Page 1

SEXY S

I

C

K

N

E

S

independent-zine af emma caroline blomberg

S


vor og sty

kan sli rere al

e selv.

e vÌk fra, e. kønn el* ,y' os


er vi drenge eller piger? det er muligt at kønsbestemme et foster inden dets fødsel. mange vælger at få dette gjort, da det er mere praktisk. det er praktisk, fordi så ved de, om værelset skal males blåt eller lyserødt, så ved de, hvad for noget tøj de skal købe, og deres venner ved, hvad de skal købe i gave til den lille ny. smart. børn bliver fra den første tid af deres liv gjort bevidste om de to køn, og hvordan disse skal opføre sig forskelligt fra hinanden. drengelus og pigelus, pigefarver og drengefarver. fodboldpiger kaldes drengepiger, bangebukse kaldes tøsedrenge.

vi påvirker folk omkring os, især børn. de er nysgerrige og leder efter svar, og de svar giver vi dem. de tror på alt, hvad vi siger. hvorfor bruger vi ikke denne vidunderlige mulighed til noget andet end at lære dem om livets snævre regler og rammer? nogle frygter, at en udvikling indenfor de traditionelle kønsrammer vil gøre, at drenge opdrages som piger og piger som drenge. men hele id6en med denne løsrivelse af traditionerne er, at alle opdrages som mennesker uanset deres køn. det handler ikke om at gøre verden homogeniseret og grå, men om at gøre den fri, mangfoldig og farverig. det handler om mere end Iigestilling, det handler om et forandret mindset.


vertænkningens paus

er 50/50 lig med ligestilling? skal læreren huske sig selv på at skifte mellem pigen og drengen, der rækker hænderne op, så uligheden kan blive mindre? skal folketinget så vidt muligt bestå af en lige fordeling mellem kvinder og mænd? er det d6t ligestilling handler om? tænk hvis det handlede om, at køn blot skulle være en tilfældighed. tænk hvis køn ikke var noget, vi behøvede at tænke over, hverken skolelæreren eller politikerne. tænk hvis vi til jobsamtalen kunne vælges udelukkende på b.ggrund af kompetencer og personlighed, og ikke om vi var gravide eller regnede med at blive det. eller hvis den nye chef ikke blev valgt, fordi det var moderne og sendte gode signaler at have en kvinde på posten. arbejdsmarkedet kan ikke give os ligestilling ved at fordele kønnene lige, men vi kan give os selv ligestilling ved at glemme kønnene og huske menneskerne.


androgy ord len sam

vid b ofte tøj-

er fra det græske sprog, Åiand og gyn kvinde. det beskriveil af de to køn, kvinden og manden. das androgyn af mahg€, da hans udseende de kvindelige træk, både hans ansigt og


det fantastiske ved ordet androgyn er, at det beskriver en mulighed, vi alle har, om at eje træk fra vores modsatte kØn. spØrgsmålet er så: sk

ansigts-, krops- og personlighedstræk a beskrives som kvindelige og mandlige? hvisffiil alle glemmer vores køn, da vil ordet androgyn ikke længere have samme betydning. vi er mænd, hvis vi har en penis, men ikke nødvendigvis fordi, vi har en kraftig kropsbygning med brede skuldre. hvis vi gradb øjer kønnene og ikke længergpefinder os i de firkantede kønsbokse, sav nsorganerne ikke længere bestem a nd hvem, der har sæden eller ægget uelle seksuelle præference dlig kan ikke bare udgå af vores sprog, rfr "e ord vil beskrive træk, som vi af gammel fattet som værende kvindens eller O.

-.?+'!*i!r|*:ffi

personlighedstræk smelte sammen og vi vil være feline i stedet for blot maskuline eller feminine. vi vil opnå en ny frihed.

at gØre brug af vores nye androgyne frihed vil nedsætte behovet for at gennemgå smertefulde og dyre kønsskifteoperation€F, da vi ikke vil behøve at have en bestemt krop for at føle os som et bestemt kØn. vi vil ikke længere føle os presset til at klæde og opføre os på bestemte ;nåmåder der er bestemt af samfundets norog ikke opbygget af os selv, hver og en.


burbercy udfordrer, når de slår de næste udfodring kan vær€, at s dende køn {unisex.

s dame- og herreshow sammen. ene smelter samm,en til det fly-


tøjforretninger deles op i dame- og herreafdelinger. reklamer mülrettes til det ene ellerandet køn. toiletter markeres med en kvinde i kjole og en mand i bukser. vi opdeles. samfundet deler os op i dame og herre. kvinde og mand. pige og dreng. vagina og penis.

i sted

for at samles.


lu rc

!' r'

tilil

b, lF

#

t

.Æ =ffi

:}

k

ffi

t

,ru

#

t

W

ffi }

ft

når alt dette er sagt, kan vi ikke løbe fra, at de to køns biologi er forskellig. kønsbestemningen af et foster kan og-

så vælges på baggrund af arvelige sygdomme.

men østrogen bestemmer ikke, at man bedre kan lide lyserød, og testosteron gør ikke, at man ikke kan gå i kjole. kønnene behøver ikke bestemme andet end netop biologien.

d ffi t# .

il

t

ry

ry ry


LAD OS KURERE KØNNET SAMMEN

SEXY SICKNESS  
SEXY SICKNESS  

om køn, lighed og frihed

Advertisement