Page 1

From Lake to Airport City Spatial planning strategies to restructure Haarlemmermeer’s housing supply

P1 Presentation/4 Nov 2011 Emilia Machedon e.machedon@student.tudelft.nl MSc Urbanism Candidate 4119738 TU Delft Faculty of Architecture


From Lake to Airport City Spatial planning strategies to restructure Haarlemmermeer’s housing supply How can the municipality of Haarlemmermeer respond to the housing demand of 25,000 new inhabitants over 15 years while also keeping a balance between urbanisation and landscape quality?


ŠTheo Kelderman, 2009

urbanisation

How can the municipality of Haarlemmermeer respond to the housing demand of 25,000 new inhabitants over 15 years while also keeping a balance between urbanisation and landscape quality?


ŠTheo Kelderman, 2009

urbanisation

landscape


Why is Haarlemmermeer a housing problem area?

What are spatial planning strategies to tackle the problem?


1 context 2 conclusions 3 problem statement

4

project aim

5 research questions 6 methods


1/1 Haarlemmermeer Municipality Dutch Administrative Units North Holland: Municipalities

The Netherlands: Provinces

Groningen Groningen Friesland Friesland Drenthe Drenthe

North Holland North Holland

Flevoland Overijssel

Flevoland

Overijssel South Holland South Holland

Utrecht Utrecht

Gelderland Gelderland

North-Brabant Zeeland

Germany

North-Brabant

Germany

Zeeland Haarlemmermeer

Belgium

Haarlemmermeer

Belgium

Limburg

N

N N

0

Limburg

5

10 0

N

0

15 km 5

10

15 km

Source: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm

20

0

20

40 40

60 km 60 km

Source: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm


1/1 Haarlemmermeer Municipality Residential Area Units 22

22

19

19

Haarlemmermeer Haarlemmermeer Haarlemmermeer Residential Area Units Residential Areas

5

Residential Areas

5 11

11

8

3

8

3 17 9

17 9

4

14 18

16

1 13

7

15

10

12 2 6

18

16

12

Population

20

7

Source: www.haarlemmermeer.nl 10 [Accessed 1 October 2011]

12 Lisserbroek 13 Nieuw-Vennep 14 Oude Meer 15 Rijsenhout 16 Rozenburg 17 Schiphol 18 Schiphol-Rijk 19 Vijfhuizen 20 Weteringbrug 21 Zwaanshoek 22 Zwanenburg

(people in 2011)

143,141 total Housing (accession type in 2006) 71,332 men 65% sale 72,078 women

EmploymentHousing (jobs in 2006)

13 15

143,141 total 71,332 men 72,078 women

14 35% rent

1

4

10 Leimuiderbrug

in 2011) Population (people 11 Lijnden

21

21

1 Aalsmeerderbrug 12 Lisserbroek 1 Aalsmeerderbrug 2 Abbenes 13 Nieuw-Vennep 2 Abbenes 3 Badhoevedorp3 Badhoevedorp 14 Oude Meer 4 Beinsdorp 15 Rijsenhout 4 Beinsdorp 5 Boesingheliede 16 Rozenburg 6 Buitenkaag 5 Boesingheliede 17 Schiphol 7 Burgerveen 6 Buitenkaag 18 Schiphol-Rijk 8 Cruquius 19 Vijfhuizen 7 Burgerveen 9 Hoofddorp 20 Weteringbrug 10 Leimuiderbrug8 Cruquius 21 Zwaanshoek 9 Hoofddorp 11 Lijnden 22 Zwanenburg

116,000 61,700

(accession type in 2006)

65% sale Haarlemmermeer Schiphol 35% rent

Schiphol Airport (2010 statistics) Employment 45,211,749 1,512,256 5th 3rd 2,787 ha

(jobs in 2006) passenger movements 116,000 Haarlemmermeer tons of cargo 61,700 Schiphol passenger European airport cargo European airport (2010 statistics) surface

Schiphol Airport

45,211,749 passenger movements 1,512,256 tons of cargo 5th passenger European airport


1/2 Haarlemmermeer Municipality Residential Areas 22

22

19 19 19

5

5 11

8

5 5

8 8

6

Source:

12 12

3 3

9 9 9

17 17

14 18

16

14

1 13

20

13 10 13

16 16 7

7 10 7 www.haarlemmermeer.nl [Accessed

18

16

15

15

1 1 1

15 15

1 October 2011]

18 18

3 Badhoevedorp 14 Nieuw-Vennep Oude Meer 2 Abbenes 13 1 Aalsmeerderbrug 12 Lisserbroek 4 Beinsdorp 15 3 Abbenes Badhoevedorp 14 Rijsenhout Oude Meer 2 13 Nieuw-Vennep 5 Boesingheliede 16 Rozenburg 4 Beinsdorp 15 Rijsenhout 3 Badhoevedorp 14 Oude Meer 6 Buitenkaag 17 Schiphol 5 Boesingheliede 16 Rozenburg 4 Beinsdorp 15 Rijsenhout 7 Burgerveen 18 Schiphol-Rijk 6 Buitenkaag 17 Schiphol 5 Boesingheliede 16 Rozenburg 8 Burgerveen Cruquius 19 7 18 Vijfhuizen Schiphol-Rijk 6 Buitenkaag 17 Schiphol 9 20 8 Hoofddorp Cruquius 19 Weteringbrug Vijfhuizen 7 Burgerveen 18 Schiphol-Rijk 10 Leimuiderbrug 21 Zwaanshoek 9 Hoofddorp 20 Weteringbrug 8 Cruquius 19 Vijfhuizen 11 Lijnden 22 Zwanenburg 10 Leimuiderbrug 21 9 Hoofddorp 20 Zwaanshoek Weteringbrug 11 Lijnden 22 Zwanenburg 10 Leimuiderbrug 21 Zwaanshoek (people in 2011) Population 11 Lijnden 22 Zwanenburg Population 143,141 total (people in 2011) Population 143,141 total (people in 2011) 71,332 men 143,141 total 71,332 72,078 men women 71,332 72,078 men women Housing (accession type in 2006) 72,078 women Housing 65% sale (accession type in 2006) Housing 65% 35% sale rent (accession type in 2006) 65% 35% sale rent Employment (jobs in 2006) 35% rent Employment (jobs in 2006) 116,000 Haarlemmermeer Employment 116,000 61,700 Haarlemmermeer Schiphol(jobs in 2006) 116,000 61,700 Haarlemmermeer Schiphol Schiphol Airport (2010 statistics) 61,700 Schiphol Schiphol statistics) 45,211,749 Airport passenger(2010 movements Schiphol (2010 statistics) 45,211,749 passenger movements 1,512,256 Airport tons of cargo 45,211,749 movements 1,512,256 tons of cargo 5th passenger European airport

Population

17

21 21

13 12 2

3

9

4

12

11 11

17

21

4 4

11 3

8

4

Haarlemmermeer Residential Areas 1 Aalsmeerderbrug 12 Lisserbroek Residential Areas 2 Abbenes 1 Aalsmeerderbrug 13 12 Nieuw-Vennep Lisserbroek

22 22

19

21

Haarlemmermeer Haarlemmermeer Haarlemmermeer Residential Areas Residential Areas

14 14

Housing


1/2 Haarlemmermeer Polder Water system The Polder

4 m deep average 22

Pumping Stations Leeghwater Cruquis Lijnden

19 5 11 8

3

The Ringvaart

21 17 9

14

4 18

16 1 13 15 12

7 10 2 6

20

Source: www.haarlemmermeer.nl [Accessed 1 October 2011]

61 km long 2.4 m deep 2 180 km area 30 - 50 m wide dike


1/2 Haarlemmermeer Polder Living under Sea Level in the Netherlands Land reclamations: North Holland

Dike rings flood risk: The Netherlands

19th - 20th century

1/10 000 per year

17th - 18th century

1/4 000 per year

15th - 16th century

1/2 000 per year

Groningen

19th - 20th century Friesland 17th - 18th century

1/1 250 per year

Drenthe

North Holland th

high grounds

15 - 16th century Flevoland Overijssel

South Holland

Utrecht

Gelderland

North-Brabant

Germany

Zeeland

Haarlemmermeer

Belgium

Haarlemmermeer

N

N

0

Limburg

5

N

10

0

N

0

15 km

5

10

15 km

Source: WOUTER, R. 2007. Sea of Land The Polder as an Experimental Atlas of Dutch Landscape Architecture, Aleph.

20 0

40 20

60 km 40

60 km

Source: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm


1/2 Haarlemmermeer Polder Polder history Haarlem

Haarlem

Haarlem

Amsterdam

Amsterdam

Sloten Rijk

Bennebroek

Amstelveen Hillegon

Aalsmeer

Lisse

Amsterdam

Osdorp

Sloten

Heemstede

Bennebroek

Amstelveen Hillegon

Aalsmeer

Kudelstaart Lisse

19th century

Meuwerkerk

Heemstede

16th century

12th century

Vijfhuizen

Osdorp

Bennebroek

Kruisdorp

Kaag

the Leidse Meer the Oude Haarlemmermeer the Spieringermeer Lakes

Aalsmeer Nieuw Vennip Kudelstaart Lisse

Leinmiden

Oude Wetering

Kaag

the Haarlemmermeer Inner Sea

the Waterwolf

Amstelveen

Hillegon

Leinmiden

Leinmiden Kaag

Sloten

Heemstede

Oude Wetering

the Haarlemmermeer Polder

Land Reclamation

Source: WOUTER, R. 2007. Sea of Land The Polder as an Experimental Atlas of Dutch Landscape Architecture, Aleph. Maps: author’s own after Kaartje van het Haarlemmermeer volgens Melchior Bolstra


en veilige, klimaate en groenblauwe del

1/2 The Network City Water system The Haarlemmermeer Polder

Zorgen voor waterveiligheid lange termijn - piekafvoer grote rivieren

Verbinden van arbeidsmarkt en woningmarkt op een hoger schaalniveau

- zeespiegelstijging

Verstedelijkingsopgave - kwalitatief en kwantitatief

- versterken dijkringen - kustbescherming

- wateroverlast verstedelijkte droogmakerijen, glastuinbouwgebieden Versterken relaties met andere stedelijke regio’s

- ruimte voor grote rivieren

- lage veenweidegebieden (bodemdaling) Benutten internationale topfuncties in de steden, de greenports, luchthaven Schiphol en haven van Rotterdam en Amsterdam

- dijkringen en kust

0

- extra aandacht voor waarborging veiligheid tegen overstromingen rond Rotterdam en Drechtsteden Verbinden van arbeidsmarkt en woningmarkt op een hoger schaalniveau

10

20

30 km

Zorgen voor waterkwaliteit lange termijn: zoutindringing

Verstedelijkingsopgave - kwalitatief en kwantitatief

Source: author’s own

1. Randstad blijvend beschermen tegen overstromingen

Herstel van ecologische waarden en biodiversiteit door ruimte voor en samenhang tussen natuurgebieden Versterken relaties met andere stedelijke regio’s

Versterken bereikbaarheid 1. Randstad blijvend beschermen tegen overstromingen - tussen de steden en hun regio’s - versterken dijkringen - tussen de noordelijke en zuidelijke Randstad - nationaal en internationaal - kustbescherming

2. Anticiperen op toenemende verzilting en watertekort: zoet water

4. Beschermen en ontwikkelen van landschappelijke differentiatie 3. Van Groene Hart naar groenblauwe delta: beschermen, ontwikkelen en klimaatbestendig inrichten 5. Transitie van de landbouw

Source: Randstad 2040 Vision


Leven in een veilige, bestendige en groenb

1/2 The Network City Open Areas The Haarlemmermeer Polder

Zorgen voor waterveiligheid lange termijn - piekafvoer grote rivieren

Verbinden van arbeidsmarkt en woningmarkt op een hoger schaalniveau

- zeespiegelstijging

Verstedelijkingsopgave - kwalitatief en kwantitatief

- versterken dijkringen - kustbescherming

- wateroverlast verstedelijkte droogmakerijen, glastuinbouwgebieden Versterken relaties met andere stedelijke regio’s

- ruimte voor grote rivieren

- lage veenweidegebieden (bodemdaling) Benutten internationale topfuncties in de steden, de greenports, luchthaven Schiphol en haven van Rotterdam en Amsterdam

- dijkringen en kust

- extra aandacht voor waarborging veiligheid tegen overstromingen rond Rotterdam en Drechtsteden Verbinden van arbeidsmarkt en woningmarkt op een hoger schaalniveau Zorgen voor waterkwaliteit lange termijn: zoutindringing

Verstedelijkingsopgave - kwalitatief en kwantitatief Herstel van ecologische waarden en biodiversiteit door ruimte voor en samenhang tussen natuurgebieden Versterken relaties met andere stedelijke regio’s

Versterken bereikbaarheid 1. Randstad blijvend beschermen tegen overstromingen - tussen de steden en hun regio’s - versterken dijkringen - tussen de noordelijke en zuidelijke Randstad - nationaal en internationaal

Versterken bereikbaarheid - tussen de steden en hun regio’s - tussen de noordelijke en zuidelijke Randstad - nationaal en internationaal

2. Anticiperen op toenemende verzilting en watertekort: zoet water

Verbinden van arbeidsmarkt en woningmarkt op een hoger schaalniveau

- zeespiegelstijging

Verstedelijkingsopgave - kwalitatief en kwantitatief

5. Transitie van de landbouw

6. Ontwikkeling van groene woonmilieus gekoppeld aan groenblauwe opgave

7. Extra groenblauwe kwaliteitsimpuls bij de steden in de vorm van 'metropolitane parken' (aangegeven gebieden zijn hiervoor zoekgebieden)

1. Randstad blijvend beschermen tegen overstromingen - versterken dijkringen - kustbescherming

- wateroverlast verstedelijkte droogmakerijen, glastuinbouwgebieden Versterken relaties met andere stedelijke regio’s

- ruimte voor grote rivieren

- lage veenweidegebieden (bodemdaling) Benutten internationale topfuncties in de steden, de greenports, luchthaven Schiphol en haven van Rotterdam en Amsterdam

- dijkringen en kust

- extra aandacht voor waarborging veiligheid tegen overstromingen rond Rotterdam en Drechtsteden

Zorgen voor waterkwaliteit lange termijn: zoutindringing

20

4. Beschermen en ontwikkelen van landschappelijke differentiatie 3. Van Groene Hart naar groenblauwe delta: beschermen, ontwikkelen en klimaatbestendig inrichten

3. Van Groene Hart naar groenblauwe delta: beschermen, ontwikkelen en klimaatbestendig inrichten

Zorgen voor waterveiligheid lange termijn - piekafvoer grote rivieren

10

2. Anticiperen op toenemende verzilting en watertekort: zoet water

- kustbescherming - ruimte voor grote rivieren

Kwaliteit van groen rond de steden – versterken identiteit, diversiteit Benutten internationale topfuncties in de steden, de greenports, luchthaven en toegankelijkheid van de groenblauwe gebieden Schiphol en haven van Rotterdam en Amsterdam

0

1. Randstad blijvend beschermen tegen overstromingen

30 km

Versterken bereikbaarheid - tussen de steden en hun regio’s - tussen de noordelijke en zuidelijke Randstad - nationaal en internationaal

2. Anticiperen op toenemende verzilting en watertekort: zoet water

3. Van Groene Hart naar groenblauwe delta: beschermen, ontwikkelen en klimaatbestendig inrichten

Herstel van ecologische waarden en biodiversiteit door ruimte voor en samenhang tussen natuurgebieden

Source: author’s own

Kwaliteit van groen rond de steden – versterken identiteit, diversiteit en toegankelijkheid van de groenblauwe gebieden

(N.B. De kaart is een indicatieve weergave)

Source: Randstad 2040 Vision


, duurzame steden en bereikbaarheid

1/2 The Network City Built Areas The Haarlemmermeer Municipality

4. Beschermen en ontwikkelen van landschappelijke differentiatie

8. Benutten en versterken (inter)nationale topfuncties door middel van: - Versterken en benutten van internationale, metropolitane kansen van de regio Amsterdam

5. Transitie van de landbouw

- Versterken hubfunctie van Schiphol mede in relatie met onderzoek naar eventuele uitplaatsing naar Lelystad en Eindhoven

6. Ontwikkeling van groene woonmilieus gekoppeld aan groenblauwe opgave

7. Extra groenblauwe kwaliteitsimpuls bij de steden in de vorm van 8. Benutten en versterken topfuncties middel van: 'metropolitane parken'(inter)nationale (aangegeven gebieden zijndoor hiervoor zoekgebieden)

0

- Versterken en benutten van internationale, metropolitane kansen van de regio Amsterdam

10

20

30 km

- Versterken hubfunctie van Schiphol mede in relatie met onderzoek naar eventuele uitplaatsing naar Lelystad en Eindhoven - Uitbouwen toppositie Rotterdamse haven door innovatie, transformatie en ontwikkelen havennetwerk

Source: author’s own

- Versterken en uitbouwen van Den Haag als internationale stad van recht, vrede en veiligheid

- Uitbouwen toppositie Rotterdamse haven door innovatie, transformatie en ontwikkelen havennetwerk - Versterken en uitbouwen van Den Haag als internationale stad van recht, vrede en veiligheid 10. Opschalen van de stedelijke regio's: - bundeling en klimaatbestendige inrichting van verstedelijking, - Versterken nationale potenties Utrecht als draaischijf en kennisstadmet ruimte voor werklocaties - verbetering van OV- en wegbereikbaarheid - Versterken van de centrumfunctie van de greenports - centrumontwikkeling op het niveau van de Noordelijke en de Zuidelijke Randstad - Versterking hoogwaardige economische clusters rond de zes universiteiten in de Randstad 11. Optimaal benutten en klimaatbestendig ruimte 9. Verbeteren van (inter)nationale verbindingen inrichten tussen debinnenstedelijke Randstad en andere voor wonen, voorzieningen door stedelijke regio’s werken (weg enen OV) - transformeren

10. Opschalen van de stedelijke regio's: - bundeling en klimaatbestendige inrichting van verstedelijking, met ruimte voor werklocaties - verbetering van OV- en wegbereikbaarheid - centrumontwikkeling op het niveau van de Noordelijke en de Zuidelijke Randstad 11. Optimaal benutten en klimaatbestendig inrichten binnenstedelijke ruimte voor wonen, werken en voorzieningen door - transformeren Versterken internationale economische krachten van de steden in de Randstad - herstructureren - intensiveren Verbeteren externe relaties 12. Uitvoeren schaalsprong Almere in relatie met ontwikkeling regio Amsterdam, bereikbaarheid en ecologische verbetering IJmeer – Versterken concurrentiepositie van de Randstad in noordwest Europa Markermeer

Source: Randstad 2040 Vision

Versterken positie van havens en luchthavens


1/2 The Network City Transportation Infrastructure

0

naal sterk is,

The Schiphol Hub

10

8. Benutten en versterken (inter)nationale topfuncties door middel van: - Versterken en benutten van internationale, metropolitane kansen van de regio Amsterdam - Versterken hubfunctie van Schiphol mede in relatie met onderzoek naar eventuele uitplaatsing naar Lelystad en Eindhoven - Uitbouwen toppositie Rotterdamse haven door innovatie, transformatie en ontwikkelen havennetwerk - Versterken en uitbouwen van Den Haag als internationale stad van recht, vrede en veiligheid - Versterken nationale potenties Utrecht als draaischijf en kennisstad

20

Source: author’s own

- Versterken van de centrumfunctie van de greenports

30 km

- Versterking hoogwaardige economische clusters rond de zes universiteiten in de Randstad 8. Benutten en versterken (inter)nationale topfuncties door middel van: - Versterken en benutten van internationale, metropolitane kansen van de regio Amsterdam

9. Verbeteren van (inter)nationale verbindingen tussen de Randstad en andere stedelijke regio’s (weg en OV)

Source: Randstad 2040 Vision


1/3 Economic Networks European Destinations from Schiphol, 2006 Figuur 2. Europese bestemmingen vanaf Schiphol, september 2005. 1-7 8-20 21-50 51-100 >100

Source: Gordijn H., H. A., Nabielek K., Van Der Veeken C. 2009. De Toekomst Van Schiphol.


1/3 Economic Networks European Airports Passenger Transportation, 2010

*1,000

rank

airport

65,747

1

London Heathrow

58,075

2

Paris Charles de Gaulle

52,710

3

Frankfurt

49,864 45,137 35,954 34,568 31,348 29,210 25,199

4 5

Madrid Amsterdam 6 Rome Fiumicino 7 Munich 8 London Gatwick 9 Barcelona 10 Paris Orly

1 8 5 2

4

9

3 10

7

6

Source: SCHIPHOL GROUP, 2010. Facts & Figures 2010. [Accessed 15 September 2011].


1/3 Economic Networks European Airports Freight Transportation, 2010

1,000 * tons

2,199 2,177 1,512 1,473 705 663 644 639 476 422

rank

airport

1

Frankfurt

2

Paris Charles de Gaulle

3

Amsterdam

4 5

London Heathrow Luxembourg 6 Leipzig 7 Cologne 8 Liege 9 Bruxelles 10 Milan Malpensa

4 2

3 98 7 4 1

6

10

Source: SCHIPHOL GROUP, 2010. Facts & Figures 2010. [Accessed 15 September 2011].


1/3 Economic Networks Schiphol passenger movements per region, 2010

5.3 (+1.9%) 29.8 (+2.7%) 4.0 (+6.8%)

1.3 (+17.7%)

(

2.8 (+8.9%)

2.0 (+3.6%)

Source: SCHIPHOL GROUP, 2010. Facts & Figures 2010. [Accessed 15 September 2011].


1/3 Economic Networks Schiphol cargo weight per region, 2010

253.5 (+20.9%) 72.2 (+27.0%)

680.0 (+17.1%) 158.1 (+33.1%)

179.4 (+0.4%)

169.1 (+19.3%)

Source: SCHIPHOL GROUP, 2010. Facts & Figures 2010. [Accessed 15 September 2011].


1/3 Economic Networks The Floral Aerotropolis

Los Angeles

Amsterdam

Quito

Existing Emerging Source: author’s own after Kasarda, 2011. Aerotropolis. The Way We’ll Live Next.


1/3 Economic Networks The Flower Aerotropolis

production

Source: author’s own

auction house

Source: http://cheeseweb.eu/2011/02/ aalsmeer-flower-auction-netherlands/

shipping

Source: David James Clelfold, www.airplane-pictures.net


1/3 Economic Networks The Flower Aerotropolis Amsterdam Schiphol

Aalsmeer

The Bollenstrek

Source: author’s own


1/3 Economic Networks Amsterdam AMS Zuidas

AMS Arena

AMS Schiphol

Source: author’s own after Kasarda, 2011. Aerotropolis. The Way We’ll Live Next.


1/3 Economic Networks Amsterdam

multifunctional international arena business

Source: http://www.amsterdamarena.nl/ over_amsterdam_arena/en/

Source: xavibarca, 2010. Flickr account.

business travel

Source: Tim de Groot, 2008. Flickr account.


1/3 Economic Networks Amsterdam

Source: http://www.actbeyondlogistics.nl/


1/3 Economic Networks Amsterdam

Source: http://www.schiphol.nl/index_shg.html


1/3 Economic Networks Amsterdam

d l e fi r i A From

to

y t i C t r rpo

Ai

Source: http://www.schiphol.nl/index_shg.html


1/3 Economic Networks Amsterdam “Amsterdam Airport Schiphol is more than just an airport. It’s actually a modern city with runways designed around a vibrant city centre. That’s what makes Amsterdam Airport Schiphol an AirportCity. Amsterdam Airport Schiphol is a city where everyone is welcome but where no-one lives. It’s also a city that never sleeps.”

Schiphol Group, 2010. www. schiphol.nl


Nederland voorkomen. .

1/4 Demography Kaart 2: Bevolkingsontwikkeling per gemeente Kaart 4: Ontwikkeling aantal huishoudens per gemeente The Netherlands Number of households, 2010-2025.

Groningen

Friesland

Number of people, 2010-2025. sharp decrease -10% or less

Groningen

decrease -10% to -2,5% Friesland

stable -2,5% to 2,5% Drenthe

increase 2,5% to 10%

Drenthe

North sharp increase 10% or more Holland

North Holland Flevoland

Flevoland Overijssel

South Holland

Utrecht

South Holland

Gelderland

North-Brabant

Gelderland

Germany

Zeeland

Limburg

Belgium

N

0

Utrecht

North-Brabant

Germany

Zeeland

Belgium

Overijssel

Limburg

N

20

40

60 km

0

20

40

60 km

Source:JONG, A., DUIN, C.,. 2011. Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2011–2040: sterke regionale contrasten.


2 Conclusion Scales

Haarlemmermeer

The Netherlands

Europe


2 Conclusion Layers

landscape

urbanisation

economy

population

polder

Amsterdam suburb

logistics hub

growing population

NW Delta

Randstad NW wing

logistics hub int business

growing population

Low Countries

Randstad metropolitan area

logistics hub int business

growing population

Haarlemmermeer

The Netherlands

Europe


2 Conclusion Scales and Layers

Why is this relevant?


2 Conclusion Scales and Layers

Why is this relevant?

Space Use Quality


2 Conclusion Trends Urban Areas & Airport ~ 1950

Source: Gordijn H., H. A., Nabielek K., Van Der Veeken C. 2009. De Toekomst Van Schiphol.

Source: author’s own after cadastral maps


2 Conclusion Trends Urban Areas & Airport ~ 1970

Source: Gordijn H., H. A., Nabielek K., Van Der Veeken C. 2009. De Toekomst Van Schiphol.

Source: author’s own after cadastral maps


2 Conclusion Trends Urban Areas & Airport ~ 1990

Source: Gordijn H., H. A., Nabielek K., Van Der Veeken C. 2009. De Toekomst Van Schiphol.

Source: author’s own after cadastral maps


2 Conclusion Trends Urban Areas & Airport ~ 2010

Source: Gordijn H., H. A., Nabielek K., Van Der Veeken C. 2009. De Toekomst Van Schiphol.

Source: author’s own after cadastral maps


3 Problem statement Haarlemmermeer +

=10,000 people

Source: author’s own


3 Problem statement Conflicts +

+25,000 people

A4 corridor

Source: author’s own

noise contour


4 Project Aim

The aim of this project is to create a spatial planning strategy to restructure Haarlemmermeer’s housing supply in order to accommodate a population growth of 25,000 people between 2011 and 2025 while also keeping a balance between urbanisation and landscape quality.


World destinations signpost. Schiphol Airport. About 1937 Nationaal Archief. Spaarnestad Photo

What are spatial planning strategies to tackle the problem?


5 Research Questions Project Aim Main Question

4

? How can the Haarlemmermeer municipality respond to the housing demand of 25,000 new inhabitants over 15 years while also keeping a balance between urbanisation and landscape?

The aim of this project is to create a spatial planning strategy to restructure Haarlemmermeer’s housing supply in order to accommodate a population growth of 25,000 people between 2011 and 2025 while also keeping a balance between urbanisation and landscape quality.


5 Research Questions Methodology 6 Sub-Questions Methods

?

--+ + +-+ + +- +

?

What is the urbanisation potential in the Haarlemmermeer municipality? (airport restrictions, landscape quality, densification)

interviews / planning documents review /Airea tool / field visit / landscape mapping / literature study / built area mapping


5 Research Questions Methodology 6 Sub-Questions Methods

?

?

?

What is the housing demand in terms of quantity, quality and facilities?

population growth review / interviews with municipality representatives


5 Research Questions Methodology 6 Sub-Questions Methods

?

?

? ?

What are building typologies specific to the Dutch polder landscape?

mapping / inventorying / literature review / expert interview


5 Research Questions Methodology 6 Sub-Questions Methods

? ?

?

? ?

What are possible spatial strategies to accommodate the housing demand?

SWOT analysis / diagnosis / scenario development


5 Research Questions Methodology 6 Sub-Questions Methods

? ? ?

?

? ?

How to link a globalization process with local development processes?

theory review


6 Methodology Research

? ? ?

?

--+ + +-+ + +- +

? ?

Methodology 6 Design

From Lake to Airport City  

Spatial Planning Strategies to Restructure Haarlemmermeer's Housing Supply Complex Cities Graduation Studio P1 Presentation