Emmaljunga Torvmull AB Produktkatalog 2024

Page 1

Produktkatalog Jord rätt gjord

Jord rätt gjord Sedan 1972

1


Välkommen till Emmaljunga! Emmaljunga Torvmull AB är ett familjeägt företag och drivs idag av andra och tredje generation. Vi har över 50 års erfarenhet av att tillverka jord och hoppas att vi tillsammans med er kan hålla på i många år till i samma anda. Det finns i dagsläget hela 5 automatiska produktionslinjer, och vi har hela 6 olika sorters sikt och sorteringsanläggningar för att få fram exakt den kvalitet vi eftersträvar, och med erfarenhet som sträcker sig ända tillbaka till 1972 tycker vi att vi lyckas väldigt väl. Vi satsar på ett sortiment av hög kvalitet och blandar gärna jord till er efter era önskemål. I vårt sortiment hittar ni allt från små förpackningar på 5 liter, upp till 250 liter tryckpackat. Vi levererar även jord i storsäck och som bulkvara. Våra kunder består idag av odlare, plantskolor, handelsträdgårdar, gardencenters, kommuner, anläggare med flera... Vi hoppas att du finner sortimentet intressant! Jord rätt gjord!

Sedan 1972 2


Jord

Ekologiskt

Bark

Torvmull

Gödsel

Övrigt

Sida 6

Sida 22

Sida 18

Sida 26

Sida 20

Sida 36

Bara råvaror som vi vill använda i våra egna trädgårdar! Yrkesodling Sida 38

Bulk Sida 40

3


Jord rätt gjord Men vad är jord? Det kan nästan kännas som en dum och väldig enkel fråga, men den är mycket mer komplex än man kan tro! Det behöver inte alltid vara så komplicerat, men om odlingsresultatet ska bli riktigt bra är det detaljerna som gör det. Jord är uppbyggd av många komponenter som t.ex. ler, silt, sand, grus, mull mm. Växter har olika behov av vatten, näring och stöd för att växa bra. Vissa behöver torka upp mellan bevattningarna, annars finns det risk för att rötterna kan ruttna och andra vill stå fuktigt och får absolut inte torka ut. Dessa faktorer gör att jorden måste ha olika beskaffenheter för att plantorna ska trivas. De flesta jordar som säljs idag är baserade på torv som är ett utmärkt substrat att odla i. Den håller både fukt och näringsämnen mycket bra och en torv med låg humifieringsgrad är lätt och lucker och det kommer gott om luft och syre till plantornas rötter. Torv är dock väldigt näringsfattig och saknar till stor del mineraler vilket gör att dessa ämnen måste tillföras för att skapa en livskraftig miljö för de flesta plantor. När vi skapar våra olika sorters jordar i Emmaljunga blandas det in flera olika sorters substrat och ämnen för att skapa en optimal miljö för olika plantors behov, därav alla olika sorter i vårt sortiment. Många plantor kan växa lite var som helst, t.ex. så kan man hitta bl.a. smultron och frösådda penséer mellan plattorna. Man kan ju då fråga sig om det behövs så många sorter? Visst växer det mellan plattorna men några frodiga penséer eller massor med smultron blir det ju inte. Som med så mycket annat så måste man optimera förutsättningarna om man vill få optimal tillväxt och skörd!

Jordens funktioner

För att jorden ska kunna uppfylla sitt syfte behöver den ha egenskaper som gör att den tillfredsställer växternas behov. Den behöver t.ex. ha en fukthållande effekt så den kan buffra vatten så man inte behöver vattna varje dag, utan att det alltid finns vatten tillgängligt. Viktigt att nämna är dock att vissa växter gärna vill torka ut något mellan vattningarna. Det behöver också finnas möjlighet för jorden att binda näring till sig så den inte bara lakas ut till grundvattnet, utan finns kontinuerligt tillgänglig för växterna. Olika substrat har olika förmåga att binda fukt och näring.

4

Grus och sand har dålig förmåga att göra detta och likaså t.ex. kokosfiber. Torven har däremot mycket god förmåga att binda fukt och näringsämnen som tillsätts bl.a. genom flytande växtnäring som tillförs vid vattning. I jorden finns det också olika sorters svamp och mikroliv som gör jorden levande och skapar en kultur som främjar växternas tillväxt. Ett exempel är trichodermasvamp som finns naturligt i t.ex. kogödsel, men som även kan tillföras som tillsats vid jordblandningar. Trichodermasvamp är en ”skyddssvamp” som skyddar växternas rötter från andra skadliga svampangrepp. Jorden struktur är också viktig. Genom sin struktur ser den till att rötterna får luft och syre vilket är viktigt för rottillväxten. En alldeles för kompakt jord kan göra så att rötterna ”drunknar”, ruttnar och plantan dör. Stora växter behöver dock ibland en kompaktare/stabilare jord för att inte välta. En stabil jord med extra grus skapar också en mer väldränerad jord till plantor som absolut inte vill stå blött.

pH-värde

Växternas förmåga att ta upp näring påverkas av pH-värdet, det är därför viktigt att ha koll på detta. pH-värdet kan kontrolleras med lackmuspapper eller pH-mätare. Vill man vara lite extra noggrann kan man skicka jord på analys och få svar på flera olika parametrar i jorden, t.ex. pH, kväve, fosfor, kalium, magnesium, ledningstal osv... Eurofins och LMI International tillhandahåller denna tjänsten och den kostar några hundralappar per prov. När man tar jordprov skall man ta på flera olika ställen och på ett djup av ca 20 cm för att får ett rättvist prov. Tillsätt sedan avjoniserat vatten (batterivatten), rör runt och vänta ca 10 min innan provet görs. Doppa lackmuspapper eller pH-provaren i vattnet och läs av. För att höja pH-värdet tillsätts kalk. Riktigt finfördelad krossad kalk ger en betydligt snabbare effekt än ”grovt” kross. I Emmaljungas sortiment finns finkrossad kalk och ”Kornad kalk”. Kornad kalk är ett riktigt fint kalkpulver som granulerats för att minska damm och för att göra det möjligt att köra den med spridare. Om man behöver sänka pH-värdet , vilket inte är så vanligt, så kan naturell torvmull blandas ner i jorden. Torv har naturligt ett lågt pH-värde, ca 4,5 - 5,0 och justeras i de flesta av Emmaljungas produkter till 5,5 - 6,5 vilket passar till många växter, dock inte alla. Rhododendron, Azalea, Blåbär, Ljung, Lönn m.fl. vill ha ett lägre pH. Till dessa typer av växter rekommenderar vi därför Emmaljunga´s Exklusiv Rhodo- & Blåbärsjord.


Struktur

Jordens struktur kan justeras på olika sätt. Torven siktas och blandas sedan i rätt proportioner för ändamålet. En bra jord har ungefär lika delar partiklar och luft. Luften i jorden är viktig för rotutveckling och för att inte rötterna ska kvävas eller drunkna i en alltför kompakt miljö. För att luckra upp jord som används i krukor och större kärl kan man blanda i Lecakulor. Leca har dock inte en fukthållande effekt som många tror, då Leca´s porer är stängda. Om man önskar att samtidigt förbättra fukthållningen föreslås istället pimpsten. Även barkmull och aktivt kol kan användas för att förbättra jordens struktur och fukthållning. Vid inblandning av bark och kol bör man samtidigt tillföra näring. Barken förbrukar kväve när den bryts ner och kolet suger åt sig näring. Kolet buffrar dock bara näringen men förbrukar inget. Mycket väldränerad jord har därför att vinna på en inblandning av kol eftersom näring som tillsätts inte lakas ur jorden och försvinner ner i grundvattnet. Biokol bryts i princip inte ner som bark gör, så även om biokol är betydligt dyrare än bark så blir det betydligt billigare i längden. Emmaljunga´s ”Biokol Aktiv” är en blandning av biokol och hönsgödselkompost, färdig att använda. Tillsätt 2-8 liter per kvadratmeter beroende på den befintliga jordens sammansättning.

och har en mycket god fukthållande funktion. Nackdelen är att de blir väldigt kompakt och tillför väldigt lite luft och syre till växternas rötter. De är också svåra att gräva och plantera i. Som nämnts tidigare finns det dock plantor som trivs bra i jord med mycket hög fukthållande effekt men de flesta föredrar en luckrare jord. För att förbättra en väldigt lerig jord kan man blanda ner barkmull i den. Vi rekommenderar då med fördel Emmaljunga´s ”Gödslad Barkmylla”. Den har en tillsats av hönsgödselkompost vilket samtidigt tillför mullämnen och näring. Att tillföra ren bark kan innebära att det blir näringsbrist. Barken förbrukar nämligen kväve när den med tiden komposteras. Tillför aldrig sand till en lerjord, det får motsatt effekt mot vad man gärna tror och gör jorden istället mer kompakt! Sandjord är porös och lätt att gräva i. Ofta har den gott om luft och är dränerande. Sand och grus innehåller också mineraler, men har mindre mängd mullämnen. Problemet med sandjord är dock att den har dålig förmåga att hålla fukt och buffra näring till växterna. Ett sätt att förbättra detta är att blanda in Biokol. Emmaljunga´s Biokol Aktiv är ett ”laddat” biokol, vilket innebär att biokol och hönsgödselkompost blandas och biokolen på så sätt får tid att suga åt sig av näringen i hönsgödseln och sedan kan sedan dosera ut den till plantorna vid inblandning i sandjorden. Biokolet binder också fukt vilket gör att sandjordens förmåga att binda fukt förbättras avsevärt.

Jordtyper

Ofta delas jord in i två huvudsakliga kategorier; Planteringsjord och Anläggningsjord. En bra planteringsjord är en luckrare jord som har en struktur som tillför gott om syre till plantans rötter. Den har dock en förmåga att sjunka ihop med tiden och mer jord behöver därför tillföras med tiden. Anläggningsjord har en högre andel av t.ex. grus, sand, ler, och silt, och en betydligt lägre mullhalt. Man kan även tillsätta makadam, pimpsten, tegel, och biokol då dessa material inte förmultnar och sjunker ihop. Anläggningsjord används t.ex. vid anläggning av gräsmattor, perenna rabatter, samt ytor som skall beträdas. Givetvis finns det flera underkategorier till dessa, och ofta vid större anläggningar har trädgårdsarkitekten och anläggaren egna önskemål om vad jorden skall innehålla beroende på vad som skall planteras och hur marken skall användas.

Förbättra befintlig jord

Lerjordar har fördelen att de innehåller mycket mineraler

5


Jord

rätt gjord

6


Emmaljunga Exklusiv är jordar som bygger på vår långa erfarenhet tillsammans med våra yrkesodlande kunder. Jorden har en lätt och luftig struktur som ger gott om syre till rötterna, det främjar tillväxten och skapar frodiga plantor.

Våra Exklusiva jordar har en torvblandning som yrkesodlarna föredrar. Torven har en låg humifieringsgrad, dvs är ljus och luftig, och har en god förmåga att suga åt sig vatten. Torv är ett av de bästa odlingssubstrat som finns att tillgå för att binda näringsämnen. Det gör att urlakning vid övervattning minimeras vilket är bra för miljön.

Pelargonjord Består av torv av yrkesodlarkvalitet och 5% kisellera. Grundgödslad för snabb verkan, samt 2 kg 5-6 månaders Osmocote. Tillsatt extra organiskt järn. pH ca 5,5 - 6,5 50 liter 39 st per helpall Artikelnummer: 1630 18 liter 51 st per halvpall Artikelnummer: 1280 7


Exklusiv Blom & Plantjord Receptet bygger på erfarenhet genom samarbete med yrkesodlare. Blomjord med en torvsammansättning med lägre humifieringsgrad, och inblandning av kisellera, leca och grus samt extra järn. En lucker men stabil jord för krukor och större kärl. pH ca 5,5 - 6,5

8 liters 200 st per helpall. Art.nr: 1090 100 st per halvpall. Art.nr: 1092

18 liters 102 st per helpall. Art.nr: 1400 51 st per halvpall. Art.nr: 1410

50 liters 39 st per helpall. Art.nr: 1640

8


Exklusiv Blom & Plantjord med Osmocote & Oxywet Vår absolut bäst säljande produkt i Exklusiv-serien! Fullgödslad jord med näring som räcker hela säsongen! Konceptet bygger på att göra odlandet så enkelt som möjligt genom en toppkvalitet, samt att det enda man behöver göra är att vattna! Enkelt och bekvämt. Jordblandning med torv av yrkesodlarkvalitet och leca.

Vi har tillsatt Osmocote, ett långtidsverkande gödselmedel, som används frekvent av yrkesodlare. Oxywet hjälper till att binda fukt, och gör även jorden lättare att vattna upp vid eventuell uttorkning. Inblandning av 5% Leca ger en riktigt lucker och syrerik jord. Innehåller även organiskt järn och järnsulfat. pH ca 5,5 - 6,5

18 liter 51 st per halvpall Artikelnummer: 1421 102 st per helpall Artikelnummer: 1420

50 liter 39 st per helpall Artikelnummer: 1650

9


Exklusiv Perennjord 50 liter För plantering av fleråriga växter i rabatten. Har en inblandning av både snabb och långtidsverkande gödsel. Jordblandning av torv av yrkesodlarkvalitet, bark, kogödselkompost och kisellera. För utomhusbruk. pH ca 5,5 - 6,5 39 st per helpall Artikelnummer: 1685

Exklusiv Urnjord 50 liter Fullgödslad jord med långtidsverkande naturlig gödsel. Jordblandningen består av torv av yrkesodlarkvalitet, grus, leca, hönsgödsel, samt kisellera. Tillsatt även extra järn. För utomhusbruk! pH ca 5,5 - 6,5 39 st per helpall Artikelnummer: 1680

Exklusiv Grönsaksjord för Ekologisk odling, 50 liter En ny produkt med ett exklusivt långtidsverkande gödsel. Tack vare ny teknik kan man nu tillverka KRAV-godkända gödselmedel med högre fosfor- och kaliuminnehåll än tidigare, vilket ger bättre blom- och fruktsättning. Jordblandningen består av torv av yrkesodlarkvalitet, 40 kg lera per kbm, samt fint stenmjöl. Stenmjölet har ett högt innehåll mineraler, vilket förbättrar smaken på frukt och grönsaker, samt ger ett förbättrat skydd mot sjukdomar. pH ca 5,5 - 6,5 39 st per helpall Artikelnummer: 1690 10

Exklusiv Rhodojord, 50 liter En grövre torvblandning med en inblandning av 15% kogödselkompost, samt ett kalciumfritt gödselmedel, och en extra järngiva. Innehåller även Oxywet vilket binder fukt och gör jorden lättare att vattna upp vid eventuell uttorkning. pH ca 4,5 - 5,0 39 st per helpall Artikelnummer: 1670


Exklusivt Recept Bara för dig och dina kunder

Exklusivt recept 50 liter Vi får ofta höra från våra yrkesodlare att konsumenter kommer till dem och vill köpa odlarens egen jord; -Du har så fina plantor, jag vill ha samma jord! Vi har därför tagit fram det här emballaget. Notera att då recept varierar saknas det innehållsdeklaration på emballaget! I säcken fyller vi jord efter era önskemål och på säcken kan vi printa ert företagsnamn och logotyp. Vi kan printa ovanför krukan, och även på sidorna av säcken.

Ett emballage även för dem som vill ha ett eget recept på sin jord, även om den inte skall gå till försäljning ut till konsument då emballaget saknar innehållsdeklaration. Minsta beställning av eget recept är 9 pall, vilket motsvarar ca 350 säckar. Antalet varierar dock med jordens struktur och volymvikt. 39 st per helpall Artikelnummer: 7105

11


Planteringsjord 50 liter Grundstenen i Emmaljungas sortiment och en 50-års jubilar! Vår absoluta storsäljare! Fullgödslad planteringsjord som är användbar till mycket. Dock ej till surjordsväxter. Gödslad med lättupptagligt mineralgödsel och en inblandning med 5% grus, och kalk. pH ca 5,5 - 6,5 39 st per helpall Artikelnummer: 1600

Mylla 60 liter En fullgödslad planteringsjord som kan användas till det mesta, både ute och inne. Dock ej till surjordsväxter. Gödslad med lättupptagligt mineralgödsel, inblandning av 5% grus och kalk. pH ca 5,5 - 6,5 39 st per helpall Artikelnummer: 1620

Trädgårds & Rabattjord 50 liter För plantor i rabatten. En tyngre jord med inblandning av 30% grönkompost. God tillgång på kalium gör den lämplig även för grönsaker och prydnadsträd med mera. För utomhusbruk. pH ca 5,5 - 6,5 39 st per helpall Artikelnummer: 1618

12


Rosjord 18 & 50 liter Fullgödslad jord bestående av torv, kogödselkompost och 8% kisellera. Utmärkt till rosor, klematis och till växter som gärna vill ha extra kalium. För utomhusbruk. pH ca 5,5 - 6,5 50 liters, 39 st per helpall. Art.nr: 1850

18 liter, 51 st per halvpall. Art.nr: 1430

Tomatjord 18 & 50 liter Förutom till tomat så passar den väldigt bra även till gurka, melon, chili med mera... Fullgödslad jordblandning med stenmjöl och 30% kogödselkompost vilken innehåller mycket kalium vilket främjar blom- och fruktsättning. Tillsatt extra kalcium och järn. pH ca 5,5 - 6,5 50 liter 39 st per helpall. Art.nr: 1860 18 liter 51st per halvpall. Art.nr: 1460

13


Jordförbättra & Odla

14


Plantjord med Grönkompost 40 liter En lite matigare jord för plantering på friland. Komposten har ett högt innehåll av kalium som främjar knopp och fruktsättning, och innehåller även viktiga mikroorganismer. Ej för surjordsväxter. pH ca 5,5 - 6,5 54 st per helpall Artikelnummer: 1540

Kompostjord 40 liter Fet och kraftig jord som består av 30% kogödsel, 30% grönkompost, 30% barkmull och 10% torv. pH-värde ca 7. Ej för surjordsväxter! 48 st per helpall Artikelnummer: 1545

Laddat Biokol 50 liter Ökar jordens förmåga att hålla vatten och näringsämnen så de inte lakas ur, speciellt i sandig jord. I lerjordar luckrar Biokol Aktiv upp jorden, så syre kan komma ner till rötterna. En inblandning av hönsgödselkompost tillför också näring och organiska ämnen till jorden. För utomhusbruk. pH ca 8,0 - 9,0 39 st per helpall Artikelnummer: 1619

15


Medelhavsjord 18 liter En jordblandning med perfekta förhållande till medelhavsväxter. En tyngre jord baserad på torv med högre humifieringsgrad och inblandning av grus, leca och hög andel lera. Lämplig till citrusväxter, olivträd och bougainvillea med flera. pH ca 4,5-5,0 51 st per halvpall Artikelnummer: 1471

Blomjord med lågt pH 8 liter Jordblandning framarbetad för växter som kräver lägre pH. Passar därför utmärkt till surjordsväxter som hortensia, ljung och azalea med flera... pH ca 4,5 - 5,0 100 st per halvpall Artikelnummer: 1154

Blomjord 18 liter Fullgödslad blomjord baserad på torv och grus. Passar de flesta inomhusväxter, dock ej till surjordsväxter. En av grundstenarna i Emmaljungas sortiment sedan 1972! pH ca 5,5 - 6,5 Finns på hel och halvpall 102 st per helpall Art.nr: 1200 51 st per halvpall Art.nr: 1210

Blomjord 8 liter Fullgödslad blomjord baserad på torv och grus. Passar de flesta inomhusväxter, dock ej för surjordsväxter. Ett väl beprövat recept sedan Emmaljungas start 1972! pH ca 5,5 - 6,5 Finns på hel och halvpall 200 st per helpall Art.nr: 1100 100 st per halvpall Art.nr: 1110

16


Orkidéjord 5 liter En barkkompost med inblandning av pimpsten. Pimpsten gör att substatet suger åt sig vid bevattning och försörjer plantan sedan långsamt med vatten genom förångning, samtidigt ger den genom sin struktur gott om luft till rötterna vilket främjar tillväxten. pH ca 6,0 - 7,0 Säljes i kartong om 10 påsar Artikelnummer: 6365

Såjord med Perlite 18 liter För ekologisk odling. En extra finsiktad torv med tillsats av perlite skapar en luftig jord som ger gott om syre till rötterna. Har gödslats varsamt för att fungera optimalt för sådd, sticklingar och till kaktus. pH ca 5,5 - 6,5 51 st per halvpall Artikelnummer: 1030

Så & Kaktusjord 8 liter En extra finsiktad torv med en riktigt fin sand. Har gödslats försiktigt för att fungera optimalt för sådd och sticklingar. Testvinnare i Allt om Trädgård! pH ca 5,5 - 6,5 100 st per halvpall Artikelnummer: 1010

Så-jord 50 liter En finsiktad låghumifierad torv med inblandning av riktigt fin sand. Svagt gödslad för sådd och sticklingar. Fungerar optimalt i pluggmaskin. Väl beprövad testvinnare som vi är både unika med och stolta över. Testvinnare i Allt om Trädgård! pH ca 5,5 - 6,5 39 st per helpall Artikelnummer: 7110 17


Ekologiskt

18


Plantjord för Ekologisk odling 50 liter Exklusiv Grönsaksjord 50 liter Fullgödslad jord med långtidsverkande En ny produkt med ett exklusivt långnaturligt gödsel bestående av hönsgödsel tidsverkande gödsel. Tack vare ny teknik kan man nu tillverka och blodmjöl. Jordblandningen består KRAV-godkända gödselmedel med högre av riven blocktorv och 5% grus. Tillsatt även extra järn. fosfor- och kaliuminnehåll än tidigare, vilket ger bättre blom- och fruktsättning. För utomhusbruk. Jordblandningen består av torv av yrkeso- pH ca 5,5 - 6,5 dlarkvalitet, 40 kg lera per kbm, samt fint 39 st per helpall Artikelnummer: 1750 stenmjöl. Stenmjöl har ett högt innehåll mineraler, vilket förbättrar smaken på frukt och grönsaker, samt ger ett förbättrat skydd mot sjukdomar. pH ca 5,5 - 6,5 39 st per helpall Artikelnummer: 1690

Missa inte! Fler produkter för ekologisk odling finns på sida 32-33! Gödsel och jordförbättring

Såjord med Perlite 18 liter Extra finsiktad torv med tillsats av perlite skapar en extra luftig jord. Har gödslats varsamt för att fungera optimalt för sådd, sticklingar och till kaktus. pH ca 5,5 - 6,5 51 st per halvpall Artikelnummer: 1030

Trädgårdsgödsel för Ekologisk odling Både snabb och långtidsverkande gödsel som varar i upp till 10 veckor. För morot, rödbeta, gurka, melon mm. Skall myllas ner i jorden i samband med sådd eller vid plantering! För utomhusbruk. Innehåll 5kg Näringsinnehåll: NPK 7-3-8 40 st per halvpall Artikelnummer: 4470 19


Bark

20


Gödslad Barkmylla 50 liter Används som jordförbättring i sandig eller lerig jord. Innehåller 80% Barkmull, 10% Hönsgödselkompost 10% höghumifierad torvmull. Struktur: Medium pH-värde ca: 5,0-6,0 Ledningstal ca: 2,0-4,0 Tillsatt per m3 1 kg Biofer NPK 9-3-4 pH 5-6 39 st per helpall Artikelnummer: 3101

Täckbark 50 liter Bark av grövre struktur (0-40mm) Utmärkt till ogrästäckning, gärna tillsammans med underliggande barkduk. Bra även till vintertäckning. Vi rekommenderar 50-100mm tjockt lager. Ej för jordförbättring. Innehåller inga tillsatser. pH ca 5,0 39 st per helpall Artikelnummer: 3200

Barkmull 50 liter Bark av finare struktur (0-20mm). Används framförallt som jordförbättring i sandiga eller lerig jord. Tillför gärna samtidig kogödselkompost. Innehåller inga tillsatser. pH ca 5.0 39 st per helpall Artikelnummer: 3100

Pinjebark 70 liter Naturligt, vackert och exklusiv att täcka och dekorera med. En färsk och naturligt vacker bark med lång livstid. Lägg barkduk under, för effektivare ogräsbekämpning. Fransk nematodfri bark. Innehåller inga tillsatser. Finns i två olika fraktioner. 42 st per helpall Grov 20-40 mm Artikelnummer: 3600 Fin 7-15 mm Artikelnummer: 3610

21


Torvmull

22


Naturtorv 50 liter Naturell torvmull med något grövre struktur. Lämplig till jordförbättring eller som substrat för plantering av surjordsväxter, t.ex. rhododendron, blåbär, hortensia, azalea med flera... Inga tillsatser. pH ca 4,0 - 4,5 39 st per pall Artikelnummer: 2100

Gödslad Torvmull 50 liter Kalkad och fullgödslad torvmull lämplig för de flesta plantor. En något lättare jord då den inte har någon tillsats av grus. Passar därför även bra till att jordförbättra med i lerig eller sandig jord. Bra till plantering av buskar och träd. pH ca 5,5 - 6,5 39 st per pall Artikelnummer: 2150

Torvblock naturformat Djupgrävd torv att dekorera med, dela av med eller för att bygga mur, avsatser i sluttningar, dammbygge eller liknande. Storlek ca 45x30x20 cm, men kan variera något då de krymper olika vid torkning. Inga tillsatser. pH ca 4,0 - 4,5 48 st per pall Artikelnummer: 2600

Torvblock sågat Djupgrävd torv att dekorera med, dela av med eller för att bygga mur och avsatser i sluttningar eller liknande. Storlek ca 40x25x17 cm, men kan variera något då de krymper olika vid torkning. Inga tillsatser. pH ca 4,0 - 4,5 60 st per pall Artikelnummer: 2650 23


Tryckpackat


Tryckpackad Gödslad Torvmull 150 liter Fullgödslad och kalkad torv till plantering av buskar och träd mm. Har en mellangrov struktur med tillsatt näring för ca 4-5 veckor. Djupgrävd blocktorv. Humifieringsgrad H2-H4 pH ca 5,5 - 6,5 24 st per helpall Artikelnummer: 2250

Tryckpackad Naturell Torvmull 250 liter En helt naturlig produkt utan några tillsatser. Består av djupgrävd blocktorv. Passar bra vid jordförbättring till lerig eller sandig jord, samt för plantering av surjordsväxter. pH ca 4,0 - 4,5 18 st per helpall Artikelnummer: 2400

Tryckpackad Naturell Torvmull 150 liter Lämplig för jordförbättring eller till plantering av surjordsväxter. Humifieringsgrad H2-H4 Inga tillsatser. pH ca 4,0 - 4,5 24 st per helpall Artikelnummer: 2200

Torvströ 250 liter Strö till hästar och kor. Har hög uppsugningseffekt och kan återanvändas på åkermark. Består av ytskördad torv. Inga tillsatser. pH ca 4 - 4,5 18 st per helpall Artikelnummer: 2500


Gödsel

26


Gödsel & Näringsämnen

Magnesium kan röra sig fritt i växten och nya blad får alltid först tillgång till det. Det innebär att vid magnesiumbrist syns det först på de gamla bladen som blir flammiga och Kväve, Fosfor och Kalium (benämns ofta förkortat som gula mellan bladnerverna och bladen faller ofta av i förtid. NPK) också kallade makronäringsämnen, är de stora huvudsakliga näringsämnena, men även magnesium, kalcium Kalcium bidrar till växternas immunförsvar och tillväxt. och svavel räknas som makronäringsämnen. Övriga ämnen Det hjälper också växterna att tillgodogöra sig övriga näkallas för mikronäring eller spårämnen. Till dessa räknas ringsämnen. Kalcium stärker växternas cellväggar och skabland andra mangan, järn, koppar, bor, klor, nickel molyb- par stabila plantor. Vid brist på kalcium rullar sig bladens den och zink. Makronäring behövs det kilovis av per 100 kanter. Knoppar och nya blad kan lossna och falla av. Ett kvadratmeter, medan det bara behövs gram av mikronä- annat exempel på kalciumbrist är pistillröta på tomater. ringsämnen. Svavel. Utan svavel utvecklas växterna dåligt och blir bleka, liknande symptom som vid kvävebrist alltså. Skillnaden är att vid svavelbrist så syns symptomen på de yngre bladen. Kväve Kväve och svavel behöver vara i balans med varandra, det är Behövs i förhållandevis stor mängd, men urlakas lätt så be- därför viktigt att tillföra det ena om man tillför det andra. höver tillföras ofta fast då i mindre mängd. ”Emmaljungas Blom & Plantjord med Osmocote” har dock en inblandMikronäringsämnen ning av ett inkapslat näringsämne som gör att en större För att växterna skall kunna tillgodogöra sig mikronäringmängd kan tillföras utan att den bränner rötterna eller laen är det viktigt att pH-värdet är rätt (se ovan). Vid brist på kas ur. Kväve bidrar till ökad tillväxt och grön bladmassa. mikronäringsämnen är det plantans yngre delar, de unga Utan kväve blir bladen bleka och gulnar och växterna kombladen och toppskotten som brukar visa tecken på detta mer liksom inte upp! Lite för mycket kväve gör att plantan först. Brist på mikronäringsämnen visar symptom som gula växer som tusan och bladen blir mörkt gröna, och på tok blad, bruna fläckar på bladen, röta och diverse sjukdomar. för mycket kväve gör att plantan slutar växa eller helt enkelt ”bränns” och dör. Mot hösten bör man vara försiktig med kvävetillförsel annars fylls blad och stjälkar med vat- Det alltså stor skillnad på jord och jord. Att lära känna sin jord är alltid bästa vägen till en lyckad ten och plantan frostsprängs under vintern. odling. Att odla i krukor, urnor, och i balkonglådor i färFosfor främjar rotsystemet och hjälper plantan att sätta digblandad jord är ofta en smidig och lättskött väg att gå knopp vilket på sikt ger vackra blommor och mycket frukt. för att lyckas. Odling på friland där jorden behöver optiTillgång till fosfor gör också att växterna kan tillgodogöra meras kräver dock lite mer av odlaren. Man behöver lära sig solljuset. Fosfor kan finnas tillgängligt i jorden utan att känna sin jord för att veta vad som behöver justeras. Knep växterna kan ta upp det. Det kan bero på felaktigt pH-vär- man kan ta till för att ta reda på vad man har för typ av jord de eller på att jorden är för kall. Ett kännetecken på brist är att titta på vad som trivs i trädgården, och läsa på om vad på fosfor är att de lägre äldre bladen får en lila ton, och att dessa växter vill ha. Ett lite mer avancerat sätt är att skicka rossystemet utvecklas dåligt. I jord med hög mullhalt är det jorden för analys. Vad gör vad för dina plantor?

ovanligt med fosforbrist.

Har man precis köpt sig ett hus med trädgård och den är Kalium bidrar till god blomning och fruktsättning och ger mest förfallen eller har obefintligt med växtlighet så växer godare frukter. Det är viktigt med kalium för växternas det säkert en massa ogräs. Självfallet vill man inte ”odla” motståndskraft mot många sjukdomar. Det är en förutsätt- ogräs, men det berättar mycket om jorden. Nässlor trivs ning för växten för att kunna bilda kolhydrater i plantan i näringsrik jord. Maskrosor, vilka har en djupgående rot och frukten, vilken då får sötare frukt och bär. Kalium är klarar sig fint på torr och näringsfattig jord (men växer fint också viktigt för att växter skall klara vinter och köld efter- även i fuktig och näringsrik jord) Om inget annat växer som sockret i plantan blir som ett glykol för växterna. Brist förutom maskrosor kan man alltså dra slutsatsen att jorden på kalium kan ses då bladens kanter blir bruna, skrumpna är torr och näringsfattig. och gula. Växter tar upp kalium och magnesium på samma sätt så ett överskott av kalium kan göra att växten inte kan tillgodogöra sig magnesium. Magnesium behövs för att bilda klorofyll, ett färgämne som gör att växterna får sin gröna färg. Det bidrar också till frösättningen för växternas förmåga att kunna föröka sig.

27


28

Kogödsel 50 liter Riktig kogödsel. En blandning av 50% fast kogödsel, 25% grönkompost, och 20% torv för att det ska bli en trevlig produkt att hantera i trädgården. Tillsatt även 5% hönsgödsel för att ersätta det kväve som äts upp vid komposteringen. 39 st per helpall Artikelnummer: 4100

Toppdress 50 liter En finmald och siktad torv med tillsats av fin sand. Kraftigt gödslad med mineral och hönsgödsel, samt extra kalk. Kickar igång trötta gräsmattor och tillför organiskt material. pH 6,0 - 7,0 39 st per helpall Artikelnummer: 4300

Granulerad Hönsgödsel 16 liter Torkad och granulerad, vilket gör den lätt att sprida. För gödsling av gräsmatta och blommande rabatter och buskar. 78 st per helpall Artikelnummer: 4216 Näringsinnehåll: NPK 4-1,2-2,3 39 st per halvpall Artikelnummer: 4217

Hönsgödselkompost 50 liter Har ett högre kväveinnehåll än kogödsel, vilket gör den utmärkt för gödsling av kraftigt växande plantor, buskar och träd. 39 st per helpall Artikelnummer: 4200


Gödsla en gång!

Kombinera och effektivisera. Att toppdressa gräsmattan är extra viktigt om du samlar gräsklippet. Det tillför ny mylla och organiska ämnen till marken.

Långtidsverkande Gräsmattegödsel Exakt 8 kilo räcker till 250 kvadratmeter i hela 5 månader! Gödsla EN gång på våren och njut av en vacker matta hela sommaren! En helt ny typ av gödsel för gräsmattan. Sprids tidigt på våren när gräset börjat växa. Genom att känna av fukthalt och temperatur doserar den sig själv i Exakt rätt dos. Gräset får näring när det behöver det, och blir därigenom så tätt och krafigt att det tränger undan mossa och mycket av annan växtlighet man inte önskar i gräsmattan! Fungerar bra i de flesta spridare. Kornstorlek 1-2,5 mm. Näringsinnehåll: NPK 24-2,2-6,6 +Mg 1,2 36 st per halvpall Artikelnummer: 4600 29


30

Trädgårdsgödsel 9kg Granulerad mineralgödsel för rabatter, buskar och trädgårdsland med mera. Näringsinnehåll: NPK 11-5-18 plus micronäring. 32 st per halvpall Artikelnummer: 4400

Gräsmattegödsel 10 kg Granulerad mineralgödsel för gräsmattan. Lätt att sprida och fungerar bra i de flesta spridare. Näringsinnehåll: NPK 21-3-10 samt extra tillsatt svavel. 32 st per halvpall Artikelnummer: 4450

Långtidsverkande gödsel 500 gram Dragerad långtidsverkande gödsel för trädgård, balkong och krukväxter. Gödslar dina plantor i upp till 6 månader. Näringsinnehåll: NPK 11-4,5-16 12 st per kartong Artikelnummer: 6049

Osmocottar 1500 st Dragerad långtidsverkande mineralgödsel. Varje tablett väger 5 gram och är lagom till ca 2 liter jord. Till krukor över 5 liter räcker halva dosen. Tillför näring i upp till 6 månader. Näringsinnehåll: NPK 14-3,5-9,1 Ca 1500 st per kartong Artikelnummer: 6551


Alfagödsel 3,2 kg (5 liter) Naturligt växtbaserat gödsel tillverkat av Alfalfa (Medicago Sativa). Gödslet har ett näringsvärde liknande färskt gräsklipp, är långtidsverkande, och garanterat fritt från pyralidrester! Alfagödsel används med fördel till växter som är extremt känsliga för pyralidrester som till exempel tomat, chilli, gurka, melon och potatis mm. Näringsinnehåll: NPK 3-1-2 Säljes styckvis. Artikelnummer: 6063

Hönsgödsel 5 liter Torkad och granulerad, vilket gör den lätt att sprida. För gödsling av gräsmatta och blommande rabatter och buskar. Näringsinnehåll: NPK 4-1,2-2,3 Säljes styckvis. Artikelnummer: 6061

Pimpsten 2-8 mm 5 liter Pimpsten har en buffrande effekt vilket bidrar till jämnare fukthalt i jorden och i näringstillförsel till växterna. Pimpsten har till skillnad från Leca öppna porer som alltså kan lagra såväl vatten, näringsämnen, och luft. Säljes styckvis. Artikelnummer: 6062

Höstgödsel 5,5 kg (5 liter) Höstgödsel innehåller fosfor och kalium. Dessa makronäringsämnen hjälper växterna att bygga starka cellväggar och gör dem extra härdiga under vintern. Näringsinnehåll: PK 11-21 Säljes styckvis. Artikelnummer: 6060 31


Jordförbättring

Välkommen till Emmaljungas nya satsning! Det har i flera år funnits diverse kompletterande produkter till Emmaljungas olika jordar, men från och med i år har vi tagit ett rejält tag, och noga valt ut råvaror för att bredda sortimentet, samt hjälpa våra återförsäljare att fylla hyllorna med högkvalitativa produkter som ökar chansen till att lyckas i trädgården och med sina olika odlingar. Här hittar man nu olika specialgödsel, benmjöl, Fin-Leca, Perlite, Vermiculite och annat som våra återförsäljare och trogna konsumenter har gjort efterfrågan på. Allt under Emmaljungas eget varumärke såklart. På föregående sida hittar du även pimpsten i 5 liters hink. Allt nytt för i år!

Vermiculite 1,5 liter Vermiculite är ett naturligt material som tillverkas av lerskiffer. Vermiculite suger och avger upp vatten och näring lätt och håller fukten längre än perlite och passar bra vid till exempel frösådd, eller omplantering av sticklingar. 8 st per kartong Artikelnummer: 6051

32

Perlite 1,5 liter Perlite används till yttäckning av ljusgroende fröer. Kan också blandas ner i jorden för att göra den lätt och lucker. 8 st per kartong Artikelnummer: 6050

Fin-Leca 1,5 liter Lecakulor 2-4 mm för att luckra upp jorden och främja rotutveckling. Dekorativt till yttäckning och dämpar ytavdunstningen. Lecakulor gör jorden lucker och förhindrar att jorden faller ihop och blir kompakt, det bidrar till att det kommer luft till rötterna vilket främjar rotutvecklingen och skapar stabila plantor. 8 st per kartong Artikelnummer: 6052


Granulerat gödsel

Rosgödsel 1,7 kg Snabbverkande mineralgödsel lämpligt för rosor, som också passar bra till många andra blommande växter. En hög andel av kalum främjar knoppsättning och blomning Näringsinnehåll: NPK 11-5-18 8 st per kartong Artikelnummer: 6041

Rhodo & Blåbärsgödsel 1,7 kilo Gödsel anpassad för Rhododendron,blåbär, hortensia, ljung med flera. Ett komplett sammansatt gödsel som ger god tillväxt, gröna blad, och sötare frukt. Näringsinnehåll: NPK 8-10-20 8 st per kartong Artikelnummer: 6042

Trädgårdsgödsel Allround 1,7 kilo Emmaljungas Trädgårdsgödsel ger god tillväxt och har en hög andel kalium vilket främjar knoppsättning och gör plantorna motståndskraftiga mot svampangrepp. Näringsinnehåll: NPK 11-5-18 8 st per kartong Artikelnummer: 6040

Vegetabiliskt Gödsel 0,8 kg Vegetabiliskt långtidsverkande gödsel utmärkt till sallad, kryddväxter, spenat och örter mm. Fullgödselmedel helt baserat på vegetabiliska ingredienser, innehåller inga animaliska biprodukter eller animalisk gödsel. Näringsinnehåll: NPK 6-1,3-3,3 8 st per kartong Artikelnummer: 6044

Naturgödsel minigranulat 1kg Både snabbt och långtidsverkande gödsel som varar i upp till 10 veckor. För morot, rödbeta, gurka, melon mm. Skall myllas ner i jorden i samband med sådd eller vid plantering. För utomhusbruk. Näringsinnehåll: 7-3-8 8 st per kartong Artikelnummer: 6043

Benmjöl 1,5 liter Långtidsverkande gödsel särskilt lämpligt till fleråriga växter t.ex. lökväxter, klematis, och perenna växter. Näringsinnehåll: NP 7-9 8 st per kartong Artikelnummer: 6045

33


Recept och koncept av och från Emmaljunga! Emmaljunga har gjort en stor satsning på den flytande näringen. En investering i en ny produktionslinje och en tillbyggnad för att kunna utöka lagret har gjorts och en helt ny, enhetlig design har tagits fram. Ny kemi med mättad näringslösning, som är trevligt färgkodad, finns i flaskan, och viktiga tillsatser som t.ex. extra järn finns i Medelhavsnäringen!

34


Flytande näring

Växtnäring 1000 ml En vidareutvecklad men helt ny produkt från och av Emmaljunga. Med väl avvägd balans mellan kväve, fosfor och kalium får den växterna att växa på både höjden och bredden! Näringsinnehåll: NPK 5-1-4 12 st per kartong Artikelnummer: 6100

Orkidénäring 500 ml Flytande näring balanserad för just orkidéer. Lägre kväveinnehåll och fokus på kalium för bättre knoppsättning och blomning. 12 st per kartong Näringsinnehåll: NPK 2-1-4 Artikelnummer: 6213

Tomatnäring Förutom till tomat fungerar den ypperligt till gurka, melon, paprika och chili mm. Fokus på kalium främjar knopp och fruktsättningen. Näringsinnehåll: NPK 4-1-7 12 st per kartong Artikelnummer 500 ml: 6216 Artikelnummer 1000 ml: 6217

Medelhavsnäring 500 ml Ett välbalanserat näringstillskott för medelhavsväxter. Extra tillsats av järn fördjupar bladens gröna färg. Näringsinnehåll: NPK 4-1-5 12 st per kartong Artikelnummer: 6211

Pelargonnäring 500 ml Blandad för perfekt balans mellan tillväxt samt knopp och blomsättning. Lämplig även till rosor och klematis. Näringsinnehåll: NPK 4-1,5-5 12 st per kartong Artikelnummer: 6212 35


Övrigt

Marktäckväv 7,5 m2 5x1,5 meter Hindrar ogräs att tränga igenom, men släpper igenom syre, vatten och näring. 18 st per kartong. Artikelnummer: 3455

Fiberduk 20 m2 9,6x2.1 meter För skydd mot frost och oväder. 20 st per kartong. Artikelnummer: 3460

Rabattkant Hercules Tillverkad av slagtålig, UV-beständig, återvunnen plast. Levereras på rulle om 6 meter. Höjd 120 mm. 8 st per kartong. Artikelnummer: 6490

Alg&Lav Hjälper till att hålla undan alg, lav och mossa från det mesta i trädgården! Effektiv på de flesta material som t.ex. betong, trä, tegel, plåt, målade ytor och takpapp. Vid behandling dör påväxten direkt vid applicering, det kan dock ta ett år innan hårt sittande lav har sköljts bort av väder och vind. Neutraliserar näringsämnen som finns på ytorna och har en långtidsverkande effekt! Mer info på www.emmaljungatorvmull.se/algolav 1 liter - 12 st per kartong. Artikelnummer: 6560 5 liter 3 st per kartong. Artikelnummer: 6561

36


Lecakulor 10-20 mm. Används för dränering och som dekoration. Inga tillsatser. Leca 40 liter 30 st per helpall Artikelnummer: 5400

Leca 16 liter 33 st per halvpall Artikelnummer: 5350 66 st per helpall Artikelnummer: 5360

Leca 5 liter 108 st per halvpall Artikelnummer: 5130

Turbokalk 12,5 kg Gödselförstärkt kalk för extra växtkraft. Perfekt för gräsmattor. Räcker till ca 150 m2. Granulerad dammfri och enkel att sprida. Utmärk för alla med robotklippare. 80 st per helpall Artikelnummer: 4551

Kornad Kalk 12,5 kg Finmald, dammbunden och kornad kalk. Används på samma sätt som vanlig trädgårdskalk. Fungerar bra i de flesta spridare! Inga tillsatser. 80 st per helpall Artikelnummer: 4549

Trädgårdskalk 12,5 kg För pH höjande effekt. Sprids med fördel såväl tidig vår och på hösten. Innehåller magnesium som ger ett motståndskraftigt och grönare gräs! 80 st per helpall Artikelnummer: 4500

37


Jord rätt gjord

Yrkesodling Vi har ett långt större utbud av yrkesjordar än vad vi visar här. Här hittar du vårt ordinarie utbud som det finns emballage med innehållsdeklaration till. Kanske har du ett eget recept sedan tidigare, eller vill justera någon av våra befintliga jordar med extra lera, järn, gödning eller något annat? Då löser vi såklart det också. Hör gärna av dig till oss med dina önskemål eller frågor, så hjälps vi åt! Välkommen till Emmaljunga!

Så-jord med Perlite 50 liter En finsiktad låghumifierad torv med inblandning av perlite. Svagt gödslad för sådd och sticklingar. Fungerar optimalt i pluggmaskin. pH ca 5,5 - 6,5 39 st per helpall Artikelnummer: 7115

38

P-jord med grus Fullgödslad låghumifierad (H2-H3) torvblandning av djupgrävd blocktorv, med 10% inblandning av höghumifierad torv (H5-H6) för en vattenhållande effekt. pH ca 5,5 - 6,5 40 liter 63 st per halvpall. Art.nr: 7149 80 liter 36 st per helpall. Art.nr: 7150


P-jord med grus 50 liter Fullgödslad låghumifierad (H2-H3) torvblandning av djupgrävd blocktorv, med 10% inblandning av höghumifierad torv (H5-H6) för en vattenhållande effekt. pH ca 5,5 - 6,5 39 st per helpall Artikelnummer: 7120

P-jord med lera 50 liter Fullgödslad låghumifierad (H2-H3) torvblandning av djupgrävd blocktorv, med 10% inblandning av höghumifierad torv (H5-H6) för en vattenhållande effekt. Tillsatt ca 5% kisellera. pH ca 5,5 - 6,5 39 st per helpall Artikelnummer: 7126

P-jord med grus och lera 50 liter Fullgödslad låghumifierad (H2-H3) torvblandning av djupgrävd blocktorv, med 10% inblandning av höghumifierad torv (H5-H6) för en vattenhållande effekt. Tillsatt ca 5% kisellera. pH ca 5,5 - 6,5 39 st per helpall Artikelnummer: 7125

Petuniajord 50 liter Jordblandning för växter som kräver mer näring. Inblandat 20% strukturtorv och 60kg kisellera. Grundgödslad och tillsatt 1,5 kg 3-4 månaders osmocote, 1,5 kg 5-6 månaders Osmocote/per kubik, samt organiskt järn. pH ca 5,0 - 6,0 39 st per helpall Artikelnummer: 7130 39


Odlingssäck För dig som odlar direkt i säck kan vi packa ditt önskade recept i säck utformad för ändamålet. Den har mått ca 13x27x80 cm. Dräneringshål i botten körs som standard och sedan kan vi stansa hål för plantorna efter önskemål om antal och avstånd. Vanlig till odling av till exempel jordgubbar, gurkor och tomater mm. Vanligtvis vid jordgubbsoling stansar vi hål för 8 plantor samt 3 bevattningshål. 64 st per helpall Artikelnummer: 7180

Storsäck

Samtliga Emmaljungas recept, och recept efter eget önskemål går att få levererat i storsäck. Säcken har fyra lyftöglor och levereras på engångspall. Upptar 1,5 pallplats vid transport.

Jord rätt gjord 40

Sedan 1972


Bulkvara

Våra jordar, eller recept efter önskemål, levereras givetvis även som bulkvara. Beroende på det specifika receptet kan vi lasta upp till 30 kubikmeter per container, med tre containrar per leveranstillfälle. Vår erfarenhet tillsammans med din och dina önskemål, skapar vi jord som passar perfekt till just dina odlingar. Ring oss så hjälps vi åt!

41


Gödsel för yrkesodlare

Emmaljunga har nu också agenturen för ICL´s sortiment så som Osmocote och Universol mm. Kontakta oss för mer information och priser, så hjälper vi er gärna! Osmocote är en kapslad gödselkula som genom det osmotiska trycket löser ut näring relaterat till jordtemperatur. En väl beprövad lösning som under många år använts utav flera av Emmaljungas yrkesodlare. Levereras som styckvara eller pallvara. Säckvikt 25 kg.

Universol är ett vattenlösligt gödselmedel som har mycket hög löslighet även i kallare vatten. Näringen är tillgänglig för plantan omgående när den tillförs vid bevattning. Produkten är färgkodad för säkrare hantering. Levereras som styckvara eller som pallvara. Säckvikt 25 kg

Osmocote Pro, som Emmaljunga har i lager, finns i nedan angivna varianter. Näringsinnehållet anges nedan i procentform. 3-4 månaders varaktighet med NPK 19-4-8,3 +2MgO +mikronäring .Art.nr: 6540 5-6 månaders varaktighet med NPK 19-4-8,3 +2MgO +mikronäring. Art.nr: 6541 8-9 månaders varaktighet med NPK 19-4-8,3 +2MgO +mikronäring. Art.nr: 6542 Önskas andra varianter av Osmocote, går dessa att beställa med längre leveranstid.

Osmocote Tablets En konformad ”plugg” på 5 gram som enkelt kan tryckas ner i jorden på befintliga planteringar eller vid planteringstillfället. Finns i lager hos Emmaljunga i 5 grams tabletter med 1.500 st i varje kartong. 5-6 månaders varaktighet Näringsinnehåll: NPK 14-3,5-9+2MgO +mikronäring. Art.nr: 6551

Universol, som Emmaljunga har i lager, finns i nedan angivna varianter. Näringsinnehållet anges nedan i procentform. Universol Violet NPK 10-5-25 +3MgO +mikronäring. Art.nr: 6580 Universol Blue NPK 18-5-15 +2,5 MgO +mikronäring. Art.nr: 6581 Universol Orange NPK 16-2,2-21 +3,4MgO +mikronäring. Art.nr: 6582

PeKacid Fosforsyra i fast form. Används vid behov som pH-sänkare. 1% lösning sänker pH-värdet ner till 2,2. Mycket lättlöslig i vatten. Säker att använda då den ej är frätande och doftfri. Finns i lager. Levereras i säck om 25 kg. Art.nr: 8212 42


Det är viktigt att tänka på framtiden. Noggrannhet, långsiktiga lösningar, bra kvalitet och ansvar gör att vi får en hållbar framtid. Det leder bland annat till mindre spill och mer för pengarna. Vi på Emmaljunga gör varje dag och i varje moment vad vi kan för att att morgondagen ska bli lika trevlig som gårdagen. Att se till att vår produktion fungerar optimalt är så klart ett led i detta. Det borgar också för den kvalitet som vi vill ha på våra produkter. Bilden här är från en torvmosse där vi tidigare skördat torv. Mossen är idag förvandlad till ett litet paradis för djurlivet och här kan de leva ostört. Vill du hälsa på oss och se hur vi tillverkar våra produkter är du hjärtligt välkommen. Våra kontaktuppgifter hittar du på sista sidan.

Välkommen till Emmaljunga!

Sedan 1972


Välkommen till

Växel och order: 0451-242 15 Ekonomi: 0451-242 16 order@emmaljungatorvmull.se www.emmaljungatorvmull.se Emmaljunga Torvmull AB PL 2123, Yxenhultvägen 282 68 VITTSJÖ 44

Försäljning och distribution i Norge Emmaljunga Jord & Torv A/S Tel: (+47) 90 565 657 gro-elisabeth@emmaljunga.as


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.