Page 1

STAGEVERSLAG

TA L E N T M A N AG E M E N T

EMMA LAUWERS

STAGE: ONE CALL GROUP ONE CALL TALENT MANAGEMENT & LOBBY CALL STAGEMENTOR: HANS ASRAWAT

STAGEBEGELEIDER: KAREN DE GROOF ARTEVELDE ACADEMIEJAAR 2017-2018


INHOUDSTAFEL 1. Algemene voorstelling van je stagebedrijf 1.1 Contactgegevens bedrijf en stagementor 1.2 Situering en activiteiten van je stagebedrijf 1.3 Profilering van je stagebedrijf op de markt, USP, de concurrentiepositie (indien van toepassing), beschrijving doelgroep

2. Situering van de dienst waarin je tewerkgesteld bent. 2.1 Visuele voorstelling van de organisatiestructuur - het organogram en de dienst waarbinnen jij stage loopt, aantal werknemers 2.2 Bedrijfscultuur, werkomgeving, de structurering, motivatie van mensen, omgangsvormen?

3. Beschrijving van je takenpakket en realisaties en de link naar je opleiding 3.1 Projecten, campagnes, onderzoeken, realisaties 3.2 Illustratiemateriaal : brochures, flyers, presentaties, filmpjes, fotomateriaal, nieuwsbrieven, websites, social media-acties 3.3 Contact stakeholders en ervaring hiermee 3.4 Link met de opleiding op gebied van kennis, vaardigheden en attitudes


4. Beschrijving van jouw manier van functioneren binnen de werkcontext en jouw specifieke 'competenties'. 4.1 Je beschrijft hoe jij functioneert binnen een professionele context. Je beschrijft daarbij hoe jij omgaat met collega's, wat je sterke en je zwakke punten zijn en hoe je denkt en welke invloed dat heeft op je dagelijks werk.

5. Jouw kritisch (opbouwend) standpunt over onze opleiding 5.1 In welke mate stemt de theorie van de opleiding overeen met de praktijk van de stage? 5.2 Meerwaarde van deze stage voor je opleiding? 5.3 Hoe beoordeel je zelf je geschiktheid om met de gevolgde opleiding te functioneren in de communicatiesector?

6. Persoonlijke appreciatie van je stage 6.1 Minimum 3 positieve en 3 minder positieve (negatieve) punten van deze stageplaats? 6.2 Review van deze stageplaats: aan te bevelen voor toekomstige stagiairs? Zo ja, onvoorwaardelijk of mits specificering op gebied van persoonlijkheid, profiel student, specifieke competenties?

Bijlage 1: Het verslag van het verkennend gesprek. Bijlage 2: De reflectie naar aanleiding van de intervisie. Bijlage 3 (optioneel): de resultaten van de persoonlijkheidstest indien je deze afgelegd hebt: een printscreen van jouw resultaat.


1. Algemene voorstelling van je stagebedrijf 1.1 Contactgegevens bedrijf en stagementor Bedrijf One Call Group (One Call Talent Management & Lobby Call) Adres Ottergemsesteenweg Zuid 808 9000 Gent - Belgium Stagementor Hans Ascrawat hans@one-callgroup.com - 0486.562.849

1.2 Situering en activiteiten van je stagebedrijf One Call Group omvat 2 divisies: One Call Talent Management en Lobby Call One Call Talent Management: Doel: Het opbouwen van een sterke en duurzame carrière voor artiesten Management van: B / BENT VAN LOOY / BLACK BOX REVELATION / GOOSE http://www.one-callgroup.com Lobby Call Doel: Uitgebreid tourmanagement- en productiebedrijf met creatieve en ervaren tour- en productiemanagers. Cliënten: Alle artiesten die tot One Call behoren + Alt-J, AIR, Soulwax, Charlotte Gainsbourg, Justice, Lara Fabian,…. http://www.lobby-call.com


1.3 Profilering van je stagebedrijf op de markt, USP, de concurrentiepositie (indien van toepassing), beschrijving doelgroep Profilering stagebedrijf Flexibel, kwalitatief, persoonlijk, alomvattend, internationaal karakter USP Een brede service met een persoonlijk aanpak bieden aan kwalitatieve Belgische en internationale artiesten Concurrentiepositie Er zijn verschillende managementbureau’s in België. One Call ontfermt zich naast zijn functie als artiestenmanagement ook over tourmanagement en productie van Belgische en internationale artiesten, hierin zijn ze uniek omdat ze een all-in service bieden. De concurrentie t.o.v. andere spelers bepalen is moeilijk. Andere Belgische managementbureau’s zitten qua artiestenroster meestal in een iets ander segment. De 2 grootste Belgische concurrenten zijn op dit moment: DBNR: Management van o.a. Oscar & The Wolf, Bazart, Warhola, Glints, Noémie Wolfs,… Musickness: Management van o.a. Tamino, Warhaus, Faces on TV,… Voor Lobby Call is de concurrentie veel breeder dan voor One Call. Ze bespelen een veel groter territorium omwille van hun internationale artiesten en concurreren dan ook met grote internationale bedrijven. Beschrijving doelgroep De doelgroep is hier heel breed. Iedereen die houdt van muziek kan tot de doelgroep behoren. One Call biedt een groot spectrum van muziekgenres aan. Hier staat geen leeftijd, religie, geslacht, nationaliteit... op.


2. Situering van de dienst waarin je tewerkgesteld bent. 2.1 Visuele voorstelling van de organisatiestructuur - het organogram en de dienst waarbinnen jij stage loopt, aantal werknemers

* De accounting voor One Call en Lobby Call wordt door dezelfde personen gedaan. * De artiesten die onder het One Call management zitten, horen ook bij het Lobby Call tourmanagement.


2.2 bedrijfscultuur, werkomgeving, de structurering, motivatie van mensen, omgangsvormen? Werkomgeving Het kantoor van One Call bevindt zich in het Meet District van de Ghelamco Arena in Gent. Verschillende kleinere bedrijven huren een bureau in dit gebouw. In de huurprijs zitten verschillende faciliteiten inbegrepen: meetingruimtes die One Call steeds kan reserveren, een gezamelijke lunchruimte (met frigo’s, microgolfovens, waterkokers, bestek, borden, water…), loopbanden waar je met je pc kan werken, gezellige ruimtes met zicht op het voetbalstadion, ondergrondse parking, activiteiten georganiseerd door Meet District zoals yoga,…


Bedrijfscultuur Bij One Call heerst een flexibele bedrijfscultuur. Het uiteindelijk geleverd werk, daar ligt de focus. We zijn meestal met een 3 tot 5-tal collega’s op kantoor. Tour Managers komen op onregelmatige basis op kantoor werken. Ieder neemt zijn eigen verantwoordelijkheden op en wordt verwacht om over genoeg zelfstandigheid te beschikken en zelf te beslissen waar hij/zij wil werken zonder dat het resultaat van het geleverd werk hierdoor verzwakt.

Structurering One Call Group is opgericht door een vennootschap van 5 mensen: Hans, Piet, Maarten, Mathias en Peter. Hans is de managing director van One Call Group. Binnen One Call Group zijn er 2 business units: One Call Talent Management en Lobby Call. Laura doet de accounting en finances voor de volledige One Call Group. Arno (boeker) en Dries (manager, rechterhand van Hans) werken voor One Call. Voor Lobby Call werken een 15-tal Tour Managers waaronder ook Piet, Maarten, Mathias en Peter.


Motivatie van mensen De drijfveer en passie die iedereen bij One Call linkt is ‘muziek’. Tijdens en na de uren is muziek (nieuwe bands, achter de schermen, festivals,…) de basis voor de meeste gesprekken. Dit zorgt ervoor dat er een connectie is tussen de collega’s en het makkelijker is om samen te werken, of het nu over de dienst communicatie, accounting of management gaat.

Omgangsvormen We communiceren onderling via het online communicatieportaal “Asana”. Ieder lid heeft op dit portaal zijn persoonlijke en gezamelijke projecten en taken. De sfeer is hier eerder informeel. Er is geen onmiddellijke hiërarchie voelbaar. Op dinsdag brunchen we allen samen met lunch die geleverd wordt door het bedrijf ‘Bunch the other lunch’. Op deze dag zijn de meeste collega’s aanwezig en wordt er tijdens de middagpauze extra tijd genomen om met elkaar te praten. Op vrijdag gaan we af en toe afterworken op het 5e verdiep van de Ghelamco arena. Tijdens mijn stage is mijn stagementor daar niet geweest maar voor mijn laatste stagedag gaan we allen samen eten ’s avonds in Gent. Er worden dus wel activiteiten georganiseerd na de werkuren om de sfeer tussen de collega’s sterk te houden.


• Bunch The Other Lunch op dinsdagmiddag


3. Beschrijving van je takenpakket en realisaties en de link naar je opleiding 3.1 Projecten, onderzoeken & realisaties PER ARTIEST

Bent Van Looy •

Zoeken naar brands waarmee Bent kan samenwerken voor release nieuwe plaat

Bitly links maken voor optredens

Online content creëren

Research naar mogelijke samenwerkingen met PR-bedrijven

Selectie maken van visuals voor nieuwe serie ‘Fiskepark’

Presentatie maken voor samenwerking tussen Bent en brands


PER ARTIEST

Goose •

Documenteren van de Goose verhuis en Goose Utrecht shows (beelden maken en monteren)

Meewerken aan strategisch plan voor branding ‘Safari’ (samen met PR-bedrijf Hurae en PRbedrijf #thisisfath)

Storylines en online content creëren voor ‘Safari’ project

Informatie verzamelen en in presentatie vormgeven voor opmaak sponsordossiers ‘Safari’ in samenwerking met Studio Brussel en verschillende brands


PER ARTIEST

Black Box Revelation •

Analyseren en research doen voor biografie Black Box Revelation

Analyse verwerken en vormgeven in presentatie van Jan Paternoster (voor meetings Hans bij het zoeken naar brands,…)

Online content creëren


PER DIVISIE

Lobby Call •

Onderhouden sociale media Lobby Call Ø Opstarten Instagram: bedenken van strategisch plan (stilistisch vormgeven, content en storylines, frequentie,…) Ø Bedenken en plaatsen van posts op verschillende socialemediakanalen Ø Informatie updaten Ø Online content creëren

Analyseren belangrijkste stakeholders om te volgen op sociale media

Monitoren: persartikels, flyers, brochures,… van artiesten

Ideeën rond nieuwe website creëren: storylines, navigatiestructuur, content, opmaak,..

Creëren van onlinestrategie om nieuwe tourmanagers te bereiken


PER DIVISIE

TA L E N T M A N AG E M E N T One Call •

Ideeën rond nieuwe website creëren: storylines, navigatiestructuur, content, opmaak,..

Onderhouden sociale media Lobby Call Ø Opstarten Instagram: bedenken van strategisch plan (stilistisch vormgeven, content en storylines, frequentie) Ø Bedenken en plaatsen van posts op verschillende socialemediakanalen Ø Informatie updaten Ø Online content creëren

Administratief (bijstaan accounting) Ø Scannen facturen en groepen per artiest Ø Nieuwe nummers bij SABAM aangeven Ø Uploaden playlists (live) bij SABAM Ø Kopies maken….


Black Box Revelation

Analyseren en research doen voor biografie Black Box Revelation + verwerken en vormgeven in presentatie van Jan Paternoster (voor meetings Hans bij het zoeken naar brands),‌


GOOSE

Documenteren Goose: Utrecht + verhuis


GOOSE

Research en analyseren van informatie voor opmaak presentatie sponsordossiers (Maes en Proximus)


GOOSE

Research en analyseren van informatie voor opmaak presentatie sponsordossiers (Maes en Proximus)


GOOSE

Strategie bepalen voor branding ‘Safari’

Filmen, monteren en editen van verhuis Goose (safari-project)


BENT VAN LOOY

Research naar brands voor samenwerking met Bent in vooruitzicht release nieuwe plaat


LOBBY CALL

Aanmaken Instagram: bedenken storylines en do’s/don’ts

Flowchart maken: “is my post for Instagram good enough?”


LOBBY CALL

Bedenken navigatiestructuur voor de nieuwe website + enkele creatieve contentideeĂŤn bedenken als storylines op de website

Aanzet van onlinestrategie om nieuwe Tour Managers te bereiken


LOBBY CALL

Spotify playlist aanmaken met alle artiesten onder One Call Group (beste/recent nummer)

Bedenken en plaatsen van content op verschillende socialemediakanalen


LOBBY CALL

Bedenken en plaatsen van content op verschillende socialemediakanalen


ONE CALL

Ideeën rond nieuwe website creëren: storylines, navigatiestructuur, content, opmaak,..

Lijst creëren: welke partijen en mensen interessant kunnen zijn om te volgen op Instagram voor One Call


ONE CALL

Bedenken en plaatsen van content op verschillende socialemediakanalen


3.3 Contact stakeholders en ervaring hiermee

De stakeholders waar ik het meeste contact mee had waren de artiesten zelf. Dit zijn de cliënten van One Call. Omdat ik veel interesse heb in het vakgebied en we al via andere mensen al connecties hadden verliep dit soepel en positief. Ik mocht mee naar Utrecht om Goose gedurende 2 dagen te documenteren.

Andere interne stakeholders waarmee ik dagelijks contact had waren de collega’s. Ik moest af en toe mailen met de internationale tourmanagers en boekers om foto’s en content te laten goedkeuren voor de sociale media, ook dit verliep vlot.

Daarnaast heb ik meetings gehad met 2 PR-bedrijven waarvan One Call met 1 gaat samenwerken in de toekomst. Ook hier had ik een goede ervaring mee omdat ik de mensen van het PR-bedrijf al jaren kende (via een vorige deelname aan ‘The Voice’ waarvan het bedrijf de PR toen deed). Hiermee kon ik Hans iets meer op de hoogte brengen van mijn vorige ervaringen met dit bedrijf.


3.4 Link met de opleiding op gebied van kennis, vaardigheden en attitudes Kennis & vaardigheden -

Interne werking van een organisatie

-

Photoshop: bewerken van foto’s, logo’s en foto’s vectoriseren,..

-

Indesign: one pagers maken, sponsordossier maken in indesign, presentaties,…

-

Excell: Voor Sabam oplijstingen, analyseren van planning van Tour Managers,…

-

Powerpoint: maken van kleine presentaties/pitch

-

Prezi: maken van een online presentatie

-

Andere tools als Bitly (lange links korter maken), Hootsuite, Buffer,… waarmee ik via de lessen al in contact was gekomen.

-

Presentatietechnieken: overtuigd een presentatie kunnen geven met de juiste opbouw

-

Taalvakken: perfect in NL/FR/ENG kunnen communiceren (mondeling+schriftelijk) en de basis kennen voor het opmaken van een persbericht, blog, social media release,... (Nederlands 3)

-

SCA: interesse tonen in dagelijks nieuws: handig voor tussentijdse conversaties, weten wat er speelt in de wereld, op vlak van cultuur en politiek een beetje kunnen meepraten,…

-

Alle vakken met communicatiemanagement: weten hoe ik een concurrentieanalyse maak, SWOT, DEPEST,…

-

Gebruik goede bronnen te baseren (Frankwatching, CIM,…)

-

Event, woordvoerderschap, Com 5 (reclame, DM en retail),…. .


3.4 Link met de opleiding op gebied van kennis, vaardigheden en attitudes

Attitudes

Belangrijk attitudes die ik via de opleiding heb kunnen ontplooien en mij geholpen hebben tijdens mijn stage: - Professioneel omgaan met verschillende partijen - Discreet zijn met vertrouwelijke informatie - Zelfstandig te werk gaan - Flexibiliteit


4. Beschrijving van jouw manier van functioneren binnen de werkcontext en jouw specifieke 'competenties'. Volgens de competence indicator uit prova 2 ben ik een filosoof. Ik kan mij hier zeker in vinden. Enkele kenmerken die hieruit komen zijn: +

steeds creatieve uitdagingen en benaderingen zoeken

+

dossiers analyseren

+

kritisch zijn

Dit zijn aspecten die tijdens mijn stage ook vaak terugkwamen. Zelf voor creatieve inbreng zorgen, analyses maken, content bedenken…. Door de bevestiging op het tussentijds stagegesprek weet ik dat ik hier goed in ben. Ook ben ik steeds heel kritisch voor mijzelf, zowel in mijn dagelijks als professioneel leven. Ik ben niet snel tevreden over eigen werk, het kan - vind ik - altijd beter. Mijn collega’s kunnen hierdoor zeggen dat ik mijn stage soms iets te serieus neem. Ik begrijp dat dit voor hen zo overkomt, maar ik vind het gewoon belangrijk om het goed te doen. Ik ben op dat vlak iemand met de mindset: alles of niets. Soms voel ik mij daarom ook gefrustreerd dat ik nog niet meer ervaring heb. En dat het allemaal nog niet zo vlot gaat dan dat ik zelf zou willen. Een andere vaardigheid die zowel uit de competence indicator als tijdens het tussentijds evaluatiegesprek naar voor treed is het ‘creatief’ zijn. Ik bekijk een ‘probleem’ steeds vanuit verschillende standpunten. Wanneer ik vastzit in een bepaald aspect van een taak, probeer ik dit creatief op te lossen d.m.v. brainstormtechnieken, moodboards…. Ik denk vooral heel visueel.


Bij het invullen van de persoonlijkheidstest komen gelijkaardige karaktereigenschappen naar voor. Deze test is zowat de meest accurate test die ik ooit ingevuld heb. Volgens deze test ben ik een “Campaigner”.

+ observerend nieuwsgierig

weinig praktische vaardigheden “overthinking”

enthousiast populair en vriendelijk communicatieskills weten hoe te ontspannen

onderhevig aan stress moeite om te focussen


De karaktereigenschappen van deze test sluiten wel aan op die van de competence indicator. Vooral in de zwakke punten herken ik mijzelf volledig. Ik doe constant aan overthinking. Ik zit heel vaak te piekeren over de kleinste dingen en daarom heb ik het soms ook moeite om te focussen. Al sinds mijn kinderjaren zeggen mensen rondom mij dat ik vaak wegdroom en ergens in mijn gedachten verscholen zit. Ik kan hier soms ook wel van genieten, gewoon uren wegdromen. Ik ben ook absoluut onderhevig aan stress en draag hier de psychische en lichamelijk gevolgen van, dit kwam ook naar boven bij de intervisie op Artevelde. Na 2 maanden stage zit ik al met een doos vol pilletjes tegen darmklachten, stress en hoofdpijn op het werk. Vooral tijdens mijn eerste weken had ik hier veel last van, ondertussen begin ik hier wel mijn draai te vinden. Dit zal ik moeten onthouden voor de toekomst, ik heb altijd enige tijd nodig om aan nieuwe situaties te wennen en mijzelf te kunnen zijn. Door mijn creatieve gedachten, heb ik het soms moeilijker met praktische zaken. Dit is wat op mijn tussentijdse beoordeling ook als enig negatief punt vernoemd werd. Ik ben nogal chaotisch en werk zonder al te veel planmatige structuur. Ik heb tijdens mijn stage wel geprobeerd om steeds met een planning te werken. Maar soms komen er allerlei ideeĂŤn in mij op en heb ik meteen de nood om deze uit te werken en te laten liggen waar ik mee bezig was. Positief en negatief, want zonder deze ideeĂŤn zou ik een heel ander persoon zijn.


5. Jouw kritisch (opbouwend) standpunt over onze opleiding 5.1 In welke mate stemt de theorie van de opleiding overeen met de praktijk van de stage?

Vooral de praktijkvakken zoals de lessen over Word, Excel, Photoshop en Indesign kwamen zeker van pas. Deze vakken heb ik dagelijks gebruikt. Hierbij ondervond ik soms wel moeilijkheden. De lessen die we op Artevelde kregen mochten naar mijn mening doorheen de 3 jaren doorlopen om ten volle te kunnen gebruiken tijdens de stage. Ik heb vaak hulp moeten vragen aan studenten uit de grafische richting om mij te helpen. Daarnaast was de kennis die ik in Artevelde heb opgedaan in dit soort stage niet altijd zo bruikbaar. We zagen doorheen de opleiding vooral de werking van de communicatiesector in de ‘enge’ betekenis zoals het gebruik in communicatiebureaus, reclamebureaus, eventsector,...en de overheidssector. Ik had in deze sector soms wel het gevoel dat ik niet de juiste dingen kon uitvoeren, of ook niet gevraagd werd om deze te doen. Maar met de nodige basiskennis en de juiste attitude heb ik wel snel geleerd hoe het er hier aan toe gaat.

5.2 Meerwaarde van deze stage voor je opleiding? Wat ik in theorie heb gezien, kon ik nu omzetten naar praktijk. Ik leerde de leuke en minder leuke kantjes van de job. Ik heb nu ook bevestiging dat in graag in de muzieksector werk, zowel voor als achter de schermen. Tijdens mijn stage merkte ik, zoals iedereen, op dat ik bepaalde zaken niet (direct) weet. Maar door zelfstandig te leren uitzoeken hoe ik sommige dingen moet oplossen, heb ik uit deze zoektocht veel geleerd dat ik mee kan nemen naar de toekomst.


5.3 Hoe beoordeel je zelf je geschiktheid om met de gevolgde opleiding te functioneren in de communicatiesector Communicatiemanagement volgen aan Artevelde gaf mij een goede basis. Door de vele verschillende en uiteenlopende vakken in verband met communicatie weet ik goed wat er speelt in de communicatiesector en hoe ik iets moet aanpakken. Ik denk wel zeker nog meer praktijkervaring te moeten opdoen. Momenteel krijg ik van familieleden al de vraag om allerlei zaken te doen qua communicatie, events en marketing maar ik voel dat ik nog niet klaar ben om dit voor 100% op mijzelf te nemen. Ik denk erover om een extra stage te doen bij een ander segment uit de muziekindustrie. Dit keer een boeker of een label. Dit zou ik doen als vrijwillige stage of als vakantiejob bijvoorbeeld. Zodat ik mij binnen een jaar al veel meer ervaren voel ik wat ik doe. Als ik dit gedaan heb denk ik dat ik het liefst de communicatie zou doen voor een eigen project of van een familiebedrijf. Ondertussen heb ik ook mijn eigen project lopen als singer-songwriter onder de artiestennaam ‘Lea Rue’. Die 3e single is zojuist uitgekomen en hiervan ik nu zelf mijn communicatie en denk mee na over de marketing en het volledig visuele aspect. Dit zijn allemaal zaken die ervoor zorgen dat mijn rugzak aan informatie en ervaring goed gevuld raakt en ik vandaag met meer volwassenheid en meer vastberadenheid keuzes maak die mijn toekomst kunnen bepalen.


6. Persoonlijke appreciatie van je stage 6.1 Minimum 3 positieve en 3 minder positieve (negatieve) punten van deze stageplaats?

+

Flexibiliteit Flexibiliteit in uren Je bepaalt zelf of je om 8u,9u of 10u start en moet zelf je uren ongeveer bijhouden. Er wordt rekening gehouden met activiteiten na de werkuren zoals bijvoorbeeld dansles, yoga,… Flexibilteit in locatie waaruit je werkt Werk je graag eens van thuis dan is dat hier geen probleem. Dit wordt tijdens de week aangegeven. Ook in het gebouw van Ghelamco zelf zijn er verschillende plaatsen waaruit je kan werken: het lounge gedeelte, de loopbanden, de eetruimte,… Ze staan er voor open dat je soms eens van werkplek wisselt doorheen de dag

+

Netwerken Voor mensen die geïnteresseerd zijn in de muzieksector is deze stage een heel interessante mogelijkheid om te netwerken met mensen uit het wereldje. Je leert hier managers, tourmanagers, boekers, techniekers, lichtmensen,… kennen die veel betekenen in deze sector. Ik heb hier zelf veel nieuwe mensen leren kennen waarvan ik veel kan leren of waarvan het gewoon goed is om ze te kennen als ik in deze sector verder wil werken. Mensen waar je anders helemaal niet zo makkelijk mee in contact komt. Ook door meetings met PR-bedrijven en andere creatieve partijen heb ik hier interessante mensen leren kennen. Alsook na de uren tijdens de afterwork met andere bedrijven op het 5e verdiep leer je mensen kennen uit andere bedrijven.


6. Persoonlijke appreciatie van je stage 6.1 Minimum 3 positieve en 3 minder positieve (negatieve) punten van deze stageplaats?

+

Informele sfeer De omgang met elkaar is informeel. Hans neemt de leiding waar nodig is maar daarnaast betrekt hij iedereen zoveel mogelijk op een positieve manier en probeert met iedereen een goede band op te bouwen waar plaats is voor zowel werk als ontspanning. Ook tussen de collega’s onderling hangt er een positieve sfeer. Er kan wel eens een meningsverschil of discussie zijn maar dit wordt onderling snel opgelost.

+

Fijne collega’s Een eclectisch team. Hier werken uiteenlopende karaktertypes maar dat maakt het ook leuk en leerrijk.


6. Persoonlijke appreciatie van je stage 6.1 Minimum 3 positieve en 3 minder positieve (negatieve) punten van deze stageplaats?

-

Controleorgaan Voor vele zaken moet er bij verschillende mensen goedkeuring gevraagd worden. Bijvoorbeeld bij het maken van posts voor de sociale media moet deze post eerst intern goedgekeurd worden door een 2-tal mensen. Nadien moet deze post door de Tour Manager in kwestie goedgekeurd worden. Deze zit bij internationale artiesten vaak ook met een tijdsverschil en de Tour Manger moet vaak ook nog goedkeuring vragen bij de artiest waarover de post gaat. Indien er aanpassingen moeten gemaakt worden start heel dit proces opnieuw. Hierdoor kan het soms heel omslachtig zijn om kort op de bal te spelen en missen we vaak andere opportuniteiten om over te posten.

-

Geen communicatiedeskundige die mij opgeleid heeft Positief tijdens deze stage is dat we (mijn stagementor en ik) vaak een moment van reflectie houden samen waarin ik toon waar ik aan gewerkt heb en ook nieuwe opdrachten krijg. Moeilijker is dat momenteel niemand volledig instaat voor de communicatie die mij kan zeggen wat ik volgende keer anders of beter zou moeten doen. Dit omwille van een structuurwissel intern. Mijn beoogde stagementor is net voor mijn komst vertrokken en de opvolger kwam pas op het einde van mijn stageperiode. Op dat vlak is de stage niet altijd super leerrijk omdat ik mijzelf niet genoeg kan verbeteren, wel zorgt het ervoor dat ik zelfstandiger heb leren werken.


6. Persoonlijke appreciatie van je stage 6.1 Minimum 3 positieve en 3 minder positieve (negatieve) punten van deze stageplaats?

-

Weinig uitdaging Hoewel de muzieksector een super interessante en uitdagende sector is, voel ik dat mijn job als communicatieverantwoordelijke hier niet meteen de spannendste functie is. Dit negatief puntje is dan ook eerder voor mij persoonlijk omdat ik meer nood heb aan een uitdaging. Je werkt gedurende een volledige week 8 uur/dag op een bureau terwijl tourmanagers en Hans constant op verplaatsing moeten werken. Dit kan soms aanvoelen als een sleur. Ik heb meer nood aan variatie in mijn job weet ik na deze stage.


6.2 Review van deze stageplaats: aan te bevelen voor toekomstige stagiairs? Zo ja, onvoorwaardelijk of mits specificering op gebied van persoonlijkheid, profiel student, specifieke competenties? Voor studenten met een groot hart voor muziek is deze stageplek zeker een aanrader. Je leert hier mensen uit het wereldje kennen (artiestenmanagers, tourmanagers, boekers,…) waarmee je anders waarschijnlijk niet even snel in contact zou komen. Er hangt een flexibele werksfeer en de collega’s zijn heel gedreven in wat ze doen. Omdat iedereen druk bezig is met zijn eigen ding en vaak naar meetings moet of andere locaties, is het wel belangrijk om zelfstandig te kunnen werken. Ik ben iemand die zelf veel bevestiging nodig heeft en vragen durft stellen dus hier heb ik wel geleerd om meer op mijn eigen ‘guts’ te moeten vertrouwen en zelfstandiger te werk te gaan, dus dit neem ik zeker ook mee naar de toekomst. Daarnaast is het ook belangrijk en een meerwaarde als je als stagiaire al veel weet over het wereldje en veel interesse toont (artiesten, bands, festivals, managementbureaus, boekers, labels, SABAM, playright…). Dit omdat het de taken en het voorafgaand opzoekingswerk makkelijker maakt, je moet dan niet te lang bezig zijn met alles eerst te begrijpen. Ook creatief zijn qua karakter is hier zeker een meerwaarde. Je eigen ideeën kunnen inbrengen en je mening kunnen uiten. Maar er wordt hier zeker voor ondersteuning gezorgd dus als een student over enkele van deze karaktertrekken beschikt is het absoluut een leuke en leerrijke stageplaats.


Bijlage 1 Het verslag van het verkennend gesprek.


Bijlage 2 De reflectie naar aanleiding van de intervisie.


Bijlage 3 (optioneel): de resultaten van de persoonlijkheid stest indien je deze afgelegd hebt: een printscreen van jouw resultaat


Bijlage 3 (optioneel): de resultaten van de persoonlijkheid stest indien je deze afgelegd hebt: een printscreen van jouw resultaat

STAGEVERSLAG COM18 LAUWERS EMMA  
STAGEVERSLAG COM18 LAUWERS EMMA  
Advertisement