροικία, 22840 22366 ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ, ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΖΑΚΙΑ Παροικία, 22840 24151, 6985060133 ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓ. | ΑΡΧΙΤΕΚΤ. & ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Αντίπαρος, 22840 22366 ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ & ΙΑΚΩΒΟΣ | ΜΑΡΜΑΡΑ, ΠΛΑΚΙΔΙΑ Αγκαιριά, 22840 91507, 6976674136 ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ, ΠΩΛΗΣΗ, ΑΝΤΙΠΡΟΣ. Αλυκή, 22840 92111 ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ Ι. ΠΕΤΡΟΣ | ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚ., ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ Παροικία, 22840 22636 ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | ΟΙΚΟΔ. ΥΛΙΚΑ, ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ, ΤΖΑΚΙΑ Πρόδρομος, 22840 41598 ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΛΟΓΙΣΤΗΣ Παροικία, 22840 23263 ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ, ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Παροικία, 22840 24276 ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ ΜΑΡΟΥΣΩ | ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ Πίσω Λιβάδι, 22840 42970 ΠΑΤΕΛΗ ΑΡΣΕΝΙΑ | ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ Παροικία, 22840 27226 ΠΑΝΤΕΛΗ ΕΦΗ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ, ΑΞΕΣΟΥΑΡ Νάουσα, 22840 55178 ΠΑΝΩΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Παροικία, 22840 25015 ΠΑΝΩΡΙΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ Παροικία, 22840 24449 ΠΑΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΧΡΩΜΑΤΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΣΙΔΗΡΙΚΑ & ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ Κάμπος, 22840 91800 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘ. & ΥΙΟΙ | ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ, ΕΠΙΠΛΑ Παροικία, 22840 21397, 6972695645 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ, ΡΟΛΟΓΙΑ Νάουσα, 22840 51674 ΠΑΠΑΓΙΑΚΟΥΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Παροικία, 22840 21031, 6936670555-6 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓ. | ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΑ, ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΑ Παροικία, 22840 23271 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΜΕΣΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Νάουσα, 22840 28865 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Νάουσα, 6936587919 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΚΑΦΕ, ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ, ΚΡΕΠΕΡΙ Παροικία, 22840 69901 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΤΕΝΤΕΣ, ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ, ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ Παροικία, 22840 24498 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ & ΤΑΒΕΡΝΕΣ Άσπρο Χωριό, 22840 42889 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Νάουσα, 22840 53294, 6937059240 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΒΙΒΙΑΝ | ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ, ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ Νάουσα, 22840 52022, 6975066949

204

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Νάουσα, 22840 53536, 6972668736 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ | ΨΗΤΟΠ., ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΑ Δρυός, 22840 42687, 6936506419 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ, ΑΞΕΣΟΥΑΡ Νάουσα, 22840 53047 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ | ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Νάουσα, 22840 51794, 6946009682 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ Παροικία, 6977836383 ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΕΚΔΟΣΕΙΣ 2108942777, 6932459456 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ & ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ Παροικία, 22840 27355 ΠΑΠΠΑ ΜΥΡΤΩ | ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΟΔΑΣ, ΕΝΔΥΜΑΤΑ Παροικία-Αγορά, 22840 27193, 6932089913 ΠΑΠΠΑ ΝΟΤΑ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ Αντίπαρος, 22840 61675 ΠΑΠΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΑΞΕΣΟΥΑΡ, ΕΝΔΥΜΑΤΑ Αντίπαρος, 6974417612 ΠΑΡΑΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΝΟΙΚ. ΑΥΤΟΚ.& ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ Παροικία, 22840 21771 ΠΑΡΝΑΒΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Νάουσα, 22840 51277, 6936491780 ΠΑΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε. | ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠ., ΕΜΠ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ Παροικία-Κακάπετρα, 22840 21891 ΠΑΡΟΥΣΗ ΜΑΡΙΝΑ | ΚΑΦΕ, ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ, ΚΡΕΠΕΡΙ Αλυκή, 22840 91340 ΠΑΡΟΥΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Νάουσα, 22840 51919 ΠΑΡΟΥΣΗΣ Γ. - ΤΣΟΥΝΑΚΗΣ Π. | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ & ΤΑΒΕΡΝΕΣ Νάουσα, 22840 53176 ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΟΥΖΕΡΙ Αλυκή, 22840 91165 ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΑ, ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΑ Αλυκή, 22840 91681 ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΕΙΔΗ ΑΛΙΕΙΑΣ, ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ & ΚΑΤΑΣΚ. ΝΑΥΤΙΛ.ΕΞΟΠΛ., ΧΡΩΜΑΤΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ Αλυκή, 22840 91229 ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚ. & ΜΟΤΟΣ. Νάουσα, 22840 52849 ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ & ΤΑΒΕΡΝΕΣ Αλυκή, 22840 91362 ΠΑΣΑΛΑΡΗ ΜΑΡΙΑ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΑΝΔΡΙΚΑ & ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ Αντίπαρος, 6944759522 ΠΑΣΣΙΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΣΦΑΙΡΙΣΤΗΡΙΑ, ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ Παροικία, 22840 24798 ΠΑΣΣΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΤΑΜΠΑΚΗ ΛΙΤΣΑ | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΜΠΑΛΟΝΙΑ, ΣΤΟΛΙΣΜΟΙ, ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ Παροικία, 22840 24734, 6973059099 ΠΑΣΣΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΨΥΚΤΙΚΟΣ Παροικία, 22840 21567, 6977289737 ΠΑΣΣΟΣ ΓΡΗΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΣΥΝ. ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ Παροικία, 22840 23781 ΠΑΣΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Παροικία, 22840 23133 ΠΑΤΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ & ΤΑΒΕΡΝΕΣ Παροικία, 22840 23652 ΠΑΤΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΑ, ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΑ Παροικία, 22840 27207 ΠΑΤΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΕΠΙΠΛΑ Παρασπόρος, 22840 24740 ΠΑΤΕΛΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αντίπαρος, 22840 61621, 6976244742


ΠΑΤΕΛΗ ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Αντίπαρος, 22840 61196, 22840 61402 ΠΑΤΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Παροικία, 22840 23992 ΠΑΤΕΛΗΣ ΑΡΣΕΝΗΣ | ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Παροικία, 22840 23445, 6944591490 ΠΑΤΕΛΗΣ Δ. ΔΑΜΙΑΝΟΣ | ΕΚΚΕΝ. ΒΟΘΡ., ΥΓΕΙΟΝ/ΚΕΣ ΜΕΤΑΦ. Αντίπαρος, 22840 61153 ΠΑΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Παροικία, 22840 22827 ΠΑΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Αντίπαρος, 22840 61475, 6977005775 ΠΑΤΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝ. | ΑΥΤΟΚ., ΠΩΛΗΣΗ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ Παροικία, 22840 21729 ΠΑΤΕΛΗΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΗΛΕΚΤΡ., ΗΛΕΚΤΡ. ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚ. Αντίπαρος, 22840 61416, 61523 ΠΑΤΕΛΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ | ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ & ΡΟΛΟΓΙΑ Παροικία, 22840 24357 ΠΑΤΕΛΗΣ ΣΤ. ΑΓΓΕΛΟΣ | ΧΡΩΜΑΤΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΣΙΔΗΡΙΚΑ & ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ Παροικία, 22840 22049 ΠΑΤΣΟΜΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΗΛΕΚΤΡ. ΑΥΤΟΚ. & ΣΚΑΦΩΝ Νάουσα, 22840 53206, 6976706633 ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ Πρόδρομος, 22840 41732 ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ | ΣΙΔΗΡ. & ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Πρόδρομος, 6949477182 ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ Παροικία, 22840 22430 ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Νάουσα, 22840 52881 ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ Πρόδρομος, 22840 42977 ΠΑΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΛΟΓΙΣΤΗΣ Παροικία, 6985956148 ΠΕΪΚΟΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε. | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ & ΤΑΒΕΡΝΕΣ Παροικία, 22840 22115, 6936868311 ΠΕΠΑ ΤΕΡΕΖΑ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ, ΑΞΕΣΟΥΑΡ Παροικία, 6978885556 ΠΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ Παροικία, 22840 41780, 6944816659 ΠΕΡΑΚΗΣ ΙΑΚ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ Παροικία, 22840 21348 ΠΕΡΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤ. - ΚΑΒΒΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Η/Υ, ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Παροικία, 22840 24585 ΠΕΡΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΚΑΦΕ, ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ, ΚΡΕΠΕΡΙ Πίσω Λιβάδι, 22840 42920 ΠΕΡΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ, ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ Παροικία, 22840 22825, 6976645234 ΠΕΡΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΙΣΙΝΕΣ Μάρπησσα, 22840 41234 ΠΕΡΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΝΤΕRΝΕΤ Μάρπησσα, 42225 ΠΕΡΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Μάρπησσα, 22840 41919 ΠΕΡΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΜΕΣΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Πίσω Λιβάδι, 22840 41880 ΠΕΡΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘ. | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Πίσω Λιβάδι, 22840 41135, 41736 ΠΕΡΑΤΗ ΜΑΡΙΑ | ΑΞΕΣΟΥΑΡ, ΕΝΔΥΜΑΤΑ Παροικία, 22840 21048 ΠΕΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Νάουσα, 22840 53090, 6972848619 ΠΕΡΙΠΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ Παροικία, 22840 21431, 6972891576

ΠΕΡΙΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΓΕΩΠ., ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ, ΓΕΩΡΓ. ΜΗΧΑΝ. Παροικία, Έλητας, 22840 22110, 6977352553 ΠΕΡΙΠΑΝΟΥ ΒΑΣΩ | ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Παροικία, 22840 22616 ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ ΤΑΚΗΣ | ΠΑΓΩΜΕΝΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙ Παροικία, 6947777898 ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Δρυός, 22840 41724, 6932199585 ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Άσπρο Χωριό, 22840 41875, 6932612559 ΠΕΣΙΡΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ | ΙΑΤΡΟΙ 22840 27253, 6937984762 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΚΑΦΕΝΕΙΑ Νάουσα, 6977929584 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΖΑΙΟΣ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ Μάρμαρα, 22840 24331 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ & ΤΑΒΕΡΝΕΣ Αμπελάς, 22840 52183, 6937462799 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Παροικία, 22840 22654-5, Νάουσα, 22840 53180-1 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Μάρμαρα, 22840 42974 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΟΝΩΣΕΙΣ & ΜΟΝΩΤ. ΥΛΙΚΑ Μάρπησσα, 22840 43049, 6976857430 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ & ΤΑΒΕΡΝΕΣ Παροικία, 22840 24407 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ Μάρμαρα, 22840 41311 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ Μάρπησσα, 22840 43118, 6977620616 ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΠΑΡΟΣ | ΑΘΛ. ΕΙΔΗ, ΕΝΔ., WΙΝD SURFΙΝG Αρχίλοχος, 22840 42757 Νάουσα, 22840 28625 ΠΕΤΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ Παροικία, 22840 24784 ΠΕΤΡΟΦ. Π | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Αλυκή, 22840 92254, 6937303661 ΠΗΤΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ, ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ Νάουσα, 22840 51583 ΠΙΑΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ, ΑΞΕΣΟΥΑΡ Νάουσα, 6972073683 ΠΙΕΡΤΖΟΒΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΥΣΤ. ΑΣΦΑΛ., ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ Παροικία, 6944740217 ΠΙΛΙΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. | ΘΕΡΜ. & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ Παροικία, 22840 24434 ΠΛΕΣΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ Παροικία, 22840 21114 ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΣΑΛΟΝΙΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ Παροικία, 22840 69905, 6976679392 ΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ, ΕΝΔΥΜΑΤΑ Λιβάδια, 22840 22233 ΡΟLLΟ ΑΝΝΑ | ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ, ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ Αλυκή-Σωτήρες, 6949105966 ΠΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Παροικία, 22840 22092-3 & 22333 ΠΟΛΥΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ & ΤΑΒΕΡΝΕΣ Νάουσα, 22840 53103, 6937178703 ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ Παροικία, 22840 21855 ΠΟΥΛΙΟΣ Γ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Μάρμαρα, 6972274125 ΠΟΥΛΙΟΣ ΕΛ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 6978769527 ΠΟΥΛΙΟΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Μάρμαρα, 22840 42004, 6973963695

205


ΠΟΥΛΙΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ & ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ Μάρπησσα, 22840 41200 ΠΟΥΛΙΟΥ ΛΙΤΣΑ | ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ, ΚΕΡΑΜΙΚΑ Νάουσα, 22840 53306 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΝΤΡΙΑΝΑ | ΚΟΣΜ. & ΡΟΛΟΓΙΑ Παροικία, 22840 22590 ΠΟΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 6937266130 ΠΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΕΝΟΙΚ. ΑΥΤΟΚ. & ΜΟΤΟΣ/ΤΩΝ Παροικία, 22840 22303, 6944532952 ΠΡΕΚΑ ΙΟΥΛΙΑ | ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΑ Δρυός, 22840 41542, 41038 ΠΡΕΚΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | ΑΓΡΟΝΟΜΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ Παροικία, 22840 22002, 6945796510 ΠΡΕΣΤΟΝ ΒΙΚΥ | ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ Παροικία, 22840 42092 ΠΡΙΜΙΚΗΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | NTI TZEï 6934189000 ΠΡΙΦΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ Παροικία, 22840 23127 ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΩΚΕΑΝΙΣ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Νάουσα, 22840 52052 ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ ΣΤΥΛ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ Λογαράς, 22840 41367, 6972801408 ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΚΑΪΤ ΣΕΡΦΙΝΓΚ Πούντα, 22840 92229 ΠΥΛΟΣΤΟΜΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΚΟΥΦ. ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ Παροικία, 22840 22944, 6947188702 ΠΥΛΟΣΤΟΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΥΤΟΚ. ΠΩΛΗΣΗ & ΑΝΤ/ΠΕΙΕΣ Παροικία, 22840 21142 ΠΥΡΓΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε. | ΕΠΙΠΛΑ, ΣΤΡΩΜΑΤΑ, ΕΠΙΠΛΑ ΚΗΠΟΥ Νάουσα, Υστέρνι, 22840 53300 ΠΩΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ, ΣΤΡΩΜ., ΕΙΔΗ ΕΞΟΧΗΣ, ΕΝΔΥΜΑΤΑ Παροικία, 22840 21400, 22444 ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΞΕΣΟΥΑΡ, ΕΝΔΥΜΑΤΑ Παροικία, 22840 23655 ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ- ΓΩΓΩ | ΥΠΟΔ., ΤΣΑΝΤΕΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ Παροικία, 22840 23692 ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ - ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ Ο.Ε. | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ & ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ Παροικία, 22840 22570 ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ & ΤΑΒΕΡΝΕΣ Λεύκες, 22840 41608 ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Αλυκή, 22840 92041 ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Παροικία, 22840 21573 Νάουσα, 22840 51508 ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Μάρμαρα, 22840 42634, 6974593109 ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ & ΤΑΒΕΡΝΕΣ Αντίπαρος, 22840 61142, 61568 ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ Γ. & ΥΙΟΙ Α.Ε. | ΚΑΒΕΣ & ΠΟΤΑ Βουτάκος, 22840 91480 ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Παροικία, 22840 24225, 6974396965 ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΑ & ΤΟΡΝΟΙ Πρόδρομος, 22840 42540 ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΑ, ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΑ Παροικία, 22840 21366, 25188 ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ, ΑΞΕΣΟΥΑΡ Νάουσα, 22840 51399 ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ, ΑΞΕΣΟΥΑΡ Παροικία, 22840 24205

206

ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΕΝΔΥΜ, ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΑΞΕΣΟΥΑΡ Νάουσα, 22840 52758 Νάξος, 22850-29348 Αθήνα, 210 6300129 ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Άσπρο Χωριό, 22840 42758 ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ Καμάρι, 22840 91436 ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ Παροικία, 22840 24702, 6977644222 ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΑ, ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΑ Λεύκες, 22840 41000 ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΚΗΠΟΤ., ΚΗΠ. & ΣΥΝΤ/ΣΕΙΣ ΚΗΠΩΝ Λογαράς, 6942826399 ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ Π. | ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ Μ., ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ Τσιρίδια, 22840 28669 ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΕΣΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Πούντα-Βουτάκος, 6944427045 ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Πρόδρομος, 22840 41271, 6944107629 ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | ΕΠΙΘ/ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Παροικία, 22840 22570 ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ Αγκαιριά, 22840 91089 RΑGΝΗΙLD ΙRΕΝΕ ΜΕΙJΕR | ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΙΔΗ Παροικία, 22840 27376 ΡΑΪΚΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ | ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ Παροικία, 22840 23929 ΡΑΪΜΟΝΤΙ ΛΙΛΛΟ | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ - ΤΑΒΕΡΝΕΣ Νάουσα, 22840 52233 ΡΑΠΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΦΡΟΝΤΙΣΤ. Μ. ΕΚΠ. Μάρπησσα, 6978941791, 6989165221 ΡΕΓΚΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ & ΤΑΒΕΡΝΕΣ Παροικία, 22840 21985 ΡΗΓΑ ΑΦΟΙ Α.Ε.ΒΕ | ΛΑΤΟΜΕΙΟ Μαράθι, 22840 21201 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΒΑΦΕΣ & ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ ΑΥΤΟΚ., ΣΥΝΕΡΓ.ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Αλυκή, 22840 91081, 69460059936 ΡΙΤΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ Μάρπησσα, 22840 41172, 22840 43250 ΡΙΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ Αλυκή, 22840 91941, 6972281573 ΡΙΤΣΟΥ - ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΒΙΚΥ | ΑΡΧΙΤ. ΕΣΩΤ. ΧΩΡΟΥ & ΔΙΑΚ/ΣΗ Αλυκή, 22840 91941 ΡΟΔΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΡΧΙΤΕΚΤ. & ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Παροικία, 22840 23602, 6936655443 ΡΟΔΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΚΕΝΤΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Παροικία, 22840 22242 Αλυκή, 22840 28792 ΡΟΔΙΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Η/Υ, ΕΜΠ. ΑΝΑΛΩΣ., ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Αλυκή, 22840 24142, 22840 24242 ΡΟΚΟΝΙΔΑΣ Κ. | ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παροικία, 22840 22682 ΡΟΥΜΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Παροικία, 22840 24701 ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ Νάουσα, 22840 51086 ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΡΑΓ. ΑΓΡΟΤ. ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Νάουσα, 22840 52267, 6974197525 ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΚΑΦΕΝΕΙΑ Κώστος, 69972072915 ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΒΙΝΤΕΟ ΚΛΑΜΠ & ΗΛΕΚΤΡ. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Παροικία, 22840 24788 ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ Παροικία, 22840 23983 ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΕΠΙΠΛΑ Νάουσα, 22840 51540


ΡΟΥΣΣΟΣ ΒΛΑΣΗΣ | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ & ΤΑΒΕΡΝΕΣ Πρόδρομος, 22840 41375 ΡΟΥΣΣΟΣ Γ. | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Άσπρο Χωριό, 22840 42922 ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΡΜΑΡΑ, ΠΛΑΚΙΔΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ Άσπρο Χωριό, 22840 42668 ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΙΣΚΟΙ, CD, GΑDGΕΤS ΗΧΗΤΙΚΑ ΜΗΧ/ΤΑ, ΗΛΕΚΤΡ. ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Παροικία, 22840 22357 ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Παροικία, 22840 24125 ΡΟΥΣΣΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Παροικία, 22840 24014, 6977445256 ΡΟΥΣΣΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Παροικία, 22840 24415 ΡΟΥΣΣΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΣΧΟΛΗ ΙΠΠΑΣΙΑΣ Νάουσα, 22840 53403 ΡΟΥΣΣΟΣ ΘΕΟΔΩΣΗΣ | ΚΑΦΕ, ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ, ΚΡΕΠΕΡΙ Αντίπαρος, 22840 61055 ΡΟΥΣΣΟΣ Ι. ΜΑΝΩΛΗΣ | ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Μάρπησσα, 6942207896 ΡΟΥΣΣΟΣ Ι. ΜΑΝΩΛΗΣ | ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ Νάουσα, 22840 52528, 6942207896 ΡΟΥΣΣΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Κώστος, 6932903490 ΡΟΥΣΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΑΡΜΑΡΑ, ΠΛΑΚΙΔΙΑ ,ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ Κώστος, 22840 29047, 6938304963 ΡΟΥΣΣΟΣ Κ. & Σ. | ΕΞΟΠΛ. ΚΑΤΑΣΤ/ΤΩΝ, ΤΗΛΕΠ/ΝΙΕΣ, Η/Υ Νάουσα, 22840 51999 ΡΟΥΣΣΟΣ Κ. κ’ Π. κ΄Δ. Ο.Ε. | ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Νάουσα, 22840 51952, 6932540211, 6936851864 ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΑ & ΤΟΡΝΟΙ Αγκαιριά Τρυπητή, 22840 92196, 6977805731 ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Μάρπησσα, 22840 42172 ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ΧΡΩΜ., ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΣΙΔΗΡΙΚΑ Νάουσα, 22840 51078 ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΓΥΨΙΝΑ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Νάουσα, 6937170699 ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΠΑΓΟΣ & ΠΑΓΑΚΙΑ Παροικία, 22840 23251, 6937170699 ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ Παροικία, 22840 22513 ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ & ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ Αρχίλοχος, 22840 41214 ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΦΟΙ Ο.Ε. | ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ Νάουσα, 22840 51540 ΡΟΥΣΣΟΥ Κ. ΛΟΥΚΙΑ | ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ, ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ Νάουσα, 22840 51121 ΡΟΥΣΣΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ | ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΑ Παροικία, 22840 25009 ΡΟΥΣΣΟΥ ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ | ΚΑΦΕ, ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ, ΚΡΕΠΕΡΙ Αντίπαρος, 6977988477 ΡΟΥΣΣΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Νάουσα, 22840 28657 ΡΟΥΣΣΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΚΑΦΕΝΕΙΑ Κώστος, 22840 29151, 6972401577 ΡΟΥΣΣΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ Παροικία, 22840 28419, 6977321507 ΣΑΓΩΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΚΑΦΕ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Νάουσα, 22840 51100 ΣΑΚΕΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ | ΨΥΚΤΙΚΟΣ Παροικία, 22840 23680

ΣΑΜΑΛΤΑΝΗ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΚΙΚΗ | ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖ. & ΝΤΟΥΛ. Παροικία, 22840 21177 ΣΑΜΑΛΤΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ Παροικία, 22840 23492, 6944980402 ΣΑΜΑΛΤΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ Παροικία, 22840 28227 ΣΑΜΑΛΤΑΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Παροικία, 22840 52871 ΣΑΜΑΛΤΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 22840 22136, 6944900855 ΣΑΜΑΛΤΑΝΗΣ ΣΤ. ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΟΤΣΑΛΩΤΑ Παροικία, 22840 24321, 6977879949 ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ Νάουσα, 22840 55400 ΣΑΜΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Νάουσα, 22840 41862 ΣΑΜΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΠΑΡ. & ΣΙΑ ΕΕ | ΧΡΩΜΑΤΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΣΙΔΗΡΙΚΑ & ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ Μάρπησσα, 22840 42190 ΣΑΝΤΑΛ ΣΚΙΑΔΑ | ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ, ΥΦΑΣΜ., ΟΙΚ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Μάρπησσα, 22840 41341 ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Παροικία, 22840 24245 ΣΑΡΑΒΑΝΟΣ Κ. - ΓΚΑΡΩΝΗΣ Δ. Ε.Π.Ε. | ΚΑΦ., ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΑ Παροικία, 22840 27309 ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ | ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Νάουσα, 6932459425, 6949735032 ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ | ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Νάουσα, 22840 51392 ΣΑΡΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ & ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ Παροικία Λιβάδια, 22840 23153 ΣΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Παροικία, 22840 22447 ΣΑΡΗΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Νάουσα, 22840 51611 ΣΑΡΗΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΛΟΓΙΣΤΗΣ Νάουσα, 22840 51611 ΣΑΡΛΑΝΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | ΙΑΤΡΟΙ Παροικία, 6976797449 ΣΑΡΡΗ ΔΙΑΜΑΝΤΩ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ Παροικία, 22840 22635 ΣΑΡΡΗ ΕΛΕΝΗ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ Παροικία, 22840 24324 ΣΑΡΡΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ, ΖΑΧΑΡΟΠΛ. Παροικία, 22840 23743 ΣΑΡΡΗ ΜΑΡΙΑ | ΥΑΛΙΚΑ, ΧΑΛΙΑ, ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ, ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ Παροικία, 22840 24493, 22840 23742 ΣΑΡΡΗΣ Α. | ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ Μ. Ο.Ε. | ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΑ Παροικία, 22840 22073 ΣΑΡΡΗΣ Α.Ε. | ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠ., ΕΜΠ. ΠΟΤΩΝ & ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ Παροικία, 22840 24301-3, 22840 24241, 22840 24240 ΣΑΡΡΗΣ ΑΡΣΕΝΗΣ | ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΟΠΑΠ Παροικία, 22840 23617, 6977338358 ΣΑΡΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Αγ. Ειρήνη, 22840 91028 ΣΑΡΡΗΣ Ι. ΜΑΡΚΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Παροικία, 22840 23674, 6946001445 ΣΑΡΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ & ΣΤ. | ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 22840 22130, 6948586622 ΣΑΡΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΗΛΕΚΤΡ. ΣΥΣΚΕΥΩΝ, Η/Υ Παροικία, 22840 22379, 6932393360

207


ΣΑΡΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΨΥΚΤΙΚΟΣ Παροικία, 22840 23505, 6937000844 ΣΑΡΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ Νάουσα, 22840 51328, 6932926560 ΣΑΡΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΜΙΚΡΟΔΕΜΑΤΩΝ Παροικία, 22840 22634 ΣΑΡΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΣΥΣΤ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚ. ΗΛΕΚΤΡ. ΣΥΣΚΕΥΩΝ Παροικία, 22840 25224, 6938532781 ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Παροικία, 22840 24804, 6944266653 ΣΑΡΡΗΣ Χ. - ΜΑΥΡΗ Α. Ο.Ε. | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Παροικία, 22840 23866 ΣΑΡΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Παροικία Κακάπετρα, 22840 22300 ΣΑΡΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΑΦΕ, ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ, ΚΡΕΠΕΡΙ Παροικία | Kακάπετρα, 22840 22300 ΣΑΡΡΟΥ ΒΙΚΥ | ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ, ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ Παροικία, 22840 21831 ΣΑΤΛΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Μάρπησσα, 22840 41810 ΣΓΑΡΔΕΛΗ ΑΙΚ. & ΣΙΑ Ε.Ε. | ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Πρόδρομος, 22840 41783, 6937442012 ΣΓΑΡΔΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ, ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΙ Νάουσα, 6936347345 ΣΓΑΡΔΕΛΗΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παροικία, 22840 22900 | Νάουσα, 22840 51277 ΣΓΑΡΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΡΩΜΑΤΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΚΛΕΙΔΙΑ Νάουσα, 22840 51679 ΣΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παροικία, 22840 21564, 6945063342 ΣΕΡΛΕΜΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ Παροικία, 22840 28204, 6978698915 ΣΕΡΦΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ & ΤΑΒΕΡΝΕΣ Παροικία, 22840 22297 ΣΕΦΕΡΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ & ΤΑΒΕΡΝΕΣ Νάουσα, 22840 52050 ΣΗΜΙΤΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Αντίπαρος 22840 61282 ΣΗΦΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ Πρόδρομος, 22840 41385 ΣΙΔΕΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 22840 91723 ΣΙΔΕΡΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ Νάουσα, 22840 53211 ΣΙΛΙΝΤΖΙΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΦΕ, ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ, ΚΡΕΠΕΡΙ Παροικία, 22840 23214 ΣΙΛΙΤΖΙΡΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ Παροικία, 22840 27409 ΣΙΜΙΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΕΣΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Νάουσα, 22840 51113 ΣΙΜΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΕΝΟΙΚ. ΜΟΤΟΣ. & ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ Αντίπαρος, 22840 61286, 6977291841 ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Παροικία, 6977786292 ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Παροικία, 22840 28333 ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ & ΤΑΒΕΡΝΕΣ Παροικία, 22840 22035 ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Παροικία, 6977461799 ΣΙΦΝΑΙΟΣ Δ. | ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Παροικία, 22840 24283 ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΕΜΜ. ΜΙΧΑΛΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Νάουσα, 22840 51007

208

ΣΙΦΝΑΙΟΣ Ι. & ΣΙΑ Ο.Ε. | ΕΝΔΥΜΑΤΑ, ΑΞΕΣΟΥΑΡ Νάουσα, 22840 51951 ΣΙΦΝΑΙΟΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ Παροικία, 22840 22614 ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Παροικία, 22840 24362 ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΓΕΩΠΟΝΟΣ, ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ, ΦΥΤΩΡΙΑ Νάουσα, 22840 51029 ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | ΜΑΡΜΑΡΑ, ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ Νάουσα, 22840 52886, 6977002170 ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ Νάουσα, 22840 52710 ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | ΥΦΑΣΜΑΤΑ Νάουσα, 22840 51466 ΣΙΦΝΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ Παροικία, 22840 21322 ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΩΝ Νάουσα, 22840 51742, 6974621985 ΣΙΦΝΑΙΟΣ Ν. ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Παροικία, 22840 23032, 6974489697 ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΚΑΦΕ - ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ - ΚΡΕΠΕΡΙ Νάουσα, 6975609181 ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ Κάμπος, 22840 91764, 6974093198 ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΞΥΛΕΙΑ, ΕΙΔΗ ΕΞΟΧΗΣ Νάουσα, 22840 55240 ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΑΡΜΑΡΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΤΟΠΟΘ/ΣΕΙΣ Παροικία, 6974469161 ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Παροικία, 22840 23785 ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Καμάρι, 22840 92094, 6937152261 ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ & ΧΑΡΤΙΚΑ Παροικία, 22840 24707 ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΗΠΩΝ, ΦΥΤΩΡΙΑ Σωτήρες, 22840 91020, 6977901285 ΣΙΦΝΑΙΟΥ ΖΑΧ. ΓΕΩΡΓΙΑ | ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Αλυκή, 22840 91560 ΣΙΦΝΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Παροικία, 22840 22627 ΣΙΦΝΑΙΟΥ ΦΡΟΣΩ | (ΙΝΤΕRΑΜΕRΙCΑΝ) ΑΣΦΑΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 6944 333076 ΣΙΦΝΑΙΟΥ-ΛΕΟΝΤΗ ΜΑΡΙΑ | ΜΕΣΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Παροικία, 22840 24573 ΣΙΨΑ ΜΑΧΗ | ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΤΣΑΝΤΕΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ Νάουσα, 22840 53616 ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ Αλυκή, 22840 91995 ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ Α.Ε. | ΜΟΝΩΣΕΙΣ, ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΟΙΚΟΔ. ΥΛΙΚΑ Παροικία, 22840 22192, Αντίπαρος, 22840 61461 ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ Αλυκή, 6946080530 ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ Γ. | ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ & ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ Παροικία, 22840 21411 ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΕΙΔΗ ΑΛΙΕΙΑΣ, ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ, ΚΥΝΗΓΙΟΥ & ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ Παροικία, 22840 21501, 6944333813 ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ & ΤΑΒΕΡΝΕΣ Αλυκή, 2840-91235, 6946630596 ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΚΑΦΕ - ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ - ΚΡΕΠΕΡΙ Αλυκή, 22840 92005 ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ΜΑΡΜΑΡΑ, ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΤΟΠΟΘ. Αγκαιριά, 22840 91381


ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΜΑΡΜΑΡΑ, ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΤΟΠΟΘ/ΣΕΙΣ Αλυκή, 22840 23835, 6948838763 ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ Παροικία, 22840 22750 ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | Η/Υ, ΕΜΠ. ΑΝΑΛΩΣ., ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Παροικία, 22840 23607 ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Καμάρες, 22840 52553 ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ Καμάρες, 22840 52515 ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΥΔΡΟΠΩΛΗΤΗΣ Αμπελάς, 6937107848 ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Παροικία, 22840 22391 ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜ. | ΜΑΡΜΑΡΑ, ΚΟΠΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Παροικία, 22840 21598 ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 6937107848 ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Παροικία, 6976561899 ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ ΝΙΚΟΣ | ΣΙΔΗΡΟΚ. & ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Παροικία, 22840 23885 ΣΚΙΑΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ Αλυκή, 6972246291 ΣΚΙΑΔΑ ΑΦΟΙ Ο.Ε. | ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Αλυκή, 22840 91125, 6972293120 ΣΚΙΑΔΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ Νάουσα, 22840 51615 ΣΚΙΑΔΑ ΜΙΧΑ.Ε.ΛΑ | ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ Παροικία, 6983747635 ΣΚΙΑΔΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | ΕΣΩΡΟΥΧΑ Παροικία, 22840 24621 ΣΚΙΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ & ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ Αλυκή, 22840 91562 ΣΚΙΑΔΑΣ ΕΛ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΟΠΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ Αντίπαρος, 6971947823, 6972243733 ΣΚΙΑΔΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΥΔΡΟΠΩΛΗΤΗΣ Αλυκή, 22840 91550, 6977822217 ΣΚΙΑΔΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΒΑΦΕΣ & ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Αλυκή, 22840 92084 ΣΚΙΑΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΗΛΕΚΤΡ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΚΑΦΩΝ Μάρπησσα, 22840 43123 6936529287 ΣΚΙΑΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Αλυκή, 6972293120 ΣΚΙΑΔΑΣ ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΡΜΑΡΑ, ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤ. Κάμπος, 22840 91745 ΣΚΙΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΚΑΦΕ - ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ - ΚΡΕΠΕΡΙ Παροικία, 22840 24317 ΣΚΙΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ Νάουσα, 22840 51771, 6936581911 ΣΚΙΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΝΤΕRΝΕΤ Παροικία, 22840 21557 ΣΚΙΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ Νάουσα, 22840 52214 ΣΚΙΑΔΑΣ Ι. ΝΙΚΟΣ | ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παροικία, 22840 21219 ΣΚΙΑΔΑΣ ΙΑΚ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΑΡΜΑΡΑ, ΠΛΑΚΙΔΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤ. Αγκαιριά, 22840 91127

ΣΚΙΑΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ Αλυκή, 6977689029 ΣΚΙΑΔΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ Μάρμαρα, 22840 41193, 6934616335 ΣΚΙΑΔΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ, ΠΩΛΗΣΗ & ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Παροικία, 22840 22056 ΣΚΙΑΔΑΣ ΝΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑΤΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΣΙΔΗΡΙΚΑ Παροικία, 22840 23526 ΣΚΙΑΔΑΣ ΝΙΚΟΣ | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Αλυκή, 22840 91555 ΣΚΙΑΔΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ, ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ, ΕΠΙΠΛΑ Νάουσα, 22840 53118, 6945955559 ΣΚΙΑΔΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Η/Υ, ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Νάουσα, 22840 28594 ΣΚΙΑΔΑΣ ΦΡ. ΑΝΤΡΕΑΣ | ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ Παροικία, 22840 22665 ΣΚΙΑΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Αλυκή, 6974837576 ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΕΝΟΙΚ. ΔΙΑΜΕΡ., ΔΩΜΑΤΙΑ, ΒΙΛΛΕΣ 22840 91524, 6937300243 ΣΚΟΡΔΙΛΗ - ΧΑΝΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΜΕΣΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Λεύκες, 22840 41550 ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΜΙΧΑΗΛ | ΣΙΔΗΡΟΚΑΤ. & ΑΛΟΥΜΙΝΟΚ. Λεύκες, 22840 41536 ΣΚΥΛΙΤΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΙΠΛ. ΜΗΧ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Παροικία, 22840 28322, 6946790978 ΣΜΥΡΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Παροικία, 22840 24331 ΣΟΜΠΟΝΗ Μ. | ΚΑΦΕ, ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ, ΚΡΕΠΕΡΙ Λογαράς, 22840 42424 ΣΟΜΠΟΝΗ - ΚΑΠΑΡΟΥ ΜΠΕΤΥ | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ Μάρμαρα, 22840 41047 ΣΟΜΠΟΝΗΣ ΑΦΟΙ | ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΩΝ Πρόδρομος, 22840 41436 ΣΟΜΠΟΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Μάρμαρα, 22840 42952, 6932743144 ΣΟΜΠΟΝΗΣ ΝΙΚ. | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Πρόδρομος, 22840 42208 ΣΟΜΠΟΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΡΩΜΑΤΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΣΙΔΗΡΙΚΑ Πρόδρομος, 22840 41055 ΣΟΜΠΟΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΤΖΑΜΙΑ, ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ, ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ Παροικία, 22840 24793 ΣΟΥΚΟΥ ΛΕΟΝΑΤ | ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ Νάουσα, 22840 52377 ΣΟΥΛΑΝΤΙΚΑ Ε. & ΣΙΑ Ο.Ε. | ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΑ Νάουσα, 22840 55104, 53321, 6985775753 ΣΟΥΛΑΝΤΙΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Νάουσα, 22840 53084 ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ, ΑΞΕΣΟΥΑΡ Νάουσα, 22840 55077, 6933418433 ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΟΤΟΣ. ΠΩΛΗΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Πούντα, 6974649236 ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣ. | ΕΝΟΙΚΙΑΣ. ΑΥΤΟΚ. & ΜΟΤΟΣΥΚ. Νάουσα, 22840 51774 ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΜΑΡΜΑΡΑ,ΠΛΑΚΙΔΙΑ Νάουσα, 6945063359 ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | ΑΣΦ. ΣΥΜΒΟΥΛ. 22840 22802, 23102 ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΟΠΑΠ Νάουσα, 22840 51950 ΣΠΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ Αντίπαρος, 22840 61517

209


ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΑΡΜΑΡΑ, ΚΟΠΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Κάμπος-Βάγια, 22840 91801, 6944363600 ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΨΥΚΤΙΚΟΣ Παροικία, 22840 22930, 6945905951 ΣΠΑΝΟΣ ΕΛ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Παροικία, 22840 27129, 6937 929237 ΣΠΑΝΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ Παροικία, 22840 22102 ΣΠΑΝΟΣ ΝΙΚ. ΣΠΥΡΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Παροικία, 22840 22236, 6977335140 ΣΠΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ, ΔΙΑΦΗΜ. 22840 22031, 6974601331 ΣΠΑΝΟΥ ΔΗΜ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΑΝT/ΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Παροικία, 22840 21729 ΣΠΑΝΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ | ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Νάουσα, 22840 51023, 6948207472, 6944442060 ΣΠΑΝΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ, ΚΕΡΑΜΙΚΑ Παροικία, 22840 21152 ΣΠΑΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΧΡΩΜΑΤΑ, ΕΡΓ., ΣΙΔΗΡΙΚΑ Παροικία, 22840 22552 ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΛΟΥΣΤΡΑΔΟΡΟΙ Νάουσα Αγ. Απόστολοι, 6977316022 ΣΠΑΧΗ ΜΟΝΑ | ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 6974365805 ΣΠΙΓΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΗ | ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚ.& ΜΟΤΟΣΥΚΛ. Παροικία, 22840 23738 ΣΠΥΡΙΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Παροικία, 22840 22151 ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Παροικία, 22840 21297 ΣΠΥΡΟΓΛΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Παροικία, 22840 21115 ΣΠΥΡΟΥ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΠΟΔΗΛΑΤΑ, ΠΩΛΗΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Νάουσα, 22840 51366, 22840 53331 ΣΠΥΡΟΥ ΓΡ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΝΟΙΚ. ΑΥΤΟΚ. & ΜΟΤΟΣΥΚΛ. Νάουσα, 22840 28850 ΣΠΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ Νάουσα, 22840 51767 ΣΠΥΡΟΥ ΘΕΟΛΟΓΙΑ | ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ Νάουσα, 22840 51067 ΣΤΑΒΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΚΑΦΕ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ Λεύκες, 22840 44085, 6980439020 ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ & ΧΑΡΤΙΚΑ Αντίπαρος, 22840 28829 ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Νάουσα, 22840 53061, 6977336620 ΣΤΑΘΕΡΟΣ Ι. ΛΟΥΚΑΣ κ ΣΙΑ ΕΕ | ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ Παροικία, 22840 23796, 22840 21197 ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ & ΤΑΒΕΡΝΕΣ Αντίπαρος, 22840 61127 ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΚΑΦΕ, ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ, ΚΡΕΠΕΡΙ Αντίπαρος, 22840 61093 ΣΤΑΘΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΑΜΜΟΒΟΛΕΣ & ΥΔΡΟΑΜΜΟΒΟΛΕΣ, ΑΝΤΙΚΕΣ Νάουσα, 6983645859 ΣΤΕΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ Λεύκες, 22840 41845 ΣΤΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Παροικία, 22840 24743, 6975900023 ΣΤΕΛΛΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ Λεύκες, 6937214943 ΣΤΕΛΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ Μάρπησσα, 22840 43229, 6972558865

210

ΣΤΕΛΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΞΥΠΗΡ. Παροικία, 22840 21434 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΟΝΩΣΕΙΣ Παροικία, 22840 23353 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΓΕΩΛΟΓΟΙ, ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ, Παροικία, 22840 23353 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑ - Β. SΤΕΙΝΒΑCΗ Ο.Ε. | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΝΤΕRΝΕΤ Παροικία, 22840 24571 ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ (ΧΑΣΟΥΡΗΣ) | ΑΝΕΛΚ. ΓΕΝ. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 6977339281 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥ Παροικία, 22840 24768 ΣΥΡΙΑΝΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Παροικία, 22840 23776 ΣΥΨΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Νάουσα, 22840 51550 ΣΦΑΛΑΓΚΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ Αντίπαρος, 22840 61444 ΣΦΕΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε | ΗΛΕΚΤ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ Νάουσα, 210 2112455, 210 2112422 ΣΦΙΚΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ Νάουσα, 6977651626, 22840 52430 ΣΦΥΡΗ ΣΤΕΛΛΑ | ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ Παροικία, 22840 22514 ΤΑΝΤΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Νάουσα, 22840 51261 TANTANHΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΝΟΙΚΙΑΖ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜ. ΔΩΜΑΤΙΑ 22840 52020 ΤΑΝΤΑΝΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ Νάουσα, 22840 51915 ΤΑΝΤΑΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ Νάουσα, 22840 53314 ΤΑΝΤΑΝΗΣ ΜΙΛΤ. | ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ Νάουσα, 22840 51561 ΤΕΛΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΑΝΔΡΙΚΑ & ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ Παροικία, 693070147 ΤΕΡΖΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΚΑΦΕ - ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ - ΚΡΕΠΕΡΙ Νάουσα, 6972701665 ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΙ ΕΠΕ | ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Πρόδρομος, 22840 41120 Νάουσα, 22840 53037 ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ. ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ | ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Πρόδρομος, 22840 42428 ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Μάρμαρα, 22840 41434, 6945733997 ΤΖΑΝΕΤΑΚΗΣ ΑΛΕΚΟΣ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ Νάουσα, 22840 52797, 6977608839 ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ Πρόδρομος, 22840 41959 ΤΖΙΝΤΖΟΣ ΧΑΡΗΣ | ΙΑΤΡΟΙ Παροικία, 22840 27479, 6944146969 ΤΖΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΤΑΤΙΑΝΑ | ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ Μάρπησσα, 22840 41435, 6977425233 ΤΖΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΩΜΑΤΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΣΙΔΗΡΙΚΑ & ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ Μάρμαρα, 22840 41745 ΤΖΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓ. | ΕΠΙΠΛΑ Μάρπησσα, 22840 41442 ΤΖΙΩΤΗΣ Ι. ΝΙΚΟΣ | ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Μάρπησσα, 22840 41142 ΤΖΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝ. | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ, ΠΩΛΗΣΗ & ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Μάρπησσα, 22840 41142


ΤΖΟΥΜΠΑ ΚΥΡΙΑΚΗ | ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ Νάουσα, 22840 53520 ΤΖΟΥΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ Παροικία, 22840 28129, 6974394887 ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ & ΤΑΒΕΡΝΕΣ Παροικία, 22840 22520, 6976065689 ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΨΥΚΤΙΚΟΣ Νάουσα, 22840 51149 ΤΙΛΚΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΕΝΤΕΣ Παροικία, 210 4629981, 6937169448 ΤΙΤΟΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ & ΠΛΑΚΑΚΙΑ Παροικία, 22840 22789 ΤΟΣΚΑΣ Δ.- ΣΑΡΡΗΣ Δ. Ο.Ε. | ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Παροικία, 22840 25240 ΤΟΥΜΑΣΗΣ Α.ΦΩΤΗΣ | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Παροικία, 22840 21970 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΘΑΝ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΠΟΝΟΣ, ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ, ΓΕΩΡΓ. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Παροικία, 22840 24480 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Αντίπαρος, 22840 61325 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Γ. | ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ Παροικία, 22840 21892 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Δ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ Αντίπαρος, 22840 61408 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΘΑΛΑΣ. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΚΔΡΟΜΕΣ & ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ, ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Νάουσα, 6947817125 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Αντίπαρος, 22840 61280, 61660, 6977808377 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ Αντίπαρος, 22840 61280 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Αντίπαρος, 22840 61660 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Άσπρο Χωριό, 22840 41167 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Ι. ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ & ΤΑΒΕΡΝΕΣ Αντίπαρος, 22840 61211 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ & ΤΑΒΕΡΝΕΣ Αντίπαρος, 22840 61204 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΥΤΟΚ., ΠΩΛΗΣΗ & ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Άσπρο Χωριό, 22840 41134, 41977 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΚΑΘΑΡ. ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΡΑΦΕΙΩΝ Αντίπαρος, 6976441919 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Αντίπαρος, 22840 61388, 61200 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Α. - ΚΑΠΑΣΗΣ Σ. | ΚΑΦΕ, ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ Αντίπαρος, 22840 61491 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΜΙΑ | ΙΑΤΡΟΣ Αντίπαρος, 22840 61728 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΑ | ΧΡΩΜΑΤΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΣΙΔΗΡΙΚΑ Αντίπαρος, 22840 61478 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ, ΑΞΕΣΟΥΑΡ Παροικία, 22840 21420 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Μ. | ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Παροικία, 22840 24082 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΚΟΣ Αντίπαρος, 22840 61034 ΤΡΙΒΥΖΑ Γ. | ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ Χρυσή Ακτή, 22840 42700 ΤΡΙΒΥΖΑΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ Μάρπησσα, 22840 41438 ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ Μάρπησσα, 22840 41312

ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΚΑΦΕ, ΜΠΑΡ Χρυσή Ακτή, 22840 43007 ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΙΘ. ΕΚΔΗΛ., ΞΕΝΟΔ., WΙΝD SURFΙΝG Χρυσή Ακτή, 2840-41366,41194 ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ Μάρπησσα, 22840 41312 ΤΡΙΒΥΖΑΣ Κ. ΝΙΚΗΤΑΣ | ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Μάρπησσα, 22840 42230 ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ Παροικία, 22840 21975, 24657 ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΟΥΖΕΡΙ Πίσω Λιβάδι, 22840 43233 ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Νάουσα, 22840 52263 ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Νάουσα, 22840 52817, 52527 ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ Νάουσα, 22840 51773 ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΚΑΦΕ, ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ, ΚΡΕΠΕΡΙ Νάουσα, 22840 51667 ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ & ΤΑΒΕΡΝΕΣ Αμπελάς, 22840 51573 ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Νάουσα, 6972092392 ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗΣ Π. | ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΩΤΗΣ Δ. Ο.Ε | ΛΟΓΙΣΤΗΣ Νάουσα, 22840 52000 ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ Νάουσα, 22840 51795 ΤΡΙΧΑΣ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε. | ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αλυκή, 22840 91000, 22840 91400, 6944585880 ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ Νάουσα, 22840 52817 ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΟΓΙΣΤΗΣ Παροικία, 22840 24424 ΤΣΑΒΛΙΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ Νάουσα, 22840 53376 ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ ΜΠΙΑ | ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ & ΡΟΛΟΓΙΑ Παροικία, 22840 23889 ΤΣΑΚΩΝΑ ΑΝΝΑ | ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ & ΕΙΔΗ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ Μάρπησσα, 22840 43060 ΤΣΑΚΩΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ Παρασπόρος, 22840 27242 ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΙΑΤΡΟΙ Παροικία, 22840 27479, 6932577569 ΤΣΑΜΠΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ | ΚΑΦΕ, ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ, ΚΡΕΠΕΡΙ Παροικία, 22840 22123 ΤΣΑΝΤΑΝΗ ΕΛΕΝΗ | ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ, ΑΞΕΣΟΥΑΡ Παροικία, 22840 24840 & Νάουσα, 22840 51051 ΤΣΑΝΤΑΝΗ ΠΟΠΗ | ΔΙΟΡΓΑΝ. ΕΚΔΗΛ., ΕΝΟΙΚ.ΗΧ. ΜΗΧ/ΤΩΝ Παροικία, 22840 25016, 6981007226 ΤΣΑΝΤΑΝΗΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ | ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΑ Παροικία, 22840 22327 ΤΣΑΝΤΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Παροικία, 22840 24254 ΤΣΑΝΤΑΝΗΣ Ν. - ΤΣΑΝΤΑΝΗΣ Χ. Ο.Ε. | ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΑ Παροικία, 22840 23195 ΤΣΑΝΤΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛ. | ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΑ Παροικία, 22840 23807 ΤΣΑΝΤΟΥΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ, ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ Νάουσα, 22840 51996 ΤΣΑΝΤΟΥΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ | ΕΜΠΟΡ. ΠΟΤΩΝ & ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ Νάουσα, 22840 51638 ΤΣΑΝΤΟΥΛΗΣ ΝΙΚ. ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΙΤΣΑΡΙΕΣ, ΚΑΦΕ Πίσω Λιβάδι, 22840 41272 ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Νάουσα, 22840 52659

211


ΤΣΑΣΗ ΕΥΡΙΔΙΚΗ | ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ Παροικία, 22840 23585 ΤΣΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ | ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ Παροικία, 22840 24410 ΤΣΑΧΠΙΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΟΥΖΕΡΙ Νάουσα, 22840 51662 ΤΣΑΧΠΙΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Νάουσα, 22840 52652 ΤΣΑΧΠΙΝΗΣ Ν. - ΤΣΑΧΠΙΝΗΣ Μ. Ο.Ε | ΟΥΖΕΡΙ Νάουσα, 22840 51047 ΤΣΑΧΠΙΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤ. Νάουσα, 22840 52495 ΤΣΕΝΕ ΕΦΗ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Άσπρο Χωριό, 6932910176 ΤΣΕΡΤΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Παροικία, 22840 22224 ΤΣΙΓΩΝΙΑ ΑΡΓΥΡΩ | ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Μάρπησσα, 22840 41502 ΤΣΙΓΩΝΙΑ ΦΛΩΡΑ | ΟΠΩΡΟΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ Μάρπησσα, 22840 41453 ΤΣΙΓΩΝΙΑ ΦΛΩΡΑ | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Νάουσα, 22840 51611 ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ Μάρπησσα, 22840 41224 ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΨΥΚΤΙΚΟΣ Μάρπησσα, 22840 41391 ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ & ΤΑΒΕΡΝΕΣ Δρυός, 22840 41249 ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Παροικία, 22840 24410 ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ Δρυός, 22840 42085, 6972504716 ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Μάρπησσα, 22840 22217, 6944714337 ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ Ν. | ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΟΠΑΠ Μάρπησσα, 22840 41933 ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ Μάρπησσα, 22840 41497 ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ Μάρπησσα, 22840 42220 ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Αντίπαρος, 22840 61111 ΤΣΙΠΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΣΕΝ Παροικία, 22840 28205, 695168055 ΜΑΡΚΟΖΑΝΝΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ & ΤΑΒΕΡΝΕΣ Παροικία, 22840 24691 , 6981053607 ΤΣΙΩΝΗΣ - ΧΑΝΙΩΤΗΣ Ο.Ε. | ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΚΙ, ΠΕΖΟΠΟΡΙΕΣ Φάραγγας & Πούντα, 6936529302 ΤΣΟΠΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Νάουσα, 6942772023 ΤΣΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Παροικία, 22840 27354 ΤΣΟΤΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ, ΑΞΕΣΟΥΑΡ Παροικία, 22840 24538 ΤΣΟΥΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Νάουσα, 22840 55117 ΤΣΟΥΝΑΚΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε. | ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Νάουσα, 22840 51864 ΤΣΟΥΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Παροικία, 22840 24090, 52762 ΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΖΑΚΙΑ, ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Νάουσα, 22840 51908 ΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ Νάουσα, 6948877813 ΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ Παροικία, 22840 25150

212

ΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ Παροικία, 22840 21116 ΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ & ΤΑΒΕΡΝΕΣ Νάουσα-Κολυμπήθρες, 22840 51710 ΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ (ΤΣΟΒΟΛΑΣ) | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Κολυμπήθρες, 22840 53035 ΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Νάουσα, 22840 53176 ΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ, ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Καμάρες, 22840 52640, 6973873360, 6974825173 ΤΣΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ Νάουσα, 22840 55181 ΤΣΩΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Παροικία, 22840 24347 ΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ Παροικία, 22840 22963, 6977294667 ΦΑΝΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ & ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΑ Παροικία 22840 28281 ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΜΕΣΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Αντίπαρος 22840 61431, 22840 61508 ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Αντίπαρος, 22840 61503 ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΚΑΦΕ, ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ, ΚΡΕΠΕΡΙ Αντίπαρος, 22840 61343 ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΣΤΑΘΗΣ | ΟΠΩΡΟΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ Αντίπαρος, 22840 61271 ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΤΑΣΟΣ | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ & ΤΑΒΕΡΝΕΣ Αντίπαρος, 22840 61298, 61061 ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΤΑΣΟΣ | ΛΟΓΙΣΤΗΣ Αντίπαρος, 22840 61100 ΦΑΡΟΥΠΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ΟΠΩΡΟΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ Αντίπαρος, 22840 61481 ΦΑΡΟΥΠΟΥ ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ | ΚΑΦΕ, ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ Αντίπαρος, 22840 61692 ΦΑΡΟΥΠΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΥΦΑΝΤΑ, ΚΕΡΑΜΙΚΑ Αντίπαρος, 22840 61682 ΦΑΣΙΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΙΔΗ Παροικία 22840 23939, 6977355040 ΦΑΦΟΥΤΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε. | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ & ΤΑΒΕΡΝΕΣ Νάουσα, 22840 55049 ΦΑΦΟΥΤΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε. | ΠΑΓΩΤΟ Νάουσα, 6944172882 ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ Παροικία, 22840 22969 ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ Παροικία, 22840 21793 ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Παροικία, 22840 22969 ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΟΔΑΣ Παροικία, πλατεία Εκαντονταπυλιανής, 22840 24058 ΦΙΛΗ ΑΡΓΥΡΩ | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Παροικία, 22840 22654, Νάουσα, 22840 53180-1 ΦΙΛΟΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ, ΣΟΥΒΕΝΙΡ Αντίπαρος, 22840 61303 ΦΙΦΛΗΣ Ι. ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Νάουσα, 22840 51028, 23804 ΦΟΙΦΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΚΕΡΑΜΙΚΑ Λεύκες, 22840 43255 ΦΟΙΦΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Νάουσα, 22840 53084 ΦΡΑΓΚΟΣ Β. - ΡΟΥΣΣΟΥ Α. | ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Παροικία, 22840 22565


ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ - ΣΚΙΑΔΑ ΑΛ. | ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Παροικία, 22840 21388 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ | ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ Παροικία, 22840 23835, 6944105828 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ-ΒΕΝΤΟΥΡΗ ΚΑΤ. | ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ Παροικία Έλητας, 22840 23672 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Παροικία, 6940606431 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ, ΗΛΕΚΤΡ. ΥΛΙΚΟ Παροικία, 22840 23656, 21177 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ Παροικία, 22840 23101, 6977419029 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΗΛ. ΣΤΕΛΙΟΣ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Παροικία, 22840 23060, 6944460917 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Παροικία, 22840 21449 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Παροικία, 22840 22757 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ Παροικία, 22840 22880, 6976882038 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ Παροικία 6972484071, panosfragoulis.com ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗ ΒΑΓΙΑ | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ & ΤΑΒΕΡΝΕΣ Νάουσα, 22840 51263 ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΨΗΤΟΠ., ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΑ Νάουσα, 22840 52547 ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΝΙΚ. | ΜΑΡΜΑΡΑ, ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΤΟΠΟΘ. Νάουσα, 22840 51521 ΦΡΑΝΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αστέρας, 22840 51039, 6977690140 ΦΡΑΝΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΥΓΡΑEΡΙΟ Αστέρας, 22840 51039, 6977690140 ΦΡΑΝΤΖΗ ΑΝΝΑ | ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ, ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Μάρπησσα, 22840 42166 ΦΡΑΝΤΖΗ ΗΛΕΚΤΡΑ | ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΑΞΕΣΟΥΑΡ Μάρπησσα, 22840 43350 ΦΡΑΝΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΑ Μάρπησσα, 22840 43228 ΦΡΑΝΤΖΗ ΜΑΡΟΥΣΩ | ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Χρυσή Ακτή-Μεσάδα, 22840 41343, 6947629904 ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ & ΠΛΑΚΑΚΙΑ Μάρπησσα, 22840 28697 ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΨΥΚΤΙΚΟΣ Μάρπησσα, 22840 28708 ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ Μάρπησσα, 22840 42937, 6977624072 ΦΥΡΟΓΕΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ & ΤΑΒΕΡΝΕΣ Αμπελάς, 22840 52362, 52366 ΦΥΣΙΛΑΝΗ ΚΑΡΡΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡ. ΚΑΥΣΙΜ. Χρυσή Ακτή, 22840 42466 ΦΥΣΙΛΑΝΗ ΜΙΝΑ | ΥΔΡΟΠΩΛΗΤΗΣ Μάρπησσα, 6945073270, 6945925877 ΦΥΣΙΛΑΝΗΣ - ΡΙΤΣΟΣ | ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ & ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ Μάρπησσα, 22840 42642 ΦΥΣΙΛΑΝΗΣ Α.Ε. | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ & ΤΑΒΕΡΝΕΣ Λογαράς, 22840 41734 ΦΥΣΙΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ Μάρπησσα, 22840 41172 ΦΥΣΙΛΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΓΟΥΙΝΤ ΣΕΡΦΙΝΓΚ Χρυσή Ακτή, 22840 42900, 22840 42901 ΦΩΚΑΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ Παροικία, 6944963240

ΦΩΚΙΑΝΟΣ Α. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΜΑΡΜΑΡΑ, ΟΙΚΟΔ. ΥΛΙΚΑ Μαράθι, 22840 22042, 6945084731 ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΕΠΙΠΛΑ Μάρπησσα, 22840 41846 ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ, ΚΑΘΑΡ.ΑΠΟΧΕΤΕΥΣ. Παροικία, 22840 23068, 6977613029 ΦΩΚΙΑΝΟΥ ΗΡΩ | ΚΑΦΕ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΚΡΕΠΕΡΙ Λιβάδια, 22840 22006 ΦΩΣΚΙΝΗΣ ΓΑΪΤΑΝΟΣ | ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΚΛΙΜΑΤ., ΜΕΛΕΤΕΣ Παροικία, 22840 23911, 6944380916 ΧΑΛΑΡΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΟΥΖΕΡΙ Πίσω Λιβάδι, 22840 43257 ΧΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΔΥΤ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ Σάντα Μαρία, 22840 53533, 6944385307 ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ ΕΥΓΕΝΗΣ | ΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ Νάουσα, 22840 53454 ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ & ΥΙΟΣ | ΞΥΛΟΥΡΓΙΚ., ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ Νάουσα, 22840 52002, 6937421526 ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ ΠΑΝΑΓ. | ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ, ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ Νάουσα, 22840 51570 ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ Ν. & Ε. | ΟΥΖΕΡΙ Νάουσα, 22840 51391 ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ Ν. & Ε. | ΜΠΑΡ Νάουσα, 22840 51498 ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Νάουσα, 22840 55255 ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΟΠΩΡΟΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ Νάουσα, 22840 51254 ΧΑΝΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΑΦΕΝΕΙΑ Λεύκες, 22840 44014 ΧΑΝΙΩΤΗ ΑΛΕΞΙΑ | ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ Παροικία, 22840 24287 ΧΑΝΙΩΤΗ ΑΝΝΑ - ΣΚΙΑΔΑΣ ΜΑΡΙΝ. | ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓ. ΚΑΥΣΙΜ. Αλυκή, 22840 91408, 22840 91900 ΧΑΝΙΩΤΗ ΑΦΟΙ Α.Ε. | ΕΠΙΠΛΑ Παροικία, 22840 22989 ΧΑΝΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΖΩΓΡΑΦΟΙ Παροικία, 22840 21572, 6945266784 ΧΑΝΙΩΤΗ Κ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΛΟΓΙΣΤΗΣ Αλυκή, 22840 91934 ΧΑΝΙΩΤΗ Κ. ΜΑΡΙΑ | ΕΠΟΧΙΑΚΑ, ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Αλυκή, 22840 91302 ΧΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ | ΕΣΩΡΟΥΧΑ Νάουσα, 22840 53247 ΧΑΝΙΩΤΗ - ΣΚΟΡΔΙΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | ΥΦΑΝΤΑ Λεύκες, 22840 41182 ΧΑΝΙΩΤΗΣ Γ. | ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Παροικία, 22840 23266 ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΑ Νάουσσα, 22840 52154 ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Αλυκή, 22840 91378 ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Παροικία, 22840 22888, 6947900080 ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ Αλυκή, 6936783760 ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΟΥΖΕΡΙ Λεύκες, 22840 28432 ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΓΡ. | ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ & ΡΟΛΟΓΙΑ Παροικία, 22840 22734 ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Παροικία, 22840 28377, 6944722309

213


ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ Βουτάκος, 22840 91841, 6973055906 ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ, ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ Μάρπησσα, 22840 42677, 6946768388 ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΜΕΣΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Αλυκή, 6946704466 ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 22840 91034, 6936520377 ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚ. ΤΑΣΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Λεύκες, 22840 41838 ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΑ Νάουσα 22840 52154 ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΡΜΑΡA, ΚΟΠΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Αλυκή, 22840 91312, 91388, 6972289419 ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚ. & ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤ. Αλυκή, 22840 91248 ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Λεύκες, 22840 43068, 6972330035 ΧΑΝΙΩΤΟΥ ΑΝΝΑ | ΛΟΓΙΣΤΗΣ Παροικία, 22840 23348 ΧΑΝΙΩΤΟΥ ΧΡ. | ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΤΣΑΝΤΕΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ Παροικία, 6980497292 ΧΑΝΙΩΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ Παροικία, 6980497292 XΑΡΙΤΙΟΥΝ ΚΑΡΑΓΙΑΝ | ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ Παροικία, 22840 23380 ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ ΜΑΤΣΑΓΓΟΥ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ Παροικία, 22840 23414 ΧΑΣΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΑ - ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΑ Νάουσα, 22840 52073 ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ & ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝ. Παροικία, 22840 23828, 6945412220 ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΦΟΙ | ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟ Νάουσα,22840 28270 ΧΑΤΖΗΘΩΜΑΣ ΔΑΚΗΣ | ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΟΔΑΣ, ΕΝΔΥΜΑΤΑ Νάουσα, 22840 55086 ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ | ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ Αντίπαρος, 22840 61116 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ, ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚ. Μάρπησσα, 6979005160, 22840 41197 ΧΕΛΜΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Αντίπαρος, 22840 61532 ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ ΑΝΑΣΤ. | ΛΟΓΙΣΤΗΣ Παροικία, 22840 22604 ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ, ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Παροικία, 22840 23823 ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ ΜΑΡΙΑ | ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Πίσω Λιβάδι, 22840 24608, 42825 ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ ΝΙΚ. | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ & ΤΑΒΕΡΝΕΣ Τσερδάκια, 22840 42557 ΧΟΜΟΝ ΡΟΖΕ | ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Παροικία, 22840 22000 ΧΟΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ Παροικία, 22840 27277 ΧΟΡΕΒΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΨΙΛΙΚΑ - ΤΣΙΓΑΡΑ Νάουσα, 22840 52590 ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | ΕΠΙΠΛΑ Παροικία, 22840 21932 ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ Σ. & ΣΙΑ Ο.Ε. | ΕΙΔΗ ΕΞΟΧΗΣ, ΕΞΟΠΛ. ΚΑΤΑΣΤ. Παροικία, 22840 22932

214

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΑΤΙΣΤΑΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 6933421100 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΛΑΤΟΜΕΙΟ Μάρμαρα, 22840 41150, 42798 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Μάρμαρα, 22840 41455 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Μάρμαρα, 22840 41415 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦ. & ΚΑΤΕΨΥΓΜ. Αστέρας22840 53196, 51779 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ Αγ. Βλάσσης, Αρχίλοχος, 22840 53431, 6977935448 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Μάρμαρα,22840 43097, 6945383262 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΛΟΓΙΣΤΗΣ Παροικία,22840 21838 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 6944974682, 6945383262 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Ε. ΠΑΝΤΕΛΙΑ | ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ Πρόδρομος, 22840 42728 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΖΑΜΠΕΤΑ | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ Δρυός, 22840 41906, 43217 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ - ΚΑΠΑΡΟΥ ΦΡΑΓΚ. | ΑΣΦΑΛ. ΣΥΜΒΟΥΛ. Παροικία, 22840 22729 ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Παροικία, 6977509362 ΧΡΥΣΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Λεύκες, 22840 43148, 6945112134 ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΟΔΑΣ, ΚΑΛΛΥΝΤ. Παροικία, 22840 27392

ΤΙ Ε Χ Ε Ι Α Ν Α Γ Κ Η Η Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η ΣΗ ΣΟ Υ

∆ια_ _ _ _ _ _ -ΦΗΜΙΣΗ -ΙΣΘΗΣΗ

∆ Ι Α Φ Η Μ Ι Σ Η

22840 51934

Μ Ε

Α Λ Λ Η

Μ Α Τ Ι Α

sniflis@yahoo.gr


Σε βρήκαν!

App λά και γρήγορα.

Επέλεξε για την επιχείρησή σου: λογότυπο & πλήρη στοιχεία επικοινωνίας απεριόριστο διαφηµιστικό κείµενο δυνατότητα προσθήκης φωτογραφιών αυτόµατη εµφάνιση στις πρώτες θέσεις κάθε σχετικής αναζήτησης συνεχή updates όλο το χρόνο

Επέλεξε για τον επισκέπτη σου: δύο γλώσσες (ελληνικά - αγγλικά) πανεύκολη αναζήτηση ανά κατηγορία, αλφαβητικά, ή µε λέξεις - κλειδιά GPS µε χάρτη και οδηγίες πρόσβασης χρήση χωρίς WiFi

Πλατεία Νάουσας | τ. 22840 51934 e. info@parospages.gr | facebook.com/Paros Pages


directory of names AFENTAGAKIS MANOLIS | FISHING, DIVING EQUIPM. Naoussa, 22840 52877 AFENTAKI AFRODITE | BOOKSTORES, GIFTS Marpissa, 22840 41141 AGELAKOS VANGELIS | GYMS Antiparos, 22840 61026 AGELIDOU NITSA | MEN’S & WOMEN’S CLOTHING Antiparos, 22840 61332 AGELIDOU SOFIA | CLOTHING, FASHION ACCESSORIES Parikia, 22840 22645 AGELIKI PAVLATOU-POLIKANDRITI | INSURANCE BROKERS Parikia, 22840 24529, 6948275434 AGELIS AGELOS | DRIVING SCHOOLS Parikia, 22840 22606 AGOUROU STELLA | HAIRDRESSERS Marpissa, 22840 45101, 6942052161 AGOUROS AGELOS | WOOD SUPPLIES Marpissa, 22840 41210 AGOUROS IOANNIS | CAR TIRES & PUNCTURE REPAIRS Marpissa, 22840 43214, 6977339855 AHLADI VOULA | CLOTHING, FASHION ACCESSORIES Naoussa, 22840 51480, 6977638382 AIGINITIS GRIGORIS Ag.Apostoloi, 6974331247 AKALESTOS GIORGOS | CARPENTERS Parikia, 22840 23668 AKALESTOS KON/NOS | WOODEN DOORS & WINDOWS Parikia, 22840 22062 AKALESTOS MANOLIS | REAL ESTATE AGENCIES Parikia, 22840 24731, 6977335656 AKALESTOS MICHAEL | CARPENTERS Parikia, 22840 22292 AKALESTOS P. - KASTANAS G. - TRIANTAFILOS D. | DRIVING SCHOOLS Parikia, 22840 23130 ALEVIZATOU EKATER. | FASHION ACCESSORIES, CLOTHING Naoussa, 22840 55176 ALEXANDRI REGINA | AGRICULTURAL PRODUCER Naoussa, 6943422585 ALEXANDROPOULOU ARCHONTIKI | GIFTS Parikia, 22840 27225, 6970015889 ALEXANDROU LOUISA | COFFEE SNACK BAR Naoussa, 22840 55024 ALEXANDROU MARIA | PSYCHOTHERAPIST 6936765088 ALEXOPOULOU VASSILIKI | BETTING AGENCIES Parikia, 22840 23180, 24040 ALIFIERI EVANGELIA | PEDIATRICIAN Naoussa, 22840 55155, 6972865227 ALIFIERI MARGARITA | SHOES & FASHION ACCESSORIES Parikia, 22840 23393 ALIFIERIS NIKOS | CAR SALES & DEALERS Parikia, 22840 24093 ALIFIERIS STAVROS | EXCAVATIONS Parikia, 22840 21476 ALIFIERIS STILIANOS | SHOP & HOTEL EQUIPMENT SUPPLIERS, HOUSEHOLD APPLIANCES Naoussa, 22840 53384 ALIGIZAKIS IOSSIF | ARCHITECTS & CIVIL ENGINEERS Drios, 22840 28236 ALIBERTI NIKOLETA | APARTMENTS, ROOMS TO LET 22840 53344 ALIPRANTI MARIA | PATTISSERIES, CAFE Naoussa, 22840 51571

216

ALIPRANTI STAMATOULA | BUTCHERS Naoussa, 22840 51175 ALIPRANTI STELLA | ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ Logaras, 22840 41900 ALIPRANTIS APOSTOLIS | TRADITIONAL & BIOLOGICAL PRODUCTS Parikia, 22840 24837, 24801 ALIPRANTIS BROS | FOOD GOODS & SUPPLIES Marmara, 22840 41914, 6944845586 ALIPRANTIS D. | SANITARY WARES - TILES & PLUMBING Parikia, 22840 21747, 24746 ALIPRANTIS DIMITRIS | ACCOUNTANTS Naoussa, 22840 52200 ALIPRANTIS DIMITRIS | GIFTS Naoussa, 22840 51275 ALIPRANTIS EFSTATHIOS | FISHING, DIVING, HUNTING Naoussa, 22840 53208, 6978486404 ALIPRANTIS FAN. | ENGINEERING & FABRICATORS Naoussa, 22840 51537 ALIPRANTIS G. | BUTCHERS Naoussa, 22840 51101 ALIPRANTIS GIANNIS | CAST-IRON & ALUM. CONSTRUCT. Parikia, 22840 21461, 21524 ALIPRANTIS PETROS | BOAT YARDS Naoussa, 22840 53350 ALIPRANTIS STATHIS | BOAT ENGINE SERVICE Naoussa, 6973235708 ALIPRANTIS STELIOS | BAKERIES & PATTISSERIES Parikia, 22840 23063 ALIPRANTIS ZAHARIAS | ENGINERING & FABRICATORS Naoussa, 22840 51954, 22840 51534 ALSAMAEL IOANNIS | SURGEON OPHTHALMOLOGIST Parikia, 22840 28450, 6946490433 ANAGNOSTOPOULOS FRAGISKOS | SEA TAXIS Marmara, 22840 42721, 6972240272 ANAGNOSTOPOULOS SEVASTIANOS | PLANT DOCTOR Naoussa, 6976775713 ANAGNOSTOPOULOS STAMATIS | RESTAURANTS & TAVERNAS Santa Maria, 22840 51246, 6946004833 ANAGNOSTOPOULOU ARGIRO | BEAUTICIAN Naoussa, 22840 53506 ANAGNOSTOPOULOU MATINA | DOCTORS Parikia, 6907138501 ANAGNOSTOPOULOS GIANNIS | SPA Naoussa, 22840 55077 ANASTASSOPOULOS NIKOS | TILERS Naoussa, 22840 51245 / Kostos, 22840 29060 ANDREAS RAGOUSSIS | TAVERNA Lefkes, 22840 41608 ANDREOPOULOS IOANNIS | LAWYER Parikia, 22840 24765 ANDREOPOULOU PARASKEVI | LANGUAGE SCHOOLS Aliki, 22840 91538 ANDRIKOPOULOS THEODOROS | PAINTER Parikia, 22840 24144, 6946307160 ANNA POLLO | MANICURE & PEDICURE Aliki, 6949105966 ANOUSSAKI MARGARITA | SUPER MARKET Drios, 22840 41364 ANOUSSAKIS PANTELIS »TRADITIONAL-BIOLOGICAL PRODUCTS Marpissa, 22840 42171


ANTIPARIOTI XANTHI | WEAVERS Parikia, 22840 21619, 22840 21262 ANTIPARIOTIS ANTONIS | CONSTRUCTIONS Prodromos, 22840 42686, 6977369745 ANTIPARIOTIS DIMITRIS | ELECTRICIANS Parikia, 22840 24472 ANTIPAS CHARALABOS | SEWAGE REMOVAL & TREATMENT HYGIENIC TRANSPORTATIONS Parikia, 22840 23633, 6944647005 ANTONAKOPOULOS PANAGIOTIS | ELECTRICIANS Parikia, 6937227270 ANTONOPOULOS GIORGOS | INSURANCE BROKERS Parikia, 22840 22551, 23551 ANTONOPOULOU ANNEZINA | CAFE, SNACK BAR Logaras, 22840 43050 APOKOTOS IOANNIS | GRILL HOUSES & SOUVLAKI SHOPS Antiparos, 22840 61006 APOKOTOU PARASKEVI | CAFE, SNACK BAR, CREPERIES Antiparos, 22840 61466 APOSTOLIDIS M. - BERTOIS PATR. | CAFE, SNACK BAR Parikia, 22840 24956 APOSTOLOPOULOS NIKOS | PATHOLOGIST Parikia, 22840 21075, 6977004505 APOSTOLOPOULOS TRIF. | ΙΝΤΕΡΝΕΤ CAFE Parikia, 22840 25060 APOSTOLOPOULOU F. | JEWELLERY & WATCHES Parikia, 22840 23626 APOSTOLOU GIANNIS | TRAVEL AGENCY Parikia, 22840 24616, 22840 24816 ARGOUDELI MARGARITA | LANGUAGE SCHOOL Parikia, 22840 21778 ARGOUDELIS. | TRANSPORTATION COMPANIES Parasporos, 22840 23669 ARGOUZI - KATSOUROU DIALEKTI | NOTARIES Parikia, 22840 22040 ARHIMANDRITI ALKISTI | MASSAGE Parikia, 22840 24495, 6944655200 ARIANOUTSOS FRAGISKOS | SOUVLAKI PLACE Naoussa, 22840 55098 ARIANOUTSOS JOHN | CARPENTERS Marmara, 22840 41032, 6936779825 ARISTERAKI AGELIKI | TAILORS Parikia, 22840 24577 ARISTERAKI ANTHI | BEAUTICIANS & BEAUTY SALONS Parikia, 6977779895 ARKOULI ANNA | RESTAURANTS & TAVERNAS Naoussa, 22847-71171 ARKOULI BROS | CAFE, SNACK BAR, CREPERIES Parikia, 22840 21106 ARKOULI BROS | SUPER MARKET Naoussa, 22840 52085 ARKOULI EVANGELIA | HABERDASHERY Naoussa, 22840 51262 ARKOULI G. | CHILDREN PLAY CENTRE Naoussa, 22840 51312 ARKOULIS ANASTASSIOS | GYPSUM & GYPSUM CONSTR. Naoussa, 6940777233 ARKOULIS GEORGIOS | FLORIST Parikia, 22840 22626 ARKOULIS GIORGOS | WATER SALES & DELIVERY Naoussa, 6974706718 ARKOULIS GIORGOS & THANASSIS | RESTAURANTS Santa Maria, 22840 52368 ARKOULIS MANOLIS | BUTCHERS Lefkes, 22840 41129 ARKOULIS N. GEORGIOS | FLORISTS Parikia, 22840 22626

ARKOULIS PANAGIOTIS | ELECTRICIANS Lefkes, 22840 41771 ARKOULIS VASSILIS | MARBLE CUTTING & POLISHING Naoussa, 22840 52648, 22840 52695 ARVANITIDI MARIA | BEAUTICIANS & BEAUTY SALONS Golden Beach, 6976519638 ASIMAKOPOULOS VASSILIS | CIVIL ENGINEER Naoussa, 22840 53315 ASIMAKOPOULOU GEORGIA | ARCHITECT, ENGINEER Naoussa, 22840 53315, 6945759555 ASPROPOULOU ANNA | GIFTS, SOUVENIRS Drios, 22840 41010, 6972082228 ATHANASSOULIS CHRISTOS | OPTICIANS Parikia, 22840 24001 ATTART FILIPPOS | PHARMACIES Naoussa, 22840 55152 AVGERIOY ILIAS | RESTAURANTS Naoussa, 22840 51721, 6956488471 AVRAAM ANDREAS | CAR RENTAL Naoussa, 22840 51073 / Parikia, 22840 21309 AVTZIS PETROS | ANTIQUES & RESTORATIONS Parikia, 22840 24997 BAFITI SPIRIDOULA | SUPER MARKET Naoussa, 22840 51075 BAFITIS GIORGOS | CAFE, SNACK BAR, CREPERIES Naoussa, 22840 51801 BAFITIS MICHAEL | TAILORS Naoussa, 22840 51538 BAFITIS NIKOS | CONSTRUCTIONS 6936842454 BAFITIS STAVROS | CAFE, SNACK BAR, CREPERIES Naoussa, 22840 53111 BALAOURAS GIANNIS | SANITATION & PEST CONTROL Aspro Chorio, 6932621959 BALIKOS KONSTANTINOS | LAWYER Parikia, 22840 23850 BALIOS SPIROS | PAINTS TOOLS & SUPPLIES, SWIM.POOLS Naoussa, 22840 52651 BALIOS ANASTASSIOS | TILERS Kostos, 22840 29098 BALIOS NIKOS | HEATING SYSTEM MAINTENANCE Lefkes, 22840 44015 BALIOS SPIROS | EVENT ORGANISER Naoussa, 22840 52651 BALIOS STAVROS | GENERAL TRANSPORTATIONS Drios, 22840 42354, 210 8323143, 6944204600 BALIOU ANDRIANI | TRADITIONAL COFFEESHOPS Kostos, 22840 29000 BANAKA ZABETA | RESTAURANTS & TAVERNAS Drios, 22840 41178 BARBARI IAKOVINA | UNDERWARE SHOP Parikia, 22840 22761 BARBARI KATERINA | INTERIOR DESIGN & DECORATION Lefkes, 6981178828 BARBARI MARGARITA | SANITARY SUPPLIES Parikia, 22840 23163, BARBARI MARIA | MEN’S & WOMEN’S CLOTHING Parikia, 22840 23969 BARBARIGOS ANAST. | FIRE EXTINGUISHERS & SERVICE Naoussa, 22840 52155 BARBARIGOS ANDREAS | ANTIQUES & RESTORATIONS Naoussa, 22840 53580 BARBARIGOS DIMITRIS | CAR TIRES & PUNCTURE REPAIRS Naoussa, 6945188848 BARBARIGOS GEORGIOS | CIVIL - MECHANICAL ENGINEERS Naoussa, 22840 53084, 52144, 6932580720

217


BARBARIGOS GIORGOS | PLUMBER Kamares, 22840 51805, 6977401351 BARBARIGOS PANAGIOTIS | BICYCLES, SALES, REPAIRS Naoussa, 22840 53576, 6936898285 BARBARIGOS PROKOPIS | CAFE, SNACK BAR, CREPERIES Naoussa, 6909833873 BARBARIGOS SPIROS | CARPENTERS Naoussa, 22840 53522 BARBARIGOU EVANG. | HARDWARE STORES, PAINTS, TOOLS Naoussa, 22840 53393 BARBARIGOS PROKOPIOS | GIFTS Naoussa, 22840 51311 BARBARI KONSTANTINA | DIETICIANS &NUTRITIONIST Lefkes, 6982714344 BARBARIS ANTONIS | CAFE, SNACK BAR, CREPERIES Naoussa, 6944310060 BARBARIS ANTONIS | SYNTHETIC DOORS & WINDOWS Parikia, 22840 21130 BARBARIS CHARALABOS | CAR BODY REPAIRS & PAINTING Kamares, 22840 52150 BARBARIS DIMITRIS | JEWELLERS & JEWELLERY SHOPS Parikia, 22840 24396 BARBARIS DIMITRIS | WOODEN DOORS & WINDOWS Parikia, 22840 25004, 22840 24855 BARBARIS EMMANOUEL | SPORTS EQUIPMENT & ACCESS. Parikia, 22840 21406, 22986 BARBARIS EVANGELOS | BAKERIES & PATTISSERIES Parikia, 22840 25017 BARBARIS GIORGOS | TONER REFILLING Parikia, 22840 27231 BARBARIS KONSTANTINOS »GARDEN TECHNICIANS, GARDENERS Parikia, 6932012218 BARBARIS KOSTAS | CONSTRUCTIONS Parikia, 22840 23033 BARBARIS MANOLIS | PLUMBER Parikia, 22840 22085 BARBARIS PANAGIOTIS | CARPENTERS Parikia, 22840 24391 BARBARIS STEFANOS | SHOES & FASHION ACCESSORIES Parikia, 22840 28433 BAROUTAS CHRISTOS | GRILL HOUSES & SOUVLAKI SHOPS Antiparos, 22840 61537, 6977603043 BATSOURI FLORA & EKATERINI | ELECTRICAL EQUIPMENT Parikia, 22840 21681 BATSOURIS CHRISTOS | ELECTRICIANS Parikia, 22840 24402 BAYER BEATE MATTHILDE | TRANSLATIONS Parikia, 22840 21221 BEKIARIS GIORGOS | EXCAVATIONS Lefkes, 22840 41737 BEKONIAS SVETLANA FOTINI | PATTISSERIES Parikia, 22840 21211 BELESSIOTI VARVARA | PSYCHOLOGIST Parikia, 22840 24704 BIBIKAS CH. & KIOUSSIS CH. | RESTAURANT Naoussa, 22840 52657 BILILIS MAKIS | GARDEN TECHNICIAN GARDENER Drios, 6974717013 BINOPOULOU M. | MEN’S & WOMEN’S CLOTHING Parikia, 22840 21731 BIRBILI MARIA | ENVIRONMENTALIST Parikia, 22840 24881 BIZA - GEORGAKI NATASSA | ARTIST Parikia, 22840 23630 BIZA ARGIRO | CAFE, SNACK BAR, CREPERIES Parikia Livadia, 22840 23663

218

BIZA ELENI & MOSCHOULA | BOOKSTORES Parikia, 22840 22247 BIZA MARIA | EVENT ORGANISER Parikia, 6948586039 ΒIZA MAROUSO | KIOSKS, TOBACCO Parikia/Parikia, 22840 41790 BIZA MAROUSSO | WOMEN’S CLOTHING & ACCESSORIES Parikia, 22840 22044 BIZAS DIMITRIS | RESTAURANTS & TAVERNAS Parikia, 22840 24397, 23574 BIZAS GIANNIS | TRAVEL AGENCY Parikia, 22840 21242, 22840 22558 BIZAS KOSTAS | CHILDRENS PRIVATE EDUC. & SCHOOLS Parikia, 22840 22649 BIZAS STELIOS | REAL ESTATE AGENCIES Parikia, 22840 22558, 21242, 6944786500 BIZAS THEODOROS | CIVIL ENGINEER Parikia, 22840 22234 BIZAS THEODOROS | RESTAURANTS & TAVERNAS Antiparos, 22840 61232 BIZAS GEORGE | HOTEL Parikia, 22840 21082 BIZAS GERASIMOS | CINEMA Parikia, 22840 21676 BOGIATZI MARIA | SUPER MARKET Naoussa, 22840 53316 BOGIATZIS ALEXANDROS | ACCOUNTANTS Parikia, 22840 23439 BOGIATZIS D. | BEE KEEPERS Κώστος, 22840 29006 BOGIATZIS MICHALIS | SHOE REPAIRS & COBBLERS Parikia, 22840 21879 BOGIATZIS NIKOS | CAR & MOTORBIKE RENTALS Parikia, 22840 21830 BOUGIOURI IRENE | CHILDREN’S CLOTHING Naoussa, 22840 51512 BOUGIOURIS ATHANASSIOS | BOAT ENGINE SERVICE Parikia, 22840 24335 BOURANTAS STAVROS | BOAT EQUIPMENT & MAINTENANCE Parikia, 22840 21155 BOURELIS GIANNIS | CAR SALES & DEALERS Parikia, 22840 24003 BOURIS ANTONIS | ELECTRICIANS Naoussa, 22840 51288 BOUSEKAS NIKOS | FISHING, DIVING, HUNTING & CAMPING EQUIPMENT, HARDWARE STORES, PAINTS, TOOLS & SUPPLIES Naoussa, 22840 51968 BOUTSAKI GEORGIA | GROCERY STORES Parikia, 22840 23450 BOVI ANASTASSIA | INTERIOR DESIGN & DECORATION Parikia, 22840 22896 BROUSSIS GIANNIS | FURNITURE Aliki, 22840 91585 CARLSEN ELISABETH FILOLIA | GIFTS, SOUVENIRS Antiparos, 22840 61726, 6972815677 CHALAS KONSTANTINOS | DIVING Santa Maria, 6944385307 CHAMILOTHORIS EVGENIS | ASIAN CUISINE Naoussa, 22840 53454 CHAMILOTHORIS PANAGIOTIS | PATTISSERIES Naoussa, 22840 51570 CHAMILOTHORIS Ν. & Ε. | RESTAURANTS, OUZERΙ Naoussa, 22840 51391 CHAMILOTHORIS PANTELIS | GROCERY STORES Naoussa, 22840 51254


CHAMILOTHORIS Ν. & Ε. | BAR Naoussa, 22840 51498 CHAMILOTHORIS PANAGIOTIS | BAKERIES & PATTISSERIES Naoussa, 22840 55255 CHANIOTI ALEXIA | BEAUTICIANS Parikia, 22840 24287 CHANIOTI DIMITRA | ARTIST Parikia, 22840 21572, 6945266784 CHANIOTI EKATERINI | ACCOUNTANTS Aliki, 22840 91934 CHANIOTI EKATERINI | CAFE Lefkes, 22840 44014 CHANIOTI MARIA | SEASONAL GOODS, HOUSE & GLASS SUPPLIES, GIFTS Aliki, 22840 91302 CHANIOTI SKORDILI NIKOLETTA | WEAVERS Lefkes, 22840 41182 CHANIOTI ΑΝΝΑ & SKIADAS MARINOS | GAS STATIONS Aliki, 22840 91408 & 22840 91900 CHANIOTIS SA | FURNITURE Parikia, 22840 22989 CHANIOTIS CHRISTOS | GENERAL TRANSPORTATIONS Lefkes, 22840 43068, 6972330035 CHANIOTIS DIMITRIS | FINANCIAL SERVICES Parikia, 22840 28377, 6944722309 CHANIOTIS ELIAS | CARPENTERS Voutakos, 22840 91841, 6973055906 CHANIOTIS G. | GIFTS, JEWELLERY Marpissa, 22840 42677, 6946768388 CHANIOTIS G. | HOUSE SUPPLIES & GLASS SUPPLIE Parikia, 22840 23266 CHANIOTIS GEORGIOS | FLORIST Naoussa 22840 52154 CHANIOTIS GIORGOS | BAKERIES & PATTISSERIES Aliki, 22840 91378 CHANIOTIS GIORGOS | CARPENTERS Aliki, 6936783760 CHANIOTIS GIORGOS | CAR RENTALS Parikia, 22840 22888, 6947900080 CHANIOTIS GIORGOS | OUZERΙ Lefkes, 22840 28432 CHANIOTIS GR. | JEWELLERY & WATCHES Parikia, 22840 22734 CHANIOTIS KONSTANTINOS | PLUMBER 22840 91034, 6936520377 CHANIOTIS KONSTANTINOS | REAL ESTATE AGENCIES Aliki, 6946704466 CHANIOTIS NIKOS | MARBLE CUTTING & POLISHING Aliki, 22840 91312, 91388, 6972289419 CHANIOTIS PAVLOS | CAR & MOTORBIKE RENTALS Aliki, 22840 91248 CHANIOTIS TASOS | ELECTRICIANS Lefkes, 22840 41838 CHANIOTOU ΑΝΝΑ | ACCOUNTANTS Parikia, 22840 23348 CΗARITIOUN KARAGIAN | GIFTS & SOUVENIRS Parikia/Parikia, 22840 23380 CHASSIOTI IOANNA | GRILL HOUSES & SOUVLAKI SHOPS Naoussa, 22840 52073 CHASSIOTIS APOSTOLOS | ARCHITECT Parikia, 22840 23828, 6945412220 CHATZIPETROU ASSIMINA | BOOKSTORES Antiparos, 22840 61116 CHATZITHOMAS DAKIS | FASHION ACCESSORIES MEN’S & WOMEN’S CLOTHING Naoussa, 22840 55086

CHATZOPOULOS NIKOS | SOUND RECORDING STUDIO, PRODUCTIONS Marpissa, 6979005160, 22840 41197 CHEROUVIM MARIA | TRAVEL AGENCY Pisso Livadi, 22840 24608, 42825 CHEROUVIM ANASTASSIOS | ACCOUNTANTS Parikia, 22840 22604 CHEROUVIM KONSTANTINOS | GIFTS, TOYS Parikia, 22840 23823 CHEROUVIM N. | RESTAURANTS & TAVERNAS Tserdakia, 22840 42557 CHORIANOPOULOU STELLA | FASHION ACCESSORIES Parikia, 22840 27392 CHOULIARAS S. | FURNITURE, SHOP & HOTEL EQUIPMENT Parikia, 22840 22932 CHOULIARAS SOTIRIOS | ARCHITECT Parikia, 22840 21932 CHRISAKIS CHRISTOFIS | CONSTRUCTIONS Lefkes, 22840 43148, 6945112134 CHRISTINA LOHFINK | GIFTS, MEN’S & WOMEN’S CLOTHING Parikia, 22840 24737, 6932940999 CHRISTOFOROS CHRISTOS | LOGISTICS Parikia,22840 21838 CHRISTOFOROS CHRISTOS | EXCAVATIONS Marmara, 22840 43097, 6945383262 CHRISTOFOROS CHRISTOS | REAL ESTATE AGENCY 6944974682, 6945383262 CHRISTOFOROS CHRISTOS | BUILDING & CONSTRUCTION SUPPLIES, CONSTRUCTION MANAGERS, CONSTRUCTION Ag. Vlassis | Archilohos, 22840 53431, 6977935448 CHRISTOFOROS GIANNIS | CONSTRUCTIONS Marmara, 22840 41455 CHRISTOFOROS GIORGOS | QUARRIES Marmara, 22840 41150, 42798 CHRISTOFOROS STRATIS | ELECTRICIANS Marmara, 22840 41415 CHRISTOFOROS STRATOS | FOOD GOODS & SUPPLIES Asteras, 22840 53196, 51779 CHRISTOFOROS VATISTAS | ELECTRICIANS 6933421100 CHRISTOFOROU - KAPAROU FRAG. | INSURANCE BROKER Parikia, 22840 22729 CHRISTOFOROU PANTELIA | HAIR DRESSERS Prodromos, 22840 42728 CHRISTOFOROU ZABETA | SOUVENIRS, GIFTS Drios, 22840 41906, 43217 CHRONAKIS FILIPPOS | PVC CONSTRUCTIONS Parikia, 6977509362 CHOREVA PANAGIOTA | KIOSKS, TOBACCO Naoussa, 22840 52590 DADAKE BASAR | IMPLANT DENTIST 6977420623 DAFERARA BROS | CAFE, SNACK BAR, CREPERIES Parikia, 22840 22420 DAFERERA - KALOUS CHRISTINA | GENERAL PRACTIT. Parikia, 22840 23234 DAFERERA MARIA | DENTIST Parikia, 22840 21672 DAFERERA MARIA | UNDERWARE SHOPS Parikia, 22840 23708 DAFERERAS ANTONIS | CAFE, SNACK BAR, CREPERIES Parikia, 22840 22081 DAFERERAS ARISTIDIS | PACKAGING SUPPLIES Parikia, 22840 23987 DAFERERAS ATHANASSIOS | FISHING, DIVING, HUNTING & CAMPING EQUIPMENT Parikia, 22840 22769

219


DAFERERAS EFTHIMIOS | HARDWARE STORES, PAINTS, TOOLS & SUPPLIES Parikia, 22840 23664 DAFERERAS EMMANOUEL | CARDIOLOGIST Parikia, 22840 21450 DAFERERAS GIORGOS | HOUSE KEEPING & MAINTENANCE Parikia, 22840 21093, 6936866600 DAFERERAS MICHAEL | ELECTRICIANS Parikia, 22840 22577 DAIFIOTI IRENE | JEWELLERY & WATCHES Naoussa, 22840 52086 DALLA VASSILIS | GARDEN TECHNICIANS, GARDENERS & GARDEN MAINTENANCE Parikia, 22840 24234 DAMOULAKIS PAVLOS | CAR SALES & DEALERS Naoussa, 22840 28001 DANAKOS GIORGOS | COMPUTER SALES & SERVICE Parikia, 22840 22104 DANIILOPOULOU VASSILIKI | LANGUAGE SCHOOLS Parikia, 22840 21122, 22840 24186 DASKALAKIS SPIROS | LANGUAGE SCHOOLS Naoussa, 22840 28618 DAVERONAS ANTONIS | BUTCHERS Naoussa, 22840 51457 DAVERONAS CHARALABOS | EXCAVATIONS Naoussa, 22840 51971, 6977662987 DAVERONAS JOHN | EXCAVATIONS 6978440931 DAVERONAS MANOLIS | EXCAVATIONS Naoussa, 22840 52954 DAVERONAS MANOLIS | GENERAL TRANSPORTATIONS Naoussa, 22840 52954 DAVERONAS MATTHEOS | OLIVE OIL EXTRACTION Naoussa, 22840 52056 DAVRIS SPIROS | CAFE, SNACK BAR, CREPERIES Parikia, 22840 23220 DEFTERIGOS PETROS | KIOSK & TOBACCO Naoussa, 22840 53605 DEFTERIGOU STELLA | INSURANCE BROKERS 6932388255 DEKARISTOS GIORGOS | ACCOUNTANTS Marpissa, 22840 28704 DELAVINIAS STAMATIS | CIVIL ENGINEER Santa Maria, 22840 53613, 6945590550 DELENTAS | ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ Pisso Livadi, 22840 41295, 22840 41856 DELENTAS ANTONIS | GROCERY STORES Marmara, 22840 41130 DELENTAS NIKOS & ANDR. | BUILDING & CONSTR. SUPPL. Marmara, 22840 42797, 6938141166, 6942926902 DELIDAKI OLYMPIA | MEN’S & WOMEN’S CLOTHING, FASHION ACCESSORIES Parikia, 22840 24065 DELIGIANNIS ALEXANDROS | CAFE, SNACK BAR Parikia, 22840 23443 DELIMARA IRINI | GENERAL SUPPLIES Parikia, 22840 27644 DELLIOS SPIROS | SIGN MAKER Parikia, 22840 22463 DENDRINOU EVANGELIA | PHYSIOTHERAPIST Marpissa, 22840 28678 DENEGRIS I. | JEWELLERY & WATCHES Parikia, 22840 21285 DERMETZOGLOU CHRISTOS | FISH SHOP Parikia, 22840 21955

220

DERVOS KIMON | ARCHITECT Naoussa, 22840 52522 DERVOS PANAGIOTIS | HEATING & CLIMATE ENGINEER Naoussa, 6977411514 DESSILAS D. | CARPENTERS Lefkes, 22840 42444 DESSILAS THANASSIS | ELECTRICIAN Kamari, 22840 91120 DESSILAS THOMAS | TILERS Kamari, 22840 91064 DEVELIOGLOU TASSOS | PAINTER Kostos, 6946011881 DIAKATOS GIORGOS | PIZZERIAS Parikia, 22840 23285 DIAKOGIANNIS N. | GIFTS, JEWELLERY Naoussa, 22840 52196, Parikia, 22840 22877 DIAMANTOPOULOS ELEFTHERIOS | HEATING SYSTEMS Parikia, 22840 24587, 6976863598 DIMELLAS ANASTASSIOS | GYNECOLOGIST, OBSTETRICIAN Parikia, 22840 24678, 6977245444 DIMONTAS G. | MOTOS N., SPORTS FACILITIES Naoussa, 22840 53434 DIMITRIOU THEODORA | LAWYER Parikia-Πούντα, 22840 25097 DOLKA ELENI | FURNITURE Parikia, 22840 21397, 6972695645 DOLKAS GIORGOS | FURNITURE Parikia, 22840 22615, 22840 23737 DOSSIOS NIKOS | GELATERIA, FROZEN YOGHURT Parikia, 22840 24000, 6937 777777 DOUZAS NIKOS | REAL ESTATE AGENCIES Parikia, 22840 27157 DOWNWARD NAYIA | INTERIOR DESIGN & DECORATION Naoussa, 6944334143, 210 7293015 DOXA MARIA | ARCHITECTS & CIVIL ENGINEERS Drios, 22840 28650 DRAGATIS NIKOS | ELECTRICIANS Parikia, 22840 21998 DRAGATIS PIERROS | TAILORS Parikia, 22840 21396 DRAGAZI MARINA | HAIR DRESSERS Naoussa, 22840 52307, 22840 52734, 6974868965 DRAGAZIS GIORGOS | RESTAURANTS & BEACH BARS Santa Maria, 6944684521 DRAKAKIS DIMITRIS | CAFE, SNACK BAR, CREPERIES Aliki, 22840 91107 DRAKAKIS MANOLHS | AUTO REPAIR Parikia, 22840 27538, 6997051847 DRAKAKIS PARASKEVAS | ENGINERING & FABRICATORS Parikia, 6946368012 DRAKOU ANTONIA | REAL ESTATE AGENCIES Naoussa, 22840 52299 DRAKOU DIMITRA | DENTIST Naoussa, 22840 53002, 6944601681 EFTHIMIATOU KALAKONA AMALIA | NOTARIES Parikia, 22840 22792 EGINITIS PANAGIOTIS | AGRICULTURAL MACHINERY Naoussa, 22840 51065, 22840 53474 EKEN DIMITRA | FASHION ACCESSORIES Naoussa, 22840 53027, 6972861830 EKONOMOU EVAGGELOS | SHOES & FASHION ACCESSORIES Naoussa, 22840 51646 EKONOMOU MANOLIS | AIR COND. & REFRIGER. ENGINEERS Naoussa, 6937755777 ELEFTHERIADIS STEFANOS | ELECTRIC., ELECTRICAL ENG. Parikia, 6976770551


ELEFSINIOTIS GEORGE | MARTIAL ARTS SCHOOL Naoussa, 22840 53042, 6972304177 ELEFSSINIOTIS GIORGOS | PAINTER Naoussa, 22840 53042, 6972304177 EMMANOUILIDOU EFI | MATTRESSES, FABRICS & MATERIALS Parikia, 22840 23405 EPITROPAKI, ARKOULI | LAUNDRY Marmara, 22840 42883 Parikia, 22840 22341 EPITROPAKIS GIANNIS | RESTAURANT Parikia, 22840 24164 ERLER GESINE | ARTIST Antiparos, 22840 61143 EVANGELOPOULOY MARIA | RESTAURANTS & TAVERNAS Naoussa, 22840 51445 EVANGELOPOULOU VASSILIKI | CIVIL ENGINEER Parikia, 22840 25066, 6977288052 EVANGELOU IOAKIM | CAFE , SNACK BAR, CREPERIES Parikia, 6947150166 EVANGELOU KIMON | DENTAL TECHNICIANS Parikia, 6947150166 EVRIPIOTI MARIA | MEN’S & WOMEN’S CLOTHING Naoussa, 22847-70700 FAFOUTI BROS | ICE CREAM Naoussa, 6944172882 FAFOUTI BROS | RESTAURANTS & TAVERNAS Naoussa, 22840 55049 FANOPOULOS NIKOS | SANITATION & PEST CONTROL Parikia, 6977294667 FANTI DIMITRA AND NIKOLETA | COFFEE BEANS SHOP Parikia, 22840 28281 FAROUPOS ANASTASSIOS | REAL ESTATE AGENCIES Antiparos, 22840 61431, 22840 61508 FAROUPOS NEKTARIOS »LAWYER Antiparos, 22840 61503 FAROUPOS PAVLOS | CAFE, SNACK BAR, CREPERIES Antiparos, 22840 61343 FAROUPOS STATHIS | GROCERY STORES Antiparos, 22840 61271 FAROUPOS TASSOS | ACCOUNTANTS Antiparos, 22840 61100 FAROUPOS TASSOS | RESTAURANTS & TAVERNAS Antiparos, 22840 61298, 61061 FAROUPOU DIONISSIA | GROCERY STORES Antiparos, 22840 61481 FAROUPOU MANTALENA | CAFE, SNACK BAR, CREPERIES Antiparos, 22840 61692 FAROUPOU MARIA | CERAMICS Antiparos, 22840 61682 FASSIANOS GIORGOS | SECOND HAND ITEMS Parikia, 22840 23939, 6977355040 FERGADIOTI EVANGELIA | BOOKSTORES Parikia, 22840 22969 FERGADIOTIS EFSTRATIOS | BOOKSTORES Parikia, 22840 21793 FERGADIOTIS MARINOS | EXCAVATIONS Parikia, 22840 22969 FERGADIOTIS STRATOS | FASHION ACCESSORIES Parikia, 22840 24058 FIFAS KONSTANTINOS | CERAMICS Lefkes, 22840 43255 FIFAS MICHAEL | ARCHITECT Naoussa, 22840 53084 FIFLIS KONSTANTINOS | LAWYER Naoussa, 22840 51028, 23804

FILI ARGIRO | TOURIST AGENCY Parikia, 22840 22654, Naoussa, 22840 53180-1 FILOLIAS PANAGIOTIS | GIFTS & SOUVENIRS Antiparos, 22840 61303 FIROGENI MARGARITA | RESTAURANTS & TAVERNAS Abelas, 22840 52362, 52366 FISSILANI KARRA ANDROMACHE | PETROL & GAS STATIONS Golden Beach, 22840 42466 FISSILANI MINA | WATER SALES & DELIVERY Marpissa, 6945073270, 6945925877 FISSILANIS | RESTAURANTS & TAVERNAS Logaras, 22840 41734 FISSILANIS & RITSOS | KITCHEN FURNITURE & WARDROBES Marpissa, 22840 42642 FISSILANIS GEORGIOS | CARPENTERS Marpissa, 22840 41172 FISSILANIS THEODOROS | WIND SURFING Golden Beach, 22840 42900, 22840 42901 FOKAEUS ALEXANDRA | PHOTOGRAPHER Parikia, 6944963240 FOKIANOS EMMANOUEL | BUILDING & CONSTR. SUPPLIES Marathi, 22840 22042, 6945084731 FOKIANOS GIORGOS | FURNITURE Marpissa, 22840 41846 FOKIANOS MANOLIS | SEWER CLEARING & CLEANING Parikia, 22840 23068, 6977613029 FOKIANOU IRO | CAFE SNACK BAR CREPERIES Livadia, 22840 22006 FOSKINIS GAITANOS | HEATING & CLIMATE ENGINEERS Parikia, 22840 23911, 6944380916 FRAGOS V. - ROUSSOU A. | HOUSEHOLD APPLIANCES Parikia, 22840 22565 FRAGOULI MARIA | DEBT COLLECTERS Parikia, 22840 23835, 6944105828 FRAGOULI SKIADA AL | PHARMACIES Parikia, 22840 21388 FRAGOULI VENTOURI KATERINA | CARPET CLEANING Parikia, 22840 23672 FRAGOULIS DIMITRIS | ELECTRICAL EQUIPMENT & LIGHT FITTINGS Parikia, 22840 23656, 21177 FRAGOULIS EFSTATHIOS | PLUMBER Parikia, 22840 23101, 6977419029 FRAGOULIS GEORGIOS | PLUMBER Parikia, 22840 22880, 6976882038 FRAGOULIS GIANNIS | GENERAL TRANSPORTATIONS Parikia, 6940606431 FRAGOULIS IOANNIS | EXCAVATIONS Parikia, 22840 22757 FRAGOULIS IOANNIS | PHARMACIES Parikia, 22840 21449 FRAGOULIS STELIOS | GENERAL TRANSPORTATIONS Parikia, 22840 23060, 6944460917 FRANTZESKAKI VAGIA | RESTAURANTS & TAVERNAS Naoussa, 22840 51263 FRANTZESKAKIS GIANNIS | TAVERNAS & SOUVLAKI Naoussa, 22840 52547 FRANTZESKAKIS NIKOS | TILERS Naoussa, 22840 51521 FRANTZI ANNA | BOOKSTORES, TOYS Marpissa 22840 42166 FRANTZI EKATERINI | PETROL & GAS STATIONS Asteras, 22840 51039, 6977690140 FRANTZI ELECTRA | SHOES, FASHION ACCESSORIES Marpissa, 22840 43350 FRANTZI M. - TRIVIZAS V. | PETROL & GAS STATIONS Messada, 22840 41343, 6947629904

221


FRANTZIS ANDREAS | SANITARY WARES, TILES & PLUMB. Marpissa, 22840 28697 FRANTZIS GIANNIS | AIR COND. & REFRIGERATION ENG. Marpissa, 6973493494 FRANTZIS STAVROS | CARPENTERS Marpissa, 22840 42937, 6977624072 GAFOU KALLIOP | POULTRY FARMS Marmara, 22840 43194 GALANAKIS MICHAEL | CAR & MOTORBIKE RENTALS Naoussa, 22840 52221 GALATOULA AFRODITI | SHOP & HOTEL EQUIPMENT SUPPL. Parikia, 22840 24565, 6937939464 GALONI DIMITRA | RESTAURANTS & TAVERNAS Parikia, 6984474111 GARAZANOU GEORGIA | BAR Naoussa, 22840 55078 GARONIS KONSTANTINOS | BETTING AGENCIES Parikia, 22840 23754 GAVALA - BARBARIGOU EKATERINI | LANGUAGE SCHOOLS Naoussa, 22840 51807, 51415 GAVALA MARIA | GIFTS, SOUVENIRS Naoussa, 22840 53332 GAVALA MARIA | FASHION ACCES., CLOTHING Naoussa, 22840 55203 GAVALAS ANASTASSIOS | TAVERNAS & SOUVLAKI Naoussa, 22840 53503 GAVALAS CHRISTOS | OUZERΙ Naoussa, 22840 51847 GAVALAS PANAGIOTIS | LIQUOR STORES Naoussa, 22840 51539 GAVIOTOU STEF. | MEN’S-WOMEN’S CLOTH Naoussa, 22840 52490 GAVRIILIDIS NICOLAOS | APARTMENTS, ROOMS TO LET 22840 27177 GEMELIARI ARGIRO | ANIMALS & PETS FOOD & ACCESS. Parikia, 22840 23579 GEMELIARI I. | MEN’S & WOMEN’S CLOTH., FASHION ACCES. Parikia, 22840 24195 GEMELIARI KYRIAKI | BAKERIES & PATTISSERIES Pisso Livadi, 6949447390 GEMELIARI NICOLETTA | TAVERNAS & SOUVLAKI Parikia, 22840 22832 GEMELIARI VICTORIA | HAIR DRESSER Parikia, 22840 24827 GEMELIARIS ANDREAS | APARTMENTS, ROOMS TO LET & VILLAS 22840 92283, 6933020627 GEMELIARIS ANTONIS | BUTCHERS Parikia, 22840 23165 GEMELIARIS ARGIRIS | CAR BODY REPAIRS & PAINTING Parikia, 22840 24168, 6977655258 GEMELIARIS EMMANOUEL | EXCAVATIONS Lefkes, 22840 41814, 6944226812 GEMELIARIS G. | MOTORBIKE SALES, REPAIRS & SPARE PARTS Marmara, 6932628974 GEMELIARIS NIKOS | TILERS Prodromos, 22840 42446 GEORGIADIS ORESTIS | MEN’S & WOMEN’S CLOTHING Naoussa, 22840 55330 GEORGOUDAKIS G. | WIND SURFING Punda, 6977003855 GEORGOUDAKIS THEOD. | ΙΝΤΕΡΝΕΤ CAFE, FROZEN YOGHURT Naoussa, 22840 52203 GERONIKOS Κ. & P. | MEN’S & WOMEN’S CLOTH. Parikia, 22840 21940, Naoussa, 22840 53380

222

GIALPI POTHITI | FOOD GOODS & SUPPLIES Parikia, 2840-24229, 21725 GIANNAKIS DIMITRIS | CAR MECHANICS Marpissa, 22840 41079 GIANNAKIS LEONIDAS | SOUND EQUIPMENT & CAR AUDIO SYSTEMS, HOUSEHOLD APPLIANCES Parikia, 22840 23486 GIANNIKAS KONSTANTINOS | ORTHOPEDIST Naoussa, 22840 55155 GIANNOPOULOU MARIA | LANGUAGE SCHOOLS Antiparos, 22840 61167 GIANNOULIS NIKOS | CAFE, SNACK BAR, CREPERIES Parikia, 22840 23955 GIATROPOULIS MARKOS | GROCERY STORES Naoussa, 22840 52593 GIATZOGLOU MICHAEL | OPHTHALMOLOGIST Parikia, 22840 24690 GIKAS ANASTASSIOS | RESTAURANTS & TAVERNAS Parikia, 22840 23303 GIKAS BROS | HARDWARE STORES, PAINTS, TOOLS Parikia, 22840 21656 GIKAS STELIOS | CERAMICS Kostos, 22840 29007 GIMELIARIS STELIOS | ACCOUNTANTS Parikia, 22840 23657 GIORGOS MORAKIS | CAFE, SNACK BAR, CREPERIES Antiparos, 22840 61323 GIOURTZAKIS EM. | AIR CONDIT. & REFRIGERATION ENGIN. Parikia, 22840 23040, 6972080986 GLINOS PANAGIOTIS | BUTCHERS Marpissa, 22840 42161, 22840 41161 GLINOS STAVROS | TILERS Prodromos, 22840 42093, 6973236564 GKIALPI POTHITI | FOOD SUPPLIES Naoussa, 22840 24229, 21725 GLINOS THANASSIS | AIR CONDIT & REFRIGERATION ENG. Parikia, 6974225481 GOUMAS NIKOLAOS | CAR SPARE PARTS, CAR MECHANICS Naoussa, 22840 51877 GOUROGIANNIS NIKOS | TOPOGRAPHERS & CIVIL ENGINEERS Parikia, 22840 21997, 6972875765 GOUZELIS KOSTAS | ARCHITECT, ENGINEER, SCULPTOR Naoussa, 22840 51006 GRATSIAS GIORGOS | SWIMMING POOLS Aliki, 22840 28788 GRATSIAS MANOLIS | MICROBIOLOGIST Parikia, 22840 24700 GRIGORASKOU FILIA | REAL ESTATE AGENCIES Parikia, 22840 21474, 6932393098 GRISPOS KOSTAS | ARCHITECT, ENGINEER Antiparos, 22840 61532 GROZOS N. | ICE & ICE CUBES Parikia, 22840 24677 GROZOS NIKOS | GENERAL SUPPLIERS Parikia, 22840 23134 HALARI MARIAΝΝΑ | OUZERΙ Pisso Livadi, 22840 43257 HAMILOTHORIS GEORGE | CARPENTER, WOODEN DOORS Νάουσα, 22840 52002, 6937421526 HAMILOTHORIS EVGENIS | ASIAN CUISINE Naoussa, 22840 53454 HANIKAS ATHANASSIOS. | SHOES Parikia, 22840 22706 HELMIS GIORGOS | ARCHITECT, ENGINEER Antiparos, 22840 61532


HOMON ROSE | PATHOLOGIST Parikia, 22840 22000 HONDROS PANAGIOTIS | DENTIST Parikia, 22840 27277 HOULIARAS | FURNITURE Parikia, 22840 21932 IAKOVINA LOUKI | PET TRAINING & CARE 6972816141 ILIOPOULOS GEORGIOS | HEATING SYSTEM MAINTENANCE Lefkes, 6944592066 IOANIDIS NICOLAOS | MOTORBIKE SALES, REPAIRS Parikia, 22840 25135 IOANNIDOU KAROLINA | REAL ESTATE AGENCIES Naoussa, 6944856105, 22840 52225 IORDANI - MITILINEOU ELEFTHERIA | NOTARIES Parikia, 22840 25050, 22840 21678 ISSIGONIS MANOLIS | ARCHITECT Marpissa, 22840 41175 IVAILO MILTSOV | EXCAVATIONS Ageria, 22840 91906 IVAN LEFEBVRE | HORSE RIDING SCHOOLS Naoussa, 22840 51818 JEAN JACQUE BOURDEAU | RESTAURANTS & TAVERNAS Naoussa, 22840 51547 IRANA JI AN Naoussa, 0030 6937375694 KABASSIS LEONIDAS | PAINTER Antiparos, 22840 61213, 6974679586 KAFANTARIS STAVROS | ELECTRICIANS Parikia, 22840 23748 KAFOUROS PANAGIOTIS | FOOD GOODS & SUPPLIES Isterni, 22840 53040 KAGANI ANTONIA | CIVIL ENGINEER, ENERGY INSPECTOR Naoussa, 22840 51739 KAGANIS GIORGOS | VETS Naoussa, 22840 51398 KAGELIS NIKOS | TOPOGRAPHER Parikia, 22840 21931 KAKOLIRIS APOSTOLOS | TOYS Naoussa, 22840 52019 KALAFATIS | RESTAURANTS & TAVERNAS Naoussa, 22840 52100 KALAKONA VASSILIKI | LINEN, PAINTS & TOOLS Parikia, 22840 27600 KALAKONA IOANNA | LAND REGISTRY & SURVEYS Parikia, 22840 23137 KALAKONA MARITA | ARCHITECT, ENGINEER Parikia, 22840 24553, 6972889412 KALAKONAS | HOUSE SUPPLIES & GLASS SUPPLIES Parikia, 22840 21419 KALAKONAS CHRISTOS | CAR TIRES & PUNCTURE REPAIRS Parikia, 22840 23250 KALAKONAS KOSTAS | GENERAL TRANSPORTATIONS Parikia, 22840 25191 KALAKONAS MENEGOS | BOOKSTORES Parikia, 22840 22906 KALAKONAS MENEGOS | SYNTHETIC DOORS & WINDOWS Parikia, 6972772958 KALAKONAS MINAS | GYM Parikia, 22840 23770 KALAKONAS MINAS | ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ Parikia, 22840 22120 KALAKONAS NIKOS | EXCAVATIONS Parikia, 22840 24309, 6977904701 KALAKONAS VASSILIS | PLUMBER Kalami, 22840 23670

KALALES MICHAEL | OUZERΙ Parikia, 22840 21848 KALANTZIS ANTONIS | RESTAURANTS & TAVERNAS Parikia, 22840 25194 KALAITZOGLOU KATERINA Parikia, 22840 23609 KALAPODA ALEXIA | OPTICIANS Parikia, 22840 22211, Naoussa, 22840 52463 KALARGIROS IOANNIS | EXCAVATIONS Antiparos, 22840 61492 KALARGIROS THEOLOGOS | BETTING AGENCIES Antiparos, 22840 61098 KALARGIROS PANTELIS | RESTAURANT & TAVERNAS Antiparos, 22840 61697, 6937445433 KALARGIROU MARIA | MEN’S & WOMEN’S CLOTHING Antiparos, 22840 61540 KALDIS KONSTANTINOS | CAR SALES & DEALERS Parikia, 22840 23001 KALIBE K. - SPANDAGOU F. | REAL ESTATE AGENCIES Antiparos22840 61761, 6945793355 KALLERGIS ANASTASSIOS | CONSTRUCTIONS Marmara, 22840 42291 KALLERGIS KONSTANTINOS | CIVIL ENGINEER Parikia, 22840 22064 KALLERGIS KONSTANTINOS | ACCOUNTANTS Parikia, 22840 22080 KALLERGIS NIKOS | CAST-IRON & ALUMINUM CONSTRUCT. Parikia, 22840 24102, 6977776602 KALLERGIS VASSILIS | CONSTRUCTIONS Naoussa, 22840 51121, 6932322963 KALOGIROU DIMITRIS | CAFE, SNACK BAR, CREPERIES Aliki, 22840 91359 KALOUTSIS BASILIS | COVERS & AWNINGS Naoussa, 6936910968 KANAKIS GIORGOS | KITCHEN FURNITURE & WARDROBES Golden Beach, 22840 41493 KANALES F. | GARDEN TECHNIC., GARDEN MAINTENANCE Kostos, 22840 28583, 6976644899 KANALES NIKOS | RECEPTION HALLS, RESTAURANTS Asteras, Naoussa, 22840 52623 KANARIS PANAGIOTIS | FURNITURE COVERINGS Parasporos, 22840 23210, 6994244180 ΚΑΝΑVΟS NIKOS | RESTAURANTS & TAVERNAS Pisso Livadi, 22840 41540 KANIRIS GIANNIS | GENERAL TRANSPORTATIONS Parikia, 22840 24272, 6974454524 KANTARTZOGLOY PANTELIS | INDUSTRIAL MACHINERY SERVICE & MAINTENANCE 6977441991 KANTIOTIS RODOLFOS | CIGARETTES & TOBACCO Parikia, 22840 23476 KAPARI MARIA | BOOKSTORES Naoussa, 22840 51532 KAPARI NICOLINA | DIETICIANS & NUTRITIONISTS 6985788940 KAPARI NIKI | GIFTS, JEWELLERY, MEN’S & WOMEN’S CLOTH Pisso Livadi, 22840 52679, 6977770151 KAPARIS ANAST. | AIR CONDIT. & REFRIGERATION ENGIN. Naoussa, 6986717269 KAPAROS CHRISTODOULOS | CONSTRUCTIONS Glifa, 22840 42853 KAPAROS PANAGIOTIS | CARPENTERS Lefkes, 22840 41532, 6972292973 KAPAROS PETROS | SPORTS EQUIPMENT & ACCESSORIES, CLOTHES, BICYCLES, WIND SURFING Arhilohos, 22840 42757, Naoussa, 22840 28625

223


KAPAROS P. - RAGOUSSIS G. | CAFE, SNACK BAR Drios, 22840 41388 KAPAROU MARIA | RESTAURANTS & TAVERNAS Glyfa, 22840 43358, 42076 KAPOYTSOS AGGELOS | SWEETS, GIFTS & SOUVENIRS Parikia port, 22840 27555, Parikia seaside, 22840 28050 KAPOUTSOS ANTONIIOS | GENERAL TRANSPORTATIONS Lefkes, 22840 41620, 6944555225 KAPOUTSOS ANTONIOS | CARPENTERS Drios, 22840 42292 KAPOUTSOS VASSILIS | PAINTER Drios, 22840 43440, 6937074431 KAPOYTSOS DIMITRIOS | MEZE PLACE Leukes, 22840 44070, 6984604766 KAPOUTSOS NIKOLAOS | PAINTS, INSULATIONS Antiparos, 22840 61415, 6976994796 KAPOUTSOU EKAT. | KIOSKS & TOBACCO, HABERDASHERY Parikia, 22840 21264 KAPSALIS ANDREAS | RESTAURANTS & TAVERNAS Parikia, 22840 24429 KARABATIS NIKOS | CAFE Parikia, 22840 92223 KARACHALIOS CHRISTOS | WATER SALES & DELIVERY Naoussa, 6936837837 KARACHALIOS STAVROS | REAL ESTATE AGENCIES Naoussa, 22840 28635, 22840 52861, 6937033316 KARACHALIOU KONSTANTIA | LAWYER Parikia, 22840 23321 KARADIMA ELENI | LAWYER Naoussa, 22840 53090 KARAFILLAKI VERONIKA | OCCUPATIONAL THERAPIST Parikia, 6977401363 KARAFILLAKIS ANTONIS | RESTAURANTS & TAVERNAS Parikia, 22840 21849 KARAGIANNOPOULOS ELIAS | CRUSIES & SEA TRIPS Aliki, 6944184248 KARAGIORGOS ATHANASSIOS | KIOSKS & TOBACCO Parikia, 22840 23721 KARAGOUNIS A. | GENERAL SUPPLIERS Parikia, 22840 22215 KARAKATSANIS S. | MEN’S & WOMEN’S CLOTHING, SHOES Parikia, 22840 22478 KARAKOUSSIS K. | SEASONAL GOODS, MATTRESSES Aliki, 22840 91844 KARALI ELEFTHERIA | HOUSE SUPPLIES & GLASS Parikia, 22840 21562 KARAMITSOS PARIS | RESTAURANT Xifara, 22840 52785 KARASANTES DIMITRIOS | ACCOUNTANTS Parikia, 22840 24821 KARASTOGIANNIS V. | CAFE, SNACK BAR, CREPERIES Parikia, 22840 21038 KARATZAS G. | PHOTOGRAPH. & PHOTOGRAPHIC SUPPLIES Parikia, 22840 21496 KARATZAS STEFANOS | INTERNET SERVICES Marpissa, 22840 42906 KARATZOGIANNI NIKI | GIFTS, SOUVENIRS Naoussa, 22840 53093 KARGA MARIA | JEWELLERY & WATCHES Naoussa, 22840 55280 CHRISTOS CHRISTOFOROS. | REAL ESTATE AGENCIES 6944974682,6945383262 KARPODINIS ALEKOS | ELECTRICIANS Naoussa, 22840 51120 KARPODINIS ALEXANDROS | TRAVEL AGENCY Parikia, 22840 28090

224

KARPODINIS ELEFTHERIOS | CONSTRUCTIONS Parikia, 22840 23093 KARPODINIS IOANNIS | SEWAGE REMOVAL & TREATMENT Parikia, 22840 24469, 6981026980 KARPODINIS PANAGIOTIS | TOPOGRAPHER & ENGINEER Naoussa, 22840 52055 KARPODINIS SPIROS | CARPENTERS Parikia, 22840 25019 KARPODINIS VANGELIS | ELECTRICIANS Lefkes, 22840 43177 KASSALIA FOTINI | HAIR DRESSERS Naoussa, 22840 52698 KASSAPIDIS TASSOS | CHILDRENS PRIV. EDUCATION & SCH. Naoussa, 22840 53550 Parikia, 22840 25265 KASSIMIS GIORGOS | ELECTRONIC SALES & SERVICE Parikia, 22840 23888 KASTANAS GIORGOS | BOAT EQUIPMENT Parikia, 22840 23625 KASTANIA - KAPAROU AG. | ELECTR. EQUIPM. & LIGHT FITTINGS Marmara, 22840 41132 KASTANIAS NICOLAOS | CAR & BOAT ELECTRICIANS Parikia, 22840 21060 KASTANIAS NIKITAS | BUTCHERS Marpissa, 22840 41381, 22840 41304 KASTANIAS ST. - TRIANTAFILOU FR. | HAIR DRESSERS Parikia, 22840 23660 KASTANIAS Z. | BUTCHERS Lefkes, 22840 41515, 22840 41304 KATAKOUZINOS IOANNIS | CARPENTERS Naoussa, 22840 51579, 6944786318 KATAPODIS FANIS | ARCHITECT Parikia, 22840 21741 KATRATZAKI M. | FASHION ACCESS.MEN’S & WOMEN’S CLOTH. Parikia, 22840 25057 KATRI MARIA | JEWELLERY & WATCHES Parikia, 22840 22446 KATRIS NIKOS | ELECTRICIANS, HOUSEHOLD APPLIANCES Parikia, 22840 21675 KATSAROS GIANNIS | CIVIL ENGINEER Parikia, 22840 22293, 6977526271 KATSIPI SOFIA | TRANSLATIONS Aliki, 22840 92254, 6932600202 KAVADATOS STELIOS | ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ Drios, 22840 42192 KAVALI SPIRIDOULA | SIGN MAKER Prodromos, 22840 42261, 22840 42369 KAVALIS ANDREAS | ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ Prodromos, 22840 41319 KAVALLIS GIORGOS | INTERIOR DESIGN & DECORATION Kostos, 22843-04690, 6946687091 KAVALLARI KIRIAKI | CAFE, CREPERIES, E-CIGARETTES Pisso Livadi, Marpissa, 22840 42698 KAVALLARIS STAV. & GOGO | RESTAURANTS & TAVERNAS Pisso Livadi, 22840 41404, 6979005160 KEBABI ASPASSIA | LAWYER Parikia, 22840 21001 KEBABIS PANAGIOTIS | ORTHOPEDIST Parikia, 2284300393, 6942995121 KEKAS PANAGIOTIS | RESTAURANTS, TAVERNAS Naoussa, 2106014631, 22840 52129 KEFALA KATERINA | MEN’S & WOMEN’S CLOTHING, FASHION ACCESSORIES Marpissa, 22840 45065 KEFALAS ANASTASSIOS | DEBT COLLECTERS Parikia, 22840 21873, 6932741295


KEFALAS FRAGISKOS | PHOTOGRAPHERS Marpissa, 22840 42163, 6972668981 KEFALAS GIORGOS | CONSTRUCTIONS 6945831145 KEFALAS NIKOS | WATER SALES & DELIVERY Marmara, 22840 22545, 6979390856 KEFALAS NIKITAS | CONSTRUCTIONS Marmara, 22840 42871 KESSKINIDI ATHANASSIA | LAWYERS Parikia, 22840 25070 KIDONIEFS GIANNIS | CARPENTERS Aspro Chorio, 22840 42712 KIDONIEFS STAVROS | CONSTRUCTIONS Aspro Chorio, 22840 42678 KING RICHARD | SCULPTORS Sotires, 22840 91735 KIPIOTI STELLA | RESTAURANTS & TAVERNAS Naoussa, 22840 55111 KIPREOS DIMITRIS | CAR & MOTORBIKE RENTALS Parikia, 22840 23727 KIPREOU GEORGIA | DIETICIANS & NUTRITIONISTS Parikia, 22843 00508, 6936585744 KIPREOU NIKOLETA | RESTAURANTS & TAVERNAS Parikia, 22840 24651 KIPREOU VASSO | PETROL & GAS STATIONS Naoussa, 22840 52608 KIRAZYAN ARSEN | SHOES, & FASHION ACCESSORIES Parikia, 6974529581 KIRBAS M. VRAHNAS ST. | GROCERY STORES Parikia, 22840 24501-2 KIRIAKOPOULOS THEODOROS | BAR Naoussa, 22840 55183 KIRIAKOPOULOU VASSILIKI | CAFE, SNACK BAR, CREPERIES Antiparos, 22840 61012 KIRIAZANOU A. | ARCHITECT, ENGINEER Parikia, 22840 21601 KITAS STAVROS | PAINTER Elitas, 6974765832 KLADAKIS KOSTAS | CAFE, SNACK BAR, CREPERIES Parikia, 22840 24885 KLADIS TAKIS | RESTAURANT & TAVERNAS, PIZZERIAS Naoussa, 22840 51192, 6944815804 KLAIBER ANNETTE | GIFTS Antiparos, 22840 61735 KLEFTOGIANNI MARIA | ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ Sotires, 22840 92150 KOHLS ERRIKOS | REAL ESTATE AGENCY Naoussa, 22840 53334 KOKKINOS IRAKLIS | CAST-IRON & ALUMINUM CONSTRUCTIONS Naoussa, 6938872321 KOKOTSI AGELIKI | ACCOUNTANTS Parikia, 22840 23411 KOLIDA BROS | CAFE, SNACK BAR, CREPERIES Naoussa, 22840 52835 KOLIOPOULOS GIANNIS | FOOD GOODS & SUPPLIES Sotires, 22840 91031-3 KONDILIS PANAGIOTIS | CAR & MOTORBIKE RENTALS Parikia, 22840 24445 KONOPISSOPOULOS ANASTASSIOS | ARCHITECT Kostos, 22840 29020, 6984163999

KONOPISSOPOULOS KONSTANTINOS | CIVIL ENGINEER Aspro Chorio, 22840 42311, 6944539900 KONSTANTINOU NANTIA | LANGUAGE SCHOOLS Naoussa, 22840 51171 KONSTANTOPOULOS STAVROS | DOCTORS Parikia, 22840 27479, 6974455011 KONTARATOS ANTONIS | ELECTRICIANS Καμάρι, 22840 91439 KONTARATOS GIORGOS | MINI MARKET Parikia, 22840 23562 KONTARATOS NIKOS | CARPENTERS Naoussa, 22840 51056 KONTARATOU ARGIRO | ARCHITECTS & CIVIL ENGINEERS Parikia, 22840 22231 KONTOGIORGIS S.A. | CEMENT FACTORIES Naoussa, 22840 52550,53108 KONTOMOURTOS ELIAS | ACCOUNTANTS Marpissa, 22840 43270 KONTOPOULOU VASSIA | BEE KEEPERS Marmara, 22840 43345, 6932063001 KONTOS ANARGIROS | MEDICAL EQUIPMENT SECURITY SYSTEMS, FIRE EXTINGUISHERS & SERVICE Parikia, 22840 23085, 6932331812, 6932331813 KONTOS ANTONIS | EXCAVATIONS Lefkes, 22840 43145, 6932276708 KONTOS KOSTAS | EXCAVATIONS Parikia, 22840 21826 KONTOSTAVLOS S.A. | TRAVEL AGENCY Parikia, 22840 21353 KONTOPOULOU V. - GIATRAS V. | PRINTING PRESS & DIGITAL PRINTING Naoussa/Naoussa, 22840 51182 KONTOU ANTONIA | EVENT ORGANISING Agios Rafael, 22840 24734, 6973059099 KONTOU MARIA | PETROL & GAS STATIONS Naoussa, 22840 53402 KONTOU MARIETTA | TOURIST AGENCY & TICKETS Parikia, 22840 23095, 22840 22302 KONTOU MARIETTA | TRAVEL AGENCY Parikia, 22840 23095, 22840 22302 KOPANIDIS TASSOS | MEN’S & WOMEN’S CLOTHING Parikia, 22840 24233 KORNAROS ANTONIS | COVERS & AWNINGS Parikia, 22840 44405, 6974020923 KORTIANOS TZANNES | COFFEE - SNACK - CREPERIES Parikia, 22840 28075 KORTIANOU MARIA | RESTAURANTS & CAFE Naoussa, 22840 52999 KOSKINA BARBARI VARVARA | KIOSKS & TOBACCOΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ Parikia, 22840 21861 KOSMAS ELEFTHERIOS | SANDBLASTING & WATERBLASTING, CAR BODY REPAIRS & PAINTING Parikia, 22840 24670, 6972207028 KOSMAS ELEFTH. | SANDBLAST. & WATERBL., CAR PAINT. Parikia, 22840 24670 KOSSIFOLOGOU ARISTEA | MEN’S & WOMEN’S CLOTHING, SHOES FASHION ACCESSORIES Naoussa, 22840 51206 KOTOULA MARIA | GELATERIA Parikia, 22840 27233 KOTTIKAS GIORGOS | LAND REGISTRY & SURVEYS Parikia, 22840 23137 KOUGIOUMTZOGLIOU IOSSIF | LIQUOR STORES Parikia, 22840 21040, Naoussa, 22840 51602 KOUGIOUMTZOGLOU V. | CAR & MOTORBIKE RENTALS Naoussa, 22840 51340

225


KOUKIAS ATHANASSIOS | PETROL & GAS STATIONS Parikia, 22840 22411 KOUKOREBA ELENI | FASHION ACCESSORIES, MEN’S & WOMEN’S CLOTHING Naoussa, 22840 53086, 6972692093 KOUKOUZELIS EFTHIMIOS | HOUSEHOLD APPLIANCES Naoussa, 22840 52260 KOUMOUTSIS KONST. | GARDEN TECHNICIANS, GARDENERS Naoussa, 22840 52126 KOUNDOURAKIS GIORGOS | PIZZERIAS Parikia, 22840 27148 KOURAGIOS AGELOS | JEWELLERY & WATCHES Parikia, 22840 23168 KOUROUMLI MARIA ELENI | RESTAURANTS & TAVERNAS Punda, 22840 91220, 6945751015 KOUROUMLI MARILENA | MEZE PLACES, OUZERI Parikia, 22840 21206 KOURTELLIS DIMITRIS | WATER SKI Kolibithres, 6944242227 KOUTALIDIS ANDREAS | CONSTRUCTIONS Aliki, 22840 91486, 6937172105, 6978830973 KOUTALIDIS PANAGIOTIS | RESTAURANTS & TAVERNAS Aliki, 22840 91935, 6970242230 KOUTALIDIS VASSILIS | GLASSES & CRYSTALS Parikia, 22840 22673 KOUTOUROUSSIOU DIMITRA | LAWYERS Parikia, 22843-00429, 6970339787 KOUTROUMANOS EFTHIMIOS | DOCTORS Parikia, 22840 27479, 6970158033 KOUTSAFTAKIS G. | SANITARY WARES , TILES & PLUMBING Parikia, 6937411191 KOUTSOUKOU EVR. | HOUSE SUPPL.& GLASS SUPPLIES Parikia, 22840 22575 KOUTSOUKOU EVRIDIKI | RECEPTION HALLS, RESTAURANTS Parikia, 22840 22575 KOUTSOUPAS GIANNIS | INTERNET SERVICES Punda, 22840 92058, 6972086087 ZAFIRIS PETROS | WEAVERS, JEWELLERY Parikia, 22840 21188 KOUVARAS TASSOS | CRUSIES & SEA TRIPS Antiparos, 22840 61028 KOUVELIS ANDREAS | MEN’S & WOMEN’S CLOTHING Naoussa, 22840 52174 KOUZOUMIS IOANNIS - TRIGLIANOU DORA | ARCHITECTS Naoussa, 22840 53368, 28593 KOVEOS GIORGOS | CAR & MOTORBIKE RENTALS Parikia, 22840 25027 KOVEOS MARKOS | PHYSIOTHERAPISTS Parikia, 22840 22807, 6944788531 KRITIKOS ANTONIS | EXCAVATIONS Lefkes, 22840 41861 KRITIKOS DIMITRIS | CONSTRUCTIONS Parikia, 22840 21967 KRITIKOS DIMITRIS | SYNTHETIC DOORS & WINDOWS Naoussa, 22840 51492, 6945781226 KRITIKOS ELEFTHERIOS | CARPENTERS Prodromos, 22840 43032 KRITIKOS ELIAS | GROCERY STORES Naoussa, 22840 51661 KRITIKOS FILIPPOS | EXCAVATIONS 6972193507 KRITIKOS G. | CHILDRENS PRIVATE EDUCATION & SCHOOLS Parikia, 22840 24366, 22840 25059 KRITIKOS THEODOROS | OUZERΙ Abelas, 22840 53351, 6932343187, 6932343186

226

KRITIKOS GIORGOS | ENGINE SERVICE & REPAIRS Aliki, 22840 91145, 6946171833 KRITIKOS GIORGOS | ELECTRONIC SALES & SERVICE Lefkes, 6945457850 KRITIKOS GIORGOS | GENERAL TRANSPORTATIONS Parikia, 22840 22704, 6945015895 KRITIKOS IOANNIS | PAINTER Parikia, 22840 22036 KRITIKOS KONSTANTINOS | FIRE WOOD Naoussa, 22840 51380 KRITIKOS KOSTAS | CONSTRUCTIONS Parikia, 22840 22791 KRITIKOS MANOLIS | KITCHEN FURNITURE & WARDROBES Aliki, 22840 91397 KRITIKOS NIKOS | CAR SALES & DEALERS Parikia, 22840 2190 KRITIKOS NIKOS | DENTIST Naoussa, 22840 51022 KRITIKOS PANAGIOTIS | KIOSKS & TOBACCO Parikia, 22840 23247 KRITIKOS PANAG. | CAR TYRES & PUNCT. REPAIRS CAR MECHAN. Naoussa, 22840 55150, 6974140115 KRITIKOS STAVROS | CONSTRUCTIONS Marathi, 22840 22696, 6977350423 KRITIKOU ANNA | BUILDING & CONSTRUCTION SUPPLIES Naoussa, 22840 28901 KRITIKOY OE | ACCOUNTANTS Parikia, 22840 69925 KRITIKOU CHRISOULA | MEZE PLACE, TRADIT. COFEE SHOP Lefkes, 22840 43144, 41766 KRITIKOU FLORA | BEAUTICIANS & BEAUTY SALONS Antiparos, 6947119673 KRITIKOU FLORA | RESTAURANTS & TAVERNAS Lefkes, 22840 43130 KRITIKOU IOANNA | APARTMENTS | ROOMS TO LET & VILLAS Naoussa, 22840 51090, 6974110005 KRITIKOU MARIA | FASHION ACCESSORIES Naoussa, 22840 52425 KRITIKOU VOULA | BEAUTICIANS & BEAUTY SALONS Lefkes, 22840 41638 KRONIS KONST. | BOAT ENGINE SERV. & REPAIRS Aliki, 22840 24970, 6981746231 KTORIDOU BIZA ELENI | ARCHITECT, ENGINEER Parikia, 22840 22234 KUTTE PRIESSNER | SAILING Golden Beach, 6946541029 LABROU ANTONIS | VETS Parikia, 22840 23301 LABROU P. OLYBIOS D. | ACCOUNTANTS Parikia, 22840 23143 LADOPOULOS GIORGOS | PAINTER Naoussa, 6937500610 LAOURAKIS NIKOS | CARPENTERS Marmara, 22840 28430 LAOURAKIS NIKOS | PIZZERIAS, CAFE Marmara, 22840 28430 LATSOS GIANNIS | CAR & MOTORBIKE RENTALS Parikia, 22840 25208 LATSOU ELENI | LANGUAGE SCHOOLS Prodromos, 22840 42253 LAVDAS VASSILIS | CAFE, SNACK BAR, CREPERIES Parikia, 22840 24420 LAZANAKIS CHRISTOS | GREENHOUSES Marmara, 22840 42039 LAZARINOS CH. | BUTCHERS Parikia, 22840 21343


LAZARIS NIKITAS | PLUMBER Parikia, 22840 21034 LEBESSI TONIA | HOUSE SUPPLIES & GLASS SUPPLIES Naoussa, 22840 53169, 6944426424 LEFAKIS | CAFE, SNACK BAR, CREPERIES Parikia, 22840 25175 LEHOURITIS GIANNIS | PETROL & GAS STATIONS Antiparos, 22840 61571, 6973980005 LEKA THEOD. | GARDEN TECHNICIANS GARDENERS & GARDEN MAINTENANCE Naoussa, 22840 28860 LEKAE MIMOZA | HABERDASHERYWEAVERS Naoussa, 22840 53256 LEONETI - FISSILANI STELLA | TAVERNAS & SOUVLAKI Golden Beach, 22840 43337, 22840 43203, 6977611141 LEONTI ALEXANDRA | CAR & MOTORBIKE RENTALS Pisso Livadi, 22840 41858 LEVENTAKIS GIANNIS | DENTAL TECHNICIANS Antiparos, 22840 61176 LEVENTI ELENA | ARCHITECTS & CIVIL ENGINEERS Lefkes, 22840 41550 LIARATSIKAS GIANNIS | MOBILE PHONE SHOP Parikia, 22840 27417 LINARDOPOULOS GEORGE | COFFEE BEANS SHOPS TRADITIONAL & ORGANIC PRODUCTS Parikia, 22840 26008 LIVADA ANTA - MAOUNIS D. | REAL ESTATE AGENCIES Parikia, 22840 22464, 6946330507 LIVADAS PANAGIOTIS | CONSTRUCTIONS Aliki, 22840 91915-6, 6932285768 LIVANIDIS KONSTANTINOS | CARDIOLOGIST Parikia, 22840 24410, 6972577941 LOUDAROU EFI | DANCE ACADEMIES Parikia, 22840 22816 LOUKI CHRISSANTHI | FISH SHOP Aliki, 22840 91290 LOUKI ZOI | RESTAURANTS & TAVERNAS Marathiι, 22840 22243, 23047 LOUKI ΑSPASSIA | SHOES & FASHION ACCESSORIES Parikia, 22840 21120, Aliki, 22840 28759 LOUKI THEODORA | DELICATESSEN, TRADITION. PRODUCTS Naoussa, 22840 55017 LOUKI THEODORA | CAR & MOTORBIKE RENTAL Parikia, 22840 23679 LOUKIS | QUARRIES Ageria, 22840 91448 LOUKIS ANASTASSIOS | FIREPLACES, ENERGY EFFICIENT FIREPLACES & STOVES Parikia, 22840 23048 LOUKIS ARSENIS | AGRICULTURAL PRODUCER Naoussa, 6932331810 LOUKIS FILIPPOS | CAFE - SNACK BAR - CREPERIES Parikia, 22840 22560 LOUKIS GEORGIOS | BUTCHERS Aliki, 22840 91626 LOUKIS GIANNIS | EXCAVATIONS Parikia, 22840 28283, 6944299695 LOUKIS GIORGOS | EXCAVATIONS Αγκαιριά, 22840 91907, 6936682345 LOUKIS MINAS | PLUMBER Parikia, 22840 24071, 6945345742 LOUKIS STAVROS | CARPET CLEANING Naoussa, 22840 53060 LOUKIS STAVROS | EXCAVATIONS Aliki, 22840 91280, 22840 91160 LOUKIS STEFANOS | CAR & MOTORBIKE RENTALS Parikia, 22840 21521

LOUKIΣ DIMITRIS | CONSTRUCTIONS Αγκαιριά, 22840 91170 LOUPIS DIMITRIS | CAR & MOTORBIKE RENTALS Parikia, 22840 24247 LOURIDIS NIKOS | RESTAURANTS & TAVERNAS Golden Beach, 22840 42189 LOURIDIS STELIOS | ELECTRICIANS Marpissa, 22840 42731 LOURIDIS STELIOS | TILERS Marmara, 22840 41941, 6939927918 MAC KILLEN EKATERINI | MEN’S & WOMEN’S CLOTHING Parikia, 22840 22010 MADEMZIDOU EFI | HAIR DRESSERS Aliki, 22840 91172 MAEMARIDI MIMI | WEDDING & BAPTISM SUPPLIES Parikia, 22840 24337 MAGINAS VASSILIS | CONSTRUCTIONS Parikia, 22840 22988 MAKASHI IOANNA | ΜΑSΑΖ Parikia, 6959242524 MAKRAS DIMITRIS | HAIR DRESSERS Parikia, 22840 23183 MAKRIS BROS | OUZERI, FISH TAVERNS Naoussa, 22840 53388 MAKRIS MARIOS | ACCOUNTANTS, INSURANCE BROKERS Parikia, 22840 22017, 6936169446 MALAMAS G. | JEWELLERY & WATCHES Parikia, 22840 22001 MALAMATENIOS AGELOS | RESTAURANT & CAFE Santa Maria, 22840 53249 MALAMATENIOS GIORGOS | HEATING SYSTEM MAINTEN. Naoussa, 22840 53115 MALAMATENIOS KONST. | LAND REGISTRY & SURVEYS Marpissa, 22840 42985 MALAMATENIOS LEONARDOS | ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ Naoussa, 22840 52811 MALAMATENIOS PANAGIOTIS | TOPOGR. & CIVIL ENGINEERS Naoussa, 22840 51504 MALAMATENIOS STILIANOS | CAFES-SNACK BARS Parikia, 22840 24322 PANAGIOTOPOULOS MICHALIS | CAR SPARE PARTS Naoussa, 22840 28880 MALAGORZATA ANNA BACZYNSKA | RESTAURANTS & TAVERNAS, GRILL HOUSES Drios, 22840 45057 MALATESTA ARGIRO | GIFTS, GADGETS, INVITATION SUPPL. Parikia, 22840 22601 MALATESTA FOTINI | LANGUAGE SCHOOLS Parikia, 22840 25008 MALATESTAS AGELOS | CARPENTERS Parikia, 6977256170 MALATESTAS GIANNIS | ELECTRICIANS Parikia, 22840 25008 MALATESTAS KONSTANTINOS | FURNITURE Parikia, 22840 24138 MALATESTAS MANOLIS | RESTAURANTS & TAVERNAS Ag.Irene, 22840 91496 MALATESTAS MIXALIS | BIKE SALES & REPAIR Parikia, 22843 00632, 6977241302 MALATESTAS THEODOROS | DENTIST Parikia, 22840 21604 MALIS ALEXANDROS | SANDBLASTING & WATERBLASTING 6974394604 MAMASIS PRODROMOS | CAR BODY REPAIRS & PAINTING Marpissa, 22840 43336 MANEKA CHRISTINA | MEN’S & WOMEN’S CLOTHING Parikia, 22840 23621, 6932528568

227


MANETAS EVANGELOS | ARCHITECTS & CIVIL ENGINEERS Antiparos, 22840 61208 MANGO ELIAS | PAINTER Parikia, 22840 23548, 6942088485 MANIATIS THEO | RESTAURANT Parikia, 22840 21875 MANIOTIS DIMOSTHENIS | ELECTRICIANS Petaloudes, 22840 9212 MANIS ANTONIS | CAFE, SNACK BAR, CREPERIES Parikia, 22840 21802 MANOLIKI MARIA | GIFTS & SOUVENIRS Antiparos, 22840 61434 MANTALOVAS KONSTANTINOS | COOKING OIL RECYCLING Parikia, 22840 25090, 6932460190 MANTZOURIDIS DIMITRIS | EVENT ORGAN. | CATERING Parikia, 22840 22730, 210 9604966, 6978230103 MAOUNI MAROUSSO | KEΡΑΜΙΚΑ Parikia, 22840 24187 MAOUNIS CHRISTODOULOS | BALLOONS, DECORATIONS, INDOOR FIREWORKS, CHILDREN’S PLAY CENTRES Parikia, 22840 22922 MAOUNIS D. & FL. | FOOD GOODS & SUPPLIE Parikia, 22840 22382, 24777 MAOUNIS GIANNIS | CIVIL ENGINEER Parikia, 22840 28640 MAOUNIS IOANNIS | CRUSIES & SEA TRIPS Antiparos, 22840 61438 MAOUNIS NICOLAOS | RESTAURANTS & TAVERNAS Antiparos, 22840 61210 MAOUNIS VENEDICTOS | CRUSIES & SEA TRIPS Antiparos, 6976409344, 6974872942 MARAGOUDAKIS PAVLOS | TELEPHONES & ACCESSORIES Parikia, 22840 28070 MARGARITI ELEFTH. | CAR SPARE PAR., FURNITURE COVER. Parikia, 22840 21906 MARGARITIS ELIAS | SIGN MAKERS, ADVERTISMENTS Parikia, 22840 21906 MARGARITIS GIORGOS | FISH SHOP Naoussa, 22840 53486 MARGETIS NICOLAOS | DOCTORS Parikia, 22840 27479, 6945592568 MARIANOS GRIGORIS | ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ Antiparos, 22840 61356 MARIANOS ANTONIS | TRAVEL AGENCY Parikia, 22840 21709 MARIANOS BENEDICT | RESTAURANTS & TAVERNAS Antiparos, 22840 61362 MARIANOS IOANNIS | MINI MARKETS Antiparos, 2284061272 MARIANOS NIKOS | RESTAURANTS & TAVERNAS Antiparos, 6974038078 MARIAΝΟΥ GARIFALIA | FLORISTS Antiparos, 22840 61747 MARIANOU KLERA | ROOMS TO LET Antiparos, 6976974172 MARINATOU MARIA | HAIR DRESSERS Antiparos, 2284061711 MARINATOU MAROUSSO | FISHING, DIVING HUNTING & CAMPING EQUIPMENT, HARDWARE STORES, PAINTS, TOOLS & SUPPLIES Antiparos, 22840 61367 MARINOPOULOS NIKOS | GENERAL SUPPLIERS Parikia, 22840 22108, 22840 25272 MARINOPOULOS SOTIRIS | CIVIL ENGINEER Parikia, 22840 21625, 6932316517 MARKAKIS MANOLIS | RESTAURANTS & TAVERNAS Drios, 22840 41913

228

MARKOZANNES ELEFTHERIOS | RESTAURANT Parikia, 22840 24691, 6981053607 MARMANIS ALEKOS | CIVIL ENGINEER Parikia, 22840 23208 MARMARINOS GIORGOS | ICON PAINTER Prodromos, 22840 42261 MAROULAKIS G. | FURNITURE COVERINGS & UPHOLSTERY Parikia, 22840 23636 MAROULIDOU ALEXANDRA | JEWELLERY & WATCHES Naoussa, 22840 51775 MATSAGOU CHARITOMENI | MEN’S & WOMEN’S CLOTHING Parikia, 22840 23414 MATSAGOU DIMITRA | MEN’S & WOMEN’S CLOTHING Parikia, 22840 21950 MAVRAGA BROS | CONSTRUCT., ARCHITECTS, CIVIL ENGIN. Kostos, 22840 52786, 6936872062, 6937105786 MAVRAGAS PANAGIOTIS | RESTAURANTS & TAVERNAS Lefkes, 22840 43089 MAVRI KALLIOPI | ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ Parikia, 22840 21220 MAVRIS DIMITRIS | PLUMBER Parikia, 22840 22286 MAVRIS DIMITRIS | TRADITIONAL & BIOLOGICAL PRODUCTS Parikia, 22840 21029 MAVRIS DIMITRIS | CAFES, SNACK BARS, CREPERIES Parikia, 22840 21029 MAVRIS LEONIDAS | CAFES, SNACK BAR, CREPERIES Parikia, 22840 25065 MAVRIS MANOLIS | GROCERY STORES Parikia, 22840 24958 MAVRIS MANOLIS | GOLD MARKET, JEWELLERS & JEWELLERY SHOPS, JEWELLERY & WATCES Parikia, 22840 27439, 6937069220 MAVRIS MICHAEL | CAST-IRON & ALUMINUM CONSTR. Parikia, 22840 22353 MAVRIS NIKOS | HAIR DRESSERS Parikia, 22840 22052 MAVRIS STELIOS | SPEECH THERAPIST & OCCUP. Parikia, 22840 27119, 6945307639 MAVRIS CHRISTOS | ARCHITECT Parikia, 22840 24271 MAVROGIORGIS MATTHEOS | CAR RENTALS Parikia, 22840 27237 MAVROMATIS MARIOS | INSURANCE BROKERS Parikia, 22840 25121 MAVROULIA EVANGELIA | OPTICIANS Parikia, 22840 24640 MEKOS CHRISTOS | GIFTS, SOUVENIRS Naoussa, 22840 53175 MELANITI GEORGIA | LAWYER Parikia, 22840 23993 MELANITIS ANTONIS | BEACH CLUB Punda Beach, 6974195005 MELANITIS GIORGOS | CARPENTERS Marpissa, 22840 42917 MELANITIS GIORGOS | SANITARY SUPPLIES Logaras, 22840 43248 MELANITIS MANOLIS | CAFE, SNACK BAR, CREPERIES Logaras, 22840 41597 MELANITIS PANAGIOTIS | PLUMBER Marpissa, 22840 24610, 6977546340 MELANITOU MAROUSSO | SUPER MARKET Logaras, 22840 41433 MELISSERGATI MARIA | MEN’S & WOMEN’S CLOTHING Parikia, 22840 21835


MERLOU SMARAGDA | MEN’S & WOMEN’S CLOTHING, FASHION ACCESSORIES Parikia, 22840 23877, Naoussa, 22840 55283 Antiparos, 22840 61401 MERTZANIS A. | GIFTS, TOYS Parikia, 22840 21108 MERTZANIS ARTEMIS | CONSTRUCTIONS Naoussa, 6938129220, 6997727684 MESSOLOGITIS MICHAEL | PLUMBER 6973214291 MESSOLOGITIS VASSILIS | ELECTRICIANS Punda, 22840 92255, 21763 METAE RENTIS | PLUMBER Naoussa, 6946866472 METAXAS PETROS | ARCHITECT Naoussa, 22840 51637 MEXI TANIA | MEN’S & WOMEN’S CLOTHING Naoussa, 22840 51941 MICHALIOS NIKOS | GENERAL SUPPLIERS Parikia, 22840 21891 MICHALOPOULOU TZENI | ENERGY INSPECTOR Parikia, 22840 22234 MICHALOPOULOU TZENI | SECURITY SYSTEMS Parikia, 22840 22570 MILEOS GIANNIS | CONSTRUCTIONS Prodromos, 22840 42706 MILONA XANTHIPPI | ARCHITECT, ENGINEER Parikia, 22840 24271 MILONAS ANTONIS | TILERS Parikia, 6945440850 MILONAS MARIOS | ELECTRICIANS Lefkes, 22840 44021 MINA GLIKERIA | RESTAURANTS & TAVERNAS Drios, 22840 43306 MINIOTIS MICHALIS | REFLEXOLOGISTS Marmara, 22840 42002 MIRAS GIANNIS | RESTAURANTS & TAVERNAS Parikia, 22840 22592 MIRTO TABOURATZAKI | GRAPHIC DESIGNER Aspro Chorio, 22840 41592, 6937321200 MISSIRLI THEODOSSIA | MEN’S & WOMEN’S CLOTHING, FASHION ACCESSORIES Parikia, 22840 23627 MITILINEOS | BOURELIS, CAFE, SNACK BAR, CREPERIES Parikia, 22840 24147 MOIZEDAKIS KOSTAS | MEN’S & WOMEN’S CLOTHING Naoussa, 22840 51014 MOLLA ELDA | RESTAURANTS & TAVERNAS Naoussa, 22840 51433 KASTANIAS DIM.-BALASKA ANDRIANI | ACCOUNTANTS Parikia, 22840 21915 MORAETAKI ELENI | SURGEON DENTIST Parikia, 22840 22030, 6932422160 MORAITI ALBERT | CONSTRUCTIONS Naoussa, 22840 53528 MORAITIS E.TH. | WINERIES Naoussa, 22840 51350 MORAITIS GIORGOS | WINERIES Naoussa, 22840 51920, 6977447858 MORAKIS GIORGOS | GAS & PETROL STATIONS Antiparos, 22840 28846 MOSCHOS NIKOS | PLUMBER Parikia, 22840 21752 MOSTRATOS CHRISTOS | HOUSEHOLD APPLIANCES Parikia, 22840 21190 MOSTRATOS EV. | CONSTRUCT. SANDBLAST., WATERBLAST. Parikia, 22840 23242, 6945804190

MOSTRATOS MICHAEL | CARPENTERS Parikia, 22840 23556 MOUGOS LABROS | MARTIAL ARTS SCHOOL Marmara, 6943422133 MOULA MARIANTHI | DECORATION, FABRICS & MATERIALS Parikia, 22840 23772 MOULAS DIM. | SANITARY WARES, TILES & PLUMBING, PLUMBER Parikia, 22840 22004 MOURLA MARIA | GROCERY STORES Parikia, 22840 21265 MOURLAS EFSTRATIOS | EXCAVATIONS Parikia, 6932987514 MOURLAS GIANNIS | ALCOHOL & SOFT DRINK WHOLES. Parikia, 22840 24413 MOURLAS IOANNIS | CARPENTERS Parikia, 22840 22709 MOUROGIANNIS EVANGELOS | GYMS Marmara, 22840 42544 MOUSTAKA VASSILIKI | HAIR DRESSERS Parikia, 22840 22712 MOUZAKI ANNA | MEN’S & WOMEN’S CLOTHING JEWELLERY & WATCHES Parikia, 22840 25325 MPESIS PAVLOS | DIVING LESSONS Chrisi Akti, 6980871077 MPOGIATZIS LEONIDAS | LAWYER Parikia, 22840 27213 MPOUGIOURIS KONSTANTINOS | GIFTS, SOUVENIRS Parikia/Parikia, 22840 28429 MPOUSO PAVLOS | TILERS 6977205946 NATSIOU ANASTASSIA | JEWELLERY & WATCHES Parikia, 2284021616 NIFLIS STAVROS | PHOTOGRAPHER, GRAPHIC DESIGNER, ADVERTISING,PRINTING PRESS, INVITATION SUPPLIERS Naoussa, 22840 51933 NIKAS ATHANASSIOS | WOODEN DOORS & WINDOWS Parikia, 22840 91781 NIKAS EL. - KARASTOGIANNIS V. | GENERAL SUPPLIERS Parikia, 22840 28271 NIKAS GIORGOS | TILERS Aliki, 22840 91763 NIKAS NICOLAOS | CAR BODY REPAIRS & PAINTING Kamares, 22840 53098, 6948587549 NIKOLAIDIS GIANNIS | CAFE, ΙΝΤΕΡΝΕΤ CAFE Pisso Livadi, 22840 28740 NIKOLAIDIS PETROS | PROFESSIONAL DIVER Golden Beach, 22840 43347 NIKOLOUZOS VASSILIS | SPEECH THERAPIST Parikia, 6972876712 NIKOLOUZOU EVDOXIA | SPEECH THERAPIST Parikia, 6973998277 NOMIKOS GIORGOS | BUILDING & CONSTRUCTION SUPPLIES Parikia, 22840 22140, 6972553980 NTENTE NIKOLETA | JEWELLERY & WATCHES Parikia, 22840 28108 NTOUSSIS STEFANOS | DIETICIANS & NUTRITIONISTS Aliki, 22840 90401 6980502084 PAGONIS NIKOS | ELECTRICIANS Parikia, 6932331815 PALAMIDAS GRIGORIS | INSURANCE BROKERS Parikia, 22840 27255 PALEOLOGOU FR. | BUTCHERS Antiparos, 22840 61335

229


PALEOLOGOU FRAGISKA | ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ Antiparos, 22840 61335 PALIMARKOS GIORGOS | CONSTRUCTIONS Kostos, 22840 29061 PANAGIOTIDIS DIMITRIS | CAFE, SNACK BAR, CREPERIES Parikia, 22840 24094 PANAGIOTIDIS GIORGOS | MEN’S & WOMEN’S CLOTHING Parikia, 22840 27680 PANAGIOTIDIS PANAGIOTIS | MEN’S & WOMEN’S CLOTHING Parikia, 22840 21333 PANATIANOU MARGARITA | ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ Punda, 22840 91226 PANORIOS DIMITRIS | DRIVING SCHOOLS Parikia, 22840 25015 PANORIOS NIKOS | ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ Parikia, 22840 24449 PANOU KAPI | TOURIS GUIDES Abelas, 69762122505 PANTELEOS ANDREAS | CARPENTERS Marpissa, 22840 41952 PANTELEOS ANDREAS | WOODEN DOORS & WINDOWS Logaras, 22840 43260 PANTELEOS ANTONIS | TILERS Aspro Chorio, 22840 42816, 6998496224 PANTELEOS CHRISTOS | BUILDING & CONSTR. SUPPLIES Prodromos, 22840 41598 PANTELEOS DIMITRIS | SANITARY WARES, TILES & PLUMB. Marmara, 22840 42964 PANTELEOS P. | KITCEN FURNITURE, ENERGY EFFIC. Parikia, 22840 24151, 6985060133 PANTELEOS GIANNIS | ACCOUNTANTS Parikia, 22840 22711 PANTELEOS GIANNIS | SANITARY WARES, TILES & PLUMB. Aliki, 22840 91950, 22840 91713 PANTELEOS GIORGOS | BAKERIES Lefkes, 22840 41625 PANTELEOS GIORGOS | BUILDING & CONSTRUCTION SUPPLIES Marpissa, 22840 42665, 41506 PANTELEOS IRAKLIS | CONSTRUCTIONS Aspro Chorio, 22840 42093 PANTELEOS KONSTANTINOS | CONSTRUCTIONS Marpissa, 22840 41487 PANTELEOS KOSTAS | FIREPLACES, ENERGY & STOVES Aliki, 22840 91403 PANTELEOS MICHALIS | CARPENTERS Marpissa, 22840 41374 PANTELEOS MICHALIS | ELECTRICIANS Parikia, 22840 24183 PANTELEOS NIKOS | CONSTRUCTIONS Parikia, 22840 21816 PANTELEOS NIKOS | GROCERY STORES Parikia, 22840 21938 PANTELEOS P. | CONSTRUCTIONS Parikia, 22840 22025 PANTELEOS PANAGIOTIS | ARCHITECTS & CIVIL ENGINEERS Antiparos, 22840 22366 PANTELEOS PANAGIOTIS | REAL ESTATE AGENCIES Antiparos, 22840 22025 PANTELEOS PAVLOS & IAKOVOS | TILERS Ageria, 22840 91507, 6976674136 PANTELEOS PETROS | CAR SALES & DEALERS Aliki, 22840 92111 PANTELEOS PETROS | CAR TIRES & PUNCTURE REPAIRS Parikia, 22840 22636 PANTELEOU ELENI | ACCOUNTANTS Parikia, 22840 23263

230

PANTELEOU MARIANNA | GIFTS, TOYS Parikia, 22840 24276 PANTELEOU MAROUSSO | ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ Pisso Livadi, 22840 42970 PANTELI EFI | CLOTHING, FASHION ACCESSORIES Naoussa, 22840 55178 PAOURIS ALEX.» HARDWARE STORES, PAINTS, TOOLS & SUPPL. Kabos, 22840 91800 PAPADAKI MARGARITA | INSURANCE BROKERS Naoussa, 6936587919 PAPADAKI VASSILIKI | REAL ESTATE AGENCIES Naoussa, 22840 28865 PAPADOPOULOS MANOLIS | WOODEN FLOORS Parikia, 22840 24498 PAPADOPOULOS MICHAEL | RESTAURANTS & TAVERNAS Aspro Chorio, 22840 42889 PAPADOPOULOU KATERINA | TOURIST AGENCY Naoussa, 22840 53294, 6937059240 PAPAGIAKOUMOU THEOD. | BUILDING & CONSTRUC. SUPP. Parikia, 22840 21031, 6936670555-6 PAPAGIANNIS PANAGIOTIS | TAVERNAS & SOUVLAKI Parikia, 22840 23271 PAPAMICHAEL VASSILIKI | CLOTHING, FASHION ACCESSORIES Naoussa, 22840 53047 PAPANASTASSIOU SPIROS | DRIVING SCHOOLS Naoussa, 22840 51794 PAPANIKOLAOU GIANNIS | GIFTS Parikia, 6977836383 PAPAVASSILIOU STAVROS | JEWELLERY & WATCHES Naoussa, 22840 51674 PAPAZOGLOU VIVIAN | MANICURE, PEDICURE, SPA Naoussa, 22840 52022, 6975066949 PAPAZOGLOU SOFIA | REAL ESTATE AGENCY Naoussa, 22840 53536, 6972668736 PAPADAKIS APOSTOLOS | CAFE, SNACK BAR, CREPERIES Parikia, 22840 69901 PAPANASTASIOU SPIROS | DRIVING SCHOOL Naoussa, 22840 51794, 6946009682 PAPOUTSIS GIANNIS | LAUNDRY Parikia, 22840 27355 PAPPA MYRTO | FASHION ACCESSORIES MEN’S & WOMEN’S CLOTHING Parikia-Αγορά, 22840 27193, 6932089913 PAPPA NOTTA | MEN’S & WOMEN’S CLOTHING Antiparos, 22840 61675 PAPPA PANAGIOTA | FASHION ACCESSORIES MEN’S & WOMEN’S CLOTHING Antiparos, 6974417612 PAPAVASILIOU BROS | INTERIOR DESIGN, FURNITURE Parikia, 22840 21397, 6972695645 PARAIS VASSILIOS | CAR & MOTORBIKE RENTALS Parikia, 22840 21771 PARNAVAS MICHALIS | GAS STATION Naoussa,, 22840 51277, 6936491780 PAROUSSI MARINA | CAFE, SNACK BAR, CREPERIES Aliki, 22840 91340 PAROUSSI PARASKEVI | LANGUAGE SCHOOLS Naoussa, 22840 51919 PAROUSSIS | TSOUNAKIS RESTAURANTS & TAVERNAS Naoussa, 22840 53176 PAROUSSIS DIMITRIS | FISHING, DIVING,HUNTING & CAMPING EQUIPMENT,HARDWARE STORES, PAINTS, TOOLS & SUPPLIES Aliki, 22840 91229


PAROUSSIS GIANNIS | CAR & MOTORBIKE RENTALS Naoussa, 22840 52849 PAROUSSIS GIORGOS | OUZERΙ Aliki, 22840 91165 PAROUSSIS NIKOS | APARTMENTS, ROOMS TO LET, VILLAS Aliki, 22840 91362 PASSALARI MARIA | MEN’S & WOMEN’S CLOTHING Antiparos, 6944759522 PASSOS ANTONIS | AIR CONDITIONING & REFRIGERATION ENGINEERS Parikia, 22840 21567, 6977289737 PASSOS ANTONIS | BALLOONS, DECORAT, FIREWORKS Parikia, 22840 24734, 6938885995 PASSOS CHARALABOS | AGRICULTURAL MACHINERY MECHANICS Parikia, 22840 23781 PASSOU GEORGIA | INSURANCE BROKERS Parikia, 22840 23133 PATELI ARSENIA | GIFTS & SOUVENIRS Parikia, 22840 27226 PATELI DIMITRA | FURNITURE Parasporos, 22840 24740 PATELI EKATERINI | RESTAURANTS & TAVERNAS Parikia, 22840 23652 PATELI MARIA | PETROL & GAS STATIONS Antiparos, 22840 61621, 6976244742 PATELI MARIGOULA | TOURIST AGENCY & TICKETS Antiparos, 22840 61196, 61402 PATELI PANAGIOTA | PIZZERIAS Parikia-Livadio 22840 23963 PATELIS AGELOS | HARDWARE STORES, PAINTS, TOOLS & SUPPLIES Parikia, 22840 22049 PATELIS AGELOS | PHARMACIES Parikia, 22840 23992 PATELIS ARSENIS | EXCAVATIONS Parikia, 22840 23445, 6944591490 PATELIS BABIS | JEWELLERY & WATCHES Parikia, 22840 24357 PATELIS DAMIANOS | SEWAGE REMOVAL & TREATMENT HYGIENIC TRANSPORTATIONS Antiparos, 22840 61153 PATELIS DIMITRIS | CONSTRUCTIONS Parikia, 22840 22827 PATELIS DIMITRIS | EXCAVATIONS Antiparos, 22840 61475, 6977005775 PATELIS EMMANOUEL | CAR SALES & DEALERS Parikia, 22840 21729 PATELIS GIORGOS | TAVERNAS & SOUVLAKI Aliki, 22840 91681 PATELIS NIKOS | ELECTRICIANS, HOUSEHOLD APPLIANCES Antiparos, 22840 61416, 61523 PATSOMITIS NIKOS | CAR & BOAT ELECTRICIANS Naoussa, 22840 53206, 6976706633 PAVLAKIS EFSTRATIOS | DENTIST Parikia, 22840 22430 PAVLAKIS GIORGOS | CARPENTERS Prodromos, 22840 41732 PAVLAKIS IRINEOS | CAST-IRON & ALUMINUM CONSTRUCT. Prodromos, 6949477182 PAVLAKIS PETROS | HEATING SYSTEM MAINTENANCE Prodromos, 22840 42977 PEIKOS G.- RESTAURANTS & TAVERNAS Parikia, 22840 22115, 6936868311 PEPA TEREZA | MEN’S & WOMEN’S CLOTHING FASHION ACCESSORIES Parikia, 6978885556

PERAKIS VASSILIS | BUTCHERS Parikia, 22840 21348 PERANTINOS ANTONIS | CAFE, SNACK BAR, CREPERIES Pisso Livadi, 22840 42920 PERANTINOS ANTONIS | ELECTRONIC SALES & SERVICE Parikia, 22840 24585 PERANTINOS GIANNIS | WOODEN FLOORS Parikia, 22840 22825, 6976645234 PERANTINOS GIORGOS | SWIMMING POOLS HOUSE KEEPING & MAINTENANCE Marpissa, 22840 41234 PERANTINOS GIORGOS | INTERNET SERVICES Marpissa, 42225 PERANTINOS KONSTANTINOS | BAKERIES & PATTISSERIES Marpissa, 22840 41919 PERANTINOS MARIOS | REAL ESTATE AGENCIES Pisso Livadi, 22840 41880 PERANTINOU ATH. | TRAVEL AGENCY Pisso Livadi, 22840 41135, 41736 PERATI MARIA | FASHION ACCESSORIES, MEN’S & WOMEN’S CLOTHING Parikia, 22840 21048 PERIDOU DESPINA | LAWYER Naoussa, 22840 53090, 6972848619 PERIPANOS AGELOS | CARPENTER Parikia, 22840 21431, 6972891576 PERIPANOS VASSILIS | PLANT DOCTORS Parikia-Έλητας, 22840 22110 PERIPANOU VASSO | DRIVING SCHOOLS Parikia, 22840 22616 PERISTERAS GIANNIS | FROZEN YOGHURT Parikia, 6947777898 PERRAKI ELENI | OTOLARYNGOLOGIST Parikia, 22840 41780, 6944816659 PERRAKIS KOSTAS | GENERAL TRANSPORTATIONS Drios, 22840 41724, 6932199585 PERRAKIS PANAGIOTIS | CONSTRUCTIONS Aspro Chorio, 22840 41875, 6932612559 PETRIDIS KONSTANTINOS | TRADITIONAL COFFEE SHOP Naoussa, 6977929584 PETROF P. | CONSTRUCTIONS Aliki, 22840 92254, 6937303661 PETROPOULOS FRAGISKOS | RESTAURANTS & TAVERNAS Parikia, 22840 24407 PETROPOULOS GIANNIS | RESTAURANTS & TAVERNAS Abelas, 22840 52183, 6937462799 PETROPOULOS MICHAEL | CONSTRUCTIONS Marmara, 22840 42974 PETROPOULOS PANAGIOTIS | INSULAT. & MATERIALS Marpissa, 22840 43049, 6976857430 PETROPOULOS VAZEOS | ARCHITECT Marmara, 22840 24331 PETROPOULOS ZAHARIAS | BUTCHERS Marmara, 22840 41311 PETROPOULOU MARIA | MEN’S & WOMEN’S CLOTHING Marpissa, 22840 43118, 6977620616 PETROU GIORGOS | BUTCHERS Parikia, 22840 24784 PIATA EVANGELIA | MEN’S & WOMEN’S CLOTHING, FASHION ACCESSORIES Naoussa, 6972073683 PIERTZOVANIS CHRISTOS | SECURITY SYSTEMS Parikia, 6944740217 PILITZOGLOU | HEATING & CLIMATE ENGINEERS Parikia, 22840 24434 PILOSTOMOS ELIAS | SYNTHETIC DOORS & WINDOWS Parikia, 22840 22944, 6947188702

231


PILOSTOMOU XRISTOS | CAR SALES & DEALERS Parikia, 22840 21142 PIRGI BROS | FURNITURE, MATTRESSES Naoussa Isterni, 22840 53300 PITERI EKATERINI | GIFTS, ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ Naoussa, 22840 51583 PLESSIA GEORGIA | DERMATOLOGIST Parikia, 22840 21114 PLOUMIDIS GEORGIOS | CAR WASH Parikia, 22840 69905, 6976679392 POLITIS MARIOS | GYM Parikia, 22840 22233 POLIZOS PANAGIOTIS | RESTAURANTS & TAVERNAS Naoussa, 22840 53103, 6937178703 POLOS ELEFTHERIOS | MATTRESSES GARDEN FURNITURE, MEN’S & WOMEN’S CLOTHING POLOS NIKOS | TOURIST AGENCY Parikia, 22840 22092-3 & 22333 POTAMIANOS VASSILIS | GIFTS Parikia, 22840 21855 POULIOS ARGIRIS | ELECTRICIAN Marmara, 6972274125 POULIOS DIMITRIS | PAINTER 6978769527 POULIOS GIORGOS | ELECTRICIANS Marmara, 22840 42004, 6973963695 POULIOS MANOLIS | KITCHEN FURNITURE & WARDROBES Marpissa, 22840 41200 POULIOU LITSA | GIFTS, CERAMICS Naoussa, 22840 53306 POULOPOULOU - PAPADAKI ANDR. | JEWELS & WATCHES Parikia, 22840 22590 POPIS ALAXANDROS | MARTIAL ARTS SCHOOLS 6937266130 PRASSOPOULOS GIANNIS | CAR/MOTOR RENTALS Parikia, 22840 22303, 6944532952 PREKA IOULIA, FLORISTS Drios, 22840 41542, 41038 PREKAS FRAGISKOS | LAND REGISTRY & SURVEYS Parikia, 22840 22002, 6945796510 PRIFTI AGELIKI | NOTARIES Parikia, 22840 23127 PRIMIKIRIS MICHALIS | DISK JOKEY 6934189000 PROBONAS NIKOS | CAST-IRON & ALUMINUM CONSTRUCTIONS Logaras, 22840 41367, 6972801408 PROKOPIOU OKEANIS | ARCHITECT, ENGINEER Naoussa, 22840 52052 PROUNTZOS GIORGOS | KITE SURFING Punda, 22840 92229 RAEKOU SOTIRIA | LAUNDRY Parikia, 22840 23929 RAGNHILD IRENE MEIJER | SECOND HAND ITEMS Parikia, 22840 27376 FRAGOULIS PANAGIOTIS | PUFF PASTRY PRODUCTS Parikia, 6972484071 RAGOUSSI GEORGIA | FASHION ACCESSORIES MEN’S & WOMEN’S CLOTHING Parikia, 22840 23655 RAGOUSSI MARIA-GOGO | SHOES FASHION ACCESSORIES Parikia, 22840 23692 RAGOUSSIS - MICHALOPOULOU | INTERIOR DESIGN Parikia, 22840 22570 RAGOUSSIS ANDREAS | CONSTRUCTIONS Aliki, 22840 92041

232

RAGOUSSIS ANDREAS | RESTAURANTS & TAVERNAS Lefkes, 22840 41608 RAGOUSSIS ANTONIS | BAKERIES Parikia, 22840 21573 Naoussa, 22840 51508 RAGOUSSIS ANTONIS | CONSTRUCTIONS Marmara, 22840 42634, 6974593109 RAGOUSSIS APOSTOLOS | RESTAURANTS & TAVERNAS Antiparos, 22840 61142, 61568 RAGOUSSIS DIMITRIS | MEN’S & WOMEN’S CLOTHING, FASHION ACCESSORIES Naoussa, 22840 51399 RAGOUSSIS G. | LIQUOR STORES Voutakos, 22840 91480 RAGOUSSIS GIANNIS | TAVERNAS & SOUVLAKI Parikia, 22840 21366, 25188 RAGOUSSIS GIANNIS | CARDIOLOGIST Parikia, 22840 24702, 6977644222 RAGOUSSIS GIANNIS | ENGINERING & FABRICATORS Prodromos, 22840 42540 RAGOUSSIS GIANNIS | GENERAL TRANSPORTATIONS Parikia, 22840 24225, 6974396965 RAGOUSSIS IAKOVOS | OLIVE OIL EXTRACTION Kamari, 22840 91436 RAGOUSSIS KONSTANTINOS | TAVERNAS & SOUVLAKI Lefkes, 22840 41000 RAGOUSSIS MANOLIS | GARDEN TECHNICIANS, GARDENERS Logaras, 6942826399 RAGOUSSIS P. - RAGOUSSIS M. | PAINTER Tsiridia, 22840 28669 RAGOUSSIS PANAGIOTIS | REAL ESTATE AGENCIES Voutakos, 6944427045 RAGOUSSIS PETROS | GENERAL TRANSPORTATIONS Prodromos, 22840 41271, 6944107629 RAGOUSSIS STELIOS | ARCHITECT-ENERGY INSPECTOR Parikia, 22840 22570 RAGOUSSIS THEODOROS | CONSTRUCTIONS Aspro Chorio, 22840 42758 RAIMONTI LILLO | PIZZERIA Naoussa, 22840 52233 RAPTI ALEX. | CHILDRENS PRIVATE EDUCATION & SCHOOLS Marpissa, 6978941791, 6989165221 REGLIS AGELOS | RESTAURANTS & TAVERNAS Parikia, 22840 21985 RIGAS BROSS | QUARRIES Marathi, 22840 21201 RIGOPOULOS KONST. | CAR BODY REPAIRS & PAINTING Aliki, 22840 91081, 69460059936 RITSOS CHRISTOS | PAINTER Aliki, 22840 91941, 6972281573 RITSOS GIANNIS | CARPENTERS Marpissa, 22840 41172, 22840 43250 RITSOU RAGOUSSI VICKY - INTERIOR DESIGN Aliki, 22840 91941 RODITIS GIORGOS | ARCHITECTS & CIVIL ENGINEERS Parikia, 22840 23602, 6936655443 RODITIS KONSTANTINOS | COMPUTER TRAINING Parikia, 22840 22242 Aliki, 22840 28792 RODITIS EMMANOUIL | ELECTRONIC SALES & SERVICE Parikia, 22840 24142, 22840 24242 ROKONIDAS K. | CHILDRENS PRIVATE EDUCAT. & SCHOOLS Parikia, 22840 22682 ROUBANOS MICHAEL | CAR BODY REPAIRS & PAINTING Parikia, 22840 24701 ROUSSOS AR. PANAGIOTIS | AGRICULTURAL PRODUCERS Naoussa, 22840 52267, 6974197525 ROUSSOS ANASTASSIOS | TRADITIONAL COFFEE SHOP Kostos, 69972072915


ROUSSOS ANTONIS | CHILDREN’S CLOTHING Parikia, 22840 23983 ROUSSOS ANTONIS | FURNITURE Naoussa, 22840 51540 ROUSSOS ATHANASSIOS | GIFTS, SOUVENIRS, TOYS Naoussa, 22840 51086 ROUSSOS G. | CONSTRUCTIONS Aspro Chorio, 22840 42922 ROUSSOS GIANNIS | ELECTRICAL EQUIPMENT SERVICE Parikia, 22840 24125 ROUSSOS GIANNIS | TILERS Kostos, 22840 29047, 6938304963 ROUSSOS GIANNIS | VINYL & CD + GADGETS SOUND EQUIPMENT, HOUSEHOLD APPLIANCES Parikia, 22840 22357 ROUSSOS GIORGOS | TILERS Aspro Chorio, 22840 42668 ROUSSOS K. & S. | ELECTRONIC SALES & SERVICE Naoussa, 22840 51999 ROUSSOS KONSTANTINOS | CONSTRUCTIONS Marpissa, 22840 42172 ROUSSOS KONSTANTINOS | ENGINERING & FABRICATORS Ageria 22840 92196, 6977805731 ROUSSOS MANOLIS | EXCAVATIONS Marpissa, 6942207896 ROUSSOS MANOLIS | UNDERTAKER Naoussa, 22840 52528, 6942207896 ROUSSOS MARKOS | ELECTRICIAN Kostos, 6932903490 ROUSSOS NIKOS | CONSTRUCTIONS Naoussa, 6937170699 ROUSSOS NIKOS | ICE & ICE CUBES Parikia, 22840 23251, 6937170699 ROUSSOS NIKOS | SOUVENIRS, GIFTS Parikia, 22840 22513 ROUSSOS NIKIFOROS | PAINTS, TOOLS & SUPPLIES Naoussa, 22840 51078 ROUSSOS STEFANOS | KITCHEN FURNITURE & WARDROBES Archilohos, 22840 41214 ROUSSOS THANASSIS | HORSE RIDING SCHOOLS Naoussa, 22840 53403 ROUSSOS THEODOSSIS | CAFE, SNACK BAR, CREPERIES Antiparos, 22840 61055 ROUSSOS VLASSIS | RESTAURANTS & TAVERNAS Prodromos, 22840 41375 ROUSSOS ZAHARIAS | ELECTRICIANS Parikia, 22840 24014, 6977445256 ROUSSOS ZAHARIAS | TRAVEL AGENCY Parikia, 22840 24415 ROUSSOS Κ. & P. & D. | HOUSEHOLD APPLIANCES Naoussa, 22840 51952, 6932540211, 6936851864 ROUSSOU BROS | CARPENTERS Naoussa, 22840 52414 ROUSSOU KONSTANTINA | FLORISTS Parikia, 22840 25009 ROUSSOU LOUKIA | BOOKSTORES, GIFTS Naoussa, 22840 51121 ROUSSOU MARIGOULA | CAFE, SNACK BAR, CREPERIES Antiparos, 6977988477 ROUSSOU PANAGIOTA | “ESC” Naoussa, 22840 28657 ROUSSOU PARASKEVI | TRADIT. COFFEESHOP Kostos,6972401577, 22840 29151 ROUSSOU STELLA | PEDIATRICIAN Parikia, 22840 28419, 6977321507 SAGONAS GEORGE | RESTAURANT, CAFE SNACK BAR Naoussa, 22840 51100

SAKELAROPOULOS AL. | AIR CONDIT. & REFRIGERATION ENGIN. Parikia, 22840 23680 SAMALTANI-FRAGOULI K. | KITCHEN FURNITURE & WARDROBES Parikia, 22840 21177 SAMALTANIS ELIAS | WATER FILTRATION SYSTEMS Parikia, 22840 28227 SAMALTANIS G. | CAST-IRON & ALUMINUM CONSTRUCT. Parikia, 22840 23492, 6944980402 SAMALTANIS GIANNIS | TILERS Parikia, 22840 24321, 6977879949 SAMALTANIS MICHALIS | PLUMBER 22840 22136, 6944900855 SAMALTANIS MANOLIS | CONSTRUCTIONS Parikia, 22840 52871 SAMARAS STAMATIOS | MEN’S & WOMEN’S CLOTHING Naoussa, 22840 55400 SAMIOS ANDREAS | ARCHITECT, ENGINEER Naoussa, 22840 41862 SAMIOS CHRISTOS | HARDWARE STORES, PAINTS, TOOLS & SUPPLIES Marpissa, 22840 42190 SANTORINEOS NIKOS | TOURIST AGENCY & TICKETS Parikia, 22840 24245 SARANTINOS G. - SARANTINOU A. | CHILDRENS PRIVATE EDUCATION & SCHOOLS Naoussa, 6932459425, 6949735032 SARANTINOU MARGARITA | BOOKSTORES, TOYS Naoussa, 22840 51392 SARAVANOS K. - GARONIS D. | TRADITIONAL COFFEE SHOP Parikia, 22840 27309 SARDIS GIORGOS | RESTAURANT & CAFE Parikia Livadia, 22840 23153 SARDIS KONSTANTINOS | CAR RENTAL Parikia, 22840 22447 SARIKOSTAS DIMITRIS | INSURANCE BROKERS Naoussa, 22840 51611 SARIKOSTAS DIMITRIS | ACCOUNTANTS Naoussa, 22840 51611 SARRI DIAMANTO | CHILDREN’S CLOTHING Parikia, 22840 22635 SARRI ELENI | CHILDREN’S CLOTHING Parikia, 22840 24324 SARRI MARIA | HOUSE SUPPLIES & GLASS SUPPLIES Parikia, 22840 24493, 22840 23742 SARRI MARIA | PATISSERIES Parikia, 22840 23743 SARRIS | LIQUOR STORES Parikia, 22840 24301-3, 22840 24241, 22840 24240 SARRIS A. - Μ. BARBARIS M. | FISH SHOP Parikia, 22840 22073 SARRIS ARSENIS | BETTING AGENCIES Parikia, 22840 23617, 6977338358 SARRIS CH. - MAVRI A. | SHOP & HOTEL EQUIPMENT SUPPLIERS Parikia, 22840 23866 SARRIS CHRISTOS | CAFE, SNACK BAR, CREPERIES Parikia, 22840 22300 SARRIS GIORGOS | BUILDING & CONSTRUCTION SUPPLIE Ag. Irene, 22840 91028 SARRIS M. & ST. | GENERAL TRANSPORTATIONS 22840 22130, 6948586622, 6974820436 SARRIS MARKOS | ELECTRICAL EQUIPMENT SERVICE Parikia, 22840 22379, 6932393360 SARRIS MARKOS | ELECTRICIANS Parikia, 22840 23674, 6946001445

233


SARRIS MICHAEL | AIR CONDIT., REFRIGER. ENGINEERS Parikia, 22840 23505, 6937000844 SARRIS NIKOS | COURIER COMPANIES Parikia, 22840 22634 SARRIS NICOLAOS | HEATING SYSTEM MAINTENANCE Naoussa, 22840 51328, 6932926560 SARRIS NIKOS | ELECTRICAL EQUIPMENT & LIGHT FITTINGS Parikia, 22840 25224, 6938532781 SARRIS PANAGIOTIS | CONSTRUCTIONS Parikia, 22840 24804, 6944266653 SARROU VICKY | GIFTS Parikia, 22840 21831 SATLANIS PANAGIOTIS | PHARMACIES Marpissa, 22840 41810 SEFERLI CH. | RESTAURANTS & TAVERNAS Naoussa, 22840 52050 SERFIOTIS DIMITRIS | RESTAURANTS & TAVERNAS Parikia, 22840 22297 SERGIS NIKOS | CHILDRENS PRIVATE EDUC.& SCHOOLS Parikia, 22840 21564, 6945063342 SERLEMES GIANNIS | FUNERAL PARLOR & UNDERTAKER Parikia, 22840 28204, 6978698915 SFALAGAKOS PANAGIOTIS | TRANSLATIONS Antiparos, 22840 61444 SFETSIOS NICOLAOS | COMPUTER SALES & SERVICE Naoussa, 210 2112455, 210 2112422 SFIKTELIS NIKOS | PAINTER Naoussa, 6977651626, 22840 52430 SFIRI STELLA | GIFTS, SOUVENIRS Parikia, 22840 22514 SGARDELI AIK. & SIA | PETROL & GAS STATIONS Prodromos, 22840 41783, 6937442012 SGARDELI DIMITRA | DIETICIANS & NUTRITIONISTS Naoussa, 6936347345 SGARDELIS GIANNIS | HARDWARE STORES, PAINTS, TOOLS Naoussa, 22840 51679 SGARDELIS Ι. NIKOS | PETROL & GAS STATIONS Parikia, 22840 22900 Naoussa, 22840 51277 SIDERIADIS ALEXANDROS | GIFTS Naoussa, 22840 53211 SIDERIS SPIROS | PLUMBER 22840 91723 SIFAKIS ANDREAS | CARPENTERS Prodromos, 22840 41385 SIFNEOS ANTONIS | CONSTRUCTIONS Parikia, 6977786292 SIFNEOS DIMITRIOS | ELECTRICIANS Parikia, 22840 24362 SIFNEOS DIMITRIS | PHYSIOTHERAPIST Parikia, 22840 22614 SIFNEOS G. | MEN’S & WOMEN’S CLOTHING, ACCESSORIES Naoussa, 22840 51951 SIFNEOS GIANNIS» COURIER COMPANIES Parikia, 22840 28333 SIFNEOS GIANNIS | RESTAURANTS & TAVERNAS Parikia, 22840 22035 SIFNEOS GIANNIS | CONSTRUCT., INSULATION MATERIALS Naoussa, 22840 52264, 6977461799 SIFNEOS KOSTAS | PLANT DOCTOR Naoussa, 22840 51029 SIFNEOS LEFTERIS | TILERS Naoussa, 22840 52886, 6977002170 SIFNEOS MARKOS | FABRICS & MATERIALS Naoussa, 22840 51466 SIFNEOS MARKOS | MEN’S & WOMEN’S CLOTHING Naoussa, 22840 52710

234

SIFNEOS MATTHEOS | BUILDING & CONSTRUCTION SUPPL. Naoussa, 22840 51742, 6974621985 SIFNEOS MICHALIS | ELECTRICIANS Naoussa, 22840 51007 SIFNEOS NEKTARIOS | CAFE, SNACK BAR, CREPERIES Naoussa, 6975609181 SIFNEOS NIKOS | PAINTER Kampos, 22840 91764, 6974093198 SIFNEOS NIKOLAOS | WOOD SUPPLIES, GARDEN FURNIT. Naoussa, 22840 55240 SIFNEOS PANAGIOTIS | TILERS Parikia, 6974469161 SIFNEOS PANTELIS | HOUSEHOLD APPLIANCES Parikia, 22840 23785 SIFNEOS SAVVAS | GENERAL TRANSPORTATIONS Kamari, 22840 92094, 6937152261 SIFNEOS STAVROS | SANITARY SUPPLIES Parikia, 22840 24707 SIFNEOS STELIOS | GARDEN CENTRES Sotires, 22840 91020, 6977901285 SIFNEOS Ν. DIMITRIS | ELECTRICIANS Parikia, 22840 23032, 6974489697 SIFNEOU FROSO | INSURANCE BROKERS 6944 333076 SIFNEOU GEORGIA | PHARMACIES Aliki, 22840 91560 SIFNEOU MARIA | TRADITIONAL & BIOLOGICAL PRODUCTS Parikia, 22840 22627 SIFNEOU - LEONTI MARIA | REAL ESTATE AGENCIES Parikia, 22840 24573 SILINTZIRIS EMMANOYIL | CAFE, SNACK BAR, CREPERIES Parikia/Parikia, 22840 23214 SILITZIRIS FRAGKISKOS | MINI MARKET Parikia, 22840 27409 SIMITSIS DIMITRIS | MOTORBIKE RENTALS Antiparos, 22840 61286, 6977291841 SIMITZIS PANAGIOTIS | REAL ESTATE AGENCIES, AGENCIES Naoussa, 22840 51113 SIPSA MAXI | SHOES, FASHION ACCESSORIES Naoussa, 22840 53616 SIPSAS ATHANASSIOS | PHARMACIES Naoussa, 22840 51550 SIRIANOS MARINOS | ELECTR. EQUIPM. & LIGHT FITTINGS Parikia, 22840 23776 SKANDALI KALLIOPI | ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ Aliki, 22840 91995 SKANDALIS S.A. | BUILDING & CONSTRUCTION SUPPLIES Parikia, 22840 22192 SKANDALIS GEORGE | PHOTOGRAPH., GRAPHIC SUPPLIES Parikia, 22840 21411 SKANDALIS GIANNIS | RESTAURANTS & TAVERNAS Aliki, 2840-91235, 6946630596 SKANDALIS GIORGOS | FISHING, DIVING, HUNTING Parikia, 22840 21501, 6944333813 SKANDALIS MANOLIS | CAFE - SNACK BAR - CREPERIES Aliki, 22840 92005 SKANDALIS MATTHEOS | TILERS Ageria, 22840 91381 SKANDALIS SOTIRIS | TILERS Aliki, 22840 23835, 6948838763 SKARAMAGA HARA | OPTICIANS Parikia, 22840 22578 SKARAMAGAS ANARGIROS | ELECTRONIC SALES & SERVICE Parikia, 22840 23607 SKARAMAGAS APOSTOLOS | CONSTRUCTIONS Kamares, 22840 52553


SKARAMAGAS ATHANASSIOS | PAINTER Parikia, 22840 22750 SKARAMAGAS DIMITRIS | MARBLE CUTTING & POLISHING Parikia, 22840 21598 SKARAMAGAS GEORGIOS | CARPENTERS Καμάρες, 22840 52515 SKARAMAGAS GIANNIS | WATER SALES & DELIVERY Abelas, 6937107848 SKARAMAGAS GIANNIS | EXCAVATIONS 6937107848 SKARAMAGAS GIORGOS | CONSTRUCTIONS Parikia, 22840 22391 SKARAMAGAS KONSTANTINOS | CONSTRUCTIONS Parikia, 6976561899 SKARAMAGAS NIKOS | CAST-IRON & ALUMIN. CONSTR. Parikia, 22840 23885 SKIADA BROS | EXCAVATIONS Aliki, 22840 91125, 6972293120 SKIADA DIMITRA | HAIR DRESSERS Naoussa, 22840 51615 SKIADA EKATERINI | SIGN MAKER Aliki, 6972246291 SKIADA MIKAELA | BEAUTICIANS & BEAUTY SALONS Parikia, 6983747635 SKIADA STAMATINA | UNDERWARE SHOPS Parikia, 22840 24621 SKIADAS ANDREAS | LAUNDRY Parikia, 22840 22665 SKIADAS ANTONIS | WATER SALES & DELIVERY Aliki, 22840 91550, 6977822217 SKIADAS ATHANASSIOS | TILERS Ageria, 22840 91127 SKIADAS ATHANASSIOS | WOODEN DOORS Naoussa, 22840 51771, 6936581911 SKIADAS ATHANASSIOS | KITCHEN FURNITURE Aliki, 22840 91562 SKIADAS EL. ATHANASSIOS -TILERS Antiparos, 6971947823, 6972243733 SKIADAS CHANTAL | GIFTS, HOUSE & GLASS SUPPLIES Marpissa, 22840 41341 SKIADAS CHRISTOS | EXCAVATIONS Aliki, 6974837576 SKIADAS DIMITRIS | CAFE - SNACK BAR - CREPERIES Parikia, 22840 24317 SKIADAS DIMITRIS | INTERNET SERVICES Parikia, 22840 21557 SKIADAS DIMOSTHENIS | HAIR DRESSERS Naoussa, 22840 52214 SKIADAS FILIPPOS | ELECTRONIC SALES & SERVICE Naoussa, 22840 28594 SKIADAS GEORGIOS | TILERS Kampos, 22840 91745 SKIADAS GIANNIS | HEATING & CLIMATE ENGINEERS Aliki, 6977689029 SKIADAS GIORGOS | CAR & BOAT ELECTRICIANS Marpissa, 22840 43123 6936529287 SKIADAS GIORGOS | EXCAVATIONS Aliki, 6972293120 SKIADAS IOANNIS | HEATING SYSTEM MAINTENANCE Aliki, 6977689029 SKIADAS MANOLIS | PAINTER Marmara, 22840 41193, 6934616335 SKIADAS MENELAOS | CAR SALES, CAR CONVERTERS Parikia, 22840 22056 SKIADAS NIKOS | CONSTRUCTIONS Aliki, 22840 91555

SKIADAS NIKOS | HARDWARE, PAINTS, TOOLS & SUPPLIES Parikia, 22840 23526 SKIADAS NIKOS | PETROL & GAS STATIONS Parikia, 22840 21219 SKIADAS STAMATIS | CARPENT., PERGOLA, KITCHEN FURN. Naoussa, 22840 53118, 6945955559 SKIADAS VASSILIS | CAR BODY REPAIRS & PAINTING Aliki, 22840 92084 SKILITSIS AGELOS | ERGONOMISTS Parikia, 22840 28322, 6946790978 SKORDILI - CHANIOTI NIKOLETA | REAL ESTATE AGENCIES Lefkes, 22840 41550 SKLAVOUNOU IRINI | APARTMENTS, ROOMS TO LET 22840 91524, 6937300243 SKORDILIS MICHAEL | CAST-IRON & ALUMINUM CONSTR. Lefkes, 22840 41536 SMIRNIS CHRISTOS | CIVIL ENGINEER Parikia, 22840 24331 SOBONI - KAPAROU BETI | DENTIST Marmara, 22840 41047 SOBONI M. | CAFE - SNACK BAR - CREPERIES Logaras, 22840 42424 SOBONIS KONSTANTINOS | BUILD. & CONSTRUC. SUPPL. Prodromos, 22840 41436 SOBONIS KOSTAS | ELECTRICIANS Marmara, 22840 42952, 6932743144 SOBONIS NIKOS | CONSTRUCTIONS Prodromos, 22840 42208 SOBONIS N. | HARDWARE STORES, PAINTS, TOOLS Prodromos, 22840 41055 SOBONIS STAVROS | GLASSES & CRYSTALS Parikia, 22840 24793 SOFIA PAPADIMITRIOU | CLOTHING, ACCESSORIES Naoussa, 22840 55077, 6933418433 SOUKOU LEONAT | CARPENTERS Naoussa, 22840 52377 SOULANTIKA E. | SOUVLAKI PLACES Naoussa, 22840 55104, 53321, 6985775753 SOULANTIKAS GIANNIS | ARCHITECT, ENGINEER Naoussa, 22840 53084 SPACHI MONA | LANGUAGE SCHOOLS 6974365805 SPANOPOULOS AGELOS | MOTORBIKE SALES, REPAIRS Punda, 6974649236 SPANOPOULOS THANASSIS | CAR & MOTORBIKE RENTALS Naoussa, 22840 51774 SPANOPOULOS THANASSIS | TILERS Naoussa, 6945063359 SPANOPOULOU ELENI | BETTING AGENCIES Naoussa, 22840 51950 SPANOPOULOU GEORGIA | INSURANCE BROKERS 22840 22802, 23102 SPANOS ANTONIS | CARPENTERS Antiparos, 22840 61517 SPANOS DIMITRIOS | MARBLE CUTTING & POLISHING Kabos-Vagia, 22840 91801, 6944363600 SPANOS DIMITRIS | AIR CONDIT. & REFRIGER. ENGINEERS Parikia, 22840 22930, 6945905951 SPANOS DIMITRIS | ELECTRICIANS Parikia, 22840 27129, 6937 929237 SPANOS DIMITRIS | TILERS Kampos, 22840 91801 SPANOS MANOLIS | CARPENTERS Parikia, 22840 22102 SPANOS SPIROS | ELECTRICIANS Parikia, 22840 22236, 6977335140

235


SPANOU FOTINI | HARDWARE STORES, PAINTS, TOOLS Parikia, 22840 22552 SPANOU KRISTALLIA | PHARMACIES Naoussa, 22840 51023, 6948207472, 6944442060 SPANOU MARGARITA | CAR SPARE PARTS Parikia, 22840 21729 SPANOU PINELOPI | GIFTS, CERAMICS Parikia, 22840 21152 SPANOUDAKIS ANDREAS | FRENCH POLISHERS Naoussa, 6977316022 SPAΝΟΣ PETROS | GRAPHIC DESIGNERS 22840 22031, 6974601331 SPIGOPOULOU EVI | CAR & MOTORBIKE RENTALS Parikia, 22840 23738 SPIRIDOGIANNAKIS IOANNIS | ARCHITECT, ENGINEER Parikia, 22840 22151 SPIRIDONOS GIORGOS | ARCHITECT Parikia, 22840 21297 SPIROGLOU STELIOS | ELECTRICIANS Parikia, 22840 21115 SPIROS & IOANNA VIONI | RECEPTION HALLS Naoussa, 22840 52327, 51917 SPIROU ANARGIROS | MOTORBIKE SALES, REPAIRS & SPARE PARTS, BICYCLES Naoussa, 22840 51366, 22840 53331 SPIROU ELENI | MEN’S & WOMEN’S CLOTHING Naoussa, 22840 51767 SPIROU PANAGIOTIS | CAR & MOTORBIKE RENTALS Naoussa, 22840 28850 SPIROU THEOLOGIA | ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ Naoussa, 22840 51067 STATHAKOPOULOU KATERINA | SANITARY SUPPLIES Antiparos, 22840 28829 STATHEROS ANTONIS | CONSTRUCTIONS Naoussa, 22840 53061, 6977336620 STATHEROS LOUKAS | SANITARY WARES, TILES Parikia, 22840 23796, 22840 21197 STATHEROS NIKOS | CAFE | SNACK BAR | CREPERIES Antiparos, 22840 61093 STATHEROS NIKOS | RESTAURANTS & TAVERNAS Antiparos, 22840 61127 STATHOGIANNIS THANAS. | SANDBLAST. & WATERBLAST. 6983645859 STAVARIS ANTONIS | COFFEE SNACK BAR Lefkes, 22840 44085, 6980439020 STEFANOPOULOS GIORG. | INSULATION & INSUL. MATER. Parikia, 22840 23353 STELLA CHRISTINA | INSURANCE BROKERS Parikia, 22840 24743, 6975900023 STELLA GEORGIA | BOOKSTORES Lefkes, 22840 41845 STELLAS ELIAS | PAINTER Lefkes, 6937214943 STELLAS KOSTAS | PAINTER Marpissa, 22840 43229, 6972558865 STELLAS MICHAEL | FAST FOOD RESTAURANT Parikia, 22840 21434 STRATIS KOSTAS | GENERAL TRANSPORTATIONS 6977339281 TANTANIS ARGIRIS | HOME SUPPLIES, GIFTS Naoussa, 22840 51261 TANTANIS GEORGIOS | APARTMENTS | ROOMS TO LET 22840 52020 TANTANIS MANOLIS | GYM Naoussa, 22840 53314 TANTANIS MILT. | CARPENTERS Naoussa, 22840 51561

236

TANTANIS THANASSIS. | CARPENTERS Naoussa, 22840 51915 TANTANI VASSILIKI | APARTMENTS Naoussa, 22840 51186 TELIOU ALEXANDRA | MEN’S & WOMEN’S CLOTHING Parikia, 693070147 TERZIS GERASSIMOS | CAFE, SNACK BAR, CREPERIES Naoussa, 6972701665 THALASSINOS ANDREAS | FRENCH POLISHERS Naoussa, 22840 24633 THALASSINOS GIANNIS | ARCHITECT Parikia, 22840 21874, 6936655436 THALASSOCHORITIS G. | ELECTRONIC SALES & SERVICE Parikia, 22840 24340 THAOCHARIS LAZOS | CAFE, SNACK BAR, CREPERIES Parikia, 22840 23606 THEMELIA G | REAL ESTATE AGENCIES Antiparos, 6932350279, 6944307092, 22840 61545 THEMELIS GIANNIS | CAR & MOTORBIKE RENTALS Parikia, 22840 22250, 6974963815 THEOCHARIDIS A. TASSOS | LAWYER Parikia, 22840 23800, 6945234070 THEOCHARIDOU KATERINA | LAWYER Parikia, 22840 22371 THEODORIDIS GIANNIS | INTERNET SERVICES Parikia, 22840 21545 THEODOSSI LISA | APARTMENTS, ROOMS TO LET Naoussa, 22840 55069, 6936995737, 6989146270 THEOFILI ANDRIANA | SIGN MAKERS Naoussa, 22840 52433 THEOFRASTOS L. | JEWELLERY & WATCHES Lefkes, 22840 42349 THODI MARINA | MEN’S & WOMEN’S CLOTHING Parikia, 6946012549 THOMA | KONTOU IRENE | PHARMACIES Parikia, 22840 22223 THOMAS PANTELEOS | COSMETICS Parikia, 22840 22669, Naoussa, 22840 51860 TILKERIDIS KONSTANTINOS | AWNINGS Parikia, 210 4629981, 6937169448 TITONI GEORGIA | SANITARY WARES | TILES & PLUMBING Parikia, 22840 22789 TOSKAS D.- SARRIS D. | PRESS AGENCIES Parikia, 22840 25240 TOUMASSIS FOTIS | LAWYER Parikia, 22840 21970 TRIANTAFILLOS ANDREAS | GENERAL TRANSPORTATIONS Antiparos, 22840 61325 TRIANTAFILLOS ATHANASSIOS | PLANT DOCTORS Parikia, 22840 24480 TRIANTAFILLOS DIMITRIS | CONSTRUCTIONS Aspro Chorio, 22840 41167 TRIANTAFYLLOS DIMITRIS | CRUISES & SEA TRIP Naoussa, 6947817125 TRIANTAFILLOS DIONISIS | TRANSPORTATION COMPANIES Antiparos, 22840 61280, 61660, 6977808377 TRIANTAFILLOS DIONISSIOS | CARPENTERS Antiparos, 22840 61280 TRIANTAFILLOS EVANGELOS | BUTCHERS Antiparos, 22840 61408 TRIANTAFILLOS G. | BUTCHERS Parikia, 22840 21892 TRIANTAFILLOS GIANNIS | CAR SALES & DEALERS Aspro Chorio, 22840 41134, 41977 TRIANTAFILLOS IERONIMOS | RESTAURANTS & TAVERNAS Antiparos, 22840 61204


TRIANTAFILLOS KOSTAS | RESTAURANTS & TAVERNAS Antiparos, 22840 61211 TRIANTAFILLOS MANOLIS | OFFICE & BUILDING CLEANERS Antiparos, 6976441919 TRIANTAFILLOS PETROS | BAKERIES & PATTISSERIES Antiparos, 22840 61388, 61200 TRIANTAFILLOU A. | KAPASSIS S., CAFE, SNACK BAR Antiparos, 22840 61491 TRIANTAFILLOU EVDOKIMIA | DOCTOR Antiparos, 22840 61728 TRIANTAFILLOU GIANNIS | MEN’S & WOMEN’S CLOTHING, FASHION ACCESSORIES Parikia, 22840 21420 TRIANTAFILLOU M. | LANGUAGE SCHOOLS Parikia, 22840 24082 TRIANTAFILOU ZAFIRIA | HARDWARE STORES, PAINTS Antiparos, 22840 61478 TRIFONOPOULOS DIMITRIS | ACCOUNTANTS Parikia, 22840 24424 TRIHAS V.- PETROL & GAS STATIONS Aliki, 22840 91000, 22840 91400, 6944585880 TRIKARDOS DIMITRIS | MEN’S & WOMEN’S CLOTHING Parikia, 22840 21975, 24657 TRIPOLITSIOLTIS STAVROS | SPORTS EQUIPMENT & ACCESS. Naoussa, 22840 51795 TRIPOLITSIOTIS ANTONIS | OUZERΙ Pisso Livadi, 22840 43233 TRIPOLITSIOTIS GIANNIS | PATISSERIES Naoussa, 22840 52817, 52527 TRIPOLITSIOTIS GIORGOS | PLUMBER Naoussa, 22840 51773 TRIPOLITSIOTIS KONST. | CAFE, SNACK BAR , CREPERIES Naoussa, 22840 51667 TRIPOLITSIOTIS MICHAEL | RESTAURANTS & TAVERNAS Abelas, 22840 51573 TRIPOLITSIOTIS NIKOS | CONSTRUCTIONS Naoussa, 6972092392 TRIPOLITSIOTIS P. & D. | ACCOUNTANTS Naoussa, 22840 52000 TRIPOLITSIOTIS STAVROS | SPORTS EQUIPMENT & ACCESS. Naoussa, 22840 51795 TRIPOLITSIOTIS STELIOS | ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ Naoussa, 22840 52817 TRIPOLITSIOTIS VASSILIS | CONSTRUCTIONS Naoussa, 22840 52263 TRIVIZA G. | ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ Golden Beach, 22840 42700 TRIVIZAS AGELOS | HEATING SYSTEM MAINTENANCE Marpissa, 22840 41312 TRIVIZAS ELIAS | RECEPTION HALLS, RESTAURANTS, HOTELS, Golden Beach, 2840-41366, 41194 TRIVIZAS ELIAS | HEATING SYSTEM MAINTENANCE Marpissa, 22840 41312 TRIVIZAS EMMANOUEL | CAFE, BAR Golden Beach 22840 43007 TRIVIZAS GIORGOS | CARPENTERS Marpissa, 22840 41438 TRIVIZAS NIKITAS, CAFE | SNACK BAR | CREPERIES Pisso Livadi, 22840 42230 TSABOURAS | CAFE | SNACK BAR | CREPERIES Parikia, 22840 22123 TSACHPINI AGELIKI | OUZERΙ Naoussa, 22840 51662 TSACHPINIS M. & N. | OUZERΙ Naoussa, 22840 51047

TSACHPINIS MARIOS | FAST FOOD RESTAURANT Naoussa, 22840 52495 TSAKIRIDOU BIA | JEWELLERY & WATCHES Parikia, 22840 23889 TSAKONA ANNA | ANIMALS FOOD & ACCESSORIES Marpissa, 22840 43060 TSALIKIS CHRISTOS, DOCTORS Parikia, 22840 27479, 6932577569 TSANTANI ELENI | GIFTS, FASHION ACCESSORIES Parikia, 22840 24840 & Naoussa, 22840 51051 TSANTANI POLI | ACCOUNTANTS, EVENT ORGANISER Parikia, 22840 25016, 6981007226 TSANTANIS ARSENIOS | FISH SHOP Parikia, 22840 22327 TSANTANIS CHARALABOS | FISH SHOP Parikia, 22840 23807 TSANTANIS DIMITRIS | COURIER COMPANIES Parikia, 22840 24254 TSANTANIS N. & CH. | FISH SHOP Parikia, 22840 23195 TSANTOULI ANDRIANI | CLOTHING, JEWELERY Naoussa, 22840 51996 TSANTOULI ANTONIA | ALCOHOL & SOFT DRINK Naoussa, 22840 51638 TSANTOULIS GIANNIS | CAFE Pisso Livadi, 22840 41272 TSAOUSOGLOU KIRIAKI | LANGUAGE SCHOOLS Naoussa, 22840 52659 TSATSI EVRIDIKI | NOTARIES Parikia, 22840 23585 TSATSOPOULOU ANNA | RADIOLOGIST Parikia, 22840 24410 TSAVLIRIS D. | LAUNDRY Naoussa, 22840 53376 TSENE EFI | ARCHITECT Aspro Chorio, 6932910176 TSERTOU ELISSAVET | LAWYER Parikia, 22840 22224 TSIBIDIS SPIROS | PHARMACIES Antiparos, 22840 61111 TSIGONIA ARGIRO | SUPER MARKET Marpissa, 22840 41502 TSIGONIA FLORA | GROCERY STORES Marpissa, 22840 41453 TSIGONIA FLORA | INSURANCE BROKERS Naoussa, 22840 51611 TSIGONIAS AGELOS | BUTCHERS Marpissa, 22840 41224 TSIGONIAS GIORGOS | REFRIGERATION ENGINEERS Marpissa, 22840 41391 TSIGONIAS IOANNIS | SURGEON Parikia, 22840 24410 TSIGONIAS KOSTAS | PLUMBER Drios, 22840 42085, 6972504716 TSIGONIAS MANOLIS | EXCAVATIONS Marpissa, 22840 22217, 6944714337 TSIGONIAS N. | BETTING AGENCIES Marpissa, 22840 41933 TSIGONIAS NICOLAOS | VETS Marpissa, 22840 41497 TSIGONIAS STELIOS | CARPENTERS Marpissa, 22840 42220 TSIPOURA EVAGGELIA | DELICATESSEN Parikia, 22840 28205, 6951682055 TSOLIS PANAGIOTIS | CONSTRUCTIONS Parikia, 22840 24347

237


TSOPANIS GIANNIS | BOAT, MOTOR. & HELICOPT. RENTAL Naoussa, 6942772023 TSORDANIDIS STAVROS | CAFÉ Parikia, 22840 27354 TSOTSOU EVANGELIA | CLOTHING , FASHION ACCESSORIES Parikia, 22840 24538 TSOUNAKI BROS | BAKERIES & PATTISSERIES Naoussa, 22840 51864 TSOUNAKI EKATERINI | LANGUAGE SCHOOLS Naoussa, 22840 55117 TSOUNAKI GEORGIA | LANGUAGE SCHOOLS Parikia, 22840 24090, 52762 TSOUNAKIS ANTONIS | SANITARY WARES, PLUMBING Naoussa, 22840 51908 TSOUNAKIS GIORGOS | HEATING SYSTEM MAINTENANCE Naoussa, 6948877813 TSOUNAKIS NIKOS | RESTAURANTS & TAVERNAS Kolibithres, 22840 53035 TSOUNAKIS NIKOS | GIFTS Parikia, 22840 21116 TSOUNAKIS NIKOS | RESTAURANTS & TAVERNAS Naoussa, 22840 51710 TSOUNAKIS NIKOS | SPORTS EQUIPMENT & ACCESSORIES Parikia, 22840 25150 TSOUNAKIS SPIROS | AGRICULT. MACHINERY MECHANICS Kamares, 22840 52640, 6973873360, 6974825173 TSOUNAKIS PETROS | RESTAURANT & TAVERNAS Naoussa, 22840 53176 TSOUNI MARIA | CHILDREN’S CLOTHING Naoussa, 22840 55181 TZANAKOPOULOS | PETROL & GAS STATIONS Prodromos, 22840 41120, Naoussa, 22840 53037 TZANAKOPOULOS ANTONIS | ELECTRICIANS Marmara, 22840 41434, 6945733997 TZANAKOPOULOS GOULIELMOS | BAKERIES Prodromos, 22840 42428 TZANETAKIS ALEKOS | PLUMBER Naoussa, 22840 52797, 6977608839 TZIATZIOS KOSTAS | PAINTER Prodromos, 22840 41959 TZINTZOS HARRIS | DOCTORS Parikia, 22840 27479, 6944146969 TZIOTI MARIA | ΤΑΤΙΑΝΑ | TRANSLATIONS Marpissa, 22840 41435, 6977425233 TZIOTIS ANASTASSIOS | HARDWARE STORES, PAINTS Marmara, 22840 41745 TZIOTIS GIANNIS | AGRICULTURAL MACHINERY MECHANICS Marpissa, 22840 41142 TZIOTIS GIORGOS | FURNITURE Marpissa, 22840 41442 TZIOTIS IOANNIS | CAR SALES & DEALERS, CAR MECHANICS Marpissa, 22840 41142 TZIOTIS NIKOS | CAR SALES & DEALERS Marpissa, 22840 41142 TZORTZIS NIKOS | RESTAURANTS & TAVERNAS Parikia, 22840 22520, 6976065689 TZORTZOPOULOS K. CHARALAMBOS | AIR CONDITIONING & REFRIGERATION ENGINEERS Naoussa, 22840 51149 TZOUBA KIRIAKI | DANCE SCHOOL Naoussa, 22840 53520 TZOUCHAS GIORGOS | LAUNDRY Parikia, 22840 28129, 6974394887 VARELA PAVLINA | PATTISSERIES Lefkes, 22840 43189

238

VARSAMOS ANTONIS | CONSTRUCTIONS Naoussa, 22840 52236, 6936792666 VARTHSKOURIS NIKOS | CARPENTERS Parikia, 22840 22666 VASSILAKIS APOSTOLIS | OUZERΙ Parikia, 22840 24265, 21522 VASSILARA ARCHONTOULA | ARCHITECT | ENGINEER Prodromos, 22840 41384, 41189 VASSILAS ANTONIS | PIZZERIAS Parikia, 22840 22620 VASSILIOU IOSSIF | CAR MECHANICS Naoussa, 22840 52297, 6947435807 VASSILIOU SARRA | JEWELLERY, GIFTS Naoussa, 22840 52888 VASSILIPOULOU IPAPANTI- KIOSKS & TOBACCO Naoussa, 22840 53626 VASSILOGIANNAKI ATHENA | LAWYER Parikia, 22840 23353 VASSILIOPOULOS PANAGIOTIS | RESTAURANT Naoussa, 22840 51623 VASSOS DIMITRIS | FINANCIAL SERVICES Parikia, 22840 28377 VATHRAKOKILIS DIMITRIS | ARCHITECT Parikia, 22840 24946 VATRANI ELENI | COFFEE BEANS SHOP Marpissa, 22840 43293 VAVANOS IOANNIS & MARIOS | HAIR DRESSERS Naoussa, 22840 52339 VAVANOS GEORGE | FAST FOOD Naoussa, 22840 52062 VAVANOU ARGYRO | ARTIST Naoussa, 6937324857 VAVANOU EMMANOUELA | EVENT ORGANISERS Marpissa, 22840 42163, 6938885995 VAXEVANIDOU AGELIKA | ARTIST Lefkes, 6977293709 VELENTZA BROS | TAVERNAS & SOUVLAKI Naoussa, 22840 53360 VELENTZA IOANNA | BUTCHERS Antiparos, 22840 61663 VELENTZAS GIANNIS | SANITATION & PEST CONTROL Kostos, 22840 29149, 6948272044 VELENTZAS MARKOS | CAR & BOAT ELECTRICIANS Parikia, 22840 22613 VELENTZAS NIKOS | PICTURE FRAMES & FRAMING Naoussa, 22840 52692 VELENTZAS NIKOS | ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ Naoussa, 22840 51209 VELENTZAS PANOS & MIMIS | HAIR DRESSERS Parikia, 22840 22646 VELENTZAS VASSILIS | GIFTS, SOUVENIRS Parikia, 22840 22921 VENETSIANOS TIMOLEON | RECYCLE, SANITATION Parikia, 22840 69927, 6949194322 VENTOURIS DIMITRIS | BOAT ENGINE SERVICE & REPAIRS Naoussa, 22840 53164, 6976322302 VENTOURIS NIKOS | RESTAURANTS & TAVERNAS Abelas, 22840 51324 VERDOUKA M. | LANGUAGE SCHOOLS Parikia, 22840 22850, Aliki, 22840 91944


VERNIKOS GIORGOS | FURNITURE, WOODEN DOORS Archilohos, 22840 42622 VIAZI MARINA | MEN’S & WOMEN’S CLOTHING Antiparos, 22840 61095, 6972693105 VIAZI POTHITI | RESTAURANTS & TAVERNAS Antiparos, 22840 61419 VIAZIS PARASKEVAS | CONSTRUCTIONS Antiparos, 22840 61131 VICTORA OLGA | LAUNDRY Parikia, 22840 21969, 6947954710 VIGLA GRAVARI ANTIGONI | PHARMACIES Parikia, 22840 21282, 22840 91447 VIONI ZABETA | RESTAURANTS & TAVERNAS Naoussa, 22840 51309, 52004 VIONIS SPIROS & IOANNA | RESTAURANTS & TAVERNAS Naoussa, 22840 52327, 51917, 6944548017 VIONIS SPIROS | ELECTRICIANS Naoussa, 22840 51917 VIONIS STELIOS | AIR CONDITION. & REFRIG. ENGINEERS Parikia, 22840 22707 VISNIA SARRE KOUMS | GIFTS Parikia, 22840 21290, 6973032161 VITSADAKIS MANOLIS | OUZERΙ Naoussa, 22840 51205, 6936670615 VITSADAKIS SPIROS | FISH SHOP Naoussa, 22840 52209 VITSARA EVANGELIA | UNDERWARE SHOPS Naoussa, 22840 52645 VITZILEOS APOSTOLIS | BAR Drios, 22840 42995 VITZILEOS IOANNIS | ELECTRICIANS Marpissa, 22840 42195 VITZILEOS MICHAEL | CONSTRUCTIONS Aspro Chorio, 22840 41864 VITZILEOS STAM. & GIAN. | WIND TURBINES, ELECTRICIANS Marpissa, 22840 42195 VITZILEOU EKATERINI | ARTIST Naoussa, 22840 53580, 6934638049 VITZILEOU EVANGELIA | RESTAURANTS & TAVERNAS Lolantonis, 22840 42679, 6938887070 VITZILEOU MAROUSSO, REFLEXOLOGISTS Parikia, 22840 23132, 6945934052 VLACHOS MICHAEL | TILERS Kostos, 22840 29046 VLAHAKIS STAVROS | GRAPHIC DESIGNER 2106855248, 6932333950 VLAHOGIANNI ANNA | RESTAURANTS & TAVERNAS Drios, 22840 41015, 22840 41029 VLAHOS KONSTANTINOS | CONSTRUCTIONS Kostos, 22840 29055, 6944884805 VLASSIADI NENA | PHARMACY Lefkes, 22840 44082 VLASSOPOULOS MARKELOS | ELECTRECAL ENGINEERS Parikia, 6974171978 VLASSOPOULOS PETR. | CAST-IRON & ALUMIN. CONSTR. Naoussa, 22840 52081, 6973865140 VOGIATZI CHRISTINA | CAR & MOTORBIKE RENTALS Parikia, 22840 21057, 22840 23388 VOLF PETROS | CERAMICS Aspro Chorio, 22840 42676

VOLOSSIRAKIS ANT. & N. | CHILDRENS PRIVATE EDUC. Naoussa & Prodromos, 22840 53079, 6936842488 VOLOSSIRAKIS DIMITRIOS | PLUMBER Naoussa, 22840 51008 XATZISTAMATIOU BROS, COFFEE SHOPS Naoussa, 22840 28270 XENAKIS THEMIS | ARCHITECTS & CIVIL ENGINEERS Lefkes, 22840 41550 XENOS GIANNIS | JEWELLERS & JEWELLERY SHOPS Parikia, 22840 21008 ZARNARIS EVANGELOS | ARCHITECT Parikia, 22840 21902 ZEGOS DIMITRIS | CAFE, SNACK BAR, CREPERIES Naoussa, 6997205844, 22840 53560 ZIBIRIKAKI MARIA | DENTIST Naoussa, 22840 52800 ZIPPLE RICHARDOS | WIRELESS SOUNDERS Parikia, 22840 22222, 6937777777 ZISSI KALLIOPE | SPA Parikia, 22840 91329 ZOUMI ANNA - MICHALATOS PANAGIOTIS | ENOLOGISTS Kostos, 22840 29124 ZOUMI CHRISTINA | HABERDASHERY Naoussa, 22840 52895 ZOUMI MARIA | GROCERY STORES Parikia, 22840 21596 ZOUMI -TSIOUGOU EVANGELIA | INSURANCE BROKERS Isterni, 6946835399 ZOUMIS ANTONIS | ELECTRICIANS Parikia, 22840 23834, 6946348904 ZOUMIS APOSTOLOS | SUPER MARKET Naoussa, 22840 55108 ZOUMIS APOSTOLOS | ALCOHOL & SOFT DRINK WHOLESAL. Naoussa, 22840 51580 ZOUMIS CHRISTOS | BAKERIES & PATTISSERIES Parikia, 22840 28533 ZOUMIS DIMITRIS | PLUMBER Naoussa, 22840 51586 ZOUMIS EMMANOUEL | ELECTR. SALES, COMPUT. TRAINING Parikia, 22840 21545 ZOUMIS GIORGOS | CONSTRUCTIONS Naoussa, 22840 53058, 6976967202 ZOUMIS IOANNIS | TILERS Parikia, 22840 21965 ZOUMIS KONSTANTINOS | CAR BODY REPAIRS & PAINTING Isterni, 22840 53361 ZOUMIS NIKOS | BAKERIES & PATTISSERIES, ICE CREAM Isterni, 22840 52750, Naoussa, 22840 55405 ZOUMIS PANTELIS | AGRICULTURAL PRODUCER Naoussa, 6972645676 ZOUMIS PETROS | SANITARY WARES, TILES & PLUMBING Isterniι, 22840 51885, 23020 ZOUMIS VASSILIS | CAFE, SNACK BAR, CREPERIES Naoussa, 22840 51653 ZONTANOS GEORGE | MOBILE PHONES Naoussa, 22840 28567

239


Ζήστε τη στιγµή. Όλα τα άλλα είναι σε καλά χέρια.

ΝΑ ΟΥΣ Α Π ΑΡ Ο Υ / 2 2 8 4 0 5 1 9 3 3 / 6 9 3 7 33 36 31 / sniflis@yahoo.gr

www.stavrosniflis.gr


Paros Pages 2016 - 2017  

Οδηγός αγοράς Πάρου & Αντιπάρου | Paros & Antiparos business directory

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you